ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ПРЕДМЕТ - РАДНО МЕСТО
(За наставно особље се уписује предмет који предаје,
за ненаставно особље њихово радно место.Пример;
Географија- не Наставник географије )
ШКОЛА
ОПШТИНА
ПРЕДМЕТ - РАДНО МЕСТО
(За
наставно особље се уписује предмет који предаје, за ненаставно
особље њихово радно место. Пример; Географија- не Наставник
географије )
ОШ,,ВОЖД КАРАЂОРЂЕ,,ЈАКОВО
СУРЧИН
ИСТОРИЈА
100%
ОШ,,ВОЖД КАРАЂОРЂЕ,,ЈАКОВО
СУРЧИН
СПРЕМАЧИЦА
100%
ОШ,,ВОЖД КАРАЂОРЂЕ,,ЈАКОВО
СУРЧИН
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
75%
ОШ,,ВОЖД КАРАЂОРЂЕ,,ЈАКОВО
СУРЧИН
БИОЛОГИЈА
20%
ОШ,,ВОЖД КАРАЂОРЂЕ,,ЈАКОВО
СУРЧИН
ГЕОГРАФИЈА
5%
Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Земун
Земун
Правна група предмета
378%
Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Земун
Земун
Заштита од пожара и заштита на раду
35%
Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Земун
Земун
Економска група предмета
100%
Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Земун
Земун
Правна група предмета
100%
Правно-биротехничка школа "Димитрије Давидовић" Земун
Земун
Финансијски радник
100%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
српски језик
33%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
немачки језик
55%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
историја
20%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
Психолог
100%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
информатика
45%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
домар
100%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
благајник/административни радник
100%
Основна школа "Ђура Даничић"
Београд
математика
100%
ВЛАДИМИР НАЗОР
ЧУКАРИЦА
БИОЛОГИЈА
50%
ВЛАДИМИР НАЗОР
ЧУКАРИЦА
СРПСКИ ЈЕЗИК
52%
ВЛАДИМИР НАЗОР
ЧУКАРИЦА
РАЗРЕДНА НАСТАВА
100%
ОШ "Радојка Лакић"
Савски венац
Математика
89%
Физика и информатика
89%
ОШ "Радојка Лакић"
Савски венац
Немачки језик
89%
Наставник разредне наставе
100%
ОШ "Радојка Лакић"
Савски венац
Наставник разредне наставе
100%
ОШ "Радојка Лакић"
Савски венац
Домар
100%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
хемија
30%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
математика
45%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
физичко
35%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
биологија
120%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
разредна настава у продуженом боравку
100%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
српски језик
75%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
спремачица
100%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
информатика и рачунарство
60%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
ликовно
10%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
руски језик
30%
ОШ"Веселин Маслеша"
Вождовац
музичка култура
100%
ОШ"Веселин Маслеша"
Вождовац
професор разредне настве
100%
ОШ"Веселин Маслеша"
Вождовац
спремачица
100%
ПРОЦЕНАТ
ПОТРЕБНОГ
АНГАЖОВАЊА
ПРОЦЕНАТ
ПОТРЕБНОГ
АНГАЖОВАЊА
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ"Веселин Маслеша"
Вождовац
енглески језик
50%
ОШ"Веселин Маслеша"
Вождовац
немачки језик
22%
ОШ "Олга Петров"
Палилула
Математика
67%
разредна настава
80%
ОШ "Олга Петров"
Палилула
физика
30%
српски језик
100%
ОШ "Олга Петров"
Палилула
техничко и информатичко образовање
40%
хемија
90%
ОШ "Олга Петров"
Палилула
ликовна култура
5%
биологија
70%
ОШ "Олга Петров"
Палилула
физичко васпитање
35%
ОШ "Олга Петров"
Палилула
разредна настава
200%
OШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Физичко васпитање
50%
ОШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Географија
50%
ОШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Историја
80%
ОШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Француски језик
100%
ОШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Хемија
30%
ОШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Математика
100%
ОШ,,Аца Милосављевић,,Рушањ
Чукарица
Домар
100%
Карађорђе
Чукарица
историја
70%
Карађорђе
Чукарица
професор разредне наставе
100%
Карађорђе
Чукарица
професор разредне наставе
100%
ОШ''ЈАЈИНЦИ''
ВОЖДОВАЦ
Биологија
10%
Српски језик
100%
ОШ''ЈАЈИНЦИ''
ВОЖДОВАЦ
Грађанско васпитање
15%
Библиотека
100%
ОШ''ЈАЈИНЦИ''
ВОЖДОВАЦ
енглески језик
42%
Математика
44,44%
XIV београдска гимназија
Врачар
математика и информатика
175%
српски и библиотека
100%
XIV београдска гимназија
Врачар
физичко васпитање
55%
Математика и рачунарство и информатика
70%
XIV београдска гимназија
Врачар
домар
100%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Математика
100%
Биологија
20%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Физика
30%
Библиотекар
50%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Техничко и информатичко
20%
Енглески језик
45%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Српски језик
75%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Педагог
100%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Библиотекар
50%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Руски језик
35%
Спортска гимназија
Савски венац
Физичко васпитање
10%
Спортска гимназија
Савски венац
Хемија
20%
Спортска гимназија
Савски венац
Математика и рачунарство и информатика
Спортска гимназија
Савски венац
Латински језик
Спортска гимназија
Савски венац
Српски језик и књижевност
33%
Спортска гимназија
Савски венац
Грађанско васпитање
30%
Спортска гимназија
Савски венац
Француски језик
22,22%
Спортска гимназија
Савски венац
Немачки језик
55,55%
Спортска гимназија
Савски венац
Физика
10%
Спортска гимназија
Савски венац
Рачунарство и информатика
100%
Јован Дучић
Нови Београд
Наставник хемије
45% мат. И 55% рачун.
44,44%
80%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Јован Дучић
Нови Београд
Наставник српског
100%
Јован Дучић
Нови Београд
Наставник биологије
60%
Свети Сава
Лазаревац
физика
70%
Свети Сава
Лазаревац
техничко и информатичко образовање
90%
Свети Сава
Лазаревац
математика
88%
Свети Сава
Лазаревац
разредна настава
100%
ОШ"ЈОВАН ЦВИЈИЋ"
ПАЛИЛУЛА
СРПСКИ ЈЕЗИК
22%
ОШ"ЈОВАН ЦВИЈИЋ"
ПАЛИЛУЛА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
20%
ОШ"ЈОВАН ЦВИЈИЋ"
ПАЛИЛУЛА
МАТЕМАТИКА
22%
ОШ"ЈОВАН ЦВИЈИЋ"
ПАЛИЛУЛА
ХЕМИЈА
20%
Гимназија Свети Сава
Савски венац
спремачица
200%
Гимназија Свети Сава
Савски венац
филозофија и грађанско васпитање
100%
Гимназија Свети Сава
Савски венац
социологија
20%
Гимназија Свети Сава
Савски венац
немачки језик
22%
Гимназија Свети Сава
Савски венац
географија
10%
Гимназија Свети Сава
Савски венац
математика и рачунарство и информатика
100%
ОЛГА ПЕТРОВ
ПАЛИЛУЛА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
55%
ОЛГА ПЕТРОВ
ПАЛИЛУЛА
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
20%
oсновна школа "Радоје Домановић"
Нови Београд
српски језик
100%
основна школа "Радоје Домановић"
Нови Београд
математика
100%
OШ"Др Арчибалд Рајс"
Палилула
енглески језик
10%
наставник разредне наставе
100%
OШ"Др Арчибалд Рајс"
Палилула
техничко и информатичко образовање
10%
OШ"Др Арчибалд Рајс"
Палилула
математика
22%
OШ"Др Арчибалд Рајс"
Палилула
српски језик
44%
OШ"Др Арчибалд Рајс"
Палилула
спремачица
100%
OШ"Др Арчибалд Рајс"
Палилула
психолог
100%
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
САВСКИ ВЕНАЦ ГРУПА ПРЕДМЕТА - САОБРАЋАЈ
100%
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
САВСКИ ВЕНАЦ ГРУПА ПРЕДМЕТА - САОБРАЋАЈ
50%
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
САВСКИ ВЕНАЦ СЕКРЕТАР
100%
ШКОЛА ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ
САВСКИ ВЕНАЦ
РУСКИ ЈЕЗИК
56%
Јован Поповић
Палилула
физика
10%
Јован Поповић
Палилула
физичко
25%
Јован Поповић
Палилула
математика
33%
Јован Поповић
Палилула
информатика
45%
Јован Поповић
Палилула
енглески језик
33%
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
СУРЧИН
Наставник математике
45%
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
СУРЧИН
наставник српског језика
100%
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
енглески језик
80%
српски језик
100%
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
ликовно васпитање
55%
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
физичко васпитање
100%
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
биологија
20%
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
математика
90%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
техничко и информатичко образовање
50%
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
српски језик
100
ОШ''ЈАЈИНЦИ''
ВОЖДОВАЦ
српски језик
72
Енглески језик
100%
Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић"
Вождовац
математика
100%
верска настава
60%
Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић"
Вождовац
геолошка група предмета
100%
Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић"
Вождовац
устав и права грађана и грађанско васпитање
30%
Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић"
Вождовац
метеоролошка група предмета
100%
Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић"
Вождовац
спремачица
100%
ОШ "Јелена Ћетковић"
Звездара
Хемија
90%
ОШ "Јелена Ћетковић"
Звездара
Немачки језик
100%
ОШ "Јелена Ћетковић"
Звездара
Спремачица
100%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Професор разредне наставе
500%
Професор разредне наставе
200%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Административно-финансијски радник
50%
Физичко васпитање
100%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Српски језик
50%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Енглески језик
89%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Ликовна култура
15%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Цртање, сликање и вајање
5%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Музичка култура
15%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Историја
15%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Географија
15%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Физика
10%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Математика
78%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Информатика
25%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Биологија
30%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Хемија
10%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Домаћинство
5%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Руски језик
11%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Немачки језик
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Техничко образовање
30%
OШ ЈОВАН РИСТИЋ
ПАЛИЛУЛА
Физичко васпитање
30%
ОШ "Јанко Катић" Рогача
Сопот
Професор разредне наставе
100%
ОШ "Јанко Катић" Рогача
Сопот
Професор разредне наставе
100%
ОШ "Јанко Катић" Рогача
Сопот
Наставник биологије
40%
ОШ "Јанко Катић" Рогача
Сопот
Психолог
100%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Музичка култура
90%
Информатика и рачунарство
55%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Изборни предмет Хор и оркестар
10%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Техничко образовање
70%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Грађанско васпитање
40%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Изборни предмет Свакодневни живот у прошлости
20%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Психолог
100%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Изборни предмет Домаћинство
10%
ОШ "Душко Радовић"
Нови Београд
Физика
110%
33,00%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ "Душко Радовић"
Нови Београд
Информатика
90%
ОШ "Душко Радовић"
Нови Београд
Немачки језик
50%
ОШ "Душко Радовић"
Нови Београд
Српски језик
40%
ОШ "Душко Радовић"
Нови Београд
Географија
15%
ОШ "Душко Радовић"
Нови Београд
Енглески језик
10%
ОШ ''Бранко Радичевић''
Чукарица
Физика
50%
ОШ ''Бранко Радичевић''
Чукарица
Физичко васпитање
100%
ОШ ''Бранко Радичевић''
Чукарица
Ликовна култура
45%
ОШ ''Бранко Радичевић''
Чукарица
Библиотекар
50%
ОШ"Никола Тесла" Скела
Обреновац
математика
ОШ"Никола Тесла" Скела
Обреновац
