Měsíčník kosmetických poradkyň a poradců
AFRODITY JSOU ZA LEDEN TŘETÍM NEJLEPŠÍM
TÝMEM V PRODEJI Z 200 TÝMŮ
ČESKO-SLOVENSKÉ MARY KAY S 447 basicy.
Děkuji všem, které jste se o naše krásné umístění zaslouţily!!
Jméno
Basics
Jméno
Basics
1 Neiserová, Hana
20,85
2 Mikulcová, Zdenka
16,62 Bálintová, Michaela
3
Fendeková, Ingrid
16,40
4
Wolská, Petra
5
6
7
8
9
Krainová, Lenka
Jméno
Basics
Jméno
Basics
4,26
Chwalková, Xenie
2,59
JaglarzBalcarováKateřina
1,61
4,19
Solárová, Marie
2,57
Borošová, Ilona
1,61
Cuperová, Andrea
4,17
Proroková, Monika
2,55
Neudertová, Michaela,
1,61
15,70
Uxová, Eva
4,13
Macková, Andrea
2,51
Olšáková, Renáta
1,60
Feráková, Juliana
13,67
Jakubšová, Zlatava
4,13
Keclíková, Lenka
2,41
Urbišová, Karolína
1,59
Muchová, Zuzana
12,11
Reková, Anna
4,06
Papajová, Lenka
2,34
Papayová, Dana
1,58
ŠimíčkováStanislava
10,20
Müllerová, Alena
4,04
Mutinová, Liana
2,33
Folvarčná, Eva
1,58
Ţiţková, Lucie
9,76
Šímová, Hana
4,03
Luknárová,Dagmar
2,27
Michálková, Jana
1,57
Krieglerová, Sylva
8,39
Bulawová, Pavlína
4,02
Kaločová, Zuzana
2,11
Nováková, Zuzana
1,57
10 Veselá Veronika
8,20
Šolínová, Libuše
3,94
Damaskinu, Jana
1,85
Paloncová, Dana
1,56
Sosová, Daniela
8,04
Bury, Emília
3,76
Křupalová Naděţda
1,83
Kříţková, Barbora
1,55
Mutinová, Kateřina
8,03
Stwiertniová,Naděţda
3,56
Falatová, Anna
1,79
Danyśová, Petra
1,55
Košťálová, Petra
8,01
Ţivná, Jiřina
3,48
Svěntková, Renáta
1,78
Rendeková, Eva
1,55
Hlaváčová, Veronika
7,63
Bendíková, Zuzana
3,46
Theyerová, Lenka
1,76
Pospíšilová, Anděla
1,55
Karkošková, Taťána
6,26
Vargová, Viera
3,41
Valášková, Andrea
1,74
Maluchová, Markéta
1,54
Macurová, Zdeňka
6,19
Polášková, Vladimíra
3,32
Hajdučková, Věra
1,72
Prusová, Jana
1,54
Slámová, Dagmar
6,13
Steinerová, Ludmila
3,25
Sobieská, Klára
1,72
Vybíhalová, Darina
1,54
Nováková, Milada
5,66
Kuzníková, Anna
3,18
Kočí, Alena
1,72
Voglová, Eva
1,52
Feráková, Andrea
5,60
Chasáková, Kateřina
3,12
Kostelňáková,Jana
1,72
Tovaryšová, Marie
1,51
Petrová, Martina
5,37
Dvořáková, Martina
3,11
Gebauerová,Liběna
1,72
Francsáková, Jana
1,51
Mičolová, Hana
5,25
Nováková, Hana
3,08
Šilbachová, Eva
1,72
Vinárková, Petra
1,51
Seborská, Eva
5,12
Nováková, Jarmila
3,08
Nevludová, Yvona
1,72
Šalamonová, Kateřina
1,51
Stuchlá, Dagmar
4,89
Ostrówková, Zuzana
3,03
Stroušková, Cinka
1,72
Bulová, Lenka
1,51
Kunčická, Jana
4,68
Šťastná, Martina
3,02
Vaňková, Zuzana
1,72
Janeczková, Zdeňka
1,51
Cigánková, Hana
4,46
Slámová, Markéta
3,01
Palowská, Pavla
1,72
Přebindová, Nataša
1,50
Vanková, Vladimíra
4,37
Kantorková, Jana
3,00
Mašková, Marie
1,72
Koţuchová, Vlaďka
1,50
Lehnertová, Yveta
4,34
Třeťáková, Alena
3,00
Chmurová, Adriana
1,69
Labajová, Šárka
1,50
Kučerová, Pavla
4,32
Purová, Něha
2,67
Davidová, Zuzana
1,68
Dobrovičová, Jana
1,50
Česlíková, Helena
4,31
Navrátilová, Pavla
2,63
Hinnerová, Věra
1,65
Šalátová, Jitka
0,66
LencseKofránková Edit
3,25
- -
1
Elite
Executive
Senior Sales
Director
Senior
Sales
Director
8 a více direct
1-2 directorky
v 1.linii
v 1.linii
Edit Lencse
Kofránková
8 Directors
v 1.linii
DIQ
Future
Sales
Director
Star
Recruiter
Red
Jacket
Team
Leader
Senior
Consultant
od 8 aktívních
KP v
týmu(12%)
5-7 aktívních
KP v týmu
(8%)
