КУЛТ СВЕТИХ
НА БАЛКАНУ
п
Мирјана Детелић
Татјана Суботин-Голубовић
Маја Јакимовска-Тошић
Бранислав Цветковић
Даница Поповић
Јелена Дергенц
Мирослав Тимотијевић
Александар Новик
ЛИЦЕУМ 7
КРАГУЈЕВАЦ 2002
ТНЕ CULT OF SAINTS
IN THE BALKANS
II
Editor in cheif
Nikola Tasić
Editor
Mirjana Detelić
Received at the XVII session of the Scientific Council of the Centre for Scientific Research SASA
and University o f Kragujevac
LICEUM 7
KRAGUJEVAC 2002
КУЛТ СВЕТИХ
НА БАЛКАНУ
II
Одговорни уредник
Никола Тасић
Уредник
Мирјана Детелић
Примљено на 17. Седници Научног већа Центра за научна истраживања САНУ
и Универзитета у Крагујевцу
ЛИЦЕУМ 7
КРАГУЈЕВАЦ 2002
САДРЖАЈ
Мирјана Детелић,
Култ светих на Бткану - други пут
Татјана Суботин-Голубовић,
Култ арханђела Михаила
V средњовековној Србији
Маја Јакимовска-Тошић,
7
9
Третман чудотворења у култу
светог Јоакима Осоговског
25
Икона у контексту: ка њеној
функционалној прилагодљивости
41
Пустиножитељство
Светог Саве Српског
61
Јелена Дергенц,
Мошти св. Стефана Штиљановића
87
Мирослав Тимотијевић,
Од светитеља до историјских хероја
- култ светих деспота Бранковића
уШХвеку
113
Католички празници, обреди и народно
хришћанство у Цукађину. Грађа
са експедиције у северноалбанске Алпе
145
Бранислав Цветковић,
Даница Поповић,
Александар Новик,
Download

PDF, 352kB - Mirjana Detelić