OBEZBEÐENJE I KONTROLA PRISTUPA (DGP-848)
UPUTSTVO ZA PROGRAMIRANJE
Verzija 4.0
FABRIČKI INSTALATERSKI KOD
000000 (vidi sekciju [800] na strani 39)
FABRIČKI MASTER KOD
123456
KAKO PROGRAMIRATI SISTEM?
1)
2)
3)
4)
Držite pritisnut taster [0].
Unesite vaš [INSTALATERSKI KOD].
Unesite 3-cifrenu [SEKCIJU].
Unesite potrebni [PODATAK].
TABELA DECIMALNIH I HEKSADECIMALNIH VREDNOSTI
Pri programiranju određenih sekcija, može biti potreban unos jednog ili nekoliko heksadecimalnih brojeva od 0 do F.
Kod LCD tastature:
[0] do [9]
[STAY]
[FORCE]
[ARM]
[ENTER]
= vrednosti od 0 do 9
=A
=B
=C
[DISARM]
[BYP]
[MEM]
[CLEAR]
=D
=E
=F
= Izlaz bez pamćenja unosa
=Snimanje aktuelnog podatka i skok na sledeću adresu
Kod Grafica tastature:
[0] to [9] = vrednosti od 0 do 9
= A do F (pritiskajte taster [*] dok se ne pojavi
[*]
tražena cifra)
Digiplex DGP-848
Right Action Key (Exit)
= Izlaz iz sekcije bez pamćenja unosa
=Snimanje
aktuelnog podatka i skok na sledeću
Srednje funkcijsko dugme
adresun
(Save)
-1-
Uputstvo za programiranje
Sadržaj
Lista Serijskih brojeva Modula............................................................................................................................................... 3
Programiranje Zona............................................................................................................................................................... 5
Programiranje Prekidača ....................................................................................................................................................... 8
Kontrola Pristupa ................................................................................................................................................................. 11
Programabilni Izlazi ............................................................................................................................................................. 14
Ostala podešavanja............................................................................................................................................................. 17
Imena Zona ......................................................................................................................................................................... 17
Opcije Sistema .................................................................................................................................................................... 18
Particija 1: Opcije................................................................................................................................................................. 20
Particija 2: Opcije................................................................................................................................................................. 21
Particija 3: Opcije................................................................................................................................................................. 22
Particija 4: Opcije................................................................................................................................................................. 23
Komunikacione Opcije......................................................................................................................................................... 24
Particija 1: Usmeravanje Poziva.......................................................................................................................................... 25
Particija 2: Usmeravanje Poziva.......................................................................................................................................... 26
Particija 3: Usmeravanje Poziva.......................................................................................................................................... 27
Particija 4: Usmeravanje Poziva.......................................................................................................................................... 28
Usmeravanje Sistemskih Poziva ......................................................................................................................................... 29
Globalna podešavanja Kontrole Pristupa ............................................................................................................................ 29
Podešavanja Komunikacije ................................................................................................................................................. 30
Raportni Kodovi ................................................................................................................................................................... 31
Ostala Podešavanja ............................................................................................................................................................ 39
Proračun Potrošnje ............................................................................................................................................................. 42
Povezivanje Hardvera ......................................................................................................................................................... 43
Prikaz Grešaka .................................................................................................................................................................... 48
Digiplex DGP-848
-2-
Uputstvo za programiranje
Lista Serijskih Brojeva
Svaki modul koji može da se veže na komunikacioniu magistralu, ima 8-cifreni serijski broj. Skinite dodatnu nalepnicu sa
serijskim brojem sa štampane ploče modula i nalepite na odgovarajuće mesto u ovoj tabeli. (Max. 95 Modula).
Tip Modula i opis
Serijski broj
Tip modula i opis
Serijski broj
1:_________________________ ___________
24:________________________ ___________
2:_________________________ ___________
25:________________________ ___________
3:_________________________ ___________
26:________________________ ___________
4:_________________________ ___________
27:________________________ ___________
5:_________________________ ___________
28:________________________ ___________
6:_________________________ ___________
29:________________________ ___________
7:_________________________ ___________
30:________________________ ___________
8:_________________________ ___________
31:________________________ ___________
9:_________________________ ___________
32:________________________ ___________
10:________________________ ___________
33:________________________ ___________
11:________________________ ___________
34:________________________ ___________
12:________________________ ___________
35:________________________ ___________
13:________________________ ___________
36:________________________ ___________
14:________________________ ___________
37:________________________ ___________
15:________________________ ___________
38:________________________ ___________
16:________________________ ___________
39:________________________ ___________
17:________________________ ___________
40:________________________ ___________
18:________________________ ___________
41:________________________ ___________
19:________________________ ___________
42:________________________ ___________
20:________________________ ___________
43:________________________ ___________
21:________________________ ___________
44:________________________ ___________
22:________________________ ___________
45:________________________ ___________
23:________________________ ___________
46:________________________ ___________
47:________________________ ___________
72:________________________ ___________
Digiplex DGP-848
-3-
Uputstvo za programiranje
Tip Modula i opis
Serijski broj
Tip modula i opis
Serijski broj
48:________________________ ___________
73:________________________ ___________
49:________________________ ___________
74:________________________ ___________
50:________________________ ___________
75:________________________ ___________
51:________________________ ___________
76:________________________ ___________
52:________________________ ___________
77:________________________ ___________
53:________________________ ___________
78:________________________ ___________
54:________________________ ___________
79:________________________ ___________
55:________________________ ___________
80:________________________ ___________
56:________________________ ___________
81:________________________ ___________
57:________________________ ___________
82:________________________ ___________
58:________________________ ___________
83:________________________ ___________
59:________________________ ___________
84:________________________ ___________
60:________________________ ___________
85:________________________ ___________
61:________________________ ___________
86:________________________ ___________
62:________________________ ___________
87:________________________ ___________
63:________________________ ___________
88:________________________ ___________
64:________________________ ___________
89:________________________ ___________
65:________________________ ___________
90:________________________ ___________
66:________________________ ___________
91:________________________ ___________
67:________________________ ___________
92:________________________ ___________
68:________________________ ___________
93:________________________ ___________
69:________________________ ___________
94:________________________ ___________
70:________________________ ___________
95:________________________ ___________
71:________________________ ___________
Digiplex DGP-848
-4-
Uputstvo za programiranje
Programiranje Zona
Digiplex DGP-848
Ako je uključena opcija [7] u sekciji [502] i time
PGM1 podešen kao priključak za zonu - za
dvožični dimni senzor, panel će tretirati PGM1
kao ulaz broj 255.
-5-
Zona
1
________________ __________
[001]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[101]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
Uputstvo za programiranje
Opis
Modul
Sekcija
8-cifreni Serijski Broj
Ulaz #
Sekcija
Tip
Dodela
Opcije Zone
2
________________ __________
[002]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[102]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
3
________________ __________
[003]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[103]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
4
________________ __________
[004]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[104]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
5
________________ __________
[005]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[105]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
6
________________ __________
[006]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[106]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
7
________________ __________
[007]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[107]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
8
________________ __________
[008]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[108]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
9
________________ __________
[009]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[109]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
10
________________ __________
[010]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[110]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
11
________________ __________
[011]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[111]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
12
________________ __________
[012]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[112]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
13
________________ __________
[013]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[113]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
Zona
Opis
Modul
Sekcija
8-cifreni Serijski Broj
Ulaz #
Sekcija
Tip
Dodela
Opcije Zone
________________ __________
[014]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[114]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
15
________________ __________
[015]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[115]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
16
________________ __________
[016]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[116]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
17
________________ __________
[017]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[117]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
18
________________ __________
[018]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[118]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
19
________________ __________
[019]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[119]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
Digiplex DGP-848
20
________________ __________
[020]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[120]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
21
________________ __________
[021]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[121]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
22
________________ __________
[022]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[122]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
23
________________ __________
[023]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[123]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
-6-
24
________________ __________
[024]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[124]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
25
________________ __________
[025]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[125]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
26
________________ __________
[026]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[126]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
27
________________ __________
[027]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[127]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
28
________________ __________
[028]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[128]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
29
________________ __________
[029]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[129]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
30
________________ __________
[030]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[130]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
31
________________ __________
[031]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[131]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
32
________________ __________
[032]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[132]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
33
________________ __________
[033]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[133]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
34
________________ __________
[034]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[134]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
35
________________ __________
[035]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[135]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
36
________________ __________
[036]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[136]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
Uputstvo za programiranje
14
Zona
Opis
Modul
Sekcija
8-cifreni Serijski Broj
Ulaz #
Sekcija
Tip
Dodela
Opcije Zone
________________ __________
[037]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[137]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
38
________________ __________
[038]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[138]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
39
________________ __________
[039]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[139]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
40
________________ __________
[040]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[140]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
41
________________ __________
[041]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[141]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
42
________________ __________
[042]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[142]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
Digiplex DGP-848
43
________________ __________
[043]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[143]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
44
________________ __________
[044]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[144]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
45
________________ __________
[045]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[145]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
46
________________ __________
[046]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[146]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
-7-
47
________________ __________
[047]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[147]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
48
________________ __________
[048]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[148]
___
___
1 2 3 4 5 6 7 8
Uputstvo za programiranje
37
Za brisanje adresiranih zona (sekcije [001] do [048]):
Sa LCD tastature:
1)Unesite sekciju, broj od [001] do [048].
2)Pritisnite [0] a zatim [ENTER] za pamćenje i izlaz sa adrese.
Sa Grafica tastature:
1)Unesite sekciju, broj od [001] do [048].
2)Pritisnte [0] za brisanje serijskog broja.
3)Koristeći tastere za listanje,markirajte broj ulaza i pritisnite [0] za brisanje podatka.
4)Pritisnite srednje funkcijsko dugme ispod displeja (Save) za snimanje i izlaz.
Programiranje prekidača
Digiplex DGP-848
-8-
Pekidač
Lokacija
Modul
Sekcija
8-cifreni Serijski broj
Ulaz br
Uputstvo za programiranje
Sekcija
Vrsta
Dodela
Opcije
Prekidača
1
_______________ __________
[049]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[149]
___
___
14 5 6 7 8
2
_______________ __________
[050]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[150]
___
___
14 5 6 7 8
3
_______________ __________
[051]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[151]
___
___
14 5 6 7 8
4
_______________ __________
[052]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[152]
___
___
14 5 6 7 8
5
_______________ __________
[053]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[153]
___
___
14 5 6 7 8
6
_______________ __________
[054]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[154]
___
___
14 5 6 7 8
7
_______________ __________
[055]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[155]
___
___
14 5 6 7 8
8
_______________ __________
[056]
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__
[156]
___
___
14 5 6 7 8
SISTEMSKA VREMENA I BROJAČI
Sekcija
#
Decimalna Vrednost (000 to 255)
Opis
Fabrički
10sek.
[200]
___/___/___
sekundi (min. = 10sec.)
ZADRŠKA INTELIGENTNE ZONE
[201]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
001=ULAZ PANELA BROJ 1
600 msek.
[202]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
002=ULAZ PANELA BROJ 2
600 msek.
[203]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
003=ULAZ PANELA BROJ 3
600 msek.
[204]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
004=ULAZ PANELA BROJ 4
600 msek.
[205]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
005=ULAZ PANELA BROJ 5
600 msek.
[206]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
006=ULAZ PANELA BROJ 6
600 msek.
[207]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
007=ULAZ PANELA BROJ 7
600 msek.
[208]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA
008=ULAZ PANELA BROJ 8
600 msek.
[209]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA009=ATZ PAR ULAZA BROJ
1 600 msek.
[210]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA010=ATZ PAR ULAZA BROJ
2 600 msek.
[211]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA011=ATZ PAR ULAZA BROJ
3 600 msek.
[212]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA012=ATZ PAR ULAZA BROJ
4 600 msek.
[213]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA013=ATZ PAR ULAZA BROJ
5 600 msek.
[214]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA014=ATZ PAR ULAZA BROJ
6 600 msek.
[215]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA015=ATZ PAR ULAZA BROJ
7 600 msek.
[216]
___/___/___
x 20 msek.
BRZINA ODZIVA016=ATZ PAR ULAZA BROJ
8 600 msek.
[217]
___/___/___
(max.=15)
AUTOMATSKO GAŠENJE ZONE
Blokiran
[218]
___/___/___
(max.=15)
AUTOMATSKO BLOKIRANJE SLANJA GREŠKE
Blokiran
[219]
___/___/___
sekundi
ZADRŠKA NEDAVNOG UKLJUČENJA
Blokiran
[220]
___/___/___
pokušaja
[221]
___/___/___
minuta (000 = samo raport)
[222]
___/___/___ x15 minuta
TAJMER MIROVANJA PARTICIJE
1
Blokiran
[223]
___/___/___
x15 minuta
TAJMER MIROVANJA PARTICIJE
2
Blokiran
[224]
___/___/___
x15 minuta
TAJMER MIROVANJA PARTICIJE
3
Blokiran
[225]
___/___/___
x15 minuta
TAJMER MIROVANJA PARTICIJE
4
Blokiran
[226]
___/___/___
sekundi
IZLAZNO KAŠNJENJE PARTICIJE
1
60 sek.
[227]
___/___/___
sekundi
IZLAZNO KAŠNJENJE PARTICIJE
2
60 sek.
[228]
___/___/___
sekundi
IZLAZNO KAŠNJENJE PARTICIJE
3
60 sek.
[229]
___/___/___
sekundi
IZLAZNO KAŠNJENJE PARTICIJE
4
60 sek.
