3. reprezentacní ples sester
Miss sestra 2011
SNS03 - photobook - 210x270.indd 1
20.3.2012 16:35:18
Vážení přátelé,
uplynulo již hodně vody ve Vltavě.
od prvního bálu na dnešním Slovanském ostrově v roce 1837
ice pokračuje dodnes. Jsme rádi,
Od té doby se zde konalo mnoho prestižních plesů a tato trad
mezi nepřehlédnutelné společenské
dily
zařa
ojně
důst
se
r
seste
ích
votn
zdra
y
ples
í
tačn
ezen
repr
i
že
události, které jsou se Žofínem spojovány.
přispívá také účast významných
by
ochy
bezp
tomu
k
ce
palá
ního
sanč
rene
novo
sféry
atmo
esní
Kromě nobl
náročné a sestry si zaslouží uznání
hostů v čele s pražským primátorem. Povolání zdravotníků je
to plesu. Zaslouží si vybočit
a poděkování, které je mimo jiné vyjádřeno právě pořádáním toho
v plesových toaletách.
z každodenního pracovního shonu a přeměnit se v krásné dámy
si z plesu, na kterém probíhalo finále
Na plese jim to slušelo všem a ty nejkrásnější a nejsympatičtější
soutěže Miss sestra 2011, odnášely korunky vítězek.
Děkujeme všem hostům za jejich účast a partnerům za podporu
u snímky z této fotoknihy. Budeme se
ples
sféru
atmo
out
omen
přip
nám
olte
Dov
.
akce
této
i
izac
real
při
plese sester, který opět proběhne
ím
tačn
ezen
repr
4.
již
dí
pořa
v
ím,
dalš
na
ní
setká
ovné
opět
těšit na
v prostorách paláce Žofín.
Organizační tým
We Make Media, s. r. o.
SNS03 - photobook - 210x270.indd 2
20.3.2012 16:35:22
SNS03 - photobook - 210x270.indd 3
20.3.2012 16:35:22
Hostesky přivádějí na podium pražského primátora, doc. MU
Dr. Bohuslava Svobodu, CSc.
hl.m
3. reprezentační ples sester se konal pod záštitou Magistrátu
. Prahy, zahájil jej pražský primátor
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 4
20.3.2012 16:35:24
Předtančení v podání TŠ Standardklub Praha o.s.
Prezidentka České asociace sester, Mgr. Dana Jurásková, Ph.
SNS03 - photobook - 210x270.indd 5
D., MBA, vítá účastníky plesu
20.3.2012 16:35:29
Vyprodané vstupenky a plné sály svědčí o obrovském zájmu o
ples
Na plese nechyběly ani členky prezidia České asociace sester
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 6
20.3.2012 16:35:36
Ples moderovala s energií sobě vlastní Bára Štěpánová
Bára se při vzpomínkách na natáčení televizního seriálu Ord
inace v růžové zahradě
vžila do své role vrchní sestry Babety
SNS03 - photobook - 210x270.indd 7
20.3.2012 16:35:40
O hudbu k tanci i poslechu se postarala skupina Funny Dan
ce Band
Přece jen víc k tanci…taneční parket nezůstal prázdný ani
na chvíli
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 8
20.3.2012 16:35:46
Svým zpěvem přišel sestry potěšit nestárnoucí Josef Laufer
Hitem Sex bomb a dalšími písněmi roztleskal taneční parket
SNS03 - photobook - 210x270.indd 9
zaplněný mnoha sexbombami
20.3.2012 16:35:52
Někdo si užíval tance, někdo se jen pohupoval v rytmu, ale sedět
zůstal málokdo
Jiní se jen zasněně oddávali poslechu
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 10
20.3.2012 16:35:56
Mnozí využili příležitosti vyfotografovat se s významnými osob
nostmi
Bohatý program umožňoval popovídat si spíše mimo sály
SNS03 - photobook - 210x270.indd 11
20.3.2012 16:36:03
Ústřední motiv plesu připomíná účastníkům,
aby si včas zajistili vstupenky na příští rok
Sestřičkám plesové róby slušely,
přítomným pánům oči přecházely
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 12
20.3.2012 16:36:09
Také losování tomboly přilákalo mnoho diváků
Ceny předávala svým osobitým způsobem Bára Štěpánová
SNS03 - photobook - 210x270.indd 13
20.3.2012 16:36:14
Půlnoc patřila Michalu Davidovi
Některé fanynky to nevydržely pod podiem
3. reprezentacní ples sester 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
0
SNS03 - photobook - 210x270.indd 14
