KATALOG 2011
REZERVNI DELOVI BELE TEHNIKE
MAK TRADE GROUP
O NAMA
MAK TRADE GROUP D.O.O. je preduzeće specijalizovano za
proizvodnju i distribuciju artikala iz oblasti automatike,
elektroinstalacionog materijala, rezervnih delova bele tehnike,
klima uređaja i alata za rashladu, rasvetnih tela i opreme.
Asortiman proizvoda obuhvata preko 3000 artikala. Isključivo
sopstvenim kapitalom i veoma napornim radom u proteklih 18
godina, MAK TRADE GROUP se pozicionirao visoko na tržištu
2
u svojoj oblasti. Raspolaže sa preko 2000 m proizvodnog
2
2
prostora, 5000 m magacinskog prostora i 500 m poslovnog i
izložbenog prostora. Poseban akcenat je na zapošljavanju
stručnog kadra i podizanju kvaliteta na još viši nivo. Veliki broj
zaposlenih svih struktura, ljubazno i stručno osoblje, precizna
dostava robe, negovanje kvaliteta proizvoda, glavne su odlike
preduzeća. Preporuke kupaca najbolje oslikavaju odnos prema
radu i ugled na tržištu MAK TRADE GROUP-e.
S
A
D
R
ŽA
J
A
M
O
R
T
I
Z
E
R
I
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
B
R
A
V
I
C
E
I
ŠA
R
K
E
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
I
F
R
I
ŽI
D
E
R
A
C
R
E
V
A
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
C
R
E
V
A
D
O
V
O
D
N
A
I
O
D
V
O
D
N
A
D
E
L
O
V
I
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
D
I
H
T
U
N
Z
I
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
I
K
O
T
L
O
V
A
E
L
E
K
T
R
O
V
E
N
T
I
L
I
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
K
A
I
ŠE
V
I
K
O
N
D
E
N
Z
A
T
O
R
I
(
R
A
D
N
I
,
S
A
K
A
B
L
O
M
,
S
T
A
R
T
N
I
)
L
E
ŽA
J
E
V
I
P
U
M
P
E
V
E
Š M
A
ŠI
N
E
M
I
K
R
O
N
P
U
M
P
E
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
I
L
E
D
O
M
A
T
A
S
E
M
E
R
I
N
Z
I
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
S
T
A
K
L
A
V
R
A
T
A
I
R
E
M
E
N
I
C
E
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
T
U
N
E
L
G
U
M
E
V
E
Š M
A
ŠI
N
A
D
U
G
M
A
D
G
R
E
J
N
E
P
L
O
ČE
P
R
E
K
I
D
A
ČI
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
R
E
R
N
E
P
L
I
N
S
K
I
P
R
O
G
R
A
M
D
E
L
O
V
I
B
O
J
L
E
R
A
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
B
O
J
L
E
R
A
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
K
V
A
R
C
N
I
H
P
E
ĆI
I
T
O
S
T
E
R
A
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
T
A
P
E
ĆI
I
K
O
T
L
O
V
A
V
E
N
T
I
L
A
T
O
R
I
T
A
P
E
ĆI
G
R
E
J
A
ČI
B
O
J
L
E
R
A
G
R
E
J
A
ČI
R
E
R
N
E
G
R
E
J
A
ČI
V
E
Š M
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČI
K
U
P
A
T
I
L
S
K
E
G
R
E
J
A
L
I
C
E
G
R
E
J
A
ČI
K
O
T
L
A
G
R
E
J
A
ČI
K
V
A
R
C
N
E
P
E
ĆI
G
R
E
J
A
ČI
T
A
P
E
ĆI
G
R
E
J
A
ČI
K
A
L
O
R
I
F
E
R
A
D
E
L
O
V
I
U
S
I
S
I
V
A
ČA
A
L
A
T
I
I
P
R
I
B
O
R
Z
A
R
A
S
H
L
A
D
N
E
U
R
E
ĐA
J
E
A
K
S
I
J
A
L
N
I
V
E
N
T
I
L
A
T
O
R
I
R
E
Z
E
R
V
N
I
D
E
L
O
V
I
V
E
N
T
I
L
A
T
O
R
A
K
O
M
P
R
E
S
O
R
I
1
2-3
4-7
7
8-11
12-14
14
15
16
17
17
18
19-20
21
22
22
23
24
25-26
27
27
28-30
30-31
32
32-33
33
34-39
40-45
45-48
48
49
50
50-51
51
52
53-57
58
58
59
A
M
O
R
T
I
Z
E
R
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA
NAZIV
MODEL
TIP
komada
u uređaju
005025
AMORTIZER METALNI
GORENJE/OBOD
663 / 616
2
NAZIV
ŠIFRA
MODEL
TIP
komada
u uređaju
000567
AMORTIZER DVODELNI KRAĆI
GORENJE
583, Ps620
2
000568
AMORTIZER DVODELNI DUŽI
GORENJE
664
2
005029
AMORTIZER DVODELNI TVRDI
GORENJE
Olimpik
1*
005028
AMORTIZER DVODELNI MEKI
GORENJE
Olimpik
2*
MODEL
TIP
komada
u uređaju
NAZIV
ŠIFRA
000561
AMORTIZER JEDNODELNI KRAĆI 26-104
GORENJE
583, Ps620
2
000562
AMORTIZER JEDNODELNI DUŽI 26-010
GORENJE
664
2
000569
AMORTIZER JEDNODELNI TVRDI 26-016
GORENJE
Olimpik
1*
000565
AMORTIZER JEDNODELNI MEKI 26-017
GORENJE
Olimpik
2*
ŠIFRA
NAZIV
MODEL
TIP
komada
u uređaju
000566
AMORTIZER
KONČAR
Univerz.
2
ŠIFRA
NAZIV
MODEL
TIP
komada
u uređaju
000563
AMORTIZER PLASTIČNI
EI NIŠ
EIDA
2
- Veš mašina Olimpik sadrži 3 amortizera označena zvezdicom (*)
1
B
R
A
V
I
C
E
I
ŠA
R
K
E
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
I
F
R
I
ŽI
D
E
R
A
ŠIFRA: 9873
NAZIV: Brava sa ključem
POLOŽAJ: Horizontalna
UREĐAJ: Hladnjača
ŠIFRA: 9871
NAZIV: Brava
POLOŽAJ: Horizontalna
UREĐAJ: Vitrina
ŠIFRA: 9870
NAZIV: Brava
POLOŽAJ: Vertikalna
UREĐAJ: Vitrina
ŠIFRA: 9872
NAZIV: Brava sa ključem
POLOŽAJ: Vertikalna
UREĐAJ: Vitrina
ŠIFRA: 9874
NAZIV: Šarka
NAMENA: Nosač vrata
UREĐAJ: Vitrina
ŠIFRA: 000107
NAZIV: Bravica
MODEL: EI NIŠ
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: K707
ŠIFRA: 000105
NAZIV: Bravica sa dugmetom
MODEL: EI NIŠ
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: Sandra
ŠIFRA: 000106
NAZIV: Bravica
MODEL: EI NIŠ
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: Eida
ŠIFRA: 000447
NAZIV: Bravica
MODEL: GORENJE
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: 411
ŠIFRA: 000571
NAZIV: Bravica sa
dugmetom
MODEL: GORENJE
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: Olimpik
2
B
R
A
V
I
C
E
I
ŠA
R
K
E
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
I
F
R
I
ŽI
D
E
R
A
3
ŠIFRA: 000359
NAZIV: Bravica
MODEL: GORENJE
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: 663
ŠIFRA: 000109
NAZIV: Bravica
MODEL: GORENJE
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: 664
ŠIFRA: 000108
NAZIV: Bravica sa
dugmetom
MODEL: GORENJE
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: PS 100
ŠIFRA: 8418
NAZIV: Bravica
MODEL: GORENJE
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: WA 583
ŠIFRA: 000110
NAZIV: Bravica
MODEL: OBOD
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: 616
ŠIFRA: 000111
NAZIV: Bravica
MODEL: OBOD
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: K5
ŠIFRA: 000648 / 000646
NAZIV: Plastika bravice
MODEL: EI NIŠ / GORENJE
UREĐAJ: Veš mašina
TIP: Univerzalno
ŠIFRA: 000240
NAZIV: Ručica vrata
NAMENA: Univerzalna
UREĐAJ: Frižider
ŠIFRA: 000246
NAZIV: Šarka plastična
NAMENA: Nosač vrata donji
UREĐAJ: Frižider
ŠIFRA: 000245
NAZIV: Šarka plastična
NAMENA: Nosač vrata
gornji
UREĐAJ: Frižider
C
R
E
V
A
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 000115
TRG. NAZIV: Crevo elektroventila
MODEL: Univerzalno
TIP: Univerzalno
ŠIFRA: 004576
TRG. NAZIV: Crevo
F-elektroventila
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663
ŠIFRA: 004573
TRG. NAZIV: Crevo G
MODEL: Gorenje
TIP: PS 620, 100
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 004577
TRG. NAZIV: Crevo
L-Elektroventila
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663
ŠIFRA: 004575
TRG. NAZIV: Crevo S stari tip
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 004578
TRG. NAZIV: Crevo
S-Elektroventila
MODEL: Gorenje
TIP: PS 664
ŠIFRA: 004574
TRG. NAZIV: Crevo DK - 3 rebra
MODEL: Gorenje
TIP: PS 664
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 004579
TRG. NAZIV: Crevo
ravno - tunel
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663
NAMENA: Filter - pumpa
ŠIFRA: 004572
TRG. NAZIV: Crevo S novi tip
MODEL: Gorenje
TIP: PS 400, 800, 1000
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 004581
TRG. NAZIV: Crevo F
MODEL: Gorenje
TIP: PS 664, 100
NAMENA: Kada - filter
4
C
R
E
V
A
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
5
ŠIFRA: 004582
TRG. NAZIV: Crevo L stari tip
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004587
TRG. NAZIV: Crevo oduška
9 rebara
MODEL: Gorenje
TIP: PS 100, 400, 800, 1000
NAMENA: Za paru
ŠIFRA: 004583
TRG. NAZIV: Crevo L novi tip
MODEL: Gorenje
TIP: PS 100
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004589
TRG. NAZIV: Crevo oduška
7 rebara
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663
NAMENA: Za paru
ŠIFRA: 004584
TRG. NAZIV: Crevo Ø60
MODEL: Gorenje
TIP: PS 400
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004588
TRG. NAZIV: Crevo oduška
4 rebra
MODEL: Gorenje
TIP: PS 664, 400, 800, 810,
1000, 1010
NAMENA: Za paru
ŠIFRA: 004585
TRG. NAZIV: Crevo Ø80
MODEL: Gorenje
TIP: PS 400
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 005648
TRG. NAZIV: Crevo G-Sandra
MODEL: EI NIŠ
TIP: Sandra 12.5, 18.5
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 004586
TRG. NAZIV: Crevo koso - 4 rebra
MODEL: Gorenje
TIP: PS 400, 800, 810, 1000, 1010
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004591
TRG. NAZIV: Crevo 3 rebra
MODEL: EI NIŠ
TIP: S75, K707
NAMENA: Dozir - kada
C
R
E
V
A
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 004592
TRG. NAZIV: Crevo 7 rebara
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida E12.5, E14.5, S18.5