[230]
___/___/___
sekundi
ULAZNO/STAY KAŠNJENJE
1
30 sek.
[231]
___/___/___
sekundi
ULAZNO/STAY KAŠNJENJE
2
60 sek.
[232]
___/___/___
sekundi
ULAZNO/STAY KAŠNJENJE
3
90 sek.
[233]
___/___/___
sekundi
ULAZNO/STAY KAŠNJENJE
4
120 sek.
[234]
___/___/___
minuta
VREME GAŠENJA SIRENE PARTICIJE
1
4 min.
[235]
___/___/___
minuta
VREME GAŠENJA SIRENE PARTICIJE
2
4 min.
BROJ POKUŠAJA DO BLOKIRANJA
Blokiran
TASTATURE
Digiplex DGP-848
Samo raport
TRAJANJE BLOKADE TASTATURE
-9-
Uputstvo za programiranje
Sekcija
#
Decimalna Vrednost (000 to 255)
Opis
Fabrički
[236]
___/___/___
minuta
VREME GAŠENJA SIRENE PARTICIJE
3
4 min.
[237]
___/___/___
minuta
VREME GAŠENJA SIRENE PARTICIJE
4
4 min.
[238]
___/___/___
zona
MAKSIM.BROJ PREMOŠTENIH ZONA PARTIC.1
Neograničen
[239]
___/___/___
zona
MAKSIM.BROJ PREMOŠTENIH ZONA PARTIC.2
Neograničen
[240]
___/___/___
zona
MAKSIM.BROJ PREMOŠTENIH ZONA PARTIC.3
Neograničen
[241]
___/___/___
zona
MAKSIM.BROJ PREMOŠTENIH ZONA PARTIC.4
Neograničen
[242]
___/___/___
minuta
ZADRŠKA OBNOVE PARTICIJE
1
Blokiran
[243]
___/___/___
minuta
ZADRŠKA OBNOVE PARTICIJE
2
Blokiran
[244]
___/___/___
minuta
ZADRŠKA OBNOVE PARTICIJE
3
Blokiran
[245]
___/___/___
minuta
ZADRŠKA OBNOVE PARTICIJE
4
Blokiran
[246]
___/___/___
obnova
BROJ OBNOVA U PARTICIJI
1
Neograničen
[247]
___/___/___
obnova
BROJ OBNOVA U PARTICIJI
2
Neograničen
[248]
___/___/___
obnova
BROJ OBNOVA U PARTICIJI
3
Neograničen
[249]
___/___/___
obnova
BROJ OBNOVA U PARTICIJI
4
Neograničen
[250]
___/___/___
vidi sekciju [503]
PGM1 ZADRŠKA
5 sek.
[251]
___/___/___
vidi sekciju [503]
PGM2 ZADRŠKA
5 sek.
[252]
___/___/___
vidi sekciju [503]
PGM3 ZADRŠKA
5 sek.
[253]
___/___/___
vidi sekciju [503]
PGM4 ZADRŠKA
5 sek.
[254]
___/___/___
vidi sekciju [503]
PGM5 ZADRŠKA
5 sek.
[255]
___/___/___
x2 sek. (min. = 32sek.)
ZADRŠKA
[256]
___/___/___
sekundi
ZADRŠKA DOJAVE UZBUNE
Trenutno
[257]
___/___/___
pokušaja
MAKSIMALNI BROJ POZIVA
8 pokušaja
[258]
___/___/___
sekundi
ZADRŠKA IZMEÐU POKUŠAJA POZIVA
20 sek.
[259]
___/___/___
sekundi (max. 60 sek.)
ZADRŠKA PRE RAPORTA
[260]
___/___/___
minuta
ZADRŠKA PRE RAPORTA GREŠKE NAPAJANJA
30 min.
[261]
___/___/___
dana
AUTOMATSKI TEST RAPORT
Blokiran
TLM GREŠKE
32 sek.
- PAGER FORMAT Blokiran
Sati (00 do 23) & Minuta (00 do 59)
[270]
___/___:___/___
AUTOMATSKI TEST RAPORT-VREME SLANJA
[271]
___/___:___/___
VREME AUTOMAT. UKLJUČENJA PARTICIJE
1
[272]
___/___:___/___
VREME AUTOMAT. UKLJUČENJA PARTICIJE
2
[273]
___/___:___/___
VREME AUTOMAT. UKLJUČENJA PARTICIJE
3
[274]
___/___:___/___
VREME AUTOMAT. UKLJUČENJA PARTICIJE
4
Digiplex DGP-848
- 10 -
Uputstvo za programiranje
Kontrola pristupa
DODELA MODULA ZA KONTROLU PRISTUPA VRATIMA
Brojevi vrata se koriste za programiranje nivoa pristupa u sekcijama [341] do [355]. Ako želite da kontrolisana vrata budu
povezana sa protivprovalnim sistemom, instalirajte kontaktni senzor na vrata i adresirajte ga kod Programiranja zona.
Sekcija
[301]
Vrata
[302]
02
[303]
03
[304]
04
[305]
05
[306]
06
[307]
07
[308]
08
[309]
09
[310]
10
[311]
11
[312]
12
[313]
13
[314]
14
[315]
15
[316]
16
[317]
17
[318]
18
[319]
19
[320]
20
[321]
21
[322]
22
[323]
23
[324]
24
[325]
25
[326]
26
[327]
27
[328]
28
[329]
29
[330]
30
[331]
31
[332]
32
01
Opis
Serijski broj modula
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Digiplex DGP-848
- 11 -
Uputstvo za programiranje
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
__/__/__/__/__/__/__/__
MOD VRATA ZA KONTROLU PRISTUPA
Svaka vrata se mogu podesiti da omogučće pristup samo karticama kojima su dodeljene sve particije koje su dodeljene i
vratima (“I” Mod pristupa) ili karticama kojima je dodeljena bar jedna od particija dodeljenih vratima (“ILI” Mod pristupa).
Uključite ogovarajuću opciju za podešavanje vrata u “ILI” Mod rada . Neuključene opcije će podesiti njima odgovarajuća vrata
da funkcionišu u “I” Modu pristupa.
Sekcija
Mod rada vrata (uključite za “ILI” Mod rada):
[340]
Prva grupa
Vrata 01 do 08
Druga grupa
Vrata 09 do 16
Treća grupa
Vrata 17 do 24
Četvrta grupa
Vrata 25 do 32
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAMIRANJE NIVOA PRISTUPA
Svaki nivo pristupa je kombinacija vrata sa kontrolom pristupa. Koristite Koristite Programiranje opcija za dodavanje vrata u
kombinaciju, to jest omogućenje pristupa datom nivou. Na primer, ako je opcija [1] u prvom ekranu u sekciji [341] uključćena,
Nivo 01 će imati dozvoljen pristup vratima 01. Nivo pristupa 00 ima odobrenje ka svim vratima u sistemu.
Sekcija Nivo
Pristup ka vratima (Uključite za odobrenje):
Prva grupa
Vrata 01 do 08
Druga grupa
Vrata 09 do 16
Treća grupa
Vrata 17 do 24
Četvrta grupa
Vrata 25 do 32
[341]
01
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[342]
02
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[343]
03
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[344]
04
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[345]
05
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[346]
06
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[347]
07
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[348]
08
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[349]
09
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[350]
10
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[351]
11
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[352]
12
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[353]
13
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[354]
14
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
[355]
15
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAMIRANJE RASPOREDA
Svaki raspored određuje kada je korisnicima dozvoljen pristup. Praznici se programiraju u sekcijama [381] do [392].
Raspored 00 = uvek dozvoljen pristup.
Sekcija Raspored
Intervali
Početno vreme (od)
Krajnje vreme (do)
Dani (uključiti poizboru)
Ne Po
[361]
01
[362]
02
[363]
03
[364]
04
[365]
05
[366]
06
Ut
Sr Če Pe Su Pr
Interval A
___ ___: ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Digiplex DGP-848
- 12 -
Uputstvo za programiranje
Sekcija
Raspored
Intervali
Početno vreme (od)
Krajnje vreme (do)
Dani (uključiti poizboru)
Ne Po
[367]
07
[368]
08
[369]
09
[370]
10
[371]
11
[372]
12
[373]
13
[374]
14
[375]
15
Ut
Sr Če Pe Su Pr
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval A
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval B
___ ___ : ___ ___
___ ___ : ___ ___
1
2
3
4
5
6
7
8
Interval između početnog i krajnjeg vremena ne može da pređe u drugi dan. Na primer, za programiranje
smene od 10PM uveče do 6AM sledećeg jutra, morate programirati interval A: Početak 22:00 i Kraj 23:59 , a
zatim Interval B Početak 00:00 i Kraj 06:00. Period neće biti prekinut između 23:59 i 00:00.
PROGRAMIRANJE PRAZNIKA
Na ovim adresama možete definisati praznike. Ako uključite opciju [H] u sekcijama [361] do [375], korisnicima će biti
dozvoljen pristup u toku dana koji su aktivirani na adresama [381] to [392].
Sekcija
Mesec
Programirani dani (uključite za dodavanje u dana u grupu praznika)
Prva grupa
Dani 01 to 08
Druga grupa
Dani 09 to 16
Treća grupa
Dani 17 to 24
Četvrta grupa
Dani 25 to 31
[381]
Januar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7*
[382]
Februar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 * * *
[383]
Mart
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7*
[384]
April
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 **
[385]
Maj
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7*
[386]
Jun
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 **
[387]
Jul
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7*
[388]
Avugust
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7*
[389]
Septembar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 **
[390]
Oktobar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7*
[391]
Novembar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 **
[392]
Decembar
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7*
*opcija nije korištena u ovoj grupi
Digiplex DGP-848
- 13 -
Uputstvo za programiranje
Programabilni Izlazi
Kontrolni panel može da isključi aktivirani PGM na jedan od dva načina (vidi sekcije [502] i [503]):
Optcija ISKLJUČENA = Prati događaj:
Ako je prva cifra događaja za aktiviranje PGM 1, 2, 3, 4 ili 7, PGM će ostati aktiviran dok se ne završi događja koji ga je
aktivirao. Ignorisaće Događaj za isključenje PGM. Ako je pva cira Događaja za aktiviranje PGM 8, 9, A, B, C, D, E ili F, PGM
će ostati uključen dok se ne desi Događaj za isključenje PGM.
Optcija UKLJUČENA = Prati vreme:
Posle aktiviranja PGM, kontrolni panel počinje da meri vreme i po isteku programirane Zadrške PGM isključenja će isključiti
PGM nezavisno od Događaja za isključenje PGM.
Grupa
Grupa
Izbor Događaja
Događaja
Događaja
Sekcija
PGM
(on/off)
(Prva cifra)
(Druga cifra)
[400]
Događaj za aktiviranje PGM1
[401]
Događaj za isključenje PGM1
[402]
Događaj za aktiviranje PGM2
[403]
Događaj za isključenje PGM2
[404]
Događaj za aktiviranje PGM3
[405]
Događaj za isključenje PGM3
[406]
Događaj za aktiviranje PGM4
[407]
Događaj za isključenje PGM4
[408]
Događaj za aktiviranje PGM5
[409]
Događaj za isključenje PGM5
Prva
cifra
Događaj
0
PGM Disabled
1
Status 1
2
3
Status 2
Status 3
Druga
cifra
___
___
___
___
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
___
___
___
___
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
___
___
___
___
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
___
___
___
___
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
___
___
___
___
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Programiranje uključenjem izbora
1
2
3
4
5
6
7
8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Note 1*
Any Arming
Method
Force
Arm
Stay
Arm
Instant
Arm
Strobe
Silent
Alarm
Audible
Alarm
(until alarm is
cancelled or
bell is cut off)
(until alarm is
cancelled or
bell is cut off)
Zone
Bypassed
Master or
Installer
(armed or not)
Programming
Zone Low
Battery
Fire Loop
Note 1*
Note 1*
Ready
Status
Intellizone
Exit Delay
Fire Delay
Entry Delay
Auto Arm
Delay
Trouble
N/A
(until alarm is
cancelled)
Alarm
Memory
Any Tamper
NAPOMENA1*:
0 = Dešava se u svim particijama sistema koje su aktivirane (sekcija [500]).
1 = Particija 1 3 = Particija 3
2 = Particija 2 4 = Particija 4
8 = Dešava se u bar jednoj aktiviranoj particiji sistema.