ОШ"Никола Тесла" Скела
Рачунарство и информатика
60%
111%
разредна настава
100%
српски
67%
математика
44%
Обреновац
географија
10%
ОШ"Никола Тесла" Скела
Обреновац
немачки
44%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Наставник биологије
100%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Наставник биологије
70%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Наставник физике
30%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Спремачица
50%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Спремачица
50%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Наставник математике
100%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Наставник математике
78%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Наставник техничког образовања
70%
ОШ"Војислав Вока Савић"
Лазаревац
Наставник информатике
30%
"Младост"
Нови Београд
географија
65%
"Младост"
математика
100%
"Младост"
енглески
100%
"Младост"
техничко информатчко образовање
80%
"Младост"
благајник
100%
"Младост"
хемија
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПАЛИЛУЛА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КНЈИЖЕВНОСТ
100%
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПАЛИЛУЛА
БИОЛОГИЈА
85%
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПАЛИЛУЛА
Рачунарство и информатика
70%
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПАЛИЛУЛА
Историја
35%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
хемија
30%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
математика
45%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
физичко
35%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
биологија
20%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
разредна настава у продуженом боравку
100%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
српски језик
75%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
спремачица
100%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
информатика и рачунарство
60%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
ликовно
10%
OШ "Бранко Радичевић" Бољевци
Сурчин
руски језик
30%
биологија
1
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
ОШ ''Краљ Александар I''
Земун
Нови Београд
Група предмета-здравство и социјална заштита
(хирургија са негом)
Група предмета-здравство и социјална заштита
(хирургија са негом)
Група предмета-здравство и социјална заштита
(неуропсихијатрија са негом)
Група предмета-здравство и социјална заштита
(неуропсихијатрија)
Група предмета-здравство и социјална заштита
(инфектологија са негом)
Група предмета-здравство и социјална заштита
(инфектологија)
Група предмета-здравство и социјална заштита
(козметологија-теорија)
100%
20%
60%
10%
60%
10%
50%
Група предмета-здравство и социјална заштита
(здравствена нега)
Енглески језик
100%
Група предмета-здравство и социјална заштита
(медицинска биохемија)
90%
20%
ОШ''СВЕТИ САВА'' ВРЧИН
ГРОЦКА
Физичко васпитање
15%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Музичка култура
90%
Информатика и рачунарство
55%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Изборни предмет Хор и оркестар
10%
педагог
100%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Техничко образовање
70%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Грађанско васпитање
40%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Изборни предмет Свакодневни живот у прошлости
20%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Психолог
100%
ОШ СТАРИНА НОВАК
ПАЛИЛУЛА
Изборни предмет Домаћинство
10%
ОШ"ДРАГОЈЛО ДУДИЋ"
ЗВЕЗДАРА
ФИЗИКА
40%
МАТЕМАТИКА
100%
ОШ"ДРАГОЈЛО ДУДИЋ"
ЗВЕЗДАРА
МАТЕМАТИКА
100%
ОШ "Бора Станковић"
Вождовац
Физика
40%
ОШ "Бора Станковић"
Вождовац
Историја
60%
Техничка школа
Обреновац
математика
100%
Техничка школа
Обреновац
математика
33,33%
Технича школа
Обреновац
група предмета електротехника
100%
Техничка школа
Обреновац
група предмета електротехника
100%
Техничка школа
Обреновац
група предмета економија, право и администрација
100%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Математика
22%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Хемија
60%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Професор разредне наставе
200%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Грађанско васпитање
20%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Спремачица
400%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Сервирка
100%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Информатика
30%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Немачки језик
44%
ОШ''ЈАЈИНЦИ''
ВОЖДОВАЦ
Биологија
10%
Српски језик
100%
ОШ''ЈАЈИНЦИ''
ВОЖДОВАЦ
Грађанско васпитање
15%
Библиотека
100%
ОШ''ЈАЈИНЦИ''
ВОЖДОВАЦ
Математика
44,44%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
КУВАР
100%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
100%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
СПРЕМАЧИЦА
100%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
Ликовна култура
92%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
Енглески језик
9%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
Музичка култура
9%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
ВЕРСКа НАСТАВа - ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС
38%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
ВЕРСКа НАСТАВа - ИСЛАМСКИ ВЕРОНАУК
9%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
РАЗРЕДНа НАСТАВа-ДИПЛ ДЕФЕКТОЛОГ-СУРДОЛОГ100%
ОШ РАДИВОЈ ПОПОВИЋ
ЗЕМУН
Физичко васпитање
100%
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Информатика и рачунарство
15%
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Физика
30%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
Ликовна култура
100%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
Математика
100%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
Физика
60%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
хемија
10%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
Енглески језик
33%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
географија
10%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
музичка култура(хор и оркестар)
25%
ОШ "Васа Чарапић"
Вождовац
математика
44%
цртање, сликање, вајање
20%
ОШ"Васа Чарапић"
Вождовац
хемија
50%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
СРПСКИ ЈЕЗИК
22%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
11%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ЛИКОВНА КУЛТУРА
10%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
МАТЕМАТИКА
155%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
БИОЛОГИЈА
10%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ГЕОГРАФИЈА
20%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ИСТОРИЈА
10%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
110%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ФИЗИКА
50%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
ОШ "ЖИВОМИР САВКОВИЋ"
МЛАДЕНОВАЦ
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
11%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Професор разредне наставе
900%
Верска настава
100%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Дефектолог
100%
Професор разредне наставе
100%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Српски језик и књижевност
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Француски језик
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Енглески језик
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Румунски језик са елементима националне културе
22%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Историја
70%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Географија
70%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Математика
177%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Физика
60%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Хемија
40%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Биологија
80%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Техничко образовање
140%
5%
188,00%
169%
88,00%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Музичка култура
50%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Ликовна култура
50%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Физичко васпитање и изабрани спорт
120%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Грађанско васпитање
10%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Информатика и рачунарство
35%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Чувари природе
10%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Педагог
100%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Секретар
100%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Рачуновођа
100%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Домар
100%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Ложач
100%
ОШ "Краљица Марија"
Палилула
Спремачица
500%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Секретар школе
100%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Домар
100%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Дефектолог
100%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Дефектолог
100%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Дефектолог
100%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Српски језик и књижевност
100%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Математика
100%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Дефектолог
70%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Библиотекар
30%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Физика
30%
ОШ "Драган Ковачевић"
Стари град
Дефектолог
70%
ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ", БЕОГРАД
РАКОВИЦА
МАТЕМАТИКА
45%
ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ", БЕОГРАД
РАКОВИЦА
ИНФОРМАТИКА
55%
ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ", БЕОГРАД
РАКОВИЦА
БИОЛОГИЈА
10%
ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ", БЕОГРАД
РАКОВИЦА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
50%
ОШ"ЂУРА ЈАКШИЋ", БЕОГРАД
РАКОВИЦА
ФРАНЦУСКИИ ЈЕЗИК
20%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
клавир
700%
клавир
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
виолина
230%
виолина
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
солфеђо
150%
солфеђо
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
хармоника
250%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
корепетитор
200%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
кларинет
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
хорна
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
тромбон
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
контрабас
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
удараљке
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
обоа
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
фагот
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
соло певање
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
спремачица
200%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
клавир
700%
клавир
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
виолина
230%
виолина
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
солфеђо
150%
солфеђо
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
хармоника
250%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
корепетитор
200%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
кларинет
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
хорна
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
тромбон
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
контрабас
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
удараљке
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
обоа
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
фагот
30%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
соло певање
100%
Музичка школа "Петар Коњовић"
Вождовац
спремачица
200%
Филолошка гимназија
Савски венац
Књижевност
100%
Филолошка гимназија
Савски венац
Енглески језик
100%
Филолошка гимназија
Савски венац
