Měsíčník kosmetických poradkyň a poradců
AFRODITY JSOU ZA SRPEN TŘETÍM NEJLEPŠÍM
TÝMEM V PRODEJI Z 206 TÝMŮ
ČESKO-SLOVENSKÉ MARY KAY S 290 basicy.
Děkuji všem, které jste se o naše krásné umístění zasloužily!!
Jméno
1 Fendeková, Ingrid
Basics
Jméno
Basics
22,05 Pleskačová, Eva
Jméno
Basics
Jméno
Basics
3,31
Rossettoová, Věra
1,79
Kostlánová, Šárka
1,63
2 Šrubařová, Aneta
9,54
Nalewajková, Monika
3,23
Petrová, Martina
1,76
Nováková, Hana
1,62
3 Krainová, Lenka
9,39
Husáková, Renáta
3,19
Maiwaldová, Nikola
1,76
Klimšová, Renata
1,61
4
Neiserová, Hana
9,31
Minclová, Pavla
3,19
Klementová, Jarmila
1,75
Genčúrová, Šárka
1,60
5
Kubíčková, Marcela
9,12
Žižková, Lucie
3,18
Juroková, Kateřina
1,75
Janošcová, Jiřina
1,59
6
Uxová, Eva
8,13
Zhýbalová, Kateřina
3,14
Dvořáková, Martina
1,72
Kubáňová, Jarmila
1,58
7
Feráková, Juliana
8,11
Chvostková, Martina
3,14
Kuklová, Martina
1,72
Vojkůvková, Monika
1,58
8
Geletičová, Yveta
8,02
Stuchlá, Dagmar
3,06
Durasová, Iva
1,72
Jedináková, Jana
1,58
9
Kulihová, Naděžda
8,01
Burčková, Hana
3,03
Stratilová, Eliška
1,72
Vybíhalová, Darina
1,57
10 Madusioková, Jarmila
8,00
Polanská, Zdeňka
3,03
Pavúková, Jindřiška
1,72
Kiliková, Irena
1,56
Nedělková, Radka
7,53
Žižková, Pavlína
3,00
Pavlasová, Ivana
1,72
Barnetová, Renáta
1,55
Andrýsková, Eva
7,28
Pometlová, Jana
3,00
Zientková, Hana
1,72
Přečková, Zdeňka
1,53
Tsiongasová, Ellen
5,99
Burková, Tereza
2,71
Hekrlová, Helena
1,72
Bednářová, Martina
1,53
Ponczová, Silvie
5,57
Prudká, Pavlína
2,56
Janulková, Romana
1,72
Třetinová, Daniela
1,53
Lehnertová, Yveta
5,28
Koňaříková, Jana
2,49
Baďurová, Aneta
1,66
Danilovičová, Jarmila
1,52
Vaněrková, Jana
4,87
Hloušková, Marcela
2,38
Křupalová, Naděžda
1,65
Krumniklová, Eva
1,52
Beyerová, Lucie
4,87
Vašková, Daniela
2,23
Maková, Kamila
1,65
Borošová, Ilona
1,52
Müllerová, Alena
4,03
Wiejowská, Marta
2,10
Hesová, Pavla
1,65
Gazdíková, Sylva
1,51
Mlčáková, Kamila
3,80
Mičolová, Hana
2,08
Procházková, Hana
1,65
Přebindová, Nataša
1,51
Pohlová, Šárka
3,76
Vavrošová, Martina
2,01
Šťastná, Martina
1,64
Křížová, Petra
1,51
Vávrů, Zdeňka
3,62
Fachinelli, Klaudie
1,86
Chovancová, Lenka
1,64
Bačová, Lenka
1,51
Mikulcová, Zdenka
3,59
Bendíková, Zuzana
1,83
Kaszová, Lucie
1,64
Kopencová, Lenka
3,37
Michálková, Jana
1,82
Kotrlová, Alena
1,63
- -
1
Elite
Executive
Senior Sales
Director
8 a více
direct
v 1.linii
Senior
Sales
Director
od 8 aktívních
1-2 directorky
2 aktívní KP v týmu
KP v týmu 8%
KP- 4%
2% týmová sleva
Jarmila
Madusioková
22 KP/ 14 akt.
Jarmila
Danilovičová
17 KP/ 10 akt.
L.Žižková
6 KP/ 5 akt.
J.Rolová
8 KP/ 5 akt.
A.Žáčková
10 KP/ 5 akt.
Alena Kotrlová
Věra Hinnerová
Zuzana Davidová
Zdenka Mikulcová
