International Academy
of Hypnosis and Persuasion
TRENING CENTAR U BEOGRADU
AKTUE LNI TRENINZI
Profesionalni Trening
Hipnoterapije
Uključuje 100 sati profesionalnog treninga i
supervizije, polaganje završnog ispita pred
Profesionalni trening hipnoterapije
Naučite tajne koje su u osnovi
hipnoze i drugih tehnika persuazije!
domaćim i inostranim trenerom.
Otvorite svoju
Hipnoterapijsku praksu!
Interaktivni Online Trening
Hipnoterapije
Otkrijte moć vašeg uma!
moderan oblik individualnog interaktivnog
Naučite kako da pomognete drugima
i sebi!
treninga koji se odvija jedan na jedan sa
instruktorom putem SKYPE-a. Plaćanje na rate,
HD kvalitet videa i još mnogo toga.
Naučite hipnozu za samo tri dana!
Naučite da programirate svoj
um tako da radi za vas!
Naučite da koristite hipnozu:
U terapiji
U coaching-u
U sportu
U korporacijskom kontekstu
Za ostavljanje pušenja
Smanjenje telesne težine
Prevazilaženje strahova
Redukciju stresa
Povećanje motivacije
Povećanje kreativnosti
I još mnogo, mnogo toga ...
Pomažite drugima i zaradite novac,
postanite svoj gazda!
International Academy of Hypnosis
and Persuasion
WWW.SKOLAHIPNOTE RAP I JE.COM
COM
Dobrodošli u Interancionalnu Akademiju za Hipnozu i Persuaziju!
Ja sam Vladimir Mišić, internacionalni trener hipnoze i direktor trening centra IAHP u
Beogradu. IAHP je moderna evropska škola sa sedištem u Lublinu (Republika
Poljska). IAHP organizuje profesionalne treninge u Nemačkoj, Švajcarskoj, Poljskoj,
Ukrajini, Slovačkoj a od sada i u Srbiji. Treninzi se održavaju na Engleskom i
Srpskom jeziku. Moju kratku biografiju možete pročitati ovde:
Vladimir Mišić dipl.psiholog-master, doktorand na odeljenju za
psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Hipnoterapeut,
Sertifikovani hipnotizer, Internacionalni trener hipnoze, NLP
praktičar, RECBT savetnik, Praktičar metoda telesne svesnosti,
Radix metoda i metoda Vegetoterapije, stalni član Američke
Internacionalne Asocijacije i Američke Alijanse Hipnotizera,
direktor IAHP trening centra u Srbiji i Poljskoj, član Društva
Psihologa Srbije, osnivač psihološkog savetovališta Ekvilibrijum
u Beogradu i website-a Vaš Psiholog.
PROGRAM PROFESIONALNOG TRENINGA
HIPNOTERAPIJE
Profesionalni trening hipnoterapije sastoji se iz ukupno dva modula. U prvom
modulu naučićete sve o hipnozi a u drugom modulu naučićete kako da hipnozu
primenjujete u vašoj terapijskoj ili coaching praksi. Kada završite prvi modul
organizovaćemo drugi modul u dogovoru sa članovima grupe sa kojom ste pohađali
trening. Između prvog i drugog modula mora proći neko vreme (najmanje mesec ili
dva) kako bi ste imali prilike da primenite i uvežbate znanje i veštine koje ste naučili
na prvom modulu i uradili domaće zadatke koji će biti sastavni deo vašeg završnog
ispita.
Svaki modul traje tri dana tokom jednog vikenda (petak od 18h do 22h, subota i
nedelja od 10h do 19h sa pauzom za ručak). Trening se odvija u prostorijama naše
škole u Beogradu. Trening je intenzivan i zahtevan ali veoma dinamičan, zabavan i
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
podrazumeva vaše aktivno učešće. Već drugog dana treninga imaćete priliku da
hipnotišete vaše kolege / koleginice iz grupe. Nakon završenog prvog modula
imaćete prilike da stečena znanja i veštine uvežbavate pre nego što počnete drugi
modul. Ceo trening traje ukupno 100 sati (50 sati treninga u dva modula, 20 sati
samostalne prakse i 30 sati za obeveze i aktivnosti oko završnog ispita).
