Vlada Republike Srbije
Republika Srbija
Ministarstvo saobraćaja
Ministarstvo unutrašnjih
poslova
Konferencija
Uz podršku Ministarstva za saobraćaj Republike
Srbije, Udruženje poslodavaca putne privrede
„Putar“ i JP „Putevi Srbije“ organizuje Prvu
međunarodnu naučno-stručnu konferenciju,
„Savremeno održavanje puteva“ od 07. do 09.
novembra 2013. godine u Hotelu Izvor,
Aranđelovac, Srbija. Konferencija je usmerena
na održavanje, rehabilitaciju, poboljšanje i
širenje mreže puteva radi stimulisanja
ekonomskog oporavka, promocije rasta i
podrške društvenoj koheziji. Zamisao je da se
Konferencija bavi ne samo sadašnjim akutnim
potrebama regiona za infrastrukturom, već i
budućim razvojnim potrebama.
Cilj
Obezbeđenje stabilnog izvora finanasiranja koji
će omogućiti održavanje državnih puteva I i II
reda, očuvanje njihove vrednosti i pre svega
poboljšanje bezbednosti saobraćaja.
Hotel “Izvor”, Aranđelovac
Posebni aspekti
Regionalna
saradnja
za
delegacije
ministarstava baviće se temama vezanim za
unapređenje regionalne saradnje i prohodnosti
saobraćaja na graničnim prelazima. Očekivani
rezultati
Konferencije
su:
viši
stepen
međusobnog razumevanja, koji je neophodan
za napredak na regionalnom nivou, veća
efikasnost po pitanju koordinacije na globalnom
nivou, širenje znanja i pozitivnih iskustava u
regionu.
Učesnici
Ciljna grupa su ministri i službenici vlada
zemalja iz regiona, međunarodni finansijeri,
eksperti,
investitori,
konsultanti,
lokalne
samouprave, konferencija gradova, naučnici,
Udruženje poslodavaca putne
privrede
Republike Srbije „PUTAR“
profesori i svi zainteresovani za ekonomski
prosperitet jugoistočne Evrope.
Glavne teme
• Stanje putne mreže Republike Srbije,
predlog poboljšanja i održivo finansiranje
• Uticaj održavanja puteva na bezbednost
saobraćaja
• Održavanje putne mreže Republike Srbije
(Integrisani
informacioni
sistemi
o
putevima)
• Putevi i zaštita životne sredine
Radni jezik
Radni jezik konferencije je srpski uz simultani
prevod na engleski.
Počasni odbor
- Ministar saobraćaja Aleksandar Antić
- Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić
- Ministar regionalnog razvoja i lokalne
samouprave Igor Mirović
- Ministar finansija Lazar Krstić
- Ministar privrede Saša Radulović
- Siim
Kallas,
potpredsednik
Evropske komisije
- Ambasador Delegacije Evropske unije u
Republici Srbiji, Michael Davenport
- Ministri saobraćaja iz okruženja
- SANU, Akademik Nikola Hajdin
- Rektor Univerziteta u Beogradu, Nišu i
N.Sadu, Vladimir Bumbaširević, Dragan
Antić, Miroslav Vesković
- Dekan
Građevinskog
fakulteta,
Univerziteta u Beogradu, Nišu i N. Sadu
Dušan Najdanović, Petar Mitković,
Miroslav Bešević
- Dekan Saobraćajnog fakulteta,
Univerziteta u Beogradu Branimir Stanić
Organizacioni programski odbor
-
-
-
-
Državni sekretar Ministarstva saobraćaja
Miodrag Poledica
Državni sekretar Ministarstva građevine i
urbanizma Miodrag Jocić
Direktor JP „Putevi Srbije“, Zoran Drobnjak
Predsednik NO JP „Putevi Srbije“, prof. dr
Milan Vujanić
Načelnik Uprave saobraćajne policije, general
Dragiša Simić
EBRD, Mateo Patrone, Direktor u Srbiji
Tony Verheijen, šef Kancelarije Svetske
banke u Srbiji
Predsednik PK Srbije, Sertić Željko
Inženjerska Komora Srbije, Milovan
Glavonjić
Građevinski fakultet, Skoplje, Prof. dr
Radojka Dončeva
Saobraćajni fakultet, Sarajevo, Prof. dr
Džafer Kudumović
Inženjerska Komora Crne Gore, Dušan
Kokić
Koridori Srbije, Dmitar Đurović
Via vita, Društvo za puteve Srbije, Biljana
Vuksanović
Prof. dr Milenko Dželetović
Prof. dr Aleksandar Cvetanović
Direktor AD Novi Pazar - Put, Izet Ljajić
Predsednik udruženja „Putar“, Milan Bojović
Tehnički odbor
-
Direktor Sektora održavanja javnih puteva
I i II reda, Zoran Stojisavljević
Ministarstvo saobraćaja, Sektor za puteve i
bezbednost, načelnik odeljenja Momir
Kočović
-
Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Prof. dr Popović Zdenka
Građevinski fakultet, Doc. dr Goran Mladenović
Građevinski fakultet, Doc. dr Dejan Gavran
Direktor Visoke tehničke škole strukovnih
studija, Niš, Dejan Blagojević
Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš,
mr Dragan Perić
FTN, Novi Sad, Prof. dr Đ. Uzelac
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja,
Stojadin Jovanović
Direktor Instituta za puteve, Ivan Tejić
Direktor Vojvodinaput, Novi Sad, Marko
Cigić
Prof. dr Jovan Gorčić, emeritus
JP „Putevi Srbije“, Ljerka Ibrović
Direktor „Srbijaput“, Dragan Vujnović
Radovi:
Stručno – tehnička podrška: Visoka tehnička
škola strukovnih studija, Niš
Abstrakte i radove dostaviti: Mr Dragan Perić
Mob. Tel. +38163 406 606
Email: [email protected],
[email protected]
Uputstvo za autore/predavače: www.sop.rs,
www.putar.rs, www.putevi-srbije.rs
Tehnička izložba
Za vreme Konferencije održava se tehnička
izložba. Svako od izlagača imaće na
raspolaganju prostor od 15m2 po ceni od
55.000,00 din. / domaći učesnici odnosno 500
evra / strani učesnici.
Program
Četvrtak, 07. novembar
15:00 -19:00 Okupljanje učesnika i registracija
Petak, 08.novembar
10:30 -11:00 Otvaranje skupa
11:00 -14:00 Stanje putne mreže Republike
Srbije, predlog poboljšanja i
održivo finansiranje
Okrugli sto
14:00 -14:30 Kafe pauza
14:30 -15:00 Konferencija za štampu
15:00 -16:00 Ručak
16:00 -17:00 Uticaj održavanja puteva na
bezbednost saobraćaja
17:00 -17:30 Diskusija
21:00
Svečana večera
Subota, 09.novembar
Rok
Finalni program:
31.10.2013.g.
Kotizacija
1. 5.000,00 din. / domaći učesnici
2. 50 evra / strani učesnici
Kotizacija obuhvata
učešće na konferenciji, propratni materijal, kafe
pauze, jedan ručak i jednu svečanu večeru.
10:00 -12:00 Održavanje putne mreže Republike
Srbije (Integrisani informacioni
sistemi o putevima)
12:00 -12:30 Kafe pauza
12:30 -13:45 Putevi i zaštita životne sredine
13:45
Ručak
Download

II Obaveštenje - Savremeno održavanje puteva