„NAZIV FIRME“
ZAGLAVLJE - Header
1 cm
14 pt, BOLD,VERZAL
PODNASLOV
Poštanski broj, mesto, adresa i broj, telefon: 0XX/XXX-XXXX, fax.: 0XX/XXX-XXXX
Žiro račun: XXX-XXXXX-XX kod banke _______________, mesto
PIB: 10XXXXXXX, matični broj: 2XXXXXXX. šifra delatnosti: 6XXXX
CENTRIRANO
Web address: www.nazivfirme.com; E-mail: [email protected]
Vaš znak: ___/___ (1x)
Naš znak: ___/___ (1x)
od 10. tabulatora
Oznaka veze
Mesto, datum i godina pisanja (3x)
Inicijali potisnika
pisma
Inicijali daktilografa
„NAZIV FIRME“
14 pt, bold, verzal, centrirano
PODNASLOV
Ime i prezime, funkcija (2x)
Mesto podvučeno,
Adresa i broj
Poštanski broj M e s t o (3x)
ako je jedna reč i
špacionrano.
Reč Predmet Bold i Underline, ne sme da predje polovinu papira
Predmet: Xxxxxxxx xxxxxx xxxsxx (2x)
Poštovani gospodine/gospođo Xxxxxxx Xxxxx, (line spacing od 1 do 1,5 lines)
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Sadržaj:
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
-Obavezno počinje uvodnim
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
obaraćanjem
- Prvi
redxxxxx
pasusaxxxxxxxxx
uvučen 2, 5xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx
cm Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
- Poravnanje – obostrano
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
- Za kraj - pozdravno
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
obraćanje
xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
S poštovanjem, (2x)
Od 10. Taba, ako je jedan reč špacionira se.
Reč Prilog: Bold i Underline
Pri log: 1 (jedan) (2x) ili
- xxxxxx xxxxxxx (1x)
Navodi se broj priloga
brojem i slovima ili se
nabrajaju
NAČIN OTPREME
Piše se VERZALOM
Fun kcija ov la šćenog lica (1x)
_________________________
(Ime i prezime ovlašćenog lica) (2x)
Ime i prezime se piše u zagradama
postaviti tabulator
na 10 cm
PRIMER POSLOVNOG PISMA U ZUPČASTOJ FORMI
Download

primer poslovnog pisma u zupčastoj formi