Основна школа ''Борислав Пекић'', Нови Београд
СЕДМИ РАЗРЕД
ЧНИ РЕЗУЛТАТИ
основних школа на територији Града Београда, 05.04.2014. године
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
Матеја Затезало
Павле Мартиновић
Ана Гвозденовић
Лазар Корсић
Катарина Кривокућа
Никола Кубуровић
Милица Гаљак
Илија Николић
Алекса Милојевић
Ања Вуксановић
Милан Ђукић
Матија Тошковић
Лазар Крачуновић
Јован Лекић
Милица Степановић
Драгана Нинковић
Катарина Јоцић
Богдан Томић
Марко Пејовић
Лазар Мићуновић
Лука Шојић
ШКОЛА
Борислав Пекић
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Јован Миодраговић
Математичка гимназија
Краљ Петар Први
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Прва обреновачка основна школа
Математичка гимназија
Светозар Милетић
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Борислав Пекић
Уједињене нације
Математичка гимназија
НАСТАВНИК
Весна Девић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Предраг Терзић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Јелена Соколовић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Марина Стублинчевић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милијана Ковачевић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Весна Девић
Радмила Божић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Страна 1
ОПШТИНА
Нови Београд
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Врачар
Стари град
Стари град
Стари град
Стари град
Обрреновац
Стари град
Земун
Стари град
Стари град
Стари град
Нови Београд
Чукарица
Стари град
БОД
ОВ
1И
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
2
20
20
20
20
20
16
16
16
12
20
11
16
11
10
9
9
9
20
7
7
12
3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
4
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12
20
15
20
20
20
20
20
8
20
20
20
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
УКУПНО
100
100
100
100
100
96
96
96
92
92
91
91
91
90
89
89
89
88
87
87
87
НАГРАДА
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
1. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
Страна 1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Милош Добросављевић
Сергеј Прошић
Тамара Поњавић
Јанко Вукотић
Марина Васиљевић
Маша Зелић
Јован Самарџић
Филип Барац
Ђорђе Мартић
Илија Кочинац
Валентина Њаради
Милена Мићић
Немања Милосављевић
Маша Тиосављевић
Исидора Лазић
Радивоје Влашкалић
Наталија Ђоровић
Теодора Јовановић
Алекса Ђорђиев
Марија Влајић
Вук Марковић
Анђела Ковачевић
Владимир Виктор Мирјанић
Лука Вуловић
Владимир Јовановић
Тијана Петровић
Алекса Елезовић
Михаило Томашевић
Војислав Вока Савић
Милан Ракић
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Уједињене нације
Математичка гимназија
Јован Миодраговић
Јован Миодраговић
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
14. октобар
Математичка гимназија
Владислав Рибникар
Математичка гимназија
Младост
Никола Тесла
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Борислав Пекић
Ђорђе Крстић
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Кнез Сима Марковић
Ратко Митровић
Математичка гимназија
Петар Мијаљевић
Зорица Кујунџић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Радмила Божић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Маријана Жебељан
Предраг Терзић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Миланко Бабић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Јелена Миленковић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Невенка Јанковић
Весна Голубовић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Весна Девић
Весна Стојановић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Ина Милановић
Свилана Петровић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Страна 2
Лазаревац
Нови Београд
Стари град
Стари град
Стари град
Чукарица
Стари град
Врачар
Врачар
Стари град
Стари град
Стари град
Раковица
Стари град
Врачар
Стари град
Нови Београд
Гроцка
Стари град
Стари град
Нови Београд
Чукарица
Стари град
Стари град
Стари град
Барајево
Нови Београд
Стари град
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
18
20
20
3
20
7
16
16
16
16
20
20
7
12
16
16
16
16
20
20
16
16
16
16
16
7
16
16
16
16
6
12
16
20
20
10
20
10
5
5
20
20
5
5
20
20
0
20
5
20
20
20
20
20
0
0
10
20
20
20
0
20
10
20
10
20
20
20
18
10
20
20
5
5
20
0
20
2
2
2
2
10
20
20
12
0
20
20
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
20
87
86
86
86
86
85
85
85
82
81
81
81
81
80
80
79
78
78
78
78
77
76
76
76
76
76
75
74
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
2. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
Страна 2
50
51
52
53
54
55
Ирена Столић
Милана Марић
Стеван Величковић
Јелена Ивковић
Лука Симић
Василије Ковачевић
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Бранко Радичевић
Јосиф Панчић
Математичка гимназија
Математичка гимназија
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Александар Сенић
Вера Златковић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Милица Живановић, Милица Мисојчић
Страна 3
Стари град
Стари град
Нови Београд
Чукарица
Стари град
Стари град
19
20
20
20
20
20
16
16
7
12
9
7
0
20
20
20
20
5
18
2
5
0
2
18
20
15
20
20
20
20
73
73
72
72
71
70
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
3. награда
Страна 3
Download

7. разред - Борислав Пекић