Digiplex DGP-848
- 14 -
Uputstvo za programiranje
Fire Alarm
(until alarm is
cancelled or
bell is cut off)
Keypad
Lockout
Zone
Supervision
Prva
cifra
Događaj
4
Status 4
Druga
cifra
0
1
2
Programiranje uključenjem izbora
3
4
5
6
1
2
Chime
Partition 1
N/A
Chime
Partition 2
N/A
Chime
Partition 3
N/A
Chime
Partition 4
N/A
System
Trouble
AC Fail
TLM
Module
Trouble
Aux. Limit
Fail to
Com2
Module
TLM
Bus Trouble
5
Module
Tamper
Dialer
Trouble
Battery fail
Fail to
Com1
Module
ROM Error
6
Missing
Keypad
Missing Any
Module
N/A
00:30
02:30
04:30
06:30
08:30
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
22:30
3
4
7
U određeno
vreme
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
00:00
02:00
04:00
06:00
08:00
10:00
12:00
14:00
16:00
18:00
20:00
22:00
00:15
02:15
04:15
06:15
08:15
10:15
12:15
14:15
16:15
18:15
20:15
22:15
8
Specijalni
tasteri
0
Dugme 1-2
Dugme 4-5
9
Pristup
odobren
0
1
2
3
Vrata 01
Vrata 09
Vrata 17
Vrata 25
Vrata 02
Vrata 10
Vrata 18
Vrata 26
Vrata 03
Vrata 11
Vrata 19
Vrata 27
Unešen
korisnički
kod
8
9
A
B
C
D
E
F
Kod # 01
Kod # 09
Kod # 17
Kod # 25
Kod # 33
Kod # 41
Kod # 49
Kod # 57
Kod # 02
Kod # 10
Kod # 18
Kod # 26
Kod # 34
Kod # 42
Kod # 50
Kod # 58
Uključenje
0
1
2
3
4
5
6
7
Kod # 01
Kod # 09
Kod # 17
Kod # 25
Kod # 33
Kod # 41
Kod # 49
Kod # 57
Isključenje
8
9
A
B
C
D
E
F
Kod # 01
Kod # 09
Kod # 17
Kod # 25
Kod # 33
Kod # 41
Kod # 49
Kod # 57
A
Siren
Partition 1
Smoke
Reset
N/A
Siren
Partition 2
Ground
Start
N/A
Bell Limit
No Bell
ROM Error
Fail to
Fail to
Fail to
Com3
Com4
Com PC
Module Fail Printer Fault Module AC
Fail
to Com
Phone#
N/A
N/A
Global Bus
Failure
8
Siren
Partition 4
N/A
N/A
Timer Loss
N/A
N/A
N/A
N/A
Module
Module Aux.
Battery Fail
fail
Bus
Overload
Module Bus
Com Fail
01:30
03:30
05:30
07:30
09:30
11:30
13:30
15:30
17:30
19:30
21:30
23:30
01:45
03:45
05:45
07:45
09:45
11:45
13:45
15:45
17:45
19:45
21:45
23:45
01:00
03:00
05:00
07:00
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00
21:00
23:00
01:15
03:15
05:15
07:15
09:15
11:15
13:15
15:15
17:15
19:15
21:15
23:15
Dugme 2-3
Dugme 5-6
Vrata 04
Vrata 12
Vrata 20
Vrata Kod28
Vrata 05
Vrata 13
Vrata 21
Vrata 29
Vrata 06
Vrata 14
Vrata 22
Vrata 30
Vrata 07
Vrata 15
Vrata 23
Vrata 31
Vrata 08
Vrata 16
Vrata 24
Vrata 32
Kod # 03
Kod # 11
Kod # 19
Kod # 27
Kod # 35
Kod # 43
Kod # 51
Kod # 59
Kod # 04
Kod # 12
Kod # 20
Kod # 28
Kod # 36
Kod # 44
Kod # 52
Kod # 60
Kod # 05
Kod # 13
Kod # 21
Kod # 29
Kod # 37
Kod # 45
Kod # 53
Kod # 61
Kod # 06
Kod # 14
Kod # 22
Kod # 30
Kod # 38
Kod # 46
Kod # 54
Kod # 62
Kod # 07
Kod # 15
Kod # 23
Kod # 31
Kod # 39
Kod # 47
Kod # 55
Kod # 63
Kod # 08
Kod # 16
Kod # 24
Kod # 32
Kod # 40
Kod # 48
Kod # 56
Kod # 64
Kod # 02
Kod # 10
Kod # 18
Kod # 26
Kod # 34
Kod # 42
Kod # 50
Kod # 58
Kod # 03
Kod # 11
Kod # 19
Kod # 27
Kod # 35
Kod # 43
Kod # 51
Kod # 59
Kod # 04
Kod # 12
Kod # 20
Kod # 28
Kod # 36
Kod # 44
Kod # 52
Kod # 60
Kod # 05
Kod # 13
Kod # 21
Kod # 29
Kod # 37
Kod # 45
Kod # 53
Kod # 61
Kod # 06
Kod # 14
Kod # 22
Kod # 30
Kod # 38
Kod # 46
Kod # 54
Kod # 62
Kod # 07
Kod # 15
Kod # 23
Kod # 31
Kod # 39
Kod # 47
Kod # 55
Kod # 63
Kod # 08
Kod # 16
Kod # 24
Kod # 32
Kod # 40
Kod # 48
Kod # 56
Kod # 64
Kod # 02
Kod # 10
Kod # 18
Kod # 26
Kod # 34
Kod # 42
Kod # 50
Kod # 58
Kod # 03
Kod # 11
Kod # 19
Kod # 27
Kod # 35
Kod # 43
Kod # 51
Kod # 59
Kod # 04
Kod # 12
Kod # 20
Kod # 28
Kod # 36
Kod # 44
Kod # 52
Kod # 60
Kod # 05
Kod # 13
Kod # 21
Kod # 29
Kod # 37
Kod # 45
Kod # 53
Kod # 61
Kod # 06
Kod # 14
Kod # 22
Kod # 30
Kod # 38
Kod # 46
Kod # 54
Kod # 62
Kod # 07
Kod # 15
Kod # 23
Kod # 31
Kod # 39
Kod # 47
Kod # 55
Kod # 63
Kod # 08
Kod # 16
Kod # 24
Kod # 32
Kod # 40
Kod # 48
Kod # 56
Kod # 64
Digiplex DGP-848
00:45
02:45
04:45
06:45
08:45
10:45
12:45
14:45
16:45
18:45
20:45
22:45
7
Siren
Partition 3
Kissoff
Dugme 7-8 LCD:
(CLEAR & 0)
Grafica:
(* & 0)
- 15 -
Uputstvo za programiranje
Dugme 8-9 LCD:
(0 & ENTER)
Grafica:
(0 & #)
Prva
cifra
Događaj
B
C
D
1
2
7
8
Zona u redu
0
1
2
3
4
5
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
Zona otvorena
8
9
A
B
C
D
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
Automatsko
gašenje
zone
0
1
2
3
4
5
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
Zona
premoštena
(sistem
uključen)
8
9
A
B
C
D
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
Greška zone
(Tamper /
Požarna petlj)
0
1
2
3
4
5
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
RF Greš. Zone
8
9
A
B
C
D
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
Požar/Provala
Uzbuna
0
1
2
3
4
5
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
Požar/Provala
Umirenje
8
9
A
B
C
D
Zona # 01
Zona # 09
Zona # 17
Zona # 25
Zona # 33
Zona # 41
Zona # 02
Zona # 10
Zona # 18
Zona # 26
Zona # 34
Zona # 42
Zona # 03
Zona # 11
Zona # 19
Zona # 27
Zona # 35
Zona # 43
Zona # 04
Zona # 12
Zona # 20
Zona # 28
Zona # 36
Zona # 44
Zona # 05
Zona # 13
Zona # 21
Zona # 29
Zona # 37
Zona # 45
Zona # 06
Zona # 14
Zona # 22
Zona # 30
Zona # 38
Zona # 46
Zona # 07
Zona # 15
Zona # 23
Zona # 31
Zona # 39
Zona # 47
Zona # 08
Zona # 16
Zona # 24
Zona # 32
Zona # 40
Zona # 48
Greške
0
Magistrale
Sabotaža
ROM-a
Štampač
Modula
1
Pad AUX
izlaza
Povraćena
magistrala
Vraćen Aux
N/A
N/A
Nema
Neuspela
Telefon.linije komunikacia
N/A
N/A
Ispad AC
napajanja
N/A
Akumulator
loš
N/A
Sabotaža
umirena
N/A
Povraćen
ROM
N/A
Telefonska Povraćena
linija u redu komunikacia
N/A
N/A
Štampač
povraćen
N/A
(Loša baterija
Prisutnost)
E
F
Programiranje uključenjem izbora
3
4
5
6
Druga
cifra
8
9
Digiplex DGP-848
- 16 -
N/A
Uputstvo za programiranje
Vraćeno AC Akumulator
napajanje
vraćen
N/A
N/A
Ostala Podešavanja
Sekcija
#
Decimalna Vrednost (00 to 15)
Opis
Fabrički
PARTICIJA KONTROLNOG PANELA
00
[440]
___/___
00 to 04 (00 = sve aktivirane particije)
[441]
___/___
x4 sek.
[442]
___/___
x1 zvonjenje
ZADRŠKA ZA OBILAZAK TELEF.
32 sek.
SEKRETARICE
8 puta
BROJ ZVONJENJA
Imena Zona
Uputstvo za unos slova i specijalnih karaktera koristeći LCD ili Grafica tastaturu potažite u uputstvu za instaliranje LCD
tastature to jest priručnik za Grafica tastaturu, kojeg možete naći i besplatno učitati sa Web sajta (www.paradox.ca).
Section
Zone #
Zone Label
Section
Zone #
Zone Label
[451]
Zone 1
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[475]
Zone 25
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[452]
Zone 2
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[476]
Zone 26
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[453]
Zone 3
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[477]
Zone 27
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[454]
Zone 4
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[478]
Zone 28
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[455]
Zone 5
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[479]
Zone 29
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[456]
Zone 6
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[480]
Zone 30
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[457]
Zone 7
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[481]
Zone 31
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[458]
Zone 8
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[482]
Zone 32
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[459]
Zone 9
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[483]
Zone 33
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[460]
Zone 10
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[484]
Zone 34
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[461]
Zone 11
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[485]
Zone 35
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[462]
Zone 12
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[486]
Zone 36
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[463]
Zone 13
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[487]
Zone 37
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[464]
Zone 14
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[488]
Zone 38
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[465]
Zone 15
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[489]
Zone 39
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[466]
Zone 16
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[490]
Zone 40
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[467]
Zone 17
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[491]
Zone 41
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[468]
Zone 18
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[492]
Zone 42
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[469]
Zone 19
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[493]
Zone 43
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[470]
Zone 20
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[494]
Zone 44
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[471]
Zone 21
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[495]
Zone 45
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[472]
Zone 22
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[496]
Zone 46
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[473]
Zone 23
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[497]
Zone 47
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[474]
Zone 24
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[498]
Zone 48
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Digiplex DGP-848
- 17 -
Uputstvo za programiranje
Opcije Sistema
Zadebljano = Fabrički podešene vrednosti
SEKCIJA [500]: Sistemske Opcije
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Particija 1
l Ne
l Da
[2]
Particija 2
l Ne
l Da
[3]
Particija 3
l Ne
l Da
[4]
Particija 4
l Ne
l Da
[5]
Izlaz Bell/Siren koristi Particija 1
l Ne
l Da
[6]
Izlaz Bell/Siren koristi Particija 2
l Ne
l Da
[7]
Izlaz Bell/Siren koristi Particija 3
l Ne
l Da
[8]
Izlaz Bell/Siren koristi Particija 4
l Ne
l Da
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l vidi tabelu
l vidi tabelu
l vidi tabelu
l vidi tabelu
SEKCIJA
[501]: Sistemske opcije
Opcija
Nestanak signala prisutnosti bežičnog senzora
[1]&[2]
[1]
[2]
ISK
ISK
Isključen (fabrička vrednost)
UK
ISK
Sistem isključen: SAMO GENERIŠE GREŠKU
Sistem uključen: Prati tip uzbune zone (strana 5)
ISK
UK
Sistem isključen: GENERIŠE TIHU UZBUNU
Sistem uključen: Prati tip uzbune zone (strana 5)
UK
UK
Sistem isključen: GENERIŠE ZVUČNU UZBUNU
Sistem uključen: Prati tip uzbune zone (strana 5)
[3]
Generisanje nedostatka signala prisutnosti na
bajpasovanoj bežičnoj zoni
l Da
l Ne
[4]
Blokirano uključenje pri detekciji nedostatka
signala prisutnosti bežičnog senzora
l Ne
l Da
l vidi tabelu
l vidi tabelu
l vidi tabelu
l vidi tabelu
Detekcija sabotaže zone i modula
[5]&[6]
[5]
[6]
ISK
ISK
Isključena (fabrička vrednost)
UK
ISK
Sistem isključen: SAMO GENERIŠE GREŠKU
Sistem uključen: Prati tip uzbune zone (strana 5)
ISK
UK
Sistem isključen: GENERIŠE TIHU UZBUNU
Sistem uključen: Prati tip uzbune zone (strana 5)
UK
UK
Sistem isključen: GENERIŠE ZVUČNU UZBUNU
Sistem uključen: Prati tip uzbune zone (strana 5)
[7]
Generisanje sabotaže na bajpasovanoj Zoni
l Da
l Ne
[8]
Blokirano uključenje pri detekciji sabotaže
l Ne
l Da
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l Prati događaj
l Prati zadršku
Zadebljano = Fabrički podešene vrednosti
SEKCIJA [502]: PGM & Ostale opcije
Opcija
[1]
Način isključenja PGM 1
[2]
Način isključenja PGM 2
l Prati događaj
l Prati zadršku
[3]
Način isključenja PGM 3
l Prati događaj
l Prati zadršku
[4]
Način isključenja PGM 4
l Prati događaj
l Prati zadršku
[5]
Način isključenja PGM 5
l Prati događaj
l Prati zadršku
[6]
Automat. podešavanje sata za dnevnu štednju
l Ne
l Da
[7]
PGM 1 = ulaz za 2-žični dimni senzor, broj (255) l Ne
l Da
[8]
Nema gašenja sirene u toku PP uzbune
l Da
Digiplex DGP-848
l Ne
- 18 -
Uputstvo za programiranje
SEKCIJA [503]: PGM i ostale opcije
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
PGM 1 Zadrška (vidi sekciju [250])
l Sekundi
l Minuta
[2]
PGM 2 Zadrška (vidi sekciju [251])
l Sekundi
l Minuta
[3]
PGM 3 Zadrška (vidi sekciju [252])
l Sekundi
l Minuta
[4]
PGM 4 TZadrška (vidi sekciju [253])
l Sekundi
l Minuta
[5]
PGM 5 Zadrška (vidi sekciju [254])
l Sekundi
l Minuta
[6]
Struja punjenja akumulatora
l 350mA
l 700mA
[7]
AC greška se ne prikazuje u prikazu greški
l Isključeno
l Uključeno
[8]
Blokirano uključenje u toku greške akumulatora
ili AC napajanja
l Isključeno
l Uključeno
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l Uključeno
SEKCIJA [504]: Opcije tastature i ostale opcije
Opcije
[1]
Više operacija sa jednim unosom koda
l Isključeno
[2]
Dužina korisničkog koda
l Fiksno (vidi opciju [3] ispod) l Fleksibilno (1 do 6 cifara)
[3]
Dužina korisničkog koda
l 4-cifre(ako je opcija [2] isklj) l 6-cifara (ako je opcija [2] isklj.)
