Univerzitet u Tuzli
RUDARSKO-GEOLOŠKOGRAĐEVINSKI FAKULTET
Odsjek: Rudarski
1
1.
2.
3.
Geothermal energy: an alternative
resource for the 21st century; Harsh
Gupta i Sukanta Roy;
Izdavač: Elseiver, 2007
Neven Miošić: Geotermalna energija u
BiH
Studija energetskog sektora BiH, 2008
2





Geotermalna energija (toplota zemlje): rezidualna termalna
energija zemlje koja vodi porijeklo od postanka zemlje.
Toplotni izvori: tople stijene (Hot Dry Rock), geopritisak i
magma.
Konsatnan toplotni fluks
Duga istorija korištenja geotermalne energije
Još uvijek mali udio u svjetskom energetskom bilansu
3







Geo – zemlja, thermal – toplota
Izvori:
toplota stijena (sporo doseže površinu),
toplota radioaktivnog raspada nestab.elemenata (polovina)
gravitaciona kompresija (mala)
Rezervoari tople vode i prirodne pare
Površinske manifestacije: vulkani, termalni izvori, fumerole, gejziri, ključanje blata,
mineralizirane naslage
Direktno i indirektno korištenje
Ne utiče na okolinu
Lokalizirani izvori
Slika: Površinske
geotermalne manifestacije
The Future of Geothermal Energy: Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the United States in the 21st Century,
2006 Massachusetts Institute of Technology, U.S. Government under D.O.E., Contract DE-AC07-05ID14517
4



Solarna energija (insolacija)
Energija unutrašnjosti zemlje
(geotermalna energija)
Energija gravitacije
5
Prečnik Zemlje: 12.750.000 km.
Zemlja u prosjeku emituje 1/16 W/m2. Ovaj broj može biti znatno veći u
vulkanskim regionima.
Hlađenje 1 km3 vrućih stijena za 1000C može generisati godišnje 30 MW of
električne energije tokom 30 godina.
6
Kora
Dubina (km)
60
220
410
660
Gornja mantija
Tranziciona Zona



Debljina zemljine kore:
35 km u kontinentalnom regionu
12,5 km u kontninentalnom regionu
Odnos debljine kore naspram poluprečnika:
35/6370 = 0,005494505
Odnosno 6370/35 = 182
Kokošije jaje:
Poluprečnik 50 mm
Debljina ljuske 0,8 mm
0,8/50 = 0,016
50/0,8 = 62,5
Si
14.4%
Donja
Manija
Al Ca
S
3.0% 1.4% 1.0%
2898
O
50.7%
Fe
15.2%
Mg
15.3%

Mantija
Ljuska jajeta je oko 3 puta deblja u odnosu na
ukupnu veličinu jajeta no što je to kora zemlje
u svom najdebljem (kontinentalnom) dijelu
naspram veličine zemlje
Vanjsko
jezgro
(tečno)
Jezgro
5145
Unutrašnje
Jezgro
(čvrsto)
5000 C
7
4000 C
6370
0
Pritisak (GPa)
30
10
20
40
1000
Mantija
2000
3000
4000
Jezgro
5000
6000
8
9
T0
T [K]
Temperatura:
h [m]
H
tH 
 t0
Gst
Geotermski stepen:
-
Neutralni sloj
Periodičnost temperature tla
Prosječan temperaturni gradijent Zemlje: 1 [K]
/ 33 [m]; a kore 0.3 [K] / 33 [m], visoki temp.
gradijenti u područjima jakih seizmičkih
aktivnosti
H
Gst 
t
Geotermski gradijent:
Ggr 
1
Gst
, oC / m
10
Specifična toplota tla:
Ctla = rmin cmin fmin + rorg corg forg + rw cw fw + rled cledfled + rv cv fv
C-toplotni kapacitet
min-minerali, org-organska materija, w-voda,
v-vazduh
f- zapreminski udio komponente u tlu
Penetraciona dubina – dubina utjecaja
toplotnih promjena
Dnevni utjecaj – do dubine oko 10 cm
Godišnji utjecaj – do dubine oko 1,5 m
Deset hiljada godina – do dubine oko 150 m
11







12
Ugalj: 32%
Gas: 38%
Nafta: 4%
Nuklearna energija: 23%
Obnovljivi izvori: 3%
Cilj za obnovljive 7-8% do 2010
Geotermalni resursi: vrlo malo učešće, a visok
potencijal kao energent budućnosti
13