3-4 aktívní
2 aktívní KP v týmu
KP- 4%
Pavla Kvasnicová
Jarmila
Madusioková
28 KP/ 25 akt.
Jarmila
K.Mutinová
7 KP/ 5 akt.
J.Rolová
8 KP/ 6 akt.
Eva Uxová
4 KP/ 3 akt.
L.Keclíková
4 KP/ 3 akt.
Radka Petřkevičová
Hana Muţíková
Naděţda Stwiertniová
Eva Zekucia
Sales
Director
Karin
Vlachová
Simona
Němcová
Oldřiška
9 directors
1 directorka
Odstrčilová
Danilovičová
S.Krieglerová
Z.Muchová
ve 2.linii
1 directorka
v 1.linii
Lucie
18 KP/ 13 akt.
Eva
6 KP/ 5 akt.
H.Šímová
3 KP/ 3 akt.
A.Kotrlová
1 aktívní KP v týmu
4 KP/ 3 akt.
Z.Mikulcová
5 KP/ 4 akt.
A.Cuperová
M.Válková,Y.Lehnertová
K.Jaglarz Balcarová
J.Miturová,Z.Kaločová
6 KP/4 akt.
P.Košťálová,K.Juroková
V.Hinnerová
Z.Davidová,L.Papájová
ve 3.linii
Executive
Senior Sales
Director
5 Directors
v 1.linii
Tesařová
Andrýsková
7 KP/ 6 akt.
Daniela
13 KP/ 10 akt. A.Urbančíková
Němčáková
Věra
Veronika
10 KP/ 7 akt
2 directorky Jakoubková
Veselá
H.Ferfecká
v 1. linii
Šárka
Hanka
Prchalová
Ţurovcová
5 Directors 1 directorka
v 1.linii
v 1.linii
13 KP/ 10 akt.
Anetta
8 KP/ 7 akt.
A.Bulová
Ţáčková
11 KP/ 10 akt.
11 KP/ 10 akt.
Milada
Nováková
8 KP/ 8 akt.
6 KP/ 5 akt.
A.Bulová
H.Láníčková,L.Košinárová
A.Müllerová, J.Kohutová
M.Marmurovičová
B.Zvěřinská,E.Tsionga
Taťána Karkošková
V.Bočková,T.Vítová
6 KP/ 4 akt.
B.Zvěřinská,J.Ţivná
P.Kvasnicová
4 KP/ 3 akt.
J. Feráková,V.Černotíková
6 KP/ 4 akt.
J.Kubáňová
6 KP/ 4 akt.
H.Neiserová
NOVĚ
Renata Elischerová
Své výročí u Mary Kay slaví v únoru
9 let u MK
8 let u MK
7 let u MK
Pavla Navrátilová, Boţena Zvěřinská
Dana Staňková, Něha Purová, D.Sosová
Kamila Karlíková
6 let u MK Renata Klimšová, Míša Opluštilová Wurszt,
Eva Byšová, Vladimíra Vanková
5 let u MK: Markéta Slámová
4 roky u MK Eva Andrýsková, Isabela Tomanová,
Renata Kolková, Hana Ferfecká
3 roky Ludmila Kudláčková, Andrea Šugárková,
Věra Kovářová, Ivana Návratová, Jarda Skřička,
Vladimíra Vanková
Afrodity, které se narodily v únoru
Jana Kostelňáková
Boţena Zvěřinská
Jarmila Klementová
Zuzana Ostrówková
Vlasta Kociánová
Adriana Bulová
Dagmar Luknárová
Hana Ferfecká
Tereza Burková
Danuše Vavříková
Pavla Palowská
Yvona Nevludová
1.2.
5.2.
9.2.
9.2.
9.2.
12.2.
13.2.
14.2.
16.2.
16.2.
18.2.
20.2.
