w w w. b e o g r a d . r s
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2012. ГОДИНУ
Београд, јул 2012. годинe
САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО
I
УВОД
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
II
ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
ТАБЕЛА 8.
ТАБЕЛА 9.
ТАБЕЛА 10 а
ТАБЕЛА 10 б
ТАБЕЛА 11.
III
Текстуални део о граду Београду
Преглед површина пољопривредног земљишта на територији града Београда по
градским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине на територији
града Београда
Преглед површина пољопривредног земљишта по класама и културама на територији
града Београда
План прихода сопственог учешћа на територији града Београда
Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног
земљишта на територији града Београда
Извештај
Београда
Извештај
Београда
о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини на територији града
по Програму 2010.године
о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини на територији града
по Програму 2011.године
Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2011/12 годину
ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
ТАБЕЛА 16.
ТАБЕЛА 17.
Збирна табела за територију града Београда
Величине јавних надметања на територији града Београда
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2011. ГОДИНУ ПРИКАЗАН ПО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА
1)
4
7
8
12
13
14
15
16
23
26
27
27
28
29
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
30
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
31
32
37
38
38
38
39
48
75
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
2)
3
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
76
77
ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
78
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 15.
79
80
83
84
84
84
85
90
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних надметања
ТАБЕЛА 16.
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
3)
107
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 12.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
109
110
115
116
116
116
117
123
126
140
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Бесплатно коришћење по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
141
142
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
143
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 12.
ТАБЕЛА 14.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
144
145
147
148
148
148
149
165
166
168
176
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Бесплатно коришћење по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту
Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег - сточари
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
177
178
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
179
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
180
181
192
193
193
193
194
199
211
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
6)
106
108
ТАБЕЛА 17.
5)
105
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
ТАБЕЛА 16а
4)
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
212
213
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
214
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
215
216
223
224
224
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 12.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
7)
254
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
256
257
258
259
259
259
260
276
280
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
281
282
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
283
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 12.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
284
285
295
296
296
296
297
303
304
320
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Бесплатно коришћење по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
322
323
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
324
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 12.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
325
326
330
331
331
331
332
336
337
355
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
10)
253
255
ТАБЕЛА 17.
9)
224
225
229
230
252
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
ТАБЕЛА 16а
8)
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Бесплатно коришћење по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Бесплатно коришћење по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
356
357
ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
358
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
359
360
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
11)
384
385
386
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
387
388
394
395
395
395
396
400
418
ТАБЕЛА 17.
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
419
420
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
421
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 12.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
422
423
426
427
427
427
428
435
436
450
ТАБЕЛА 16а
ТАБЕЛА 17.
13)
361
362
362
362
363
368
383
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
ТАБЕЛА 16а
12)
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Бесплатно коришћење по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима
Величине јавних надметања
451
452
ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
453
ТАБЕЛА 1.
ТАБЕЛА 2.
ТАБЕЛА 3.
ТАБЕЛА 4.
ТАБЕЛА 5.
ТАБЕЛА 6.
ТАБЕЛА 7.
ТАБЕЛА 15.
ТАБЕЛА 16.
454
455
459
460
460
460
461
463
466
Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама
Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Површине пољопривредног земљиште по класама и културама
Одводњавање
Наводњавање
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Преглед груписаних надметања
Збирна табела
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
ТАБЕЛА 16а
надметањима
ТАБЕЛА 17.
Величине јавних надметања
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
467
468
469
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда“, број 39/08 и 6/10) и Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, број: 320-11-220/2012-14 од 28.08.2012. године, Скупштина града Београда, на
седници одржаној 09.11.2012. године, доноси
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда за 2012. годину
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Београда за 2012. годину (у даљем тексту: Годишњи програм) утврђују се:
врста и обим радова које треба извршити у 2012. години, динамика извођења радова и улагања
средстава.
Годишњи програм, поред набројаних елемената садржи и податке који се односе на
пољопривредно земљиште у својини Републике Србије и то податке о:
-
укупној површини и површини на подручју градских општина по катастарским
општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији града
Београда;
-
корисницима пољопривредног земљишта у државној својини;
-
закупцима пољопривредног земљишта у државној својини;
-
површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење;
-
укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за
давање у закуп, као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини
које су планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем
катастарске парцеле, површином, класом и културом;
-
стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
Саставни делови Годишњег програма, сходно Упутству Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде су: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини,
али и део где је Годишњи програм приказан по градским општинама.
Општи део садржи увод - текстуални део о граду Београду и податке у којима су
приказане пољопривредне површине на територији града Београда по културама и по градским
општинама (Табела 1), по облицима својине по градским општинама (Табела 2) и по класама и
културама (Табела 3).
У делу Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта приказани су
подаци о планираним приходима сопственог учешћа (Табела 8), план радова (Табела 9),
извештај о уговорима закљученим у 2010. години (Табела 10 a), извештај о уговорима
закљученим у 2011. години (Табела 10 б) и очекивана средства по основу вансудског
поравнања за 2011/12 годину (Табела 11).
У делу Плана коришћења пољопривредног земљишта у државној својини приказани су
подаци о укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини на територији града
Београда, подаци о површинама датим на коришћење без плаћања накнаде и површинама које
су издате у закуп по Годишњим програмима 2010. и 2011. године, подаци о планираним
површинама за давање у закуп у 2012. години, најмања, највећа и просечна површина за
надметање и планирани број надметања (Табела 16), као и подаци о величинама надметања
(Табела 17).
Имајући у виду специфичност града Београда, у Годишњем програму приказани су
детаљнији подаци по градским општинама и то: преглед површина пољопривредног земљишта
по катастарским општинама и културама (Табела 1), преглед површина пољопривредног
земљишта по облицима својине по КО (Табела 2), површине пољопривредног земљиште по
класама и културама (Табела 3), подаци о одводњавању, наводњавању и побољшању квалитета
земљишта (Табеле 4,5 и 6), подаци о корисницима пољопривредног земљишта у државној
својини (Табела 7), подаци о бесплатном коришћењу по члану 61. Закона о пољопривредном
земљишту (Табела 12), груписане парцеле са бројевима јавног надметања за власнике објеката
за узгој и држање животиња по праву пречег закупа (Табела 14), преглед груписаних
надметања (Табела 15), збирна табела (Табела 16), подаци о укупној површини
пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима (Табела 16а)
и подаци о величини надметања (Табела 17).
Годишњим програмом предложене су планиране површине пољопривредног земљишта у
државној својини за давање у закуп, у укупној површини од 4574,6176 хектара, које се налази
на подручју тринаест (13) градских општина, и то: Барајево, Вождовац, Гроцка, Земун,
Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и
Чукарица. Наиме, три градске општине и то: Врачар, Савски венац и Стари град не располажу
са пољопривредним земљиштем, а према подацима Републичког геодетског завода на подручју
општине Звездара нема пољопривредног земљишта у државној својини, па се ове градске
општине не налазе у Годишњем програму.
I ОПШТИ ДЕО
3
1. УВОД
Територију града Београда, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја
катастарских општина које улазе у састав града.
У оквиру законом утврђене територије Града, образоване су градске општине чије
подручје чине насељена места, односно подручја 174 катастарске општине које улазе у њен
састав.
Градске општине у граду Београду су: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара,
Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац,
Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица.
Графички приказ градских општина на територији града Београда
4
Према подацима Завода за информатику и статитистику града Београда на територији
града Београда налази се укупно 217374 хектара пољопривредног земљишта, што чини 67,45%
укупне територије града Београда. Од укупне површине пољопривредног земљишта обрадиво
пољопривредно земљиште (оранице и баште, воћњаци, виногради и ливаде) обухвата 205233
хектара или 94,41%. Пољопривредно земљиште на територији града Београда по категоријама
коришћења по градским општинама приказано је у следећој табели и графикону:
Број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Градска
општина
Пољопривредно земљиште у ha
Обрадиво пољопривредно земљиште у ha
Оранице и
баште
Воћњаци
Виногради
Ливаде
1
2
3
4
Барајево
12324
928
48
1595
Вождовац
6588
646
111
1484
Гроцка
12045
6746
1480
1327
Звездара
773
81
44
229
Земун
8560
113
89
99
Лазаревац
17196
1834
63
2598
Младеновац
20575
2403
779
2422
НовиБеоград
791
10
0
20
Обреновац
27176
1239
16
874
Палилула
26953
194
103
68
Раковица
492
43
3
74
Сопот
14803
1741
99
2088
Сурчин
18131
161
84
392
Чукарица
5599
443
44
412
Београд
172006
16582
2963 13682
Подаци Завода за информатику и статистику града Београда
Трстици,
мочваре и
баре
5=1+2+3+4
6
7
8
14895
435
0
0
8829
770
0
2
21598
457
2
30
1127
214
0
0
8861
129
0
197
21691
1492
0
13
26179
1124
0
24
821
106
0
0
29305
1192
0
231
27318
501
295
2065
612
295
0
15
18731
704
0
1
18768
392
121
297
6498
889
0
148
205233
8700
418
3023
(Статистички годишњак Београда 2010.година)
Укупно
Пашњаци
Рибњаци
Укупно
9=5+6+7+8
15330
9601
22087
1341
9187
23196
27327
927
30728
30179
922
19436
19578
7535
217374
5
Пољопривредно земљиште, као добро од општег интереса, јесте земљиште које се
користи за пољопривредну производњу и земљиште које је одговарајућим планским актом
намењено за пољопривредну производњу. Пољопривредно земљиште чине обрадиве површине,
пашњаци, рибњаци, трстици и баре. Под обрадивом површином подразумевају се земљишне
површине на којима се гаје ратарски и повртарски усеви, вишегодишњи засади и траве на
којима се врши обрада, косидба и други пољопривредни радови и по правилу, убирају се
приноси сваке године. Обрадиву површину чине оранице и баште, воћњаци, виногради и
ливаде.
Површине пољопривредног земљишта на територији града Београда према катастарским
класама и културама су врло хетерогене, од чега зависе и производне особине овог земљишта.
Највеће учешће према категоријама коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
имају њиве (79%), а које су истовремено најпогодије за давање у закуп, и припадају бољим
катастарским класама (другој и трећој).
6
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по културама на територији града Београда по градским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Градска
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
1
Барајево
7894,3898
4,4824
470,9650
16,1221
1294,7673
9680,7266
298,7920
2
Вождовац
4134,3301
13,2591
236,2939
123,8692
399,2289
4906,9812
279,3703
3
Гроцка
14177,9458
26,8683
1471,7943
1146,4368
713,1507
17536,1959
267,9764
4
Земун
6508,2925
0,0000
7,8406
90,2487
120,5300
6726,9118
33,3665
5
Лазаревац
16948,9904
0,0000
1220,0048
120,2807
2599,9453
20889,2212
1260,4523
6
Младеновац
16438,8013
0,9816
765,4657
583,6665
2034,6099
19823,5250
668,6272
Нови
7
727,3189
2,3994
4,1735
4,3453
78,6269
816,8640
24,6157
Београд
8
Обреновац
18320,8994
40,3688
467,1322
30,7491
575,6662
19434,8157
412,9673
9
Палилула
21550,3287
222,8297
172,4643
52,5512
941,0761
22939,2500
853,2505
10
Раковица
774,4312
4,5918
6,1836
8,3215
72,3291
865,8572
13,9882
11
Сопот
8484,9046
0,5776
297,4712
82,0265
995,1449
9860,1248
395,3068
12
Сурчин
17342,1835
1,9186
71,7334
43,1218
121,2593
17580,2166
215,6344
13
Чукарица
1630,3939
1,7795
25,5796
46,4178
55,0659
1759,2367
16,5836
Укупно
134933,2101 320,0568 5217,1021 2348,1572 10001,4005 152819,9267 4740,9312
*Извор података РГЗ
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
8
9
Укупно
0,2445
0,0000
8,2630
110,3528
9,2571
0,5150
29,1925
10,6162
412,9632
8,1277
146,8388
120,5235
10
(6+7+8+9)
10008,9556
5196,9677
18225,3985
6878,7588
22305,7694
20613,1907
2,5598
31,3093
875,3488
78,8553
11,1172
1,5796
0,0000
314,1934
0,0000
536,9377
343,9470
318,9233
6,7485
34,1125
610,7641
9,2441
2083,3107
20270,5853
24122,5410
888,1735
10289,5441
18720,8085
1785,0644
160181,1063
7
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине на територији града Београда
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Градска
Облик
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
својине
6
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
Приватна
Барајево
7569,4556
2,6559
289,5778
12,0954
1229,4591
9103,2438
својина
Државна
311,3665
2,0493
181,6698
4,0267
71,4469
570,5592
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
1
41,3359
0,0000
0,0000
0,0000
5,1747
46,5106
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Други облици
2,7889
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,7889
својине
Приватна
Вождовац
3902,9497
12,9553
147,0960
59,1718
385,5715
4507,7443
својина
Државна
232,9699
0,2502
89,2296
64,8179
15,3436
402,6112
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
2
0,3536
0,0536
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својине
Приватна
Гроцка
12698,1971
22,5658
1213,6146
1030,3804
618,0253
15582,7832
својина
Државна
323,3662
3,2465
148,5264
50,7823
37,5387
563,4601
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
3
1157,6462
1,0560
126,2147
72,0318
58,3763
1415,3250
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
3,4892
0,0000
0,0000
0,0000
0,0154
3,5046
својина
Други облици
3,9799
0,0000
0,0000
0,1056
0,0000
4,0855
својине
Пашњаци
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
7
8
9
10
(6+7+8+9)
256,3538
0,2445
26,5171
9386,3592
44,1499
0,0000
3,0223
617,7314
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
46,5106
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0273
2,8162
163,0706
0,0000
5,9598
4676,7747
117,3557
0,0000
4,6988
524,6657
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
209,6330
6,6018
68,1966
15867,2146
43,0564
1,6564
331,9048
940,0777
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
15,1254
12,6666
0,3154
1443,4324
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3010
0,0000
0,0045
3,8101
0,0000
0,0000
0,0000
4,0855
8
Земун
4
Лазаревац
5
Младеновац
6
Нови
Београд
7
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
4186,9072
0,0000
7,0214
86,0441
90,4791
4370,4518
8,0570
88,6935
6,9507
4474,1530
1874,6665
13,1512
5,5945
1,0998
22,0346
1916,5466
25,0455
21,6593
9,0511
1972,3025
0,3404
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3404
0,2032
0,0000
0,0175
0,5611
606,0664
0,0000
0,0000
3,1761
8,4720
617,7145
0,2640
0,0000
0,0000
617,9785
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
15,8006
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
15,8006
0,0000
0,0000
0,0000
15,8006
14091,7548
0,0000
1100,7141
109,6879
2294,6493
17596,8061
1095,3463
9,0449
108,7943
18809,9916
2639,0799
0,0000
118,7129
10,6603
269,5994
3038,0525
162,0670
0,2122
33,0529
3233,3846
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
217,3143
0,0000
0,7573
0,0000
36,4950
254,5666
2,5653
4,9872
0,0000
262,1191
0,3781
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3781
0,0000
0,0000
0,0000
0,3781
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,7075
0,0000
0,1886
0,0000
0,6017
6,4978
0,5750
0,0000
0,0050
7,0778
16065,2231
0,9816
718,5585
580,3277
1982,9916
19348,0825
640,8253
0,5150
96,7613
20086,1841
271,4219
0,0000
64,4989
3,0075
40,2311
379,1594
26,9993
0,0000
20,7402
426,8989
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
109,5461
0,0000
0,0000
0,3154
12,0007
121,8622
1,2415
0,0000
0,0000
123,1037
1,9540
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,9540
0,0000
0,0000
0,0024
1,9564
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0338
0,0338
0,0000
0,0000
0,3931
0,4269
18,8482
0,0000
0,0000
0,1627
0,6718
19,6827
0,0620
0,0000
3,0276
22,7723
441,1071
1,3255
3,9936
3,2709
35,4193
485,1164
6,9516
0,2849
22,4074
514,7603
296,0400
1,0739
0,1799
1,0744
45,0656
343,4338
17,6641
2,2749
9,0721
372,4449
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9
Обреновац
8
Палилула
9
Раковица
10
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
1,0813
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0813
0,0000
0,0939
0,0000
1,1752
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
15359,0553
38,9435
261,5897
23,0461
505,7215
16188,3560
381,3741
16,8783
70,1478
16656,7562
2262,5656
0,0000
212,7927
7,9548
41,8083
2525,1214
35,6430
61,2325
258,6196
2880,6165
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
950,9022
0,2610
44,4280
0,0000
35,6819
1031,2731
3,5810
10,4179
1,9662
1047,2382
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
3,4358
3,8155
5,8273
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,8273
0,0000
0,0000
0,0117
5,8390
4463,1341
164,7554
46,4216
51,5313
62,3060
4788,1484
33,7183
0,4444
14,4717
4836,7828
15041,6287
56,5203
125,8614
1,0199
878,8987
16103,9290
823,9229
10,4588
303,0101
17241,3208
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2119,2184
1,3462
0,4174
0,0000
0,0000
2120,9820
1,3556
1,5949
0,2140
2124,1465
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
18,3055
0,4946
0,0000
0,0000
0,0000
18,8001
0,6762
0,0000
0,0000
19,4763
568,7159
4,0883
5,0464
6,9610
50,9948
635,8064
6,6589
1,4162
5,3870
649,2685
196,5456
0,5035
1,1372
1,3605
20,2590
219,8058
6,8683
0,1634
1,3040
228,1415
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5175
0,0000
0,0000
0,0000
0,8022
2,3197
0,0000
0,0485
0,0000
2,3682
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10
11
12
13
Други облици
8,9815
0,0000
0,0000
0,0000
0,2731
својине
Приватна
Сопот
7993,4110
0,5776
279,3009
80,2238
949,2354
својина
Државна
426,4260
0,0000
5,7534
1,8065
40,3639
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
122,8721
0,0000
12,7605
0,1902
7,5935
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0625
својина
Мешовита
2,5407
0,0000
0,0000
0,0000
0,9584
својина
Други облици
8,5257
0,0000
0,0000
0,0000
0,6860
својине
Приватна
Сурчин
7224,5829
1,5860
44,5955
38,5472
21,7598
својина
Државна
6360,1104
0,3326
22,8105
4,0193
72,4328
својина РС
Државна
17,9854
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
2646,8598
0,0000
5,8227
0,5553
23,7381
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Други облици
1156,8393
0,0000
0,0000
0,0000
3,3286
својине
Приватна
Чукарица
1571,9633
1,7119
16,6732
19,8914
55,0659
својина
Државна
62,5593
0,0676
8,9064
26,6943
0,0000
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својине
*Извор података РГЗ и Службе за катастар непокретности Вождовац, Гроцка, Земун, Младеновац, Сопот и Сурчин
9,2546
0,4610
0,0000
0,0287
9,7443
9302,7487
190,3180
0,0000
33,3514
9526,4181
474,3498
209,5121
0,0000
2,6029
686,4648
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
143,4163
2,0430
0,0691
0,0000
145,5284
0,0625
0,0000
0,0000
0,0000
0,0625
3,4991
0,0000
0,0000
0,0000
3,4991
9,2117
0,0000
0,0000
0,0000
9,2117
7331,0714
11,0915
19,7180
38,0846
7399,9655
6459,7056
187,3218
113,5277
572,9576
7333,5127
17,9854
0,0000
0,0000
0,0000
17,9854
2676,9759
11,4681
0,2506
173,5707
2862,2653
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1160,1679
5,7856
7,3770
4,7271
1178,0576
1665,3057
14,0936
0,0000
7,5400
1686,9393
98,2276
2,4900
0,0000
1,7068
102,4244
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
11
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама на територији града Београда
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
VI
Њиве
4186,9252
17179,9221
35713,4656
33278,4534
27277,4666
13037,5639
Вртови
33,9442
119,5028
145,3403
20,1052
0,0000
0,0000
Воћњаци
886,7360
1046,8650
2086,1633
1062,3697
135,2565
2,5843
Виногради
160,5342
606,3566
1087,9299
489,3958
4,1926
0,0000
Ливаде
128,0170
2089,8044
3687,6638
1993,9179
1297,2735
636,7682
Пашњаци
528,6477
898,2711
1094,0357
890,6488
602,9193
467,1890
Трстици-мочваре
287,0255
280,1643
3,9923
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
6211,8298
22220,8863 43818,5909 37734,8908 29317,1085
14144,1054
*Извор података РГЗ
VII
VIII
3666,7831
0,0000
0,0000
0,0000
175,8514
203,2402
0,0000
4045,8747
583,6983
0,0000
0,0000
0,0000
2,6507
66,7230
0,0000
653,0720
12
II ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ
И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
13
Табела 8. План прихода сопственог учешћа на територији града Београда
Извор средстава
Пренета средства из Програма за 2011.
годину
Планирана средства од закупа
пољопривредног земљишта у државној
својини по Програму за 2012. годину
Планирана средства од промене намене
пољопривредног земљишта у 2012. години
Укупно
(дин)
7.624.806,00
11.000.000,00
6.000.000,00
24.624.806,00
14
Табела 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на територији града Београда
Намене улагања
Комасација пољопривредног земљишта
Добровољно груписање парцела
Одводњавање пољопривредног земљишта
Наводњавање пољопривредног земљишта
Обележавање парцела државног земљишта
Уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
Површина у
ха, број
узорака
Предрачунска
вредност улагања
(дин)
Конструкција финансирања
Сопствено учешће
(%)
(дин)
Други извори
(%)
(дин)
2.000.000,00
100%
2.000.000,00
2.000.000,00
20.624.806,00
100%
100%
2.000.000,00
20.624.806,00
24.624.806,00
100%
24.624.806,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.624.806,00
0,00
0,00
Уређење и опремање пољочуварске службе
Побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта
Мелиорација ливада и пашњака
Претварање необрадивог у обрадиво
земљиште
I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Биолошка рекултивација пољопривредног
земљишта
Противерозионе мере на пољопривредном
земљишту
Подизање ветрозаштитних појасева
Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта(прве до пете
класе), унетог минералног ђубрива и
пестицида у обрадиво пољопривредно
земљиште
Утврђивање постојања опасних и штетних
материја у пољопривредно земљиште
II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Студијско - истраживачки радови
Остало - набавка опреме за поступак давања
у закуп пољоп. земљ. у држ. својини
III СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ
РАДОВИ КОЈИ ТРЕТИРАЈУ
ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТА
Укупно(I+II+III)
0,00
24.624.806,00
100%
15
Табела 10 а Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда по Програму 2010.године
Редни
број
1
2
3
4
5
6
Назив
правног/физичког лица
Козарица д.о.о.
Младеновац
Козарица д.о.о.
Младеновац
Козарица д.о.о.
Младеновац
Козарица д.о.о.
Младеновац
Козарица д.о.о.
Младеновац
Козарица д.о.о.
Младеновац
Број уговора
Период
закупа
(од-до)
Површина
(ха)
Цена/ха
(еуро)
Укупан износ
годишње
закупнине по
уговору (еуро)
Очекивани
приход општине40% (еуро)
Марковац
320-11-2403/29-2010-15
2010.-2020.
43,8426
74,83
3280,74
1312,30
Јагњило
320-11-2403/30-2010-15
2010.-2020.
1,5255
59,86
91,32
36,53
Јагњило
320-11-2403/31-2010-15
2010.-2020.
4,6161
59,86
276,32
110,53
Јагњило
320-11-2403/32-2010-15
2010.-2020.
1,0945
59,86
65,52
26,21
Јагњило
320-11-2403/33-2010-15
2010.-2020.
0,7472
59,86
44,73
17,89
Јагњило
320-11-2403/34-2010-15
2010.-2020.
0,1317
59,86
7,88
3,15
Катастарска
општина
Средства
обезбеђења
Плаћено за све
године закупа
Плаћено за све
године закупа
Плаћено за све
године закупа
Плаћено за све
године закупа
Плаћено за све
године закупа
Плаћено за све
године закупа
7
Мирко Боровчанин
Рипањ
320-11-00751/3883-2011-15
2010.-2013.
1,9258
123,24
237,34
94,94
**
8
Мирко Боровчанин
Рипањ
320-11-00751/3884-2011-15
2010.-2013.
3,7519
123,24
462,40
184,96
**
9
Митровић Марко
Бегаљица
320-11-00751/3886-2011-15
2010.-2013.
0,3016
161,27
48,64
19,46
**
10
Милошевић Војкан
Дражањ
320-11-00751/3890-2011-15
2010.-2013.
0,2857
189,74
54,21
21,68
**
11
Тодоровић Милорад
Ритопек
320-11-00751/3892-2011-15
2010.-2013.
2,7870
123,34
343,74
137,50
**
12
Тодоровић Милорад
Ритопек
320-11-00751/3893-2011-15
2010.-2013.
1,3110
113,84
149,25
59,70
**
13
Тодоровић Милорад
Ритопек
320-11-00751/3894-2011-15
2010.-2013.
0,3480
151,81
52,83
21,13
**
14
Добродолац Мирјана
Угриновци
320-11-00751/3895-2011-15
2010.-2013.
3,8430
219,19
842,33
336,93
15
Екмечић Бранислав
Угриновци
320-11-00751/3896-2011-15
2010.-2013.
14,9589
219,19
3.278,79
1.311,52
16
Екмечић Бранислав
Угриновци
320-11-00751/3897-2011-15
2010.-2013.
17,9209
219,19
3.928,02
1.571,21
17
Поповић Радивој
Угриновци
320-11-00751/3898-2011-15
2010.-2013.
34,3654
265,67
9.129,90
3.651,96
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
16
18
Николин Радислав
Угриновци
320-11-00751/3899-2011-15
2010.-2013.
40,6472
219,19
8.909,33
3.563,73
19
Николин Радислав
Угриновци
320-11-00751/3900-2011-15
2010.-2013.
10,7787
219,19
2.362,55
945,02
20
Добродолац Мирјана
Угриновци
320-11-00751/3901-2011-15
2010.-2013.
11,5927
219,19
2.540,97
1.016,39
21
Добродолац Мирјана
Угриновци
320-11-00751/3902-2011-15
2010.-2013.
11,3742
219,19
2.493,07
997,23
22
Игњатовић Властимир
Угриновци
320-11-00751/3903-2011-15
2010.-2013.
18,4485
265,68
4.901,41
1.960,56
23
Јосимовић Милорад
Угриновци
320-11-00751/3904-2011-15
2010.-2013.
34,9303
265,68
9.280,31
3.712,12
24
Јосимовић Милорад
Угриновци
320-11-00751/3905-2011-15
2010.-2013.
66,3477
265,68
17.627,31
7.050,92
25
Поповић Перица
Угриновци
320-11-00751/3906-2011-15
2010.-2013.
28,4738
162,26
4.620,02
1.848,01
26
Поповић Перица
Угриновци
320-11-00751/3907-2011-15
2010.-2013.
4,5090
143,28
646,04
258,42
27
Поповић Перица
Угриновци
320-11-00751/3908-2011-15
2010.-2013.
16,5234
156,56
2.586,94
1.034,78
28
Поповић Перица
Угриновци
320-11-00751/3909-2011-15
2010.-2013.
10,4243
189,77
1.978,24
791,30
29
Поповић Перица
Угриновци
320-11-00751/3910-2011-15
2010.-2013.
24,4900
142,33
3.485,64
1.394,26
30
Поповић Перица
Угриновци
320-11-00751/3911-2011-15
2010.-2013.
22,8541
143,28
3.274,49
1.309,80
31
Поповић Јовица
Угриновци
320-11-00751/3912-2011-15
2010.-2013.
4,2160
237,22
1.000,10
400,04
32
Ћурчин Сања
Батајница
320-11-00751/3913-2011-15
2010.-2013.
104,7396
316,91
33.193,00
13.277,20
33
БД АГРО АД Добановци
Угриновци
320-11-2403/27-2010-15
2010.-2013.
95,7426
115,42
11.050,61
4.420,24
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Хипотекарназаложна изјава
17
34
БД АГРО АД Добановци
Угриновци
320-11-2403/28-2010-15
2010.-2013.
70,3417
115,42
8.118,84
3.247,54
*
Хипотекарназаложна изјава
35
Вукадиновић Драган
Марковац
320-11-00751/3922-2011-15
2010.-2013.
0,2037
99,71
20,31
8,12
**
36
Вићовац Драгош
Велика Крсна
320-11-00751/3923-2011-15
2010.-2013.
0,4823
47,48
22,90
9,16
**
37
Вићовац Драгош
Велика Крсна
320-11-00751/3924-2011-15
2010.-2013.
0,2296
18,99
4,36
1,74
**
38
Вићовац Драгош
Велика Крсна
320-11-00751/3925-2011-15
2010.-2013.
0,2358
19,00
4,48
1,79
**
39
Мосуровић Александар
Нови Београд
320-11-00751/3926-2011-15
2010.-2013.
0,5885
110,79
65,20
26,08
**
40
Мосуровић Александар
Нови Београд
320-11-00751/3927-2011-15
2010.-2013.
0,8683
95,00
82,49
33,00
**
41
АД "Драган Марковић"
Мислођин
320-11-2403/35-2010-15
2010.-2015.
10,0342
69,49
697,28
278,91
42
АД "Драган Марковић"
Ушће
320-11-2403/36-2010-15
2010.-2015.
11,9883
90,87
1.089,38
435,75
43
АД "Драган Марковић"
Ушће
320-11-2403/37-2010-15
2010.-2015.
64,9964
90,87
5.906,22
2.362,49
44
АД "Драган Марковић"
Ушће
320-11-2403/38-2010-15
2010.-2015.
35,3273
90,87
3.210,19
1.284,08
45
Влајковић Продан
Орашац
320-11-00751/3847-2011-15
2010.-2013.
4,4582
76,87
342,72
137,09
46
Миљковић Владисав
Орашац
320-11-00751/3848-2011-15
2010.-2013.
1,6592
47,46
78,74
31,50
**
47
Миљковић Владисав
Орашац
320-11-00751/3849-2011-15
2010.-2013.
0,3602
38,92
14,02
5,61
**
48
Миљковић Владисав
Орашац
320-11-00751/3850-2011-15
2010.-2013.
1,0499
53,15
55,80
22,32
**
49
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3851-2011-15
2010.-2013.
4,4042
51,05
224,84
89,94
**
50
Влајковић Продан
Орашац
320-11-00751/3852-2011-15
2010.-2013.
9,3745
57,67
540,63
216,25
*
Гаранција
Eurobank EFG
51
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3853-2011-15
2010.-2013.
0,8155
39,71
32,38
12,95
**
52
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3854-2011-15
2010.-2013.
1,9329
51,05
98,68
39,47
**
53
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3855-2011-15
2010.-2013.
0,6108
39,70
24,25
9,70
**
54
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3856-2011-15
2010.-2013.
2,6454
39,71
105,04
42,02
**
*
Гаранција
Агробанке а.д.
*
Гаранција
Агробанке а.д.
*
Гаранција
Агробанке а.д.
*
Гаранција
Агробанке а.д.
*
Гаранција
Eurobank EFG
18
55
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3857-2011-15
2010.-2013.
0,6000
45,38
27,23
10,89
**
56
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3858-2011-15
2010.-2013.
0,8896
45,38
40,37
16,15
**
57
Миљковић Владисав
Орашац
320-11-00751/3859-2011-15
2010.-2013.
0,6166
34,17
21,07
8,43
**
58
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3860-2011-15
2010.-2013.
1,9796
41,60
82,35
32,94
**
59
АД "Драган Марковић"
Орашац
320-11-00751/3861-2011-15
2010.-2013.
3,5692
39,71
141,72
56,69
**
60
Миљковић Владисав
Орашац
320-11-00751/3862-2011-15
2010.-2013.
4,1071
37,96
155,92
62,37
**
61
Миљковић Владисав
Орашац
320-11-00751/3863-2011-15
2010.-2013.
0,6990
34,16
23,88
9,55
**
62
Миљковић Владисав
Орашац
320-11-00751/3864-2011-15
2010.-2013.
0,9190
43,66
40,12
16,05
**
63
Влајковић Продан
Орашац
320-11-00751/3879-2011-15
2010.-2013.
0,3085
37,96
11,71
4,68
64
Влајковић Продан
Вукићевица
320-11-00751/3865-2011-15
2010.-2013.
16,1627
67,12
1.084,90
433,96
65
Главарданов
Александар
Стублине
320-11-00751/3866-2011-15
2010.-2013.
6,3974
113,88
728,53
291,41
66
Главарданов
Александар
Стублине
320-11-00751/3867-2011-15
2010.-2013.
1,8935
113,88
215,63
86,25
67
Илић Борка
Љубинић
320-11-00751/3868-2011-15
2010.-2013.
27,8542
47,39
1.320,10
528,04
**
68
Павловић Десанка
Љубинић
320-11-00751/3869-2011-15
2010.-2013.
0,6612
99,65
65,89
26,36
**
69
Илић Борка
Љубинић
320-11-00751/3870-2011-15
2010.-2013.
1,6915
38,08
64,42
25,77
**
70
Павић Душко
Велико поље
320-11-00751/3871-2011-15
2010.-2013.
2,1106
98,61
208,12
83,25
71
Главарданов
Александар
Велико поље
320-11-00751/3872-2011-15
2010.-2013.
9,3948
97,52
916,17
366,47
72
Павић Душко
Велико поље
320-11-00751/3873-2011-15
2010.-2013.
11,1100
95,46
1.060,54
424,22
73
Главарданов
Александар
Велико поље
320-11-00751/3874-2011-15
2010.-2013.
6,8374
95,68
654,23
261,69
74
Главарданов
Александар
Велико поље
320-11-00751/3875-2011-15
2010.-2013.
9,5633
113,44
1.084,85
433,94
*
Гаранција
Eurobank EFG
*
гаранција
Eurobank EFG
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
19
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
75
Павић Душко
Велико поље
320-11-00751/3876-2011-15
2010.-2013.
4,8424
85,08
411,98
164,79
76
Павић Душко
Велико поље
320-11-00751/3877-2011-15
2010.-2013.
51,0670
95,99
4.901,77
1.960,71
77
Бошњак Зоран
Мала
Моштаница
320-11-00751/3878-2011-15
2010.-2013.
22,6494
38,06
861,99
344,80
78
Стајић Бојан
Лепушница
320-11-00751/3881-2011-15
2010.-2013.
2,5992
97,57
253,61
101,44
79
Павел Михаљ
Бољевци
320-11-00751/3929-2011-15
2010.-2013.
5,5523
29,68
164,82
65,93
**
80
Павел Михаљ
Бољевци
320-11-00751/3930-2011-15
2010.-2013.
51,3744
12,86
660,55
264,22
**
81
Радосављевић Ђорђе
Петровчић
320-11-00751/3931-2011-15
2010.-2013.
25,6139
19,20
491,82
196,73
**
82
Радосављевић Ђорђе
Петровчић
320-11-00751/3932-2011-15
2010.-2013.
4,9487
28,36
140,36
56,14
**
83
Јанковић Јадранко
Петровчић
320-11-00751/3933-2011-15
2010.-2013.
8,3201
19,85
165,18
66,07
**
84
Јанковић Јадранко
Петровчић
320-11-00751/3934-2011-15
2010.-2013.
5,2733
28,37
149,61
59,84
**
85
Петронијевић Петар
Бечмен
320-11-00751/3936-2011-15
2010.-2013.
70,6543
76,86
5.430,60
2.172,24
86
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-00751/3937-2011-15
2010.-2013.
68,6096
67,12
4.605,34
1.842,14
87
Маринчић Здравко
Добановци
320-11-00751/3938-2011-15
2010.-2013.
23,2322
141,81
3.294,58
1.317,83
88
Маринчић Здравко
Добановци
320-11-00751/3939-2011-15
2010.-2013.
55,1190
141,81
7.816,48
3.126,59
89
Поповић Јовица
Добановци
320-11-00751/3940-2011-15
2010.-2013.
22,8509
236,35
5.400,85
2.160,34
90
Поповић Јовица
Добановци
320-11-00751/3941-2011-15
2010.-2013.
69,5504
236,35
16.438,35
6.575,34
91
Ћосић Саша
Јаково
320-11-00751/3942-2011-15
2010.-2013.
1,8217
94,54
172,22
68,89
**
92
БД АГРО АД Добановци
Прогар
320-11-2403/1-2010-15
2010.-2015.
36,9128
37,42
1.381,28
552,51
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Уговор о
јемству
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
*
Уговор о
јемству
20
93
БД АГРО АД Добановци
Прогар
320-11-2403/2-2010-15
2010.-2015.
36,5122
10,69
390,32
156,13
94
БД АГРО АД Добановци
Прогар
320-11-2403/3-2010-15
2010.-2015.
33,6175
13,36
449,13
179,65
95
БД АГРО АД Добановци
Прогар
320-11-2403/4-2010-15
2010.-2015.
74,8908
10,69
800,58
320,23
96
БД АГРО АД Добановци
Прогар
320-11-2403/5-2010-15
2010.-2015.
143,9771
21,38
3.078,23
1.231,29
97
БД АГРО АД Добановци
Прогар
320-11-2403/6-2010-15
2010.-2015.
180,4880
10,69
1.929,42
771,77
98
БД АГРО АД Добановци
Прогар
320-11-2403/7-2010-15
2010.-2015.
104,9005
21,38
2.242,77
897,11
99
БД АГРО АД Добановци
Петровчић
320-11-2403/8-2010-15
2010.-2015.
19,1808
24,05
461,30
184,52
100
БД АГРО АД Добановци
Петровчић
320-11-2403/9-2010-15
2010.-2015.
16,6547
26,73
445,18
178,07
101
БД АГРО АД Добановци
Петровчић
320-11-2403/10-2010-15
2010.-2015.
92,9242
24,05
2.234,83
893,93
102
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/11-2010-15
2010.-2015.
32,1266
53,45
1.717,17
686,87
103
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/12-2010-15
2010.-2015.
12,0890
53,45
646,16
258,46
104
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/13-2010-15
2010.-2015.
53,1874
61,47
3.269,43
1.307,77
105
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/14-2010-15
2010.-2015.
49,3670
61,47
3.034,59
1.213,84
106
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/15-2010-15
2010.-2015.
37,1741
61,47
2.285,09
914,04
107
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/16-2010-15
2010.-2015.
48,8893
72,16
3.527,85
1.411,14
108
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/17-2010-15
2010.-2015.
11,2560
74,83
842,29
336,92
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
21
109
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/18-2010-15
2010.-2015.
26,9726
72,16
1.946,34
778,54
110
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/19-2010-15
2010.-2015.
11,8797
53,45
634,97
253,99
111
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/20-2010-15
2010.-2015.
13,6469
65,92
899,60
359,84
112
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/21-2010-15
2010.-2015.
21,6503
65,92
1.427,19
570,88
113
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/22-2010-15
2010.-2015.
8,3988
72,16
606,06
242,42
114
БД АГРО АД Добановци
Бечмен
320-11-2403/23-2010-15
2010.-2015.
25,3185
65,92
1.669,00
667,60
115
БД АГРО АД Добановци
Добановци
320-11-2403/24-2010-15
2010.-2015.
24,3271
74,83
1.820,40
728,16
116
БД АГРО АД Добановци
Добановци
320-11-2403/25-2010-15
2010.-2015.
39,5034
48,11
1.900,51
760,20
117
БД АГРО АД Добановци
Бољевци
320-11-2403/26-2010-15
2010.-2015.
49,4031
24,59
1.214,82
485,93
Укупно
2669,1482
94,84
253.145,11
101.258,04
40 % у динарима
10.213.858,22
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
*
Хипотекарназаложна изјава
Курс еура за израду табеле
100,8696
Напомена: Предузеће Козарица д.о.о. Младеновац је настало одвајањем од предузећа Расадник д.о.о. Младеновац, којe је закључило Уговор о давању у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.
* Платили за прву и другу годину закупа
** Платили за 3 (три) године закупа
22
Табела 10 б . Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда по Програму 2011.године
Укупан износ
Очекивани
Период
Редни
Назив правног/физичког
Катастарска
Површина
Цена/ха
годишње
приход
Број уговора
закупа
број
лица
општина
(ха)
(еуро)
закупнине по
општине-40%
(од-до)
уговору (еуро)
(еуро)
1
Драган Влајковић
320-11-105/1-2012-14
Гунцати
2011.- 2014.
1,2618
44,27
55,86
22,34
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
ПКБ ВОЋАРСКЕ
2
320-11-105/2-2012-14
Барајево
2011.- 2014.
24,8154
98,37
2.441,14
976,46
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
ПКБ ВОЋАРСКЕ
3
320-11-105/4-2012-14
Ритопек
2011.- 2014.
0,9375
88,45
82,92
33,17
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
4
Ђорић Срђан
320-11-105/17-2012-14
Врчин
2011.- 2014.
1,0084
63,87
64,41
25,76
5
Милорад Тодоровић
320-11-105/19-2012-14
Ритопек
2011.- 2014.
3,7124
117,93
437,80
175,12
6
Сузана Поповић
320-11-105/49-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
5,0509
217,93
1.100,76
440,30
7
Сузана Поповић
320-11-105/50-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
3,6871
217,93
803,54
321,42
8
Сузана Поповић
320-11-105/51-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
5,2962
217,93
1.154,22
461,69
9
Сузана Поповић
320-11-105/52-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
1,3732
217,94
299,27
119,71
10
Сузана Поповић
320-11-105/53-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
5,6510
217,93
1.231,54
492,62
11
Сузана Поповић
320-11-105/54-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
2,9550
217,93
643,99
257,60
12
Сузана Поповић
320-11-105/55-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
5,1197
217,93
1.115,75
446,30
13
Сузана Поповић
320-11-105/56-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
1,5684
217,94
341,81
136,72
14
Сузана Поповић
320-11-105/57-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
2,4591
217,93
535,92
214,37
15
Сузана Поповић
320-11-105/58-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
2,8304
217,93
616,84
246,74
16
Сузана Поповић
320-11-105/59-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
6,9757
217,93
1.520,24
608,10
17
Сузана Поповић
320-11-105/60-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
6,4933
217,93
1.415,11
566,04
18
Сузана Поповић
320-11-105/61-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
2,9851
217,93
650,55
260,22
19
Сузана Поповић
320-11-105/62-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
8,5270
217,93
1.858,32
743,33
20
Сузана Поповић
320-11-105/63-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
6,8700
217,93
1.497,20
598,88
21
Сузана Поповић
320-11-105/64-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
1,3925
217,93
303,47
121,39
22
Сузана Поповић
320-11-105/65-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
10,1896
217,93
2.220,65
888,26
23
Сузана Поповић
320-11-105/66-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
4,3885
217,93
956,40
382,56
24
Сузана Поповић
320-11-105/67-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
4,6310
217,93
1.009,25
403,70
25
Сузана Поповић
320-11-105/68-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
11,5585
217,93
2.518,98
1.007,59
26
Ружица Поповић
320-11-105/69-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
10,4857
218,07
2.286,63
914,65
27
Ружица Поповић
320-11-105/70-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
14,9099
218,07
3.251,42
1.300,57
28
Ружица Поповић
320-11-105/71-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
16,9114
218,07
3.687,88
1.475,15
29
Ружица Поповић
320-11-105/72-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
4,6839
218,07
1.021,42
408,57
30
Ружица Поповић
320-11-105/73-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
17,2416
218,07
3.759,89
1.503,96
31
Ружица Поповић
320-11-105/74-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
17,6149
218,07
3.841,30
1.536,52
32
Ружица Поповић
320-11-105/75-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
16,2154
218,07
3.536,11
1.414,44
33
Ружица Поповић
320-11-105/76-2012-14
Угриновци
2011.- 2014.
10,3657
218,07
2.260,46
904,18
34
Небојша Ђурић
320-11-105/77-2012-14
Батајница
2011.- 2014.
9,3167
157,73
1.469,53
587,81
35
Небојша Ђурић
320-11-105/78-2012-14
Батајница
2011.- 2014.
6,5745
157,81
1.037,53
415,01
36
Небојша Ђурић
320-11-105/79-2012-14
Батајница
2011.- 2014.
2,3773
157,73
374,97
149,99
37
Небојша Ђурић
320-11-105/80-2012-14
Батајница
2011.- 2014.
1,8735
157,73
295,51
118,20
Средства обезбеђења
Уплаћене све три године
Депозит за последњу
годину
Депозит за последњу
годину
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
23
38
39
40
41
42
43
44
Драган Томашевић
Милош Матијашевић
СЗТР Симбелпласт
Милорад Павловић
Милорад Павловић
Милорад Павловић
Милорад Павловић
320-11-105/82-2012-14
320-11-105/83-2012-14
320-11-105/20-2012-14
320-11-105/21-2012-14
320-11-105/22-2012-14
320-11-105/23-2012-14
320-11-105/24-2012-14
Батајница
Земун поље
Степојевац
Пружатовац
Међулужје
Међулужје
Међулужје
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
0,5747
4,1049
0,3781
2,0445
1,2986
1,6590
2,6695
147,42
198,51
68,92
79,87
99,56
99,57
89,72
84,72
814,88
26,06
163,29
129,29
165,18
239,50
33,89
325,95
10,42
65,32
51,72
66,07
95,80
45
Небојша Јовановић
320-11-105/27-2012-14
Нови Београд
2011.- 2014.
0,5758
995,75
573,35
229,34
320-11-105/28-2012-14
320-11-105/29-2012-14
320-11-105/30-2012-14
320-11-105/32-2012-14
320-11-105/33-2012-14
320-11-105/34-2012-14
320-11-105/35-2012-14
320-11-105/36-2012-14
320-11-105/37-2012-14
Нови Београд
Нови Београд
Нови Београд
Ковилово
Комарева хумка
Лепушница
Овча
Овча
Овча
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2,5660
1,1215
46,3034
65,8950
25,8738
10,4029
0,2330
0,1676
0,4809
68,94
68,93
198,17
78,97
78,97
246,79
98,80
98,81
98,81
176,89
77,31
9.176,01
5.203,91
2.043,33
2.567,33
23,02
16,56
47,52
70,76
30,92
3.670,40
2.081,56
817,33
1.026,93
9,21
6,62
19,01
320-11-105/5-2012-14
Ђуринци
2011.- 2014.
13,7178
17,48
239,75
95,90
Депозит за последњу
годину
320-11-105/7-2012-14
Ђуринци
2011.- 2014.
1,1787
98,72
116,36
46,54
Депозит за последњу
годину
320-11-105/8-2012-14
Ђуринци
2011.- 2014.
2,9699
108,59
322,49
129,00
Депозит за последњу
годину
320-11-105/9-2012-14
Ђуринци
2011.- 2014.
0,7156
98,71
70,64
28,26
Депозит за последњу
годину
320-11-105/10-2012-14
Ђуринци
2011.- 2014.
0,2796
98,71
27,60
11,04
Депозит за последњу
годину
320-11-105/38-2012-14
Бољевци
2011.- 2014.
26,2705
20,75
544,99
218,00
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Крндија Мирослав
Крндија Мирослав
Радивој Поповић
Жужана Мергеш
Жужана Мергеш
Петров Јован
Милан Карлеуша
Милан Карлеуша
Милан Карлеуша
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
ПКБ ВОЋАРСКЕ
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
ПКБ ВОЋАРСКЕ
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
ПКБ ВОЋАРСКЕ
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
ПКБ ВОЋАРСКЕ
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ
ПКБ ВОЋАРСКЕ
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ
У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
Михаљ Павел
-
-
-
-
-
61
Џакула Стеван
320-11-105/45-2012-14
Прогар
2011.- 2014.
59,2805
40,50
2.401,03
960,41
62
63
64
65
66
67
68
69
Бранкo Дракулић
Бранкo Дракулић
Бранкo Дракулић
Бранкo Дракулић
Бранкo Дракулић
Бранкo Дракулић
Сузана Поповић
Сузана Поповић
320-11-105/39-2012-14
320-11-105/40-2012-14
320-11-105/41-2012-14
320-11-105/42-2012-14
320-11-105/43-2012-14
320-11-105/44-2012-14
320-11-105/46-2012-14
320-11-105/47-2012-14
Прогар
Петровчић
Петровчић
Петровчић
Сурчин
Сурчин
Добановци
Добановци
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
64,6008
76,0629
87,3560
28,9699
8,3046
2,8912
8,2279
36,0842
20,76
60,44
22,60
36,43
81,44
83,85
80,13
80,13
1.341,11
4.597,11
1.974,47
1.055,37
676,33
242,43
659,27
2.891,30
536,44
1.838,84
789,79
422,15
270,53
96,97
263,71
1.156,52
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Депозит за последњу
годину
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уговор о јемству
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Уплаћене све три године
Хипотека на пољ.
земљиште
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Банкарска гаранција
Уговор о јемству
Уговор о јемству
24
70
Сузана Поповић
320-11-105/48-2012-14
71
АД "Драган Марковић"
Београд - Обреновац,
у реструктурирању
320-11-1208/2012-14
Добановци
Грабовац,
Дрен,
Мислођин,
Пољане,
Трстеница,
Стублине,
Љубинић,
Пироман,
Велико поље,
Конатице,
Ушће,
Кртинска,
Ратари и Скела
УКУПНО
Курс еура за израду табеле
2011.- 2014.
1,8641
80,12
149,36
59,74
Уговор о јемству
2011.-2014.
1.164,5554
73,37
85.444,30
34.177,72
Хипотека на пољ.
земљиште
2.009,9870
87,55
175.980,65
40% у
динарима
70.392,26
110,7191
7.793.767,67
25
Табела 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2011/12 годину
Редни
број
Назив правног/физичког лица
1
Јавно предузеће за обављање
комуналних и других делатности
од општег интереса за грађане
градске општине Сурчин
УКУПНО
Површина (ха)
Рок
плаћања
Укупан износ
(еуро)
16,2068
2 године
4.239,86
16,2068
4.239,86
Курс коришћен за израду табеле
Износ уплате
(дин)
Датум уплате
428.468,39
15.12.2011.
428.468,39
101,0572
Очекивани износ
уплате-40%
(еуро)
1.695,94
Потписано
поравнање
(да-не)
да
1.695,94
171.387,35
26
III ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Из плана коришћења за 2012.годину
Градска
општина
Барајево
Вождовац
Гроцка
Земун
Лазаревац
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)
617,7314
524,6657
940,0777
1972,3025
3233,3846
Младеновац
426,8989
Нови Београд
372,4449
Обреновац
2880,6165
Палилула
Раковица
Сопот
17241,3208
228,1415
686,4648
Сурчин
Чукарица
Укупно
7333,5127
102,4244
36559,9864
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
5,6777
5,0333
647,5220
2010.-2013.
2010.-2013.
2010.-2013.
1,1514
51,9576
1,4568
213,2348
122,3462
2,5992
2010.-2013.
2010.-2020.
2010.-2013.
2010.-2013.
2010.-2015.
2010.-2013.
412,9208
1205,2484
2010.-2013.
2010.-2015.
2669,1482
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,0030
0,0025
0,0311
0,0467
0,0462
27,6728
38,4940
6,2711
33,0775
22,2446
1,2206
1,5095
0,7798
2,8093
1,4436
412
220
219
104
129
Број
надметања
26,0772
2011.- 2014.
5,6583
233,2523
0,3781
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
502,8740
332,0793
170,7771
292,1713
186,2181
7,6716
2011.- 2014.
273,3791
0,0010
8,1221
0,5684
481
50,5667
2011.- 2014.
111,6429
0,2879
13,5164
3,4888
32
1164,5554
2011.- 2014.
303,7736
0,0168
44,2198
1,2927
235
103,0532
2011.- 2014.
18,8616
2011.- 2014.
715,9771
183,2096
245,3068
0,0029
0,0004
0,0025
119,1998
19,9975
17,7082
2,0283
1,8321
0,8638
353
100
284
399,9126
2011.- 2014.
1185,9899
0,04
108,38
13,63
87
71,2188
4574,6176
0,0058
23,4457
2009,9870
1,8742
1,6981
19,7787
2010.-2015.
0,0000
459,3554
51,9576
122,3462
166,0843
1205,2484
0,0000
2010.-2020.
2010.-2015.
2010.-2013.
2010.-2015.
0,0000
0,0000
1164,5554
2011.- 2014.
268,9199
38
2694
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ и Службе за катастар непокретности Вождовац, Гроцка, Земун, Младеновац, Сопот и Сурчин
27
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
2535
Од 5 до 25
136
Од 25 до 50
16
Од 50 до 100
5
Од 100 до 200
2
Од 200 до 500
0
Преко 500
0
Укупно
2694
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
28
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2012.
ГОДИНУ ПРИКАЗАН ПО ГРАДСКИМ
ОПШТИНАМА
29
ГРАДСКА ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
30
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
1
АРНАЈЕВО
335,4002
0,0000
3,7683
4,1740
126,4688
469,8113
2
БАРАЈЕВО
1421,4354
2,1517
127,1580
1,5421
137,9007
1690,1879
3
БАЋЕВАЦ
654,3069
0,0000
18,4426
0,5858
115,2700
788,6053
4
БЕЉИНА
580,1798
0,1211
58,4935
1,8710
142,4434
783,1088
5
БОЖДАРЕВАЦ
301,2473
0,0000
13,2346
0,0000
88,7417
403,2236
6
ВРАНИЋ
1155,2103
0,0000
7,0144
1,2914
57,2851
1220,8012
7
ГУНЦАТИ
296,5511
0,0000
5,7877
0,0306
94,2272
396,5966
8
ЛИСОВИЋ
524,5039
2,2096
30,8673
0,7485
58,6824
617,0117
9
МАНИЋ
252,9721
0,0000
24,1864
0,2450
83,8928
361,2963
10
МЕЉАК
309,2109
0,0000
4,1955
0,3077
9,9394
323,6535
11
РОЖАНЦИ
696,3584
0,0000
65,1920
3,1194
90,0077
854,6775
12
ШИЉАКОВАЦ
672,8022
0,0000
56,4832
0,6676
116,1415
846,0945
13
ВЕЛИКИ БОРАК
694,2113
0,0000
56,1415
1,5390
173,7666
925,6584
Укупно
7894,3898
4,4824
470,9650
16,1221 1294,7673
9680,7266
*Извор података РГЗ
Пашњаци
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
7
8
9
11,6429
100,3675
18,2334
14,3795
8,3623
40,3904
16,7995
10,2119
15,8057
20,9347
13,1393
13,0190
15,5059
298,7920
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1220
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1225
0,2445
1,5868
9,1970
3,2713
2,9296
0,3711
1,1810
2,9334
0,0770
0,4339
0,8382
1,5557
4,2360
0,5815
29,1925
Укупно
10
(6+7+8+9)
483,0410
1799,7524
810,1100
800,4179
411,9570
1262,4946
416,3295
627,3006
377,5359
345,4264
869,3725
863,3495
941,8683
10008,9556
31
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
АРНАЈЕВО
1
БАРАЈЕВО
2
БАЋЕВАЦ
3
Облик
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Њиве
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
3
4
5
6
(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10
(6+7+8+9)
1
2
300,0080
0,0000
3,7683
0,2510
126,0169
430,0442
11,4421
0,0000
1,5868
443,0731
35,3922
0,0000
0,0000
3,9230
1,1630
40,4782
0,2008
0,0000
0,0000
40,6790
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1287,9733
0,3482
64,8370
1,4764
114,3076
1468,9425
87,4224
0,0000
8,5024
1564,8673
132,3327
1,8035
62,6036
0,0657
24,4803
221,2858
13,2626
0,0000
0,6673
235,2157
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5557
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5557
0,0000
0,0000
0,0273
1,5830
638,3595
0,0000
14,0860
0,5858
101,9777
755,0090
16,8478
0,0000
3,1612
775,0180
15,9474
0,0000
4,3566
0,0000
13,2923
33,5963
1,3856
0,0000
0,1101
35,0920
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
32
БЕЉИНА
4
БОЖДАРЕВАЦ
5
ВРАНИЋ
6
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
568,5932
0,1211
52,8091
1,8710
141,6481
765,0425
14,0591
0,0000
1,3296
780,4312
11,3521
0,0000
5,6844
0,0000
0,7953
17,8318
0,3204
0,0000
1,6000
19,7522
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2345
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2345
0,0000
0,0000
0,0000
0,2345
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
297,4766
0,0000
13,2346
0,0000
87,4140
398,1252
7,1596
0,0000
0,3711
405,6559
7,5083
0,0000
0,0000
0,0000
5,1097
12,6180
1,2393
0,0000
0,0000
13,8573
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1112,1632
0,0000
7,0144
1,2914
52,6840
1173,1530
40,3904
0,1220
1,1810
1214,8464
4,0376
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,0376
0,0000
0,0000
0,0000
4,0376
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
39,0095
0,0000
0,0000
0,0000
4,6011
43,6106
0,0000
0,0000
0,0000
43,6106
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
33
ГУНЦАТИ
7
ЛИСОВИЋ
8
МАНИЋ
9
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
294,8387
0,0000
5,7877
0,0306
89,5782
390,2352
6,6368
0,0000
2,9204
399,7924
15,8273
0,0000
0,0000
0,0000
8,9621
24,7894
10,6617
0,0000
0,3872
35,8383
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
517,0141
2,1866
11,3552
0,7485
58,4788
589,7832
9,6656
0,0000
0,0770
599,5258
6,6566
0,2458
19,5121
0,0000
0,8005
27,2150
0,5463
0,0000
0,0000
27,7613
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8332
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8332
0,0000
0,0000
0,0000
0,8332
250,6384
0,0000
10,8864
0,2450
80,5674
342,3372
15,8057
0,0000
0,2822
358,4251
2,3337
0,0000
13,3000
0,0000
3,5590
19,1927
0,0000
0,0000
0,1517
19,3444
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
34
МЕЉАК
10
РОЖАНЦИ
11
ШИЉАКОВАЦ
12
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
302,8206
0,0000
4,1955
0,3077
9,6382
316,9620
9,7769
0,0000
0,8382
327,5771
6,7634
0,0000
0,0000
0,0000
0,3012
7,0646
11,4278
0,0000
0,0000
18,4924
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4000
682,4009
0,0000
46,4819
3,0814
87,1979
819,1621
11,8589
0,0000
1,5557
832,5767
22,7091
0,0000
18,7101
0,0380
3,2268
44,6840
1,8690
0,0000
0,0000
46,5530
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
641,4879
0,0000
18,3110
0,6676
110,8726
771,3391
12,0673
0,0000
4,1660
787,5724
33,4891
0,0000
38,1722
0,0000
5,2689
76,9302
0,9517
0,0000
0,0700
77,9519
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
35
ВЕЛИКИ
БОРАК
13
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
675,6812
0,0000
36,8107
1,5390
169,0777
883,1086
13,2212
0,1225
0,5455
896,9978
17,0170
0,0000
19,3308
0,0000
4,4878
40,8356
2,2847
0,0000
0,0360
43,1563
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0919
0,0000
0,0000
0,0000
0,5736
2,6655
0,0000
0,0000
0,0000
2,6655
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ
36
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Култура
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Пашњаци
Трстици-мочваре
Укупно
*Извор података РГЗ
I
0,4754
0,0000
0,5938
0,0000
14,8756
27,9884
0,0000
43,9332
II
61,7255
0,0382
167,2039
0,0000
512,6898
32,4777
0,2445
774,3796
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
III
IV
V
860,0963
2533,0562
2693,2407
4,2683
0,1759
0,0000
217,8713
80,4503
4,8457
12,9798
3,1423
0,0000
530,0136
146,4080
75,7159
81,5091
78,8805
72,7080
0,0000
0,0000
0,0000
1706,7384
2842,1132
2846,5103
VI
1191,1667
0,0000
0,0000
0,0000
15,0644
3,1907
0,0000
1209,4218
VII
481,2180
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,3179
0,0000
483,5359
VIII
73,4110
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
73,4110
37
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
У ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке мелиорације у
ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске мелиорације
Биолошке мелиорације
Мелиорације ливада и
Остало у ха
у ха
у ха
пашњака у ха
Укупно у ха
0,0000
38
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Назив корисника
БОЖИЋ МИЛИЦА
БОЖОВИЋ ЈУЛИЈАНА
БРКИЋ ПЕТАР РАДОМИР
БУРГИЋ РАДИВОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ АНДРЕЈА ЈЕЛИЦА
ДАМЊАНОВИЋ АНДРЕЈА ВИДОСАВА
ДАМЊАНОВИЋ БОРИВОЈЕ БУДИМИР
ДАМЊАНОВИЋ БОРИВОЈЕ СЛОБОДАН
ДАМЊАНОВИЋ ДОБРОСАВ МИЛОВАН
ДАМЊАНОВИЋ ДОБРОСАВ МИОДРАГ
ДАМЊАНОВИЋ ДРАГА
ДАМЊАНОВИЋ ГРУЈИЦА АНТОНИЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛИЦА
ДАМЊАНОВИЋ МИЛИСАВ РАДОЈИЦА
ДАМЊАНОВИЋ МИЛИСАВ РАЈКО
ДАМЊАНОВИЋ МИЛОВАН ДОБРИВОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛОВАН ПАНТА
ДАМЊАНОВИЋ МИЛУТИН ЈЕВРЕМ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛУТИН РАДОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛУТИН ТИХОМИР
ДАМЊАНОВИЋ МИРКО РАДОИЦА
ДАМЊАНОВИЋ НЕВЕНА
ДАМЊАНОВИЋ ПАНТА МИЛИВОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ ПЕТАР БОРИВОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ ЉУБИША МИЛИЈА
ДАМЊАНОВИЋ РАДОВАН ДОБРИНКА
ДАМЊАНОВИЋ РАДОВАН МИЛУТИН
ДАМЊАНОВИЋ РАДОВАН ЉУБИЦА
ДАМЊАНОВИЋ РАНКО МИЛИСАВ
ДАМЊАНОВИЋ РАТКО МИЛОСАВ
ДАМЊАНОВИЋ СЛАВКА
ДАМЊАНОВИЋ ТИХОМИР ДИМИТРИЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ ТРИФУН РАДОСАВ
ДАМЊАНОВИЋ УРОШ МИЛОШ
ДАМЊАНОВИЋ ВЕЛИМИР МИЛОРАД
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОРАД АНДРИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЕЉИНА
ФИЛИПОВИЋ МИЛИНА
ФИЛИПОВИЋ МИЛИСАВ ЉУБИНА
ФИЛИПОВИЋ МИЛИСАВ ЉУБИСАВ
ФИЛИПОВИЋ СПАСОЈЕ МИЛОШ
ГАЈИЋ НИКОЛА ЉУБИСАВ
ГАЈИЋ РАДОМИР РАДОСАВ
Адреса корисника
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД Д.КОСТОЛАЧКА 82
ЖАРКОВО ВЛАДИМИРА РОЛОВИЋА 125
БЕОГРАД ЉУБОМИРА ИВКОВИЋ 34
БЕОГРАД 137
БАРАЈЕВО 137
БАЋЕВАЦ БЕОГРАДСКОГ БАТАЉОНА 13
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 5/А
БАРАЈЕВО ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 5/А
БАРАЈЕВО Д.ДАМЊАНОВИЋА 5
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 97
БАРАЈЕВО 222
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАЋЕВАЦ БЕОГРАДСКОГ БАТАЉОНА 13
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР ЛЕЊИНА 141
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 94
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД Д.КОТУРОВИЋА 2
БЕЉИНА ТРГ ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИ 14
БАРАЈЕВО
НОВИ БЕОГРАД
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД ЏОНА КЕНЕДИЈА 12
Површина
земљишта
коју користи
(ха)
1,3382
0,0700
0,1182
0,1100
0,2852
0,2852
0,0130
0,1621
0,0130
0,0130
0,1621
0,1621
0,0717
0,0717
0,0717
0,1198
0,1198
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,0930
0,0130
0,0130
0,1621
0,1621
0,1621
0,4951
0,1621
0,1621
0,0434
0,0130
0,0130
0,0930
0,1000
0,0493
0,3118
0,3118
0,3118
0,3118
0,0030
0,0921
Катастарска општина
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ВЕЛИКИ БОРАК
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БЕЉИНА
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
Поседовни лист или
лист непокретности
4560
1677
6953
1345
4541
4541
4539
567
4539
4539
567
567
4914
4914
4914
7255
7255
567
567
567
567
567
1225
4539
4539
567
567
567
7256
567
567
4540
4539
4539
1225
5217
21
576
576
576
576
6762
7229
Површина на
листу
1,3382
0,0700
0,1182
0,1100
0,2852
0,2852
0,0130
0,1621
0,0130
0,0130
0,1621
0,1621
0,0717
0,0717
0,0717
0,1198
0,1198
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,0930
0,0130
0,0130
0,1621
0,1621
0,1621
0,4951
0,1621
0,1621
0,0434
0,0130
0,0130
0,0930
0,1000
0,0493
0,3118
0,3118
0,3118
0,3118
0,0030
0,0921
39
44
45
ГАЈИЋ РАДОМИР СЛОБОДАН
ГАЈИЋ ВОЈИСЛАВ РАДМИЛА
БЕОГРАД БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЋИ 158
БАРАЈЕВО
46
47
48
49
ГАЈИЋ ЗЛАТОМИР СЛОБОДАН
ГАВРИЛОВИЋ МИЛОШ ЖИВОЈИН
ГОРУНОВИЋ МИЛИЦА
ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ПОЖАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 2
0,0921
0,0540
0,0500
0,3598
1,3382
112,4744
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ВЕЛИКИ БОРАК
БЕЉИНА
АРНАЈЕВО
БОЖДАРЕВАЦ
МЕЉАК
МЕЉАК
РОЖАНЦИ
МАНИЋ
ШИЉАКОВАЦ
БЕЉИНА
ВЕЛИКИ БОРАК
ЛИСОВИЋ
РОЖАНЦИ
АРНАЈЕВО
ГУНЦАТИ
ЛИСОВИЋ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
ШИЉАКОВАЦ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ЛИСОВИЋ
ВЕЛИКИ БОРАК
ВЕЛИКИ БОРАК
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
7229
6762
7016
5208
6720
4560
1
12
35
139
140
160
219
224
246
293
297
325
355
509
550
576
596
606
613
614
637
639
640
645
648
649
650
651
655
656
665
1183
1237
1314
1420
1426
1587
1681
1716
1785
1792
1811
0,0921
0,0030
0,0510
0,0500
0,3598
1,3382
5,1811
1,5431
0,7588
0,7494
0,6036
2,9335
0,4004
0,2125
2,8834
0,0921
0,0240
0,6511
1,7801
4,1397
0,1475
0,2458
0,5982
0,8079
0,6089
0,5337
0,4473
0,7282
0,8022
0,4310
0,5139
1,9448
0,5245
0,6846
0,3167
0,0921
0,6848
1,6709
0,1580
0,0642
0,0605
1,0747
0,7927
0,2740
0,5520
0,7188
0,2117
0,5064
40
50
51
ИЛИЋ ДАНИЦА
ИЛИЋ ДРАГУТИН ЖИВКО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
0,1125
1,0900
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БАРАЈЕВО
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БАЋЕВАЦ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
1891
1911
1933
1940
1942
1950
1951
1974
2097
2140
2141
2179
2188
2194
2195
2219
2220
2243
2246
2251
2254
2266
2313
2314
2346
2368
2375
2392
2455
2478
2479
2508
2520
2531
2558
2598
5147
5937
6041
6053
6387
6430
6636
6786
7007
7282
4910
1799
1,8743
1,1457
0,5494
1,7204
0,3781
0,5263
0,0941
0,3705
0,4082
0,1539
0,7603
0,2638
0,4567
0,1899
0,8655
0,3317
0,2998
0,8448
0,1065
0,3721
3,0656
0,1895
0,0252
0,0396
0,3205
0,3142
0,9075
1,1110
0,1948
2,9287
4,3660
0,3215
0,0833
0,3070
0,2513
0,0494
15,9147
0,4214
0,6695
0,7300
0,3649
0,1350
0,9525
21,3114
0,0233
7,6158
0,1125
0,9710
41
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 102
0,1125
0,1125
0,1125
0,0733
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
4912
4910
4910
4910
4913
0,1190
0,1125
0,1125
0,1125
0,0733
БЕОГРАД КНЕЗА ДАНИЛА 23
4,3485
БАРАЈЕВО
2193
4,3485
57
58
59
ИЛИЋ ЉИЉАНА
ИЛИЋ РАДОСЛАВ СНЕЖАНА
ИЛИЋ РАДОСЛАВ СРЕЋКО
ИЛИЋ ЧЕДОМИР БОГОЉУБ
ИНДУСТРИЈА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА
А.Д.БЕОГРАД
ИВАНКОВИЋ ЖИВОЈИН МИЛОСАВ
ИВАНКОВИЋ НАДА
ИВАНОВИЋ АНКА
БОЖДАРЕВАЦ ТАТАРИНСКИ ГАЈ 21
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
0,8187
0,1621
0,7251
60
61
62
63
64
65
66
ИВАНОВИЋ
ИВАНОВИЋ
ИВАНОВИЋ
ИВАНОВИЋ
ИВАНОВИЋ
ИВАНОВИЋ
ИВАНОВИЋ
РИПАЊ БРЂАНСКА 223
БАРАЈЕВО
СРЕМЧИЦА
БЕОГРАД БУЛЕВАР ЦРВЕНЕ АРМИЈ 36
БЕОГРАД М.БОГИЋЕВИЋА 6
БАРАЈЕВО 233
БЕОГРАД ОСИЈЕЧКА 33
0,3118
0,3118
0,3118
0,0130
0,1094
0,3118
0,7251
67
ИВАНОВИЋ ЧЕДОМИР МИОДРАГ
БАРАЈЕВО
0,5977
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
925
567
3330
4531
576
576
576
6829
2568
576
3330
4531
30
4531
0,8187
0,1621
0,1930
0,5321
0,3118
0,3118
0,3118
0,0130
0,1094
0,3118
0,1930
0,5321
0,0656
0,5321
БЕОГРАД ТАКОВСКА 2
0,0294
БАРАЈЕВО
1068
0,0294
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ЛИСОВИЋ
0,1567
0,0137
0,0546
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
583
4947
563
4947
563
4947
563
4947
563
4947
637
453
563
4947
563
4947
4560
563
453
637
0,1567
0,0137
0,0409
0,0137
0,0409
0,0137
0,0409
0,0137
0,0409
0,0137
0,0820
0,1097
0,0409
0,0137
0,0409
0,0137
1,3382
0,0409
0,1097
0,0820
БОЖДАРЕВАЦ
1133
1,1473
7
1,4498
52
53
54
55
56
ДУШАН ЖИВКО
ДУШАН РАДОСЛАВ
ДУШАН РАНКА
ИЛИЈА МИЛОРАД
МИХАИЛО РУЖИЦА
РАДОЈКА
РАДОМИР
69
70
71
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПТТ САОБРАЋАЈА
"СРБИЈА"
ЈОВАНОВИЋ ЖИВАДИН
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОТА МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОТА ВЛАДИМИР
72
ЈОВАНОВИЋ БОРИСАВ ДОБРОСАВ
БАРАЈЕВО
0,0546
73
ЈОВАНОВИЋ БОРИСАВ ЈОВАН
БАРАЈЕВО
0,0546
74
ЈОВАНОВИЋ БОРИСАВ МИЛУН
БАРАЈЕВО
0,0546
75
76
77
ЈОВАНОВИЋ ИВАН МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ИВАН МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ МИЛИСАВ ВЕЛИМИР
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 415
БАРАЈЕВО
0,0820
0,1097
0,0546
78
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН МЛАДЕН
ЛИСОВИЋ
0,0546
79
80
81
ЈОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ВЕРИНА
ЈОВАНОВИЋ ЧЕДОМИР ЖИВОЈИН
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
1,3382
0,0409
0,1917
82
ЈОВИЧИЋ БОРИВОЈЕ МОМИР
БОЖДАРЕВАЦ ДРАГОМИРА
МИЛОВАНОВИ 40
1,1473
83
ЈП "СРБИЈАШУМЕ" ШУМСКО ГАЗДИНСТВО
БЕОГРАД
68
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
27,4293
ГУНЦАТИ
42
МЕЉАК
ЛИСОВИЋ
БЕЉИНА
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БАРАЈЕВО
162
435
925
1036
1218
1852
1940
2018
2022
2097
2479
2480
2481
6796
10,1231
0,7235
1,7154
0,4444
0,9260
0,9310
1,7204
0,2822
0,2857
0,4082
4,3660
0,4010
0,2996
3,3530
ВЕЛИКИ БОРАК
298
0,1492
6250
136
1161
6276
4541
367
4942
1346
1346
6939
2336
6939
5220
3330
4531
3975
487
384
615
5,5272
1,7338
0,1725
0,0205
0,2852
0,8871
0,3140
0,1300
0,1300
0,1951
0,0145
0,1951
0,0372
0,1930
0,5321
1,7908
1,4998
0,3417
0,8169
84
ЈП ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
СРБИЈАШУМЕ,ОГРАНАК ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
5,6764
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
ЈП"СРБИЈАШУМЕ"
ЈВП СРБИЈАВОДЕ
КОСТИЋ ЉУБИСАВ ЖИВОЈИН
ЛАЗАРЕВИЋ НАТАЛИЈА
ЛОВНО ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ЛИПОВИЦА
ЛУКИЋ БРАНИСЛАВ РАДОВАН
ЛУКИЋ ЉУБИНКО НЕБОЈША
ЛУКИЋ ЉУБИНКО ЗВОНКО
МАКСИМОВИЋ ЈЕРЕМИЈА ЗАРИЈЕ
МАКСИМОВИЋ ЈОВАНКА
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 11
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 132
БАРАЈЕВО
ГУНЦАТИ СВЕТОСАВСКА 361
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 132/3
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 132/3
БЕОГРАД
ЖЕЛЕЗНИК Б.РАДИЧЕВИЋА 10
1,7338
0,1725
0,0205
0,2852
0,8871
0,3140
0,1300
0,1300
0,1951
0,2096
95
96
МАРИНКОВИЋ МИЛОВАН РАДОМИР
МАРКОВИЋ МИЛАН ЉУБИНКА
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО МИОДРАГА ВУКОВИЋА 33
0,0372
0,7251
97
98
99
100
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРАЈЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЉИНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИСОВИЋ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАНИЋ
1,7908
1,4998
0,3417
0,8169
101
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РОЖАНЦИ
0,4564
РОЖАНЦИ
218
0,4564
102
МЕТЕР МИЛАН ЉУБИЦА
БАРАЈЕВО
БЕЉИНА ТРГ ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИ 12
ЛИСОВИЋ РАТКА ЈЕВТИЋА 95
МАНИЋ ЧЕДОМИРА РАНКОВИЋА 1
РОЖАНЦИ КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА
2/1
БАРАЈЕВО МИОДРАГА ВУКОВИЋА 33
БАРАЈЕВО
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
МЕЉАК
БАРАЈЕВО
ВЕЛИКИ БОРАК
ВЕЛИКИ БОРАК
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БЕЉИНА
ЛИСОВИЋ
МАНИЋ
0,7251
103
104
105
106
107
108
МИХАИЛОВИЋ ЖИВОРАД
МИЈУШКОВИЋ МИЛАН МИЛУТИН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИВОЈЕ МИЉАНА
МИЛОШЕВИЋ ЖИВКО МИЛАН
МИЛОШЕВИЋ ЖИВКО МИЛОСАВ
МИЛОШЕВИЋ ЖИВКО МИЛОШ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И
ВРАНИЋ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 28/Ц
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
0,0302
0,0881
0,2594
0,1650
0,1650
0,1650
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
3330
4531
1034
4528
4919
137
137
137
0,1930
0,5321
0,0302
0,0881
0,2594
0,1650
0,1650
0,1650
42,2914
БАРАЈЕВО
6604
42,2914
109
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
43
110
111
112
113
114
115
116
117
118
ВОДОПРИВРЕДЕ
МИТРОВИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ МИХАИЛО МИЈОДРАГ
МИТРОВИЋ МИХАЈЛО РАНИСАВ
МИТРОВИЋ РАДМИЛА
МИТРОВИЋ РАТКО МИЛИНА
МОСТ ЕХПОРТ-ИМПОРТ ДОО БЕОГРАД
НЕНАДОВИЋ ВЕЛИНКА
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР БРАНИСЛАВ
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР РАТКО
ЛИСОВИЋ
ЛИСОВИЋ Р. ЈЕВТИЋА 93
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД МИКЕ АЛАСА 36
БЕОГРАД НИКОЛАЈА ГОГОЉА 30
ГУБЕРЕВАЦ
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 45
БЕОГРАД УСТАНИЧКА 220
0,0703
0,0724
0,0473
0,0473
0,1621
0,9548
0,9710
0,0645
0,2785
ПРИШТИНА Ј.СОМЕР 3
НОВИ САД НАРОДНОГ ФРОНТА 12
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 2
УМКА 13 ОКТОБРА 15
ВРАНИЋ 486
0,0700
0,0360
0,0030
2,7748
0,3419
0,6510
0,1489
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 77
0,5175
127
128
129
130
131
132
133
НИКЧЕВИЋ ИДА
НИС А.Д.НОВИ САД
ОБРАДОВИЋ ЖИВОЈИН ДРАГОМИР
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
ОРГАН УПРАВЉАЊА Н.О.О.
ОСНОВНА ШКОЛА "13.ОКТОБАР"
ОСНОВНА ШКОЛА "КНЕЗ СИМА
МАРКОВИЋ"
ПАНТИЋ АЛЕКСАНДАР МИЛЕНА
ПАНТИЋ МИЛУТИН МИОДРАГ
ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР ВЛАДИМИР
ПАВЛОВИЋ РАДОЈЕ МИЛОРАД
ПАВЛОВИЋ РАДОЈЕ МИЛОВАН
ПЕТКОВИЋ ДРАГОЉУБ БОГОЉУБ
ПЕТКОВИЋ ИЛИЈА ЈАНИЋИЈЕ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ВРАНИЋ
ВРАНИЋ
ВРАНИЋ
ВРАНИЋ
БАРАЈЕВО ЛИПОВАЧКИ ПУТ 132
БАРАЈЕВО
БОЖДАРЕВАЦ 344
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 182
БАРАЈЕВО
0,0762
0,0641
0,0035
0,3747
0,3747
0,1567
0,1814
134
ПЕТКОВИЋ ИЛИЈА КОСТА
БАРАЈЕВО
0,1814
135
136
137
138
ПЕТРОВИЋ ДАРИНКА
ПЕТРОВИЋ ДРАГИША МИЛОРАД
ПЕТРОВИЋ НЕДЕЉКО ГРОЗДАНА
ПКБ "ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА" СА П.О.
ПКБ КОРПОРАЦИЈА АД БЕОГРАД,
ПАДИНСКА СКЕЛА
БОЖДАРЕВАЦ ОБРАДА ЛАЗИЋА 51
БАРАЈЕВО
РАКОВИЦА ОПЛЕНАЧКА 60
БЕОГРАД ПАДИНСКА СКЕЛА 1
БЕОГРАД ИНДУСТРИЈСКО НАСЕЉЕ
119
120
121
122
123
124
125
126
139
140
141
ПКБ ООУР "БАРАЈЕВСКЕ ПЛАНТАЖЕ"БАРАЈЕВО
ПКБ-БАРАЈЕВСКЕ ПЛАНТАЖЕ
1111
4002
1042
1042
567
4885
1799
13
13
4187
1677
5153
6762
1252
1182
138
161
0,0703
0,0724
0,0473
0,0473
0,1621
0,9548
0,9710
0,0645
0,0645
0,2140
0,0700
0,0360
0,0030
2,7748
0,3419
0,6510
0,1489
БЕЉИНА
20
0,5175
0,0372
0,0979
0,4045
0,3054
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
МАНИЋ
4915
3399
6027
4944
4944
583
583
4558
583
4558
5220
2295
6945
637
0,0762
0,0641
0,0035
0,3747
0,3747
0,1567
0,1567
0,0247
0,1567
0,0247
0,0372
0,0979
0,4045
0,3054
68,3785
БАРАЈЕВО
451
42,1907
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
6795
6805
7016
25,7977
0,3391
0,0510
БАРАЈЕВО
3,6853
БАЋЕВАЦ
3077
3,6853
БАРАЈЕВО ДЕСЕТОГ ОКТОБРА 1
6,5685
МЕЉАК
МЕЉАК
ГУНЦАТИ
МЕЉАК
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
91
165
326
1083
1558
2167
2392
0,2395
2,0177
1,3396
0,8094
0,8001
0,2512
1,1110
44
142
ПКБ-БЕОГРАД
ПАДИНСКА СКЕ ИНДУСТРИЈСКО
НАСЕЉЕ
7,3471
143
ПКБ-ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
102,3496
144
ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА
"БЕОГРАД" АД БЕОГРАД
ПАДИНСКА СКЕ ИНДУСТРИЈСКО
НАСЕЉЕ
44,2469
145
146
147
148
149
150
151
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ БЕОГРАД
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПКБ,ВОЋ.
ПЛАНТАЖЕ ДОО БОЛЕЧ У РЕСТРУ
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПКБ,ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ доо БОЛЕЧ
РАДОЈИЧИЋ БРАНИСЛАВ РАДОСЛАВ
РАДОЈИЧИЋ МИЛОРАД
РАДОЈИЧИЋ ТИХОМИР СЛАВКО
РАДОЈИЧИЋ ТИХОМИР ЗДРАВКО
БОЖДАРЕВАЦ
137
0,6163
МЕЉАК
БЕЉИНА
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
ГУНЦАТИ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БАЋЕВАЦ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
МАНИЋ
ЛИСОВИЋ
БЕЉИНА
МАНИЋ
БЕЉИНА
БОЖДАРЕВАЦ
ЛИСОВИЋ
161
323
562
742
891
1037
1149
1209
1240
1337
1345
1506
2212
2213
67
142
217
225
254
294
716
822
1273
1760
0,8785
1,1143
0,5116
0,1571
1,1817
0,4341
0,2217
0,5574
0,1531
0,2226
0,9002
0,0819
0,2390
0,0776
14,4640
21,4019
9,2761
12,8978
1,3982
12,6621
5,1118
0,5586
0,4521
24,1270
79
2,4608
ШИЉАКОВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
97
815
7064
7182
8,8744
0,8426
1,1836
30,8855
БОЖДАРЕВАЦ
1184
0,6680
ВЕЛИКИ БОРАК
936
33,1534
ВЕЛИКИ БОРАК
ПАДИНСКА СКЕ ИНДУСТРИСКО
НАСЕЉЕ
0,6680
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
33,1534
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
106,1258
ШИЉАКОВАЦ
317
0,4667
0,1412
0,2460
0,3762
0,5173
АРНАЈЕВО
РОЖАНЦИ
ШИЉАКОВАЦ
ШИЉАКОВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
600
685
848
887
4881
6502
4679
4907
594
594
35,7805
3,5193
1,1590
62,8975
1,2410
1,0618
0,1412
0,2460
0,3762
0,3762
БАРАЈЕВО ДРАЖАНОВАЦ 555
РАКОВИЦА ГЕНЕРАЛА ЗГОЊАНИНА 28
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ШИРОКИ РТ 505
45
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
РАДОВАНОВИЋ ЖИВОТА РАДОМИР
РАДОВАНОВИЋ ИЛИЈА БОГОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ МИЛЕНА
РАКИЋ РУЖА
РАНКОВИЋ ГОСПАВА
РАНКОВИЋ МИЛИНКА
РАНКОВИЋ МИЛОВАН ДРАГОМИР
РАНКОВИЋ МИЛОВАН ДРАГОЉУБ
РАНКОВИЋ МИЛОВАН СТАНА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 158
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ПРОКИЋА КРАЈ 32
БАРАЈЕВО ГЛУМЧЕВО БРДО 80
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД
0,1614
0,1359
0,1529
0,0372
0,1192
1,3382
1,3382
1,3382
1,3382
31,8249
162
163
СОКОЛОВИЋ ИВАН РАДИША
СОКОЛОВИЋ МИЛИЈАН МОМЧИЛО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ДУЈЕ ДАМЈАНОВИЋА 82
0,4803
0,9266
164
165
166
167
168
169
170
СОКОЛОВИЋ ЉУБИВОЈЕ ДРАГОМИР
СОКОЛОВИЋ ЉУБИВОЈЕ НЕНАД
СОКОЛОВИЋ ЉУБИВОЈЕ РАДОМИР
СТАНКОВИЋ ЖИВОТА ЖИВОЈИН
СТАНКОВИЋ ЖИВОТА ЖИВОЈИН
СТАНКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ ГОРДАНА
СТАНКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ СРЕЋКО
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД ЗОРИНА 15/А
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 28/Ц
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 28
0,4803
0,4803
0,4803
0,3091
0,0224
0,2240
0,3489
171
172
СТАНКОВИЋ СИНИША
СТАНКОВИЋ СТАНКА
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
0,1517
0,2240
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ВЕЛИКИ БОРАК
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
4608
773
4545
4943
5220
6788
4560
4560
4560
4560
24
100
435
742
745
965
1003
1018
1050
1088
1133
1136
1147
1230
1240
1248
1249
1280
1299
1300
3019
5812
6720
7065
7372
4945
4543
4945
4945
4945
4945
4554
6922
4917
4917
4926
4938
4917
0,1411
0,1614
0,1359
0,1529
0,0372
0,1192
1,3382
1,3382
1,3382
1,3382
7,5200
0,6770
0,3021
0,1571
0,7169
0,0523
0,0504
2,2136
0,4970
0,3845
1,1473
0,1877
0,0352
0,0399
0,1531
0,3176
0,0592
0,7423
0,4359
0,0257
13,8771
0,7231
0,3598
0,4940
0,6561
0,4803
0,4463
0,4803
0,4803
0,4803
0,4803
0,3091
0,0224
0,2240
0,2240
0,1249
0,1517
0,2240
46
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
СТАРЧЕВИЋ ЖИВОЈИН МИЛОВАН
СТАРЧЕВИЋ ГОРДАНА
СТЕФАНОВИЋ МИРЈАНА
СТЕВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ МИОДРАГ
СТОЈАНИЋ МИЛИСАВ ЈАГОДА
СТОЈАНОВИЋ БОРИВОЈЕ СЛОБОДАНКА
ТАЈИЋ М. НОВАК
ТАШИЋ АНДРЕЈА ГОРАН
ТАШИЋ АНДРЕЈА РАДОСЛАВКА
ТАШИЋ МИЛЕНА
ТАШИЋ МОМЧИЛО ЗОРАН
ТАШИЋ НОВИЦА МИРОСЛАВ
ТАШИЋ РАДОЈИЦА МОМЧИЛО
ТАШИЋ СЛАВКА
ГУНЦАТИ ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА 15
ГУНЦАТИ ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА 15
БЕОГРАД
ГУНЦАТИ
НОВИ БЕОГРАД ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 51
БАРАЈЕВО ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 155
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 267
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
0,0470
0,0470
0,6304
0,0372
0,0717
0,1621
0,1210
0,0019
0,0019
0,0019
0,2100
0,0019
0,2246
0,1814
187
ТАШИЋ ТИХОМИР ВИТОМИР
БАРАЈЕВО
0,1814
188
189
190
191
192
193
194
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО МАРШАЛА ТИТА 76
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВА
БАРАЈЕВО МИЛА ВУКОВИЋА 17
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД
196
197
198
199
200
201
202
ТАШИЋ ТОМИСЛАВ
ТОМИЋ СВЕТИСЛАВ ЉУБИЦА
ВАСИЉЕВИЋ СЛАВКА
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИТАР ЖИВАНКА
ВЕСЕЛИНОВИЋ РАДОМИР ДАРОСЛАВ
ВЕСЕЛИНОВИЋ ВЕСЕЛИН МИТАР
ВУЈКОВИЋ МИЛОВАН ЛАТИНКА
ЗАДРУГА ПЕТКОВИЋ К.БР.489 СТАРЕШИНА
ПЕТКОВИЋ ДРАГУТИНА БОГОЉ
ЗДРАВКОВИЋ ЂУРА БУДИМКА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГАГ БАРАЈЕВО
ШЕФЕР ЈОСИФ ЈОЗЕФИНА
ШТРБО ГОРДАНА
ЂУРЂЕВИЋ БОСИЉКА
ЂУРЂЕВИЋ ЉИБИСАВ ВЛАСТИМИР
ЋЕРАНИЋ ЈЕЛЕНА
203
ЧОЛАК МИТАР ДАНИЦА
195
Укупно
*Извор података РГЗ
0,0019
0,0336
1,3382
0,3415
0,4644
0,1963
0,0372
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ВРАНИЋ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
5207
5207
4609
5220
4914
567
3916
1696
1696
1696
3980
1696
4547
583
4558
583
4558
1696
4710
4560
865
4940
16
5220
0,0470
0,0470
0,6304
0,0372
0,0717
0,1621
0,1210
0,0019
0,0019
0,0019
0,2100
0,0019
0,2246
0,1567
0,0247
0,1567
0,0247
0,0019
0,0336
1,3382
0,3415
0,4644
0,1963
0,0372
БАРАЈЕВО
0,0247
БАРАЈЕВО
4558
0,0247
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 170
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД
ГУБЕРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
Н.БЕОГРАД БУЛ.АВНОЈА 141
БАРАЈЕВО ЖИВКА СТЕВАНОВИЋА-ЖИ
16/Ц
0,0780
0,2776
0,0570
0,0372
0,9710
0,9710
0,0700
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
2916
998
926
5220
1799
1799
1677
0,0780
0,2776
0,0570
0,0372
0,9710
0,9710
0,0700
0,3415
БАРАЈЕВО
865
0,3415
654,3298
47
Табела 15.
КО
Арнајево
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Оборак
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
1
600
233/6
Култура и класа
Њива 4.класе
Укупно 1
Мршинац
2
600
1276
Њива 5.класе
Думача
Думача
3
3
509
509
1159/2
1159/8
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Локве
4
600
641/3
Њива 4.класе
Букања
Букања
Букања
5
5
5
600
600
600
641/4
641/6
641/7
Ливада 2.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Баре
6
509
172/1
Пашњак 2.класе
Луг
7
35
64
Ливада 3.класе
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
Баре
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
126/1
126/2
126/3
126/5
126/6
126/7
126/8
126/9
126/10
126/11
126/12
126/13
126/15
126/16
126/17
126/19
126/21
126/24
126/25
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
Самарине
Крушке
Крушке
Крушке
Крушке
Крушке
Крушке
Крушке
Крушке
Крушке
Крушке
Осредак
Осредак
Осредак
Осредак
Осредак
Осредак
Осредак
Осредак
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
331/1
331/2
331/3
331/4
331/5
331/6
382
384
385/1
385/2
386
387
388
389
390
391/1
391/2
399
400/1
400/2
401
402
403
404/1
404/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 3.класе
Ливада 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Површина
(ха)
0,2605
0,2605
0,4142
0,4142
2,7365
0,8089
3,5454
0,1216
0,1216
0,0492
0,0768
0,1050
0,2310
0,1101
0,1101
0,0477
0,0477
0,1141
0,2297
0,2636
0,3197
0,3691
1,2906
2,2261
0,6907
2,2261
0,1586
0,5870
0,4189
1,3815
1,9802
2,7652
0,5980
1,5972
0,5933
0,2657
18,0753
0,5695
0,5787
0,5683
0,5675
0,5352
0,5913
1,4870
1,4070
1,5120
0,1954
1,5143
0,8967
0,6380
0,4690
0,4355
0,5706
0,6039
0,3719
0,3734
0,1314
0,4578
0,4401
0,6322
0,4169
0,2097
Боја
Напомена
Зелена
Жута
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Зелена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
48
Осредак
Укупно 9
Укупно КО
Арнајево
*Извор података РГЗ
9
600
404/3
Њива 5.класе
0,4154
16,5887
Браон
39,3945
49
Табела 15.
