3. reprezentacní ples sester
Miss sestra 2011
Vážení přátelé,
uplynulo již hodně vody ve Vltavě.
od prvního bálu na dnešním Slovanském ostrově v roce 1837
ice pokračuje dodnes. Jsme rádi,
Od té doby se zde konalo mnoho prestižních plesů a tato trad
mezi nepřehlédnutelné společenské
že i reprezentační plesy zdravotních sester se důstojně zařadily
události, které jsou se Žofínem spojovány.
ochyby přispívá také účast významných
bezp
tomu
k
ce
palá
ního
sanč
rene
novo
sféry
atmo
esní
nobl
mě
Kro
náročné a sestry si zaslouží uznání
je
íků
votn
zdra
lání
Povo
em.
átor
prim
ským
praž
s
čele
v
hostů
to plesu. Zaslouží si vybočit
a poděkování, které je mimo jiné vyjádřeno právě pořádáním toho
v plesových toaletách.
z každodenního pracovního shonu a přeměnit se v krásné dámy
si z plesu, na kterém probíhalo finále
Na plese jim to slušelo všem a ty nejkrásnější a nejsympatičtější
soutěže Miss sestra 2011, odnášely korunky vítězek.
Děkujeme všem hostům za jejich účast a partnerům za podporu
u snímky z této fotoknihy. Budeme se
při realizaci této akce. Dovolte nám připomenout atmosféru ples
tačním plese sester, který opět proběhne
těšit na opětovné setkání na dalším, v pořadí již 4. reprezen
v prostorách paláce Žofín.
Organizační tým
We Make Media, s. r. o.
Hostesky přivádějí na podium pražského primátora, doc. MU
Dr. Bohuslava Svobodu, CSc.
3. reprezentační ples sester se konal pod záštitou Magistrátu
hl.m. Prahy, zahájil jej pražský primátor
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Předtančení v podání TŠ Standardklub Praha o.s.
Prezidentka České asociace sester, Mgr. Dana Jurásková, Ph.
D., MBA, vítá účastníky plesu
Vyprodané vstupenky a plné sály svědčí o obrovském zájmu o
ples
Na plese nechyběly ani členky prezidia České asociace sester
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Ples moderovala s energií sobě vlastní Bára Štěpánová
Bára se při vzpomínkách na natáčení televizního seriálu Ord
inace v růžové zahradě
vžila do své role vrchní sestry Babety
O hudbu k tanci i poslechu se postarala skupina Funny Dan
ce Band
Přece jen víc k tanci…taneční parket nezůstal prázdný ani
na chvíli
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Svým zpěvem přišel sestry potěšit nestárnoucí Josef Laufer
Hitem Sex bomb a dalšími písněmi roztleskal taneční parket
zaplněný mnoha sexbombami
Někdo si užíval tance, někdo se jen pohupoval v rytmu, ale sedět
Jiní se jen zasněně oddávali poslechu
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
zůstal málokdo
Mnozí využili příležitosti vyfotografovat se s významnými osob
nostmi
Bohatý program umožňoval popovídat si spíše mimo sály
Ústřední motiv plesu připomíná účastníkům,
aby si včas zajistili vstupenky na příští rok
Sestřičkám plesové róby slušely,
přítomným pánům oči přecházely
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Také losování tomboly přilákalo mnoho diváků
Ceny předávala svým osobitým způsobem Bára Štěpánová
Půlnoc patřila Michalu Davidovi
Některé fanynky to nevydržely pod podiem
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
0
logo miss
Představení
členů poroty
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
prezidentka ČASu
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
pražský primátor
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví
prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc., děkan 1. LF UK
Představení
členů poroty
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.,
přednosta kardiocentra IKEM
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA,
ředitel Fakultní nemocnice v Motole
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Ing. Zbyněk Frolík, jednatel a ředitel firmy Linet Group SE
(uprostřed)
Ing. Sotirios Zavalianis (druhý zprava), majitel spol. Eur
odiagnos
Tomášem Petsinisem (první zleva), zástupcem ředitele Nemocni is s finalistkou Dagmar Dvořákovou,
ce Hořovice NH Hospital a.s.
a Mgr. Kamilem Kudelkou, jednatelem spol. Medoro, s.r.o.
Představení
členů poroty
Účast v porotě přijal i
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,
přednosta plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Spolu se soutěžící přichází pan Zbyněk Macháček,
jednatel Analytical Medical Instruments s. r. o.