[4]
Mod štednje energije
l Isključen
[5]
Bajpas se ne prikazuje dok je sistem uključen
l Isključeno
l Uključeno
[6]
Zadržavanje greške
l Isključeno
l Uključeno
[7]
EOL otpornik na linijskim zonama
l Isključen
l Uključen
[8]
ATZ (Dupliranje Zona)
l Isključeno
l Uključeno
Digiplex DGP-848
- 19 -
Uputstvo za programiranje
l Uključen
Particija 1: Opcije
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SEKCIJA [505]: Opcije Partitcije 1
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Prebacuje na Stay Uključenje (ako nije otvorena
zona sa zadrškom)
l Isključeno
l Uključeno
[2]
Particija 1 prati uključenje/isključenje Particije 2
l Isključeno
l Uključeno
[3]
Particija 1 prati uključenje/isključenje Particije 3
l Isključeno
l Uključeno
[4]
Particija 1 prati uključenje/isključenje Particije 4
l Isključeno
l Uključeno
[5]
Tempirano samouključenje
l Isključeno
l Uključeno
[6]
Samouključenje pri mirovanju zona
l Isključeno
l Uključeno
[7]
Način samouključenja
l Force Uključenje
l Stay Uključenje
[8]
Brisanje izlaznog kašnjenja
l Isključeno
l Uključeno
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l Isključena
l Uključena
SEKCIJA [506]: Opcije Partitcije 1
Opcije
[1]
Panik funkcija 1 (tasteri [1] i [3])
[2]
Panik funkcija 2 (tasteri [4] i [6])
l Isključena
l Uključena
[3]
Panik funkcija 3 (tasteri [7] i [9])
l Isključena
l Uključena
[4]
Vrsta uzbune Panik funkcije 1
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[5]
Vrsta uzbune Panik funkcije 2
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[6]
Vrsta uzbune Panik funkcije 3
l Samo Raport
l Požarna uzbuna
[7]
Opcija raporta isključenja
l Uvek raportira isključenje
l Raport isključ. samo posle uzbune
[8]
Normalno uključenje je uvek Force Uključenje
l Isključeno
l Uključeno
SEKCIJA [507]: Opcije Partitcije 1
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Pisak sirenom po isključenju
l Isključen
l Uključen
[2]
Pisak sirenom po uključenju
l Isključen
l Uključen
[3]
Pisak sirenom po samouključenju
l Isključen
l Uključen
[4]
Pisak sirenom u toku izlaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[5]
Pisak sirenom u toku ulaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[6]
Pisak sirenom pri isključ/uključenju daljinskim
l Isključen
l Uključen
[7]
Povratno:Pisak sirenom pri isključ. posle uzbune l Isključen
l Uključen
[8]
Povratno:Pisak tastaturom pri isključenju posle
uzbune
l Isključen
l Uključen
OFF
ON
l Isključen
l Uključen
SEKCIJA [508]*: Opcije Partitcije 1
Opcije
[1]
Brzo Normalno Uključenje (jednim tasterom)
[2]
Brzo Stay Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[3]
Brzo Instant Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[4]
Brzo Force Uključenje j(ednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[5]
One-Touch Stay or Instant Disarming
l Isključen
l Uključen
[6]
Brzi ulaz u Bajpas zona
l Isključen
l Uključen
[7]
Brzi ulaz u listu događaja
l Isključen
l Uključen
[8]
Bez izlaznog kašnjenja pri uključenju daljinskim l Isključeno
l Uključeno
* Ako je tastaturi dodeljeno više od jedne partcije, funkcija mora biti uključena u svim particijama tastature.
Digiplex DGP-848
- 20 -
Uputstvo za programiranje
Particija 2: Opcije
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SEKCIJA [509]: Opcije Partitcije 2
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Particija 2 prati uključenje/isključenje Particije 1
l Isključeno
l Uključeno
[2]
Prebacuje na Stay Uključenje (ako nije otvorena
zona sa zadrškom)
l Isključeno
l Uključeno
[3]
Particija 2 prati uključenje/isključenje Particije 3
l Isključeno
l Uključeno
[4]
Particija 2 prati uključenje/isključenje Particije 4
l Isključeno
l Uključeno
[5]
Tempirano samouključenje
l Isključeno
l Uključeno
[6]
Samouključenje pri mirovanju zona
l Isključeno
l Uključeno
[7]
Način samouključenja
l Force Uključenje
l Stay Uključenje
[8]
Brisanje izlaznog kašnjenja
l Isključeno
l Uključeno
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l Isključena
l Uključena
SEKCIJA [510]: Opcije Partitcije 2
Opcije
[1]
Panik funkcija 1 (tasteri [1] i [3])
[2]
Panik funkcija 2 (tasteri [4] i [6])
l Isključena
l Uključena
[3]
Panik funkcija 3 (tasteri [7] i [9])
l Isključena
l Uključena
[4]
Vrsta uzbune Panik funkcije 1
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[5]
Vrsta uzbune Panik funkcije 2
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[6]
Vrsta uzbune Panik funkcije 3
l Samo Raport
l Požarna uzbuna
[7]
Opcija raporta isključenja
l Uvek raportira isključenje
l Raport isključ. samo posle uzbune
[8]
Normalno uključenje je uvek Force Uključenje
l Isključeno
l Uključeno
SEKCIJA [511]: Opcije Partitcije 2
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Pisak sirenom po isključenju
l Isključen
l Uključen
[2]
Pisak sirenom po uključenju
l Isključen
l Uključen
[3]
Pisak sirenom po samouključenju
l Isključen
l Uključen
[4]
Pisak sirenom u toku izlaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[5]
Pisak sirenom u toku ulaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[6]
Pisak sirenom pri isključ/uključenju daljinskim
l Isključen
l Uključen
[7]
Povratno:Pisak sirenom pri isključ. posle uzbune l Isključen
l Uključen
[8]
Povratno:Pisak tastaturom pri isključenju posle
uzbune
l Isključen
l Uključen
OFF
ON
l Isključen
l Uključen
SEKCIJA [512]*: Opcije Partitcije 2
Opcije
[1]
Brzo Normalno Uključenje (jednim tasterom)
[2]
Brzo Stay Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[3]
Brzo Instant Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[4]
Brzo Force Uključenje j(ednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[5]
One-Touch Stay or Instant Disarming
l Isključen
l Uključen
[6]
Brzi ulaz u Bajpas zona
l Isključen
l Uključen
[7]
Brzi ulaz u listu događaja
l Isključen
l Uključen
[8]
Bez izlaznog kašnjenja pri uključenju daljinskim l Isključeno
l Uključeno
* Ako je tastaturi dodeljeno više od jedne partcije, funkcija mora biti uključena u svim particijama tastature.
Digiplex DGP-848
- 21 -
Uputstvo za programiranje
Particija 3: Opcije
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SEKCIJA [513]: Opcije Partitcije 3
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Particija 3 prati uključenje/isključenje Particije 1
l Isključeno
l Uključeno
[2]
Particija 3 prati uključenje/isključenje Particije 2
l Isključeno
l Uključeno
[3]
Prebacuje na Stay Uključenje (ako nije otvorena
zona sa zadrškom)
l Isključeno
l Uključeno
[4]
Particija 3 prati uključenje/isključenje Particije 4
l Isključeno
l Uključeno
[5]
Tempirano samouključenje
l Isključeno
l Uključeno
[6]
Samouključenje pri mirovanju zona
l Isključeno
l Uključeno
[7]
Način samouključenja
l Force Uključenje
l Stay Uključenje
[8]
Brisanje izlaznog kašnjenja
l Isključeno
l Uključeno
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l Isključena
l Uključena
SEKCIJA [514]: Opcije Partitcije 3
Opcije
[1]
Panik funkcija 1 (tasteri [1] i [3])
[2]
Panik funkcija 2 (tasteri [4] i [6])
l Isključena
l Uključena
[3]
Panik funkcija 3 (tasteri [7] i [9])
l Isključena
l Uključena
[4]
Vrsta uzbune Panik funkcije 1
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[5]
Vrsta uzbune Panik funkcije 2
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[6]
Vrsta uzbune Panik funkcije 3
l Samo Raport
l Požarna uzbuna
[7]
Opcija raporta isključenja
l Uvek raportira isključenje
l Raport isključ. samo posle uzbune
[8]
Normalno uključenje je uvek Force Uključenje
l Isključeno
l Uključeno
SEKCIJA [515]: Opcije Partitcije 3
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Pisak sirenom po isključenju
l Isključen
l Uključen
[2]
Pisak sirenom po uključenju
l Isključen
l Uključen
[3]
Pisak sirenom po samouključenju
l Isključen
l Uključen
[4]
Pisak sirenom u toku izlaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[5]
Pisak sirenom u toku ulaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[6]
Pisak sirenom pri isključ/uključenju daljinskim
l Isključen
l Uključen
[7]
Povratno:Pisak sirenom pri isključ. posle uzbune l Isključen
l Uključen
[8]
Povratno:Pisak tastaturom pri isključenju posle
uzbune
l Isključen
l Uključen
OFF
ON
l Isključen
l Uključen
SEKCIJA [516]*: Opcije Partitcije 3
Opcije
[1]
Brzo Normalno Uključenje (jednim tasterom)
[2]
Brzo Stay Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[3]
Brzo Instant Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[4]
Brzo Force Uključenje j(ednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[5]
One-Touch Stay or Instant Disarming
l Isključen
l Uključen
[6]
Brzi ulaz u Bajpas zona
l Isključen
l Uključen
[7]
Brzi ulaz u listu događaja
l Isključen
l Uključen
[8]
Bez izlaznog kašnjenja pri uključenju daljinskim l Isključeno
l Uključeno
* Ako je tastaturi dodeljeno više od jedne partcije, funkcija mora biti uključena u svim particijama tastature.
Digiplex DGP-848
- 22 -
Uputstvo za programiranje
Particija 4: Opcije
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SEKCIJA [517]: Opcije Partitcije 4
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Particija 4 prati uključenje/isključenje Particije 1
l Isključeno
l Uključeno
[2]
Particija 4 prati uključenje/isključenje Particije 2
l Isključeno
l Uključeno
[3]
Particija 4 prati uključenje/isključenje Particije 3
l Isključeno
l Uključeno
[4]
Prebacuje na Stay Uključenje (ako nije otvorena
zona sa zadrškom)
l Isključeno
l Uključeno
[5]
Tempirano samouključenje
l Isključeno
l Uključeno
[6]
Samouključenje pri mirovanju zona
l Isključeno
l Uključeno
[7]
Način samouključenja
l Force Uključenje
l Stay Uključenje
[8]
Brisanje izlaznog kašnjenja
l Isključeno
l Uključeno
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l Isključena
l Uključena
SEKCIJA [518]: Opcije Partitcije 4
Opcije
[1]
Panik funkcija 1 (tasteri [1] i [3])
[2]
Panik funkcija 2 (tasteri [4] i [6])
l Isključena
l Uključena
[3]
Panik funkcija 3 (tasteri [7] i [9])
l Isključena
l Uključena
[4]
Vrsta uzbune Panik funkcije 1
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[5]
Vrsta uzbune Panik funkcije 2
l Samo Raport
l Zvučna uzbuna
[6]
Vrsta uzbune Panik funkcije 3
l Samo Raport
l Požarna uzbuna
[7]
Opcija raporta isključenja
l Uvek raportira isključenje
l Raport isključ. samo posle uzbune
[8]
Normalno uključenje je uvek Force Uključenje
l Isključeno
l Uključeno
SEKCIJA [519]: Opcije Partitcije 4
Opcije
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Pisak sirenom po isključenju
l Isključen
l Uključen
[2]
Pisak sirenom po uključenju
l Isključen
l Uključen
[3]
Pisak sirenom po samouključenju
l Isključen
l Uključen
[4]
Pisak sirenom u toku izlaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[5]
Pisak sirenom u toku ulaznog kašnjenja
l Isključen
l Uključen
[6]
Pisak sirenom pri isključ/uključenju daljinskim
l Isključen
l Uključen
[7]
Povratno:Pisak sirenom pri isključ. posle uzbune l Isključen
l Uključen
[8]
Povratno:Pisak tastaturom pri isključenju posle
uzbune
l Isključen
l Uključen
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
l Isključen
l Uključen
SEKCIJA [520]*: Opcije Partitcije 4
Opcije
[1]
Brzo Normalno Uključenje (jednim tasterom)
[2]
Brzo Stay Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[3]
Brzo Instant Uključenje (jednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[4]
Brzo Force Uključenje j(ednim tasterom)
l Isključen
l Uključen
[5]
One-Touch Stay or Instant Disarming
l Isključen
l Uključen
[6]
Brzi ulaz u Bajpas zona
l Isključen
l Uključen
[7]
Brzi ulaz u listu događaja
l Isključen
l Uključen
[8]
Bez izlaznog kašnjenja pri uključenju daljinskim l Isključeno
l Uključeno
* Ako je tastaturi dodeljeno više od jedne partcije, funkcija mora biti uključena u svim particijama tastature.
