Radionice za učenike srednjih škola - “Lights – Camera - Action!”
Tema: BRANDIRANJE SREDNJE ŠKOLE


Snimanje promotivnog filma/videa o srednjoj školi u trajanju od 10 minuta
Izrada Power Point prezentacije – predstavljanje srednje škole
Termini radionica: subotom od 9:00 – 12:30 (4 školska sata s uključenim pauzama i
osvježenjem)
Datumi radionica: 08.03., 15.03. i 22.03.2014.
1. RADIONICA: “Lights!” - 08.03.2014.




Osnove marketinga i komunikacije s tržištem
o Oblici promotivnih materijala
Brand i brandiranje
Osnove prezentacije i javnog nastupa
Power Point kao alat za izradu prezentacija
(Učenici kao zadaću dobivaju izradu PowerPoint prezentacije na temu svoje srednje škole.)
2. RADIONICA: “Camera!” - 15.03.2014.




Vaših tjedan dana Power Pointa!
o Prezentacija radova učenika – uz aktivan mentorski angažman
o Cilj je poučavati na primjerima učenika – što su dobro napravili te kako unaprjediti
svoje radove
o Finalna prezentacija radova (22.03.2014.)
Osnove izrade video uratka
o Tehničke upute
Smjernice za izradu video uratka
Praktičan rad
o Snimanje intervjua – učenici primjenjuju stečena teorijska znanja o tehnikama
snimanja i intervjuiranja
(Učenici kao zadaću dobivaju izradu video uratka na temu svoje srednje škole.)
3. RADIONICA: “Action!” - 22.03.2014.


Predstavljanje uradaka (PPT i video)
Za one koji žele znati više!
o Smjernice i motivacija za učenike o uključivanju u natjecanje “Poslovni izazov”
Krajnji rezultat radionica:




Naučiti polaznike radionica o važnosti promocije i načinima komunikacije s tržištem
Osposobiti polaznike radionica za osnovne tehnike izrade promotivnih materijala
Izrada promotivnog filma/videa o matičnoj školi učenika/polaznika radionice
Izrada Power Point prezentacije matične škole učenika/polaznika radionice
Radionice za učenike, maturante srednjih škola - “Lights – Camera - Action” će voditi
stručnjaci organizatora (Centar izvrsnosti za poduzetništvo Privatne gimnazije i
ekonomske škole Katarina Zrinski, Visoka škola Nikola Šubić Zrinski i Udruga
Inicijativa) u skladu sa Akcijskim planom realizacije Strategije učenja za poduzetništvo
Republike Hrvatske i Nacionalnim okvirnim kurikulumom.
Za sve upite slobodno nam se obratite na 01/36 47 098. Više informacija možete pronaći na
http://www.udruga-inicijativa.hr/ i http://www.zrinski.org/nikola/.
Download

Radionice za učenike srednjih škola - “Lights – Camera