Markéta Válková
Lucie
Eva
V.Veselá
L.Keclíková
5 KP/ 3 akt.
A.Cuperová
5 KP/ 3 akt.
Hana Šímová
5 KP/ 4 akt.
Julka
Feráková
1 aktívní KP v týmu
Tesařová
Andrýsková
13 KP/ 8 akt.
6 KP/ 5 akt.
H.Ferfecká
3 KP/ 3akt.
K.Fachinelli
H.Láníčková,J.Miturová
,J. Živná, Y.Lehnertová
Věra
Jakoubková
I.Fendeková
19 KP/ 16 akt.
K.Mutinová
8 KP/ 5 akt
M.Nováková
8 KP/ 7 akt.
6 KP/ 4 akt.
T,Karkošková,Z.Macurová
D.Buchwaldková,
A.Bulová, Z.Mutinová
11 KP/8 akt.
J.Kubáňová
NOVĚ
S.Krieglerová
A.Urbančíková
5 KP/ 5 akt.
A.Dimitriu, L.Beyerová
Žurovcová
9 KP/ 8 akt.
M.Kurečková
Alena
Müllerová
1 directorka
v 1.linii
H.Neiserová
10 KP/ 8 akt.
6 KP/ 6 akt.
3 KP/ 3akt.
Karin
Vlachová
Simona
Němcová
1 directorka
v 1.linii
Oldřiška
Odstrčilová
Daniela
Němčáková
2 directorky
v 1. linii
Director
Hanka
v 1.linii
Šárka
Prchalová
5 Directors
v 1.linii
Své výročí u Mary Kay slaví v září
10 let u MK
Senior
Consultant
3-4 aktívní
ve 3.linii
5 Directors
Star
Recruiter
Red
Jacket
5-7 aktívních
1 directorka
Executive
Senior Sales
Team
Leader
KP v týmu
12%
v 1.linii
Edit Lencse
Kofránková
8 Directors
v 1.linii
9 directors
ve 2.linii
DIQ
Future
Sales
Director
Sales
Director
R.Petřkevičová,L.Kaszová
B.Zvěřinská,K.J.Balcarová
K.Mlčáková,Z.Kaločová
Eva Uxová,Z.Muchová
P.Košťálová,
K.Juroková,
Afrodity, které se narodily v září
Taťána Karkošková, Jindra Šťastná
9 let u MK Eva Kubíčková
7 let u MK Hana Procházková
6 let u MK IrenaBeitelová, Emília Burdová,Sylva
Dvořáková, Zuzana Kaločová,Ilona Růžková
5 let u MK Jana Damaskinu,Pavlína Bulawová
4 let u MK Soňa Franková
3 let u MK: Aneta Šrubařová, Radka Foltová,
Pavla Minclová
2 roky u MK: Klaudie Fachinelli, Hana Szabová,
Jana Lužná, Věra Rossettoová, Kateřina Mutinová,
Lenka Chovancová, Naděžda Stwiertniová
1 rok u MK Jana Venclíková,
Těším se moc na vaše další spokojené dny, týdny, měsíce a
roky prožité s kvalitní kosmetikou a příležitostí Mary Kay.
- -
Hesová Pavla
Anetta Žáčková
Petra Bystroňová
Alena Šimečková
Olga Konečná
Kateřina Klimšová
Kateřina Chasáková
Andrea Cuperová
Martina Malická
Kamila Karlíková
Barbora Gilová
Eva Pleskačová
Liana Mutinová
Jarmila Siverová
Renáta Šmídlová
Zdeňka Filipová
Šárka Kostlánová
Pavla Kozlová
Naděžda Stwiertniová
Vladimíra Vanková
18.9.
Ingrid Fendeková
18.9.
Jarmila Talašová
19.9.
Karin Reinholdová
20.9.
Marie Pešátová
20.9.
Jarmila Danilovičová
20.9.
Miroslava Bazalová
22.9.
Jana Jedináková
22.9.
Světlana Schwarzová
22.9.
Karin Hrstková
23.9.
Marie Dzidová
24.9.
Zuzana Bendíková
24.9.
Martina Petrová
24.9.
Gabriela Fojtíková
26.9.
Zdeňka Macurová
26.9.
Ema Poštulková
27.9.
Helena Česlíková
27.9.
Zuzana Mikitová
27.9.
Marie Švédová
28.9.
Alena Müllerová
29.9.