Енглески језик
100%
Филолошка гимназија
Савски венац
Шпански језик
100%
Филолошка гимназија
Савски венац
Шпански језик
65%
Филолошка гимназија
Савски венац
Немачки језик
17%
Филолошка гимназија
Савски венац
Биологија
40%
ОШ ''Ослободиоци Београда''
Палилула
Професор разредне наставе
100%
Професор разредне наставе
100%
ОШ ''Ослободиоци Београда''
Палилула
Математика
144%
ОШ Филип Вишњић
Палилула
100%
физичко васпитање - наставник физичког
васпитања
55%
ОШ Филип Вишњић
Палилула
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
српски језик - наставник српског( чека се одобрење
,конкурс реализован)
музичко васпитање - наставник музичког
васпитања(конкурс реализован)
референт за ученичка питања и административне
послове
спремачица
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
наставник психологије
40%
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
наставник физике
45%
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
наставник физике
55%
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
наставник рачунарства и информатике
100%
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЗВЕЗДАРА
библиотекар
100%
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
група предмета - економија, право и администрација
10%
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
биологија
45%
Техничка школа "Дрво арт"
Стари град
историја
85%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
француски језик
11%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
енглески језик
12%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
ликовна култура
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
музичка култура
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
историја
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
географија
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
математика
23%
77%
100%
200%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ "Скадарлија"
Стари град
биологија
20%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
хемија
10%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
техничко и информатичко образовање
20%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
грађанско васпитање
15%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
информатика и рачунарство
20%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
изабрани спорт
10%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
хор и оркестар
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
библиотекар
ОШ "Скадарлија"
Стари град
Школа за основно образовање одраслих
Младеновац
секретар
Школа за основно образовање одраслих
Младеновац
српски језик
Школа за основно образовање одраслих
Младеновац
ОШ"Коста Ђукић"
Младеновац
математика
100%
ОШ"Коста Ђукић"
Младеновац
физика
50%
ОШ"Коста Ђукић"
Младеновац
Француски језик
100%
ОШ"Коста Ђукић"
Младеновац
енглески језик
50%
ОШ"Коста Ђукић"
Младеновац
библиотекар
50%
ОШ"ГАВРИЛО ПРИНЦИП"
ЗЕМУН
ГЕОГРАФИЈА
40%
БИОЛОГИЈА
100%
ОШ"ГАВРИЛО ПРИНЦИП"
ЗЕМУН
БИОЛОГИЈА
40%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
српски језик
65%
верска настава - православни катихизис
100%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
библиотека
50%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
руски језик
88%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
домаћинство
30%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
физичко васпитање
15%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
биологија
20%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
цртање, сликање, вајање
10%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
ликовна култура
5%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
музичка култура
100%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
музичка култура
10%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
географија
5%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
техничко и информатичко образовање
50%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
физика
40%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
немачки језик
10%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
грађанско васпитање
10%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
спремачица
100%
ОШ ''Стеван Сремац''
Палилула
спремачица
100%
Oсновна школа"Бошко Буха"
Звездара
100%
Oсновна школа"Бошко Буха"
Звездара
Oсновна школа"Бошко Буха"
Звездара
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
наставник разредне наставе -дипл. дефектолог
олигофренолог(запослена отишла у пензију у септембру
наставник разредне наставе -дипломирани дефектолог(
запослена отишла у пензију 30.06.2014.године)
наставник енглеског језика( и могућност другог страног
језика нпр.немачког)
немачки језик
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
географија
10%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
биологија
15%
19,00%
верска настава - православни катихизис
5%
100%
енглески језик
65%
67%
физика
22%
српски језик
8%
100%
80%
11%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
физичко васпитање
50%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
изабрани спорт
5%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
хемија
10%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
ликовна култура
10%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
математика
11%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
српски језик
22%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
грађанско васпитање
25%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
физика
30%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
техничко и информатичко образовање
10%
Основна школа "Биса Симић"
Младеновац
информатика и рачунарство
5%
Oсновна школа"Бошко Буха"
Звездара
музичка култура
50%
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
Земун
разредна настава
100%
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
Земун
педагог
100%
ОШ Бошко Палковљевић Пинки
Земун
адм.радник благајник
100%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник енглеског језика
60%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник немачког језика
40%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник географије
25%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник историје
125%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник математике
133%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник музичке културе
55%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник физичког васпитања
75%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
Наставник разредне наставе
300%
Oсновна школа "Алекса Шантић"
Гроцка
ОШ "14.октобар"
Раковица
Разредна настава
100%
ОШ "14.октобар"
Раковица
Енглески језик
100%
ОШ "14.октобар"
Раковица
Енглески језик
20%
ОШ "14.октобар"
Раковица
Немачкијезик
30%
ОШ "14.октобар"
Раковица
Грађанско васпитање
40%
ОШ "14.октобар"
Раковица
Mатематика
60%
ОШ "14.октобар"
Раковица
Aдминистративно финансијски радник
100%
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Биологија
80%
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Физичко васпитање
120%
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Педагог
100%
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Професор разредне наставе
700%
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Сервирка
100%
ОШ "Милош Црњански"
Чукарица
Спремачица
200%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Српски језик
65,56%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Енглески језик
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Француски језик
22,22%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Руски језик
11,11%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Немачки језик
11,11%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Математика
86,66%
Наставник математике до повратка са
породиљског боловања
Разредна настава
100%
100%
55%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Историја
25%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Географија
30%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Биологија
90%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Хемија
20%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Физика
20%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Техничко и информатика
80%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Информатика
15%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Физичко васпитање
45%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Грађанско васпитање
20%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Наставник разредне наставе
900%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Ликовна култура
20%
ОШ,,Милена Павловић Барили"
Палилула
Музичка култура
20%
Електротехничка школа "Раде Кончар"
Палилула
Српски језик и књижевност
100%
Електротехничка школа "Раде Кончар"
Палилула
група предмета - Електротехника
100%
Електротехничка школа "Раде Кончар"
Палилула
група предмета - Електротехника
60%
Електротехничка школа "Раде Кончар"
Палилула
ОМШ "Стеван Христић"
Младеновац
Корепетиција
ОМШ "Стеван Христић"
Младеновац
ОМШ "Стеван Христић"
група предмета - Електротехника
100%
100%
Виолина
100%
Клавир
50%
Солфеђо
100%
Младеновац
Гитара
60%
ОМШ "Стеван Христић"
Младеновац
Соло певање
30%
ОШ"Десанка Максимовић"
Звездара
Математика
144%
ОШ"Десанка Максимовић"
Звездара
Физика
20%
ОШ"Десанка Максимовић"
Звездара
Физичко васпитање
40%
ОШ"Десанка Максимовић"
Звездара
Професор разредне наставе
100%
ОШ"Никола Тесла" Скела
Обреновац
Енглески језик
20%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Административни референт
100%
Група предмета- Електротехника
90%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Књиговођа основних средстава
100%
Математика
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Спремачица
300%
Група предмета- Електротехника
90%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Група предмета- Електротехника
75,77%
Српски језик и књижевност
100%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Група предмета- Електротехника
30,00%
Математика, Рачунарство и информатика
100%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Група предмета- Електротехника
200%
Група предмета- Електротехника
100%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Физика
100%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Социологија, Устав и права грађана
20%
Електротехничка школа "Никола Тесла"
Стари град
Српски језик и књижевност
83,33%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Енглески језик
11,11%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Руски језик
44,44%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Математика
100%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Математика
66,67%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Географија
10%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Музичка култура
85%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Професор разредне наставе
100%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Српски језик
100%
88,89%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Професор разредне наставе (продужени боравак за 1 разред) 100%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Професор разредне наставе (продужени боравак за 2 разред) 100%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Спремачица
100%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Секретар школе
100%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Руски језик
66%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Немачки језик
22%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Ликовна култура
10%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Географија
55%
ОШ "Лаза Костић"
Нови Београд
Младеновац
Физика
Математика
20%
Гимназија
Гимназија
Младеновац
Гимназија
Младеновац
Француски језик
33%
ОШ "Франце Прешерн"
Раковица
Математика
70%
ОШ "Франце Прешерн"
Раковица
Техничко образовање
60%
ОШ "Франце Прешерн"
Раковица
Психолог
100%
ОШ "Франце Прешерн"
Раковица
Педагог
100%
