II Kongres za lečenje
hroničnih rana
“Stare dileme - nova rešenja”
Organizator
Srpsko udruženje
za lečenje rana
Strahinjića Bana 53, Beograd
Hotel Moskva
Balkanska 1
11000 Beograd
24 - 25. Oktobar, 2014.
GENERALNI SPONZOR
GLAVNI SPONZORI
SPONZORI
SKUP PODRŽALI:
Slovenačko udruženje za lečenje rana, Udruženje za lečenje rana BiH,
Balkanski venozni forum, JUMA, EWMA, Udruženje pacijenata
sa hroničnim ranama Beograd, Udruženje pacijenata sa
dijabetesom - Plav i krug, Udruženje dece sa buloznom
epidermolizom - Debra, APUPA-Austrija, Balkanska asocijacija za
lečenje hroničnih rana BALWMA-Turska
Dragi učesnici,
II kongres za lečenje hroničnih rana, prezentuje sve savremene operativne i
neoperativne metode lečenja hroničnih rana. Akcenat kongresa je na primeni
antiseptika u prevenciji infekcija rana i intrahopsitalnih infekcija. Takođe, na
primeni “prirodne medicine”, gde su izvor terapije priroda i čovek - matične
ćelije, genska i celularna terapija, faktori rasta ćelija, molekularni vodonik,
primena operativnog i biostimualtivnog lasera, kiseonik, hijaluron, kolagen,
trombocitni gel, magnetna terapija, hirudin, kožni graftovi… Akcenat je na
regenerativnoj medicini i revitalizaciji tkiva i na personalizovanom lečenju,
prilagođenom svakom pacijentu, što omogućavaju naučna otkrića i nove
tehnologije. Posebno je značajno, da je I Kongres za lečenje rana, održan 2012.
godine u Beogradu, dao podsticaj za otvaranje specijalizovanih ambulanti i
odeljenja za lečenje rana što je pozitivan trend u organizaciji i specijalizovanom
radu u ovoj oblasti medicine.
Prim. dr Javorka Delić
spec. angiology / spec. dermatology
Predsednik Srpskog udruženja
za lečenje hroničnih rana
Predsednik Organizacionog odbora
II kongresa za lečenje hroničnih rana
Prof. dr Čedomir S. Vučetić
Medicinski fakultet,
Univerzitet u Beogradu
Klinika za ortopedsku hirurgiju
i traumatologiju KCS
Kopredsednik Organizacionog
odbora II kongresa za lečenje
hroničnih rana
-3-
Organizacioni odbor
Javorka Delić
Mirjana Dragašević
Čedomir Vučetić
Zlata Janjić
Saša Borović
Jelena Jeremić
Saša Milićević
Simon Pandjiatan
Srećko Bosić
Naučni odbor
Strani naučni odbor
Branko Čalija
Marijana Tomić- Cenić
Zlata Janjić
Petar Stojković
Dragan Micić
Nenad Ilijevski
Zagorka Jovanović
Čedomir Vučetić
Marko Bumbaširević
Lidija Kandolf-Sekulović
Bojana Obradović
Dubravko Huljev
Elena Goranova
Elia Ricci
Salla Seponen
Rytis Rimdeika
Sebastian Probst
Alexandar Flor
Severin Laushli
Tanja Planinšek-Ručigaj
Glavne teme
Hronične rane, savremeni aspekti
Vaskularne hronične rane
Dekubitalna rana
Diabetska rana
Endovenska hirurgija u terapiji hroničnih rana
Debridman
Onkološke rane
Hronične rane u dečjem dobu
Regenerativna medicina u lečenju hroničnih rana
Kućno lečenje hroničnih rana
Hronične rane u dermatologiji
Naučna ispitivanja
Novine u terapiji hroničnih rana
Simpozijumi, radionice
-4-
II Kongres za lečenje hroničnih rana
„STARE DILEME – NOVA REŠENJA“
24 – 25. oktobar 2014.
Hotel Moskva, Beograd
PROGRAM
PETAK 24. OKTOBAR 2014.