GRATULUJI A VŠE JEN TO NEJLEPŠÍ, ŽIVOT PLNÝ
ŠTĚSTÍČKA, ZDRAVÍČKA, LÁSKY, OPTIMISMU, ŽIVOTNÍ
POHODY, DOBRÝCH LIDÍ OKOLO A MNOHA SPLNĚNÝCH
PŘANÍ !
1.9.
2.9.
2.9.
2.9.
2.9.
3.9.
3.9.
4.9.
4.9.
5.9.
5.9.
8.9.
12.9.
12.9.
12.9.
13.9.
14.9.
14.9.
18.9.
2
Vítáme nové ženy mezi Afroditami za srpen 2012
Do týmu Elite ESD Edit Lencse Kofránkové:
Martinu Dvořákovou z Ostravy-Mariánských Hor
Do týmu Team Leadera Veroniky Veselé:
Martinu Kuklovou z Línče
Do týmu Future Sales Director Ingrid Fendekové:
Jindřišku Pavúkovou z Ostravy
Ivanu Pavlasovou z Šenova
Hanu Zientkovou z Ostravy
Helenu Hekrlovou z Jihlavy
Romanu Janulkovou z Kroměříže
Do týmu Team Leadera Lucie Žižkové:
Elišku Stratilovou z Moravské Nové Vsi
Do týmu Star Recruitéra Aleny Müllerové:
Ivu Durasovou zOrlové-Lutyně
Přeji Vám, ať každá najdete u Mary Kay to, po čem toužíte. Některá více krásy, jiná i nové přátele, obzory,
možnosti růstu, lepší životní styl, osobní perspektivu, rozvoj osobnosti a změnu celého dosavadního života.
ŠKOLIČKA MK PRO ÚPLNÉ NOVÁČKY A HOSTY PO OŠETŘENÍ PLETI
Vždy v pondělí od 16:30-17:25
Jsi-li úplně nová žena, která sis podepsala smlouvu s Mary Kay, máš možnost využívat právě tuto školičku, kde se
dozvíš velmi praktické informace o tom, jak si udělat co nejvýhodnější objednávku, jak to technicky vyřídit, jaké
můžeš využít slevy u MK, jak můžeš získat 2 a více druhů příjmů u MK, jaké jsou motivační programy a akce přímo
od firmy MK a od Edit. Na tuto školičku můžeš vzít také 1x jako hosta ženu, která si již díky vám vyzkoušela naše
výrobky.
CO TO JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARY KAY A KOMU JE URČENÁ
Základní škola Mary Kay ( dále jen ZŠMK) 17:30-19:00 je určená zcela novým ženám, které získaly svou
smlouvu s Mary Kay. Jde o samospotřebitelky a nové kosmetické poradkyně, které mají zájem poznat kvalitní
kosmetické přípravky Mary Kay a vědět tak, které z nich jsou vhodné konkrétně pro jejich typ pleti dle věku a popř.
problémů, které mají zájem řešit. Součástí základní školy je také atraktivní 3,5 hodinový kurz líčení pro nováčky
UČÍM SE LÍČIT.
Na základní škole vzdělávají naše nováčky obchodní ředitelky MK (Sales Directors) s nejlepšími poradkyněmi naší
oblasti Bohyní. Po absolvování 4 okruhů základní školy má poradkyně či samospotřebitelka právo navštěvovat
kvalitní školení vyšší úrovně na STŘEDNÍ ŠKOLE MARY KAY.
Co je STŘEDNÍ ŠKOLA MARY KAY?
Střední škola Mary Kay je určena pro ty kosmetické
poradkyně a samospotřebitelky, které chtějí mít větší přehled o
typech pleti, chtějí se lépe orientovat v široké nabídce našich
kosmetických výrobků a mohli tak ještě lépe vybrat
nejvhodnější přípravky pro sebe i své zákaznice.Zvládnou
základní techniky líčení. Na SŠMK se učíme, kde a jak získávat
svou klientelu a jak o zákazníky profesionálně pečovat. SŠMK
vás učí získávat extra příjem navíc k tomu, co děláte. Je také
přípravou pro ty poradkyně/poradce, kteří se chtějí postupem
času věnovat podnikání Mary Kay nejen jako koníčku, je
přípravkou pro UNIVERZITU MK.
Co je to UNIVERZITA MARY KAY?
Univerzita MK je určena poradkyním/poradcům, kteří se
chtějí stát profesionály v nových oborech: kosmetologii,
vizažistice, odbornému poradenství, psychologii prodeje, péči
o klienty, marketingu, vedení a motivaci týmu, automotivaci.