Digiplex DGP-848
- 23 -
Uputstvo za programiranje
Komunikacione Opcije
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SECTION [521]: Opcije komunikacije
Option
ISKLJUČENA
ISKLJUČENA
l vidi tabelu
l vidi tabelu
l vidi tabelu
l vidi tabelu
Nadzor Telefonske Linije (TLM)
[1]
[1]&[2]
[2]
ISK ISK Isključen (fabrička vrednost)
ISK
UK Alarm uključen: GENERIŠE ZVUČNU UZBUNU
UK
ISK Alarm uključen: SAMO GENERIŠE GREŠKU
UK
UK TLM tiha uzbuna: POSTAJE ZXUÈNA UZBUNA
[3]
Komunikator (slanje raporta monitoring centru)
l Isključen
l Uključen
[4]
Način biranja broja
l Pulsno
l Tonsko (DTMF)
[5]
Odnos impulsa
l 1:2 (Europa)
l 1:1.5 (Amerika)
[6]
Detekcija zauzete linije
l Isključen
l Uključen
[7]
Prelazak na pulsno biranje posle 5 pokušaja
l Isključen
l Uključen
[8]
Uključivanje sirene na komunikacionu grešku
ako je sistem uključen
l Isključeno
l Uključeno
ISKLJUČENA
ISKLJUČENA
SECTION
[522]: Opcije komunikacije
Option
[1]
Uzvraćanje poziva
l Isključeno
l Uključeno
[2]
Automatsko pražnjenje memorije događaja
l Isključen
l Uključen
[3]
Slanje test Raporta na sat
l Isključen
l Uključen
[4]
Shabbat funkcija
l Isključen
l Uključen
[5]
Brisanje greške preopterećene sirene*
l Pri umirenju
l Ručno
[6]
Alternativno pozivanje
l Isključen
l Uključen
[7]
Tretiranje nedostatka linijskog signala
lBira broj bez obzira na signal l Prekid linije ako nema signala
[8]
Opcija raporta umirenja zone
* Kod UL instalacija, opcija [5] mora biti uključena.
Digiplex DGP-848
l Po gašenju sirene
- 24 -
Uputstvo za programiranje
l Po zatvaranju zone
Particija 1: Usmeravanje poziva
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SECTION
[523]: RAPORT UKLJUČENJA I ISKLJUČENJA (PARTICIJE 1)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[524]: RAPORT UZBUNE I UMIRENJA UZBUNE (PARTICIJE 1)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[525]: RAPORT SABOTAŽE I UMIRENJA SABOTAŽE (PARTICIJE 1)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
Digiplex DGP-848
- 25 -
Uputstvo za programiranje
Particija 2: Usmeravanje poziva
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SECTION
[523]: RAPORT UKLJUČENJA I ISKLJUČENJA (PARTICIJE 2)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[524]: RAPORT UZBUNE I UMIRENJA UZBUNE (PARTICIJE 2)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[525]: RAPORT SABOTAŽE I UMIRENJA SABOTAŽE (PARTICIJE 2)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
Digiplex DGP-848
- 26 -
Uputstvo za programiranje
Particija 3: Usmeravanje poziva
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SECTION
[523]: RAPORT UKLJUČENJA I ISKLJUČENJA (PARTICIJE 3)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[524]: RAPORT UZBUNE I UMIRENJA UZBUNE (PARTICIJE 3)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[525]: RAPORT SABOTAŽE I UMIRENJA SABOTAŽE (PARTICIJE 3)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
Digiplex DGP-848
- 27 -
Uputstvo za programiranje
Particija 4: Usmeravanje poziva
Zadebljano = Fabričke vrednosti
SECTION
[523]: RAPORT UKLJUČENJA I ISKLJUČENJA (PARTICIJE 4)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[524]: RAPORT UZBUNE I UMIRENJA UZBUNE (PARTICIJE 4)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SECTION
[525]: RAPORT SABOTAŽE I UMIRENJA SABOTAŽE (PARTICIJ4 4)
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
Digiplex DGP-848
- 28 -
Uputstvo za programiranje
Usmeravanje sistemskih poziva
Zadebljano = Fabričke vrednost
SEKCIJA
[535]: GREŠKE SISTEMA I UMIRENJE GREPŠKI
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
SEKCIJA
[536]: SPECIALNI RAPORTI
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Slanje na Telefonski Broj 1 (vidi sekciju [561])
l Ne
l Da
[2]
Slanje na Telefonski Broj 2 (vidi sekciju [562])
l Ne
l Da
[3]
Slanje na Telefonski Broj 3 (vidi sekciju [563])
l Ne
l Da
[4]
Slanje na Telefonski Broj 4 (vidi sekciju [564])
l Ne
l Da
[5]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 1
l Ne
l Da
[6]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 2
l Ne
l Da
[7]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 3
l Ne
l Da
[8]
Pomoćni poziv na Telefonski Broj 4
l Ne
l Da
Globalna Podešavanja Kontrole Pristupa
SEKCIJA
[537]: KONTROLA PRISTUPA
Opcija
ISKLJUČENA
UKLJUČENA
[1]
Funkcije Kontrole pristupa
l Isključene
l Uključene
[2]
Upis “Zahtev za izlaz” u listu događaja*
l Ne
l Da
[3]
Upis“Vrata ostala otvorena -umirenje ” u listu
događaja
l Ne
l Da
[4]
Upis“Vrata nasilno otvorena-umirenje ”u listu
događaja
l Ne
l Da
[5]
Provalna Uzbuna pri nasilno otvorenim vratima
l Ne
l Da
[6]
Bez izlaznog kašnjenja pri uključivanju karticom
l Ne
l Da
[7]
Provalna uzbuna pri “Vrata ostala otvorena”
l Ne
l Da
[8]
Omogućen pristup u toku gubitka i greške sata
l Svim korisnicima
l Samo Master korisnicima
*Pošto se “Zahtev za izlazak” dešava često, memorija događaja se može brzo napuniti .
Digiplex DGP-848
- 29 -
Uputstvo za programiranje
Podešavanja Komunikacije
Sekcija #
Opis
[550]
___
Sekcija #
___
___
___
FORMATI RAPORTA ZA TELEFONSKE BROJEVE
Heksa Vrednost (0-FFFF)
Ako je kraća od 4 cifre, pritisnite [ENTER]
Opis
[551]
___/___/___/___
PARTICIJA
1: KORISNIČKI BROJ
[552]
___/___/___/___
PARTICIJA
2: KORISNIČKI BROJ
[553]
___/___/___/___
PARTICIJA
3: KORISNIČKI BROJ
[554]
___/___/___/___
PARTICIJA
4: KORISNIČKI BROJ
1 DO 4
Samo SIA formati podržavaju cifru “0” u korisničkom broju. Za korisničke brojeve koji koriste druge formate
komunikacije, morate zameniti “0” sa karakterom “A”. Za unos karaktera “A”, pritisnite [STAY] dugme na LCD tastaturi
ili [#] dugme na Grafica tastaturi. Ako koristite SIA Format, kontrolni panel će koristiti samo Korisnički broj 1,
programiran u sekciji [551], ali raport sadrži i broj particije.
[555]
___/___/___/___
IDENTIFIKACIJA (ZA
[556]
___/___/___/___
PC LOZINKA (ZA
[560]
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
PC TELEFONSKI BROJ ZA WINLOAD SOFTVER (pritisnite [ENTER] ako je kraći od 32 cifre)
[561]
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
TELEFONSKI BROJ MONITORING CENTRA/PEJDŽERA 1 (pritisnite [ENTER] ako je kraći od 32 cifre)
[562]
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
TELEFONSKI BROJ MONITORING CENTRA/PEJDŽERA 2 (pritisnite [ENTER] ako je kraći od 32 cifre)
[563]
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
TELEFONSKI BROJ MONITORING CENTRA/PEJDŽERA 3 (pritisnite [ENTER] ako je kraći od 32 cifre)
[564]
__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
TELEFONSKI BROJ MONITORING CENTRA/PEJDŽERA
WINLOAD SOFTVER)
WINLOAD SOFTVER)
4 (pritisnite [ENTER] ako je kraći od 32 cifre)
Tabela 1: Specialni tasteri za unos telefonskih brojeva
Funkcija
*
LCD
[STAY]
Grafica
Funkcija
Brisanje svega
[#]
#
[FORCE] (pritskajte taster dok se Brisanje karaktera
Prelaz na tonsko biranje (T)
[ARM]
na displeju ne pojavi Brisanje od kurzora do kraja
Čeka na drugi signal linije (W) [DISARM] traženo slovo/simbol)
Pauza od 4 sekunde (P)
[BYP]
Digiplex DGP-848
- 30 -
Uputstvo za programiranje
LCD
[CLEAR]
[TRBL]
[ACC]
Grafica
Levo funkcijsko dugme
(Clear)
—
—
Raportni Kodovi
Svaka sekcija od [600] do [718] sadrži po četiri koda za izveštavanje događaja, raspoređenih kao što je prikazano.
Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco express ili Pager formati:
Ukucajte željenu 1 ili 2-cifrenu heksa vrednost od 0 do FF.
Ademco format:
Koristite sekcije [790] do [795] za programiranje seta standardnih Ademco raport kodova iz "Lista Automatskih raportnih
kodova" na strani 36. Zatim za programiranje ostalih raportnih kodova ili za promenu nekih standardnih, unesite
odgovarajuću sekciju i unesite željenu 2-cifrenu heksa vrednost iz "Contact ID Report Code List" na strani 38.
SIA format:
Koristite sekcije [790] do [795] za programiranje seta standardnih SIA raport kodova iz "Lista Automatskih raportnih kodova"
na strani 36. Kodovi koji nisu podešeni na fabričku vrednost mogu se ručno podesiti ne fabričku vrednost unoseći FF na
odgovarajuću adresu. Za blokiranje slanja nekog događaja, unesite 00 u odgovarajuću sekciju.