Petra Polachová
Jarmila Rajská
Jiřina Rusková
Eva Zekucia
Zdeňka Polanská
Zuzana Jelínková
Věra Hinnerová
Martina Šťastná
Irena Beitelová
Eva Šilbachová
20.2.
21.2.
21.2.
23.2.
24.2.
26.2.
27.2.
27.2.
28.2.
28.2.
GRATULUJI A VŠE JEN TO NEJLEPŠÍ, ŢIVOT PLNÝ
ŠTĚSTÍČKA, ZDRAVÍČKA, LÁSKY, OPTIMISMU,
ŢIVOTNÍ POHODY, DOBRÝCH LIDÍ OKOLO A MNOHA
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ !
2 let u MK: Věra Oţanová, Monika Vojkůvková,
Hana Neiserová, Kateřina Šalamonová,
Dagmar Stuchlá
1 rok u MK: Zuzana Muchová, Juliana Feráková, Dana
Kunclová, Adriana Chmurová,Karin Enenkelová,
Petra Venglorzová, Libuše Hulbojová
- -
Těším se moc na vaše další spokojené dny, týdny, měsíce a roky
proţité s kvalitní kosmetikou a příleţitostí Mary Kay.
2
Vítáme nové ţeny mezi Afroditami za leden 2012
Do týmu Elite ESD Edit Lencse Kofránkové:
Do týmu FSD Veroniky Veselé:
Věru Hajdučkovou z Ostravy-Poruby
Kláru Sobieskou z Ostravy-Poruby
Alenu Kočí z Krnova
Janu Kostelňákovou z Hlučína
Yvonu Nevludovou z Frýdku-Místku
Cinku Strouškovou z Plzně
Liběnu Gebauerovou z Opavy –Kylešovic
Zuzanu Vaňkovou ze Zbyslavic
Do týmu SR Zdenky Mikulcové:
Do týmu SC Renaty Elischerové:
Pavlu Palowskou z Albrechtic
Marii Maškovou z Ostravy-Mariánských hor
Do týmu TL Sylvy Krieglerové:
Přeji Vám, ať kaţdá najdete u Mary Kay to, po čem touţíte. Některá více krásy, jiná i nové přátele, obzory,
moţnosti růstu, lepší ţivotní styl, osobní perspektivu.
... Uţ dávno bylo řečeno, ţe nejdřív musí člověk najít něco, co miluje tak
moc, ţe bude
ochotný dělat to zadarmo a poté mu někdo zaplatí za to, aby to
dělal dobře. Nedávno jsem četla článek, který říkal, ţe rozdíl mezi
úspěšnými lidmi a
těmi ostatními je v tom, ţe úspěšní lidé jsou nadšení svou prací.
Milují to, co dělají a je to vidět v kaţdém jejich činu. Pokud něco děláte z
celého
srdce, jednoduše proto, ţe to milujete, ţijete ţivot tak, jak by se ţít měl!
Mary Kay Ash
ŠKOLIČKA MK PRO ÚPLNÉ NOVÁČKY A HOSTY PO OŠETŘENÍ PLETI
Vţdy v pondělí od 16:30-17:25 (3x v měsíci)
Jsi-li úplně nová ţena, která sis podepsala smlouvu s Mary Kay, máš moţnost vyuţívat právě tuto školičku, kde se
dozvíš velmi praktické informace o tom, jak si udělat co nejvýhodnější objednávku, jak to technicky vyřídit, jaké
můţeš vyuţít slevy u MK, jak můţeš získat 2 a více druhů příjmů u MK, jaké jsou motivační programy a akce přímo
od firmy MK a od Edit. Na tuto školičku můţeš vzít také 1x jako hosta ţenu, která si jiţ díky vám vyzkoušela naše
výrobky.
CO TO JE ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARY KAY A KOMU JE URČENÁ
ZŠMK je určená zcela novým ţenám, které získaly svou smlouvu s Mary Kay. Jde o samospotřebitelky a nové
poradkyně.
Na základní škole vzdělávají naše nováčky obchodní ředitelky MK (Sales Directors) s nejlepšími poradkyněmi naší
oblasti, které se chystají do kvalifikace na obchodní ředitelky MK. Právě zde jsou jednotlivé bloky školení zaměřené
na získání praktických informací a dovedností o tom, jak správně určit typ pleti, jaké jsou hlavní odlišnosti MK od
jiných značek, informace o našem bohatém kosmet. sortimentu, o tom, jak naše výrobky správně kombinovat
s ohledem na typ pleti, věk, problémy a finanční stránku klientů. Informace o hlavních formách obchodu, klientském
servisu, o základních technikách denního líčení.
Co je to STŘEDNÍ ŠKOLA MARY KAY?
