1
PREDMER I PREDRAČUN TEHNOLOŠKE OPREME I RADOVA
I FAZA REALIZACIJE
Poz. Opis pozicije
1
Nabavka i montaža podnog prihvatnog koša na liniji sortiranja 3,0 x 2,6 x 1,4 m (DxŠxV) za
prihvat odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Bočne stranice od pocinkovanog profilisanog lima
debljine 4 mm. Snabdeveno revizionim otvorom dim. 3,0 x 0,6 m i žičanom ogradom sa prednjom
stranom koja se otvara. Nalazi se u betonskoj jami dubine 1400 mm i izrađen od lima u kvalitetu
Č0361. Stranice prihvatnog koša su zakošene. Svi metalni delovi su antikorozivno zaštićeni 2x
osnovnom i 1x završnom bojom, a deo koji je izložen dodiru sa raznim otpadom (unurašnji deo koša)
zaštićen je katran epoksidom bojom. Napravljen je kao demontažni da se može rasklopiti u slučaju
intervencije. Izrada betonske jame je u okviru građevinskih radova.
2
Nabavka i montaža podiznog orebrenog transportera na liniji sortiranja dužine 8.3 m sa
specijalnom uljootpornom troslojnom gumenom trakom debljine 9.5 mm x 1000 mm i orebrenim
čeličnim lopaticama 990 x 70 mm komplet sa elektroinstalacijom i opremom za održavanje i
podmazivanje. Prenosni valjak sa lančanikom i lancem dužine do 1350 mm. Pogon transportera
preko elektromotora sa reduktorom snage 5,5 kW. Regulacija obrtaja (brzina trake) se vrši preko
frekventnog regulatora. Kosi deo transportera je obezbeđen zaštitnim bočnim stranicama od lima
kako bi se sprečilo rasipanje materijala. Svi metalni delovi su antikorozivno zaštićeni 2x osnovnom i
1x završnom bojom. Napajanje 380 V.
3
Nabavka i montaža sortirnog transportera u kabinama linijske sortirnice dužine 13 m sa glatkom
PVC trakom širine 1000 mm za ručno sortiranje komunalnog otpada, komplet sa elektroinstalacijom
do komandnog pulta i opremom za upravljanje. Nosivost platforme je 500 kg/m2. Uz traku je
predviđeno 12 radnih mesta (6x2) sa obostrano postavljenim koševima za ubacivanje selektovanog
otpada. Radna visina sortirne trake: 900 mm. Svako radno mesto ima sigurnosnu sajlu za aktiviranje
stop tastera za slučaj nezgode. Pogon preko elektromotora sa reduktorom snage 5,5 kW. Napajanje
380V (960 min-1). Ugrađen elektronski regulator brzine. Traka je obezbeđena limom sa obe strane
kako bi se sprečilo rasipanje materijala.
4
Nabavka i montaža ispusta sa otklopno-zaklopnim mehanizmom sa obe strane sortirnog
transportera između radnika na sortiranju. Dimenzije ispusnih cevi sa poklopcem: 750 x 400 x 900
mm.
U podnožju ispusne cevi ugrađene su prihvatne pozicije za čelično sigurnosno uže ø 6 mm.
5
Nabavka i montaža sortirne linije dužine 10.5 m sastavljena iz 4 kom kontejnera, pojedinačnih
dimenzija 4,5 x 3,0 x 2,8m odnosno 4,5 x 1,5 x 2,8m opremljeni sa otklopnim prozorima i montirani
na konstrukciju bokseva i međusobno povezani u tehnološku celinu, komplet sa elektroinstalacijom,
tehnološkom signalizacijom i rasvetom. Podna konstrukcija kontejnera je izvedena sa prodorima za
ugradnju sortirnih bokseva. U sredini kontejnera montira se sortirni transporter sa trakom širine 1000
mm. Na ulaznom delu sa leve i desne strane montirane su čelične stepenice za pristup sortirnoj liniji.
Obezbeđena je protivpožarna zaštita i video nadzor. Spoljne dimenzije: 10500x4500x2800 mm.
Kontejner opremiti sa tablama za oznaku (tekstualnu i vizuelnu) za vrstu otpada koja se sortira po
Poz. Opis pozicije
pozicijama.