ОШ"Цана Марјановић" Раља
Сопот
ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
математика
100%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
математика
100%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
математика
89%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
хемија
10%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
хемија
10%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
физика
20%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
информатика
30%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
информатика
30%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
ликовна култура
20%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
техничко образовање
40%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
професор разредне наставе
100%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
информатика
50%
ОШ"Момчило Живојиновић"
Младеновац
професор разредне наставе
100%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Хемија
30%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Математика
95%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Руски језик
89%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Основи економије
15%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Статистика
10%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Благајник
100%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Спремачица
100%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Домар
100%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Васпитач - дефектолог тифлолог
100%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Библиотекар
100%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
физичко васпитање
30%
Васпитач - дефектолог тифлолог
100%
Школа за ученике оштећеног вида "Вељко Рамадановић"
Земун
Спремачица - пегларка
100%
50%
Младеновац
0,3333
Преузета Марија Петровић из Гимназије Младеновац
Преузет Жарко Његовановић из Техничке школе Младеновац
Преузета Славица Ђурђевић из Техничке школе Младеновац
Преузета Јелена Јефтић из Техничке школе Младеновац
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Информатика и рачунарство
15%
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Физика
30%
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Енглески језик
14%
ОШ"Бора Лазић",Влашка
Младеновац
Математика
89%
Техничка школа
Младеновац
српски језик и књижевност
67%
Техничка школа
Младеновац
математика
100%
Техничка школа
Младеновац
физичко васпитање
60%
Техничка школа
Младеновац
психолог
50%
Техничка школа
Младеновац
психологија
10%
Техничка школа
Младеновац
грађанско васпитање
40%
Техничка школа
Младеновац
Група предмета-машинство и обрада метала
50%
Техничка школа
Младеновац
Група предмата-електротехника
50%
Техничка школа
Младеновац
Група предмета-електротехника
40%
Техничка школа
Младеновац
Практична настава-електротехника
60%
Техничка школа
Младеновац
грађанско васпитање
30%
Техничка школа
Младеновац
Група предмета-економија
50%
"Раде Драинац"
Палилула
Биологија
30%
Физка/хемија
100%
"Раде Драинац"
Палилула
Домаћинство
25%
Наставник разредне наставе
100%
"Раде Драинац"
Палилула
Чувари природе
35%
Руски језик
11%
"Раде Драинац"
Палилула
Библиотекар
100%
Педагошки асистент
100%
"Раде Драинац"
Палилула
Информатика и рачунарство
100%
Версака настава
100%
"Раде Драинац"
Палилула
Српски језик
89%
Верска настава
100%
"Раде Драинац"
Палилула
физичко васпитање-изабрани спорт
15%
Верска настава
80%
"Раде Драинац"
Палилула
физичко васпитање
20%
Верска настава
40%
"Раде Драинац"
Палилула
Историја
50%
"Раде Драинац"
Палилула
Ликовна култура
15%
"Раде Драинац"
Палилула
Математика
100%
"Раде Драинац"
Палилула
Математика
44%
"Раде Драинац"
Палилула
Грађанско васпитање
30%
"Раде Драинац"
Палилула
Руски језик
10%
"Раде Драинац"
Палилула
Географија
10%
"Раде Драинац"
Палилула
Музичка култура
10,00%
"Раде Драинац"
Палилула
Спремачица
100,00%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Математика
100%
Биологија
20%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Физика
30%
Библиотекар
50%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Техничко и информатичко
20%
Енглески језик
45%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Српски језик
75%
благајник
100%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Педагог
100%
математика
100%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Библиотекар
50%
секретар
100%
Основна школа "Станко Марић"
Земун
Руски језик
35%
ОШ Иво Андрић
Раковица
Домар
100%
ОШ Иво Андрић
Раковица
Спремачица
300%
ОШ Иво Андрић
Раковица
Шах
15%
ОШ Иво Андрић
Раковица
Професор разредне наставе
100%
ОШ Иво Андрић
Раковица
Енглески језик
70%
ОШ Иво Андрић
Раковица
Биологија
30%
ОШ Иво Андрић
Раковица
Благајник
100%
Исидора Секулић
Савски венац
наставник математике
89%
Исидора Секулић
Савски венац
наставник српског језика
100%
Исидора Секулић
Савски венац
наставник физике
20%
Исидора Секулић
Савски венац
секретар
100%
Влада Аксентијевић
Палилула
историја
70%
Влада Аксентијевић
Палилула
разредна настава
100%
ОШ "Уједињене нације"
Чукарица
Физика
100%
Физика
100%
ОШ "Уједињене нације"
Чукарица
Француски језик
100%
Математика
100%
ОШ "Уједињене нације"
Чукарица
Спремачица
100%
Рачунарство и информатика
50%
ОШ "Уједињене нације"
Чукарица
Физичко васпитање
70%
Психолог
100%
ОШ "Уједињене нације"
Чукарица
Техничко образовање
50%
Грађанско васпитање
100%
ОШ "Уједињене нације"
Чукарица
Математика
60%
Трговачка школа
Стари град
Математика
235%
Трговачка школа
Стари град
Економска група предмета
100%
Трговачка школа
Стари град
Немачки језик
89%
Трговачка школа
Стари град
Секретар школе
100%
ОШ `` ВУК КАРАЏИЋ``
ЧУКАРИЦА
НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
МАТЕМАТИКА
100%
ОШ `` ВУК КАРАЏИЋ``
ЧУКАРИЦА
СПРЕМАЧИЦА
100%
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
100%
ОШ `` ВУК КАРАЏИЋ``
ЧУКАРИЦА
СПРЕМАЧИЦА
100%
ОШ `` ВУК КАРАЏИЋ``
ЧУКАРИЦА
СПРЕМАЧИЦА
100%
ОШ `` ВУК КАРАЏИЋ``
ЧУКАРИЦА
НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
ОШ `` ВУК КАРАЏИЋ``
ЧУКАРИЦА
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
100%
ОШ `` ВУК КАРАЏИЋ``
ЧУКАРИЦА
ЛОЖАЧ
100%
Основна школа Мирослав Антић
Чукарица
хемија
20%
Основна школа Мирослав Антић
Чукарица
математика
60%
Основна школа Мирослав Антић
Чукарица
физика
20%
Основна школа Мирослав Антић
Чукарица
физичко
30%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Српски језик
20%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Математика
100%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Енглески језик
26,64%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Физика
32,50%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Хемија
32,50%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Географија
7,50%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Дигитална писменост
10,44%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Историја
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Основне животне вештине
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Предузетништво
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Одговорно живљење у грађанском друштву
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Наставник разредне наставе
100%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Наставник разредне наставе
65,35%
Школа за основно образовање одраслих "Обреновац"
Обреновац
Примењене науке
30%
Гимназија
Младеновац
Математика
50%
Гимназија
Младеновац
Гимназија
Младеновац
Француски језик
33%
OŠ Vladislav Petković Dis
Zvezdara
spremačica
400%
OŠ Vladislav Petković Dis
5%
24,26%
25%
61,74%
Младеновац
33%
Zvezdara
biologija
15%
OŠ Vladislav Petković Dis
Zvezdara
nemački jezik
122%
OŠ Vladislav Petković Dis
Zvezdara
informatika
15%
OŠ Vladislav Petković Dis
Zvezdara
muzičko vaspitanje
100%
OŠ Vladislav Petković Dis
Zvezdara
psiholog
OŠ Vladislav Petković Dis
Zvezdara
srpski jezik
161%
OŠ Vladislav Petković Dis
Zvezdara
građansko vaspitanje
30%
ОШ "Јефимија" Обреновац
Обреновац
математика
22%
информатика и рачунарство
45%
ОШ "Јефимија" Обреновац
Обреновац
историја
10%
ОШ "Јефимија" Обреновац
Обреновац
Музичка култура
15%
ОШ "Јефимија" Обреновац
Обреновац
Физика
20%
ОШ " Иван Гундулић"
Нови Београд
психолог
100%
Основна школа "Дуле Караклајић"
Лазаревац
Техничко образовање
100%
Основна школа "Дуле Караклајић"
Лазаревац
Техничко образовање
70%
Основна школа "Дуле Караклајић"
Лазаревац
Професор разредне наставе
100%
Основна школа "Дуле Караклајић"
Лазаревац
Професор разредне наставе
100%
Основна школа "Дуле Караклајић"
Лазаревац
Математика
88%
Основна школа "Дуле Караклајић"
Лазаревац
Географија
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
српски језик
75%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
математика
130%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
музичка култура
75%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
техничко и информатичко образовање
190%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
биологија
80%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
хемија
90%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
физика
30%
100
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
енглески језик
60%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
информатика
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
историја
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
француски језик
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
математика
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
педагог
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
библиотекар
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
домар
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
спремачица
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
спремачица
100%
ОШ " Јован Јовановић Змај"
Обреновац
логопед
100%
ОШ " Иван Гундулић"
Нови Београд
секретар школе
100%
Техничка школа ''Колубара''
Лазаревац
170%
Математика
200%
Техничка школа ''Колубара''
Лазаревац
Практична настава - машинска / потребно је
петогодишње радно искуство на пословима репаратуре
Практична настава - машинска
30%
Српски језик и књижевност
100%
Техничка школа ''Колубара''
Лазаревац
Математика
44%
Група предмета - Електротехника
100%
Група предмета - Геологија, рударство и
металургија
100%
Физика
ТИО
разредна настава
математика
100%
100%
100%
100%
Енглески језик
Спремачица
100%
100%
Техничка школа ''Колубара''
Лазаревац
Филозофија
60%
Техничка школа ''Колубара''
Лазаревац
Социологија
40%
Техничка школа ''Колубара''
Лазаревац
Ликовна култура
25%
Техничка школа ''Колубара''
Лазаревац
Група предмета - Економија, право и администрација
70%
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА
НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ
22%
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА
НАСТАВНИК БИОЛОГИЈЕ
10%
XV БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
РАКОВИЦА
НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ
10%
OШ '' Јанко Веселиновић''
Вождовац
Биологија
80%
ОШ "Павле Савић"
Звездара
Српски језик
22%
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ "Павле Савић"
ОШ Милан Ђ. Милићевић
ОШ Милан Ђ. Милићевић
ОШ Милан Ђ. Милићевић
ОШ Милан Ђ. Милићевић
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за машинство и уметничке занате
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за машинство и уметничке занате
"ТЕХНОАРТ БЕОГРАД"-школа за машинство и уметничке занате
ОШ "Павле Поповић"
ОШ "Павле Поповић"
ОШ "Павле Поповић"
ОШ "Павле Поповић"
ОШ "Павле Поповић"
ОШ "Павле Поповић"
ОШ "Павле Поповић"
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Вождовац
Вождовац
Вождовац
Вождовац
Звездара
Звездара
Звездара
Барајево
Барајево
Барајево
Барајево
Барајево
Барајево
Барајево
ТИО
Физика
Немачки језик
Немачки језик
Физичко васпитање
Математика
Енглески језик
Разредна настава
Историја
10%
100%
30%
100%
100%
66%
64%
100%
5%
Школа за оштећене слухом-наглуве,,Стефан Дечански,,
Савски венац
група предмета - машинство и обрада метала
српски језик и књижевност