Střední škola Mary Kay je určena pro ty kosmetické poradkyně a
samospotřebitelky, které chtějí mít větší přehled o typech pleti, chtějí
se lépe orientovat v široké nabídce našich kosmetických výrobků a
mohli tak ještě lépe vybrat nejvhodnější přípravky pro sebe i své
zákaznice.Zvládnou základní techniky líčení. Na SŠMK se učíme, kde
a jak získávat svou klientelu a jak o zákazníky profesionálně pečovat.
SŠMK vás učí získávat extra příjem navíc k tomu, co děláte. Je také
přípravou pro ty poradkyně/poradce, kteří se chtějí postupem času
- věnovat podnikání Mary Kay nejen jako koníčku, je přípravkou
pro
UNIVERZITU MK.
Jak se můţeš kvalifikovat na STŘEDNÍ ŠKOLU?
 4,5 basiců za měsíc
 2 měsíce po sobě 3 basicy
 1 nová aktivní poradkyně za
měsíc
3
Afrodity, které se kvalifikovaly na střední školu Mary Kay na únor:
Naděţda Stwiertniová (3x), Milada Nováková (2x), Táňa Karkošková (2x), Jana Kunčická (2x), Sylva Krieglerová (1x), Dagmar
Stuchlá (1x), Renata Elischerová (1x), Eva Seborská (1x), Hana Mičolová (1x), Martina Petrová (1x), Andrea Feráková (1x),
Dagmar Slámová (1x), Zdeňka Macurová (1x), Veronika Hlaváčová (1x).
Naďka Stweietniová získává od své Directorky Edit krásné reprezentativní propisovací pero s logem oblasti Bohyní.
Ty z vás, které se kvalifikujete na SŠMK 3x po sobě, se můţete těšit na krásné reprezentativní propisovací
pero s logem naší oblasti Bohyní BOHYNĚ MARY KAY.
Ty z vás, které se kvalifikujete na SŠMK 6x po sobě, získáte krásný set: propisovací pero a vizitkovník
s logem naší oblasti BOHYNĚ MARY KAY.
KP, které se kvalifikují na SŠMK 9x po sobě, získají deštník s logem BOHYNĚ MARY KAY
Co je to UNIVERZITA MARY KAY?
Jak se můţeš kvalifikovat na UNIVERZITU?
Univerzita MK je určena poradkyním/poradcům, kteří se chtějí stát
profesionály v nových oborech: kosmetologii, vizaţistice, odbornému
poradenství, psychologii prodeje, péči o klienty, marketingu, vedení a
motivaci týmu, automotivaci.


Je určena pro ty, kteří se nebojí úspěšné kariéry a nadprůměrných
příjmů. Pro ty, kteří chtějí svůj ţivot řídit sami, ne být řízeni
ostatními. Pro ty, kteří chtějí získat svobodu času, pohybu a peněz.
Pro ty, kteří porozuměli, ţe podnikání Mary Kay je skvělý byznys a
mají šanci se ho naučit od ţeny, která je nejlépe placenou
Directorkou Mary Kay v ČR a SR a 16. nejlépe placenou
Directorkou celé Evropy.




12 basiců měsíčně
8 b + 1 nová aktivní poradkyně za
měsíc
2 měsíce po sobě 8 basiců
4,5 b + 2 nové aktivní poradkyně za
měsíc
3 nové aktivní poradkyně za měsíc
8 b + 15 basiců produkce tvé 1.linie
Na Univerzitu Mary Kay se na únor 2012 kvalifikovaly:
Hana Neiserová (17x) vítězka jiţ druhých krásných náušnic, prstenu a náhrdelníku Swarovského
Kateřina Mutinová (16x) vítězka náušnic, prstenu, náhrdelníku Swarovského, získává své 2. náušnice!!!
Zuzana Muchová (11x)
vítězka náušnic, luxusního prstenu Swarovského a uţ se těší na luxusní
náhrdelník!!!
Petra Košťálová (5x) vítězky svých 1. náušnic Swarovského
Ingrid Fendeková a Zdenička Mikulcová (3x) uţ se těší na své 1. krásné náušnice Swarovského
Juliana Fendeková a Veronika Veselá (2x) kočky blahopřeji a udrţte to!!!
NOVĚ NA UNIVERZITĚ MARY KAY
Moc vám blahopřeji, ţe jste se zvládly kvalifikovat na nejprestiţnější školení našich týmů celé naší oblasti Bohyní a
drţím vám pěsti na ještě úspěšnější ÚNOR a těším se na vás na speciálních školeních lídrů na UNIVERZITĚ Mary Kay
v mém Studiu krásy na Ţofínské v Ostravě.