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 004598
TRG. NAZIV: Crevo oduška
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida, Favorit, Garant
NAMENA: Za paru
ŠIFRA: 004593
TRG. NAZIV: Crevo Z-elektroventila
MODEL: EI NIŠ
TIP: Sandra 12.5, 18.5, Favorit
ŠIFRA: 004600
TRG. NAZIV: Crevo 5 rebara
MODEL: Obod
TIP: K5
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 004595
TRG. NAZIV: Crevo kutlača duža
MODEL: EI NIŠ
TIP: S75, K707
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004601
TRG. NAZIV: Crevo 7 rebara
MODEL: Obod
TIP: VM 718, 600, 6007
NAMENA: Dozir - kada
ŠIFRA: 7848
TRG. NAZIV: Crevo kutlača kraća
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida, Sandra
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004605
TRG. NAZIV: Crevo hidrostata
MODEL: Obod
TIP: VM 718, 600, 6007
ŠIFRA: 004597
TRG. NAZIV: Crevo kutlača kriva
MODEL: EI NIŠ
TIP: Favorit, Garant
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004604
TRG. NAZIV: Crevo 8 rebara
krivo
MODEL: Obod
TIP: VM 110
NAMENA: Kada - filter
6
C
R
E
V
A
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 004603
TRG. NAZIV: Crevo 8 rebara ravno
MODEL: Obod
TIP: VM 110, 600, 6007
NAMENA: Kada - filter
ŠIFRA: 004599
TRG. NAZIV: Crevo čaša
MODEL: Obod
TIP: VM 600, 718, 6007
NAMENA: Filter - pumpa
ŠIFRA: 004602
TRG. NAZIV: Crevo trokrako
MODEL: Obod
TIP: VM 110, 600, 718, 6007
NAMENA: Kada - filter
C
R
E
V
A
D
O
V
O
D
N
A
I
O
D
V
O
D
N
A
DUŽINA
(m)
TIP
000955 Crevo vm za odvod vode
1.50
Univerzalno
Univerzalno
000996 Crevo vm za odvod vode
2.00
Univerzalno
Univerzalno
000954 Crevo vm za odvod vode
3.00
Univerzalno
DUŽINA
(m)
TIP
000997 Crevo vm za dovod vode
1.50
Univerzalno
000957 Crevo vm za dovod vode
2.00
000956 Crevo vm za dovod vode
3.00
ŠIFRA
7
NAZIV
ŠIFRA
NAZIV
D
E
L
O
V
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 006545/9449
NAZIV: Buksna 2,5mm2
MODEL: Prohrom/Mesing
NAMENA: Univerzalna
ŠIFRA: 000639
NAZIV: Hidrostat 7 izvoda
MODEL: Gorenje
ODVOD: Sa strane
PROIZVOĐAČ: Metalflex
ŠIFRA: 005027
NAZIV: Dozirna posuda
MODEL: Candy
KAT. BROJ: CY6700
NAMENA: Sudo mašina
ŠIFRA: 000635
NAZIV: Hidrostat
MODEL: EI NIŠ
OZNAKA: PD 50R
PROIZVOĐAČ: Čajavec
ŠIFRA: 007095
NAZIV: Grejač sudo mašine
MODEL: Candy
KAT. BROJ: CY5106
SNAGA: 1950W
ŠIFRA: 11639
NAZIV: Hidrostat
MODEL: Obod
OZNAKA: PD 44R
PROIZVOĐAČ: Čajavec
ŠIFRA: 000640
NAZIV: Hidrostat 3 izvoda
MODEL: Gorenje
ODVOD: Sa strane
PROIZVOĐAČ: Metalflex
ŠIFRA: 11638
NAZIV: Hidrostat
MODEL: Gorenje
OZNAKA: PD 01R
PROIZVOĐAČ: Čajavec
ŠIFRA: 000638
NAZIV: Hidrostat 6 izvoda
MODEL: Gorenje
ODVOD: Sa strane
PROIZVOĐAČ: Metalflex
ŠIFRA: 000550
NAZIV: Konektor sa kablom
MODEL: Univerzalni
NAMENA: Motor veš mašine
8
D
E
L
O
V
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
9
ŠIFRA: 9492
NAZIV: Kućište filtera
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000279
NAZIV: Namotaj programatora
deblji
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663, 664,100
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000622
NAZIV: Kućište filtera
MODEL: Gorenje
TIP: WA 583/543
OZNAKA: 606499
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000401
NAZIV: Namotaj pumpe
MODEL: Univerzalni
SNAGA: 90W
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 9462/004719/000181/12063
NAZIV: Lepak
NAMENA: Za gumu
PAKOVANJE: 50g/75g/125g/150g
ŠIFRA: 000642 / 000641
NAZIV: Nožice fiksne
MODEL: Univerzalne
TIP: O10 / O8
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000186
NAZIV: Mesingani prsten
MODEL: EI NIŠ
ŠIFRA: 000191
NAZIV: Opruga amortizera
MODEL: Univerzalna
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000104
NAZIV: Namotaj blokirnog releja
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663, 664, 100
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000192
NAZIV: Opruga balans duža
MODEL: Univerzalna
NAMENA: Veš mašina
D
E
L
O
V
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 000193
NAZIV: Opruga balans kraća
MODEL: Univerzalna
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000275
NAZIV: Sito filtera
MODEL: Obod
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000394
NAZIV: Programator
MODEL: Gorenje
TIP: WA 583/WA543
OZNAKA: 6561-T2000
ŠIFRA: 007043
NAZIV: Tastatura 5D
MODEL: Candy
KAT. BROJ: CY4600
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000223
NAZIV: Puša programatora
MODEL: Univerzalna
ŠIFRA: 000688
NAZIV: Tastatura 3 dugmeta
okrugla
MODEL: Gorenje
TIP: PS 100
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000274
NAZIV: Sito filtera
MODEL: Gorenje
TIP: 664
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000682
NAZIV: Tastatura 4 dugmeta
bela
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000381
NAZIV: Sito filtera
MODEL: Gorenje
TIP: Olimpik
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000689
NAZIV: Tastatura 3 dugmeta
MODEL: Obod
TIP: Univerzalna
NAMENA: Veš mašina
10
D
E
L
O
V
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
11
ŠIFRA: 000599
NAZIV: Termička brava A
MODEL: Gorenje
PROIZVOĐAČ: Metalflex
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000724
NAZIV: Zubić bravice
MODEL: Gorenje
TIP: Univerzalan
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000770
NAZIV: Termička brava
MODEL: Gorenje
TIP: WA 583
KOD GORENJE: 669635
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000243
NAZIV: Šarka vrata
MODEL: EI NIŠ
TIP: Univerzalna
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000631
NAZIV: Termička brava
MODEL: Gorenje
TIP: WA 61061, WA 6101
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000283
NAZIV: Šraf filtera
MODEL: Gorenje
TIP: 664
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000598
TRG. NAZIV: Termička brava D1
MODEL: EI NIŠ
PROIZVOĐAČ: Metalflex
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000380
NAZIV: Šraf filtera
MODEL: Gorenje
TIP: Olimpik
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000602
NAZIV: Termička brava C
MODEL: Obod
PROIZVOĐAČ: Metalflex
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000285
NAZIV: Šraf filtera
MODEL: Obod
TIP: 616
NAMENA: Veš mašina
D
I
H
T
U
N
Z
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
I
K
O
T
L
O
V
A
ŠIFRA: 000319
NAZIV: Dihtung dovodnog creva
MODEL: Univerzalan
TIP: Univerzalan
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 005691
NAZIV: Dihtung filtera
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 005683
NAZIV: Dihtung dozirne posude
MODEL: Gorenje
TIP: Univerzalan
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000720
NAZIV: Dihtung filtera
MODEL: EI NIŠ
TIP: K707
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000440
NAZIV: Dihtung filtera
MODEL: Gorenje
TIP: 663
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 005701
NAZIV: Dihtung filtera
MODEL: Obod
TIP: 616
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000321
NAZIV: Dihtung filtera
MODEL: Gorenje
TIP: 664-100
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000322
NAZIV: Dihtung filtera
MODEL: Obod
TIP: K5
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000320
NAZIV: Dihtung filtera
MODEL: Gorenje
TIP: Olimpik
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000514
NAZIV: Dihtung grejača 3 rupe
MODEL: Gorenje
NAMENA: Veš mašina
12
D
I
H
T
U
N
Z
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
I
K
O
T
L
O
V
A
13
ŠIFRA: 000911
NAZIV: Dihtung grejača 5 rupa
MODEL: Gorenje
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000327
NAZIV: Dihtung pumpe
MODEL: Gorenje
TIP: Univerzalan
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000584 / 000585
NAZIV: Dihtung grejača
MODEL: Univerzalan
NAVOJ: 5/4” / 6/4”
NAMENA: Kotao
ŠIFRA: 000328
NAZIV: Dihtung pumpe
MODEL: EI NIŠ
TIP: Univerzalan
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000586
NAZIV: Dihtung grejača
MODEL: EI Niš
TIP: Bez navoja
NAMENA: Kotao
ŠIFRA: 004748
NAZIV: Dihtung semeringa
MODEL: Gorenje
TIP: PS100
ŠIFRA: 001069
NAZIV: Dihtung poklopca
MODEL: Gorenje
TIP: Univerzalan
ŠIFRA: 000330
NAZIV: Dihtung semeringa
MODEL: Gorenje
TIP: Olimpik
ŠIFRA: 000326
NAZIV: Dihtung poklopca
MODEL: Obod
TIP: K5
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000331
NAZIV: Dihtung stakla vrata
MODEL: Gorenje
TIP: PS100, 663, 664
NAMENA: Veš mašina
D
I
H
T
U
N
Z
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
I
K
O
T
L
O
V
A
ŠIFRA: 000332
NAZIV: Dihtung termostata veći
MODEL: Gorenje
TIP: Proizvodnja pre 1993.