географија
библиотекар
кувар
Електротехника и електроника
Цртање и сликање
Географија
Техничко образовање
Историја
Разредна настава
Разредна настава
Домар / ложач
67%
10%
100%
100%
60%
30%
50%
10%
5%
100%
100%
100%
100%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ "Владислав Петковић Дис"
ОШ "Владислав Петковић Дис"
ОШ "Владислав Петковић Дис"
ОШ "Владислав Петковић Дис"
ОШ "Владислав Петковић Дис"
ОШ "Владислав Петковић Дис"
ОШ "Владислав Петковић Дис"
ОШ " Милорад Лабудовић Лабуд"
ОШ " Милорад Лабудовић Лабуд"
ОШ " Милорад Лабудовић Лабуд"
ОШ " Милорад Лабудовић Лабуд"
Економска школа "Нада Димић"
Економска школа "Нада Димић"
Економска школа "Нада Димић"
Економска школа "Нада Димић"
Економска школа "Нада Димић"
Економска школа "Нада Димић"
Економска школа "Нада Димић"
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
Железничка техничка школа
OШ ,, Антон Скала"
OШ ,, Антон Скала"
OШ ,, Антон Скала"
ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ"
ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ"
ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ"
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОШ"Посавски партизани"
ОШ"Посавски партизани"
ОШ"Посавски партизани"
ОШ"Посавски партизани"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"ЉУБА НЕНАДОВИЋ"
ОШ"Ђорђе Крстић"
ОШ"Ђорђе Крстић"
ОШ"Ђорђе Крстић"
ОШ"Ђорђе Крстић"
ОШ"Ђорђе Крстић"
ОШ"Ђорђе Крстић"
ОШ"Ђорђе Крстић"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Вук Караџић"
ОШ "Јован Миодраговић"
ОШ "Јован Миодраговић"
ОШ "Јован Миодраговић"
ОШ "Јован Миодраговић"
ОШ "Јован Миодраговић"
ОШ "Јован Миодраговић"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Лазаревац
Лазаревац
Лазаревац
Лазаревац
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
БеоградПалилула
БеоградПалилула
БеоградПалилула
БеоградПалилула
Савски венац
Биологија
Немачки језик
Информатика
Музичка култура
Психолог
Српски језик
Грађанско васпитање
15%
122%
15%
100%
100%
161%
30%
техничко и информатичко образовање
20%
физика
30%
100%
професор разредне наставе
професор разредне наставе
100%
Енглески језик
40%
Биологија
10%
Право
20%
Ликовна култура
10%
Верска настава
30%
Домар - лице задужено за противпожарну заштиту
100%
Спремачица
100%
Група предмета - Електротехника (смер електроника)
100%
Група предмета - Саобраћај (смер железнички
100%
саобраћај)
Група
предмета - Саобраћај (смер железнички
100%
саобраћај)
Физичко васпитање
30%
Натавник разредне наставе - дипл. дефектолог
100%
Савски венац
Натавник разредне наставе - дипл. дефектолог
100%
Савски венац
Наставник немачког језика
11%
САВСКИ ВЕНАЦ ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
100%
САВСКИ ВЕНАЦ БИОЛОГИЈА
70%
САВСКИ ВЕНАЦ СПРЕМАЧИЦА
100%
ОБРЕНОВАЦ
МАТЕМАТИКА
44,40%
ОБРЕНОВАЦ
СПРЕМАЧИЦА
100%
Обреновац
Српски језик и књижевност
16%
Професор разредне наставе
100%
Обреновац
Биологија
10%
Професор разредне наставе
100%
Обреновац
непознатоГрађанско васпитање
анкете за изборне предмете нису попуњене јер родитељи нису дошли
Српскина
језик
јунске
и књижевност
родитељске састанке због мајске поплаве
100%
Обреновац
Домар
100%
ЧУКАРИЦА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
22%
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
50%
ЧУКАРИЦА
РУСКИ ЈЕЗИК
40%
ЧУКАРИЦА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
20%
ЧУКАРИЦА
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
100%
ЧУКАРИЦА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
100%
ЧУКАРИЦА
ХЕМИЈА
20%
ЧУКАРИЦА
ПРОФЕСОР РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
ЧУКАРИЦА
ИСТОРИЈА
15%
ЧУКАРИЦА
ГЕОГРАФИЈА
5%
ЧУКАРИЦА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
10%
Чукарица
Биологија
100%
Чукарица
Професор разредне наставе
100%
Чукарица
Професор разредне наставе
100%
Чукарица
Спремачица
100%
Чукарица
Спремачица
100%
Чукарица
Музичка култура
100%
Чукарица
Психолог
100%
Лазаревац
Музичка култура
50%
Лазаревац
Географија
70%
Врачар
Историја
100%
Врачар
Математика
44%
Врачар
Педагог
100%
Врачар
Српски језик
22%
Врачар
Енглески језик
20%
Врачар
Француски језик
10%
Стари град
класичан балет
525%
савремена игра
200%
Стари град
репертоар класичног балета
90%
Стари град
савремена игра
50%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
ОШ"Свети Сава"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
Балетска школа "Лујо Давичо"
ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић''
ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић''
ОШ ''Деспот Стефан Лазаревић''
OШ,,Кнез Лазар,,
Грађевинска школа
Грађевинска школа
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ"Иван Горан Ковачић"
ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ"
ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ"
ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ "Васа Пелагић"
ОШ"Светислав Голубовић Митраљета", Батајница
ОШ"Светислав Голубовић Митраљета", Батајница
ОШ"Светислав Голубовић Митраљета", Батајница
ОШ"Светислав Голубовић Митраљета", Батајница
ОШ"Светислав Голубовић Митраљета", Батајница
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Младеновац
Младеновац
Младеновац
Младеновац
Младеновац
Младеновац
Младеновац
Младеновац
Младеновац
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Звездара
Звездара
Звездара
Лазаревац
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
Звездара
САВСКИ ВЕНАЦ
САВСКИ ВЕНАЦ
САВСКИ ВЕНАЦ
Палилула
Палилула
Палилула
Палилула
Палилула
Палилула
Палилула
Палилула
Земун
Земун
Земун
Земун
Земун
репертоар савремене игре
игре XX века
народна игра
репертоар народне игре
традиционално певање
корепетитор на одсеку класичан балет
корепетитор на одсеку народна игра
Кројач - гардеробер
Клавирштимер
административни референт
Српски језик и књижевност
Математика
Немачки језик
Историја
Биологија
Физика
Техничко и информатичко образовање
класичан балет
репертоар класичног балета
савремена игра
репертоар савремене игре
игре XX века
народна игра
репертоар народне игре
традиционално певање
корепетитор на одсеку класичан балет
корепетитор на одсеку народна игра
Кројач - гардеробер
Клавирштимер
професор разредне наставе за рад у продуженом
боравку
професор разредне наставе за рад у продуженом
боравку
библиотекар
српски језик
Технологија рада са практичном наставом хидрограђевинар
ТИО
Математика
Историја
Географија
Немачки
Руски језик
Енглески језик
Педагог
Учитељ у боравку
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
БИОЛОГИЈА
СПРЕМАЧИЦА
техничко и нформатичко образовање
разредна настава
српски језик
математика и информатика
музичка култура
биологија
физичко васпитање
спремачица
Српски језик
Српски језик
Техничко и информатичко образовање
Техничко и информатичко образовање
Грађанско
50%
20%
80%
40%
40%
265%
220%
100%
100%
100%
66%
100%
100%
75%
30%
40%
100%
525%
90%
50%
50%
20%
80%
40%
40%
265%
220%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
40%
20%
5%
5%
20%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
100%
100%
500%
100%
100%
50%
30%
90%
100%
100%
25%
100%
60%
40%
Енглески језик
Српски језик и књижевност
савремена игра
40%
100%
200%
професор разредне наставе за рад у
продуженом
боравкунаставе за рад у
професор разредне
продуженом боравку
100%
100%
Грађанско васпитање
Технологија рада са практичном наставом
Учитељ у боравку
Учитељ у боравку
100%
100%
100%
100%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ"Светислав Голубовић Митраљета", Батајница
ОШ"Светислав Голубовић Митраљета", Батајница
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
Музичка школа "Јосип Славенски"
ОШ "Мића Стојковић"
Гимназија у Обреновцу
Гимназија у Обреновцу
Гимназија у Обреновцу
Гимназија у Обреновцу
Гимназија у Обреновцу
Гимназија у Обреновцу
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Прва економска школа
Друга економска школа
Друга економска школа
Земун
Земун
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
Врачар
ГРОЦКА
Обреновац
Обреновац
Обреновац
Обреновац
Обреновац
Обреновац
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Вождовац
Вождовац
Домар-ложач
Информатика
виолина
виолина
виолончело
виела (одсек ране музике)
ренесансно певање (одсек ране музике)
лаута (одсек ране музике)
виола
фагот
флаута
харфа (одсек ране музике)
обоа
тромбон
корепетитор
биологија
Српски језик и књижевност
Биологија
Енглески језик
Историја
100%
30%
100%
50%
100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
100%
20%
56%
50%
44%
35%
математика
ликовна култура
33%
15%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
Група предмета -дипломирани дефектолог
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
Група предмета -дипломирани дефектолог
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
спремачица
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
спремачица
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
вођа смене
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
Група предмета -дипломирани дефектолог
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
Група предмета -дипломирани дефектолог
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
60%
Друга економска школа
Вождовац
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
нутрициониста - дијететичар
наставник психологије, пословне психологије и вештина
комуникација
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
Француски
67%
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
Разредна настава
100%
Школа за дизајн текстила
Вождовац
Српски језик и књижевност
Школа за дизајн текстила
Вождовац
музичка уметност
5%
ОШ "Стеван Сремац" Добановци
Сурчин
руски језик
55%
OШ ''Вук Караџић''
Стари град
Професор разредне наставе
100%
OШ ''Вук Караџић''
Стари град
Професор разредне наставе
100%
OШ ''Вук Караџић''
Стари град
Професор разредне наставе
100%
Гимназија у Лазаревцу
Лазаревац
наставник француског језика
60%
Гимназија у Лазаревцу
Лазаревац
наставник филозофије
15%
Гимназија у Лазаревцу
Лазаревац
наставник рачунарства и информатике
20%
Гимназија у Лазаревцу
Лазаревац
наставник историје
10%
Гимназија у Лазаревцу
Лазаревац
помоћни радник-спремачица
100%
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Историја
65%
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Историја
30%
Пословни пакети и нтернет
Музичка култура
Српски језик и књижевност
Физичко васпитање
Математика
Економска група предмета
Рачуноводство
Шеф рачуноводства
Спремачица
Библиотекар
150%
55%
67%
80%
83%
100.00%
45%
100.00%
100.00%
100.00%
Енглески језик
Економска група предмета
Економска група предмета
Економска група предмета
Рачуноводство
100.00%
100.00%
100.00%
75.00%
100.00%
30%
Српски
66%
90%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Руски језик
67%
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Руски језик
100%
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
Наставник разредне наставе
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник биологије
100%
наставник физике
90%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник шпанског језика
22%
наставник историје
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник француског језика
22%
наставник верске наставе
90%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник хемије
10%
Осма београдска гимназија
Вождовац
спремачица
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
спремачица
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
секретар
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
благајник
50%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник рачунарства и информатике
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник рачунарства и информатике
20%
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
психолог-тражена сагласност
100%
библиотекар
24%
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
секретар школе-тражена сагласност
100%
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
спремачица-тражена сагласност
100%
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
физика
10%
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
100%