20.3.2012 16:36:20
logo miss
SNS03 - photobook - 210x270.indd 15
20.3.2012 16:36:24
Představení
členů poroty
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
prezidentka ČASu
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
pražský primátor
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 16
20.3.2012 16:36:27
Mgr. Martin Plíšek, náměstek ministra zdravotnictví
prof. MUDr. Tomáš Zima, CSc., děkan 1. LF UK
SNS03 - photobook - 210x270.indd 17
20.3.2012 16:36:31
Představení
členů poroty
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.,
přednosta kardiocentra IKEM
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA,
ředitel Fakultní nemocnice v Motole
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 18
20.3.2012 16:36:34
Ing. Zbyněk Frolík, jednatel a ředitel firmy Linet Group SE
(uprostřed)
Na fotografii zleva: Tomáš Petsinis, zástupce ředitele Nemocni
ce Hořovice NH Hospital a.s.;
Mgr. Kamil Kudelka, jednatel spol. Medoro, s. r. o.; Ing.
Soti
majitel spol. Eurodiagnosis; finalistka č. 6, Dagmar Dvořáko rios Zavalianis,
vá
SNS03 - photobook - 210x270.indd 19
20.3.2012 16:36:38
Představení
členů poroty
Účast v porotě přijal i
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.,
přednosta plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce
Spolu se soutěžící přichází pan Zbyněk Macháček,
jednatel Analytical Medical Instruments s. r. o.
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 20
20.3.2012 16:36:44
Moderování soutěže Miss sestra si opět užil Vojtěch Bernatský
Finalistky 1. soutěžního kola oblékla společnost IREA
SNS03 - photobook - 210x270.indd 21
20.3.2012 16:36:49
Veronika Švandová,
budoucí Miss sestra sympatie 2011
a současně 1. vicemiss sestra 2011
Iva Víšková,
budoucí 2. vicemiss sestra 2011
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 22
20.3.2012 16:36:53
Petra Hladíková,
budoucí Miss sestra 2011
Vojtěch Bernatský si po 1. kole hrdě odvádí
10 finalistek ze sálu
SNS03 - photobook - 210x270.indd 23
20.3.2012 16:36:58
Šaty do 2. soutěžního kola věnovala společnost Steilmann
sním
Členové poroty měli pro finalistky mnohdy záludné otázky, na
ku se ptá pan primátor Bohuslav Svoboda
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 24
20.3.2012 16:37:02
Iva Víšková se s úsměvem zhostila odpovědi na otázku preziden
Pan inženýr Zavalianis, majitel společnosti Eurodiagnosis, pokl
SNS03 - photobook - 210x270.indd 25
tky ČASu, paní Dany Juráskové
ádal otázku slečně Petře Jakschové
20.3.2012 16:37:08
Otázka pana Miloslava Ludvíka byla určena Jitce Hanousk
Petru Hladíkovou nepřivedl do rozpaků pan Zbyněk Macháč
ové
ek
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 26
20.3.2012 16:37:15
Pan primátor Bohuslav Svoboda blahopřeje Miss sestře sympatie
2011, Veronice Švandové
Společné foto pana primátora a čerstvé držitelky titulu Miss
sestra sympatie 2011,
Veroniky Švandové, již s korunkou
SNS03 - photobook - 210x270.indd 27
20.3.2012 16:37:21
Pan primátor losuje jednoho z účastníků plesu, který vhodil svůj hlas
do vázy se jménem a fotem Veroniky Švandové
Šťastný výherce obdržel soudek piva a balíček kompresivního zbož
í Maxis
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 28
20.3.2012 16:37:26
sestra 2011, Iva Víšková;
Pan Bohumil Bělský, majitel spol. FABOS; 2. vicemiss
prezidentka ČASu, paní Dana Jurásková
Paní Daniela Bryolová, zástupkyně spol. Steilmann Praha,
spol. s.r.o.; 1. vicemiss sestra 2011,
Veronika Švandová a pan Martin Plíšek, náměstek MZ
SNS03 - photobook - 210x270.indd 29
20.3.2012 16:37:32
Miss sestra 2010, Aneta Rusinová, předává korunku Petř
e Hladíkové, čerstvé Miss sestře 2011
a plesu), paní MUDr. Ivana Kaderková;
átor
aniz
(org
o.,
r.