SALA BALKANSKA
08.00 – 09.00
Registracija učesnika
09.00 – 09.45
Otvaranje kongresa
Prim. dr Javorka Delić, Srpsko udruženje za lečenje rana
Prof. dr Čedomir Vučetić,
Dr sci. med. Slaviša Janković,
pomoćnik gradskog sekretara za zdravlje
09.45 – 11.45
PLENARNA SESIJA
Predsedavajući: Branko Čalija, Zlata Janjić Miodrag Stojković,
Čedomir Vučetić, Judit Daroczy
09.45 – 10.00
Uticaj etioloških i neetioloških faktora rizika na
zarastanje hroničnih rana
Prim. dr Javorka Delić, Srbija
10.00 – 10.15
Kompleksne traumatske rane na ekstremitetima –
unapređeni pristup u lečenju
Prof. dr Čedomir Vučetić
1
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija,
2
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije,
Beograd, Srbija
10.15 – 10.30
Mаtične ćelije: Sredstvo zа poprаvku i učenje
Prof. dr Miodrag Stojković1,2
1
SPEBO Medical, Leskovаc,
2
Humаna genetikа, Medicinski fаkultet,
Univerzitet u Krаgujevcu, Srbijа
10.30 – 10.45
The Role of Surgical Treatment for
Chronic Wounds Venous Healing
Prof. dr Elena Goranova, Dobrichkov L.
National Cardiovascular Hospital – Sofia, Bulgaria
10.45 – 11.00
Modern wound treatment – the impact of biofilms
on chronic wounds
Prof. dr Michael Braun, Austrija
11.00 – 11.15
Hronične rane-mogućnosti i ograničenja rekonstruktivne hirurgije
Prof. dr Zlata Janjić, Srbija
11.15 – 11.30
Complicated and hard to heal chronic wounds –
Current therapy with octenidine
Prof. dr Johannes Matiasek, Austrija
11.30 – 11.45
Primena trombocitnog lepka i faktora rasta
u zbrinjavanju posthirurških rana
Dr Branko Čalija, Evgenija Strugarević
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd, Srbija
11.45 – 12.00
Ulcer management of phlebo-lymphoedematous patients
Prof. dr Judit Daroczy, Mađarska
12.00 – 13.00
KOKTEL DOBRODOŠLICE
13.00 – 13.30
SIMPOZIJUM GENERALNOG SPONZORA „MIOFARM“
The role of ANTISEPTIC in prevention of hospital infections
and prevention and treatment of Chronic Wounds
13.30 – 14.30
Pauza za ručak
14.30 – 16.00
SESIJA: HRONIČNE VASKULARNE RANE
Predsedavajući: Alexander Flor, Nada Kecelj-Leskovec, Petar Dragić
14.30 – 14.45
Značaj ultrazvučne dijagnostike pre operativnog lečenja vena
Doc. dr Nada Kecelj-Leskovec
Dermatovenerološka klinika, UKC Ljubljana, Slovenija
14.45 – 15.00
Endolaser for the treatment of varicose veins in high risk patients
Prof. dr Alexander Flor, Austrija
-6-
15.00 – 15.10
Endovenska termalna ablacija superficijalnog venskog refluksa
donjih ekstremiteta upotrebom diodalnog lasera 1470nm i
radijalnog fibera (5000 procedura). Osvrt na minimalno invazivno
lečenje vena u balkanskoj regiji
Dr Petar Dragić, Srbija
15.10 – 15.20
Endovenska laser ablacija superficijalnog refluksa
u terapiji hronične venske ulceracije
Dr Jelica Malešev, Srbija
15.20 – 15.30
Kompresivna terapija u lečenju hronične venske
insuficijencije i ulceracije
Doc. dr Dragan Milić, Srbija
15.30 – 15.40
Vakuum asistirano zarastanje rana u vaskularnoj hirurgiji klinički i ekonomski efekti
Dr Igor Končar, Srbija
15.40 – 16.00
Diskusija
16.00 – 16.30
Kafe pauza
16.30 – 17.00
Predsedavajući: Javorka Delić, Nada Kecelj Leskovec
EWMA - Toward Evidence Based Wound Care
