předmět: vybrané kapitoly chirurgie
Autorem materiálu a všech jeho částí,
není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.
z p r a c o v a l a :
M g r .
E v a
S t r n a d o v á
http://thehaltenclinic.com/our-clinic/
CHIRURGIE SLINIVKY
BŘIŠNÍ, SLEZINY, JATER
258.
• výčet:
zizi.com
onemocnění jater
onemocnění slinivky břišní
http://www.cuan.cn/uploadPicture/1C5E5D2F4679890.jpg
onemocnění sleziny
ONEMOCNĚNÍ JATER
259.
• výčet:
zizi.com
Ca jater
portální hypertenze
http://coseeolc.org/wp-content/uploads/2012/06/nursing-school.jpg
jiná onemocnění jater
NÁDORY JATER
260.
• dělení:
zizi.com
primární nádory:
benigní
maligní - karcinomy, sarkomy
sekundární nádory:
vznikají
metastazováním
zhoubných nádorů (GIT, průdušky,
melanom, jiné)
výskyt jako solitární nádor či jako
vícečetná ložiska
http://www.ordinace.cz/img/articles/16b9/16253.jpg
NÁDORY JATER
http://www.vision.org/visionmedia/uploadedImages/Home/Articles/Social_Issues/Articles/Depression.jpg
261.
• příčiny, příznaky, diagnostika obecně:
zizi.com
příčiny:
souvislost s užíváním p.o. antikoncepce
záněty jater
cirhóza jater
hepatitidy
genetická dispozice
příznaky:
asymptomaticky
tlak v podžebří
diagnostika:
UZ, CT, NMR, punkce
NÁDORY JATER
262.
• léčba obecně:
zizi.com
http://1.bp.blogspot.com/_5HXWzOan4cc/TJIZYkLSZTI/AAAAAAAAAU4/STq1Pjr4TbA/s1600/Treatment-for-lung-cancer-radiotherapy-for-lungs.jpg
chirurgická resekce
kryoablace, termoablace
embolizace
protinádorová
(chemoterapie, cytostatika)
transplantace?
jiné
terapie
PORTÁLNÍ HYPERTENZE
263.
• popis:
zizi.com
představuje
onemocnění
charakterizované
vysokých tlakem v řečišti portální (vrátnicové) žíly
(pozn.: portální žíla (vena portae) - žilní kmen, který sbírá
krev z sbírá krev z nepárových orgánů v dutině břišní
http://www.remedia.cz/Images/Articles/Main/vtextu20070905102258.jpg
(slezina, střeva, žaludek) a odvádí ji do jater, ústí do jater,
kde se rozpadá na vlásečnice, které obklopují jaterní
buňku, z jater je krev odváděna jaterní žilou do dolní duté
žíly
příčiny:

nejčastěji jaterní cirhóza

jiné
PORTÁLNÍ HYPERTENZE
264.
ascites
• příznaky:
zizi.com
příznaky základního onemocnění (cirhóza) - ikterus, ascites, otoky
dolních končetin
jícnové varixy a caput medusae - krev musí játra obejít a nachází si nové
cesty, např.:

žilami v dolní části jícnu, které se mohutně rozšiřují, mohou být
nebezpečným zdrojem krvácení z jícnových varixů

žilami v okolí pupku - caput medusae (viditelné rozšíření podkožních
žil na břiše, kolem pupku)
ikterus, kolaterály
splenomegalie
psychické změny - jaterní encefalopatie (apatie, neklid, zmatenost)
trávicí poruchy - nechutenství, nauzea, nadýmání
PORTÁLNÍ HYPERTENZE
265.
• diagnostika:
zizi.com
http://www.stefajir.cz/files/JatraUZHilus.jpg
OBM
endoskopie
zobrazovací metody

UZ

Doppler UZ (umožňuje hodnotit např. i směr toku krve v
portální žíle i jeho rychlost)

RTG s kontrastem (angiografie)