Za razliku od fosilnih goriva, gt
energija se smatra obnovljivim
izvorom.
Iako se vijekovima koristi u
ljekovite svrhe (balneologija),
kao energetski izvor se koristi od
početka 20-tog vijeka (Italija).
Ovisno o intenzitetu
koncentracije energije
geotermalni izvori mogu biti:-+Niske entalpije (do 150C)
+Visoke entalpije (preko 150C)
14







Početak korištenja gt energije u Italiji.
Od 1930. godine u Islandu koristi se topla voda za zagrijavanje.
Kasnije počinje korištenje u Novom Zelandu, Americi, Japanu gdje
se grade geotermoelektrane u periodu od 1958. go 1961. godine.
Od 1969. godin počinje izgradnja geotermoelektrana u Islandu.
U posljednjih 10 godina intenzivirana izgradnja gt termoelektrana
u Filipinima, Americi,Italiji, Novom Zelandu, Islandu, Kostarici,
El Salvadoru, Gvatemali i Rusiji.
Danas u Islandu gt energija pokriva oko 50% ukupnog
energetskog bilansa, dok sa 86% učestvuje u zagrijavanju
objekata.
Filipini oko 1900 MW, SAD oko 2200 MW (učešće od 0,4% u
en.bilansu)
15
16


Veliki energetski rezervoar: do dubine kore
od 3 km procjenjuje se da su geotermalni
resursi 1.194.444.444 TWh (Bijornsson
1998).
Geotermalni resursi su znatno veći
energetski potencijal od svih fosilnih goriva
zajedno čij je energetski ekvivalent
1.000.400 TWh
http://www.ucsusa.org/clean_energy/technology_and_impacts/energy_technologies/how-geothermal-energy-works.html
17





Dugotrajan izvor toplote
Permebilne stijene i adekvatan prostorni
raspored (dostupnost i geografska distribucija)
Dotok i pouzdan način transporta vode
Dostupan, tehničkim mjerama dostupan i
ekonomski iskoristiv akvifer ograničen izolator
stijenama
Niske emisije stakleničkih gasova
18
Vrsta elektrane
CO2
kg/MWh
SO2
kg/MWh
NOx
kg/MWh
Čvrste č.
kg/MWh
TE na ugalj
994
4,71
1,955
1,012
TE na naftu
758
5,44
1,814
%
TE na gas
550
0,0998
1,343
0,0635
Hidrotermalna na vlažnu
paru
27,2
0,1588
0
0,0635
Hidrotermalna
suhoparna
40,3
0,00098
0,000458
0
Hidrotermalna, zatvoreni
ciklus, binarna
0
0
0
Zanemarivo
Srednja vrijednost za sve
tipove (SAD)
631,6
2,734
1,343
%
% - nema podatka
The Future of Geothermal Energy: Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the United States in the 21st Century,
2006 Massachusetts Institute of Technology, U.S. Government under D.O.E., Contract DE-AC07-05ID14517
19
20


Direktno korištenje toplotne energije –
korištenje toplotnog efekta GTE bez
transformacije u druge energetske oblike
Indirektno korištenje geotermalne energije –
korištenje toplotnog efekta GTE uz
transformaciju termalne energije u druge
energetske oblike povoljnije za korištenje ili
prenos (toplotne pumpe, geotermoelektrane)
21





Balneologija (turizam,
medicina, sport)
Agrokulture
(staklenici, grijanje
tla)
Akvakulture (ribe,
aligatori)
Industrijsko
korištenje (sušenje,
grijanje)
Grijanje (individualni
objekti, centralno
grijanje
22
 Akvakulture: uzgoj ribe i
drugih vodenih kultura
 Agrokulture: staklenici i
zagrijavanje tla
23
Rezidencijalno
zagrijavanje
Toplotni
izmjenjivač
Injektovana voda
u pukotinski sistem
Pumpe
Geotermalna akumulacija
Tople vode
24
Izvor: Geoheat centar, 2000
25