RAPORT KODOVI UKLJUČENJA
[600]: __ /__ Korisnički kod 1
__ /__ Korisnički kod 2
__ /__ Korisnički kod 3
__ /__ Korisnički kod 4
[608]: __ /__ Korisnički kod 33
__ /__ Korisnički kod 34
__ /__ Korisnički kod 35
__ /__ Korisnički kod 36
[616]: __ /__ Korisnički kod 65
__ /__ Korisnički kod 66
__ /__ Korisnički kod 67
__ /__ Korisnički kod 68
[601]: __ /__ Korisnički kod 5
__ /__ Korisnički kod 6
__ /__ Korisnički kod 7
__ /__ Korisnički kod 8
[609]: __ /__ Korisnički kod 37
__ /__ Korisnički kod 38
__ /__ Korisnički kod 39
__ /__ Korisnički kod 40
[617]: __ /__ Korisnički kod 69
__ /__ Korisnički kod 70
__ /__ Korisnički kod 71
__ /__ Korisnički kod 72
[602]: __ /__ Korisnički kod 9
__ /__ Korisnički kod 10
__ /__ Korisnički kod 11
__ /__ Korisnički kod 12
[610]: __ /__ Korisnički kod 41
__ /__ Korisnički kod 42
__ /__ Korisnički kod 43
__ /__ Korisnički kod 44
[618]: __ /__ Korisnički kod 73
__ /__ Korisnički kod 74
__ /__ Korisnički kod 75
__ /__ Korisnički kod 76
[603]: __ /__ Korisnički kod 13
__ /__ Korisnički kod 14
__ /__ Korisnički kod 15
__ /__ Korisnički kod 16
[611]: __ /__ Korisnički kod 45
__ /__ Korisnički kod 46
__ /__ Korisnički kod 47
__ /__ Korisnički kod 48
[619]: __ /__ Korisnički kod 77
__ /__ Korisnički kod 78
__ /__ Korisnički kod 79
__ /__ Korisnički kod 80
[604]: __ /__ Korisnički kod 17
__ /__ Korisnički kod 18
__ /__ Korisnički kod 19
__ /__ Korisnički kod 20
[612]: __ /__ Korisnički kod 49
__ /__ Korisnički kod 50
__ /__ Korisnički kod 51
__ /__ Korisnički kod 52
[620]: __ /__ Korisnički kod 81
__ /__ Korisnički kod 82
__ /__ Korisnički kod 83
__ /__ Korisnički kod 84
[605]: __ /__ Korisnički kod 21
__ /__ Korisnički kod 22
__ /__ Korisnički kod 23
__ /__ Korisnički kod 24
[613]: __ /__ Korisnički kod 53
__ /__ Korisnički kod 54
__ /__ Korisnički kod 55
__ /__ Korisnički kod 56
[621]: __ /__ Korisnički kod 85
__ /__ Korisnički kod 86
__ /__ Korisnički kod 87
__ /__ Korisnički kod 88
[606]: __ /__ Korisnički kod 25
__ /__ Korisnički kod 26
__ /__ Korisnički kod 27
__ /__ Korisnički kod 28
[614]: __ /__ Korisnički kod 57
__ /__ Korisnički kod 58
__ /__ Korisnički kod 59
__ /__ Korisnički kod 60
[622]: __ /__ Korisnički kod 89
__ /__ Korisnički kod 90
__ /__ Korisnički kod 91
__ /__ Korisnički kod 92
[607]: __ /__ Korisnički kod 29
__ /__ Korisnički kod 30
__ /__ Korisnički kod 31
__ /__ Korisnički kod 32
[615]: __ /__ Korisnički kod 61
__ /__ Korisnički kod 62
__ /__ Korisnički kod 63
__ /__ Korisnički kod 64
[623]: __ /__ Korisnički kod 93
__ /__ Korisnički kod 94
__ /__ Korisnički kod 95
__ /__ Korisnički kod 96
Digiplex DGP-848
- 31 -
Uputstvo za programiranje
RAPORTNI KODOVI UKLJUČENJA (NASTAVAK)
KODOVI SPECIALNOG UKLJUČENJA
[624]: __ /__ Prekidač 1
__ /__ Prekidač 2
__ /__ Prekidač 3
__ /__ Prekidač 4
[625]: __ /__ Prekidač 5
__ /__ Prekidač 6
__ /__ Prekidač 7
__ /__ Prekidač 8
[626]: __ /__ Samouključenje
__ /__ PC Uključenje
__ /__ Zakasnelo zatvaranje
__ /__ Zone miruju
[627]: __ /__ Parcialno uključenje
__ /__ Brzo uključenje
__ /__ N/A
__ /__ N/A
RAPORTNI KODOVI ISKLJUČENJA
[628]: __ /__ Korisnički kod 1
__ /__ Korisnički kod 2
__ /__ Korisnički kod 3
__ /__ Korisnički kod 4
[636]: __ /__ Korisnički kod 33
__ /__ Korisnički kod 34
__ /__ Korisnički kod 35
__ /__ Korisnički kod 36
[644]: __ /__ Korisnički kod 65
__ /__ Korisnički kod 66
__ /__ Korisnički kod 67
__ /__ Korisnički kod 68
[629]: __ /__ Korisnički kod 5
__ /__ Korisnički kod 6
__ /__ Korisnički kod 7
__ /__ Korisnički kod 8
[637]: __ /__ Korisnički kod 37
__ /__ Korisnički kod 38
__ /__ Korisnički kod 39
__ /__ Korisnički kod 40
[645]: __ /__ Korisnički kod 69
__ /__ Korisnički kod 70
__ /__ Korisnički kod 71
__ /__ Korisnički kod 72
[630]: __ /__ Korisnički kod 9
__ /__ Korisnički kod 10
__ /__ Korisnički kod 11
__ /__ Korisnički kod 12
[638]: __ /__ Korisnički kod 41
__ /__ Korisnički kod 42
__ /__ Korisnički kod 43
__ /__ Korisnički kod 44
[646]: __ /__ Korisnički kod 73
__ /__ Korisnički kod 74
__ /__ Korisnički kod 75
__ /__ Korisnički kod 76
[631]: __ /__ Korisnički kod 13
__ /__ Korisnički kod 14
__ /__ Korisnički kod 15
__ /__ Korisnički kod 16
[639]: __ /__ Korisnički kod 45
__ /__ Korisnički kod 46
__ /__ Korisnički kod 47
__ /__ Korisnički kod 48
[647]: __ /__ Korisnički kod 77
__ /__ Korisnički kod 78
__ /__ Korisnički kod 79
__ /__ Korisnički kod 80
[632]: __ /__ Korisnički kod 17
__ /__ Korisnički kod 18
__ /__ Korisnički kod 19
__ /__ Korisnički kod 20
[640]: __ /__ Korisnički kod 49
__ /__ Korisnički kod 50
__ /__ Korisnički kod 51
__ /__ Korisnički kod 52
[648]: __ /__ Korisnički kod 81
__ /__ Korisnički kod 82
__ /__ Korisnički kod 83
__ /__ Korisnički kod 84
[633]: __ /__ Korisnički kod 21
__ /__ Korisnički kod 22
__ /__ Korisnički kod 23
__ /__ Korisnički kod 24
[641]: __ /__ Korisnički kod 53
__ /__ Korisnički kod 54
__ /__ Korisnički kod 55
__ /__ Korisnički kod 56
[649]: __ /__ Korisnički kod 85
__ /__ Korisnički kod 86
__ /__ Korisnički kod 87
__ /__ Korisnički kod 88
[634]: __ /__ Korisnički kod 25
__ /__ Korisnički kod 26
__ /__ Korisnički kod 27
__ /__ Korisnički kod 28
[642]: __ /__ Korisnički kod 57
__ /__ Korisnički kod 58
__ /__ Korisnički kod 59
__ /__ Korisnički kod 60
[650]: __ /__ Korisnički kod 89
__ /__ Korisnički kod 90
__ /__ Korisnički kod 91
__ /__ Korisnički kod 92
[635]: __ /__ Korisnički kod 29
__ /__ Korisnički kod 30
__ /__ Korisnički kod 31
__ /__ Korisnički kod 32
[643]: __ /__ Korisnički kod 61
__ /__ Korisnički kod 62
__ /__ Korisnički kod 63
__ /__ Korisnički kod 64
[651]: __ /__ Korisnički kod 93
__ /__ Korisnički kod 94
__ /__ Korisnički kod 95
__ /__ Korisnički kod 96
Digiplex DGP-848
- 32 -
Uputstvo za programiranje
RAPORTNI KODOVI ISKLJUČENJA (NASTAVAK)
[653]: __ /__ Prekidač 5
__ /__ Prekidač 6
__ /__ Prekidač 7
__ /__ Prekidač 8
KODOVI SPECIALNOG ISKLJUČENJA
[654]: __ /__ Otkaz samouključenju
__ /__ Brzo isključenje
__ /__ PC isključenje
__ /__ N/A
[655]: __ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4
[659]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20
[663]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36
[656]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8
[660]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24
[664]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40
[657]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12
[661]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28
[665]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44
[658]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16
[662]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32
[666]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48
[652]: __ /__ Prekidač 1
__ /__ Prekidač 2
__ /__ Prekidač 3
__ /__ Prekidač 4
RAPORTNI KODOVI UZBUNE
RAPORTNI KODOVI UMIRENJA UZBUNE
[667]: __ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4
[671]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20
[675]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36
[668]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8
[672]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24
[676]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40
[669]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12
[673]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28
[677]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44
[670]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16
[674]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32
[678]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48
RAPORTNI KODOVI SPECIALNE UZBUNE
[679]: __ /__ Panik funkcija 1
__ /__ Panik funkcija 2
__ /__ Panik funkcija 3
__ /__ Nedavno zatvaranje
[680]: __ /__ N/A
__ /__ Automat. gašenje Zone
__ /__ N/A
__ /__ Ptisilno isključenje
Digiplex DGP-848
- 33 -
Uputstvo za programiranje
RAPORTNI KODOVI SABOTAŽE ZONA
[681]: __ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4
[685]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20
[689]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36
[682]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8
[686]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24
[690]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40
[683]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12
[687]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28
[691]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44
[684]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16
[688]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32
[692]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48
RAPORTNI KODOVI UMIRENJA SABOTAŽE ZONA
[693]: __ /__ Zona 1
__ /__ Zona 2
__ /__ Zona 3
__ /__ Zona 4
[697]: __ /__ Zona 17
__ /__ Zona 18
__ /__ Zona 19
__ /__ Zona 20
[701]: __ /__ Zona 33
__ /__ Zona 34
__ /__ Zona 35
__ /__ Zona 36
[694]: __ /__ Zona 5
__ /__ Zona 6
__ /__ Zona 7
__ /__ Zona 8
[698]: __ /__ Zona 21
__ /__ Zona 22
__ /__ Zona 23
__ /__ Zona 24
[702]: __ /__ Zona 37
__ /__ Zona 38
__ /__ Zona 39
__ /__ Zona 40
[695]: __ /__ Zona 9
__ /__ Zona 10
__ /__ Zona 11
__ /__ Zona 12
[699]: __ /__ Zona 25
__ /__ Zona 26
__ /__ Zona 27
__ /__ Zona 28
[703]: __ /__ Zona 41
__ /__ Zona 42
__ /__ Zona 43
__ /__ Zona 44
[696]: __ /__ Zona 13
__ /__ Zona 14
__ /__ Zona 15
__ /__ Zona 16
[700]: __ /__ Zona 29
__ /__ Zona 30
__ /__ Zona 31
__ /__ Zona 32
[704]: __ /__ Zona 45
__ /__ Zona 46
__ /__ Zona 47
__ /__ Zona 48
RAPORTNI KODOVI SPECIALNE SABOTAŽE
[705]: __ /__ Blokirana tastatura
__ /__ N/A
__ /__ N/A
__ /__ N/A
Digiplex DGP-848
- 34 -
Uputstvo za programiranje
RAPORTNI KODOVI GREŠKI
[706]: __ /__ N/A
__ /__ Ispad AC napajanja
__ /__ Greška akumulatora
(fali ili prazan)
__ /__ AUX napojni izlaz
[708]: __ /__ Bus Greška
__ /__ Sabotaža Modula
__ /__ Greška ROM-a Modula
__ /__ Greška Telefonske linije
modula
[707]: __ /__ Bell izlaz (otkačen ili
preopterećen)
__ /__ Gubitak sata
__ /__ Greška PP petlje
__ /__ N/A
[709]: __ /__ Neuspela komunikacija
modula
__ /__ Greška štampača
__ /__ Ispad AC modula
__ /__ Greška akumul. Modula
[710]: __ /__ Module auxiliary failure
__ /__ Loša baterija bežičnog
senzora
__ /__ Nestanak prisutnosti
bežičnog senzora
__ /__ N/A
[711]: __ /__ Tel# 1 neuspela kom.
__ /__ Tel# 2 neuspela kom.
__ /__ Tel# 3 neuspela kom.
__ /__ Tel# 4 neuspela kom.
RAPORTNI KODOVI UMIRENJA GREŠKI
[712]: __ /__ Vraćena TF linija
__ /__ AC vraćen
__ /__ Akumulator vraćen
__ /__ Vvraćeno AUX napaj.
[713]: __ /__ Bell izlaz u redu
__ /__ Podešen sat
__ /__ PP petlja vraćena
__ /__ N/A
[714]: __ /__ Prestanak Bus greške
__ /__ Umirena sabotaža
modula
__ /__ ROM modula povraćen
__ /__ Vraćena telefonska
linija modula
[716]: __ /__ Vraćen AUX modula
__ /__ Baterija bežičnog
senzora u redu
__ /__ Bežični senzor ponovo
prisutan
__ /__ N/A
[715]: __ /__ N/A
__ /__ Štampač u redu
__ /__ AC modula vraćen
__ /__ Vraćen akumul. modula
KODOVI SPECIALNIH RAPORTA
[717]: __ /__ Hladni start(sistem ugašen)
__ /__ Topli start (Reset)
__ /__ Test raport
__ /__ N/A
[718]: __ /__ N/A
__ /__ kraj PC pristupa
__ /__ Installer ušao
__ /__ Installer izašao
PROGRAMIRANJE AUTOMATSKIH RAPORT KODOVA
Ako koristite Contact ID ili SIA format za raport (sekcija [550] na strani 30), standardni raport kodovi se mogu automatski
generisati. Nakon odabira seta standardnih vrednosti, njih i preostale kodove možete ručno promeniti.