GOST KONGRESA: Salla Seppänen, EWMA President
17.00 – 18.40
SESIJA: DIJABETESNO STOPALO
Predsedavajući: Čedomir Vučetić, Mirjana Dragašević,
Tamara Sinožić
17.00 – 17.15
Savremeni principi lečenja dijabetesnog stopala značaj organizacije
Dr Mirjana Dragašević, Srbija
17.15 – 17.30
Hirurško rekonstruktivno lečenje infekcijskih stanja
na ekstremitetima kod dijabetičnih bolesnika
Prof. dr Čedomir Vučetić
1
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija,
2
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije,
Beograd, Srbija
17.30 – 17.40
Primena karboksi terapije u potpornom lečenju hroničnih rana,
prikazi bolesnika
Tamara Sinožić, Hrvatska
-7-
17.40 – 17.50
Diferencijalna dijagnoza i dijagnostički postupci hroničnih rana
na podkolenici
Dr Sanja Špoljar
Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnica“, Klinike za kožne
iI spolne bolesti, Referentni centar za kronične rane
Ministarstva zdravlja RH, Zagreb, Hrvatska
17.50 – 18.00
Primena topikalnog negativnog pritiska u lečenju hroničnih rana
Slađana Mitrović, Srbija
18.00 – 18.10
Primena obloga sa medom u lečenju rana dijabetesnih bolesnika
Rada Arsić, Jovana Milačić, Bojan Debeljački, Ljiljana Isailović,
Snežana Jovanović, Srbija
18.10 – 18.20
Primena magnetne terapije u lečenju hroničnih rana
Dr Dušanka Mandić, Srbija
18.20 – 18.50
Diskusija
20.30
SVEČANA VEČERA, Hotel Moskva
PETAK 24. OKTOBAR 2014.
SALA MOSKVA
09.30 – 11.00
SESIJA: LEČENJE HRONIČNIH RANA U GERONTOLOŠKOM ZAVODU
I KUĆNOM LEČENJU
Predsedavajući: Marina Pešić Prokić, Zita Kiš Dadara, Vesna Rakić
09.30 – 09.40
Lečenje hroničnih rana u kućnim uslovima
Marina Pešić Prokić, Srbija
09.40 – 09.50
Mogućnosti i izazovi lečenja hroničnih rana u Austriji
Zita Kiš Dadara, Austrija
09.50 – 10.00
Minimalna hirurgija za maksimalne godine
Vesna Rakić, Srbija
10.00 – 10.10
Doprinos savremenih obloga i VAC terapije u lečenju
hroničnih rana u kućnim uslovima
Vesna Rakić, G. Lazović, D. Popović-Petrović, Srbija
10.10 – 10.20
Uloga medicinske sestre u prevenciji i lečenju hroničnih rana
u kućnim uslovima
Kristina Kostić, Srbija
-8-
10.20 – 10.30
Primena aktivnog vodonika u terapiji dekubitalne rane,
prikaz bolesnika
Marijana Blažević, Gerontološki dom, Agape, Beograd, Srbija
10.30 – 10.40
Lečenje hroničnih rana u kućnim uslovima
Vladica Opačić, Srbija
10.40 – 11.00
Diskusija
11.00 – 12.00
SESIJA: NAUČNA ISTRAŽIVANJA U OBLASTI HRONIČNIH
RANA U SRBIJI
Predsedavajući: Bojana Obradović, Sergej Ostojić
11.00 – 11.10
Razvoj novih obloga na bazi alginata i nano čestica srebra:
ispitivanje na životinjama
Bojana Obradović, Jasmina Stojkovska1, Ivan Jančić2,
Biljana Bufan2, Marina Milenković2, Vesna Mišković-Stanković1
1
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
2
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju, Farmaceutski fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Beograd
11.10 – 11.20
Biološki aktivna vlakna na bazi modifikovanih celuloznih vlakana
Mirjana Kostić, Tehnološko–metalurški fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Srbija
11.20 – 12.00
Diskusija
12.00 – 13.00
KOKTEL DOBRODOŠLICE