OCEŇOVÁNÍ ČLENEK UNIVERZITY MARY KAY
Kaţdá KP, která se kvalifikuje na Univerzitu MK 4x po sobě, získá krásné náušnice mistra Swarovského.
Kaţdá KP, která se kvalifikuje na Univerzitu MK 8x po sobě, získá luxusní prsten mistra Swarovského.
Kaţdá AKP, která se kvalifikuje na Univerzitu MK 12x po sobě, získá nádherný náhrdelník Swarovského.
- -
4
KRÁLOVNA PRODEJE LEDEN 2012
Hanka Neiserová
Milá Haničko, tak moc sis přála být KRÁLOVNOU a tvé velké přání se ti splnilo!!!Ano, za leden jsi byla
Úplně nejlepší a opět SAFÍROVÁ HVĚZDA!!! Moc blahopřeji a velmi si váţím tvé práce, protoţe být
Hvězda Mary Kay při tak náročném zaměstnání zdravotní sestry a pečovat ještě o starou tchýni, tak to
Je machrována!!! Drţím pěsti, abys byla hvězdou v kaţdém dalším čtvrtletí, coţ tě zaručeně dostane na
Pódium Výroční konference jako vítězku SOUHVĚZDÍ NEJ PORADKYŇ. Srdečně tě zvu s tvým
Manţelem na VEČEŘI PRO HVĚZDY.
TOP 2 V OSOBNÍM PRODEJI ZA LEDEN 2012
TOP 2 VE SDÍLENÍ PŘÍLEŢITOSTÍ ZA LEDEN
Zdenka Mikulcová
Milá Zdeničko, velmi Ti blahopřeji k úţasnému 2. místu v prodeji za leden a současně ke tvé SAFÍROVÉ
HVĚZDIČCE a k další!!! Zdeničko, jsi velmi pracovitá, snaţivá a milá ţena a já ti velmi drţím pěsti,
Aby se ti u Mary Kay splnily malé i velké sny, protoţe si to zaslouţíš. Zvu tě na slavnostní VEČEŘI
PRO HVĚZDY 14.2.2012 v Hotelu Imperiál.
TOP 3 V OSOBNÍM PRODEJI ZA LEDEN 2012
Ingrid Fendeková
Ingrid, uţ dlouho jsem neměla v týmu tak hodně odhodlanou a samostatnou poradkyni, jako jsi ty.
Na svůj mladinký věk jsi velmi samostatná, zodpovědná, rychle chápající naše podnikání a akční.
Jsi jasným důkazem toho, ţe naše školení jsouz nabitá konkrétními tipy na úspěch. Blahopřeji k velkým
Prodejům, protoţe získat SMARAGDOVOU HVĚZDIČKU (nad 90 basiců) uţ v 1.čtvrtletí, co jsi
U Mary Kay, to je ÚŢASNÉ!!!! Drţím pěsti, pokud vydrţíš, čeká tě skvělá budoucnost!
KRÁLOVNA SDÍLENÍ PŘÍLEŢITOSTI LEDNA 2012
Veronika Veselá
Milá Verunko, moc ti blahopřeji hned k několika úspěchům: ten zatím největší je, ţe se ti podařilo
s tvým stále rostoucím týmem splnit poslední 4. krok programu ÚSPĚCH V ČERVENÉ!!! Navíc jiţ
2x po sobě jsi získala titul KRÁLOVNA SDÍLENÍ PŘÍLEŢITOSTÍ AFRODIT. Super, jsi skvělá!
Děvčata tvého rostoucího týmu mohou být vděčná za tak pracovitého a kultivovaného lídra!
Verunko, drţím pěsti k dalším skvělým výsledkům.
TOP 3 VE SDÍLENÍ PŘÍLEŢITOSTÍ ZA LEDEN 2012
Sylva Krieglerová
Sylvinko, moc blahopřeji k rozšíření tvého týmu a k TOP 9 v osobním prodeji AFRODIT za leden. Budu se těšit na tvé další
úspěchy a postupy v kariéře.
TOP 4 VE SDÍLENÍ PŘÍLEŢITOSTÍ ZA LEDEN 2012
1. FSD Veronika Veselá
2. SR Zdenka Mikulcová
3. TL Sylva Krieglerová
4. SC Renata Elischerová
2 aktivní KP
1 aktivní KP+ 16,62 b
1 aktivní KP+ 8,39 b
1 aktivní KP
Všem novým dámám přeji mnoho příjemných záţitků s našimi kvalitními výrobky a také
s naší výjimečnou příleţitostí pro ţeny, které hledají víc neţ krásnou tvář a kůţi.