6
Nabavka i montaža čeličnih montažnih boksova za prihvat sortiranog otpada sa sortirne linije,
visine 2000 mm. Boksovi predstavlaju noseću platformu za sortirne kontejnere iznad i prate njihovu
dimenziju. Strane su obložene panel pločama, a pod je od čeličnih limova deb. 4 mm, frontalni deo je
otvoren. Zapremina komore za prihvat soritranog materijala iznosi 27 m³. Na ulaznom delu sa leve i
desne strane montirane su čelične stepenice sa ogradom za pristup sortirnoj liniji koje su satvani deo
ovih boksova.
7
Nabavka i montaža kontejnera-kolica za prihvat razvrstanog otpada, dimenzija
1250mmx2500x1200mm. Napravljeni od lima u kvalitetu Č 0361 debljine 3 mm sa odgovarajućim
statičkim ojačanjima. Opremljen je sa 4 točka od tvrde gume od kojih su prednji slobodni dok su
zadnji fiksirani u jednom pravcu. Kontejner je opremljen elementima za podizanje i prevrtanje tj.
manipulaciju viljuškarom. Sa prednje strane je ručka za ručno upravljanje. Svi metalni delovi su
antikorozivno zaštićeni 2 x osnovnom i 1 x završnom bojom.
8
Nabavka komunalnih kontejnera zapremine 5m³ za prihvat neselektiranog otpada. Urađen je u
svemu prema važećem DIN standardu 30700. Kontejner je izrađen od limova u kvalitetu Č 0361
debljine 4mm dno i 3mm stranice sa odgovarajućim ojačanjima. Dimenzije kontejnera su
3310x1625x1250 mm, a korisni kapacitet kontejnera je 5 m3. Kontejner je prilagođen manipulaciji,
odvoženju i pražnjenju kamionom autopodizačem (samopodizač), kao i viljuškarom. Antikorozivno je
zaštićen 2x osnovnom i 1x završnom bojom a u skladu sa RAL-kartom.
9
Nabavka i montaža podnog prihvatnog koša na liniji baliranja 3,0 x 2,6 x 1,4 m (DxŠxV) za
prihvat odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Bočne stranice od pocinkovanog profilisanog lima
debljine 4 mm. Snabdeveno revizionim otvorom dim. 3,0 x 0,6 m i žičanom ogradom sa prednjom
stranom koja se otvara. Nalazi se u betonskoj jami dubine 1400 mm i izrađen od lima u kvalitetu
Č0361. Stranice prihvatnog koša su zakošene. Svi metalni delovi su antikorozivno zaštićeni 2x
osnovnom i 1x završnom bojom, a deo koji je izložen dodiru sa raznim otpadom (unurašnji deo koša)
zaštićen je katran epoksidom bojom. Napravljen je kao demontažni da se može rasklopiti u slučaju
intervencije. Izrada betonske jame je u okviru građevinskih radova.
10
Nabavka i montaža podiznog orebrenog transportera na liniji baliranja dužine 8.3 m sa
specijalnom uljootpornom troslojnom gumenom trakom debljine 9.5 mm x 1000 mm i orebrenim
čeličnim lopaticama 990 x 70 mm komplet sa elektroinstalacijom i opremom za održavanje i
podmazivanje. Prenosni valjak sa lančanikom i lancem dužine do 1350 mm. Pogon transportera
preko elektromotora sa reduktorom snage 5,5 kW. Regulacija obrtaja (brzina trake) se vrši preko
frekventnog regulatora. Kosi deo transportera je obezbeđen zaštitnim bočnim stranicama od lima
kako bi se sprečilo rasipanje materijala. Svi metalni delovi su antikorozivno zaštićeni 2x osnovnom i
1x završnom bojom. Napajanje 380 V.
11
Nabavka i montaža horizontalne prese za baliranje. Poluautomatska presa za baliranje sile 40 t,
kanalna presa za automatski i ručni rad uz povremeni nadzor operatera sa ugrađenim perforatorom
za PET komplet sa komandnom tablom. Baliranje folije, kartona, papira, PET, metala i tekstila = 6
Poz. Opis pozicije
vrsta. Kapacitet presovanjanja do 5 t/h zavisno od vrste i količine doziranja materijala. Pogonska
snaga prese i perforatora: (11 + 5.5) kW. Napajanje: 380V. Dimenzija bale (dxšxv): 1200x820x820
mm. Rezervni delovi: rezervni noževi - klizni ležaji - oprema za podmazivanje.