КО
Барајево
Преглед груписаних надметања
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Табориште
Табориште
Табориште
10
10
10
Број поседовног
листа / листа
непокретности
7182
7182
7182
Број
катастарске
парцеле
2508/1
2509/1
2509/2
Пашњак 4.класе
Ливада 3.класе
Пашњак 5.класе
Лисине
Лисине
11
11
6502
6502
1733/2
1733/3
Њива 6.класе
Пашњак 4.класе
Свинчине
12
6502
2063/2
Њива 5.класе
Крушак
Крушак
13
13
7182
7182
3688/1
3689
Њива 7.класе
Њива 8.класе
Криве њиве
14
7182
3667
Њива 7.класе
Селиште
Вртаче
Вртаче
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Плешке
Селиште
Селиште
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
6786
6786
6786
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6795
7016
7016
4886/1
4896/1
4896/2
4534/1
4714/1
4714/2
4714/4
4714/5
4717
4718
4720
4721
4722/1
4722/2
4722/3
4723/1
4723/2
4725
4886/3
4275/9
4275/10
Пашњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Селиште
16
6795
4533/1
Воћњак 3.класе
Селиште
17
6795
4273
Воћњак 3.класе
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
Селиште
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
6795
6795
6795
6795
6795
6795
6805
6805
6805
6805
4275/5
4275/6
4705/2
4705/3
4709
4712
4710/1
4710/4
4710/5
4710/6
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Вртаче
19
6795
4886/5
Пашњак 3.класе
Селиште
Селиште
20
20
6795
6795
4705/4
4708/3
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Међе
21
6786
4472
Пашњак 4.класе
Виногради
22
6795
4417/1
Њива 6.класе
Број јавног
надметања
Култура и класа
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Површина
(ха)
0,2108
0,3204
0,7770
1,3082
0,1840
0,5331
0,7171
0,2806
0,2806
0,4271
2,5096
2,9367
0,7778
0,7778
0,4472
0,2070
0,0150
0,2210
1,1954
1,1485
0,0823
0,2125
1,8467
0,9705
0,7120
0,6276
0,1512
0,9043
0,1511
1,5660
0,1539
1,3394
1,8452
0,0241
0,0099
13,8308
0,0371
0,0371
0,9844
0,9844
0,1749
0,2827
0,4331
0,0668
0,0780
0,0924
0,0226
0,0036
0,0022
0,0281
1,1844
1,1090
1,1090
0,9500
0,1316
1,0816
0,2057
0,2057
0,5900
Боја
Напомена
Црвена
Црвена
Црвена
Зелена
Зелена
Браон
Зелена
Зелена
Браон
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Жута
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Наранџаста
Зелена
Зелена
Браон
Наранџаста
50
Виногради
Виногради
22
22
6795
6795
4417/2
4417/3
Воћњак 2.класе
Њива 6.класе
Дамњановац
23
7064
724/8
Воћњак 2.класе
Крушик
24
6795
4591/23
Њива 5.класе
Крушик
25
6795
4591/4
Њива 5.класе
Крушик
Крушик
26
26
6795
6795
4591/10
4591/12
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Крушик
27
6795
4591/11
Њива 5.класе
Међе
Међе
28
28
6795
6795
4594/3
4594/6
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Буковача
Буковача
29
29
6430
6430
728/2
728/3
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Нерезина
Нерезина
Нерезина
30
30
30
7182
7182
7182
2772/2
2772/3
2772/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Средњи рт
Средњи рт
Средњи рт
31
31
31
4881
4881
6053
636/3
636/3
636/8
Њива 6.класе
Њива 7.класе
Ливада 5.класе
Буковача
Буковача
Нерезина
32
32
32
7182
7182
7182
2658/1
2658/2
2667/8
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Дамњановац
33
7064
720/15
Воћњак 2.класе
Дражановац
34
998
1246/2
Ливада 6.класе
Пајин поток
35
5147
2543/2
Њива 7.класе
Мекоте
Мекоте
36
36
6796
6796
4042/1
4042/2
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Маркове њиве
37
6796
4125
Њива 7.класе
Мекоте
38
6796
4126
Пашњак 3.класе
Кафаница
Кафаница
Кафаница
Стражарија
Стражарија
39
39
39
39
39
7182
7182
7182
7182
7182
3160/1
3160/3
3161/1
3226/1
3226/2
Смрдан
40
6041
5334
Смрдан
40
6041
5335
Смрдан
Смрдан
40
40
6041
6041
5341
5342
Њива 4.класе
Виноград
3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Липовица
Липовица
Липовица
41
41
41
6250
6250
6250
5884
5884
5886
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Липовица
42
6250
5887
Њива 4.класе
Липовица
43
6604
5981
Њива 5.класе
Липовица
44
6604
5980
Њива 5.класе
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Пашњак
7.класе
7.класе
4.класе
7.класе
7.класе
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
0,4075
0,0982
1,0957
0,5356
0,5356
0,0240
0,0240
0,9534
0,9534
0,7190
0,7090
1,4280
0,1310
0,1310
0,6030
0,3878
0,9908
0,0950
0,0400
0,1350
0,4194
0,1600
0,6483
1,2277
0,5610
0,6800
0,6460
1,8870
1,1625
1,8558
0,0012
3,0195
0,6480
0,6480
0,0925
0,0925
0,1609
0,1609
0,8959
0,1000
0,9959
1,1896
1,1896
0,2944
0,2944
0,2785
0,3927
0,3005
0,4304
0,1196
1,5217
0,0962
Наранџаста
Наранџаста
0,0386
Црвена
0,3362
0,1555
0,6265
0,2092
0,0150
0,0220
0,2462
0,0529
0,0529
0,1000
0,1000
0,0512
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Црвена
Жута
Жута
Наранџаста
Зелена
Зелена
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Зелена
Браон
Црвена
Браон
Браон
Жута
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Плава
Плава
Плава
Жута
Наранџаста
Зелена
51
Липовица
44
6604
5986
Њива 5.класе
45
45
45
45
45
45
45
45
5147
5147
5147
5147
5147
7182
7182
7182
3033
3034/1
3034/2
3034/3
3034/4
3034/7
3034/9
3034/11
Јасеновац
46
7182
3330/3
Њива 7.класе
Кафаница
47
7182
3196/1
Пашњак 7.класе
Ерске стране
Ерске стране
Ерске стране
48
48
48
2193
2193
2193
2995/1
2995/4
2995/5
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ерске
Ерске
Ерске
Ерске
стране
стране
стране
стране
49
49
49
49
2193
2193
2193
5147
2905/1
2905/2
2905/5
2905/6
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ерске стране
50
5147
2799
Ливада 2.класе
Лешће
51
2193
2886
Њива 5.класе
52
52
52
52
7182
7182
7182
7182
3047/1
3047/1
3047/2
3049
Дубоки поток
53
7182
3375
Њива 6.класе
Виногради
54
5147
3496
Пашњак 4.класе
Јасеновац
Јасеновац
Јасеновац
Дубоки поток
Дубоки поток
Дубоки поток
55
55
55
55
55
55
5147
7182
7182
7182
7182
5147
3345/1
3347
3378
3402/1
3403
3406/2
Ливада 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Врт 3.класе
Њива 3.класе
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Јасеновац
Јасеновац
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
Јасеновац
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
5147
7182
7372
3385/1
3385/2
3387/1
3387/1
3387/4
3387/5
3388/2
3388/5
3388/6
3389/1
3389/2
3389/3
3389/4
3389/5
3389/6
3386
3346/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Пашњак 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Пашњак 6.класе
Пашњак 6.класе
Пашњак 6.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
Плешке
57
6250
5673
Њива 4.класе
Плешке
58
6276
5650
Њива 4.класе
Укупно 44
Кремените
Кремените
Кремените
Кремените
Кремените
Кремените
Кремените
Кремените
њиве
њиве
њиве
њиве
њиве
њиве
њиве
њиве
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
3.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Кремените
Кремените
Кремените
Кремените
њиве
њиве
њиве
њиве
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
4.класе
5.класе
2.класе
4.класе
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
0,0839
0,1351
0,2925
0,4349
0,2093
0,2219
0,3840
0,0443
0,0875
0,1704
1,8448
0,2793
0,2793
0,3259
0,3259
0,3750
0,3579
0,3549
1,0878
1,4487
0,3119
0,3030
0,0375
2,1011
0,0635
0,0635
1,1971
1,1971
0,3275
0,1600
0,3650
0,9410
1,7935
0,3909
0,3909
0,0600
0,0600
1,3686
1,1817
0,2846
1,1303
0,9167
0,0174
4,8993
0,6249
0,5706
0,3092
0,2186
0,4380
0,1206
0,0662
0,0080
0,0042
0,2384
0,2258
0,0192
0,0045
0,0192
0,0832
0,1577
0,2252
3,3335
0,0697
0,0697
0,0205
0,0205
Зелена
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Жута
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Браон
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Зелена
Црвена
52
Гај
59
5217
5535
Њива 5.класе
Средњи рт
60
6053
634/11
Пашњак 4.класе
Ћуковац
61
6387
1904/3
Њива 5.класе
Дамњановац
62
6502
720/31
Воћњак 2.класе
Мали Ненадовац
63
6636
251
Пашњак 5.класе
Вучинац
64
6720
1384
Њива 6.класе
Репушине
Репушине
Репушине
Репушине
65
65
65
65
6786
6786
6786
6786
4303/1
4303/3
4304/1
4304/2
Ливада 3.класе
Њива 7.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Репушине
66
6786
4304/6
Ливада 2.класе
Међе
67
6786
4305/2
Њива 3.класе
Репушине
68
6786
4359/1
Ливада 3.класе
Кремените њиве
Кремените њиве
Кремените њиве
Крушик
Крушик
69
69
69
69
69
3980
4547
4547
4938
4938
4699/16
4699/3
4699/3
4688/1
4688/1
Ливада 2.класе
Воћњак 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 4.класе
Виногради
70
24
5132/31
Њива 5.класе
Велике ливаде
Велике ливаде
71
71
5147
5147
2838/3
2838/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ерске стране
72
7182
2786/5
Њива 5.класе
Ерске стране
73
7182
2786/4
Њива 5.класе
Плешке
Плешке
Плешке
Плешке
74
74
74
74
594
594
594
594
4823/1
4823/1
4823/2
4823/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Плешке
Плешке
Плешке
Плешке
Плешке
Плешке
Плешке
Плешке
Плешке
75
75
75
75
75
75
75
75
75
773
2916
4608
4609
4609
4907
4942
4942
4943
4834/1
4825/2
4833
4827/1
4827/4
4829
4827/2
4827/3
4834/3
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
Плешке
Плешке
76
76
1034
1042
4821/20
4821/13
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Плешке
Плешке
77
77
1111
4002
4821/32
4821/48
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Плешке
78
4187
4821/47
Воћњак 4.класе
Плешке
Плешке
79
79
4919
4926
4821/3
4821/39
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Селиште
Плешке
80
80
4554
4917
4819/8
4819/7
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
2.класе
4.класе
2.класе
4.класе
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
0,1000
0,1000
0,0840
0,0840
0,1674
0,1674
0,0641
0,0641
0,6350
0,6350
0,2399
0,2399
0,1085
0,1441
0,3732
0,2522
0,8780
0,1482
0,1482
0,0698
0,0698
0,3839
0,3839
0,2100
0,0600
0,0976
0,0840
0,0677
0,5193
7,5200
7,5200
0,2137
0,1988
0,4125
0,1512
0,1512
0,1194
0,1194
0,0900
0,0981
0,0950
0,0931
0,3762
0,1614
0,0780
0,1411
0,1980
0,4324
0,2460
0,1680
0,1460
0,1529
1,7238
0,0302
0,0473
0,0775
0,0703
0,0724
0,1427
0,2140
0,2140
0,2594
0,1249
0,3843
0,3091
0,2240
Жута
Жута
Жута
Плава
Црвена
Жута
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Плава
Црвена
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Жута
Зелена
Зелена
Црвена
Зелена
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Зелена
Жута
Жута
Браон
Браон
53
Укупно 80
Вртаче
81
567
4884
Пашњак 3.класе
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
Гранчарица
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6501
6504
6509
6510
6511
6512/1
6512/1
6512/2
6516
6517
6532
Воћњак 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Гранчарица
83
6604
6523
Њива 4.класе
Гранчарица
84
6604
6535
Њива 4.класе
Мало
Мало
Мало
Мало
Мало
Мало
Мало
85
85
85
85
85
85
85
5812
5812
6795
6795
6795
6795
6795
3989/1
3989/8
3989/2
3989/10
3989/13
3989/19
3989/22
Пашњак 5.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Њива 7.класе
Липовица
Липовица
Липовица
Нова 27
Нова 27
Нова 27
Липовица
Липовица
Липовица
Липовица
Липовица
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
451
451
451
451
451
7282
7282
7282
7282
6786
6786
5132/4
5132/8
5132/9
5132/10
5150/16
5146/4
5146/10
5146/11
5146/12
5146/2
5146/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Липовица
87
451
5132/18
Ливада 5.класе
Липовица
Липовица
Липовица
Липовица
88
88
88
88
451
451
451
451
5142
5143
5144
5145
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Липовица
89
451
5150/11
Њива 4.класе
Липовица
90
451
5132/14
Њива 4.класе
Липовица
91
451
5150/10
Њива 4.класе
Плешке
92
6922
4821/18
Пашњак 5.класе
Плешке
93
2568
4821/44
Њива 5.класе
поток
поток
поток
поток
94
94
94
94
7372
7372
7372
7372
3438/1
3438/3
3438/4
3438/5
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Велике ливаде
Велике ливаде
95
95
7182
7182
2862
2863/1
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Велике ливаде
Велике ливаде
96
96
7182
7182
2854/2
2855/1
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
поље
поље
поље
поље
поље
поље
поље
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Дубоки
Дубоки
Дубоки
Дубоки
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 94
Укупно 95
0,5331
0,1621
0,1621
1,2744
0,7537
0,1790
2,4324
2,2530
0,1656
0,1061
3,3745
0,5691
0,5691
0,3400
12,0169
0,1014
0,1014
0,1262
0,1262
0,1467
0,5764
1,2663
1,0001
0,1515
0,1691
0,2318
3,5419
3,7430
0,1659
0,4040
2,8858
0,2300
1,2616
0,3050
4,6904
0,9878
1,8552
0,3580
16,8867
0,4713
0,4713
1,8534
0,7180
2,7959
0,5556
5,9229
8,9040
8,9040
0,8260
0,8260
8,9822
8,9822
0,0224
0,0224
0,1094
0,1094
0,0517
0,0777
0,0276
0,1190
0,2760
0,0867
0,0427
0,1294
0,0332
0,1717
Црвена
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Наранџаста
Црвена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Црвена
Браон
Браон
Браон
Браон
Плава
Наранџаста
Зелена
Црвена
Наранџаста
Плава
Плава
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Браон
Браон
54
Велике
Велике
Велике
Велике
Велике
Велике
Велике
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
96
96
96
96
96
96
96
7182
7182
7182
7182
7182
7182
7182
2855/2
2856/1
2856/2
2858/1
2858/2
2858/3
2860/3
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Крушак
97
6945
4591/7
Њива 5.класе
Дубоки поток
Дубоки поток
98
98
5937
5937
3447/6
3447/6
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Ерске стране
99
5147
2881
Њива 6.класе
Виногради
100
5147
3540
Пашњак 5.класе
Дубоки поток
Дубоки поток
101
101
5147
5147
3440/2
3440/3
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Крушак
102
6786
4591/9
Њива 5.класе
Плешке
103
4945
4846/3
Ливада 2.класе
Кремените њиве
Кремените њиве
104
104
1225
1225
4694/1
4694/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Кремените њиве
105
576
4687/2
Пашњак 3.класе
Вртаче
106
1799
4526/2
Њива 4.класе
Вртаче
107
1799
4526/4
Њива 4.класе
Кремените њиве
Кремените њиве
Кремените њиве
108
108
108
815
815
815
3043/1
3043/2
3043/3
Ливада 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 4.класе
Нерезина
Нерезина
Нерезина
109
109
109
5147
5147
5147
2746/1
2747
2748
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Нерезине
110
7182
2753/2
Њива 7.класе
Турске њиве
111
6604
6124/3
Воћњак 2.класе
Турске
Турске
Турске
Турске
Турске
Турске
њиве
њиве
њиве
њиве
њиве
њиве
112
112
112
112
112
112
6604
6604
6604
6604
6604
6604
6115/3
6121/4
6124/2
6124/5
6124/7
6124/8
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Пајин поток
113
7182
2445/1
Ливада 2.класе
Поглед
114
6786
4591/6
Њива 5.класе
Вртаче
Вртаче
115
115
6786
6786
4885/1
4885/3
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Кремените њиве
116
7182
3032
Ливада 2.класе
Вртаче
117
6939
4882/1
Пашњак 4.класе
Репушине
118
6786
4305/4
Њива 3.класе
Плешке
119
6788
4818/4
Врт 3.класе
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно 111
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
0,2570
0,0497
0,0360
0,0230
0,0770
0,1930
0,1450
0,9856
0,4045
0,4045
0,1800
0,0307
0,2107
0,3544
0,3544
0,0663
0,0663
0,5204
0,1720
0,6924
0,2047
0,2047
0,2802
0,2802
0,0471
0,0459
0,0930
0,2014
0,2014
0,2721
0,2721
0,5010
0,5010
0,0921
0,0459
0,0024
0,1404
2,3222
0,1824
0,2754
2,7800
0,0923
0,0923
0,8546
0,8546
0,2922
1,9322
4,0923
0,6941
0,9639
0,5150
8,4897
0,2657
0,2657
0,2610
0,2610
0,4138
0,2053
0,6191
0,2939
0,2939
0,1921
0,1921
0,0703
0,0703
0,0598
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Црвена
Наранџаста
Наранџаста
Жута
Зелена
Плава
Плава
Браон
Црвена
Наранџаста
Наранџаста
Жута
Зелена
Жута
Плава
Плава
Плава
Браон
Браон
Браон
Црвена
Наранџаста
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Плава
Црвена
Браон
Браон
Зелена
Жута
Наранџаста
Црвена
55
Укупно 119
Нерезина
Нерезина
120
120
7182
7182
2695
2696
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Стражарија
Стражарија
121
121
7182
7182
3591/1
3591/2
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Мекоте
122
6796
4041
Њива 7.класе
Буковача
Буковача
123
123
7182
7182
2667/3
2667/4
Њива 7.класе
Пашњак 4.класе
Велике ливаде
124
7182
3091/1
Њива 4.класе
Ерске стране
125
7182
2828
Њива 5.класе
Светосавска
126
6786
4681/3
Њива 4.класе
Мекоте
127
6796
4040/2
Њива 7.класе
Нова 27
128
451
5132/11
Њива 4.класе
Липовица
129
451
5132/3
Њива 4.класе
Вртаче
130
451
4545/4
Њива 5.класе
Турске њиве
131
6604
6115/1
Воћњак 2.класе
Липовица
132
6786
5131/2
Њива 5.класе
Липовица
Укупно 133
Укупно КО
Барајево
*Извор података РГЗ
133
6786
5131/4
Њива 5.класе
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
0,0598
0,7005
0,6965
1,3970
0,0923
0,0963
0,1886
0,7249
0,7249
1,2323
0,5702
1,8025
1,1803
1,1803
0,0866
0,0866
0,1080
0,1080
0,1482
0,1482
1,3594
1,3594
7,7752
7,7752
0,3000
0,3000
2,6277
2,6277
2,0792
2,0792
10,0430
10,0430
Браон
Браон
Зелена
Зелена
Жута
Наранџаста
Наранџаста
Плава
Црвена
Браон
Жута
Зелена
Наранџаста
Жута
Црвена
Плава
Зелена
181,0406
56
Табела 15.
КО
Баћевац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Село
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
134
2254
1618
Култура и класа
Њива 4.класе
Укупно 134
Девотинац
135
67
1432
Њива 6.класе
Лисац
136
2254
2051/2
Њива 4.класе
Река
137
2254
1671/2
Пашњак 1.класе
Велике ливаде
138
67
1194
Њива 3.класе
Деонице
Деонице
139
139
67
67
1502
1503
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Рашковац
140
3077
1230/1
Њива 5.класе
Сушевина
Сушевина
141
141
3077
3077
1524/1
1524/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Девотинац
Девотинац
142
142
67
67
2086/6
2086/7
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Девотинац
143
67
2086/5
Њива 6.класе
Лисац
Лисац
Лисац
Лисац
144
144
144
144
3019
3019
3019
3019
1785/1
1785/2
1785/3
1785/4
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Маге
145
3019
2030/1
Ливада 2.класе
Девотинац
Девотинац
146
146
3019
3019
1952/1
1952/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Лисац
147
67
2003
Њива 4.класе
Лисац
Лисац
148
148
67
67
2051/11
2051/12
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Лисац
149
67
2051/13
Њива 4.класе
Стране
Стране
150
150
3019
3019
1142/1
1142/2
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Лисац
151
67
1894/1
Пашњак 1.класе
Лисац
152
67
1894/5
Пашњак 1.класе
Стране
153
3019
1140/1
Њива 7.класе
Село
154
3019
564/2
Њива 4.класе
Лисац
Лисац
155
155
67
67
1782/1
1782/2
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Село
156
3019
656/3
Пашњак 2.класе
Сушевина
157
2254
1550
Њива 3.класе
Карачица
158
67
1272/3
Ливада 4.класе
Јагодица
159
67
348/12
Ливада 3.класе
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Површина
(ха)
0,5982
0,5982
1,2877
1,2877
0,3900
0,3900
0,2019
0,2019
0,1463
0,1463
0,1048
1,9766
2,0814
0,4695
0,4695
2,0755
0,1419
2,2174
0,1367
0,1365
0,2732
0,0732
0,0732
0,2135
0,0360
0,1910
0,0283
0,4688
1,5512
1,5512
0,4871
0,2704
0,7575
0,6566
0,6566
0,0343
0,0847
0,1190
0,1328
0,1328
0,0920
0,0812
0,1732
0,5065
0,5065
0,3075
0,3075
0,0370
0,0370
0,0132
0,0132
0,4898
0,0311
0,5209
0,0995
0,0995
0,0972
0,0972
0,0713
0,0713
0,0471
0,0471
Боја
Напомена
Црвена
Плава
Зелена
Црвена
Жута
Плава
Плава
Зелена
Наранџаста
Наранџаста
Браон
Браон
Црвена
Жута
Жута
Жута
Жута
Плава
Зелена
Зелена
Наранџаста
Браон
Браон
Црвена
Жута
Жута
Плава
Зелена
Наранџаста
Црвена
Плава
Плава
Зелена
Наранџаста
Браон
Црвена
57
Деонице
Деонице
Деонице
160
160
160
67
3019
3019
1500
1501/1
1501/3
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Велике ливаде
Пуре
Пуре
161
161
161
67
67
67
1070/1
1070/4
1070/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Лука
162
67
1071/4
Ливада 3.класе
Деонице
163
67
1513
Ливада 3.класе
Девотинац
Стране
Девотинац
Девотинац
Девотинац
Девотинац
164
164
164
164
164
164
3019
3019
3019
3019
3077
3077
1496/1
1496/2
1496/4
1496/5
1496/3
1496/6
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Радновац
165
3019
330/6
Воћњак 3.класе
Јагодица
166
3019
237
Пашњак 4.класе
Деонице
167
67
1510
Њива 4.класе
Радновац
168
3019
330/4
Воћњак 3.класе
Миленије
Ивановић
169
3019
567/4
Њива 3.класе
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
Укупно 169
Укупно КО
Баћевац
*Извор података РГЗ
1,8271
1,0062
1,0105
3,8438
0,8383
0,8665
0,4152
2,1200
0,0532
0,0532
0,1185
0,1185
5,1352
0,7872
0,4657
0,5549
0,4332
0,5652
7,9414
0,5006
0,5006
0,2119
0,2119
0,8000
0,8000
0,6692
0,6692
0,2186
Плава
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Наранџаста
Браон
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Зелена
Наранџаста
Црвена
Жута
0,2186
29,7753
58
Табела 15.
КО
Велики Борак
Преглед груписаних надметања
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Старо Село
170
Број поседовног
листа / листа
непокретности
936
Број
катастарске
парцеле
1273/2
Село
Село
171
171
1
1
674/1
674/2
Пашњак 3.класе
Њива 6.класе
Провлаке
172
1
478
Пашњак 3.класе
Сариновац
173
1345
13/2
Њива 5.класе
Сариновац
174
1346
13/3
Њива 5.класе
Дрењак
Дрењак
175
175
936
936
1547/1
1547/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Горње ливаде
176
1
2367
Њива 3.класе
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
177
177
177
936
936
936
2231/2
2232
2233
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Саставци
Саставци
178
178
1
1
2787/2
2787/3
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
179
179
179
179
179
179
936
936
936
936
936
936
2479
2551/2
2551/4
2551/5
2551/7
2552/1
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Врбица
180
936
2596/4
Пашњак 3.класе
Равнице
Кључеви
Кључеви
Равнице
181
181
181
181
100
100
100
936
2670/1
2670/2
2675/3
2671
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Врбица
182
100
2432/4
Њива 4.класе
Кључеви
Кључеви
183
183
936
936
2642/1
2642/2
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Кључеви
184
936
2600/1
Њива 4.класе
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
185
185
185
185
936
936
936
936
2239
2240
2246
2247
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Збеговиште
Збеговиште
186
186
936
936
2170
2171
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Врбица
187
936
2447
Њива 4.класе
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
188
188
188
188
188
188
188
936
936
936
936
936
936
936
2566
2568
2570
2571
2572
2573
2574
Број јавног
надметања
Култура и класа
Њива 6.класе
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
Укупно 175
Укупно 176
Укупно 177
Укупно 178
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 179
Укупно 180
2.класе
4.класе
2.класе
1.класе
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Укупно 185
Укупно 186
Укупно 187
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Површина
(ха)
0,3000
0,3000
0,3287
0,1550
0,4837
1,3005
1,3005
0,1100
0,1100
0,1300
0,1300
1,2518
0,0360
1,2878
0,0201
0,0201
0,0700
0,0902
0,1990
0,3592
0,0573
0,0100
0,0673
0,9634
0,3061
0,1476
0,1975
0,7769
0,3919
2,7834
0,1764
0,1764
0,3362
0,1511
0,0220
0,2117
0,7210
0,1259
0,1259
0,2476
0,1412
0,3888
0,3223
0,3223
0,1585
0,1540
0,1153
0,2640
0,6918
0,3718
0,8576
1,2294
0,2341
0,2341
0,1910
1,2825
0,5871
0,6467
0,4617
0,4199
0,4875
Боја
Напомена
Црвена
Плава
Плава
Зелена
Црвена
Зелена
Жута
Жута
Наранџаста
Браон
Браон
Браон
Црвена
Црвена
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Наранџаста
Браон
Браон
Црвена
Жута
Жута
Жута
Жута
Плава
Плава
Зелена
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
59
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Равнице
Луг
Луг
188
188
188
188
188
188
188
188
936
936
936
936
936
936
936
936
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Збеговиште
189
936
2183
Њива 4.класе
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
190
190
190
936
936
936
2203
2204
2205
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Збеговиште
Збеговиште
191
191
79
936
2174
2122
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Збеговиште
Збеговиште
192
192
79
79
2176/2
2177
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Равни луг
193
936
2213/2
Њива 4.класе
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
194
194
194
936
936
936
2154
2156/1
2157
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Збеговиште
Збеговиште
195
195
936
936
2207/1
2208
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
196
196
196
936
936
936
2098
2101/1
2101/2
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
197
197
197
936
936
936
2146/3
2147/1
2147/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Збеговиште
Збеговиште
Збеговиште
198
198
198
936
936
936
2166
2167/1
2167/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Збеговиште
199
936
2118
Њива 3.класе
Збеговиште
200
936
2111/2
Њива 4.класе
Сариновац
201
1716
986/1
Ливада 3.класе
Сариновац
Сариновац
202
202
298
298
976/11
976/12
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Разошине
203
1785
352/1
Њива 6.класе
Кућине
Кућине
Кућине
Кућине
204
204
204
204
936
936
936
936
2058/5
2058/12
2058/13
2058/15
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Сариновац
Сариновац
Сариновац
Сариновац
Сариновац
Сариновац
Сариновац
Сариновац
205
205
205
205
205
205
205
205
936
936
936
936
936
936
936
936
981/1
981/2
981/3
981/4
981/5
981/6
981/7
981/8
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 188
Укупно 189
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
Укупно 204
0,2647
0,2726
0,2298
0,2527
0,5650
0,5000
0,3000
0,3000
6,7612
0,1262
0,1262
0,3354
0,2148
0,4804
1,0306
0,5081
1,0033
1,5114
1,0026
0,9321
1,9347
0,1215
0,1215
0,1284
0,2214
0,0658
0,4156
0,6164
0,3334
0,9498
0,2615
0,4267
0,5566
1,2448
0,0875
0,2042
0,0180
0,3097
0,3855
0,5633
0,0860
1,0348
0,4680
0,4680
0,4337
0,4337
0,0178
0,0178
0,0470
0,1022
0,1492
0,1400
0,1400
0,1000
0,1000
0,0870
0,0230
0,3100
0,0088
0,0250
0,0472
0,0423
0,0536
0,0508
0,0535
0,0499
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Црвена
Жута
Жута
Жута
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Наранџаста
Браон
Браон
Браон
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Жута
Плава
Зелена
Зелена
Наранџаста
Браон
Браон
Браон
Браон
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
60
Сариновац
Сариновац
205
205
936
936
981/9
981/10
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Сариновац
206
936
974/1
Њива 4.класе
Бивољача
Равнице
Равнице
207
207
207
936
936
936
2469
2470
2472
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Кусања
208
936
2315/2
Воћњак 2.класе
Кусања
Кусања
Равнице
Равнице
209
209
209
209
936
936
936
936
2300
2307
2457
2459
Њива 3.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно КО
Велики Борак
*Извор података РГЗ
0,0762
0,0125
0,4198
0,2269
0,2269
0,5814
1,7433
0,6134
2,9381
3,1138
3,1138
0,2815
2,4305
0,5814
0,5814
3,8748
Црвена
Црвена
Жута
Плава
Плава
Плава
Зелена
Жута
Жута
Жута
Жута
38,2641
61
Табела 15.
КО
Шиљаковац
Адреса парцеле
Улица или потес и
кућни број
Шљивице
Шљивице
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
210
246
1285/1
210
246
1285/2
Култура и класа
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 210
Западни
Западни
Западни
Западни
Сариновац
Сариновац
Сариновац
Сариновац
211
211
211
211
246
246
246
246
1207/2
1207/2
1207/4
1207/5
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Ливада 3.класе
Пашњак 3.класе
Рашковац
Рашковац
Рашковац
212
212
212
97
887
887
510/2
511/1
511/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Јеленак
213
887
708
Њива 5.класе
Јеленак
214
887
703/6
Пашњак 2.класе
Јеленак
Јеленак
215
215
887
887
706/6
706/10
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Селиште
216
887
722/7
Њива 5.класе
Јеленак
217
887
725
Њива 5.класе
Брдо
218
887
728
Њива 5.класе
Жуберак
219
887
766/8
Њива 5.класе
Жуберак
Жуберак
Жуберак
Жуберак
220
220
220
220
887
887
887
887
768/1
768/2
768/3
768/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њиве
Њиве
221
221
848
848
1433/1
1433/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Буковац
222
246
1315/5
Ливада 2.класе
Источни Сариновац
Источни Сариновац
223
223
887
887
1266/1
1266/2
Пашњак 3.класе
Ливада 3.класе
Опарна
224
887
1516/2
Ливада 2.класе
Рашковац
Рашковац
225
225
887
887
426/3
426/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Опарна
226
887
1547/2
Ливада 4.класе
Брестовац
Брестовац
Опарна
227
227
227
317
887
887
1536/2
1537
1538/2
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Сариновац
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
97
97
97
97
97
97
97
887
887
887
887
37/1
37/2
38
39/1
39/3
63/3
63/4
29
30/1
30/2
31
Укупно 211
Укупно 212
Укупно 213
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Површина
(ха)
0,6913
0,4758
1,1671
0,5800
0,7457
0,1054
0,0016
1,4327
0,3657
0,9946
0,2020
1,5623
0,3760
0,3760
0,0270
0,0270
0,1886
0,0609
0,2495
1,3635
1,3635
0,3429
0,3429
2,2150
2,2150
0,9400
0,9400
0,5849
0,5320
0,4549
1,0947
2,6665
0,2810
0,1826
0,4636
0,2443
0,2443
0,9231
0,3872
1,3103
0,5992
0,5992
0,3018
0,2112
0,5130
0,5214
0,5214
0,3111
1,2697
0,6339
2,2147
0,9868
0,3185
0,4396
2,6941
1,7930
0,1050
0,0030
0,8640
1,9772
0,5777
0,9867
Боја
Напомена
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Плава
Браон
Браон
Браон
Жута
Браон
Црвена
Црвена
Плава
Зелена
Браон
Жута
Браон
Браон
Браон
Браон
Зелена
Зелена
Плава
Црвена
Црвена
Браон
Зелена
Зелена
Наранџаста
Жута
Жута
Жута
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
62
Сариновац
Сариновац
Деонице
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Источни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
32
33/1
34
36/1
44
46/2
58
59
60
65/2
66/1
66/5
247
249
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Њива 5.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Деонице
Деонице
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Деонице
Деонице
Западни Сариновац
Деонице
Западни Сариновац
Западни Сариновац
Деонице
Деонице
Деонице
Деонице
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Деонице
Деонице
Деонице
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Источни Сариновац
Западни Сариновац
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
229
97
97
97
97
97
97
97
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
17/1
21
49/1
49/2
49/3
49/4
51/2
3
4
5/1
6/2
6/3
7/1
7/2
10
13
15/1
15/2
16/1
16/2
17/2
18
19
20
23/1
23/2
24
25
26
27
50/3
51/1
52/1
53/6
53/7
1160/2
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Село
Село
Село
Село
Село
230
230
230
230
230
887
887
887
887
887
916
917/2
917/3
917/5
917/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Шљивице
231
887
1031/1
Њива 5.класе
Село
Бело поље
232
232
887
887
1134/1
1135/2
Њива 2.класе
Њива 4.класе
Шљивице
233
1183
1058/1
Њива 4.класе
Буковац
234
887
1324/2
Њива 2.класе
Укупно 228
Укупно 229
Укупно 230
Укупно 231
Укупно 232
Укупно 233
1,4802
0,8206
0,9867
1,0067
1,2465
0,5476
0,9762
0,8749
1,4367
3,7970
0,6216
0,8739
1,0006
1,2580
27,6728
0,1069
0,7742
0,2205
0,0073
0,0119
0,1194
0,4708
0,7055
1,4881
0,7394
0,4276
0,4625
1,1246
0,0724
3,3049
0,9495
0,4147
0,4147
0,2790
0,2655
0,1204
0,3371
0,2497
0,2497
0,5449
0,5540
0,4584
0,4584
0,1480
0,7534
0,5881
0,9235
0,2267
0,1289
0,0708
0,0386
18,2100
0,3714
0,1263
0,1288
0,1440
0,2548
1,0253
1,0918
1,0918
1,6149
0,5715
2,1864
0,3471
0,3471
0,1604
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Наранџаста
Жута
Жута
Зелена
Црвена
63
Укупно 234
Рудовац
235
887
566/3
Њива 5.класе
Рудовац
Рудовац
236
236
887
887
567/1
567/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Источни Сариновац
Источни Сариновац
237
237
887
887
740/5
740/5
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Буковац
238
97
1101/1
Ливада 2.класе
Буковац
Укупно 239
Укупно КО
Шиљаковац
*Извор података РГЗ
239
246
1337
Њива 3.класе
Укупно 235
Укупно 236
Укупно 237
Укупно 238
0,1604
2,2910
2,2910
2,2060
1,1055
3,3115
0,1187
0,1000
0,2187
0,4577
0,4577
0,0393
0,0393
Плава
Црвена
Црвена
Жута
Жута
Црвена
Црвена
75,2210
64
Табела 15.
КО
Рожанци
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Крушке
Крушке
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
240
142
80/1
240
218
80/2
Култура и класа
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 240
Под
Под
Под
Под
страном
страном
страном
страном
241
241
241
241
355
355
355
355
637/2
637/3
637/4
637/5
Пашњак 3.класе
Воћњак 4.класе
Виноград 4.класе
Воћњак 4.класе
Село
242
355
749/1
Пашњак 3.класе
Село
243
355
793
Пашњак 3.класе
Село
244
355
822
Пашњак 3.класе
Дољача
Дољача
245
245
142
142
1046/8
1046/9
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Орнице
246
142
1200
Воћњак 3.класе
Село
247
355
625/9
Њива 5.класе
Ледине
248
355
129
Пашњак 4.класе
Село
Село
249
249
355
355
779/1
779/2
Пашњак 3.класе
Њива 6.класе
Село
250
355
749/4
Воћњак 4.класе
Село
251
355
614/2
Њива 6.класе
Под страном
Под страном
252
252
655
656
709/1
709/2
Њива 4.класе
Пашњак 2.класе
Брегоче
Кленовац
Брегоче
Брегоче
Брегоче
253
253
253
253
253
596
648
649
650
651
168/2
179/3
179/1
179/2
179/4
Њива 5.класе
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Брегоче
Брегоче
254
254
219
645
263/2
263/1
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Гробнице
255
637
1310/2
Ливада 3.класе
Крушке
Крушке
256
256
613
614
115/1
115/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ледине
Ледине
Ледине
257
257
257
639
640
665
307/1
308
307/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Орнице
Орнице
Гробнице
Орнице
Орнице
258
258
258
258
258
142
142
606
685
685
1289
1290/1
1293
1290/2
1292
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Поље
259
142
1204
Воћњак 3.класе
Орнице
260
142
1202
Воћњак 3.класе
Укупно 241
Укупно 242
Укупно 243
Укупно 244
Укупно 245
Укупно 246
Укупно 247
Укупно 248
Укупно 249
Укупно 250
Укупно 251
Укупно 252
Укупно 253
Укупно 254
Укупно 255
Укупно 256
Укупно 257
Укупно 258
Укупно 259
Укупно 260
Површина
(ха)
0,8099
0,4564
1,2663
0,0831
0,0439
0,0380
0,0363
0,2013
0,2942
0,2942
0,2366
0,2366
0,4215
0,4215
0,1034
0,2521
0,3555
0,3541
0,3541
0,0601
0,0601
0,1540
0,1540
0,0688
0,0607
0,1295
0,0376
0,0376
0,0336
0,0336
0,0245
0,0063
0,0308
0,0610
0,0111
0,0484
0,0225
0,0324
0,1754
0,0086
0,0033
0,0119
0,0303
0,0303
0,0169
0,0082
0,0251
0,0151
0,0154
0,0142
0,0447
0,2924
0,8419
0,0437
1,1820
2,3373
4,6973
1,4677
1,4677
0,9099
0,9099
Боја
Напомена
Црвена
Црвена
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Плава
Зелена
Црвена
Црвена
Зелена
Црвена
Црвена
Жута
Жута
Браон
Црвена
Зелена
Зелена
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Жута
Жута
Зелена
Зелена
Зелена
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Жута
Браон
65
Орнице
261
142
466
Воћњак 3.класе
Шеварице
262
142
1034
Воћњак 3.класе
Орнице
263
142
468
Воћњак 3.класе
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
142
142
142
142
217
217
217
217
217
217
217
217
217
1341/4
1341/5
1341/6
1341/7
1338/2
1338/5
1340/1
1340/4
1340/5
1340/6
1340/8
1340/9
1340/14
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
Сеона
265
265
265
265
265
265
265
265
265
142
142
142
142
142
217
217
217
217
1341/1
1341/2
1341/3
1341/10
1341/13
1339/1
1339/3
1340/10
1340/13
Дољача
Дољача
266
266
142
142
1060/1
1060/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Орнице
Орнице
Орнице
267
267
267
142
142
142
449
450
452/2
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Орнице
Орнице
Орнице
Орнице
Орнице
Орнице
268
268
268
268
268
268
142
142
142
142
142
142
460/2
462/2
462/3
463/1
463/2
464
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
269
142
1017
Укупно 261
Укупно 262
Укупно 263
Укупно 264
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 265
Укупно 266
Укупно 267
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 268
Шеварице
Укупно 269
Укупно КО
Рожанци
*Извор података РГЗ
Њива 4.класе
0,5160
0,5160
0,4035
0,4035
0,1813
0,1813
0,0748
0,0272
0,0335
0,0025
1,4210
0,5686
1,6220
1,3112
1,8403
0,7601
0,7252
0,0481
0,3165
8,7510
0,5582
0,4510
0,6996
0,0096
0,0225
0,4560
0,0039
0,0343
0,1689
2,4040
1,3229
0,9624
2,2853
0,7342
0,6484
0,4632
1,8458
1,4027
0,2799
2,1829
1,1747
2,2001
0,9994
8,2397
1,0200
1,0200
Плава
Зелена
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Жута
36,5840
66
Табела 15.
КО
Лисовић
Преглед груписаних надметања
Адреса
парцеле Улица
или потес и
кућни број
Вис
Број јавног
надметања
Број поседовног
листа / листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
270
435
24
Њива 7.класе
Вис
271
435
30
Њива 7.класе
Церје
Церје
272
272
254
254
1892/1
1892/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Пајшума
273
254
1558
Воћњак 3.класе
Пескана
274
1681
820/3
Пашњак 2.класе
Јасење
275
1681
1993/14
Ливада 3.класе
Трнова Пољана
276
254
1720/4
Њива 4.класе
Село
277
1681
1232/4
Воћњак 4.класе
Бездан
278
1681
1218
Њива 4.класе
Пајшума
279
1760
977/2
Воћњак 3.класе
Вис
Вис
280
280
435
435
8/1
8/2
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Јасење
281
325
1995
Ливада 4.класе
Воћњачине
282
576
927
Врт 3.класе
Пајшума
283
1760
1577
Воћњак 3.класе
Трнова пољана
284
1760
1720/1
Њива 4.класе
Таламбас
285
1760
1867/1
Њива 4.класе
Таламбас
286
1760
1875
Њива 4.класе
Таламбас
287
1760
1881/1
Њива 4.класе
Врела
288
1760
1884/2
Њива 3.класе
Јасење
289
1760
1948/2
Ливада 2.класе
Бездан
290
384
1409
Пашњак 2.класе
Пајшума
Пајшума
Пајшума
291
291
291
1760
1760
1760
977/1
977/3
977/4
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Пајшума
Пајшума
Пајшума
Пајшума
292
292
292
292
1760
1760
1760
1760
1555/1
1555/2
1573/1
1573/3
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Укупно 270
Укупно 271
Укупно 272
Укупно 273
Укупно 274
Укупно 275
Укупно 276
Укупно 277
Укупно 278
Укупно 279
Укупно 280
Укупно 281
Укупно 282
Укупно 283
Укупно 284
Укупно 285
Укупно 286
Укупно 287
Укупно 288
Укупно 289
Укупно 290
Укупно 291
Укупно 292
Укупно КО
Лисовић
*Извор података РГЗ
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Површина
(ха)
0,2325
0,2325
0,3074
0,3074
0,6271
0,1800
0,8071
0,4834
0,4834
0,0210
0,0210
0,0943
0,0943
0,1077
0,1077
0,1247
0,1247
0,0340
0,0340
11,0640
11,0640
0,0825
0,1011
0,1836
0,0543
0,0543
0,0230
0,0230
0,4030
0,4030
0,8010
0,8010
1,3222
1,3222
1,0068
1,0068
1,4605
1,4605
0,5102
0,5102
0,0551
0,0551
0,3417
0,3417
0,2170
0,7517
3,1313
4,1000
0,0260
0,1067
0,8366
2,3677
3,3370
Боја
Напомена
Црвена
Плава
Браон
Браон
Жута
Зелена
Жута
Браон
Зелена
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Зелена
Црвена
Наранџаста
Жута
Зелена
Браон
Црвена
Плава
Зелена
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
26,8745
67
Табела 15.
КО
Гунцати
Преглед груписаних надметања
Адреса
парцеле Улица
или потес и
кућни број
Слободана
ПенезићаКрцуна
Број јавног
надметања
Број поседовног
листа / листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
Површина
(ха)
293
1891
159/2
Ливада 3.класе
0,0142
Хајдук-Вељкова
294
2375
322
Њива 5.класе
Хајдук-Вељкова
Хајдук-Вељкова
295
295
2188
2188
361
361
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Слободана
ПенезићаКрцуна
296
2508
521
Ливада 5.класе
Светосавска
297
2179
650/2
Ливада 5.класе
Светосавска
298
2558
723/1
Ливада 5.класе
Гробљанска
299
1891
1295
Пашњак 5.класе
Гробљанска
300
1420
1298
Пашњак 3.класе
Глоговац
301
2368
1321
Ливада 5.класе
Дуго поље
302
2140
1395
Њива 5.класе
Дуго поље
Дуго поље
303
303
550
2455
1398
1401
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Светосавска
304
2243
1552
Њива 4.класе
305
1891
1710
Пашњак 5.класе
0,2547
Наранџаста
305
2246
1592
Ливада 5.класе
0,0036
Наранџаста
305
2478
1637
Пашњак 5.класе
2,8692
Наранџаста
305
2479
1638/1
Пашњак 5.класе
4,2353
Наранџаста
Мајданска
Мајданска
Мајданска
Мајданска
306
306
306
306
1891
1891
1891
2520
2025
2028/1
2034/2
2035/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Изворска
Изворска
307
307
2480
2481
2104
2109
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Деветог маја
308
2266
2299
Пашњак 2.класе
Дубраве
309
1811
2573/7
Њива 5.класе
Копиловац
310
1852
2745
Ливада 5.класе
Копиловац
311
2195
2760
Њива 5.класе
Дебели рт
Дебели рт
312
312
1036
1951
2765
2767/4
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Дебели рт
313
1974
2771
Њива 5.класе
Копиловац
314
1792
2823/2
Њива 5.класе
Укупно 293
Укупно 294
Укупно 295
Укупно 296
Укупно 297
Укупно 298
Укупно 299
Укупно 300
Укупно 301
Укупно 302
Укупно 303
Укупно 304
Десетог
октобра
Деветог маја
Вељка
Влаховића
Вељка
Влаховића
Укупно 305
Укупно 306
Укупно 307
Укупно 308
Укупно 309
Укупно 310
Укупно 311
Укупно 312
Укупно 313
Укупно 314
0,0142
0,0120
0,0120
0,0085
0,0114
0,0199
0,0113
0,0113
0,0081
0,0081
0,0131
0,0131
1,3169
1,3169
0,0387
0,0387
0,0151
0,0151
0,0125
0,0125
0,0056
0,0105
0,0161
0,0094
0,0094
7,3628
0,1429
0,0778
0,0678
0,0099
0,2984
0,3828
0,2527
0,6355
0,0058
0,0058
0,0064
0,0064
0,6276
0,6276
0,0046
0,0046
0,0157
0,0350
0,0507
0,0091
0,0091
0,0080
0,0080
Боја
Напомена
Плава
Наранџаста
Црвена
Црвена
Браон
Зелена
Црвена
Црвена
Плава
Жута
Зелена
Плава
Плава
Жута
Браон
Браон
Браон
Браон
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Наранџаста
Жута
Браон
Црвена
Црвена
Наранџаста
Жута
68
Дубраве
315
2022
2920
Њива 5.класе
Дубраве
316
2018
2924
Њива 5.класе
Пландиште
317
1942
2961
Ливада 5.класе
Рашће
318
1587
3028
Ливада 5.класе
Орате њиве
319
1911
3045
Њива 4.класе
Орате њиве
Орате њиве
320
320
891
1345
3051
3078
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Котловац
321
1314
3080
Пашњак 2.класе
Долови
Пучатовац
322
322
1237
1426
3130
3126
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Долови
Пучатовац
323
323
2141
2346
3131
3146
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Долови
Јасен
324
324
1558
2167
3364
3151
Њива 5.класе
Ливада 5.класе
Јасен
Јасен
325
325
2392
2392
3177
3177
Ливада 2.класе
Ливада 4.класе
Стране
Стране
326
326
2219
2220
3571
3572
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Стране
327
326
3579
Ливада 5.класе
Копиловац
328
7
3744
Ливада 4.класе
329
2531
486/4
Њива 4.класе
0,1162
Наранџаста
329
2531
486/4
Њива 5.класе
0,1749
Наранџаста
Укупно 315
Укупно 316
Укупно 317
Укупно 318
Укупно 319
Укупно 320
Укупно 321
Укупно 322
Укупно 323
Укупно 324
Укупно 325
Укупно 326
Укупно 327
Укупно 328
Слободана
ПенезићаКрцуна
Слободана
ПенезићаКрцуна
Укупно 329
Укупно КО
Гунцати
*Извор података РГЗ
0,0326
0,0326
0,0110
0,0110
0,0166
0,0166
0,0481
0,0481
0,0240
0,0240
0,1768
0,9002
1,0770
0,0258
0,0258
0,0241
0,0240
0,0481
0,0325
0,0126
0,0451
0,0490
0,2488
0,2978
0,5070
0,5838
1,0908
0,0198
0,0049
0,0247
1,3396
1,3396
0,6692
0,6692
Жута
Зелена
Зелена
Црвена
Плава
Браон
Браон
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Браон
Браон
Зелена
Плава
0,2911
15,5377
69
Табела 15.
КО
Бељина
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Митић
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
330
12
1442
Култура и класа
Воћњак 4.класе
Укупно 330
Карауле
331
12
1586/1
Њива 6.класе
Катићева
Воденица
332
294
273/1
Ливада 4.класе
Водице
333
12
978/2
Пашњак 5.класе
Чаршија
334
294
550/1
Њива 4.класе
Пататир
335
12
1123
Њива 5.класе
Павитине
336
294
170/1
Ливада 3.класе
Павитине
337
12
255/2
Ливада 3.класе
Макиш
338
12
745/2
Ливада 2.класе
Кућерине
Кућерине
339
339
294
294
837/2
837/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Карауле
Карауле
Карауле
Карауле
Карауле
Караула
Карауле
340
340
340
340
340
340
340
294
294
294
294
294
323
822
1246/1
1246/2
1248
1249/2
1250
1249/4
1247/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Чаршија
341
20
829/1
Воћњак 4.класе
Чаршија
Чаршија
Кућерине
342
342
342
20
20
294
832/2
832/3
832/1
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Страна
343
294
827/8
Њива 5.класе
Страна
344
294
335
Воћњак 3.класе
Кућерине
345
323
806/1
Њива 4.класе
Страна
346
294
337/2
Воћњак 3.класе
Страна
Страна
Страна
Страна
Страна
Кућерине
347
347
347
347
347
347
294
294
294
294
294
294
346
347/1
347/2
347/3
348
350
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Осредак
348
925
1575/2
Њива 6.класе
Осредак
349
925
1576/6
Њива 6.класе
Осредак
Осредак
Осредак
350
350
350
925
925
925
1576/2
1576/3
1576/4
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Осредак
Укупно 351
Укупно КО Бељина
351
925
1576/5
Њива 5.класе
Укупно 331
Укупно 332
Укупно 333
Укупно 334
Укупно 335
Укупно 336
Укупно 337
Укупно 338
Укупно 339
Укупно 340
Укупно 341
Укупно 342
Укупно 343
Укупно 344
Укупно 345
Укупно 346
Укупно 347
Укупно 348
Укупно 349
Укупно 350
Површина
(ха)
Боја
0,0602
0,0602
0,5725
0,5725
Црвена
0,2295
Плава
0,2295
0,2792
0,2792
1,0750
1,0750
0,5101
0,5101
0,4447
0,4447
0,0834
0,0834
0,0377
0,0377
0,0921
0,0766
0,1687
1,0472
0,0508
0,5344
1,0664
0,6108
0,3840
0,5586
4,2522
0,1058
0,1058
0,2500
0,1617
0,5060
0,9177
0,4016
0,4016
0,5273
0,5273
0,7303
0,7303
1,6069
1,6069
0,7868
0,5204
0,5203
0,5203
0,7864
1,2586
4,3928
0,0256
0,0256
0,2721
0,2721
0,8340
0,0744
0,0524
0,9608
0,4569
0,4569
18,1110
Напомена
Црвена
Зелена
Наранџаста
Плава
Зелена
Наранџаста
Жута
Браон
Браон
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Зелена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Црвена
Црвена
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Плава
Црвена
Браон
Браон
Браон
Плава
70
Табела 15.
КО
Бождаревац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Татарија
Татарија
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
352
137
866/1
352
137
866/2
Култура и класа
Ливада 3.класе
Ливада 4.класе
Укупно 352
Маге
353
745
670
Пашњак 2.класе
Грнчарица
354
745
742/1
Пашњак 3.класе
Грнчарица
355
745
742/2
Пашњак 3.класе
Драгомира
МиловановићаМирка
356
139
197/3
Њива 3.класе
Укупно 353
Укупно 354
Укупно 355
Укупно 356
0,4131
0,1776
0,5907
0,3625
0,3625
0,1022
0,1022
0,1177
0,1177
0,0429
Боја
Напомена
Плава
Плава
Браон
Зелена
Браон
Наранџаста
0,0429
Драгомира
МиловановићаМирка
357
745
224/2
Пашњак 2.класе
0,0874
Црвена
Татарија
358
745
928/5
Њива 5.класе
0,0874
0,0137
0,0137
Браон
Драгомира
МиловановићаМирка
359
745
823/6
Ливада 3.класе
0,0258
Жута
Међулужје
360
139
1484/9
Ливада 2.класе
Међулужје
361
139
1484/10
Ливада 2.класе
Плешке
362
745
100/7
Ливада 2.класе
Бостаниште
Бостаниште
Бостаниште
363
363
363
137
745
1273
2403/5
2403/4
2403/1
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Грнчарица
Грнчарица
364
364
1018
1133
254
702
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Грнчарица
365
1037
132/1
Ливада 3.класе
Кућине
366
1240
2263
Ливада 3.класе
Грнчарица
367
1209
130
Њива 4.класе
Ливаде
Ливаде
Ливаде
368
368
368
1249
1280
1300
1480
1481
1479
Ливада 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 3.класе
Ливаде
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Ливаде
369
369
369
369
369
435
1003
1147
1248
1299
1437
1427
1429/1
1430
1434
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливаде
Ливаде
370
370
1050
1161
1376
1375/1
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливаде
371
1088
1404
Ливада 3.класе
Татарија
372
1337
860/1
Њива 4.класе
Татарија
373
562
858
Ливада 3.класе
Укупно 357
Укупно 358
Укупно 359
Укупно 360
Укупно 361
Укупно 362
Укупно 363
Укупно 364
Укупно 365
Укупно 366
Укупно 367
Укупно 368
2.класе
3.класе
3.класе
2.класе
2.класе
Укупно 369
Укупно 370
Укупно 371
Укупно 372
Укупно 373
Површина
(ха)
0,0258
0,0661
0,0661
0,0401
0,0401
0,0030
0,0030
0,0256
0,0034
0,4521
0,4811
0,0494
0,0179
0,0673
0,1747
0,1747
0,0219
0,0219
0,0060
0,0060
0,0210
0,0158
0,0076
0,0444
0,0570
0,0200
0,0076
0,0178
0,0283
0,1307
0,0440
0,0308
0,0748
0,0720
0,0720
0,0936
0,0936
0,0191
0,0191
Плава
Црвена
Зелена
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Црвена
Зелена
Наранџаста
Црвена
Црвена
Црвена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Наранџаста
Наранџаста
Жута
Црвена
Плава
71
Татарија
374
742
862/1
Њива 3.класе
Грнчаричка
375
965
139
Пашњак 2.класе
Гај
376
1136
2408
Њива 5.класе
Ливаде
Ливаде
377
377
1149
1149
1412
1412
Ливада 2.класе
Ливада 3.класе
Дубокша
378
1184
2091
Њива 4.класе
Ливаде
379
1230
1440
Ливада 3.класе
Бучје
380
136
1649
Пашњак 3.класе
Бучје
Бучје
Бучје
381
381
381
136
136
136
457/2
458/2
459/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Татарија
382
136
910
Њива 6.класе
Бучје
383
136
1650
Њива 5.класе
Бучје
384
136
1651
Њива 5.класе
Бучје
Бучје
Бучје
385
385
385
136
136
136
1702/1
1702/2
1702/3
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Укупно 374
Укупно 375
Укупно 376
Укупно 377
Укупно 378
Укупно 379
Укупно 380
Укупно 381
Укупно 382
Укупно 383
Укупно 384
Укупно 385
Укупно КО
Бождаревац
*Извор података РГЗ
0,0629
0,0629
0,0157
0,0157
0,0117
0,0117
0,0021
0,0307
0,0328
0,0452
0,0452
0,0305
0,0305
0,3400
0,3400
0,0363
0,0598
0,0418
0,1379
0,7260
0,7260
0,1858
0,1858
0,1669
0,1669
0,1420
0,0284
0,0068
0,1772
Зелена
Зелена
Браон
Жута
Жута
Црвена
Браон
Црвена
Зелена
Зелена
Зелена
Браон
Црвена
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
4,5703
72
Табела 15.
КО
Мељак
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Орловица
Орловица
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
386
160
159
386
160
160
Култура и класа
Пашњак 1.класе
Пашњак 1.класе
Укупно 386
Липар
Липар
387
387
161
165
791
792/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пољанице
388
165
231/1
Њива 4.класе
Окут
Окут
389
389
367
367
779/2
779/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Пољанице
Пољанице
Пољанице
Пољанице
Пољанице
Пољанице
390
390
390
390
390
390
165
165
165
165
165
165
398/1
398/1
398/2
398/2
398/3
398/3
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Запис
391
1083
697
Пашњак 1.класе
Тараиш
392
140
414
Њива 4.класе
Смрдан
393
91
138/4
Њива 4.класе
Смрдан
Смрдан
Смрдан
Смрдан
Смрдан
Смрдан
Смрдан
Смрдан
Смрдан
394
394
394
394
394
394
394
394
394
160
162
162
162
162
162
162
162
162
144
10
140
141
142
143
146
147
148
Њива 5.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 1.класе
Пашњак 1.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 1.класе
Пашњак 3.класе
Окут
Окут
395
395
160
160
779/4
779/5
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Смрдан
396
162
134
Њива 5.класе
397
160
687
Њива 4.класе
Укупно 387
Укупно 388
Укупно 389
Укупно 390
Укупно 391
Укупно 392
Укупно 393
Укупно 394
Укупно 395
Укупно 396
Запис
Укупно 397
Укупно КО
Мељак
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
0,3469
0,2646
0,6115
0,8785
0,1717
1,0502
0,5584
0,5584
0,6400
0,2471
0,8871
0,2248
0,0500
0,5960
0,1480
0,2288
0,0400
1,2876
0,5394
0,5394
0,0550
0,0550
0,0150
0,0150
0,5526
3,8592
0,3510
3,9422
0,3874
0,0504
0,3000
0,6061
0,5106
10,5595
0,3505
0,3012
0,6517
0,1162
0,1162
0,4403
0,4403
Боја
Напомена
Плава
Плава
Браон
Браон
Жута
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Црвена
Зелена
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Жута
Жута
Браон
Зелена
16,7719
73
Табела 15.
КО
Вранић
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Велике Дубраве
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
398
138
4358/2
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 398
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
399
399
399
1182
1252
1252
1688/1
1682/1
1682/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Раван
400
161
1433/1
Њива 2.класе
401
3916
3952/5
Њива 6.класе
Укупно 399
Укупно 400
Вис
Укупно 401
Укупно КО
Вранић
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Манић
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Јасење
Јасење
Јасење
Јасење
Јасење
0,6510
0,6510
0,3419
0,3796
0,4102
1,1317
0,1489
0,1489
0,1210
0,1210
Боја
Напомена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
2,0526
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
402
225
21
402
225
23/1
402
225
23/2
402
225
24
402
225
25
Култура и класа
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
3.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 402
Бојиште
403
637
152/1
Ливада 3.класе
Шеварице
404
225
643/8
Њива 5.класе
Јасење
405
224
413
Ливада 2.класе
Мечак
Мечак
Шеварице
Шеварице
406
406
406
406
225
225
225
225
941/1
941/2
942
943
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Шеварице
407
225
1185/2
Ливада 3.класе
Бојиште
Јасење
408
408
225
615
244/7
258
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Бојиште
409
716
141/2
Њива 5.класе
Вртача
Вртача
Вртача
Вртача
Вртача
Вртача
410
410
410
410
410
410
716
716
716
716
716
716
605/1
605/2
605/3
606
609
610/2
Село
411
615
757/1
Њива 4.класе
412
225
618/1
Воћњак 3.класе
Укупно 403
Укупно 404
Укупно 405
Укупно 406
Укупно 407
Укупно 408
Укупно 409
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 410
Укупно 411
Шеварице
Укупно 412
Укупно КО
Манић
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,5757
0,7117
0,1160
0,2412
0,2326
1,8772
0,0718
0,0718
0,3163
0,3163
0,2125
0,2125
0,6031
0,5393
0,3413
0,2213
1,7050
0,2243
0,2243
0,1580
0,0210
0,1790
0,3984
0,3984
0,2930
0,3097
0,2902
0,7817
0,3165
2,7223
4,7134
0,3920
0,3920
8,5866
8,5866
Боја
Напомена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Жута
Црвена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Браон
Црвена
Црвена
Зелена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Наранџаста
18,6765
74
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)
АРНАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАЋЕВАЦ
БЕЉИНА
БОЖДАРЕВАЦ
ВРАНИЋ
ГУНЦАТИ
ЛИСОВИЋ
МАНИЋ
МЕЉАК
РОЖАНЦИ
ШИЉАКОВАЦ
ВЕЛИКИ БОРАК
Укупно
40,6790
235,2157
35,0920
19,7522
13,8573
4,0376
35,8383
27,7613
19,3444
18,4924
46,5530
77,9519
43,1563
617,7314
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
0,0000
26,0772
39,3945
181,0406
29,7753
18,1110
4,5703
2,0526
15,5377
26,8745
18,6765
16,7719
36,5840
75,2210
38,2641
502,8740
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
24,8154
1,2618
2011.-2014.
2011.-2014.
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,0477
0,0205
0,0132
0,0256
0,0030
0,1210
0,0046
0,0210
0,0718
0,0150
0,0119
0,0270
0,0178
18,0753
16,8867
4,3772
1,4600
0,8271
0,8232
0,1344
0,5132
0,4199
1,1685
1,6979
1,3977
1,2195
2,5074
0,9566
1,2206
7,9414
4,3928
0,7260
1,1317
7,3628
11,0640
8,5866
10,5595
8,7510
27,6728
6,7612
Број
надметања
9
124
36
22
34
4
37
23
11
12
30
30
40
412
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
Код КО Барајево постоји разлика у подацима РГЗ-а за 2010. и 2011. годину у укупној површини од 1,8930 ха за катастарске парцеле које су дате у закуп у
оквиру јавног надметања бр. 294 по Годишњем програму за 2011. годину. Наиме, према подацима за 2011. годину катастарске парцеле 5553 укупне површине
12,5374 ха нема, а катастарска парцела 5554 која је била површине 0,8266 ха према подацима из 2010. године у подацима 2011. године је дата са подбројевима
и то 5554/2,3,4,5,6,7,8 и 9 укупне површине 11,4710 хектара.
75
Табела 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Површина
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
(ха)
Арнајево, Барајево,
Баћевац, Бељина,
Записници Републичког
Правно и фактичко стање се
Бождаревац, Вранић,
пољопривредног инспектора
разликују - на терену није
Гунцати, Лисовић,
90,6732
од 10.08.2011.године и
пољпоривредно земљиште.
Манић, Мељак,
02.04.2012. године.
Рожанци, Шиљаковац
и Велики Борак
Укупно за ГО Барајево
Контрола из табеле 16
90,6732
88,7802
Разлика у подацима РГЗ-а
1,8930
76
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
390
Од 5 до 25
21
Од 25 до 50
1
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
412
*Подаци се односе на план коришћења у 2012. години
77
ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
78
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
1
КУМОДРАЖ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2
РИПАЊ
3529,6373
3,2589
219,6013
102,3974
274,1976
4129,0925
БЕЛИ
3
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
ПОТОК
4
ПИНОСАВА
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5
ЈАЈИНЦИ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6
ЗУЦЕ
604,6928
10,0002
16,6926
21,4718
125,0313
777,8887
РАКОВИЦА
7
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
СЕЛО
8
ВОЖДОВАЦ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
4134,3301
13,2591
236,2939 123,8692 399,2289
4906,9812
*Извор података РГЗ
Пашњаци
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
7
8
9
Укупно
0,0000
268,1057
0,0000
0,0000
0,0000
9,1746
10
(6+7+8+9)
0,0000
4406,3728
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
11,2646
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4416
0,0000
0,0000
790,5949
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
279,3703
0,0000
0,0000
0,0000
10,6162
0,0000
5196,9677
79
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Р.бр.
Катастарска
општина
КУМОДРАЖ
1
РИПАЊ
2
БЕЛИ ПОТОК
3
Облик својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
1
2
3
4
5
6
(1+2+3+4+5)
Пашњаци
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
7
8
9
10
(6+7+8+9)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3362,0837
3,2334
132,5863
41,3751
264,7869
3804,0654
159,5660
0,0000
4,6961
3968,3275
167,5536
0,0255
87,0150
61,0223
9,4107
325,0271
108,5397
0,0000
4,4785
438,0453
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
80
ПИНОСАВА
4
ЈАЈИНЦИ
5
6
ЗУЦЕ
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0317
0,0000
0,0000
0,0317
0,0000
0,0000
0,0000
0,0317
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
540,8660
9,7219
14,5097
17,7967
120,7846
703,6789
3,5046
0,0000
1,2637
708,4472
81
Државна
65,4163
0,2247
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
0,3536
0,0536
својина
Задружна
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000
0,0000
својине
РАКОВИЦА
Приватна
0,0000
0,0000
СЕЛО
својина
Државна
0,0000
0,0000
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
7
0,0000
0,0000
својина
Задружна
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000
0,0000
својине
Приватна
ВОЖДОВАЦ
0,0000
0,0000
својина
Државна
0,0000
0,0000
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
0,0000
0,0000
8
својина
Задружна
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000
0,0000
својине
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Вождовац
2,1829
3,7956
5,9329
77,5524
7,7600
0,0000
0,2129
85,5253
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0560
0,0000
0,0074
1,0634
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
82
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
0,0540
29,8067
321,7413
1123,4932
1280,2262
Вртови
0,0000
0,3557
7,5925
5,3109
0,0000
Воћњаци
0,0000
0,3670
179,2180
56,7406
0,0000
Виногради
0,0000
0,1092
97,3109
26,4491
0,0000
Ливаде
0,0000
91,4352
130,8683
113,1853
63,0056
Пашњаци
0,0355
3,5596
76,6255
115,6083
77,8832
Трстици-мочваре
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
0,0895
125,6334
813,3565
1440,7874
1421,1150
*Извор података РГЗ
VI
858,6679
0,0000
0,0000
0,0000
0,7345
5,6582
0,0000
865,0606
VII
434,2110
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
434,2110
VIII
86,1298
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
86,1298
83
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке мелиорације у
ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске мелиорације
у ха
Биолошке мелиорације
у ха
Мелиорације ливада и
пашњака у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
84
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Назив корисника
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛОЈКО СПАСОЈЕ
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛОЈКО СТЕПАН
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ РАДОЈИЦА МИЛИВОЈЕ
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ СПАСОЈЕ МИЛОРАД
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ СПАСОЈЕ СТЕПАН
(УЗУРПАНТ)
ЖТП "БЕОГРАД"
26
27
28
29
АЛЕКСИЋ ЈАНКО ЧЕДОМИР (УЗУРПАНТ)
БАЈИЋ ЉУБИЦА ЈАНИЋ (УЗУРПАНТ)
БАЈИЋ РАДМИЛА ЈАНИЋ (УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ЖИВОЈИН РАДОЈИЦА (УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ДУШАН НЕГОСАВ (УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ЉУБИСАВ МИЛЕНКО (УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ЉУБОМИР ЗЛАТИБОР (УЗУРПАНТ)
БОЈИЧИЋ ИЛИЈА ЈАДРАНКА
БОЈИЧИЋ ЈАДРАНКА
БОШЊАКОВИЋ ДРАГУТИН ЖИВОСЛАВ
БОШЊАКОВИЋ ДРАГУТИН МИЛАНКА
БОШЊАКОВИЋ СТАНА уд.ДРАГУТИ
БРАНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ ДАНИЛО
(УЗУРПАНТ)
БРАНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ ЉУБИША
(УЗУРПАНТ)
ЦВЕТИЋ ЖИВАН МИХАИЛО (УЗУРПАНТ)
Д.С. С.Ф.Р.Ј. СЕКРЕТАР. ДРЖАВНИ
НАРОДНЕ ОДБРАНЕ
Д.С. ВУК О.С. КАРАЏИЋ
ГРАДСКИ СЕКРАТ. УНУТРАШЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ
ГРУЈИЧИЋ БОЖИДАР ЖИВАДИНА
КАЛАЈЏИЋ
ИЛИЋ ЈОВАН ЉУБОМИР (УЗУРПАНТ)
ИЛИЧИЋ МИЛИЋ ЧЕДОМИР (УЗУРПАНТ)
ИНДУСТРИЈА КАМЕНА 'ЈЕДИНСТВО'
ИСАИЛОВИЋ БОГДАН МИЛОРАД
30
ИСАИЛОВИЋ БОГДАН МИОДРАГ
19
20
21
22
23
24
25
Адреса корисника
Површина
земљишта коју
користи (ха)
Катастарска општина
Поседовни лист или
лист непокретности
Површина на
листу
РИПАЊ МАЛА РАМАЋА 67
0,0297
РИПАЊ
5689
0,0297
РИПАЊ МАЛА РАМАЋА 67/А
0,0297
РИПАЊ
5689
0,0297
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 16
0,0685
РИПАЊ
5633
0,0685
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 104
0,0267
РИПАЊ
5694
0,0267
РИПАЊ МАЛА РАМАЋА 67
0,0809
РИПАЊ
5695
0,0809
БЕОГРАД
2,8126
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 117
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ БЕЛА ЗЕМЉА 7
РИПАЊ ТИМОЧКИ ПУТ 66
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 105
РИПАЊ ВЕЛ.РАМАЋА 25
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД СПЛИТСКА 17/2
БЕОГРАД СПЛИТСКА 17/2
БЕОГРАД СПЛИТСКА 17/2
0,3170
0,0262
0,0262
0,4321
0,0774
0,4321
0,0869
0,0317
0,0317
0,4730
0,4730
0,4730
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
ЈАЈИНЦИ
ЈАЈИНЦИ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
621
3433
5760
5603
5603
5759
5668
5759
5669
622
622
8361
8361
8361
2,4922
0,3204
0,3170
0,0262
0,0262
0,4321
0,0774
0,4321
0,0869
0,0317
0,0317
0,4730
0,4730
0,4730
РИПАЊ ВИСОКА 10
0,0149
РИПАЊ
5788
0,0149
РИПАЊ ВИСОКО 9
0,0943
РИПАЊ
5755
0,0943
РИПАЊ ЕРЧАНСКА 3
0,2590
РИПАЊ
5714
0,2590
БЕОГРАД
36,0909
РИПАЊ
987
36,0909
РИПАЊ ЕРЦАНСКА 3
1,3938
РИПАЊ
988
1,3938
БЕОГРАД
0,3491
РИПАЊ
6664
0,3491
РИПАЊ ПУТ ЗА ТРЕСЊУ 66
1,0000
РИПАЊ
9571
1,0000
РИПАЊ ЖУТИ ПОТОК 39
РИПАЊ БРЂАНИ 176
КИЈЕВО ОСЛОБОДЈЕЊА 5/2
РИПАЊ ПРЕДИЦА ВОЦЕ 22
0,4392
0,7328
0,7290
1,6269
РИПАЊ ПРЕДИЦА ВОЦЕ 22
1,9107
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5787
5757
3272
9540
9546
9541
9547
0,4392
0,7328
0,7290
0,4269
1,2000
0,4269
1,4838
85
31
ИСАИЛОВИЋ БОГДАН МОМЧИЛО
33
34
ИСАИЛОВИЋ ТИХОМИР СВЕТОЗАР
(УЗУРПАНТ)
ЈАНИЋ АВРАМ ТИХОМИР (УЗУРПАНТ)
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
35
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
32
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАШУМЕ" ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО "БЕОГРАД"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ
ЈЕРЕМИЋ МИЛОЈЕ МИХАИЛО (УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ БОЖИДАР ЉУБИНКА
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ ПАНТА НИКОЛА (УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ РАДИВОЈЕ БУДИМИР
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ РАДИВОЈЕ СТЕВАН
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ РАДИВОЈЕ ЗЛАТИБОР
(УЗУРПАНТ)
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ РАДИВОЈЕ
(УЗУРПАНТ)
46
47
48
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН ЖИВАН (УЗУРПАНТ)
ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН ЧЕДОМИР (УЗУРПАНТ)
ЈП "ЕПС"
49
КАЛАЈЏИЋ ИЛИЈА МИЛОЈЕ (УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЏИЋ МИЛОВАН ТИХОМИР
(УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЏИЋ ЉУБОМИР РАДОЈИЦА
(УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЏИЋ СТОЈАН БУДИМКА (УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЏИЋ ВУКОСАВА (УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЂИЋ РАДОЈЕ АНКА (УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЂИЋ РАДОЈИЦА ВУКОСАВА
(УЗУРПАНТ)
КОНСТАНТИНОВИЋ ДУШАН ДОБРОСАВ
(УЗУРПАНТ)
КУЗМАНОВИЋ МИЛОШ ЉУБИША
50
51
52
53
54
55
56
57
РИПАЊ ПРЕДИЦА ВОЦЕ 22
1,6522
РИПАЊ
РИПАЊ
9542
9544
0,1684
1,4838
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 56
0,0842
РИПАЊ
5605
0,0842
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 4
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
0,0543
0,9036
РИПАЊ
ЗУЦЕ
ЗУЦЕ
ЗУЦЕ
5604
213
655
1127
0,0543
0,0770
0,2871
0,5395
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА
АЛЕКСАНДРА 282
0,9938
ЗУЦЕ
978
0,7369
ЗУЦЕ
1282
0,2569
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
20,4023
ЗУЦЕ
53
20,4023
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
70,7609
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 554
РИПАЊ ЕРЧАНИ 69
63,5062
0,0367
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
264
1015
5608
2432
5730
6,1020
35,1061
29,5528
63,5062
0,0367
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 3/А
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 80
0,4615
РИПАЊ
5704
0,4615
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 158
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 64/А
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 64
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ МАНДИЋА КРАЈ 37
0,5313
РИПАЊ
5779
0,3509
5790
5778
5683
3301
8730
5720
0,1804
0,0750
0,2211
0,1350
0,0541
0,0609
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 23
РИПАЊ ПАЛАНКА 30
БЕОГРАД
0,0750
0,2211
0,1891
РИПАЊ ЕРЧАНИ 17/А
0,0609
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ ЕРЧАНИ 14
0,0365
РИПАЊ
5718
0,0365
РИПАЊ ЕРЧАНИ 52
0,1762
РИПАЊ
5715
0,1762
РИПАЊ ЕРЧАНИ 94/А
РИПАЊ ЕРЧАНИ 18
РИПАЊ ЕРЧАНИ 14/Б
0,0261
0,0428
0,0079
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5717
5719
5764
0,0261
0,0428
0,0079
РИПАЊ ЕРЧАНИ 137
0,0163
РИПАЊ
5763
0,0163
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 127
0,0191
РИПАЊ
5696
0,0191
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 95
0,0431
РИПАЊ
5693
0,0431
86
58
59
60
61
(УЗУРПАНТ)
ЛАЗАРЕВИЋ ЈАНКО БУДИМИР (УЗУРПАНТ)
ЛУКИЋ МАРИНКО МАРИНА
ЛУКИЋ МИЛОРАД СЛОБОДАН
ЛУКИЋ ВЕЉКО
62
МАНИГОДА ЂУРО РАТКО
63
64
65
72
73
МАРИЋ НИКОЛА РАДОМИР (УЗУРПАНТ)
МАРИЋ РАДОВАН ИЛИЈА (УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ ЖИВОЈИН БОШКО (УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ МИЛОЈЕ БРАНИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ РАДОМИР БОЖИДАР
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ РАДОМИР ПЕТАР (УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ РАДОМИР ЂОРЂЕ (УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ СТЕПАН МИЛУТИН (УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ ВЛАСТИМИР МОМЧИЛО
(УЗУРПАНТ)
МИЛОШЕВИЋ МИЛИСАВ МИРОСЛАВА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
74
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
66
67
68
69
70
71
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
МИРОСАВИЋ МИЈАИЛО ТАТОМИР
(УЗУРПАНТ)
МИТРОВИЋ ДАРИНКА (УЗУРПАНТ)
МИТРОВИЋ ТОМА НИКОЛА (УЗУРПАНТ)
НЕДЕЉКОВИЋ ИЛИЈА ДРАГИША
(УЗУРПАНТ)
НЕДЕЉКОВИЋ ИЛИЈА МИЛИЦА
(УЗУРПАНТ)
НЕКИЋ ЂОРЂЕ ДОБРОСАВ (УЗУРПАНТ)
НЕКИЋ ЂОРЂЕ ЉУБИСАВ (УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ МИЛИЈА СТЕВАН (УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ МИЛИВОЈЕ БРАНКО
(УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ НИКОЛА МОМИР (УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ ВИДОСАВА ИЛИЋ (УЗУРПАНТ)
НЕУРОПСИХИЈАТ. КЛИНИКА
НЕУРОПСИХИЈАТРИ КА ЈСКА КЛИНИ
ОПШТЕНАРОДНА ЕЛ.СРБИЈА ИМОВИНА
ОПШТИНА ВОЖДОВА ИЗГРАДЊУ Ц ФОНД
ЗА ОС
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 92
ПИНОСАВА ТРЕЋА НОВА 14
ПИНОСАВА ТРЋА НОВА 14
БЕОГРАД ЦАРА УРОША 17
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА
133
РИПАЊ БРЂАНИ 230
РИПАЊ БРЂАНИ 218
РИПАЊ ВИСОКА 2
0,0144
0,0700
0,0700
0,1371
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5690
9870
9870
6555
0,0144
0,0700
0,0700
0,1371
0,1128
РИПАЊ
9735
0,1128
0,0930
0,0904
0,1913
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5753
5752
5781
0,0930
0,0904
0,1913
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 12
0,5963
РИПАЊ
5742
0,5963
РИПАЊ
0,0622
РИПАЊ
5745
0,0622
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 11
0,0622
0,0622
0,1743
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5745
5745
5737
0,0622
0,0622
0,1743
РИПАЊ ВИСОКА 5
0,2144
РИПАЊ
5776
0,2144
РИПАЊ АВАЛСКА 236
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
НОВИ БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИХ
БРИГАДА 1
2,0320
1,7604
РИПАЊ
ЗУЦЕ
8508
54
2,0320
1,7604
1,8226
ЗУЦЕ
1182
1,8226
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 129
0,0040
РИПАЊ
5697
0,0040
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 91
РИПАЊ БЕЛА ЗЕМЉА 5
0,0307
0,6450
РИПАЊ
РИПАЊ
5692
5762
0,0307
0,6450
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 144
0,0463
РИПАЊ
5698
0,0463
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 144
0,0463
РИПАЊ
5698
0,0463
РИПАЊ ЗАС.БРЂАНИ 129
РИПАЊ БРЂАНИ 129
РИПАЊ ЕРЧАНИ 40
0,7275
0,7338
0,0710
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5743
5756
5721
0,7275
0,7338
0,0710
РИПАЊ ЕРЧАНИ 41
0,0683
РИПАЊ
5723
0,0683
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА
РИПАЊ ПАВИЋЕВАЦ 20
БЕОГРАД ПАСТЕРОВА 1/4
БЕОГРАД ПАСТЕРОВА 141
РИПАЊ ЗАС.БЕЛА РЕКА 1/4
0,0203
0,1529
0,4376
0,8781
0,4075
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5726
5601
3217
295
622
0,0203
0,1529
0,4376
0,8781
0,4075
РИПАЊ
1,0450
РИПАЊ
3154
1,0450
БЕОГРАД УСТАНИЦКА 5/3
БЕОГРАД УСТАНИЦКА 53
БЕОГРАД УСТАНИЧКА 53
0,3666
0,8879
55,3274
РИПАЊ
РИПАЊ
ЗУЦЕ
ЗУЦЕ
8417
6806
109
1322
0,3666
0,8879
55,1267
0,2007
87
93
96
97
98
99
100
ПАВЛОВИЋ ЖИВОЈИН ЈАНКО (УЗУРПАНТ)
ПАВЛОВИЋ ЗЛАТИБОР МИРОСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
ПАВЛОВИЋ ЗЛАТИБОР РАДОСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
ПЕТКОВИЋ КРСТА МИОДРАГ (УЗУРПАНТ)
ПЕТКОВИЋ КРСТА ЂОРЂЕ (УЗУРПАНТ)
ПЕТРОВИЋ МИЛИЋ МАРКО (УЗУРПАНТ)
ПЕТРОВИЋ РАЈКО МИЛУТИН (УЗУРПАНТ)
ПЕТРОВИЋ РАЈКО ЂОРЂЕ (УЗУРПАНТ)
101
ПКБ "БЕОГРАД"
102
103
104
ПОЉОПР.ЗАДРУГА "АВАЛА"
ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "АВАЛА"
РАДОЈИЧИЋ БОГДАН ЈАВОРКА ИСАИЛОВИЋ
94
95
105
106
107
108
109
РАДОСАВЉЕВИЋ БУДИМКА ЈАНИЋ
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ПАНТА СВЕТОМИР
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ЉУБОМИР ДРАГОМИР
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ЉУБОМИР МИОДРАГ
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ЉУБОМИР ВОЈИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
110
РАМУЈКИЋ КЕМАЛ
111
РЕПУБЛИКА СРБИЈА СО ВОЖДОВАЦ
С.Ф.Р.Ј СЕКР. ЗА САВЕЗНИ НАРОДНУ
ОДБРАНУ
С.О.ВОЖДОВАЦ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
СКАДРИЋ ЈОВИЦА СИНИША (УЗУРПАНТ)
СКАДРИЋ РАДОЈИЦА СВЕТИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
СРЕТИЋ РАЈКО АЕКСАНДАР (УЗУРПАНТ)
СРЕТИЋ ЂОРЂЕ МИЛИВОЈЕ (УЗУРПАНТ)
СТАНЧИЋ ДРАГУТИН ВОЈИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
СТАРЧЕВИЋ ПЕТАР СНЕЖАНА
СТЕФАНОВИЋ МИХАЈЛО ЖИВОЈИН
(УЗУРПАНТ)
СТЕФАНОВИЋ МИХАЈЛО ВОЈИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
СТЕПАНОВИЋ ИЛИЈА АЛЕКСАНДАР
СТЕВАНКОВИЋ БРАНИСЛАВ
РИПАЊ ПЕТРИНО БРДО 32
0,4822
РИПАЊ
5731
0,4822
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 28
0,9356
РИПАЊ
5626
0,9356
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 30
0,9356
РИПАЊ
5626
0,9356
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 126
РИПАЊ БЕЛА ЗЕМЉА 127
РИПАЊ БРЂАНИ 232
РИПАЊ БРЂАНИ 234
РИПАЊ БРЂАНИ 233
ПАДИН.СКЕЛА ИНДУСТРИЈСКО
НАСЕЉЕ ББ
ПИНОСАВА
ПИНОСАВА
РЕСНИК АВАЛСКА 53
0,1760
0,1680
0,0344
0,0430
0,0313
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5705
5706
5751
5749
5750
0,1760
0,1680
0,0344
0,0430
0,0313
136,8772
РИПАЊ
985
136,8772
0,4730
2,4800
1,6269
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
8361
9882
9539
9545
0,4730
2,4800
0,4269
1,2000
РИПАЊ СТЕПАШИНОВАЦ
0,0262
РИПАЊ
5603
0,0262
РИПАЊ ПАЛАНКА
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 65
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ПАЛАНКА 62
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 61
0,0605
РИПАЊ
5773
0,0605
0,4848
РИПАЊ
5939
0,4848
0,0050
РИПАЊ
2433
0,0050
БЕОГРАД
2,0995
РИПАЊ
8415
2,0995
БЕОГРАД
0,0021
РИПАЊ ЕРЧАНИ 51
0,1114
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
3114
3185
5765
0,0005
0,0016
0,1114
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 7
0,0350
РИПАЊ
5713
0,0350
РИПАЊ ЕРЧАНИ 61
РИПАЊ ПУТ ЗА НЕСТОРОВИЋЕ 4
0,1275
0,1291
РИПАЊ
РИПАЊ
5724
5716
0,1275
0,1291
РИПАЊ ЖУТИ ПОТОК 38
0,6861
РИПАЊ
5747
0,6861
БЕОГРАД
0,0317
ЈАЈИНЦИ
622
0,0317
РИПАЊ АВАЛСКА 70
1,1657
РИПАЊ
5703
1,1657
РИПАЊ МУСЕЛИНЦИ 10
0,9044
РИПАЊ
5702
0,9044
ЈАЈИНЦИ
РИПАЊ АВАЛСКА 49
0,0317
6,5810
ЈАЈИНЦИ
РИПАЊ
622
9496
0,0317
6,5810
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА
181
БЕОГРАД УСТАНИЧКА 53
88
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
СТЕВАНКОВИЋ БРАНИСЛАВ ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ ЉУБОМИР ЗЛАТОМИР
(УЗУРПАНТ)
СТОЈИЋ ЉУБИСАВ ЧЕДОМИР (УЗУРПАНТ)
ТАНОВИЋ ГОСПАВА
ТАНОВИЋ МИЛЕНА
ТАНОВИЋ МИЛУТИН
ТАНОВИЋ РАШКО
ТАНОВИЋ СНЕЖАНА
ВОДОПРИВРЕДНА Н.Р.С. СТАНИЦА
ВУКАШИНОВИЋ МИЛОВАН ПЕРКА
(УЗУРПАНТ)
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРИГА "АВАЛА"
ПИНОСАВА СА П.О
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "АВАЛА"
ЗОЛДАНОВИЋ АНЂЕЛКО ДРАГОСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
ЂЕМ БАЈРАМ ЂЕМО
ЧАРАПИЋ МИЛОВАН МИЛЕНИЈА
(УЗУРПАНТ)
Укупно
*Извор података РГЗ
РИПАЊ АВАЛСКА 51
6,5810
РИПАЊ
9496
6,5810
РИПАЊ СТЕПАШИНОВАЦ ББ
0,3624
РИПАЊ
5722
0,3624
РИПАЊ МАНДИЋА КРАЈ 10
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
РИПАЊ
0,0617
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
0,0276
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5748
8508
8508
8508
8508
8508
2430
0,0617
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
0,0276
РИПАЊ ЕРЧАНИ 79
0,3697
РИПАЊ
5761
0,3697
ПИНОСАВА АВАЛСКИ ПУТ 62
2,9508
ЗУЦЕ
1283
2,3354
РАЉА ЕКОНОМИЈА
ПИНОСАВА
84,0491
1,3644
ЗУЦЕ
РИПАЊ
ЗУЦЕ
1284
2399
1167
0,6154
84,0491
1,3644
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 38
0,0100
РИПАЊ
5772
0,0100
БЕОГРАД КОРНЕТСКА
0,1000
РИПАЊ
5235
0,1000
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 162
0,0324
РИПАЊ
5727
0,0324
546,0502
89
Табела 15.