13.00 – 13.20
SIMPOZIJUM GLAVNOG SPONZORA
13.20 – 14.30
Ručak / Izložba
14.30 – 16.00
SESIJA: ONKOLOŠKE HRONIČNE RANE
Predsedavajući: Radan Džodić, Radoslav Radosavljević,
Sanja Špoljar
14.30 – 14.45
Onkološke rane
Prof. dr Radan Džodić,
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Srbija
14.45 – 15.00
Onkološke rane - mogućnosti hirurškog lečenja
Asist. dr Jelena Jeremić, Srbija
-9-
15.00 – 15.15
Sindrom Huriez u jedne obitelji iz Hrvatske i razvoj
pločastog karcinoma
Dr Sanja Špoljar
Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnica“, Klinike za kožne
i spolne bolesti, Referentni centar za kronične rane
Ministarstva zdravlja RH, Zagreb, Hrvatska
15.15 – 15.30
Kapilarni hemangiom u blizini ožiljka kože nakon
ekcizije planocelularnog karcinoma - prikaz slučaja
Prim. dr Radoslav Radosavljević, Dr Petar Noack
Patohistološka laboratorija ''Dr Radosavljevic'' Beograd-Zemun
15.30 – 16.00
Diskusija
16.00 – 16.30
Predsedavajući: Zlata Janjić
Molekularni vodonik: inovativni regenerativni agens u biomedicini
GOST KONGRESA: Prof. dr Sergej Ostojić
16.30 – 17.00
Kafe pauza
17.00 – 19.00
SESIJA: PREVENCIJA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA
Predsedavajući: Snežana Brkić, Snežana Jovanović, Mario Glavaš
17.00 – 17.15
Prevencija intrahospitalnih infekcija
Prof. dr Snežana Brkić
Klinički centar Vojvodine, Srbija
17.15 – 17.30
Bakteriološka analiza hirurških i traumatskih rana
pacijenata lečenih u KC Srbije
Snežana Jovanović1, Maja Radić Sekereš1, Nebojša Jovanović2,
Dejan Radenković3
1
Služba za mikrobiologiju, Klinički centar Srbije;
2
Ortopedsko-traumatološka služba, KBC Zemun;
3
Klinika za abdominalnu hirurgiju, KC Srbije
17.30 – 17.40
Proces inaktivacije procesa sticanja rezistencije
mikroorganizama na antibiotike (i druge biocide)
Dr Mario Glavaš
Privatna kirurška ordinacija u Puli,
Odjel za kirurgiju Opća bolnica Pula, Hrvatska
17.40 – 17.50
Borba protiv biofilma u hroničnoj rani-David protiv Golijata
Borisav Mandić1, Mirjana Nikić2
1
Dom zdravlja „Dr Ristić“, Novi Beograd, Srbija
2
Dom zdravlja Gornji Milanovac, Srbija
- 10 -
17.50 – 18.00
Primena Cikatridina u lečenju rana na stopalu kod
smanjenog vitalnosti tkiva
Sanja Ličanin1, Valentina Drobnjak1, Marica Filipvić1,
Irena Hajder1, Slaviša Nikolić1, Nedeljko Mitić1,
Marina Tomić1, Čedomir Vučetić1,2
1
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije,
Beograd, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija
18.00 – 18.10
Prevencija intrahospitalnih infekcija i tretman hroničnih rana
Snežana Medaković, Srbija
18.10 – 18.20
Primena topikalnog negativnog pritiska u lečenju mediastinitisa
– naša iskustva
Mirjana Jaćimović, Jelena Milošević,
IKVB Dedinje, Beograd, Srbija
18.20 – 18.30
Hospitalna nega postoperativne rane kod dijabetesnog stopala
Slaviša Nikolić1, Valentina Drobnjak1, Sanja Ličanin1,
Marica Filipvić1,Violeta Smilis1,Irena Hajder1, Čedomir Vučetić1,2
1
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije,
Beograd, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija
18.30 – 19.00
Diskusija
20.30
SVEČANA VEČERA, Hotel Moskva
SUBOTA 25. OKTOBAR 2014.