12
Nabavka i isporuka digitalne vage sa automatskim obračunom. Prenosiva elektronska vaga za
merenje manjih količina dopremljenog materijala koga dovoze neformalni sakupljači, opseg merenja
1- 500 kg. Napajanje baterijsko (interna aku baterija sa priključkom na 220V/50 Hz, sa indikacijom
istrošenosti baterije). LCD displej. Može da radi na temperaturi od -10 do +40 stepeni. Ukoliko se
meri više stvari, može se sabirati svaka izračunata cena i na kraju izvući zbir. Poklopac vage: inox –
nerđajući čelik. Konstrukcija vage: plastificirane cevi 30x30x2mm (zid), sa jednim mernim
pretvaračem, držač sa stalkom. Dimenzije tasa: 800x800 mm – max nosivosti 500kg, podeok 200g,
min. 4kg.
13
Nabavka i isporuka viljuškara. Viljuškar sa pogonom na TNG i sa obrtnom glavom odnosno
mehanizmom za izvrtanje za manipulaciju kontejnerima i balama u okviru kompleksa. Brzina kretanja
12-18km/h, snaga motora 45kW, pritosak hidrauličkog sistema 140 bara, kapacitet 3500 kg. Visina
max. 4220mm, širina 1290mm, dužina sa viljuškom 3930mm, visina dizanja 3000mm, dužina viljuške
1070mm. Snabdeven stegom za bale. Isporučuje se uz set rezervnih delova i uputstvom za
rukovanje i održavanje.
14
Nabavka i isporuka ručnih kolica. Nosivost 250kg, visina 1150mm, širina 420mm, težina 18kg.
Ram kolica od čeličnih cevi bojene osnovnom i završnom bojom i sa osovinom sa 2 točka od pune
gume. Rukohvati od plastike.
15
Nabavka i isporuka prenosivog uređaja za pranje pod pritiskom. Temperatura u sudu 60°C,
pritisak 115 bara, kapacitet 500 l/h. Visina 935mm, širina 360mm, dužina 375mm, težina
18kg.Dužina creva 10000mm, dužina puške 400mm, napajanje 230V.
16
Nabavka i isporuka metalnih lopata sa drvenom drškom. Lopata je urađena od pocinkovanog
lima sa ravnim i širokim vrhom. Drška od pune bukovine.
17
Nabavka i isporuka komunalnih kontejnera zapremine 1100l. Dužina 1360mm, širina 1001mm,
visina 1430mm, težina125kg. Snabdeven sa 4 gumena točka ø200, od toga 2 sa kočnicom.Po DIN
30700. Od pocinkovanog lima sa slojem cinka od 120 mikrona. Prilagođen za pražnjenje
komunalnim vozilom. Polukružni poklopac kontejnera izrađen je sa ručkom za otvaranje koja je
prilagođena ručnom otvaranju i ubacivanju svih vrsta otpada. Zaštitna guma T-profila na poklopcu
sprečava širenje neprijatnih mirisa i povrede ruku prilikom manipulacije. Kontejneri su opremljeni
oprugama za zatvaranje poklopca koje su zaštićene od mehaničkih udara i vremenskih prilika.
Snabdeveno sa 2 bočne ručke i 2 rukohvata sa zadnje strane za transport. Po obodu kontejnera lim
je orebren radi jače konstrukcije kontejnera i stabilnosti. Na dnu kontejnera nalazi se čep za ispust
kondenzata i tečnosti. Opremljen odgovarajućim oznakama po zahtevu Korisnika.
Poz. Opis pozicije
18
Nabavka i isporuka četki za čišćenje podnih površina. Dužina drške 1500mm, dužina četke
1000mm, širina četke 100mm. Podloga i drška od pune bukovine, vezni element od pocinkovanog
lima, dlaka prirodna sa dodatkom PVC niti. Dužina dlake 50mm.
19
Nabavka i montaža kontejnera sa 2 kancelarije (vagar – portir i upravnik). Kontejner je izrađen
od trajnog materijala otpornog na koroziju i druge vremenske uticaje. Dimenzije:
6058x2438x2591mm. Nosiva konstrukcija kontejnera je zavarena čelična konstrukcija izvedena iz
lima debljine 3 mm. Podna konstrukcija kontejnera izvedena je od hladno oblikovanog U i C profila.