Sekcija #
Opis
Setuje sve kodove u navedenim sekcijama na fabičku
vrednost iz “Liste Automatskih Raport Kodova”:
[790]
SVI KODOVI
[600] do [718]
[791]
KODOVI UKLJUČENJA I ISKLJUČENJA
[600] do [654]
[792]
KODOVI UZBUNA I UMIRENJA UZBUNA
[655] do [680]
[793]
KODOVI SABOTAŽE I UMIRENJA SABOTAŽE
[681] do [705]
[794]
KODOVI GREŠKE I UMIRENJA GREŠKE
[706] do [716]
[795]
SPECIJALNI KODOVI
[717] to [718]
Digiplex DGP-848
- 35 -
Uputstvo za programiranje
LISTA AUTOMATSKIH RAPORT KODOVA
Arming with Master Code (##)
Arming with User Code (##)
Arming with Keyswitch (##)
Auto Arming
Arm with PC software
Late To Close
No Movement
Partial arming
Quick arming
Default Contact ID Report Code
when using sections [790] to [795]
3 4A1 - Close by user
3 4A1 - Close by user
3 4A9 - Keyswitch Close
3 4A3 - Automatic Close
3 4A7 - Remote arm/disarm
3 4A4 - Late to Close
3 4A4 - Late to Close
1 574 - Group bypass
3 408 - Quick arm
Default SIA Report Code
when using sections [790] to [795]
CL - Closing Report
CL - Closing Report
CS - Closing Keyswitch
CA - Automatic Closing
CL - Closing Report
OT - Late to Close
NA - No Activity
CG - Close Area
CL - Closing Report
Disarm with Master Code (##)
Disarm with User Code (##)
Disarm with Keyswitch (##)
Disarm after alarm with Master Code (##)
Disarm after alarm with User Code (##)
Disarm after alarm with Keyswitch (##)
1 4A1 - Open by user
1 4A1 - Open by user
1 4A9 - Keyswitch Open
1 4A1 - Open by user
1 4A1 - Open by user
1 4A9 - Keyswitch Open
OP - Opening Report
OP - Opening Report
OS - Opening Keyswitch
OR - Disarm From Alarm
OR - Disarm From Alarm
OS - Opening Keyswitch
Auto Arming Cancellation
Disarm with PC software
Disarm after an alarm with PC software
Quick disarm
1 4A5 - Deferred Open/Close
1 4A7 - Remote arm/disarm
1 4A7 - Remote arm/disarm
1 408 - Quick disarm
CE - Closing Extend
OP - Opening Report
OR - Disarm From Alarm
OP - Opening Report
Zone Bypassed (##)
Zone alarm (##)
Fire alarm (##)
Zone alarm restore (##)
Fire alarm restore (##)
1 57A - Zone bypass
1 13A - Burglary Alarm
1 11A - Fire alarm
3 13A - Burglary Alarm Restore
3 11A - Fire alarm Restore
UB - Untyped Zone Bypass
BA - Burglary Alarm
FA - Fire Alarm
BH - Burglary Alarm Restore
FH - Fire Alarm Restore
Panic 1 - Emergency
Panic 2 - Medical
Panic 3 - Fire
1 12A - Panic alarm
1 1AA - Medical alarm
1 115 - Pull Station
PA - Panic Alarm
MA - Medical Alarm
FA - Fire Alarm
Recent closing
Global zone shutdown
Duress alarm
Zone shutdown (##)
3 4AA - Open/Close
1 574 - Group bypass
1 121 - Duress
1 57A - Zone bypass
CR - Recent Closing
CG - Close Area
HA - Hold-up Alarm
UB - Untyped Zone Bypass
Zone tampered (##)
Zone tamper restore (##)
Keypad Lockout
1 144 - Sensor tamper
3 144 - Sensor tamper restore
1 421 - Access denied
TA - Tamper Alarm
TR - Tamper Restoral
JA - User Code Tamper
AC Failure
Battery Failure
Auxiliary supply trouble
Bell output current limit
Bell absent
Clock lost
1 3A1 - AC loss
1 3A9 - Battery test failure
1 3AA - System trouble
1 321 - Bell 1
1 321 - Bell 1
1 626 - Time/Date inaccurate
AT - AC Trouble
YT - System Battery Trouble
YP - Power Supply Trouble
YA - Bell Fault
YA - Bell Fault
JT - Time Changed
System Event
Digiplex DGP-848
- 36 -
Uputstvo za programiranje
Fire loop trouble
Default Contact ID Report Code
when using sections [790] to [795]
1 373 - Fire trouble
Default SIA Report Code
when using sections [790] to [795]
FT - Fire Trouble
TLM trouble restore
AC Failure restore
Battery Failure restore
Auxiliary supply trouble restore
Bell output current limit restore
Bell absent restore
Clock programmed
Fire loop trouble restore
3 351 - Telco 1 fault restore
3 3A1 - AC loss restore
3 3A9 - Battery test restore
3 3AA - System trouble restore
3 321 - Bell 1 restore
3 321 - Bell 1 restore
3 625 - Time/Date Reset
3 373 - Fire trouble restore
LR - Phone Line restoral
AR - AC Restoral
YR - System Battery Restoral
YQ - Power Supply restored
YH - Bell Restored
YH - Bell Restored
JT - Time Changed
FJ - Fire Trouble Restore
Bus fault
Module tamper
Module ROM_RAM_error
Module TLM trouble
Module fail to communicate to central sta.
Printer fault
Module AC Failure
Module battery failure
Module Auxiliary supply trouble
1 333 - Expansion module failure
1 145 - Expansion module tamper
1 3A4 - Rom checksum bad
1 352 - Telco 2 fault
1 354 - Fail to communicate
1 336 - Local printer failure
1 3A1 - AC loss
1 3A9 - Battery test failure
1 3AA - System trouble
ET - Expansion Trouble
TA - Tamper Alarm
YF - Parameter Checksum Fail
LT - Phone Line trouble
YC - Communication Fails
VT - Printer Trouble
AT - AC Trouble
YT - System Battery Trouble
YP - Power Supply Trouble
Bus fault restore
Module tamper restore
Module ROM_RAM_error restore
Module TLM restore
Printer fault restore
Module AC restore
Module battery restore
Module Auxiliary supply restore
3 333 - Expansion module failure restore
3 145 - Expansion module tamper restore
3 3A4 - Rom checksum bad restore
3 352 - Telco 2 fault restore
3 336 - Local printer failure restore
3 3A1 - AC loss restore
3 3A9 - Battery test failure restore
3 3AA - System trouble restore
ER - Expansion Restoral
TR - Tamper Restoral
YG - Parameter Changed
LR - Phone Line Restoral
VR - Printer Restore
AR - AC Restoral
YR - System Battery Restoral
YQ - Power Supply Restored
Fail to communicate with central station
Module RF low battery
Module RF battery restore
Module RF supervision trouble
Module RF supervision restore
1 354 - Fail to communicate
1 384 - RF transmitter low battery
3 384 - RF transmitter battery restore
1 381 - Loss of supervision - RF
3 381 - Supervision restore - RF
YC - Communication Fails
XT - Transmitter Battery Trouble
XR - Transmitter Battery Restoral
US - Untype Zone Supervision
UR - Untyped Zone Restoral
Cold Start
Warm Start
Test Report engaged
PC software communication finished
Installer on site
Installer programming finished
1 3A8 - System shutdown
1 3A5 - System reset
1 6A2 - Periodic test report
1 412 - Successful - download access
1 627 - Program mode Entry
1 628 - Program mode Exit
RR - Power Up
YW - Watchdog Reset
TX - Test Report
RS - Remote Program Success
LB - Local Program
LS - Local Program Success
System Event
Digiplex DGP-848
- 37 -
Uputstvo za programiranje
LISTA CONTACT ID RAPORT KODOVA
Ako koristite Ademco Contact ID format, unesite 2-cifrenu heksadecimalnu vrednost (PROG. VALUE) za odabir željenih
raport kodova u sekcije [600] do [718].
CID#
Reporting Code
MEDICAL ALARMS - 100
100
Medical Alarm
101
Pendant Transmitter
102
Fail to Report In
FIRE ALARMS - 110
110
Fire Alarm
111
Smoke
112
Combustion
113
Water Flow
114
Heat
115
Pull Station
116
Duct
117
Flame
118
Near Alarm
PANIC ALARMS - 120
120
Panic Alarm
121
Duress
122
Silent
123
Audible
BURGLAR ALARMS - 130
130
Burglary
131
Perimeter
132
Interior
133
24-Hour
134
Entry/Exit
135
Day/Night
136
Outdoor
137
Tamper
138
Near Alarm
GENERAL ALARMS - 140
140
General Alarm
141
Polling Loop Open
142
Polling Loop Short
143
Expansion Module Failure
144
Sensor Tamper
145
Expansion Module Tamper
24-HOUR NON-BURGLARY - 150 & 160
150
24-Hour Non-Burglary
151
Gas Detected
152
Refrigeration
153
Loss of Heat
154
Water Leakage
155
Foil Break
156
Day Trouble
157
Low Bottled Gas Level
158
High Temp
159
Low Temp
161
Loss of Air Flow
FIRE SUPERVISORY - 200 & 210
200
Fire Supervisory
201
Low Water Pressure
202
Low CO2
203
Gate Valve Sensor
Prog.
Value
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
1B
1C
1D
1E
1F
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
2B
2C
2D
2E
CID#
Reporting Code
Prog.
Value
204
Low Water Level
2F
205
Pump Activated
30
206
Pump Failure
31
SYSTEM TROUBLES - 300 & 310
300
System Trouble
32
301
AC Loss
33
302
Low System Battery
34
303
RAM Checksum Bad
35
304
ROM Checksum Bad
36
305
System Reset
37
306
Panel Program Changed
38
307
Self-Test Failure
39
308
System Shutdown
3A
309
Battery Test Failure
3B
310
Ground Fault
3C
SOUNDER/RELAY TROUBLES - 320
320
Sounder Relay
3D
321
Bell 1
3E
322
Bell 2
3F
323
Alarm Relay
40
324
Trouble Relay
41
325
Reversing
42
SYSTEM PERIPHERAL TROUBLES - 330 & 340
330
System Peripheral
43
331
Polling Loop Open
44
332
Polling Loop Short
45
333
Exp. Module Failure
46
334
Repeater Failure
47
335
Local Printer Paper Out
48
336
Local Printer Failure
49
COMMUNICATION TROUBLES - 350 & 360
350
Communication
4A
351
Telco Fault 1
4B
352
Telco Fault 2
4C
353
Long Range Radio
4D
354
Fail to Communicate
4E
355
Loss of Radio Supervision
4F
356
Loss of Central Polling
50
PROTECTION LOOP TROUBLES - 370
370
Protection Loop
51
371
Protection Loop Open
52
372
Protection Loop short
53
373
Fire Trouble
54
SENSOR TROUBLES - 380
380
Sensor Trouble
55
381
Loss of Super. -RF
56
382
Loss of Super. - RPM
57
383
Sensor Tamper
58
384
RF xmtr. Low Battery
59
OPEN/CLOSE - 400
400
Open/Close
5A
401
O/C by User
5B
402
Group O/C
5C
Digiplex DGP-848
- 38 -
CID#
Reporting Code
Prog.
Value
403
Automatic O/C
404
Late to O/C
405
Deferred
406
Cancel
407
Remote Arm/Disarm
408
Quick Arm
409
Keyswitch O/C
REMOTE ACCESS - 410
411
Callback Request Made
412
Success - Download Access
413
Unsuccessful Access
414
System Shutdown
415
Dialer Shutdown
ACCESS CONTROL - 420
421
Access Denied
422
Access Report By User
SOUNDER RELAY DISABLES - 520
520
Sounder/Relay Disabled
521
Bell 1 Disable
522
Bell 2 Disable
523
Alarm Relay Disable
524
Trouble Relay Disable
525
Reversing Relay Disable
COMMUNICATION DISABLES - 550 & 560
551
Dialer Disabled
552
Radio xmitter Disabled
BYPASSES - 570
570
Zone Bypass
571
Fire Bypass
572
24-Hour Zone Bypass
573
Burg. Bypass
574
Group Bypass
TEST/MISC. - 600
601
Manual Trigger Test
602
Periodic Test Report
603
Periodic RF Xmission
604
Fire Test
605
Status Report to Follow
606
Listen-in to Follow
607
Walk Test Mode
621
Event Log Reset
622
Event Log 50% Full
623
Event Log 90% Full
624
Event Log Overflow
625
Time/Date Reset
626
Time/Date Inaccurate
627
Program Mode Entry
628
Program Mode Exit
631
Exception Schedule Change
Uputstvo za programiranje
5D
5E
5F
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F
80
81
82
83
84
85
86
87
Ostala Podešavanja
Sekcija #
[800]
Data
Opis
Fabrički
___/___/___/___/___/___
INSTALATERSKI KOD
000000
[801] to [896]
Sledeće instrukcije prikazuju kako možete programirati korisničke osobine koristeći LCD tastaturu. Instrukcije
za programiranje korisnika koristeći Grafica tastaturu možete potražiti u uputstvu za upotrebu Grafica
tastature, koju možete naći na veb sajtu (www.paradox.ca). Podesite opcije Korisnika, Dodelu particije i
osobine u kontroli pristupa za korisnike 001 do 096. U odgovarajućem uputstvu tastature možete proveriti
kako određeni korisnici mogu takođe programirati ove vrednosti.
Detalji za programiranje imena korisnika nalaze se u korisničkom uputstvu za LCD tastaturu.
Digiplex DGP-848
- 39 -
Uputstvo za programiranje
Sekcija #
[900]
Opis
Prikaz Serijskih brojeva Kontrolnog panela i svih modula povezanih na magistralu:
Nakon unošenja sekcije [900], tastatura će prikazati 8-cifreni serijski broj kontrolnog panela:
Za LCD tastaturu: Koristite tastere [p] i [q] za listanje serijskih brojeva prisutnih modula.
Za Grafica tastaturu: Pritisnite srednje funkcijsko dugme (Next) za listanje serijskih brojeva prisutnih modula.
[950]
Reset Sistemskog Master Koda:
Za reset Sistemskog Master Koda na 123456 i vraćanje svih opcija na fabričku vrednost, postavite “reset”
kratkospojnik na panelu i unesite sekciju [950]. Nije potrebno oduzimati napajanje panelu.
[951]
Reset Modula:
Vraća sve vrednosti podešene u modulu na fabričke vrednosti po unosu serijskog broja modula.
[952]
Lociranje Modula:
Služi za lociranje određenog modula (npr. senzora, tastature, itd) povezanog na magistraliu unosom njegovog
serijskog broja. Zeleni “LOCATE” LED na modulu će žmirkati sve dok ponovo ne unesete njegov serijski broj na
ovoj adresi, ili ne pritisnete odgovarajući “tamper” ili “unlocate” prekidač na modulu.
[953]
Programiranje Modula:
Unesite serijski broj modula kojeg želite da programirate.
[954]
Distribucija Modula:
Kopira sadržaj svih programabilnih sekcija jednog modula na jedan ili više modula istog tipa. Unesite serijski br
izvornog modula, a zatim serijske brojeve modula u za koje želite da preuzmu data podešavanja. Za početak
prenosa podataka, pritisnite [ACC] na LCD tastaturi t.j. srednje funkcijsko dugme (Start) na Grafica tastature.