ОШ "НХ Синиша Николајевић"
Врачар
грађанско васпитање
професор разредне наставе-тражена сагласност за одобрење
радног места
хемија
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
Сурчин
учитељ
100%
учитељ
100%
5%
10%
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
тио
10%
50%
"Слободан Пенезић Крцун"
Лазаревац
биологија
"Слободан Пенезић Крцун"
Лазаревац
физичко васпитање
20%
"Слободан Пенезић Крцун"
Лазаревац
спремачица
200%
"Слободан Пенезић Крцун"
Лазаревац
учитељ
100%
"Слободан Пенезић Крцун"
Лазаревац
енглески језик
22%
"Слободан Пенезић Крцун"
Лазаревац
физика
20%
ОШ "Карађорђе"
Вождовац
професор разредне наставе
100%
Историја
70
ОШ "Карађорђе"
Вождовац
професор разредне наставе
100%
Разредна настава
200%
ОШ "Карађорђе"
Вождовац
професор разредне наставе
100%
физика
60%
ОШ "Карађорђе"
Вождовац
спремачица
100%
ОШ "Карађорђе"
Вождовац
спремачица
100%
ОШ "Карађорђе"
Вождовац
професор биологије
10%
Зага Маливук
Палилула
Српски језик
44%
Зага Маливук
Палилула
Историја
30%
Зага Маливук
Палилула
Грађанско васпитање
10%
Зага Маливук
Палилула
Информатика и рачунарство
5%
Зага Маливук
Палилула
Хор и оркестар
5%
Зага Маливук
Палилула
Цртање сликање и вајање
Зага Маливук
Палилула
Енглески језик
100,0
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
спермачица
100%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
спермачица
100%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
спермачица
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
енглески језик
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
филозофија (логика и логика са етиком)
40%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
физичко васпитање
30%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
Технолошка група предмета -Пољопривредни факултет
90%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
Технолошка група предмета -Пољопривредни факултет
90%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
Технолошка група предмета -Пољопривредни факултет
90%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
Технолошка група предмета - ТМФ
90%
ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
ЧУКАРИЦА
Технолошка група предмета - ТМФ
90%
Душко Радовић
Чукарица
Математика
45%
Душко Радовић
Чукарица
Физичко васпитање
50%
Душко Радовић
Чукарица
Немачки језик
20%
ОШ Доситеј Обрадовић
Чукарица
хемија
40%
ШО Доситеј Обрадовић
Чукарица
техничко образовање
90%
ОШ"Сутјеска"
Земун
Математика
100%
ОШ"Сутјеска"
Земун
Хемија
55%
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
МЛАДЕНОВАЦ
НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ
111%
НАСТАВНИК ФИЗИКЕ
30%
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
МЛАДЕНОВАЦ
НАСТАВНИК ХЕМИЈЕ
20%
НАСТАВНИК МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
55%
5%
100%
22.22 %
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
МЛАДЕНОВАЦ
НАСТАВНИК БИОЛОГИЈЕ
10%
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
МЛАДЕНОВАЦ
НАСТАВНИК ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА
11%
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
МЛАДЕНОВАЦ
БИБЛИОТЕКАР
50%
ОШ''МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ''
МЛАДЕНОВАЦ
СРПСКИ ЈЕЗИК
22%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Спремачица
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Шеф рачуноводства
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Економија-група предмета
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Економија-група предмета
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Електротехника-група предмета, практична настава
62%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Математика
100%
ОШ "Грабовац"
Обреновац
енглески језик
44%
ОШ "Грабовац"
Обреновац
математика
267%
ОШ "Грабовац"
Обреновац
физика
90%
ОШ "Грабовац"
Обреновац
руски језик
44%
ОШ "Грабовац"
Обреновац
физичко васпитање
60%
ОШ "Грабовац"
Обреновац
радник на одржавању хигијене
100%
ОШ "Грабовац"
Обреновац
библиотекар
40%
ОШ"ГОРЊА ВАРОШ"
Земун
наставник разредне наставе у боравку
100%
ОШ"ГОРЊА ВАРОШ"
Земун
Наствник ТИО
40%
ОШ"ГОРЊА ВАРОШ"
Земун
наставник биологије
10%
ОШ"ГОРЊА ВАРОШ"
Земун
Јован Дучић
Нови Београд
спремачица
100%
ОШ "Стари град"
Стари град
спремачица
100%
ОШ "Стари град"
Стари град
домар
100%
ОШ "Стари град"
Стари град
Oсновна школа "Дражевац"
Обреновац
шеф рачуноводства
100%
Основна школа "Дражевац"
Обреновац
спремачица
200%
Основна школа "Дражевац"
Oбреновац
српски језик
100%
Основна школа "Дражевац"
професор разредне наставе
100%
Девета гимназија "Михаило Петровић Алас"
Обреновац
Нови Београд
енглески језик
56%
Девета гимназија "Михаило Петровић Алас"
Нови Београд
рачунарство и информатика
100%
OШ 1300 каплара
Звездара
Физичко васпитање
50%
ОШ 1300 каплара
Звездара
Чувари природе
5%
OШ 1300 каплара
Звездара
Српски језик
25%
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Mедицинска биохемија
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Козметологија
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Физика
10%
наставник математике
66%
техничко и информатичко образовање
80%
117%
Предузетништво
35%
60%
Прва помоћ
50%
Познавање препарата
17%
Физикална терапија са балнеоклиматологијом
32%
Звездара
Естетска хирургија са негом
20%
Основи неге у рехабилитацији
16%
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Фармацеутско технолошке операције
56%
Кинезиологија
36%
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Историја
70%
масажа
16%
Фармацеутско-физиотерапеутска школа
Звездара
Биологија
50%
Прва београдска гимназија
Стари град
психологија
100%
српски језик и књижевност
100%
Прва београдска гимназија
Стари град
биологија
40%
енглески језик
45%
Прва београдска гимназија
Стари град
математика
50%
Прва београдска гимназија
Стари град
секретар
100%
Земунска гимназија
Земун
физичко васпитање
100%
енглески језик
100%
Земунска гимназија
Земун
Физика
85%
Психологија
100%
Земунска гимназија
Земун
Физика
100%
Немачки језик
100%
Земунска гимназија
Земун
рачунарство и информатика
100%
Рачунарство и информатика
100%
Земунска гимназија
Земун
рачунарство и информатика
50%
Земунска гимназија
Земун
Благајник
100%
Земунска гимназија
Земун
радник на одржавању хигијене
100%
Земунска гимназија
Земун
Италијански језик
22%
ОШ"22.ОКТОБАР"
Сурчин
Наставник енглеског језика
20%
Милоје Васић
Гроцка
Географија
20%
Милоје Васић
Гроцка
Немачки језик
20%
Милоје Васић
Гроцка
Математика
100%
Милоје Васић
Гроцка
Српски језик
35%
Милоје Васић
Гроцка
Наставник разредне наставе
300%
Милоје Васић
Гроцка
Историја
20%
Милоје Васић
Гроцка
Техничко образовање (до повратка запосленог са
функције)
100%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Библиотекар (до повратка запослене са породиљског
боловања)
Милоје Васић
Гроцка
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Енглески језик
11,11%
100%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Руски језик
44,44%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Математика
100%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Математика
66,67%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Географија
10%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Музичка култура
85%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Професор разредне наставе
100%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Српски језик
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Историја
5%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Биологија
10%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Српски језик
ШООО "Ђуро Салај"
Савски Венац
математика
100%
ШООО "Ђуро Салај"
Савски Венац
андрагошки асистент
100%
ОШ Бранко Радичевић
Нови Београд
Професор разредне наставе
100%
ОШ Бранко Радичевић
Нови Београд
Професор разредне наставе
100%
ОШ Бранко Радичевић
Нови Београд
Математика
65%
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
Српски
100%
Српски
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
Биологија
50%
Француски
67%
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
Грађанско васпитање
35%
Разредна настава
100%
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
Ликовна култура
45%
Основна школа "Петар Кочић"
Земун
Руски језик
30%
Основна школа "Петар Кочић"
Земун
Биологија
20%
Основна школа "Петар Кочић"
Земун
Техничко образовање
100%
ОШ ''ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ''
Звездара
наставник разредне наставе
300%
ВЛАДИМИР НАЗОР
ЧУКАРИЦА
БИОЛОГИЈА
50%
ВЛАДИМИР НАЗОР
ЧУКАРИЦА
СРПСКИ ЈЕЗИК
52%
ВЛАДИМИР НАЗОР
ЧУКАРИЦА
РАЗРЕДНА НАСТАВА
100%
МАШИНСКА ШКОЛА "РАДОЈЕ ДАКИЋ"
РАКОВИЦА
ликовна култура
25%
МАШИНСКА ШКОЛА "РАДОЈЕ ДАКИЋ"
РАКОВИЦА
музичка уметност
20%
СВЕТИ САВА
ВРАЧАР
МАТЕМАТИКА
22%
СВЕТИСАВА
ВРАЧАР
ИНФОРМАТИКА
Саобраћајно-техничка школа
Земун
Математика
ОШ "Павле Савић"
Звездара
Српски језик
ОШ "Павле Савић"
Звездара
ТИО
10%
ОШ "Павле Савић"
Звездара
Физика
100%
ОШ "Павле Савић"
Звездара
Немачки језик
30%
ОШ "Павле Савић"
Звездара
ТИО
40%
ОШ "Павле Савић"
Звездара
Историја
85%
Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Палилула
физичко васпитање
60%
Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Палилула
анатомија са физиологијом
100%
Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Палилула
социологија
Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Палилула
енглески језик
Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Палилула
радник на одржавању машина у школској радионици
Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Палилула
спремачица
100
OШ"ГОРЊА ВАРОШ"
Земун
наставник немачког језика
33%
ОШ Кнегиња Милица
Нови Београд
ОШ"Стеван Синђелић"
Звездара
биологија
30%
ОШ"Стеван Синђелић"
Звездара
наставник разредне наставе ( 3 извршиоца )
300%
Школа за дизајн
Савски Венац
група архитектонских предмета
85%
Школа за дизајн
Савски Венац
педагог
50%
Школа за дизајн
Савски Венац
моделовање
60%
Школа за дизајн
Савски Венац
практична настава
100%
Школа за дизајн
Савски Венац
основе технологије и конзервације
100%
Школа за дизајн
Савски Венац
обликовање инд.производа и ентеријера
200%
Школа за дизајн
Савски Венац
Историја
100%
Школа за дизајн
Савски Венац
филозофија
50%
Школа за дизајн
Савски Венац
Школа за дизајн
Савски Венац
енглески језик
33%
27,78%
72,22%
66%
1
50%
22,22%
22%
25%
16,50%
100%
Математика
44%
српски језик
100%
преплетаји, текстилна технологија
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
наставник разредне наставе
200%
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
наставник биологије
170%
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
домар
100%
наставник разредне наставе
40%
100%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
помоћно техничко особље
100%
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
наставник свакодневног живота у прошлости
20%
ОШ"Ћирило и Методије"
Звездара
Средња школа
Гроцка
Хемија-Наставник хемије
60%
Средња школа
Гроцка
Екологија-Наставник екологије
45%
Француски језик-Наставник француског језика
33%
Средња школа
Гроцка
Привредно право-Наставник права
90%
Енглески - Наставник енглеског језика
100%
Средња школа
Гроцка
Помоћни радник-спремачица
100%
Средња школа
Гроцка
Административни радник
100%
Средња школа
Гроцка
Познавање робе-Наставник познавања робе
85%
Средња школа
Гроцка
Математика
50%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
контрабас
25%
клавир, упоредни клавир
100%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
камерна музика и читање с листа
35%
корепетитор
100%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
харфа
45%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
џез аранжирање и развијање слуха
40%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
виолина
200%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
клавир, корепетиција, читање с листа
100%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
клавир, упоредни клавир
100%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
хармонија
30%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
џез клавир, мали ансамбли и истор.џез муз.