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Moderování soutěže Miss sestra si opět užil Vojtěch Bernatský
Finalistky 1. soutěžního kola oblékla společnost IREA
Veronika Švandová,
budoucí Miss sestra sympatie 2011
a současně 1. vicemiss sestra 2011
Iva Víšková,
budoucí 2. vicemiss sestra 2011
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Petra Hladíková,
budoucí Miss sestra 2011
Vojtěch Bernatský si po 1. kole hrdě odvádí
10 finalistek ze sálu
Šaty do 2. soutěžního kola věnovala společnost Steilmann
Členové poroty měli pro finalistky mnohdy záludné otázky, na
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
snímku se ptá pan primátor Bohuslav Svoboda
Iva Víšková se s úsměvem zhostila odpovědi na otázku preziden
Pan inženýr Zavalianis, majitel společnosti Eurodiagnosis, pokl
tky ČASu, paní Dany Juráskové
ádal otázku slečně Petře Jakschové
Otázka pana Miloslava Ludvíka byla určena Jitce Hanousk
Petru Hladíkovou nepřivedl do rozpaků pan Zbyněk Macháč
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
ové
ek
Pan primátor Bohuslav Svoboda blahopřeje Miss sestře sympatie
2011, Veronice Švandové
Společné foto pana primátora a čerstvé držitelky titulu Miss
sestra sympatie 2011,
Veroniky Švandové, již s korunkou
Pan primátor losuje jednoho z účastníků plesu, který vhodil svůj hlas
do vázy se jménem a fotem Veroniky Švandové
Šťastný výherce obdržel soudek piva a balíček kompresivního zbož
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
í Maxis
sestra 2011, Iva Víšková;
Pan Bohumil Bělský, majitel spol. FABOS; 2. vicemiss
prezidentka ČASu, paní Dana Jurásková
Paní Daniela Bryolová, zástupkyně spol. Steilmann Praha,
spol. s.r.o.; 1. vicemiss sestra 2011,
Veronika Švandová a pan Martin Plíšek, náměstek MZ
Miss sestra 2010, Aneta Rusinová, předává korunku Petř
e Hladíkové, čerstvé Miss sestře 2011
a plesu), paní MUDr. Ivana Kaderková;
Ředitelka společnosti We Make Media, s. r. o., (organizátor
v Svoboda
Petra Hladíková, Miss sestra 2011; pan primátor Bohusla
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
cenu Petře Hladíkové:
Ing. Petr Makovský, zástupce spol. Fischer, předává hlavní
poukaz v hodnotě 80 000 Kč na zájezd od spol. Fischer
Ing. Stanislav Jančík, ředitel marketingu spol. Hartmann -
RICO; Petra Hladíková, Miss sestra 2011
MUDr. Ivana Kaderková, ředitelka společnosti We Make Med
ia, s. r. o., předává certifikáty na finanční
částku pro sesterské týmy výherkyň
atie 2011 a 1. vicemiss sestra 2011,
3 šťastné vítězky ověnčené korunkami (zleva: Miss sestra symp
iss sestra 2011, Iva Víšková)
vicem
2.
vá;
díko
Hla
a
Petr
11,
20
a
sestr
s
Mis
á;
ndov
Veronika Šva
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
Procítěná píseň pro všech 10 finalistek v podání Vojtěcha Ber
natského
Hudební dárek si finalistky užívaly
Spokojené úsměvy na tvářích vítězek i Vojtěcha Bernatského
10 finalistek, které získaly nejvíce hlasů na stránkách www.mis
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
ssestra.cz
Iva Víšková,
2. vicemiss sestra 2011
Veronika Švandová,
Miss sestra sympatie a současně 1. vicemiss sestra 2011
Vítězka Petra Hladíková,
Miss sestra 2011
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
A ještě
něco navíc!
Finalistky v sesterském od společnosti IREA
Ples se těšil zájmu médií, paní Dana Jurásková při
rozhovoru pro TV Metropol
Překvapení a radost Petry Hladíkové nad výhrou zájezdu
Paní Jarka Čechová, majitelka kadeřnického salonu a
paní Martina Křížová, vizážistka společnosti Zepter
Finalistky líčila Martina Křížová (Zepter International)
O účesy finalistek se postarala Jarka Čechová a její
profesionální tým
Hlasovací vázy k soutěži Miss sestra sympatie 2011
Partneři 3. reprezentačního plesu sester a soutěže Miss sestra 2011
3. reprezentační ples sester se konal za podpory
Magistrátu hlavního města Prahy.
Zlatý partner:
Stříbrní partneři:
Partneři:
Všem partnerům děkujeme za jejich podporu.
We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, tel.: +420 274 003 333
e-mail: [email protected] / www.wemakemedia.cz
Download

SNS03 - photobook - 210x270 - low res nahled.pdf