Moduli su tako organizovani da prvi modul može završiti svako ko želi da nauči
hipnozu (bez obzira na njegovu ili njenu primarnu profesiju) ali ne želi da se bavi
kliničkom praksom ili coachingom. Drugi modul je namenjen onima koji žele da
hipnozu primenjuju u terapiji ili coachingu što podrazumeva usvajanje naprednih
tehnika.
Trening je tako koncipiran da svaki kandidat nauči sve što mu / joj je potrebno za
profesionalalan, kompetentan i etički rad u svojoj hipnoterapijskoj praksi. Reč je o
modernom, dinamičnom, intenzivnom i sveobuhvatnom treningu koji će vam pored
prilike da naučite brojne moćne tehnike hipnoze omogućiti da zaista razumete šta je
hipnoza, kako ona radi i koji su to psihološki principi u osnovi tehnika koje se
koriste u hipnozi. To je jako važno jer vam razumevanje principa (a ne samo tehnika)
daje fleksibilnost u radu, daje vam samopouzadnje, mogućnost da sami kreirate
svoje tehnike, znanje kada i kako možete primenjivati određene tehnike a kada ne,
daje vam pravi uvid u vašu uspešnost i omogućava da zaista razumete klijente sa
kojima radite.
Nakon završetka oba modula kandidati polažu završni ispit. Završni ispit
podrazumeva:
1. Superviziju jedne snimljene audio seanse na Engleskom jeziku koju supervizira
supervizor iz Amerike. Supervizija ove seanse je neophodna za dobijanje
sertifikata American Alliance of Hypnotists. U slučaju da kandidat ne želi ovaj
sertifikat i članstvo u američkoj asocijaciji (iz ličnih razloga ili zato što ne govori
engleski jezik) nije u obavezi da uradi ovaj deo supervizije.
2. Superviziju jedne snimljene audio seanse na Srpskom jeziku koju supervizira
eksterni supervizor iz naše škole. Ovaj deo supervizije je obavezan za sve
kandidate i vodi dobijanju sertifikata IAHP (International Academy of Hypnosis
and Persuasion).
3. Pisanje dva skripta na zadatu temu na Srpskom jeziku
4. Polaganje pisanog testa znanja
Cena jednog modula iznosi 250 evra. Informacije o načinu plaćanja i proceduri za
prijavljivanje na trening pročitajte u aplikacionom formularu ili na našem website-u:
http://www.skolahipnoterapije.com.
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
Program modula
Modul 1 – Hipnoza
 Šta je to hipnoza? – definicija i prava istina o tome šta hipnoza jeste a šta nije
 Kratka istorija hipnoze
 ABS formula – formula koja objašnjava šta je u osnovi svakog hipnotičkog
procesa i objašnjava princip koji je u osnovi bilo koje hipnotičke tehnike i bilo kog
metoda persuazije
 Sugestibilnost i Imaginacija – principi i razumevanje
 Karakteristike, funkcije i ograničenja svesnog uma
 Karakteristike i funkcije nesvesnog uma
 Moždani talasi i hipnoza
 Uvodni razgovor sa subjektom – kako da pripremite subjekta za hipnozu kako bi
vaš uspeh bio unapred zagarantovan
 Testovi sugestibilnosti
 Klasifikacija klijenata – analitički vs. neanalitički klijenti
 Četiri faze hipnotičkog procesa
 Metode indukcije transa – klasične metode, principi koji su osnovi metoda
indukcije, kako da sami napravite svoju metodu indukcije
 Metode instant i nagle indukcije transa – na kom principu funkcionišu i kako da
napravite svoje tehnike instant ili nagle indukcije transa
 Tehnike za produbljivanje transa
 Stupnjevi hipnoze i tehnike za produbljivanje transa
 Neke od tehnika za procenu dubine transa
 Tehnike za prekidanje transa – kako da subjekta izvedete iz hipnoze
 Lingvističke i paralingvističe karakteristike hipnotičkog jezika – kako da koristite
jezik u hipnozi tako da vaše sugestije budu suptilne i veoma moćne
 Kako da konstruišete sugestije da bi ste postigli ono što želite sa vašim subjektom
 Hipnoterapijski skriptovi – šta su skriptovi i kako da napravite vlastiti skript umesto