- -
5
HVĚZDNÉ AFRODITY 2.ČTVRTLETÍ SEMINÁR. ROKU
SAFÍROVÉ HVĚZDY
Hana Neiserová
(36 basiců a více, minim. zisk 38700 Kč)
37,85 basiců
Juliana Feráková 38,34 basiců
Zdenka Mikulcová
Zuzana Muchová
38,06 basiců
39,79 basiců
Tyto safírové hvězdy získávají ţebříček (pokud jsou nové hvězdy), pravý safír na tento ţebříček, balíček
kosmetiky v hodnotě 2500 Kč a pozvání na slavnostní raut v luxusním Hotelu Imperiál v Ostravě.
SMARAGDOVÁ HVĚZDA ( 90 a více basiců, minimální zisk 96 750 Kč)
Ingrid Fendeková ( 107,29 basiců)
Smaragdová hvězda Ingrid získává svůj ţebříček a pravý smaragd, balíček kosmetiky v hodnotě 9000 Kč a pozvání pro sebe a
svého manţela na slavnostní raut do prestiţního Hotelu Imperiál v Ostravě.
Všem našim hvězdám srdečně blahopřeji a těším se na další čtvrtletí, ţe se jejich počet rozroste o ty další šikulky.
SAFÍROVÁ
SAFÍROVÁ
Hanka Neiserová
Zdenka Mikulcová
SAFÍROVÁ
Juliana Feráková
SAFÍROVÁ
Zuzana Muchová
SMARAGDOVÁ
Ingrid Fendeková
Všechny naše hvězdy srdečně zvu na slavnostní večeři v Ostravě po velkém školení naší oblasti BOHYNÍ
v úterý 14.února 2012 od 19:45 hod. Všechny hvězdy mají moţnost být doprovázeny svými manţely či
partnery, ale jejich večeři si hradí samy. Od diamantové hvězdy výše pozývám vašeho manţela či partnera
také já.
NA VALENTÝNA 14.ÚNORA BARBORA CHUECOS V OSTRAVĚ
V.I.P. host generální ředitelka Mary Kay pro ČR a SR
Kdy: v ÚTERÝ 14.února 2012
Kde: Dům Techniky v Ostravě-Mariánských horách, velký sál,3.patro
Program: 15:30-17:20
V.I.P. školení s Barborou Chuecos jen pro Directorky
a poradkyně, které získají za 2.čtvrtletí hvězdičku nebo
rozšíří svůj tým o minimálně 3 nové aktivní KP
17:20-19:00
PRO SAMOSPOTŘEBITELKY A PORADKYNĚ VŠECH
ÚROVNÍ KARIÉROVÉHO ŢEBŘÍČKU
kvartální slavnostní vyhodnocení TOP 10 KP v prodeji
a sdílení příleţitostí, TOP 10 Directorek v týmovém
prodeji a sdílení příleţitostí, vyhlášení oblastní MISS
Go-Give za 2.čtvrtletí sem. roku, ocenění našich hvězdných KP a Direktorek za 2.čtvrtletí, SKOKAN 2.ČTVRTLETÍ
školení naší generální ředitelky pro ČR a SR MK B.Chuecos
19:45-22:30
SLAVNOSTNÍ VEČEŘE PRO HVĚZDNÉ
PORADKYNĚ A DIRECTORKY
- A JEJICH MANŢELY A PARTNERY V Ostravě
6
PROMOTION OD EDIT NA LEDEN -24.ÚNOR
Získejte den plný relaxu v luxusním prostředí
Vítězky čeká den plný nádherného relaxu, odpočinku, pohody a neskutečného lenošení v nádherném
aquaparku Hotelu Golebiewski Mikolajki v polské Wisle. Na co se můţete se mnou určitě těšit:
 5 tobogánů s různou náročností
 velký 25 m bazén s umělými vlnami
 6 obřích masáţních van (Jacuzzi) s příměsí mořskou, borovicovou a ţelezito-vápencovou
 parní lázně
 3 sauny s vůní eukalyptovou, kosodřevinovou a alpskou
 ledová jeskyně
 solná jeskyně
Datum relaxačního dne: pátek 16.března 2012, odjezd v 8:00 od Studia krásy v Ov na Ţofínské
Co pro to potřebuji udělat: splnit kvalifikační podmínky za období měsíce ledna a do 24.února 2012
Relaxovat bude kaţdá poradkyně Afrodita, která v soutěţním období bude mít:
20 basiců nebo 18 b+ 1 novou akt.KP či 16 b+ 2 nové akt. KP nebo 14
b+ 3 nové akt. KP či 12 b+ 4 nové
aktiv. KP nebo 10 b + 6 nových aktivních KP
Drţím všem šikulkám pěsti a uţ se moooooc těším na relaxační výlet s vámi!!!!!