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 005700
NAZIV: Dihtung termostata
Piramida
MODEL: Obod
TIP: 616
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000333
NAZIV: Dihtung termostata manji
MODEL: EI Niš, Obod
TIP: Univerzalni
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 005699
NAZIV: Dihtung termostata
Čigra
MODEL: Obod
TIP: K5
NAMENA: Veš mašina
E
L
E
K
T
R
O
V
E
N
T
I
L
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 9812
NAZIV: Elektro ventil 1-kraki
MODEL: Univerzalni
UGAO: 90O
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 9809
NAZIV: Elektro ventil 1-kraki
MODEL: Univerzalni
UGAO: 180O
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 9813
NAZIV: Elektro ventil 2-kraki
MODEL: Univerzalni
UGAO: 90O
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 9810
NAZIV: Elektro ventil 2-kraki
MODEL: Gorenje
UGAO: 180O
TIP: PS 400
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 9811
NAZIV: Elektro ventil 3-kraki
MODEL: Gorenje
UGAO: 180O
TIP: P100, 400
NAMENA: Veš mašina
* Uz ovaj model ide
prigušnica-reducir
ELEKTRO VENTILI POD UGLOM OD 90O MOGU
DA SE KORISTE I ZA CANDY SUDO MAŠINE!
14
K
A
I
ŠE
V
I
ŠIFRA
NAZIV
PROIZVOĐAČ
DIMENZIJA
9025
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1225 mm
9026
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1250 mm
9027
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1275 mm
9306
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1285 mm
9028
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1305 mm
9029
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1325 mm
9030
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1350 mm
005716
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1380 mm
9031
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1400 mm
9032
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1425 mm
9037
KAIŠ VEŠ MAŠINE
CANDO
10x1450 mm
NAPOMENA!
Postoji mogućnost porudžbine kaiševa raznih proizvođača i dimenzija.
15
K
O
N
D
E
N
Z
A
T
O
R
I
R
A
D
N
I
I
R
S
O
F
I
L
T
E
R
Kondenzatori
NAMENA:
Radni kondenzatori se koriste za start i
pokretanje monofaznih motora naizmenične
struje.
SPECIFIKACIJA:
* Samoobnavljajući metaliziran polipropilen
film kondenzatora
* Elementi kondenzatora potopljeni u smolu
* Samogasivo plastično kućište
* Nosač kondenzatora sa maticom M8 x 12
* Priključak kondenzatora-muška
buksna 0.8 x 6.35 dupla
* Rastojanje između polova: 13.2mm +/- 0.5
TEHNIČKI PODACI:
Opseg
Nominalna struja
Frekvencija
Tolerancija
Opseg radne temperature
Faktor potrošnje (na 50Hz-100Hz 20OC)
Test napona između klema
Maksimalni napon između klema i kućišta
1 - 120 µ F
400V AC
50Hz; 60Hz
±5%; ±10%
-25+85OC
<0.002
2.15xUn za 2s
2.5kV AC za 1s
Šifra
7999
8000
8001
8002
8003
8004
8005
8006
12475
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8017
8313
8314
Kapacitet
(µf)
1µF
2µF
3µF
4µF
5µF
6.3 µ F
8µF
10 µ F
12 µ F
12.5 µ F
14 µ F
16 µ F
18 µ F
20 µ F
25 µ F
30 µ F
35 µ F
40 µ F
50 µ F
60 µ F
70 µ F
80 µ F
DxH
(mm)
Napon
(VAC)
Provodnici
25x57
25x57
25x57
32x55
32x55
32x55
32x55
36x70
36x70
36x70
36x70
40x70
40x70
40x70
45x70
45x92
45x92
45x92
50x92
50x117
55x120
60x120
250~450
Čvrsti
konektori
Kapacitet
0.47 µ F
Dimenzije
25x57
RSO Filter
Šifra
8312
Napon
Provodnici
250~450 Čvrsti konek.
K
O
N
D
E
N
Z
A
T
O
R
I
R
A
D
N
I
S
A
K
A
B
L
O
M
NAMENA:
Ova vrsta kondenzatora se ugrađuje
u svetiljke u kojima je potreban
kompenzovani (kapacitivni) spoj.
SPECIFIKACIJA:
* Samoobnavljajući metaliziran polipropilen
film kondenzatora
* Samogasivo plastično kućište
TEHNIČKI PODACI:
Nominalni napon
Radna temperatura
Frekvencija
Kapacitativna tolerancija
Tolerancija
Faktor potrošnje (na 50Hz-100Hz 20OC)
Test napona između klema
Test napona između klema i kućišta
250V
-25+85OC
50Hz; 60Hz
±5%; ±10%
+/-5% - +/-10%
<0.002
2.15xUn za 2s
2.5kV AC za 60s
Šifra
8306
9357
8307
8308
8309
8310
8311
Kapacitet
(µf)
3.5 µ F
10 µ F
12.5 µ F
16 µ F
20 µ F
25 µ F
35 µ F
DxH
(mm)
Napon
(VAC) Provodnici
35x66
37x71
37x71
37x71
38x70
45x70
45x90
250~450 Puna žica
K
O
N
D
E
N
Z
A
T
O
R
I
S
T
A
R
T
N
I
NAMENA:
Kondenzatori ove vrste koriste se za startovanje i pokretanje
monofaznih motora naizmenične struje. Plastično kućište otporno na ulje.
TEHNIČKI PODACI:
Nominalni napon
Radna temperatura
Frekvencija
Kapacitativna tolerancija
Opseg kapacitivnosti
110-330V AC
-40+70OC
50Hz; 60Hz
-0%~ +20%
21-995 µ F
Šifra
Kapacitet
(µf)
DxH
(mm)
Napon
(VAC)
Provodnici
8018
8019
8020
8021
8022
8023
8024
8025
8026
31 - 40
40 - 50
50 - 63
63 - 80
80 - 100
100 - 125
125 - 160
160 - 200
200 - 250
39x96
39x96
39x96
39x96
46x96
46x96
46x120
46x120
46x120
250
Čvrsti
konektori
16
L
E
ŽA
J
E
V
I
ŠIFRA
SIB / SKF
NAZIV
DIMENZIJE
OZNAKA
ŠIFRA
SIB / SKF
NAZIV
DIMENZIJE
OZNAKA
000678
LEŽAJ
7x19x6
607
000269 / 007086
LEŽAJ
15x35x11
6202
000674 / 005506
LEŽAJ
8x22x7
608
000270 / 005509
LEŽAJ
17x40x12
6203
000675 / 007087
LEŽAJ
9x24x7
609
00476 / 005510
LEŽAJ
20x47x14
6204
000679
LEŽAJ
6x19x6
626
000477 / 005511
LEŽAJ
25x52x15
6205
000676 / 005507
LEŽAJ
7x22x7
627
000271 / 9194
LEŽAJ
30x62x16
6206
000677 / 005508
LEŽAJ
9x26x8
629
005175
LEŽAJ
35x72x17
6207
000405
LEŽAJ
10x26x8
6000
000935
LEŽAJ
40x82x18
6208
000839
LEŽAJ
12x28x8
6001
000844
LEŽAJ
10x35x11
6300
000979
LEŽAJ
15x32x9
6002
000845
LEŽAJ
12x37x12
6301
000840
LEŽAJ
17x35x10
6003
004691
LEŽAJ
15x42x13
6302
000841
LEŽAJ
20x42x12
6004
000846
LEŽAJ
17x47x14
6303
000842
LEŽAJ
25x47x12
6005
000847
LEŽAJ
20x52x15
6304
000843
LEŽAJ
30x55x13
6006
000848
LEŽAJ
25x62x17
6305
004615 / 7313
LEŽAJ
10x30x9
6200
000849
LEŽAJ
30x72x19
6306
000268 / 7297
LEŽAJ
12x32x10
6201
P
U
M
P
E
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
M
I
K
R
O
N
ŠIFRA: 000654
NAZIV: Pumpa za vodu
MODEL: Gorenje
PROIZVOĐAČ: Mikron
NAMENA: Veš mašina
17
ŠIFRA: 000487
NAZIV: Pumpa za vodu
MODEL: EI NIŠ
PROIZVOĐAČ: Mikron
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000655
NAZIV: Pumpa za vodu
MODEL: Obod
PROIZVOĐAČ: Mikron
NAMENA: Veš mašina
P
U
M
P
E
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
I
L
E
D
O
M
A
T
A
ŠIFRA: 004524
NAZIV: Pumpa
SNAGA: 190W
OZNAKA FABRIČKA: 1001
NAMENA: Ledomat
ŠIFRA: 9863
NAZIV: Pumpa magnetna šraf
MODEL: Gorenje
TIP: WA583
SNAGA: 30W
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000222
NAZIV: Pumpa
OZNAKA FABRIČKA: 691
NAMENA: Ledomat
ŠIFRA: 004496
NAZIV: Pumpa
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida
OZNAKA FABRIČKA: 782
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000226
NAZIV: Pumpa
MODEL: Candy
TIP: D5.45, 4000
OZNAKA FABRIČKA: 620
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000657
NAZIV: Pumpa
MODEL: Obod
TIP: 616
OZNAKA FABRIČKA: 696
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000224
NAZIV: Pumpa
MODEL: Gorenje