КО
Зуце
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Преглед груписаних надметања
Број
Број јавног
поседовног
надметања
листа/листа
непокретности
1
109
1
109
1
109
1
109
1
109
1
109
1
109
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
1568/1
1568/2
1568/3
1568/4
1568/5
1568/177
1568/178
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 1
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина
Утрина
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/179
1568/7
1568/8
1568/9
1568/10
1568/11
1568/12
1568/13
1568/14
1568/15
1568/16
1568/17
1568/18
1568/19
1568/20
1568/21
1568/22
1568/23
1568/24
1568/25
1568/26
1568/182
1568/183
1570/62
1570/60
1570/61
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина
3
109
1570/16
Њива 4.класе
Утрина
Деонице
Утрина
4
4
4
109
109
1182
1592/24
1592/57
1592/27
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/74
1568/75
1568/76
1568/77
1568/78
1568/79
1568/80
1568/81
1568/82
1568/83
1568/84
1568/85
1568/86
1568/87
1568/88
1568/181
1568/89
1568/90
1568/91
1568/92
1568/93
1568/94
1568/95
1568/96
1568/97
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,0918
0,0947
0,0942
0,0473
0,0461
0,0406
0,0437
0,4584
0,0358
0,0625
0,0871
0,0908
0,0927
0,0862
0,0883
0,0926
0,0910
0,0938
0,0944
0,0905
0,0909
0,0891
0,0658
0,0658
0,0667
0,0765
0,0799
0,0821
0,0834
0,0255
0,0196
0,0360
0,1239
0,2103
2,1212
0,2577
0,2577
0,4072
0,1076
0,2393
0,7541
0,0866
0,0864
0,0889
0,0903
0,0888
0,0814
0,0926
0,0913
0,0928
0,0896
0,0894
0,0896
0,0917
0,0901
0,0417
0,0459
0,0881
0,0855
0,0872
0,0924
0,0937
0,0936
0,1083
0,1080
0,1047
90
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/98
1568/100
1568/101
1568/102
1568/103
1568/104
1568/105
1568/106
1568/107
1568/108
1568/110
1568/111
1568/112
1568/113
1568/114
1568/115
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1182
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/164
1568/162
1568/163
1568/165
1568/166
1568/167
1568/168
1568/169
1568/170
1568/171
1568/172
1568/173
1568/130
1568/131
1568/132
1568/133
1568/134
1568/135
1568/136
1568/137
1568/139
1568/141
1568/142
1568/143
1568/144
1568/145
1568/146
1568/147
1568/148
1568/149
1568/150
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Старо
Старо
Старо
Старо
Старо
Старо
Старо
Старо
Старо
Старо
Село
Село
Село
Село
Село
Село
Село
Село
Село
Село
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1606/8
1606/9
1606/10
1606/11
1606/15
1606/16
1606/17
1606/18
1606/19
1606/20
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/117
1568/118
1568/119
1568/120
1568/121
1568/122
1568/124
1568/125
1568/126
1568/127
1568/128
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
0,0882
0,0729
0,0938
0,0896
0,0940
0,0899
0,0880
0,0901
0,0907
0,0903
0,0927
0,0896
0,0911
0,0865
0,0879
0,0901
3,6240
0,1326
0,1246
0,1209
0,1202
0,1160
0,1319
0,1265
0,1352
0,1229
0,1176
0,1351
0,1239
0,1111
0,1132
0,1053
0,1179
0,1105
0,1042
0,1109
0,1044
0,1201
0,1202
0,1121
0,1089
0,1046
0,1077
0,0910
0,1069
0,1050
0,1009
0,1137
3,5760
0,1288
0,1290
0,1137
0,1168
0,0876
0,0691
0,0795
0,0639
0,0660
0,0630
0,9174
0,1053
0,1003
0,0992
0,1145
0,0895
0,0960
0,1141
0,0985
0,0995
0,0935
0,0945
91
Утрина шума
8
109
1568/129
Њива 4.класе
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Старо Село
Утрина шума
9
9
9
9
9
9
9
9
9
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/152
1568/153
1568/154
1568/155
1568/156
1568/157
1568/158
1568/159
1568/160
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Доње ливаде
Доње ливаде
Доње ливаде
10
10
10
978
978
978
210/8
210/13
210/14
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Доње ливаде
11
1284
211/2
Ливада 3.класе
Доње ливаде
12
1283
210/1
Ливада 2.класе
Утрина деонице
Утрина деонице
13
13
109
109
1597/3
1597/4
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Утрина
14
109
1580/40
Виноград 4.класе
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/180
1568/27
1568/28
1568/29
1568/30
1568/31
1568/32
1568/33
1568/34
1568/35
1568/36
1568/37
1568/38
1568/40
1568/41
1568/42
1568/43
1568/44
1568/45
1568/46
1568/47
1568/48
1568/49
1568/50
1568/51
1568/52
1568/53
1568/54
1568/55
1568/56
1568/57
1568/58
1568/59
1568/60
1568/61
1568/62
1568/63
1568/64
1568/65
1568/66
1568/67
1568/68
1568/72
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Глеђевац
16
109
1600
Пашњак 5.класе
Укупно 8
Укупно 9
Укупно10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
0,0994
1,2043
0,0950
0,0947
0,0951
0,0849
0,0955
0,0898
0,0841
0,0864
0,0894
0,8149
0,1945
0,0205
0,0061
0,2211
0,6154
0,6154
2,3354
2,3354
0,1887
0,1803
0,3690
0,0832
0,0832
0,0447
0,0907
0,0888
0,0844
0,0868
0,0866
0,0901
0,0881
0,0886
0,0443
0,0906
0,0897
0,0922
0,0903
0,0940
0,0919
0,0908
0,0951
0,0969
0,0934
0,0902
0,0932
0,0917
0,0930
0,1005
0,0949
0,0959
0,0932
0,0879
0,0879
0,0876
0,0888
0,0861
0,0901
0,0899
0,0895
0,0894
0,0915
0,0898
0,0910
0,0868
0,0924
0,0852
3,8045
0,0595
0,0595
92
Виногради
17
1182
1280/29
Њива 5.класе
Јазбине
Утрина шума
Утрина шума
18
18
18
109
109
109
1485/1
1485/2
1485/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Глеђевац
19
1167
1237
Њива 5.класе
Утрина деонице
20
1182
1259/8
Њива 5.класе
Утрина
21
109
1580/12
Њива 4.класе
Утрина
22
109
1570/27
Њива 3.класе
Ивље
Ивље
23
1127
655
421/1
421/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Кованиште
24
1182
1712
Њива 4.класе
Старо
Старо
Старо
Старо
Старо
Село
Село
Село
Село
Село
25
25
25
25
109
109
109
109
109
1606/1
1606/2
1606/3
1606/4
1606/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виногради
26
1322
1280/32
Виноград 3.класе
Утрина
27
109
1470/22
Њива 4.класе
Јазбине
28
109
1472/9
Њива 4.класе
Утрина
Утрина
Утрина
29
29
29
1182
1182
1182
1568/69
1568/70
1568/71
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина
30
1182
1568/109
Њива 4.класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/1
1567/2
1567/3
1567/4
1567/5
1567/6
1567/7
1567/8
1567/9
1567/10
1567/11
1567/12
1567/13
1567/14
1567/15
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/16
1567/17
1567/18
1567/19
1567/20
1567/21
1567/22
1567/23
1567/24
1567/25
1567/26
1567/27
1567/28
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
33
33
33
33
1182
109
109
109
1567/37
1567/30
1567/31
1567/32
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
0,1268
0,1268
0,1521
0,0372
0,0207
0,2100
1,3644
1,3644
0,1137
0,1137
0,1971
0,1971
0,4791
0,4791
0,5395
0,2871
0,8266
0,3970
0,3970
0,1000
0,0959
0,0980
0,1044
0,1039
0,5022
0,1555
0,1555
0,1280
0,1280
0,1196
0,1196
0,0870
0,0866
0,0889
0,2625
0,0897
0,0897
0,0966
0,0871
0,0840
0,0934
0,0903
0,0870
0,0922
0,0871
0,0875
0,0871
0,0889
0,0897
0,0943
0,0933
0,0893
1,3478
0,0972
0,0913
0,0906
0,0841
0,0959
0,0871
0,0943
0,0880
0,0924
0,0932
0,0944
0,0891
0,0869
1,1845
0,0916
0,0789
0,0926
0,0884
93
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/33
1567/34
1567/35
1567/36
1567/38
1567/39
1567/40
1567/41
1567/42
1567/43
1567/44
1567/45
1567/46
1567/47
1567/48
1567/49
1567/50
1567/51
1567/52
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
шума
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/53
1567/54
1567/55
1567/56
1567/57
1567/58
1567/59
1567/60
1567/61
1567/62
1567/63
1567/64
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/66
1567/67
1567/68
1567/69
1567/70
1567/71
1567/72
1567/73
1567/74
1567/75
1567/76
1567/77
1567/104
1567/105
1567/106
1567/107
1567/108
1567/109
1567/110
1567/111
1567/112
1567/113
1567/114
1567/115
1567/116
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/78
1567/79
1567/80
1567/82
1567/83
1567/84
1567/85
1567/86
1567/87
1567/88
1567/89
1567/90
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
0,0844
0,0879
0,0923
0,0879
0,0952
0,0881
0,0896
0,0898
0,0949
0,0937
0,0939
0,0953
0,0947
0,0948
0,0999
0,0838
0,0937
0,0957
0,0986
2,1057
0,0887
0,0842
0,0883
0,0848
0,0875
0,0844
0,0847
0,0919
0,0832
0,0934
0,0883
0,0931
1,0525
0,0891
0,0916
0,0939
0,0908
0,0905
0,0893
0,0898
0,0928
0,0894
0,0848
0,0946
0,0752
0,0880
0,0827
0,0926
0,0876
0,0923
0,0845
0,0894
0,0947
0,0912
0,1044
0,0799
0,0967
0,0909
2,2467
0,0947
0,0886
0,0995
0,0901
0,0902
0,0856
0,0907
0,1006
0,0914
0,0849
0,0850
0,0409
94
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
36
36
36
36
109
109
109
1182
1567/170
1567/91
1567/92
1567/81
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/93
1567/94
1567/95
1567/96
1567/97
1567/98
1567/99
1567/100
1567/101
1567/102
1567/103
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1182
1567/145
1567/146
1567/147
1567/148
1567/149
1567/150
1567/151
1567/152
1567/153
1567/155
1567/156
1567/157
1567/158
1567/159
1567/160
1567/161
1567/162
1567/163
1567/164
1567/165
1567/166
1567/167
1567/168
1567/172
1567/173
1567/174
1567/154
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
Утрина шума
Утрина шума
Утрина шума
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/118
1567/119
1567/120
1567/121
1567/122
1567/123
1567/124
1567/125
1567/126
1567/127
1567/128
1567/129
1567/130
1567/131
1567/132
1567/133
1567/134
1567/135
1567/136
1567/137
1567/175
1567/138
1567/139
1567/140
1567/141
1567/142
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
0,0455
0,0846
0,0897
0,0903
1,3523
0,0916
0,0872
0,0884
0,0892
0,0900
0,0858
0,0922
0,0899
0,0850
0,0910
0,0887
0,9790
0,0881
0,0885
0,0946
0,0883
0,0904
0,0913
0,0864
0,0942
0,0879
0,0909
0,0880
0,0991
0,0987
0,0920
0,0926
0,0891
0,0865
0,0925
0,0407
0,0383
0,0374
0,0970
0,0901
0,0500
0,0532
0,0520
0,0886
2,1864
0,0878
0,0909
0,0929
0,0904
0,0928
0,0879
0,0985
0,0876
0,0949
0,0908
0,0939
0,0871
0,0897
0,0895
0,0865
0,0929
0,0890
0,0882
0,0926
0,0517
0,0441
0,0903
0,0936
0,0801
0,0956
0,0424
95
Утрина шума
Утрина шума
Утрина
39
39
39
109
109
109
1567/171
1567/143
1567/144
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виногради
40
53
1360/4
Њива 5.класе
Виногради
41
53
1360/15
Њива 6.класе
Виногради
42
109
1326/19
Виноград 3.класе
Завојица
43
109
76/15
Њива 3.класе
Доње ливаде
Доње ливаде
44
44
109
109
79/5
79/6
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Доње ливаде
Доње ливаде
45
45
109
109
81/3
81/4
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Доње
Доње
Доње
Доње
46
46
46
46
109
109
109
109
82/9
82/10
82/11
82/12
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Виногради
Виногради
47
47
109
109
1357/1
1357/8
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
Доње ливаде
48
109
206/14
Њива 2.класе
Доње ливаде
49
109
206/17
Њива 2.класе
Доње ливаде
Доње ливаде
50
50
109
109
206/18
207/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Доње ливаде
Доње ливаде
Доње ливаде
51
51
51
109
109
109
250/10
250/11
250/12
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Завојица
52
109
252/8
Њива 3.класе
Стаље
Стаље
53
53
109
109
285/2
285/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Село
54
109
878/1
Њива 5.класе
Глеђевац
Глеђевац
55
55
109
109
1009
1010
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Глеђевац
56
109
1139
Пашњак 5.класе
Село
57
109
1189
Њива 5.класе
Глеђевац
58
109
1233/4
Њива 6.класе
Глеђевац
Глеђевац
Глеђевац
Глеђевац
Виногради
59
59
59
59
59
109
109
109
109
109
1354/1
1355/3
1356/3
1356/4
1356/1
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Рејон
Глеђевац
Калеми
Калеми
Калеми
Калеми
60
60
60
60
60
60
53
53
53
53
109
109
1373
1367/3
1372/1
1372/2
1371/1
1371/2
Пашњак 6.класе
Пашњак 6.класе
Њива 6.класе
Врт 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Глеђевац
Глеђевац
Глеђевац
Глеђевац
Глеђевац
61
61
61
61
61
109
109
109
109
109
1259/1
1259/4
1260
1261
1262
Пашњак 5.класе
Њива 6.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
0,0483
0,0949
0,0908
2,4557
0,0841
0,0841
0,0981
0,0981
0,2808
0,2808
0,0483
0,0483
0,2353
0,2382
0,4735
0,3623
0,1586
0,5209
0,0903
0,0851
0,0606
0,0499
0,2859
0,0628
0,1020
0,1648
0,0476
0,0476
0,0694
0,0694
0,0201
0,0458
0,0659
0,0614
0,0845
0,0846
0,2305
0,0552
0,0552
0,0082
0,0115
0,0197
0,2046
0,2046
0,1663
0,0818
0,2481
0,1362
0,1362
0,1558
0,1558
0,0624
0,0624
0,4989
0,2367
0,2003
0,0938
0,2307
1,2604
0,4870
0,0421
0,1687
0,1779
1,1299
0,3623
2,3679
0,5167
0,2085
0,6778
0,0426
0,0201
96
Глеђевац
61
109
1263
Пашњак 4.класе
Глеђевац
62
109
1259/9
Њива 6.класе
Утрина
Утрина деонице
63
109
109
1259/87
1259/108
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Глеђевац
Утрина
Утрина деонице
Утрина деонице
Утрина деонице
Утрина деонице
Утрина деонице
Утрина деонице
64
64
64
64
64
64
64
64
109
109
109
109
109
109
109
109
1259/17
1259/18
1259/39
1259/40
1259/41
1259/97
1259/98
1259/99
Њива 6.класе
Виноград 4.класе
Њива 6.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Пашњак 4.класе
Њива 5.класе
Утрина деонице
65
109
1259/51
Њива 5.класе
Утрина деонице
Утрина
Утрина деонице
66
66
66
109
109
109
1259/58
1259/60
1259/61
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Утрина
Утрина деонице
67
67
109
109
1259/72
1259/103
Њива 6.класе
Воћњак 4.класе
Утрина деонице
68
109
1259/92
Њива 6.класе
Глеђевац
69
109
1273
Пашњак 4.класе
Глеђевац
70
109
1385
Пашњак 6.класе
Глеђевац
71
109
1264
Пашњак 5.класе
Виногради
72
109
1278/1
Њива 5.класе
Виногради
73
109
1280/18
Њива 6.класе
Виногради
Виногради
Виногради
74
74
74
109
109
109
1280/24
1280/48
1280/49
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виногради
75
109
1280/40
Њива 6.класе
Виногради
Виногради
76
76
109
109
1280/46
1280/47
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виногради
77
109
1326/15
Воћњак 3.класе
Виногради
78
109
1326/28
Њива 5.класе
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
79
79
79
79
79
79
109
109
109
109
109
109
1326/29
1326/30
1326/34
1340/1
1340/2
1340/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виногради
80
109
1326/33
Виноград 3.класе
Глеђевац
81
109
1390
Пашњак 5.класе
Глеђевац
82
109
1389
Врт 4.класе
Глеђевац
83
109
1259/2
Пашњак 5.класе
Село
84
109
1463/9
Њива 4.класе
Село
85
109
1466/4
Њива 4.класе
Топоље
86
213
486
Пашњак 5.класе
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
0,0244
1,4901
0,1228
0,1228
0,4467
0,2634
0,7101
0,1439
0,0898
0,1462
0,1807
0,1568
0,0989
0,1102
0,0574
0,9839
0,2602
0,2602
0,1151
0,2564
0,1780
0,5495
0,1727
0,3473
0,5200
0,0929
0,0929
0,1209
0,1209
0,0934
0,0934
0,0536
0,0536
0,2538
0,2538
0,3686
0,3686
0,0535
0,0422
0,0722
0,1679
0,2338
0,2338
0,0423
0,0424
0,0847
0,0489
0,0489
0,1019
0,1019
0,0502
0,0425
0,0436
0,0668
0,0572
0,0716
0,3319
0,1837
0,1837
0,0734
0,0734
0,0429
0,0429
0,0617
0,0617
0,1068
0,1068
0,0508
0,0508
0,0158
0,0158
97
Глеђевац
Глеђевац
Глеђевац
87
87
87
1182
109
109
1354/3
1354/4
1354/5
Пашњак 6.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Виногради
88
109
1356/2
Њива 4.класе
Глеђевац
89
53
1364/1
Њива 6.класе
Глеђевац
90
53
1364/3
Њива 6.класе
Глеђевац
91
53
1364/4
Њива 6.класе
Глеђевац
92
53
1364/5
Њива 6.класе
Виногради
93
53
1363
Пашњак 4.класе
Глеђевац
94
53
1365
Пашњак 4.класе
Виногради
95
53
1367/4
Пашњак 4.класе
Глеђевац
96
53
1367/6
Њива 6.класе
Рејон
97
53
1381/5
Њива 4.класе
Рејон
98
53
1381/6
Воћњак 3.класе
Утрина деонице
99
109
1259/44
Њива 6.класе
Виногради
Виногради
100
100
109
109
1280/8
1280/11
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виногради
101
109
1280/22
Виноград 3.класе
Доње ливаде
Доње ливаде
102
102
109
109
83/10
83/11
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно КО
Зуце
0,1905
0,0262
0,0094
0,2261
0,2889
0,2889
0,1575
0,1575
0,1407
0,1407
0,4566
0,4566
0,1188
0,1188
0,0211
0,0211
0,0182
0,0182
0,2281
0,2281
0,0346
0,0346
5,1364
5,1364
1,2161
1,2161
0,0769
0,0769
0,0585
0,1721
0,2306
0,0575
0,0575
0,1268
0,1437
0,2705
63,7816
*Извор података РГЗ
98
Табела 15.
КО
Рипањ
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Чаршија
Преглед груписаних надметања
Број
Број јавног
поседовног
надметања
листа/листа
непокретности
103
985
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
22/15
Њива 5.класе
Укупно 103
Чаршија
104
985
37/2
Њива 6.класе
Авала
Авала
105
105
987
987
131/1
131/3
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
Чаршија
Чаршија
106
106
987
987
504/2
504/4
Њива 4.класе
Пашњак 3.класе
Чаршија
Чаршија
107
107
985
985
249/6
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Каменик
108
8417
526/2
Њива 3.класе
Велики вис
109
8730
567
Њива 3.класе
Бела река
Бела река
110
110
2432
5608
680/9
680/8
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Бела река
Бела река
111
111
5608
5608
680/10
680/14
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Бела
Бела
Бела
Бела
река
река
река
река
112
112
112
112
5608
5608
5608
5608
680/17
680/18
680/19
680/20
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Бела река
Бела река
113
113
5626
5626
680/28
680/30
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Бела река
114
2432
680/16
Њива 6.класе
Бела река
Бела река
115
115
5608
5608
680/12
680/58
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Шеварице
Бела река
Бела река
Бела река
116
116
116
116
2432
5608
5608
5608
835/7
835/8
835/11
835/13
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 7.класе
Бела река
Бела река
117
117
9496
9496
837/1
837/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Шибовити рт
Мали вис
Мали вис
Мали вис
Мали вис
Мали вис
Церова клада
Церова клада
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5699
5702
5703
5704
737/102
737/103
737/104
737/105
737/110
737/111
737/112
737/114
737/115
737/117
737/118
737/119
737/122
1046/8
1046/4
1046/3
1046/9
5705
5706
1059/3
1059/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 7.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно 111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,5968
0,5968
0,2692
0,2692
0,9553
0,7811
1,7364
0,0410
0,4948
0,5358
0,3400
0,4108
0,7508
0,0162
0,0162
0,0541
0,0541
0,7019
0,2494
0,9513
0,5289
0,1630
0,6919
0,1337
0,1649
0,0950
0,1755
0,5691
0,8225
0,1131
0,9356
0,0744
0,0744
0,1598
0,0473
0,2071
0,1972
0,2636
0,0498
1,1471
1,6577
3,5008
3,0802
6,5810
0,4654
0,3195
0,3018
0,4835
0,2767
0,1922
0,1862
0,8527
0,5232
0,5685
0,3221
0,2859
0,7926
0,4020
0,9044
1,1657
0,2315
0,2300
0,1760
0,1680
8,8479
99
Мали вис
Мали вис
Мали вис
119
119
119
987
987
987
1053/6
1055/4
1055/5
Њива 7.класе
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
Водице
120
621
1317/22
Пашњак 3.класе
Водице
Водице
Водице
121
121
121
5718
5763
5764
1391/1
1391/2
1391/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Степашиновац
Степашиновац
122
122
985
985
1296/1
1296/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Голубова греда
123
9571
1253/23
Њива 4.класе
Голубова греда
124
985
1253/22
Њива 4.класе
Церак
125
985
1254/19
Виноград 3.класе
Церак
Церак
Церак
126
126
126
985
985
985
1254/17
1254/20
1254/21
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Церак
127
985
1254/8
Виноград 3.класе
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
128
128
128
128
128
128
128
128
128
985
985
985
985
985
985
985
985
985
1417/1
1417/5
1417/6
1417/7
1417/8
1417/9
1419/1
1419/2
1419/3
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Ливада 4.класе
Њива 5.класе
Пашњак 4.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Ливада 3.класе
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
Драгушица
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
129
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
1411/1
1412/1
1412/2
1412/3
1412/4
1404/1
1407/1
1407/2
1409/1
1409/3
1409/4
1409/5
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Голубова греда
Голубова греда
Голубова греда
130
130
130
985
985
8415
1253/4
1253/5
1253/15
Њива 4.класе
Пашњак 4.класе
Њива 4.класе
Голубова греда
131
5714
1253/3
Њива 5.класе
Бучје
132
621
1396
Пашњак 3.класе
Водице
Водице
133
133
5715
5715
1317/7
1317/9
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Водице
Водице
134
134
5716
5724
1317/17
1317/16
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Жути поток
Жути поток
135
135
5762
5762
1368/20
1368/21
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Жути поток
136
987
1368/4
Њива 6.класе
Ерчани
Ерчани
137
137
621
2432
1611
1610
Њива 6.класе
Пашњак 4.класе
Брђани
138
988
1852
Пашњак 5.класе
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
0,6703
0,1333
0,6772
1,4808
0,0907
0,0907
0,0081
0,0163
0,0079
0,0323
0,3324
0,3223
0,6547
1,0000
1,0000
1,7135
1,7135
21,2362
21,2362
1,8276
9,7293
7,4433
19,0002
18,6507
18,6507
0,9445
0,8546
0,2400
0,2963
0,1582
0,0216
1,3133
0,4448
0,0540
4,3273
0,2650
0,4646
0,3874
0,3663
0,5000
1,2762
0,7708
0,0364
0,3014
0,2888
0,4005
0,4699
5,5273
0,1652
0,0361
0,5945
0,7958
0,2590
0,2590
0,3992
0,3992
0,0988
0,0774
0,1762
0,1291
0,0546
0,1837
0,4091
0,1909
0,6000
0,5282
0,5282
0,2238
0,0516
0,2754
1,3938
100
Ерчани
Ерчани
138
138
5765
5765
1851/1
1851/3
Воћњак 3.класе
Виноград 3.класе
Ерчани
Ерчани
139
139
621
1935/1
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Велика Паланка
Велика Паланка
140
140
987
5772
2429/1
2429/2
Пашњак 4.класе
Њива 4.класе
Ерчани
Ерчани
141
141
987
987
1941/1
1941/4
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Кованлук
142
985
4463
Њива 4.класе
Кованлук
Кованлук
Кулаче
Кулаче
143
143
143
143
985
985
985
985
4448
6406/1
6406/2
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
Мала Паланка
144
987
4412
Пашњак 3.класе
Мала Паланка
Мала Паланка
145
145
985
4354
Њива 4.класе
Пашњак 4.класе
Виногради
Мала Паланка
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
Виногради
146
146
146
146
146
146
146
985
987
5743
5756
5757
3699/4
3859/1
3699/6
3699/2
3699/1
5757
3699/3
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 5.класе
Њива 5.класе
Виногради
147
985
3852/3
Виноград 3.класе
Дучевац
Дучевац
148
148
985
985
3795
3796
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Дучевац
149
987
3774/1
Њива 5.класе
Велика Паланка
Велика Паланка
Велика Паланка
Таповац
Таповац
Таповац
150
150
150
150
150
150
987
987
987
987
987
5742
3381
3382
3383
3537/1
3538
3537/2
Пашњак 5.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 4.класе
Њива 8.класе
Љута страна
Љута страна
151
151
5776
5781
3313/3
3313/4
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Крајеви
152
985
2819/2
Њива 7.класе
Липовица
153
985
2739/1
Пашњак 5.класе
Отавице
154
622
769/14
Пашњак 4.класе
Под Остој
Под Остој
Под остој
Велики вис
Под остој
155
155
155
155
155
622
622
8417
8417
8417
862/2
862/4
856/2
862/3
863/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
Степашиновац
156
8361
952/1
Њива 5.класе
Река
Река
Река
Река
Река
Река
157
157
157
157
157
157
5689
5690
5692
5693
5694
5695
978/1
978/4
978/5
978/3
978/9
978/10
Њива 2.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Река
158
3433
922/4
Њива 2.класе
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Укупно 156
Укупно 157
0,0820
0,0294
1,5052
0,0464
0,0560
0,1024
0,3571
0,0100
0,3671
0,8777
1,2726
2,1503
0,6235
0,6235
0,3858
0,3500
0,2842
0,4018
1,4218
0,1981
0,1981
0,6615
0,0300
0,6915
0,3172
0,3799
0,7275
0,7338
0,3400
0,3442
0,0486
2,8912
0,0523
0,0523
0,2690
0,2932
0,5622
0,3438
0,3438
1,8371
0,3697
1,0001
3,1099
0,2101
0,5963
7,1232
0,2144
0,1330
0,3474
1,4504
1,4504
2,6332
2,6332
0,0025
0,0025
0,0147
0,0172
0,0458
0,0774
0,0462
0,2013
0,4730
0,4730
0,0297
0,0431
0,0267
0,0809
0,0144
0,0307
0,2255
0,0403
101
Река
158
3433
922/5
Њива 2.класе
Река
Река
159
159
3433
3433
920/2
921/2
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Смрдан
Смрдан
Смрдан
160
160
160
5601
5601
5601
1533/19
1533/22
1533/26
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Кречане
Кречане
161
161
6806
6806
5150/1
5150/2
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
Кременац
162
987
5485/1
Њива 6.класе
Липе
Липе
Липе
Липе
Липе
163
163
163
163
985
985
985
985
5321/2
5623/2
5623/3
5623/4
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Пашњак 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Доњи Бошњаци
Доњи Бошњаци
Доњи Бошњаци
Доњи Бошњаци
Доњи Бошњаци
Доњи Бошњаци
Криве баре
164
164
164
164
164
164
164
985
985
985
985
985
985
985
5812
5813
5817/1
5817/2
5817/3
5817/4
5838
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
Њива 5.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Криве баре
Криве баре
165
165
985
5601/1
5601/2
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
Криве баре
Криве баре
166
166
985
985
5557
5599/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Доњи Бошњаци
167
621
5897/2
Њива 4.класе
Доњи Бошњаци
168
985
5764
Ливада 3.класе
Водице
Водице
169
169
621
621
9662/2
9662/3
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Сувари
170
985
5918/2
Њива 4.класе
Алуге
171
985
6674/9
Њива 3.класе
Кулаче
172
985
6369/1
Ливада 3.класе
Валужица
Валужица
173
173
985
985
7789/1
7789/3
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Садлике
Садлике
174
174
985
985
7722/1
7722/7
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Еладуша
175
5790
7399
Њива 5.класе
Маљић
176
985
7157/2
Пашњак 5.класе
висока
Висока
Висока
177
177
177
987
5755
5788
7566/5
7146/10
7146/11
Њива 6.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Дуги
Дуги
Дуги
Дуги
рт
рт
рт
рт
178
178
178
178
9539
9540
9541
9542
8185/1
8185/5
8185/6
8185/7
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Садлике
179
985
7923/1
Њива 6.класе
Будољин
180
2399
9363/1
Воћњак 3.класе
Будољин
181
2399
9363/2
Воћњак 3.класе
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
Укупно 169
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
Укупно 175
Укупно 176
Укупно 177
Укупно 178
Укупно 179
Укупно 180
0,0644
0,1047
0,0283
0,1050
0,1333
0,0560
0,0126
0,0510
0,1196
0,4721
0,3306
0,8027
2,7296
2,7296
0,8816
1,0466
0,2329
0,8400
0,5556
3,5567
1,8626
1,6150
0,0218
1,1078
0,4260
0,1212
1,7251
6,8795
1,3586
0,2953
1,6539
0,8994
2,3819
3,2813
0,4778
0,4778
0,2047
0,2047
0,3325
0,2095
0,5420
1,5376
1,5376
0,3954
0,3954
0,1175
0,1175
0,3108
0,0201
0,3309
1,0645
0,7825
1,8470
0,1804
0,1804
0,5379
0,5379
0,1829
0,0943
0,0149
0,2921
0,4269
0,4269
0,4269
0,1684
1,4491
3,9715
3,9715
18,4344
18,4344
38,4940
102
Укупно 181
Будољин
182
2399
9363/3
Воћњак 3.класе
Будољин
183
2399
9363/4
Воћњак 3.класе
Будољин
184
2399
9363/5
Воћњак 3.класе
Будољин
185
2399
9363/6
Воћњак 3.класе
Дреновац
186
987
9035/2
Пашњак 5.класе
187
187
187
187
187
187
985
985
985
985
985
985
8918
8918
8949/1
8949/1
8949/2
8949/3
Њива 6.класе
Њива 7.класе
Њива 6.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Ковијан
Ковијан
188
188
985
985
8648/2
8648/3
Њива 6.класе
Пашњак 4.класе
Ковијан
189
985
8684/3
Њива 5.класе
Ковијан
190
985
8678/1
Њива 5.класе
Алуге
Алуге
Алуге
Алуге
Белеге
Белеге
Белеге
Белеге
Белеге
Белеге
Белеге
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
985
985
985
985
9544
9544
9545
8511
8512/1
9546
9547
6311/3
6311/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Остало земљиште
192
192
192
192
192
192
5939
4881/1
4881/2
4881/3
4881/6
Збеговиште
193
Печине
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Укупно 185
Укупно 186
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
просек
просек
просек
просек
просек
просек
Укупно 187
Укупно 188
Укупно 189
Укупно 190
8512/2
6311/1
6311/2
Укупно 191
Горњи
Горњи
Горњи
Горњи
Горњи
Горњи
Бошњаци
Бошњаци
Бошњаци
Бошњаци
Бошњаци
Бошњаци
4881/7
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
6555
6034/4
Њива 6.класе
194
985
4594/5
Њива 5.класе
Печине
195
985
4594/6
Њива 5.класе
Печине
196
985
4594/7
Њива 5.класе
Печине
197
985
4594/8
Њива 5.класе
Печине
198
985
4594/9
Њива 5.класе
Печине
199
985
4594/10
Њива 5.класе
Печине
200
8508
486/5
Њива 3.класе
Печине
201
8508
486/6
Њива 3.класе
Печине
202
8508
486/15
Њива 3.класе
Печине
Печине
203
203
8508
8508
486/21
486/21
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Печине
Печине
204
204
8508
8508
486/22
486/22
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Печине
205
8508
486/24
Њива 4.класе
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
Укупно 204
38,4940
3,6334
3,6334
2,8826
2,8826
5,1317
5,1317
15,4730
15,4730
0,2000
0,2000
0,7413
0,5500
0,3480
0,8780
0,5118
1,0649
4,0940
3,3440
0,7260
4,0700
0,6037
0,6037
1,9568
1,9568
0,4584
0,1900
0,6584
0,4312
0,0200
1,3843
0,7374
0,4626
1,2000
1,3888
0,0950
7,0261
0,1250
0,1428
0,1735
0,0014
0,0374
0,0047
0,4848
0,1371
0,1371
0,0460
0,0460
0,3979
0,3979
0,5933
0,5933
0,5151
0,5151
0,5001
0,5001
0,4349
0,4349
0,0753
0,0753
0,0723
0,0723
0,0250
0,0250
0,0507
0,0065
0,0572
0,0498
0,0082
0,0580
0,0470
103
Печине
205
8508
486/24
Њива 5.класе
Печине
Печине
206
206
8508
8508
486/25
486/25
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Печине
207
8508
486/26
Њива 4.класе
Печине
208
8508
486/27
Њива 4.класе
Печине
Печине
209
209
8508
8508
486/29
486/30
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Печине
210
8508
486/31
Њива 3.класе
Печине
211
8508
486/32
Њива 3.класе
Печине
212
8508
486/33
Њива 3.класе
Печине
213
8508
486/36
Њива 3.класе
Каменик
Каменик
Каменик
Каменик
214
214
214
214
8417
8417
8417
8417
361/14
361/15
361/19
361/21
Њива 2.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 2.класе
Бела река
Бела река
215
215
5608
5608
680/24
680/25
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Бела река
Бела река
216
216
3272
3272
680/43
680/49
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Шибовити рт
217
5633
737/133
Њива 6.класе
Кованлук
Кованлук
Кованлук
Кованлук
Кованлук
Кованлук
Кованлук
Кованлук
Кованлук
218
218
218
218
218
218
218
218
218
985
985
9882
9882
9882
9882
9882
9882
9882
4270/2
4288/2
4286
4287/1
4287/2
4288/1
4289/1
4289/2
4289/5
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Доњи Бошњаци
219
985
5649
Ливада 2.класе
Столица
Столица
Столица
Столица
220
220
220
220
987
987
987
987
7811
7812/1
7812/2
7812/3
Пашњак 5.класе
Њива 7.класе
Пашњак 5.класе
Виноград 4.класе
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Укупно 212
Укупно 213
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно КО
Рипањ
0,0167
0,0637
0,0081
0,0145
0,0226
0,0645
0,0645
0,0755
0,0755
0,0080
0,0214
0,0294
0,0643
0,0643
0,0596
0,0596
0,0982
0,0982
0,0398
0,0398
0,0347
0,0186
0,0005
0,0010
0,0548
0,3580
0,0804
0,4384
0,2210
0,5020
0,7230
0,0685
0,0685
0,3326
0,2576
0,5886
0,2621
0,3346
0,1955
0,4700
0,5476
0,0816
3,0702
0,4980
0,4980
0,2825
0,7500
0,5388
0,0416
1,6129
268,2977
*Извор података РГЗ
104
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
КУМОДРАЖ
РИПАЊ
БЕЛИ ПОТОК
ПИНОСАВА
ЈАЈИНЦИ
ЗУЦЕ
РАКОВИЦА СЕЛО
ВОЖДОВАЦ
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
0,0000
438,0453
0,0000
0,0000
0,0317
85,5253
0,0000
1,0634
524,6657
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
5,6777
0,0000
0,0000
268,2977
0,0000
0,0000
0,0000
63,7816
0,0000
0,0000
332,0793
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,6777
2010.-2013.
0,0000
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Вождовац
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,0025
38,4940
2,2737
0,0158
5,1364
0,6253
1,5095
Број
надметања
0
118
0
0
0
102
0
0
220
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
105
Табела 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Површина (ха)
Записници
Републичког
Правно и фактичко
пољопривредног
стање се разликују.
Вождовац, Зуце,
инспектора од
На терену није
физичка лица
Јајинци, Рипањ
18.12.2009. године,
пољопривредно
22.12.2009. године,
земљиште
25.12.2009. године и
29.03.2012. године
Укупно за ГО Вождовац
Контрола из табеле 16
186,9087
186,9087
186,9087
106
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
207
12
Од 5 до 25
1
Од 25 до 50
0
Од 50 до 100
0
Од 100 до 200
0
Од 200 до 500
0
Преко 500
Укупно
220
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
107
ГРАДСКА ОПШТИНА
ГРОЦКА
108
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
БЕГАЉИЦА
1965,4092
БРЕСТОВИК
490,8299
ВРЧИН
3080,0677
ГРОЦКА
992,6985
ДРАЖАЊ
971,6531
КАЛУЂЕРИЦА
109,7650
КАМЕНДОЛ
858,8935
ПУДАРЦИ
706,0253
УМЧАРИ
1631,2612
БОЛЕЧ
677,1239
ВИНЧА
855,4435
ЛЕШТАНЕ
326,9129
РИТОПЕК
929,8396
ЗАКЛОПАЧА
582,0225
Укупно
14177,9458
*Извор података РГЗ
2
3
4
5
1,2664
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,5944
10,1775
9,7318
0,6431
0,4551
26,8683
129,0865
40,3220
232,9383
114,1308
86,7705
3,4280
55,1561
119,6204
62,6455
154,2591
58,5843
128,3492
229,7885
56,7151
1471,7943
172,4371
69,5286
116,3971
47,2803
39,5725
6,9795
87,1907
38,4395
75,8750
55,9473
43,4828
37,0418
304,6118
51,6528
1146,4368
41,0357
10,7064
206,9686
27,2671
85,3051
2,8975
73,7975
46,1738
109,4481
37,2948
23,7472
16,1899
8,9006
23,4184
713,1507
6(1+2+3+4+5)
2309,2349
611,3869
3636,3717
1181,3767
1183,3012
123,0700
1075,0378
910,2590
1879,2298
929,2195
991,4353
518,2256
1473,7836
714,2639
17536,1959
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
7
8
9
10(6+7+8+9)
32,2147
7,9112
34,0796
26,4777
10,6954
2,0822
8,1185
12,1646
58,4727
2,8639
12,8940
15,7113
33,0549
11,2357
267,9764
0,0000
0,0000
0,2134
0,0000
7,4935
0,0260
0,0174
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5127
0,0000
8,2630
3,0115
3,6991
8,5081
8,3734
0,2599
0,1054
1,1020
7,6294
0,7294
11,3539
7,1216
32,8274
268,8337
59,4084
412,9632
2344,4611
622,9972
3679,1728
1216,2278
1201,7500
125,2836
1084,2757
930,0530
1938,4319
943,4373
1011,4509
566,7643
1776,1849
784,9080
18225,3985
109
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
БЕГАЉИЦА
1
БРЕСТОВИК
2
ВРЧИН
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6
(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10
(6+7+8+9)
1905,9095
1,2664
111,9264
140,0529
38,7746
2197,9298
30,1010
0,0000
3,0115
2231,0423
6,2248
0,0000
0,0660
1,0785
0,0000
7,3693
1,1476
0,0000
0,0000
8,5169
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,3982
0,0000
17,0941
31,2001
2,2611
100,9535
0,9661
0,0000
0,0000
101,9196
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,8767
0,0000
0,0000
0,1056
0,0000
2,9823
0,0000
0,0000
0,0000
2,9823
486,3506
0,0000
40,2147
69,5286
10,7064
606,8003
7,0322
0,0000
1,2092
615,0417
4,6115
0,0000
0,1073
0,0000
0,0000
4,7188
0,8790
0,0000
2,4899
8,0877
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8087
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8087
0,0000
0,0000
0,0000
0,8087
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3038,5677
0,0000
225,9731
116,2477
196,2373
3577,0258
31,5142
0,2134
8,3314
3617,0848
26,7730
0,0000
2,1383
0,1494
6,0500
35,1107
1,3264
0,0000
0,1586
36,5957
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
14,7270
0,0000
4,8269
0,0000
4,6813
24,2352
1,2390
0,0181
0,0000
25,4923
110
ГРОЦКА
4
ДРАЖАЊ
5
КАЛУЂЕРИЦА
6
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
922,0586
0,0000
104,4191
46,9862
19,9376
1093,4015
20,1412
0,0000
3,9005
1117,4432
11,0830
0,0000
0,5103
0,0000
2,1020
13,6953
2,6576
0,0000
0,2483
16,6012
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
59,5569
0,0000
9,2014
0,2941
5,2275
74,2799
3,6789
4,2246
0,0000
82,1834
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
919,5900
0,0000
85,1586
39,5725
67,8759
1112,1970
8,8164
5,8583
0,2492
1127,1209
52,2439
0,0000
1,6119
0,0000
17,6781
71,5339
2,0184
1,6564
0,0107
75,2194
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2565
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2565
0,0000
0,0000
0,0000
0,2565
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
93,0136
0,0000
3,3502
5,2436
1,0217
102,6291
0,5646
0,0000
0,0909
103,2846
16,6060
0,0000
7,7650
8,2554
1,8758
34,5022
1,5176
0,0000
0,0145
36,0343
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1454
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1454
0,0000
0,0000
0,0260
0,1714
111
КАМЕНДОЛ
7
ПУДАРЦИ
8
УМЧАРИ
9
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
838,9950
0,0000
54,7370
81,7740
72,3409
1047,8469
7,8736
0,0174
1,0967
1056,8346
23,5671
0,0000
0,4191
5,4167
1,7080
31,1109
0,2449
0,0000
0,0159
31,3717
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
692,2384
0,0000
119,5572
38,4395
45,4635
895,6986
8,2523
0,0000
7,6294
911,5803
6,0205
0,0000
0,0632
0,0000
0,7103
6,7940
3,9123
0,0000
0,0000
10,7063
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,7664
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,7664
0,0000
0,0000
0,0000
7,7664
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1406,9290
0,0000
59,6387
74,2747
72,3718
1613,2142
48,5371
0,0000
0,4195
1662,1708
15,0620
0,0000
0,8257
0,8031
1,7672
18,4580
4,2318
0,0000
0,0584
22,7482
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
209,2702
0,0000
2,1811
0,7972
35,4795
247,7280
5,7038
0,0000
0,2894
253,7212
112
БОЛЕЧ
10
ВИНЧА
11
ЛЕШТАНЕ
12
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
395,0292
3,6898
68,9895
36,8723
32,1932
536,7740
0,8900
0,0000
10,1837
547,8477
2,2482
0,0000
0,3154
0,3571
0,0915
3,0122
0,0000
0,0000
0,0642
3,0764
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
279,0579
0,9046
85,1908
18,9857
5,0101
389,1491
1,6729
1,1378
0,0000
391,9598
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8636
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8636
0,3010
0,0000
0,0000
1,1646
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
675,0074
9,3256
47,8763
39,3008
23,3297
794,8398
0,3631
0,0000
5,5692
800,7721
65,6150
0,7005
16,6140
2,7199
0,5364
86,1858
11,7037
0,0000
1,5569
99,4464
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
112,8536
0,1514
2,6406
1,4622
0,0000
117,1078
0,8272
0,0000
0,0000
117,9350
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,6256
0,0000
0,0000
0,0000
0,0154
2,6410
0,0000
0,0000
0,0045
2,6455
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
267,7298
7,2145
12,1432
7,0797
11,8249
305,9921
4,6385
0,0000
9,7180
320,3486
56,0090
2,5173
116,2359
30,0380
4,3650
209,1652
10,6163
0,0000
16,2508
236,0323
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,5467
0,0000
0,0611
0,0000
0,0000
5,6078
0,4565
6,8680
0,0000
12,9323
113
Задружна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
Мешовита
својина
0,0000
0,0000
0,0000
Други облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
Приватна
РИТОПЕК
својина
548,9277
0,6144 224,1556
Државна
својина РС
30,3994
0,0287
1,6018
Државна
својина СРЈ
0,0000
0,0000
0,0000
Друштвена
13
својина
350,5728
0,0000
4,0311
Задружна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
Мешовита
својина
0,0000
0,0000
0,0000
Други облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
Приватна
ЗАКЛОПАЧА
својина
507,8506
0,4551
55,4750
Државна
својина РС
6,9028
0,0000
0,2525
Државна
својина СРЈ
0,0000
0,0000
0,0000
Друштвена
14
својина
66,6859
0,0000
0,9876
Задружна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
Мешовита
својина
0,0000
0,0000
0,0000
Други облици
својине
1,1032
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Гроцка
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
286,8463
2,5294
1063,0734
29,8822
0,5127
14,0621
1107,5304
1,9642
0,6544
34,6485
2,5917
0,0000
254,4865
291,7267
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
15,8013
5,7168
376,1220
0,5810
0,2851
0,0000
376,9881
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
48,1616
23,4184
635,3607
11,0266
0,0000
2,7253
649,1126
0,0000
0,0000
7,1553
0,2091
0,0000
56,5501
63,9145
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,4912
0,0000
71,1647
0,0000
0,1330
0,0000
71,2977
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1032
0,0000
0,0000
0,0000
1,1032
114
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
Њиве
96,2298
744,3814
2454,7381
4984,7798
Вртови
2,3532
12,0946
11,4752
0,9453
Воћњаци
535,0374
403,7789
452,3771
57,7816
Виногради
77,1693
444,3357
447,5141
177,0347
Ливаде
22,0059
163,3276
330,9147
82,2575
Пашњаци
8,5771
47,8965
85,3715
73,6475
Трстици-мочваре
0,5301
7,7329
0,0000
0,0000
Укупно
741,9028
1823,5476
3782,3907
5376,4464
*Извор података РГЗ
V
4598,1313
0,0000
2,7278
0,3830
87,2991
38,4345
0,0000
4726,9757
VI
1225,9144
0,0000
0,0000
0,0000
27,3459
10,0680
0,0000
1263,3283
VII
71,6118
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,9813
0,0000
75,5931
VIII
2,1592
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,1592
115
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Физичке мелиорације у
ха
Хемијске мелиорације у
ха
Биолошке мелиорације
у ха
Мелиорације ливада и
пашњака у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
116
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Назив корисника
"ДЕУС СИСТЕМ" ПРЕД.ЗА УН И СПОЉ.ТРГОВИНУ
"ЕТАЖ"Д.О.О. БЕОГРАД
"МОД-АРТ"Д.О.О. ИХЦТИТУТ ЗА МОДУ
"МОНТЕР-СС"ДОО ПРОИЗВ.МОН ПРЕД.ЗА ГР АЂ.И
ИНДУСТРИЈУ
"ПТТ"
"СРБИЈАПУТ" БЕОГРАД
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ" А.Д.
"ВЕМУС ТРАНСПОР И РЕМОНТ" АД
ЖИВАНОВИЋ ДРАГИЦА
ЖИВАНОВИЋ ДРАГИША
ЖИВАНОВИЋ МИОДРАГ
ЖИВАНОВИЋ НАДЕЖДА
ЖИВАНОВИЋ РАДМИЛА
ЖИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЖИВКОВИЋ БОРИВОЈЕ МИЛЕНА
ЖИВКОВИЋ ИЛИЈА КАТАРИНА
ЖИВКОВИЋ МИЛАН АЛЕКСАНДРИ
ЖИВКОВИЋ МИЛОРАД ДРАГАНА
ЖИВКОВИЋ МИЛОРАД ЂУРЂЕ
ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН ЦВЕТА
ЖИВКОВИЋ РАДОЈЕ БРАНИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ ВОЈИСЛАВ МИЛОРАД
АЛБИА-АЛОУИ ЉУБИЦА РОЂ.ВУЈАСИНОВИЋ
АНТИЋ СТАНИСЛАВ ТОМАНИЈА
БАЈИЋ МИЛАНА БОРИВОЈЕ
БАШТОВАНОВИЋ ЖИВОЈИН ЖИВКА
БАШТОВАНОВИЋ ЦВЕТКО МИОДРАГ
БАШТОВАНОВИЋ МИОДРАГ ЖИВКА
БАШТОВАНОВИЋ МИОДРАГ ЖИВОЈИН
БЕЋАГОВИЋ МИЈОДРАГ ЖИВОРАД
БЕЋАГОВИЋ МИОДРАГ СЛОБОДАНКА
БОГДАНОВИЋ ЖИВАН МЛАДЕН
ЦЕНТАР ЗА ПРЕДВОЈНИЧКУ ОБУКУ
ЦВЕЈИЋ ЖАРКО НИКОЛА
ДД "СРБОЛЕК"
ДИР.ЗА ИЗГРАД. ГРАД.БГД. И РЕКОНСТ. РАДИ
ИЗГР.ОСН. СКОЛЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ
БЕОГРАД
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ
БЕОГРАД
Адреса корисника
ДОБАНОВЦИ 4.НОВА 7
БЕОГРАД СМИЉАНИЋЕВА 3
БЕОГРАД МАКЕДОНСКА 5
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,0875
0,4948
0,1032
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
Поседовни лист
или лист
непокретности
7846
8307
5341
Катастарска општина
Површина на
листу
0,0875
0,4948
0,1032
ВРЧИН СТЕВАНА СРЕМЦА 3/А
0,2876
ВРЧИН
8171
0,2876
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД ТАКОВСКА 2
БЕОГРАД ВОЖД.КРУЖНИ ПУТ 6
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 28
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 28
РИТОПЕК КАРАЂОРЂЕВА 113
БЕОГРАД ДРЕНОВАЧКА 2
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 28
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ МАЛО ПОЉЕ 23
РИТОПЕК КАРАЂОРЂЕВА 113
БЕОГРАД КУМОДРАСКА 103
КАЛУЂЕРИЦА БУЛ.РЕВОЛУЦИЈЕ 58
ВРЧИН МИШАРСКА 5
РИТОПЕК М.ТИТА 42
РИТОПЕК МАРШАЛА ТИТА 42
РИТОПЕК МАРШАЛА ТИТА 42
РИТОПЕК М.ТИТА 42
ГРОЦКА ГРОБЉАНСКА 24
ГРОЦКА ГРОБЉНАСКА 8
ЛЕШТАНЕ КРЕМЕЊЕ 35
БЕОГРАД
БЕГАЉИЦА БОРИСА КИДРИЧА 112
БЕОГРАД САРАЈЕВСКА 82
0,0153
0,8645
0,0230
2,6177
0,1049
0,1049
0,1049
0,1049
0,1049
0,1049
0,1205
0,1205
0,0607
0,0607
0,1205
0,2034
0,2296
0,0607
0,0518
0,1468
0,1622
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
0,1932
0,1932
0,1891
3,1960
1,4335
3,5441
ВИНЧА
БЕГАЉИЦА
ЗАКЛОПАЧА
ВРЧИН
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
РИТОПЕК
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
ГРОЦКА
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
БЕГАЉИЦА
ВРЧИН
3345
2347
3393
7822
3587
3587
3587
3587
3587
3587
2488
2488
2269
2269
2488
2398
9
2269
1531
772
7758
2431
2431
2431
2431
6156
6156
2796
660
2184
7607
0,0153
0,8645
0,0230
2,6177
0,1049
0,1049
0,1049
0,1049
0,1049
0,1049
0,1205
0,1205
0,0607
0,0607
0,1205
0,2034
0,2296
0,0607
0,0518
0,1468
0,1622
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
0,1932
0,1932
0,1891
3,1960
1,4335
3,5441
КАЛУЂЕРИЦА
0,0150
КАЛУЂЕРИЦА
2201
0,0150
БЕОГРАД ПАЛМОТИЋЕВА 30
1,6920
ВИНЧА
1638
1,4407
ВИНЧА
3578
0,2513
ВРЧИН
2438
0,0899
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 48
0,0899
117
39
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ-ОПШТИНЕ ГРОЦКА
40
41
42
43
44
45
46
ДОБРО ОПШТИНЕ УМЧАРИ
ДОМ ЗДРАВЉА
ДП "САВА ТРАНСПОРТ"
ДП "ТРАНСПОРТ ВОЖДОВАЦ"
ДП "ТРАНСПОРТ- ЗЕМУН"
ДП ГИК "1.МАЈ"
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
47
48
49
50
51
ДРАГУТИНОВИЋ ЖИВОТА ТОМИСЛАВ
ДРАГУТИНОВИЋ Б ЖИВОТА
ДУШКОВИЋ БРАНИСЛАВ ЈЕЛЕНА
ДУШКОВИЋ ЈЕЛИЦА
ГАВРИЛОВИЋ ЈЕЛИЦА
52
ГРАД БЕОГРАД
53
ГРАД БЕОГРАД
54
ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2
1,6349
ЛЕШТАНЕ
1550
0,5822
2557
6753
143
2612
7822
7822
7822
7685
549
772
920
920
6156
6156
6156
0,8925
0,1602
11,1057
0,2859
2,6177
2,6177
2,6177
1,0104
2,3344
0,1468
0,1200
0,1200
0,1932
0,1932
0,1932
УМЧАРИ
ГРОЦКА
БЕОГРАД КАРАЂОРЂЕВА 53
БЕОГРАД ВОЖД.КРУЖНИ ПУТ 6
ЗЕМУН ДАЛМАТИНСКА 69
ЛАПОВО ЊЕГОШЕВА 1
БЕОГРАД
11,1057
0,2859
2,6177
2,6177
2,6177
1,0104
2,4812
ЛЕШТАНЕ ГОРЊОМАЛСКА 70
ЛЕШТАНЕ
ГРОЦКА БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 90
ГРОЦКА
БЕОГРАД
БЕОГРАД ДРАГОСЛАВА
ЈОВАНОВИЋ 2
ГРОЦКА
ГРОЦКА БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
42
0,1200
0,1200
0,1932
0,1932
0,1932
ВИНЧА
ВРЧИН
УМЧАРИ01
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
ГРОЦКА
ГРОЦКА
ГРОЦКА
41,4468
ЛЕШТАНЕ
344
41,4468
12,0715
КАЛУЂЕРИЦА
760
12,0715
175,6156
КАМЕНДОЛ
49
6,1041
ДРАЖАЊ
ЗАКЛОПАЧА
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
ВИНЧА
БОЛЕЧ
БРЕСТОВИК
БРЕСТОВИК
КАМЕНДОЛ
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
КАМЕНДОЛ
ПУДАРЦИ
ЗАКЛОПАЧА
КАМЕНДОЛ
БРЕСТОВИК
РИТОПЕК
БОЛЕЧ
ЛЕШТАНЕ
УМЧАРИ
БОЛЕЧ
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
БОЛЕЧ
96
124
148
161
171
178
192
228
335
341
343
347
410
508
716
795
1046
1209
2251
2496
2656
2727
2782
2842
2844
6,5035
4,9742
13,6135
29,8201
24,8478
1,0475
0,4013
1,3560
1,4602
0,8047
0,7891
0,6938
3,7789
10,6547
55,4812
0,4557
0,3944
3,5094
0,7725
0,6963
6,9963
0,0171
0,0132
0,1400
0,0037
118
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ГРАДСКИ СИЗ ЗА КОМ.ДЕЛАТ. ГРАЂ.ЗЕМЉ. И ПУТЕВЕ
ГВС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖ. РАЗВОЈ,ПРО
ИЗВ.ИНЖЕЊЕРИНГ
ХОЛДИНГ "ГЕОСОНДА"
ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ СМИЉА
ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА СА ПО
БЕОГРАД
ИВАНОВИЋ ПЕТАР МАРКО
ИВАНОВИЋ СРЕТЕН ДИВНА
ИВАНОВИЋ СРЕТЕН ПЕТАР
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
65
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
66
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
67
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
68
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ
64
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
БОЛЕЧ
РИТОПЕК
УМЧАРИ
ГРОЦКА
КАЛУЂЕРИЦА
2850
2862
4167
10934
2795
0,0171
0,1206
0,0121
0,1366
0,5424
БЕОГРАД
0,5424
БЕОГРАД КНЕЗ=ДАНИЛОВА 46
0,6934
ВРЧИН
2038
0,6934
БЕОГРАД 27.МАРТА 99
ГРОЦКА БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 45
ВИНЧА МИХАЈИЛА ПЕТРОВИЋА-А
12
ВИНЧА ПРОФЕСОРА ВАСИЋА 50
РИТОПЕК ВИНОГРАДСКА 3
РИТОПЕК ВИНОГРАДСКА 3
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
0,0060
0,1932
ЛЕШТАНЕ
ГРОЦКА
412
6156
0,0060
0,1932
1,5779
ВИНЧА
563
1,5779
0,0640
0,0640
0,0640
0,8621
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
УМЧАРИ
УМЧАРИ01
УМЧАРИ
2518
2518
2518
257
3431
4167
0,0640
0,0640
0,0640
0,5954
0,2546
0,0121
ГРОЦКА
0,5855
БОЛЕЧ
2609
0,5855
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА АЛЕКСА 282
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА АЛЕКСАНДРА
282
БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСА
282
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
0,2979
КАЛУЂЕРИЦА
2200
0,2979
1,1072
ВРЧИН
7528
1,1072
0,2114
УМЧАРИ
3288
0,2114
5,1371
ВИНЧА
БЕГАЉИЦА
ГРОЦКА
560
1117
1542
2,1539
1,7875
1,1957
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2
0,0367
БЕГАЉИЦА
3155
0,0367
ЛЕШТАНЕ
162
0,5727
РИТОПЕК
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
ЛЕШТАНЕ
БЕГАЉИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
671
2400
2898
2400
3333
7984
2058
2505
2505
2505
2505
2906
1531
7017
2237
2237
256,9306
0,1190
0,1863
0,1190
0,3016
0,1413
0,8245
0,0536
0,0536
0,0536
0,0536
0,0660
0,0518
0,5951
0,0330
0,0330
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВ. ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДВОДЕ"
БЕОГРАД СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА
15
257,5033
ЈОВАНОВИЋ ЖИВКА
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ БОРИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР ЖИВОРАД
ЈП ДИРЕЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉ. УРБ.И ИЗГР
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМ.И ИЗ.БЕОГРАД
КНЕЖЕВИЋ МИЛОЈЕ СИМЕУН
КОЛАРЕВИЋ ЖИВОЈИН МИОДРАГ
КОЛАРЕВИЋ БОГОЉУБ ОЛГА
КОЛАРЕВИЋ МИОДРАГ ДРАГАН
КОЛАРЕВИЋ МИОДРАГ СВЕТЛАНА
КОСТИЋ КРСТА МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ ЛАЗАР МИЛОРАД
КОЏИЋ ДРАГОЉУБ МИЛКА
КОЏИЋ НИКОЛА СВЕТОЗАР
КОЏИЋ ПАНТА ВУКАШИН
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА И БЛАГОЈЕВИЋА 8
ЛЕШТАНЕ МАЛО ПОЉЕ 5
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2/А
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 84
ВРЧИН МИЛЕТА ЦЕРОВЦА 48
РИТОПЕК МАРШАЛА ТИТА 31
РИТОПЕК КАРАЋОРЋЕВА 31
РИТОПЕК КАРАЂОРЂЕВА 31
РИТОПЕК МАРШАЛА ТИТА 31
КАЛУЂЕРИЦА Ж.Ј.ШПАНЦА 21
БЕОГРАД КУМОДРАСКА 103
ВРЧИН БРАЦЕ ЈУГОВИЦА 6
ВРЧИН
ВРЧИН
0,1190
0,1863
0,1190
0,3016
0,1413
0,8245
0,0536
0,0536
0,0536
0,0536
0,0660
0,0518
0,5951
0,0330
0,0330
119
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
КРСТИЋ ЉУБИЦА
ЛУКИЋ СТАНИСЛАВ ЈЕЛЕНА
МАРИНКОВИЋ ДРАГОЉУБ ЉИЉАНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАМЕНДОЛ
МИЈАИЛОВИЋ ЖИВОТА МИЛОСАВ
МИЛАНОВИЋ МИЛОРАД ДРАГИЦА
МИЛИЋ ЖИВКО ИЛИЈА
МИЛИЋ СРЕТЕН БОЖИДАР
МИЛИЋ ТРИФУН ДИМИТРИЈЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ СТАНОЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ ЖИВОЈИН МИРОСАВА
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН МИОДРАГ
МИЛОВАНОВИЋ МИОДРАГ МИЛАН
МИЛОВАНОВИЋ МИОДРАГ СЛАЂАНА
МИЛОВАНОВИЋ РАДМИЛО АЛЕКСАНДАР
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РС
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МЛАДЕНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ ЗОРАН
МЛАДЕНОВИЋ СЛОБОДАН РАДОСЛАВ
НАРОДНИ ОДБОР КАНЦЕЛАРИА ОПШТИНА
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ
НЕДИЋ МИЛАН СТАНА
НЕШИЋ РАДИВОЈЕ ПЕТАР
НИКОЛИЋ РАДОЈКО БРАНКО
ОПШТЕНАРОДНА ИМОВИНА
114
ОПШТИНА ГРОЦКА
104
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
ОПШТИНА ГРОЦКА ПУТЕВИ
ОПШТИНА ГРОЦКА САМОВЛАСНА ЗАУЗЕЋА
УЗУРПАЦИЈЕ
ОШ "МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ- ЦЕРОВАЦ"
П.ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦИГЛЕ "ЦИГЛАР"
ПАНТИЋ ЖИВАН ТИХОМИР
ПАНТИЋ ИВАН ЈАВОРКА
ПАНТИЋ МИЛАН ВЕРА
ПАНТИЋ МИЛИВОЈЕ МИЛЕНА
ПАНТИЋ МИОДРАГ МИЛАН
ПАНТИЋ МИОДРАГ МИРЈАНА
ПАНТИЋ МИТАР ЕМИЛ
ГРОЦКА
БОЛЕЧ 20 ОКТОБРА 1
ВРЧИН БРАЦЕ ЈУГОВИЦА 1
ВРЧИН 29.НОВЕМБРА 23
КАМЕНДОЛ 21.МАЈА 107
ДРАЖАЊ 152
БЕОГРАД ПАНЧИЋЕВА 16
В. М. ЛУГ БИЛЦЕ 2
В. М. ЛУГ ЦВЕТКОВА ЦУПР. 77
В. М. ЛУГ 108
КАЛУЂЕРИЦА
РИТОПЕК М.ТИТА 42
БЕОГРАД ТОПАЛОВИЋЕВА 24
РИТОПЕК М.ТИТА 42
РИТОПЕК М.ТИТА 42
УМЧАРИ КОСОВСКА 17
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
БЕОГРАД
0,1932
0,1468
0,5951
1,8497
0,0557
0,1706
0,0607
0,1901
0,4018
0,1474
0,1005
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
1,3000
2,2951
0,0725
ГРОЦКА
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
КАМЕНДОЛ
ДРАЖАЊ
РИТОПЕК
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
УМЧАРИ
РИТОПЕК
ВРЧИН
6156
772
7017
3545
731
110
2269
385
388
387
2864
2431
2431
2431
2431
3091
2520
97
0,1932
0,1468
0,5951
1,8497
0,0557
0,1706
0,0607
0,1901
0,4018
0,1474
0,1005
0,1261
0,1261
0,1261
0,1261
1,3000
2,2951
0,0725
БЕОГРАД МИХАЈЛА ПУПИНА 2
0,0241
ЛЕШТАНЕ
ВИНЧА Х.ВОДА 14
ВРЧИН САВЕ КОВАЧЕВИЋА 2
ГРОЦКА БУЛ.НАР.ОСЛОБОЂЕЊА
УМЧАРИ
ГРОЦКА САВЕ КОВАЧЕВИЋА 2
ЛЕШТАНЕ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 16
ВРЧИН
ГРОЦКА БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
39
0,1615
0,0264
1,4372
1,0066
0,8989
0,1932
0,8047
0,3695
0,8245
ЛЕШТАНЕ
267
0,0241
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
ВРЧИН
ВРЧИН
УМЧАРИ01
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
1152
928
1331
94
1744
6156
341
2755
2058
0,1615
0,0264
1,4372
1,0066
0,8989
0,1932
0,8047
0,3695
0,8245
5,5392
БЕГАЉИЦА
115
1,4206
ГРОЦКА
0,1914
КАЛУЂЕРИЦА
ВИНЧА
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
541
553
2864
4352
1895
0,1180
0,1911
0,1005
3,7090
0,1914
ГРОЦКА
1,2437
БЕГАЉИЦА
1089
1,2437
ВРЧИН 29.НОВЕМБРА 13
ВИНЧА
РИТОПЕК АВАЛСКА 63
РИТОПЕК АВАЛСКА 61
РИТОПЕК АВАЛСКА 63
РИТОПЕК АВАЛСКА 61
РИТОПЕК АВАЛСКА 63
РИТОПЕК АВАЛСКА 63
РИТОПЕК АВАЛСКА 61
1,7549
2,9698
0,1205
0,0625
0,1205
0,0625
0,1205
0,1205
0,0625
ВРЧИН
ВРЧИН
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
487
139
2614
2161
2614
2161
2614
2614
2161
1,7549
2,9698
0,1205
0,0625
0,1205
0,0625
0,1205
0,1205
0,0625
120
126
127
128
129
130
131
132
133
134
ПАНТИЋ МИТАР ЗОРАН
ПАНТИЋ НИКОЛА МАРИЈА
ПАНТИЋ САВА МИТАР
ПАНТИЋ ТИХОМИР МИОДРАГ
ПАВЛОВИЋ ПАЈО НЕДЕЉКА
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР БОРИСЛАВКА
ПЕШИЋ БЛАГОЈЕ ВЛАДИМИР
ПЕШИЋ ТРИФУН ЦВЕТКО
ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ" А.Д.
РИТОПЕК АВАЛСКА 61
РИТОПЕК АВАЛСКА 63
РИТОПЕК АВАЛСКА 61
РИТОПЕК АВАЛСКА 63
ВИНЧА СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 1
РИТОПЕК МАРШАЛА ТИТА 31
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ КРУЖНИ ПУТ 3
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
0,0625
0,1205
0,0625
0,1205
1,2420
0,0536
0,0262
0,3179
275,5374
135
ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ" БОЛЕЧ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
6,6116
ЗЕМУН НЕМАЊИНА 6
136
137
138
139
140
141
142
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У
БЕОГРАДУ
ПП ХЕМОЛ ПП
ПРЕДУЗЕЋЕ " ПТТ" САОБРАЋАЈА
ПРЕДУЗЕЋЕ ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ"
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ГРАЂЕВИСКОГ МАТЕРИЈАЛА
И ТЕХНИЧКЕ РОБЕ А
ПРИВ.ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОИЗ.ПРОМ АСПРОМ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
ЂЕРДАП"ПО
143
144
145
146
147
148
ПУТНИКОВИЋ АНТОНИЈЕ БОРКА
ПУТНИКОВИЋ БРАНИСЛАВ РАДОМИР
РАЈИЋ МИХАИЛО СТЕВАН
РАКИЋ МИРКО БРАНИСЛАВА
РАНИСАВЉЕВИЋ СТАНИСЛАВ ВЕРА
РИСТИЋ СТАМЕНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
149
РИСТОВ ГЛИГОР БЛАЖО
150
151
152
РО ПАРТИЗАНСКИ ПУТ
САВЕЗНА ЈАВНА УСТАНОВА ГЕОМАГНЕТСКИ ЗАВОД
СИМИЋ ДРАГИЊА НЕБОЈША
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
ВИНЧА
РИТОПЕК
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
БРЕСТОВИК
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
КАМЕНДОЛ
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
ЛЕШТАНЕ
РИТОПЕК
КАЛУЂЕРИЦА
УМЧАРИ
ЗАКЛОПАЧА
ВИНЧА
ЗАКЛОПАЧА
2161
2614
2161
2614
2934
2505
146
145
44
250
265
653
700
738
991
1088
2140
2964
3391
4599
782
3596
3909
0,0625
0,1205
0,0625
0,1205
1,2420
0,0536
0,0262
0,3179
3,8644
66,4790
0,0735
0,3763
19,5171
1,1183
0,4039
0,0943
155,6817
25,5645
0,9906
1,3738
2,6549
3,1755
0,7812
53,4354
ВИНЧА
558
53,4354
ВИНЧА МИЛИЦЕ СРПКИЊЕ 6
БОЛЕЧ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ
0,0907
0,1092
1,4288
ВРЧИН
БОЛЕЧ
БЕГАЉИЦА
7395
755
3206
0,0907
0,1092
1,4288
БЕОГРАД ХЕРЦЕГОВАЧКА 4/6
0,8177
ВИНЧА
3511
0,8177
ВРЧИН БЕОГРАДСКА 28
0,4262
ВРЧИН
7190
0,4262
КЛАДОВО ТРГ КРАЉА ПЕТРА 1
2,5205
БРЕСТОВИК
1121
1,9966
0,0653
0,0653
1,2236
0,2141
0,1468
0,1005
ВИНЧА
РИТОПЕК
ГРОЦКА
РИТОПЕК
РИТОПЕК
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
1443
1560
6230
2574
2574
1424
895
772
2864
0,2007
0,0846
0,2386
0,0653
0,0653
1,2236
0,2141
0,1468
0,1005
0,0500
КАЛУЂЕРИЦА
2446
0,0500
7,9444
0,0750
0,1932
ВРЧИН
БРЕСТОВИК
ГРОЦКА
7226
144
6156
7,9444
0,0750
0,1932
РИТОПЕК ШУМАДИЈСКА 8
РИТОПЕК ШУМАДИЈСКА 8
ВРЧИН МИЛЕТА ЦЕРОВЦА 27
БЕОГРАД ПРОТЕ ЂУРИЋА 17
КАЛУЂЕРИЦА БУЛ.РЕВОЛУЦИЈЕ 9
БЕОГРАД ИВАНКОВСКА 8
КАЛУЂЕРИЦА
ДРАГОЉ.СТОЈАНОВИЋА 25
БЕОГРАД ТАКОВСКА 6
БРЕСТОВИК ПУТ ЗА УМЧАРЕ 3
ГРОЦКА ХАЈДУК-СТАНКА 68
121
153
154
155
156
157
158
СИМИЋ СТАНИСЛАВ ЖИВКА
СО.ГРОЦКА ОСИЗ-ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ ЛАНЕ
СОЈКИЋ МИЛИСАВ РАТКА
СОЈКИЋ РАТКО ДИМИТРИЈЕ
СОЈКИЋ РАТКО ПРЕДРАГ
СОЈКИЋ ЂУРЂЕ РАДМИЛА
159
СПАСОЈЕВИЋ МИЛИЦА
160
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
СПАСОЈЕВИЋ ЗАГОРКА
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА АРХИЕПИСКОПИЈЕ
БЕОГРАДСКО КАРЛОВАЧК
СТАНИМИРОВИЋ РАДОЈЕ РАДМИЛА
СТАРЧЕВИЋ МИЛИВОЈЕ ГОРАН
СТАРЧЕВИЋ ПЕТАР ДРАГИВОЈЕ
СТАРЧЕВИЋ ЉУБОМИР БОРИВОЈЕ
СТАРЧЕВИЋ ЉУБОМИР БРАНИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ БЛАГОЈЕ ЖИВАН
СТЕВАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ ИЛИЈА
СТЕВАНОВИЋ НАТАЛИЈА
СТЕВАНОВИЋ ЂУРЂЕ ЉИЉАНА
СТЕВИЋ САВИНА РАДМИЛА
172
СТОЈАДИНОВИЋ ДАНИЦА
173
СТОЈАНОВИЋ СТАНОЈКО ВЛАДА
174
ТОДОРОВИЋ ЖИВОЈИН БОГДАН
161
175
176
177
ТРГОВ.ПРЕДУЗЕЋЕ ЗВЕЗДАРА
ВАЉАОНИЦА БАКРА "СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН"
ВАСИЋ БЛАГОЈЕ РАДОЈИЦА
ВОЋАР.ВИНОГРАД. ПЛАНТАЖА У ИЗГРАДЊИ
178
САМОВЛ.ЗАУЗЕЋА УЗУРПАЦИЈЕ
179
ВУЧКОВИЋ ЖИВОЈИН ДРАГИЦА
180
ВУЧКОВИЋ БОЖА ЗОРАН
181
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ГРОЦКА"
182
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАКЛОПАЧА
183
ЂОКАНОВИЋ ЖЕЛИМИР МИЛАН
184
ЋИРИЋ АНДРИЈА ДРАГОЉУБ
185
ЋИРИЋ АНДРИЈА ТОДОР
Укупно
*Извор података РГЗ
КАЛУЂЕРИЦА БУЛ.РЕВОЛУЦИЈЕ 7
ГРОЦКА
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 28
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 28
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 28
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 28
БЕОГРАД ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА
35
БЕОГРАД РАЉСКА 1
0,1468
0,0080
0,1205
0,1205
0,1205
0,1205
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
РИТОПЕК
772
2701
2488
2488
2488
2488
0,1468
0,0080
0,1205
0,1205
0,1205
0,1205
0,1054
ЛЕШТАНЕ
1045
0,1054
0,1054
ЛЕШТАНЕ
1045
0,1054
БЕОГРАД КРАЉА ПЕТРА 5
0,4515
БОЛЕЧ
2551
0,4515
ВРЧИН ЖЕЛЕЗНИЧКА 17
ВРЧИН МОСТАРСКА 18/А
ВРЧИН МОСТАРСКА 18
ВРЧИН МОСТАРСКА 10
ВРЧИН МОСТАРСКА 10
ЛЕШТАНЕ ГРОБЉАНСКА 14
ЛЕШТАНЕ
БОЛЕЧ ЈУМБИНА 11
РИТОПЕК КОСМАЈСКА 32
ВРЧИН ДУНАВСКА 14
БЕОГРАД ВАТРОСЛАВА ИЛИНСКОГ
6/3
БОРЧА Р.МИЉИЦА 35
ЛЕШТАНЕ ИСИДОРА
БОГДАНОВИЋА 2
БЕОГРАД ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 20
СЕВОЈНО
УМЧАРИ ПРОЛЕТЕРСКА 27
0,1406
1,4267
1,4267
1,4267
1,4267
0,8576
0,8576
0,0485
0,1203
0,5270
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
РИТОПЕК
ВРЧИН
6366
7423
7423
7423
7423
948
948
3608
2846
6198
0,1406
1,4267
1,4267
1,4267
1,4267
0,8576
0,8576
0,0485
0,1203
0,5270
0,0485
КАЛУЂЕРИЦА
3608
0,0485
0,0600
ЛЕШТАНЕ
861
0,0600
0,8954
ЛЕШТАНЕ
967
0,8954
0,6902
0,1208
1,3000
ВРЧИН
ВРЧИН
УМЧАРИ
2613
2903
3091
0,6902
0,1208
1,3000
БОЛЕЧ
0,1862
КАЛУЂЕРИЦА
543
0,1862
РИТОПЕК АВАЛСКА 55
РИТОПЕК КАРАЂОРЂЕВА 109
ПУДАРЦИ
ЗАКЛОПАЧА
БЕОГРАД СУСЕДГРАДСКА 14/А
В. М. ЛУГ ЛИВАДСКА 14
В.М.ЛУГ ЛИВАДСКА 16
0,0620
0,0620
0,0516
2,2615
0,0723
0,2040
0,1049
РИТОПЕК
РИТОПЕК
ПУДАРЦИ
РИТОПЕК
БОЛЕЧ
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
3575
3575
401
780
1448
401
2965
0,0620
0,0620
0,0516
2,2615
0,0723
0,2040
0,1049
938,4036
122
Табела 12.
КО
Коришћење без плаћања
накнаде
Назив корисника
Пољопривредни факултет Универзитета у
Београду
Број поседовног
листа/листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура
Класа
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
678/100
778/2
1074/1
1412
1418/2
1420/1
1420/2
1421/1
1421/2
1422/1
1422/2
1423/1
1423/2
1424
1425
1426
1427
1428/1
1428/2
1429
1430
1431
1432
1433/1
1433/2
1434/1
1434/2
1441/1
1528
2264/8
2264/9
2264/12
2264/13
2264/14
2264/15
2265/1
2265/3
2265/16
2265/19
2348/1
2493/3
2494
2507/1
2507/2
2508
2509
2510
2511
2512
2513
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Ливада
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2
2
3
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
5
4
4
4
3
5
5
3
2
Површина
(ха)
КО Винча
0,0671
0,0712
0,4683
3,3919
1,1820
0,2607
0,2767
1,2510
0,4291
0,1905
0,2346
0,2767
0,2606
0,8824
0,6697
0,5494
0,5163
0,2040
0,2025
0,4181
0,2246
0,3375
0,3910
0,2406
0,0186
0,8221
0,7499
1,4089
0,0843
0,0475
0,0224
0,0078
0,0058
0,0168
0,0184
0,1075
0,4425
0,1020
0,0060
0,0892
0,0560
0,4022
0,1166
0,1413
0,5907
0,0689
0,2262
0,2011
0,0578
0,2338
123
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
Укупно КО
Винча
2515
2516
2517
2518
2520
2521/1
2521/2
2522/1
2523
2524/1
2524/2
2524/3
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531/2
2532
2533
2534/1
2534/2
2535
2592
2593/1
2593/2
2594/1
2594/2
2594/3
2594/4
2595
2596/1
2596/2
2597
2599/3
2600/1
2600/2
2601/1
2601/2
2601/3
2601/4
2601/5
2601/8
2601/9
2608/1
2608/6
2610/1
2610/2
2610/3
2610/4
2610/5
2610/6
2611/2
2612/2
2661/4
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Пашњак
Воћњак
Виноград
Воћњак
Воћњак
Виноград
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Воћњак
Воћњак
Њива
Воћњак
Воћњак
Њива
Воћњак
Виноград
Пашњак
Врт
Њива
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Њива
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
1
4
3
4
4
4
1
1
2
1
1
2
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
0,5832
0,4676
0,4525
0,5990
1,1810
0,7280
0,6980
1,4135
1,5235
0,2620
0,3007
0,0250
0,5681
0,6838
1,5355
1,5536
0,8045
1,0994
6,3170
1,1169
0,6440
1,2377
0,6239
0,5333
0,0911
1,3535
0,2466
1,0265
0,6239
0,2541
0,4277
2,4228
1,3586
0,4025
2,1109
0,0394
3,4753
0,2551
0,3445
0,4606
0,2563
0,0869
0,0874
0,1859
0,8031
0,5729
0,1608
0,1287
0,1181
0,0412
0,0226
0,0387
0,0236
0,2171
0,2412
0,2860
62,1561
124
КО Калуђерица
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
366/1
366/2
366/3
366/4
366/5
366/6
366/7
366/8
366/10
366/11
366/12
366/13
366/14
366/15
366/18
366/19
366/20
366/21
366/22
366/23
366/26
366/27
366/28
366/29
Виноград
Воћњак
Воћњак
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Воћњак
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Укупно КО
Калуђерица
КО Лештане
2,3679
1,4758
2,5598
0,5412
0,0175
1,0160
0,6659
0,9621
0,0898
0,0919
0,8808
0,8412
0,8689
0,8750
0,3396
0,0012
0,0057
0,0107
0,0206
0,4810
0,0048
0,0041
0,0812
0,0040
14,2067
234
234
234
234
234
41/3
41/6
41/8
41/9
1128/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно КО
Лештане
Укупно ГО Гроцка
2
3
2
3
3
0,3098
0,3505
0,1329
0,3114
0,1314
1,2360
77,5988
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Гроцка
125
Табела 15.
КО
Бегаљица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Шарановац
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
1
115
3010/2
Култура и класа
Воћњак 2.класе
Укупно 1
Салаш
2
115
4810/1
Њива 5.класе
Козјак
3
1089
3/2
Њива 4.класе
Бањица
4
2347
5082/1
Њива 3.класе
Лињак
Укупно 5
Укупно КО
Бегаљица
*Извор података РГЗ
5
3206
5150/2
Њива 3.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Табела 15.
КО
Брестовик
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Караула
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,0400
0,0400
0,4703
0,4703
0,5035
0,5035
0,8645
0,8645
1,3752
1,3752
3,2535
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
6
44
1477/3
6
44
1477/4
6
44
1477/6
6
44
1480/2
6
44
1481/4
6
44
1482/1
6
44
1482/3
6
44
1482/6
6
44
1483/4
6
44
1483/6
6
44
1484/2
6
44
1484/4
Култура и класа
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 6
Караула
Караула
Караула
7
7
7
228
228
228
1497/2
1497/3
1497/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Вртлог
Вртлог
8
8
1046
1046
170/6
170/8
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Укупно 7
Укупно 8
Укупно КО
Брестовик
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,1430
0,0627
0,0230
0,0240
0,1149
0,3444
0,1180
0,0060
0,0660
0,1200
0,0050
0,0880
1,1150
0,0601
0,5905
0,0275
0,6780
0,0628
0,0686
0,1315
1,9245
126
Табела 15.
КО
Врчин
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Свинчине
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
9
487
1466/1
Култура и класа
Њива 4.класе
Укупно 9
Доња
Доња
Доња
Доња
Доња
Доња
Доња
Доња
махала
махала
махала
махала
махала
махала
махала
махала
10
10
10
10
10
10
10
10
2058
2058
2058
2058
7423
7423
7423
7423
5412
5413/1
5413/2
5413/3
5410
5411/1
5411/2
5411/3
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Црквиште
Црквиште
Црквиште
11
11
11
4352
4352
4352
2767/5
2767/6
2768/5
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Црквиште
Црквиште
Црквиште
Црквиште
12
12
12
12
4352
4352
4352
4352
2769/4
2769/5
2769/6
2770/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Код насипа
Код насипа
13
13
6198
6198
3159/7
3159/8
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Карагача
14
6366
904/3
Њива 3.класе
Страна
15
7190
2975/3
Њива 5.класе
Код насипа
16
7190
3270/5
Ливада 2.класе
17
17
17
17
7423
7423
7423
7423
5425/1
5425/2
5425/4
5425/5
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Малозучке ливаде
18
7607
654/6
Њива 3.класе
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
Малозучке
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
661/1
661/2
662/2
662/3
662/4
821/1
821/2
821/3
821/4
821/5
821/6
821/7
821/8
822/1
822/2
823/1
823/2
823/3
825/1
825/2
825/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
20
20
8171
8171
5169/2
5169/3
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
21
7017
997/1
Њива 4.класе
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Доња
Доња
Доња
Доња
махала
махала
махала
махала
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 17
Укупно 18
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
ливаде
Укупно 19
Село
Село
Укупно 20
Код насипа
Укупно 21
Укупно КО
Врчин
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,7074
0,7074
0,2895
0,2730
0,1343
0,1277
0,1276
0,0917
0,0618
0,0618
1,1674
0,0530
0,0520
0,0379
0,1429
0,1104
0,0773
0,0306
0,1182
0,3365
0,2847
0,1575
0,4422
0,1406
0,1406
0,2143
0,2143
0,2119
0,2119
0,8004
0,1599
0,0709
0,0526
1,0838
0,5758
0,5758
0,1986
0,1494
0,1184
0,1204
0,1238
0,1474
0,1353
0,2598
0,0311
0,0316
0,1210
0,1153
0,0261
0,2041
0,2102
0,2534
0,4303
0,1319
0,0324
0,0492
0,0786
2,9683
0,2494
0,0382
0,2876
0,5951
0,5951
8,8738
127
Табела 15.
КО
Гроцка
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Дубочај
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
22
148
1289
Култура и класа
Њива 2.класе
Укупно 22
Река
Река
Река
Река
23
23
23
23
148
148
148
148
2005
2006
2007
2008
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Река
Река
Река
Река
24
24
24
24
148
148
148
148
2012/2
2013/2
2013/3
2013/4
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Река
25
148
2017/2
Њива 2.класе
Река
26
148
2049
Воћњак 1.класе
Ћосин поток
Ћосин поток
Ћосин поток
27
27
27
148
148
148
2220/5
2220/59
2220/60
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Гавран
28
148
2301/2
Воћњак 1.класе
Суваје
29
148
2545/1
Пашњак 2.класе
Суваје
30
148
2545/3
Пашњак 2.класе
Велико поље
Велико поље
31
31
148
148
3108/8
3108/35
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Велико поље
32
148
3108/15
Њива 3.класе
Велико поље
33
148
3108/18
Њива 4.класе
Гавран
Гавран
34
34
1424
1424
2625/2
2625/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно КО
Гроцка
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2716
0,2716
0,3286
0,4461
0,3324
0,5933
1,7004
0,9405
0,3448
0,0643
0,1140
1,4636
3,1731
3,1731
0,1422
0,1422
0,2407
0,2057
0,3904
0,8368
0,1749
0,1749
0,5961
0,5961
0,3323
0,3323
0,3258
0,6392
0,9650
0,7972
0,7972
0,5896
0,5896
0,6157
0,6079
1,2236
12,2664
128
Табела 15.
КО
Дражањ
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Стублине
Потоци
Потоци
Потоци
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
35
96
495/2
35
96
495/3
35
96
495/4
35
96
495/5
Култура и класа
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 35
Потоци
36
96
559
Њива 5.класе
Кућерине
Потоци
Кућарина
37
37
37
96
96
96
1494/1
1494/2
1494/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Бањица
38
96
1720/1
Њива 6.класе
Бањица
39
250
1
Ливада 2.класе
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
13/1
13/2
13/3
13/4
14/1
14/2
14/3
15/1
15/2
15/3
16/1
16/2
17/1
17/2
1653/1
1653/2
1653/3
1654/1
1654/2
1654/5
1654/6
1655/1
1655/2
1655/3
1656
17/3
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Бањица
Бањица
41
41
250
250
28
28
Њива 6.класе
Пашњак 3.класе
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
42
42
42
42
42
42
42
42
250
250
250
250
250
250
250
250
31/2
33/1
33/2
34
35
45/1
36
1696
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Бањица
Бањица
43
43
250
250
41
42
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
44
44
44
44
250
250
250
250
1699
1700
1705
48
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Бањица
Бањица
Бањица
45
45
45
250
250
250
132/1
132/3
132/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Бањица
46
250
1719/1
Њива 5.класе
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,6111
0,5477
0,6001
0,5574
2,3163
0,1925
0,1925
0,7865
0,7471
0,4167
1,9503
0,5190
0,5190
0,5953
0,5953
0,4121
0,6832
0,0107
0,0317
1,0848
0,1901
0,1132
0,5057
0,1457
0,0432
0,9577
0,0503
0,0372
0,0601
0,0156
0,0701
0,0292
0,9342
0,0362
0,0268
0,0173
0,3155
0,1515
0,1439
0,0627
0,0806
6,2093
0,6617
0,6040
1,2657
0,9255
0,5455
0,5641
0,8977
0,4648
0,3350
0,9245
1,6140
6,2711
0,2220
0,2432
0,4652
0,9480
0,9549
0,5784
0,8839
3,3652
1,6719
0,4397
0,4736
2,5852
0,0751
129
Крушик
46
250
134/5
Њива 5.класе
Под гајем
Ораси
Ораси
47
47
47
250
250
250
170/1
328
329
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Петроњак
48
250
384
Њива 5.класе
Стублине
Стублине
49
49
250
250
428/2
431
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Режинац
50
250
607/1
Њива 4.класе
Водице
Водице
51
51
250
250
615/4
616/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Водице
52
250
616/1
Њива 5.класе
Ливадице
Ливадице
Ливадице
Ливада
Ливада
53
53
53
53
53
250
250
250
250
250
1166/2
1166/4
1167/1
1169/1
1169/10
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Новачка
Новачка
54
54
250
250
1193/3
1195/1
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ковачевац
55
250
1205/2
Њива 4.класе
Стублине
56
250
1304/2
Ливада 3.класе
Стублине
Стублине
57
57
250
250
1342/3
1342/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Стублине
58
250
1355/4
Њива 5.класе
Ливада
59
250
1510/4
Њива 4.класе
Ливаде
60
250
1590/6
Њива 4.класе
Ливада
61
250
1593/2
Њива 4.класе
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
62
62
62
62
62
250
250
250
250
250
1658/2
1659/2
1660/2
1661
1662
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
Бањица
63
63
63
63
63
63
63
63
250
250
250
250
250
250
250
250
1663/2
1665/1
1665/2
1667/1
1667/2
1667/3
1668
1669
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Бањица
64
250
1685
Њива 6.класе
Бањица
65
250
1693
Њива 6.класе
Бањица
66
250
1694
Њива 6.класе
Бањица
67
250
1695
Њива 6.класе
Бањица
68
250
1748
Њива 5.класе
Бајчине њиве
69
250
2109/5
Њива 5.класе
Грабовац
70
250
2887/2
Њива 3.класе
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
0,3338
0,4089
0,3676
0,2092
0,2101
0,7869
0,1796
0,1796
0,4455
0,6271
1,0726
0,4545
0,4545
0,0579
0,0468
0,1047
0,0592
0,0592
0,2014
0,0086
0,2832
0,3219
0,1224
0,9375
0,1557
1,2055
1,3612
0,2930
0,2930
0,2546
0,2546
0,0763
0,0863
0,1626
0,2975
0,2975
0,3340
0,3340
0,0574
0,0574
0,1282
0,1282
0,0671
0,2230
0,1087
0,6921
2,3980
3,4889
0,0307
0,6860
0,0141
0,2146
0,1243
0,0750
0,4143
0,0480
1,6070
1,1865
1,1865
1,7015
1,7015
0,2837
0,2837
3,7611
3,7611
1,6192
1,6192
0,3150
0,3150
0,2383
0,2383
130
Кованлук
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Кованлук
71
71
71
71
71
250
250
250
250
250
2887/5
2887/14
2887/15
2887/17
2887/18
Воћњак 4.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Воћњак 4.класе
Шевкаћ
72
250
2894/2
Ливада 3.класе
Трстена
73
250
3033/2
Ливада 4.класе
Трстена
74
250
3034/1
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
0,2253
0,2253
Трстена
75
250
3042/1
Трстена
75
250
3043/1
Трстена
76
250
3034/3
Трстена
76
250
3037/1
Трстена
76
250
3038/1
Трстена
76
250
3038/3
Трстена
Трстена
76
76
738
738
3035
3036/1
Трстена
77
250
3041
Трстена
77
250
3044
Трстена
77
265
3045
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 75
Њива 4.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Пашњак 6.класе
Ливада 4.класе
Укупно 76
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 77
0,0760
0,0706
0,1466
0,1675
0,3012
0,1366
0,1505
0,2788
0,3732
1,4078
0,1824
0,2223
0,0212
0,4259
Раља
78
250
3052
Трстена
78
250
3049
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 78
0,1430
0,0557
0,1987
Раља
79
250
3051/1
Трстик-мочвара
2.класе
Раља
Раља
80
80
250
250
3053/3
3226
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Раља
Раља
81
81
250
250
3057/1
3058/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Раља
Раља
Раља
Раља
82
82
82
82
250
250
250
250
3075/1
3087/3
3088
3079
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Раља
83
250
3080
Ливада 5.класе
Раља
Раља
Раља
Раља
84
84
84
84
250
250
250
250
3086/2
3087/1
3087/4
3087/5
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Раља
85
250
3100
Ливада 4.класе
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
86
86
86
86
86
86
86
86
250
250
250
250
250
250
250
250
3103/1
3103/2
3103/3
3108
3110
3121/2
3122
3103/4
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
0,6246
0,8453
0,1923
0,1934
0,2611
2,1167
0,7395
0,7395
0,0363
0,0363
0,0504
0,0504
0,1106
0,9398
1,0504
0,0736
0,0912
0,1648
0,4150
0,3420
0,3492
0,7817
1,8879
0,8958
0,8958
0,0910
0,1084
0,1015
0,1020
0,4029
0,3264
0,3264
0,2467
0,4585
0,3754
0,2085
0,1655
0,4070
0,1072
0,1746
2,1434
131
Раља
87
250
3106
Њива 3.класе
Раља
88
250
3115/1
Ливада 5.класе
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
Раља
89
89
89
89
89
89
250
250
250
250
250
250
3116/2
3117/1
3118/1
3118/2
3118/3
3119
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ћулук
90
250
3140/2
Њива 5.класе
Раља
Раља
Раља
91
91
91
250
250
250
3153/1
3158
3175/1
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Раља
Раља
Ресановац
Ресановац
Ресановац
Ресановац
Ресановац
Ресановац
Ресановац
Ресановац
Ресановац
Ресановац
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3178
3179
3180/1
3180/2
3180/3
3180/4
3181/1
3204/3
3204/4
3205
3206
3181/2
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Ресановац
93
250
3196
Ливада 5.класе
Раља
94
250
3222/1
Ливада 3.класе
Раља
95
250
3222/3
Ливада 3.класе
Раља
Раља
96
96
250
1088
3233/1
3233/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Раља
97
250
3243/1
Њива 3.класе
Бело брдо
Врљаје
98
98
250
250
3445
3446/1
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Раља
99
265
3055
Ливада 5.класе
Раља
100
653
3165
Њива 5.класе
Трстена
101
738
3450/2
Ливада 6.класе
Раља
Раља
102
102
991
991
3232/1
3232/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 87
Укупно 88
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно КО
Дражањ
*Извор података РГЗ
0,3335
0,3335
0,5586
0,5586
0,5082
0,4657
0,4648
0,2302
0,2562
0,6713
2,5964
0,5363
0,5363
0,0218
0,1039
0,1853
0,3110
0,3262
0,1666
0,1733
0,2548
0,1909
0,2447
0,0531
0,1234
0,0884
0,1578
0,1727
0,0916
2,0435
0,3121
0,3121
0,7582
0,7582
0,2344
0,2344
1,3008
0,0943
1,3951
0,4492
0,4492
0,1531
0,0221
0,1752
0,0311
0,0311
0,1882
0,1882
0,0935
0,0935
0,0967
0,1053
0,2020
69,2657
132
Табела 15.