AKCE BŘEZNA KONFERENCE ÚSPĚCHU V BRNĚ
KDY: ÚTERÝ 13.BŘEZNA 2012
KDE: Brno, Hotel Voroněţ, Kříţkovského 458/47
Vstupenka: 590 Kč, je symbolická, protoţe dostanete při vstupu a registraci balíček v daleko vyšší hodnotě.
V balíčku dostaneme novinku od 16.4.2012 Hydratační krém Botanical Effects, nový
lak na nehty, Mary Kay eco tašku k 15.výročí firmy, blok a prupisku
Co nás čeká: hodnotná školení od našich NSD (National Sales Director) a TOP Directors
Společná cesta vlakem tam i zpět se skvělou partou Marykayek a zábavou
Stačí si z přílohy vytisknout přihlášku, naskenovat či poslat poštou na firmu MK a uhradit
bankou, nejlépe Raiffeisenbank vstupenku.
- -
7
Moje milé zdravím Vás v těchto únorových extrémně mrazivých dnech a hned v úvodu Vám velmi blahopřeji ke skvělým 447
basicům, které nám zajistily 3.místo z 200 týmů české a slovenské Mary Kay. Jelikoţ hodnota jednoho basicu (čti bejziku, tj.
základní obchodní jednotky u MK v Evropě) je 2390 Kč, znamená to, ţe jsme prodaly za leden zboţí v celkové hodnotě
1.068 330 Kč. A to je na 1.měsíc nového roku skvělý výsledek!!!
V polovině ledna byl náš jiţ tak bohatý sortiment výrobků obohacen o nádherné novinky, 12 luxusních lesků, 3 kazetky stínů, tělové
mléko Thinking of You, nové, svým sloţením vylepšené hydratační tonikum, nové atraktivní odstíny konturovacích tuţek na rty a
překrásnou pánskou kolínskou.
Kdyţ sleduji na online vaše objednávky, zjišťuji, ţe některé z vás objednávají pro sebe kosmetiku s nevýhodně malou slevou, a
zbytečně! Takţe pojďme si zopakovat naše STÁLÉ SLEVY u MK:
1. Objednáte-li si zboţí v hodnotě od 3585 Kč (tj. 1,5 basicu 1,5 x 2390= 3585 Kč), firma vám dává na zboţí 35% slevu, po níţ
Zaplatíte za svou objednávku pouze 2330 Kč +110 Kč za dopravu z Prahy.
2. Objednáte-li si zboţí v hodnotě nad 7170 Kč ( tj. 3 basiky 3 x 2390 Kč= 7170 Kč), firma Vám dá na zboţí 40% slevu, po níţ
Zaplatíte za svou objednávku jen 4302 Kč+110 Kč za dopravu.
3. Objednáte-li si zboţí v hodnotě nad 19120 Kč (tj. 8 basiců 8 x 2390=19120 Kč), firma MK vám dá slevu 45%, po níţ
Zaplatíte za zboţí jen 10516 Kč+110 za dopravu.
Také je třeba si připomenout, co jsou to FOTOPROMĚNY. Je to speciální akce pro naše zákaznice, samospotřebitelky a
kosmetické poradkyně, kdy během 2,5 hodin se kaţdá ţena naprosto promění k nepoznání. Zaţije totiţ hýčkání od přípravy pleti,
přes slavnostní líčení, úpravu vlasů aţ po práci umělecké fotografky, která z vás udělá modelku.
Jak si mohu tuto fotoproměnu zajistit?
 Jsem kosmetická poradkyně či samospotřebitelka a stačí se jen přihlásit u své Directorky Edit na 774 577 016, cena 1000 Kč
 Vaše zákaznice si od vás koupí přípravky MK v hodnotě nad 2500 Kč (nemusí to být jednorázový nákup, ceny se sčítají),
Cena pro tuto zákaznici je 1000 Kč
 Ţena není ani zákaznice, cena za fotoproměnu 2500 Kč
V ceně za fotoproměnu je zahrnuta práce vizáţistky, kadeřnice, fotografky a leporela se 3 fotografiemi po úpravě.
