SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO
OGLAŠAVA PRODAJU NEPOKRETNOSTI
putem prikupljanja pisanih ponuda
evidentiranih u Upravi za nekretnine Crne Gore, kao vlasništvo 1/1 Societe Generale Banke
Montenegro AD i to:
1. Poslovni prostor u Podgorici, Blok V - Prolaz Arsenija Čarnojevića 2, spratnosti Sut+Pr i ukupne
površine 139 m², od čega u suterenu 76 m² i u prizemlju 63 m². Nekretnina evidentirana u LN
br.683 KO Podgorica I.
Cijena nepokretnosti iznosi 139,000.00 EUR.
2. Nekretnine evidentirane u LN broj 1295 KO Cetinje I, PJ Cetinje katastarska parcela 2732
dvorište površine 299m2, objekat br.1, porodična stambena zgrada površine 66m2, objekat br.2,
porodična stambena zgrada pov.50m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 51.284,42 EUR. *
3. Nekretnine evidentirane u LN broj 425 KO Cetinje I, PJ Cetinje katastarska parcela 1775 podbroj
1, pl/sk 10/31 br.zgrade 1 nestambeni prostor PD 17, 1 P 20m2, stambeni prostor PD 18 , P 40
m2, stambeni prostor PD 19, P1 48m2, ukupne površine 108m2
Cjena nepokretnosti iznosi 111.575,00 EUR. *
4. Nekretnine evidentirane u LN broj 52 KO Cetinje I, PJ Cetinje katastarska parcela 4236 pl/sk
24/4 dvorište 395m2,porodična stambena zgrada u osnovi 82m2, stambeni prostor PD 1 , P 62m2
stambeni prostor PD 2 PN 38m2, broj zgrade 2 pomoćna zgrada u osnovi P 25m2, nestambeni
prostor PD 1 , P 20m2,
Cijena nepokretnosti iznosi 44.888,51 EUR *
5. Nekretnine evidentirane u LN broj 1129 KO Žabljak I, PJ Žabljak katastarska parcela 2135
podbroj 13 pl/sk 10/68 parcela 42m2 , nestambeni prostor PD1, 1P 8m2, stambeni prostor PD 2
P 28m2, stambeni prostor PD 3 PN 24m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 35.520,00 EUR *
6. Nekretnine evidentirane u LN broj 683 KO Podgorica I, PJ Podgorica katastarska parcela 1146
podbroj 13 pl/sk 5/20 br.zgrade 1 stambeni prostor PD 22 P2 80m2
Cijena nepokretnosti iznosi 70.000,00 EUR*
7. Nekretnine evidentirane u LN broj 1881 KO Podgorica III PJ Podgorica katastarska parcela 6841
pl/sk 73- 25/94, dvorište 292m2, br.zgrade 1 porodična stambena zgrada površine u osnovi 126
m2, stambeni prostor PD 1, P 101m2,
Cijena nepokretnosti iznosi 76.384,00 EUR *
8. Nekretnine evidentirane u LN broj 3262 KO Golubovci, kat. par.12364 br. zgrade.1 porod. stam.
zg. 1P1 130m2, sa pos.djelovima PD1 1P 36m2, PD2 P 37m2, PD3 P 111m2 i PD4 P1 99m2,
Cijena nepokretnosti iznosi 61.132,00 EUR *
9. Nekretnine evidentirane u LN broj 6569 KO Podgorica III kat.parcela 3428 livada površine
572m2.kat.parcela 3430/2 njiva 1 klase površine 609m2.pomoćna zgrada 7m,kat parcela 3431
njiva 1 klase 438m2 ,pomoćna zgrada 18m2, sve ukupno zemljište u listu nepokretnosti 1644m2
Cijena nepokretnosti iznosi 460.320,00 EUR *
10. Nekretnine evidentirane u LN broj 189 KO Mrke PJ Podgorica katastarska parcela 929 pl/sk 6/
018 neplodno zemljište 585m2,dvorište 91m2 br.zgrade 1 porodična stambena zgrada površine P
48m2 , br.zgrade 2 porodična stambena zgrada površine P 305m2, br.zgrade 3. porodična
stambena zgrada površine P 319m2, kat.parcela 931 neplodno zemljište 864m2, bazen 28m2,
dvorište 500m2, br.zgrade 1 porodična stambena zgrada površine P 117m2m2 , br.zgrade 2
porodična stambena zgrada površine P 70 m2, br.zgrade 3 porodična stambena zgrada površine
P 44m2 , kat.parcela 932m2 dvorište 500m2, neplodno zemljište 169m2, br.zgrade 1 porodična
stambena zgrada površine P 160 m2, br.zgrade 2 porodična stambena zgrada površine P 214m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 64.300,00 EUR*
11. Nekretnine evidentirane u LN broj 886 KO Spuž, PJ Danilovgrad I to katastarske parcele:221/2;
222/3; 244/3,2,1; 244/1, zemljište ukupne površine 51.421m2 sa objektima na kat parcelama
221/2; 244/1,2 na kojima su evidentirane zgrade(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 ) sa površinama koji
su evidentirani u listu nepokretnosti.
