Prezentacija
Prezentacija
PREZENTACIJA REVIZORSKE KUĆE
„DST-REVIZIJA“ D.O.O
Ovom prilikom bismo želeli da vam predstavimo revizorsku kuću „DST-Revizija“ d.o.o., Beograd.
Opšti podaci:
Adresa: Goce Delčeva 38, Beograd, Srbija
Telefoni: (+381 11) 319-35-15 / 319-35-16 / 319-31-59 / 319-58-09
Fax: (+381 11) 260-25-58
E-mail: [email protected]
Web-site: www.revizija-dst.co.rs
Oblik organizovanja preduzeća: društvo sa ograničenom odgovornošću – 100% privatni kapital.
Revizorska kuća „DST-Revizija“ d.o.o. je registrovana 24. februara 2000. godine rešenjem Trgovinskog suda u
Beogradu.
Licencu za obavljanje poslova revizije br. 5/1-06-011/99-002 preduzeće je dobilo 14. decembra 1999. godine od
Saveznog ministarstva za finansije Savezne Republike Jugoslavije, a nakon razdruživanja Republike Srbije od Republike Crne Gore dobijena je dozvola 15. aprila 2008. godine za obavljanje poslova revizije pod brojem 023-0200115/2008-16 od Ministarstva finansija Republike Srbije.
Kratak opis revizorske kuće „DST-Revizija“ d.o.o.
„DST-Revizija“ d.o.o. je meñu prvim revizorskim kućama u Republici Srbiji koja poslove revizije, konsaltinga i
procene u lokalnim i meñunarodnim okvirima obavlja 12 godina. Zahvaljujući visokom kvalitetu usluga koje pruža, naša revizorska kuća je poznata kako na teritoriji Republike Srbije tako i u inostranstvu.
„DST- Revizija“ d.o.o. Beograd je Društvo koje pokazuje visoko razvijenu društvenu odgovornost , svesno postojanja
opasnosti i rizika prilikom radnih procesa unutar Društva, kao i uticaja na životnu sredinu i zato je svojom Politikom
zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu uspostavila sistem upravljanja u oblasti zaštite životne sredine,
bezbednosti i zdravlja na radu.
Naša revizorska kuća je medju prvima započela sa procesom uvodjenja kontrole CSR-Društvene odgovornosti
kompanija, koja čini poseban odeljak revizorskih izveštaja za 2011. godinu. Takodje našim klijentima pružamo
metodološku podršku prilikom izrade Izveštaja iz oblasti održivog razvoja prema principima i standardima Global
Reporting Initiative (GRI-G3) i AA 1000 APS(2008).
„DST-Revizija” d.o.o. je medju prvim revizorskim kućama koja je medju svoje usluge svrstala i izradu Izveštaja o
pregledu Izveštaja iz oblasti održivog razvoja.
Kao društveno odgovorno lice svim našim klijentima ukazujemo na nužnost prelaska na izradu Triple bottom line
reporting (trostruki krajnji rezultat), koji dovodi u vezu razne aspekte performansi objedinjavajući na jednom mestu
kategorije finansijskih, društvenih i ekoloških rezultata privrednih Društava.
DST-revizija aktivno radi na edukaciji svojih klijenata i njihovih saznanja koliko je CSR Izveštavanje bitno, uzimajući
u obzir činjenicu da je triple bottom line reporting već postao obavezan sistem izveštavanja u nekim zemljama
članicama EU.
Svi članovi revizorskog tima su prema Politici zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, obučeni iz oblasti
BZR, ZŽS i ZOP-a, i dužni su da se u procesu rada toga pridržavaju.
Naša revizorska kuća je medju prvim revizorskim kućama koja je započela sa izradom Izveštaja iz oblasti održivog
razvoja za 2011. godinu i isti će biti prezentovan na našem sajtu.
Revizorski tim
"DST-Revizija" d.o.o.
1
Revizorski tim čine sledeća lica:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Prof. dr Srbobran Stojiljković – ovlašćeni revizor,
dr Predrag Lilić – ekspert za finansijsko računovodstvene poslove,
mr Dragan Stojiljković, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
Tatjana Stojiljković, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
Vuko Lakčević, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
Valentina Stojiljković, dipl. ek. – ovlašćeni revizor,
mr Željko Albaneze, dipl. ek. – ekspert za finansijsko računovodstvene poslove,
ma Slavko Stančić, dipl. ek. – ovlašćeni računovoña i revizor,
Jovan Stanković, dipl. ek. – ovlašćeni računovoña i revizor,
Viktorina Dunić, dipl. ek. – ovlašćeni računovoña i revizor,
mr Mirjana Jeremić, dipl.ek. – saradnik u reviziji,
mr Nikola Šofranac, dipl. ek. – saradnik u reviziji,
Marija Burić, dipl.ek. – saradnik u reviziji.