SALA MOSKVA
09.00 – 10.30
SESIJA: MEDICINSKE SESTRE, DEO TIMA U BOLNIČKOM LEČENJU
HRONIČNIH RANA
Predsedavajući: Srećko Bosić, Simon Pandjaitan, Jasmina Petijević
09.00 – 09.10
Timski rad u lečenju hroničnih rana, u bolničkim i
ordinacijskim uslovima
Simon Pandjaitan1, Saša Milićević2
1
Ordinacija za plastičnu hirurgiju „Pandja i Maraš“, Beograd, Srbija
2
Vojnomedicinska akademija,
Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine, Beograd, Srbija
- 11 -
09.10 – 09.20
Ulcus cruris varicosum - prikaz slučaja - multidisciplinarni
pristup lečenju ulkusa
Jasmina Petijević, Ksenija Kostić, Srbija
09.20 – 09.30
Uloga medicinske sestre u timu za lečenje hroničnih rana
Ljubica Petrović, Srbija
09.30 – 09.40
Organizacija i standardni oblozi u nezi i lečenju hroničnih rana
kod dece sa Epidermolysis Bullosa
Mirjana Tomić, Srbija
09.40 – 09.50
Deca sa buloznom epidermolizom-deca leptiri,
izazovi u svakodnevnom životu
Sandra Pavlović (Debra), Srbija
09.50 – 10.00
Dekubitalna rana – kućno lečenje
Ljiljana Perošević, Svetlana Vučković
Zavod za gerontologiju, Beograd, Srbija
10.00 – 10.10
Pacijent sa hroničnom ranom – deo tima za lečenje rana
Miodrag Ilić, Tanja Milošević, Udruženje pacijenata sa
hroničnim ranama, Beograd, Srbija
10.10 – 10.30
Diskusija
10.30 – 11.00
Kafe pauza
11.00 – 12.30
SESIJA: HRONIČNE RANE VASKULARNE ETIOLOGIJE,
SAVREMENA TERAPIJA, REZULTATI LEČENJA – 1
Predsedavajući: Ciril Triller, Dušanka Mandić
11.00 – 11.15
Lečenje hroničnih rana hiperbaričnom komorom
Dr Aleksandar Gajić, Bosna i Hercegovina
11.15 – 11.30
Primena topikalnog negativnog pritiska u lečenju
hroničnog arterijskog ulkusa – prva iskustva
Davidović S Vladimir, Veselinov M Vladimir
Odeljenje za opštu i vaskularnu hirurgiju,
Opšta bolnica Kikinda, Srbija
11.30 – 11.40
Prednosti primene VAC terapije kod udružene povrede kolena
i poplitealne arterije
Marija Mihajlović
KCS, Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, Srbija
- 12 -
11.40 – 11.50
Rasterećenje kao osnovni činilac u prevenciji I lečenju
plantarnih ulceracija
Valentina Drobnjak1, Marica Filipvić1, Boris Ukropina1,
Violeta Smilis1, Irena Hajder1, Aleksandra Šelmić1,
Čedomir Vučetić1,2
1
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije,
Beograd, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija
11.50 – 12.00
Primena Vivamel mrežice u tretmanu donorne regije
posle transplantacije kože
Irena Hajder1, Marina Tomić1, Violeta Smilis1, Slaviša Nikolić1,
Nedeljko Mitić1, Aleksandra Šelmić1, Čedomir Vučetić1,2
1
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije,
Beograd, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija
12.00 – 12.35
Diskusija
12.35 – 13.00
KONGRESI, PREZENTACIJA PUBLIKACIJA
Predsedavajući: Elena Goranova, Čedomir Vučetić, Dubravko Huljev
12.35 – 12.40
Balkan wounds management association (BAVWMA) – Predlog
Jasmina Begic, Ali Barutcu, Bulent Erdogan
Jasmina Begic,M.D., M.Sci. Dermatovenerologyst
President of Association for Wound Management in Bosnia
and Herzegovina (AWMinB&H)
12.40 – 12.50
Prezentacija knjige: Hronična venska ulceracija
Prim. dr Javorka Delić, 2013, Beograd, Srbija
12.50 – 13.00
Prezentacija Monografije: Lečenje hroničnih rana
Urednicï: Saša Borović, Čedomir Vučetić, Milan Matić
Izdavač: Zavod za udžbenike, Beograd 2014.