NAPOMENA: Distribucija modula će funkcionisati samo ako je izvorni i ciljni modul iste model i iste
vrste. Na primer, APR-PRT1 (Printer Modul) ne može predati podatke APR3-PRT1. Takođe, DGP modul
ne može da preda podatke DGP2 modulu.
[955]
Uklanjanje/ Pregled modula:
Nakon unošenja sekcije, kontrolni panel će pregledati sve module ovezane na magistralu. Ako neki nedostaje,
(npr. senzor skinut sa magistrale), kontrolni panel će obrisati serijski broj modula iz svoje memorije, kao i sva
pozivanja na dati modul.
PARADOX MEMORIJSKI KLJUČ
[961]
Učitava sadržaj Memorijskog Ključa u kontrolni panel izuzev sekcija [001] do [056].
[962]
Učitava sadržaj Memorijskog Ključa u kontrolni panel uključujući sekcije [001] do [056].
[965]
Učitava sekcije kontrolnog panela u Memorijski Ključ izuzev sekcija [001] do [056].
[966]
Učitava sekcije kontrolnog panela u Memorijski Ključ uključujući sekcije [001] do [056].
Učitavanje Memorijskog Ključa u Kontrolni Panel
1) Uklonite AC napajanje i akumulator sa kontrolnog panela kojeg želite da programirate.
2) Postavite Memorijski Ključ na konektor kontrolnog panela sa natpisom “DIGIPLEX KEY”.
3) Vratite AC napajanje i akumulator.
4) Za učitavanje sadržaja Memorijskog Ključa izuzev sekcija [001] do [048] (serijski brojevi zona) i
[049] do [056] (serijski brojevi prekidača), uđite u instalatersko programiranje, a zatim unesite sekciju [961].
Za učitavanje sadržaja Memorijskog Ključa uključujući sekcije [001] do [048] i [049] do [056], uđite u instalatersko
programiranje, a zatim unesite sekciju [962].
5) Kada tastatura emituje signal potvrde, sačekajte 10 sekundi a zatim uklonite Memorijski Ključ.
Kopiranje Kontrolnog Panela u Memorijski Ključ
1) Uklonite AC napajanje i akumulator sa kontrolnog panela kojeg želite da kopirate.
2) Postavite Memorijski Ključ na konektor kontrolnog panela sa natpisom “DIGIPLEX KEY”. Proverite
da je kratkospojnik za blokiranje pisanja postavljen.
3) Vratite AC napajanje i akumulator.
4) Za kopiranje programa u Memorijski Ključ izuzev sekcija [001] do [048] (serijski brojevi zona) i
[049] do [056] (serijski brojevi prekidača), uđite u instalatersko programiranje, a zatim unesite sekciju [965].
Za kopiranje programa u Memorijski Ključ uključujući sekcije [001] do [048] i [049] do [056], unesite sekciju [966].
Digiplex DGP-848
- 40 -
Uputstvo za programiranje
5) Kada tastatura emituje signal potvrde, sačekajte 10 sekundi a zatim uklonite Memorijski Ključ. uklonite kratkospojnik sa
Memorijskog Ključa ako ne želite da se njegov sadržaj slučajno obriše.
SOFTWARE RESET
Performing a software reset will set certain parameters to default values. To do so:
1) Make sure the RESET jumper on the control panel is on.
2) Enter Programming Mode (see page 1).
3) Enter the 3-digit [SECTION] corresponding to the software reset you wish to perform:
Section #
[970]
[974]
[975]
[976]
Description
Entering this section will reset all programmable sections from [001] to [896] (except sections [451] to [498],
[555], [556], [560], [790] to [795], and [800]) to default values. The Zone Labels, Panel ID, PC Password, PC
Telephone Number, Installer Code, System Master Code, Event Buffer, and Automatic Report Codes will not
be reset.
Entering this section resets the following Access Control sections: [301] to [332], [340] to [355], [361] to [375],
[381] to [392], and [537].
Entering this section will reset all Zone and Keyswitch programming sections from [001] to [056], and [101] to
[156] to default values.
Entering this section will reset the following sections to default values: [200] to [261], [270] to [274], [400] to
[409], and [440] to [442].
[977]
Entering this section will reset sections from [500] to [522] to default values.
[978]
Entering this section will reset the following communication sections to default values: [521] to [536], [550] to
[554], [561] to [564], and [600] to [718].
[979]
Entering this section will reset all user code sections from [801] to [896] to default values.
Section #
[990]
Data
Description
Default
___/___/___ (147=lock, 000=unlock)
LOCK INSTALLER CODE
000
INSTALLER QUICK FUNCTION KEYS
To access the installer functions, press and hold the [0] key, enter the [INSTALLER CODE], and then...
For LCD keypads: press the key indicated in the list below that corresponds to the function you wish to activate.
For Grafica keypads: press the center action key (Options), highlight the desired function and then press the left action key
(Select).
[STAY]
[FORCE]
[ARM]
[DISARM]
[MEM]
Test Report: Sends the “Test Report” report code programmed in section [717] to the central station.
Call WinLoad Software: Will dial the PC telephone number programmed in section [560] in order to initiate
communication with a computer using the WinLoad Upload/Download software.
Answer WinLoad Software: Will force the control panel to answer a call made by the Central Monitoring Station
that is using the WinLoad upload/download software.
Cancel Communication: Cancels all communication with the WinLoad Software or with the Central Station until
the next reportable event.
Installer Test Mode: The installer test mode will allow you to perform walk tests where the bell or siren will
squawk to indicate opened zones. Press [MEM] again to exit. Partitions can not be armed if the Installer Test
Mode is enabled.
[TRBL]
Start Module Scan: The keypad will display the serial number of each module on the bus.
[ACC]
For LCD Keypads (DGP2-641) only
Bus Voltmeter: Verify if the bus is supplying sufficient power. A reading of 9.2V indicates that the voltage is too
low. The voltage may drop during the control panel battery test.
Digiplex DGP-848
- 41 -
Uputstvo za programiranje
Proračun Opterećenja Napajanja
Opis
Količina
Potrošnja
Ukupno PU
Grafica Grafička LCD Tastatura (DNE-K07):
_______
X
130PU =
__________ PU
LCD Tastatura (DGP2-641):
_______
X
60PU =
__________ PU
LED Tastatura (DGP2-648):
_______
X
45PU =
__________ PU
Bus Senzori (DGP2-50/60/70):
_______
X
16PU =
__________ PU
Bus Vratni Kontakti (DGP2-ZC1):
_______
X
14PU =
__________ PU
1-Zonski Modul za proširenje (DGP2-ZX1):
_______
X
15PU =
__________ PU
4-Zonski Modul za proširenje (APR3-ZX4):
_______
X
20PU =
__________ PU
8-Zonski Modul za Proširenje (APR3-ZX8):
_______
X
40PU =
__________ PU
Omnia Modul za bežično proširenje (OMN-RCV3):
_______
X
50PU =
__________ PU
1-PGM Modul za proširenje (APR3-PGM1):
_______
X
50PU =
__________ PU
4-PGM Modul za proširenje (APR3-PGM4):
_______
X
150PU =
__________ PU
Modul Štampača (APR3-PRT1):
_______
X
40PU =
__________ PU
InTouch Modulz zvučnu komandu (APR3-ADM2):
_______
X
70PU =
__________ PU
_______
X
165PU =
__________ PU
Modul za kontrolu pristupa (DGP2-ACM1P):
Napomena:DGP2-ACM1P koristi 165PU iz sopstvenog napajanja.
Ostali uređaji, npr. senzori pokreta (1mA = 1PU)
__________ PU
Maximum na raspolaganju = 700PU
Suma potrošnje
__________ PU
STEP 1:
Using Table 2: Power Unit Consumption Table, calculate the total number of power units (PU) required by each
device, module, and accessory in the system. Please take into account devices connected to the control panel’s
PGM outputs. Since the BELL output has its own power supply, do not include the sirens connected to it in the
calculation
STEP 2:
If the Grand Total is less than 700PU, go to step 3. If the value is greater, you will require an external power supply (see
"External Power Supply" on page 46) to provide the additional power needed. Proceed with step 3.
STEP 3:
Due to the degradation of a power signal over long distances, EACH length or run of wire in the system can
support only a specific number of power units (PU). Using Table 3: Power Unit (PU) Limitations For Each Run of
Wire, determine how many power units each length of wire can support. Please note that the total number of
power units (PU) can never surpass 700PU.
Poprečni presek: 0.823mm2
Dužina jednog Na raspolaganju
kabela
(PU)
100ft. (30m)
200ft. (61m)
300ft. (91m)
400ft. (122m)
500ft. (152m)
600ft. (183m)
700ft. (213m)
800ft. (244m)
900ft. (383m)
1000ft. (305m)
1500ft. (457m)
2000ft. (610m)
2500ft. (762m)
3000ft. (914m)
700
700
700
700
690
575
493
431
383
345
230
172
138
115
Poprečni presek: 0.326mm2
Dužina jednog Na raspolaganju
kabela
(PU)
100ft. (30m)
200ft. (61m)
300ft. (91m)
400ft. (122m)
500ft. (152m)
600ft. (183m)
700ft. (213m)
800ft. (244m)
900ft. (383m)
1000ft. (305m)
Digiplex DGP-848
- 42 -
700
682
454
341
273
227
195
170
151
136
Poprečni presek: 0.205mm2
Dužina jednog Na raspolaganju
kabela
(PU)
100ft. (30m)
200ft. (61m)
300ft. (91m)
400ft. (122m)
500ft. (152m)
600ft. (183m)
Uputstvo za programiranje
700
429
286
214
171
143
Hardware Connections
SINGLE ZONE INPUTS
ATZ - DOUBLE ZONE INPUTS
Digiplex DGP-848
- 43 -
Uputstvo za programiranje
CONNECTIONS
EXTERNAL POWER SUPPLY
Do not use the same transformer for the control panel and the external power supplies. Modules should
never be installed more than 3000 feet (914m) from the control panel.
CONNECTING THE BUS IN NOISY ENVIRONMENTS
When installing the bus wires in proximity to high electrical interference such as neon lights, motors, high-voltage wiring,
transformers, or if connecting the bus across separate buildings, you must use shielded cables. Connect the shielded cable
as detailed below:
Within the Same Building: Strip the outer jacket at one end of the shielded cable to expose the shield and connect the
shield to the control panel ground (not the dialer ground), while leaving the shield at the other end of the cable open (floating).
Across Separate Buildings: Strip the outer jacket at one end of the shielded cable to expose the shield. In the same
building that houses the control panel, connect the exposed shield to a cold water pipe or any other earth ground available,
while leaving the shield at the other end of the cable open (floating). The same configuration applies for any subsequent
building.
Digiplex DGP-848
- 44 -
Uputstvo za programiranje
PCB LAYOUT
For the hardwire
connections, refer to
"Hardware Connections"
on page 45.
When installing the bus wires in a noisy
environment, or when connecting the bus across
separate buildings, you must use a shielded
cable. Refer to "Connecting the Bus in Noisy
Environments" on page 46.
For UL and C-UL warnings, refer to the Warnings section in the Digiplex Reference and Installation Manual.
Digiplex DGP-848
- 45 -
Uputstvo za programiranje
Prikaz Grešaka
Za prikaz grešaka sa LCD ili LED tastaturom:
1) Pritsnite taster [TRBL].
2) Kod LED: Pritisnite broj koji odgovara grupi aktuelne greške za prikaz tačne specifikacije .
Kod LCD: Pritisnite broj koji odgovara kodu greške i koristite tastere [p] and [q] za pregled specifikacija.
Za pregled grešaka sa Grafica tastaturom:
1) Unesit vaš [KORISNIČKI KOD].
2) Koristeći tastere za listanje, markirajte Trouble a zatim pritisnite srednje funkcijsko dugme (Ok). Greške će se pojaviti po
grupama.
3) Ako se pojavi više od jedne grupe, markirajte onu koju želite pregledati a zatim pritisnite srednje funkcijsko dugme (View)
za pregled.
GRUPA [1]: SISTEM
[1] Ispad AC napajanja
[2] Loš Akumulator
[3] Preopterećen AUX
GRUPA [2]: KOMUNIKATOR
[4] Preopterećen Bell
[5] Nema Sirene
[6] Greška ROM-a
[1] TLM
[2] Neuspela kom. 1
[3] Neuspela kom. 2
[4] Neuspela kom. 3
[5] Neuspela kom. 4
[6] Neuspela kom. PC
GRUPA [3]: GREŠKA MODULA
GRUPA [4]: GREŠKE MAGISTRALE
[1] Sabotaža Modula
[5] Greška Štampača
[2] ROM Greška Modula
[6] AC Napajanje Modula
[3] TLM Greška Modula
[7] Akumulator Modula
[4] Neuspela Komunik. Modula[8] Napojni Izlaz Modula
[1] Nedostaje Tastatura [6] Opšta greška
[2] Nedostaje Modul
[7] Preopterećena Magirstrala
[8] Greška Bus Komunikacije
GRUPA [5]: SABOTAŽE ZONA
GRUPA [6]: BATERIJE ZONA
Pritisnite taster [5] za prikaz sabotiranih zona.
Pritisnite taster [6] za prikaz zona kojima je dodeljen bežični
senzor čija je baterija loša.
GRUPA [7]: GREŠKE ZONA
GRUPA [8]: GUBITAK SATA
Pritisnite taster [7] za prikaz zona u kojima postoji
Pritisnite taster [8] za programiranje sata.
komunikaciona, ili protivpožarna CleanMeTM greška.
Download

Paradox Digiplex DGP848 instalaterski / Srp.