Mogu se koristiti bilo gdje –
bez ograničenja
Vrlo su energetski efikasne i
ekonomične (povećanje en.ef.
za 50%)
Proizvode 4 puta više energije
nego što potroše u odnosu na
konvencionalno grijanje
Smanjuju potrebu za fosilnim
gorivima
Umanjuju štetne emisije
fosilnih goriva
Skuplja invensticija koja se
brzo isplati
26
27
Qh
 h   f (k h )
Wk
kh 
Tunutr
Tunutr  Tvanjsko
28
 grijanja 
kg 
Qg
Wk
 f (k g )
Tunutr
Tunutr  Tvanjsko
29
Geotermalno hlađenje
Hlađenje
u atmosferu
Grijanje iz atmosfere
Geotermalno
grijanje
30
31

Parne
Suhoparne geotermoelektrane (temp.iznad 235oC, dubina 1
do 4 km)
 Geotermoelektrane na vlažnu paru (temp.150 do 300oC,
injektiranje vode sa površine)



Binarne geoelektrane (100-180oC): koriste lako
isparljivu materiju (npr.isopentan)
Kogeneracija (termalno direktno i transformacija
toplotne u električnu energiju)
32
33
Suhoparna
•
Na vlažnu paru
•
•
Binarna
Suhoparna: visoke temperature (vodena
para pod pritiskom izlazi na povšinu)
Na vlažnu paru: srednje temperature
(izlazi vrela voda koja dijelom ispari, a
dijelom se kondenzuje)
Binarne: niže temperature (koristi se radni
fluid niže tačke isparavanja)
34
35
Vrela voda dijelom isparava prema turbini, a
dijelom se kondenzuje i direktno vraća u ležište
36
Voda 100 do 180 oC
Basic binary power plant in simplified schematic form (DiPippo, 2005).
37
38
39
Temperatura
geofluida
Konverzioni
sistem
Radni fluid
Rashladni
sistem
100oC-150oC
Osnovni binarni
R134a
Voda
(evaporaciono)
150oC-200oC
Binarni sa
rekuperatorom
Izobutan
Vazduh
200oC-250oC
Binarni ili sa
kondenzacijom
Izobutan ili
geofluid
Vazduh ili voda
250oC-400oC
Binarni ili sa
kondenzacijom
Geofluid
Voda
>400oC
Jedno ili
višestepena
ekspanzija
Geofluid
Voda
40
Temperatura geofluida
Termalno iskorištenje
150oC
0,11
200oC
0,14
250oC
0,16
300oC
0,18
350oC
0,22
41



Električna energija se proizvodi u oko 25
zemalja iz geotermalnih izvora
Instalisana snaga geotermoelektrana u svijetu
je oko 8GW sa oko 49.000 GWh godišnje
konvertovane energije (cjelogodišnja
dostupnost)
Oko 16 GW termalno korištenje sa oko 45.000
GWh godišnje iskorištene energije
Nesjavellir Geothermal Power Plant (Island)
Foto: Gretar Ívarsson
42
43
Faza
Podfaza
Cijena po kW
(2004, USA)
Cijena za 50 MW
GTE
$150
$7.5 miliona
Dokumentacija
$20
$1 miliona
Bušenje
$750
$37.5 miliona
Kaptiranje pare
$250
$12.5 miliona
Izgradnja elektrane
$1500
$75 miliona
Transmisija
$100
$5 miliona
Istraživanje
Razrada
Alyssa Kagel, Geothermal Energy Association ( www.geo-energy.org )
44
(http://www.worldnuclear.org/uploadedImages/org/info/US_ElectProduction_Costs.jpg)
45
(http://sapiens.revues.org/docannexe/image/823/img-6.jpg)
(Lunis B.; Breckenridge R.; McClenahan H.; “Environmental Considerations”; Geothermal Direct Use Engineering and
Design Guidebook, Geoheat Center, Oregon Institute of Technology, 1998)
Uticaj
Vjerovatnoća
Posljedice
Trajanje uticaja
Emisije gasova
Mala
Srednje
Kratkotrajno
Povšinsko oticanje
vode
Srednja
Male do srednje
Kratko do dugotrajno
Podzemna
kontaminacija
Mala
Srednje
Dugotrajno
Ulijeganje tla
Mala
Male do sredje
Dugotrajno
Zvučna kontaminacija
Visoka
Srednje do visoke
Kratkotrajno
Socio-ekonomski
problemi
Mala
Male
Kratkotrajni
Hemijska i termalna
kontaminacija
Srednja
Srednje do visoke
Kratko do dugotrajno
Ugrožavanje
arheološkog ili
kulturnog naslijeđa
Mala do srednja
Srednje do visoke
Kratko do dugotrajno
Izbijanje vode iz
bunara
Mala
Male do srednje
Kratkotrajno
46
Izvor:
http://geothermal.marin.org/GEOpresentation/sld015.htm
Izvor: U.S. Department of Energy
http://www.eren.doe.gov/geothermal
47
48