Je určena pro ty, kteří se nebojí úspěchu, extra příjmů navíc
k vlastní práci či podnikání a nadprůměrných příjmů. Pro ty, kteří
chtějí svůj život řídit sami, ne být řízeni ostatními. Pro ty, kteří
chtějí získat svobodu času, pohybu a peněz.
Pro ty, kteří porozuměli, že podnikání Mary Kay je skvělý byznys a
mají šanci se ho naučit od ženy, která je nejlépe placenou
- -10., 11. a 16.
Directorkou Mary Kay v ČR a SR a za poslední 3 roky
nejlépe placenou Directorkou celé Evropy.
Jak se mohu kvalifikovat
na STŘEDNÍ ŠKOLU MARY KAY?



Absolvuješ 4 témata na základní škole MK
(3 školení o přípravcích péče o pleť a
3,5 hodinový kurz UČÍM SE LÍČIT (záleží jen na
tobě, za jak dlouho, lze to zvládnout za 1 měsíc)
Již jsem absolvovala některou naši
PRODUKTOVOU ABECEDU a alespoň
1-denní či 2-denní kurz líčení s Directorkou Mary
Kay naší oblasti Bohyní
Jak se můžeš kvalifikovat na UNIVERZITU?






12 basiců za předchozí měsíc
8 b + 1 nová aktivní poradkyně za
předchozí měsíc
2 měsíce po sobě 8 basiců
4,5 b + 2 nové aktivní poradkyně za
předchozí měsíc
3 nové aktivní poradkyně za předchozí
měsíc
8 b + 15 basiců produkce tvé 1.linie za3
předchozí měsíc
Na Univerzitu Mary Kay se na září 2012 kvalifikovaly:
Ingrid Fendeková (3x) Ingrid, těš se na své již 2.krásné náušnice Swarovského.Vytrvalost je úspěch!!!
Hana Neiserová (4x) Haničko, věří, že se ti tví již 3.náušnice Swarovského moc líbí!!!
Moc vám blahopřeji, že jste se zvládly kvalifikovat na nejprestižnější školení našich týmů celé naší oblasti Bohyní a
držím vám pěsti na ještě úspěšnější září a těším se na vás na speciálních školeních lídrů na UNIVERZITĚ
Mary Kay v mém Studiu krásy na Žofínské v Ostravě .
OCEŇOVÁNÍ ČLENEK UNIVERZITY MARY KAY
Každá KP, která se kvalifikuje na Univerzitu MK 4x po sobě, získá od své Sales Director krásné náušnice
mistra Swarovského.
Každá KP, která se kvalifikuje na Univerzitu MK 8x po sobě, získá od své Sales Director luxusní prsten
mistra Swarovského.
Každá KP, která se kvalifikuje na Univerzitu MK 12x po sobě, získá od své Sales Director nádherný
náhrdelník Swarovského.
ÚSPĚCH V ČERVENÉ aneb snadná cesta k Sales Director
…jednoduchý program pro kosmetické poradkyně všech úrovní. 4 kroky.
V jednom seminárním čtvrtletí se plní vždy jeden krok.
Počet nových
poradkyň
za čtvrtletí
1.krok
2.krok
3.krok
4.krok
5
5
5
5
Týmová produkce
za čtvrtletí
40 b
50 b
60 b
70 b
Ocenění
Červené firemní sako
Luxusní černá kabela
Červená kožená peněženka a obal na diář
Luxusní červený cestovní kufr
KRÁLOVNA PRODEJE a SDÍLENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ SRPNA
Ingrid Fendeková
Milá Ingrid, blahopřeji k super úspěšnému srpnovému prodeji a k získání titulu KRÁLOVNY PRODEJE i
SDÍLENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ. Skvělý výkon na horký srpen!!! Je vidět, že jsi velmi moudrá žena, která ví,
že úspěch není náhoda a že patřit stále mezi nejlepší členky týmu je výsledek systematické práce nikoliv
náhody či štěstí.Těším se na tvé další úspěchy a sílící tým.
TOP 2 V OSOBNÍM PRODEJI ZA SRPEN
Aneta Šrubařová
Anetko, skvělý výsledek na samospotřebitelku! Blahopřeji ke krásnému 2.místu a ke splnění podmínek mé srpnové promotion.
Věřím, že ti krásné náušnice Swarovského udělaly radost. Co tak se naučit naší kosmetiku nejen milovat a používat, ale získat
i další obchodní dovednosti a zajímavého koníčka?