„DST-Revizija“ d.o.o. pruža sledeće usluge:
– reviziju finansijskih izveštaja privrednih društava (opšta revizija),
– reviziju finansijskih izveštaja osiguravajućih društava,
– reviziju finansijskih izveštaja bankarskih ustanova,
– reviziju finansijskih izveštaja profesionalnih učesnika na tržištu hartijama od vrednosti,
– procenu vrednosti kapitala i imovine,
– finansijske, ekonomske i bankarske procene, zaštitu interesa klijenata u sudskim sporovima,
– konsalting (finansijski, fiskalni, pravni),
– izradu biznis-planova,
– reviziju investicionih ulaganja,
– Metodološka pomoć priliko izrade Izveštaja iz oblasti održivog razvoja primenom principa i standarda
Global Reporting Initiative (GRI-G3) i AA 1000 APS(2008).
–
Izrada izveštaja o pregledu Izveštaja iz oblasti održivog razvoja
„DST-Revizija“ d.o.o. je član Komore ovlašćenih revizora Srbije.
Osnovne prednosti revizorske kuće „DST-Revizija“ d.o.o.:
– veliko iskustvo u radu sa kompanijama različitih vrsta delatnosti, veličine, oblika organizovanja i strukture vlasništva;
– pružanje usluga na principu optimalnog odnosa troškova procesa revizije (cene usluga) i kvaliteta obavljene revizije;
– individualni pristup u pružanju usluga svakom klijentu;
– primena metoda koji omogućavaju vršenje revizije malih, srednjih i velikih društava sa visokim stepenom
efikasnosti, vodeći računa o profilu, veličini, strukturi i drugim eventualnim specifičnostima društava;
– elektronski pristup širokom spektru normativnih dokumenata iz oblasti računovodstva, finansija, prava i sl.
KLIJENTI
U nastavku teksta dajemo spisak klijenata revizorske kuće „DST-Revizija“ d.o.o.
PRIVREDA
Naftna industrija
„GASALARM” a.d. iz Beograda
„EURO PETROL” d.o.o. iz Vranja
„EDB JAVNO OSVETLJENJE” d.o.o. iz Beograda
„ELEKTROIZGRADNJA” a.d. iz Bajine bašte
„GAS INVEST” a.d. iz Beograda
JKP „ENERGETIKA” iz Trstenika
„MG OIL” d.o.o. iz Beograda
„JUGOTRADE” d.o.o. iz Beograda
„OIL TRANS CO.” Iz Beograda
„ENERGOINVEST” a.d. iz Istočnog Sarajeva
RMHK HOLDING „TREPČA” a.d. iz Zvečana
Berza
„SIVENT“ d.o.o. iz Beograda
Brokerske kuće
„CITADEL SECURITIES“ a.d. iz Beograda
„MAKLER INVEST“ iz Beograda
„TDK BROKER” a.d. iz Čačka
Banke
„PRIBOJSKA BANKA” a.d. u stečaju iz Priboja
Grañevinarstvo
„BEOGRAðEVINA“ d.o.o. iz Sopota
„ĆELE KULA“ DP IGM iz Niša
„ELEKTRODISTRIBUCIJA IZGRADNJA“ d.o.o. iz Beograda
„EUROPA BILD“ d.o.o. iz Beograda
„M.G. TEHNIKA“ d.o.o. iz Zrenjanina
„MIR INŽENJERING“ d.o.o. iz Beograda
„PAN KOMERC“ d.o.o. iz Požege
„PREDUZEĆE ZA PUTEVE NISKOGRADNJA“ A.D. iz Trstenika
„STAKLOREKLAM“ A.D. iz Lučana
„TEHNIČKI POSLOVI MG“ d.o.o. iz Zrenjanina
„ZLATIBOR MERMER“ A.D. iz Užica
„ELEM-ELGO“ iz Beograda