TIP: PS 663
OZNAKA FABRIČKA: 673
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000225
NAZIV: Pumpa Samočisteća
MODEL: Obod
OZNAKA FABRIČKA: 650
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000656
NAZIV: Pumpa
MODEL: Gorenje
TIP: PS 664
OZNAKA FABRIČKA: 677
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000746
NAZIV: Pumpa
MODEL: Fagor
KAT. BROJ: FA5400
OZNAKA FABRIČKA: 595
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 9864
NAZIV: Pumpa Magnetna zaokret
MODEL: Univerzalna
SNAGA: 30W
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 004614
NAZIV: Pumpa
MODEL: Ignis
KAT. BROJ: IG5404
OZNAKA FABRIČKA: 635
NAMENA: Veš mašina
18
S
E
M
E
R
I
N
Z
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA
NAZIV
DIMENZIJA
MODEL
ŠIFRA
NAZIV
DIMENZIJA
MODEL
9436
SEMERING
20x40x10
San Giorgio
007020
SEMERING
30x52x7
Zoppas
9435
SEMERING
20x40x7
Ariston
007093
SEMERING
30x53/60x10/13
Candy
11282
SEMERING
20x50x10
Beko
007094
SEMERING
30x55x10
Zerowatt
007089
SEMERING
21x40x7
Ardo
007015
SEMERING
30x55x7
San Giorgio
9430
SEMERING
22x40/66x9/14.5
Zanussi
007016
SEMERING
31x52x7
Ignis, Philips
000134
SEMERING
22x40x10
Whirlpool
007019
SEMERING
32x52x10/12
Siemens
12065
SEMERING
22x40x7
Univerzalan
007017
SEMERING
32x52x7
Candy
8117
SEMERING
22x40x8.5
Ariston
11283
SEMERING
32x55x10
Univerzalan
007090
SEMERING
22x40x8/11.5
Zanussi
000745
SEMERING
35x52/60x11/15
Candy
9441
SEMERING
25x47/66x9/15.5
Zanussi
005067
SEMERING
35x52x10/13
Univerzalan
007012
SEMERING
25x47x10
Ariston, Candy
9438
SEMERING
35x55x10
Univerzalan
25x47x10/12
Candy
000220
SEMERING
35x62x10
Ardo, Merloni
007091 SEMERING
007029
SEMERING
25x47x7
Candy
004787
SEMERING 35x65/74x10.5/14.5
Gorenje
004453
SEMERING
25x50x10
Ariston, Candy
9439
SEMERING 40.2x60/86x10.5/16
Zanussi
12064
SEMERING
25x50x10/12
Candy
9442
SEMERING
40.2x72/80x8/13
Zanussi
001043
SEMERING
25x50x12
Beko
9440
SEMERING 40.2x72/86x14/18.3
Zanussi
007021 SEMERING
30x47x10
Zerowatt
9432
SEMERING
40.2x72x10/13.5
Zanussi
007013
SEMERING
30x47x7
Univerzalan
007026
SEMERING
40x62/78.8x14.8
Bosch
007092
SEMERING
30x52/60x11/15
Candy
9429
SEMERING 40x62/78x10.2/15.5
Bosch
11641
SEMERING
30x52/62x9.5/16
Candy
005937
SEMERING
40x62x10
Zanussi
9431
SEMERING 30x52/66x12/16.5
Zanussi
9437
SEMERING
40x72/81x8/12
Univerzalan
007014
SEMERING
30x52x10
Zanussi
007025
SEMERING 40x72/86x10.2/15.5
Bosch
007018
SEMERING
30x52x10/12
Zanussi
007024
SEMERING
Bosch
19
40x72/88.8x14.8
S
E
M
E
R
I
N
Z
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 000419
NAZIV: Semering bubnja
MODEL: Gorenje
TIP: PS100
DIMENZIJA: 30x53.5x9/14.5
ŠIFRA: 004769
NAZIV: Semering pumpe
MODEL: Candy
DIMENZIJA: 5x22/53x11
ŠIFRA: 000248
NAZIV: Semering bubnja
MODEL: Gorenje
TIP: WA 583
DIMENZIJA: 25x47/55x11/13
ŠIFRA: 000266
NAZIV: Semering pumpe
MODEL: Gorenje
TIP: Univerzalan
DIMENZIJA: 6x22x7
ŠIFRA: 000250
NAZIV: Semering bubnja
MODEL: Obod
TIP: Univerzalan
DIMENZIJA: 35x52x12
ŠIFRA: 000267
NAZIV: Semering pumpe
MODEL: Obod
TIP: Univerzalan
DIMENZIJA: 12x22x7
ŠIFRA: 000247
NAZIV: Semering bubnja sa
oprugom
MODEL: EI NIŠ
TIP: Univerzalan
ŠIFRA: 9433
NAZIV: Semering visokog
pritiska
MODEL: Hanning
TIP: Mali
OZNAKA FABR.: AV1088
ŠIFRA: 000249
NAZIV: Semering bubnja
MODEL: Gorenje
TIP: Olimpik
DIMENZIJA: 35x65x11/14.5
ŠIFRA: 9434
NAZIV: Semering visokog
pritiska
MODEL: Hanning
TIP: Veliki
OZNAKA FABR.: AV1089
20
S
T
A
K
L
A
V
R
A
T
A
I
R
E
M
E
N
I
C
E
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 000234
NAZIV: Remenica
MODEL: Gorenje
TIP: Univerzalna
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000236
NAZIV: Remenica
MODEL: EI NIŠ
TIP: Univerzalna
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000287
NAZIV: Staklo vrata veliko
MODEL: Gorenje
TIP: PS400
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000286
NAZIV: Staklo vrata malo
MODEL: Gorenje
TIP: PS100, 664
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000289
NAZIV: Staklo vrata
MODEL: Obod
TIP: 616
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000290
NAZIV: Staklo vrata
MODEL: EI NIŠ
TIP: Univerzalno
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000288
NAZIV: Staklo vrata
MODEL: Obod
TIP: K5
NAMENA: Veš mašina
21
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 000696
NAZIV: Termostat Regulacioni
kapilarni
MODEL: Gorenje, Ei Niš
TIP: Univerzalni
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA: 000306
NAZIV: Termostat Regulacioni
kapilarni
MODEL: Obod
TIP: 616
NAMENA: Veš mašina
ŠIFRA
NAZIV
MODEL
PODACI
BR. KONT.
000305
TERMOSTAT
Gorenje
NO40/NZ90
4
000302
TERMOSTAT
Gorenje
NZ27/NZ50
3
000377
TERMOSTAT
Gorenje
NZ29/NZ82
3
000708
TERMOSTAT
Obod
NZ30/NZ60
4
000303
TERMOSTAT
Univerzalan
NZ35/NZ88
4
000304
TERMOSTAT
Gorenje
NZ38/NZ88
3
9491
TERMOSTAT
Gorenje
NZ50
2
000906
TERMOSTAT
Gorenje
NZ90
2
T
U
N
E
L
G
U
M
E
V
E
ŠM
A
ŠI
N
A
ŠIFRA: 000135
NAZIV: Tunel guma
MODEL: Gorenje
TIP: PS 100, 663, 664
ŠIFRA: 000137
NAZIV: Tunel guma
MODEL: EI NIŠ
TIP: Eida
ŠIFRA: 005159
NAZIV: Tunel guma
MODEL: Gorenje
TIP: WA 583
ŠIFRA: 000138
NAZIV: Tunel guma
MODEL: Obod
TIP: 616
ŠIFRA: 000136
NAZIV: Tunel guma
MODEL: Gorenje
TIP: Olimpik
ŠIFRA: 000139
NAZIV: Tunel guma
MODEL: Obod
TIP: K5
22
D
U
G
M
A
D
ŠIFRA: 8128
NAZIV: Dugme bojlera 5-10L
NAMENA: Protočni Magnohrom
ŠIFRA: 000822
NAZIV: Dugme rerne
NAMENA: Industrijska
ŠIFRA: 005921
NAZIV: Dugme bojlera 50-80L
NAMENA: Magnohrom
ŠIFRA: 008401
NAZIV: Dugme Šporeta 3+0
NAMENA: Industrijski
ŠIFRA: 000127
NAZIV: Dugme
NAMENA: Termo peć
TIP: Univerzalno
ŠIFRA
NAZIV
OZNAKA
000178
DUGME TERMOSTATA
0 - 40 C
000177
DUGME TERMOSTATA
0 - 90 C
000864
DUGME TERMOSTATA
0 - 220 C
000629
DUGME TERMOSTATA
0 - 300 C
000865
DUGME TERMOSTATA
0 - 400 C
005258
DUGME TERMOSTATA
MIN - MAX
ŠIFRA
NAZIV
NAMENA
KOMPLETA
U SETU
9050
DUGME ŠPORETA
Univerzalno
5 kom.
7312
DUGME ŠPORETA
Za plin
5 kom.
9049
DUGME ŠPORETA
Univerzalno
6 kom.
Napomena - Ponuđene boje kompleta su bela, crna i braon.
- Dugmad rerne i plina mogu se poručivati i na komad.
23
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
R
A
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
N
E
P
L
O
Č,
E
ŠIFRA
NAZIV
Ø
SNAGA
TIP
KONTAKT
000227
Grejna ploča
80
450W
Standard
Klema
8474
Grejna ploča
145
1500W
Express
Klema
000475
Grejna ploča
145
1000W
Standard
Klema
000481
Grejna ploča
180
2000W
Express
Klema
000229
Grejna ploča
180
1500W
Standard
Klema
000230
Grejna ploča
220
2000W
Standard
Klema
ŠIFRA
NAZIV
Ø
SNAGA
TIP
KONTAKT
000228
Grejna ploča
110
800W
Standard
Buksna
000231
Grejna ploča
145
1500W
Express
Buksna
000659
Grejna ploča
145
1000W
Standard
Buksna
000665
Grejna ploča
180
2000W
Express
Buksna
000660
Grejna ploča
180
1500W
Standard
Buksna
000663
Grejna ploča
220
2000W
Standard
Buksna
ŠIFRA
NAZIV
Ø
SNAGA
PROIZVOĐ.