КО
Камендол
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Парлошка раван
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
103
49
379/1
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 103
Изворац
104
49
1096/5
Ливада 2.класе
Липски луг
105
49
1521/2
Њива 4.класе
Сладуње
Сладуње
Сладуње
106
106
106
49
410
410
1808/2
1805/2
1805/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Сладуње
107
49
1820
Њива 5.класе
Црне баре
Црне баре
108
108
49
49
1850
1850
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Велика њива
109
49
2121/4
Њива 6.класе
Раван
110
335
2668/1
Њива 4.класе
Сладуње
Сладуње
111
111
410
410
1805/1
1805/4
Сладуње
111
410
1805/4
Сладуње
111
410
1805/5
Сладуње
111
410
1805/5
Сладуње
111
410
1805/6
Ливада 2.класе
Њива 5.класе
Остало
земљиште
Њива 5.класе
Остало
земљиште
Њива 5.класе
Липе
112
700
330
Њива 4.класе
Липска бара
113
700
407
Њива 4.класе
Липска бара
114
700
419
Виноград 2.класе
Липска бара
115
700
428/2
Виноград 2.класе
Мала раван
116
700
460
Њива 4.класе
Мала раван
117
700
471
Њива 3.класе
Крчевине
118
700
710/2
Њива 5.класе
Крчевине
119
700
710/3
Ливада 3.класе
Мала раван
120
700
1226
Њива 3.класе
Липска раван
121
700
1304/2
Њива 3.класе
Орепак
122
700
1306
Виноград 2.класе
Липска раван
123
700
1313/2
Њива 3.класе
Липска раван
Липска раван
Орепак
124
124
124
700
700
700
1315/1
1315/2
1338/1
Њива 3.класе
Виноград 2.класе
Воћњак 2.класе
Орепак
125
700
1337/1
Виноград 2.класе
Орепак
126
700
1341
Њива 4.класе
Оглавак
Оглавак
127
127
700
700
1381/5
1381/9
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Шајковача
128
700
1406/2
Њива 5.класе
Шајковача
Шајковача
129
129
700
700
1412/1
1412/1
Њива 4.класе
Виноград 2.класе
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно 111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,3871
0,3871
0,1695
0,1695
0,3355
0,3355
1,4703
0,3659
0,3730
2,2092
0,6205
0,6205
0,5222
0,2583
0,7805
1,2195
1,2195
0,2920
0,2920
0,1257
0,0280
0,0014
0,1170
0,0039
0,2448
0,5208
0,5081
0,5081
0,3859
0,3859
0,2213
0,2213
0,1201
0,1201
0,2586
0,2586
0,5017
0,5017
0,5780
0,5780
0,6094
0,6094
0,3035
0,3035
0,1434
0,1434
1,0440
1,0440
0,7905
0,7905
0,5865
0,2732
0,1901
1,0498
0,5147
0,5147
0,3295
0,3295
0,0770
0,0432
0,1202
0,1985
0,1985
0,4340
0,1182
133
Шајковача
129
700
1412/2
Њива 5.класе
Шароња
Шароња
130
130
700
700
1464/1
1464/2
Њива 5.класе
Виноград 2.класе
Шароња
131
700
1467
Виноград 2.класе
Орепак
Орепак
132
132
700
700
1486/1
1486/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Жеровљин
133
700
1682/5
Њива 5.класе
Сладуње
134
700
1714/2
Њива 6.класе
Мађарска раван
135
700
1735/2
Њива 4.класе
Жеровљин
136
700
1770/3
Њива 5.класе
Жеровљин
137
700
1800
Њива 5.класе
Сладуње
Сладуње
138
138
700
700
1808/5
1808/6
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Сладуње
139
700
1808/8
Њива 5.класе
Црне баре
140
700
1888/2
Њива 4.класе
Село
141
700
2137/2
Воћњак 3.класе
Осовље
142
700
2857
Њива 5.класе
Црне баре
143
700
2999/3
Њива 5.класе
Орепак
144
731
1314/2
Виноград 2.класе
145
795
954
Њива 5.класе
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Орлово брдо
Укупно 145
Укупно КО
Камендол
*Извор података РГЗ
0,5650
1,1172
1,4269
0,4386
1,8655
0,7099
0,7099
0,4302
0,4455
0,8757
0,2400
0,2400
0,6575
0,6575
0,1492
0,1492
0,1205
0,1205
1,1749
1,1749
0,1762
0,4759
0,6521
0,1897
0,1897
0,4504
0,4504
0,2290
0,2290
0,4577
0,4577
0,6343
0,6343
0,0557
0,0557
0,2127
0,2127
24,0037
134
Табела 15.
КО
Пударци
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Велике ливаде
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
146
401
307/1
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 146
Хумка
147
508
17/1
Њива 5.класе
Хумка
148
508
143/2
Њива 5.класе
Велике ливаде
Велике ливаде
Велике ливаде
149
149
149
508
508
508
414/1
414/2
414/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пашњак 2.класе
Велико брдо
150
508
616/1
Њива 4.класе
Горње росоје
151
508
864
Њива 5.класе
Горње росоје
152
508
872
Њива 5.класе
Село
Село
153
153
508
508
2176
2177
Њива 5.класе
Воћњак 3.класе
Липовник
154
508
2322/2
Њива 3.класе
Спахијско
155
508
3152/1
Њива 4.класе
Спахијско
Укупно 156
Укупно КО
Пударци
*Извор података РГЗ
156
508
3167/1
Њива 3.класе
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,0516
0,0516
0,3933
0,3933
0,4125
0,4125
0,1062
0,1586
0,2068
0,4716
0,3846
0,3846
0,9234
0,9234
0,3003
0,3003
0,0606
0,0632
0,1238
0,2103
0,2103
1,1976
1,1976
0,9360
0,9360
5,4050
135
Табела 15.
КО
Умчари
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Раља
Раља
Раља
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
157
257
6540/2
157
257
6541/2
157
257
6542/2
Култура и класа
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 157
Осовље
158
2656
86
Њива 4.класе
Транска
Транска
Транска
159
159
159
2656
2656
2656
1021
1021
1021
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Виноград 3.класе
Чаваљ
Чаваљ
Чаваљ
160
160
160
2656
2656
3091
2331/9
2331/9
2331/10
Њива 5.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Улићевац
161
2656
4293
Ливада 6.класе
Окутак
162
2656
4351
Ливада 4.класе
Липовица
163
2656
6229
Њива 5.класе
Липовица
Липовица
164
164
2656
2656
6230/8
6230/9
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Липовица
165
2656
6230/13
Њива 5.класе
Раља
166
3288
4727/4
Ливада 4.класе
Липовник
167
4599
85/6
Њива 6.класе
Багаз
168
4599
280/1
Њива 4.класе
Камена вода
169
4599
824
Пашњак 3.класе
Јазбине
170
143
2319
Пашњак 5.класе
Јазбине
Јазбине
171
171
143
143
2320/2
2321
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Белуће
172
143
4799
Њива 6.класе
Зелена бара
173
143
4947/6
Њива 4.класе
Зелена бара
174
143
5198/1
Њива 4.класе
175
1744
280/9
Њива 4.класе
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
Укупно 169
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
Багаз
Укупно 175
Укупно КО
Умчари
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2580
0,1801
0,0305
0,4686
1,2293
1,2293
0,1232
0,0556
0,6757
0,8545
0,5333
0,1274
1,3000
1,9607
0,0726
0,0726
0,3530
0,3530
1,2400
1,2400
0,1100
0,3700
0,4800
0,3700
0,3700
0,2114
0,2114
0,5700
0,5700
0,4050
0,4050
0,3635
0,3635
0,1058
0,1058
0,0858
0,0679
0,1537
0,7053
0,7053
0,0952
0,0952
0,5300
0,5300
0,3239
0,3239
10,4925
136
Табела 15.
КО
Болеч
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Виногради
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
176
178
906
Култура и класа
Њива 4.класе
Укупно 176
Велики луг
177
178
949/2
Њива 3.класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
178
178
178
178
2251
2251
2251
2251
1050/1
1050/2
1050/3
1050/4
Виноград 3.класе
Воћњак 2.класе
Њива 4.класе
Воћњак 2.класе
Велики луг
Велики луг
179
179
2609
2609
953/1
953/1
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Укупно 177
Укупно 178
Укупно 179
Укупно КО
Болеч
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Винча
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Карлице
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,2360
0,2360
0,2028
0,2028
0,0893
0,0693
0,0250
0,0095
0,1931
0,1620
0,4235
0,5855
1,2174
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
180
171
645/9
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 180
Клупе
181
171
900/67
Њива 3.класе
Велика
Липовица
182
171
1041/2
Њива 4.класе
Страна
Кованлук
183
183
171
171
1189/5
1189/8
Њива 3.класе
Врт 2.класе
Страна
184
171
1560/2
Страна
184
171
1560/2
Њива 3.класе
Остало
земљиште
Коса
Коса
185
185
171
171
1778/22
1778/33
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Лешће
186
171
1854/4
Њива 1.класе
Лешће
187
171
1854/52
Њива 2.класе
Лешће
Лешће
188
188
171
171
2114/3
2114/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Шугавац
Шугавац
189
189
171
171
2506/2
2506/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Острво
Острво
Острво
190
190
190
171
171
171
2752/1
2752/3
2753/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Млаке
Млаке
191
191
2557
2557
1474/2
1474/3
Виноград 3.класе
Њива 2.класе
Лешће
192
3511
1854/43
Њива 2.класе
Лешће
193
3511
1854/55
Њива 2.класе
Локма
194
3596
391/7
Њива 2.класе
Мало сланце
Мало сланце
Мало сланце
195
195
195
3596
3596
3596
976/2
976/4
976/5
Воћњак 1.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Укупно 185
Укупно 186
Укупно 187
Укупно 188
Укупно 189
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно КО
Винча
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,2180
0,2180
0,1868
0,1868
0,0445
0,0445
0,0993
0,0617
0,1610
0,4187
0,0202
0,4389
0,1786
0,1706
0,3492
0,2110
0,2110
0,2194
0,2194
0,0551
0,0932
0,1483
0,6012
0,2620
0,8632
0,0879
0,0914
0,3436
0,5229
0,3544
0,0785
0,4329
0,4058
0,4058
0,4119
0,4119
0,1120
0,1120
1,3122
0,3496
0,5031
2,1649
6,8907
137
Табела 15.
КО
Ритопек
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Церије
Церије
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
196
780
3005/1
196
780
3005/2
Култура и класа
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 196
Шајиновац
197
1209
2532/1
Виноград 2.класе
Мали луг
198
2488
1390/2
Њива 2.класе
Пасуљиште
Прокоп
Прокоп
Башта
199
199
199
199
2520
2520
2520
2520
2689/1
2690/1
2690/2
2693/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Мали луг
200
2846
1388/8
Њива 3.класе
Мали луг
201
2964
1407/3
Њива 3.класе
Сеоске њиве
Сеоске њиве
202
202
2964
2964
1466/1
1466/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Сеоске њиве
Сеоске њиве
203
203
2964
2964
1476
1477
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Коса
204
2964
1670
Њива 5.класе
Коса
205
2964
1675/3
Њива 5.класе
Ђокина ливада
Ђокина ливада
Ђокина ливада
206
206
206
2964
2964
2964
1694/8
1694/9
1694/10
Воћњак 1.класе
Воћњак 1.класе
Воћњак 1.класе
Бурино
бостаниште
207
2964
2071/5
Њива 4.класе
Горњи Лозовик
Горњи Лозовик
208
208
2964
2964
2986/1
2986/2
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
Горњи
Горњи
Горњи
Горњи
Лозовик
Лозовик
Лозовик
Лозовик
209
209
209
209
2964
2964
2964
2964
2989/1
2989/2
2989/3
2990
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Горњи Лозовик
Горњи Лозовик
210
210
2964
2964
2991/1
2991/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Горњи
Горњи
Горњи
Горњи
Горњи
Горњи
Лозовик
Лозовик
Лозовик
Лозовик
Лозовик
Лозовик
211
211
211
211
211
211
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2994
2995
2998/1
2998/2
2999
3000
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Доњи Плавинци
Укупно 212
Укупно КО
Ритопек
*Извор података РГЗ
212
2964
3102/2
Њива 2.класе
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Површина
(ха)
Боја
Напомена
1,1095
1,1520
2,2615
0,1380
0,1380
0,1205
0,1205
1,0110
0,1693
0,1877
0,3743
1,7423
0,1203
0,1203
0,2700
0,2700
0,3137
0,3138
0,6275
0,5268
0,5370
1,0638
0,8340
0,8340
0,5275
0,5275
0,4630
0,2465
0,2405
0,9500
0,2740
0,2740
1,2752
0,0343
1,3095
0,2630
0,4890
0,2630
0,7940
1,8090
1,3200
1,0990
2,4190
0,8500
0,6575
2,6250
0,2600
0,8230
0,6770
5,8925
0,4898
0,4898
20,8492
138
Табела 15.
КО
Заклопача
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Дубока јаруга
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
213
124
909/3
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 213
Граб
214
124
2481
Њива 2.класе
Велика страна
Село
215
215
124
124
2673/1
2673/2
Њива 4.класе
Воћњак 1.класе
Село
Село
216
216
124
124
2961/1
2961/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Лупоглав
217
782
2274/5
Њива 3.класе
Гавран
Гавран
Гавран
218
218
218
782
782
782
3891/1
3891/4
3891/5
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
219
3909
3779/3
Њива 6.класе
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Коса
Укупно 219
Укупно КО
Заклопача
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,6105
0,6105
0,2622
0,2622
0,2428
0,2525
0,4953
0,6775
0,8530
1,5305
1,1624
1,1624
0,9110
0,1045
0,4770
1,4925
0,7812
0,7812
6,3346
139
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
БЕГАЉИЦА
БРЕСТОВИК
ВРЧИН
ГРОЦКА
ДРАЖАЊ
КАЛУЂЕРИЦА
КАМЕНДОЛ
ПУДАРЦИ
УМЧАРИ
БОЛЕЧ
ВИНЧА
ЛЕШТАНЕ
РИТОПЕК
ЗАКЛОПАЧА
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
8,5169
8,0877
36,5957
16,6012
75,2194
36,0343
31,3717
10,7063
22,7482
3,0764
99,4464
236,0323
291,7267
63,9145
940,0777
Издато у закуп
по програму
2010.(ха)
0,3016
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
2010.-2013.
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
5,0333
5,6583
3,2535
1,9245
8,8738
12,2664
69,2657
0,0000
24,0037
5,4050
10,4925
1,2174
6,8907
0,0000
20,8492
6,3346
170,7771
0,0000
0,0000
77,5988
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0084
0,2857
4,4460
2011.-2014.
2010.-2013.
2010.-2013.
0,0000
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Гроцка
4,6499
2011.-2014.
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,0400
0,1315
0,1406
0,1422
0,0311
1,3752
1,1150
2,9683
3,1731
6,2711
0,6507
0,6415
0,6826
0,9436
1,0186
0,0557
0,0516
0,0726
0,1931
0,0445
2,2092
1,1976
1,9607
0,5855
2,1649
0,5582
0,4914
0,5522
0,3044
0,4307
0,1203
0,2622
5,8925
1,5305
1,2264
0,9049
0,7798
Број
надметања
5
3
13
13
68
0
43
11
19
4
16
0
17
7
219
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
140
Табела 16а Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Записници Републичког
Бегаљица, Брестовик,
пољопривредног инспектора од
Винча, Врчин, Гроцка,
16.12.2009. године, 12.07.2010.
Правно и фактичко стање на терену се разликују.
Дражањ, Заклопача,
године, 10.08.2011. године и
На терену није пољопривредно земљиште
Камендол, Пударци,
29.03.2012. године.
Ритопек, Умчари, Болеч,
Записник радне групе од
Калуђерица и Лештане
10.11.2010. године
Укупно за ГО Гроцка
Контрола из табеле 16
Површина (ха)
681,0102
681,0102
681,0102
141
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
216
Од 5 до 25
3
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
219
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
142
ГРАДСКА ОПШТИНА
ЗЕМУН
143
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
општина
1
2
3
4
Батајница
Земун поље
Земун
Угриновци
Укупно
*Извор података РГЗ
1
2
2504,0541
0,0000
0,0000
4004,2384
6508,2925
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3
5,2446
0,0000
0,0000
2,5960
7,8406
4
63,6637
0,0000
0,0000
26,5850
90,2487
5
27,8713
0,0000
0,0000
92,6587
120,5300
6(1+2+3+4+5)
2600,8337
0,0000
0,0000
4126,0781
6726,9118
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
7
8
9
10(6+7+8+9)
3,9588
0,0000
0,0000
29,4077
33,3665
0,0000
0,0000
0,0000
110,3528
110,3528
7,7123
0,0000
0,0000
0,4154
8,1277
2612,5048
0,0000
0,0000
4266,2540
6878,7588
144
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
БАТАЈНИЦА
1
ЗЕМУН ПОЉЕ
2
ЗЕМУН
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
6
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10
(6+7+8+9)
1750,0903
0,0000
4,4375
62,6352
14,6394
1831,8024
0,5796
0,0000
6,7420
1839,1240
421,1735
0,0000
0,8071
1,0998
7,5868
430,6672
3,1152
0,0000
0,9771
434,7595
0,3404
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3404
0,2032
0,0000
0,0175
0,5611
317,3438
0,0000
0,0000
0,0000
6,1008
323,4446
0,2640
0,0000
0,0000
323,7086
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
15,8006
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
15,8006
0,0000
0,0000
0,0000
15,8006
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
172,9165
13,1512
4,7753
0,0000
0,0000
190,8430
0,0000
0,0000
7,8673
198,7103
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
145
Друштвена
0,0000
0,0000
својина
Задружна
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
својина
Други
облици
0,0000
0,0000
својине
Приватна
УГРИНОВЦИ
2436,8169
0,0000
својина
Државна
1280,5765
0,0000
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
288,7226
0,0000
4
својина
Задружна
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
својина
Други
облици
0,0000
0,0000
својине
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Земун
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,5839
23,4089
75,8397
2538,6494
7,4774
88,6935
0,2087
2635,0290
0,0121
0,0000
14,4478
1295,0364
21,9303
21,6593
0,2067
1338,8327
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1761
2,3712
294,2699
0,0000
0,0000
0,0000
294,2699
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
146
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
Њиве
390,7442
1310,8832
2739,7036
1679,1064
Вртови
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Воћњаци
0,7006
4,9960
2,1440
0,0000
Виногради
63,6637
0,0370
24,7590
1,7890
Ливаде
0,0000
0,0000
15,1492
59,2374
Пашњаци
0,0000
0,6342
19,3568
13,3755
Трстици-мочваре
0,0000
110,3528
0,0000
0,0000
Укупно
455,1085
1426,9032
2801,1126
1753,5083
*Извор података РГЗ
V
368,9516
0,0000
0,0000
0,0000
46,5991
0,0000
0,0000
415,5507
VI
23,0155
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23,0155
VII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
147
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Цевна дренажа
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
166,0843
166,0843
166,0843
*Извор података: Записник пољопривредног инспектора од 14.12.2009. године за "БД Агро" АД Добановци
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање) у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке
мелиорације у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске мелиорације
у ха
Биолошке мелиорације
у ха
Мелиорације
ливада и пашњака
у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
148
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
Адреса корисника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
"ЕЛЕКТРО ДИСТРИБУЦИЈА - БЕОГРАД" Д.О.О.
"ПИК" ЗЕМУН
ЖИКИЋ СМИЉА
ЖИВАНОВИЋ НЕНАД
ЖИВИЋ ЖИВАН НАДА
АЛАВУК ГЕОРГИЈЕ НАДА
АЛЕКСИЋ БРАНКО
АЛЕКСИЋ БРАНКО ВЛАДИМИР
АЛЕКСИЋ ЦВИЈЕТА
АЛЕКСИЋ НИКОЛА СПАСЕНИЈА
АЛЕКСИЋ ЂУРА ЖАРКО
АЛЕКСИЋ ЂУРА ЗОРАН
АНТОНИЈЕВИЋ ЕМИЛИЈА
АНЂЕЛКОВИЋ СРБОЉУБ
АРИГОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
АВРАМОВИЋ АВРАМ ЖИВОЈИН
АШИЋ МИЛАН ПЕТАР
БАЦКОВИЋ ДУШАН БОЖА
БАЈИЋ НИКОЛА МАРА
БАЛАБАН ДРАГАН
БАЉАК КОСАРА
БАЉАК ВИДА ИЛИЈА
БАЉАК ВИДАК ИЛИЈА
БАРИШИЋ ПЕТАР
БАТОС РОЂ.ИВАНИШЕВИЋ ЖИВАНА
БЕОГРАД МАСАРИКОВА 1-3
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14км
ЋУПРИЈА 29.НОВЕМБРА 190
БАТАЈНИЦА
ИНЂИЈА БРАЋЕ БАЈИЋ 2
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 76
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 23
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 23
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 23
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 23
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 23
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ТИТОГРАДСКА 9
БАТАЈНИЦА
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА АЛЕКСАНДРА 72
УГРИНОВЦИ КОСАНЧИЋ ИВАНА 41
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 141
БЕОГРАД ДР.ДРАГЕ ЉОЧИЋ 2
БЕОГРАД РАКОВАЧКИ ПУТ 9
БЕНКОВАЦ СЕЛО БРГУД
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 63
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 63
БАТАЈНИЦА МАЈ.ЗОРАНА РАДОСАВЉЕ 104
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 96
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,0434
0,5000
0,8936
0,6796
0,1896
0,0779
0,0956
0,0956
0,0956
0,0956
0,0956
0,0956
0,6796
0,7962
0,8936
0,7962
1,2012
0,0400
0,5880
0,0749
0,5173
0,0966
0,8418
1,2930
0,1902
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
БАЊАНИН ИЛИЈА НЕДЕЉКА
БИЉИЋ МИЛЕСА
БЛАГОЈЕВИЋ БОСИЉКА
БЛАГОЈЕВИЋ МИХАЈЛО
БЛАГОЈЕВИЋ СТЕВАН МИХАЈЛО
БОЖОВИЋ ЛУКА РАДОЈКА
БОГУНОВИЋ ЖАРКО БОРИСЛАВ
БОКУН НЕВЕНА
БОРКОВИЋ БРАНКО ДУШАН
БРКИЋ МИЛИЦА
БРЉИН МИЛИНА
БУДИМИРОВИЋ ИЛИЈА ЛАЗАР
БУДИМИРОВИЋ ИЛИЈА НИКОЛА
БУДИМИРОВИЋ ИВАНА
БУДИМИРОВИЋ ЈОВАНА
БУДИМИРОВИЋ МИТАР НЕБОЈША
БУДИМИРОВИЋ РАДИНКА
НОВИ БЕОГРАД НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА 42
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 42
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 4
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 4
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 8
НОВА ПАЗОВА ПИОНИРСКА 24
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 163
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 39
БАТАЈНИЦА
ЗЕМУН ОРАЧКА 15
БАРАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 9
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 9
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 9
БАТАЈНИЦА
0,1755
1,3470
0,2118
0,2118
0,2118
0,2891
0,6738
0,0637
0,5050
0,5341
0,5462
0,7839
0,7839
0,1572
0,1572
0,1572
0,7839
Катастарска
општина
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
Поседовни лист
или лист
непокретности
8428
4654
9462
8241
9245
8553
8334
8334
8334
8334
8334
8334
8241
9006
9462
9006
2835
4695
9453
3172
9330
8886
9442
8938
3387
9478
8836
9430
8497
8497
8497
6258
9726
8348
8504
7915
9943
9404
9404
8220
8220
8220
9404
Површина
на листу
0,0434
0,5000
0,8936
0,6796
0,1896
0,0779
0,0956
0,0956
0,0956
0,0956
0,0956
0,0956
0,6796
0,7962
0,8936
0,7962
1,2012
0,0400
0,5880
0,0749
0,5173
0,0966
0,8418
1,2930
0,0554
0,1348
0,1755
1,3470
0,2118
0,2118
0,2118
0,2891
0,6738
0,0637
0,5050
0,5341
0,5462
0,7839
0,7839
0,1572
0,1572
0,1572
0,7839
149
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
БУДИМИРОВИЋ РАДИНКА ЛАЗАР
БУДИМИРОВИЋ СЛАВКО ДРАГОМИР
БУДИМИРОВИЋ СВЕТОЗАР РАДОВАН
БУДИМИРОВИЋ ЗОРИЦА
БУЛАЈИЋ РАДЕ ДУШИЦА РОЂ.ПУТИНЧАНИН
БУНОШ ЖИВАН СМИЉА
БУНОШ ИЛИЈА АЛЕКСА
БУНОШ СРЕТЕН ПЕТАР
БУНОШ СРЕТЕН ПЕТАР
БУНОШ ВАСИЛИЈЕ БРАНИСЛАВ
БУРСАЋ МИЛОШ МИРОСЛАВ
БУРСАЋ МИЛОШ ЂУРА
БУЋАН РАДМИЛА
ЦИЦОВИЋ ДУШАН ГРОЗДА
ЦРНОМАРКОВИЋ ИЛИЈА ДРАГАН
ЦРНОМАРКОВИЋ ИЛИЈА МАРКО
ЦВЕТИЋ МИЛИЦА
ЦВЕТКОВИЋ МИЛОРАД СТОЈАН
ЦВЕТКОВИЋ СТОЈАН БРАНИСЛАВ
ЦВИЈЕТИЋ ЉИЉАНА
Д.П. ПИК "ЗЕМУН"
ДАДИЋ РАДЕНКО
ДАНИЋ ЖИВКО ВЕРА
ДЕРЕТА ЗОРИЦА
ДИДИЋ РОЂ.ВУКАДИНОВИЋ ЉУБИЦА
ДИЛИЋ ДУШИЦА
ДИЛИЋ МИОДРАГ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 14/А
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 120
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ РИБАР 64
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 118
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 14
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 158
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 158
БАТАЈНИЦА МИЛИЦЕ РАКИЋ 71
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 48
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 48
БАТАЈНИЦА ТИТОГРАДСКА 1
НОВА ПАЗОВА КНЕЗА МИХАИЛА 61
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 201
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 201
ВЛАДИМИРЦИ СУТЈЕСКА 14
БАТАЈНИЦА МЛИНСКА 3
ЗЕМУН МЛИНСКА 3
БАТАЈНИЦА
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14км
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ 22/М
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 35
БАТАЈНИЦА БАНОВАЧКА 24
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 56
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БЕОГРАД
0,7839
0,1111
0,0001
0,5575
1,2701
0,6677
1,1016
0,1747
1,2990
2,1053
0,0010
0,0010
0,3952
0,7295
0,4917
0,4917
0,4455
0,7962
0,7962
0,7839
8,6034
0,7962
0,0361
0,0320
0,4143
0,7839
0,7839
2,8878
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
ДИЗДАР ЖАРКО
ДИЗДАР ЖАРКО
ДИЗДАР ЖАРКО
ДМИЈОВИЋ МИЛОРАД БРАНИСЛАВ
ДМИЈОВИЋ МИЛОРАД САВА
ДМИЈОВИЋ ЗЛАТА
ДОБРИЋ ЖИВАН ЗОРИЦА
ДОБРИЋ ЖИВКА
ДОБРИЋ АНИЦА
ДОБРИЋ АНЂЕЛКА
ДОБРИЋ ДИМИТРИЈЕ ЖИВАН
ДОБРИЋ ДРАГОМИР ЗОРАН
ДОБРИЋ ГОРАН
ДОБРИЋ ГОРДАНА
ДОБРИЋ ЈЕЛИЦА
ДОБРИЋ ЈОВАНКА
ДОБРИЋ ЛЕЛА
ДОБРИЋ МИЛАН ЖИВКА
ДОБРИЋ МИЛЕ МИЛОРАД
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ЈОВАНА БРАНКОВИЋА 71
БАТАЈНИЦА МИТРОЉЕТИНА 71
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 74
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 74
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 114
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 102
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 102
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПА 123
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 18
0,1806
0,1806
0,9555
1,1130
1,1130
1,0114
1,1718
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
1,1718
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
1,4483
0,3480
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
9404
8990
8193
9427
951
8548
9465
8613
740
10046
1697
1697
10059
8982
9895
9895
8184
9006
9006
9404
271
9006
8344
4360
8075
9404
9404
3321
8006
9399
9399
10055
1103
1103
9766
9681
1265
1265
1265
1265
9681
1265
1265
1265
1265
1265
8285
9062
0,7839
0,1111
0,0001
0,5575
1,2701
0,6677
1,1016
0,1747
1,2990
2,1053
0,0010
0,0010
0,3952
0,7295
0,4917
0,4917
0,4455
0,7962
0,7962
0,7839
8,6034
0,7962
0,0361
0,0320
0,4143
0,7839
0,7839
1,7481
1,1397
0,1806
0,1806
0,9555
1,1130
1,1130
1,0114
1,1718
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
1,1718
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
1,4483
0,3480
150
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ДОБРИЋ НАДА
ДОБРИЋ НЕВЕНА РОЂ.ДОЈКОВИЋ
ДОБРИЋ НЕВЕНКА
ДОБРИЋ НЕВЕНКА РОЂ.ТРИФУНОВИЋ
ДОБРИЋ ПЕРИЦА
ДОБРИЋ ПЕТАР
ДОБРИЋ РАДОСЛАВ СЛАВКО
ДОБРИЋ РУЖИЦА
ДОБРИЋ САВА ЖЕЉКО
ДОБРИЋ СТЕВАН БРАНКО
ДОБРИЋ ВЕЛИМИР МИЛАН
ДОБРИЋ ВЕЛИНКА
ДОБРИЋ ВЕРИЦА
ДОБРИЋ ВЛАДА
ДОБРИЋ ЗЛАТИЦА
ДОБРИЋ ЂОРЂЕ
ДОБРИЧИЋ ПЕТРОНИЈЕ МИРЈАНА
ДОШЕН ВУКОСАВА
ДРАЖИНА ЉУБИЦА
ДРАЖИЋ ЗОРА
ДРАГИЋ ИЛИЈА ЈОВАН
ДРАГИЧЕВИЋ ДРАГИЦА
ДРАГОСАВАЦ ЗОРАН ТАЊА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 20
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 19
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
ЗЕМУН ПУК.М.ПАВЛОВИЋА 114
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 73
БАТАЈНИЦА ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПА 123
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 19
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 73
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 42
ДОБАНОВЦИ ЗЕМУНСКА 87
ГОРИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА СТЕВАНА ДУБАЈИЋА 81
ШУРДИК
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ САВАТИЈА 14
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
0,6702
1,1859
0,6599
0,1116
0,4016
0,7163
1,4483
0,1116
0,5978
0,1116
0,1116
0,1116
1,3470
0,5495
2,4611
0,2582
0,1755
0,8936
1,2667
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
ДРОЊАК ЖАРКО СТЕВАН
ДРОЊАК МИЛОРАД РУЖИЦА
ДРОЊАК СТЕВАН ЖИКИЦА
ДРОЊАК СТЕВАН СРЕТА
ДРОЊАК ВАСА ЛЕПОСАВА
ДУБАЈИЋ ЗОРА
ДУЛИЈАН ВЕЉКО СНЕЖАНА
ЕРАКОВИЋ КРСТА ЖАРКО
ЕРАКОВИЋ КРСТА БОЖИДАР
ЕРАКОВИЋ ПЕТАР ЈОВАН
ЕРЕМИЋ КРСТА ОЛГА
ГАГРЧИН МИЛИЈА
ГАЈИЋ БРАНКО
ГАЧИЋ ЛЕПА
ГОСПИЋ МАРИЈА
ГР. ПРЕДУЗЕЋЕ "ШУМАДИЈА"
ГРАЖИЛОВИЋ МИЛУН СТАНИСАВ
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 64
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 64
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 64
БАТАЈНИЦА БОРИСА КИДРИЧА 69
БЕОГРАД 6.СУТЈЕСКА 5
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 145
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКА 85
БАТАЈНИЦА ГРОБЉАНСКА 142
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 267
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 76
ВЛАДИМИРЦИ СУТЈЕСКА 14
БЕОГРАД БОРСКА 38
ШКАБРЊЕ
БЕОГРАД МАКСИМА ГОРКОГ 16
БАТАЈНИЦА ТИТОГРАДСКА 6
ЗЕМУН МАГИСТРАТСКИ ТРГ 1
0,1584
1,0391
0,1584
0,1584
0,1584
1,1134
0,0681
0,0911
0,0911
0,4964
0,0708
0,0462
0,4455
0,6176
2,4611
0,1066
0,1483
10,3142
131
132
133
134
135
ГРАОВАЦ СТЕВАН РАДЕ
ГРАОВАЦ СТЕВАН ЂУРО
ГРКИНИЋ АНЂЕЛКА
ГРКИНИЋ СЛАВИЦА
ГРКИНИЋ СРЕТА ДРАГИЦА
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 278
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 280
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 93
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
0,4091
0,4091
0,5978
0,0036
0,0036
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
ЗЕМУН ПОЉЕ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
1265
1265
1265
1265
8227
9429
1264
1265
4199
8295
8285
1265
8966
1265
1265
1265
9430
8404
8446
8224
8836
9462
8241
9423
8260
9413
8260
8260
8260
3771
8358
3515
3515
8774
8356
4569
8184
9033
8446
3912
10040
838
8234
8182
8182
8966
9471
9471
0,1116
0,1116
0,1116
0,1116
0,6702
1,1859
0,6599
0,1116
0,4016
0,7163
1,4483
0,1116
0,5978
0,1116
0,1116
0,1116
1,3470
0,5495
2,4611
0,2582
0,1755
0,8936
0,6796
0,5871
0,1584
1,0391
0,1584
0,1584
0,1584
1,1134
0,0681
0,0911
0,0911
0,4964
0,0708
0,0462
0,4455
0,6176
2,4611
0,1066
0,1483
4,1120
6,2022
0,4091
0,4091
0,5978
0,0036
0,0036
151
136
137
ГРКИНИЋ СРЕТА КАТИЦА
ГРКИНИЋ СРЕТА ЛАЗАР
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
0,0036
0,0778
138
ГРКИНИЋ СРЕТЕН ЖИВКО
БАТАЈНИЦА ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА 57
0,0778
139
140
141
142
143
144
ГРКИНИЋ ВОЈА ПЕТАР
ГРКИНИЋ ЂОРЂЕ БОЖИДАР
ГРУБАР ИЛИЈА МАРКО
ГРУБИШИЋ МАРИЈА
ГРУБНИЋ ЂУРА ШПИРА
ГРУБОР ТАНАСИЈЕ ДРАГАН
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 98
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 91
КНИН ПЛАВНО
БАТАЈНИЦА ВОЈЧАНСКА 30
МИТРОВИЋИ МИТРОВАЧКА 72
БЕОГРАД ВЛАДИМИРА РОЛОВИЋА 178
0,3776
1,1238
0,5396
0,3851
0,2891
0,6862
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
ГВОЗДИЋ МАНЕ БОРА
ГВОЗДИЋ МАНЕ МИЛАН
ГВОЗДИЋ МАНЕ НЕДЕЉКА
ГВОЗДИЋ МАНЕ САВА
ГВОЗДИЋ МИЛАН МАНЕ
ГВОЗДИЋ МИЛЕ БОЈА
ХАРНАГИЋ ЗВОНКО
ХАРТМАН МОМЧИЛО ВЕРИЦА
ИГИЋ МИЛАН МИРА
ИГМ ЗЕМУН
ИНЂИЋ ДРАГИЦА
ИВАНЕЖА НИКОЛА БРАНКО
ИВАНЕЖА НИКОЛА МИЛЕНКО
ИВАНЕЖА НИКОЛА СИМА
ЈАКУБИВ ДМИТАР ДРАГАН
ЈАНИЋ ЈОВАН ТАТЈАНА
ЈАНОШЕВИЋ РАНКА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
БАТАЈНИЦА
ПРИМИШЈЕ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 19
БАТАЈНИЦА МИИТРАЉОТРИНА 101
ЗЕМУН ЗАГОРСКА 20
ЗЕМУН
ВОЈКА САВЕ КОВАЧЕВИЋА 39
БЕНКОВАЦ НАДИН
БЕОГРАД ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА 28
БЕОГРАД Д.ПАВЛОВИЋА 5
БАТАЈНИЦА БАТАЈНИЧК. ИЛЕГАЛАЦА 4
ПАНЧЕВО КРАЉЕВАЧКА 50
ЗЕМУН САВЕ БУРИЋА 4
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282
0,6209
0,6209
0,6209
0,6209
0,6209
0,6209
0,1777
1,7188
0,1572
3,2483
0,1113
2,4611
2,4611
2,4611
0,0698
0,1137
0,0927
7,0802
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
ЈЕКИЋ МИЛАН МИРКО
ЈЕКИЋ МИЛАН СИНИША
ЈЕКИЋ МИРКО НАДА
ЈЕЛАЧА СМИЉА
ЈОЈИЋ АКСЕНТИЈЕ ВЕСЕЛИН
ЈОКИЋ ДМИТАР СТЕВАН
ЈОСИМОВИЋ ЖАРКО МИЛАН
ЈОСИМОВИЋ ЖАРКО СЛОБОДАН
ЈОСИМОВИЋ ЖИКА
ЈОСИМОВИЋ ЦВЕЈА
БАТАЈНИЦА КРАЉА СТЕФАНА ТОМАША 32
БАТАЈНИЦА КРАЉА СТЕФАНА ТОМАША 32
БАТАЈНИЦА КРАЉА СТЕФАНА ТОМАША 32
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 38
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА ББ
БАТАЈНИЦА СРЕМСКА 33/А
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋА 26
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋА 26
НОВИ БЕОГРАД 3.БУЛЕВАР 97
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 67
0,6293
0,6293
0,6293
0,2004
0,6698
0,7632
0,5293
0,5293
0,5978
0,5978
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
9471
9471
9832
9471
9832
9389
9388
8429
8445
6258
8415
9482
9653
8678
8678
8678
8678
8678
8678
8330
9419
8220
2092
9177
8446
8446
8446
9355
2216
8342
4758
7635
7636
7815
8034
9374
9832
9889
8961
8961
8961
8964
8810
8976
9099
9099
8966
8966
0,0036
0,0036
0,0742
0,0036
0,0742
0,3776
1,1238
0,5396
0,3851
0,2891
0,3063
0,0651
0,3148
0,6209
0,6209
0,6209
0,6209
0,6209
0,6209
0,1777
1,7188
0,1572
3,2483
0,1113
2,4611
2,4611
2,4611
0,0698
0,1137
0,0927
1,5305
0,0446
0,0428
0,2601
1,1639
3,9085
0,0742
0,0556
0,6293
0,6293
0,6293
0,2004
0,6698
0,7632
0,5293
0,5293
0,5978
0,5978
152
173
174
175
176
177
178
179
ЈОСИМОВИЋ МАРИЈА
ЈОСИМОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЈОВАНОВИЋ СТАНОЈЕ БОШКО
ЈОВАНОВИЋ ВЕРА
ЈОВАНОВИЋ-ПЕТРОВИЋ ЗОРАН НАТАША
БАТАЈНИЦА БАТЕ БОШКОВИЋА 32
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 67
УГРИНОВЦИ БЕОГРАДСКА 50
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА ББ
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА ББ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПА 26
0,5978
0,5978
1,5831
0,1151
0,1151
0,6796
1,2667
180
181
182
183
184
185
186
187
ЈОВИЋ ШПИРА МИЛИЦА
ЈОВИЧИЋ БИСЕРКА
ЈОВЧИЋ МИЛАН БОСИЉКА
КАЛИНИЋ ГОЈКО СЛОБОДАН
КАНАЗИР БОЖА МОМЧИЛО
КАТАНИЋ ИВАН ВЕРА
КАТИЋ БРАНКО
КАТИЋ ЈОВАН ЈОВАНКА
БОРЧА БЕЛЕ БАРТОКА 40
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 78
БАТАЈНИЦА БОРИСА КИДРИЧА 90
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 6
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 288
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР АВНОЈ-а 115
0,9463
1,0114
0,0778
0,5653
0,0188
0,0317
0,4455
0,1701
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
КАТИЋ ЈОВАН ЈОВАНКА
КАТИЋ СТЕВАН
КАТИЋ ВЕРА
КЕРЕЧКИ ЖИВАН
КЕРЕЧКИ ЖИВАНА
КЕРЕЧКИ БОГОЉУБ ПЕРА
КЕРЕЧКИ ДУШАН МИОДРАГ
КЕРЕЧКИ ДУШАН НАДА
КЕРЕЧКИ ДУШАН СЛОБОДАН
КЕРЕЧКИ ИЛИЈА МИОДРАГ
КЕРЕЧКИ ИЛИЈА СЛОБОДАН
КЕРЕЧКИ КАТИЦА
КЕРЕЧКИ МАКСИМ ВЛАДИМИР
КЕРЕЧКИ МИЛЕНА
КЕРЕЧКИ ПЕТАР РАДОВАН
КЕРЕЧКИ РАНКО ДРАГАН
КЕРЕЧКИ РУЖИЦА
КЕРЕЧКИ САВА
ЗЕМУН ЂОКЕ КОВАЧЕВИЋА 14
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 288
Н.СЛАНКАМЕН
БАТАЈНИЦА КРАЉА РАДОСЛАВА 171
БАТАЈНИЦА 23.ЈУЛА 171
БАТАЈНИЦА МАЈ.З.РАДОСАВЉЕВИЋА 47
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 159
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 159
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 159
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 47/А
БАТАЈНИЦА БОРИСА КИДРИЧА 178
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 180
БАТАЈНИЦА ЈОВАНА БРАНКОВИЋА 23
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 159
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 88
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 125
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 157
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 180
0,3063
0,4455
0,2582
0,0428
0,3089
0,1818
0,6131
0,6131
0,6131
0,3454
0,3454
0,3446
2,6853
0,6131
0,7541
0,8370
0,2307
0,6900
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
КЕРЕЧКИ СПОМЕНКА
КЕРЕЧКИ СТЕВАН КАТИЦА
КЕРЕЧКИ СТЕВАН СТАМЕНКА
КЕРЕЧКИ ТОМИСЛАВ
КЕРЕЧКИ ЂОРЂЕ
КЕСИЋ МАРКО ЈАНКО
КЛАРИЋ АНЂА
КЛАРИЋ БОЉА
КЛАРИЋ ДУШАН
КЛАРИЋ НЕЂО
КЛАРИЋ ПЕТАР
КЛАРИЋ ТОДОР
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 40
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 180
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 181
БАТАЈНИЦА МАТРОЗОВА 17
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 178
БАТАЈНИЦА
НОВА ПАЗОВА
НОВА ПАЗОВА
НОВА ПАЗОВА 11
НОВА ПАЗОВА
НОВА ПАЗОВА
НОВА ПАЗОВА
0,2307
0,3446
1,0045
0,2307
0,3454
0,5420
0,7295
0,7295
0,7295
0,7295
0,7295
0,7295
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
8966
8966
1922
8763
8763
8241
8241
9423
8181
9766
4705
8716
3486
8346
8184
9482
9652
8415
8184
8224
7636
4661
9111
9393
9393
9393
8215
8215
9409
858
9393
9390
4299
648
8215
9409
648
9409
8208
648
8215
9819
8982
8982
8982
8982
8982
8982
0,5978
0,5978
1,5831
0,1151
0,1151
0,6796
0,6796
0,5871
0,9463
1,0114
0,0778
0,5653
0,0188
0,0317
0,4455
0,0651
0,1050
0,3063
0,4455
0,2582
0,0428
0,3089
0,1818
0,6131
0,6131
0,6131
0,3454
0,3454
0,3446
2,6853
0,6131
0,7541
0,8370
0,2307
0,3454
0,3446
0,2307
0,3446
1,0045
0,2307
0,3454
0,5420
0,7295
0,7295
0,7295
0,7295
0,7295
0,7295
153
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
КЛИЧКОВИЋ МИЛЕ ДУШАН
КЛИЧКОВИЋ ВЕРА
КНЕЖЕВИЋ НИКОЛА
КНЕЖЕВИЋ ПЕТАР РАДОЈКА
КНЕЖЕВИЋ СТЕВАН НАДА
КОКИР МИХАЈЛО МИЛЕ
КОКИР ВИДА
КОКОТОВИЋ ДРАГУТИН ДЕЈАН
КОКОТОВИЋ ДРАГУТИН СВЕТИСЛАВ
КОМАЗЕЦ МИЛАН БОЖИДАР
КОМАЗЕЦ МИЛАН МИЛОШ
КОМАЗЕЦ МИЛОШ МИЛАН
КОМАЗЕЦ СЛАВКО ВУКИЦА
КОМАЗЕЦ ТОМИСЛАВ МИЛАН
КОСТИЋ МИЛОШ МИЛОРАД
КОСТИЋ ТОМА ЈАКОВ
КОСТУР СИМА КРСТА
КОВАЧЕВИЋ ЈОВИЦА
КОВАЧЕВИЋ МИЛОСАВА
КОВАЧЕВИЋ НАДА
КОВАЧЕВИЋ НОВАК МИЛАН
КОВАЧЕВИЋ ЗОРИЦА
КОВАЧЕВИЋ ЂОРЂЕ ЗОРАН
КРИЧКОВИЋ ДУШАН БОЖО
КРИЧКОВИЋ ДУШАН МИЈА
КРИЧКОВИЋ ДУШАН НИКОЛА
КРИЧКОВИЋ НИКОЛА БОЖА
КРИЧКОВИЋ ПЕТАР ЗОРКА
КРСТИЋ ЦВИЈА
КРСТИЋ РАДМИЛА
КРУНИЋ ЦВИЈЕТА
КРУНИЋ КРСТА БОЖО
КРУНИЋ КРСТА ПЕТАР
КРУШЕДОЛАЦ МИЛОВАН БОРИВОЈЕ
КУБАТ ВОЈИСЛАВ МИРКО
КУБАТ ВОЈИСЛАВ РАЈКО
КУБАТ ВОЈИСЛАВ ЂОРЂЕ
КУРОБАША ДУШАН БОЖО
КУРОБАША ДУШАН СЛАВКО
ЛАЛИЋ ПЕТАР ЛАЗАР
ЛЕКИЋ БРАНКО МАРИЈА
ЛЕТИЋ ЈЕЛКА
ЛОНЧАР НИКОЛА
ЛУКАЧ МИРОСЛАВ
ЛУКИЋ ДУШАН МИЛАН
МАЦУРА МИЛО ДУШАН
МАЈСТОРОВИЋ НИНКО МИЛЕ
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 28
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 196
НОВА ПАЗОВА ИВЕ АНДРИЋА 13
БАТАЈНИЦА ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПА 89
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 10
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 53
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 53
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 138
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 138
ФРАНЦУСКА
ФРАНЦУСКА
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 50
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 50
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 49
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 282
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 280
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 3
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 20
ЗЕМУН СЕСТАРА СТРАЈИН 26
БАТАЈНИЦА
БЕОГРАД МОКРОЛУШКА 22
БАТАЈНИЦА БОЈЧИНСКА 7/2
БАТАЈНИЦА БРАЉЕ РИБАР 9
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 34
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 34
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 34
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 8/А
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 8/А
УГРИНОВЦИ В.ОБРАДОВИЋА-КАМЕНОГ 12
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА РАТАРСКА 15
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 88
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 88
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 37
НОВИ БЕОГРАД НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА 34/9
БАТАЈНИЦА МЛАДИХ ГОРАНА 24
НОВИ БЕОГРАД АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 43
БЕОГРАД КОСМАЈСКА 17
КНИН ЦЕТИНА
БАТАЈНИЦА
ЗЕМУН ПАВЛА ЗАРИЋА 8
БЕОГРАД ЉУБИШЕ ШЕРЦЕРА 38
ЗЕМУН МАКСИМА ГОРКОГ 114
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋА 34
СР.МИТРОВИЦА НАСЕЉЕ "СТАРИ МОСТ" 27
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 8
БАТАЈНИЦА СЛАВОНСКОГ ОДРЕДА 36
0,0973
0,0973
0,0033
1,1315
0,4062
0,0393
0,0393
0,5996
0,5996
0,0749
0,0749
0,8070
0,8070
0,0749
0,0141
0,0141
0,1061
0,2482
0,0927
0,5462
0,8395
0,1184
0,1797
0,3475
0,3475
0,3475
0,0226
0,0226
0,0062
0,7839
0,4455
0,3114
0,3114
1,3543
0,1136
0,1136
0,1136
0,0498
0,0498
0,5420
0,0704
0,7637
0,0698
0,2202
0,4191
0,0719
0,9580
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
8329
8329
8236
8268
8100
8361
8361
9566
9566
8354
8354
8353
8353
8354
8183
8183
1987
9456
8342
9943
593
9475
9403
9225
9225
9225
8876
8876
2504
9404
8184
8670
8670
8246
8827
8827
8827
2444
2444
9819
4181
9282
3174
8541
8405
3487
8366
10059
0,0973
0,0973
0,0033
1,1315
0,4062
0,0393
0,0393
0,5996
0,5996
0,0749
0,0749
0,8070
0,8070
0,0749
0,0141
0,0141
0,1061
0,2482
0,0927
0,5462
0,8395
0,1184
0,1797
0,3475
0,3475
0,3475
0,0226
0,0226
0,0062
0,7839
0,4455
0,3114
0,3114
1,3543
0,1136
0,1136
0,1136
0,0498
0,0498
0,5420
0,0704
0,7637
0,0698
0,2202
0,4191
0,0719
0,5628
0,3952
154
265
МАЈСТОРОВИЋ НИНКО МИЛОШ
БАТАЈНИЦА СЛАВОНСКОГ ОДРЕДА 36
0,9580
266
МАЈСТОРОВИЋ НИНКО СИМА
БАТАЈНИЦА СЛАВОНСКОГ ОДРЕДА 36
0,9580
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
МАЛЕРИЋ ИЛИЈА АНГЕЛИНА
МАЛЕШИЋ ЈЕЛЕНКО
МАЉКОВИЋ ЈОВАН ЗОРА
МАЉКОВИЋ НАДА
МАЉКОВИЋ НИКОЛА МИРА
МАЉКОВИЋ НИКОЛА СМИЉКА
МАЉКОВИЋ ЗОРИЦА
МАРИЋ ЖИВАН КАТИЦА РОЂ.СТУБЛИНАЦ
МАРИЋ МИРКО ПРЕДРАГ
МАРЈАНОВИЋ И. НИКОЛА
МАРКОВИЋ БОРИСЛАВ
МАРКОВИЋ ЛАЗАР МИТАР
МАРКОВИЋ ЛАЗАР РАДОВАН
МАРКОВИЋ ЛЕПОСАВА
МАРКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
МАРКОВИЋ МИЛОШ СЛАВКО
МАРКОВИЋ МИРА
МАРКОВИЋ СВЕТОЗАР ДРАГУТИН
МАРКОВИЋ СВЕТОЗАР МИТАР
МАРТИНОВИЋ ДУШАНКА
МАРТИНОВИЋ МИЛЕНА
МАРТИНОВИЋ СТОЈАН НАДА
МАТИЋ ЂУРА ВУЈО
МАЗИЊАНИН ИЛИЈА АЛЕКСАНДРА
МИХАЈЛОВИЋ ЖИКИЦА
МИХАЈЛОВИЋ ЖИВА
МИХАЈЛОВИЋ ЖИВАН БОРА
МИХАЈЛОВИЋ ЖИВАН МИЛОРАД
МИХАЈЛОВИЋ ДУШАН ДРАГИЦА
МИХАЈЛОВИЋ ГЕОРГИЈЕ РАДОВАН
МИХАЈЛОВИЋ ИВАН
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНКА
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАНКА
МИХАЈЛОВИЋ КАТА
МИХАЈЛОВИЋ МИЛАН ЈЕЛИСАВКА
МИХАЈЛОВИЋ НИКОЛА СЛАВКО
МИХАЈЛОВИЋ ПЕРО
МИХАЈЛОВИЋ РАДИСЛАВ ЖИВАН
МИХАЈЛОВИЋ СЛАВКО ДУШАН
МИХАЈЛОВИЋ СЛАВКО НИКОЛА
МИХАЈЛОВИЋ СЛОБОДАН СМИЉА
МИХАЈЛОВИЋ СТЕВАН ЂОРЂЕ
МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДА ЛЕПОСАВА
МИХАЈЛОВИЋ ЂОРЂЕ ДРАГИЊА
ОПОВО ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 77
ЗЕМУН БАТАЈНИЧК. ИЛЕГАЛАЦА 4
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 3
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 24
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 24
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 24
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ 48
УГРИНОВЦИ СКЕЉАНСКА 48
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 285
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 25
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 80
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 12
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 25
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 25
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 6
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 25
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 11
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 25
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 28
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 28
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋА 28
БАТАЈНИЦА СТАНКА ТИШМЕ 68
ЗЕМУН МИЋЕ РАДАКОВИЋА 4
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 39
БАТАЈНИЦА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 61
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 61
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 52
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 50
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈОЛОВИЋА 46
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 6
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 48
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋА 48
БЕЛЕГИШ
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 50
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 50
БАТАЈНИЦА Д.МИХАЈЛОВИЋА 48
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 61
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 50
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 50
БАТАЈНИЦА ВОЈВОДЕ НИКОЛЕ СТАЊЕ 8
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА БР.6
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 50
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ РИБАРА 52
0,3454
0,0600
0,1003
0,1003
0,1003
0,1003
0,7839
2,6480
2,6480
0,6811
0,0946
0,5054
0,5656
0,0946
0,0946
0,1817
0,0946
0,1740
0,0946
2,3461
2,3461
2,3461
0,2891
0,3454
0,1372
0,2582
0,0320
1,3202
0,8858
1,1734
0,1483
0,8132
0,2923
0,2582
0,8858
0,8858
0,2971
0,0320
0,8858
0,8858
0,6769
0,1483
0,8858
1,3202
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
8366
10059
8366
10059
8215
4738
8331
8331
8331
8331
9404
677
677
2063
10045
9446
3756
10045
10045
8372
10045
8216
10045
9017
9017
9017
6258
8215
4658
8224
4360
9380
8070
9439
10040
10054
8387
8224
8070
8070
9440
4360
8070
8070
7819
10040
8070
9380
0,5628
0,3952
0,5628
0,3952
0,3454
0,0600
0,1003
0,1003
0,1003
0,1003
0,7839
2,6480
2,6480
0,6811
0,0946
0,5054
0,5656
0,0946
0,0946
0,1817
0,0946
0,1740
0,0946
2,3461
2,3461
2,3461
0,2891
0,3454
0,1372
0,2582
0,0320
1,3202
0,8858
1,1734
0,1483
0,8132
0,2923
0,2582
0,8858
0,8858
0,2971
0,0320
0,8858
0,8858
0,6769
0,1483
0,8858
1,3202
155
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
МИЛАНОВИЋ БОРИСЛАВ ГОРДАНА
МИЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛЕНТИЈЕВИЋ БУДИМИР МИЛЕНКО
МИЛОЈЕВИЋ РАНКО ГОРДАНА РОЂ.КЕРЕЧКИ
МИЛОСАВЉЕВИЋ СЛАВОЉУБ МИРКО
МИЛОШЕВИЋ ЦВЕТИН МИЛОРАД
МИЛОШЕВИЋ ДУШАН
МИЛОШЕВИЋ ЈАСНА
МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН
МИЛОШЕВИЋ МАРИКА
МИЛОШЕВИЋ ВИКТОРИЈА
МИЛУТИНОВИЋ РОЂ.ОПАЧИЋ ИВАН ВЕРИЦА
МИЛУТИНОВИЋ ВИДОСАВА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВР. ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИТРОВИЋ БРАНИСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ МИЛОВАН АНЂЕЛКО
МЛАДЕНОВИЋ ПЕТАР МИЛЕВА
МОЈСИЛОВИЋ ВЕРА
МОРОР МИЛОВАН ВИДА
МРДАЉ ИГЊАТИЈЕ ЛАЗАР
НАКАРАДА ЖИВКА
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗЕМУН
НЕДЕЉКОВИЋ БРАНКО
НЕДЕЉКОВИЋ СТАНКО САВА
НЕНАДИЋ БОЖИЦА
НЕСТОРОВИЋ МИЛОРАД МИЛЕНА
НЕСТОРОВИЋ ТИХОМИР ГОРАН
НЕШИЋ ЖИВАН МИРОСЛАВА
РОЂ.ЈОВАНОВИЋ
НЕШТИНАЦ СРЕТА
НЕШТИНАЦ СРЕТА ДРАГАН
НЕШТИНАЦ СРЕТА ДРАГИЦА
НИКЕТИЋ ПЕТАР
НИКЕТИЋ ЂОРЂЕ
НИКОЛИЋ БОСИЉКА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 8
БАТАЈНИЦА
БЕОГРАД ЈУГ БОГДАНОВА 28
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 125
БЕОГРАД ЈАСТРЕБАЧКА 42
БАТАЈНИЦА 3.НОВА 6
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 90
БЕОГРАД ХАЏИ МИЛЕНТИЈЕВА 22
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
0,0862
0,7841
0,1858
0,8370
0,1096
0,0420
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
0,5369
0,1113
901,9729
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
9412
9400
8481
4299
9363
4735
2620
2620
2620
2620
2620
9474
9177
0,0862
0,7841
0,1858
0,8370
0,1096
0,0420
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
0,5369
0,1113
УГРИНОВЦИ
593
0,8395
677
1922
2459
2620
2951
2994
3280
7423
7569
8120
2,6480
1,5831
1,7537
3,0572
0,2935
253,8065
503,2395
101,8021
1,8330
27,8497
8474
3,2671
8236
9299
8774
9377
7993
8403
8966
1403
8528
8137
7893
9413
6220
0,0033
0,0297
0,4964
0,7619
0,0379
0,5664
0,5978
2,3973
0,0609
0,1009
0,0122
1,0391
0,1158
НОВИ БЕОГРАД ТРЕЋИ БУЛЕВАР 138
БАТАЈНИЦА НИКОЛЕ ДЕМОЊЕ 2
СЕВОЈНО З.ПЕТРОВИЋА 2
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА
ШИБЕНИК ЕРВЕНИК
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
БАТАЈНИЦА 23.ЈУЛА 57
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 95
БАТАЈНИЦА 4.ЈУЛА 90
БАТАЈНИЦА
НОВИ БЕОГРАД ПАРИСКЕ КОМУНЕ 5
0,0033
0,0297
0,4964
0,7619
0,0379
0,5664
0,5978
2,3973
0,0609
0,1009
0,0122
1,0391
0,1158
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦАЖАЛБЕ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
УГРИНОВЦИ СКЕЉАНСКА 35
1,5831
УГРИНОВЦИ
1922
1,5831
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 30
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 30
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 30
ЗЕМУН МАРШАЛА ТИТА 16
КРЊЕШЕВЦИ МАРШАЛА ТИТА 20
НОВА ПАЗОВА КАРАЂОРЂЕВА 14
1,9999
1,9999
1,9999
0,1113
0,1113
0,7394
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
9396
9396
9396
9177
9177
8789
1,9999
1,9999
1,9999
0,1113
0,1113
0,7394
156
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
НИНКОВИЋ БОРА СЛАВИЦА
НОВАК ЂУРО РАДЕ
ОБРАДОВИЋ ЕВА
ОБРАДОВИЋ МЛАДЕН
ОБРАДОВИЋ ПЕТАР ДУШКО
ОБРАДОВИЋ ПЕТАР ЈЕЛИСАВКА
ОБРЕШКИ ГОРДАНА
ОБРЕШКИ ИЛИЈА МИЛОШ
ОБРЕШКИ МИЛИВОЈ СЛОБОДАН
ОБРЕШКИ МИЛОШ БРАНИСЛАВ
ОБРЕШКИ СМИЉА
ОПАЧИЋ ЖИВКО РАНКО
357
ОПАЧИЋ АНДРИЈА
358
359
360
361
362
363
364
ОПАЧИЋ НИКОЛА
ОПАЧИЋ РОЂ.КАРАНОВИЋ МАНДА
ОПАЧИЋ РОЂ.ПОПОВИЋ АНЂЕЛКА
ОПАЧИЋ ЂУРА СЛАВКО
ОПАЧИЋ ЂУРО АЛЕКСАНДАР
ОПШТИНА НОВИ БЕ ОГРАД
ОПШТИНА ЗЕМУН
365
366
367
368
369
371
372
373
ОРЛОВИЋ НИКОЛА ГОЈКО
ПАЛУНКО МАРКО ЉУБИЦА
ПАНИЋ МАРКО ПЕТАР
ПАНИЋ ПЕТАР САВО
ПАНИЋ ТОМА ВИШЊА
ПАРОХИЈСКА СЕСИЈА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ
ЦРКВЕ
ПАУНОВИЋ ГОРДАНА
ПАВИЧЕВИЋ ПЕТРОНИЈЕ ГОРДАНА
ПАВЛОВИЋ ВЛАДИМИР МИЛОШ
ЗЕМУН БАНОВАЧКА 4/А
НОВИ БЕОГРАД ПАРИСКЕ КОМУНЕ 4
НОВА ПАЗОВА МАРШАЛА ТИТА 40
НОВА ПАЗОВА МАРШАЛА ТИТА
НОВА ПАЗОВА МАРШАЛА ТИТА
0,0146
0,4917
0,6494
0,6494
0,6494
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 2
2,0462
БАТАЈНИЦА
1165
2,0462
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 95
ПОЖЕГА
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 3
0,0774
1,3470
0,7625
ПАШИЋ ЕМИЛИЈА СЛАВИЦА
ПЕРИЋ ЖИВОЈИН МИЛЕНКО
ЗЕМУН БАЧКА 45
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 4
0,2879
3,1708
376
ПЕРИЋ ЖИВОЈИН СЛОБОДАН
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 4
3,1708
377
378
379
380
381
ПЕРИЋ ДРАГИЦА
ПЕТРОВИЋ ГЕОРГИЈЕ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ МИЛКА ЛАЗИЋ
ПЕТРОВИЋ МЛАДЕН ЂОРЂЕ
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР МИТАР
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА ББ
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 50
БЕОГРАД ЗМАЈА ОД НОЋАЈА 13
ЗЕМУН БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ 22/Д
ЗЕМУН НОВОГРАДСКА 74
0,2432
0,9400
0,0374
0,7962
0,4792
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
8352
9430
8317
8964
9797
226
7912
226
7912
8799
9300
4076
9006
9188
0,0774
1,3470
0,5621
0,2004
0,2879
1,2988
1,8720
1,2988
1,8720
0,2432
0,9400
0,0374
0,7962
0,4792
374
375
370
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ 8
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКИХ ОДРЕДА 56
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 39
НОВИ БЕОГРАД
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 10
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 59
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ РИБАР 64
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 18
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 293
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 49
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 141
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 138
0,0546
0,0934
0,6738
0,4896
0,5688
2,7511
0,5575
0,0828
0,2897
0,3031
0,2897
2,6338
НОВИ БЕОГРАД БЛАГДА МАРЈАНОВИЋА М 20
0,7709
БАТАЈНИЦА МЈОРА ЗОРАНА РАДОСАВ 298
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 297
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 138
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗАОРНА РАДОСА 300
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 302
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР ЛЕЊИНА 167
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
2,0032
0,2446
1,6357
0,3984
0,2831
0,1680
248,1300
8996
3145
9726
10020
8039
9178
9427
8103
8204
9145
8204
8562
8798
8172
9862
8522
8803
8798
8185
8186
3592
163
269
273
1400
7909
7984
699
9895
8400
8400
8400
0,0546
0,0934
0,6738
0,4896
0,5688
2,7511
0,5575
0,0828
0,2897
0,3031
0,2897
0,9981
1,6357
0,5855
0,1854
2,0032
0,2446
1,6357
0,3984
0,2831
0,1680
40,8684
192,7608
0,3038
2,4311
11,2251
0,5408
0,0146
0,4917
0,6494
0,6494
0,6494
157
382
383
384
385
386
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН ЉУБИША
ПЕТРОВИЋ-ЋОРИЋ ПЕТАР НАДЕЖДА
ПОПОВИЋ СОЊА
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ "НАПРЕДАК"
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО НОВА ПАЗОВА
387
388
ПРАЖИЋ ДАНИЛКА
ПРАЖИЋ МИТАР САВА
389
390
391
392
ПРАЖИЋ САВА МОМИР
ПРАЖИЋ СРЕТА СТЕВАН
ПРЦОВИЋ ПЕТРОНИЈЕ РАДМИЛА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "БЕОГРАД"
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
ПРЕОЧАНИН РОЂ.МИРКОВИЋ МЛАДЕН ЈУЛКА
ПРГОМЕЉА РАДОВАН
ПРГОМЕЉА РОЂ.ПЕТРОВИЋ ДАНИЦА
ПУНЦЕР МАТИЈА ИЛИЈА
ПУПАВАЦ ВАСИЛИЈЕ ВЕСНА
ПУТИНЧАНИН РАДЕ ДЕСАНКА
ПУТНИКОВИЋ НОВАК ЗЛАТИЦА
РАЦИЋ ИРЕНА
РАЦИЋ ЈОВАН
РАЦИЋ ТОДОР НИКОЛА
РАЦИЋ ЂУРАЂ
РАЦИЋ ЧЕДА ЈАСНА
РАЦИЋ ЧЕДА ЈЕЛЕНА
РАДАНОВИЋ ИЛИЈА
РАДЕКА ЛУКА ПЕТАР
РАДИВОЈЕВИЋ ЖИВКО ЈОВАН
РАДИШИЋ ДРАГАН ДУШАНКА
РАДИШИЋ ДРАГАН МИРКО
РАДИШИЋ ДРАГАН РАЈКО
РАДИЋ ЈЕЛИЦА
РАДИЋ ПЕТАР ЂОКА
РАДМАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
РАДОИЧИЋ БОСИЉКА
РАДОЈЧИЋ ЗОРИЦА
РАДОСАВЉЕВИЋ ЂОРЂЕ
РАДОВАНОВИЋ БРАНКА
РАДОВАНОВИЋ НИКОЛА РАДИСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ РАДИСАВ МИЛЕНКО
РАДОВАНОВИЋ РАДИСАВ ЉУБИЦА
РАДОВАНОВИЋ РАДИСЛАВ СМИЉА
БАТАЈНИЦА ПУК. М.ПАВЛОВИЋА 40
ЗЕМУН ШИЛЕРОВА 48
БЕОГРАД МИЛЕШЕВСКА 37
СТАРА ПАЗОВА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 6
СТАРА ПАЗОВА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 6
1,7588
0,4792
0,8346
359,5301
24,3301
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 194
Н.КАРЛОВЦИ КОЧЕ ПОПОВИЋА 130
0,1470
0,2026
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 86
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 82
НОВИ БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 40
БЕОГРАД ВИДСКА 24
0,0467
1,4579
1,3470
14,6973
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 54
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА 47
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА 47
БЕОГРАД СТОЈАНА НОВАКОВИЋА 29
ЗЕМУН КАРАЂОРЂЕВ ТРГ 28
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 118
ЗЕМУН ДАЛМАТИНСКА 20
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 99
БАТАЈНИЦА 23.ЈУЛА 160
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 36
БАТАЈНИЦА БОСАНСКА 86
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 99
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 99
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 24
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 56
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 24
БОСАН.НОВИ ТОПИЋА БРДО
СИСАК ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 7
ПРОГАР БРАЋЕ РАДИЋ 42
НОВИ БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 41/А
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 36
БАТАЈНИЦА БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 6
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 69
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 52
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 52
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 52
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 52
0,0988
0,2433
0,2433
0,1692
0,3657
1,2701
1,1724
0,3842
1,3025
0,1972
0,0660
0,3842
0,3842
0,2610
0,2046
0,0361
0,2610
0,2610
0,2610
0,1113
0,4896
0,1303
0,3842
0,6796
0,7962
0,6137
0,3392
0,3392
0,3392
0,3392
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
8294
9188
8155
272
1493
8401
8434
8434
9889
3338
915
9430
3602
3737
4342
4344
4350
8011
9472
8952
8952
3151
8635
951
9123
184
7879
8343
4055
184
184
8640
9444
8344
8640
8640
8640
9177
10020
10060
184
8241
9006
9386
8355
8355
8355
8355
1,7588
0,4792
0,8346
359,5301
22,4788
1,8513
0,1470
0,1470
0,0556
0,0467
1,4579
1,3470
9,4185
4,2885
0,2356
0,2780
0,3345
0,1422
0,0988
0,2433
0,2433
0,1692
0,3657
1,2701
1,1724
0,3842
1,3025
0,1972
0,0660
0,3842
0,3842
0,2610
0,2046
0,0361
0,2610
0,2610
0,2610
0,1113
0,4896
0,1303
0,3842
0,6796
0,7962
0,6137
0,3392
0,3392
0,3392
0,3392
158
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
РАДОВИЋ МИРОСЛАВА
РАДУЈКОВ ЈУЛКА
РАНИСАВ МИЛАН ВЕРИЦА
РАНКОВИЋ МАРКО ИВАНКА
РАНКОВИЋ НИКОЛА БОГДАН
РАТИЋ ИЛИЈА ГОЈКО
РАШУЛА МИЛОРАД СРЕТА
РАШУЛА РАДИСЛАВ ДУШАН
РАШУЛА РОЂ.РАДАКОВИЋ ДУШАН МИЛИЦА
РАШУЛА СРЕТА
РАШУЛА СРЕТЕНА МИЛОРАД
РАШУЛА СТЕВАН РАДИСЛАВ
РЕЛИЋ ЛАЗА ЛЕПОСАВА
РУСИЋ ЈОВАН МИЛАН
437
РУСИЋ ЈОВАН СЛОБОДАН
438
439
440
441
РУСИЋ ЈОВАН СЛОБОДАН
РУСИЋ ЛУКА
РУСИЋ ЛУКА МИЛОРАД
С.О. ЗЕМУН
САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ
ОДБРАНУ
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
САВИЋ БОГОЉУБ СЛОБОДАН
САВИЋ ЉИЉАНА
САВИЋ ВЛАДА
СЕЛЕВШЕК АНГЕЛА
СЕЛИМОВИЋ МУСТАФА ЏЕМАЛ
СМИЉАНИЋ МИЛАН
СМУЂА ЛАЗАР КАТИЦА
СМУЂА МИОДРАГ
СМУЂА ПАВЛЕ МИЛЕВА
СМУЂА ПЕТАР АЛЕКСА
СМУЂА ВЛАДИМИР ПЕТАР
СРЕДАНОВИЋ МАРКО МАРИЈА
СРПСКА ПРАВОСЛВНА ЦРКВА СВ.АРХАНГЕЛ
МИХАЈЛО
ССНО БЕОГРАД
СТАЈИН ВЕЉКО
СТАМБЕНА ЗАДРУГА "БЕОГРАД"
СТАНИЈЕВИЋ ПЕТАР БОЖИДАР
СТАНИСАВЉЕВИЋ ДУШИЦА
СТАНИСАВЉЕВИЋ ИЛИЈА ЖИВАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЈЕЛИЦА
СТАНКОВИЋ БОРИСЛАВ ГОРДАНА
СТАНКОВИЋ МИЛИСАВ ПРЕДРАГ
БАТАЈНИЦА
НОВИ БЕОГРАД НАРОДНЕ ОМЛАДИНЕ 6
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 143
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 20
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 70
С.О.СИЊ СЕЛО ОТИШИЋ
БАТАЈНИЦА ПУКОВН.М.ПАВЛОВИЋА 82
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДИСА 14
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ПУКОВНИКА М. ПАВЛОВИ 82
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 22
БАТАЈНИЦА
ЗЕМУН ЂОКЕ КОВАЧЕВИЋА 14
0,7839
0,0927
0,6176
0,8838
0,4999
0,2289
1,0391
0,8178
1,0391
1,0391
1,0391
0,5093
0,1748
0,3714
0,3063
0,1928
0,1928
5,1675
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
УГРИНОВЦИ
9404
8342
9033
9117
2730
8702
9413
8101
9413
9413
9413
7963
9476
8415
9482
9482
9651
8415
2193
2193
3165
0,7839
0,0927
0,6176
0,8838
0,4999
0,2289
1,0391
0,8178
1,0391
1,0391
1,0391
0,5093
0,1748
0,3063
0,0651
0,0651
0,1050
0,3063
0,1928
0,1928
5,1675
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАР 144
0,1701
ЗЕМУН ЂОКЕ КОВАЧЕВИЋА 14
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 157
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 253
ЗЕМУН МАГИСТРАТСКИ ТРГ 1
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША
0,5611
БАТАЈНИЦА
4238
0,3404
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 117
ЗЕМУН СИНЂЕЛИЋЕВА 18
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 73
РАДАЧЕ ТИТОВА 74
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 49
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ 22/Б
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 21
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 23
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 21
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 21
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 21
НОВИ БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 83
2,4871
1,0114
0,0560
0,9249
0,0774
0,7962
0,1462
0,1159
0,1462
0,1462
0,1462
0,4917
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
7985
8727
9766
3374
8906
8352
9006
9447
8106
9447
9447
9447
9895
0,2207
2,4871
1,0114
0,0560
0,9249
0,0774
0,7962
0,1462
0,1159
0,1462
0,1462
0,1462
0,4917
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 2
8,7970
БАТАЈНИЦА
1033
6,9537
СУРЧИН
БАТАЈНИЦА ДР. БРАНИС.БАРИШИЋА 5
БЕОГРАД ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 38
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 45
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 136
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 136
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 47
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МЛАДИХ ГОРАНА 6
0,4762
0,0645
0,0560
0,0265
3,7559
3,7559
0,3089
0,1129
0,0272
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
8231
4377
3333
3550
8918
8889
8889
4661
9449
7946
1,8433
0,4762
0,0645
0,0560
0,0265
3,7559
3,7559
0,3089
0,1129
0,0272
159
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
СТАНКОВИЋ РАНКО ДАНИЦА РОЂ.КЕРЕЧКИ
СТАНКОВИЋ ВЛАДА ЖАРКО
СТАНКОВИЋ ВЛАДИМИР ЖИКИЦА
СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША
СТЕФАНОВИЋ РАДИНКА
СТЕПАНОВИЋ ЖАРКО
СТЕПАНОВИЋ ПЕТАР АЦА
СТЕПАНОВИЋ ПЕТАР ЗОРАН
СТЕПАНОВИЋ РАДИСЛАВ
СТЕПАНОВИЋ РАДИСЛАВ БИЉАНА
СТЕПАНОВИЋ РУЖИЦА
СТЕПАНОВИЋ САВА БОГДАНКА
СТЕПАНОВИЋ СТЕВА МИРОСЛАВА
СТЕПАНОВИЋ СТЕВАН ПЕТАР
СТЕПАНОВИЋ СТЕВАН РАДИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
СТЕВАНОВИЋ МИЛАДИН ЗОРАН
СТЈЕПАНОВИЋ ЖИВОЈИН ВЕРИЦА
СТОИЉКОВИЋ ГОРДАНА
СТОЈАДИНОВИЋ МАРИЈА
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
СТОЈАДИНОВИЋ МИХАИЛО ДУШКО
СТОЈАДИНОВИЋ МИХАЈЛО ДУШКО
СТОЈАДИНОВИЋ МИХАЈЛО НЕДЕЉКО
СТОЈАДИНОВИЋ НЕДЕЉКО
СТОЈАКОВИЋ ИЛИЈА ИЛИЈА
СТОЈАКОВИЋ ИЛИЈА НИКОЛА
СТОЈАНОВИЋ ДЕШАНКА
СТОЈАНОВИЋ МАНОЈЛО ПАВЛЕ
СТОЈАНОВИЋ ПАВЛЕ ЧЕДОМИР
СТОЈАНОВИЋ ЗОРИЦА
СТОЈИЉКОВИЋ ЉУБИША
СТОЈКОВИЋ НЕДЕЉКО ДРАГИЦА
СТОШИЋ ЖИВОТА НАДЕЖДА
СТОШИЋ ЧАСЛАВ
СТРАЖИВУК ЖИВАН ЗДРАВКО
СТРАЖИВУК БРАНИСЛАВ АЛЕКСАНДАР
СТРАЖИВУК БРАНИСЛАВ ВЛАДИМИР
СТРАЖИВУК ГОРАН
СТРАЖИВУК ИЛИЈА
СТРАЖИВУК КАТИЦА
СТРАЖИВУК МИЛИЦА
СТРАЖИВУК МИРКО ПЕТАР
СТРАЖИВУК МИРКО СЛОБОДАН
СТРАЖИВУК МИТАР АЛЕКСИЈЕ
СТРАЖИВУК НИКОЛА ЈЕЛИЦА
СТРАЖИВУК РАДОВАН КАТИЦА
СТРИЧЕВИЋ ЈОВАН РУЖИЦА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 125
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ РИБАР 22
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ РИБАР 22
ЗЕМУН
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 33
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 72
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 2
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 2
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 22
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ВОЈВОДЕ НИКОЛЕ СТАЊЕ 8
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 2
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 1
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋА 22
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ РИБАРА 49
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 72
УГРИНОВЦИ ГРОБЉАНСКА 60
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА СЛАВОНСКОГ ОДРЕДА 34
0,8370
1,3849
1,3849
0,0654
0,6738
0,6187
0,0524
0,0524
0,3654
0,3654
0,6769
0,0524
0,3654
0,0524
0,3654
0,4435
0,8082
0,2935
0,8936
1,1246
БАТАЈНИЦА ЈАСЕНОВАЧКИХ МУЧЕНИК 34
БАТАЈНИЦА СЛАВОНСКОГ ОДРЕДА 34
БАТАЈНИЦА ЈАСЕНОВАЧКИХ МУЧЕНИК 34
БАТАЈНИЦА СЛАВОНСКИХ ОДРЕДА 34
БАТАЈНИЦА ДУНАВСКА 27
БАТАЈНИЦА ДУНАВСКА 27
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 16
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 16
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 16
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 20
БАТАЈНИЦА КРАЉА РАДОСЛАВА 54
ЗЕМУН КАРЛА СОПРОНА 25
НОВИ БЕОГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 22
ЗЕМУН ВОЈНИ ПУТ 121
БАТАЈНИЦА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 137
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 55
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 55
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 94
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 94
БАТАЈНИЦА НЕМАЊИНА 30
БАТАЈНИЦА ЖАРКА БОКУНА 9
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 148
БАТАЈНИЦА НЕМАЊИНА 28
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНА 63
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 86
БАТАЈНИЦА СТЕВАНА ДУБАЈИЋА 8
0,4619
0,6627
0,6627
0,4619
0,5735
0,5735
0,2656
0,2656
0,2656
0,2482
0,2277
0,1558
0,3454
0,0490
1,9777
0,6383
0,6383
1,0986
0,6299
0,6299
0,1113
1,9777
0,6316
0,1608
1,0986
0,8183
0,8534
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
4299
9258
9258
2552
9726
9176
7944
7944
8378
8378
7819
7944
8378
7944
8378
3560
8986
2951
9462
9426
10071
10071
9426
9426
10071
9410
9410
7948
7948
7948
9456
9347
9092
8215
2592
2360
9829
9829
9381
8228
8228
9177
2360
8529
8306
9381
9394
9108
0,8370
1,3849
1,3849
0,0654
0,6738
0,6187
0,0524
0,0524
0,3654
0,3654
0,6769
0,0524
0,3654
0,0524
0,3654
0,4435
0,8082
0,2935
0,8936
0,6627
0,4619
0,4619
0,6627
0,6627
0,4619
0,5735
0,5735
0,2656
0,2656
0,2656
0,2482
0,2277
0,1558
0,3454
0,0490
1,9777
0,6383
0,6383
1,0986
0,6299
0,6299
0,1113
1,9777
0,6316
0,1608
1,0986
0,8183
0,8534
160
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
СУБАШИЋ БОРИСЛАВ
СУБОТИЋ ИЛИЈА
СУБОТИЋ ЛУКА
СУБОТИЋ МИРКО
ТАСИЋ АЛЕКСАНДАР МИЛИВОЈЕ
ТАТАЛОВИЋ ЛАЗА НИКОЛА
ТЕРЗИЋ НАДА
ТОДОРОВИЋ МИЛЕВА
ТОДОРОВИЋ РИСТА МИЛЕВА
ТОЛИМИР СТОЈАН ДРАГАН
ТОМИЋ ПАНТЕЛИЈА МИЛИВОЈЕ
ТРАЈКОВИЋ СТАНКО НАДИЦА
ТРГОВ.ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛОВАЦ"
ТРИПУНОВИЋ МАНОЈЛО МИЛОШ
ТУТУШ ДРАГИЦА ЉУБА РОЂ.ЈОЈИЋ
ТУТУШ ЛУКА ДУШАН
ТУТУШ ЛУКА МИЛАН
ТУТУШ ЛУКА МИЛАН
ТУТУШ ЛУКА МИРА
ТУТУШ РОЂ.КАТИЋ СТАНА
УЗЕЛАЦ ЖИВАН РАДИСЛАВ
УЗЕЛАЦ ЖИВАН РАДИСЛАВА
УЗЕЛАЦ ЖИВАН СЛАВИЦА
УЗЕЛАЦ МИЛОРАД ЖИКА
УЗЕЛАЦ ВЛАДА ЗАГОРКА РОЂ.СТЕПАНОВИЋ
ВЕЛИЦКИ ЂОРЂЕ СРЕЋКО
ВЕЛИМИРАЦ ЈОВАН МИЛИВОЈ
ВИДИЋ ДАНИЦА
ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ГАЛОВИЦА"
ДП
ВОРКАПИЋ АУГУСТИН ИВАНКА
ВУЈАСИЋ ДУШАН ОЛГИЦА
ВУКАДИНОВИЋ ЖИВАН СВЕТЛАНА
ВУКАДИНОВИЋ ЖИВАН ЂОРЂЕ
ВУКАДИНОВИЋ БРАНКО ЗОРАН
ВУКАДИНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ВУКАДИНОВИЋ МИЛЕНА
ВУКАДИНОВИЋ МИЛЕНКО СЛОБОДАН
ВУКАДИНОВИЋ МИРЈАНА
ВУКАДИНОВИЋ МИРКО ПЕРИЦА
ВУКАДИНОВИЋ НИКОЛА БЕРИСЛАВ
ВУКАДИНОВИЋ НИКОЛА ЉУБИНКА
553
554
555
556
557
ВУКАДИНОВИЋ
ВУКАДИНОВИЋ
ВУКАДИНОВИЋ
ВУКАДИНОВИЋ
ВУКАДИНОВИЋ
540
ЉУБОМИР ЖИВАН
ЉУБОМИР САВА
САВА МИЛИВОЈЕ
САВА ПЕТАР
ВУКОСАВА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БЕОГРАД
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 52
ГОЛУБИНЦИ ПУТИНАЧКА 143
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 26
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 20
ЗЕМУН НАСЕЉЕ "ЕКОНОМИЈА" 15
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 54
БАТАЈНИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 8
БЕОГРАД 7.ЈУЛА 20
БЕОГРАД ПОР.СПАСИЋА И МАШЕРЕ 116
БАТАЈНИЦА МАЈ.З.РАДОСАВЉЕВИЋА 255
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 38
БАТАЈНИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 20
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 38
БАТАЈНИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 20
БАТАЈНИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 20
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
ЗЕМУН БРАЋЕ РИБАРА 15
БАТАЈНИЦА МАЈ.З.РАДОСАВЉЕВИЋА 149
КОРЛАТ
0,7839
1,1590
1,1590
1,1590
0,2089
0,3267
0,5978
0,1055
0,1055
0,1158
0,6082
0,7418
1,6555
0,1663
0,1933
0,2891
0,4845
0,2891
0,4845
0,4845
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
0,9971
0,0474
2,4611
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
9404
8597
8597
8597
3478
8657
8966
8328
8328
6220
8958
8311
1663
8009
1776
6258
9473
6258
9473
9473
1113
1113
1113
1113
1113
401
9405
8446
0,7839
1,1590
1,1590
1,1590
0,2089
0,3267
0,5978
0,1055
0,1055
0,1158
0,6082
0,7418
1,6555
0,1663
0,1933
0,2891
0,4845
0,2891
0,4845
0,4845
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
0,9971
0,0474
2,4611
ЗЕМУН АВИЈАТИЧАРСКИ ТРГ 10
0,6767
УГРИНОВЦИ
274
0,6767
ЗЕМУН НОВАКА АТАНАЦКОВИЋА 1
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 50
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 121
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 121
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 38
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 40
ЗЕМУН МИТРАЉЕТИНА 22
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 10
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 121
БАТАЈНИЦА ПУК.М.ПАВЛОВИЋА 113
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 14
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА 28
0,1422
0,8858
0,4657
0,4657
0,7289
0,7289
1,1724
1,3144
0,4657
1,0240
0,2655
0,6693
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 121
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА 21
БАТАЈНИЦА ЈОВАНА БРАНКОВИЋА 24
БАТАЈНИЦА ЈОВАНА БРАНКОВИЋА 24
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 38
0,4657
0,5671
0,5996
0,5996
0,7289
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
7949
8070
8662
8662
8384
8384
9123
6110
8662
2015
8375
8331
8663
8662
8664
9566
9566
8384
0,1422
0,8858
0,4657
0,4657
0,7289
0,7289
1,1724
1,3144
0,4657
1,0240
0,2655
0,1003
0,5690
0,4657
0,5671
0,5996
0,5996
0,7289
161
558
559
560
561
562
ВУКОТИЋ ВАСИЛИЈЕ БОЈАНА
ВУКОВИЋ МОМИР
ВУЛЕТИЋ ЂУКА НЕВЕНКА
ВУЧАК ЈОВАН ДРАГАН
ВУЧЕНОВИЋ МИЛОШ ЛУКА
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
ВУЧЕНОВИЋ МИЛОШ СТЕВАН
ВУЧЕНОВИЋ СТЕВАН
ВУЧЕТИЋ МИЛИЦА
ВУЧКОВИЋ МИХАЈЛО НЕДЕЉКА
ВУЧКОВИЋ НЕДЕЉКА
ЏЕНОПОЉАЦ СТЕВАН МИЛАН
ЗАДРО ГОРДАНА
ЗАГОРАЦ ФИЛИП
ЗАГОРАЦ ЛАЗА ДРАГИЊА
ЗАГОРАЦ МИЛИЦА
ЗАГОРАЦ ПЕТАР ЈОВА
ЗАГОРАЦ ПЕТАР НИКОЛА
ЗАГОРАЦ СТЕВАН ДРАГИЊА
ЗАГОРАЦ СТЕВАН ПЕТАР
ЗАГОРАЦ СТЕВАН СЛОБОДАН
ЗАГОРАЦ ТОДОР ФИЛИП
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
ЗАРИЋ ДУШАН
ЗАРИЋ ДУШАН
ЗАРИЋ ДУШАН ЂОРЂЕ
ЗАРИЋ МИЛАН МИЛЕНА
ЗАРИЋ ПЕТАР ЗОРАН
ЗЕЛЕНОВИЋ БОЖО ИЛИЈА
ЗЕЛЕНОВИЋ ИЛИЈА
ЗЕЛЕНОВИЋ ИЛИЈА БОЖО
ЗЕЛЕНОВИЋ ИЛИЈА НИКОЛА
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛАН СИМА
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛАН СЛАВКО
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛИЦА
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛОШ БОЈАНА
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛОШ БРАНИСЛАВ
ЗЕЛЕНОВИЋ НИКОЛА САВА
ЗЕЛЕНОВИЋ С. ДМИТАР
ЗЕЛЕНОВИЋ СИМА НИКОЛА
ЗЕЛЕНОВИЋ СОФИЈА
ЗЕЛЕНОВИЋ СПАСОЈЕ СВЕТОЗАР
ЗЕЛЕНОВИЋ ШПИРА МИТАР
ЗЕЛЕНОВИЋ ШПИРА ПЕТАР
ЗЕЛЕНОВИЋ ШПИРА ШПИРА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 64
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 32
ИВАНКОВАЦ ПОЉАНЕ,СО ЋУПРИЈА
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 275
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 207
0,3657
0,1140
0,2891
0,5761
1,3564
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 4
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА БЕОГРАДСК.ИЛЕГАЛАЦА 34
БАТАЈНИЦА БЕОГРАДСКА 34
БАТАЈНИЦА НОВА ЈАДРАНСКА 3
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 62
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 70
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 2
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 33
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 33
ЗЕМУН М.РАДИВОЈЕВИЋА 7
ЗЕМУН БОЖИЦЕ ДИВНИЋ 6
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 2
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 62
0,1854
0,0141
0,2132
0,6627
0,4619
0,0964
0,7839
0,5173
0,3970
0,0930
0,1386
0,1386
0,0930
0,0930
0,0930
1,0352
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МИТРОЉЕТИНА 124
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 57
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 57
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 55
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 132
БЕОГРАД
БАТАЈНИЦА КРАЉА РАДОСЛАВА 127
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 267
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 267
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 267
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 101
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 101
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 269
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 269
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 269
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 266
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 266
СТАРА ПАЗОВА
0,1806
0,9555
1,2402
1,2402
2,8680
0,0116
0,1911
0,0560
1,9148
0,1691
0,1691
0,1691
0,0143
0,0143
0,0419
0,0419
0,0419
0,8412
0,8412
0,9463
0,9463
0,9463
1,3164
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
8635
8339
6258
10064
8172
8172
9862
9862
10075
8610
9426
10071
8978
9404
9330
8462
8316
8340
8340
8316
8316
8316
8886
9442
9939
9399
10055
9378
9378
9379
4723
607
4561
9428
4317
4317
4317
5668
5668
4213
4213
4213
8302
8302
8181
8181
8181
2308
0,3657
0,1140
0,2891
0,5761
0,5855
0,5855
0,1854
0,1854
0,0141
0,2132
0,6627
0,4619
0,0964
0,7839
0,5173
0,3970
0,0930
0,1386
0,1386
0,0930
0,0930
0,0930
0,0966
0,8418
0,0968
0,1806
0,9555
1,2402
1,2402
2,8680
0,0116
0,1911
0,0560
1,9148
0,1691
0,1691
0,1691
0,0143
0,0143
0,0419
0,0419
0,0419
0,8412
0,8412
0,9463
0,9463
0,9463
1,3164
162
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У БАТАЈНИЦИ
ЗЕЉКОВИЋ СТЕВАН БРАНКО
ЗЕЉКОВИЋ СТЕВАН МИЛАН
ЗЛАТАНОВИЋ АНЂЕЛКА
ЗУКАНОВИЋ МИЛАН
ШАРАЦ ГАЈА СЛАВКО
ШАРАЦ СРЂАН
ШАРАЦ ЗЛАТОМИР
ШАРИЋ АНТЕ ЛУКА
ШАРИЋ АНТЕ МАРА
ШАРИЋ АНТЕ МАРКО
ШАРИЋ АНТЕ ЗОРА
ШАРИЋ ДУЈА ДРАГИЦА
ШАРИЋ МАРКО БРАНИМИР
ШИМУНОВИЋ МИЛАН
ШИМУНОВИЋ МИЛАН
ШКАРА ЖИВКА
ШКРБИЋ ДУШАНКА
ШКРБИЋ РУЖИЦА
ШПАНОВИЋ НИКОЛА РАДА
ШТЕГЕР АМАЛИЈА
ШУЈИЦА ЂОРЂЕ ЗОРИЦА
ЂАКОВИЋ КРУНИЈА
ЂАКОВИЋ СТЕВАН СЛОБОДАНКА
ЂАПИЋ ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ ЦВЕТИН РАДОМИР
ЂОРЂЕВИЋ СТАНКО СВЕТОМИР
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 2
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 16
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 16
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 31
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 274
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 83
БАТАЈНИЦА БИХАЋКА 24/7
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 83
НОВА ПАЗОВА КАРАЂОРЂЕВА 90
НОВА ПАЗОВА КАРАЂОРЂЕВА 90
НОВА ПАЗОВА ПОЉСКА 52
НОВА ПАЗОВА ПОЉСКА 52
НОВА ПАЗОВА ПОЉСКА 52
БЕОГРАД МЛАДЕНА МИТРИЋА 14
БАТАЈНИЦА
С.БАНОВЦИ ПАВЛА ШАШИЋА 49
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКА 6
БАТАЈНИЦА СТАНКА ТИШМЕ 8/1
МАРТИНЦИ ЖЕЛЕЗНИЧКА 29
БЕОГРАД БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 53
БАТАЈНИЦА ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПА 100
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 513
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 53
БЕОГРАД С.МАРКОВИЋА 54
ЗЕМУН 22.ОКТОБРА 12
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 159
0,1754
0,5328
0,5341
0,6738
0,6998
1,0072
1,2392
1,2392
1,0897
1,0897
1,0897
1,0897
1,0897
1,0897
0,1129
0,0862
0,6796
0,1296
0,4435
0,5880
0,3800
0,9983
0,0708
0,0708
0,0560
0,0548
1,4934
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
ЂОРЂЕВИЋ ВЕРИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРИЦА
ЂУРИЋ МИЛАН
ЂУРИЋ МИЛОШ ДУШАН
ЂУРИЋ НИКОЛА САВА
ЂУРИЋ ПЕТАР ЈОВАН
ЂУРИЋ ЋУРО
ЂУРИЧИЋ МИЛУТИН БУДИМИР
ЂУРИЧИЋ СТАНИМИР ДРАГУТИН
ЂУРИЧИЋ ВАСИЛИЈЕ ОБРАД
ЋАТОВИЋ ШПИРА АНИЦА
ЋОСО ЛУКА ПАНТЕЛИЈА
БАТАЈНИЦА ТИТОГРАДСКА 8
ЗЕМУН ИРИШКА 25
ЗЕМУН ИРИШКА 25
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 64
ЗЕМУН ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 299
ФРАНЦУСКА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 263
ОůТАçâО,САů 42 САТАäâůА Ç.ä8é 2М 5
ЗЕМУН ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 299
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 12
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА
БАТАЈНИЦА ТИТОГРАДСКА 51
БЕОГРАД САРАЈЕВСКА 11
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
0,1777
0,7418
0,7418
0,3657
0,2335
0,2335
0,0029
0,0253
0,2335
0,3940
0,1850
0,1084
0,9463
0,9384
643
644
ЋОСО ПАНТЕЛИЈА
ЋОСО ПАНТЕЛИЈА ЗДРАВКО
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
0,5173
0,9384
645
646
ЋОСО ПАНТЕЛИЈА ЗДРАВКО
ЋОСО ЗДРАВКО
ГОРЊИ КАРИН
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
2,4611
0,5173
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
837
9215
7915
9726
9169
9451
9420
9420
8928
8928
8928
8928
8928
8928
9449
9412
8241
4635
3560
9453
3520
8132
8356
8356
3106
3107
8311
8677
8330
8311
8311
8635
716
716
2061
4378
716
9226
8482
8483
8181
8886
9442
9330
8886
9442
8446
9330
0,1754
0,5328
0,5341
0,6738
0,6998
1,0072
1,2392
1,2392
1,0897
1,0897
1,0897
1,0897
1,0897
1,0897
0,1129
0,0862
0,6796
0,1296
0,4435
0,5880
0,3800
0,9983
0,0708
0,0708
0,0560
0,0548
0,7418
0,7516
0,1777
0,7418
0,7418
0,3657
0,2335
0,2335
0,0029
0,0253
0,2335
0,3940
0,1850
0,1084
0,9463
0,0966
0,8418
0,5173
0,0966
0,8418
2,4611
0,5173
163
647
ЋУК ВОЈИСЛАВ ДЕЈАН
648
ЋУЛУМ БОГДАН
649
ЋУЛУМ ИВАНКА
650
ЋУЛУМ МИЛАН
651
ЋУЛУМ МОМИР БОЖИДАР
652
ЋУЛУМ РАДОСЛАВА
653
ЋУЛУМ ТОДОР АЛЕКСАНДАР
654
ЋУРЧИЋ ЂОРЂЕ РУЖИЦА
655
ЧАЛИЋ ЈОВАН
656
ЧАНЧАР МИЛИЈА ЈОКА
657
ЧИКОШ АЛЕКСА
658
ЧИКОШ ГЕОРГИЈЕ МИЛАН
659
ЧИКОШ ИВАН
660
ЧИКОШ МИЛАН ЖАРКО
661
ЧИКОШ МИЛАН ДИМИТРИЈЕ
662
ЧИКОШ МИЛАН ЈОВАН
663
ЧИКОШ МИЛАН ЈОВАНКА
664
ЧИКОШ МИЛАН МИРА
665
ЧИКОШ МИЛАН ПЕТАР
666
ЧИКОШ МИЛАН ЂОРЂЕ
667
ЧИКОШ МИЛАНКА
668
ЧИКОШ МИРА
669
ЧИКОШ МИРЈАНА
670
ЧИЧА ПЕТАР ИВАНКА РОЂ.СТЕПАНОВИЋ
671
ЧОДАНОВИЋ ЛАЗАР ЖИВАН
672
ЧОДАНОВИЋ ЛАЗАР НИКОЛА
673
ЧУДИЋ НИКОЛА ГОЈКО
Укупно
БАТАЈНИЦА МАЈОРА ЗОРАНА РАДОСА 278
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 65
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 65
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 65
БАТАЈНИЦА МАЈ.З.РАДОСАВЉЕВИЋА 63
БАТАЈНИЦА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 65
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 71
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 91
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 149
БЕОГРАД РАДОВАНА ДРАГОВИЋА 14
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
ОБРЕНОВАЦ
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 32
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 107
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 95
БАТАЈНИЦА
ЗЕМУН ОХРИДСКА 7
НОВИ БАНОВЦИ РАНКОВИЋЕВА 31
НОВИ БАНОВЦИ РАНКОВИЋЕВА 31
БАТАЈНИЦА 4.ЈУЛА 59
0,2062
0,5239
0,5239
0,5239
1,1588
0,0825
1,2590
1,1238
0,5011
0,2891
0,2582
0,7074
0,2582
0,7074
0,2509
0,7074
0,7074
0,7074
0,7074
0,7074
0,7074
0,8186
0,2582
0,1956
1,2594
1,2594
0,1110
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА02
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА01
9212
544
544
544
9391
8056
549
9388
8859
6258
8224
9397
8224
9397
8382
9397
9397
9397
9397
9397
9397
3851
8224
4240
1590
1590
8956
0,2062
0,5239
0,5239
0,5239
1,1588
0,0825
1,2590
1,1238
0,5011
0,2891
0,2582
0,7074
0,2582
0,7074
0,2509
0,7074
0,7074
0,7074
0,7074
0,7074
0,7074
0,8186
0,2582
0,1956
1,2594
1,2594
0,1110
1997,3659
*Извор података РГЗ
164
Табела 12.