13.00 - 13.05
Prezentacija časopisa Rane,
Srpskog udruženja za lečenje rana
13.05 – 13.25
SIMPOZIJUM GLAVNOG SPONZORA”FARMIX”
Nova transformišuća metakrilatna obloga za
lečenje akutnih i hroničnih rana
Prof. dr Ojan Assadian
- 13 -
13.25 – 14.30
Ručak / Izložba
14.30 – 16.30
SESIJA: HRONIČNE RANE, SAVREMENA TERAPIJA,
REZULTATI LEČENJA – 2
Predsedavajući: Džihan Abazović, Vesna Rakić
14.30 – 14.45
Savremeni protokoli i saznanja o primeni regenerativne medicine
i autolognih terapija kao novi pristup u lečenju hroničnih rana
Džihan Abazović1, Mladen Maksić2, Tomislav Palibrk2,
Slobodan Džudović4
1
Zavod za HMP Crne Gore, Podgorica, Crna Gora
2
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KCS
3
Klinika „Renova“, Zemun, Srbija
14.45 – 15.00
The role of oxygen in chronic wounds
Prof. dr Tanja Planinšek Ručigaj,
Dermatovenerological Clinic,
University Clinical Centre Ljubljana,Slovenija
15.00 – 15.10
Akupunktura, mogućnosti primene u lečenju hroničnih rana
Vesna Marinković Micić,Beograd, Srbija
15.10 – 15.20
Pilonidalni sinus kao hronična rana
Vesna Rakić, KBC, Srbija
15.20 – 15.30
Lekovita voda i peloid Prolom Banje u lečenju venoznih ulkusa
Janjić Spasić D.1, Stepanović M.1, Stepanović B.2, Paravina M.3,
1
Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Prolom banja”, Prolom
banja, Srbija
2
Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
3
Medicinski fakultet, Niš, Srbija
15.30 – 15.40
Lečenje venskog ulkusa kombinovanom terapijom hiperbaričnom
oksigenacijom i Vivamel oblogama
Dr Davorka M. Milačić, Radmilo U. Isaković, Srbija
15.40 – 15.50
Primena hirudina u lečenju hroničnih rana I regeneraciji tkiva
Dr Natalia Gušlo Petrić, Centar Balans Medica, Beograd, Srbija
- 14 -
15.50 – 16.00
Ambulantno praćenje postoperativne rane kod
dijabetičnog stopala
Nedeljko Mitić1, Valentina Drobnjak1, Sanja Ličanin1,
Marina Tomić1, Slaviša Nikolić1, Aleksandra Šelmić1,
Čedomir Vučetić1,2
1
Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju KC Srbije,
Beograd, Srbija
2
Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Srbija
16.00 – 16.30
Diskusija
16.30 – 18.00
SESIJA: POSTER SESIJA
Predsedavajući: Jelena Jeremić
1. Heparin induced thrombocytopenia with skin necrosis of the fingers
J. Delić, Z. Jovanović, Srbija
2. Sneddon Syndrome – vascular disease of young population
J. Delić, Z. Jovanović
3. Primena alginatnih obloga u lečenju hroničnih rana
Zvezdan Jovanović
KBC Zvezdara, Beograd
4. Nove formulacije na bazi alginata i nanočestica srebra
i provera funkcionalnosti na modelu opekotina kod pacova
Jasmina Stojkovska1, Željka Jovanović1, Ivan Jančić2, Biljana Bufan2, Marina
Milenković2, Vesna Mišković-Stanković1, Bojana Obradović1
1
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
2
Katedra za mikrobiologiju i imunologiju, Farmaceutski fakultet,
Univerzitet u Beogradu, Beograd
5. Granulox treatment in combination with Skin graft & PolyMem
Nesat Mustafi, Northwest Hospital Frankfurt a. Main, Germany’
6. Lečenje venskog ulkusa kombinovanom terapijom hiperbaričnom
oksigenacijom i Vivamel oblogama
Dr Davorka M. Milačić, Radmilo U. Isaković, Srbija
18.00
ZATVARANJE KONGRESA / DODELA NAGRADA
- 15 -
SUBOTA 25. OKTOBAR 2014.