TIP
000661
Grejna ploča
95
800W
EGO
Standard
9768
Grejna ploča
145
1000W
EGO
Sa rupom
9769
Grejna ploča
180
1500W
EGO
Sa rupom
8198
Grejna ploča
220
2000W
EGO
Standard
ŠIFRA
NAZIV
Ø
SNAGA
TIP
NAMENA
000664
Grejna ploča
145
1000W
Ravna ploča
Univerzalna
004038
Grejna ploča
180
1500W
Ravna ploča
Univerzalna
ŠIFRA
NAZIV
DIMENZIJA
SNAGA
NAMENA
000662/000016*
Grejna ploča
300x300
2500W
Industrijska
* Proizvođač - Magnohrom
24
P
R
E
K
I
D
A
ČI
25
ŠIFRA: 000883
NAZIV: Prekidač dupli tinjalica
NAMENA: Kvarcna peć
OZNAKA: IRS-2101-1C3
ŠIFRA: 9342
NAZIV: Prekidač 0-1
NAMENA: TA peć
OZNAKA: SP 400E 1-16A
ŠIFRA: 000197/000198
NAZIV: Prekidač uski 2/3 izvoda
NAMENA: Kvarcna peć
OZNAKA: RS-101-1C3/IRS-101-1C3
ŠIFRA: 9341
NAZIV: Prekidač 1-0-2
NAMENA: TA peć
OZNAKA: SP 400A 7B 16A
ŠIFRA: 000200
NAZIV: Prekidač širi tinjalica 16A
NAMENA: Kvarcna peć
OZNAKA: IRS-201-1C3
ŠIFRA: 9195
NAZIV: Prekidač
NAMENA: Zamrzivač
OZNAKA: SR 421 A5F
ŠIFRA: 000219
NAZIV: Prekidač dve osovine
NAMENA: Rerna
TIP: Končar
ŠIFRA: 7969
NAZIV: Prekidač 6+0
NAMENA: Šporet
OZNAKA: Keramički 16A
ŠIFRA: 006174
NAZIV: Prekidač
NAMENA: Rerna
OZNAKA: Novi tip
ŠIFRA: 004558
NAZIV: Prekidač 9+0
NAMENA: Šporet
OZNAKA: Novi tip
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
R
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
P
R
E
K
I
D
A
ČA
I
ŠIFRA
NAZIV
NAMENA
OZNAKA
10553
Prekidač rerne keramički
Artur Marten
4+0
11640
Prekidač rerne bakelitni
Artur Marten
4+0
ŠIFRA
NAZIV
NAMENA
OZNAKA
000218
Prekidač rerne
Univerzalni
EGO
7785
Prekidač rerne
Univerzalni
M-T
ŠIFRA
NAZIV
NAMENA
OZNAKA
000482
Prekidač 3+0
Šporet
EGO
7673
Prekidač 3+0
Šporet
M-T
000217
Prekidač 4+0
Šporet
EGO
7672
Prekidač 4+0
Šporet
M-T
000468
Prekidač 6+0
Šporet
EGO
7671
Prekidač 6+0
Šporet
M-T
ŠIFRA
NAZIV
NAMENA
OZNAKA
9734
Prekidač 32A
Šporet
EGO
7968
Prekidač 32A
Šporet
M-T
26
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
R
E
R
N
E
ŠIFRA: 000549
NAZIV: Termostat
NAMENA: Grejna ploča sa rupom
ŠIFRA: 000695
NAZIV: Termostat kapilarni
NAMENA: Rerna
OPSEG: 60-400
ŠIFRA: 005006
NAZIV: Termostat kapilarni
NAMENA: Rerna
OPSEG: 50-300
ŠIFRA: 7783
NAZIV: Termostat kapilarni
keramički M-T
NAMENA: Rerna
OPSEG: 60-400OC
ŠIFRA: 7676
NAZIV: Termostat kapilarni
keramički M-T
NAMENA: Rerna
OPSEG: 50-300OC
ŠIFRA: 000795
NAZIV: Motor ražnja
NAMENA: Rerna
SNAGA: 6W
P
L
I
N
S
K
I
P
R
O
G
R
A
M
27
ŠIFRA: 000112/000113/007224
NAZIV: Crevo 1,5m/2m/3m
NAMENA: Za plinsku bocu
TIP: Univerzalno
ŠIFRA: 004476/004477
NAZIV: Gorionik Ø75/Ø100
NAMENA: Za plin
TIP: Univerzalni
ŠIFRA: 9416
NAZIV: Nosač posude
NAMENA: Za plinske šporete
TIP: Univerzalan
ŠIFRA: 9369
NAZIV: Regulator
NAMENA: Za plinsku bocu
TIP: Univerzalan
KOD: H7108
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
R
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
D
E
L
O
V
I
B
O
J
L
E
R
A
ŠIFRA: 000121
NAZIV: Dihtung bojlera 6 rupa
NAMENA: Končar
ŠIFRA: 000119
NAZIV: Dihtung bojlera
NAMENA: Magnohrom stari tip
ŠIFRA: 006891
NAZIV: Dihtung bojlera
NAMENA: Leov
ŠIFRA: 000124
NAZIV: Dihtung bojlera
NAMENA: Standard/Sutjeska
ŠIFRA: 000120
NAZIV: Dihtung bojlera
NAMENA: Meboš
ŠIFRA: 000125
NAZIV: Dihtung bojlera 5 i 10L
NAMENA: Tiki protočni
ŠIFRA: 000118
NAZIV: Dihtung bojlera
NAMENA: Magnohrom, Tiki
BOJE: Crvena, bela, crna
ŠIFRA: 000461
NAZIV: Flanšna kontra
NAMENA: Tiki
ŠIFRA: 000123
NAZIV: Dihtung bojlera 5 i 10 L
NAMENA: Magnohrom Protočni
ŠIFRA: 005209
NAZIV: Flanšna bojlera
NAMENA: Magnohrom
28
D
E
L
O
V
I
B
O
J
L
E
R
A
29
ŠIFRA: 7432
NAZIV: Flanšna bojlera
pocinkovana 2,5mm
NAMENA: Tiki
ŠIFRA: 000691
NAZIV: Termometar bojlera
okrugli
NAMENA: Magnohrom
ŠIFRA: 000373/004784
NAZIV: Flanšna bojlera prohrom
NAMENA: Tiki
TIP: Bez nosača/sa nosačem
za anodu
ŠIFRA: 000692
NAZIV: Termometar bojlera
četvrtasti
NAMENA: Tiki
ŠIFRA: 11718/13072
NAZIV: Sonda bojlera
TIP: Bakarna/Pocinkovana
ŠIFRA: 000713
NAZIV: Tinjalica bojlera 80L
NAMENA: Magnohrom
ŠIFRA: 005768 / 005770
NAZIV: Kazan bojlera PVC 5L / 10L
NAMENA: Magnohrom protočni
ŠIFRA: 000714
NAZIV: Tinjalica crvena
sa rozetnom
NAMENA: Univerzalna
ŠIFRA: 000276
NAZIV: Sigurnosni ventil bojlera
NAMENA: Univerzalni
ŠIFRA: 7318
NAZIV: Tinjalica zelena
sa rozetnom
NAMENA: Univerzalna
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
R
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
D
E
L
O
V
I
B
O
J
L
E
R
A
ŠIFRA: 000558
NAZIV: Anoda za bojler
F25/240 M8 30mm
NAMENA: Univerzalna
ŠIFRA: 000898
NAZIV: Dihtung bojlera
NAMENA: Ariston
ŠIFRA: 005682
NAZIV: Dihtung bojlera 5/4
NAMENA: LICO
ŠIFRA: 000632
NAZIV: Dihtung bojlera excentar
NAMENA:Gorenje NT
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
B
O
J
L
E
R
A
ŠIFRA: 7677
NAZIV: Termostat kapilarni
keramički M-T
NAMENA: Regulacioni
OZNAKA: WK-R13-1
OPSEG: 10-90C
ŠIFRA: 000478
NAZIV: Termostat kapilarni
NAMENA: Regulacioni
PROIZVOĐAČ: Metalflex
OPSEG: 10-90C
ŠIFRA: 7675
NAZIV: Termostat kapilarni
keramički M-T
NAMENA: Regulacioni 3 kontakta
OZNAKA: WK-R13-2
OPSEG: 10-90C
ŠIFRA: 7967
NAZIV: Termostat kapilarni M-T
2 izvoda 110C
NAMENA: Sigurnosni M-T
OZNAKA: WK-R11-1
ŠIFRA: 005723
NAZIV: Termostat kapilarni
NAMENA: Regulacioni
OPSEG: 10-90C
ŠIFRA: 000299
NAZIV: Termostat bojlera
4 izvoda
NAMENA: Sigurnosni
PROIZVOĐAČ: Metalflex
30
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
B
O
J
L
E
R
A
ŠIFRA: 000309
NAZIV: Termostat BCT 10
NAMENA: Standard protočni
ŠIFRA: 005968
NAZIV: Termostat štapni
NAMENA: Ariston
ŠIFRA: 000376
NAZIV: Termostat štapni okrugli
NAMENA: Gorenje, Tiki
OZNAKA: Metalflex DT127
ŠIFRA: 001034
NAZIV: Termostat štapni
NAMENA: Leov
ŠIFRA: 000711
NAZIV: Termostat štapni okrugli
NAMENA: Lico
OZNAKA: RST
ŠIFRA: 000513
NAZIV: Termostat štapni
NAMENA: Tiki
ŠIFRA: 000700
NAZIV: Termostat štapni okrugli
NAMENA: Univerzalni
OZNAKA: RTM
ŠIFRA: 000628
NAZIV: Termički osigurač komplet
NAMENA: Bojler 113C
31
ŠIFRA: 000907/000908
NAZIV: Termički osigurač dioda
NAMENA: Bojler 113C/216C
ŠIFRA: 000909
NAZIV: Termički osigurač dioda
NAMENA: Bojler 240C
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
R
A
,
V
ŠI
M
A
ŠI
N
E
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
K
V
A
R
C
N
I
H
P
E
ĆE
I
T
O
S
T
E
R
A
ŠIFRA: 000462 / 8136
NAZIV: Termostat kapilarni
NAMENA: Kvarcna peć
OPSEG: 5-40OC
ŠIFRA: 000697
NAZIV: Termostat
NAMENA: Pegla, toster
TIP: Duga osovina
ŠIFRA: 005034
NAZIV: Termostat nalegajući
NAMENA: Kvarcna peć
OZNAKA: KST401-1
OPSEG: 5-35OC
ŠIFRA: 000699
NAZIV: Termostat
NAMENA: Pegla, toster
TIP: Kratka osovina
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
T
A
P
E
ĆI
I
K
O
T
L
O
V
A
ŠIFRA: 000483 / 000311
NAZIV: Termostat trofazni trostepeni
NAMENA: Kotao
OPSEG: 30-90OC
ŠIFRA: 000312 / 7674
NAZIV: Termostat regulacioni
monofazni
NAMENA: TA peć
M
ODEL: Elind
OPSEG: 30-110OC
ŠIFRA: 004199 / 000702
NAZIV: Termostat regulacioni
trofazni
NAMENA: TA peć
MODEL: Elind
OPSEG: 20-110OC
ŠIFRA: 004200 / 000703
NAZIV: Termostat regulacioni
trofazni
NAMENA: TA peć
MODEL: Magnohrom
OPSEG: 50-230OC
32
T
E
R
M
O
S
T
A
T
I
T
A
P
E
ĆI
I
K
O
T
L
O
V
A
ŠIFRA: 005261 / 000694
NAZIV: Termostat regulacioni
monofazni
NAMENA: TA peć
M
ODEL: Magnohrom
OPSEG: 50-220OC
ŠIFRA: 005771 / 000917
NAZIV: Termostat regulacioni
trofazni
NAMENA: TA peć
MODEL: Univerzalni
OPSEG: 50-320OC
ŠIFRA: 10363 / 000704
NAZIV: Termostat regulacioni
trofazni
NAMENA: TA peć
MODEL: Cer
OPSEG: 50-280OC
ŠIFRA: 000310
NAZIV: Termostat sigurnosni
trofazni nalegajući
NAMENA: TA peć
MODEL: Univerzalni
TEMP.: 150OC
V
E
N
T
I
L
A
T
O
R
I
T
A
P
E
ĆI
ŠIFRA: 9226/9227
NAZIV: Ventilator levi/desni
NAMENA: TA peć
TIP: Univerzalni
ŠIFRA: 005163
NAZIV: Tinjalica
NAMENA: TA peć
TIP: Univerzalna
ŠIFRA: 000463
NAZIV: Nosač (gumica)
ventilatora
NAMENA: TA peć
ŠIFRA: 13308
NAZIV: Nosač (gumica)
ventilatora MTG
NAMENA: TA peć
ŠIFRA: 000398/000399
NAZIV: Motor ventilatora
desni/levi
NAMENA: TA peć
PROIZVOĐAČ: Mikron
ŠIFRA: 13309/13310
NAZIV: Motor ventilatora
desni/levi MTG
NAMENA: TA peć
* Ventilatori M-T ne mogu se koristiti za TA peći CER!