КО Земун
Поље
Коришћење без плаћања накнаде
Назив корисника
Институт за сточарство
Број поседовног
листа/листа
непокретности
Број катастарске
парцеле
Култура
Класа
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
483
1384
581
594
946/3
946/5
946/6
946/7
951/1
951/4
951/5
953
954/1
954/2
957/1
957/2
946/2
Њива
Њива
Њива
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Врт
Врт
Врт
Врт
Њива
3
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Укупно ГО Земун
*Извор података Служба за катастар непокретности Земун
Површина
(ха)
36,9439
16,2405
1,1651
4,7753
0,7716
0,6303
6,1523
19,5083
1,8836
13,6789
0,7170
2,5440
6,2682
3,6220
71,8300
186,7310
165
Табела 14. Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег - сточари
Ред.бр.
1
Назив
правног/физичког
лица
Пољопривредно
Индустријски
Комбинат "Земун" у
реструктурирању
Д.П.
Број условних
грла по
документацији
648
КО
Број јавног
надметања
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Површина
јавних
надметања
(ха)
5,8227
0,8845
19,7384
2,9433
2,1824
33,0775
0,6921
1,8442
3,9226
1,2705
3,5681
5,1767
1,4277
0,6680
2,4867
0,8188
2,6142
0,7254
3,5050
2,8191
2,2923
1,5846
4,1295
1,8930
2,6115
1,7429
1,0419
3,6253
3,2380
13,8813
0,5092
0,8666
2,0499
1,6514
2,0965
1,4276
5,4020
3,5805
1,0982
3,4359
11,7038
0,2355
8,2486
12,5707
0,7751
1,1257
3,3418
0,3478
0,1350
1,6478
2,2823
1,3380
Укупна
реална
површина
(ха)
268,9199
166
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Угриновци
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Батајница
Укупно
*Извор података: РГЗ
54
55
56
57
58
59
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
98
100
101
102
0,3914
2,7623
3,4572
0,8395
6,8581
0,1080
0,6094
0,3483
0,1483
1,3612
0,9488
4,3022
3,0055
5,0068
9,3667
0,1508
1,7634
1,3310
0,8641
0,9328
0,8733
0,0467
0,0554
2,2463
1,6990
1,3317
0,1918
0,3409
0,0704
0,0950
0,1692
0,1505
0,3842
1,2988
1,8433
0,7964
2,2713
1,4242
1,4916
1,8799
2,9610
2,3632
2,2819
268,9199
167
Табела 15.
КО
Угриновци
Преглед груписаних надметања
Број јавног
надметања
Број
поседовног
листа/листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
1
1
1
1
1
1
272
272
272
272
272
272
1863
1866
1867
1868
1869
1870
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Село
2
269
2992
Њива 4.класе
Табла 120
3
3280
2285
Њива 2.класе
Табла 059
Табла 059
Табла 059
Табла 059
Села
Села
Села
4
4
4
4
4
4
4
3280
3280
3280
3280
272
272
272
1950/1
1950/1
1950/2
1950/2
1948
1948
1949
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Табла 070
Табла 070
5
5
3280
3280
2041
2042
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Табла 069
Табла 069
Табла 069
6
6
6
3280
3280
3280
2040/1
2040/2
2040/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Швигањ
Швигањ
Швигањ
Швигањ
Швигањ
Швигањ
Швигањ
Швигањ
Швигањ
Швигањ
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
4123
4124
4137/2
4137/2
4153/1
4153/1
4153/2
4154
4154
4155
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Табла 011
8
3280
1407/1
Њива 5.класе
Село
9
3280
3247
Њива 3.класе
Село
10
3280
3964
Њива 3.класе
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
044
044
044
045
045
045
Укупно 1
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
044
044
044
044
044
11
11
11
11
11
272
3280
272
272
272
1853
1854
1855
1856
1857
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Табла
Табла
Табла
Табла
044
044
044
044
12
12
12
12
272
3280
3280
272
1859
1860
1861
1862
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 11
Укупно 12
Површина
(ха)
1,1766
1,3316
0,7251
0,8282
0,8626
0,8986
5,8227
0,8845
0,8845
1,7251
1,7251
0,9011
0,0989
2,6789
0,4031
4,0555
4,8400
6,7609
19,7384
1,3853
1,5580
2,9433
0,6738
0,8126
0,6960
2,1824
7,6565
1,3459
0,9543
0,0640
1,6599
6,5620
6,1200
4,9150
2,7636
1,0363
33,0775
0,6921
0,6921
1,8442
1,8442
3,9226
3,9226
0,1833
0,2614
0,1568
0,1557
0,5133
1,2705
0,6068
1,3915
0,7472
0,8226
3,5681
Боја
Напомена
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
168
Табла 048
Табла 048
Табла 044
Падовача
Падовача
Падовача
13
13
13
13
13
13
272
272
3280
272
272
272
1881
1884
1882
1930
1932
1934
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Језеро
Табла 065
14
14
3280
3280
1967
1968
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Табла 065
Табла 065
15
15
271
271
1980/1
1981/1
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Село
Село
Село
Село
Село
Село
16
16
16
16
16
16
3280
3280
3280
3280
3280
3280
1988/1
1988/2
1989/2
1989/2
1990/1
1990/2
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Табла 067
17
3280
2027
Њива 3.класе
Село
Село
Село
Табла 036
Табла 036
Табла 036
18
18
18
18
18
18
3280
3280
3280
3280
3280
3280
1838
1838
1839
1841/3
1841/3
1841/4
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Табла 039
19
3280
1847
Њива 4.класе
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
037
037
037
037
037
037
037
20
20
20
20
20
20
20
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
1843/1
1843/1
1843/2
1843/2
1843/4
1843/4
1844
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Табла
Табла
Табла
Табла
060
060
060
060
21
21
21
21
3280
3280
3280
3280
1953/1
1953/4
1954/1
1954/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Табла 061
Табла 061
Табла 061
22
22
22
3280
3280
3280
1959
1960
1960
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
096
096
096
096
096
096
23
23
23
23
23
23
272
272
272
272
272
272
2123/3
2123/3
2123/4
2123/4
2123/6
2123/6
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Табла 096
Табла 096
24
24
272
272
2123/1
2123/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Табла 066
Табла 066
25
25
3280
3280
2022
2023
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
4.класе
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
5.класе
4.класе
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
0,8215
1,0607
0,8869
1,0605
1,1262
0,2209
5,1767
0,2495
1,1782
1,4277
0,1128
0,5552
0,6680
0,0844
0,3745
0,7605
0,9148
0,0629
0,2896
2,4867
0,8188
0,8188
0,8270
0,8067
0,0410
0,4164
0,4600
0,0631
2,6142
0,7254
0,7254
0,6450
0,1628
0,1480
0,2320
1,3944
0,6348
0,2880
3,5050
0,3307
0,0555
0,8689
1,5640
2,8191
1,2991
0,4600
0,5332
2,2923
0,1919
0,2435
0,1771
0,5864
0,3819
0,0038
1,5846
4,0905
0,0390
4,1295
1,5403
0,3527
1,8930
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
169
Табла 067
26
3280
2135
Њива 4.класе
Табла 102
27
3280
2156
Њива 3.класе
Табла 076 и
Табла 076 и
28
28
3280
3280
2050/1
2050/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Табла
Табла
Табла
Табла
29
29
29
29
3280
3280
3280
3280
2050/2
2050/2
2050/4
2050/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Табла 015
Табла 015
Табла 020
30
30
30
3280
3280
3280
1507
1509/1
1671/4
Ливада 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
034
034
034
034
042
31
31
31
31
31
3280
271
271
271
271
1830/1
1831/1
1831/1
1831/3
1850/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Табла 067
32
3280
2037/2
Њива 4.класе
Табла 118
33
3280
2368
Њива 4.класе
Табла 126
Табла 127
34
34
3280
3280
2440
2442/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Табла 146
Табла 146
Табла 146
35
35
35
3280
3280
3280
2536
2538
2539
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Орлије
Орлије
Орлије
Орлије
Табла 148
36
36
36
36
36
3280
3280
3280
3280
3280
2556
2557
2562
2563
2591/1
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Орлије
Орлије
Табла 146
37
37
37
3280
3280
3280
2570
2571
2574
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
Табла
38
38
38
38
38
38
38
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
2576
2577/1
2578/1
2578/2
2579/1
2579/2
2580
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Село
Баштине
39
39
3280
3280
2660
2661
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Табла 104
Табла 104
40
40
271
271
2683/1
2683/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Табла 105
Табла 105
Табла 105
Зоркича багрен
41
41
41
41
3280
3280
3280
3280
2694
2695
2695
2703/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
076
076
076
076
и
и
и
и
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупнo 36
Укупно 37
147
147
147
147
147
147
147
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
2,6115
2,6115
1,7429
1,7429
0,8028
0,2391
1,0419
1,8815
0,8806
0,6244
0,2388
3,6253
0,2949
0,1710
2,7721
3,2380
2,1508
0,7938
0,5307
0,3603
10,0457
13,8813
0,5092
0,5092
0,8666
0,8666
0,4826
1,5673
2,0499
0,6968
0,7477
0,2069
1,6514
0,1160
0,3402
0,8063
0,3226
0,5114
2,0965
0,3398
0,4410
0,6468
1,4276
0,6825
1,8130
0,9687
1,0374
0,2841
0,1087
0,5076
5,4020
0,8261
2,7544
3,5805
0,3284
0,7698
1,0982
1,0170
0,9320
0,5000
0,1763
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
170
Зоркича багрен
Зоркича багрен
41
41
3280
3280
2703/2
2707
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Село
Село
Село
Село
Село
Село
Село
Село
42
42
42
42
42
42
42
42
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
2739/4
2739/5
2739/6
2739/7
2739/12
2739/13
2739/14
2739/15
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Село
43
269
2998
Пашњак 4.класе
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
Грмовац
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3136/1
3138/1
3139/1
3140/1
3142/1
3142/1
3145
3146
3147
3148
3149
3150/1
3150/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Ливада 4.кла
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Грмовац
Грмовац
Грмовац
45
45
45
3280
3280
3280
3161
3175/1
3175/2
Њива 3.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Грмовац
Грмовац
46
46
3280
3280
3245/2
3279
Њива 3.класе
Њива 4.класе
47
47
47
47
3280
3280
3280
3280
3404
3409/1
3409/2
3411
Трстик
Трстик
Трстик
Трстик
Угриновачка бара
Угриновачка бара
Угриновачка бара
Угриновачка бара
Угриновачка бара
Велики кут
Велики кут
Велики кут
48
48
48
48
48
48
48
48
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3532
3541
3548
3554
3555
3675
3676
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Трстик 2.класе
Колебине
49
3280
3895
Трстик 2.класе
Попадијин салаш
50
3280
2935
Ливада 3.класе
Мали кут
Мали кут
51
51
3280
3280
3512
3517
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Село
52
3280
2294/2
Њива 3.класе
Ваганац
53
269
2384/4
Њива 3.класе
Табла 145
54
3280
2687
Њива 4.класе
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Велики
Велики
Велики
Велики
кут
кут
кут
кут
2
2
2
2
класе
класе
класе
класе
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
0,3635
0,4471
3,4359
1,2547
0,2975
1,4678
5,3390
1,0000
1,5998
0,6600
0,0850
11,7038
0,2355
0,2355
0,7453
0,4007
2,4192
0,3818
0,7666
0,8039
0,3560
0,3457
0,4217
0,4880
0,5508
0,2010
0,3679
8,2486
1,0982
10,0643
1,4082
12,5707
0,7391
0,0360
0,7751
0,1461
0,2310
0,2310
0,5176
1,1257
0,3388
0,1579
0,2493
0,4112
0,3970
0,6253
0,9060
0,2563
3,3418
0,3478
0,3478
0,1350
0,1350
0,6000
1,0478
1,6478
2,2823
2,2823
1,3380
1,3380
0,3914
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
171
Укупно 54
0,3914
0,1120
0,1831
0,2268
0,8533
0,5600
0,8271
2,7623
0,6701
2,3900
0,3971
3,4572
Вигањ
Вигањ
Језеро
Језеро
Језеро
Језеро
55
55
55
55
55
55
3165
3165
3165
3165
3165
3165
1955
1955
1956
1957
1958
1958
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Табла 020
Табла 020
Табла 020
56
56
56
3280
3280
3280
1671/4
1671/6
1671/6
Њива 4.класе
Њива 2.класе
Њива 4.класе
Угриновачка бара
57
593
3549
Трстик-мочвара
2.клаce
0,8395
Сточар 1
Табла 076
58
272
2048
Њива 3.класе
0,8395
6,8581
6,8581
Сточар 1
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно КО
Угриновци
Сточар 1
Сточар 1
214,1317
*Извор података РГЗ
172
Табела 15.
КО
Батајница
Преглед груписаних надметања
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Број јавног
надметања
Број
поседовног
листа/листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
Пета дуж
59
7909
838/2
Њива 2.класе
Велике међе
60
1493
1132
Њива 3.класе
Клисина
61
8234
1174
Њива 3.класе
Село
62
8234
4530/3
Њива 4.класе
Велике међе
Велике међе
Велике међе
63
63
63
8663
8234
8664
4479/1
4480
4479/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Село
64
8234
4263
Њива 3.класе
Мале међе
65
7423
4712
Њива 3.класе
Велике међе
66
7423
4709
Њива 3.класе
Велике међе
Велике међе
Велике међе
67
67
67
7423
7423
7423
4735
4736
4739
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Мале међе
Мале међе
68
68
7423
7423
4768
4763
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Беларичка
Беларичка
Беларичка
69
69
69
8120
8120
8120
2877
2878
2880
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Беларичка
Беларичка
Беларичка
Беларичка
Беларичка
70
70
70
70
70
7423
7423
7423
7423
7423
2748/7
2748/10
2748/11
2748/8
2748/13
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пустара
71
163
4632
Њива 3.класе
Клисина
Клисина
72
72
7423
163
4382
4384
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Село
73
163
4408
Њива 3.класе
Село
Велике међе
Село
Село
74
74
74
74
7423
7423
7423
7423
4415
4419
4423
4423
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Велике међе
75
7423
4701
Њива 3.класе
Беларица
76
7423
2455
Њива 2.класе
Друга дуж
77
7423
156/2
Њива 2.класе
Село
78
3338
294/2
Виноград 1.класе
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Површина
(ха)
0,1080
0,1080
0,5772
0,5772
0,6094
0,6094
0,3483
0,3483
0,5690
1,1747
0,5671
2,3108
0,1483
0,1483
1,3612
1,3612
0,9488
0,9488
1,5722
0,5840
2,1460
4,3022
1,1219
1,8836
3,0055
2,2742
1,8563
0,8763
5,0068
1,9973
1,7265
1,7265
1,7265
2,1899
9,3667
0,1508
0,1508
0,8370
0,9264
1,7634
1,3310
1,3310
0,0295
0,6471
0,1325
0,0550
0,8641
0,9328
0,9328
0,8733
0,8733
1,1734
1,1734
0,0467
0,0467
Боја
Напомена
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
173
Виногради
79
3387
353/2
Виноград 1.класе
Трећа дуж
Трећа дуж
80
80
7423
8120
446
453/1
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Велике међе
Велике међе
Велике међе
81
81
81
7423
7423
1493
1071
1073
1076
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Беларица
82
163
2364
Њива 2.класе
Беларица
83
648
2441/1
Њива 2.класе
Беларица
84
163
2454
Њива 2.класе
Село
85
4181
2483
Њива 2.класе
Беларица
86
7423
2529/3
Виноград 1.класе
Село
87
3151
2624/1
Њива 2.класе
Беларица
88
7423
2651
Виноград 1.класе
Далматинске
загоре
89
184
3027/4
Њива 1.класе
Мале међе
90
226
4407
Њива 3.класе
Велике међе
91
8231
4540
Њива 4.класе
Мале међе
92
1165
4619
Њива 3.класе
Мале међе
Мале међе
93
93
1403
1403
4647
4649
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Беларица
94
7423
4658
Њива 4.класе
Мале међе
Мале међе
95
95
1165
1033
4685
4686
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
96
96
96
96
96
3771
915
2015
2015
2730
4794
4795
4796/3
4796/3
4796/8
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пета дужина
Пета дужина
97
97
163
163
894/1
901/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Мале међе
Мале међе
98
98
7423
7423
4768
4770
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
99
99
99
99
99
99
99
99
99
3851
1264
4199
544
2063
1103
740
1113
4299
4776
4777
4778
4779/2
4781
4784
4785
4786
4788
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
0,0554
0,0554
1,4671
0,7792
2,2463
0,5507
0,5608
0,5875
1,6990
1,3317
1,3317
0,1918
0,1918
0,3409
0,3409
0,0704
0,0704
0,0950
0,0950
0,1692
0,1692
0,1505
0,1505
Сточар 1
0,3842
Сточар 1
0,3842
1,2988
1,2988
1,8433
1,8433
0,7964
0,7964
0,4939
1,7774
2,2713
1,4242
1,4242
0,4534
1,0382
1,4916
0,7423
0,9719
0,3413
0,6827
0,3679
3,1061
0,7239
0,5852
1,3091
1,1219
0,7580
1,8799
0,8186
0,6599
0,4016
0,5239
0,6811
1,1130
1,2990
1,3606
0,5610
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
174
Пустара
Пустара
Пустара
99
99
99
401
401
549
4791/1
4791/2
4780
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 3.класе
међе
међе
међе
међе
100
100
100
100
163
163
163
163
1043
1044
1045
1046
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Велике међе
Велике међе
Пустара
Пустара
101
101
101
101
7423
7423
7423
7423
4787
4787
4789
4789
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Пустара
Пустара
Пустара
Клисина
Клисина
102
102
102
102
102
7423
7423
7423
7423
7423
4792/1
4792/1
4792/2
4793
4793
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Пустара
Пустара
Пустара
Пустара
Беларица
Беларица
Беларица
Беларица
103
103
103
103
103
103
103
103
7423
7423
7423
7423
7423
7423
7423
7423
4796/2
4796/2
4796/4
4796/4
4796/17
4796/17
4796/19
4796/19
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Пустара
Пустара
Пустара
Беларица
Беларица
Беларица
104
104
104
104
104
104
7423
7423
7423
7423
7423
7423
4796/5
4796/5
4796/6
4796/6
4796/7
4796/7
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Укупно 99
Велике
Велике
Велике
Велике
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
УКУПНО KO
БАТАЈНИЦА
*Извор података РГЗ
0,7106
0,2865
1,2590
9,6748
0,6087
1,1023
0,6629
0,5871
2,9610
1,0172
0,5090
0,5610
0,2760
2,3632
0,3903
0,1951
0,1997
0,4990
0,9978
2,2819
0,4111
0,4111
0,3511
0,3110
0,0109
0,0108
0,1352
0,1351
1,7763
0,0330
0,0330
0,2009
0,2008
0,5655
0,5654
1,5986
Сточар 1
Сточар 1
Сточар 1
78,0396
175
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
Батајница
Земун поље
Земун
Угриновци
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
434,7595
198,7103
0,0000
1338,8327
1972,3025
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
104,7396
2010.-2013.
20,7169
4,1049
2011.-2014.
2011.-2014.
542,7824
647,5220
2010.-2013.
208,4305
233,2523
2011.-2014.
0,0000
166,0843
2010.-2013.
0,0000
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Земун
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Земун
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
78,0396
0,0000
0,0000
214,1317
292,1713
0,0000
186,7310
0,0000
0,0000
0,0000
268,9199
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,0467
9,3667
1,6965
0,1350
33,0775
3,6919
2,8093
Број
надметања
46
0
0
58
104
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
Према подацима РГЗ-а из 2010. године катастарска парцела број 269/14 у КО Земун Поље била је површине 4,1049 хектара, а према подацима РГЗ-а из 2011 године површина исте
катастарске парцеле износи 4,1120 хектара. Разлика између те две површине износи 0,0071 хектара.
176
Табела 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Правно и фактичко стање се
разликују - на терену није
пољпоривредно земљиште.
Физичка лица,
Републичка
дирекција за
путеве, Република
Србија
Батајница, Угриновци
Коментар
Записник Републичког
пољопривредног инспектора
од 24.12.2009. године.
Записници радне групе од
27.12.2009.године, 29.10.2010
године и 19.04.2012.године.
Укупно за ГО Земун
Контрола из табеле 16
Површина (ха)
612,6330
612,6330
Разлика у подацима РГЗ-а
612,6259
0,0071
177
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
Од 5 до 25
91
12
1
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
104
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
178
ГРАДСКА ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ
179
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Катастарска
општина
БИСТРИЦА
БУРОВО
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ДРЕН
ЗЕОКЕ
ЛУКАВИЦА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
ПЕТКА
ПРКОСАВА
САКУЉА
СОКОЛОВО
СТРМОВО
ЧИБУТКОВИЦА
ШОПИЋ
АРАПОВАЦ
БАРОШЕВАЦ
МИРОСАЉЦИ
СТУБИЦА
ЛЕСКОВАЦ
РУДОВЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
ЖУПАЊАЦ
ЈУНКОВАЦ
КРУШЕВИЦА
ДУДОВИЦА
БАРЗИЛОВИЦА
ТРБУШНИЦА
БРАЈКОВАЦ
ВРБОВНО
ЦВЕТОВАЦ
ШУШЊАР
МЕДОШЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
Укупно
Њиве
1
385,0598
147,2333
883,4775
917,0189
236,3558
517,5139
292,1822
248,7855
395,0102
32,3351
300,3667
402,2930
0,0000
888,2521
488,1943
622,2659
538,5719
833,7271
166,3872
659,0419
544,3157
1255,7898
294,1303
755,6637
526,4473
491,2761
668,5287
871,6986
889,1631
630,5739
267,3079
110,0815
682,2165
7,7250
16948,9904
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6 (1+2+3+4+5)
7
0,0000
48,1810
5,6265
139,6558
578,5231
58,6376
0,0000
6,2548
0,7648
13,4925
167,7454
1,4711
0,0000
31,0086
0,2661
103,5039
1018,2561
63,6551
0,0000
33,6891
3,2354
80,1837
1034,1271
61,1578
0,0000
16,8455
2,1864
23,0413
278,4290
19,7489
0,0000
30,5391
14,8719
16,2242
579,1491
27,1029
0,0000
25,9357
6,6650
23,1326
347,9155
36,9990
0,0000
35,0112
2,8133
31,5876
318,1976
22,7219
0,0000
34,5396
1,8336
84,7962
516,1796
23,2649
0,0000
0,6859
0,3054
0,0000
33,3264
0,7380
0,0000
23,1959
3,9970
16,9980
344,5576
10,9401
0,0000
16,7611
0,4398
64,7957
484,2896
6,0240
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
72,9460
8,1903
130,9629
1100,3513
58,2774
0,0000
2,7779
0,0000
63,5220
554,4942
36,8175
0,0000
29,0867
3,8932
48,6894
703,9352
12,2933
0,0000
41,3978
5,4665
50,3694
635,8056
28,1862
0,0000
27,0304
9,9623
69,7410
940,4608
21,0125
0,0000
35,7646
3,1437
12,2647
217,5602
15,5746
0,0000
24,2074
1,5663
155,7947
840,6103
28,1219
0,0000
38,8457
5,8411
98,3485
687,3510
46,3306
0,0000
36,1900
2,1506
129,6456
1423,7760
53,6292
0,0000
29,9857
1,1330
46,0878
371,3368
32,8069
0,0000
39,3763
0,7153
118,1244
913,8797
38,5298
0,0000
68,3351
5,3596
90,6453
690,7873
52,6146
0,0000
49,1520
6,2174
89,9466
636,5921
33,0634
0,0000
95,4298
6,7331
127,5937
898,2853
87,5425
0,0000
137,7003
6,4217
319,3996
1335,2202
160,6184
0,0000
111,4780
5,4292
349,5804
1355,6507
152,7690
0,0000
20,4243
2,8618
69,3266
723,1866
12,7715
0,0000
4,0915
0,1663
7,2388
278,8045
24,9010
0,0000
25,8624
1,1862
6,2758
143,4059
13,5967
0,0000
26,3374
0,8379
18,3521
727,7439
18,4562
0,0000
0,9380
0,0000
0,6245
9,2875
0,0778
0,0000 1220,0048 120,2807 2599,9453
20889,2212
1260,4523
Трстици и
мочваре
8
0,0000
0,0000
2,0742
0,0000
0,0000
0,2739
0,0000
0,0000
0,2562
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,4025
3,1544
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0959
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,2571
Остало
земљиште
9
1,7122
1,3185
8,7013
16,9832
0,6337
3,2871
5,0859
0,8555
2,8675
0,0876
1,2351
0,0948
0,0000
7,2016
10,0408
2,9661
6,2315
2,5687
1,4623
4,2696
13,6083
6,1678
0,8575
2,6795
2,5087
4,0492
8,1292
8,1561
8,6270
2,5642
5,8006
1,7011
4,3347
0,0519
146,8388
Укупно
10 (6+7+8+9)
638,8729
170,5350
1092,6867
1112,2681
298,8116
609,8130
390,0004
341,7750
542,5682
34,1520
356,7328
490,4084
0,0000
1168,2328
604,5069
719,1946
670,2233
964,0420
234,5971
873,0018
747,2899
1483,5730
405,0012
956,1849
745,9106
673,7047
993,9570
1503,9947
1517,0467
738,5223
309,5061
158,7037
750,5348
9,4172
22305,7694
*Извор података РГЗ
180
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
БИСТРИЦА
1
БУРОВО
2
ВЕЛИКИ
ЦРЉЕНИ
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
381,1180
0,0000
48,0397
5,5985
134,2826
569,0388
55,4283
0,0000
1,7122
626,1793
3,9418
0,0000
0,1413
0,0280
5,3732
9,4843
3,1643
0,0000
0,0000
12,6486
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0450
0,0000
0,0000
0,0450
146,4301
0,0000
6,2548
0,7648
12,4762
165,9259
1,4711
0,0000
0,9978
168,3948
0,8032
0,0000
0,0000
0,0000
1,0163
1,8195
0,0000
0,0000
0,3207
2,1402
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
757,9984
0,0000
30,9527
0,2661
83,2805
872,4977
58,1099
2,0742
6,9789
939,6607
82,4138
0,0000
0,0559
0,0000
13,6792
96,1489
5,0986
0,0000
1,6950
102,9425
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
43,0653
0,0000
0,0000
0,0000
6,5442
49,6095
0,4466
0,0274
0,0000
50,0835
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
181
ВРЕОЦИ
4
ДРЕН
5
ЗЕОКЕ
6
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
474,6610
0,0000
21,8113
2,7008
57,9700
557,1431
24,9733
0,0000
7,6858
589,8022
361,9705
0,0000
11,8778
0,5346
20,6402
395,0231
34,8122
0,0000
9,1674
439,0027
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
80,4084
0,0000
0,0000
0,0000
1,5735
81,9819
1,3723
0,1300
0,0000
83,4842
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
226,0474
0,0000
16,8455
2,1864
22,0927
267,1720
19,7489
0,0000
0,6337
287,5546
8,5197
0,0000
0,0000
0,0000
0,9731
9,4928
0,0000
0,0000
0,0000
9,4928
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7887
0,0000
0,0000
0,0000
0,4276
2,2163
0,0000
0,0000
0,0000
2,2163
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
283,6533
0,0000
24,7810
12,7483
9,4056
330,5882
22,4724
0,2739
2,9720
356,3065
233,8606
0,0000
5,7581
2,1236
6,8186
248,5609
4,6305
0,0000
0,3151
253,5065
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
182
ЛУКАВИЦА
7
МАЛИ
ЦРЉЕНИ
8
ПЕТКА
9
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
277,9396
0,0000
25,4360
6,5503
23,1326
333,0585
35,7051
0,0000
5,0564
373,8200
14,2426
0,0000
0,4997
0,1147
0,0000
14,8570
1,2939
0,0000
0,0295
16,1804
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
245,2105
0,0000
34,8315
2,8133
28,4732
311,3285
20,9854
0,0000
0,8555
333,1694
3,5750
0,0000
0,1797
0,0000
3,1144
6,8691
1,7065
0,0000
0,0000
8,5756
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0300
0,0000
0,0000
0,0300
384,8606
0,0000
34,3750
1,8315
83,3920
504,4591
22,9283
0,2562
2,3025
529,9461
10,7115
0,0000
0,2766
0,0696
1,5552
12,6129
0,3366
0,0000
0,5650
13,5145
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1561
0,0000
0,0000
0,1561
0,0000
0,0000
0,0000
0,1561
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
183
ПРКОСАВА
10
САКУЉА
11
СОКОЛОВО
12
13
СТРМОВО
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
31,1248
0,0000
0,6859
0,3054
0,0000
32,1161
0,7380
0,0000
0,0876
32,9417
1,2103
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2103
0,0000
0,0000
0,0000
1,2103
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1149
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1149
0,0000
0,0000
0,0000
3,1149
297,2518
0,0000
23,1959
3,9970
16,9980
341,4427
10,9401
0,0000
1,2351
353,6179
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
358,4508
0,0000
15,3076
0,4398
45,9698
420,1680
4,9091
0,0000
0,0878
425,1649
39,4966
0,0000
1,4535
0,0000
16,1023
57,0524
1,1149
0,0000
0,0070
58,1743
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,1348
0,0000
0,0000
0,0000
2,8796
8,0144
0,0000
0,0000
0,0000
8,0144
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
184
ЧИБУТКОВИЦА
14
ШОПИЋ
15
АРАПОВАЦ
16
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
849,8206
0,0000
72,8076
8,1903
124,8524
1055,6709
55,9806
2,4025
7,0687
1121,1227
14,2576
0,0000
0,1384
0,0000
0,0000
14,3960
2,2968
0,0000
0,0500
16,7428
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
24,1739
0,0000
0,0000
0,0000
6,1105
30,2844
0,0000
0,0829
0,0000
30,3673
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
483,3152
0,0000
2,7383
0,0000
61,9026
547,9561
34,9612
3,1544
9,8346
595,9063
5,8743
0,0000
0,0396
0,0000
1,6194
7,5333
1,8563
0,0000
0,2062
9,5958
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
562,6220
0,0000
29,0867
3,7732
26,5280
622,0099
11,8025
0,0000
2,6113
636,4237
59,9278
0,0000
0,0000
0,1200
22,1614
82,2092
0,4908
0,0000
0,3548
83,0548
185
БАРОШЕВАЦ
17
МИРОСАЉЦИ
18
СТУБИЦА
19
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
251,9552
0,0000
19,8813
3,0100
27,7278
302,5743
16,9200
0,0000
1,9829
321,4772
283,6066
0,0000
21,6165
2,4565
22,6416
330,3212
11,2662
0,0000
4,2486
345,8360
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0383
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0383
0,0000
0,0000
0,0000
2,0383
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9718
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9718
0,0000
0,0000
0,0000
0,9718
827,7170
0,0000
26,9704
9,9623
66,6928
931,3425
20,2451
0,0000
2,5687
954,1563
6,0101
0,0000
0,0600
0,0000
2,5355
8,6056
0,7674
0,0000
0,0000
9,3730
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5127
0,5127
0,0000
0,0000
0,0000
0,5127
166,1735
0,0000
35,7646
3,1437
12,2647
217,3465
15,5746
0,0000
1,4623
234,3834
0,2137
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2137
0,0000
0,0000
0,0000
0,2137
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
186
ЛЕСКОВАЦ
20
РУДОВЦИ
21
СТЕПОЈЕВАЦ
22
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
629,4291
0,0000
24,2074
1,5663
152,6470
807,8498
27,6328
0,0000
4,2696
839,7522
28,0593
0,0000
0,0000
0,0000
3,1477
31,2070
0,4891
0,0000
0,0000
31,6961
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5535
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5535
0,0000
0,0000
0,0000
1,5535
454,1448
0,0000
37,9721
5,8411
72,8905
570,8485
38,7453
0,0000
3,7069
613,3007
30,2837
0,0000
0,2724
0,0000
8,3020
38,8581
7,0680
0,0000
5,1559
51,0820
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
59,9121
0,0000
0,6012
0,0000
17,5889
78,1022
0,5886
4,7461
0,0000
83,4369
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0572
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0572
0,0000
0,0000
0,0000
0,0572
1095,9746
0,0000
35,7081
2,1506
107,3355
1241,1688
45,0404
0,0000
5,9470
1292,1562
159,0359
0,0000
0,4299
0,0000
22,3101
181,7759
8,5888
0,0000
0,2200
190,5847
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3527
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3527
0,0000
0,0008
0,0000
0,3535
187
ЖУПАЊАЦ
23
ЈУНКОВАЦ
24
КРУШЕВИЦА
25
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
0,3781
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3781
0,0000
0,0000
0,0000
0,3781
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0485
0,0000
0,0520
0,0000
0,0000
0,1005
0,0000
0,0000
0,0000
0,1005
280,0699
0,0000
29,9857
1,1330
45,7863
356,9749
30,9705
0,0000
0,8575
388,8029
14,2945
0,0000
0,0000
0,0000
0,3015
14,5960
1,8364
0,0000
0,0000
16,4324
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
569,3591
0,0000
22,2365
0,6193
85,8530
678,0679
24,3787
0,8837
2,1058
705,4361
186,3213
0,0000
17,1398
0,0960
30,9007
234,4578
14,0961
0,2122
0,5737
249,3398
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,3707
1,3707
0,0550
0,0000
0,0000
1,4257
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
512,6205
0,0000
67,7151
5,1592
84,8336
670,3284
48,9123
0,0000
2,5087
721,7494
13,8268
0,0000
0,6200
0,2004
5,8117
20,4589
3,7023
0,0000
0,0000
24,1612
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
188
ДУДОВИЦА
26
БАРЗИЛОВИЦА
27
ТРБУШНИЦА
28
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
479,6054
0,0000
49,1520
6,2174
88,0991
623,0739
32,0543
0,0000
3,8682
658,9964
11,6707
0,0000
0,0000
0,0000
1,8475
13,5182
1,0391
0,0000
0,1810
14,7383
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
663,8251
0,0000
95,0113
6,7331
126,6937
892,2632
87,0462
0,0000
8,1292
987,4386
3,4188
0,0000
0,4185
0,0000
0,9000
4,7373
0,4963
0,0000
0,0000
5,2336
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2848
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2848
0,0000
0,0000
0,0000
1,2848
830,1315
0,0000
134,2463
6,3829
303,1322
1273,8929
156,8850
0,0000
8,0221
1438,8000
41,5671
0,0000
3,4540
0,0388
16,1784
61,2383
3,6306
0,0000
0,1340
65,0029
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1028
0,0000
0,0000
0,1028
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
189
БРАЈКОВАЦ
29
ВРБОВНО
30
ЦВЕТОВАЦ
31
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0890
0,0890
0,0000
0,0000
0,0000
0,0890
856,1029
0,0000
108,8023
5,4292
324,3379
1294,6723
149,6885
0,0000
8,4878
1452,8486
33,3019
0,0000
2,5391
0,0000
25,4505
61,2915
2,5805
0,0000
0,1342
64,0062
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7917
0,0000
0,1366
0,0000
0,0000
1,9283
0,5000
0,0000
0,0050
2,4333
610,7791
0,0000
20,4243
2,8618
67,1990
701,2642
12,7715
0,0000
2,5642
716,5999
19,3547
0,0000
0,0000
0,0000
2,1276
21,4823
0,0000
0,0000
0,0000
21,4823
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4401
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4401
0,0000
0,0000
0,0000
0,4401
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23,6797
0,0000
0,0000
0,0000
0,1623
23,8420
0,6537
0,0000
0,7532
25,2489
243,6282
0,0000
4,0915
0,1663
7,0765
254,9625
24,2473
0,0000
5,0474
284,2572
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
190
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
МЕДОШЕВАЦ
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
ЛАЗАРЕВАЦ
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
*Извор података РГЗ
ШУШЊАР
32
33
34
109,9610
0,0000
24,9098
1,1862
4,6321
140,6891
13,5967
0,0000
1,6890
155,9748
0,1205
0,0000
0,9526
0,0000
1,6437
2,7168
0,0000
0,0000
0,0121
2,7289
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
259,5421
0,0000
2,9356
0,1231
10,1685
272,7693
3,9955
0,0000
0,9345
277,6993
422,9012
0,0000
23,4018
0,7148
8,1836
455,2014
14,4607
0,0000
3,4002
473,0623
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,3171
0,0000
0,8377
0,0000
0,4351
5,5899
0,0211
0,0000
0,0519
5,6629
3,4078
0,0000
0,1003
0,0000
0,1895
3,6976
0,0567
0,0000
0,0000
3,7543
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
191
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Култура
I
Њиве
121,2755
Вртови
0,0000
Воћњаци
8,5780
Виногради
0,0000
Ливаде
28,1733
Пашњаци
84,2703
Трстици-мочваре
1,6542
Укупно
243,9513
*Извор података РГЗ
II
2208,3095
0,0000
98,7763
4,6709
264,8510
192,5389
4,3023
2773,4489
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
III
IV
V
3079,1151
3023,5443
4233,2169
0,0000
0,0000
0,0000
428,8786
645,9249
35,2627
48,7804
65,6489
1,1805
667,2649
386,0402
529,5362
192,7562
208,1569
316,4510
3,3006
0,0000
0,0000
4420,0958
4329,3152
5115,6473
VI
3026,3923
0,0000
2,5843
0,0000
551,1865
225,7812
0,0000
3805,9443
VII
1061,6232
0,0000
0,0000
0,0000
171,0222
40,0247
0,0000
1272,6701
VIII
195,5136
0,0000
0,0000
0,0000
1,8710
0,4731
0,0000
197,8577
192
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање) у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке мелиорације
у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске мелиорације
у ха
Биолошке мелиорације
у ха
Мелиорације ливада и
пашњака у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
193
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
Назив корисника
БЕОГРАДСКА ПОСАВСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
ДМИТРОВИЋ ЉИЉАНА
ДОМ ЗДРАВЉА "ДР.ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ"
ЕПС ЈП "ТЕРМОЕЛЕКТРАНА НИКОЛА ТЕСЛА" са п.о.
ТЕ "КОЛУБАРА" В
ЕПС ЈП ЕЛЕКТРОСРБИЈА-КРАЉЕВО
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Адреса корисника
ВРЕОЦИ
БЕОГРАД ЈЕДРЕНСКА 10
ЛАЗАРЕВАЦ
Обреновац БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА-Ц
КРАЉЕВО
ЛАЗАРЕВАЦ КАРАЂОРЂЕВА 42
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,4990
0,0491
0,0591
66,3700
1,9623
202,5920
Катастарска општина
ВРЕОЦИ
ПЕТКА
МИРОСАЉЦИ
Поседовни лист
или лист
непокретности
1840
448
710
Површина
на листу
0,4990
0,0491
0,0591
ЈУНКОВАЦ
165
14,3112
СОКОЛОВО
СОКОЛОВО
СОКОЛОВО
СОКОЛОВО
СТЕПОЈЕВАЦ
ПЕТКА
САКУЉА
РУДОВЦИ
ПЕТКА
ЗЕОКЕ
ДУДОВИЦА
ЈУНКОВАЦ
АРАПОВАЦ
ПЕТКА
ДРЕН
РУДОВЦИ
БУРОВО
КРУШЕВИЦА
ДУДОВИЦА
БРАЈКОВАЦ
СОКОЛОВО
МЕДОШЕВАЦ
АРАПОВАЦ
БИСТРИЦА
АРАПОВАЦ
БАРЗИЛОВИЦА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
БАРОШЕВАЦ
ТРБУШНИЦА
РУДОВЦИ
ЖУПАЊАЦ
ШОПИЋ
РУДОВЦИ
ВРБОВНО
РУДОВЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
ШУШЊАР
МИРОСАЉЦИ
БРАЈКОВАЦ
224
406
407
408
1667
522
5
37
39
75
88
97
117
131
155
178
217
259
301
301
306
355
363
383
390
422
456
479
490
504
519
585
685
754
776
796
815
832
878
32,1403
0,3880
0,6403
0,3422
18,5480
1,9623
0,8611
9,4491
0,7707
5,4705
0,1798
33,0823
0,1627
0,4150
2,5852
0,3285
0,3207
6,2351
0,1937
0,1342
1,0286
11,3832
4,1743
8,5941
0,3785
2,7139
2,6827
2,5731
43,9637
0,4310
5,6903
1,2140
0,4013
3,7106
0,4645
27,0310
0,5028
3,2660
6,9941
194
7
8
9
Ј.П. СРБИЈАШУМЕ
Ј.П.ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ"
БЕОГРАД ДЕО ПРЕД."БОРАЊ
Јавна ветеринарска установа - ветеринарска
станица
898
933
1142
1278
1505
434
1406
3,8036
0,9731
0,1122
9,9008
0,4160
0,3754
2,6291
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
3,0045
ЛОЗНИЦА
3,2564
ЛУКАВИЦА
1304
3,2564
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 16
0,5807
БАРЗИЛОВИЦА
264
0,0126
0,0294
РУДОВЦИ
РУДОВЦИ
ШОПИЋ
573
112
141
0,5681
0,0160
0,0134
26,6073
БИСТРИЦА
121
1,3493
БАРЗИЛОВИЦА
ТРБУШНИЦА
БРАЈКОВАЦ
АРАПОВАЦ
РУДОВЦИ
ДРЕН
МЕДОШЕВАЦ
ПЕТКА
ВРЕОЦИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ШОПИЋ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВРЕОЦИ
СОКОЛОВО
ДУДОВИЦА
ЛЕСКОВАЦ
ПЕТКА
СТЕПОЈЕВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ШОПИЋ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ВРЕОЦИ
ШУШЊАР
БАРОШЕВАЦ
БРАЈКОВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
ЖУПАЊАЦ
АРАПОВАЦ
ЛЕСКОВАЦ
БАРОШЕВАЦ
201
242
449
558
719
738
955
316
2151
1775
1713
1299
1381
1773
69
91
117
220
232
328
389
682
854
1411
68
169
563
30
85
95
899
66
0,6560
8,5053
9,5764
0,3386
2,9016
3,2578
0,0223
0,5697
0,1400
0,1052
0,5288
0,0900
4,3448
0,0270
2,9657
0,4960
1,2680
0,3531
17,5406
0,6018
1,1766
0,4512
2,4069
0,3160
1,6091
0,0245
1,3677
1,8363
0,1300
1,2610
0,4222
0,8965
10
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
11
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
"СРБИЈАШУМЕ" СА П.О.
НОВИ БЕОГРА БУЛЕВАР МИХАИЛА
ПУПИ 113
12
ЈП ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ НИКОЛЕ ВУЈАЧИЋА 28
13
14
15
16
17
18
ЈЕРЕМИЋ ЖИВКО РАДОСАВ
ЈЕРЕМИЋ МЛАДЕН АЛЕКСАНДАР
ЈП "ЕПС"СА П.О. "ЕЛЕКТРОСР -КРАЉЕВО"
ЈП ЕЛЕКТРО ПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД
ЈП ПТТ"СРБИЈА" СА П.О. БЕОГРАД
ЈВП БЕОГРАДВОДЕ БЕОГРАД
В.ЦРЉЕНИ
ЗЕОКЕ
КРАЉЕВО
БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2
БЕОГРАД
БЕОГРАД СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15
19
КГЛ ДОО ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ НИКОЛЕ ВУЈАЧИЋ 36
3,0013
20
21
22
23
24
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СТЕПОЈЕВАЦ
ЖУПАЊАЦ
АРАПОВАЦ
АРНАЈЕВО
БАРОШЕВАЦ 113
1,8363
0,1300
1,2610
0,4222
0,8965
"7 ОКТОБАР"СТЕПОЈЕВАЦ
ЖУПАЊАЦ
АРАПОВАЦ
АРНАЈЕВО
БАРОШЕВАЦ
ЛЕСКОВАЦ
ДРЕН
БРАЈКОВАЦ
ЛУКАВИЦА
БРАЈКОВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ЧИБУТКОВИЦА
0,7097
0,1052
0,5288
0,0900
4,3448
0,0270
27,5759
195
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРЗИЛОВИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАЈКОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУРОВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦВЕТОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈУНКОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРУШЕВИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛЕСКОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЛИ ЦРЉЕНИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕДОШЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МИРОСАЉЦИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕТКА
БАРЗИЛОВИЦА
БРАЈКОВАЦ
БУРОВО
ЦВЕТОВАЦ
ЈУНКОВАЦ
КРУШЕВИЦА
ЛЕСКОВАЦ
МАЛИ ЦРЉЕНИ
МЕДОШЕВАЦ
МИРОСАЉЦИ
ПЕТКА
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРКОСАВА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУДОВЦИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРБУШНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРЕОЦИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗЕОКЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШОПИЋ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧИБУТКОВИЦА
МИЛАНОВИЋ ДУШАН БОРКА
Мин. пољопривреде, шумарства и водопривреде
МЗ СОКОЛОВО
НЕШИЋ ЉУБИСАВ ТОМИСЛАВ
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА "ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ"
ОСНОВНА ШКОЛА "МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА"
ПРКОСАВА
РУДОВЦИ
ТРБУШНИЦА
В.ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ЗЕОКЕ
ШОПИЋ
ЧИБУТКОВИЦА
В.ЦРЉЕНИ
БЕОГРАД УЛ. НЕМАЊИНА БР. 22СОКОЛОВО
ВРЕОЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКА
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКА 41
ЛАЗАРЕВАЦ
ДУДОВИЦА
52
53
54
ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД"
БАРОШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА "МЛАДЕНОВИЋ МИХАИЛО СЕЉА"
ОСНОВНА ШКОЛА "РУДОВЦИ" СА ПОТПУНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ
0,0683
0,7250
1,7776
0,5960
0,5272
0,3416
1,2116
2,0805
1,5100
0,3617
0,9559
0,0627
0,4223
1,1679
10,1629
1,5250
0,1726
1,8769
2,5749
1,5907
1,0495
0,5000
0,4822
0,3570
4,0294
0,2316
1,2080
БАРЗИЛОВИЦА
БРАЈКОВАЦ
БУРОВО
ЦВЕТОВАЦ
ЈУНКОВАЦ
КРУШЕВИЦА
ЛЕСКОВАЦ
МАЛИ ЦРЉЕНИ
МЕДОШЕВАЦ
МИРОСАЉЦИ
ПЕТКА
ШОПИЋ
ПРКОСАВА
РУДОВЦИ
ТРБУШНИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ЗЕОКЕ
ШОПИЋ
ЧИБУТКОВИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ЗЕОКЕ
СОКОЛОВО
ВРЕОЦИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ПЕТКА
ДУДОВИЦА
БРАЈКОВАЦ
БАРЗИЛОВИЦА
144
1459
22
7
66
129
114
63
82
1
121
189
28
111
8
47
177
263
6
137
1785
108
252
1956
541
1711
142
1
1
125
0,0683
0,7250
1,7776
0,5960
0,5272
0,3416
1,2116
2,0805
1,5100
0,3617
0,0563
0,8996
0,0627
0,4223
1,1679
10,1629
1,5250
0,1726
1,8769
2,5749
1,5907
1,0495
0,5000
0,4822
0,3570
4,0294
0,2316
0,6656
0,1922
0,3502
СТРМОВО
0,2530
БАРОШЕВАЦ
100
0,2530
ДУДОВИЦА
1,2684
ЧИБУТКОВИЦА
747
1,2684
РУДОВЦИ
5,5903
КРУШЕВИЦА
6
0,8731
ТРБУШНИЦА
РУДОВЦИ
МИРОСАЉЦИ
АРАПОВАЦ
ЦВЕТОВАЦ
СОКОЛОВО
ШОПИЋ
ВРЕОЦИ
ЈУНКОВАЦ
СТУБИЦА
ВРЕОЦИ
ЈУНКОВАЦ
ДУДОВИЦА
10
36
226
317
12
86
482
1840
622
805
1956
238
285
0,4644
4,2528
0,2803
0,0120
0,0839
0,6018
1,3131
0,4990
0,4305
0,0298
0,4822
0,0837
7,5911
55
ОСНОВНА ШКОЛА "СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН"
ЈУНКОВАЦ
0,2923
56
ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"
ВЕЛИКИ ЦРЉЕН
0,6857
57
58
59
60
61
62
63
ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈИСЛАВ САВИЋ"
ПАВЛОВИЋ СВЕТЛАНА
ПД КОЛУБАРА МЕТАЛ Д.О.О. ВРЕОЦИ
ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД СЛОБОДАНКА
ПОПОВИЋ ДУШАНКА НЕШИЋ
ПОЉОПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА "КОЛУБАРА"
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО ЛАТКОВИЋ
ЛАЗАРЕВАЦ КАРАЂОРЂЕВА 31
МАЛИ БОРАК
ВРЕОЦИ Д.ЂУРЂЕВИЋА РУСА 32
ЖЕЛЕЗНИК Б.РАДОВИЋА 1
БЕОГРАД Д.ТУЦОВИЦА 24
ЛАЗАРЕВАЦ ЈАНКА СТАЈЧИЋА 31
ЛАТКОВИЋ
1,3131
0,4990
0,4305
0,0298
0,4822
0,0837
7,5911
196
64
РЕИК "КОЛУБАРА" ПОГОН "КОСМАЈ"
В.ЦРЉЕНИ
65
66
67
РЕИК КОЛУБАРА "КОСМАЈ"
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РУДАРСКИ БАСЕН "КОЛУБАРА" Д.О.О.
В.ЦРЉЕНИ
БЕОГРАД
ЛАЗАРЕВАЦ СВЕТОГ САВЕ 1
68
69
70
71
72
73
74
75
76
СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВИ ЖИВОТ"
СИМИЋ БОГДАН ВИНКО
СТАНКОВИЋ ЛАЗАР ЈОВИЦА
СТЕПАНОВИЋ БРАНИСАВ ЖИВОМИР
СТЕВАНОВИЋ ЉУБОМИР ДРАГОЉУБ
СТОИСАВЉЕВИЋ САВА ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ ЧЕДОМИР МИЛАДИН
СТОЈАНОВИЋ ЧЕДОМИР МИЛИСАВ
ТЕНТ Д.О.О.
ЛЕСКОВАЦ
В.ЦРЉЕНИ
ОБИЛИЋ ТРАЈКА ГРКОВИЋ 8
В.ЦРЉЕНИ
ЛАЗАРЕВАЦ 1300 КАПЛАРА 47
СТУБИЦА
В.ЦРЉЕНИ
В.ЦРЉЕНИ
Обреновац Б.УРОШЕВИЋА ЦРНОГ 44
77
78
79
80
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ОБРЕНОВАЦ
ВЕЉКОВИЋ БУДИМИР ЗОРКА
ВЕСИЋ ЧЕДОМИР ЗОРКА РОЂ.ТОПАЛОВИЋ
ВОЋНО ЛОЗНИ РАСАДНИК
ВЕЛИКИ ЦРЉЕН
ВРЕОЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 7
81
82
ВУКАДИНОВИЋ МЛАДЕН СВЕТОМИР
ЗАДРУЖНА И ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА
ЗВЕЧАН НОВА КОЛОНИЈА 7
БЕОГРАД
2,0684
0,2395
0,6170
2520,1476
3,9836
0,3721
0,0700
0,2395
0,1000
0,0560
1,0096
1,0096
2,3590
0,2120
0,1350
0,0511
17,5743
0,0500
0,8112
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ШУШЊАР
САКУЉА
ЦВЕТОВАЦ
ПРКОСАВА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
ЗЕОКЕ
БАРОШЕВАЦ
РУДОВЦИ
АРАПОВАЦ
КРУШЕВИЦА
ЈУНКОВАЦ
МИРОСАЉЦИ
МЕДОШЕВАЦ
БУРОВО
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
БАРОШЕВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ВРЕОЦИ
ВРЕОЦИ
ЛЕСКОВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
СТУБИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ЛУКАВИЦА
СТУБИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ЦВЕТОВАЦ
ВРЕОЦИ
ВРЕОЦИ
ПЕТКА
ПЕТКА
ЧИБУТКОВИЦА
ШОПИЋ
ШОПИЋ
СТУБИЦА
БАРЗИЛОВИЦА
1774
1775
1784
1776
863
14
46
48
98
120
171
177
192
212
218
271
305
332
432
505
759
1046
1772
1774
1785
1829
1833
2280
900
1784
779
1776
324
1095
1772
1772
1196
1260
20
1829
1833
113
152
760
2419
2489
990
76
1,5911
0,1052
0,3721
0,2395
0,6170
352,7169
280,5564
1,1476
3,8124
246,8139
341,8970
23,5155
73,0176
12,7575
179,3517
5,4059
450,5569
0,0419
84,0345
428,7466
0,1919
30,9589
1,0096
1,5911
1,5907
0,1350
0,0511
0,2470
3,9836
0,3721
0,0700
0,2395
0,1000
0,0560
1,0096
1,0096
1,9615
0,3975
0,2120
0,1350
0,0511
0,6029
8,5038
5,8942
1,2814
1,2920
0,0500
0,8112
197
84
85
ЗАЈЕДНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА-ОДЕЉЕЊЕ
ЗА ГРАЂЕЊЕ ПРУГЕ БЕО
ЗЕМЉОРАДНИЧКА КРЕДИТНА ЗАДРУГА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "19.СЕПТЕМБАР"
86
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "БРАЈКОВАЦ"
БРАЈКОВАЦ
87
88
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ЈУНКОВАЦ"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "КОЛУБАРА" У СТЕЧАЈУ
ЈУНКОВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 7
89
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "МЕДОШЕВАЦ"
МЕДОШЕВАЦ
9,5899
90
91
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "РУДОВЦИ"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СТЕПОЈЕВАЦ
РУДОВЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
3,9539
128,9699
92
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У ТРБУШНИЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ
13,6068
93
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕН
22,3763
94
95
96
ШАМОТ РУДНИК ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ
ШУМАДИЈА ДРВО
ЋИРИЋ ТИХОМИР ЗОРАН
ЧИБУТКОВАЧКО-ДУДОВАЧКА ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА
ЖИВАНОВИЋ (ДАМЈАН) СЛОБОДАН
БОГДАНОВИЋ ДОБРИНКА
Ј.П. Р.Б "КОЛУБАРА" ЛАЗАРЕВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ ВАСЕ САВИЋА 10
ЧИБУТКОВИЦА
СТУБИЦА
8,3313
4,3762
0,0079
БРАЈКОВАЦ
ЛУКАВИЦА
ДРЕН
БРАЈКОВАЦ
БРАЈКОВАЦ
БРАЈКОВАЦ
САКУЉА
ДУДОВИЦА
ЖУПАЊАЦ
АРАПОВАЦ
ЈУНКОВАЦ
БРАЈКОВАЦ
ЖУПАЊАЦ
МЕДОШЕВАЦ
МЕДОШЕВАЦ
КРУШЕВИЦА
ВРБОВНО
ЛЕСКОВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
БИСТРИЦА
ТРБУШНИЦА
ЦВЕТОВАЦ
СОКОЛОВО
РУДОВЦИ
ЧИБУТКОВИЦА
СТУБИЦА
ДУДОВИЦА
0,6214
БАРЗИЛОВИЦА
895
0,6214
ШУШЊАР
ШОПИЋ
ЛАЗАРЕВАЦ СВЕТОГ САВЕ 1
0,0022
0,9327
0,5789
ЛАЗАРЕВАЦ
ВРЕОЦИ Д.ЂУРЂЕВИЋА РУСА 32
ЛАЗАРЕВАЦ КАРАЂОРЂЕВА 42
0,2042
1,6220
0,4143
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
787
948
252
1579
1254
2022
33
0,0022
0,9327
0,1100
0,4689
0,2042
1,6220
0,4143
3240,4697
83
97
98
99
100
101 ЈОВАНОВИЋ (НОВАК) ЖИВАН
102 КОЛУБАРА МЕТАЛ Д.О.О. ВРЕОЦИ
103 ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Укупно
БЕОГРАД
0,1340
СТЕПОЈЕВАЦ
1895
0,1340
БРАЈКОВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
0,0516
5,5999
4,7106
1514
164
524
716
1473
1516
10
89
114
143
144
407
556
1056
1063
151
125
147
1643
154
218
13
405
190
857
782
0,0516
2,9232
2,6767
0,7880
2,8391
1,0835
0,0399
5,6121
10,2610
3,7101
21,5532
39,7262
0,3511
8,9526
0,6373
3,9539
17,7717
21,0071
90,1911
2,7052
10,9016
2,8089
19,5674
8,3313
4,3762
0,0079
0,0399
81,2137
*Извор података РГЗ
198
Табела 15.
КО
Бистрица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Кременчица
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
1
154
948
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 1
Кременчица
Кременчица
2
2
154
383
1202
1190
Ливада 7.класе
Ливада 7.класе
Укупно 2
Укупно КО
Бистрица
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Бурово
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Равница
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Језеро
КО
Дрен
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Дебели рт
Укупно 5
Укупно КО
Дрен
*Извор података РГЗ
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,8298
0,8298
1,8754
1,3050
4,0102
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
3
22
214/1
Култура и класа
Њива 3.класе
Површина
(ха)
0,7613
0,7613
0,7613
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
4
47
787/1
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 4
Укупно КО
Велики Црљени
*Извор података РГЗ
Табела 15.
Боја
3,1804
Укупно 3
Укупно КО
Бурово
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Велики
Црљени
Површина
(ха)
Површина
(ха)
6,8099
6,8099
6,8099
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
5
155
91/1
Култура и класа
Њива 6.класе
Површина
(ха)
0,5832
0,5832
0,5832
199
Табела 15.
КО
Зеоке
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Кључ
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
6
75
793/3
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 6
Страна
Укупно 7
Укупно КО
Зеоке
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Лукавица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Гај
Гај
7
108
752/4
Њива 6.класе
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,2445
0,2445
0,3565
0,3565
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
8
164
132/2
8
164
131/1
Култура и класа
Површина
(ха)
Њива 5.класе
0,9720
Њива 5.класе
1,0405
2,0125
2,0125
Табела 15.
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Сенице
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
9
152
252/4
Култура и класа
Њива 3.класе
Површина
(ха)
Сенице
10
152
263/1
Њива 3.класе
0,1499
0,1499
0,0737
Сенице
10
152
263/2
Њива 3.класе
0,2176
Камењак
11
152
454/3
Њива 3.класе
0,0787
Камењак
11
152
455/2
Њива 5.класе
0,0733
Камењак
11
152
456/2
Ливада 4.класе
0,0642
Камењак
11
152
457/2
Њива 5.класе
Укупно 9
Укупно 10
0,2913
Укупно 11
0,0570
0,2732
Камењак
12
152
467/3
Њива 5.класе
Камењак
12
152
473/2
Њива 5.класе
Укупно 12
0,2273
0,0640
0,2913
Аде
13
152
480/2
Њива 2.класе
0,0220
Аде
13
152
482
Њива 5.класе
0,0279
Аде
13
152
483/1
Њива 5.класе
0,0995
Аде
13
152
483/3
Њива 5.класе
0,4186
Аде
14
152
485/3
Њива 5.класе
Укупно 13
0,5680
Укупно 14
0,3748
0,3748
Камењак
Укупно 15
Боја
0,6010
Укупно 8
Укупно КО
Лукавица
*Извор података РГЗ
КО
Петка
Површина
(ха)
15
152
507
Њива 2.класе
1,5269
1,5269
200
Црквени луг
16
152
546/3
Њива 2.класе
Ливаде
17
152
791/1
Њива 2.класе
Ливаде
17
152
791/5
Њива 2.класе
Укупно 16
0,3631
Укупно 17
Рт
18
152
1417/2
Њива 5.класе
Рт
18
152
1417/3
Пашњак 2.класе
0,0668
0,2716
0,3245
0,5961
Самарчине
19
152
2376/1
Њива 2.класе
Укупно 19
0,2711
0,2711
Самарчине
20
152
2376/8
Њива 2.класе
0,1078
Самарчине
20
152
2376/20
Њива 2.класе
0,1451
Воћњаци
21
152
3381/1
Ливада 4.класе
0,3182
Воћњаци
21
152
3381/2
Ливада 4.класе
0,5975
Укупно 20
0,2529
Укупно 21
Укупно КО
Петка
*Извор података РГЗ
Табела 15.
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Велике њиве
0,9157
6,4664
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
22
86
148/2
Култура и класа
Њива 5.класе
Површина
(ха)
Крушар
Крушар
23
23
405
405
682/1
682/2
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
0,4408
0,4408
0,5000
2,0610
Крушар
23
405
682/4
Ливада 2.класе
1,1668
Крушар
23
405
685
Њива 4.класе
1,1030
Крушар
23
405
686/1
Њива 4.класе
0,6829
Крушар
23
405
686/3
Њива 4.класе
0,0055
Крушар
23
405
687/1
Њива 4.класе
0,3006
Крушар
23
405
687/2
Њива 3.класе
0,2115
Крушар
23
405
687/3
Њива 3.класе
0,2558
Крушар
23
405
690/2
Њива 3.класе
0,1139
Крушар
23
405
690/3
Њива 3.класе
0,3317
Крушар
23
405
690/6
Њива 3.класе
0,1127
Укупно 22
Крушар
23
405
690/7
Њива 3.класе
0,0550
Стублић
23
405
718/4
Ливада 2.класе
0,7549
Крушар
23
405
731/2
Њива 4.класе
1,1347
Ћумуровац
23
405
745
Њива 3.класе
1,4514
Ћумуровац
23
405
750
Њива 3.класе
0,1530
Ћумуровац
23
405
752
Њива 3.класе
0,1380
Ћумуровац
23
405
753
Њива 3.класе
Укупно 23
Укупно 24
0,5253
0,5921
Укупно 18
КО
Соколово
0,3631
Боја
Напомена
0,2560
10,7884
Селиште
24
405
712/7
Њива 2.класе
Стублић
24
405
713/5
Ливада 2.класе
0,0171
0,2802
0,2973
201
Крушар
25
405
734/1
Њива 3.класе
0,4079
Крушар
25
405
734/2
Њива 3.класе
0,5038
Крушар
25
405
740/1
Њива 2.класе
2,7624
Крушар
25
405
740/2
Њива 2.класе
0,0009
Крушар
25
405
742/1
Ливада 2.класе
0,9250
Крушар
25
405
742/2
Ливада 2.класе
0,5000
Гај
26
405
774/3
Њива 3.класе
Укупно 25
5,1000
Укупно 26
Укупно КО
Соколово
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Чибутковица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Пустењкова
ливада
1,0622
17,6887
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
27
760
27/1
Култура и класа
Табела 15.
КО
Шопић
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Улице
Улице
28
760
245/1
2,3145
Њива 6.класе
2,3145
1,5452
1,5452
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
29
482
2296
29
482
2297/1
Култура и класа
Ливада 1.класе
Ливада 2.класе
30
30
585
585
965/5
965/6
Њива 3.класе
Њива 3.класе
31
585
4422
Њива 4.класе
Укупно 30
Кусадак
Укупно 31
Укупно КО
Шопић
*Извор података РГЗ
Боја
Напомена
Боја
Напомена
3,8597
Укупно 29
Улице
Улице
Површина
(ха)
Њива 6.класе
Укупно 27
Урошева ливада
Укупно 28
Укупно КО
Чибутковица
*Извор података РГЗ
1,0622
Површина
(ха)
0,8546
0,4585
1,3131
0,2687
0,2508
0,5195
0,2722
0,2722
2,1048
202
Табела 15.
КО
Араповац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Вис
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
32
363
363/2
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 32
Вис
Вис
33
33
363
363
960/6
960/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 33
Укупно КО
Араповац
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Лесковац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Гај
Гај
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,4750
0,4750
1,0000
0,5798
1,5798
2,0548
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
34
147
61
34
147
71/2
Култура и класа
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 34
Село
35
147
452/4
Њива 3.класе
Село
Село
Село
Гајић
36
36
36
36
147
147
147
147
1002
1007/1
1007/2
1293
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Село
37
147
1008/2
Њива 2.класе
Алуга
Алуга
38
38
147
147
1393/1
1393/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Алуга
Алуга
Алуга
Алуга
Алуга
Алуга
39
39
39
39
39
39
147
147
147
147
147
147
1553/5
1553/6
1553/8
1553/10
1553/11
1553/12
Забара
Забара
40
40
147
147
1664/3
1664/9
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 39
Укупно 40
Укупно КО
Лесковац
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Површина
(ха)
1,7212
1,0000
2,7212
0,0468
0,0468
0,2024
1,0330
1,0331
0,2801
2,5486
0,0882
0,0882
0,1246
0,1900
0,3146
0,3472
0,2303
0,3364
0,0931
0,0140
0,0059
1,0269
0,8985
0,0146
0,9131
7,6594
203
Табела 15.
КО
Степојевац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Пољане
Пољане
Пољане
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
41
796
958
41
796
1008
41
796
1009
Култура и класа
Њива 4.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Укупно 41
Луг
Луг
Луг
Луг
42
42
42
42
796
796
796
796
972/1
972/2
972/3
982
Пашњак 3.класе
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 2.класе
Пољане
43
796
1015
Пашњак 3.класе
Баташина
Пољане
Баташина
Баташина
Баташина
Баташина
Баташина
44
44
44
44
44
44
44
796
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1243/20
1192
1243/12
1243/14
1243/17
1243/19
1243/21
Пашњак 2.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Њива 2.класе
Баташина
Баташина
Баташина
Баташина
Баташина
Баташина
45
45
45
45
45
45
796
796
796
796
1643
1643
1250/1
1252
1268/3
1273/11
1273/9
1273/13
Њива 3.класе
Пашњак 1.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Села
46
796
1591
Пашњак 3.класе
Села
47
796
1624/1
Пашњак 3.класе
Ливаде
48
796
1824/3
Њива 2.класе
Села
49
796
1982/2
Њива 3.класе
Ливаде
Ливаде
50
50
796
796
2178/3
2179/2
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Ливаде
51
796
2189/2
Пашњак 2.класе
Требеж
Требеж
Требеж
Требеж
52
52
52
52
796
796
796
796
2269/1
2272/11
2540/1
2540/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
53
53
53
796
796
796
2365
2366/2
2367/2
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Баташина
Баташина
54
54
1643
1643
1363/34
1363/36
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Луг
Села
55
55
1643
1643
889/12
1441
Њива 2.класе
Њива 4.класе
Ливаде
56
1643
1781/2
Њива 3.класе
Селиште
Селиште
Селиште
57
57
57
1643
1643
1643
1893
1894
1895/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Јасенова бара
58
1643
1910/2
Њива 2.класе
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2929
0,0753
0,0943
0,4625
0,1606
0,2730
0,2167
0,3264
0,9767
0,0859
0,0859
0,1450
0,8252
0,8800
0,6000
0,1875
0,2300
0,0700
2,9377
2,4254
0,1155
2,7010
1,3299
0,0040
1,7827
8,3585
0,0816
0,0816
0,1623
0,1623
0,3393
0,3393
0,7429
0,7429
0,0300
0,1463
0,1763
0,0840
0,0840
0,4443
0,8795
0,7874
0,0240
2,1352
0,2745
1,6767
1,4161
3,3673
0,6862
0,4067
1,0929
0,9002
0,0405
0,9407
0,6000
0,6000
5,2879
0,0575
0,7651
6,1105
0,5992
0,5992
204
Села
Села
Села
Села
Села
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Баташина
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
Црљенска страна
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1643
1982/1
1982/3
1983/1
1983/2
1983/3
2361/1
2361/5
2361/6
2363
2366/1
2367/1
2367/3
2368/1
2369
2370/1
2370/3
2371
2372
2373/1
2376
2377
2378/1
2378/2
2378/3
2378/4
2378/5
2379/1
2379/1
2379/2
2379/3
2379/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 5.класе
Пашњак 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливаде
Ливаде
60
60
1643
1643
2114/2
2114/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Требеж
61
1643
2171/4
Њива 2.класе
Ливаде
Ливаде
Ливаде
Ливаде
Ливаде
Ливаде
62
62
62
62
62
62
1643
1643
1643
1643
1643
1643
2198/1
2198/2
2198/3
2199/1
2199/2
2199/3
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Ливаде
Ливаде
Требеж
63
63
63
1643
1643
1643
2262/10
2263/8
2268/1
Ливада 3.класе
Пашњак 2.класе
Њива 4.класе
64
1643
2318/1
Њива 2.класе
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 62
Укупно 63
Јасенова бара
Укупно 64
Укупно КО
Степојевац
*Извор података РГЗ
1,1550
1,2085
1,1477
0,7143
0,5000
1,1965
0,8000
0,4615
1,7102
1,5782
1,1615
1,4526
0,4628
0,9140
0,5000
0,3407
0,5543
0,2263
0,4603
0,8580
0,2697
0,9325
0,5055
0,2038
0,5800
0,0500
0,4100
0,8407
0,2500
0,4000
0,4000
22,2446
0,1211
0,2521
0,3732
0,0695
0,0695
0,2740
0,1546
0,1100
0,1057
0,0310
0,0090
0,6843
0,1183
0,0263
0,9021
1,0467
1,2448
1,2448
54,9166
205
Табела 15.
КО
Жупањац
Адреса парцеле
Улица или потес и
кућни број
Јашиће
Јашиће
Јашиће
Јашиће
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
65
114
125/1
65
114
125/2
65
114
126
65
114
127
Култура и класа
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 65
Иве
66
114
624/6
Њива 3.класе
Ливаде
Ливаде
67
67
114
556
903/7
903/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливаде
Ливаде
68
68
114
114
913/2
913/5
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Урошева коса
69
519
184
Њива 6.класе
70
556
1067/1
Њива 3.класе
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Луг са кључевима
Укупно 70
Укупно КО
Жупањац
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Крушевица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Свињчине
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
71
151
1566/1
Култура и класа
Њива 7.класе
Дрење
72
151
1770/2
Њива 7.класе
Вис
73
259
1398/1
Њива 7.класе
74
259
1768
Њива 7.класе
Укупно 72
Укупно 73
Табела 15.
КО
Јунковац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Јаруге
Јаруге
Јаруге
Јаруге
Јаруге
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,2215
0,2160
0,4551
0,4580
1,3506
0,1476
0,1476
0,2792
0,1095
0,3887
0,0212
0,0250
0,0462
0,1779
0,1779
0,2416
0,2416
Површина
(ха)
0,6310
0,6310
1,5482
1,5482
0,1584
0,1584
3,5547
3,5547
5,8923
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
75
97
252/1
75
144
257/1
75
144
257/2
75
144
257/3
75
144
270
Култура и класа
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Укупно 75
Јаруге
Јаруге
76
76
97
97
295/1
295/2
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Туријско поље
Туријско поље
77
77
97
97
298/2
298/6
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 76
Укупно 77
Боја
2,3526
Укупно 71
Дрење
Укупно 74
Укупно КО
Крушевица
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,0278
1,1400
1,0000
0,7650
0,5519
3,4847
0,0423
0,0565
0,0988
0,0465
1,1335
1,1800
206
Туријско
Туријско
Туријско
Туријско
Туријско
поље
поље
поље
поље
поље
78
78
78
78
78
97
144
144
144
144
300
301
303/1
304/1
316
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Луке
Луке
79
79
97
97
332/1
332/4
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Острово
Острово
Острово
Острово
Острово
80
80
80
80
80
97
97
97
97
97
414/1
414/2
414/3
415/23
415/24
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Крушик
81
97
790/1
Њива 5.класе
Крушик
Крушик
Крушик
Крушик
82
82
82
82
97
97
97
97
953/1
953/3
953/4
953/10
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Јасик
Јасик
83
83
97
97
977/3
977/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Јасик
Јасик
Ограде 315
Ограде
84
84
84
84
97
97
97
97
1002/1
1002/4
1003/1
1003/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Крушик
Крушик
85
85
97
97
1131/6
1132
Пашњак 3.класе
Њива 6.класе
Крушик 262
Стублин
86
86
97
97
1143/1
1146/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Село 214
Село
87
87
97
144
1606/2
1619
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Село
88
97
1610/1
Њива 3.класе
Село
89
97
1626/1
Њива 3.класе
Село
90
97
1633
Воћњак 3.класе
Јаруге
Јаруге
91
91
144
144
291/4
291/9
Њива 4.класе
Пашњак 3.класе
Туријско поље
92
144
307
Њива 3.класе
Јаруге
93
144
378/1
Њива 4.класе
Јаруге
Јаруге
94
94
144
144
378/3
378/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Крушик
Крушик
95
95
144
144
1129/2
1139/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Стублин
Стублин
Стублин
Стублин
96
96
96
96
144
144
144
144
1161/3
1161/4
1162/2
1163/2
Њива 5.класе
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно КО
Јунковац
*Извор података РГЗ
4,2828
3,1416
1,9391
0,3977
2,8675
12,6287
6,2406
0,0060
6,2466
0,0340
0,1931
0,0132
0,0121
0,0019
0,2543
0,1294
0,1294
0,7205
0,1215
0,0152
0,0019
0,8591
0,1080
0,0207
0,1287
0,8488
0,0312
1,0862
0,0030
1,9692
0,5420
0,2189
0,7609
0,3823
0,1759
0,5582
0,0320
0,0895
0,1215
0,1495
0,1495
0,1415
0,1415
0,2583
0,2583
0,0609
0,1180
0,1789
0,2439
0,2439
0,7078
0,7078
0,0655
0,1700
0,2355
0,0690
0,1385
0,2075
0,4034
0,1089
0,4037
0,0460
0,9620
31,5050
207
Табела 15.
КО
Дудовица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Орнице
Орнице
Орнице
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
97
89
351/1
97
89
351/1
97
89
352
Култура и класа
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 97
Бели кључеви
Укупно 98
Укупно КО
Дудовица
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Барзиловица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Оњег
98
91
1091
Њива 5.класе
КО
Трбушница
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Петлача
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
99
895
1814/2
Култура и класа
Њива 5.класе
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
1,9850
0,6000
0,1743
2,7593
0,4960
0,4960
Површина
(ха)
0,5000
0,5000
0,5000
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
100
218
375/2
Култура и класа
Њива 6.класе
Укупно 100
Вињаг
101
218
520
Њива 5.класе
Просек
Просек
102
102
218
218
2602/1
2602/3
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Раковац
103
490
75
Њива 6.класе
Вињаг
104
490
545/2
Њива 5.класе
Вињаг
105
490
1022/3
Пашњак 4.класе
Разбојиште
Разбојиште
106
106
490
490
1814/2
1814/3
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Равно
107
490
2028/1
Њива 6.класе
108
490
2524/3
Њива 7.класе
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Криваја
Укупно 108
Укупно КО
Трбушница
*Извор података РГЗ
Боја
3,2553
Укупно 99
Укупно КО
Барзиловица
*Извор података РГЗ
Табела 15.
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,4058
0,4058
0,1620
0,1620
0,9727
0,3000
1,2727
0,7448
0,7448
0,6700
0,6700
0,2347
0,2347
1,0000
0,1173
1,1173
1,1377
1,1377
0,4500
0,4500
6,1950
208
Табела 15.
КО
Брајковац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Требеж
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
109
407
785
Култура и класа
Ливада 6.класе
Укупно 109
Требеж
Требеж
Требеж
110
110
110
407
878
878
811/1
822/1
822/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Ливада 6.класе
Просек
Просек
Просек
Просек
Просек
Просек
111
111
111
111
111
111
407
407
407
407
407
407
1098/2
1098/3
1098/5
1098/6
1098/7
1098/8
Ливада 6.класе
Воћњак 4.класе
Њива 6.класе
Воћњак 4.класе
Њива 7.класе
Воћњак 4.класе
Потеш
112
407
1373/6
Њива 6.класе
Потеш
Потеш
113
113
407
407
1443/3
1443/7
Ливада 6.класе
Њива 6.класе
Потеш
114
407
1643/3
Ливада 6.класе
Милетина ливада
Милетина ливада
115
115
716
716
1026
1027
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Градинска
116
878
865
Њива 7.класе
Петлача
117
878
2394/2
Њива 5.класе
Трнавци
Трнавци
Трнавци
118
118
118
1473
1473
1473
1087/2
1087/5
1087/6
Ливада 6.класе
Ливада 6.класе
Њива 6.класе
Просек
Просек
Просек
119
119
119
1473
1473
1473
1107/2
1107/5
1107/6
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Потеш
Укупно 120
Укупно КО
Брајковац
*Извор података РГЗ
120
1473
1443/4
Њива 6.класе
Укупно 110
Укупно 111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Табела 15.
КО
Лазаревац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Владике Николаја
Велимировића
Укупно 121
Укупно КО
Лазаревац
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,6960
0,6960
1,2049
0,9254
0,7555
2,8858
1,9524
0,1895
1,3135
0,4715
0,2144
0,0995
4,2408
0,9011
0,9011
0,8376
1,4193
2,2569
0,1013
0,1013
0,2561
0,5319
0,7880
0,5290
0,5290
0,2463
0,2463
0,7526
0,3038
0,3928
1,4492
0,0334
0,0280
0,0356
0,0970
1,2929
1,2929
15,4843
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
121
1254
567
Култура и класа
Њива 2.класе
Површина
(ха)
0,2042
0,2042
0,2042
209
Табела 15.
КО
Врбовно
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Белосавац
Белосавац
Белосавац
Белосавац
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа / листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
122
125
750/1
122
125
750/2
122
125
750/3
122
125
750/4
Култура и класа
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 122
Белосавац
Белосавац
123
123
125
125
765/1
765/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Еркуша
Еркуша
Еркуша
124
124
124
125
125
125
771
1176
1177
Ливада 3.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Еркуша
Еркуша
125
125
125
125
794/1
794/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
126
126
126
126
126
126
126
125
125
125
125
125
125
125
1006/1
1006/2
1006/4
1006/7
1006/10
1006/15
1006/16
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Топољак
127
125
1180/3
Њива 3.класе
Топољак
128
125
1183/1
Њива 3.класе
129
754
38
Њива 6.класе
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Парлошка коса
Укупно 129
Укупно КО
Врбовно
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,3924
0,3354
0,0923
0,0570
0,8771
0,4302
0,4301
0,8603
0,1412
0,2383
0,8202
1,1997
1,3900
1,3600
2,7500
0,3523
0,1093
0,4123
0,1000
0,0360
0,0650
0,2530
1,3279
0,2357
0,2357
0,4593
0,4593
3,5909
3,5909
11,3009
210
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
КО
БИСТРИЦА
БУРОВО
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ДРЕН
ЗЕОКЕ
ЛУКАВИЦА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
ПЕТКА
ПРКОСАВА
САКУЉА
СОКОЛОВО
СТРМОВО
ЧИБУТКОВИЦА
ШОПИЋ
АРАПОВАЦ
БАРОШЕВАЦ
МИРОСАЉЦИ
СТУБИЦА
ЛЕСКОВАЦ
РУДОВЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
ЖУПАЊАЦ
ЈУНКОВАЦ
КРУШЕВИЦА
ДУДОВИЦА
БАРЗИЛОВИЦА
ТРБУШНИЦА
БРАЈКОВАЦ
ВРБОВНО
ЦВЕТОВАЦ
ШУШЊАР
МЕДОШЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
Укупно
Укупно пољопривредно
земљиште у државној
својини (ха)
12,6486
2,1402
102,9425
439,0027
9,4928
253,5065
16,1804
8,5756
13,5145
1,2103
353,6179
58,1743
0,0000
16,7428
9,5958
83,0548
345,8360
9,3730
0,2137
31,6961
51,0820
190,5847
16,4324
249,3398
24,1612
14,7383
5,2336
65,0029
64,0062
21,4823
284,2572
2,7289
473,0623
3,7543
3233,3846
Издато у закуп
по програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у закуп
по програму
2011.(ха)
0,3781
Трајање
закупа
(од-до)
2011.-2014.
Из плана коришћења за 2012.годину
Планирано за
Најмања
Највећа
закуп у
површина за
површина за
2012. (ха)
надметање (ха)
надметање (ха)
4,0102
0,8298
3,1804
0,7613
0,7613
0,7613
6,8099
6,8099
6,8099
0,0000
0,5832
0,5832
0,5832
0,6010
0,2445
0,3565
2,0125
2,0125
2,0125
0,0000
6,4664
0,1499
1,5269
0,0000
0,0000
17,6887
0,2973
10,7884
0,0000
3,8597
1,5452
2,3145
2,1048
0,2508
1,3131
2,0548
0,4750
1,5798
0,0000
0,0000
0,0000
7,6594
0,0468
2,7212
0,0000
54,9166
0,0695
22,2446
2,3526
0,0462
1,3506
31,5050
0,0988
12,6287
5,8923
0,1584
3,5547
3,2553
0,4960
2,7593
0,5000
0,5000
0,5000
6,1950
0,1620
1,2727
15,4843
0,0970
4,2408
11,3009
0,2357
3,5909
0,0000
0,0000
0,0000
0,2042
0,2042
0,2042
186,2181
0,0000
0,3781
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Просечна
површина за
надметање (ха)
2,0051
0,7613
6,8099
0,0000
0,5832
0,3005
2,0125
0,0000
0,4974
0,0000
0,0000
3,5377
0,0000
1,9299
0,7016
1,0274
0,0000
0,0000
0,0000
1,0942
0,0000
2,2882
0,3921
1,4320
1,4731
1,6277
0,5000
0,6883
1,2904
1,4126
0,0000
0,0000
0,0000
0,2042
1,4436
Број
надметања
2
1
1
0
1
2
1
0
13
0
0
5
0
2
3
2
0
0
0
7
0
24
6
22
4
2
1
9
12
8
0
0
0
1
129
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
0,0000
0,0000
0,0000 Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
У КО Степојевац по подацима РГЗ-а из 2010. катастарска парцела број 71, лист непокретности 2767, укупне површине 0,3781 хектара дата је у закуп по програму 2011.
године, а у подацима добијеним од РГЗ-а 2011. године исте парцеле нема.