„ELSAG“ d.o.o. iz Niša
„ENJUB“ iz Beograda
„FOND ZA FINANSIJSKU IZGRADNJU STANOVA“ iz
Pančeva
„GRADITELJ“ a.d. iz Ivanjice
„PGM BUDUĆNOST“ DP iz Preševa
„SIGMA INŽENJERING“ d.o.o. iz Niša
„SREMPUT“ a.d. iz Rume
„MONTINVEST“ a.d. iz Beograda
GP „TIMOGRADNJA“ iz Zaječara
„PREDUZEĆE ZA PUTEVE“ iz Vranja
„FINNET INŽENJERING GP“ d.o.o., iz Pančeva
„ROLOPLAST“ d.o.o. iz Kovačice
„GRAðEVINAR GP“ d.o.o. iz Beograda
„VUJIĆ – VALJEVO“ d.o.o. iz Valjeva
„SLOGA IGM“ a.d. iz Novog Pazara
„RUDNIK KOVIN“ d.o.o. iz Kovina
Industrija
Automobilska industrija
„ZASTAVA AUTO“ d.o.o. iz Kragujevca
„ZASTAVA AUTOMOBILI“ a.d. iz Kragujevca
Drvna industrija
„DAREX“ d.o.o. iz Beograda
GP „GRAD“ a.d. iz Kosjerića
Duvanska industrija
„DP ZA PROIZVODNJU DUVANA PREŠEVO“ iz Preševa
Elektro-industrija
„EI ELEKTRONSKE CEVI“ d.o.o. iz Niša
„EI HOLDING KORPORACIJA“A.D. iz Niša
„EI PROFESIONALNA ELEKTRONIKA“ d.o.o. iz Niša
„EI TELEVIZIJA“ d.o.o. iz Niša
„ELEKTROIZGRADNJA“ d.o.o. iz Bajine bašte
„GRAND`D INŽENJERING“ d.o.o. iz Bora
„NOPAL“ iz Bačke Palanke
„EI JUGORENDGEN“ a.d. iz Niša
„FEMID“ a.d. iz Bele Palanke
„EUROKRISTAL-ALIBUNAR“ a.d. iz Alibunara
Hemijska industrija
„DIVI“ d.o.o. iz Užica
„MSK“ iz Kikinde
„POMORAVLJE“ a.d. iz Niša
„HEMIJSKA INDUSTRIJA VRANJE“ a.d. iz Vranja
„LUXOL“ a.d. iz Zrenjanina
„SILEX” d..o.o. iz Pančeva
„TREPČA“ HOLDING RMHK A.D. iz Zvečana
Industrija nameštaja
„LAGADO“ iz Bujanovca
„MEGAL“ a.d. iz Bujanovca
„TMB DIAMOND“ d.o.o. iz Pančeva
Mašinska industrija
„21. OKTOBAR“" DP iz Kragujevca
„EKONOM“ d.o.o. iz Ušća
„FABRIKA OPREME I DELOVA BOR“ d.o.o. iz Bora
„GAS INVEST“ A.D. iz Beograda
„INOS METALBIRO“ A.D. iz Beograda
„MINEL FAD“ A.D. iz Beograda
„POTENS PERFORACIJA“ A.D. iz Požege
„PPT SERVOUPRAVLJAČI“ A.D. iz Trstenika
„PPT CILINDRI“ A.D. iz Trstenika
„PPT INDUSTRIJSKA PNEUMATIKA“ iz Trstenika
„PPT KOČNA TEHNIKA“ A.D. iz Beograda
„PPT TMO“ A.D. iz Trstenika
„PPT ZAPTIVKE“ A.D. iz Trstenika
„EKOPAN PLUS“ d.o.o. iz Niša
„IMK 14. OKTOBAR“ a.d. iz Kruševca
„KONCERN PETAR DRAPŠIN EXPORT IMPORT“ iz
Mladenovca
„METALUM“ a.d. iz Novog Sada
„MIN HOLDING A.D. MONT“ iz Niša
„MINEL INDUSTRIES“ d.o.o. iz Zrenjanina
„TERMOMONT“ d.o.o. iz Šimanovaca
„ZASTAVA METALI“ a.d. iz Resavice
„ZAVARIVAČ“ a.d. iz Vranja
„JUGOALAT“ a.d. iz Novog Sada
„LOLA FLUIDOMATIK“ a.d. iz Beograda
„MIN HOLDING – SIVI LIV“ a.d. iz Niša
„MINELOPREMA“ a.d. iz Pančeva
D.P. „RISTIĆ“ d.o.o. iz Ivanjice
PPT „HIDRAULIKA“ a.d. iz Trstenika
„ZASTAVA KOVAČNICA“ a.d., iz Kragujevca
„KOPEX MIN MONT“ a.d., iz Niša
„KOPEX MIN FITIP“ a.d., iz Niša
„KOPEX MIN OPREMA“ a.d., iz Niša
„KOPEX MIN LIV“ a.d., iz Niša
„ZASTAVA ORUŽJE“ a.d. iz Kragujevca
DP „INSA INDUSTRIJA SATOVA“ iz Zemuna