33
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
55
G
r
e
j
a
či
b
o
j
l
e
r
a
NAZIV
SNAGA
10393/000512
Uspravni bakar Ø6
2000W
MK, Tiki...
230V
10403/---
Uspravni niklovani Ø6
2000W
MK, Tiki...
230V
10404/000007
Uspravni prohrom Ø6
2000W
MK, Tiki...
230V
10401/000555
Uspravni bakar Ø6
3000W
MK, Tiki...
230V
190
NAMENA NAPON
140
225
ŠIFRA
MT/Ostali
NAPOMENA: Grejač pod šifrom 10403 namenjen je za prohrom kazan
38
M10x1
SNAGA
NAMENA
NAPON
11719/000492
Uspravni bakar Ø8
2000W
MK, Tiki...
230V
11720/000013
Uspravni nikl Ø8
2000W
MK, Tiki...
230V
200
NAZIV
132
ŠIFRA
MT/Ostali
184
55
NAPOMENA: Svi grejači su namenjeni za prohrom kazan
38
M10x1
SNAGA
NAMENA
NAPON
Spiralni bakar Ø6**
1500W
MK, Tiki...
230V
10392/000001
Spiralni bakar Ø6
2000W
MK, Tiki...
230V
10400/000484
Spiralni bakar Ø6
3000W
MK, Tiki...
230V
---/000010
108
NAZIV
23
ŠIFRA
MT/Ostali
92
Ø 65
** - Buksne pod uglom od 90O
M10x1
NAMENA
NAPON
10394/000014
Bakar Ø8 navoj 5/4
2000W
Ariston
230V
R5/4”
22
SNAGA
180
NAZIV
230
ŠIFRA
MT/Ostali
190
38
28
34
G
R
E
J
A
ČI
115
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000556
Bakar Ø6
2000W
Horizontalni
230V
ŠIFRA
MT/Ostali
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000557
Bakar Ø6
2000W
Izmenj. toplote
230V
---/9087
Bakar Ø8
2000W
Izmenj. toplote
230V
ŠIFRA
MT/Ostali
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000009
Bakar Ø8
2000W
Končar
230V
ŠIFRA
MT/Ostali
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000456
Nikl-bakar Ø8
2000W
Leov
230V
170
290
80
200
390
210
15
75
ŠIFRA
MT/Ostali
150
G
r
e
j
a
či
b
o
j
l
e
r
a
Ø 122
35
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/7977
Bakar Ø8 bez navoja
2000W
Lico
230V
205
NAZIV
240
ŠIFRA
MT/Ostali
277
G
r
e
j
a
či
b
o
j
l
e
r
a
M6
22.5
Ø 48
24
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000002
Uspravni bakar Ø8
2000W
Meboš
230V
260
ŠIFRA
MT/Ostali
154
210
56
M14x1.5
SNAGA
NAMENA
NAPON
10402**/000011
Komplet nikl Ø8
2000W
Magnohrom
230V
393
NAZIV
193
ŠIFRA
MT/Ostali
158
Ø 10
** - Uz MTG grejač se dobija i dihtung
ŠIFRA
MT/Ostali
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000439
Protočni nikl Ø8
2000W
Magnohrom
230V
136
343
M14x1
97
Ø 81
36
G
R
E
J
A
ČI
G
r
e
j
a
či
b
o
j
l
e
r
a
ŠIFRA
MT
NAZIV
001067
Komplet niklovani Ø6 anoda
2000W
Tiki
230V
004090
Komplet niklovani Ø8 anoda
2000W
Tiki
230V
193
158
SNAGA NAMENA NAPON
393
Ø 10
NAPOMENA: Svi grejači su namenjeni za prohrom kazan
M14x1
ŠIFRA
MT
NAZIV
005376
Komplet niklovani Ø6
2000W
Tiki
230V
004809
Komplet niklovani Ø8
2000W
Tiki
230V
193
158
SNAGA NAMENA NAPON
393
Ø 10
NAPOMENA: Svi grejači su namenjeni za prohrom kazan
M14x1
SNAGA
NAMENA
NAPON
12513
Komplet bakar Ø6
2000W
Tiki
230V
130
M14x1
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
000425
Protočni bakar Ø6
2000W
Standard
230V
25
ŠIFRA
30
37
393
NAZIV
225
ŠIFRA
MT
190
Ø 10
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
130
G
r
e
j
a
či
b
o
j
l
e
r
a
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000005
Protočni bakar Ø6
2000W
Sutjeska
230V
25
ŠIFRA
MT/Ostali
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000012
Protočni bakar Ø8
2000W
Tiki 10L
230V
80
ŠIFRA
MT/Ostali
154
255
30
ŠIFRA
MT/Ostali
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000004
Protočni bakar Ø8
2000W
Tiki
230V
154
100
100
38
G
R
E
J
A
ČI
G
r
e
j
a
či
b
o
j
l
e
r
a
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
13228
Grejač bojlera duži
2000W
LICO
230V
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
13229
Grejač bojlera duži pocinkovan
2000W
LICO
230V
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
13230
Grejač bojlera duži pocinkovan anoda
2000W
LICO
230V
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
13231
Grejač bojlera 5/4 Ø8 pocinkovan
2000W
ARISTON
230V
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
Grejač bojlera 5/4 Ø8 pocinkovan anoda 2000W
ARISTON
230V
13232
39
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
65
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
11723/000471
Donji-Verzija “M”
1100W
Gorenje
230V
410
25
G
r
e
j
a
či
r
e
r
n
e
260
25
65
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000035
Donji-Verzija “P”
1100W
Gorenje
230V
410
ŠIFRA
MT/Ostali
260
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
12186/000511
Donji-Verzija “M”
1150W
Gorenje, Alfa
230V
400
30
65
403
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
12187/000037
Donji-Verzija “M”
1200W
Gorenje
230V
370
30
65
320
40
G
R
E
J
A
ČI
200
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000038
Donji-Verzija “M”
1200W
Iskra Korona
230V
350
28
G
r
e
j
a
či
r
e
r
n
e
250
185
30
65
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000039
Gornji-Dupli
1200+800W
Iskra Korona
230V
335
ŠIFRA
MT/Ostali
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000046
Kaljeva peć
1250W
Preporod
230V
406
23
260
173
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
11724/000040
Donji-Verzija “M”
1400W
Artur Marten
230V
458
25
348
355
41
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
G
r
e
j
a
či
r
e
r
n
e
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000428
Donji
1550W
Končar
230V
348
31
55
345
28
65
25
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000465
Gornji-Dupli
2000+900W
Gorenje
230V
425
ŠIFRA
MT/Ostali
280
65
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000042
Gornji-Dupli
2000+900W
Končar
230V
342
31
25
270
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000041
Gornji-Dupli
2000+950W
Artur Marten
230V
435
35
72
24
356
42
G
R
E
J
A
ČI
G
r
e
j
a
či
r
e
r
n
e
65
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000043
Gornji-Dupli
2000+950W
Gorenje
230V
380
30
25
387
28
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000045
Industrijski
2500W
Igo
230V
604
24
490
400
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
---/000047
---/000048
SNAGA
NAMENA
NAPON
Okrugli kraći vrat
2500W
Gorenje
230V
Okrugli duži vrat
2500W
Gorenje
230V
28
260
24
20
204
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000470
Pločasti
600W
Gorenje
230V
---/11379
Pločasti
450W
Gorenje
230V
450
ŠIFRA
MT/Ostali
50
43
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000026
Perlasti
450+500W
Gorenje
230V
---/000027
Perlasti
525+525W
Gorenje
230V
950+1150 (450+500W)
ŠIFRA
MT/Ostali
1750+1750 (525+525W)
G
r
e
j
a
či
r
e
r
n
e
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000947
Mini Tara
600W
Sloboda
230V
215
20
24
345
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000032
Donji-Verzija “P”
900W
Gorenje
230V
390
28
65
275
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000036
Donji
900W
Smederevo
230V
394
22
250
256.5
44
G
R
E
J
A
ČI
65
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000034
Donji-Verzija “P” uži
950W
Gorenje
230V