Nepodceňujte letošní extrémní mrazy a poctivě pouţívejte naše kvalitní přípravky. Zvláště velkou pozornost věnujte pečlivému
výběru krémů a jejich pouţívání. Naše krémy jsou vyráběny na bázi přírodních rostlinných olejů, takţe vaši pleť ochrání. Maţte
krémy ve větší vrstvě neţ-li během roku. Zvláště ţeny se suchou pletí by měly pouţívat hlavně Advanded ( Regenerační krém
s intenzivním hydrat. účinkem, Intenzivní hydrat. krém a Extra zvláčňující noční krém, který je dobré pouţít na noc jako pleťovou
masku a nechat vstřebat do rána. Přeji vám krásné a pohodové dny plné radosti, úspěchů a spokojených zákaznic. Edit.
Akce Afrodit a dceřiných týmů v únoru
Akce Afrodit a dceřiných týmů březen 2012
Úterý 14.2. SLAVNOSTNÍ ŠKOLENÍ NAŠÍ OBLASTI
BOHYNÍ s vzácným hostem Barborou Chuecos,
Čtvrtek 1.3. Otevřený kosmet. seminář u Edit 17:30-19:30
Pro předem pozvané hosty našich poradkyň a
samospotřebitelek- vede Edit
Generální ředitelkou pro ČR a SR Mary Kay
Dům techniky, velký sál, 3.p. , Ov-Mariánské hory
15:30-17:00 školení V.I.P. skupiny pro kvalifikované,
17:20-19:00 školení pro poradkyně a samospotřebitelky
všech úrovní kariérového ţebříčku
Čtvrtek 16.2. Otevřený kosmet. seminář u Edit 17:30-19:30
Pro předem pozvané hosty našich poradkyň a
Samospotřebitelek- vede Edit
Pondělí 20.2. Školička Mary Kay 16:30-17:30 pro nové KP,
samospotřebitelky a hosty po ošetření pleti
Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
Studio krásy na Ţofínské 10, v 1. a 2.p.
ÚTERÝ 21.2. FOTOPROMĚNY pro objednané zákaznice a KP
9:00-19:00 prostory našich Studií krásy Ţofínská
Čtvrtek 23.2. Otevřený kurz líčení u Edit 17:30-19:30
Edit povede kurz líčení pro vaše zákaznice a samospotřebitelky.
4 místa je třeba předem rezervovat. praxe pro poradkyně našich
týmů
Pondělí 27.2. Školička Mary Kay 16:30-17:30 pro nové KP,
samospotřebitelky a hosty po ošetření pleti
Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
Studio krásy na Ţofínské 10, v 1. a 2.p
Poslední den pro objednávky poradkyň a
samospotřebitelek je středa 28.2.2012 do 24:00
V tento den potřebují být vaše objednávky
nahlášeny na zákaznickém oddělení Mary Kay a
uhrazeny jen Raiffeisenbankou do 12:00 hod. - -
Pá-So Školení Directorek naší oblasti Bohyní na Rejvízu v Jeseníkách
Pondělí 5.3. Týmový unit Afrodit s oceňováním a líčením
Čtvrtek 8.3. Otevřený kosmet. seminář u Edit 17:30-19:30
Pro předem pozvané hosty našich poradkyň a
samospotřebitelek- vede Edit
Úterý 13.3. KONFERENCE ÚSPĚCHU V BRNĚ
Čtvrtek 8.3. Otevřený kosmet. seminář u Edit 17:30-19:30
Pro předem pozvané hosty našich poradkyň a
samospotřebitelek- vede Edit
Pátek 16.3. Relaxační výlet do Polského welness pro vítězky
promotion od Edit na leden-24.2.2012
Pondělí 19.3. Školička Mary Kay 16:30-17:30 pro nové KP,
samospotřebitelky a hosty po ošetření pleti
Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
Studio krásy na Ţofínské 10, v 1. a 2.p.
STŘEDA 21.3. FOTOPROMĚNY pro objednané zákaznice a KP
9:00-19:00 prostory našich Studií krásy Ţofínská
Čtvrtek 22.3. Otevřený kurz líčení u Edit 17:30-19:30
Edit povede kurz líčení pro vaše zákaznice a samospotřebitelky.
4 místa je třeba předem rezervovat. praxe pro poradkyně našich týmů
Pondělí 26.3. Základ.,střed.škola MK a Univerzita MK 17:30-19h
Jen pro KP a samospotřebitelky
Studio krásy na Ţofínské 10, v 1. a 2.p.
Poslední den pro objednávky poradkyň a
samospotřebitelek je čtvrtek 29.3. do 12:00
8
V tento den potřebují být vaše objednávky nahlášeny na
zákaznickém oddělení Mary Kay a uhrazeny jen Raiffeisenbankou
Download

Afrodity-2-2012