„RTB FABRIKA LAK ŽICE“ d.o.o. iz Bora
„PPT REMONT I ENERGETIKA“ A.D. iz Trstenika
Ostala industrija
„ISTIL METALFER STEEL MILL“ iz Sremske Mitrovice
„MLADOST“ d.o.o. iz Odžaka
„HIDROSTON" iz Topole
„KERAMIKA“ a.d. iz Mladenovca
„LEPENKA“ a.d. iz Novog Kneževca
„VRELO“iz Bujanovačke Banje
„ŠAMOT“ d.d. iz Aranñelovca
„VATROS“ d.o.o. iz Aranñelovca
DP MPI „POBEDA“ a.d. iz Aranñelovca
„URBAN-TECHNICS“ d.o.o., iz Valjeva
Pivarska industrija
„PIK BEČEJ – PIVARA“ a.d. iz Bečeja
„VALJEVSKA PIVARA“ a.d. iz Valjeva
Prehrambena industrija
„JUGOCOOP“ DP iz Bujanovca
D.P. „DELIŠES“ iz Vladičinog Hana
„PINKI“ iz Sremske Mitrovice
„ALPIS“ iz Kovina
„DAMJANOVIĆ“ d.o.o. iz Mladenovca
„ETNO ART“ d.o.o. iz Čačka
„MITROS“ iz Sremske Mitrovice
„PANON“ a.d. iz Crvenke
„VRELO“ d.o.o. iz Bujanovca
„VRENJE“ a.d. iz Beograda
DP „MAKOVICA“ iz Mladenovca
INDUSTRIJA MESA „ZLATIBOR“ A.D. iz Čajetine
INDUSTRIJA SKROBA „JABUKA“ a.d. iz Pančeva
„MESOKOMERC“ d.o.o. iz Aleksinca
PKB „IMES“ a.d. iz Beograda
PTP "PLAVI KAMEN“ d.o.o. iz Vranja
„SRETEN GUDURIĆ“ a.d., iz Užica
„BAHUS“ d.o.o. iz Paraćina
„LENEKS-VRELO“ iz Leskovca
Tekstilna industrija
„ONIX“ d.o.o. iz Čajetine
„PUT SLOBODE“ d.o.o. iz Požege
„INDUSTRIJA TEPIHA IVANJICA“ iz Ivanjice
„STILEX“ d.o.o. iz Prijepolja
„TEKSTILNA INDUSTRIJA ZEMUN“ a.d. iz Zemuna
„PARTIZAN TEKSTIL“ a.d. iz Čačka
„TIS“ d.o.o. iz Ivanjice
„TIV INTERNACIONAL“ a.d. iz Vranja
„YUMCO“ a.d. iz Vranja
DP „MLADOST INDUSTRIJA KONFEKCIJE“" iz Požege
DP „KLUZ“ iz Beograda
„ARIES LEATHER“ a.d. iz Pančeva
Izdavaštvo
ŠTAMPARIJA „6. OKTOBAR“ iz Pančeva
GP „PROSVETA“ A.D. iz Žablja
Inženjerska delatnost
„MAŠINOPROJEKT – KOPRING“ a.d. iz Beograda
„PROJEKTNI BIRO“ A.D. iz Čačka
IT
„MFC MIKROKOMERC“ d.o.o. iz Beograda
„BIS INFORMATIKA“ a.d. iz Pančeva
Mediji, kultura
„REPUBLIČKA RADIODIFUZNA AGENCIJA“ iz Beograda
„ART“ A.D. iz Užica
„BMG“ d.o.o. iz Beograda
„BETA PRESS“ d.o.o. iz Beograda
Nauka i školstvo
„FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE“ iz Beograda
„MEGATREND UNIVERZITET“ iz Beograda
„INSTITUT MIHAJLO PUPIN“ iz Beograda
Poljoprivreda
„PIK OPLENAC“ a.d. iz Topole
„TAMNAVAC“ a.d. sa Uba
„ZZ ARILJE“ iz Arilja
„ZZ LUNOVO SELO“ iz Lunovog sela
„DRAGAN MARKOVIĆ“ a.d. iz Obrenovca
„OZZ ŽITNICA“ iz Bačkog Dobrog Polja
„TAMIŠ“ a.d. iz Pančeva
„TITEL“ a.d. iz Titela
„SEME – TAMIŠ“ a.d. iz Pančeva
„TITEL BRAND“ a.d. iz Titela
DP „OMOLJICA“ iz Omoljice
DPP „FEKETIĆ“ iz Feketića
DPP „KAČAREVO“ iz Kačareva
ZZ „DEBELJAČA“ iz Debeljače
„CHEMICAL AGROSAVA“ d.o.o. iz Beograda
„BELVIT“ FSH A.D. iz Niša
Televizija
„TWINEL“ d.o.o. iz Niša
„TV METROPOLIS“ iz Beograda
Transport
„MEDITERANSKA BRODSKA KOMPANIJA MSC“ d.o.o.