TOP 3 V OSOBNÍM PRODEJI ZA SRPEN
Lenka Krainová
Leničko, moc Vám blahopřeji k TOP 3 a současně jsem ráda, že jsme se mohly konečně osobně poznat.Leničko, jste velká šikulka a
ještě to o sobě moc nevíte.Těším se, že se na to spolu více koukneme a rozšíříte řady našich HVĚZDNÝCH AFRODIT!!!
TOP 2 VE SDÍLENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ ZA SRPEN
Alenka Müllerová
Alenko blahopřeji ke tvému postupu v kariéře Mary Kay na pozici STAR RECRUITÉR a těším se na tvé další úspěchy.
TOP 3 VE SDÍLENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ ZA SRPEN
Lucie Žižková
Lucinko, blahopřeji! Jsi velmi šikovná. Moje rada: hodně se zaměř na svůj cíl, co skutečně chceš a jak moc ti
O to jde a jak hodně si TO přeješ. Tvoje mysl si pak najde potřebné aktivity k dosažení těchto cílů!
- Věř, že vím, o čem mluvím.Je třeba se rozhodnout pro něco velmi konkrétního a jít bez výmluv za tím!
Máš na to, abys byla v podnikání Mary Kay velmi úspěšná. Tak neztrácej ani minutu, natož dny a týdny!
4
VÝHERKYNĚ MÉHO SRPNOVÉHO PROMOTION
Krásné náušnice Swarovského získávaly tyto dámy:
Marcela Kubíčková (9,12 b), Aneta Šrubařová,
Hanka Neiserová a Lenka Krainová
Luxusní Swarovského prsten získala Ingrid Fendeková
VŠEM VÝHERKYNÍM BLAHOPŘEJI !!!
TOP 5 NEJLEPŠÍCH TÝMŮ V RÁMCI TÝMU AFRODIT
Název obchodní pozice
1.
2.
3.
4.
5.
Future Sales Director
Star Recruitér
Future Sales Directror
Future Sales Director
Future Sales Director
Jméno Recruitéra
prodej týmu (osobní prodej+prodej 1.linie)
Ingrid Fendeková
Juliana Feráková
Jarmila Danilovičová
Jarmila Madusioková
Eva Andrýsková
35,43 basiců
30,16 basiců
18,93 basiců
17,57 basiců
16,53 basiců
Všem dámám v TOP 5 velice blahopřeji a držím pěsti na mnohem úspěšnější září.
KRÁLOVSKÝ DVŮR PRODEJE AFRODIT
za seminární rok 2011-2012
pro kvalifikaci do tohoto dvora bylo potřeba prodat minimálně
100 basiců za minulý seminární rok
1. FSD Ingrid Fendeková
2. SC Zdenka Mikulcová
3. FSD Hana Neiserová
4. FSD Veronika Veselá
5. SC Zuzana Muchová
6. TL Zuzana Žižková
7. FSD Kateřina Mutinová
8. SR Juliana Feráková
9. SC Zdenka Mutinová
10. TL Markéta Kurečková
187,34 b
128,27 b
128,20 b
114,58 b
KRÁLOVSKÝ DVŮR SDÍLENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ
za seminární rok 2011-2012
pro kvalifikaci do tohoto dvora bylo potřeba, aby poradkyně
měla za seminární rok minimálně 8 poradkyň, které budou od
doby svého zaregistrování stále aktivní.
96,12 b
92,29 b
85,69 b
78,75 b
74,48 b
64,83 b
1. FSD Ingrid Fendeková
2. Neuděleno
3. Neuděleno
10 aktivních KP
MISS GO-GIVE OBLASTI BOHYNÍ ZA 4.ČTVRTLETÍ SEM.ROKU 2011-12
Hanka Neiserová
Tým Afrodity
GRATULUJEME!!!
MISS GO-GIVE OBLASTI BOHYNÍ ZA CELÝ SEMIN.ROK 2011-2012
;
Kateřina Mutinová
Tým Afrodity
- -
GRATULUJEME !!!
5
PRODUKTOVÁ ABECEDA
SOBOTA 20.ŘÍJNA
2012
Co to je produktová abeceda?
Je to skvělý pomocník pro ty poradkyně a samospotřebitelky, které budou chtít se dobře vyznat v našich výrobcích tak, aby věděly,
jaké přípravky od Mary Kay máme k dispozici, jak se správně používají a vzájemně kombinují.