Bivša Slana banja - Tuzla
Geotermalni potencijal BiH je oko 33
MWth.
Temperature najznačajnijih izvorišta
su: Bosanski Šamac (92°C),
Kakanj(54°C) i Sarajevo (58°C)
Malo istraživanja u oblasti
geotermalne energije
Prije rata započeti radovi na na
lokalitetu Ilidža, 240 l/s termalne
vode temperature 58°C ukupne
snage snage 1MW
49







Istraživanja gt resursa u BiH su voĎena na više načina kroz dug period.
Istraživane zone na kojima se pojavljuju površinske manifestacije.
Izradom regionalnih i detaljnih geoloških, hidrogeoloških, geofizičkih,
naftonosnih i drugih istraživanja provedenih u različite svrhe dobivena su
saznanja i o akumulacijama geotermalnih voda.
Dubokim strukturnim bušenjem pri istraživanju nafte i plina u Posavini,
Semberiji, Tuzlanskom i Srednjebosanskom bazenu, kod Glamoča i
Vareša dobiveni su značajni podaci o strukturi podzemlja, temperaturama
i osnovne indikacije o hidrogeološkim svojstvima nabušenih stijena. Na
području Posavine u Dvorovima i Domaljevcu nabušena su i ležišta
geotermalne vode.
Na temelju provedenih istraživanja izračunati su osnovni geotermalni
parametri: geotermalni gradijenti, toplinski tokovi i vodljivosti.
Značajne radobe objavili geolozi Safet Čičić i Neven Miošić.
Materija obraĎena u Studiji energetskog sektora BiH 2008. godine.
50
Safet Čičić,
Neven Miošić:
Perspektivne zone
istraživanja po
prioritetima
(FBiH)
51
S.Čičić, N.Miošić: Preliminarna ocjena GT potencijala
Izvor: Studija energetskog sektora BiH, 2008
52
Izvor: Studija energetskog sektora BiH, 2008
53



hidroheotermalni sistemi
geopresirane termo-zone
petrogeotermalni sistemi
54



arteški bazeni i depresije između planinskih
masiva – pukotinska poroznost, slojevita
cirkulacija, usporena vodoizmjena u tercijarnim i
krednim sedimentima;
hidrogeološke nabrane oblasti - pukotinska
poroznost, slojevita ciskulacija, složeni režim
prihranjivanja i pražnjenja u tercijarnim, krednim i
neraščlanjenim mezozojskim sedimentima, kao što
su vapnenci, klasti, fliš i dijabaz-rožna formacija;
hidrogeološki masivi sa pukotinskom i karstnom
poroznošću i cirkulacijom u plutonitima,
vulkanitima, škriljavcima, serpentinitu i
karbonatno mezozojskim masivima.
55




Posavina – arteški bazen u krednim i tercijarnim
sedimentima u zatvorenim bazenima povišene temperature i
pritiska. Ove vode nabušene su na području Posavine i
Semberije.
U području Prijedor-Omarska trijaski vapnenci i dolomiti su
prekriveni izolatorskim paleozojskim i ofilitskim stijenama i
mogući su potencijali za zahvat vode na većim dubinama.
Depresija tuzlanskog bazena sadrži termomineralne slane
rastvore i vode sa mineralizacijom do 280 g/l.
Sarajevsko-zenički bazen predstavlja najveću meĎuplaninsku
depresiju s akumulacijama u tercijarnim i mezozojskim
stjenama. Bazen je lociran u zoni velikog dubinskog rasjeda.
Duž obodnih rasjeda javljaju se izdanci mineralnih i
termomineralnih voda.
56


Zona horstova i rovova sjeverne Bosne
karakterizirana je prisistvom
interstaratificiranih kompleksa, u kojima su
najvećim dijelom prisutne infiltracijske vode.
Zona mezozojskih i neraščljanjenih masa
centralne Bosne proteže se od Banje Luke preko
Kotor Varoši do Srednjeg. Tremalne vode su
sadržane u trijaskim akviferima koji se
pojavljuju duž dubokih rasjeda.
57