iz Beograda
„STOKANIĆ COMPANY“ d.o.o. iz Beograda
JKP „AUTOTRANSPORT“ iz Pančeva
„JEDINSTVO“ a.d. iz Vranja
„JUGOAGENT“ a.d. iz Beograda
„JUGOPREVOZ“ a.d. iz Kovina
DP „LITAS“ iz Požarevca
„TRANSKOP EXPORT IMPORT“ d.o.o. iz Paraćina
„BORA KEČIĆ“ A.D. iz Obrenovca
„AUTOPREVOZ” A.D. iz Gornjeg Milanovca
Trgovina
„BEMED“ d.o.o. iz Beograda
„BEER COMMERCE“ d.o.o. iz Niša
„BRAZDA“ a.d. iz Zemuna
„COIN“ d.o.o. iz Pančeva
„DANEX“ d.o.o. iz Užica
„ES KOMERC“ o.d. iz Prijepolja
„FARMEKS“ d.o.o. iz Pančeva
„INTER EXPORT“ d.o.o. iz Beograda
„LJUBISAVLJEVIĆ“ d.o.o. iz Vranja
„MABER COMERC“ d.o.o. iz Pančeva
„NAFTAGAS EUROMONT“ d.o.o. iz Beograda
„OBEZBEðENJE KOMERC“ a.d. iz Beograda
„OMNI POTENS“ d.o.o. iz Sevojna
„POSAVINA“ a.d. iz Obrenovca
„PRINCIPAL DUO“ d.o.o. iz Čačka
„RAPID“ a.d. iz Beograda
„ROAMING ELEKTRONICS“ d.o.o. iz Beograda
„SVETLOST“ d.o.o. iz Niša
„TEHNOPROMET BOR“ a.d. iz Bora
„TEHNOSERVIS“ a.d. iz Beograda
„TERAZIJE“ PTP d.o.o. iz Užica
„ZVEZDA“ a.d. iz Bajine bašte
„BMG NM“ d.o.o. iz Beograda
„ðAK“ d.o.o. iz Beograda
„EHOM“ d.o.o. iz Beograda
„JOVANOVIĆ“ d.o.o. iz Zrenjanina
„JUGOELEKTRO“ a.d. iz Beograda
„MAXIMEDIA“ d.o.o. iz Kaluñerice
„NARCIS POPOVIĆI“ iz Šapca
„Opticus“ d.o.o. iz Beograda
„PAN ALKO“ d.o.o. iz Subotice
„PLANETA“ d.o.o. iz Beograda
„SELECOLOR“ d.o.o. iz Beograda
„SONNY TRADE JSM“ d.o.o. iz Vranja
„SVILANIT“ d.o.o. iz Beograda
„TEHNOPROMET COM“ a.d. iz Beograda
„VRAČAR“ d.o.o. iz Beograda
„ATLE“ d.o.o. iz Beograda
TPUP „7. JULI“ iz Vranja
„ARSENOVIĆ“ d.o.o. iz Šapca
„CENTROPROIZVOD“ a.d. iz Beograda
„CENTROPROM“ iz Beograda
„COKA“ d.o.o. iz Smedereva
„CONING“ a.d. iz Beograda
„GOMEX“ iz Zrenjanina
„KULINA“ d.o.o. iz Beograda
„METALFER“ d.o.o. iz Beograda
„NEW STEEL“ d.o.o. iz Beograda
„DOMEL“ d.o.o., iz Novog Beograda
„PODUNAVLJE“ a.d. iz Apatina
„PRINCIPAL EXPORT – IMPORT“ d.o.o. iz Beograda
„TEHNOMARKET“ d.o.o. iz Pančeva
„TOREX“ d.o.o. iz Beograda
„TRGOPRODUKT“ DP iz Pančeva
AMC „ZVEZDA“ A.D. iz Pančeva
PKB „VELEPRODAJA PRODUKT“ iz Beograda
TP „LJUBISAVLJEVIĆ“ d.o.o. iz Vranja
„VIDEX“ iz Čačka
„ZVEZDA“ d.p., iz Surdulice
“KOZMETIK PLUS” d.o.o., Niš
„RM ALKON STAHL“ d.o.o. iz Beograda
„EFFE ESSE“ d.o.o. iz Novog Beograda
„OIL TRANS CO“ d.o.o. iz Beograd
„UNIOR TEOS ALATI“ d.o.o. iz Beograda
„RIM GROUP“ d.o.o. iz Beograda
„MORAVA“ a.d. iz Jagodine
„BIOŠPAJZ“ d.o.o. iz Novog Beograda
„ANDRAX NK“ d.o.o. iz Beograda
Ostalo
„NANSEN DIALOG CENTAR“ udruženje grañana iz Beograda
Ugostiteljstvo
„BUKOVIČKA BANJA“ a.d. iz Aranñelovca
„GOČ“ UP a.d. iz Trstenika
„TREŠNJICA“ UTP a.d. iz Požege
„CENTRAL“ iz Beograda
„HOTEL SRBIJA“ a.d. iz Beograda