s.
ia,
Med
ke
Ma
We
sti
ečno
spol
a
itelk
Řed
v Svoboda
Petra Hladíková, Miss sestra 2011; pan primátor Bohusla
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 30
20.3.2012 16:37:37
cenu Petře Hladíkové:
Ing. Petr Makovský, zástupce spol. Fischer, předává hlavní
poukaz v hodnotě 80 000 Kč na zájezd od spol. Fischer
Ing. Stanislav Jančík, ředitel marketingu spol. Hartmann -
SNS03 - photobook - 210x270.indd 31
RICO; Petra Hladíková, Miss sestra 2011
20.3.2012 16:37:43
MUDr. Ivana Kaderková, ředitelka společnosti We Make Med
ia, s. r. o., předává certifikáty na finanční
částku pro sesterské týmy výherkyň
atie 2011 a 1. vicemiss sestra 2011,
symp
a
sestr
s
Mis
va:
(zle
i
nkam
koru
čené
ověn
ky
vítěz
né
šťast
3
2. vicemiss sestra 2011, Iva Víšková)
Veronika Švandová; Miss sestra 2011, Petra Hladíková;
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 32
20.3.2012 16:37:48
Procítěná píseň pro všech 10 finalistek v podání Vojtěcha Ber
natského
Hudební dárek si finalistky užívaly
SNS03 - photobook - 210x270.indd 33
20.3.2012 16:37:55
Spokojené úsměvy na tvářích vítězek i Vojtěcha Bernatského
10 finalistek, které získaly nejvíce hlasů na stránkách www.mis
ssestra.cz
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 34
20.3.2012 16:37:59
Iva Víšková,
2. vicemiss sestra 2011
Veronika Švandová,
Miss sestra sympatie a současně 1. vicemiss sestra 2011
SNS03 - photobook - 210x270.indd 35
20.3.2012 16:38:02
Vítězka Petra Hladíková,
Miss sestra 2011
Miss sestra 2011 17. 2. 2012 / Praha, palác Žofín
SNS03 - photobook - 210x270.indd 36
20.3.2012 16:38:04
A ještě
něco navíc!
Finalistky v sesterském od společnosti IREA
Ples se těšil zájmu médií, paní Dana Jurásková při
rozhovoru pro TV Metropol
Překvapení a radost Petry Hladíkové nad výhrou zájezdu
Paní Jarka Čechová, majitelka kadeřnického salonu a
paní Martina Křížová, vizážistka společnosti Zepter
Finalistky líčila Martina Křížová (Zepter International)
O účesy finalistek se postarala Jarka Čechová a její
profesionální tým
Hlasovací vázy k soutěži Miss sestra sympatie 2011
SNS03 - photobook - 210x270.indd 37
20.3.2012 16:38:06
Partneři 3. reprezentačního plesu sester a soutěže Miss sestra 2011
3. reprezentační ples sester se konal za podpory
Magistrátu hlavního města Prahy.
Zlatý partner:
Stříbrní partneři:
Partneři:
Všem partnerům děkujeme za jejich podporu.
SNS03 - photobook - 210x270.indd 38
20.3.2012 16:38:20
SNS03 - photobook - 210x270.indd 39
20.3.2012 16:38:21
We Make Media, s. r. o.
Jeseniova 55, 130 00 Praha 3, tel.: +420 274 003 333
e-mail: [email protected] / www.wemakemedia.cz
SNS03 - photobook - 210x270.indd 40
20.3.2012 16:38:21
Download

3. reprezentacní ples sester Miss sestra 2011