SALA BALKANSKA
09.00 – 10.45
SESIJA: HRONIČNE RANE U DERMATOLOGIJI
Predsedavajući: Lidija Kandolf-Sekulović, Jasmina Begić Rahić
09.00 – 09.15
Hronične rane u dermatologiji
Prof. dr Lidija Kandolf-Sekulović,
Klinika za kožne i polne bolesti, Medicinski fakultet,
Vojnomedicinska akademija, Srbija
09.15 – 09.30
Sy Lyell - hirurško lečenje
Saša Milićević1, Marijan Novaković2, Nenad Stepić1, Jefta Kozarski1,
Boban Đorđević1
1
Vojnomedicinska akademija, Klinika za plastičnu hir. i opekotine
2
Vojnomedicinska akademija, Uprava, Beograd, Srbija
09.30 – 09.45
Influence of steroids, like extrinic factor, on the wound healing
in dermatology
Prim. Jasmina Begic, M.D., MSc. Dermatovenerologyst
Association for Wound Management in Bosnia and Herzegovina
(AWMinB&H)
Dermatovenerology Clinic Clinical Centar of University Sarajevo
09.45 – 10.00
Ulceracije u sklopu hroničnog flebolimfedema
Doc. dr Milan Matić
Klinički centar Vojvodine, Klinika za kožno venerične bolesti,
Novi Sad, Srbija
10.00 - 10.10
Hronična rana nakon zračenja kožnog malignoma
Asist.prim.Ciril Triller,dr.med, Slovenija
10.10 – 10.20
Pyoderma gangraenosum i zapaljenske bolesti creva
(prikaz 2 slučaja)
Dinić MŽ, Kandolf Sekulović L, Mijušković ŽP, Zolotarevski L*,
Zečević RD
Klinika za kožne i polne bolesti, Institut za patologiju*,
Vojnomedicinska akademija, Beograd
10.20 – 10.30
Miracle wounds: necotizing sasciitis
Dr Ljiljana Deletić, Johanesburg ,Prim. dr Javorka Delić, Beograd
10.30– 11.00
Diskusija
11.00 – 11.30
Kafe pauza
- 16 -
11.30 – 13.40
SESIJA: DEKUBITALNA ULCERACIJA
Predsedavajući: Dubravko Huljev, Saša Borović, Jefta Kozarski
11.30 – 11.45
Epidemiologija dekubitalne ulceracije
Doc.prim.dr.sc. Dubravko Huljev, dr.med., Hrvatska
11.45 – 12.00
Hirurški pristup u lečenju dekubitalnih ulceracija
Dr Dragana Petrović-Popović1, Dr Goran Lazović1, Dr Vesna Rakić1,
Dr Mirjana Petrović2, Dr Milan Stojičić1,
Dr Nataša Šulović-Dželatović1
1
Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
2
Klinika za urgentnu internu medicinu, Urgentni centar KCS
12.00 – 12.10
Slobodni režnjevi u lečenju opekotina
Prof. dr Jefta Kozarski, Ostojić Nikola, Milićević Saša
Klinika za plastičnu hirurgiju I opekotine,
Medicinski fakultet VMA, Univerziteta Odbrane R Srbije
12.10 – 12.20
Debridman - siguran put ka zarastanju rane
Dr Saša Borović, Biljana Polić, Mirjana Nešović
Institut za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“, Beograd
12.20 – 12.30
Mesto i uloga VAC terapije u pokrivanju defekata
donjih ekstremiteta
Saša Milićević1, Marijan Novaković2, Nenad Stepić1
1
Vojnomedicinska akademija, Klinika za plastičnu hirurgiju i
opekotine
2
Vojnomedicinska akademija, Uprava, Beograd, Srbija
12.30 – 13.00
Diskusija
13.00 – 13.20
SIMPOZIJUM GLAVNOG SPONZORA
”Lauschmann Rauscher”
Nova nano tehnologija debridmana
13.20 – 13.30
Definicija, vrste, indikacije za primenu debridmana u
lečenju hroničnih rana
Prim. dr Javorka Delić,Beograd, Srbija
- 17 -
13.30 – 13.40
Tipe of debridements of chronic wounds
Prof. dr Tanja Planinšek Ručigaj,
Dermatovenerological Clinic, University Clinical Centre Ljubljana,
Slovenija
13.40 – 14.30
Ručak / Izložba
14.30 – 15.00
Fitoterapija – nega kože pacijenata sa hroničnim ulceracijama
GOST KONGRESA: Prof. Ivana Arsić, Univerzitet u Nišu,
Medicinski fakultet, Integrisane akademske studije Farmacije,
Niš, Srbija
15.00 – 16.30
SESIJA: HRONIČNE RANE, SAVREMENA TERAPIJA, PREPORUKE
Predsedavajući: Saša Milićević, Miroslav Dinić
15.00 – 15.15
Doprinos pridružene intermitentne pneumatske
kompresije terapiji limfedema
Prof. dr Željko Kanjuh, Dragin A., Konstantinović LJ.