211
Табела 16а Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Бистрица, Бурово, Велики Црљени,
Вреоци, Дрен, Зеоке, Лукавица,
Мали Црљени, Петка, Пркосава,
Сакуља, Соколово, Чибутковица,
Записник Републичког
Правно и фактичко стање се
Шопић, Араповац, Барошевац,
пољопривредног
разликују - на терену није
Миросаљци, Стубица, Лесковац,
инспектора од
пољопоривредно земљиште
Рудовци, Степојевац, Жупањац,
05.04.2012. године
Јунковац, Крушевица, Дудовица,
Барзиловица, Трбушница,
Брајковац, Врбовно, Цветовац,
Шушњар, Медошевац и Лазаревац
Укупно за ГО Лазаревац
Контрола из табеле 16
Разлика у подацима РГЗ-а
Површина (ха)
3047,1665
3047,1665
3046,7884
0,3781
212
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
121
Од 5 до 25
8
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
129
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
213
ГРАДСКА ОПШТИНА
МЛАДЕНОВАЦ
214
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
1
АМЕРИЋ
415,3953
0,0000
12,3353
31,3957
57,9540
517,0803
16,2335
2
ВЕЛИКА ИВАНЧА
1384,9010
0,0000
58,9736
29,6428
258,1398
1731,6572
78,2118
3
ВЕЛИКА КРСНА
3134,6393
0,0000
78,4695
96,6081
441,2458
3750,9627
89,8046
4
ВЛАШКА
1368,3354
0,0000
72,7298
55,0452
98,4276
1594,5380
89,9157
5
ГРАНИЦЕ
292,9126
0,0000
21,4804
16,6902
56,9009
387,9841
7,1553
6
ДУБОНА
1253,4770
0,0000
128,6628
85,6060
74,2661
1542,0119
70,5276
7
ЈАГЊИЛО
1652,7476
0,0000
54,3983
46,0353
121,7488
1874,9300
42,7706
8
КОВАЧЕВАЦ
1988,3137
0,0000
59,7761
58,4620
253,7607
2360,3125
80,7574
9
КОРАЋИЦА
838,6973
0,0000
38,4750
48,5447
176,9179
1102,6349
76,6502
10
МАЛА ВРБИЦА
230,1976
0,0000
26,5660
7,5134
51,0980
315,3750
12,0385
11
МАРКОВАЦ
578,9101
0,0000
49,2957
8,4074
57,7620
694,3752
4,5414
12
МЕЂУЛУЖЈЕ
769,3115
0,0000
7,3171
1,4686
25,2783
803,3755
2,4909
МЛАДЕНОВАЦ
13
7,8394
0,0000
0,8096
0,0000
6,5691
15,2181
1,1406
ВАРОШ
14
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
208,7191
0,9816
13,0927
15,5255
15,4204
253,7393
20,6420
15
ПРУЖАТОВАЦ
482,5393
0,0000
17,5306
13,3328
51,8532
565,2559
12,2204
16
РАБРОВАЦ
819,8049
0,0000
24,6754
31,7065
180,9837
1057,1705
27,7123
17
РАЈКОВАЦ
402,6300
0,0000
25,7248
8,8154
41,5704
478,7406
3,4327
18
СЕНАЈА
158,9428
0,0000
23,7474
3,8337
11,4875
198,0114
4,5376
19
ШЕПШИН
450,4874
0,0000
51,4056
25,0332
53,2257
580,1519
27,8441
Укупно
16438,8013
0,9816 765,4657 583,6665 2034,6099
19823,5250 668,6272
*Извор података РГЗ
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
8
9
Укупно
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4300
0,0000
0,0850
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4612
17,0972
8,3796
13,9835
1,7031
13,8747
7,3939
4,9468
6,4162
24,9855
1,8755
2,9077
10
(6+7+8+9)
533,7750
1826,9662
3849,1469
1698,4372
396,8425
1626,8442
1925,0945
2446,1017
1185,7013
352,3990
700,7921
808,7741
0,0000
0,0454
16,4041
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5150
1,8297
1,1944
3,1913
1,6563
5,2473
3,3342
120,5235
276,2110
578,6707
1088,0741
483,8296
207,7963
611,3302
20613,1907
215
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик својине
Њиве
1
АМЕРИЋ
1
ВЕЛИКА
ИВАНЧА
2
ВЕЛИКА
КРСНА
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
6
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10
(6+7+8+9)
407,5333
0,0000
12,3353
31,2891
57,6155
508,7732
14,9440
0,0000
0,4612
524,1784
8,1438
0,0000
0,0000
0,1066
0,9859
9,2363
0,3841
0,0000
0,0000
9,6204
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1134
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1134
0,9054
0,0000
0,0000
1,0188
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1362,2537
0,0000
58,4624
29,5629
248,8691
1699,1481
77,9475
0,0000
17,0602
1794,1558
25,7210
0,0000
0,5112
0,0799
9,2707
35,5828
0,3684
0,0000
0,0660
36,0172
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3042,2844
0,0000
78,4695
96,0131
432,9616
3649,7286
89,2751
0,0000
8,3796
3747,3833
9,6418
0,0000
0,0000
0,1169
0,3791
10,1378
0,3590
0,0000
0,0000
10,4968
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
78,6515
0,0000
0,0000
0,3154
7,7333
86,7002
0,1705
0,0000
0,0000
86,8707
216
ВЛАШКА
4
ГРАНИЦЕ
5
ДУБОНА
6
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,0616
0,0000
0,0000
0,1627
0,1718
4,3961
0,0000
0,0000
0,0000
4,3961
1348,3745
0,0000
72,6223
54,7265
97,5686
1573,2919
88,4575
0,0000
13,7914
1675,5408
18,9771
0,0000
0,1075
0,3187
0,8590
20,2623
1,6161
0,0000
0,1921
22,0705
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,9077
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,9077
0,0000
0,0000
0,0000
1,9077
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
292,8174
0,0000
21,4804
16,6902
56,7515
387,7395
5,2710
0,0000
1,6954
394,7059
0,0952
0,0000
0,0000
0,0000
0,3031
0,3983
2,0577
0,0000
0,0077
2,4637
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1213,9155
0,0000
111,3947
84,6442
73,4028
1483,3572
61,6816
0,4300
13,8677
1559,3365
39,9460
0,0000
17,2681
1,1086
0,8633
59,1860
8,8460
0,0000
0,0070
68,0390
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
217
ЈАГЊИЛО
7
КОВАЧЕВАЦ
8
КОРАЋИЦА
9
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1500
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,1500
0,0000
0,0000
0,0000
1,1500
1614,6126
0,0000
54,3983
45,3095
119,3776
1833,6980
42,1189
0,0000
4,5305
1880,3474
38,1350
0,0000
0,0000
0,7258
2,3712
41,2320
0,6517
0,0000
0,2747
42,1584
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,5887
2,5887
1944,8082
0,0000
59,6734
58,4620
248,3604
2311,3040
78,0695
0,0850
4,7968
2394,2553
6,0116
0,0000
0,1027
0,0000
1,4844
7,5987
2,5458
0,0000
0,0000
10,1445
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
25,0783
0,0000
0,0000
0,0000
3,4159
28,4942
0,0801
0,0000
0,0000
28,5743
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,3423
0,0000
0,0000
0,0000
0,5000
13,8423
0,0620
0,0000
0,1500
14,0543
804,6383
0,0000
38,3241
48,3747
171,7582
1063,0953
73,9546
0,0000
6,3159
1143,3658
34,6734
0,0000
0,1509
0,1700
5,1597
40,1540
2,7611
0,0000
0,1744
43,0895
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
218
МАЛА
ВРБИЦА
10
МАРКОВАЦ
11
МЕЂУЛУЖЈЕ
12
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1163
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1163
0,0000
0,0000
0,0000
0,1163
228,9361
0,0000
25,7290
7,5134
50,7563
312,9348
11,7183
0,0000
6,5323
331,1854
1,2152
0,0000
0,8370
0,0000
0,3079
2,3601
0,3202
0,0000
18,0577
20,7380
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0463
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0463
0,0000
0,0000
0,0024
0,0487
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0338
0,0338
0,0000
0,0000
0,3931
0,4269
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
574,4031
0,0000
22,1047
8,3110
57,6996
662,5184
3,3708
0,0000
1,8693
667,7585
5,1698
0,0000
44,6015
0,0964
0,1459
50,0136
1,1706
0,0000
0,0062
51,1904
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
748,8862
0,0000
7,3151
1,4686
23,8090
781,4789
2,4603
0,0000
1,2536
785,1928
35,6139
0,0000
0,1269
0,0000
1,4693
37,2101
0,0306
0,0000
1,9521
39,1928
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,9424
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,9424
0,0000
0,0000
0,0000
1,9424
219
МЛАДЕНОВАЦ
ВАРОШ
13
МЛАДЕНОВАЦ
СЕЛО
14
ПРУЖАТОВАЦ
15
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,8394
0,0000
0,8096
0,0000
6,5691
15,2181
1,1406
0,0000
0,0454
16,4041
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
206,6897
0,9816
13,0834
15,2571
14,9894
251,0012
18,8679
0,0000
1,5408
271,4099
2,7448
0,0000
0,0093
0,2684
0,6634
3,6859
1,7741
0,0000
0,0000
5,4600
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1780
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1780
0,0000
0,0000
0,2889
0,4669
465,2720
0,0000
17,5306
13,3328
50,8919
547,0273
11,8230
0,0000
1,1944
560,0447
15,9751
0,0000
0,0000
0,0000
0,9613
16,9364
0,3974
0,0000
0,0000
17,3338
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,3323
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,3323
0,0000
0,0000
0,0000
2,3323
220
РАБРОВАЦ
16
РАЈКОВАЦ
17
СЕНАЈА
18
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
801,2241
0,0000
24,6754
31,7065
173,6705
1031,2765
26,4809
0,0000
3,1913
1060,9487
18,5808
0,0000
0,0000
0,0000
7,3132
25,8940
1,2314
0,0000
0,0000
27,1254
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
399,4578
0,0000
25,6983
8,8154
40,1907
474,1622
3,2984
0,0000
1,6540
479,1146
1,7440
0,0000
0,0265
0,0000
0,5282
2,2987
0,0488
0,0000
0,0023
2,3498
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4282
0,0000
0,0000
0,0000
0,8515
2,2797
0,0855
0,0000
0,0000
2,3652
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
155,8002
0,0000
23,7474
3,8175
11,4875
194,8526
4,5376
0,0000
5,2473
204,6375
3,7866
0,0000
0,0000
0,0162
0,0000
3,8028
0,0000
0,0000
0,0000
3,8028
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
221
ШЕПШИН
19
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
445,4766
0,0000
50,7046
25,0332
46,2623
567,4767
25,4078
0,0000
3,3342
596,2187
5,2468
0,0000
0,7573
0,0000
7,1655
13,1696
2,4363
0,0000
0,0000
15,6059
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Младеновац
222
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
249,7317
1736,1135
3911,0283
3212,4714
3482,7249
Вртови
0,0000
0,9816
0,0000
0,0000
0,0000
Воћњаци
6,1241
81,8326
461,0777
125,9549
90,4764
Виногради
9,9994
73,3930
335,2264
163,9545
1,0932
Ливаде
8,0135
365,4461
827,2638
543,0926
270,1549
Пашњаци
24,2315
37,8541
165,8393
179,8332
76,7043
Трстици-мочваре
0,0850
0,4300
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
298,1852 2296,0509
5700,4355
4225,3066
3921,1537
*Извор података РГЗ
VI
2466,9928
0,0000
0,0000
0,0000
19,7360
99,9738
0,0000
2586,7026
VII
1210,8757
0,0000
0,0000
0,0000
0,9030
74,5117
0,0000
1286,2904
VIII
168,8630
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,6793
0,0000
178,5423
223
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање) у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
200,0000
200,0000
*Извор података из листа непокретности, увиђаја на лицу места, записника пољопривредног инспектора, број 320-13-1814/2009-02 од 30.10.2009.год.
Табела 6.
Физичке мелиорације
у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске мелиорације
у ха
Биолошке мелиорације
у ха
Мелиорације ливада и
пашњака у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
224
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
Назив корисника
"ПКБ ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ" СА П.О.
БУКВИЋ ДУШАН ВЛАСТИМИР
ДРУШТВО ЗА ПОЉОПР. ПРОИЗВОДЊУ
ТРГОВИНУ И КООПЕРАЦИЈУ "РАСАДНИК"
Адреса корисника
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
ВЛАШКА
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 372
4
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА-БЕОГРАД
БЕОГРАД МАСАРИКОВА 1
5
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ ЈАНКА КАТИЋА 6
Површина
земљишта коју
користи (ха)
7,1128
0,6399
16,5794
0,0145
176,5594
Катастарска општина
Поседовни лист или
лист непокретности
Површина
на листу
ШЕПШИН
ВЛАШКА
691
2328
7,1128
0,6399
МАЛА ВРБИЦА
160
0,2709
АМЕРИЋ
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
КОРАЋИЦА
КОРАЋИЦА
МАЛА ВРБИЦА
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
ЈАГЊИЛО
ВЛАШКА
СЕНАЈА
ПРУЖАТОВАЦ
ГРАНИЦЕ
СЕНАЈА
ГРАНИЦЕ
МАЛА ВРБИЦА
МАРКОВАЦ
ШЕПШИН
РАЈКОВАЦ
ВЕЛИКА ИВАНЧА
МАРКОВАЦ
АМЕРИЋ
АМЕРИЋ
ВЕЛИКА ИВАНЧА
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
КОРАЋИЦА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
КОРАЋИЦА
ГРАНИЦЕ
МЕЂУЛУЖЈЕ
ВЕЛИКА ИВАНЧА
ШЕПШИН
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
РАБРОВАЦ
МАРКОВАЦ
ДУБОНА
ПРУЖАТОВАЦ
ДУБОНА
МЕЂУЛУЖЈЕ
348
1061
2825
3286
381
688
1
2
20
24
46
50
51
58
65
65
66
72
82
83
120
123
129
147
158
182
254
266
270
317
322
362
513
658
705
720
784
785
3,2541
0,2684
0,6300
12,1560
0,0052
0,0093
12,6462
8,4372
0,2815
10,4156
0,8894
1,2879
0,1825
2,4789
1,7259
5,9321
0,1040
0,9589
0,7541
1,3033
4,4193
13,9514
3,6137
0,1086
1,3057
0,9636
0,2167
6,7960
0,5060
0,0190
0,7842
0,4070
14,4607
0,4025
0,4758
1,1102
2,8866
0,3614
225
6
7
ЈАНОШЕВИЋ МИЛИВОЈЕ ВЛАДИМИР
ЈКП "МЛАДЕНОВАЦ"
МАЛА ВРБИЦА
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 32
0,5010
1,7454
8
ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ"
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
1,6812
9
ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
6,5473
БЕОГРАД СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15
МЛАДЕНОВАЦ
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
МЛАДЕНОВАЦ
ДУБОНА
ГРАНИЦЕ
ЈАГЊИЛО
КОРАЋИЦА
КОВАЧЕВАЦ
МАРКОВАЦ
ПРУЖАТОВАЦ
ВЕЛИКА КРСНА
ШЕПШИН
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
26
27
ЈВП "БЕОГРАДВОДЕ"
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ВАРОВНИЦЕ
МАРИНКОВИЋ ПЕТАР МИЛОРАД
МАРИНКОВИЋ ПЕТАР МИЛОВАН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЦЕНТАР"
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУБОНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАНИЦЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАГЊИЛО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОРАЋИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВАЧЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРКОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРУЖАТОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКА КРСНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШЕПШИН
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЈАГЊИЛО
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
28
29
30
31
32
33
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА "БИСА СИМИЋ"
ПАУНОВИЋ ЖИВОТА ЖИВОЈИН
ПАУНОВИЋ ДОБРОСАВ РАДМИЛО
ПАУНОВИЋ ДОБРОСАВ РАДОСЛАВ
ПАУНОВИЋ ОГЊЕН ЉУБИЦА РОЂ.ДОБРОСАВ
МЛАДЕНОВАЦ ЈАНКА КАТИЋА 6
В.КРСНА
С ПАЛАНКА НЕЗНАНОГ ЈУНАКА 49
МЛАДЕНОВАЦ МИЛОРАДА МАРКОВИЋА 4
СМЕД ПАЛАНКА ИВЕ АНДРИЋА 28
ВЕЛИКА КРСНА РЕОН СТЕПАЊЕ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
БЕОГРАД
ЈАГЊИЛО
МЛАДЕНОВАЦ
0,6542
1,8639
1,0188
1,0188
0,1573
0,5865
1,0250
0,7258
0,1850
0,5357
0,9766
0,0500
0,0251
0,0360
17,2476
1,6191
3,9740
14,5005
1,0109
0,1041
0,8274
0,6275
0,6275
0,6275
ДУБОНА
МЕЂУЛУЖЈЕ
РАЈКОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
ВЕЛИКА ИВАНЧА
ВЛАШКА
КОРАЋИЦА
МЕЂУЛУЖЈЕ
МЕЂУЛУЖЈЕ
КОРАЋИЦА
МАЛА ВРБИЦА
РАЈКОВАЦ
ГРАНИЦЕ
МЕЂУЛУЖЈЕ
ВЛАШКА
КОВАЧЕВАЦ
КОРАЋИЦА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
КОВАЧЕВАЦ
КОРАЋИЦА
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
КОВАЧЕВАЦ
ДУБОНА
ГРАНИЦЕ
ЈАГЊИЛО
КОРАЋИЦА
КОВАЧЕВАЦ
МАРКОВАЦ
ПРУЖАТОВАЦ
ВЕЛИКА КРСНА
ШЕПШИН
МАЛА ВРБИЦА
790
794
931
1095
1348
2302
2612
2849
2851
3250
359
399
595
1403
298
835
357
381
1797
3093
3864
3864
4047
1164
492
553
2524
604
600
525
2990
681
135
45,2920
1,4955
0,7571
0,3774
0,9456
1,0207
0,0600
0,3087
3,5524
22,5641
0,5010
0,6444
0,1501
0,9509
1,4812
0,2000
2,9392
3,6081
0,6542
1,8639
1,0188
1,0188
0,1573
0,5865
1,0250
0,7258
0,1850
0,5357
0,9766
0,0500
0,0251
0,0360
17,2476
КОРАЋИЦА
2610
1,6191
ЈАГЊИЛО
КОВАЧЕВАЦ
КОВАЧЕВАЦ
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
КОВАЧЕВАЦ
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
507
836
837
950
951
4662
822
3752
3751
3751
3751
3,9740
6,4867
0,1199
7,8726
0,0213
1,0109
0,1041
0,8274
0,6275
0,6275
0,6275
226
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ПОЉОПРИВРАДНИ КОМБИНАТ МЛАДЕНОВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"МЛАДЕНОВАЦ"
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РАСАДНИК"
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЛАШКА
ПРЕД ЗА ПУТЕВЕ "БЕОГРАД" Д.П.
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉ.ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ
И КООПЕРАЦ ДОО "УЉАРИЦЕ"
РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ "РАСАДНИК"
РАСАДНИК АКЦ. ДРУШТВО ЗА
ПОЉ.ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И
КООПЕРАЦИЈУ
РАСАДНИК ДОО МЛАДЕНОВАЦ
РАСАДНИК ДРУШТВО ЗА ПОЉ.
ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И КООПЕРАЦИЈУ Д
РЕОНСКИ ВОЋНИ РАСАДНИК МЛАДЕНОВАЦ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РО "ПКБ РАЉА" У ОСНИВАЊУ ИЗ БОЛЕЧА
РО ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ" ГАЗДИНСТВО
ГРОЦКА
РО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
"РАСАДНИК"
СТОЧАРСКО-ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
"МЛАДЕНОВАЦ"-ООУР ЖИВИНАРСТВО
ВУЈИЋ МАРИЈА
ЗЕМЉИШНИ ФОНД РЕФОРМЕ И АГРАРНЕ
КОЛОНИЗАЦИЈЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
МЛАДЕНОВАЦ
3,3514
ПРУЖАТОВАЦ
МЕЂУЛУЖЈЕ
207
2874
2,4838
0,8676
МЛАДЕНОВАЦ
0,1800
ПРУЖАТОВАЦ
757
0,1800
327
2406
2592
11,0764
0,1055
0,0080
МЛАДЕНОВАЦ
ВЛАШКА
БЕОГРАД ВИДСКА 24
11,0764
0,1055
0,0080
ДУБОНА
ВЛАШКА
КОВАЧЕВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 372
14,7651
ВЕЛИКА ИВАНЧА
846
12,2700
АМЕРИЋ
РАЈКОВАЦ
ВЛАШКА
КОВАЧЕВАЦ
1062
1337
1906
4490
0,6437
0,8443
0,0353
0,9718
ПРУЖАТОВАЦ
682
3,0942
ВЛАШКА
1772
1,4048
МЕЂУЛУЖЈЕ
2876
8,6181
МЛАДЕНОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ
4,4990
8,6181
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 372
11,1328
ЈАГЊИЛО
1502
11,1328
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 372
25,4052
МАРКОВАЦ
1107
25,4052
МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД
0,1200
44,3066
2875
123
161
198
261
309
436
472
966
1165
1782
2871
949
0,1200
2,0616
3,0238
4,5667
13,6796
0,5559
0,2344
1,1427
10,0016
7,0024
1,0969
0,9410
0,1452
БОЛЕЧ
0,1452
МЕЂУЛУЖЈЕ
СЕНАЈА
ВЛАШКА
МАРКОВАЦ
ЈАГЊИЛО
ШЕПШИН
МАЛА ВРБИЦА
ВЛАШКА
РАБРОВАЦ
ДУБОНА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
МЕЂУЛУЖЈЕ
ШЕПШИН
ГРОЦКА
0,6064
ШЕПШИН
721
0,6064
МЛАДЕНОВАЦ
0,8911
СЕНАЈА
268
0,1718
ДУБОНА
1180
0,7193
МЛАДЕНОВАЦ
1,6444
МЕЂУЛУЖЈЕ
2014
1,6444
ВЛАШКА
0,6400
ВЛАШКА
2371
0,6400
МЛАДЕНОВАЦ
1,6815
МЕЂУЛУЖЈЕ
780
1,4904
ВЛАШКА
4,3294
МЕЂУЛУЖЈЕ
ШЕПШИН
2709
203
0,1911
0,1900
227
53
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "МАРКОВАЦ"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ПКБ 54
МЛАДЕНОВАЦ" ОЗО "ЈАГЊИЛО"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ВЕЛИКА
55
ИВАНЧА"
56 ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ШЕПШИН
Укупно
МАРКОВАЦ
0,0480
ВЛАШКА
МАРКОВАЦ
409
1069
4,1394
0,0480
ЈАГЊИЛО
2,6631
РАБРОВАЦ
227
2,6631
ВЕЛИКА ИВАНЧ
1,3746
ВЕЛИКА ИВАНЧА
1492
1,3746
ШЕПШИН
1,0085
ШЕПШИН
946
1,0085
400,0060
*Извор података РГЗ
228
Коришћење без плаћања
Назив корисника
накнаде
Институт за земљиште
Број поседовног
Број
КО
листа/листа
катастарске
Култура
Класа
Међулужје
непокретности
парцеле
1343
4294
Њива
1
4295
Остало земљиште
1343
1343
4296
Њива
1
1343
4297
Њива
1
4298
Остало земљиште
1343
1343
4299
Њива
1
Укупно ГО Младеновац
*Извор података Служба за катастар непокретности Mладеновац
Табела 12.
Површина
(ха)
4,1325
0,1560
0,1501
3,3387
0,1420
3,9360
11,8553
229
Табела 15.
КО
Ковачевац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Поље
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
1
836
5734/2
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 1
Поље
2
836
5734/3
Њива 3.класе
Црквенац
Црквенац
3
3
836
836
6487/1
6487/2
Пашњак 5.класе
Њива 3.класе
4
4490
1431
Њива 4.класе
Укупно 2
Укупно 3
Кленић
Укупно 4
Укупно КО
Ковачевац
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Велика
Иванча
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Мали луг
Мали луг
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,1423
0,1423
0,2089
0,2089
0,8939
0,0400
0,9339
0,2827
0,2827
1,5678
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
5
846
3988
5
846
3989
Култура и класа
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 5
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
6
6
6
6
123
123
123
123
425/1
425/3
428/1
428/2
Њива 6.класе
Виноград 3.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Попадија
7
846
3729/2
Њива 4.класе
Космај
8
123
232/4
Њива 6.класе
Турчић
9
1782
2424
Ливада 3.класе
Превале
10
72
2226
Њива 4.класе
Мрчевица
11
72
3796
Њива 6.класе
Космај
Космај
12
12
123
123
312/1
312/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Река
Река
Река
Река
Река
Река
13
13
13
13
13
13
123
123
123
123
123
123
3040/1
3040/2
3040/3
3040/4
3041/3
3041/3
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Бурдеље
14
123
3575/2
Ливада 4.класе
Попадија
15
123
3729/3
Њива 4.класе
Ковачица
16
123
3762/2
Ливада 2.класе
Ковачица
17
123
3766/2
Ливада 2.класе
Мали луг
18
123
3986/2
Њива 4.класе
Водице
19
123
4458/3
Њива 3.класе
Липар
Липар
Липар
Липар
20
20
20
20
123
123
123
123
4510/2
4511/1
4511/3
4511/4
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Површина
(ха)
0,5000
0,5000
1,0000
0,0928
0,0799
0,5288
0,2109
0,9124
0,2021
0,2021
0,2750
0,2750
0,2555
0,2555
0,2683
0,2683
0,6906
0,6906
0,4926
0,3971
0,8897
0,6976
0,7061
0,3280
0,2900
0,4640
0,9960
3,4817
0,6720
0,6720
0,0400
0,0400
1,0500
1,0500
0,7181
0,7181
0,5389
0,5389
0,3613
0,3613
0,2248
0,1114
0,2268
0,5950
230
Липар
Липар
20
20
123
123
4511/5
4513/2
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Бучија
21
123
5072
Ливада 4.класе
Бучија
22
123
5094/2
Ливада 4.класе
Сикиљевац
Сикиљевац
23
23
158
158
557
559
Пашњак 6.класе
Њива 7.класе
Крушке
24
270
1248
Њива 5.класе
Парлози
Парлози
Парлози
25
25
25
381
381
381
645
646
647
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Прокоп
26
846
1300/4
Ливада 3.класе
Прокоп
27
846
1300/6
Ливада 3.класе
Водице
28
846
2706
Њива 3.класе
Река
Река
Река
29
29
29
846
846
846
3041/2
3041/2
3041/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Река
30
846
3042/4
Њива 4.класе
Сленичар
Сленичар
31
31
846
846
3139/1
3139/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Ковачица
32
846
3769/2
Њива 5.класе
Мрчевица
33
846
3816/2
Њива 6.класе
Мали луг
Мали луг
34
34
846
846
3990/2
3990/3
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливаде
Липар
35
35
846
846
4409/2
4409/3
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Водице
Водице
36
36
846
846
4457/1
4457/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Водице
37
846
4459/1
Њива 3.класе
Водице
38
846
4460/2
Њива 3.класе
Саревац
39
846
4833
Ливада 4.класе
Бучија
40
846
5100
Ливада 4.класе
Сленичар
41
1492
2782/2
Њива 4.класе
Космај
42
1782
539/1
Њива 7.класе
Космај
43
1782
539/3
Њива 7.класе
Космај
44
1782
539/4
Њива 7.класе
Сленичар
Сленичар
45
45
1782
1782
1401/7
1401/8
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Водице
46
1782
4438/1
Њива 3.класе
Липар
Укупно 47
Укупно КО
Велика Иванча
*Извор података РГЗ
47
1782
4517/1
Ливада 4.класе
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
0,1114
0,2826
1,5520
0,5366
0,5366
0,5465
0,5465
0,1562
1,1495
1,3057
0,5060
0,5060
0,9585
0,6898
0,1223
1,7706
0,2976
0,2976
0,3374
0,3374
2,0315
2,0315
0,3050
0,5652
0,0813
0,9515
0,0544
0,0544
0,1554
0,1820
0,3374
0,7812
0,7812
0,6197
0,6197
0,0622
0,2570
0,3192
0,1892
0,3220
0,5112
1,6079
0,0393
1,6472
0,0010
0,0010
0,1238
0,1238
0,2790
0,2790
0,7523
0,7523
1,3746
1,3746
0,0223
0,0223
0,0192
0,0192
0,0304
0,0304
0,0102
0,0070
0,0172
0,6601
0,6601
0,0922
0,0922
28,8334
231
Табела 15.
КО
Влашка
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Варовнице
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
48
2
978/2
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 48
Папратине
49
161
576/1
Њива 6.класе
Бусија
50
161
5691
Ливада 3.класе
Стублина
51
161
4502/1
Њива 6.класе
Луг
Луг
Луг
Луг
Луг
Луг
Луг
Луг
52
52
52
52
52
52
52
52
298
298
298
298
298
298
298
298
5407
5408/1
5408/2
5414
5415
5416
5417
5418
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Равнице
53
2
29/1
Њива 6.класе
Равнице
54
2
29/2
Њива 6.класе
Равнице
55
2
296/3
Пашњак 6.класе
Папратине
56
2
592/2
Њива 5.класе
Папратине
57
2
593/2
Њива 5.класе
Варовнице
58
2
938
Њива 7.класе
Варовнице
59
2
1313/1
Њива 5.класе
Доњи луг
60
2
1569/4
Њива 5.класе
Маковица
61
2
4564/1
Њива 7.класе
Радованов поток
62
2
4859/5
Њива 6.класе
Равне шуме
63
2
5317/2
Њива 3.класе
Равне шуме
64
2
5325
Њива 4.класе
Пресовље
Пресовље
Пресовље
Пресовље
65
65
65
65
2
2
2
2
5475/9
5475/10
5475/11
5475/12
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Јаруга
66
2
5530/12
Воћњак 3.класе
Јаруга
67
2
5530/16
Њива 3.класе
Равне шуме
68
2
5671/1
Њива 3.класе
Село
69
2
5879/6
Њива 3.класе
Село
70
2
5919/2
Ливада 2.класе
Варовнице
Варовнице
71
71
161
161
915
919
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Мариновац
72
161
1423
Њива 6.класе
Честе
73
409
97/1
Виноград 4.класе
Честе
74
409
97/2
Виноград 4.класе
ПоДрумине
75
409
162
Њива 4.класе
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2359
0,2359
0,8572
0,8572
0,5291
0,5291
0,1011
0,1011
0,0777
0,0843
0,0325
0,0370
0,0200
0,0215
0,0410
0,0550
0,3690
0,4963
0,4963
0,4512
0,4512
0,3180
0,3180
0,0650
0,0650
0,4775
0,4775
0,4703
0,4703
0,9309
0,9309
0,0514
0,0514
0,4166
0,4166
0,0210
0,0210
0,0086
0,0086
1,8964
1,8964
0,0120
0,0060
0,2080
0,0460
0,2720
0,0320
0,0320
0,5682
0,5682
0,3200
0,3200
0,0025
0,0025
0,0180
0,0180
0,1567
0,2571
0,4138
0,2676
0,2676
0,1762
0,1762
0,1425
0,1425
0,5440
232
ПоДрумине
75
409
162
Њива 6.класе
Честе
76
409
197/1
Њива 5.класе
Честе
77
409
197/2
Њива 5.класе
Честе
78
409
1320/2
Њива 5.класе
ПоДрумине
79
409
2162
Њива 5.класе
ПоДрумине
ПоДрумине
80
80
409
409
2166
2167
Њива 5.класе
Њива 5.класе
ПоДрумине
81
409
2173
Њива 5.класе
Луг
82
409
2470/1
Њива 3.класе
Јаруга
83
409
5530/7
Њива 3.класе
Честе
84
1772
201/1
Њива 5.класе
Луг
85
1772
6392
Њива 1.класе
Луг
86
1772
6394
Њива 1.класе
Јаруга
87
1906
5367/3
Њива 3.класе
Маковица
Маковица
88
88
2302
2302
4632/1
4632/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Равнице
Равнице
89
89
2328
2371
268/2
268/4
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Равнице
Равнице
90
90
2328
2371
680/1
680/4
Пашњак 6.класе
Пашњак 6.класе
Честе
91
2406
198/1
Њива 5.класе
Честе
Укупно 92
Укупно КО
Влашка
*Извор података РГЗ
92
2406
198/3
Њива 5.класе
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
1,3935
1,9375
0,0856
0,0856
0,0047
0,0047
0,1323
0,1323
0,1605
0,1605
0,3289
0,0401
0,3690
0,3590
0,3590
0,2039
0,2039
0,5682
0,5682
0,8157
0,8157
0,3022
0,3022
0,0948
0,0948
0,0353
0,0353
1,0182
0,0025
1,0207
0,2619
0,2620
0,5239
0,3780
0,3780
0,7560
0,0964
0,0964
0,0091
0,0091
17,3831
233
Табела 15.
КО
Велика
Крсна
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Маковица
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
93
950
2030
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 93
Цуцањ
Цуцањ
94
94
950
950
8018/1
8018/2
Њива 5.класе
Ливада 5. класе
Цуцањ
Цуцањ
Цуцањ
95
95
95
950
950
950
8121
8122/1
8122/2
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Новаци
96
950
8589
Њива 5.класе
Маковица
97
950
3020
Њива 7.класе
Чергадин
98
950
738
Њива 6.класе
Чергадин
99
950
740
Њива 7.класе
Чергадин
100
950
907
Њива 6.класе
Чергадин
101
950
1519
Њива 6.класе
Белуће
102
950
1683
Њива 6.класе
103
950
3030/2
Њива 7.класе
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Маковица
Укупно 103
Укупно КО
Велика Крсна
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Марковац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Црквине
Црквине
Црквине
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,9475
0,9475
0,6384
0,2222
0,8606
0,1569
0,1920
0,1910
0,5399
0,5283
0,5283
0,1497
0,1497
0,2164
0,2164
0,2484
0,2484
0,0920
0,0920
0,2263
0,2263
0,4776
0,4776
0,7694
0,7694
5,0561
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
104
65
334/2
104
65
334/3
104
65
334/4
Култура и класа
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 104
Гај
105
65
403/3
Њива 3.класе
Гај
106
65
1599/2
Воћњак 3.класе
Бељевац
107
198
43/3
Њива 3.класе
Црквине
Црквине
108
108
198
198
53/1
53/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Гај
109
198
596
Њива 2.класе
Бељевац
Бељевац
Бељевац
Бељевац
Бељевац
110
110
110
110
110
198
198
198
198
198
1269/1
1269/5
1269/6
1269/7
1270/2
Њива 2.класе
Виноград 4.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Бељевац
Укупно 111
Укупно КО
Марковац
*Извор података РГЗ
111
198
1274
Њива 2.класе
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Површина
(ха)
0,2866
0,2867
0,2867
0,8600
0,1859
0,1859
0,0050
0,0050
0,2000
0,2000
0,7908
0,2397
1,0305
0,4564
0,4564
0,1756
0,0964
0,1646
0,2970
0,1646
0,8982
0,0672
0,0672
3,7032
234
Табела 15.
КО
Амерић
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Њиве
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
112
120
374
Култура и класа
Њива 2.класе
Укупно 112
Река
Река
113
113
120
120
648/5
650/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Шиб
114
120
1028
Њива 3.класе
Кошутица
Кошутица
115
115
120
348
1573
1168
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
116
116
116
116
120
120
120
120
2383/2
2383/3
2383/5
2383/7
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Пашњак 8.класе
Кошутица
Кошутица
Кошутица
117
117
117
348
120
348
1171
1170
1173
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Брестова међа
118
348
2012/8
Њива 2.класе
Букова вода
Букова вода
119
119
348
348
2014/1
2021
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Букова вода
120
1062
2013/6
Њива 3.класе
Равнице
121
120
1674/5
Ливада 4.класе
Брљочевац
122
120
1191
Њива 4.класе
Луг
123
120
341
Њива 2.класе
Букова вода
124
120
2018/4
Њива 3.класе
Под вис
125
1062
1924/7
Њива 5.класе
Под вис
Укупно 126
Укупно КО
Амерић
*Извор података РГЗ
126
1062
1959/5
Њива 4.класе
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,3869
0,3869
0,0306
0,4343
0,4649
0,5981
0,5981
0,3451
0,3541
0,6992
0,0999
0,0694
0,1015
0,1889
0,4597
0,3918
0,1513
0,3672
0,9103
0,3408
0,3408
0,8839
0,9130
1,7969
0,2975
0,2975
0,1766
0,1766
0,1315
0,1315
0,2415
0,2415
0,0392
0,0392
0,0832
0,0832
0,2630
0,2630
6,8893
235
Табела 15.
КО
Шепшин
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Горња маковица
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
127
65
2164
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 127
Прибиш
128
65
207
Воћњак 4.класе
Прибиш
129
65
208/1
Њива 5.класе
Прибиш
130
65
293/3
Њива 5.класе
Пиштак
131
65
414/3
Њива 5.класе
Пиштак
Пиштак
132
132
65
65
454/1
454/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Честе
Честе
133
133
65
65
606/1
606/2
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Коса
134
65
1865/2
Њива 5.класе
Горња Маковица
Горња Маковица
135
135
65
65
2165/1
2165/2
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Алија
136
65
2476
Њива 7.класе
Коса
137
65
2772/2
Њива 6.класе
Коса
138
65
2773
Њива 6.класе
Варовнице
139
203
2601
Пашњак 3.класе
Ђуревац
140
317
1026/3
Њива 5.класе
Раља
141
691
6/1
Њива 4.класе
Раља
142
691
11
Ливада 4.класе
Раља
143
691
17/1
Ливада 4.класе
Раља
144
691
21/3
Њива 5.класе
Раља
Раља
145
145
691
691
25/1
25/3
Ливада 4.класе
Ливада 6.класе
Раља
Раља
146
146
691
691
27/1
27/2
Ливада 4.класе
Ливада 6.класе
Раља
147
691
36
Пашњак 3.класе
Раља
148
691
45
Пашњак 3.класе
Раља
149
691
55
Ливада 6.класе
Раља
150
691
63
Ливада 6.класе
Раља
151
691
65
Ливада 6.класе
Раља
152
691
68/1
Ливада 6.класе
Раља
Раља
Раља
153
153
153
691
691
691
69/1
69/2
69/3
Ливада 6.класе
Ливада 6.класе
Ливада 6.класе
Раља
154
691
74/3
Ливада 6.класе
Раља
155
691
77
Ливада 6.класе
Раља
156
691
220
Ливада 6.класе
Укупно 128
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,1555
0,1555
0,6448
0,6448
0,6327
0,6327
0,1618
0,1618
0,0505
0,0505
0,4444
0,2776
0,7220
0,1612
0,1613
0,3225
0,3537
0,3537
0,9446
0,3739
1,3185
0,0890
0,0890
0,4390
0,4390
0,8295
0,8295
0,1900
0,1900
0,0190
0,0190
0,1308
0,1308
0,1520
0,1520
0,2003
0,2003
0,1406
0,1406
0,0214
0,0362
0,0576
0,0492
0,2036
0,2528
0,6024
0,6024
0,1128
0,1128
0,2541
0,2541
0,6354
0,6354
0,2401
0,2401
1,2725
1,2725
0,3038
0,3246
0,2821
0,9105
0,0262
0,0262
0,0896
0,0896
0,4705
236
Укупно 156
Раља
157
691
221/1
Ливада 6.класе
Раља
158
691
222/1
Ливада 5.класе
Раља
159
691
222/2
Ливада 5.класе
Раља
160
691
225/1
Ливада 4.класе
Раља
161
691
232
Ливада 4.класе
Црквенац
162
691
243
Ливада 3.класе
Црквенац
163
691
249
Ливада 4.класе
Црквенац
164
691
254/2
Њива 3.класе
Раља
165
721
43
Ливада 5.класе
Стублина
Стублина
166
166
946
946
2233/1
2233/2
Њива 7.класе
Њива 7.класе
167
949
57
Ливада 6.класе
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Раља
Укупно 167
Укупно КО
Шепшин
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Рајковац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Серава
0,4705
0,2172
0,2172
0,0643
0,0643
0,0844
0,0844
0,1046
0,1046
0,6788
0,6788
0,1982
0,1982
0,1823
0,1823
0,0348
0,0348
0,6064
0,6064
0,5042
0,5043
1,0085
0,1452
0,1452
14,8014
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
168
1337
2035
Култура и класа
Њива 2.класе
Укупно 168
Кијачке ливаде
169
931
2965
Ливада 2 класе
Село
170
931
1816
Пашњак 3.класе
Трстена
171
1337
2667/2
Ливада 3.класе
Речице
172
931
2964
Ливада 3.класе
Луг
173
931
3123
Њива 3.класе
Луг
Укупно 174
Укупно КО
Рајковац
*Извор података РГЗ
174
931
3125
Њива 3.класе
Укупно 169
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,7234
0,7234
0,1943
0,1943
0,0488
0,0488
0,1209
0,1209
0,1502
0,1502
0,0120
0,0120
0,1071
0,1071
1,3567
237
Табела 15.
КО
Мала Врбица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Село
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
175
58
44
Култура и класа
Пашњак 3.класе
Укупно 175
Село
176
58
61
Њива 4.класе
Брестова међа
177
58
76/1
Воћњак 3.класе
Кијачке ливаде
178
160
474/3
Њива 4.класе
Брестова међа
179
58
174
Пашњак 3.класе
Водице
180
58
291/2
Њива 3.класе
181
160
83/6
Њива 3.класе
Укупно 176
Укупно 177
Укупно 178
Укупно 179
Укупно 180
Брестова међа
Укупно 181
Укупно КО
Мала Врбица
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Границе
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Јациће
Табела 15.
КО
Село
Младеновац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Жуто брдо
Укупно 184
Укупно КО
Село Младеновац
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Сенаја
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Жуто брдо
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
182
46
270/2
Култура и класа
Њива 4.класе
183
46
2301/1
Пашњак 1.класе
осоје
осоје
осоје
осоје
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
184
1061
222
Култура и класа
Виноград 3.класе
Боја
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,1736
0,1736
0,1917
0,1917
0,8370
0,8370
0,2343
0,2343
0,1162
0,1162
0,1878
0,1878
0,0366
0,0366
Површина
(ха)
0,0657
0,0657
0,2147
0,2147
Површина
(ха)
0,2684
0,2684
0,2684
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
185
20
754
Култура и класа
Њива 6.класе
186
186
186
186
50
50
50
50
775/1
775/2
775/3
775/4
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Пројиште
187
123
296
Њива 5.класе
Крушак
Крушак
188
188
268
268
277/2
277/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 186
Укупно 187
Укупно 188
Укупно КО
Сенаја
*Извор података РГЗ
Напомена
0,2804
Укупно 185
Мало
Мало
Мало
Мало
Боја
1,7772
Укупно 182
Деда Васина
Укупно 183
Укупно КО
Границе
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,2653
0,2653
0,4640
0,2720
0,2720
0,2799
1,2879
2,0616
2,0616
0,1572
0,0146
0,1718
3,7866
238
Табела 15.
КО
Пружатовац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Гај
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
189
24
1297/11
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 189
Гај
190
24
1297/5
Њива 3.класе
Забој
191
24
1221
Пашњак 3.класе
Брешће
192
24
124/2
Њива 3.класе
Карабаре
193
24
1666/1
Њива 2.класе
Церје
194
682
1637/1
Њива 2.класе
Карабаре
Карабаре
Карабаре
195
195
195
682
682
682
1647/2
1650/2
1650/4
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Церје
196
682
1659/3
Њива 3.класе
Карабаре
197
757
1660/3
Њива 3.класе
Јаруге
Јаруге
198
198
24
24
74/4
74/5
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Турчић
199
24
877/3
Њива 4.класе
Карабаре
200
682
1635
Њива 2.класе
Карабаре
201
682
1636
Њива 2.класе
Ивовица
202
207
269/5
Њива 2.класе
Ивовица
Ивовица
203
203
207
207
281/2
282/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
204
207
1658/4
Ливада 2.класе
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
Церје
Укупно 204
Укупно КО
Пружатовац
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,5925
0,5925
0,5000
0,5000
0,1463
0,1463
0,5517
0,5517
1,1993
1,1993
0,6323
0,6323
0,4555
0,5303
0,3224
1,3082
0,4739
0,4739
0,1800
0,1800
0,5310
0,5125
1,0435
0,0304
0,0304
0,3639
0,3639
0,3159
0,3159
0,3657
0,3657
0,6988
0,9252
1,6240
0,1008
0,1008
9,4284
239
Табела 15.
КО
Рабровац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Језерац
Језерац
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
205
966
3333
205
966
3334
Култура и класа
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 205
Језерац
206
966
3346
Њива 3.класе
Језерац
Језерац
207
207
966
966
3353/2
3353/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Косовчић
Косовчић
Косовчић
208
208
208
227
227
227
818/2
818/3
818/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
До
209
227
1047/2
Њива 3.класе
До
210
227
1029/2
Њива 3.класе
Поља
Поља
Поља
211
211
211
227
227
227
2178/4
2178/5
2178/6
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Поља
212
227
2178/31
Њива 3.класе
Поља
213
227
2178/34
Њива 3.класе
Језерац
214
513
20/2
Ливада 3.класе
Подбрдо
215
513
69/2
Њива 3.класе
Подбрдо
Подбрдо
216
216
513
513
82/1
82/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Подбрдо
217
513
85
Ливада 3.класе
Врбање
Врбање
Врбање
Врбање
Врбање
218
218
218
218
218
513
513
513
513
513
500/3
500/4
501/1
501/2
501/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пашњак 1.класе
Врбање
Врбање
219
219
513
513
507
508
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Леје
Леје
220
220
513
513
547
547
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Леје
221
513
554/4
Пашњак 1.класе
Леје
Леје
222
222
513
513
558
558
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Шумарови
223
513
571/1
Њива 3.класе
Шумарови
224
513
577/1
Њива 3.класе
Шумарови
Шумарови
225
225
513
513
589/1
589/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Врбање
226
513
600
Њива 2.класе
До
227
513
749/5
Њива 3.класе
До
228
513
752/1
Њива 3.класе
Косовчић
229
513
881
Ливада 4.класе
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Укупно 212
Укупно 213
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Укупно 228
Укупно 229
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,1438
0,1258
0,2696
0,3000
0,3000
1,4308
0,2517
1,6825
0,0248
0,0856
0,0937
0,2041
0,0391
0,0391
0,0170
0,0170
0,5632
0,1057
0,2183
0,8872
0,9785
0,9785
0,5372
0,5372
0,5416
0,5416
0,0882
0,0882
0,2680
0,1178
0,3858
0,3858
0,3858
0,0520
0,2375
0,3921
0,4579
0,0950
1,2345
0,3277
0,2367
0,5644
0,3300
0,0901
0,4201
0,0754
0,0754
0,3150
0,0931
0,4081
1,2349
1,2349
0,5011
0,5011
0,3198
0,0281
0,3479
0,1061
0,1061
0,0020
0,0020
0,6924
0,6924
0,2690
0,2690
240
До
230
513
1045/2
Њива 3.класе
До
231
513
1118/4
Њива 3.класе
До
232
513
1120/2
Њива 3.класе
Гај
233
513
1494/1
Њива 4.класе
Поља
234
513
2228/4
Њива 3.класе
Поља
235
513
2235/2
Њива 3.класе
Поља
Поља
Поља
Поља
Поља
236
236
236
236
236
513
513
513
513
513
2469/6
2469/8
2469/9
2469/10
2469/11
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Поља
237
513
2493/2
Њива 3.класе
Класово
238
513
2603/6
Њива 3.класе
Класово
Класово
239
239
513
513
2609/4
2609/4
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Класово
Класово
240
240
513
513
2770/1
2770/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Поља
241
513
2981/3
Ливада 3.класе
Леје
Леје
Леје
Леје
Леје
242
242
242
242
242
966
966
966
966
966
548
548
549/1
549/2
549/4
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Пашњак 1.класе
Леје
243
966
555
Ливада 3.класе
Косовчић
244
966
768/1
Њива 3.класе
Трстена
Трстена
245
245
966
966
944/1
944/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дрење
Дрење
246
246
966
966
2442/3
2442/5
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Укупно 230
Укупно 231
Укупно 232
Укупно 233
Укупно 234
Укупно 235
Укупно 236
Укупно 237
Укупно 238
Укупно 239
Укупно 240
Укупно 241
Укупно 242
Укупно 243
Укупно 244
Укупно 245
Укупно 246
Укупно КО
Рабровац
*Извор података РГЗ
0,0490
0,0490
0,0857
0,0857
0,4966
0,4966
0,8772
0,8772
0,0322
0,0322
0,0704
0,0704
0,2231
0,0798
0,1615
0,1555
0,0667
0,6866
0,2947
0,2947
0,0624
0,0624
0,3608
0,1512
0,5120
1,7631
2,1153
3,8784
0,0910
0,0910
0,5900
0,2342
0,7554
0,4557
0,5116
2,5469
0,3481
0,3481
1,3750
1,3750
1,4673
0,3300
1,7973
0,6600
0,5400
1,2000
26,5760
241
Табела 15.
КО
Кораћица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Оглавци
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
247
3250
1761
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 247
Пландиште
248
3093
1288/1
Пашњак 6.класе
Пландиште
249
3093
1288/3
Пашњак 6.класе
Друмине
Друмине
250
250
3286
3286
4599/9
4591/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Друмине
251
3286
4594/1
Њива 4.класе
Друмине
Друмине
252
252
3286
3286
4524/1
4524/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Мијовац
Мијовац
253
253
3250
3250
2181
2182
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Тјановац
254
3286
2179
Њива 6.класе
Оглавци
255
3250
2147
Њива 7.класе
Оглавци
256
3250
2113
Виноград 3.класе
Оглавци
257
3250
2097/6
Пашњак 6.класе
Оглавци
258
3250
2096/4
Њива 7.класе
Друмине
259
3286
4520/3
Њива 4.класе
Благојевица
260
3286
3536
Њива 3.класе
Јовићски крај
261
147
1307
Пашњак 6.класе
Тјановац
262
182
1572
Њива 8.класе
Церје
263
182
1716
Њива 7.класе
Друмине
264
2524
3031/2
Њива 3.класе
Бело поље
Бело поље
Бело поље
265
265
265
2610
2610
2610
235/1
235/2
236
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Парлоге
266
2612
347
Пашњак 6.класе
Друмине
Друмине
267
267
2825
2825
4527/1
4527/4
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Друмине
268
2825
4528
Њива 4.класе
Церје
Церје
269
269
3093
3093
4765/1
4765/1
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Церје
270
3093
4766
Њива 5.класе
Парлоге
271
3250
338
Њива 6.класе
Јовићски крај
272
3250
964
Воћњак 4.класе
Бесна
273
3250
1995/1
Њива 6.класе
Дрење
274
3250
2796
Њива 4.класе
Благојевица
275
3250
3548
Њива 3.класе
Укупно 248
Укупно 249
Укупно 250
Укупно 251
Укупно 252
Укупно 253
Укупно 254
Укупно 255
Укупно 256
Укупно 257
Укупно 258
Укупно 259
Укупно 260
Укупно 261
Укупно 262
Укупно 263
Укупно 264
Укупно 265
Укупно 266
Укупно 267
Укупно 268
Укупно 269
Укупно 270
Укупно 271
Укупно 272
Укупно 273
Укупно 274
Укупно 275
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,0742
0,0742
0,0843
0,0843
0,0522
0,0522
0,2786
0,2175
0,4961
1,4453
1,4453
0,4893
0,0836
0,5729
0,0680
0,0620
0,1300
0,1360
0,1360
0,7870
0,7870
0,1081
0,1081
0,1588
0,1588
0,1077
0,1077
0,2952
0,2952
0,3730
0,3730
0,0887
0,0887
0,2000
0,2000
0,6154
0,6154
0,1850
0,1850
0,2172
0,2171
1,1848
1,6191
0,0600
0,0600
0,2314
0,0072
0,2386
0,3914
0,3914
0,4541
0,4660
0,9201
0,5793
0,5793
0,0840
0,0840
0,1059
0,1059
0,8604
0,8604
1,2540
1,2540
0,0400
0,0400
242
Благојевица
276
3250
3549
Њива 3.класе
Алинци
277
3250
3832/20
Њива 3.класе
Алинци
278
3250
3884/4
Њива 3.класе
Алинци
279
3250
3884/18
Њива 3.класе
Алинци
280
3250
3980/1
Њива 3.класе
Алинци
281
3250
3980/4
Њива 3.класе
Алинци
Алинци
282
282
3250
3250
3987/1
3987/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Алинци
283
3250
3987/6
Њива 3.класе
Друмине
Друмине
284
284
3250
3250
4454/1
4454/2
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Друмине
285
3250
4499/1
Њива 3.класе
Друмине
286
3250
4510
Ливада 5.класе
Друмине
287
3250
4524/4
Њива 4.класе
Друмине
Друмине
288
288
3250
3250
4599/2
4599/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Алинци
Алинци
289
289
3250
3250
4604
4604
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Алинци
290
3250
4606/2
Воћњак 3.класе
Церје
291
3250
4775/2
Њива 5.класе
Турчић
292
3250
4896/4
Ливада 4.класе
Турчић
293
3250
4914/3
Њива 5.класе
Друмине
294
3250
5028/1
Њива 3.класе
Друмине
295
3250
5029/1
Њива 3.класе
Кошутица
296
3286
79
Њива 7.класе
Парлоге
297
3286
483
Њива 5.класе
Пландиште
298
3286
1268
Њива 7.класе
Пландиште
299
3286
1329/2
Пашњак 6.класе
Камењаш
300
3286
1356
Њива 6.класе
Церје
301
3286
1472/1
Њива 7.класе
Ћупријица
302
3286
1524
Њива 8.класе
Бесна
303
3286
1973/2
Њива 6.класе
Бесна
304
3286
1973/3
Њива 6.класе
Средњи крај
305
3286
2914/2
Виноград 3.класе
Друмине
306
3286
3017/3
Друмине
306
3286
3017/3
Њива 3.класе
Остало
земљиште
Благојевица
307
3286
3523/4
Укупно 276
Укупно 277
Укупно 278
Укупно 279
Укупно 280
Укупно 281
Укупно 282
Укупно 283
Укупно 284
Укупно 285
Укупно 286
Укупно 287
Укупно 288
Укупно 289
Укупно 290
Укупно 291
Укупно 292
Укупно 293
Укупно 294
Укупно 295
Укупно 296
Укупно 297
Укупно 298
Укупно 299
Укупно 300
Укупно 301
Укупно 302
Укупно 303
Укупно 304
Укупно 305
Укупно 306
Укупно 307
Њива 4.класе
0,1645
0,1645
0,0120
0,0120
0,1026
0,1026
0,0143
0,0143
0,7668
0,7668
0,4310
0,4310
2,8275
3,6138
6,4413
0,4008
0,4008
0,4878
0,4478
0,9356
0,4892
0,4892
0,1038
0,1038
0,1180
0,1180
1,2410
0,7566
1,9976
0,3630
2,2059
2,5689
0,0450
0,0450
0,3537
0,3537
0,2400
0,2400
0,2951
0,2951
0,1747
0,1747
0,8611
0,8611
0,1160
0,1160
0,0359
0,0359
0,0860
0,0860
0,2481
0,2481
0,1192
0,1192
1,1310
1,1310
0,9597
0,9597
0,0120
0,0120
0,0080
0,0080
0,0619
0,0619
0,0300
0,0030
0,0330
0,6000
0,6000
243
Каменица
308
3286
4236/2
Ливада 3.класе
Каменица
309
3286
4240/1
Ливада 3.класе
Каменица
310
3286
4241/1
Ливада 4.класе
Друмине
Друмине
311
311
3286
3286
4529/1
4529/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Друмине
Друмине
312
312
3286
3286
4531/1
4531/2
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Друмине
Друмине
313
313
3286
3286
4535/1
4535/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Друмине
Друмине
314
314
3286
3286
4584
4585
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Церје
315
3286
4776/1
Њива 5.класе
Турчић
316
3286
4828/2
Њива 4.класе
Турчић
317
3286
4906/6
Њива 4.класе
Турчић
318
3286
4967
Њива 4.класе
319
3286
4991/7
Њива 4.класе
Укупно 308
Укупно 309
Укупно 310
Укупно 311
Укупно 312
Укупно 313
Укупно 314
Укупно 315
Укупно 316
Укупно 317
Укупно 318
Брда
Укупно 319
Укупно КО
Кораћица
*Извор података РГЗ
0,2442
0,2442
0,1225
0,1225
0,1193
0,1193
0,2976
0,0310
0,3286
0,6142
0,0188
0,6330
0,3450
0,2780
0,6230
0,4386
0,4387
0,8773
0,2551
0,2551
0,3650
0,3650
0,0350
0,0350
0,8236
0,8236
0,6775
0,6775
37,0936
244
Табела 15.
КО
Међулужје
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Милатовица
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
320
266
1091/2
Култура и класа
Њива 2.класе
Укупно 320
Рит
321
266
2325
Њива 3.класе
Пушкаревац
322
266
1660/3
Њива 2.класе
Милатовачки луг
323
780
1481/2
Њива 3.класе
Лештар
324
266
2650
Њива 3.класе
Луг
325
266
2503
Њива 4.класе
Лештар
326
266
2628
Њива 3.класе
Лештар
327
266
2597
Њива 2.класе
Лештар
328
266
2584
Њива 2.класе
Лештар
329
266
2558
Њива 4.класе
Пушкаревац
330
266
2434
Њива 4.класе
Пушкаревац
331
266
2392
Њива 4.класе
Пушкаревац
332
266
2388
Њива 4.класе
Милатовица
333
266
1038/2
Њива 1.класе
Милатовица
334
266
1100/3
Њива 1.класе
Јазбине
335
266
2684
Њива 2.класе
Стројнац
336
266
3139/2
Њива 2.класе
Милатовица
Милатовица
Милатовица
Милатовица
Милатовица
Милатовица
337
337
337
337
337
337
780
780
2874
2874
2876
2876
1110/4
1110/10
1110/11
1110/12
1110/1
1110/3
Милатовица
337
2876
1110/8
Милатовица
337
2876
1110/9
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Остало
земљиште
Њива 2.класе
Милатовица
338
780
1999/5
Њива 3.класе
Милатовица
339
780
2002/17
Ливада 3.класе
Кораћичка капија
340
780
4195
Њива 2.класе
Гај
341
785
3701
Њива 2.класе
Милатовица
342
2709
1109/14
Њива 1.класе
Гај
343
2849
4267
Њива 2.класе
Гај
Село
Гај
Село
Гај
344
344
344
344
344
794
2851
2851
2851
2851
3734
3735
3736
3738
3739
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Воћњак 2.класе
Лештар
345
2871
2592
Њива 2.класе
Милатовица
346
2871
2835
Њива 3.класе
Укупно 321
Укупно 322
Укупно 323
Укупно 324
Укупно 325
Укупно 326
Укупно 327
Укупно 328
Укупно 329
Укупно 330
Укупно 331
Укупно 332
Укупно 333
Укупно 334
Укупно 335
Укупно 336
Укупно 337
Укупно 338
Укупно 339
Укупно 340
Укупно 341
Укупно 342
Укупно 343
Укупно 344
Укупно 345
Укупно 346
Површина
(ха)
Боја
Напомена
1,0864
1,0864
0,6180
0,6180
0,1987
0,1987
0,6486
0,6486
0,3622
0,3622
0,1493
0,1493
0,5437
0,5437
1,1861
1,1861
0,4638
0,4638
0,3921
0,3921
0,1300
0,1300
0,0718
0,0718
0,1404
0,1404
0,3665
0,3665
0,0568
0,0568
0,0917
0,0917
0,8801
0,8801
0,3688
0,0275
0,0216
0,5823
0,3432
0,3264
0,0097
0,0294
1,7089
0,0294
0,0294
0,0076
0,0076
0,4085
0,4085
0,3614
0,3614
0,1911
0,1911
0,3087
0,3087
1,4955
1,5193
1,7898
0,1164
0,1269
5,0479
0,7854
0,7854
0,1556
0,1556
245
Милатовица
347
2874
2127/5
Њива 2.класе
Милатовица
Милатовица
Милатовица
348
348
348
2875
2875
2875
2003/5
2003/6
2003/7
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Милатовица
Милатовица
Милатовица
349
349
349
2876
2876
2876
1133/8
1133/15
1133/16
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Дреновак
Дреновак
Дреновак
Дреновак
Дреновак
Дреновак
Дреновак
Дреновак
350
350
350
350
350
350
350
350
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
1818/11
1818/15
1818/20
1818/27
1818/28
1818/30
1818/31
1820/10
Њива 3.класе
Ливада 6.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пашњак 6.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дреновак
Дреновак
Дреновак
Дреновак
Дреновак
351
351
351
351
351
2876
2876
2876
2876
2876
1818/22
1818/23
1818/24
1968/1
1969/2
Ливада 6.класе
Пашњак 6.класе
Ливада 6.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Дреновак
352
2876
1820/9
Њива 3.класе
353
2876
2615
Њива 5.класе
Укупно 347
Укупно 348
Укупно 349
Укупно 350
Укупно 351
Укупно 352
Лештар
Укупно 353
Укупно КО
Међулужје
*Извор података РГЗ
0,2637
0,2637
0,0879
0,0207
0,0114
0,1200
0,1806
0,2397
0,2716
0,6919
0,3589
0,0017
0,0128
0,0104
0,0034
0,0275
0,0116
0,1059
0,5322
0,0518
0,0031
0,0009
0,3364
0,0387
0,4309
0,0374
0,0374
0,2350
0,2350
18,7018
246
Табела 15.
КО
Дубона
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Липар
Липар
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
354
790
156
354
790
1085
Култура и класа
Њива 6.класе
Виноград 4.класе
Укупно 354
Трлина
355
790
610/7
Њива 5.класе
Брестова бара
356
790
778/2
Њива 6.класе
Брестова бара
Брестова бара
357
357
790
790
716/3
776/3
Воћњак 5.класе
Воћњак 4 класе
Сипаћа
358
790
2928/2
Њива 7.класе
Брестова бара
359
790
618/2
Воћњак 5 класе
Маковица
360
790
3328/7
Њива 7.класе
Кречана предео
361
790
3125
Њива 8.класе
Кречана предео
Кречана предео
362
362
790
790
3127/1
3127/2
Њива 8.класе
Њива 8.класе
Раван гај
Раван гај
363
363
790
790
3114/1
3114/2
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Гумниште
364
327
84/1
Њива 6.класе
Кадин до
365
327
393/2
Њива 6.класе
Врљаје
Врљаје
Врљаје
366
366
366
327
327
790
590
591/3
592
Воћњак 5.класе
Воћњак 5.класе
Воћњак 5.класе
Брестова бара
367
327
610/1
Њива 5.класе
Брестова бара
368
327
610/3
Пашњак 5.класе
Брестова бара
369
327
617/1
Пашњак 5.класе
Брестова бара
370
327
622/2
Пашњак 5.класе
Брестова бара
371
327
622/18
Пашњак 5.класе
Река
372
327
722/4
Њива 4.класе
Река
Река
373
373
327
327
722/9
722/10
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Брестова бара
374
327
826/8
Њива 5.класе
Брестова бара
375
327
952/2
Пашњак 5.класе
Предео
Предео
376
376
327
327
2208/1
2208/1
Њива 7.класе
Виноград 4.класе
Раван Гај
Раван Гај
Раван Гај
377
377
377
705
705
705
3090/1
3090/1
3090/2
Њива 7.класе
Виноград 4.класе
Њива 8.класе
Липар
378
784
143
Њива 6.класе
Липар
379
784
1080
Њива 6.класе
Саставци
380
784
1170
Њива 5.класе
Укупно 355
Укупно 356
Укупно 357
Укупно 358
Укупно 359
Укупно 360
Укупно 361
Укупно 362
Укупно 363
Укупно 364
Укупно 365
Укупно 366
Укупно 367
Укупно 368
Укупно 369
Укупно 370
Укупно 371
Укупно 372
Укупно 373
Укупно 374
Укупно 375
Укупно 376
Укупно 377
Укупно 378
Укупно 379
Укупно 380
Површина
(ха)
Боја
Напомена
1,4465
0,2467
1,6932
3,5838
3,5838
2,5120
2,5120
2,4077
0,4364
2,8441
0,6476
0,6476
0,3982
0,3982
0,1900
0,1900
0,1433
0,1433
0,0508
0,0120
0,0628
0,1215
0,1417
0,2632
0,4551
0,4551
0,4886
0,4886
0,3658
0,0684
0,3660
0,8002
3,3766
3,3766
0,2254
0,2254
0,7437
0,7437
0,2367
0,2367
0,8255
0,8255
0,0436
0,0436
0,3157
2,3670
2,6827
0,3156
0,3156
0,7857
0,7857
0,3864
0,0760
0,4624
0,1350
0,2255
0,1153
0,4758
0,4882
0,4882
0,4731
0,4731
0,6035
0,6035
247
Долови
381
784
1568/1
Њива 7.класе
Долови
381
784
1568/2
Виноград 4.класе
Укупно 381
Маковица
382
784
3524
Њива 7.класе
Липица
383
790
7/2
Њива 6.класе
Липица
384
790
7/6
Њива 6.класе
Липица
385
790
7/9
Ливада 4.класе
Ћелије
386
790
181/2
Њива 7.класе
Суварје
Суварје
387
387
790
790
202/1
202/2
Виноград 4.класе
Њива 6.класе
Брестова бара
Брестова бара
Брестова бара
388
388
388
790
790
790
512
518
519/2
Воћњак 5.класе
Воћњак 5.класе
Њива 6.класе
Врљаје
389
790
557/2
Њива 7.класе
Врљаје
Брестова бара
Брестова бара
390
390
390
790
790
790
558/2
559/1
559/2
Њива 7.класе
Воћњак 5.класе
Воћњак 5.класе
Врљаје
Врљаје
Врљаје
391
391
391
790
790
790
563/3
564/1
564/4
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Воћњак 5.класе
Врљаје
392
790
570/3
Њива 7.класе
Врљаје
Врљаје
393
393
790
790
571/1
571/2
Воћњак 5.класе
Воћњак 5.класе
Врљаје
394
790
572
Воћњак 5.класе
Врљаје
395
790
587/5
Воћњак 5.класе
Врљаје
Врљаје
Врљаје
396
396
396
790
790
790
594/3
601/2
602/3
Воћњак 5.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Брестова бара
397
790
613/1
Пашњак 5.класе
Брестова бара
398
790
618/1
Воћњак 5.класе
Брестова бара
399
790
622/6
Пашњак 5.класе
Брестова бара
400
790
622/11
Пашњак 5.класе
Брестова бара
401
790
622/16
Пашњак 5.класе
Трлина
Трлина
402
402
790
790
717
717
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Кавалучина
403
790
720/2
Воћњак 4.класе
Брестова бара
Брестова бара
404
404
790
790
779/3
779/4
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Брестова бара
Брестова бара
405
405
790
790
826/4
826/5
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Брестова бара
Брестова бара
406
406
790
790
826/9
828/2
Пашњак 5.класе
Воћњак 4.класе
Маздраковац
407
790
1490/1
Њива 6.класе
Долови
408
790
1598/1
Воћњак 4.класе
Укупно 382
Укупно 383
Укупно 384
Укупно 385
Укупно 386
Укупно 387
Укупно 388
Укупно 389
Укупно 390
Укупно 391
Укупно 392
Укупно 393
Укупно 394
Укупно 395
Укупно 396
Укупно 397
Укупно 398
Укупно 399
Укупно 400
Укупно 401
Укупно 402
Укупно 403
Укупно 404
Укупно 405
Укупно 406
Укупно 407
0,4396
0,0680
0,5076
0,8142
0,8142
0,3565
0,3565
0,3495
0,3495
0,1440
0,1440
0,0467
0,0467
0,2292
0,0968
0,3260
0,3474
0,6676
0,4155
1,4305
0,7007
0,7007
0,2614
0,0837
0,0105
0,3556
0,0290
0,3334
0,0100
0,3724
0,0100
0,0100
1,3757
0,1919
1,5676
0,3551
0,3551
0,0892
0,0892
0,0324
0,0074
0,0238
0,0636
0,2406
0,2406
1,5691
1,5691
0,4467
0,4467
0,4119
0,4119
0,0887
0,0887
7,8420
0,2801
8,1221
0,3200
0,3200
0,0850
0,0070
0,0920
0,1434
0,5332
0,6766
0,1400
0,1707
0,3107
0,3500
0,3500
0,1130
248
Долови
408
790
1599/1
Њива 7.класе
Коса
Коса
Коса
409
409
409
790
790
790
1611/1
1611/2
1611/3
Њива 8.класе
Њива 8.класе
Њива 8.класе
Коса
410
790
1613/2
Њива 7.класе
Коса
Коса
411
411
790
790
1613/4
1613/5
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Село
Село
Пландиште
412
412
412
790
790
790
1776/2
1776/3
1776/4
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Појиште
413
790
1991
Пашњак 7.класе
Предео
414
790
2058/2
Њива 7.класе
Дошљаковац
415
790
2161
Њива 7.класе
Предео
416
790
2228/1
Њива 7.класе
Село
417
790
2659
Пашњак 7.класе
Медведник
418
790
2881
Пашњак 7.класе
Сипаћа
419
790
2958
Пашњак 7.класе
Медведник
420
790
2971/3
Пашњак 7.класе
Злим брод
421
790
3008/4
Њива 7.класе
Сипаћа
422
790
3221
Пашњак 4.класе
Злим брод
423
790
3287/2
Њива 7.класе
Злим брод
424
790
3289/4
Њива 7.класе
Злим брод
425
790
3302/1
Њива 7.класе
Маковица
426
790
3338
Њива 8.класе
Маковица
427
790
3444/7
Њива 7.класе
Маковица
428
790
3494/1
Њива 7.класе
Маковица
429
790
3501/3
Њива 7.класе
Медведник
430
1164
2997/7
Пашњак 7.класе
Трлина
431
1165
721/1
Воћњак 4.класе
Река
Река
432
432
1165
1165
721/2
721/3
Пашњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Трлина
433
1165
721/6
Воћњак 4.класе
Трлина
434
1165
721/7
Воћњак 4.класе
Кавалучина
435
1165
1001/3
Њива 4.класе
Сипаћа
436
1165
2928/1
Њива 7.класе
Сипаћа
437
1165
3237
Њива 7.класе
438
1180
786/2
Ливада 4.класе
Укупно 408
Укупно 409
Укупно 410
Укупно 411
Укупно 412
Укупно 413
Укупно 414
Укупно 415
Укупно 416
Укупно 417
Укупно 418
Укупно 419
Укупно 420
Укупно 421
Укупно 422
Укупно 423
Укупно 424
Укупно 425
Укупно 426
Укупно 427
Укупно 428
Укупно 429
Укупно 430
Укупно 431
Укупно 432
Укупно 433
Укупно 434
Укупно 435
Укупно 436
Укупно 437
Чаир
Укупно 438
Укупно КО
Дубона
*Извор података РГЗ
1,8493
1,9623
0,1411
0,1391
0,2578
0,5380
0,7455
0,7455
0,5130
0,5140
1,0270
0,1859
0,1720
0,3280
0,6859
2,4305
2,4305
0,5000
0,5000
0,3734
0,3734
1,4400
1,4400
0,0200
0,0200
0,0230
0,0230
0,2337
0,2337
0,0090
0,0090
0,0360
0,0360
0,0419
0,0419
0,5317
0,5317
0,4493
0,4493
0,7030
0,7030
0,8094
0,8094
0,3264
0,3264
0,4590
0,4590
0,0700
0,0700
0,5865
0,5865
1,5820
1,5820
0,5879
2,0457
2,6336
1,2023
1,2023
0,0070
0,0070
0,0315
0,0315
1,5190
1,5190
0,0200
0,0200
0,7193
0,7193
67,6544
249
Табела 15.
КО
Јагњило
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Козарица
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
439
1
4/1
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 439
Козарица
Козарица
440
440
1
1
8/2
9/1
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Козарица
Козарица
Козарица
441
441
441
1
1
1502
20/1
20/2
22/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Либања
442
1
268/1
Њива 4.класе
Јасик
443
1
1277/5
Њива 3.класе
Млака
444
1
2337/44
Њива 2.класе
Церовити гај
Церовити гај
445
445
1
1
2366/3
2366/4
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Млака
446
1
2457
Њива 2.класе
Млака
447
1
2459
Њива 2.класе
Церовити гај
448
1
2801
Њива 3.класе
Церовити гај
Церовити гај
449
449
1
1
2863/4
2863/6
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Церовити гај
Церовити гај
450
450
1
1
2865/3
2865/7
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Церовити гај
Церовити гај
451
451
1
1
2874/1
2874/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Церовити гај
452
1
2876/2
Њива 3.класе
Блато
453
1
4801
Њива 3.класе
Гај
Гај
454
454
261
261
1302/5
1302/7
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Млака
Млака
Млака
Млака
455
455
455
455
261
261
261
261
2337/32
2337/33
2337/34
2337/35
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Млака
Млака
456
456
261
261
2337/27
2337/36
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Млака
457
261
2343/3
Њива 2.класе
Кленац
458
261
2350/5
Њива 2.класе
Кленац
459
261
2709/1
Њива 2.класе
Кленац
Кленац
460
460
261
261
2709/3
2709/4
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Церовити гај
461
261
2858/17
Њива 3.класе
Церовити гај
462
261
2861/12
Њива 3.класе
Церовити гај
463
261
2861/21
Њива 3.класе
Церовити гај
Церовити гај
464
464
261
261
2878/1
2878/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 440
Укупно 441
Укупно 442
Укупно 443
Укупно 444
Укупно 445
Укупно 446
Укупно 447
Укупно 448
Укупно 449
Укупно 450
Укупно 451
Укупно 452
Укупно 453
Укупно 454
Укупно 455
Укупно 456
Укупно 457
Укупно 458
Укупно 459
Укупно 460
Укупно 461
Укупно 462
Укупно 463
Укупно 464
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2886
0,2886
0,1887
0,4208
0,6095
0,3017
0,0345
2,2157
2,5519
0,2643
0,2643
0,2639
0,2639
0,0923
0,0923
0,2016
0,1735
0,3751
0,0682
0,0682
0,1083
0,1083
0,1468
0,1468
1,1616
0,2528
1,4144
1,5847
0,7140
2,2987
0,0840
0,1000
0,1840
0,2004
0,2004
0,1934
0,1934
0,0250
0,0270
0,0520
0,7062
0,2906
0,2020
0,5606
1,7594
0,2974
0,0750
0,3724
1,0098
1,0098
0,0850
0,0850
0,2525
0,2525
0,0939
0,3003
0,3942
0,3546
0,3546
0,1766
0,1766
0,0500
0,0500
0,4210
0,5205
0,9415
250
Бељевац
465
261
2919
Њива 4.класе
Бељевац
466
261
2922/2
Њива 4.класе
Шумарице
467
261
3104
Њива 3.класе
Поље
468
261
3319
Њива 3.класе
Љубинић
469
261
3499
Ливада 3.класе
Љубинић
Љубинић
470
470
261
261
3567/2
3567/5
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Поље
471
507
3021
Њива 3.класе
Гај
Гај
472
472
507
507
4239
4240
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Блато
473
507
4814/1
Њива 3.класе
Козарица
474
1502
1/2
Њива 3.класе
Козарица
475
1502
6/1
Њива 3.класе
Козарица
476
1502
10/1
Ливада 3.класе
Кленац
477
1502
4391/2
Њива 3.класе
Кленац
478
1502
4391/4
Њива 3.класе
Кленац
479
1502
4391/5
Њива 3.класе
Либања
480
1502
4578
Њива 4.класе
481
1502
41/1
Њива 2.класе
Укупно 465
Укупно 466
Укупно 467
Укупно 468
Укупно 469
Укупно 470
Укупно 471
Укупно 472
Укупно 473
Укупно 474
Укупно 475
Укупно 476
Укупно 477
Укупно 478
Укупно 479
Укупно 480
Козарица
Укупно 481
Укупно КО
Јaгњило
*Извор података РГЗ
0,2690
0,2690
0,3231
0,3231
0,2035
0,2035
0,1142
0,1142
0,7105
0,7105
0,2250
0,2795
0,5045
0,5680
0,5680
0,3711
0,3633
0,7344
1,7620
1,7620
1,0781
1,0781
0,4052
0,4052
0,8886
0,8886
0,0860
0,0860
0,0095
0,0095
0,0320
0,0320
0,0750
0,0750
5,9499
5,9499
28,2213
251
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
Амерић
Велика Иванча
Велика Крсна
Влашка
Границе
Дубона
Јагњило
Ковачевац
Кораћица
Мала Врбица
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
9,6204
36,0172
10,4968
22,0705
2,4637
68,0390
42,1584
10,1445
43,0895
20,7380
Марковац
51,1904
Међулужје
Варош
Младеновац
Село
Младеновац
Пружатовац
Рабровац
Рајковац
Сенаја
Шепшин
Укупно
39,1928
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
0,9477
2010.-2013.
8,1150
2010.-2020.
0,2037
43,8426
2010.-2013.
2010.-2020.
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
5,6271
Трајање
закупа
(од-до)
2011.-2014.
0,0000
5,4600
17,3338
27,1254
2,3498
3,8028
15,6059
426,8989
2,0445
Просечна
површина за
надметање
(ха)
Број
надметања
1,7969
3,4817
0,9475
1,9375
0,2147
8,1221
5,9499
0,9339
6,4413
0,8370
0,4593
0,6705
0,4596
0,3863
0,1402
0,7959
0,6563
0,3920
0,5081
0,2539
15
43
11
45
2
85
43
4
73
7
3,7032
0,0050
1,0305
0,4629
8
18,7018
0,0076
5,0479
0,5501
34
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
0,2684
0,2684
0,2684
0,2684
1
0,0304
0,0020
0,0120
0,1718
0,0190
1,6240
3,8784
0,7234
2,0616
1,3185
0,5893
0,6328
0,1938
0,9467
0,3610
0,5684
16
42
7
4
41
481
7,6716
0,0000
0,0000
11,8553
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ и Служба за катастар непокретности Mладеновац
Највећа
површина за
надметање
(ха)
0,0392
0,0010
0,0920
0,0025
0,0657
0,0070
0,0095
0,1423
0,0080
0,0366
53,1090
2010.-2020.
Најмања
површина за
надметање
(ха)
6,8893
28,8334
5,0561
17,3831
0,2804
67,6544
28,2213
1,5678
37,0936
1,7772
9,4284
26,5760
1,3567
3,7866
14,8014
273,3791
51,9576
2011.-2014.
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
252
Табела 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Правно и фактичко стање се
разликује на терену није
пољопривредно земљиште
Укупно за ГО Младеновац
Контрола из табеле 16
Корисник
КО
Амерић, Велика Иванча,
Велика Крсна, Влашка,
Границе, Дубона,
Ковачевац, Кораћица,
Мала Врбица,
Марковац,Јагњило
Међулужје, Село
Младеновац, Пружатовац,
Коментар
Записник Републичког
пољопривредног
инспектора од
16.12.2009. године и
29.03.2012. године
Површина (ха)
80,8839
80,8839
80,8839
253
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
477
Од 5 до 25
4
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
481
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
254
ГРАДСКА ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
255
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
1
Нови Београд
727,3189
2,3994
4,1735
4,3453
78,6269
816,8640
24,6157
Укупно
727,3189
2,3994
4,1735
4,3453 78,6269
816,8640
24,6157
*Извор података РГЗ
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
8
9
2,5598
2,5598
31,3093
31,3093
Укупно
10
(6+7+8+9)
875,3488
875,3488
256
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
Нови
Београд
1
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6
(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10
(6+7+8+9)
441,1071
1,3255
3,9936
3,2709
35,4193
485,1164
6,9516
0,2849
22,4074
514,7603
296,0400
1,0739
0,1799
1,0744
45,0656
343,4338
17,6641
2,2749
9,0721
372,4449
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0813
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0813
0,0000
0,0939
0,0000
1,1752
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
257
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
Њиве
117,6285
289,3424
182,1947
129,8583
Вртови
0,0000
1,8216
0,5778
0,0000
Воћњаци
1,6506
0,5982
1,9247
0,0000
Виногради
1,3666
2,4188
0,5599
0,0000
Ливаде
3,0256
12,4035
15,2526
22,8654
Пашњаци
2,2812
15,1363
7,1982
0,0000
Трстици-мочваре
0,0000
2,5598
0,0000
0,0000
Укупно
125,9525
324,2806
207,7079 152,7237
*Извор података РГЗ
V
8,2951
0,0000
0,0000
0,0000
25,0798
0,0000
0,0000
33,3749
VI
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
258
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
У функцији у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у
У функцији у
ха
ха
0,0000
0,0000
Кап по кап
(миниорошавање)
у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Наводњавање
Тифони у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке
мелиорације у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске
Мелиорације
Биолошке
мелиорације у
ливада и пашњака
Остало у ха
Укупно у ха
мелиорације у ха
ха
у ха
0,0000
259
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
1
2
3
4
5
6
7
ЖИВАНОВИЋ ЖИВОТА
ЖУНИЋ ХУСЕИН ЕМИНА
ЖУНИЋ ХУСЕИН ШЕХЕРЕЗАДА
ЖУТИЋ МЛАДЕН НИКОЛА
ЖУТИЋ ВЛАДАН НИКОЛА
АБДУЛОВСКИ АЗИР
АНДРЕЈИЋ МИРЈАНА
8
АНДРИЋ ПАВЛЕ МИРОСЛАВ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
АНДРИЋ ПАВЛЕ НЕБОЈША
АНЂЕЛИЋ ДУШАН АНИЦА
БАБОВИЋ МИША ПЕРИША
БАЈИЋ ЈАНКО ВОЈИСЛАВ
БАШКОТ ДРАГУТИН ОЛГИЦА
БЕГИЋ ХУСО ФАТА
БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ АНЂЕЛКА
БЛАГОЈЕВИЋ ЗЛАТА
БОЈАНОВИЋ ДРАГОМИР ВЕРИЦА
БОШЊАКОВИЋ МИЛОШ
БОЂА ЗОРАН ЖИВКО
БРКИЋ РАДОВАН
БУЛБАШИЋ ФИКА
БУНЧИЋ ЂУРО ЉУБИЦА
ЦАРАН МИЛОРАД ЂОРЂЕ
ЦЕРКВЕНИК НИКОЛА ОЛГИЦА
ЦРНОГОРАЦ КОСТА ГОРДАНА
ЦВЕТИНОВИЋ ЛАЗАР МИЛОШ
ЦВЕТКОВИЋ БЛАГОЈЕ ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ ВЛАДА НАДА
ЦВИТКОВИЋ КРСТА
Д.П. ПИК "ЗЕМУН"
ДАНЧУЛА СТЕВО ГОЈКО
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ
БЕОГРАДА, Ј.П.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
Н.БЕОГРАДА
Адреса корисника
ЗЕМУН
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 64
САРАЈЕВО ЧИЧИН ХАН 37
ЗЕМУН КРАЈИШКА 40/А
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН
СУРЧИН ГРОБЉАНСКА 34
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 17
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 17
БЕОГРАД ВИШЕГРАДСКА 6
БЕЖАНИЈА СУРЧИНСКА 11
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКА 7/В
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 8
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 6
ЗЕМУН ТИРШОВА 3
СТАРА ПАЗОВА ВУКА КАРАЏИЋА 118
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 2
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 7
ЗЕМУН
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 20
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 140
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 271
НОВИ БЕОГРАД ЗЕМУНСКА 25
БЕЧМЕН ДОБАНОВАЧКА 61
БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 173
НОВИ БЕОГРАД НЕХРУОВА 54
БЕОГРАД
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14.
