1. Trup i nadgrađe
1.1 Čelični trup i nadgrađe
1.2 Peskiranje i zaštitno farbanje
1.3 Sečenje prema krojnim listama na CNC-plazma uređaju
1.4 Predmontaža i montaža
1.5 Zavarivanje
1.6 Probe na vodonepropusnost
Materijal
5mm/ 4mm Č0361
UKUPNO trup i nadgrađe
2. Oprema trupa
2.1 Nosači motora od građenog T profila dimenzija 200x5/ 120x5
2.2 Odbojnici na krmi od polucevi, završeci profilisani kolenima
2.3 Bokoštitnici, završeci profilisani kolenima.
2.4 Dva strukturna tanka goriva kapaciteta od po 220 litara.
2.5 Dva strukturna tanka pitke vode od po 240 litara
2.6 Tank fekalija, nestrukturni, oko 80 litara
2.7 Poklopci pikova
2.8 Poklopci mašinskog prostora
2.9 Lestve za silazak u vodu i lestve za penjanje na krov nadgrađa.
2.10 Centralni skeg sa nosačem cevi osovinskog voda
2.11 Ograda i rukohvati
2.12 Opšivke i pojačanja oko okana, prozora i vrata
2.13 Jarbol cevaste konstrukcije
2.14 Kućište dubinomera
UKUPNO oprema trupa
Materijal
T200x5/120x10, Č0361
fi 60.3x4, Č1212
fi 60.3x5, Č1212
Č0361
Č0361
AISI 316L/ Plastika
Č0361
Č0361
fi 33.7x3.6, Č1212
Č0361
AISI 304
Č0361
Č1212
Č1212
3. Motorni i brodski sistemi
3.1 Cev pramčanog propelera
3.2 Cevovod sistema i usisi rashladne vode, ventili i filteri
3.3 Cevovod sistema izduva motora, izduvni lonci i izlivi na zrcalo
3.4 Cevovod sistema napajanja gorivom, filter, separatori, brzozat.
3.5 Drenažni cevovod, pumpa i set ventila
3.6 Cev osovinskog voda, dužine oko 1500 mm
3.7 Pramčani cevni uvodnik sidra sa stoperom sidrenog lanca
3.8 Kutija sidrenog lanca opremljena uvodnikom i
uškom za slipovanje lanca.
3.9 Jedna masivna bitva na pramcu i dve na krmi.
3.10 Sidro težine 15 kg.
3.11 Mehanika kormilarskog uređaja sa listom kormila
3.12 Postolje hidrauličke pumpe kormilarenja, pumpa i cilindar
3.13 Postolja generatora, hidrofora, bojlera i pumpi
nepropusni prolazi i trase
UKUPNO motorni i brodski sistemi
Materijal
fi 193x8, Č1212
Č1212
AISI 304
Č1212
fi 38.1x3.2, Č1212
fi70x8, Č1212
Č1212
Č1212
Č1212
Č0361/ pocink.
AISI304/Č0361
Č0361
Č0361
4. Elektrika
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Brodske trase
Kablovi brodski
Akumulator startni 205 Ah
Akumulator opštebrodski 205 Ah
Glavni prekidač 175/300 A
Panel potrošača 12 strujnih krugova
Osvetljenje
Pocinkovani lim
tip EPN50
Boesch, Topla
Boesch, Topla
Vetus
Vetus
Kabine po 2 zidna,
Salon, 4 plafonska,
Kokpit, 2 plafonska
Kuhinja, kormilarnica, WC, 1 lokalno
Mašinski prostor, 2 plafonska
4.8
4.9
4.10.
4.11.
4.12.
4.13
4.14
Navigaciona svetla
Startni kablovi motora
Priključak sa kopna
Invertor,1000 W
Sidreno vitlo, 1000 W
Dubinomer
TV 55cm
Vetus
Vetus
Vetus
Vetus
Vetus
5. Zastakljivanje
5.1 Brodska okna, tip Vetus PM 23, 344x199mm
5.2 Prozori na salonu, bočni, fiksni
5.3 Prozori na salonu, centralni, otvorivi
5.4 Poklopac iznad pramčane kabine, tip Vetus Libero 5050
5.5 Vrata na salonu
UKUPNO zastakljivanje
Materijal
Aluminijum
AISI 304/ Sekurit 6 mm
AISI 304/ Sekurit 6 mm
Aluminijum
Drvo, cetiri krila
6. Završno bojenje trupa i nadgrađa
6.1 Osnovna epoksi boja
6.2 Epoksi smesa za ravnanje
6.3 Međuslojevi
6.4 Poliuretanska boja za trup i nadgrađe
6.5 Boja protiv obraštanja (antialgin)
UKUPNO Završno bojenje trupa i nadgrađa
Materijal
Hempels
Hempels
Hempels
Hempels
Hempels
7. Motor i propulzija
7.1 Glavni motor
7.1.1
YANMAR 4JH4 -AE/ ZF30
7.1.2
YANMAR 4JH4 - TIE/ ZF30
7.1.3
IVECO NEF 100
7.2 Propulzija
7.2.1
Fleksibilna spojka
7.2.2
Osovina sa delovima osovinskog voda
7.2.3
Propeler
UKUPNO propulzija, motor prema opcijama
Oprema na paritetu Beograd, neocarinjeno
Materijal
55 KS/ 3000 rpm
75 KS/ 3200 rpm
100KS/ 2800 rpm
AD 15.10
AISI 304, fi 40mm
fi 450 mm, 4x
Download

Eden 960 - Specifikacija