Masivi metamorfita i plutonita Prosare i Motajice nemaju izdanaka akumulacija voda.
Masivi škriljaca unsko-sanskog paleozoika, srednjebosanskih škriljavih planina i
paleozoika jugoistočne Bosne: u unskom-sanskom paleozojiku formacije termalne vode
formirane su u krečnjacima trijaske starosti. U paleozojiku jugoistočne Bosne postoje
termalne vode u devonskim krečnjacima.
Masivi paleozojskih klastita i metamorfita unutrašnje paleozojske zone i masiv neogenih
efuzija vulkanita – moguće pojave termomineralnih fluida.
Masivi bazičnih plutonita i serpentinita Uzlomca, Borja, Konjuha i Ozrena ne mogu biti
vodonosnici, ali mogu kao izolatori sudjelovati u stvaranju ležišta.
Ultramafitski masiv Višegrad-Rudo ima izdanke termalnih voda u slučaju ostvarene
povoljne akumulacijske formacije.
Karbonati hidrogeološkog masiva Romanije posjeduju akvifere termalnih voda. U većini
slučajeva termalne vode su u zonama izviranja hidraulički neovisne od površinskih voda.
Holokrastni hidrogeološki masiv istočne Hercegovine i zapadne Hercegovine nema
izdanaka termalnih voda.
Zapadno-bosanski karstni hidrogeološki masiv nema izdanaka termalnih voda osim u
zoni bihaćkog bazena.
58
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bihačko-kladuška zona
Arteški bazeni sjeverne Bosne
Masiv unsko-sanskog paleozoika
Masiv ofiolitske zone
Flišni trog Banja Luka – Sarajevo
Masiv srednjebosanskih škriljavih planina
Sarajevsko zenički bazen
Paleozojski masiv jugoistočne Bosne
Paleozojski i neogeni masiv istočne Bosne
59


Za direktno korištenje fluidi iz svih devet navedenih
zona,
Za proizvodnju električne energije fluidi iz 2. Arteški
bazeni sjeverne Bosne, 3. Masiv unskosanskog
paleozoika, 4. Masiv ofiolitske zone i 5. Flišni trog
Banja Luka – Sarajevo.
60



otvorenim strukturama – na lokacijama
izviranja termomineralnih voda unutrašnjih
Dinarida
zatvorenim sigurnim sistemima – razvijen u
hrstovima i rovovima sjeverne Bosne i
srednjebosanskom bazenu
zatvorenim pretpostavljenim sistemima –
pretpostavljen u jursko-krednom flišnom trogu
Banja Luka – Sarajevo, cazinskom,
prijedorskom bazenu, ofiolitima, paleozoiku
Sane, srednje i jugoistočne Bosne i Srebrenice.
61


U zonama arteških bazena sjeverne Bosne,
U Sarajevsko zeničkom bazenu i Flišnom trogu
Banja Luka – Sarajevo.
62




U BiH geotermalni gradijenti su određeni na temelju mjerenja temperatura
u dubokim bušotinama u Hrvatskoj (Ravni Kotari, Brač, Bruvno) i BiH
(Glamoč, Vareš, Kakanj,Sanska Ilidža, Tuzla, Domaljevac, Vitanović i
Dvorovi).
Za Kakanj utvrđen geotermski stepen od 25.8 pri dubini od 1315 m i
maksimalnoj temperaturi stijenskog masiva od 46oC.
U tuzlanskom regionu srednja vrijednost geotermskog stepena od 30.0, sa
maksimalnim geotermskim stepenom u području Tetima u iznosu od 40.
Konačna dubina bušenja za tuzlansko područje je 3531.9 m, a maksimalna
utvrđena temperatura stijena 118.33oC.
Osim vrste stijena na geotermski stepen (gradijent) utiče i niz drugih
faktora, kao što su: prisustvo termalnih voda, prisustvo podzemnih voda,
karakteristike terestičkih toplotnih tokova itd. U dosadašnjim
ispitivanjima na području BiH geotermski stepen je varirao od 10.5 u
Glamoču do 63.5 na području Domaljevca.
63






bušotine neravnomjerno pokrivaju područje BiH
kako po dubini tako i po broju,
gradijenti se kreći u intervalu od 10,5ºC/1000m (za
dubinu od 4212 m) do 63ºC/1000m (za dubinu od
1275 m) zbog čega je moguće izvršiti samo grubo
zoniranje,
bušotine imaju različite dubine što onemogućuje
meñusobnu koorelaciju,
različiti podaci o temperaturama,
različiti gradijenti u sličnim strukturama na istim
dubinama,
hidrološke smetnje u gornjih 100-200 m iskrivljuju
sliku gradijenta i dr.
64
Izvor: Studija energetskog sektora BiH,
65 2008