„MORAVA“ iz Čačka
„UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE VRANJE“ iz Vranja
„RECREATOURS“ d.o.o. iz Beograda
„SLOBODA“ DUP iz Pančeva
DP „ROMULIJANA“ iz Gamzigradske banje
HUP „BALKAN“ iz Leskovca
„RAVNO“ a.d. iz Ćuprije
Usluge
„DIMNIČAR“ A.D. iz Beograda
Domaći klijenti čiji su osnivači stranci
„DANONE ADRIATIC“ d.o.o. iz Beograda
„DINERS CLUB INTERNATIONAL“ d.o.o. iz Beograda
„VAN DRUNEN FARMS EVROPA“ d.o.o. iz Banatskog
Karañorñeva
„S & T SERBIA“ d.o.o. iz Beograda
„DECEUNINCK“ d.o.o. iz Beograda
„PRIMAT OPREMA“ d.o.o. iz Baljevca
„EKONOM“ a.d. iz Ušća – u stečaju
„EGLO RASVETA“ d.o.o. iz Beograda
„BAUERFEIND“ d.o.o. iz Beograda
„CANDY HOOVER“ d.o.o. iz Beograda
„ENGEL MARINA DORĆOL“ d.o.o. iz Beograda
STRANI KLIJENTI
„DEX“ GmbH, Deutchland
„THYSSEN POLYMER“ Gmbh, Deutchland
„PRIMAT“ d.o.o., Slovenija
„DAVČNA HIŠA BILANS“ d.o.o., Slovenija
„ALD Automotive“ d.o.o., Hrvatska
JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA
„BEOGRAD VODE“ JP iz Beograda
JKP „MEDIANA“iz Niša
JKP „KOMUNALNE SLUŽBE“ iz Požarevca
DP „VODOGRADNJA“ iz Vranja
JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ iz Beograda
JKP „NAISSUS“ iz Niša
JKP „GRADSKA TOPLANA“ iz Niša
JKP „LISJE“ iz Novog Sada
JKP „TOPLANA“ iz Bora
JKP „KOMRAD“ iz Vranja
JKSP „KOMSTAN“ iz Trstenika
JKP „OBRENOVAC“ iz Obrenovca
JKP „TRŽNICA“ iz Niša
JKP „VODOVOD“ iz Čačka
JKSP „GROCKA“ iz Grocke
JP „Vodovod“ iz Vranja
JP „KOMUNALAC“ iz Bujanovca
KJP „ðUNIS“ sa Uba
„URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA“ JP iz Beograda
JP „VODOVOD“ iz Vranja
„BELI IZVOR“ JKP iz Vrnjačke Banje
„AUTOTRANSPORT“ JKP iz Pančeva
JP „MILAN GALE MUŠKATIROVIĆ“ iz Beograda
JKP „PIJACA KRALJEVO“ iz Kraljeva
„BRESTOVAC“ JP iz Bojnika
JKP „VODOVOD“ iz Vladičinog Hana
JP „KOMUNALAC“ iz Dimitrovgrada
JKP „ENERGETIKA“ iz Trstenika
JP „AUTOPREVOZ“ iz Kikinde
„BORJAK“ JKP iz Vrnjačke Banje
KJP „USLUGA“ iz Ćuprije
„VODOVOD I KANALIZACIJA“ JP iz Ćuprije
JP „SRBIJAŠUME“
JVP „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada
JP „POSLOVNI PROSTOR“ ZEMUN
JKP Javno osvetljenje Beograd
JKP „GSP” iz Beograda
JP „OBJEDINJENA NAPLATA ZAJEČAR”
BUDŽETI OPŠTINA
Budžet grada Niša
Budžet grada Vranja
Budžet grada Kraljeva
Budžet grada Smedereva
Budžet grada Loznice
Budžet gradske uprave Zaječar
Budžet gradske opštine Zemun
Budžet opštine Stari Grad
Budžet opštine Majdanpek
Budžet opštine Kladovo
Budžet opštine Knjaževac
Budžet opštine Negotin
Budžet opštine Koceljeva
Budžet opštine Bor
Budžet opštine Bogatić
Budžet opštine Ljig
Budžet opštine Prokuplje
Budžet opštine Despotovac
Budžet opštine Ćuprija