Cijena nepokretnosti iznosi 675.450,00 EUR *
12. Nekretnine evidentirane u LN broj 4483 KO Podgorica II PJ Podgorica katastarska parcela 352
/1 pl/sk 8/33 dvorište 310m2 , br.zgrade 1 poporodična stambena zgrada površine u osnovi 81
m2 , stambeni prostor PD 1 P 65m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 36.728,41 EUR *
13. Nekretnine evidentirane u LN broj 2863 KO Nikšić PJ Nikšić katastarska parcela 2644 pl/sk 26152/85 br.zgrade 1 poslovni prostor u vanprivredi PD 30 SU 44m2 svojina 1/1 Societe Generale
banka Montenegro AD.
Cijena nepokretnosti iznosi 16.280,00 EUR
14. Nekretnine evidentirane u LN broj 209 KO Beri, PJ Podgorica katastarska parcela 1319 pl/sk 47/4 vinograd 2 klase 1569m2, kat-parcela 1653 njiva 4 klase 1622m2, , kat-parcela 1654 livada 4
klase 661m2, kat-parcela 1664 njiva 6 klase 983m2, , kat-parcela 1666 njiva 5 klase 1214m2, katparcela 1661 pl/sk 1/11 dvorište 500m2, livada 4 klase 878 m2,br.zgrade 1 porodična stambena
zgrada površine u osnovi 104m2, br.zgrade 2 pomoćna zgrada 58m2, kat.parcela 1693 Podbroj 2
njiva 3 klase. površine 980m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 96.823,40 EUR *
15. Nekretnine evidentirane u LN broj 310 KO Mahala PJ Podgorica katastarska parcela 2605 pl/sk
66/30 njiva 3 klase povr[ine 3771m2. svojina 1/1 Podgoričke banke Societe Generale Group AD
Cijena nepokretnosti iznosi 56.281,00 EUR *
16. Nekretnine evidentirane u LN broj 505 KO Mahala PJ Podgorica katastarska parcela 2638 pl/sk
66/35 livada 3 klase 1642m2, dvorište 500m2, br.zgrade 1 porodična stambena zgrada površine u
osnovi 91m2, br.zgrade 2 pomoćna zgrada površine 63m2, kat.parcela 2639 voćnjak 3 klase
325m2, kat.parcela 2640 vinograda 3 klase 874m2, kat.parcela 2641 livada 3 klase 1521m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 85.229,00 EUR *
17. Nekretnine evidentirane u LN broj 102 KO Kočani PJ Nikšić katastarska parcela 313 pl/sk 3/6
šuma 5 klase površine 1375m2 ,kat.parcela 314 voćnjak 3 klase 2921m2, kat.parcela 315 livada
5 klase površine 1847m2, dvorište 500m2, br.zgrade 1 porodična stambena zgrada površine u
osnovi 121m2, Posebni dio 1 P 85m2, kat.parcela 317 pašnjak 5 klase 1184m2,kat-parcela 335/1
livada 5 klase 1154m2, dvorište 500m2,br.zgrade 1 porodična stambena zgrada 90, stambeni
prostor PD 1 P 60m2 ,broj zgrade 2 poslovna zgrada u vanprivredi površine 39m2,poslovni prostor
PD 1 P 30m2, kat.parcela 339 nekategorisani putevi 260m2, kat.parcela 337 njiva 4 klase 584m2,
kat.parcela 338 nekategorisani putevi 110m2, kat.parcela 339 livada 4 klase 1210m2.kat-parcela
340 dvorište 238m2, br.zgrade 1 pomoćna zgrada 64m2,br-zgrade 2 pomoćna zgrada 15m2,
Cijena nepokretnosti iznosi 32.144,00 EUR *
18. Nekretnine evidentirane u LN broj 487 KO Kličevo, PJ Nikšić, katastarska parcela 49 pl/sk 2-3/86
br.zgrade 1 porodična stambena zgrada površine u osnovi 113m2 korisne površine P90m2
Cijena nepokretnosti iznosi 42.300,00 EUR
19. Nekretnine evidentirane u LN broj 1288 KO Kolašin, Katastarska parcela 805/3, livada I klase
površine 525 m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 52.500,00 EUR
20. Nekretnine evidentirane u LN broj 1091 KO Novo Selo katastarska parcela br.775/2, njiva II
klase, površine 254 m2 i pomoćna zgrada površine 83 m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 10.714,76 EUR
21. Nekretnine evidentirane po LN broj 303 KO Polje, PJ Bar, kat.parcela br. 2414 pl/skica 15-17