Ljekovita i terapeutska svojstva
hidrotermalnih voda poznata
vijekovima
Na području BiH još od Rimljana
postoje banjska odmorišta i
lječilišta
Iako banjski turizam zauzima
značajno mjesto u ukupnoj
turističkoj ponudi, može se
smatrati da je ovaj potencijal vrlo
slabo iskorišten
Uz turističke sadržaje moguće je
vrlo efikasno kombinovati i ostale
načina direktnog ili indirektnog
korištenja geotermalnih resursa
66
Laktaši
Kulaši
Ilidža, Gradačac
Gata, Bihać
Dvorovi,
Bijeljina
Kozarska
Dubica
Slatina,
Banjaluka
Akvaterm,
Olovo
Vrućica
, Teslić
Guber,
Srebrenica
Kiseljak
Reumal, Fojnica
Ilidža, Sarajevo
Vilina vlas,
Višegrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Aquaterm“ Olovo
„Dvorovi“Bijeljina
“Gata” Bihać
„Guber“Srebrenica
“Ilidža” Gradačac
„Ilidža“ Sarajevo
„Kiseljak“ Kiseljak
„Laktaši“ Laktaši
“Mlješanica” Kozarska Dubica
“Kulaši” Prnjavor
“Reumal” Fojnica
„Sanska Ilidža„ Sanski Most
„Slatina“Banja Luka
„Vilina Vlas“Višegrad
„Vrućica“Teslić
„Slana Banja“Tuzla
68
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Design Considerations for Artificial Lifting of Enhanced Geothermal System Fluids
X. Xie, K. K. Bloomfield, G. L. Mines, G. M. Shook, Idaho National Laboratory
Renewable Energy and Power Technologies, 2005
Beggs, H. D., 1991, Gas Production Operations, OGCI publications, Oil & Gas
Consultants International Inc., Tulsa, Oklahoma.
Pritchett, J. W., 2000, “Electrical Generating Capacities of Geothermal Slim Holes,”
Proceedings World Geothermal Congress, 2000, Kyushu, Tohoku, Japan, May 28–June
10, 2000.
Renewable Energy Access, 2005, “Geothermal Guide to Green Energy Production,” April
22, http://renewableenergyaccess.com/rea/news/story?id=26591 .
K. K. Bloomfield, J. N. Moore, M. C. Adams, T. L. Sperry,
Tracer Test Design and Sensitivity Studies of the Cove Fort Geothermal Resource Tracer
Test, Geothermal Resources Council Transactions, Vol. 25, August 26-29, 2001
A Guide to Geothermal Energy and the Environment, By Alyssa Kagel, Diana Bates, &
Karl Gawell, Geothermal Energy Association, 209 Pennsylvania Avenue SE,
Washington, 2007
The Future of Geothermal Energy: Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on
the United States in the 21st Century,
2006 Massachusetts Institute of Technology, U.S. Government under D.O.E., Contract
DE-AC07-05ID14517
69
www.geo-energy.org/ ; www.geothermal.inel.gov/
www.egi.utah.edu/geothermal/ ; www.eere.energy.gov/geothermal/
www.sustainableenergy.qld.edu.au/sources/geo.html
www.geothermal.marin.org/ ;
www.edugreen.teri.res.in/explore/renew/geo.htm
www.eia.doe.gov/kids/energyfacts/sources/renewable/geothermal.html
www.scienceonline.co.uk/energy/renewable-energy.html#geothermal
www.darvill.clara.net/altenerg/geothermal.htm
www.energex.com.au/ ; www.geothermalhawaii.com/
www.energetika-net.hr/ ; www.geothermalint.co.uk/
www.airdrilling.com ; www.thermasource.com
www.torquato.com ; www.thermasource.com
www.geo-energy.org ; www.enex.is
www.glossary.oilfield.slb.com/
http://www.smu.edu/geothermal/
http://www.geothermie.de/
www.ew.govt.nz/enviroinfo/geothermal/tourism.htm
70
Download

Geotermalna energija