Produktová abeceda má 3 části:1. Výrobky péče o pleť a jejich správná kombinace ( 9:00-13:00)
2. Výrobky pečující o tělo a ruce a vůně Mary Kay (14:00-15:30)
3. Výrobky dekorativní kosmetiky Mary Kay a jejich správná aplikace (15:30-17:00)
Co potřebuji na PRODUKTOVOU ABECEDU?
Sešit na poznámky (doporučujeme alespoň formát A5 pro samospotřeb. pro poradkyně velký linkovaný sešit) ,psací potřeby
a 100 Kč účastnický poplatek
MÍSTO KONÁNÍ ABECEDY: DŮM TECHNIKY V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH, 2.P. SÁL 338
DALŠÍ TERMÍNY PRODUKTOVÉ ABECEDY: 26.LEDNA 2013
Na konci Produktové abecedy po absolvování všech 3 částí obdrží poradkyně či samospotřebitelka naší oblasti
Bohyní speciální CERTIFIKÁT. Doneste si kartičku Studia krásy k potvrzení vašeho absolvování Produktovky.
KAŽDÁ PORADKYNĚ ČI SAMOSPOTŘEBITELKA, KTERÁ SE CHCE TÉTO VYNIKAJÍCÍ AKCE
ZÚČASTNIT, SI POTŘEBUJE ZAREZERVOVAT MÍSTO U SVÉ SALES DIRECTOR
NEJPOZDĚJI 3 DNY PŘED KONÁNÍM AKCE. (do 17.9.2012)
TOP AKCE NAŠÍ BUDOUCÍ NÁRODNÍ OBLASTI BOHYNÍ
PODZIMNÍ ŠKOLA HVĚZD NA MORÁVCE
Je to největší komplexní víkendové školení naší oblasti Bohyní v 2. polovině roku 2012. Získáš zde maximum informací ze světa
kosmetiky a perspektivního podnikání v minimálním čase. Pokud chceš spojit růst své osobnosti s růstem tvého příjmu a se zábavou,
a k tomu poznat nové přátele, máš ideální příležitost.Abyste se toho hodně naučily, většina školení budou dělená dle míry
dosavadních obchodních zkušeností a výsledků. Budou vás školit úspěšné Sales Directors naší oblasti a speciální vzácný
host z Prahy Elite ESD Alice Zelinková a Senior Director Pavlína Černá.
Víkend 17. a 18.listopadu 2012
Sobota 17.11.2012
9:00-13:00 dělená školení 1.SKUPINA poradkyně po pozici TEAM LEADERA ( 5 aktivních KP)
2.SKUPINA hvězdné poradkyně 1.čtvrtletí sem.roku 2012-13 a poradkyně na pozici FSD (8 aktiv.KP)
13:00-15:30
15:30-19:00
19:00-20:00
20:00-24:00
oběd a odpolední relaxace v přírodě či pelíšku
2.část děleného školení po skupinách
večeře
společenský večer s hudbou a zpěvem v duchu: PINK PÁRTY (aneb večer v růžovém stylu Mary Kay)
Neděle 18.11.2012
7:30-8:00
8:00-8:55
9:00-12:30
12:30-14:00
protažení tělíčka pro probuzení těla i ducha pro všechny šikulky – vede Edit
snídaně
1.část školení po skupinách
oběd , odpolední relaxace, sbalení svých věcí a vyklizení pokojů
14:00-14:15 společné focení s sebou všechny oblečky s naším originálním logem BOHYNĚ MARY KAY
14:15-16:15 2.část školení společná pro všechny skupiny
16:20
rozloučení a odjezd domů
Co mít s sebou: super náladu, chuť se co nejvíce nového naučit a dát rychle do praxe, psací potřeby, velký linkovaný sešit na tvé
vzácné poznámky, trhací bloky na různá cvičení, zvýrazňovače, sportovní oblečení (budeme v horách!!!), pohodlné oblečení na
školení a pro volný čas, OBLEČENÍ NA SPOLEČENSKÝ VEČER, fotoaparát, penízky na mlsání.
Předávat vám své bohaté zkušenosti s podnikáním Mary Kay budou úspěšné Sales Directors naší budoucí národní oblasti Bohyní
a dvě nejúspěšnější TOP Directors české a slovenské Mary Kay: Elite ESD Alice Zelinková a Elite ESD Edit Lencse Kofránková.
Tyto TOP Directors patří za poslední 4 roky k nejúspěšnějším Directorkám Mary Kay celé Evropy.Se svými bohatými 12 letými
obchodními zkušenostmi se také podělí TOP Directorka Pavlína Černá.