da memorišete ili čitate tuđe
 Kako da veoma lako i brzo postanete samopouzdani hipnotizer – kako da
prevaziđete tipčne greške početnika, u startu se otarasite sumnji u sebe, raširenih
predrasuda i nerealističnih očekivanja
 Kako da sve što klijent uradi okrenete u korist hipnotičkog procesa
 Struktura i organizacija seanse – analitička i neanalitička seansa
 Samohipnoza – kako da programirate sopstveni um da radi za vas
 Principi sigurne prakse – kako da koristite hipnozu za dobrobit drugih i sebe, kako
da se nosite sa abreakcijama, koje subjekte da izbegavate u vašem radu i kako
da ih prepoznate
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
Modul 2 – Primena hipnoze u terapiji i coachingu




























Uvodna hipnoterapijska seansa
Hipnoterapijski intervju
Definisanje terapijskih ciljeva
Priprema klijenta za seansu
Terapijski formulari
Dijagnostičke tehnike
Posthipnotičke sugestije – princip na kome rade i kako da ih koristite
Kako da koristite metafore u hipnozi
Tehnike hipnotičke regresije i njihova upotreba
Pseudoregresija
Kompletan program zamene bilo koje negativne navike ( Total Habit Replacement
Program – program koji trostruko uvećava uspeh i trajnost hipnoterapijskog
tretmana)
Kompletan program odvikavanja od pušenja - tri različita programa
Primena hipnoze u smanjenju telesne težine
Redukcija stresa
Upravljanje bolom
Rad sa depresijama
Rad sa fobijama
Rad sa napadima panike
Rad sa besom
Neke od veoma moćnih NLP tehnika
Stop tehnika
Nekoliko tehnika Eriksonijanske hipnoze
Kako da koristite specijalnu audio tehnologiju i olakšate svojim klijentima da uđu u
trans tokom seansi
Kako da napravite mp3 seanse za vaše klijente
Etika u hipnoterapijskoj praksi
Vrste hipnoterapijskih seansi i kako da ih izvodite
Otvaranje kancelarije za rad
Marketing strategije i biznis plan za vaš hipnoterapijski biznis
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
Po završetku treninga svaki kandidat dobija Dva sertifikata, jedan od
Internacionalne Akademije za Hipnozu i Persuaziju (International Academy of
Hypnosis and Persuasion) a drugi od Američke Alijanse Hipnotizera (American
Alliance of Hypnotist). Pored sertifikata kandidat dobija i doživotno članstvo u
pomenutoj Američkoj asocijaciji, što omogućava da se njegovo ili njeno ime nađe na
Internacionalnoj listi hipnoterapeuta na Internet stranici ove asocijacije.
Nakon završetka treninga kandidati dobijaju:
1. Dva sertifikata – jedan od IAHP (Diploma of Hypnotherapy) i drugi od
American Alliance of Hypnotist (sa titulom Certified Hypnotist).
2. Preko 1000 strana profesionalnih knjiga u PDF formatu na engleskom jeziku
3. CD sa preko 30 video klipova demonstracija hipnotičkih tehnika
4. Dva DVD-a sa audio kursom na Srpskom jeziku koji pokrivaju sve što je
rečeno na kursu (Mp3 fajlovi)
5. Dva štampana priručnika za hipnozu i hipnoterapiju na Srpskom jeziku
6. MP3 seanse i druge bonus materijale!
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
INTERAKTIVNI ONLINE HIPNOTERAPIJSKI TRENING
Interaktivni Online hipnoterapijski trening je sasvim jedinstven i moderan oblik
treninga za sve one koji iz bilo kojih razloga ne mogu ili ne žele da dođu na trening u
našem centru u Beogradu. Za razliku od drugih Online treninga koji se baziraju
isključivo na audio, video prezentacijama i PDF materijalima, naš trening je znatno
napredniji, dinamičniji i interaktivniji. Ovaj trening podrazumeva stalnu interakciju
kandidat - trener koja se odvija putem SKYPE-a. Reč je o interakciji jedan na
jedan, sve lekcije se odvijaju putem SKYPE-a. Akademija garanutuje kvalitetnu
kvalitetnu vezu i HD video kvalitet kursa.