Budžet opštine Doljevac
Budžet opštine Novi Pazar
Budžet opštine Pančevo
Budžet opštine Gornji Milanovac
Budžet opštine Brus
Budžet opštine Kuršumlija
Budžet opštine Žagubica
Budžet opštine Veliko Gradište
Budžet opštine Raška
Budžet opštine Soko Banja
Budžet opštine Topola
Budžet opštine Kula
Budžet opštine Petrovac na Mlavi
Budžet opštine Tutin
Budžet opštine Žitoraña
Budžet opštine Surdulica
Budžet opštine Mladenovac
Budžet opštine Vršac
Budžet opštine Merošina
Budžet opštine Požega
Budžet opštine Odžaci
Budžet opštine Apatin
Budžet opštine Paraćin
Budžet opštine Bečej
INDIREKTNI KORISNICI OPŠTINA
Opština Veliko Gradište:
- JP „Direkcija za izgradnju opštine Veliko Gradište”
- Predškolska ustanova „Majski cvet”
- Kulturni centar narodna biblioteka "Vuk Karadžić"
- Javna ustanova „Sportski centar”
- „Turistička organizacija opštine Veliko Gradište”
- JKP „Dunav” Veliko Gradište
Opština Despotovac:
- Narodna biblioteka "Resavska škola" Despotovac
- Centar za kulturu "Sveti Stefan, despot srpski"
- Sportski centar "Despotovac"
- JP za zaštitu prirode razvoj turizma i ugostiteljstvo
"Resavska pećina"
- Turistička organizacija Opštine Despotovac
- JP "Direkcija za izgradnju Opštine Despotovac"
- "Toplik" JP za izgradnju sistema vodosnabdevanja
- Predškolska ustanova "Rada Miljković" Despotovac
Opština Novi Pazar:
- JP "Direkcija za izgradnju" Novi Pazar
- "Uprava za naplatu javnih prihoda" Novi Pazar
Grad Zaječar:
- Istorijski arhiv "Timočka Krajina"
- Predškolska ustanova "ðulići"
- Centar za kulturu grada Zaječara
- Narodni muzej "Zaječar"
- Pokret "Živim za Krajinu" - Boško Ničić
- Turistička organizacija grada Zaječara
- Ustanova za sport "Zaječar"
- Ustanova za dnevni boravak dece i omladine ometene
u razvoju "Oblutak"
- Pozorište Timočke Krajine "Zoran Radmilović"
- "Sportski savez opštine Zaječar"
- Matična biblioteka "Svetozar Marković"
- JP Direkcija za izgradnju "Zaječar"
Opština Žagubica:
- "Poletarac" predškolska ustanova
- "Jovan Serbanović" kulturno prosvetni centar
- JP "Direkcija za izgradnju i razvoj opštine Žagubica"
- JP "Turistička organizacija Opštine Žagubica"
Opština Surdulica:
- „Direkcija”
- „Vrtić”
Opština Prokuplje:
- „Direkcija”
- „Turistička organizacija”
- „Turističko sportski centar”
- „Muzej”
- „Biblioteka”
- „Istorijski arhiv”
- „Obdanište”
- „Dom kulture”
- Kontrola sportskih klubova
Grad Vranje:
- "Sportski savez Vranja"
- "Skijalište Besna kobila"
PROJEKTI
Revizorska kuća „DST-REVIZIJA” d.o.o. je, takoñe, izvršila reviziju većeg broja projekata u kojima su donatori sredstava bile sledeće institucije:
Red.
br.