Cena víkendového školení je pouze 990 Kč (zahrnuje 1x nocleh v penzionu U přehrady, 2x oběd, 1x večeři, 1x snídani, pronájem
- sauny, školících místností a sportovních aktivit pingpongu…)
POZOR!POZOR! Vstupenky budou v prodeji od 1.10.2012 u EESD Edit Lencse Kofránkové.
6
„Ve vašem nitru se vaše JÁ, které představuje vaši budoucnost, snaží
dostat ven. Uvědomte si šance a schopnosti, které máte v sobě a které
jsou připravené, aby se projevily.Tyto dary dostáváte zadarmo, avšak
úspěch a štěstí, které přinášejí, se zrodí jen díky úsilí, závazku a
disciplíně. Je to víra a ne důvod, která vás bude provázet.Vaše budoucí
JÁ bude takové, jaké ho dnes vidíte svýma očima naplněnýma vírou.
Prostřednictvím víry máte možnost vidět svoje nádherné JÁ.
Vy píšete příběh svého života!
Mary Kay Ash
A už je tady 2.polovina září a my můžeme bilancovat a hodnotit nejen srpen, ale také celý minulý seminární rok.
Za srpen jsme se s 290 basicy umístily na pěkném 3.místě z 206 týmů české a slovenské Mary Kay. Děkuji Vám, které jste přispěly,
byť svou minimální objednávkou a pomohly nám ve velké konkurenci tolika týmů k TOP 3 !!!
Za minulý seminární rok prodal náš tým 5 118 basiců, což je kosmetika za úžasných 12. 320 000 Kč !!!
Je to za 10 let existence našeho týmu AFRODIT náš 2.největší roční týmový prodej!!! Tento výsledek nám zajistil v celoroční soutěži
KRÁLOVSKÉHO DVORA PRODEJE TÝMŮ krásné 3.místo. Před námi byly jen 2 týmy EESD Alice Zelinkové z Prahy a EESD
Kristýny Hoškové z Brna. Už nyní se s vámi těším na tento seminární rok, protože bude určitě ještě mnohem úspěšnější.
Z celého srdce Vám chci poděkovat za vaši roční práci, za to, že s láskou používáte naše krásné přípravky a za to, že se s nimi
doporučeními a radami dělíte s dalšími ostatními ženami. Chci poděkovat také aktivním kosmetickým poradkyním, které pracují
s Mary Kay naplno nebo při své práci. Jste úžasné, protože mi pomáháte svým nadšením, vlastními zkušenostmi a vytrvalou prací
šířit poselství paní Mary Kay Ash: měnit životy žen kolem sebe.
Je krásné sledovat, jak ženy, které jsme doposud neznaly, se stávají časem našimi známými, kamarádkami, někdy i přítelkyněmi a
začíná to vždy u našich přípravků.
Celá naše oblast Bohyní překonala loňský oblastní rekord v prodeji. Všech našich 19 týmů prodalo zboží za
62 399 122 Kč !!!
A jaká byla letošní Výroční konference?! SKVĚLÁ, ÚŽASNÁ, PLNÁ NADŠENÍ A NAŠICH SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ!!!
Viz. Foto
A na co se můžeme těšit již od pondělí 17.9.2012?
Na náš trh přichází žhavá novinka pro dámy 45+ nebo pro pleť hodně unavenou, povadlou a poškozenou.
SADA TIME WISE REPAIR Péče o pleť
Skládá se
 z TW Repair Volu-Firm Čistícího pěnivého krému (850 Kč) znásobuje účinky čištění, revitalizuje a obnovuje pleť
 TW Repair Volu-Firm Liftingového séra (1690 Kč) navrací pleti mladistvou pevnost
 TW Repair Volu-Firm Denního u s SPF 30 (1350 Kč) pleť s ním odolává stárnutí jako nikdy předtím
 TW Repair Volu-Firm Nočního krému s retinolem (1350 Kč) obnovuje mladistvý vzhled pleti díky retinolu
 TW Repair Volu-Firm Regeneračního očního krému ( 990 Kč) probouzí unavené oči a vypíná oční okolí. Unikátní kovová
špička aplikátoru Zamac pomáhá stimulovat mikrocirkulaci a zajišťuje příjemnou svěží masáž očního okolí, má chladivý
účinek, čímž pomáhá snižovat otoky očí.
TW Repair Volu-Firm Duo pro den a noc lze koupit najednou za zvýhodněnou cenu nikoli 2x1350 Kč, ale oba jen za 2190 Kč.