Pod kontejnera je višeslojni pocinkovani lim debljine 0,75 mm s donje strane, izolacija kamenom
vunom 100 mm, parna brana od PE folije, nosiva vodootporna iverica 22 mm, antistatik pod 2 mm.
Koeficient prolaza K=0,335 W/m2K. Krov kontejnera sa gornje strane ravni lim pocinkovani 0,75 mm,
izolacija kamenom vunom 100 mm, sendvič – panel debljine 50mm, ispunjen poliuretanom sa
niskoprofilisanim limovima debljine 0,75 mm sa obe strane. Koeficient prolaza K=0,360 W/m2K.
Unutrašnji plafon čini naličje sendvič panela. Zidovi su izrađeni od sendvič panela debljine 50 mm,
ispunjeni poliuretanom. Spoljašnju i unutrašnju stranu sendvič panela čine limovi debljine 0,75 mm,
niskoprofilisani, boja RAL 9002. Ulazna vrata - 2 kom. PVC dimenzije 850 x 2000 mm. Prozori - 3
kom. PVC prozora dimenzije 850 x 1000 mm sa mogućnosti horizontalnog i kip otvaranja, UV
folijom, niskoemisionim staklom i venecijanerom. Boja kontejnera - dvokomponenta poliuretanska
boja, bela RAL 9002. Svi spojevi na kontejneru su vodonepropusni. Krovište - sekundarno krovište
ima pad na jednu stranu, sa završnom oblogom od pocinkovanog profilisanog lima, dimenzije
osnove krovišta cca. 6100mm x 2900 mm, odvodnjavanje pomoću oluka. Dodatna oprema - 2 kom.
klima uređaj, klasični split sistem, toplotni kapacitet 12000 BTU; 2 kom. – grejno telo električni
panelni radijator 2 kW. Elektro instalacija - razvodna tabla, izvedeno unutrašnje kabliranje u
kanalicama, 11 kom. monofaznih OG šuko utičnica montiranih na visini od 0,5 m od poda, 2 kom.
monofaznih OG šuko utičnica montiranih na 2 m od poda za klima uređaj, 2 kom. serijskih OG
prekidača za unutrašnju rasvetu, 2 kom. fluo svetiljke 2x36W za unutrašnju rasvetu, pripremljeno
priključno mesto za uzemljenje. Enterijerska oprema – 3 kom. radni sto pravougaonog oblika
dimenzije 1400 x 800 x 750 mm, 3 kom. kancelarijske radne stolice sa rukonaslonom i točkićima, 2
kom. klub stolice. Ostalo – spoljni pult dim. 2000 x 300 mm od lima sa čeličnom podkonstrukcijom,
table za obeležavanje prostorija na svim vratima. Napomena: instalacije slabe struje nisu standardna
oprema i opisane su u posebnom projektu.
20
Nabavka i montaža kontejnera sa sanitarnim čvorom i garderobom. Kontejner je izrađen od
trajnog materijala otpornog na koroziju i druge vremenske uticaje. Dimenzije: 6058x2438x2591mm.
Nosiva konstrukcija kontejnera je zavarena čelična konstrukcija izvedena iz lima debljine 3 mm.
Podna konstrukcija kontejnera izvedena je od hladno oblikovanog U i C profila. Pod kontejnera je
višeslojni pocinkovani lim debljine 0,75 mm s donje strane, izolacija kamenom vunom 100 mm,
parna brana od PE folije, nosiva vodootporna iverica 22 mm, antistatik pod 2 mm. Koeficient prolaza
K=0,335 W/m2K. Krov kontejnera sa gornje strane ravni lim pocinkovani 0,75 mm, izolacija
kamenom vunom 100 mm, sendvič – panel debljine 50mm, ispunjen poliuretanom sa
niskoprofilisanim limovima debljine 0,75 mm sa obe strane. Koeficient prolaza K=0,360 W/m2K.
Unutrašnji plafon čini naličje sendvič panela. Zidovi su izrađeni od sendvič panela debljine 50 mm,
ispunjeni poliuretanom. Spoljašnju i unutrašnju stranu sendvič panela čine limovi debljine 0,75 mm,
niskoprofilisani, boja RAL 9002. Vrata - 2 kom. PVC dimenzije 850 x 2000 mm, 2 kom. PVC
Poz. Opis pozicije
dimenzije 700 x 2000 mm, 1 kom. klizna PVC dimenzije 700 x 2000 mm,. Prozori - 2 kom. PVC
prozora dimenzije 850 x 1000 mm sa mogućnosti horizontalnog i kip otvaranja, UV folijom,
niskoemisionim staklom i venecijanerom; 2 kom. - PVC prozor dimenzije 600 x 600 mm sa
mogućnosti horizontalnog i kip otvaranja, UV folijom i niskoemisionim staklom. Boja kontejnera dvokomponenta poliuretanska boja, bela RAL 9002. Svi spojevi na kontejneru su vodonepropusni.