Donator
1
2
1.
REPUBLIKA SRBIJA - MINISTARSTVO OMLADINE
I SPORTA
REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO OMLADINE
I SPORTA
REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO OMLADINE
I SPORTA
REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO OMLADINE
I SPORTA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO OMLADINE
I SPORTA
REPUBLIKA SRBIJA – MINISTARSTVO OMLADINE
I SPORTA
UNITED NATIONS CENTER FOR HUMAN SETTLEMENTS (UN HABITAT)
KANCELARIJA UJEDINJENIH NACIJA ZA PROGRAM LJUDSKIH NASELJA (UN - HABITAT)
NORWEGIAN MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Klijent
3
Udruženje grañana “GRUPA PROCES", iz Beograda
“AIESEC” – Lokalni komitet NIŠ, iz Niša
Inicijativa za inkluziju “VELIKI MALI”, iz Pančeva
“DRUŠTVO ZA POMOĆ MENTALNO NEDOVOLJNO
RAZVIJENIM OSOBAMA GRADA NOVOG SADA”, iz
Novog Sada
Udruženje grañana “MEDIJSKI CENTAR BETA”, iz
Beograda
“CENTAR ZA ALTERNATIVNO REŠAVANJE SUKOBA”, iz Beograda
THE PUBLIC COMPANY "MUNICIPAL HOUSING
AGENCY PANCEVO", iz Pančeva
"OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA", iz Pančeva
“NANSEN DIALOG CENTAR” udruženje grañana, iz
Prezentacija
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
TROUGH NANSENSKOLEN, LILEHAMER, NORWAY
NORWEGAIN PEOPLE’S AID
SWEDISH HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN
RIGHTS
SWEDISH HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN
RIGHTS
SWEDISH HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN
RIGHTS
PROGRAM ZA RAZVOJ UJEDINJENIH NACIJA
(UNDP)
EUROPEAN INTEGRATION FUND - EUROPEAN
COMMISSION (EC DELEGATION TO THE REPUBLIC OF SERBIA)
EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERALEMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND EQUAL OPPORTUNITIES (BELGIUM)
KOMISIJA EU ZA LJUDSKA PRAVA
(CIVIL RIGHTS DEFENDERS)
KOMISIJA EU ZA LJUDSKA PRAVA
(CIVIL RIGHTS DEFENDERS)
CIVIL RIGHTS DEFENDERS
EVROPSKA KOMISIJA U BEOGRADU, IPA FOND
Sredstva EU dobijena preko Mañarskog muzeja trgovine i turizma
(EU FUNDS – THROUGH HUNGARIAN MUSEUM
OF TRADE AND TOURISM / EU - HUNGARY)
U Beogradu,
21. jun 2012. godine
Beograda
“BETA PRESS” novinska agencija d.o.o., iz Beograda
Inicijativa za inkluziju “VELIKI MALI”, iz Pančeva
“CENTAR ZA UNAPREðIVANJE PRAVNIH STUDIJA”, iz Beograda
“BETA PRESS” novinska agencija d.o.o., iz Beograda
OPŠTINA BOR, iz Bora
“CENTAR ZA UNAPREðIVANJE PRAVNIH STUDIJA”, iz Beograda
“CENTAR ZA UNAPREðIVANJE PRAVNIH STUDIJA”, iz Beograda
“BETA PRESS” novinska agencija d.o.o., iz Beograda
“CENTAR ZA UNAPREðIVANJE PRAVNIH STUDIJA”, iz Beograda
Inicijativa za inkluziju “VELIKI MALI”, iz Pančeva
“BETA PRESS” novinska agencija d.o.o., iz Beograda
“MULTIKULTIVATOR”, Servis za razvoj kulture i
umetnosti, iz Beograda
S poštovanjem,
Direktor
Ovlašćeni revizor
Prof. dr Srbobran Stojiljković, dipl. ek.
Download

PREZENTACIJA REVIZORSKE KUĆE „DST