Download

Křivkový integrál – příklad 4 Určete ∫ x2 ds, kde C