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 38
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 84
НОВИ БЕОГРАД
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,8145
0,2220
0,2220
0,1451
0,0710
1,8930
0,4840
Катастарска општина
Површина на
листу
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
5326
204
204
942
1036
3737
214
0,8145
0,2220
0,2220
0,1451
0,0710
1,8930
0,4840
НОВИ БЕОГРАД
169
1,0988
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
197
924
1,7394
0,8235
НОВИ БЕОГРАД
169
1,0988
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
197
924
5913
5980
2046
6013
5327
201
983
198
903
5618
2048
3737
5903
164
826
885
350
3731
5653
609
387
5910
1,7394
0,8235
0,4162
0,1102
0,0481
0,0853
0,2786
0,7525
0,2692
0,5614
0,2261
0,1480
0,1679
1,8930
0,0609
3,5748
0,6493
0,6797
0,1288
0,5572
0,3059
2,6783
26,1689
0,1678
0,7939
НОВИ БЕОГРАД
920
0,7939
13,1220
НОВИ БЕОГРАД
274
0,3791
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
339
842
0,7349
3,1704
3,6617
3,6617
0,4162
0,1102
0,0481
0,0853
0,2786
0,7525
0,2692
0,5614
0,2261
0,1480
0,1679
1,8930
0,0609
3,5748
0,6493
0,6797
0,1288
0,5572
0,3059
2,6783
26,1689
0,1678
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
Поседовни лист или
лист непокретности
260
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
905
906
1039
5447
6195
56
214
105
856
889
890
978
1014
0,7811
0,5513
0,0975
7,4077
0,0300
1,8268
0,4840
0,1166
0,5644
0,7101
1,6662
0,0285
0,1015
2,4843
НОВИ БЕОГРАД
776
2,4843
0,6864
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
72
945
72
945
0,4660
0,2204
0,4660
0,2204
НОВИ БЕОГРАД
195
0,5792
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
3737
72
945
195
1,8930
0,4660
0,2204
0,5792
34
35
36
37
ДИВЉАКОВИЋ БОГОЉУБ МИЛИЋ
ДОДИГ ГОЈКО ГОРДАНА
ДОДИГ ГОРДАНА
ДОДИГ ГОРДАНА
38
ДОЗЕТ ЛАЗАР ЛАЗАР
39
ДОЗЕТ МИЛЕНКО
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 31
БЕЖАНИЈА
40
ДОЗЕТ ЉУБИЦА
БЕЖАНИЈА
0,6864
41
ДОЗЕТ РАНКО МИЛЕНКО
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 35
2,4722
42
ДОЗЕТ СЛАВИЦА
БЕЖАНИЈА
0,6864
43
ДОЗЕТ СЛАВИЦА
0,5792
44
ДОЗЕТ СРЕТА ЉУБИЦА
0,5792
НОВИ БЕОГРАД
195
0,5792
45
46
ДРАЖЕТА ЉУБИЦА
ДРАГИЧЕВИЋ ДРАГАН
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 35
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 94
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,5644
2,4697
47
48
49
БЕЖАНИЈА
СУРЧИН РАДНИЧКА 73
БЕЖАНИЈА
0,5644
5,0625
0,5644
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
856
95
980
1036
856
608
856
0,5644
2,2960
0,1027
0,0710
0,5644
5,0625
0,5644
БЕОГРАД КОСОВСКА 17
0,1991
НОВИ БЕОГРАД
4105
0,1991
51
52
53
54
ДРАГИЧЕВИЋ ЗОРА
ДРАКУЛИЋ ДРАГОМИР СНЕЖАНА
ДУКИЋ КАТА
ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА
СОЛИДАРНОСТИ
ГАГИЋ ЉИЉАНА
ГАЈИН ЗАКС ЛУКА
ГАЈИЋ БОГДАН ЈАСМИНКА
ГАВРАНЧИЋ ЛЕПОСАВА
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 21
НОВИ БЕОГРАД СКАДАРСКА 6
ЗЕМУН БЕЖАНИЈСКА 58
НОВИ БЕОГРАД
0,4840
0,4696
0,2662
5,2374
55
ГАВРИЋ ВЕРИЦА
0,0710
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
214
645
205
241
3737
1036
0,4840
0,4696
0,2662
3,3444
1,8930
0,0710
56
ГАВРИЋ ВЕРИЦА
0,1451
НОВИ БЕОГРАД
942
0,1451
57
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД ИВАНА МИЧУРИНОВИЋА
21/8
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР МИХАИЛА
ПУПИ 167
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,3256
НОВИ БЕОГРАД
105
0,1166
НОВИ БЕОГРАД
896
0,2090
50
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 13/Б
ЗЕМУН НУШИЋЕВА 16
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН НУШИЋЕВА 16
0,0300
1,8268
0,4840
3,1873
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
261
58
60
61
62
63
64
ГРЕГОВ ГЛИША РУЖА
ГРОБЉЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И
ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА
ГРОБЉЕ НОВИ БЕОГРАД
ХАСНОШ ЛАЗАР ЉИЉАНА
ХАЏИПАШИЋ ХУСЕИН ФАТМА
ХАЏИПАШИЋ ХУСЕИН ЈАСМИНА
ХЕС ЖАРКО НАДА
65
ХУСЕНИ ХАМДУШ БАЈРАМ
66
ИЛИЋ КРСТА ДУШАН
67
ИВАНИШЕВИЋ МОМЧИЛО ПЕТАР
68
ЈАНИЋИЈЕВИЋ НОВИЦА ЖАКЛИНА
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
59
69
ЗЕМУН ЦЕТИЊСКА 5
0,4660
НОВИ БЕОГРАД
72
0,4660
НОВИ БЕОГРАД
0,7217
НОВИ БЕОГРАД
385
0,7217
НОВИ БЕОГРАД
СУРЧИН НИКОЛЕ ЗРИЊСКОГ 14
САРАЈЕВО ИВАНА КРНДЕЉА 6
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 64
НОВИ БЕОГРАД ПРВОМАЈСКА 18
НОВИ БЕОГРАД СЛАВКА ШЛАНДЕРА
53/А
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКА 7/Д
НОВИ БЕОГРАД ЖИВОЈИНА ЛУКИЋА
16
СУРЧИН РАДНИЧКА 79/А
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ
2/А
0,7217
5,0625
0,2220
0,2220
3,3444
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
385
608
204
204
241
0,7217
5,0625
0,2220
0,2220
3,3444
0,0520
НОВИ БЕОГРАД
6096
0,0520
0,0925
НОВИ БЕОГРАД
2045
0,0925
0,7756
НОВИ БЕОГРАД
737
0,7756
5,0625
НОВИ БЕОГРАД
608
5,0625
10,8951
НОВИ БЕОГРАД
68
10,4188
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
191
946
103
103
508
33
389
1
114
56
214
978
208
1019
205
205
0,1413
0,3350
1,3052
1,3052
2,1504
0,5551
1,8866
0,2633
0,3120
1,8268
0,4840
0,0285
0,4830
0,2850
0,2662
0,2662
70
71
72
73
74
75
76
77
ЈЕКИЋ ЗДРАВКО
ЈЕКИЋ ЗОРАН
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
ЈОКИЋ ВЛАСТИМИР
ЈОВАНОВ ЈОВАН БОШКО
ЈОВАНОВИЋ ЖАРКО ДУШАН
ЈОВАНОВИЋ ЖИВКО БОШКО
ЈОВАНОВИЋ БЕРИСЛАВ ДУШАН
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 55
БЕЖАНИЈА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 43
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД ЗМАЈ ЈОВИНА 21/А
1,3052
1,3052
2,1504
0,5551
1,8866
0,2633
0,3120
2,3393
78
79
80
81
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
0,4830
0,2850
0,2662
0,2662
82
ЈОВАНОВИЋ БОГОСЛАВ
0,4830
НОВИ БЕОГРАД
208
0,4830
83
84
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
БЕОГРАД ЛОЛЕ РИБАРА 10
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 40
БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 40
НОВИ БЕОГРАД ОТОНА ЖУПАНЧИЧА
31
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,4830
0,1725
85
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
0,4849
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
208
1014
1036
1012
0,4830
0,1015
0,0710
0,4849
86
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО ДРАГОЉУБ
0,2622
НОВИ БЕОГРАД
163
0,2622
87
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН БРАНКО
ЗЕМУН ТОШИН БУНАР 4
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 52
НОВИ БЕОГРАД ТОШИН БУНАР 4
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
3,5699
88
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН СМИЉКА
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 73
0,5184
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
71
105
856
889
890
891
3711
3729
0,2693
0,1166
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
0,1928
0,3256
БОГДАН
БОГДАН
БОГДАН ПЕТАР
БОГДАН СОФИЈА
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
262
89
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН ВУКОСАВА
0,7522
НОВИ БЕОГРАД
3732
0,7522
0,4830
НОВИ БЕОГРАД
208
0,4830
ЈОВАНОВИЋ МАЛ МАРИЈА
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 39/Б
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР АРСЕНИЈА
ЧАР 126
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 28
90
ЈОВАНОВИЋ КРСТА
91
2,9407
92
ЈОВАНОВИЋ МАРИЈА
ЗЕМУН ГЛАВНА 16
2,9407
93
94
95
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА
СЛАВОНСКИ БР
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 79
БЕОГРАД ЉУБЕ ДИДИЋА 23
0,2611
0,4830
2,9407
96
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН ПЕТАР
НОВИ БЕОГРАД НЕХРУОВА 196
3,5243
97
98
99
100
101
102
103
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
НАЈДАН
НАЈДАН
НАУМ БРАНКО
НАУМ НИКОЛА
НИКОЛА
НИКОЛА
НИЋИФОР ПЕТАР
БЕОГРАД ПАУНОВА 57
БЕОГРАД ПАУНОВА 57/4
БЕЖАНИЈА БЕНЗИНСКА ПУМПА 2
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 105
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 105
БЕЖАНИЈА
0,3071
2,2960
0,6493
0,6493
0,2206
0,4830
0,5126
104
105
106
107
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ПЕТАР
ПЕТАР БОГДАН
ПЕТАР ГОЈКО
ПЕТАР ВОЈИСЛАВ
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 40
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 40
0,0710
0,2352
0,4849
0,5014
108
109
110
111
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ПЕТАР ЗОРАН
ПЕТАР ЗОРАН
ПЕТАР ЗОРАН
РАТКО
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД
0,4840
1,8268
0,0285
0,3584
112
113
114
ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО БОГОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО РАДИНКА
ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН РАДОВАН
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД
0,7522
0,7522
0,3584
115
ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН ВУКАДИН
БЕОГРАД
0,3584
116
ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИМИР
НОВИ БЕОГРАД
0,3584
117
118
ЈОВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР НАЈДАН
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 84
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 71
0,4319
0,3059
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
856
889
890
856
889
890
2
208
856
889
890
71
856
889
890
891
1036
159
95
826
826
3710
208
71
891
1036
160
1012
160
205
214
56
978
216
907
3732
3732
216
907
216
907
216
907
5956
5653
0,5644
0,7101
1,6662
0,5644
0,7101
1,6662
0,2611
0,4830
0,5644
0,7101
1,6662
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
0,0710
0,3071
2,2960
0,6493
0,6493
0,2206
0,4830
0,2693
0,2433
0,0710
0,2352
0,4849
0,2352
0,2662
0,4840
1,8268
0,0285
0,2536
0,1048
0,7522
0,7522
0,2536
0,1048
0,2536
0,1048
0,2536
0,1048
0,4319
0,3059
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
263
119
ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
0,2850
НОВИ БЕОГРАД
1019
0,2850
0,4830
НОВИ БЕОГРАД
208
0,4830
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ МИЛЕНКО
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ДУШАНА
ВУКАСОВИЋА 59
БЕЖАНИЈА
120
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
121
3,5243
ЈОВАНОВИЋ-ЈОЦИЋ ЗОРАН
ЗЕМУН ГЛАВНА 16
2,9407
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
71
856
889
890
891
1036
856
889
890
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
0,0710
0,5644
0,7101
1,6662
122
НОВИ БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА
ПОПОВИЋА 15
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 28
0,5502
НОВИ БЕОГРАД
181
0,5502
124
ЈОВАНОВИЋ-МИТРОВИЋ НИКОЛА
ЈЕЛИЦА
ЈОВАНОВИЋ-СТАЈИЋ ЈЕЛЕНА
2,9407
125
126
127
128
129
130
ЈОВИЧИН РАДОЈКА
ЈОВИЧИН СЛАВКО
ЈОВИЧИЋ СТЕВО БОГДАНКА
ЈУРИШИЋ КАТИЦА
КАЈАЛИЋ БОШКО ЈЕЛЕНА
КАЈАЛИЋ БОШКО НЕНАД
0,3094
0,3094
0,0505
0,6266
0,5026
0,5026
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
856
889
890
3718
3718
5789
18
245
245
0,5644
0,7101
1,6662
0,3094
0,3094
0,0505
0,6266
0,5026
0,5026
131
КАЈАЛИЋ МОМЧИЛО
0,5026
НОВИ БЕОГРАД
245
0,5026
132
133
134
КАЈАЛИЋ ЗДРАВКО САВА
КАЗИМИРОВИЋ МАРКО
КАЗИМИРОВИЋ МАРКО
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 20
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 20
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 9/К
БАТАЈНИЦА
НОВИ БЕОГРАД ДР. ИВАНА РИБАРА 59
НОВИ БЕОГРАД ДР. ИВАНА РИБАРА 59
НОВИ БЕОГРАД МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 86
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 105
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ЛОЛЕ РИБАРА 11
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,3828
0,0710
0,5246
135
136
КАЗИМИРОВИЋ ЂОРЂЕ
КАЗИМИРОВИЋ ЂОРЂЕ МАРКО
БЕЖАНИЈА ЛОЛЕ РИБАРА 11
БЕЖАНИЈА ЛОЛЕ РИБАРА 11
0,1451
0,3505
137
138
139
140
141
142
143
144
145
КОЈИЋ ЈОВАН ИВАН
КОКОТОВИЋ ДРАГУТИН СВЕТИСЛАВ
КОКОТОВИЋ ЛЕПОСАВА
КОКОТОВИЋ ЛЕПОСАВА
КОКОТОВИЋ ПАВЛЕ МИРЈАНА
КОКОТОВИЋ СИМА
КОКОТОВИЋ СИМА СТЕВАН
КОКОТОВИЋ СИМА СТЕВАН
КОКОТОВИЋ ЂОРЂЕ БОЖАНА
НОВИ БЕОГРАД СТУДЕНТСКА 15
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 138
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ПРВА НОВА 14
НОВИ БЕОГРАД ЗЕМУНСКА 25
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 38
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 38
БЕОГРАД 1.НОВА 25
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 67
0,4319
0,6797
0,6126
0,9416
0,6797
0,5318
0,5318
0,7873
1,3292
146
147
148
149
150
151
КОЛАРИЋ СИНИША
КОМАЗЕЦ МИЛАДИН НИКОЛА
КОРИЦА СТОЈАН МИЛКА
КОРИЦА СТОЈАН МИЛКА
КОРОЛИЈА РАНКО ЖИВКО
КОРОЛИЈА САВА ДАРИНКА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ПЕРИНЕ БАРЕ 5
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 155
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 155
БЕЖАНИЈА ШПАНСКИХ БОРАЦА 29
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
0,1257
0,2626
0,7710
0,8634
0,0710
3,2584
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
984
1036
909
6405
942
982
1016
5956
885
1018
229
885
23
23
53
59
213
981
568
554
439
1036
590
0,3828
0,0710
0,1074
0,4172
0,1451
0,2284
0,1221
0,4319
0,6797
0,6126
0,9416
0,6797
0,5318
0,5318
0,7873
0,8213
0,5079
0,1257
0,2626
0,7710
0,8634
0,0710
1,7881
123
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
264
ИЛЕГАЛАЦ 23
0,4840
0,2029
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
6249
24
947
3709
1036
825
2146
825
64
64
64
64
1036
3708
84
180
926
214
3716
1,4703
0,1640
0,3244
0,4442
0,0710
1,7208
0,3527
1,7208
0,1214
0,1214
0,1214
0,1214
0,0710
0,4641
0,4109
1,2080
1,2806
0,4840
0,2029
0,2204
НОВИ БЕОГРАД
3743
0,2204
0,0710
0,4840
0,0710
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
1036
214
1036
0,0710
0,4840
0,0710
3,5601
НОВИ БЕОГРАД
241
3,3444
НОВИ БЕОГРАД
3742
0,2157
НОВИ БЕОГРАД
241
3,3444
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
3742
6196
988
1036
71
856
889
890
891
562
241
198
132
132
908
620
620
620
0,2157
0,0300
0,2850
0,0710
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
5,0772
3,3444
0,5614
0,5063
0,5063
0,0971
0,8703
0,8703
0,8703
152
КОРОЛИЈА СТЕВАН ДУШИЦА
БЕЖАНИЈА
0,4884
153
154
155
КОРОЛИЈА ЂОКА ЛАЗАР
КОВАЧЕВИЋ ЖИВОЈИН
КОВАЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ МИЛАН
НОВИ БЕОГРАД ЗЕМУНСКА 37
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 150/А
0,4442
0,0710
2,0735
156
157
158
159
160
161
162
163
КОВАЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ МИЛАНКА
КОВАЧЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ МИЛЕНА
КОВАЧЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ МИЛОРАД
КОВАЧЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ СЛАВКО
КОВАЧЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ СТЕВАН
КОВАЧЕВИЋ ДРАГИЦА
КОВАЧЕВИЋ МИХАЈЛО
КОВАЧЕВИЋ МИЛАН
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 33
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 35
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 35
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 159
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 159
1,7208
0,1214
0,1214
0,1214
0,1214
0,0710
0,4641
2,8995
164
165
КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВ БОРИСЛАВ
КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА НАДА
166
КОВАЧЕВИЋ ПАВЛЕ СРЕТА
167
168
169
КОВАЧЕВИЋ ПЕРА
КОВАЧЕВИЋ ЉУБИЦА
КОВАЧЕВИЋ СТАНИСЛАВ
170
КОВАЧЕВИЋ СТЕВАН ЛАЗАР
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 33
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 157
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА
216/2
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 33
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 29
171
КОВАЧЕВИЋ СТЕВАН ЉУБОМИР
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 29
172
173
174
175
КОВАЧЕВИЋ СВЕТОЗАР МИЛАН
КРИШИНИЋ ОЛГА
КУРЕПА МИЛУТИН ЈЕЛЕНА
КУРЕПА МИЛУТИН ЈЕЛЕНА
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН ЈАКУБА КУБУРОВИЋА 50
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД М.АВРАМОВИЋА 24
0,0300
0,2850
0,0710
3,4533
176
177
178
179
180
181
182
183
184
ЛАУШЕВИЋ НИКОЛА АНЂЕЛКО
ЛАУШЕВИЋ ЗАДРУГА
ЛАЗИЋ СЛАВИЦА
ЛЕЖАЈА ГОЈКО АНКА
ЛЕЖАЈА ЧЕДОМИР ДРАГАН
ЛЕВИК НАТАЛИЈА
ЛОНЧАРИЋ ЈОСИП
ЛОНЧАРИЋ НИКОЛА ЈОВА
ЛОНЧАРИЋ ВАЛЕНТИН НИКОЛА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 88
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 30
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 134
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 134
БЕОГРАД
НЕМАЧКА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 172
5,0772
3,3444
0,5614
0,5063
0,5063
0,0971
0,8703
0,8703
0,8703
3,5601
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
265
185
186
187
188
189
ЛОНЧАРИЋ ВАЛЕНТИНА
ЛУКИЋ АНЂА
ЛУКИЋ АНЂЕЛКА
МАЦУРА ЖИВОЈИН РАНКО
МАЦУРА ДУШАН
ОСИЈЕК
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН ЊЕГОШЕВА 31
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 98
НОВИ БЕОГРАД ЛОЛЕ РИБАРА 27
0,8703
0,0264
0,0264
0,5602
0,4247
190
191
192
193
МАЦУРА РАДОВАН ДУШИЦА
МАКСИМОВИЋ ДРАГОЉУБ ГОРДАНА
МАКСИМОВИЋ МИОДРАГ ПРЕДРАГ
МАКСИН ВЕЉКО РУЖИЦА
0,5572
0,8703
0,0200
0,3094
194
МАРТИНОВИЋ МИРОСЛАВ
0,1656
НОВИ БЕОГРАД
195
МАТАНОВИЋ САВА ПАВЛЕ
0,5644
196
МАТКОВИЋ ЛАЗАР ЖИКИЦА
0,0687
197
МАТКОВИЋ МИЛОШ ЂОРЂЕ
198
МАТКОВИЋ СПОМЕНКА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 98
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 15/Д
БОРЧА ЈНА 97
НОВИ БЕОГРАД МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 130
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 22
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 148
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 22
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
620
976
976
930
903
904
1013
563
620
5788
3718
0,8703
0,0264
0,0264
0,5602
0,2261
0,1314
0,0672
0,5572
0,8703
0,0200
0,3094
74
0,1656
НОВИ БЕОГРАД
856
0,5644
НОВИ БЕОГРАД
6024
0,0687
0,2352
НОВИ БЕОГРАД
1017
0,2352
2,0885
НОВИ БЕОГРАД
926
1,2806
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
948
3714
5655
1017
979
979
562
942
1036
882
6099
926
5655
3712
948
3714
882
6101
655
989
43
564
987
0,0852
0,2121
0,5106
0,2352
0,0978
0,0978
5,0772
0,1451
0,0710
0,2787
0,0705
1,2806
0,5106
0,4098
0,0852
0,2121
0,2787
0,0783
0,9143
0,3173
0,9180
1,1464
0,6895
2,2557
НОВИ БЕОГРАД
250
2,2557
0,0279
НОВИ БЕОГРАД
977
0,0279
0,0710
НОВИ БЕОГРАД
1036
0,0710
0,3011
НОВИ БЕОГРАД
970
0,2957
199
200
201
202
203
МАТКОВИЋ ЗОРАН
МАЧВАНСКИ ЛЕПОСАВА
МАЧВАНСКИ МИЛЕВА
МЕТЛИЋ НИКОЛА ГОРДАНА
МИХАЈЛОВИЋ РАДИНКА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 88
БЕЖАНИЈА
0,2352
0,0978
0,0978
5,0772
0,2161
204
МИЈАИЛОВИЋ СЛАВКО САНДРА
БЕОГРАД СТРАХИЊИЋА БАНА 52
0,3492
205
МИЈАТОВИЋ ДОБРИНКА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 10
1,7912
206
207
208
209
МИЈАТОВИЋ ДУШАН РАДОСЛАВ
МИЈАТОВИЋ ЉУБОМИР
МИЈАТОВИЋ СЛОБОДАН ЉУБОМИР
МИЛАТОВИЋ ДУШАН ЗОРКА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 10
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 10
БЕОГРАД СВЕТОГОРСКА 25
0,4098
0,0852
0,2121
0,3570
210
211
212
213
МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 94
БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 94
НОВИ БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 94
0,9143
0,3173
0,9180
1,8359
215
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО
СЛОБОДАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЛАЗАР МИРОСЛАВ
216
МИЛОСАВЉЕВИЋ ПЕТАР МИЛИВОЈ
217
МИЛОСАВЉЕВИЋ САВИНКА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛЦА 12
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 26
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈСК.ИЛЕГАЛАЦА 13
БЕЖАНИЈА
214
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
266
218
219
220
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂОКА ЖИВКО
МИЛОВАНОВИЋ АВРАМ СТАНКО
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 16
0,5644
0,3396
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
971
856
133
0,0054
0,5644
0,3396
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22-26
78,2853
НОВИ БЕОГРАД
23
0,5318
34
59
76
84
95
122
126
169
185
209
241
255
264
280
527
834
856
864
865
866
867
871
872
880
883
896
904
917
924
935
936
948
950
965
966
969
989
994
995
1000
1007
1020
1036
1,1696
0,8213
0,4974
0,4109
2,2960
4,4653
0,4900
1,0988
0,1306
0,0175
3,3444
0,5755
0,9872
0,9929
0,6054
0,1225
0,5644
0,0064
0,0133
0,0042
0,0084
0,0066
0,0091
0,7691
0,0099
0,2090
0,1314
2,5346
0,8235
0,2546
0,1962
0,0852
0,3988
1,5497
0,0729
0,3462
0,3173
0,0781
1,6142
0,3925
0,5717
0,0395
0,0710
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
267
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
1039
3706
3737
5907
6404
6407
0,0975
2,2965
1,8930
1,0306
37,2074
6,1254
0,0615
НОВИ БЕОГРАД
271
0,0615
0,4319
НОВИ БЕОГРАД
5956
0,4319
0,5824
НОВИ БЕОГРАД
740
0,5824
0,5824
НОВИ БЕОГРАД
740
0,5824
0,5824
НОВИ БЕОГРАД
740
0,5824
0,5824
0,4319
0,6097
0,2652
0,2652
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
740
5956
190
985
985
0,5824
0,4319
0,6097
0,2652
0,2652
0,2782
НОВИ БЕОГРАД
879
0,2782
0,2652
0,6097
0,6097
0,6097
0,7542
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
985
190
190
190
71
1012
208
826
1134
5787
2507
1036
6405
6406
916
402
880
74
74
74
95
841
0,2652
0,6097
0,6097
0,6097
0,2693
0,4849
0,4830
0,6493
1,0235
0,0200
0,0530
0,0710
0,4172
0,1768
0,2278
0,7363
0,7691
0,1656
0,1656
0,1656
2,2960
3,2054
0,9929
НОВИ БЕОГРАД
280
0,9929
56,3018
НОВИ БЕОГРАД
214
0,4840
221
МИРКАЈЛОВИЋ ВЕСЕЛИН
СЛОБОДАН
222
МИШИЋ ЈОВАН ВОЈИСЛАВ
223
МРДАЉ ДУШАН ДРАГО
224
МРДАЉ ДУШАН МАРКО
225
МРДАЉ ДУШАНА НИКОЛА
226
227
228
229
230
МРДАЉ ГОЈКО ЖЕЉКО
НЕСТОРОВИЋ БОРКА ЗОРАН
НЕШКОВИЋ БОЈАНА
НЕШКОВИЋ ЛЕКИЦА
НЕШКОВИЋ НАДА
231
НЕШКОВИЋ НИКОЛА ПЕТАР
232
233
234
235
236
НЕШКОВИЋ
НЕШКОВИЋ
НЕШКОВИЋ
НЕШКОВИЋ
НЕШКОВИЋ
237
НИКОЛИЋ АНАСТАС ДАНИЦА
ЦРВЕНКА ЛЕЊИНОВА 21
1,1323
238
239
240
241
НИКОЛИЋ
НИКОЛИЋ
НИКОЛИЋ
НИКОЛИЋ
МИРИЈЕВО КАРАЂОРЂЕВА 73
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 15/Д
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 123
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 210
1,0235
0,0200
0,0530
0,6650
242
243
244
245
246
247
248
НОВАКОВИЋ НАСТА
НОВАКОВИЋ НАСТАС ЛАЗАР
НОВАКОВИЋ ПАВЛЕ БРАНИСЛАВ
ОБРАДОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ОБРАДОВИЋ МАРИЈА
ОБРАДОВИЋ РАНИСЛАВ ДРАГАН
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ЛОЛЕ РИБАРА 21
НОВИ БЕОГРАД НЕХРУОВА 62
БЕОГРАД ДУШАНА БОГДАНОВИЋ 12
БЕОГРАД ДУШАНА БОГДАНОВИЋ 12
БЕОГРАД ТАНЕТА ТОМАШИЋА 2
НОВИ БЕОГРАД
0,2278
0,7363
0,7691
0,1656
0,1656
0,1656
5,5014
249
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
250
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
ПАВЛЕ
РАНКО СЛОБОДАН
СЛОБОДАН РАНКО
СЛОБОДАН РУЖИЦА
СТЕВАН
ЦВЕТКО ЖИВКО
ДРАГОМИР СТОЈАН
ДУШАН ГОРА
ЉУБИША
ЖАБАРИ КНЕЗА МИЛОША 32
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА
146
НОВИ БЕОГРАД ДР АГОСТИНА НЕТА
50
НОВИ БЕОГРАД ДАНИЛА ЛЕКИЋА 13
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР ЗОРАНА
ЂИНЂИ 161
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 23
БЕОГРАД ДОБОЈСКА 39
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 60
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БУЛ. МИХАЈИЛА
ПУПИНА 167
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР ЛЕЊИНА
167
268
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
251
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР МИХАИЛА
ПУПИ 167
60,0627
252
ОШТРИЋ ЈЕРКО
НОВИ БЕОГРАД
0,3726
253
ПАЛЕВИЋ ДРАГУТИН
БЕОГРАД МИЛАНА РАКИЋА 5
1,3866
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
838
860
861
862
863
870
5435
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
49,7401
0,0068
0,0066
0,0077
0,0066
0,0072
5,9638
0,0058
0,0123
0,0107
0,0090
0,0087
0,0049
0,0051
0,0040
0,0090
0,0095
34
1,1696
199
367
381
590
875
942
950
965
966
970
972
994
1002
1006
1008
1012
1013
1014
1016
1018
1020
1036
3704
3716
3729
6249
1176
5718
121
1,2451
45,4479
1,2703
1,7881
0,1414
0,1451
0,3988
1,5497
0,0729
0,2957
0,2667
0,0781
0,3882
0,9681
0,5105
0,4849
0,0672
0,1015
0,1221
0,6126
0,0395
0,0710
0,8289
0,2029
0,3256
1,4703
0,3619
0,0107
1,3866
269
254
ПАУНЕСКУ ТАТЈАНА
УСА ЧИКАГО 230Е ИЛ 60611 СТ 302
2,9407
255
256
ПАВИЋЕВИЋ АНКА
ПАВИЧЕВИЋ СМИЉКА
257
ПАВЛОВИЋ ЈОВАНКА
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 18
БЕОГРАД ЉУБОМИРА ИВКОВИЋА ШУ
14
258
ПЕЈАНОВИЋ СТЕВО АНКА
259
ПЕЛИЧИЋ БОЖИДАР НЕНАД
260
ПЕЛИЧИЋ ДИМИТРИЈЕ МИЛЕНА
261
ПЕЛИЧИЋ-ДРАШКОВИЋ БОЖИДАР
МАЈА
НОВИ БЕОГРАД ДУШАНА
ВУКАСОВИЋА 54
БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСА
257
БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСА
243
БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСА
290
3,3444
3,3444
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
856
889
890
241
241
0,5644
0,7101
1,6662
3,3444
3,3444
2,9407
НОВИ БЕОГРАД
856
0,5644
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
889
890
0,7101
1,6662
0,0505
НОВИ БЕОГРАД
5789
0,0505
0,7991
НОВИ БЕОГРАД
753
0,7991
0,8176
НОВИ БЕОГРАД
308
0,8176
6,9027
НОВИ БЕОГРАД
272
0,7674
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
883
6407
206
76
947
993
982
888
993
0,0099
6,1254
0,5515
0,4974
0,3244
0,0416
0,2284
0,5144
0,0416
НОВИ БЕОГРАД
203
0,7658
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
888
203
888
993
181
203
888
993
931
117
556
597
608
618
2759
5066
6099
6100
6101
1021
0,5144
0,7658
0,5144
0,0416
0,5502
0,7658
0,5144
0,0416
1,0352
0,2665
1,3851
1,7240
5,0625
0,1782
0,0706
0,7583
0,0705
0,0705
0,0783
0,0252
262
263
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ГОЈКО
ПЕТРОВИЋ ЖИВОРАД ТАТЈАНА
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД ЂУРЂЕВДАНСКА 34
0,5515
0,8218
264
265
266
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
0,0416
0,2284
0,5560
267
ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ БОРИВОЈ
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 25
1,2802
268
269
ПЕТРОВИЋ ДУШАН ДУШИЦА
ПЕТРОВИЋ ДУШИЦА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
0,7658
0,5560
270
271
272
ПЕТРОВИЋ НИКОЛА ДУШИЦА
ПЕТРОВИЋ ПАНТА ДРАГОЉУБ
ПЕТРОВИЋ РАКИЛА
ЗЕМУН СТАРЦА ВУЈАДИНА 6
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 67
БЕЖАНИЈА
0,5502
0,7658
0,5560
273
274
275
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН БИЉАНА
ПЕШЕВ РАДОВАН ДРАГИЈАНА
ПИК "БЕОГРАД"
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 84
СРЕМЧИЦА ОБРЕНОВАЧКА Хââ 31
ПАДИНСКА СКЕ
1,0352
0,2665
3,1091
276
ПИК "ЗЕМУН"
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14 К
6,2889
277
ПИК БЕОГРАД
БЕОГРАД
0,0252
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
270
278
ПИК СРЕМ
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ
2,0607
279
280
281
282
283
ПКБ ПАДИНСКА СКЕЛА
ПОДУНАВАЦ ЛАЗАР СЛАВИЦА
ПОПОВИЋ НИКОЛА МЕЛАНИЈА
ПОПОВИЋ ОБРАД МИРЈАНА
ПОПОВИЋ РАДОЈКА
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД КНЕЗА МИХАИЛА 51
БЕОГРАД ОГЊЕНА ПРИЦЕ 80
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 255
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 18
0,4172
0,0279
5,0772
0,0300
0,5026
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД ПАДИНСКА СКЕЛА ББ
0,6382
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 83
ДОБАНОВЦИ СЕСТАРА РАДОВАНОВИЋ
4
284
285
ПУПОВАЦ НИКОЛА БОГДАН
286
ЉУБИНКОВИЋ САВА РУЖИЦА
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
534
1036
6405
977
562
5733
245
1,9897
0,0710
0,4172
0,0279
5,0772
0,0300
0,5026
НОВИ БЕОГРАД
11
0,1823
0,3024
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
58
1036
3745
0,3849
0,0710
0,3024
0,3795
НОВИ БЕОГРАД
1390
0,3795
ЗЕМУН ЦАРА ДУШАНА 15
6,1254
НОВИ БЕОГРАД
6407
6,1254
БЕЖАНИЈА
0,2872
1015
1036
991
608
856
776
206
219
1012
1014
105
219
71
856
889
890
891
1036
620
620
834
908
0,2162
0,0710
0,0348
5,0625
0,5644
2,4843
0,5515
0,3621
0,4849
0,1015
0,1166
0,3621
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
0,0710
0,8703
0,8703
0,1225
0,0971
25
0,3849
1036
942
908
1036
942
1015
1012
449
0,0710
0,1451
0,0971
0,0710
0,1451
0,2162
0,4849
1,4385
288
РАДИВОЈЕВИЋ СОФРОНИЈЕ
МИЛИЦА
РАДИЋ ЛЕПА
289
290
291
292
293
294
295
РАДИЋ ЛЕПОСАВА
РАДОЈЕВИЋ ЈОСИФ БРАНИСЛАВА
РАДОСАВЉЕВИЋ ЖИВАНА
РАДОСАВЉЕВИЋ ЈОВАН МИЛОРАД
РАДОСАВЉЕВИЋ МИРА
РАСТОВИЋ ЖИВКО ВЕМА
РАСТОВИЋ ЈУЛИЈАНА
БЕЖАНИЈА
СУРЧИН РАДНИЧКА 77
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН МАЈАКОВСКОГ 4
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 36
БЕЖАНИЈА
0,0348
5,0625
0,5644
2,4843
0,5515
0,3621
0,5864
296
297
298
РАСТОВИЋ ЈУЛИЈАНА
РАСТОВИЋ НИКОЛА ПЕТАР
РАСТОВИЋ ЂОРЂЕ ЈУЛИЈАНА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 36
БЕЖАНИЈА
0,1166
0,3621
3,5243
299
300
301
302
РАТКОВИЋ НИКОЛА СЛОБОДАН
РАТКОВИЋ РИСТАН НИКОЛА
РАШКОВИЋ ЖИВОТА
РАШКОВИЋ КАТИЦА
0,8703
0,8703
0,1225
0,0971
303
РАШКОВИЋ МИЛОШ МИРОСЛАВА
0,3849
НОВИ БЕОГРАД
304
305
306
307
308
309
310
311
РАШКОВИЋ ПАВЛЕ ВЕРА
РАШКОВИЋ ПАВЛЕ ВЕРА
РАШКОВИЋ САВА
РАШКОВИЋ ЗАГОРКА
РАШКОВИЋ ЗАГОРКА
РАЂЕНОВИЋ ЈОВАНКА
РАЂЕНОВИЋ МИЛОРАД
РАЂЕНОВИЋ САВА МИЛОРАД
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 277
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 277
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 27
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН 22 ОКТОБРА 10
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН
ЗЕМУН ТРГ ЈНА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 132
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,0710
0,1451
0,0971
0,0710
0,1451
0,2162
0,4849
2,6646
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
287
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
271
0,5755
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
570
1036
570
1015
11
241
605
3729
3732
608
270
85
608
587
6249
255
441
255
1,2261
0,0710
1,2261
0,2162
0,1823
3,3444
2,6677
0,3256
0,7522
5,0625
0,9088
0,8556
5,0625
0,8341
1,4703
0,5755
2,2140
0,5755
2,6971
НОВИ БЕОГРАД
587
0,8341
588
590
587
588
590
6249
3713
590
6249
3731
3731
1039
126
856
855
3717
931
0,0749
1,7881
0,8341
0,0749
1,7881
1,4703
0,4494
1,7881
1,4703
0,5572
0,5572
0,0975
0,4900
0,5644
1,7813
0,3235
1,0352
312
313
РАЂЕНОВИЋ СВЕТИСЛАВ ЈОВАНКА
РАЂЕНОВИЋ СВЕТИСЛАВ ЈОВАНКА
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 132
0,0710
1,4423
314
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕОГРАД
7,2722
315
316
317
318
319
РОГЛИЋ ЛАЗАР СЛАВИЦА
РОМИЋ НИКОЛА ДРАГАН
САВИН ПЕТАР МАРИЈА
САВИЋ ДРАГОМИР МИРЈАНА
САВИЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ БОГДАН
СУРЧИН КОСОВСКА 151
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 59
ЗЕМУН ТИРШОВА 7
СУРЧИН РАДНИЧКА 73
НОВИ БЕОГРАД
5,0625
0,9088
0,8556
5,0625
2,3044
320
САВИЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ БОГДАН
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 108
2,7895
321
САВИЧЕВИЋ МИЛЕНКО
322
САВИЧЕВИЋ МИЛЕНКО ПЕТАР
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 5
323
САВИЧЕВИЋ ПАВЛЕ
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 283
4,1674
324
325
САВИЧЕВИЋ РАДИНКА
САВИЧЕВИЋ САВА МИРОСЛАВ
ЗЕМУН
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 245
0,4494
3,2584
326
327
328
329
330
331
332
333
САВОВСКИ БОРИСЛАВ КИРИЛ
САВОВСКИ ДРАГОСЛАВ БРАНКА
СЕКУЛИЋ АНА
СИМИЋ ЛАЗАР СЛОБОДАНКА
СИМИЋ РАДОВАНКА
СИЋЕВИЋ РАДИША ЗОРАН
СПАСИЋ РАЈНА
СПИШИЋ ЗОРАН СЛАВИЦА
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА
ОПШТИНА БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 53
БЕОГРАД МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 53
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 3
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 177
НОВИ БЕОГРАД
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 289
0,5572
0,5572
0,0975
0,4900
0,5644
1,7813
0,3235
1,0352
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 70
3,6340
НОВИ БЕОГРАД
75
0,1926
НОВИ БЕОГРАД
228
3,4414
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 83
2,2960
НОВИ БЕОГРАД
95
2,2960
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 76
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 76
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 159
БЕЖАНИЈА
0,1306
0,1306
0,1306
0,1306
0,0502
0,1257
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
185
185
185
185
2049
981
0,1306
0,1306
0,1306
0,1306
0,0502
0,1257
334
335
336
337
338
339
340
341
СРПСКО ПРАВОСЛАВНА ЦРКВЕНА
ОПШТИНА
СТАМАТОВИЋ БОШКО ДРАГИЦА
СТАМАТОВИЋ БОШКО ДРАГОЉУБ
СТАМАТОВИЋ БОШКО ЂОРЂЕ
СТАМАТОВИЋ ИВАН
СТАНКОВИЋ СТЕВАН
СТАНОЈЕВИЋ КАТИЦА
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
272
342
343
344
345
346
347
348
СТЕФАНОВИЋ БОЈАНА
СТЕФАНОВИЋ БОШКО
СТЕФАНОВИЋ ДАНИЦА
СТЕФАНОВИЋ ДАНИЦА
СТЕФАНОВИЋ ИВАНКА
СТЕФАНОВИЋ ЛЕПОСАВА
СТЕФАНОВИЋ МИРКА ПЕРИЦА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 14
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 145
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 22
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
0,5515
0,5515
1,1204
349
СТЕФАНОВИЋ МИРКО ЗДРАВКО
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 22
1,1204
350
СТЕФАНОВИЋ СЛОБОДАН ПАЈИЦА
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА
106
1,1204
351
352
353
354
355
356
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,5515
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
1,3292
357
СТЕПАНОВИЋ САВА ЕВИЦА
СТОЈАНОВИЋ ДРАГОСЛАВА
СЛАЂАНА
358
СТАНКО
СТЕВАН
ВИДА
ЗОРИЦА
ЗОРИЦА
ЂОРЂЕ БОГОЉУБ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
206
206
229
1018
206
206
227
229
227
229
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
0,5515
0,5515
0,1788
0,9416
0,1788
0,9416
НОВИ БЕОГРАД
227
0,1788
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
229
206
206
206
229
1018
59
213
215
0,9416
0,5515
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
0,8213
0,5079
0,2662
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 12
0,2662
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 179
5,0625
НОВИ БЕОГРАД
608
5,0625
НОВИ БЕОГРАД
375
0,8422
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
943
608
205
33
206
882
2759
885
206
814
3731
388
0,5352
5,0625
0,2662
0,5551
0,5515
0,2787
0,0706
0,6797
0,5515
0,9198
0,5572
1,8704
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 202
БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 145
БЕОГРАД НАРОДНИХ ХЕРОЈА 17
359
СТОЈАНОВИЋ МИЛУТИН СТЕВАН
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 6
1,3774
360
361
362
363
364
СТОЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ
СУРЧУЛИЈА БОГДАН ВИДОСАВА
ТЕРЗИЋ ВЛАСТИМИР ДОБРИНКА
ТОМАШЕВИЋ СТАНА
ТОМИЋ ДУШАН ЈОВАНКА
НОВИ БЕГОРАД ГАНДИЈЕВА 179
ЗЕМУН ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 64
БЕОГРАД 29.НОВЕМБРА 95
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ДР. ИВАНА РИБАРА 94
5,0625
0,2662
0,5551
0,5515
0,3493
365
366
367
368
369
ТОМОВИЋ САВА ЈАСНА
ТОПОЛСКИ НАДА
ТРАЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ КРСТА
ТРИФУНОВИЋ НОВО ЉИЉАНА
ТРИВИЋ НИКОЛА ДАНИЦА
0,6797
0,5515
0,9198
0,5572
1,8704
370
ТРИВИЋ НИКОЛА ПЕТАР
1,8704
НОВИ БЕОГРАД
388
1,8704
371
372
ТРЛАЈИЋ МИЛОШ
ТРЛАЈИЋ ЗЛАТА
1,6142
1,6142
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
995
995
1,6142
1,6142
373
УГАРКОВИЋ МИЛАН НАДА
0,8562
НОВИ БЕОГРАД
743
0,8562
374
УЛЕМЕК ДРАГОМИР СЛОБОДАН
УЛЕМЕК-РАЦИЋ ДРАГОМИР
СНЕЖАНА
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 57
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 40
БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 188
НОВИ БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 14
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 21
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 149
НОВИ БЕОГРАД ОТОНА ЖУПАНЧИЋА
8
СТАРА ПАЗОВА КОМЕНСКОВА 12
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,5614
НОВИ БЕОГРАД
198
0,5614
НОВА ПАЗОВА КОЗАРАЧКА 46
0,5614
НОВИ БЕОГРАД
198
0,5614
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 9
1,4215
НОВИ БЕОГРАД
830
1,4215
375
376
УМИЧЕВИЋ ЖИВКО ДРАГОСЛАВ
273
377
УМИЧЕВИЋ ДРАГОСЛАВ МИРОСЛАВ
378
379
УРОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА
УРОШЕВИЋ ЛАЗАР МИЛАН
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 9
БЕОГРАД
ЗЕМУН ДОБРОВОЉАЧКА 2
380
УРОШЕВИЋ ЛАЗАР СЛОБОДАН
ЗЕМУН ДОБРОВОЉАЧКА 2
3,0254
381
382
УРОШЕВИЋ ЛАЗАР ЗОРАН
УРОШЕВИЋ ПАВЛЕ
ЗЕМУН ДОБРОВОЉАЧКА 2
БЕОГРАД
0,1040
0,7971
383
384
УРОШЕВИЋ ВЕРИЦА
ВАСКОВИЋ ЖАРКО ПЕТАР
385
ВАСКОВИЋ ИВАН РАДИНКА
386
ВАСКОВИЋ ВИДОСАВА
387
ВЕКОВИЋ ЛАЗАР ЗОРИЦА
388
389
390
391
392
393
394
395
396
398
399
ВЕСИЋ ДИВНА
ВЕЗИРОВИЋ СОКИЦА
ВИЗИРОВИЋ СОКИЦА
ВРЦЕЉ МИХАЈЛО
ВУЈИЋ ЖАРКО
ВУЈИЋ ЖАРКО ЛАЗАР
ВУЈИЋ ДАНИЦА
ВУЈИЋ ГРОЗДАНА
ВУЈНОВИЋ ЗОРАН СПОМЕНКА
ВУКАШИНОВИЋ ДРАГОЉУБ
БРАНИСЛАВА
ВУКМИРОВИЋ ЖРКО ВЕРА
ВУКОЈЕВИЋ МАРИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 12
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 75
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 28
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БУЛ. АРСЕНИЈА
ЧАРНОЈ 166
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН ТОШИН БУНАР 47
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 24
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 232
400
ВУКОСАВЉЕВИЋ ЖАРКО АНЂЕЛКА
401
ВУКОСАВЉЕВИЋ ЖИВАН ГОРДАНА
ВУКОСАВЉЕВИЋ КОНСТАНТИН
БЕРИСЛАВ
ВУКОСАВЉЕВИЋ КОНСТАНТИН
НИКОЛА
ВУКОСАВЉЕВИЋ МОМИР КОСТА
397
402
403
404
0,5678
НОВИ БЕОГРАД
211
0,5678
1,3052
3,0254
1,8930
3,3444
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
103
103
892
893
894
895
973
103
892
893
894
895
973
973
893
894
895
3737
241
1,3052
1,3052
0,8191
0,4320
0,3386
0,0265
0,1040
1,3052
0,8191
0,4320
0,3386
0,0265
0,1040
0,1040
0,4320
0,3386
0,0265
1,8930
3,3444
2,2596
НОВИ БЕОГРАД
886
2,2596
3,3444
НОВИ БЕОГРАД
241
3,3444
0,4900
НОВИ БЕОГРАД
126
0,4900
0,0264
0,1451
0,0710
2,6783
0,2933
0,2933
0,2933
0,2933
1,0352
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
976
942
1036
609
6403
6403
6403
6403
931
0,0264
0,1451
0,0710
2,6783
0,2933
0,2933
0,2933
0,2933
1,0352
НОВИ БЕОГРАД
0,8703
НОВИ БЕОГРАД
620
0,8703
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 75
ЗЕМУН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 2
3,3444
0,3492
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
241
882
6100
3,3444
0,2787
0,0705
0,7749
НОВИ БЕОГРАД
188
0,7749
0,7749
НОВИ БЕОГРАД
188
0,7749
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 18
0,1428
НОВИ БЕОГРАД
5450
0,1428
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 83
0,1428
НОВИ БЕОГРАД
5450
0,1428
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
5,7405
НОВИ БЕОГРАД
608
5,0625
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 56
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 224
274
ИЛЕГАЛАЦ 56
405
406
407
408
409
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ АНЂЕЛКА
ЏАНИЋ ДУШАН БОГДАНА
ЏЕКУЛИЋ МИЛАН
ЗДРАВКОВИЋ БРАНИСЛАВ
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 116
СУРЧИН
НОВИ БЕОГРАД НАРОДНИХ ХЕРОЈА 38
БЕОГРАД ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 2
0,8145
0,5678
0,0041
0,2693
2,9407
410
ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ БРАНИСЛАВ
БЕОГРАД ГОСПОДАР-ЈЕВРЕМОВА 2
2,3393
411
412
ЗЕКОВИЋ ЈЕВРЕМ ВЕРА
ЗЕКОВИЋ МИРОСЛАВ ДРАГИЦА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 100
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 2
0,3621
0,5686
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ БЕОГРАД НАСЕЉЕ ПУСТАРА 1
1,5501
НОВИ БЕОГРАД
960
0,8172
0,0959
0,3202
0,3202
0,5886
0,5886
1,3866
1,2132
1,2451
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
964
999
2044
659
659
109
109
121
380
199
0,6420
0,0909
0,0959
0,3202
0,3202
0,5886
0,5886
1,3866
1,2132
1,2451
0,2849
НОВИ БЕОГРАД
901
0,2849
0,2782
2,0735
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
879
825
2146
0,2782
1,7208
0,3527
0,5572
НОВИ БЕОГРАД
3731
0,5572
5,0625
0,8703
1,0500
1,0500
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
608
620
622
622
5,0625
0,8703
1,0500
1,0500
0,2693
НОВИ БЕОГРАД
71
0,2693
0,7921
НОВИ БЕОГРАД
440
0,7921
0,7921
НОВИ БЕОГРАД
440
0,7921
413
414
415
416
417
418
419
420
421
ЗОРИЋ ЛАЗАР МОМЧИЛО
ШИНИЋ МАРИЈА
ШИНИЋ ОСТОЈА ПЕТАР
ШОРГИЋ БЛАГОЈЕ НИКОЛА
ШОРГИЋ НИКОЛА ДРАГАН
ШОРГИЋ ШПИРО СТАНА
ШУИЦА ВАСИЉ ВЕЉКО
ЂАКОВИЋ РАНКО ПЕТАР
422
ЂАКОВИЋ РАНКО ПЕТАР
423
424
ЂОРЂЕВИЋ НИКОЛА ЉИЉАНА
ЂОРЂЕВИЋ РАДОМИР СНЕЖАНА
425
ЂУКИЋ ДОСИТЕЈ
426
427
428
429
ЂУРИЋ НОВИЦА ВЕСНА
ЂУРИЋ ЗОРИЦА
ЂУРЂЕВИЋ МИЛЕВА
ЂУРЂЕВИЋ ВЕЛИСАВ ВЕРИЦА
430
ЋУРЧИЋ МИРОСЛАВ
431
ЧЕХИЋ ДРАГО
432
ЧЕХИЋ МЕХО ХЕДО
Укупно
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 216
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 27
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 27
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 46
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 34
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 127
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 27
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 33
ЗЕМУН ЗАГОРСКА 40
НОВИ БЕОГРАД ДР.ИВАНА РИБАРА
109
СУРЧИН РАДНИЧКА 79/А
КАНАДА РВОХ 819 РОМ1ůО
БЕОГРАД
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА
26
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 2
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 2
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
943
5450
5326
211
54
71
856
889
890
56
214
978
219
10
0,5352
0,1428
0,8145
0,5678
0,0041
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
1,8268
0,4840
0,0285
0,3621
0,5686
693,6640
*Извор података РГЗ
275
Табела 15.
КО
Нови Београд
Преглед груписаних надметања
Адреса парцеле
Број јавног
Улица или потес
надметања
и кућни број
Шевино поље
1
Шевино поље
1
Атар
1
Атар
1
Атар
1
Атар
1
Број поседовног
листа/листа
непокретности
367
367
367
367
367
367
Број
катастарске
парцеле
1704/4
1704/5
1714/2
1715/2
1716
1717/1
Култура и класа
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Укупно 1
Атар
2
387
3925/4
Њива 2.класе
Село
3
367
1640/2
Њива 2.класе
Шевино поље
Шевино поље
Голо брдо
Шевино поље
Шевино поље
Шевино поље
Шевино поље
Шевино поље
Шевино поље
4
4
4
4
4
4
4
4
4
534
556
387
387
387
367
367
367
527
1644
1645
1674
1747
1750
1757
1758
1759
1761
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Шевино поље
5
367
1777
Њива 2.класе
Бостаниште
Бостаниште
Бостаниште
Бостаниште
Бостаниште
Бостаниште
6
6
6
6
6
6
5447
5447
5447
5447
5907
5907
4029/1
4029/2
4029/3
4029/4
5831/1
5831/4
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 4.класе
Ланиште
Сава
Ланиште
Ланиште
Ланиште
7
7
7
7
7
838
68
838
838
228
5980
5988
5989
5966/1
5971/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ланиште
Ланиште
8
8
6404
838
5902/1
5903/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ланиште
Ланиште
Ланиште
Ланиште
Ланиште
Ланиште
Ланиште
9
9
9
9
9
9
9
842
842
906
842
842
842
228
5643
5645
5647
5648
5649
5650
5657
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ђурина бара
10
228
5638
Њива 3.класе
Шар
Шар
Шар
Шар
Село
Дудова
11
11
11
11
11
11
6404
6404
6404
6404
917
838
5578
5579
5584
5586
5608
5612
Пашњак 2.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ланиште
Шар
Дудова
12
12
12
6404
960
1002
5591
5599
5601
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 3.класе
Шар
13
6404
5571
Пашњак 2.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,5811
0,1795
1,3812
1,8708
0,8953
1,3506
6,2585
0,6475
0,6475
1,3285
1,3285
1,1196
1,3851
6,6770
1,1412
1,5010
0,3655
0,3604
0,3612
0,6054
13,5164
1,2969
1,2969
0,7218
0,7294
0,9593
0,8580
0,4603
0,1627
3,8915
0,4745
0,5667
0,2378
0,3093
0,2709
1,8592
0,9377
0,4363
1,3740
0,0675
0,4549
0,5513
0,5346
0,4908
0,5124
0,2811
2,8926
1,1068
1,1068
0,4288
1,0285
0,4344
1,2718
2,5346
0,5015
6,1996
1,4961
0,3196
0,3882
2,2039
0,9830
276
Шар
13
6404
5573
Пашњак 2.класе
Марина бара
Бостаниште
Марина бара
Перина бара
14
14
14
14
6404
838
6404
11
5924
5926
5929
6253
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Бостаниште
Бостаниште
Село
Ланиште
Ланиште
Ланиште
Ланиште
15
15
15
15
15
15
15
838
838
838
920
920
339
339
6248
6249
6244
5944
5944
5947
5947
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ђурина бара
Ђурина бара
16
16
228
228
6067
6067
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Село
Село
Дудова
Дудова
Дудова
Дудова
Село
Село
17
17
17
17
17
17
17
17
1008
1008
1006
1006
1007
1007
838
838
6054
6054
6050
6050
6051
6051
6232
6233
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Ђурина бара
Дудова
Село
Ђурина бара
Виногради
Ђурина бара
Ђурина бара
Ђурина бара
Ђурина бара
Ђурина бара
Ђурина бара
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
228
946
838
228
838
935
936
838
228
972
838
6039
6038
6037
6035
6033
6032
6213/1
6214/1
6216/1
6218
6220
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Шар
Шар
Шар
Шар
Шар
Шар
19
19
19
19
19
19
838
838
964
960
960
960
6077
6078
6079/1
6080/1
6080/2
6081/1
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Ливада 3.класе
Ђурина бара
Јасенова
Ђурина бара
Ђурина бара
Село
Ђурина бара
Ђурина бара
Село
Ђурина бара
Село
Криваја
Село
Ђурина бара
Брег
Криваја
Ђурина бара
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6404
838
838
838
838
6404
68
838
999
838
6404
838
969
58
6404
6404
6205/1
6183/1
6184
6185
6166
6186
6205/2
6191
6206
6207
6195
6197
6198
6202
6203
6205/4
Ливада 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Гајеви
Марина бара
Ланиште
21
21
21
838
6404
896
6265
6266
6269
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
0,4707
1,4537
0,5635
0,2843
0,2704
0,1823
1,3005
0,6019
0,5824
0,5030
0,6521
0,1418
0,5961
0,1388
3,2161
0,2433
0,0446
0,2879
0,4644
0,0461
0,8805
0,0876
0,5122
0,0595
0,5766
0,5915
3,2184
0,3620
0,3350
0,1522
0,0352
0,0976
0,2546
0,1962
0,1538
0,2874
0,2667
0,2631
2,4038
0,4305
0,4883
0,6420
0,0527
0,0011
0,1451
1,7597
0,6344
0,2520
0,2648
0,2555
1,3838
0,2690
2,4642
0,2536
0,0909
1,1123
0,2163
0,3036
0,3462
0,3849
0,2392
0,1237
8,5944
0,0892
0,1145
0,2090
277
Бостаниште
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Село
Село
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Гајић
Гајић
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
838
6404
6404
6404
6404
6404
838
838
228
228
838
838
6404
6404
6404
838
838
6270
6392
6391
6387
6382
6382
6377
6377
6375
6375
6367
6367
6365
6365
6364
6413
6415
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Гајић
Гајић
Гај
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Село
Село
Гајић
Гајић
Гајић
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Гај
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Гајић
Гајић
Гај
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Марина бара
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
6404
6404
838
838
6404
6406
6404
6404
838
838
6404
6404
6404
838
838
6404
838
838
838
838
6405
6404
6406
838
228
6404
6404
838
6404
6404
6404
6404
838
6280
6282
6284
6285
6286
6288
6293
6295
6296
6299
6302
6303
6305
6308
6309
6310
6319
6320
6321
6333
6342
6343
6344
6347
6349
6350
6352
6353
6361
6532
6526
6520
6518
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Село
Гајић
Гајић
Село
23
23
23
23
838
838
838
838
6428
6429
6430
6432
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
24
24
24
24
838
838
838
838
6407
6408
6405
6457
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
25
25
25
25
838
838
838
838
6497
6498
6485
6486
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
0,1847
0,2849
0,2663
0,2815
0,1312
0,1335
0,1364
0,1384
0,1991
0,1554
0,1504
0,1469
0,1267
0,1468
0,2837
0,3062
0,5849
4,0697
0,0311
0,0045
0,0054
0,0075
0,0296
0,0256
0,1189
0,0905
0,1116
0,0935
0,1213
0,1151
0,1218
0,2466
0,2291
0,2596
0,0858
0,0870
0,0996
0,0873
0,4172
0,1382
0,1512
0,1259
0,1551
0,4637
0,1505
0,2496
0,5108
0,5410
0,2311
0,3762
0,0942
5,5761
0,7003
0,8784
2,9203
0,4780
4,9770
0,6537
0,1271
0,6268
1,1177
2,5253
0,2465
0,2411
0,3066
0,2735
278
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
838
838
838
838
838
6404
6404
838
6404
838
838
6488
6489
6492
6465
6463
6491
6499
6502
6505
6511
6512
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 5.класе
Село
Шар
Шар
Гајић
26
26
26
26
838
6404
6404
6404
6442
6160
6161
6163
Њива 1.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Гајић
Гајић
Међе
Међе
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Голо брдо
Голо брдо
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Сава
Гајић
Гајић
Гајић
Гајић
Гај
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
6404
6404
838
838
838
838
838
838
34
34
838
6404
6404
6404
6404
6404
6404
842
6404
1000
6404
122
6404
6468
6468
6469
6469
6450
6450
6471
6471
6449
6449
6479
6447
6447
6446
6446
6134
6476
6136
6135
6156
6139
6130/1
6119
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
Јасенова
Јасенова
Село
Село
Ланиште
Шар
Шар
28
28
28
28
28
28
28
838
960
838
838
838
965
838
6083/1
6083/3
6093/1
6097/1
6126
6105/1
6110/1
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Пустара
Пустара
Пустара
29
29
29
264
6404
6404
6613/1
6555
6552
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Атар
Атар
30
30
597
387
3928/1
3932
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Атар
Атар
Атар
31
31
31
534
534
387
3939
3940
3941
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Гајић
Гајић
32
32
838
6404
6536
6537
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно КО
Нови Београд
*Извор података РГЗ
0,3829
0,7425
0,2415
0,6672
0,0997
0,0504
0,2670
0,2751
0,2308
0,0792
0,1620
4,2660
0,6162
0,4444
0,3263
0,0948
1,4817
0,3762
0,1214
0,4515
0,1128
0,2220
0,0950
0,4714
0,1517
0,9419
0,2277
0,2674
0,2614
0,0759
0,2494
0,0695
1,2976
0,2518
0,3319
0,2595
0,3925
0,2717
4,4653
0,8308
12,1963
2,1221
0,1142
0,5994
0,5485
0,5635
1,5497
0,2757
5,7731
0,9872
0,6634
1,1702
2,8208
0,6649
0,6093
1,2742
0,3845
0,4856
0,4513
1,3214
0,3214
0,2300
0,5514
111,6429
279
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
Нови Београд
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
372,4449
372,4449
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
1,4568
Трајање
закупа
(од-до)
2010.-2013.
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
50,5667
Трајање
закупа
(од-до)
2011.-2014.
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
111,6429
1,4568
50,5667
111,6429
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,2879
13,5164
3,4888
32
3,4888
32
Број
надметања
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
0,0000
0,0000
0,0000 Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
Eвидентирана је разлика у подацима Републичког геодетског завода који су достављени 2011. године у односу на податке из 2009. године а који се односе на
површине катастарских парцела број 6017/1 и 6042 које су дате у закуп по Програму за 2010. годину. Укупна површина поменутих парцела према подацима за
2011. годину је увећана у односу на претходну годину за 0,0090 хектара.
Такође је евидентирана разлика од 0,0118 хектара у подацима РГЗ-а који су достављени 2011. године у односу на податке из 2010. године а који се односе на
катастарску парцелу број 5913 која је дата у закуп по Програму за 2011. годину.
Разлика у укупној површини поменутих парцела у евиденцијиј РГЗ-а у односу на податке из претходних година износи 0,0208 хектара.
280
Табела 16а Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Записник радне групе од 21.03.2012.
године. Службена белешка Министарства
Правно и фактичко стање на терену се разликују.
пољопривреде, трговине, шумарства и
Нови Београд
На терену није пољопривредно земљиште
водопривреде, Одељења пољопривредне
инспекције за пољопривредно земљиште
од 29.04.2011. године.
Укупно за ГО Нови Београд
Контрола из табеле 16
Разлика у подацима РГЗ-а
Површина (ха)
208,7577
208,7577
208,7785
0,0208
281
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
25
Од 5 до 25
7
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
32
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
282
ГРАДСКА ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ
283
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
1
БАЉЕВАЦ
135,0227
0,0000
1,1866
0,1880
15,9891
152,3864
5,4350
2
БАРИЧ
319,8191
0,0000
1,7885
22,6536
1,1579
345,4191
15,0172
3
БРГУЛИЦЕ
191,1448
3,5215
0,5453
0,0000
0,0000
195,2116
0,4220
4
БРОВИЋ
425,8496
0,0000
4,0715
0,0000
55,8162
485,7373
13,4819
5
ВУКИЋЕВИЦА
637,1695
0,0000
11,4815
0,9819
17,9085
667,5414
5,7405
6
ДРЕН
1053,7753
0,9769
18,8706
0,8313
43,9055
1118,3596
16,0975
7
ЗВЕЧКА
1035,0641
1,6523
10,1616
0,0000
0,0000
1046,8780
0,0433
8
КОНАТИЦЕ
701,6427
0,0000
2,7361
0,0530
9,2491
713,6809
12,2696
9
КРТИНСКА
1275,9390
7,7681
0,4735
0,0000
0,0000
1284,1806
2,0650
10
ЉУБИНИЋ
905,3925
0,0000
6,5607
0,0535
14,7948
926,8015
15,7146
11
ОБРЕНОВАЦ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
12
ОРАШАЦ
767,0448
0,0000
13,7220
0,3064
38,9215
819,9947
12,3718
13
ПИРОМАН
520,9720
0,0000
0,6531
0,0000
60,6239
582,2490
42,6578
14
ПОЉАНЕ
521,5062
0,0500
13,1149
0,3689
7,3786
542,4186
17,7493
15
РАТАРИ
354,4264
4,0384
6,6732
0,0000
0,0000
365,1380
0,3663
16
РВАТИ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
17
СКЕЛА
1386,6954
13,0395
68,7466
0,1029
0,9308
1469,5152
2,5778
18
ТРСТЕНИЦА
809,9755
0,0000
2,9606
0,2789
16,7465
829,9615
7,7441
19
УРОВЦИ
519,5313
1,1566
5,3050
0,0000
0,9619
526,9548
2,6136
20
УШЋЕ
894,2875
1,3987
186,9371
0,6684
65,2569
1148,5486
30,8422
21
ЈАСЕНАК
332,6496
0,0000
1,0521
0,0310
7,8711
341,6038
14,1595
22
БЕЛО ПОЉЕ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23
ВЕЛИКО ПОЉЕ
1029,1301
0,6867
7,3751
0,0770
47,6180
1084,8869
24,2593
24
ГРАБОВАЦ
1884,1495
5,7779
35,5157
1,5877
79,9141
2006,9449
35,9167
25
СТУБЛИНЕ
1323,2989
0,3022
31,4893
0,3709
28,8821
1384,3434
29,8009
26
ДРАЖЕВАЦ
839,0544
0,0000
14,4811
0,8716
48,3277
902,7348
66,0880
27
МАЛА МОШТАНИЦА
256,0684
0,0000
0,6576
0,0412
11,4853
268,2525
4,4282
28
МИСЛОЂИН
200,6959
0,0000
20,5729
1,2829
1,9267
224,4784
35,1052
29
ЗАБРЕЖЈЕ
0,5942
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5942
0,0000
Укупно
18320,8994 40,3688 467,1322
30,7491 575,6662
19434,8157 412,9673
*Извор података РГЗ
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
8
9
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3621
0,0404
0,0000
0,0000
0,0000
0,4102
0,0000
0,0000
0,6966
0,8830
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,7238
0,0000
0,0000
1,7348
69,0044
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
78,8553
0,5443
0,4940
5,5113
1,2768
0,7596
0,3901
3,6669
12,4242
10,4698
0,4278
0,0000
0,9037
0,0855
9,6446
47,3896
0,0000
12,6423
1,6039
24,7065
195,7392
0,6264
0,0000
2,2275
2,0903
0,6266
7,8777
1,1217
0,6967
0,0000
343,9470
Укупно
10
(6+7+8+9)
158,3657
360,9303
201,1449
500,4960
674,4036
1134,8876
1050,5882
738,3747
1296,7154
943,3541
0,0000
833,2702
625,6889
570,6955
412,8939
0,0000
1484,7353
839,3095
554,2749
1380,8538
356,3897
0,0000
1113,1085
2113,9563
1414,7709
976,7005
273,8024
260,2803
0,5942
20270,5853
284
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
БАЉЕВАЦ
1
БАРИЧ
2
БРГУЛИЦЕ
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
6
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10
(6+7+8+9)
135,0227
0,0000
1,1866
0,1880
15,9891
152,3864
5,4350
0,0000
0,5443
158,3657
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
307,3859
0,0000
1,7885
14,8434
1,1579
325,1757
13,7063
0,0000
0,4940
339,3760
13,6243
0,0000
0,0000
7,8102
0,0000
21,4345
1,3109
0,0000
0,0000
22,7454
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
191,1448
3,5215
0,5453
0,0000
0,0000
195,2116
0,4220
0,0000
0,4078
196,0414
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5644
1,5644
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,5391
0,0000
3,5391
285
БРОВИЋ
4
ВУКИЋЕВИЦА
5
ДРЕН
6
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
411,0561
0,0000
4,0715
0,0000
55,0526
470,1802
12,2695
0,0000
0,8061
483,2558
14,7935
0,0000
0,0000
0,0000
0,7636
15,5571
1,2124
0,0000
0,6208
17,3903
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
614,6048
0,0000
11,4815
0,9819
17,9085
644,9767
5,7405
0,3621
0,7596
651,8389
22,5418
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
22,5418
0,0000
0,0000
0,0000
22,5418
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0229
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0229
0,0000
0,0000
0,0000
0,0229
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
764,0513
0,7159
18,0723
0,8313
33,1086
816,7794
14,1050
0,0404
0,3870
831,3118
208,3567
0,0000
0,3786
0,0000
5,9275
214,6628
0,8951
0,3705
0,0031
215,9315
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
126,1770
0,2610
0,6515
0,0000
5,2066
132,2961
1,0974
0,0000
0,0000
133,3935
286
ЗВЕЧКА
7
КОНАТИЦЕ
8
КРТИНСКА
9
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
907,1213
1,6523
10,1616
0,0000
0,0000
918,9352
0,0433
0,0000
3,6376
922,6161
0,6276
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6276
0,0000
0,0000
0,1485
0,7761
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,7761
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,8345
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,8345
0,0000
0,0000
0,0000
50,8345
76,5065
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
76,5065
0,0000
0,0000
0,0000
76,5065
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
556,4796
0,0000
2,7361
0,0530
8,9816
568,2503
11,1321
0,0000
11,4143
590,7967
106,4353
0,0000
0,0000
0,0000
0,2675
106,7028
1,1310
0,0000
0,0000
107,8338
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,2754
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,2754
0,0065
1,0099
0,0000
51,2918
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,6674
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,6674
0,0000
0,0000
0,0000
1,6674
600,9248
7,7681
0,4735
0,0000
0,0000
609,1664
1,6355
0,0000
9,0320
619,8339
674,3058
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
674,3058
0,4295
0,0000
0,0191
674,7544
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
30,0776
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
30,0776
0,0188
1,4187
0,0000
31,5151
287
ЉУБИНИЋ
10
ОБРЕНОВАЦ
11
ОРАШАЦ
12
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
815,1450
0,0000
6,5607
0,0535
14,6055
836,3647
15,3169
0,4102
0,4178
852,5096
87,2576
0,0000
0,0000
0,0000
0,1388
87,3964
0,3977
0,0000
0,0000
87,7941
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,1526
0,0000
0,0000
0,0000
0,0505
4,2031
0,0000
0,0100
0,0000
4,2131
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
679,9827
0,0000
13,7220
0,3064
37,5831
731,5942
11,9235
0,0000
0,7177
744,2354
53,5172
0,0000
0,0000
0,0000
1,2414
54,7586
0,3953
0,0000
0,1860
55,3399
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
41,1451
0,0000
0,0000
0,0000
0,0970
41,2421
0,0530
0,0000
0,0000
41,2951
288
ПИРОМАН
13
ПОЉАНЕ
14
РАТАРИ
15
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
462,7334
0,0000
0,6531
0,0000
54,6805
518,0670
28,0060
0,6966
0,0683
546,8379
54,4780
0,0000
0,0000
0,0000
4,5274
59,0054
13,2488
0,0000
0,0172
72,2714
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,7606
0,0000
0,0000
0,0000
1,5431
5,3037
1,4575
0,0000
0,0000
6,7612
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
469,0842
0,0500
12,9159
0,3689
6,8876
489,3066
17,0809
0,4590
6,7234
513,5699
40,6610
0,0000
0,1990
0,0000
0,0000
40,8600
0,6684
0,1090
2,9072
44,5446
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
14,8741
0,0000
0,0000
0,0000
0,4910
15,3651
0,0000
0,0140
0,3150
15,6941
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
299,0723
4,0384
6,6732
0,0000
0,0000
309,7839
0,3663
0,0000
3,3473
313,4975
55,3541
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
55,3541
0,0000
0,0000
44,0423
99,3964
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,7622
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,7622
0,0000
1,5093
0,0000
4,2715
289
РВАТИ
16
СКЕЛА
17
ТРСТЕНИЦА
18
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
949,9845
13,0395
13,3049
0,1029
0,9308
977,3626
0,4580
0,0000
2,9300
980,7506
435,4454
0,0000
55,4417
0,0000
0,0000
490,8871
2,1198
0,0000
9,7123
502,7192
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
342,5997
0,0000
43,6825
0,0000
0,0000
386,2822
0,0000
0,2992
0,0000
386,5814
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
649,4081
0,0000
2,9606
0,2789
16,5825
669,2301
7,7441
0,0000
1,3993
678,3735
17,9930
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
17,9930
0,0000
0,0000
0,0000
17,9930
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
145,4310
0,0000
0,0000
0,0000
0,1640
145,5950
0,0000
0,2046
0,0000
145,7996
290
УРОВЦИ
19
УШЋЕ
20
ЈАСЕНАК
21
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
495,0169
1,1566
5,3050
0,0000
0,9619
502,4404
1,5105
0,0000
14,1927
518,1436
3,0153
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,0153
1,1031
0,0000
4,8837
9,0021
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,1194
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,1194
0,0000
2,3721
0,0000
23,4915
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
3,4358
3,8155
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
703,3105
1,3987
47,5815
0,5238
25,2047
778,0192
26,1144
4,9464
2,3964
811,4764
163,5189
0,0000
139,2616
0,1446
24,9800
327,9051
5,2313
0,8732
193,3428
527,3524
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
30,1387
0,0000
0,0940
0,0000
15,1121
45,3448
0,3185
0,0000
0,0000
45,6633
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
324,0058
0,0000
1,0521
0,0310
7,8711
332,9600
13,5799
0,0000
0,6264
347,1663
10,8188
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,8188
2,3184
0,0000
0,0000
13,1372
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
291
БЕЛО ПОЉЕ
22
ВЕЛИКО
ПОЉЕ
23
ГРАБОВАЦ
24
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1021,7778
0,6867
7,3751
0,0770
46,9806
1076,8972
23,7510
1,7348
2,2275
1104,6105
1,2837
0,0000
0,0000
0,0000
0,0063
1,2900
0,0806
0,0000
0,0000
1,3706
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,3270
0,0000
0,0000
0,0000
0,6373
7,9643
0,5065
0,0000
0,0000
8,4708
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1636,4026
5,7779
35,5157
1,5877
72,3988
1751,6827
35,3751
7,4734
1,1780
1795,7092
224,6718
0,0000
0,0000
0,0000
1,9293
226,6011
0,4188
59,8798
0,8713
287,7710
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
41,8790
0,0000
0,0000
0,0000
5,6525
47,5315
0,1228
0,0410
1,6512
49,3465
292
СТУБЛИНЕ
25
ДРАЖЕВАЦ
26
МАЛА
МОШТАНИЦА
27
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,5825
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,5825
0,0000
0,0000
0,0000
3,5825
1260,9585
0,3022
31,4893
0,3709
21,8263
1314,9472
29,5416
0,0000
0,6204
1345,1092
37,8656
0,0000
0,0000
0,0000
1,2465
39,1121
0,2593
0,0000
0,0062
39,3776
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
25,0488
0,0000
0,0000
0,0000
6,0751
31,1239
0,0000
0,0000
0,0000
31,1239
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
825,6408
0,0000
14,0596
0,8716
47,1112
887,6832
65,7315
0,0000
7,5833
960,9980
8,9252
0,0000
0,4215
0,0000
0,7800
10,1267
0,3565
0,0000
0,2944
10,7776
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,0312
0,0000
0,0000
0,0000
0,4365
5,4677
0,0000
0,0000
0,0000
5,4677
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3425
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3425
0,0000
0,0000
0,0000
0,3425
238,2916
0,0000
0,6576
0,0412
11,4853
250,4757
3,3257
0,0000
1,1214
254,9228
17,7768
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
17,7768
1,1025
0,0000
0,0003
18,8796
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
293
28
29
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
МИСЛОЂИН
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
ЗАБРЕЖЈЕ
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
*Извор података РГЗ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
191,7570
0,0000
3,8123
1,2829
1,9267
198,7789
35,1052
0,0000
0,6850
234,5691
8,7040
0,0000
17,0903
0,0000
0,0000
25,7943
0,0000
0,0000
0,0000
25,7943
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2349
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2349
0,0000
0,0000
0,0117
0,2466
0,2971
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2971
0,0000
0,0000
0,0000
0,2971
0,5942
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5942
2,9636
0,0000
0,0000
3,5578
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
294
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
589,0599
2737,0843
5308,8578
4780,8819
3321,4405
Вртови
4,4153
30,8286
3,9606
0,0000
0,0000
Воћњаци
281,5956
169,3101
39,1590
0,0000
0,0000
Виногради
1,1063
24,3327
5,5619
0,0000
0,0000
Ливаде
40,8540
129,0206
271,1164
120,9396
23,8264
Пашњаци
233,7526
102,0405
55,4028
28,8929
0,0000
Трстици-мочваре
99,1848
13,9149
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
1249,9685
3206,5317
5684,0585
4930,7144
3345,2669
*Извор података РГЗ
VI
1541,5223
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1541,5223
VII
10,2413
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,2413
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
295
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
26400,0000
5580,0000
*Извор података: JП ”Београд воде“
Табела 5.
Широкозахватне машине
у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
26400,0000
5580,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање) у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
200,0000
Укупно у ха
200,0000
*Извор података: А.Д. “Драган Марковић“
Табела 6.
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Мелиорације
Физичке мелиорације
Хемијске
Биолошке мелиорације
ливада и
Остало у ха
у ха
мелиорације у ха
у ха
пашњака у ха
10000,0000
10000,0000
10000,0000
*Извор података: JП ”Београд воде“
Укупно у ха
10000,0000
296
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
1
2
АД ДРАГАН МАРКОВИЋ У РЕСТРУКТУРИРАЊУ
ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОБРЕНОВАЦ
ФАБРИКА ГУМЕНИХ ПРОИЗВОДА "РЕКОРД"
Д.О.О. ХОЛДИНГ ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
Ј.П.ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА"СРБИЈАШУМЕ"СА П.О.ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО
Ј.П.ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА"СРБИЈАШУМЕ"СА П.О.ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО
Ј.П.ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА"СРБИЈАШУМЕ"СА П.О.ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО
Ј.П.ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ БЕОГРАД
3
4
5
6
7
8
9
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,0760
0,1305
Катастарска
општина
Поседовни лист или
лист непокретности
МАЛА МОШТАНИЦА
УРОВЦИ
266
952
0,0760
0,1305
РАКОВИЦА
17,9151
МАЛА МОШТАНИЦА
378
17,9151
ОБРЕНОВАЦ В.КАРАЏИЋА 74
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 74
2,9390
30,1001
УРОВЦИ
ЉУБИНИЋ
ПИРОМАН
КОНАТИЦЕ
БРОВИЋ
ОРАШАЦ
ПИРОМАН
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ОРАШАЦ
УШЋЕ
УШЋЕ
БРОВИЋ
МАЛА МОШТАНИЦА
КОНАТИЦЕ
КОНАТИЦЕ
ДРАЖЕВАЦ
ЗВЕЧКА
СТУБЛИНЕ
СКЕЛА
ГРАБОВАЦ
БАРИЧ
КОНАТИЦЕ
БАРИЧ
БАРИЧ
СТУБЛИНЕ
ДРАЖЕВАЦ
701
65
156
181
200
215
222
242
296
322
336
406
406
454
539
625
1432
1041
1085
1104
1174
1186
1362
1762
2349
2772
2,9390
0,5089
0,1090
1,9930
0,4005
0,7936
0,0414
1,1896
1,4700
2,4582
0,2060
0,2203
0,0696
7,0929
2,8243
0,2944
0,0084
0,4043
3,5548
1,0778
1,5481
1,9500
0,5022
0,2315
0,0653
1,0860
КРТИНСКА
350
0,1698
МИСЛОЂИН
521
0,1650
УРОВЦИ
679
1,1031
Адреса корисника
ОБРЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА â 27
ОБРЕНОВАЦ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 189
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
1,4379
Површина
на листу
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
0,7351
0,2218
УРОВЦИ
СТУБЛИНЕ
880
653
0,7351
0,2218
БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2
6,3588
ПОЉАНЕ
374
1,6842
297
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА
СРБИЈЕ БЕОГРАД
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ СА П.О.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ СА П.О.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
"СРБИЈАШУМЕ" СА П.О.БЕОГАД
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБРЕНОВЦА
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДВОДЕ"
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.БЕОГРАД
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.БЕОГРАД
ЈЕВЂЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ МИЛАН
ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД
ЈП ЕПС КОЛУБАРА ТАМНАВСКИ КОП
КОЛУБАРА СА П.О.БЕОГРАД
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
КОЈИЋ МИОДРАГ ЖИВОРАД
КОЈИЋ МИОДРАГ МИЛОМИР
КОЈИЋ ВОЈИСЛАВ МИОДРАГ
КОЈИЋ ВОЈИСЛАВ МОМЧИЛО
КОЛОС РР ТРГОВИНА,УСЛУГЕ ИЗВОЗ-УВОЗ
ДОО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРТИНСКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛА РАТАРИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВУКИЋЕВИЦА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛ. СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
КОНАТИЦЕ
1032
4,6746
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
6,2157
2,9636
ЗВЕЧКА
ЗАБРЕЖЈЕ
3254
759
6,2157
2,9636
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
0,2163
ВУКИЋЕВИЦА
176
0,2163
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99/Д
0,2374
СКЕЛА
1644
0,2374
БЕОГРАД СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15
0,5965
ДРАЖЕВАЦ
818
0,5965
УШЋЕ
325
63,8505
ЗВЕЧКА
2821
0,1401
НОВИ БЕОГРАД БРОДАРСКА 3
63,9906
НОВИ БЕОГРАД БРОДАРСКА 4
БАРИЧ
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
0,1798
0,6183
БАРИЧ
МАЛА МОШТАНИЦА
170
260
0,1798
0,6183
ЛАЗАРЕВАЦ
0,5990
ПОЉАНЕ
314
0,5990
БРОВИЋ
ПИРОМАН
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
201
430
2391
2391
2391
2391
2,1640
26,2503
1,7528
1,7528
1,7528
1,7528
БЕОГРАД
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 101
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
2,1640
26,2503
1,7528
1,7528
1,7528
1,7528
ОБРЕНОВАЦ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 85
0,9920
УРОВЦИ
1056
0,9920
ГРАБОВАЦ
КРТИНСКА ВИШЊИЦА 1
РАТАРИ САВСКА 68
ВУКИЋЕВИЦА
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
0,9954
2,0904
1,5644
1,1952
1,3806
ГРАБОВАЦ
КРТИНСКА
БРГУЛИЦЕ
ВУКИЋЕВИЦА
ПОЉАНЕ
2072
641
223
268
153
0,9954
2,0904
1,5644
1,1952
1,3806
МАЛА МОШТАНИЦА
81
0,2006
ПОЉАНЕ
150
1,0406
ПОЉАНЕ
152
31,6988
ВУКИЋЕВИЦА
175
21,1303
БРОВИЋ
199
14,6055
ОРАШАЦ
219
42,1533
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ПИРОМАН
219
0,5085
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ЉУБИНИЋ
231
81,4450
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
1942,8590
298
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
ТРСТЕНИЦА
239
1,5403
ТРСТЕНИЦА
268
10,1832
РАТАРИ
272
85,5997
ПОЉАНЕ
288
0,7457
ЈАСЕНАК
290
8,6438
ПОЉАНЕ
307
0,7105
ПОЉАНЕ
309
0,0390
УШЋЕ
314
1,2256
УШЋЕ
321
262,2098
КОНАТИЦЕ
327
75,4785
ОРАШАЦ
392
0,6804
ОРАШАЦ
401
0,9741
ОРАШАЦ
419
0,6764
КРТИНСКА
438
672,4942
УШЋЕ
473
0,6579
ЉУБИНИЋ
477
2,4587
ПОЉАНЕ
525
6,2858
ДРЕН01
526
1,6688
ОРАШАЦ
601
8,5921
СТУБЛИНЕ
624
0,6418
УШЋЕ
652
3,3472
СТУБЛИНЕ
655
36,1102
ПИРОМАН
671
45,3622
УШЋЕ
688
0,3489
299
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
УШЋЕ
689
0,1845
УШЋЕ
690
0,4953
ЗАБРЕЖЈЕ
702
0,5942
ДРЕН01
719
2,4269
ДРЕН01
755
2,1168
УШЋЕ
761
3,1240
УШЋЕ
763
0,7156
ДРЕН
764
1,0381
УШЋЕ
764
0,1959
ГРАБОВАЦ
821
0,1489
ТРСТЕНИЦА
822
0,9490
ТРСТЕНИЦА
823
1,3890
ТРСТЕНИЦА
824
2,3166
ТРСТЕНИЦА
825
0,7441
ТРСТЕНИЦА
826
0,8418
ТРСТЕНИЦА
828
0,0290
ГРАБОВАЦ
872
217,0675
ГРАБОВАЦ
976
0,9625
ДРЕН01
980
1,8570
ДРЕН
998
1,0137
КОНАТИЦЕ
999
3,5710
ДРЕН01
1034
0,8560
ДРЕН01
1073
0,4641
ДРЕН
1123
3,4636
300
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
КОНАТИЦЕ
1163
2,3784
КОНАТИЦЕ
1243
1,0481
КОНАТИЦЕ
1248
1,0293
КОНАТИЦЕ
1249
0,6069
КОНАТИЦЕ
1250
1,5449
КОНАТИЦЕ
1251
2,1832
КОНАТИЦЕ
1252
1,4587
ДРЕН01
1389
81,7352
ДРЕН01
1390
36,9770
ДРЕН
1476
0,9607
ДРАЖЕВАЦ
1479
0,0110
ДРЕН
1520
0,5107
ДРЕН
1548
1,0991
ГРАБОВАЦ
1886
0,9953
ГРАБОВАЦ
1887
0,9929
ГРАБОВАЦ
1897
1,4000
МИСЛОЂИН
2016
20,8989
ВЕЛИКО ПОЉЕЖАЛБА
2050
0,1810
ГРАБОВАЦ
2151
1,3333
СТУБЛИНЕ
2226
1,6687
МИСЛОЂИН
2365
4,7304
ДРЕН01
2462
79,5628
ГРАБОВАЦ
2567
6,4201
ДРАЖЕВАЦ
2706
0,1110
301
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Укупно
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МЛАДЕНОВИЋ СТЈЕПАН МАРИЈА
ОБРАДОВИЋ ВОЈИСЛАВ РАДОЈКА
ОСНОВНА ШКОЛА "ДРАЖЕВАЦ"
ОСНОВНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
ПРЕДБЕЛЕЖБА ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ УЉАРИЦАК
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ "ИВА28",Д.О.О.
ПРИВРЕДНО ДРУШТЕКТРАНЕ НИКОЛА ВО
ТЕРМОЕЛТЕСЛА Д.О.О.
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О.
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О.
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О.
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О.
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА КОМГРАП
А.Д.КОМГРАП-ИГМ ОБРЕНОВАЦ ДОО-У
СФРЈ - САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ
ТАНАЦКОВИЋ ВИТОМИР МИЛАН
ТРГОВИНСКО ,ПОСАВИНА, ПРЕДУЗЕЋЕ
ВРАНИЧИЋ НАТАЛИЈА СТЕВАНОВИЋ
РАДОВАН
ЗЕМЉОРАДНИЧКА СЛОЂИН ЗАДРУГА МИ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗА ПОЉОП. ЗАДРУГА ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ПКБ ЧУКАРИЦА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЉУБИНИЋ
ДРАЖЕВАЦ
2721
8,1412
ГРАБОВАЦ-ЖАЛБА
2789
12,6807
БАРИЧ
3618
6,1770
УРОВЦИ БОГОЉ. УРОШЕВИЋ-ЦРН 36
ГРАБОВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
СКЕЛА МИЛА МАНИЋА АЛБАНТЕ 5
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 101
БЕОГРАД БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИ
37
0,0512
1,7528
0,5375
1,5700
13,7967
УРОВЦИ
ГРАБОВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
СКЕЛА
РАТАРИ
134
2391
622
1026
266
0,0512
1,7528
0,5375
1,5700
13,7967
1,6915
ЉУБИНИЋ
405
1,6915
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 231
0,6156
УРОВЦИ
357
0,6156
УШЋЕ
410
188,3330
УРОВЦИ
697
0,0440
ДРЕН
895
0,1810
СКЕЛА
1183
7,8925
ГРАБОВАЦ
1508
0,2659
УРОВЦИ
СКЕЛА
ГРАБОВАЦ
ПОЉАНЕ
СКЕЛА
ЈАСЕНАК
СТУБЛИНЕ
468
130
365
543
1024
1149
1699
2,3916
0,4228
0,0187
0,3604
489,0417
2,3184
0,1914
ЗВЕЧКА
1688
0,6276
41,5567
ГРАБОВАЦ
1471
41,5567
ГРАБОВАЦ 410
ОБРЕНОВАЦ
0,1025
0,0741
ГРАБОВАЦ
СТУБЛИНЕ
390
1885
0,1025
0,0741
М.МОШТАНИЦА
2,1750
ЈАСЕНАК01
312
2,1750
2,1750
ЈАСЕНАК01
312
2,1750
БАРИЧ
795
14,1068
ЉУБИНИЋ
75
1,6900
2896,0184
ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА
УРОШЕВИЋА-Ц 44
ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА
УРОШЕВИЋА-Ц 44
БЕОГРАД
БЕОГРАД
ОБРЕНОВАЦ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 10
БЕОГРАД
МИСЛОЂИН
ЖЕЛЕЗНИК СТЕВАНА ФЛПОВИЋА 2/Б
ЉУБИНИЋ 97
188,3330
8,3834
2,3916
492,3534
0,6276
14,1068
1,6900
*Извор података РГЗ
302
Табела 12.
КО
Грабовац
Коришћење без плаћања накнаде
Број поседовног
листа/листа
непокретности
872
872
872
1471
1471
1471
1471
1471
Укупно
*Извор података РГЗ
Назив корисника
Пољопривредно-хемијска школа
Број катастарске
парцеле
Култура
Класа
5185/4
5198
5226/3
5176
5178
5181
5182
5184
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3
3
3
3
3
3
3
3
Површина
(ха)
0,1126
1,4179
0,0970
1,1847
1,5023
0,6881
2,3202
1,0191
8,3419
303
Табела 15.
КО
Барич
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
1
795
1
795
1
795
1
795
1
795
Број
катастарске
парцеле
199/2
200
201/1
201/2
202
Култура и класа
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 1
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
Дубоко
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
717/1
717/2
718
719/1
719/2
719/3
720
721/1
721/2
722
723
724
725
726
727/1
727/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Дољаче
3
1174
1955
Њива 5.класе
Буковик
Укупно 4
Укупно КО
Барич
*Извор података РГЗ
4
1762
2073/1
Њива 5.класе
Укупно 2
Укупно 3
Табела 15.
КО
Вукићевица
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Алуга
Алуга
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,2769
1,7041
0,4046
0,4300
0,6665
3,4821
0,3004
0,3004
0,3851
0,0980
0,2994
0,2994
1,3142
0,3958
0,4000
0,5626
0,9444
1,1810
1,1810
1,4333
0,5663
0,2523
9,9136
0,7741
0,7741
0,1158
0,1158
14,2856
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
5
175
5
175
Број
катастарске
парцеле
56/2
58/1
Култура и класа
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Укупно 5
Доњи крај
Укупно 6
Укупно КО
Вукићевица
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
6
175
885/3
Њива 6.класе
Површина
(ха)
0,0552
0,8063
0,8615
4,0020
4,0020
4,8635
304
Табела 15.
КО
Дрен
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Ритови
Ритови
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
7
764
7
764
Број
катастарске
парцеле
2561/1
2561/2
Култура и класа
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 7
Горњи крај
Горњи крај
8
8
998
998
2583/1
2583/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Луг
Луг
9
9
1123
1123
753/1
753/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Дуго поље
10
1476
836/1
Њива 2.класе
Медведњача
11
1548
647
Њива 4.класе
Дуго поље
Дуго поље
12
12
526
526
764/1
764/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дубрава
Дубрава
13
13
719
719
2696/1
2696/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Медведњача
Медведњача
14
14
755
755
635/1
635/4
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Бусовача
15
980
941
Њива 4.класе
Иверић
Иверић
Иверић
16
16
16
1034
1034
1034
2598/1
2598/2
2598/5
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Пљоштара
17
1073
360/1
Њива 5.класе
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
18
18
18
18
1390
1390
1390
2462
192/1
192/1
192/1
192/13
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
19
19
19
19
1390
1390
1390
1390
211/1
211/1
211/2
211/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Долови
Долови
20
20
2462
2462
115/1
115/3
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Бело поље
21
2462
173
Њива 5.класе
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
22
22
22
22
2462
2462
2462
2462
181/2
181/3
181/4
639
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Медведњача
23
2462
192/9
Њива 4.класе
Медведњача
Медведњача
24
24
2462
2462
192/12
192/12
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Јасење
25
2462
286/1
Њива 4.класе
Јасење
26
2462
300/3
Њива 4.класе
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,1546
0,0341
0,1887
0,1093
0,0141
0,1234
0,6998
0,2898
0,9896
0,4606
0,4606
0,1112
0,1112
0,9387
0,3129
1,2516
0,3243
0,2273
0,5516
0,5897
0,1159
0,7056
0,9285
0,9285
0,1530
0,1812
0,1846
0,5188
0,3481
0,3481
0,2137
3,8496
2,0155
1,5029
7,5817
0,2570
0,3624
0,2850
0,4025
1,3069
0,2465
0,0473
0,2938
0,6620
0,6620
0,2380
0,0373
0,0817
0,5057
0,8627
0,4294
0,4294
0,5400
0,1410
0,6810
0,2965
0,2965
0,4400
0,4400
305
Јасење
27
2462
428/1
Њива 2.класе
Пљоштара
Пљоштара
28
28
2462
2462
563
564
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
Пљоштара
29
2462
583/2
Пљоштара
29
2462
587
Пљоштара
Пљоштара
29
29
2462
2462
589/2
589/10
Њива 5.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пљоштара
Пљоштара
30
30
2462
2462
589/12
589/13
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
Медведњача
31
31
31
31
31
31
31
31
31
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
600/1
600/2
600/3
601/3
1002/1
1003/1
1003/2
1004/3
1004/4
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
Медведњача
32
2462
635/3
Њива 3.класе
Медведњача
33
2462
670/9
Њива 4.класе
Луг
34
2462
719
Њива 5.класе
Луг
35
2462
737
Њива 4.класе
Дуго поље
36
2462
765
Њива 3.класе
Дуго поље
37
2462
830
Њива 3.класе
Дуго поље
Дуго поље
38
38
2462
2462
837/2
838/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Жешљик
Жешљик
39
39
2462
2462
912
913
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Бусовача
40
2462
924/1
Њива 4.класе
Медведњача
Медведњача
41
41
2462
2462
938/1
938/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Јовичића потес
Јовичића потес
42
42
2462
2462
1294/5
1294/11
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
Пљоштара
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
1343/6
1343/7
1343/11
1343/12
1343/14
1343/15
1343/16
1343/19
1343/22
1343/23
1343/24
1343/25
1343/27
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
0,9256
0,9256
0,5407
0,9031
1,4438
0,6764
0,3705
0,9765
0,8394
2,8628
1,9257
3,4316
5,3573
0,3429
0,3385
0,1644
0,4942
0,2311
0,4541
0,1622
0,2630
0,2934
2,7438
0,5808
0,5808
0,6637
0,6637
0,4539
0,4539
0,4434
0,4434
0,2354
0,2354
0,3726
0,3726
0,3317
0,0295
0,3612
0,2146
0,1825
0,3971
0,8780
0,8780
1,0085
0,2560
1,2645
1,2259
0,4196
1,6455
0,0705
0,3405
0,5830
0,4328
0,4949
0,5174
0,3255
0,2987
0,2256
0,9756
0,0110
0,0705
0,0460
4,3920
306
Вучја пољана
Вучја пољана
44
44
2462
2462
1801/2
1801/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дубрава
Дубрава
45
45
2462
2462
1826/1
1827/1
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Ритови
46
2462
2563/1
Њива 4.класе
Иверић
Иверић
47
47
2462
2462
2615
2617
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Иверић
Иверић
48
48
2462
2462
2654/1
2654/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Дубраве
49
2462
2721
Њива 4.класе
Дубрава
50
2462
2736/2
Њива 4.класе
Дубрава
51
2462
2839/3
Њива 4.класе
Дубраве
52
2462
3178
Њива 6.класе
Дубрава
Укупно 53
Укупно КО
Дрен
*Извор података РГЗ
53
2462
3200
Њива 5.класе
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
0,5468
0,0220
0,5688
0,7278
0,7728
1,5006
1,0244
1,0244
0,6061
0,4806
1,0867
1,3795
0,4072
1,7867
1,1474
1,1474
0,2337
0,2337
0,5199
0,5199
0,4946
0,4946
0,4087
0,4087
52,5246
307
Табела 15.
КО
Конатице
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Орнице
Јасеновац
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
54
181
54
327
Број
катастарске
парцеле
736/1
748/2
Култура и класа
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Укупно 54
Језеро
55
327
264/1
Њива 1.класе
Оборак
56
327
675/1
Њива 2.класе
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
57
57
57
57
57
327
327
327
327
327
723/1
723/5
723/6
723/8
723/8
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Оборак
58
327
866/4
Њива 2.класе
Јасеновац
Јасеновац
59
59
327
327
907/1
907/1
Њива 1.класе
Њива 2.класе
Оборак
Оборак
60
60
327
327
1046/1
1046/1
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Оборак
61
327
1110/1
Њива 3.класе
Оборак
Јасеновац
Јасеновац
Јасеновац
Оборак
Оборак
62
62
62
62
62
62
327
327
327
327
327
327
1112/1
1112/2
1112/3
1112/5
1112/6
1112/7
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Оборак
63
327
1142/1
Њива 3.класе
Брекиња
64
327
1324/2
Њива 5.класе
Брекиња
Оборак
Брекиња
65
65
65
327
327
327
1436/1
1437/4
1437/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Оборак
Оборак
Велика бара
66
66
66
327
327
327
1460/1
1460/2
1463/3
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Хајдучица
Хајдучица
Хајдучица
Хајдучица
67
67
67
67
327
327
327
327
1525/1
1525/1
1525/2
1525/2
Њива 1.класе
Њива 3.класе
Њива 1.класе
Њива 3.класе
Хајдучица
68
327
1554/2
Њива 3.класе
Оборак
Оборак
69
69
454
454
1347
1347
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Брекиња
Брекиња
Брекиња
Брекиња
Брекиња
70
70
70
70
70
539
539
539
539
539
1434/1
1434/2
1434/3
1434/4
1434/5
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Оборак
71
999
1467/1
Њива 2.класе
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,7690
0,3205
1,0895
1,4200
1,4200
0,6423
0,6423
0,6026
0,2591
0,4058
0,1450
1,2281
2,6406
0,4243
0,4243
2,2437
1,0950
3,3387
0,3029
0,6460
0,9489
0,5576
0,5576
1,0744
1,1476
0,6405
1,0070
0,1872
0,0447
4,1014
1,6757
1,6757
1,0700
1,0700
1,0659
1,0095
0,4177
2,4931
1,2642
0,0969
0,4670
1,8281
0,4880
0,4620
0,4310
0,5190
1,9000
1,2587
1,2587
4,2938
1,1623
5,4561
0,1795
0,2570
0,1753
0,1485
0,0870
0,8473
0,0995
308
Оборак
71
999
1467/1
Њива 3.класе
Орнице
Орнице
Село
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
Оборак
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
678/7
679/4
679/6
681/2
681/3
681/8
687/4
687/5
688/1
688/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Пештан
Пештан
73
73
1186
1186
870
870
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Оборак
Укупно 74
Укупно КО
Конатице
*Извор података РГЗ
74
1243
865/1
Њива 2.класе
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Табела 15.