Klinika za rehabilitaciju “Dr M. Zotović”, Beograd
15.10 – 15.20
Naša iskustva u negovanju dekubitalnih ulceracija
Nada Rapajić, Biljana Kovačević, Srbija
15.20 – 15.30
Primena fizikalne medicine u lečenju dekubita
Olga Popović Mladenović, D. Matanović, I. Topalović, Srbija
Primena kompresivne terapije kod dece sa limfedemom
Justina Somrak, Slovenija
15.30 – 15.40
15.40 – 15.50
Zdravstvena nega dece sa dekubitalnim ranama
Aleksandra Vrcelj, Olivera Jeftić,
Univerzitetska dečja klinika, Tiršova, Srbija
15.50 – 16.00
Protokol lečenje hronične rane donjih
ekstremiteta multidisciplinarnim pristupom
Asist. dr Saša Milićević, Prim. dr Javorka Delić, Srbija
16.00 – 16.30
Diskusija
16.30 – 17.00
Kafe pauza
17.00 – 18.00
OKRUGLI STO:
Tim u lečenju hroničnih rana, personalizovana terapija - lekari,
medicinske sestre, farmaceutske kompanije, pacijenti, socijalna
služba - saradnjom do boljih rezultata lečenja
Moderatori:
Branko Čalija, Javorka Delić, Čedomir Vučetić,
Nada Kecelj Leskovec, Marija Radovanović
Učesnici:
Elena Goranova, Dubravko Huljev, Alexander Flor, Zlata Janjić,
Dragan Milić, Michael Braun, Saša Borović, Jasmina Begić Rahić,
Zeljko Kanjuh, Jelena Jeremić, Tanja Planinšek Ručigaj, Ciril Triller,
Tanja Pantić, Marko Matanović, Sanja Špoljar, Mario Glavaš,
Vladimir Davidović
Zaključci
kongresa:
18.00
Bazične preporuke organizacije i savremenog lečenja hroničnih rana
ZATVARANJE KONGRESA / DODELA PRIZNANJA /
NAJAVA TREĆEG KONGRESA ZA LEČENJE HRONIČNIH RANA
- 19 -
Kongres je akreditovan od strane
Zdravstvenog saveta Republike Srbije
sa sledećim brojem bodova:
PREDAVAČI: 13 bodova
USMENE PREZENTACIJE: 11 bodova
POSTER PREZENTACIJE: 9 bodova
UČESNICI: 7 bodova
Menadžment koordinator Kongresa
ARIA Conference & Events
Dr Petra Markovića 12, 11080 Zemun
Tel. +381 11 3160.625, 2196.530, 3731.536
Fax.+381 11 3160.862
E-mail: [email protected]
Web site: www.aria.co.rs
- 20 -
- 21 -
- 22 -
Dobrodošli u Beograd!
Srpsko udruženje za lečenje rana
Download

finalni program kongresa - Srpsko udruženje za lečenje rana