425
28
G
r
e
j
a
či
r
e
r
n
e
280
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000033
Donji-Verzija “P” širi
950W
Gorenje
230V
380
30
65
387
G
r
e
j
a
či
v
e
šm
a
ši
n
e
57
28
34
18
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000077
Dupli
1700+700W
Gorenje, EI
230V
270
ŠIFRA
MT/Ostali
70
65
57
28
34
18
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000078
Dupli
1700+1100W
Gorenje, EI
230V
270
ŠIFRA
MT/Ostali
70
65
45
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
56.8
41
G
r
e
j
a
či
v
e
šm
a
ši
n
e
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000451
Pravi
2000W
Obod
230V
288
ŠIFRA
MT/Ostali
65
40
57
SNAGA
NAMENA
NAPON
11722/000079
Kosi
2300W
Obod
230V
30 O
196
TIP
185
ŠIFRA
MT/Ostali
65
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
005072/---
Pravi
2300W
Obod
230V
196
57
65
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
11721/000073
Kosi
2400W
Gorenje, EI
230V
232
ŠIFRA
MT/Ostali
270
34
57
65
46
G
R
E
J
A
ČI
56.8
35
G
r
e
j
a
či
v
e
šm
a
ši
n
e
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000075
Industrijski
3000W
Primat
230V
350
ŠIFRA
MT/Ostali
65
47
ŠIFRA: 006102
NAZIV: Grejač ETA
SNAGA: 2000W
NAMENA: Gorenje WA 583
NAPON: 230V
ŠIFRA: 7301
NAZIV: Grejač 159AR09
OPIS: Kraći-zelena dioda
SNAGA: 1800W
NAMENA: ARDO
NAPON: 230V
ŠIFRA: 11364
NAZIV: Grejač sa rupom
SNAGA: 2000W
NAMENA: Gorenje 61061
NAPON: 230V
ŠIFRA: 9450
NAZIV: Grejač Ad5102
SNAGA: 1950W
NAMENA: ARDO
NAPON: 230V
ŠIFRA: 006101
NAZIV: Grejač ETA
SNAGA: 2400W
NAMENA: Gorenje
NAPON: 230V
ŠIFRA: 005030
NAZIV: Grejač 159CY09
OPIS: Duži-plava dioda
SNAGA: 1850W
NAMENA: Candy
NAPON: 230V
ŠIFRA: 7300
NAZIV: Grejač 159AR07
OPIS: Duži-zelena dioda
SNAGA: 1700W
NAMENA: Ardo
NAPON: 230V
ŠIFRA: 006152
NAZIV: Grejač CY5108
OPIS: Termo crveni
SNAGA: 1850W
NAMENA: Candy
NAPON: 230V
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
G
r
e
j
a
či
v
e
šm
a
ši
n
e
ŠIFRA: 005178
NAZIV: Grejač Cy5109
OPIS: Kraći-plava dioda
SNAGA: 1850W
NAMENA: Candy
NAPON: 230V
ŠIFRA: 9500
NAZIV: Grejač Ig5121
OPIS: Rupa, termostat
SNAGA: 2050W
NAMENA: WHIRLPOOL
NAPON: 230V
ŠIFRA: 005176
NAZIV: Grejač ETA
SNAGA: 1850W
NAMENA: Candy
NAPON: 230V
G
r
e
j
a
či
k
u
p
a
t
i
l
s
k
e
g
r
e
j
a
l
i
c
e
442
ŠIFRA: 10399/000424
NAZIV: Grejač
SNAGA: 2000W
NAMENA: Kupatilska grejalica
NAPON: 230V
442
ŠIFRA: 13268
NAZIV: Grejač dupli
SNAGA: 1200W+800W
NAMENA: Kupatilska grejalica
NAPON: 230V
442
76
76
76
ŠIFRA: 000991
NAZIV: Grejač
SNAGA: 1200W
NAMENA: Kupatilska grejalica
NAPON: 230V
48
G
R
E
J
A
ČI
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
12188/000020
Grejač 5/4
6000W
Univerzalan
230V
425
G
r
e
j
a
či
k
o
t
l
a
R5/4”
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
12189/000019
Grejač 6/4
6000W
Univerzalan
230V
425
24
R6/4”
TIP
12190/000021 Grejač bez navoja
SNAGA
NAMENA
NAPON
6000W
EI Niš
230V
ŠIFRA
MT/Ostali
TIP
SNAGA
NAMENA
NAPON
---/000022
Grejač 6/4
9000W
Univerzalan
230V
660
ŠIFRA
MT/Ostali
425
34
R6/4”
49
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
A
,
V
E
ŠM
A
ŠI
N
E
G
R
E
J
A
ČR
I
G
r
e
j
a
či
k
v
a
r
c
n
e
p
e
ći
ŠIFRA
MT/Ostali
NAZIV
DUŽINA
(cm)
SNAGA
NAMENA
NAPON
000025/005070
Grejač komplet
39
600W
Univerzalan
230V
000024/10621
Grejač komplet
42
600W
Univerzalan
230V
000023/000397
Grejač komplet
55
1000W
Univerzalan
230V
000754/000727
Grejač komplet
61,5
1000W
Univerzalan
230V
Napomena - Grejač dužine 55cm može biti i snage 800w.
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
000101
Grejač spirala
600W
Univerzalan
230V
000102
Grejač spirala
800W
Univerzalan
230V
000472
Grejač spirala
1000W
Univerzalan
230V
G
r
e
j
a
či
T
A
p
e
ći
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA NAPON
DIMENZIJE
(mm)
a
b
000055 Grejač cevni
1125W
Cer
230V
120 505
000060 Grejač cevni
1666W
Cer
230V
120 760
000057 Grejač cevni
2000W
Cer
230V
120 885
b
a
ŠIFRA
NAZIV
000056 Grejač cevni
SNAGA
1500W
NAMENA NAPON
Cer
230V
DIMENZIJE
(mm)
a
b
b
95 760
a
50
G
R
E
J
A
ČI
G
r
e
j
a
či
T
A
p
e
ći
a
ŠIFRA
SNAGA
NAMENA
NAPON
000434 Grejač cevni
833W
Magnohrom 2,5kw
000052 Grejač cevni
1166W
000054 Grejač cevni
1333W
NAZIV
a
b
c
230V
53
20 477 415
Magnohrom 3,5kw
230V
53
20 693 630
Magnohrom 4kw
230V
53
20 912 845
d
000435 Grejač cevni
1500W
Magnohrom 4,5kw
230V
53
20 912 845
000053 Grejač cevni
1666W
Magnohrom 5kw
230V
53
20 1129 1060
000436 Grejač cevni
2000W
Magnohrom 6kw
230V
53
20 1129 1060
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
000065
Grejač šamot
833W
Magnohrom
230V
000066
Grejač šamot
1000W
Magnohrom
230V
000067
Grejač šamot
1333W
Magnohrom
230V
005074
Grejač šamot
1500W
Magnohrom
230V
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
004047
Grejač šamot
1500W
Elind
230V
000062
Grejač šamot
1750W
Elind
230V
006493
Grejač šamot
2250W
Elind
230V
000064
Grejač šamot
2500W
Elind
230V
G
r
e
j
a
čk
a
l
o
r
i
f
e
r
a
51
b
DIMENZIJE
(mm)
ŠIFRA
NAZIV
SNAGA
NAMENA
NAPON
000452
Grejač šamotni
1000W
Kalorifer 3kW
230V
000453
Grejač šamotni
740W
Kalorifer 6kW
380V
000454
Grejač šamotni
1070W
Kalorifer 9kW
380V
005455
Grejač šamotni
1400W
Kalorifer 12kW
380V
c
d
D
U
G
M
E
R
E
R
N
E
,
B
O
J
L
E
R
A
,
E
ŠM
A
ŠI
N
E
D
E
L
O
V
I
U
S
I
S
I
V
A
ČV
A
ŠIFRA: 000861
NAZIV: Cev-komplet 2 kom.
NAMENA: Usisivač
TIP: Univerzalna
ŠIFRA: 000516/10611
NAZIV: Crevo crno
NAMENA: Usisivač
TIP: Sloboda
PROIZV.: Uvozno/Sloboda
ŠIFRA: 006205
NAZIV: Crevo sivo
NAMENA: Usisivač
TIP: Sloboda
ŠIFRA: 001042
NAZIV: Crevo flexi klik-klak
NAMENA: Usisivač
TIP: Univerzalno
ŠIFRA: 000888
NAZIV: Kesa platnena
NAMENA: Usisivač
TIP: Sloboda 700W
ŠIFRA: 000150/000889
NAZIV: Kesa platnena
NAMENA: Usisivač
TIP: Sloboda 800/1000W
ŠIFRA: 001089
NAZIV: Motor 1200W
NAMENA: Usisivač
TIP: Univerzalan
ŠIFRA: 004525
NAZIV: Papuča mala
NAMENA: Usisivač
TIP: Univerzalna
ŠIFRA: 005248
NAZIV: Papuča sa adapterom
NAMENA: Usisivač
TIP: Univerzalna
ŠIFRA: 000730
NAZIV: Radno kolo
NAMENA: Usisivač
TIP: Univerzalno
ŠIFRA: 000293
NAZIV: Taster
NAMENA: Usisivač
TIP: Sloboda
ŠIFRA: 000579/000580
NAZIV: Četkice
NAMENA: Usisivač
TIP: Sloboda 600/1000W
52
A
L
A
T
I
I
P
R
I
B
O
R
Z
A
R
A
S
H
L
A
D
N
E
U
R
E
ĐA
J
E
53
ŠIFRA: 005746
NAZIV: Alat za pertlovanje
NAMENA: Bakarne cevi
ŠIFRA: 004455
NAZIV: Aparat za varenje
GAS: Oxigen/maxi
ŠIFRA: 004456
NAZIV: Boca Maxi gas
NAMENA: Aparat za varenje
ŠIFRA: 004457
NAZIV: Boca Oxigen gas
NAMENA: Aparat za varenje
NAPOMENA: Ne mogu se puniti!
NAPOMENA: Ne mogu se puniti!
ŠIFRA: 000368
NAZIV: Boca Mapp gas
NAMENA: Varenje bakarnih cevi
ŠIFRA: 000924
NAZIV: Brener za varenje
GAS: Mapp gas
ŠIFRA: 000141
NAZIV: Prašak
NAMENA: Varenje
PROIZV.: Harris
ŠIFRA: 000608
NAZIV: Žica
NAMENA: Za varenje
PROIZV.: Harris
ŠIFRA: 005744
NAZIV: Crevo (komplet 3 kom.)
NAMENA: Za freon
DUŽINA: 90 cm
KOD: CT336
ŠIFRA: 005745
NAZIV: Crevo (komplet 3 kom.)