100%
Музичка школа "Станковић"
Врачар
филозофија
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ОШ ''ИВАН МИЛУТИНОВИЋ''
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
ПАЛИЛУЛА
наставник енглеског језика
40%
наставник математике и информатике
100%
Математика-Наставник математике
50%
20%
НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
30%
НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
НАСТАВНИК РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
100%
СРПСКИ ЈЕЗИК
70%
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК
50%
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
55%
ЛИКОВНА КУЛТУРА
10%
МУЗИЧКА КУЛТУРА
90%
ИСТОРИЈА
30%
ГЕОГРАФИЈА
30%
БИОЛОГИЈА
50%
ФИЗИКА
50%
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
35%
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
30%
СПРЕМАЧИЦА
100%
СПРЕМАЧИЦА
100%
ХЕМИЈА
20%
Зага Маливук
Палилула
Хемија
10,00%
ОШ " Војвода Степа "
Вождовац
административно финансијски радник
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
ЗЕМУН
ГЕОГРАФИЈА
15%
ОШ "БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
ЗЕМУН
РАЗРЕДНА НАСТАВА
100%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"
Звездара
Клавир
300%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"
Звездара
Хармоника
100%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"
Звездара
Гитара
130%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"
Звездара
Труба
30%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"
Звездара
Виола
30%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"
Звездара
Диригент гудачког оркестра
30%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЕЂВИЋ"
Звездара
Корепетитор
30%
ОМШ "ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"
Звездара
Спремачица
200%
ОШ САВА ШУМАНОВИЋ
ЗЕМУН
математика
67%
ОШ САВА ШУМАНОВИЋ
ЗЕМУН
физика
50%
ОШ САВА ШУМАНОВИЋ
ЗЕМУН
Немачки језик
44%
ОШ САВА ШУМАНОВИЋ
ЗЕМУН
енглески језик
54%
ОШ САВА ШУМАНОВИЋ
ЗЕМУН
рачунарство и информатика
50%
ОШ Никола Тесла, Винча
Гроцка
РАЗРЕДНА НАСТАВА
200%
ОШ Никола Тесла, Винча
Гроцка
српски језик
200%
ОШ Милан Ракић
Нови Београд
РАЗРЕДНА НАСТАВА
100%
ОШ Милан Ракић
Нови Београд
Техничко образовање
1005
ОШ Милан Ракић
Нови Београд
педагог
100%
ОШ Милан Ракић
Нови Београд
Васпитач
200%
ОШ Дринка Павловић
Стари град
МАТЕМАТИКА
90%
ОШ Дринка Павловић
Стари град
физика
120%
ОШ Дринка Павловић
Стари град
немачки
100%
100%
/
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ ''20.октобар''
Нови Београд
Разредна настава - рад у боравку
100%
ОШ ''20.октобар''
Нови Београд
Српски језик
100%
ОШ ''20.октобар''
Нови Београд
Музичка култура
50%
ОШ Илија Гарашанин
Гроцка
ликовна култура
25%
ОШ Илија Гарашанин
Гроцка
физика
20%
ОШ Илија Гарашанин
Гроцка
Благајник
100%
ОШ Соња Маринковић
Земун
МАТЕМАТИКА
100%
ОШ Јелица Миловановић
Сопот
српски
100%
српски
ОШ Јелица Миловановић
Сопот
биологија
50%
француски језик
67%
ОШ Јелица Миловановић
Сопот
грађанско васпитање
35%
Разредна настава
200%
Техничко образовање
10%
енглески језик
100%
Историја
5%
Спремачица
100%
ОШ Павле Поповић
ОШ Павле Поповић
ОШ Павле Поповић
ОШ Павле Поповић
Барајево
Барајево
Барајево
Барајево
разредна настава
100%
домар/ложач
100%
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
Сурчин
Техничко образовање
50%
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
Сурчин
информатика
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
Сурчин
сликање и вајање
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
Сурчин
секретар
100
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
Сурчин
Благајник
100
ОШ "Душан Вукасовић Диоген"
Сурчин
грађанско васпитање
5
Политехника
Нови Београд
шеф рачуноводства
100
Политехника
Нови Београд
српски језик
100
ОШ Бранислав Нушић
Вождовац
енглески језик
80
ОШ Бранислав Нушић
Вождовац
физичко васпитање
20
ОШ Бранислав Нушић
Вождовац
Техничко и информатичко образовање
100
ОШ Бранислав Нушић
Вождовац
разредна настава
100
ОШ Бранислав Нушић
Вождовац
спРЕМАЧИЦА
200
ОШ Браћа Јерковић
ЧУКАРИЦА
хемија
50
ОШ Браћа Јерковић
ЧУКАРИЦА
Математика
44
ОШ Радоје Домановић
учитељ
66%
100%
5
5
Француски језик
70
ОШ Дражевац
Обреновац
шеф рачуноводства
100
ОШ Дражевац
Обреновац
спрЕМАЧИЦА
200
ОШ Дражевац
Обреновац
српски
100
ОШ Дражевац
Обреновац
разредна настава
100
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Рачунарство и информатика
80%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Савски венац
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Акушерство са негом (3. и 4. разред вежбе)
Здравствена нега ( 2. разред вежбе) и Педијатрија са негом (3.
разред
вежбе) са негом (4. разред вежбе) и Здравствена нега
Инфектологија
100%
Медицинска школа "Београд"
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Енглески језик
56%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Васпитање и нега деце (3. и 4. разред вежбе)
100%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Васпитање и нега деце (3. и 4. разред вежбе)
25%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Психологија
45%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Хемија
40%
Школа за негу лепоте
Вождовац
БИОЛОГИЈА
10
српски
83
Школа за негу лепоте
Вождовац
екологија и заштита животне средине
80
Историја
100
Школа за негу лепоте
Вождовац
ИСТОРИЈА
75
Школа за негу лепоте
Вождовац
Школа за негу лепоте
Вождовац
130
Школа за негу лепоте
Вождовац
филозофија
практична настава-основа фризуре и власуљарства и сценска
шминка
СПРЕМАЧИЦА
Школа за негу лепоте
Вождовац
домар
100
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
физика
50
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
Француски језик
11
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
српски
67
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
хемија
85
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
грађанско васпитање
35
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
физичко васпитање
80
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
Економска група предмета
80
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
БИОЛОГИЈА
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
стручни сарадник за правне послове
100
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
немачки језик
11
100%
100%
деце раног узраста (1. разред вежбе)
Енглески језик
Рачунарство и информатика
10
200
5
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
хигијеничар
Угоститељско-туристичка школа
Савски венац
куварство са практичном наставом
ОШ "НХ Душан Дугалић"
Врачар
Дефектолог
ОШ "НХ Душан Дугалић"
Врачар
Наставник енглеског језика
70%
ОШ "НХ Душан Дугалић"
Врачар
Секретар
100%
ОШ "НХ Душан Дугалић"
Врачар
Спремачица
100%
ОШ"Никола Тесла" Скела
Обреновац
математика
111%
наставник разредне наставе
100%
српски
66%
математика
44%
географија
20%
немачки
44%
66%
ОШ "Јелица Миловановић"
Сопот
400
100
100%
енглески
20%
Српски
100%
Српски
Биологија
50%
Француски
67%
Грађанско васпитање
35%
Разредна настава
100%
Разредна настава
100%
корективно-превентивне вежбе, дипл.дефектолог.
100%
Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" Умка
Чукарица
спремачица
100%
Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" Умка
Чукарица
вођа смене
100%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
Група предмета -дипломирани дефектолог
100%
Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" Умка
Чукарица
Група предмета -дипломирани дефектолог
100%
Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" Умка
Чукарица
нутрициониста - дијететичар
60%
Школа за основно и средње образовање са едомом "Свети Сава" Умка
Чукарица
Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" Умка
Чукарица
енглески језик
10%
Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" Умка
Чукарица
немачки језик
Школа за основно и средње образовање са домом "Свети Сава" Умка
Чукарица
математика
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник биологије
100%
наставник физике
90%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник шпанског језика
22%
наставник историје
70%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник француског језика
22%
наставник верске наставе
90%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник хемије
10%
наставник биологије
20%
Осма београдска гимназија
Вождовац
спремачица
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
спремачица
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
секретар
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
благајник
50%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник рачунарства и информатике
100%
Осма београдска гимназија
Вождовац
наставник рачунарства и информатике
20%
ОШ Доситеј Обрадовић
Чукарица
наставник разредне наставе
100%
ОШ Доситеј Обрадовић
Чукарица
спремачица
100%
ОШ Доситеј Обрадовић
Чукарица
ложач
100%
ОШ ''Краљ Александар I''
Нови Београд
Енглески језик
20%
ОШ ''Краљ Александар I''
Нови Београд
Географија
30%
Техничка школа
Младеновац
српски језик и књижевност
67%
Техничка школа
Младеновац
математика
100%
Техничка школа
Младеновац
физичко васпитање
60%
Техничка школа
Младеновац
психолог
50%
Техничка школа
Младеновац
психологија
10%
Техничка школа
Младеновац
грађанско васпитање
40%
Техничка школа
Младеновац
Група предмета-машинство и обрада метала
50%
Техничка школа
Младеновац
Група предмата-електротехника
100%
Техничка школа
Младеновац
Група предмета-електротехника
40%
Техничка школа
Младеновац
Практична настава-електротехника
60%
Техничка школа
Младеновац
Група предмета-економија
70%
Техничка школа
Младеновац
грађанско васпитање
30%
ОШ "Никола Тесла"
Раковица
ОШ "Никола Тесла"
Раковица
Наставники музичке културе
100%
ОШ "Никола Тесла"
Раковица
Наставник грађанског васпитања
25%
ОШ "Никола Тесла"
Раковица
Наставник информатике и рачунарства
35%
ОШ "Никола Тесла"
Раковица
Наставник цртања сликања и вајања
35%
ОШ "Никола Тесла"
Раковица
ОШ Карађорђе
Чукарица
физика
60%
ОШ Ђура Јакшић
Раковица
Математика
45
ОШ Ђура Јакшић
Раковица
информатика
55
ОШ Ђура Јакшић
Раковица
БИОЛОГИЈА
10
ОШ Ђура Јакшић
Раковица
грађанско васпитање
50
Наставник разредне наставе
Наставник математике
10%
16,70%
100%
100%
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ Ђура Јакшић
Раковица
Француски језик
20
ОШ Јосиф Панчић
ЧУКАРИЦА
енглески
100
ОШ Јосиф Панчић
ЧУКАРИЦА
физичко
100
ОШ Јосиф Панчић
ЧУКАРИЦА
спрЕМАЧИЦА
100
ОШ Јосиф Панчић
ЧУКАРИЦА
српски
100
ОШ Михаило Младеновић Сеља
Лазаревац
наставник математике
20%
ОШ Михаило Младеновић Сеља
Лазаревац
наставник енглеског језика
30%
ОШ Михаило Младеновић Сеља
Лазаревац
помоћни радник-спремачица
100%
Краљ Петар Други Карађорђевић
Врачар
БИОЛОГИЈА
100
Краљ Петар Други Карађорђевић
Врачар
информатика
100
Краљ Петар Други Карађорђевић
Врачар
разредна настава
200
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Рачунарство и информатика
80%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Савски венац
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Акушерство са негом (3. и 4. разред вежбе)
Здравствена нега ( 2. разред вежбе) и Педијатрија са негом (3.