br.zgrada 1 stambeni prostor PD 13, površine P2 30m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 24.060,00 EUR
22. Nekretnine evidentirane u LN broj 475 KO Bare, PJ Danilovgrad, kat.parcele br. 3435, livada 5
klase površine 1,339 m2, kp.br. 3436 - njiva 5 klase površine 250m2, kp br.3438, voćnjak 3 klase
površine 2540 m2, broj zgrade 1 površine 24 m2 i broj zgrade 2 površine 24 m2 ; kp.br. 3605
kamenjar površine 1,722 m2 , kp.br. 3606 pašnjak 5 klase površine 1,937 m2, kp. br. 3607
kamenjar površine 1,627 m2 i kat.parcele br. 3608, livada 5 klase površine 3,905 m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 46.800,00 EUR
23. Nekretnine evidentirane po LN broj 561 KO Bandići, PJ Danilovgrad, kat.parcela br. 867/5 –
šuma 5 klase, površine 2.396 m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 82.500,00 EUR
24. Nekretnine evidentirane po LN broj 594 KO Straševina, PJ Nikšić, kat.parcela br. 1369/6 –
zemljište uz vanprivredu, površine 793 m2; kat.parcela br. 1369/7 –livada 4. klase, površine 838
m2; kat.parcela br. 1369/8 – livada 3. klase, površine 585 m2; kat.parcela br. 1369/9 – livada 3.
klase, površine 512 m2; kat.parcela br. 1369/6 –poslovne zgrade u vanprivredi, površine 246 m2.
Sve u ukupnoj površini od 2.974 m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 135.000,00 EUR
25. Nekretnine evidentirane po LN broj 2755 KO Cetinje I, kat.parcela br. 3117 –dvorište površine
496 m2, porodična stambena zgrada obj.br.1 površine 56 m2, porodična stambena zgrada
obj.br.2 povrsine 71 m2 i kat.parcela br. 3125/4 – porodična stambena zgrada obj.broj 1 površine
70 m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 151.600,00 EUR
26. Nekretnine evidentirane po LN broj 1281 KO Mahala, PJ Podgorica, kat.parcela br. 2560/1 –
pašnjak IV klase, površine 826 m2 i obj.br.1, ruševine pomoćne zgrade površine 77 m2.
Cijena nepokretnosti iznosi 9.030,00 EUR
Važne napomene:
a) Navedene cijene su sačinjene na osnovu procijenjene vrijednosti nepokretnosti.
b) Trenutno neke od navedenih nekretnina (obilježene *), iako su 1/1 vlasništvo Societe
Generale Banke Montenegro AD, nisu oslobođene od strane bivših vlasnika ili bespravno
useljenih lica, ali su postupci za njihovo iseljavanje u završnoj fazi.
c) Nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju bez prava naknadne reklamacije po bilo kom
osnovu.
d)
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, koja po pozitivnim
propisima Crne Gore imaju pravo kupovine predmetnih nepokretnosti.
e) Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid u navedene nekretnine.
f)
Oglas za prodaju nepokretnosti je stalno otvoren, a sve izmjene u ponudi će biti blagovremeno
ažurirane.
g) Banka zadržava pravo da odustane od prodaje gore navedenih nekretnina, bez obaveze
obrazloženja takve odluke.
III/ Dostavljanje ponuda
Ponude se mogu dostaviti na arhivu Banke ili poštom na adresu: Societe Generale Banka
Montenegro AD, ul. Bulevar Revolucije 17, 81 000 Podgorica sa naznakom:
„Ponuda za kupovinu nekretnine pod rednim brojem__ “
Nakon razmatranja svih prispjelih ponuda, o rezultatima prodaje svi učesnici će biti
blagovremeno pismeno obavješteni.
IV/ Obaveze kupca
Pripadajući porez na promet plaća kupac.
V/ Kontakti
Sve potrebne informacije mogu se dobiti na sledeće kontakte:
e-mail: [email protected]
telefoni: + 382(20) 415 672
+ 382 (20) 415 645
Mob.tel.:+ 382 (67) 279 755
Download

OGLAS 211114 - Societe Generale Montenegro