BREND SENS GRUP DOOEL SKOPJE
Nacionalen restoran Makedonska ku}a 2005
Teodosie Gologanov bb
MB.6374670
EDB. 4030008035408
@-ka 300000002754157
@-ka 210063746700149
@-ka 200001906166683
Komercijalna banka
Tutunska banka
Stopanska banka
Tel. 32 96 415
Nacionalniot restoran Makedonska ku}a po povod Novogodi{nite praznici vo tekot na
mesec Dekemvri za svoite ceneti gosti organizira proslavi.Za taa cel,Vi gi nudime slednite:
MENI 1
MENI 2
ME[ANA [email protected] SALATA
krastavica,domat,zelka,morkov,cveklo)
***
TOPLO PREDJADEWE:
PIRO[KA
***
GLAVNO JADEWE :
SVINSKO PE^ENO
TELE[KO DINSTANO SO SOS
GARNIR
***
DESERT
CENA SO PIJALOK 840,00 DEN.
CENA BEZ PIJALOK 640.00DEN
CENA SO PIJALOK 680,00 DEN.
CENA BEZ PIJALOK 480.00DEN
MENI 3
MENI 4
ME[ANA [email protected] SALATA
(krastavica,domat,zelka,morkov,cveklo)
***
TOPLO PREDJADEWE:
PIRO[KA
***
GLAVNO JADEWE:
TELE[KO DINSTANO SO SOS
PILE[KI STEK
GARNIR
***
CENA SO PIJALOK: 750,00 DEN.
CENA BEZ PIJALOK 550.00DEN
ME[ANA [email protected] SALATA
( krastavica,domat,zelka,morkov,cveklo)
***
GLAVNO JADEWE:
PILE[KI STEK
VE[ALICA
GARNIR
***
DESERT
ME[ANA [email protected] SALATA
(krastavica,domat,zelka,morkov,cveklo)
***
LADNO PREDJADEWE:
ORDEVER
(vrat,pe~enica,kulen,urnebes,sirewe,ka{kaval,{unka)
***
GLAVNO JADEWE:
TELE[KO DINSTANO SO SOS
AJDU^KA PLESKAVICA
GARNIR
***
DESERT
CENA SO PIJALOK: 900,00 DEN.
CENA BEZ PIJALOK 700.00DEN
PIJALOK NEOGRANI^EN: Aperativ: `olta,uzo,mastika,kowak,
Vina: 1l. smederevka,rizling,kavadarka,roze,burgundec,
Sokovi:1l. koka kola,fanta,pepsi,gazoza,
Pivo: skopsko,dab
Mineralna voda
Ru~ek od: 12,00 ~asot do 17,00 ~asot
Ve~era od: 19,30 ~asot do 23,30 ~asot
Informacii: Tel. 32 96 415
Angelovski Ace
Dumbaloski Darko
Download

BREND SENS GRUP DOOEL SKOPJE