Tokom svake lekcije studenti imaju priliku da postavljaju pitanja treneru, trener ima
mogućnost da daje instrukcije, demonstrura tehnike, objašnjava i zadaje zadatke i
pruža povratne informaciju kandidatu o njihovom izvođenju. Trener daje instrukcije
tokom lekcija direktno kandidatu i prilagođava trening svakom kandidatu posebno
u zavisnosti od njegovih ili njenih preferencija.
Program Online treninga je identičan programu treninga uživo. Razlike je samo u
strukturi nastave. Trening se sastoji od ukupno 25 lekcija u trajanju od po 60 minuta
(ukupno 50 sati treninga + 50 sati samostalnog praktičnog rada, obeveza i aktivnosti
oko završnog ispita). Lekcije pokrivaju teme iz oba modula, praktične vežbe i
teorijska objašnjenja. Kandidati dobijaju potpuno iste materijale kao i kandidati koji se
odluče za trening uživo. Završni ispit je identičan ispitu koji polažu kandidati u
našem trening centru. Po završetku treninga i polaganja ispita, kandidati dobijaju
sertifikat Internacionalne Akademije za Hipnozu i Persuaziju (International Academy
of Hypnosis and Persuasion).
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
Interaktivni Online trening je Individualni Trening koji je istovetan treningu uživo jer
omogućava direktnu interakciju sa trenerom. Najveća prednost ovog formata treninga
je mogućnost prilagođavanja treninga svakom kandidatu posebno.
Prednosti Interaktivnog Online treninga su:
Mogućnost da pohađate trening iz vašeg doma
Ušteda vremena i novca na putovanje
Jeftinija školarina zbog uštede u neophodnim resursima
Trening je prilagođen individualnim potrebama kandidata
Online trening je moguće završiti tempom koji odabere sam kandidat (trening
može trajati najmanje nedelju dana a najduže 8 nedelja)
 Online trening je moguće plaćati u ratama (2, 4 ili 5 rata)





Cena treninga iznosi 400 evra. Školarinu možete platiti u dve rate od po 200 evra, 4
rate po 100 evra ili 5 rata po 80 evra. Po polaganju završnog ispita kandidat dobija
sertifikat Internacionalne Akademije za Hipnozu i Persuaziju.
Kako da se prijavite za trening
Broj učesnika po treningu je ograničen (trening grupe mogu imati najmanje dva a
najviše 10 učesnika) i stoga je neophodno da se prijavite unapred (najkasnije nedelju
nedelju dana pre održavanja treninga). Datumi održavanja aktuelnih treninga
istaknuti su na našem wesite-u. Procedura prijave za trening podrazumeva sledeće:
popunite u celosti aplikacioni formular i pošaljite ga nam na našu email adresu
[email protected]
KONTAKT
Ako imate bilo kakva pitanja u vezi treninga, načina prijavljivanja ili plaćanja
slobodno nas kontaktirajte i pitajte sve što vas zanima. Možete nas kontaktirati
na sledeće načine:
1. Poslati nam email na našu email adresu [email protected]
2. Poslati SMS na naš kontakt telefon u Republici Srbiji +381 63 836 7981
(molimo vas da nas ne zovete na ovaj telefon već da smo pošaljete sms jer smo veći deo
vremena u roamingu)
3.
SKYPE – naš username je: hipnoterapija – najbolji i potpuno besplatan način da nas
kontaktirate, pošaljite nam request mi ćemo ga prihvatiti, zatim nam napišite sadržaj poruke,
ako smo online možemo stupiti sa vama u kontakt i putem videa.
4.
Mobilni telefon u Republici Poljskoj +48 514 513 287 (računajte da ova vrsta
razgovora podrazumeva internacionalni poziv).
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
Posetite naš website www.skolahipnoterapije.com
Želimo vam fantastičan dan!!!
International Academy of Hypnosis and Persuasion
Website: http://www.skolahipnoterapije.com
Email: [email protected]
SKYPE username: hipnoterapija
SMS kontakt telefon: +381 63 836 7981
Download

International Academy of Hypnosis and Persuasion