NAMENA: Za freon
DUŽINA: 120 cm
KOD: CT348
A
L
A
T
I
I
P
R
I
B
O
R
Z
A
R
A
S
H
L
A
D
N
E
U
R
E
ĐA
J
E
ŠIFRA: 005931
NAZIV: Detektor curenja
NAMENA: Freon R12/R134C
KOD: HLD100
ŠIFRA: 000930
NAZIV: Kreda
NAMENA: Za varenje
ŠIFRA: 005726
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: 2 temperature
KOD: ST1
ŠIFRA: 004568
NAZIV: Termometar
NAMENA: Univerzalni
OPSEG: od -40 do +40C
ŠIFRA: 005728
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: 2 temperature, sat
KOD: DS1
ŠIFRA: 005729
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: Temperatura, sat,
vlažnost
KOD: DS2
ŠIFRA: 005731
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: 2 temperature, sat
KOD: DT1
ŠIFRA: 005730
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: 2 temperature, sat,
vlažnost
KOD: DT2
ŠIFRA: 005927
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: 2 temperature, sat,
vlažnost
KOD: DT3
ŠIFRA: 005727
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: 2 temperature, sat,
KOD: ST2
54
A
L
A
T
I
I
P
R
I
B
O
R
Z
A
R
A
S
H
L
A
D
N
E
U
R
E
ĐA
J
E
55
ŠIFRA: 004567
NAZIV: Termometar
OPSEG: od 0 do 120C
ŠIFRA: 005732
NAZIV: Termometar servisni
FUNKCIJE: Temperatura, sat,
vlažnost
KOD: TPM10
ŠIFRA: 009295
NAZIV: Termometar digitalni
OPSEG: od -50 do +70C
KOD: RT101C
ŠIFRA: 9086
NAZIV: Ulje
NAMENA: Vakum pumpa
ŠIFRA: 000783/000831
NAZIV: Ventilator
NAMENA: Hlađenje
DIMENZIJE: 9x9/12x12cm
ŠIFRA: 005938/005939
NAZIV: Pumpa 0,5/2
NAMENA: Vakumiranje
ŠIFRA: 000272/000273
NAZIV: Sijalica
NAMENA: Frižider/Rerna
SNAGA: 15W
ŠIFRA: 000232
NAZIV: Startni relej
NAMENA: Za kompresore
ŠIFRA: 006340
NAZIV: Crevo kondenz Ø16
NAMENA: Za klima uređaje
ŠIFRA: 000833
NAZIV: Signalna letva sa
regulacijom
NAMENA: Zamrzivač
TIP: Obod
A
L
A
T
I
I
P
R
I
B
O
R
Z
A
R
A
S
H
L
A
D
N
E
U
R
E
ĐA
J
E
ŠIFRA: 9862
NAZIV: Traka za klimu bela
DIMENZIJE: 5x2000cm
ŠIFRA: 10599
NAZIV: Reducir-nastavak
NAMENA: Freon R600
ŠIFRA: 7649
NAZIV: Reducir-nastavak crveni
NAMENA: Auto klime
Freon R134
ŠIFRA: 7650
NAZIV: Reducir-nastavak plavi
NAMENA: Auto klime
Freon R134
ŠIFRA: 000939
NAZIV: Reducir-nastavak
NAMENA: Za servisnu cev freona
TRG. NAZIV: Igličasti ventil
ŠIFRA: 000939
NAZIV: Reducir-nastavak sa
cevčicom
NAMENA: Za servisnu cev freona
ŠIFRA
OBRADA
NAMENA
Nosač klima uređaja fiksni
Plastificiran
9000 i 12000 BTU
004680
Nosač klima ureðaja rasklopivi
Plastificiran
9000 i 12000 BTU
001081
Nosač klima ureðaja rasklopivi
Pocinkovan
9000 i 12000 BTU
9074
Nosač klima ureðaja rasklopivi
Pocink./Plastif.
9000 i 12000 BTU
8364
NAZIV
001080
Nosač klima ureðaja fiksni
Plastificiran
18000 i 24000 BTU
004681
Nosač klima ureðaja rasklopivi
Plastificiran
18000 i 24000 BTU
001086
Nosač klima ureðaja rasklopivi
Pocinkovan
18000 i 24000 BTU
006051
Nosač klima ureðaja rasklopivi
Pocink./Plastif. 18000 i 24000 BTU
ŠIFRA
NAZIV
NAMENA
000291
Sušač 15gr
Za freon
000292
Sušač 20gr
Za freon
001077
Sušač 30gr
Za freon
001078
Sušač 50gr
Za freon
Postoji mogućnost poručivanja kompresora marke Danfoss i Electrolux!
56
A
L
A
T
I
I
P
R
I
B
O
R
Z
A
R
A
S
H
L
A
D
N
E
U
R
E
ĐA
J
E
ŠIFRA
NAZIV
Ø(mm)
NAMENA
PAKOVANJE (m)
000856
Armaflex
6
Zaštita bakarnih cevi
350
9849
Armaflex
6
Zaštita bakarnih cevi
500
9850
Armaflex
10
Zaštita bakarnih cevi
280
9851
Armaflex
12
Zaštita bakarnih cevi
240
9852
Armaflex
15
Zaštita bakarnih cevi
210
9853
Armaflex
18
Zaštita bakarnih cevi
180
9854
Armaflex
22
Zaštita bakarnih cevi
150
004546
Armaflex
22
Zaštita bakarnih cevi
160
ŠIFRA
NAZIV
Ø (mm)
NAMENA
PAKOVANJE (m)
004547
Bakarna cev
6
Provodnik freona
50
004548
Bakarna cev
8
Provodnik freona
50
004549
Bakarna cev
10
Provodnik freona
50
004550
Bakarna cev
12
Provodnik freona
50
004551
Bakarna cev
15
Provodnik freona
50
Najčešća debljina zida je 0,9mm
ŠIFRA
NAZIV
OZNAKA
NAMENA
BOCA
000448
Freon
R-12
Frižideri...
13,6 kg
004469
Freon
R-134A
Auto klime...
13,6 kg
000605
Freon
R-22
Klima uređaji...
13,6 kg
9875
Freon
R-404A
Rashladni sistemi...
10,9 kg
000972
Freon
R-406
Zamena za R-12
11,3 kg
9083
Freon
R-407C
Klima uređaji...
11,3 kg
9084
Freon
R-410A
Klima uređaji klase A
11,3 kg
004071
Freon
R-600
Frižideri...
750 ml
ŠIFRA
NAZIV
OZNAKA
NAMENA
000375
Termostat
K-50 L3038
Frižider
000301
Termostat sa iglicom
000464
Termostat
K-59 L1102
Kombinovani frižider
000710
Termostat sa dva izvoda
i izolacijom
K-59 L4052
Kombinovani frižider
K-54 H1408
Zamrzivač
000450
Termostat sa užim
izvodima
Termostat sa dužim
kapilarom
K-54 P1102
Zamrzivač
000949
Termostat sa kraćim
kapilarom
K-54 P1108
Zamrzivač
000725
Termostat
Prodigy
-30 +30
Prostorni
ŠIFRA
NAZIV
OZNAKA
SNAGA (W)
000313
Motor ventilatora
YZF 5-13
5
000314
Motor ventilatora
YZF 7-20
7
000315
Motor ventilatora
YZF 10-20
10
9270
Motor ventilatora
YZF 16-25
16
9271
Motor ventilatora
YZF 25-40
25
000715
Motor ventilatora
YZF 34-45
34
000374
57
K-60 L2015 Frižider-samootapajući
A
K
S
I
J
A
L
N
I
V
E
N
T
I
L
A
T
O
R
I
BRZINA
ob/min
PROTOK
VAZDUHA
3
m /h
TEŽINA
kg
40
1400
530
3
0.23
50
1380
730
3
230/50
0.35
75
1350
1220
3.3
YWF-4D-300
380/50
0.22
75
1380
1170
3.3
7641
YWF-4E-350
230/50
0.65
140
1380
2270
4.9
7642
YWF-4D-350
380/50
0.38
140
1380
2290
4.9
7643
YWF-4E-400
230/50
0.82
180
1380
3260
7.2
7644
YWF-4D-400
380/50
0.47
180
1380
3400
7.2
7645
YWF-4E-450
230/50
1.20
250
1350
4260
7.2
7646
YWF-4D-450
380/50
0.60
250
1360
4800
7.2
7647
YWF-4E-500
230/50
1.95
420
1300
6420
9.5
8171
YWF-4D-500
380/50
0.90
450
1300
6570
9.5
8170
YWF-4E-600
230/50
3.2
700
1360
10.040
14
NOMINALNA SNAGA
STRUJA
W
A
ŠIFRA
MODEL
NAPON
V/Hz
000407
YWF-4E-200-9
230/50
0.21
004706
YWF-4E-250
230/50
7639
YWF-4E-300
7640
R
E
Z
E
R
V
N
I
D
E
L
O
V
I
V
E
N
T
I
L
A
T
O
R
A
M
r
e
ži
c
a
z
a
št
i
t
n
a
E
l
i
s
a
v
e
n
t
i
l
a
t
o
r
a
ŠIFRA
S/B
ŠIFRA
DIMENZIJE
(mm)
7657
Ø200
7658
Ø250
7659
Ø300
DIMENZIJE
(mm)
000360 /
------
Ø145
004528 /
------
Ø154
000361 / 000383
Ø200
000362 /
------
Ø230
00363 / 004280
Ø250
000364 / 004204
Ø300
M
r
e
ži
c
a
m
o
t
o
r
a
N
o
s
a
čm
o
t
o
r
a
v
e
n
t
i
l
a
t
o
r
a
ŠIFRA
DIMENZIJE
(mm)
005205
Ø200
7699
Ø230
006700
Ø250
006709
Ø300
ŠIFRA
NAMENA
004677
5W
004676
10W
004675
16W
58
K
O
M
P
R
E
S
O
R
I
D
A
N
F
O
S
S
ŠIFRA
MODEL
TIP
ŠIFRA
MODEL
TIP
9396
Danfoss
TL 3F
9388
Danfoss
FR 10A
9397
Danfoss
TL 4F
9390
Danfoss
FR 10B
9681
Danfoss
TL 4B
9531
Danfoss
NL 11F
007226
Danfoss
TL 5F
9392
Danfoss
FR 11B
9889
Danfoss
NL 6F
005267
Danfoss
SC 12B
004717
Danfoss
NL 7F
006150
Danfoss
SC 12G
9386
Danfoss
FR 7,5A
9393
Danfoss
SC 15B
9387
Danfoss
FR 8,5A
004714
Danfoss
SC 15G
004715
Danfoss
FR 8,5B
9394
Danfoss
SC 18B
9445
Danfoss
FR 8,5G
9389
Danfoss
FR 18G
004686
Danfoss
NL 9F
9395
Danfoss
SC 21 B
E
L
E
K
T
R
O
L
U
X
59
ŠIFRA
MODEL
TIP
FREON
004535
Electrolux
AS 45 AA
R134-R12
004536
Electrolux
AS 60 AA
R134-R12
004537
Electrolux
AS 75 AA
R134-R12
004538
Electrolux
AS 80 AA
R134-R12
005623
Electrolux
P 12 TY
R12
10579
Electrolux
P 14 TY
R12
UVEK SA VAMA
.............................................................................................................................
veleprodaja
maloprodaja
proizvodnja
import / export
.............................................................................................................................
Download

Rezervni delovi bele tehnike