CT, NMR
https://iame.com/online/liver_transplant_ultrasound/images/Picture16.jpg
PORTÁLNÍ HYPERTENZE
266.
• léčba:
zizi.com
http://img.mf.cz/530/641/a.jpg
konzervativní:
léčba základního onemocnění
léčba vzniklých komplikací - krvácení z jícnových varixů,
zavedení
Sengstakenovy-Blakemorovy
sondy
(tzv.
SB
sonda), následně sklerotizace při endoskopii
farmakoterapie - vazopresorika (Remestyp)
léčba hypovolemie
http://img.tfd.com/dorland/tamponade_esophagogastric.jpg
TRF a jiné
punkce ascitu
jícnová tamponáda
chirurgická:
jako prevence opakovaného krvácení - spojky mezi oběhem
dolní duté žíly a portální žíly - portosystémová spojka
žaludeční tamponáda
transplantace
jiné
žaludek
JINÁ ONEMOCNĚNÍ JATER
267.
• výčet:
http://www.stefajir.cz/files/JatraUZCysta.jpg
zizi.com
jaterní cysty:
kongenitální
-
vznikají
na
podkladě
chybně
vyvinutého
žlučovodu, mají tendenci se zvětšovat, malé drobné cysty je
vhodné sledovat USG či CT, velké cysty jsou indikovány k
odstranění
získané - v našich podmínkách jde o vzácné onemocnění
způsobené parazitem
jaterní abscesy:
http://www.surgical-tutor.org.uk/pictures/images/hepatobiliary/pyogenic_abscess.jpg
vyskytují se solitárně nebo mnohočetně
příčiny - bakterie, améby a plísně
převažují
sekundární
abscesy
vzniklé
pooperačně,
posttraumaticky či jinak
léčba - drenáž pod USG či CT kontrolou, celkově ATB i.v..
mnohočetné a na drenáž nereagující abscesy je nutné řešit
operačně, často resekcí postiženého laloku
ONEMOCNĚNÍ
SLINIVKY BŘIŠNÍ
268.
• výčet:
zizi.com
akutní zánět slinivky břišní
http://coseeolc.org/wp-content/uploads/2012/06/nursing-school.jpg
nádory slinivky
AKUTNÍ ZÁNĚT
SLINIVKY BŘIŠNÍ
269.
• popis, příčiny:
zizi.com
charakteristika onemocnění:
akutní zánět slinivky břišní
nejzávažnější a prognosticky nejhorší NPB
dochází k porušení tkáně slinivky - difuzní zánět,
odumírání buněk, nekróza funkčních buněk
příčiny:
obstrukce žlučovodu kamenem
alkohol
onemocnění žlučníku, žluč. cest a Vaterské papily
(stenóza V. papily po zánětu, kamenem, útlakem
zvenčí)
pooperační pankreatitida
metabolické poruchy - hyperlipidemie
úrazy pankreatu
některé léky (kortikoidy, tetracykliny) a jiné
http://www.charlestongi.com/cms/images/conditions/pancreatitis.jpg
AKUTNÍ ZÁNĚT
SLINIVKY BŘIŠNÍ
270.
• příznaky, klinický obraz:
zizi.com
náhlá prudká, krutá bolest v okolí pupku se známkami
peritoneálního dráždění, pásovitý charakter, vyzařuje do
zad
http://depositphotos.com/3875646/stock-photo-EKG.html
zvracení bez pocitu úlevy
napětí břišní stěny
schvácenost
známky šoku - tachykardie, hyperventilace
vrcholí selháním oběhu, ledvin
patologické laboratorní hodnoty (zvýšené amylázy v séru a
moči, hyperglykemie)
promodrání kolem
pupku obvykle po 3 – 4 dnech
(Cullenovo znamení – únik tekutiny mimo cévy), event.
fialové
zbarvení
v
podbřišku
z
krve
z retroperitonea (Grey Turnerovo znamení)
prosakující
AKUTNÍ ZÁNĚT
SLINIVKY BŘIŠNÍ
271.
• diagnostika:
zizi.com
anamnéza
fyzikální vyšetření + FF
OBM - vzestup amyláz, lipáz a CRP v séru, zvýšení glykémie, hypokalcémie, leukocytóza v KO,
APTT, Quick (pro diagnostiku je nejvýznamnější vzestup amylázy - pokud vystoupá na více než
trojnásobek normy, diagnóza je téměř jistá)
RTG, UZ, CT
urgentní duodenoskopie s ERCP (možnost výkonu na žlučových cestách - endoskop. protětí
jiné
http://www.ordinace.cz/img/articles/16b9/12711.jpg
Vaterské papily, odstranění kamene ze žlučovodu
AKUTNÍ ZÁNĚT
SLINIVKY BŘIŠNÍ
272.
• konzervativní léčba:
zizi.com
iniciální fáze – intenzivní konzervativní terapie při důsledném
sledování uvedených parametrů, na JIP
http://www.hja.net/images/directnews/x_1554_800626034_0_0_7018998_300.jpg
snaha
snížit
aktivitu
pankreatu
–
absolutní
karence
perorálního přívodu čehokoli, dekomprese žaludku NGS,
možnosti výživy:

nasojejunální sonda (v současnosti se jeví jako lepší –
zachová přirozenou funkci střeva)

parenterální výživa
intenzivní volumoterapie (i.v.) (začíná se 1 l/hod, později se
snižuje
na
0,5
l/hod
(celkem
maximálně
10–15
l/den
za
předpokladu, že to kardiovaskulární systém pacienta snese)
Analgetika – Fortal nebo Tramal, OPIUM - MORFIN ZVYŠUJE
TONUS ODDIHO SVĚRAČE, JSOU
ATB
Monitoring CVT, diurézy, FF
KI!!!
AKUTNÍ ZÁNĚT
SLINIVKY BŘIŠNÍ
273.
• chirurgická léčba:
zizi.com
popis:
není
při
akutním
stadiu
tohoto
onemocnění preferována
indikace:
neúspěch
intenzivní
konzervativní
terapie (pacient v multiorgánovém
selhání,
obvykle
po
3–10
konzervativní terapie)
infekce nekróz - nekrektomie
dnech
KARCINOM
SLINIVKY BŘIŠNÍ
274.
• popis:
zizi.com
popis:
vyrůstají ze zevně sekretorické části parenchymu i z
vnitřně sekretorické části (Langerhansovy ostrůvky)
nádory benigní, maligní
výskyt nejčastěji v hlavě pankreatu
příznaky (dle lokalizace):
hlava
pankreatu
(projevy
http://pathology.jhu.edu/pc/images/M1.jpg
pankreatu):

nechutenství

úbytek na váze

obstrukční ikterus

bez bolestí
tělo a ocas pankreatu:

úbytek na váze

bolest
dříve
než
v
těle
a
ocasu
KARCINOM
SLINIVKY BŘIŠNÍ
275.
• diagnostika, léčba:
zizi.com
http://www.ultrasound-images.com/images/ca-pancreas-1a.jpg
diagnostika:
UZ, NMR, CT, RTG angiografie
ERCP
punkce
OBM - biochemie (onkomarkery)
léčba:
radikální - resekce:
http://drugline.org/img/term/pancreatic-islet-cell-carcinoma-11096_0.JPG

totální pankreatektomie

duodenopankreatektomie,
trávicí trubice a žlučovodu
paliativní:

anastomóza, stenty
následná
rekonstrukce
ONEMOCNĚNÍ SLEZINY
276.
• slezina:
zizi.com
http://1.bp.blogspot.com/-YfIfhiwQqEQ/T4pOlaDx4_I/AAAAAAAAAQk/uarc7fRjfSA/s1600/C0018178-Spleen_removal_surgery-SPL.jpg
popis:
orgán, který není k životu bezpodmínečně nutný a
její odstranění nemá ve většině případů pro
člověka tragické následky
uložení:
intraperitoneálně
v
levé
klenbě
brániční
v
rozmezí 9. až 11. žebra
http://img.webmd.com/dtmcms/live/webmd/consumer_assets/site_images/media/medical/hw/h9991458_001.jpg
funkce:
rezervoár krve
účastní se filtrace krve a likvidace odumřelých
krevních
elementů
(makrofágy
-
pohlcují
a
destruují poškozené nebo zanikající erytrocyty,
leukocyty, bakterie a další materiál)
podílí se na stavu obranyschopnosti organismu
ONEMOCNĚNÍ SLEZINY
277.
• výčet:
zizi.com
poranění - tupá traumata
cysty - parazitární cysty
abscesy
-
následkem
infekce
http://www.xecu.net/kiirenza/cat/spleen.jpg
nádory - benigní, maligní
sekundární
Download

chirurgie slinivky, jater a sleziny.pdf