Při koupi celé sady ušetříte 130 Kč a získáte luxusní dárkovou kazetu. (5 590 Kč)
V čem je nová sada naprosto výjimečná a světově patentovaná?
Srdcem této nové péče o pleť je světově patentovaný komplex Volu-Firm – je to ideální spojení 3 složek nezbytných pro obnovu
pleti. Tento komplex je obsažený ve všech přípravcích řady TimeWise Repair:
 Biometrický peptid, který podporuje proces obnovy pleti
 Tripeptid zvyšující produkci kyseliny hyaluronové, která pomáhá obnovovat mladistvý vzhled a pevnost pleti
 Rostlinné kmenové buňky, které pomáhají chránit soudržnost pleti a zajišťují pevnost pokožky
Celá sada má velmi luxusní design, který se vyrovná drahým světovým kosmetickým značkám.
Milé dámy, testuji pár dnů první dva přípravky (oční krém a sérum) a je to neuvěřitelné !!!! Patříte-li do skupiny žen nejlepšího
věku 45+, nemáme nač čekat. Náš proces omlazování právě začíná a nemá cenu čekat na další vrásky a vadnutí pleti. Vždyť špatně
a unaveně dokážeme vypadat každá z nás,že? Přeji vám radostné a ve všech směrech úspěšné září. Informujte všechny ženy i pány,
kdekteří již měli 40 let, protože toto se jim bude opravdu moc líbit!!!
- -
7
Akce Afrodit a dceřiných týmů září 2012
Pondělí 17.9. Školička Mary Kay 16:30-17:30 pro nové KP,
samospotřebitelky a hosty po ošetření pleti
Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
Čtvrtek 20.9. UČÍM SE LÍČIT 16:30-20 hod.
večírek s výukou líčení pro zákaznice, nové poradkyně a
samospotřebitelky s modelkami, nutná rezervace
míst,vstup 100 Kč
Pondělí 24.9. Školička Mary Kay 16:30-17:30 pro nové KP,
samospotřebitelky a hosty po ošetření pleti
Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
aŽ
Poslední den pro vaše objednávky je čt 27.9.do 17:00
a v tento den hradit jen Raiffeisenbankou.
Akce Afrodit a dceřiných týmů v říjnu
Pondělí 1.10. Kariérová káva o páté 17-18:30 Studio u Edit
Čtvrtek 4.10. Otevřený kosmetický seminář pro vaše předem
Objednané hosty 17:30-19:30, rezervace nutná u Edit
Pondělí 8.10. 17-18:30 h Slavnostní unit Afrodit a Íssis
Čtvrtek 11.10. Otevřený kosmetický seminář pro vaše předem
Objednané hosty 17:30-19:30, rezervace nutná u Edit
Pondělí 15.10. Školička Mary Kay 16:30-17:30 pro nové KP,
samospotřebitelky a hosty po ošetření pleti
Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
Čtvrtek 18.10. UČÍM SE LÍČIT 16:30-19:30 hod.
večírek s výukou líčení pro zákaznice, nové poradkyně a
samospotřebitelky s modelkami, nutná rezervace
míst,vstup 100 Kč
Sobota 20.10. PRODUKTOVÁ ABECEDA, 9:00-17:00
Dům techniky, 2.p., sál a učebna, Ostrava-Mariánské Hory
Úterý 23.10. FOTOPROMĚNY 9:00-19:00 prostory Studií
Na Žofínské, pro předem objednané zákaznice a poradkyně
Čtvrtek 25.10. Otevřený kosmetický seminář pro vaše předem
objednané hosty 17:30-19:30, rezervace nutná u Edit
Pondělí 29.10. Školička Mary Kay 16:30-17:30 pro nové KP,
samospotřebitelky a hosty po ošetření pleti
Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
Poslední den pro objednávky poradkyň a
samospotřebitelek je úterý 30.10. do 14:00.V tento
den je nutno uhradit objednávku jen
Raifeissenbankou či kartou on-line.
Ta minulá Škola hvězd byla skvělá, ale ta letošní bude ještě lepší!!!!
Jsem tady pro Vás, protože váš úspěch je i můj úspěch a můj úspěch je úspěch nás všech.
Edit Lencse Kofránková
Elite Executive Senior Sales Director Mary Kay
Mail: [email protected]
- 8
Telefon: 774 577 016 www.studiokrasy.cz uživatelské jméno: oblast-bohyne, heslo: jsembohyne
Download

Afrodity-9-2012