разред вежбе) са негом (4. разред вежбе) и Здравствена нега
Инфектологија
100%
Медицинска школа "Београд"
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Енглески језик
56%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Васпитање и нега деце (3. и 4. разред вежбе)
100%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Васпитање и нега деце (3. и 4. разред вежбе)
25%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Психологија
45%
Медицинска школа "Београд"
Савски венац
Хемија
40%
ОШ Свети Сава
Врачар
Српски језик и књижевност
27%
ОШ Свети Сава
Врачар
Математика
22%
ОШ Свети Сава
Врачар
Биологија
40%
ОШ Свети Сава
Врачар
Професор разредне наставе
100%
ОШ Свети Сава
Врачар
Професор разредне наставе
100%
ОШ Свети Сава
Врачар
Професор разредне наставе
100%
ОШ Свети Сава
Врачар
Спремачица
100%
ОШ Свети Сава
Врачар
Спремачица
100%
ОШ Свети Сава
Врачар
Спремачица
100%
ОШ Михаило Петровић Алас
Стари град
шеф рачуноводства- тражена сагласност
100%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
математика
22%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
биологија
20%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
ликовна култура
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
музичка култура
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
географија
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
техничко и информатичко образовање
10%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
информатика и рачунарство
10%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
изабрани спорт
10%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
хор и оркестар
5%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
библиотекар
45%
ОШ "Скадарлија"
Стари град
100%
100%
деце раног узраста (1. разред вежбе)
историја
5%
ОШ Миодраг Матић
руски језик
20
ОШ Душан Дугалић
енглески језик
Енглески језик
100%
Рачунарство и информатика
100%
Рачунарство и информатика
40%
Грађанско васпитање
20%
Информатика
30%
70
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Математика
27%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Хемија
60%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Професор разредне наставе
200%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Спремачица
400%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Сервирка
100%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Немачки језик
44%
Основна школа "Краљ Петар Први"
Стари град
Техничко образовање
50%
Школа за дизајн текстила
Вождовац
физичко васпитање
ОШ Јанко Веселиновић
Београд
Техничко и информатичко образовање
20%
ОШ Јанко Веселиновић
Београд
ОШ Јанко Веселиновић
Београд
Спремачица
100
12.ГИМНАЗИЈА
Вождовац
историја
20
12.ГИМНАЗИЈА
Вождовац
шпански језик
22
12.ГИМНАЗИЈА
Вождовац
Италијански језик
11
12.ГИМНАЗИЈА
Вождовац
спремачица
200
20
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
наставник клавира и корепетитиор
100%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
наставник клавира
100%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
корепетитор
100%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
виолина
100%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
наставник контрабаса
75%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
наставник хорне
30%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
наставник обое
30%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
наставник кларинет
30%
МШ "Др Војислав Вучковић"
Стари град
наставник тромбона
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Енглески језик
11,11%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Руски језик
44,44%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Математика
100%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Математика
66,67%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Географија
10%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Музичка култура
85%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Професор разредне наставе
100%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Српски језик
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Историја
5%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Биологија
10%
ОШ "Живојин Перић"
Обреновац
Српски језик
ОШ Бранко Радичевић
Земун
ОШ Браћа Барух
Стари град
разредна настава
13. гимназија
Чукарица
13. гимназија
Чукарица
13. гимназија
Чукарица
хемија
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОБРЕНОВАЦ
МАТЕМАТИКА
44,40%
ОШ "14. ОКТОБАР"
ОБРЕНОВАЦ
СПРЕМАЧИЦА
100%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник народне игре
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник гусле
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
МШ МОКРАЊАЦ
30%
27,78%
72,22%
Енглески језик
80
100
математика
22,22
српски језик
61,11
математика
22,22
БИОЛОГИЈА
90
40%
наставник клавира
200%
30%
наставник хармоније и контрапункта
100%
наставник фагота
30%
наставник виолончела
100%
СТАРИ ГРАД
наставник тромбона
30%
административни радник
100%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник етнологије
20%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник оркестра
30%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник обое
100%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник клавира
100%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник солфеђа
200%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник физике
10%
МШ МОКРАЊАЦ
СТАРИ ГРАД
наставник српског традиционалног певања
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Спремачица
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Шеф рачуноводства
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Економија-група предмета
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Економија-група предмета
80%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Историја
20%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Физика
20%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Математика
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
помоћни наставник,IV,V ст. Спреме, ел.тех. Слабе струје
100%
Средња техничка ПТТ школа
Палилула
Група предмета: ПТТ саобраћај
100%
Основна школа Коста Абрашевић
Раковица
Секретар
100%
Основна школа Коста Абрашевић
Раковица
хемија
80%
Основна школа Коста Абрашевић
Раковица
биологија
20%
Основна школа Коста Абрашевић
Раковица
ТИО
80%
Основна школа Коста Абрашевић
Раковица
наставник разредне наставе
100%
XIV београдска гимназија
Врачар
математика и информатика
175%
математика и информатика
70%
XIV београдска гимназија
Врачар
физичко васпитање
55%
XIV београдска гимназија
Врачар
српски језик и књиж. + библиотека
129%
Грађевинска техничка школа
Звездара
ГЕОГРАФИЈА
30%
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Наставник разредне наставе
100%
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Наставник разредне наставе
100%
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Наставник разредне наставе
100%
ОШ "Борислав Пекић"
Нови Београд
Наставник српског језика
67%
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
математика
44
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
Француски језик
13
20
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
Немачки језик
78
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
енглески језик
100
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
енглески језик
30
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
српски језик
100
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
српски језик
22
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
физика
10
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
Хемија
20
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
Биологија
20
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
географија
25
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
техничко
80
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
ликовна култура
45
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
Музичка култура
10
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
физичко васпитање
35
ОШ Драган Лукић
Нови Београд
спремачица
100
Средња занатска школа
Раковица
математика
40
Средња занатска школа
Раковица
математика
100
Средња занатска школа
Раковица
хигијена
10
Средња занатска школа
Раковица
Познавање робе-Наставник познавања робе
10
Средња занатска школа
Раковица
физичко васпитање
40
Средња занатска школа
Раковица
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
50%
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
фризер
Група предмета-здравство и социјална заштита (козметологијатеорија)
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Група предмета-здравство и социјална заштита (здравствена нега)
100%
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
педагог
100%
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
35
Група предмета-здравство и социјална заштита
(медицинска биохемија)
90%
100%
Земун
Група предмета-здравство и социјална заштита
(здравственаинега)
Група предмета-здравство
социјална заштита
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
(здравствена нега)
математика
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
Медицинска школа "Надежда Петровић"
100%
44%
српски језик и књижевност
22%
Земун
Група предмета-здравство и социјална заштита (прва помоћ)
80%
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
музичка уметност
20%
Медицинска школа "Надежда Петровић"
Земун
ОШ Бранко Пешић
Земун
ОШ Бранко Пешић
Земун
Основна школа Коста Абрашевић
Раковица
секретар
ОШ Владимир Роловић
Раковица
математика
ОШ Владимир Роловић
Раковица
разредна настава
100
ОШ Владимир Роловић
Раковица
информатика
80
ОШ Владимир Роловић
Раковица
српски језик
50
ОШ Владимир Роловић
Раковица
библиотекар
100
ОШ Стеван Дукић
српски језик
60
француски језик
10
ОШ Стеван Дукић
теххничко
48
математика
100
ОШ Стеван Дукић
Историја
5
географија
35
ОШ Стеван Дукић
психолог
100
Енглески језик
53
ОШ Стеван Дукић
разредна настава
400
цртање,сликање,вајање
10
Разредна настава
300
Разредна настава
100
математика и информатика
57
Група предмета-здравство и социјална заштита
(козметологија-вежбе)
100%
историја
60%
математика
100
енглески језик
65
100
22,22
ОШ Стеван Дукић
ОШ Радоје Домановић
Нови Београд
математика
100
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
разредна настава
400
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
српски језик
75
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
психолог
100
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
СПРЕМАЧИЦА
200
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
педагошки асистент
100
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
физика
30
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
разредна настава
200
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
СПРЕМАЧИЦА
100
ОШ Кнез Сима Марковић
Барајево
домар
100
Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд
Палилула
музичка уметност
5%
Школа за дизајн текстила
Вождовац
физичко васпитање
20%
ОШ Филип Филиповић
Вождовац
хемија
70
ОШ Филип Филиповић
Вождовац
Историја
30
ОШ Филип Филиповић
Вождовац
српски језик
40
Пета економска школа
Сопот
српски језик
50
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
Пета економска школа
Сопот
физичко
Пета економска школа
Сопот
ликовна култура
50
Пета економска школа
Сопот
математика и информатика
100
Пета економска школа
Сопот
секретар
100
Пета економска школа
Сопот
грађанско васпитање
15
Пета економска школа
Сопот
верска настава
5
Пета економска школа
Сопот
право
50
5
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
ОПШТИНА:
ПОДАЦИ О РАДНИМ МЕСТИМА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ ПОТРЕБА
_________________________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ АКТИВА
Download

Технолошки вишак 2014-2015