Krovište - sekundarno krovište ima pad na jednu stranu, sa završnom oblogom od pocinkovanog
profilisanog lima, dimenzije osnove krovišta cca. 6100mm x 2900 mm, odvodnjavanje pomoću oluka.
Dodatna oprema - 3 kom. grejno telo električni panelni radijator 2 kW. Elektro instalacija - razvodna
tabla, izvedeno unutrašnje kabliranje u kanalicama, 5 kom. monofaznih OG šuko utičnica montiranih
na visini od 0,5 m od poda, 1 kom. monofaznih OG šuko utičnica montiranih na 1.5 m od poda za
bojler, 3 kom. serijskih OG prekidača za unutrašnju rasvetu, 3 kom. fluo svetiljke 2x36W za
unutrašnju rasvetu, pripremljeno priključno mesto za uzemljenje. Enterijerska oprema – 13 kom.
jednodelnih garderobnih ormana dimenzije 320 x 430 x 1780 mm, svaki ima po dva boksa na
zaključavanje, napravljeni od bojenog pocinkovanog lima. Sanitarije i galanterija – izvedene
instalacije unutrašnjeg vodovoda i kanalizacije po zidu, 2 kom. umivaonik sa armaturom, 2 kom. tuš
kade sa armaturom, 1 kom. bojler niskomontažni 10 l, 1 kom. bojler vertikalni 80 l, 2 kom. vodokotlić,
2 kom. WC šolja sa držačem za papir, 2 kompleta pribora za umivaonik (ogledalo sa policom, držač
za sapun, držač za peškir metalni), 2 kom. zavese za tuš kadu. Ostalo – table za obeležavanje
prostorija na svim vratima.
Napomena:
Ponuđač je dužan da u sklopu nabavke i montaže gore navedene opreme uradi sledece:
21. Ugradnja elektro-instalacija i povezivanje svih funkcija postrojenja. komandnih instalacija i
signalna elektro instalacija za upravljanje. Spajanje pogonskih funkcija postrojenja. Elektro spajanje
na glavni razvodni ormar.
22. Puštanje u rad i održavanje. Troškovi servisa i održavanja u garantnom roku rada postrojenja.
Rezervni delovi ugrađeni u garantnom roku od 12 meseci. Dolazak na postrojenje – zamena
potrošnih delova. Obuka rukovodioca i radnika na postrojenju i upravljanje procesom, upućivanje u
tehnologiju rada i radnih operacija, te obuka efikasnosti rada, korišćenje zaštitnih radnih sredstava u
radnom procesu. Ispitivanje delova postrojenja i balansiranje funkcionalnosti u skladu sa planiranim
kapacitetom. Obuka, puštanje u rad radnog nadzora i zaustavljanja postrojenja. Obuka poslužioca i
radnika za bezbednost rada na postrojenju. Izdavanje uverenja o obučenosti za rad i upravljanje
postrojenjem. Izdavanje sertifikata zaposlenima za siguran rad i upravljanje. Predaja projekta i
ključeva korisniku, ugovaraču i ovlašćenom predstavniku. Predaja tehničke dokumentacije, uverenja
za siguran rad postrojenja, tehnički pregled ugovorenih radova, te montiranog postrojenja. Početak
probnog rada i sastavljanje zapisnika o primopredaji. Probni rad min. 6 meseci. Potpisivanje ugovora
o servisiranju i godišnjem remontu postrojenja. Obavezna izrada izvođačkog projekta od strane
isporučioca sa svim neophodnim detaljima.
GRAFIČKA DOKUMENTACIJA
01
02
03
04
05
Situacija
Tehnološka linija – Osnova
Tehnološka linija – Presek kroz liniju za sortiranje
Tehnološka linija – Presek kroz liniju za baliranje
Specifikacioni listovi
Download

Prilog 2 - Tehnička specifikacija (SRB)