КО
Кртинска
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Прово
38,1963
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
75
438
Број
катастарске
парцеле
1531
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 75
Село
76
438
1638
Њива 2.класе
Локве
Локве
77
77
438
438
1828/1
1828/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Укупно 76
Укупно 77
Укупно КО
Кртинска
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Љубинић
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Вишњик
Вишњик
0,2981
0,3976
0,1451
0,1328
0,2675
1,0922
0,1267
0,0515
0,7457
0,8468
0,9159
0,3504
4,6746
0,3100
0,4700
0,7800
0,6518
0,6518
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,2828
0,2828
0,1011
0,1011
0,6800
0,2027
0,8827
1,2666
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
78
75
78
75
Број
катастарске
парцеле
1037/2
1037/2
Култура и класа
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Укупно 78
Дубраве
Дубраве
Дубраве
Дубраве
Дубраве
Дубраве
79
79
79
79
79
79
231
231
231
231
231
231
245/1
245/2
245/2
246
246
249
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Дубраве
Укупно 80
Укупно КО
Љубинић
*Извор података РГЗ
80
477
123
Њива 6.класе
Укупно 79
Површина
(ха)
0,0114
0,1822
0,1936
0,9876
0,0296
0,0169
0,2815
0,7465
0,9455
3,0076
1,2959
1,2959
4,4971
309
Табела 15.
КО
Орашац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Доњи крај
Речица
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
81
215
250/1
Њива 4.класе
Шеварски крај
82
296
2240/1
Њива 4.класе
Дубраве Лисник
83
392
1725
Њива 6.класе
Дубраве Лисник
Укупно 84
Укупно КО
Орашац
*Извор података РГЗ
84
419
1726
Њива 6.класе
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Табела 15.
КО
Пироман
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Сечине
Сечине
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,5603
0,5603
0,7350
0,7350
0,1701
0,1701
0,1701
0,1701
1,6355
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
85
219
85
219
Број
катастарске
парцеле
2053/1
2053/2
Култура и класа
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Укупно 85
Грмићи
86
671
31
Њива 2.класе
Грмићи
87
671
144/3
Њива 4.класе
Вареш
88
671
536
Пашњак 2.класе
Луг
Луг
Луг
Луг
Луг
89
89
89
89
89
671
671
671
671
671
604/3
604/4
604/6
604/8
604/9
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Грмићи
90
671
1014
Ливада 3.класе
Сечина
Сечина
91
91
156
156
2296
2298
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно КО
Пироман
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,0955
0,2859
0,3814
15,4756
15,4756
0,0300
0,0300
0,2367
0,2367
0,0398
0,0083
0,2104
0,0102
0,0870
0,3557
0,0300
0,0300
0,0670
0,0420
0,1090
16,6184
310
Табела 15.
КО
Пољане
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Кључ
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
92
150
Број
катастарске
парцеле
249
Култура и класа
Њива 2.класе
Укупно 92
Бусињска бара
93
152
566/1
Њива 3.класе
Кањица кључ
94
152
749
Њива 1.класе
Укмановица
95
152
763
Њива 2.класе
Бусињска бара
96
152
796/3
Њива 3.класе
Думача
97
152
878/3
Њива 1.класе
Кључ
98
152
896/3
Њива 1.класе
Кључ
99
152
896/7
Њива 1.класе
Обарак
Обарак
100
100
152
152
902/1
902/4
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Пештан
Пештан
Пештан
101
101
101
152
152
152
917/1
917/2
919
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Обарак
102
152
925/10
Њива 1.класе
Пештан
Пештан
Пештан
103
103
103
152
152
152
954
958/2
958/4
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Укмановица
104
288
772/1
Њива 2.класе
Обарак
105
307
925/2
Њива 1.класе
Бусињска бара
106
309
796/7
Њива 1.класе
Коритна бара
Коритна бара
107
107
525
525
399
399
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Бусињска бара
108
525
566/2
Њива 3.класе
Пештан
Обарак
Обарак
109
109
109
525
525
525
619/1
620/9
915/16
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Кључ
Кључ
110
110
543
543
330
331
Пашњак 1.класе
Пашњак 1.класе
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно КО
Пољане
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,6937
0,6937
0,9901
0,9901
0,8612
0,8612
2,0802
2,0802
2,2974
2,2974
0,9316
0,9316
0,5570
0,5570
0,2474
0,2474
1,3200
0,6800
2,0000
0,4900
0,3612
1,0488
1,9000
0,4628
0,4628
0,9993
1,1940
0,3805
2,5738
0,1864
0,1864
0,2477
0,2477
0,0228
0,0228
1,4780
1,4100
2,8880
0,6046
0,6046
2,5421
0,0431
0,2080
2,7932
0,2683
0,0921
0,3604
22,6983
311
Табела 15.
КО
Ратари
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Засека
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
111
272
Број
катастарске
парцеле
1020/1
Култура и класа
Њива 4.класе
Укупно 111
Укупно КО
Ратари
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Скела
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Циглана
КО
Трстеница
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Дубрава
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
112
1026
Број
катастарске
парцеле
2235
Култура и класа
Њива 4.класе
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,1097
0,1097
Површина
(ха)
1,5700
1,5700
1,5700
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
113
268
Број
катастарске
парцеле
80
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 113
Дубрава
114
268
325/3
Њива 5.класе
Дубрава
Дубрава
Дубрава
115
115
115
268
268
268
462/1
462/2
462/3
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Дубрава
Дубрава
116
116
268
268
469
470/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Дубрава
117
268
547
Њива 5.класе
Царевац
Царевац
118
118
268
268
1926
1927
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно КО
Трстеница
*Извор података РГЗ
Боја
0,1097
Укупно 112
Укупно КО
Скела
*Извор података РГЗ
Табела 15.
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,6053
0,6053
0,0438
0,0438
0,5992
1,2243
0,9544
2,7779
0,3440
0,0355
0,3795
0,3547
0,3547
0,0640
0,4631
0,5271
4,6883
312
Табела 15.
КО
Ушће
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Бела бара
Бела бара
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
119
314
119
314
Број
катастарске
парцеле
2316/1
2316/2
Пашњак 2.класе
Њива 5.класе
Култура и класа
Укупно 119
120
321
309/2
Њива 3.класе
Грац
121
321
323/1
Ливада 3.класе
Грац
122
321
381/1
Њива 4.класе
Грац
123
321
406/1
Њива 5.класе
Грац
Грац
Грац
124
124
124
321
321
321
445/1
445/1
445/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Бела бара
Бела бара
125
125
321
321
515/1
516/1
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
Чапљара
126
321
735/2
Њива 5.класе
Чапљара
127
321
763/1
Њива 6.класе
Чапљара
Чапљара
128
128
321
321
907/1
908/3
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Чапљара
Чапљара
129
129
321
321
931/3
932
Њива 5.класе
Бара
130
321
973/1
Ливада 3.класе
0,2305
130
321
974
Ливада 3.класе
0,4900
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Укупно 129
Источни савски
потес
Источни савски
потес
Укупно 130
Боја
Напомена
0,2713
0,4641
0,7354
0,3372
0,3372
0,6928
0,6928
0,8767
0,8767
1,6931
1,6931
0,1120
0,2674
0,0810
0,4604
0,7088
0,3159
1,0247
0,3490
0,3490
0,3953
0,3953
0,1121
0,0432
0,1553
0,3573
0,0185
0,3758
Грац
Укупно 120
0,7205
Западни савски
потес
131
321
1000/42
Воћњак 1.класе
Западни савски
потес
132
321
1191
Бара
Јасик
133
321
1604/1
Њива 5.класе
Бела бара
Бела бара
134
134
321
321
1842/1
1842/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Медведњача
Медведњача
135
135
321
321
2136/1
2136/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Медведњача
Медведњача
136
136
321
321
2176/5
2176/5
Њива 3.класе
Њива 6.класе
Бело поље
Бело поље
137
137
321
321
2305/1
2305/1
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Бела бара
Бела бара
138
138
321
321
2317/4
2317/4
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Бела бара
139
321
2317/8
Пашњак 2.класе
Грац
140
321
2345/1
Ливада 4.класе
Укупно 131
2,1445
2,1445
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Површина
(ха)
0,0370
0,0370
0,2603
0,2603
0,3220
0,1270
0,4490
0,6373
0,3926
1,0299
0,2643
0,0611
0,3254
1,8208
0,2400
2,0608
0,7188
0,2115
0,9303
0,1549
0,1549
0,3381
0,3381
313
Бела бара
141
321
2394/5
Њива 6.класе
Бело поље
142
321
2411
Њива 4.класе
Медведњача
Медведњача
143
143
321
321
2513/1
2513/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Медведњача
144
321
2577
Њива 5.класе
Дуго поље
Дуго поље
Дуго поље
145
145
145
321
321
321
2648/1
2648/1
2649/2
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Дуго поље
146
321
2649/4
Њива 5.класе
Дуго поље
147
321
2653/1
Њива 5.класе
Дуго поље
Бело поље
Дуго поље
148
148
148
321
321
321
2670/1
2672/1
2674/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Јасик
Јасик
Јасик
149
149
149
321
321
321
2748/1
2748/2
2748/6
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Орнице
Орнице
150
150
321
321
2840/3
2840/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Вукодраж
151
321
2866
Њива 4.класе
Орнице
Орнице
152
152
321
321
2991/2
2991/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Орнице
Орнице
153
153
321
321
3037/4
3037/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дуго поље
154
321
3054
Њива 3.класе
Орнице
Дуго поље
Дуго поље
155
155
155
321
321
321
3058
3062
3067
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дуго поље
Дуго поље
156
156
321
321
3069/4
3074
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дуго поље
Орнице
157
157
321
321
3096
3097
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Дуго поље
158
321
3100/2
Њива 3.класе
Орнице
159
321
3109
Њива 3.класе
Граник
160
410
182/1
Њива 5.класе
Граник
161
410
189/2
Њива 4.класе
Грац
162
410
336/1
Њива 3.класе
Ушћанске ливаде
Ушћанске ливаде
163
163
473
473
1859/1
1859/4
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Дуго поље
164
652
3134
Њива 3.класе
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
0,1532
0,1532
0,7441
0,7441
0,7910
0,2691
1,0601
0,2467
0,2467
0,7270
0,6928
1,3920
2,8118
0,2989
0,2989
1,3387
1,3387
0,1843
0,2568
2,4149
2,8560
2,3460
0,2696
0,9072
3,5228
0,6552
1,0650
1,7202
0,9338
0,9338
0,7446
0,0510
0,7956
0,4599
0,2007
0,6606
0,5124
0,5124
0,3038
0,5116
0,4523
1,2677
0,9649
0,4197
1,3846
0,9501
0,6354
1,5855
0,5518
0,5518
1,0946
1,0946
0,0982
0,0982
0,1846
0,1846
0,2825
0,2825
0,0038
0,0130
0,0168
1,9532
1,9532
314
Медведњача
Медведњача
165
165
688
689
2576
2578
Медведњача
165
690
2579
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 165
Укупно КО
Ушће
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Јасенак
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Луг
Луг
КО
Велико поље
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Колубара
Колубара
42,5138
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
166
1149
166
1149
Број
катастарске
парцеле
459/1
459/2
Култура и класа
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,3040
0,2756
0,5796
0,5796
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
167
242
167
242
Број
катастарске
парцеле
3862
3863/1
Пашњак 2.класе
Њива 4.класе
2036
Њива 4.класе
Култура и класа
Укупно 167
Барице
Укупно 168
Укупно КО
Велико поље
*Извор података РГЗ
0,3995
0,8930
Укупно 166
Укупно КО
Јасенак
*Извор података РГЗ
Табела 15.
0,3129
0,1806
168
2050
Површина
(ха)
0,0806
1,1027
1,1833
0,1810
0,1810
1,3643
315
Табела 15.
КО
Грабовац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Црна бара
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
169
365
Број
катастарске
парцеле
5733
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 169
Дубрава
170
821
6439
Њива 4.класе
Велика бара
Велика бара
Велика бара
171
171
171
872
872
872
330/1
331
332/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Велика бара
172
872
342/1
Њива 3.класе
Пурина ива
173
872
361/3
Њива 3.класе
Велика бара
Велика бара
Велика бара
174
174
174
872
872
872
364/1
365/1
366
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Велика бара
175
872
533/2
Њива 3.класе
Велика бара
176
872
540/4
Њива 3.класе
Велика греда
Велика греда
177
177
872
872
641/4
641/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Велика греда
178
872
642/4
Њива 2.класе
Велика греда
179
872
645/2
Њива 2.класе
Мала греда
180
872
661/1
Пашњак 1.класе
Луг
Луг
181
181
872
872
1711/2
1712/2
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
Црна бара
Црна бара
182
182
872
872
2379/2
2380/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Крива бара
183
872
2579/12
Њива 3.класе
Алановица
Алановица
184
184
872
872
2617
2619/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
греда
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
3721/4
3721/6
3721/7
3724/1
3724/2
3724/4
3724/5
3721/14
3721/15
3721/17
3726/1
3726/2
3726/3
3727/1
3727/3
3727/4
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Велика греда
Велика греда
Велика греда
186
186
186
872
872
872
3721/10
3721/11
3726/6
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
Укупно 175
Укупно 176
Укупно 177
Укупно 178
Укупно 179
Укупно 180
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Велика
Укупно 185
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,0187
0,0187
0,0496
0,0496
0,1277
0,1372
0,1546
0,4195
0,9599
0,9599
0,2587
0,2587
0,2020
0,1815
0,1764
0,5599
0,3955
0,3955
1,8011
1,8011
1,0728
0,7752
1,8480
0,2216
0,2216
0,3150
0,3150
0,0583
0,0583
0,0548
0,0521
0,1069
0,5101
0,5491
1,0592
0,1843
0,1843
0,9963
1,5077
2,5040
0,1086
0,0359
0,0809
0,4065
0,1784
0,0401
0,0897
0,0683
0,0325
0,1066
0,0238
0,0281
0,0587
0,1336
0,0171
0,0353
1,4441
0,4256
0,2057
0,3022
316
Велика греда
Велика греда
Велика греда
186
186
186
872
872
872
3726/7
3727/7
3727/8
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Велика греда
187
872
3722
Њива 2.класе
Велика греда
188
872
4009
Њива 3.класе
Радојеве Њиве
Радојеве Њиве
189
189
872
872
4258/1
4260/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Јасиково поље
190
872
5005/2
Њива 3.класе
Црна бара
191
872
5782
Ливада 3.класе
Црна бара
192
872
6206/5
Њива 3.класе
Дубрава
Дубрава
193
193
872
872
6463
6659/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Дубрава Ретке
границе
194
872
6637/4
Њива 5.класе
Забран
Забран
Поткрес
195
195
195
872
872
872
6795/1
6795/5
6800/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Забран
196
872
6795/19
Њива 3.класе
Дубрава
Дубрава
197
197
872
872
6879/2
6879/3
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Црна бара
198
976
6053
Њива 4.класе
Дубрава
199
1104
6626
Њива 5.класе
Дубрава
Дубрава
200
200
1886
1886
6407/1
6407/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Дубрава
Дубрава
201
201
1897
1897
6541/1
6541/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Велика греда
202
2151
4011/1
Њива 3.класе
Велика бара
Велика бара
203
203
2391
2391
4065/1
4070/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 186
Укупно 187
Укупно 188
Укупно 189
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
Укупно КО
Грабовац
*Извор података РГЗ
0,1385
0,1134
0,0546
1,2400
0,4703
0,4703
0,9356
0,9356
0,1846
0,2416
0,4262
0,3097
0,3097
0,3554
0,3554
0,1899
0,1899
0,1838
0,3903
0,5741
0,5058
0,5058
41,0525
2,9021
0,2652
44,2198
0,1623
0,1623
0,2939
0,6676
0,9615
0,3609
0,3609
0,3593
0,3593
0,0247
0,0796
0,1043
0,1007
0,0083
0,1090
0,4105
0,4105
1,4122
0,3406
1,7528
65,6517
317
Табела 15.
КО
Стублине
Адреса парцеле
Улица или потес и
кућни број
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
Матиница
Матиница
204
204
624
624
3360
3361
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Вукова бара
205
655
34/2
Њива 1.класе
Вукова бара
Вукова бара
206
206
655
655
34/4
34/7
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Вукова бара
207
655
49
Ливада 2.класе
Церик
208
655
193/3
Њива 1.класе
Церик
209
655
193/10
Њива 1.класе
Ново Село
210
655
282/1
Њива 1.класе
Ново Село
211
655
282/32
Њива 1.класе
Ново Село
Ново Село
212
212
655
655
282/36
282/36
Њива 1.класе
Њива 2.класе
Обрадовића крај
Обрадовића крај
213
213
655
655
676/1
676/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Дубрава
Дубрава
Дубрава
214
214
214
655
655
655
682/2
682/3
682/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Потеш
215
655
1393/2
Њива 2.класе
Потеш
Потеш
216
216
655
655
1393/19
1393/19
Њива 1.класе
Њива 2.класе
Шарена чесма
217
655
1432/1
Ливада 2.класе
Шарена чесма
218
655
1472
Њива 2.класе
Шарена чесма
219
655
1480/1
Њива 2.класе
Дубрава
220
655
2214/1
Њива 6.класе
Дубрава
221
655
2226/2
Њива 5.класе
Јасиковача
Јасиковача
222
222
655
655
2261
2262
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Дубрава
223
655
2472
Њива 2.класе
Абдуловача
224
655
3111
Ливада 2.класе
Усек
225
655
3206/12
Њива 1.класе
Усек
Усек
226
226
655
655
3206/22
3206/22
Њива 1.класе
Њива 2.класе
Шарена чесма
Шарена чесма
Шарена чесма
227
227
227
1041
1041
1041
1591/1
1591/2
1591/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Укупно 212
Укупно 213
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Укупно КО
Стублине
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,1329
0,0810
0,2139
0,1114
0,1114
0,4158
0,4430
0,8588
0,1315
0,1315
1,1217
1,1217
0,8226
0,8226
8,0426
8,0426
0,3121
0,3121
1,1684
0,0941
1,2625
0,5863
0,6604
1,2467
0,4862
0,4747
0,5110
1,4719
0,7083
0,7083
0,1623
0,0081
0,1704
0,1392
0,1392
1,2649
1,2649
2,4285
2,4285
0,5124
0,5124
0,4605
0,4605
0,2277
0,0812
0,3089
0,0396
0,0396
0,5090
0,5090
0,2088
0,2088
0,0771
0,1311
0,2082
0,1035
0,1495
0,1513
0,4043
22,9587
318
Табела 15.
КО
Дражевац
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Аниште
Аниште
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
228
622
228
622
Број
катастарске
парцеле
911/1
911/3
Култура и класа
Воћњак 1.класе
Њива 3.класе
Укупно 228
Јовановац
229
2721
215/1
Њива 6.класе
Ивојевац
Село
Село
230
230
230
2721
2721
2721
599/3
604/1
604/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Колубара
Колубара
Колубара
231
231
231
2721
2721
2721
627/2
627/8
627/15
Њива 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Колубара
Колубара
Колубара
Колубара
232
232
232
232
2721
2721
2721
2721
627/4
627/5
627/14
627/19
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Луг
Луг
233
233
2772
2772
2007/1
2007/1
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Укупно 229
Укупно 230
Укупно 231
Укупно 232
Укупно 233
Укупно КО
Дражевац
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Мала
Моштаница
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Преки луг
КО
Забрежје
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Крушке
Укупно 235
Укупно КО
Забрежје
*Извор података РГЗ
Боја
Напомена
Боја
Напомена
Боја
Напомена
0,4215
0,1160
0,5375
1,3890
1,3890
0,1880
0,3439
0,3120
0,8439
0,1150
1,2779
0,1000
1,4929
0,2806
0,8020
0,4693
0,1802
1,7321
0,5860
0,5000
1,0860
7,0814
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
234
266
Број
катастарске
парцеле
748/2
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 234
Укупно КО
Мала Моштаница
*Извор података РГЗ
Табела 15.
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,0760
0,0760
0,0760
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
235
702
Број
катастарске
парцеле
406
Култура и класа
Њива 1.класе
Површина
(ха)
0,5942
0,5942
0,5942
319
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
БАЉЕВАЦ
БАРИЧ
БРГУЛИЦЕ
БРОВИЋ
ВУКИЋЕВИЦА
ДРЕН
ЗВЕЧКА
КОНАТИЦЕ
КРТИНСКА
ЉУБИНИЋ
ОБРЕНОВАЦ
ОРАШАЦ
ПИРОМАН
ПОЉАНЕ
РАТАРИ
РВАТИ
СКЕЛА
ТРСТЕНИЦА
УРОВЦИ
УШЋЕ
ЈАСЕНАК
БЕЛО ПОЉЕ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ГРАБОВАЦ
СТУБЛИНЕ
ДРАЖЕВАЦ
МАЛА МОШТАНИЦА
МИСЛОЂИН
ЗАБРЕЖЈЕ
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
0,0000
22,7454
1,5644
17,3903
22,5418
215,9315
0,7761
107,8338
674,7544
87,7941
0,0000
55,3399
72,2714
44,5446
99,3964
0,0000
502,7192
17,9930
9,0021
527,3524
13,1372
0,0000
1,3706
287,7710
39,3776
10,7776
18,8796
25,7943
3,5578
2880,6165
Издато у закуп
по програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано за
закуп у
2012. (ха)
335,5810
1164,5554
0,0000
14,2856
0,0000
0,0000
4,8635
52,5246
0,0000
38,1963
1,2666
4,4971
0,0000
1,6355
16,6184
22,6983
0,1097
0,0000
1,5700
4,6883
0,0000
42,5138
0,5796
0,0000
1,3643
65,6517
22,9587
7,0814
0,0760
0,0000
0,5942
303,7736
0,0000
0,0000
8,3419
0,0000
0,0000
16,1627
2010.-2013.
30,2069
2010.-2013.
40,9994
2010.-2013.
65,1628
2011.-2014.
40,9747
629,9775
45,3541
2011.-2014.
2011.-2014.
2011.-2014.
28,5929
13,8495
37,7589
2011.-2014.
2011.-2014.
2011.-2014.
52,7948
5,1959
2011.-2014.
2011.-2014.
112,3120
2010.-2015.
46,6883
2011.-2014.
94,9255
2010.-2013.
8,2909
2010.-2013.
39,0853
145,8783
0,9737
2011.-2014.
2011.-2014.
2011.-2014.
22,6494
10,0342
2010.-2013.
2010.-2015.
12,2687
2011.-2014.
122,3462
0,0000
2010.-2015.
1164,5554
2011.-2014.
0,0000
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,1158
9,9136
3,5714
0,8615
0,1112
4,0020
7,5817
2,4318
1,1175
0,3976
0,1011
0,1936
5,4561
0,8827
3,0076
1,8189
0,4222
1,4990
0,1701
0,0300
0,0228
0,1097
0,7350
15,4756
2,8880
0,1097
0,4089
2,3741
1,1946
0,1097
1,5700
0,0438
1,5700
2,7779
1,5700
0,7814
0,0168
0,5796
3,5228
0,5796
0,9045
0,5796
0,1810
0,0187
0,0396
0,5375
0,0760
1,1833
44,2198
8,0426
1,7321
0,0760
0,6822
1,8758
0,9566
1,1802
0,0760
0,5942
0,5942
0,5942
1,2927
Број
надметања
0
4
0
0
2
47
0
21
3
3
0
4
7
19
1
0
1
6
0
47
1
0
2
35
24
6
1
0
1
235
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
Код КО Мислођин је већа површина планираног пољопривредног земљишта у државној својини за давање у закуп, због разлике у подацима добијених од РГЗ-а 2009. ,
2010. и 2011. године за катастарске парцеле 1360/1 и 1365 укупне површине 1,7746 хектара. Код КО Орашац је већа површина планираног пољопривредног земљишта у
државној својини за давање у закуп, због разлике у подацима добијених од РГЗ-а 2009., 2010. и 2011. године за катастарску парцелу 822/1 површине 0,9190 хектара. За
320
ГО Обреновац збир тих површина укупно износи 2,6936 хектара. Код КО Мала Моштаница катастарска парцела број 73/1 била је површине 22,6494 хектара, а по
подацима РГЗ-а 2011. године површина те парцеле износи 17,1271 хектара, што је мање за 5,5223 хектара. Код КО Велико поље површине дате у закуп по Програму
2010. године у износу од 94,9255 хектара нема у подацима добијеним од РГЗ-а 2011. године. Код КО Стублине катастарска парцела број 3206/2 према подацима РГЗ-а
добијеним 2010. године била је површине 1,8935 хектара, а према подацима добијеним 2011. године њена површина је 1,8915 хектара, а катастарска парцела број 3213/1
према подацима 2010. године била је површине 6,3974 хектара а према подацима добијеним 2011. године њена површина је 6,4093 хектара. Површина дата у закуп по
основу узгоја животиња мања је за површину у укупном износу од 39,4020 хектара, јер по подацима добијеним од РГЗ-а 2011. године за КО Велико поље нема
катастарских парцела укупне површине 39,0853 хектара, а разлика у површинама катастарских парцела у КО Грабовац и КО Стублине износи 0,3167 хектара мање од
података добијених 2010. године. Све горе наведене разлике у подацима чине укупно 142,5335 хектара.
321
Табела 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
Правно и фактичко стање се
разликују. На терену није
пољопривредно земљиште
ГО Обреновац, ЈВП
«Србијаводе», ЈП
«Србијашуме», Савезно
Министарство за Одбрану,
СРЈ, ПД «ТЕНТ», АД
«Драган Марковић»,
земљорадничке задруге,
ЈП за Изградњу, Месне
заједнице, ЈП ЕПСКолубара Лазаревац ...
Ко
Барич, Бргулице, Бровић,
Велико Поље,
Вукићевица, Грабовац,
Дражевац, Дрен, Звечка,
Конатице, Кртинска,
Љубинић, Мала
Моштаница, Мислођин,
Орашац, Пироман,
Пољане, Ратари, Скела,
Стублине, Трстеница,
Уровци, Ушће и Јасенак.
Коментар
Записник Републичког
пољопривредног инспектора
од 04.04.2012. године.
Записници радне групе од
23.12.2009. године и
15.07.2010. године.
Укупно за ГО Обреновац
Површина (ха)
1210,8981
1210,8981
Контрола из табеле 16
1068,3646
Разлика у подацима РГЗ-а
142,5335
322
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
228
Од 5 до 25
6
Од 25 до 50
1
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
235
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
323
ГРАДСКА ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
324
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Катастарска
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
1
БОРЧА
974,1906
7,2029
1,3890
0,0000
0,0000
982,7825
0,0000
2
СЛАНЦИ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3
БЕСНИ ФОК
4233,2584
0,0000
5,9279
0,0000
0,0000
4239,1863
2,9847
4
ЛЕПУШНИЦА
2243,4492
0,0000
3,3498
0,0000
0,0000
2246,7990
0,0000
5
ОВЧА
1976,1387
0,0978
28,9897
13,0906
38,3753
2056,6921
218,5244
6
КОВИЛОВО
7735,6602
1,3462
1,0832
0,0000
0,0000
7738,0896
114,4832
7
КРЊАЧА
3,3284
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,3284
0,0000
КОМАРЕВА
8
3732,8988
47,3652
35,8280
0,0000
837,1064
4653,1984
471,8583
ХУМКА
9
ПАЛИЛУЛА
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
ВЕЛИКО
10
651,4044
166,8176
95,8967
39,4606
65,5944
1019,1737
45,3999
СЕЛО
11
ВИШЊИЦА
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
21550,3287 222,8297
172,4643
52,5512
941,0761
22939,2500 853,2505
*Извор података РГЗ
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
8
9
Укупно
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6917
0,0000
0,0000
2,8214
0,0000
167,3214
96,4502
48,5139
0,0777
0,0391
10
(6+7+8+9)
985,6039
0,0000
4409,4924
2343,2492
2324,4221
7852,6505
3,3675
10,4255
1,4613
5136,9435
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,2383
1066,8119
0,0000
11,1172
0,0000
318,9233
0,0000
24122,5410
325
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик својине
Њиве
1
БОРЧА
1
СЛАНЦИ
2
БЕСНИ ФОК
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
6
2
3
4
5
(1+2+3+4+5)
Пашњаци
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
7
8
9
10
(6+7+8+9)
809,9973
7,2029
1,3890
0,0000
0,0000
818,5892
0,0000
0,0000
2,8214
821,4106
179,5871
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
179,5871
0,0000
0,0000
0,0000
179,5871
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6923
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6923
0,0000
0,0000
0,0000
0,6923
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0442
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0442
0,0000
0,0000
0,0000
2,0442
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
728,5414
0,0000
5,3775
0,0000
0,0000
733,9189
0,0000
0,0000
6,1346
740,0535
2400,2700
0,0000
0,1330
0,0000
0,0000
2400,4030
2,9847
0,0000
159,6031
2562,9908
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1104,4470
0,0000
0,4174
0,0000
0,0000
1104,8644
0,0000
1,5949
0,0000
1106,4593
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
326
ЛЕПУШНИЦА
4
ОВЧА
5
КОВИЛОВО
6
КРЊАЧА
7
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
756,8103
0,0000
3,3498
0,0000
0,0000
760,1601
0,0000
0,0000
0,3799
760,5400
790,1282
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
790,1282
0,0000
0,0000
96,0703
886,1985
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
695,9519
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
695,9519
0,0000
0,0000
0,0000
695,9519
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5588
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5588
0,0000
0,0000
0,0000
0,5588
1446,8229
0,0978
27,3210
12,9100
2,2035
1489,3552
13,7764
0,4444
3,4270
1507,0030
511,7721
0,0000
1,9048
0,1806
36,1718
550,0293
211,1262
0,0333
45,2225
806,4113
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
41,8609
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
41,8609
0,0443
0,0000
0,2140
42,1192
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,3915
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,3915
0,0000
0,0000
0,0000
5,3915
131,4962
0,0000
0,6706
0,0000
0,0000
132,1668
0,0000
0,0000
0,0454
132,2122
7364,4074
0,0000
0,4126
0,0000
0,0000
7364,8200
113,1719
0,0000
0,0323
7478,0242
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
276,2663
1,3462
0,0000
0,0000
0,0000
277,6125
1,3113
0,0000
0,0000
278,9238
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,3284
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,3284
0,0000
0,0000
0,0391
3,3675
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
327
КОМАРЕВА
ХУМКА
8
ПАЛИЛУЛА
9
ВЕЛИКО
СЕЛО
10
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
11,6133
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
11,6133
0,0000
0,0000
0,0000
11,6133
3721,2855
47,3652
35,8280
0,0000
837,1064
4641,5851
471,8583
10,4255
1,4613
5125,3302
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
577,8527
157,4547
8,3137
38,6213
60,1025
842,3449
19,9419
0,0000
1,6634
863,9502
70,8500
9,1551
87,5830
0,8393
5,6205
174,0479
24,7818
0,0000
0,5815
199,4112
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
328
ВИШЊИЦА
11
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
10,3110
0,4946
0,0000
0,0000
0,0000
10,8056
0,6762
0,0000
0,0000
11,4818
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ
329
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
2473,2837
5742,5000
8346,2213
3515,0787
1365,8561
Вртови
24,3575
70,8941
114,9544
12,6237
0,0000
Воћњаци
37,3544
43,1193
66,8422
25,1484
0,0000
Виногради
4,9616
32,1710
15,3003
0,1183
0,0000
Ливаде
0,1471
320,4434
517,5532
77,1745
23,7481
Пашњаци
143,4901
331,2084
263,3439
87,7551
6,0565
Трстици-мочваре
5,3810
5,0445
0,6917
0,0000
0,0000
Укупно
2688,9754
6545,3807
9324,9070
3717,8987
1395,6607
*Извор података РГЗ
VI
121,6351
0,0000
0,0000
0,0000
2,0099
18,1134
0,0000
141,7584
VII
4,5211
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,2831
0,0000
7,8042
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
330
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
У ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке мелиорације у
ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске мелиорације
Биолошке мелиорације
Мелиорације ливада и
Остало у ха
у ха
у ха
пашњака у ха
Укупно у ха
0,0000
331
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
Адреса корисника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ЖИВАНОВИЋ ДАМЈАН ДОЈНА
АКСЕНТИЈЕВИЋ РАДОВАН РАДМИЛА
АНДРИЈЕВСКИ РАФАЈЛО БЕВЦЕН
БАНЧ РОМАН КРИСТИНА
БОЉАНЦУ ЂОРЂЕ МАРИЦА
БРАЂАН АНА ВАСА
БРАЂАН ДАМЈАН ТРАЈАН
БРАЂАН ЈОНЕЛ
БРАЂАН КУЗМАН
БРАЂАН ПЕТАР
БУРСА ВАЛЕРИЈЕ ТРАЈАН
БУРЧА ЈОН СТЕЛУЦА
ЦВЕЈИЋ ДИМИТРИЈЕ ДРАГУТИН
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО
ДРАЖИЋ МИОДРАГ ЉИЉАНА
ДРАГОЈ ГЕОРГЕ СТЕЛУЦА
ДРАГОЈ РОМАН ЛАЗАР
ДУНАВСКО-ТАМИШКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
19
20
21
22
23
ГАЈИЋ МИЛАНКА
ГАЈИЋ СТЕВАН ДРАГАН
ГАЈИЋ СТЕВАН РАДИВОЈЕ
ГАВАНСКИ МИЛИЦА
ГАВАНСКИ СИМА ЈОВАН
24
ГРАД БЕОГРАД
ЗАВЛАКА
СЛАНЦИ НАРОДНИХ ХЕРОЈА 15
КАЧАРЕВО КОСОВСКА 12
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 76
ОВЧА 1.МАЈА 96
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 74
ОВЧА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 5
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 105
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 14
ВЕЛИКО СЕЛО
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8
КРЊАЧА
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 108
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 108
ПАНЧЕВО
ПАНЧЕВО СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА
11
ВИШЊИЦА РАМАДАНСКА 18
ВИШЊИЦА РАМАДАНСКА 18
ОВЧА
ОВЧА
БЕОГРАД ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋ
2
25
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД ТАКОВСКА 12
Површина
земљишта коју
користи (ха)
1,3165
0,3303
0,2441
0,3169
0,4876
1,4104
0,4261
1,4104
1,4104
1,4104
0,0340
1,4084
3,7960
0,8879
3,3675
0,6463
0,6463
0,0068
3,9812
0,5662
0,5490
0,3385
0,3385
261,3231
349,1280
Катастарска општина
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
КРЊАЧА01
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
Поседовни лист или
лист непокретности
2087
712
1414
1776
1254
585
1775
585
585
585
1702
167
1009
500
1569
107
107
3
807
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
694
2318
1983
1983
КОВИЛОВО
ВЕЛИКО СЕЛО
ЛЕПУШНИЦА
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ОВЧА
КОВИЛОВО
ЛЕПУШНИЦА
ОВЧА
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ОВЧА
БОРЧА01
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
189
193
647
2299
82
145
190
519
650
927
947
1001
1723
1742
2015
2122
2263
2291
89
Површина
на листу
1,3165
0,3303
0,2441
0,3169
0,4876
1,4104
0,4261
1,4104
1,4104
1,4104
0,0340
1,4084
3,7960
0,8879
3,3675
0,6463
0,6463
0,0068
3,9812
0,5662
0,5490
0,3385
0,3385
26,0272
0,7128
72,9906
154,1144
7,4781
271,7617
0,1728
10,8436
1,7097
1,6186
0,4047
2,6409
41,6344
0,7081
0,9250
0,2980
11,8381
1,2963
1,3541
332
26
27
28
29
30
31
32
ИДВОРИЈАН ЈОЦА КУЗМАН
ИЛИЋ ВЛАДИМИР ЉУБОМИР
ЈАКОВЉЕВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ЈАКОВЉЕВИЋ ВОЈИСЛАВ ВЕРИЦА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАШУМЕ"
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО "БЕОГРАД"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ОВЧА БЕОГРАДСКА 1
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 57
БЕОГРАД ЉЕРМОНТОВА 22
ВЕЛИКО СЕЛО ТЕСЛИНА 26/1
0,1580
0,4507
0,0671
0,0653
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
42,7305
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
17,4846
БЕОГРАД БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 2
10,5302
34
35
36
37
38
39
40
41
42
МАРКОВИЋ МИОДРАГ
МЕНДРЕУ ЖАРКО ЈОЊЕЛ
МЕНДРЕУ КУЗМАН РОМАН
МЕНДРЕУ МАТЕЈА ТУЈКА
МЕНДРЕУ СОФИЈА
МИЛОЈКОВИЋ СВЕТОЗАР ПЕТАР
МИЛОШЕВ ИВИЦА
МИЛЧИЋ КОСТА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
НОВИ БЕОГРАД ТРЕЋИ БУЛЕВАР
104
НОВИ БЕОГРАД ТРЕЋИ БУЛЕВАР
104
ОВЧА МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 40
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 92
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 22
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 111
КРЊАЧА ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 104
СЕФКЕРИН ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 138
НОВИ БЕОГРАД Г.ГЕОРГИ ДЕЖА 1
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
43
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
33
44
45
46
47
48
49
МАРКОВИЋ МИЛИЦА
50
51
МИЉКОВИЋ МАРИЈА
МИЉКОВИЋ ПЕТАР
МИТРОВИЋ ДАМЈАН ВИОРИКА
НИКОЛИЋ ЖИВОЈИН ПЕРИЦА
НИКОЛИЋ МИОДРАГ ВЕРА
НИКОЛИЋ РАДОМИР САВА
НИС-ДЕО ПРЕД. ЗА ПРОМЕТ НАФТЕ И
НАФТНИХ ДЕРИВАТА, ИЗВОЗ-УВОЗ
ОКОЛИШАН ДАМЈАН КУЗМАН
52
53
54
55
ОКОЛИШАН ДАМЈАН ТРАЈАН
ОПРИЈАН ТРАЈАН ТРАЈАНУЦ
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ"
КРЊАЧА
КРЊАЧА
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 163/1
ВЕЛИКО СЕЛО БЕОГРАДСКА 8
КРЊАЧА
ОВЧА
НОВИ БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА
ПОПОВИЋА 1
БАН.НОВО СЕЛ ЛОЛЕ РИБАРА 52
ВЛАДИМИРЦИ ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА
34
ОВЧА МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 53
ПАНЧЕВО
ПАДИНСКА СКЕ 9
0,0671
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
КОВИЛОВО
ЛЕПУШНИЦА
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ЛЕПУШНИЦА
БЕСНИ ФОК
БЕСНИ ФОК
БЕСНИ ФОК
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
0,0671
0,6915
2,0323
0,3669
0,1464
0,0064
1,9607
0,0671
173,5566
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ЛЕПУШНИЦА
ОВЧА
КОМАРЕВА ХУМКА
КОВИЛОВО
ОВЧА
65,3299
1,4392
1,4392
1,3165
0,0615
3,3675
0,3385
КОМАРЕВА ХУМКА
КОВИЛОВО
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
КРЊАЧА01
ОВЧА
0,3989
1,3165
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
1,3165
0,1195
0,3346
0,0968
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
БЕСНИ ФОК
2302
5
2327
924
524
100
192
646
675
194
506
507
509
649
924
924
1765
2253
2328
838
308
587
924
9
135
2022
56
422
982
982
2087
498
1569
1983
697
2087
2087
1230
1445
651
1,9220
0,1580
0,4507
0,0671
0,0653
3,4743
4,5032
34,7530
17,4846
6,1468
0,0053
0,0063
0,0077
4,3641
0,0671
0,0671
0,6915
2,0323
0,3669
0,1464
0,0064
1,9607
0,0671
26,0401
132,8391
14,6774
10,3157
55,0142
1,4392
1,4392
1,3165
0,0615
3,3675
0,3385
0,3989
1,3165
1,3165
0,1195
0,3346
0,0968
333
56
57
58
59
ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ПЕЛАГИЋ"
ПАСКУ САВА ТОДОР
ПЕТРОВИЋ ВОЈИСЛАВ ЈАГОДА
ПКБ "БЕОГРАД" ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА
КОТЕЖ МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
ОВЧА 1.МАЈА 92
БОРЧА 201.НОВА 4/5
ПАДИНСКА СКЕ
60
61
ПОПЕСКУ АУРЕЛ ВАСА
ПОПОВИЋ ЈОН АНГЕЛИНА
ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА
"БЕОГРАД" А.Д.
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 39
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 69
ПАДИНСКА СКЕ ИНДУСТРИЈСКО
НАСЕЉЕ
62
63
64
65
66
67
68
69
ПОЉОПРИВРЕДНИ ЗЕМЉИШНИ ФОНД
ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ "ГРОЦКА"
ПОЗНАН-ПОПОВИЋ ЈОН АНГЕЛИНА
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
"ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ ЂЕРДАП" ДОО
РАДОЈЕВИЋ ЈАБЛАН ДИМИТРИЈЕ
РАНКОВИЋ ТОДОР ПАУНА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
1,3047
0,2810
0,6057
22,9101
0,1444
0,6111
ВЕЛИКО СЕЛО
2,7091
КОМАРЕВА ХУМКА
КОВИЛОВО
ЛЕПУШНИЦА
КОВИЛОВО
КОВИЛОВО
КОВИЛОВО
ВЕЛИКО СЕЛО
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ОВЧА
БОРЧА01
БОРЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ГРОЦКА
ПАНЧЕВО
0,1902
0,6111
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
КЛАДОВО ТРГ КРАЉА ПЕТРА 1
ВЕЛИКО СЕЛО БЕОГРАДСКА 40
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 19
БЕОГРАД
16174,1003
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
10,0776
0,0615
0,6057
76,3911
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО
ВЕЛИКО
ОВЧА
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
СЕЛО
77
492
430
734
843
42
813
1
20
191
412
419
426
510
642
879
926
1002
1096
2193
2272
2312
472
1085
813
34
36
542
783
852
853
854
1017
1059
1109
1149
1175
1220
498
430
225
443
474
487
623
1,3047
0,2810
0,6057
12,7257
10,1844
0,1444
0,6111
5088,9744
5,5485
788,5487
91,3630
86,7621
7076,8230
154,3612
2367,6257
341,1660
2,4957
119,8224
18,1303
15,6403
1,4684
15,3706
2,7091
0,1902
0,6111
0,2255
0,1492
6,0313
0,7995
0,1953
0,2202
0,1835
0,1575
1,1019
0,3849
0,1253
0,1718
0,3317
0,0615
0,6057
1,2589
0,4692
0,4415
0,1395
0,6621
334
70
71
72
73
74
75
76
РИБОШКИЋ МИЛОРАД МОМЧИЛО
РИБОШКИЋ МИЛОРАД РАДИВОЈЕ
РИБОШКИЋ ЂУРЂЕ БОЖИДАР
РОШУ ЈОН ВАСА
РУПИЋ МАРИНКО ПЕРКА
СПАСОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР МИЛИЦА
СТАЈИЋ ЈОВАН ИВАНКА
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
СТАНИЋ ПЕРКА НАДА
СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ ВЕСЕЛА
ТАЈДИЋ МЕЛАНИЈА
ТАЈДИЋ ПЕРКА
ТОДОРОВИЋ БРАНИМИР
ТОДОРОВИЋ ДЕЈАН
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ МИЛАДИН
ТОДОРОВИЋ РАДИВОЈЕ
УРС НИКОЛА
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ПКБ88 НАПРЕДАК" БЕОГРАД
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ПКБ
89 "ПОВРТАР"
90 ЗЛАТАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДУШАН
91 ЂУРЂЕВИЋ РАДОВАН ОЛГА
Укупно
СЛАНЦИ
СЛАНЦИ
СЛАНЦИ
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 9
БЕОГРАД
КРЊАЧА ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 86
СЕФКЕРИН ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 36
КРЊАЧА САВЕ КОВАЧЕВИЋА УЛ.2
33
МИРИЈЕВО
БЕОГРАД
КРЊАЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ БРАНЕ 19
ВЕЛИКО СЕЛО
СЕФКЕРИН ВУКА КАРАЏИЋА 38
БЕОГРАД РУЗВЕЛТОВА 2
0,5413
0,5413
0,5413
0,5598
0,0671
0,5856
0,4428
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ЛЕПУШНИЦА
3,3675
3,3675
3,3675
3,3675
0,8998
0,8998
0,8998
0,0671
0,8998
0,7621
0,0671
КРЊАЧА01
КРЊАЧА01
КРЊАЧА01
КРЊАЧА01
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ЛЕПУШНИЦА
ОВЧА
БОРЧА
0,4943
ОВЧА
БЕОГРАД
БОРЧА 201.НОВА 4/5
СЛАНЦИ 1.МАЈА 3
1,1254
0,6057
0,3303
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
628
641
755
888
1077
1186
1548
1639
1654
1718
1765
1987
1990
1991
1998
2001
2002
2086
2087
2120
419
419
419
420
924
717
588
1569
1569
1569
1569
1229
1229
1229
924
1229
586
924
2108
676
430
712
1,3225
0,7143
0,1617
0,2798
1,0782
0,8068
1,1079
0,7362
1,1079
0,7906
0,6915
0,6075
1,1159
1,1867
55,7198
1,1595
0,1973
3,1980
1,3165
0,1213
0,5413
0,5413
0,5413
0,5598
0,0671
0,5856
0,4428
3,3675
3,3675
3,3675
3,3675
0,8998
0,8998
0,8998
0,0671
0,8998
0,7621
0,0671
0,4943
1,1254
0,6057
0,3303
17277,5084
*Извор података РГЗ
335
Табела 12
КО
Овча
Укупно ГО Палилула
*Извор података РГЗ
Назив корисника
Школа ПК “Београд“
Коришћење без плаћања накнаде
Број поседовног
листа/листа
непокретности
1998
Број
катастарске
парцеле
960
Култура
Класа
Њива
3
Површина
(ха)
1,0445
1,0445
336
Табела 15.
КО
Бесни фок
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Уздински рит
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
1
646
62/3
Култура и класа
Њива 2. класе
Укупно 1
Уздински рит
2
646
340/3
Њива 2. класе
Форланд
Форланд
3
3
646
646
355
355
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Форланд
Форланд
4
4
646
646
357
357
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Пачарез
Пачарез
5
5
646
646
1352
1353
Њива 2. класе
Пашњак 2. класе
Форланд
6
646
424
Њива 5. класе
Форланд
Форланд
7
7
646
646
429
430
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Форланд
8
646
432
Њива 5. класе
Форланд
9
646
436
Њива 5. класе
Форланд
Форланд
Форланд
10
10
10
646
646
646
441
442
443
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Форланд
11
646
454
Њива 5. класе
Форланд
12
646
460
Њива 5. класе
Форланд
Форланд
Форланд
13
13
13
646
646
646
463
464
465
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Форланд
14
646
473
Њива 5. класе
Бела
Бела
15
15
650
650
679
679
Њива 1. класе
Њива 2. класе
Бук
Бук
16
16
650
650
880
880
Њива 1. класе
Њива 3. класе
Бук
Бук
17
17
650
650
910
910
Њива 2. класе
Њива 3. класе
Курјаковац
Курјаковац
18
18
650
650
967
968
Њива 2. класе
Воћњак 2. класе
Форланд
19
646
359
Њива 5. класе
Бела
20
646
506
Њива 3. класе
21
646
449
Њива 5. класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Форланд
Укупно 21
Укупно КО
Бесни фок
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,5158
0,5158
0,4543
0,4543
0,2526
0,1537
0,4063
0,4311
0,3093
0,7404
1,2814
2,5809
3,8623
0,1763
0,1763
0,2020
0,1851
0,3871
0,3719
0,3719
0,1929
0,1929
0,1586
0,1417
0,1566
0,4569
0,1701
0,1701
2,0824
2,0824
2,7642
0,5292
0,5295
3,8229
1,0829
1,0829
0,1525
0,1870
0,3395
0,3281
0,0733
0,4014
0,2902
0,0291
0,3193
0,0621
0,1330
0,1951
0,0651
0,0651
0,0922
0,0922
0,1324
0,1324
16,2675
337
Табела 15.
КО
Борча
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Код крста
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
22
1001
10851
Култура и класа
Њива 2. класе
Укупно 22
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
Преток
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1002
1001
1001
1001
1001
10011/1
10011/1
10011/1
10011/1
10011/1
10011/1
10011/1
10011/1
10011/2
10011/2
10011/3
10011/3
10011/3
10011/4
10011/4
10011/4
10011/5
10981
10981
11002
11002
11002
11010
11010
10010
10010
10010
10013
Њива 2.
Њива 2.
Њива 2.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 3.
Њива 3.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 3.
Њива 2.
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
Преток
Преток
24
24
1002
1002
11048
11048
Њива 2. класе
Њива 3. класе
Преток
25
1002
11051
Њива 3. класе
Преток
26
1101
11050
Њива 3. класе
Јерић
27
1001
10062
Њива 2. класе
Самина хумка
28
1001
10257
Њива 3. класе
Аматово
Аматово
29
29
1001
1001
10278
10278
Њива 2. класе
Њива 3. класе
Аматово
Аматово
30
30
1001
1001
10318
10318
Њива 2. класе
Њива 3. класе
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Атови
Атови
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
1001
10319
10319
10319
10319
10319
10342
10342
10526
10526
10526
10526
10536
10536
Њива 3.
Њива 3.
Њива 4.
Њива 5.
Њива 5.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 4.
Њива 5.
Њива 3.
Њива 4.
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,0638
0,0638
33,7413
17,4784
16,5737
0,7347
12,5210
7,7628
3,7364
3,7435
3,3710
0,6233
2,8592
0,0695
0,0171
4,8616
0,2293
0,8385
1,0890
1,9472
1,3043
0,9530
0,5498
0,1164
0,8237
2,0131
0,4058
0,2046
0,0999
0,5317
119,1998
0,1206
0,8837
1,0043
0,8603
0,8603
0,5715
0,5715
1,5277
1,5277
1,6352
1,6352
0,2066
1,2908
1,4974
3,2428
0,9390
4,1818
0,7389
0,2058
1,4042
0,3654
5,6916
0,3832
0,0299
4,8494
4,6263
0,3194
0,2847
0,2810
0,1986
338
Атови
Атови
Атови
Атови
31
31
31
31
1001
1001
1001
1001
10536
10541
10541
10541
Њива 5.
Њива 3.
Њива 4.
Њива 5.
класе
класе
класе
класе
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
Аматово
32
32
32
32
32
1001
1001
1001
1001
1001
10343
10352
10352
10352
10352
Њива 2.
Њива 2.
Њива 3.
Њива 4.
Њива 5.
класе
класе
класе
класе
класе
Атови
Атови
Атови
33
33
33
1001
1001
1001
10704
10704
10704
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Атови
34
1001
10708
Њива 3. класе
Атови
Атови
Атови
Атови
35
35
35
35
1001
1001
1001
1001
10756
10756
10756
10756
Њива 3.
Њива 4.
Њива 4.
Њива 5.
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
класе
класе
класе
класе
Укупно 35
Укупно КО
Борча
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Ковилово
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Широка греда
161,4568
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
36
100
191
Култура и класа
Њива 2. класе
Укупно 36
Падинска скела
37
135
1692
Њива 2. класе
Јазбишка
38
145
652/4
Њива 3. класе
Јазбишка
Укупно 39
Укупно КО
Ковилово
*Извор података РГЗ
39
145
652/9
Њива 3. класе
Укупно 37
Укупно 38
Табела 15.
КО
Комарева
хумка
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Водни рит
0,1742
0,1907
0,3117
0,1364
20,1914
0,6364
0,1609
3,4430
1,5223
1,0354
6,7980
0,0432
0,3163
0,7613
1,1208
1,7379
1,7379
0,3565
0,2033
0,0875
0,4196
1,0669
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Боја
Напомена
3,4743
3,4743
1,3334
1,3334
0,1117
0,1117
0,0611
0,0611
4,9805
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
40
56
663
Култура и класа
Њива 3. класе
Укупно 40
Водни рит
41
56
665
Њива 3. класе
Водни рит
42
56
669
Ливада 2. класе
Аеродром
Укупно 43
Укупно КО
Комарева хумка
*Извор података РГЗ
43
9
249/5
Пашњак 1. класе
Укупно 41
Укупно 42
Површина
(ха)
2,2284
2,2284
6,0118
6,0118
2,0755
2,0755
0,1663
0,1663
10,4820
339
Табела 15.
КО
Лепушница
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Баштине
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
44
190
111
Култура и класа
Њива 2. класе
Укупно 44
Поделе
45
190
772/1
Њива 3. класе
Баштине
46
192
122
Њива 2. класе
Баштине
47
192
124
Њива 3. класе
Поделе
48
192
800
Њива 3. класе
Поделе
Поделе
49
49
586
587
364/11
364/12
Њива 3. класе
Њива 3. класе
50
588
671
Њива 2. класе
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Нове ливаде
Укупно 50
Укупно КО
Лепушница
*Извор података РГЗ
Табела 15.
КО
Овча
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Утрина рит
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2034
0,2034
0,2373
0,2373
0,1714
0,1714
0,2837
0,2837
1,4489
1,4489
0,7621
1,9607
2,7228
0,4428
0,4428
5,5103
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
51
82
1129
Култура и класа
Њива 5. класе
Укупно 51
Утрина рит
52
82
1131
Њива 5. класе
Утрина рит
53
82
1136
Њива 5. класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
рит
рит
рит
рит
54
54
54
54
82
82
82
82
1141/1
1141/2
1140
1139
Утрина рит
55
82
1146
Њива 5. класе
Утрина рит
56
82
1147
Њива 5. класе
Утрина рит
57
82
1153
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
58
58
82
82
1157
1159
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
рит
рит
рит
рит
59
59
59
59
82
82
82
1998
1152
1156
1160
1155
Њива 5.
Њива 5.
Њива 5.
Њива 5.
Утрина рит
60
1998
1158
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
61
61
1998
1998
1168
1169
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
62
62
1998
1998
1173
1174
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
63
82
1166/3
Њива 5. класе
Укупно 52
Укупно 53
Њива 5.
Њива 5.
Њива 5.
Њива 5.
класе
класе
класе
класе
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
класе
класе
класе
класе
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,5920
0,5920
0,4245
0,4245
0,4860
0,4860
1,9386
0,8398
0,6072
0,6581
4,0437
1,9432
1,9432
0,4414
0,4414
1,1809
1,1809
0,7186
0,8850
1,6036
0,2643
0,1284
0,1991
0,0985
0,6903
0,1765
0,1765
0,2970
0,3942
0,6912
0,3921
0,4121
0,8042
0,3101
340
Широки рит
63
82
1166/4
Њива 5. класе
Утрина рит
64
2022
1189/13
Пашњак 4. класе
Томашева бара
65
492
1189/7
Њива 4. класе
Утрина рит
66
82
1134
Њива 5. класе
Утрина рит
67
82
1138/1
Њива 5. класе
Јерић
68
82
4
Њива 3. класе
Јерић
69
82
26
Ливада 4. класе
Јерић
70
82
27
Ливада 4. класе
Јерић
Јерић
71
71
82
82
29
30
Пашњак 3. класе
Њива 5. класе
Јерић
Јерић
72
72
82
1776
32
31
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Јерић
73
1639
59
Њива 4. класе
Утрина рит
Утрина рит
74
74
1998
1998
968
969
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
75
1998
909
Њива 5. класе
Утрина рит
76
1998
907
Њива 5. класе
Утрина рит
77
82
896
Пашњак 4. класе
Пиринчана
78
1998
899
Њива 6. класе
Утрина рит
79
82
913
Њива 6. класе
Утрина рит
80
82
916
Њива 6. класе
Утрина рит
81
82
919
Њива 6. класе
Црквиште
Утрина рит
82
82
82
1998
933
932
Њива 6. класе
Њива 6. класе
Утрина рит
Утрина рит
Утрина рит
83
83
83
82
82
1998
989
991
990
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
84
84
82
82
998/1
998/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
85
82
1011
Њива 6. класе
Утрина рит
Утрина рит
Утрина рит
86
86
86
82
82
82
1013
1014
1015
Ливада 4. класе
Њива 6. класе
Њива 6. класе
Утрина рит
87
1998
902
Њива 5. класе
Утрина рит
88
420
1101
Њива 4. класе
Утрина рит
89
1998
949
Њива 4. класе
Утрина рит
Утрина рит
90
90
1998
1998
940
941
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
0,3616
0,6717
14,6499
14,6499
0,2810
0,2810
0,9941
0,9941
0,9845
0,9845
0,4750
0,4750
0,3820
0,3820
0,2625
0,2625
0,0868
0,8837
0,9705
0,2193
0,3169
0,5362
0,7362
0,7362
0,5238
0,3036
0,8274
0,6627
0,6627
0,4464
0,4464
3,9701
3,9701
0,6277
0,6277
0,9859
0,9859
1,1035
1,1035
0,3035
0,3035
0,6098
0,4398
1,0496
0,4395
0,3991
0,3471
1,1857
1,5782
1,2308
2,8090
0,7507
0,7507
1,0829
1,2134
0,4431
2,7394
0,5349
0,5349
0,5598
0,5598
1,1074
1,1074
0,2780
1,1038
1,3818
341
Утрина рит
91
1998
925
Њива 6. класе
Утрина рит
Утрина рит
Утрина рит
92
92
92
1998
1998
1998
993
994
995
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
93
1998
1109
Њива 3. класе
Утрина рит
94
2291
1104/1
Њива 4. класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
рит
рит
рит
рит
рит
95
95
95
95
95
2263
82
82
82
82
1111/1
1115
1116
1117
1119/1
Пашњак 4. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
96
82
1042
Пашњак 4. класе
Утрина рит
97
82
1082
Њива 5. класе
Утрина рит
98
82
1085
Њива 5. класе
Утрина рит
99
82
1089
Њива 5. класе
Утрина рит
100
82
1092
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
101
101
82
82
1094
1095
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
102
82
1098
Њива 5. класе
Утрина питроп
Утрина питроп
103
103
82
82
764
765
Пашњак 3. класе
Њива 5. класе
Спин утрина
104
1998
770/49
Спин утрина
104
1998
770/48
Спин утрина
104
1998
770/47
Њива 4. класе
Трстик-мочвара 3.
класе
Њива 5. класе
Сигет
105
1998
746
Њива 4. класе
Нуз питроп
Нуз питроп
106
106
1998
1998
787
788
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Сигет
Сигет
Сигет
107
107
107
82
2087
2087
744
734
735
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Њива 4. класе
Нуз питроп
108
82
624
Пашњак 3. класе
Утрина рит
109
82
350
Пашњак 3. класе
Утрина рит
110
82
344/2
Пашњак 4. класе
Утрина рит
Утрина рит
111
111
82
82
255/1
255/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
112
82
258/1
Њива 5. класе
Утрина рит
113
1998
979
Њива 5. класе
Утрина рит
114
1998
257
Њива 4. класе
Грандул маре
115
1998
184
Њива 3. класе
Грандул маре
116
1998
193
Њива 4. класе
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укуоно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
0,6410
0,6410
1,0849
0,6847
0,0350
1,8046
0,8435
0,8435
1,3541
1,3541
1,2963
0,3998
0,8066
1,1461
0,7912
4,4400
14,0768
14,0768
0,7595
0,7595
1,5469
1,5469
1,2362
1,2362
0,7575
0,7575
1,3776
1,5112
2,8888
3,9025
3,9025
25,4053
2,1065
27,5118
0,4301
0,0333
0,1097
0,5731
0,5903
0,5903
0,2811
1,1110
1,3921
0,3759
0,3380
0,9785
1,6924
1,9191
1,9191
7,0376
7,0376
0,2821
0,2821
0,2725
0,4961
0,7686
0,8431
0,8431
0,3623
0,3623
0,2969
0,2969
0,8829
0,8829
0,3552
342
Укупно 116
Утрина рит
117
1998
264/2
Њива 4. класе
Утрина рит
118
1998
275
Њива 4. класе
Утрина рит
119
1998
282
Њива 4. класе
Утрина рит
120
1998
288
Њива 4. класе
Утрина рит
Утрина рит
121
121
1998
1998
295
294
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Утрина рит
122
1998
250
Њива 5. класе
маре
маре
маре
маре
123
123
123
123
1998
1998
1998
1998
186
187
188
189
Њива 3.
Њива 3.
Њива 3.
Њива 3.
Очелова бара
124
1998
221/1
Њива 3. класе
Гриндул маре
Гриндул маре
Гриндул маре
125
125
125
82
1998
1998
143
142
146
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Гриндул маре
Гриндул маре
Гриндул маре
126
126
126
82
1998
1998
144
141
145
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Гриндул маре
127
1998
138
Њива 3. класе
Гриндул маре
128
1998
137
Њива 4. класе
Гриндул маре
129
1998
177
Њива 4. класе
Гриндул маре
130
1998
166
Њива 3. класе
Гриндул маре
131
1998
165
Њива 4. класе
Гриндул маре
132
1998
155
Њива 3. класе
Јерић
133
1998
83
Њива 3. класе
Гриндул маре
134
82
124/21
Њива 3. класе
Гриндул маре
135
1723
124/13
Њива 3. класе
Утрина рит
136
82
771
Пашњак 3. класе
Спин утрина
Спин утрина
137
137
82
82
770/3
770/4
Њива 5. класе
Пашњак 3. класе
Спин утрина
138
82
770/1
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
Утрина рит
139
139
139
82
82
82
352
353
354/2
Њива 6. класе
Њива 6. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
140
140
82
82
369/1
370
Њива 6. класе
Пашњак 3. класе
Гриндул маре
Гриндул маре
141
141
82
1998
484
483
Њива 6. класе
Њива 4. класе
Гриндул маре
142
1998
487
Њива 4. класе
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Грандул
Грандул
Грандул
Грандул
класе
класе
класе
класе
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
0,3552
0,3775
0,3775
1,4706
1,4706
0,5343
0,5343
1,2287
1,2287
0,2857
1,2746
1,5603
1,0800
1,0800
1,0673
0,5957
0,5922
0,6666
2,9218
0,8455
0,8455
0,4647
0,3523
0,2850
1,1020
0,1943
0,1443
0,1246
0,4632
0,5009
0,5009
0,1788
0,1788
0,2296
0,2296
0,3867
0,3867
0,2199
0,2199
0,2592
0,2592
0,2223
0,2223
0,4062
0,4062
0,7081
0,7081
30,4593
30,4593
0,2747
0,1335
0,4082
0,6258
0,6258
1,0477
1,6461
0,6423
3,3361
0,9489
1,8688
2,8177
0,6085
0,6381
1,2466
0,6575
0,6575
343
Гриндул маре
Гриндул маре
143
143
1998
1998
492
492
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Утрина рит
144
1998
374
Њива 5. класе
Утрина рит
145
1998
321
Њива 4. класе
Гриндул маре
146
1998
504
Њива 3. класе
Гриндул маре
Гриндул маре
Гриндул маре
147
147
147
1998
1998
1998
510
510
510
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Јерић
148
1998
547
Њива 3. класе
Нуз питроп
149
1998
576
Њива 3. класе
Гриндул маре
150
82
519
Њива 4. класе
Утрина рит
Утрина рит
151
151
82
82
316/1
316/2
Њива 6. класе
Њива 6. класе
Утрина рит
152
82
314
Њива 5. класе
Утрина рит
153
82
318/4
Њива 6. класе
Утрина рит
154
82
356/2
Њива 5. класе
Утрина рит
155
82
358
Пашњак 3. класе
Утрина рит
156
167
311
Њива 4. класе
Утрина рит
157
585
308
Њива 4. класе
Очелова бара
Очелова бара
158
158
1742
1742
418
418
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Утрина рит
Утрина рит
159
159
2086
2086
299
299
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Очелова бара
160
1990
444
Њива 3. класе
Утрина рит
161
813
369/2
Њива 6. класе
Утрина рит
162
1998
1021
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
Утрина рит
163
163
163
927
1998
1998
1034
1028
1032
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
Утрина
рит
рит
рит
рит
рит
рит
164
164
164
164
164
164
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1036/1
1036/1
1036/2
1036/2
1037
1037
Утрина рит
Утрина рит
165
165
1998
1998
1039
1039
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
166
1998
1057
Њива 4. класе
Утрина рит
167
1998
1064
Њива 4. класе
Утрина рит
168
1998
1072
Њива 4. класе
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Њива 4.
Њива 5.
Њива 4.
Њива 5.
Њива 4.
Њива 5.
класе
класе
класе
класе
класе
класе
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
0,3579
0,2259
0,5838
0,8538
0,8538
0,8405
0,8405
0,6522
0,6522
0,5877
0,2729
0,2735
1,1341
0,5821
0,5821
0,8020
0,8020
0,7912
0,7912
0,3630
0,2248
0,5878
0,5622
0,5622
0,8082
0,8082
0,4722
0,4722
1,8761
1,8761
1,4084
1,4084
0,8135
0,8135
0,4462
0,4788
0,9250
1,5066
1,6914
3,1980
1,1159
1,1159
0,6111
0,6111
0,5282
0,5282
0,4047
0,8383
0,2825
1,5255
0,2058
0,0759
0,4241
0,1350
0,2158
0,0829
1,1395
0,1544
0,0519
0,2063
0,2822
0,2822
0,3412
0,3412
0,9887
0,9887
344
Утрина рит
169
1998
1096
Њива 5. класе
Утрина рит
170
585
1003
Њива 5. класе
Ризничко поље
171
82
4430
Ливада 2. класе
Ризничко поље
Ризничко поље
Ризничко поље
172
172
172
82
1998
1998
4420/2
4421
4421
Ливада 2. класе
Њива 2. класе
Њива 3. класе
Ризничко поље
173
807
4490
Њива 3. класе
Ризничко поље
Ризничко поље
174
174
807
1445
4498
4500/3
Ливада 3. класе
Њива 3. класе
Ла Сигет
Ла Сигет
175
175
82
82
3569
3570
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Ла Питроп
Ла Питроп
176
176
982
82
3557/1
3557/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Ла Питроп
177
1654
3548/2
Њива 6. класе
Спин утрина
178
82
3597/14
Њива 4. класе
Спин утрина
179
82
3597/21
Њива 5. класе
Питроп
180
82
3671/5
Њива 5. класе
Ла Питроп
181
888
3530
Њива 1. класе
Ла Питроп
182
628
3546/4
Њива 4. класе
Ла Питроп
183
1186
3508
Њива 3. класе
Ла Питроп
184
1254
3543
Њива 3. класе
Амат
Амат
185
185
1998
82
3601
3602
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Ла Сигет
186
2001
3527
Њива 3. класе
Гриндул
оберлајтнант
187
430
2222
Њива 3. класе
Питроп
Питроп
Питроп
Питроп
188
188
188
188
82
82
1998
1998
3840/2
3840/2
3840/1
3840/1
Нуз питроп
Гриндул ла
Селкуч
189
82
3890/11
Пашњак 3. класе
189
1998
3891
Њива 4. класе
Укупно 169
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
Укупно 175
Укупно 176
Укупно 177
Укупно 178
Укупно 179
Укупно 180
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Укупно 185
Укупно 186
Укупно 187
Ла
Ла
Ла
Ла
Њива 3.
Њива 4.
Њива 3.
Њива 4.
класе
класе
класе
класе
Укупно 188
Укупно 189
Ливадица
190
82
3986/18
Пашњак 2. класе
Ла Питроп
191
1765
3880
Њива 3. класе
Гриндул ла Ђеру
192
107
3379
Њива 3. класе
Нуз Себеш
193
2015
3893
Воћњак 2. класе
Нуз Себеш
194
1998
3957
Њива 4. класе
Нуз питроп
195
2328
3963
Њива 3. класе
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
0,3070
0,3070
0,5969
0,5969
2,0514
2,0514
0,5219
0,2249
0,3355
1,0823
1,2411
1,2411
1,5127
0,3346
1,8473
0,5384
0,4957
1,0341
1,4392
0,7891
2,2283
1,1079
1,1079
1,4739
1,4739
0,9967
0,9967
0,7790
0,7790
0,2798
0,2798
0,5284
0,5284
0,8068
0,8068
0,4711
0,4711
0,3806
0,8830
1,2636
1,1595
1,1595
0,2385
0,2385
0,2228
0,2504
0,3951
0,3808
1,2491
0,7139
0,2737
0,9876
3,4703
3,4703
0,6915
0,6915
0,6463
0,6463
0,2980
0,2980
0,3071
0,3071
0,3669
0,3669
345
Томашева бара
Томашева бара
196
196
42
82
1422
1421
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Томашева бара
197
82
1417/4
Њива 4. класе
Бутућ
Бутућ
Бутућ
Бутућ
198
198
198
198
82
82
82
82
1325
1326/1
1326/2
1327
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Виноград 3. класе
Њива 5. класе
Томашева бара
199
82
1334
Њива 4. класе
Широки рит
200
82
1575/1
Њива 4. класе
Широки рит
201
82
1603
Њива 4. класе
Широки рит
202
82
1611
Њива 4. класе
Гриндул ла
Селкуч
203
82
1821
Њива 5. класе
Гриндул ла
Селкуч
204
82
1861
Њива 4. класе
Бара трандафир
205
82
1911/1
Њива 3. класе
Стојанова хумка
206
82
1192
Пашњак 3. класе
Стојанова хумка
207
82
1194
Пашњак 3. класе
Бара крештенеу
208
82
2001
Њива 4. класе
Бара крештенеу
209
82
2004/1
Њива 4. класе
Бели брег
Бели брег
210
210
82
82
3741/2
3741/3
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Ла Питроп
211
82
3768/3
Њива 5. класе
Ла Питроп
212
82
3823
Њива 4. класе
Ла Питроп
213
82
3825
Њива 4. класе
Гриндул ла
Селкуч
214
225
1865
Њива 4. класе
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
0,5359
0,5359
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Укупно 212
Укупно 213
Укупно 214
0,6623
0,6623
0,4823
0,4823
0,3322
0,3322
0,7210
0,7210
0,1830
0,1830
0,3276
0,3276
0,7382
1,1184
1,8566
0,1608
0,1608
0,3839
0,3839
0,9096
0,9096
1,2589
1,2589
Гриндул
оберлајтнант
215
430
2248
Њива 3. класе
Укупно 215
Ла Питроп
216
443
3855
Њива 3. класе
Ла Питроп
217
519
3846
Њива 3. класе
Гриндул ла
Селкуч
218
623
1856
Њива 4. класе
Ла Питроп
219
641
3882
Њива 3. класе
Широки рит
220
838
1725
Њива 5. класе
Ла Питроп
221
1077
3889
Њива 3. класе
Ла Питроп
222
1718
3510
Њива 3. класе
Широки рит
223
1775
1607
Њива 4. класе
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
0,1444
0,0652
0,2096
0,1396
0,1396
0,4905
0,4210
0,0497
0,1600
1,1212
1,1969
1,1969
0,8320
0,8320
0,3116
0,3116
0,2815
0,2815
0,3672
0,3672
0,4692
0,4692
1,7097
1,7097
0,6621
0,6621
0,7143
0,7143
0,0979
0,0979
1,0782
1,0782
0,7906
0,7906
0,4261
0,4261
346
Широки рит
224
1983
1593
Њива 3. класе
Бара крештенеу
225
1987
2133/2
Њива 3. класе
Томашева бара
226
1991
1389
Њива 4. класе
Стојанова хумка
Стојанова хумка
227
227
1998
1998
1284/1
1284/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Бутућ
228
1998
1319
Њива 5. класе
Гриндул ла
Селкуч
229
1998
1853
Њива 4. класе
Бара трандафир
230
1998
1892
Њива 4. класе
Бара трандафир
231
1998
1894/1
Њива 4. класе
Бара трандафир
232
1998
1895
Њива 4. класе
Бара крештенеу
233
1998
1902/2
Њива 4. класе
Бара крештенеу
234
1998
1959
Њива 3. класе
Сеоска бара
Сеоска бара
235
235
1998
1998
2037
2037
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Ла Сигет
236
2002
3490
Њива 4. класе
Бара крештенеу
237
1998
2132/24
Њива 4. класе
Томашева бара
238
2302
1396
Њива 3. класе
Широки рит
239
2327
1581
Њива 3. класе
Утрина рит
240
1998
1008
Њива 6. класе
Ризничко поље
241
807
1447
Њива 2. класе
Сигет
242
1998
683
Њива 4. класе
Сигет
Сигет
243
243
1998
1998
695
696
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Утрина рит
244
1998
249
Њива 4. класе
Утрина рит
245
1998
342/3
Њива 4. класе
Гриндул маре
246
1998
156
Њива 4. класе
Утрина рит
247
82
334
Њива 5. класе
Ризничко поље
248
1414
4502/5
Воћњак 2. класе
Ла Питроп
249
1998
3549/2
Пашњак 4. класе
Ла Питроп
250
1998
3549/5
Пашњак 4. класе
Ризничко поље
251
3
4450/2
Њива 3. класе
Томашева бара
252
2022
1409
Њива 4. класе
Широки рит
253
2022
1644
Њива 4. класе
Широки рит
254
2253
1647
Њива 2. класе
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Укупно 228
Укупно 229
Укупно 230
Укупно 231
Укупно 232
Укупно 233
Укупно 234
Укупно 235
Укупно 236
Укупно 237
Укупно 238
Укупно 239
Укупно 240
Укупно 241
Укупно 242
Укупно 243
Укупно 244
Укупно 245
Укупно 246
Укупно 247
Укупно 248
Укупно 249
Укупно 250
Укупно 251
Укупно 252
Укупно 253
Укупно 254
0,3385
0,3385
0,6075
0,6075
1,1867
1,1867
0,4213
0,3384
0,7597
0,6973
0,6973
0,2183
0,2183
0,1533
0,1533
0,1680
0,1680
0,1759
0,1759
0,1883
0,1883
0,5268
0,5268
0,7892
0,7549
1,5441
0,1973
0,1973
0,2450
0,2450
1,9220
1,9220
0,4507
0,4507
0,6179
0,6179
1,2220
1,2220
0,0121
0,0121
0,0453
0,0258
0,0711
0,3071
0,3071
0,0806
0,0806
0,1360
0,1360
0,1489
0,1489
0,2406
0,2406
0,0752
0,0752
0,0481
0,0481
0,0068
0,0068
0,9732
0,9732
0,2881
0,2881
0,3323
0,3323
347
Бара трандафир
255
2253
1900
Пашњак 4. класе
Широки рит
Широки рит
256
256
82
838
1727
1724
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Утрина рит
257
1998
1050
Њива 4. класе
Утрина рит
258
82
1142
Њива 5. класе
Утрина рит
259
82
1165
Њива 5. класе
Утрина рит
Утрина рит
260
260
82
2022
1184/1
1184/2
Бара
Бара
Бара крештенеу
261
82
1969/4
Њива 4. класе
Михаја Еминескуа
262
82
3111
Њива 4. класе
Ла Сигет
263
82
3550/2
Пашњак 3. класе
Ла Сигет
Ла Сигет
264
264
82
82
3555
3558
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Ла Сигет
265
82
3561
Њива 4. класе
Ла Сигет
266
82
3562
Пашњак 3. класе
Ла Сигет
Ла Сигет
267
267
82
82
3568
3571
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Спин утрина
268
82
3597/15
Њива 5. класе
Спин утрина
269
82
3597/20
Њива 5. класе
Нуз питроп
270
82
3913
Пашњак 2. класе
Ливадице
271
82
4476/1
Њива 2. класе
Ризничко поље
272
308
4458/2
Њива 3. класе
Бара крештенеу
Бара крештенеу
273
273
1998
1998
1944
1945
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Бара крештенеу
274
1998
1940
Њива 3. класе
Ризничко поље
275
924
4502/23
Воћњак 2. класе
Сеоска бара
276
1230
2022
Њива 5. класе
Ла Сигет
277
1254
3477
Њива 4. класе
Питроп
278
947
3694/1
Њива 5. класе
Питроп
279
947
3694/3
Њива 5. класе
Питроп
280
947
3694/4
Њива 5. класе
Ла Сигет
281
1702
3480
Њива 4. класе
Сеоска бара
282
1998
2074/2
Њива 5. класе
Ла Сигет
283
1998
3483
Њива 4. класе
Ла Сигет
284
1998
3492
Њива 4. класе
Ла Сигет
285
1998
3495
Њива 4. класе
Укупно 255
Укупно 256
Укупно 257
Укупно 258
Укупно 259
Укупно 260
Укупно 261
Укупно 262
Укупно 263
Укупно 264
Укупно 265
Укупно 266
Укупно 267
Укупно 268
Укупно 269
Укупно 270
Укупно 271
Укупно 272
Укупно 273
Укупно 274
Укупно 275
Укупно 276
Укупно 277
Укупно 278
Укупно 279
Укупно 280
Укупно 281
Укупно 282
Укупно 283
Укупно 284
0,4387
0,4387
0,0883
0,0485
0,1368
0,0662
0,0662
0,0351
0,0351
0,1033
0,1033
2,3911
0,0075
2,3986
0,0074
0,0074
0,0513
0,0513
0,0652
0,0652
0,0197
0,0339
0,0536
0,5306
0,5306
0,0066
0,0066
0,0068
0,0062
0,0130
0,1459
0,1459
0,0039
0,0039
0,0143
0,0143
0,1270
0,1270
0,0064
0,0064
0,0888
0,0357
0,1245
0,1173
0,1173
0,0671
0,0671
0,1195
0,1195
0,0165
0,0165
1,6812
1,6812
0,0901
0,0901
0,7706
0,7706
0,0340
0,0340
0,1058
0,1058
0,0290
0,0290
0,0261
0,0261
0,1042
348
Укупно 285
Ла Питроп
286
1998
3550/1
Пашњак 3. класе
Борчанка
287
1998
3795
Њива 4. класе
Ла Сигет
288
2120
3459
Њива 4. класе
Утрина рит
289
82
895/1
Пашњак 4. класе
Утрина рит
290
82
1189/1
Пашњак 4. класе
Утрина рит
291
82
1188
Пашњак 4. класе
Нуз питроп
292
82
3890/10
Пашњак 3. класе
Ливадице
293
82
4443/1
Ливада 2. класе
Сигет
294
82
705
Пашњак 3. класе
Утрина рит
295
82
1048
Њива 4.класе
Бара крештенеу
296
82
1912
Њива 3. класе
Утрина рит
297
1998
931
Њива 6. класе
Бара крештенеу
298
1998
1913
Њива 3. класе
Бара крештенеу
299
1998
1920
Њива 3. класе
Бара крештенеу
300
1998
1932
Њива 3. класе
Утрина рит
301
82
958/3
Пашњак 3. класе
Ла Сигет
Ла Сигет
302
302
82
82
3420/1
3420/2
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Гриндул ла Ђеру
Утрина рит
303
303
77
82
895/2
895/6
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Укупно 286
Укупно 287
Укупно 288
Укупно 289
Укупно 290
Укупно 291
Укупно 292
Укупно 293
Укупно 294
Укупно 295
Укупно 296
Укупно 297
Укупно 298
Укупно 299
Укупно 300
Укупно 301
Укупно 302
Укупно 303
Укупно КО
Овча
*Извор података РГЗ
0,1042
0,0756
0,0756
0,6668
0,6668
0,1213
0,1213
12,5807
12,5807
22,2725
22,2725
5,8999
5,8999
3,0245
3,0245
3,1240
3,1240
0,1583
0,1583
0,0881
0,0881
0,0163
0,0163
0,0638
0,0638
0,0741
0,0741
0,0614
0,0614
0,0451
0,0451
0,0073
0,0073
3,4953
1,8270
5,3223
1,3036
0,2936
1,5972
334,0626
349
Табела 15.
КО
Велико село
Адреса парцеле
Улица или потес
и кућни број
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Виногради
Велики луг
Велики луг
Саставци
Теслина
Теслина
Саставци
Саставци
Саставци
Саставци
Велики луг
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Виногради
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Локва
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
304
510
2628/1
304
510
2628/2
304
510
2628/5
304
510
2628/6
304
510
2628/9
304
510
2628/10
304
510
2628/12
304
510
2628/18
304
510
2628/19
304
510
2628/26
304
510
2628/28
304
510
2628/29
304
510
2628/30
304
510
2628/31
304
510
2628/32
304
510
2628/33
304
510
2628/34
304
510
2628/35
304
510
2633
304
510
2634/1
304
510
2634/2
304
510
2635/1
304
510
2635/2
304
510
2636/1
304
510
2636/1
304
510
2636/4
304
510
2636/5
304
510
2636/6
304
510
2636/7
304
510
2636/8
304
510
2636/11
304
510
2637
304
510
3294/4
304
510
3295/2
304
510
3295/4
304
510
3295/6
304
510
3295/33
304
510
3295/34
304
510
3295/37
304
510
3295/40
304
510
3295/41
304
510
3295/43
304
510
3305/2
304
510
3305/3
304
510
3306/2
304
510
3307
304
510
3323
304
510
3324
304
510
3325
304
510
3326
304
510
3327
304
510
3328
304
510
3329
304
510
3341
304
510
3343
304
510
3349
304
510
3350
304
510
3351
304
510
3352
304
510
3353
304
510
3354
Култура и класа
Површина
Воћњак 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Пашњак 2.класе
Пашњак 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 2.класе
Воћњак 3.класе
Њива 3.класе
Воћњак 2.класе
Врт 1.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
8,5712
0,1213
0,0649
0,0588
0,0452
0,1318
0,1952
0,0486
0,0702
0,0852
0,0772
0,1164
0,0421
0,1550
0,2920
0,1997
0,0798
0,2094
0,1002
0,1683
0,0108
0,0485
0,0589
15,3000
8,6768
0,2624
0,2860
0,2400
0,1424
0,1139
0,0915
0,1504
0,1443
14,6155
0,0336
0,0454
0,0429
0,0742
0,0253
0,0759
0,0036
0,6555
0,0176
0,0638
0,0407
0,0297
0,3693
0,4064
0,1527
0,1766
1,9960
0,3941
0,5097
0,2888
0,3516
0,4495
0,3947
0,4268
0,9573
0,2989
2,1556
Боја
Напомена
350
Локва
Теслина
304
304
510
524
3368
3295/15
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Нове деонице
Чегљане
Чегљане
Чегљане
Чегљане
Нове деонице
Чегљане
Чегљане
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
189
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
1114
803/1
803/2
804
1050
1087/1
1087/2
1087/3
1089
1090
1091
1092/1
1092/3
1092/4
1092/5
1093/1
1093/1
1093/2
1093/3
1093/5
1097
1097
1098
1503/3
1504
3137/1
3137/2
3137/3
3137/17
3137/18
3138
3139
3141
3153
3154
3155
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 4.класе
Пашњак 5.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 4.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 4.класе
Пашњак 6.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 4.класе
Виноград 3.класе
Воћњак 4.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 6.класе
Воћњак 3.класе
Њива 6.класе
Воћњак 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Лап
Лап
Лап
306
306
306
510
510
510
1411/1
1411/2
1411/12
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Лап
Лап
Лап
Лап
Лап
Лап
Лап
Лап
Лап
307
307
307
307
307
307
307
307
307
36
36
36
783
783
783
853
853
853
738/1
738/4
738/5
736/1
736/5
736/6
739/1
739/3
739/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
308
308
308
308
308
308
542
542
542
542
542
542
3556/1
3556/2
3557/1
3557/1
3557/2
3557/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
5.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
309
309
309
309
542
542
542
542
3598/1
3598/1
3598/2
3598/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
Укупно 304
Укупно 305
Укупно 306
Укупно 307
Укупно 308
Укупно 309
0,1392
0,0572
61,6065
0,0508
2,1519
0,8886
0,4899
0,3190
0,6421
0,0998
0,0885
0,1918
0,0579
0,5443
15,3375
0,1056
0,4380
4,3724
14,1178
0,6352
0,3922
0,2212
0,2022
1,3057
0,3400
0,1149
0,2742
1,0310
9,3825
0,5864
0,4768
0,2764
0,0802
0,2060
0,1283
0,2010
0,5294
0,8970
0,1578
57,3343
5,5562
0,3674
0,3551
6,2787
0,1189
0,0144
0,0159
0,5285
0,0696
0,2014
0,1844
0,0136
0,0222
1,1689
0,0670
0,0651
0,1375
0,0800
0,1450
0,1000
0,5946
0,5760
0,4000
0,5428
0,4000
1,9188
351
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
310
310
310
542
542
542
3603/1
3603/2
3603/5
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Млочина греда
311
1220
1635/1
Врт 3.класе
Виче
Виче
Виче
Виче
Виче
Виче
312
312
312
312
312
312
472
472
474
542
542
1009
1652/1
1652/2
1651/1
1655
1659
1658
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Врт 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Врт 3.класе
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
Шајиновац
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
1/1
1/2
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/7
1/15
1/16
3/1
4
Пашњак 3.класе
Врт 3.класе
Пашњак 3.класе
Врт 3.класе
Врт 3.класе
Врт 3.класе
Врт 3.класе
Њива 3.класе
Врт 3.класе
Врт 3.класе
Врт 3.класе
Врт 4.класе
Врт 3.класе
На камен
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
Провалија
314
314
314
314
314
314
314
314
314
314
189
510
510
510
510
510
734
734
1229
1229
491/2
474/2
690
761/1
778/1
778/2
474/1
474/3
474/6
474/7
Пашњак 3.класе
Пашњак 6.класе
Њива 5.класе
Пашњак 7.класе
Виноград 2.класе
Њива 4.класе
Пашњак 6.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 6.класе
Пашњак 6.класе
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Нове деонице
Омладинска
Нове деонице
Нове деонице
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
510
510
510
510
510
510
510
755
755
1085
3156
3157
3158/1
3158/2
3159
3162
3163/1
3137/19
3137/26
3137/7
Воћњак 4.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Виноград 2.класе
Њива 5.класе
Пашњак 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Шајиновац
316
189
509/2
Врт 3.класе
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Велики луг
Саставци
317
317
317
317
317
317
317
317
317
317
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
3293/9
3293/11
3293/14
3293/16
3293/17
3293/18
3293/19
3293/22
3293/23
3297
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Тоспаша
318
189
1744/13
Њива 5.класе
Виче
Виче
319
319
189
189
1278/27
1278/39
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Укупно 310
Укупно 311
Укупно 312
Укупно 313
Укупно 314
Укупно 315
Укупно 316
Укупно 317
Укупно 318
0,9897
0,7732
0,1845
1,9474
0,3317
0,3317
0,3944
0,3575
0,3648
0,4902
0,5824
0,5444
2,7337
3,0390
2,5684
0,4734
0,2331
0,2111
0,2054
0,6008
0,6179
0,0604
0,5034
0,2250
0,5228
0,7025
9,9632
0,0106
0,2983
1,1097
3,0031
0,2595
0,1172
11,6720
0,8942
0,5917
0,3081
18,2644
4,9058
0,2228
0,2598
0,3776
0,2125
0,2591
0,2742
0,0787
0,0651
0,1902
6,8458
0,0051
0,0051
0,1420
0,3290
0,0863
0,1178
0,0476
0,1314
0,1263
0,3711
0,0318
0,0251
1,4084
0,1030
0,1030
0,0124
0,0191
352
Виче
Виче
Виче
Виче
319
319
319
319
189
189
189
189
1278/40
1278/41
1278/42
1278/43
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Село
320
734
2450
Пашњак 2.класе
Млочина греда
Млочина греда
Млочина греда
Млочина греда
Млочина греда
321
321
321
321
321
34
34
852
852
852
2070/2
2070/2
2070/1
2070/1
2070/3
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Саставци
322
676
3269/23
Воћњак 3.класе
Тоспаша
323
189
3672
Воћњак 3.класе
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
324
324
324
324
854
1109
1109
1175
2131/2
2132/1
2132/2
2131/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виче
Виче
Виче
Виче
325
325
325
325
510
510
510
510
1309/1
1309/2
1309/3
1309/4
Њива 5.класе
Врт 4.класе
Њива 5.класе
Врт 4.класе
Млочина греда
Млочина греда
Млочина греда
Млочина греда
326
326
326
326
542
542
542
542
2068/1
2068/2
2068/3
2068/4
Млочина греда
Млочина греда
Млочина греда
327
327
327
1009
1009
1009
2908/1
2908/2
2909
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Врт 3.класе
Тоспаша
Тоспаша
Тоспаша
328
328
328
419
419
419
3035/1
3036/1
3036/2
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Чегљане
329
500
529
Њива 7.класе
Чегљане
330
500
533
Њива 7.класе
Лап
331
510
1495/2
Врт 3.класе
Баште
332
510
1580
Врт 3.класе
Село
333
510
1752/2
Њива 5.класе
Београдска
334
510
1889
Пашњак 2.класе
Чегљане
Чегљане
335
335
1009
1009
806/1
806/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Чегљане
336
1009
899
Њива 6.класе
Млочина греда
337
1009
2272/2
Њива 3.класе
Млочина греда
338
1009
2300/2
Врт 3.класе
Виче
339
1017
1278/21
Њива 5.класе
Тоспаша
340
1059
2149/1
Њива 4.класе
Тоспаша
341
1059
2149/3
Њива 4.класе
Укупно 319
Укупно 320
Укупно 321
Укупно 322
Укупно 323
Укупно 324
Укупно 325
Врт
Врт
Врт
Врт
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 326
Укупно 327
Укупно 328
Укупно 329
Укупно 330
Укупно 331
Укупно 332
Укупно 333
Укупно 334
Укупно 335
Укупно 336
Укупно 337
Укупно 338
Укупно 339
Укупно 340
0,0063
0,1438
0,2067
0,1116
0,4999
0,1595
0,1595
0,0655
0,1600
0,0695
0,0400
0,0858
0,4208
1,1254
1,1254
0,0434
0,0434
0,1835
0,1828
0,2021
0,1718
0,7402
0,0608
0,0287
0,1203
0,0252
0,2350
0,0885
0,0835
0,0737
0,0775
0,3232
0,3532
0,0305
0,3635
0,7472
0,0318
0,2715
0,2380
0,5413
0,5857
0,5857
0,3022
0,3022
0,0809
0,0809
0,1709
0,1709
0,1357
0,1357
0,0206
0,0206
0,6820
0,5940
1,2760
0,9995
0,9995
0,0654
0,0654
0,1635
0,1635
0,1575
0,1575
0,5348
0,5348
0,5671
353
Укупно 341
Виче
342
1149
1332
Њива 4.класе
Чегљане
343
472
873/2
Њива 5.класе
Чегљане
344
472
922
Њива 5.класе
Чегљане
345
472
985
Њива 5.класе
Београдска
346
474
1834/2
Њива 2.класе
Млочина греда
347
487
2300/3
Врт 3.класе
Село
348
498
2472/7
Пашњак 1.класе
Село
349
510
1821
Пашњак 3.класе
Село
350
510
1834/3
Њива 2.класе
Млочина греда
351
472
2086
Њива 3.класе
Млочина греда
352
542
1635/2
Врт 3.класе
Нове деонице
Укупно 353
Укупно КО
Велико село
*Извор података РГЗ
353
510
1496
Пашњак 7.класе
Укупно 342
Укупно 343
Укупно 344
Укупно 345
Укупно 346
Укупно 347
Укупно 348
Укупно 349
Укупно 350
Укупно 351
Укупно 352
0,5671
0,1253
0,1253
0,1611
0,1611
0,8987
0,8987
0,6016
0,6016
0,0474
0,0474
0,1395
0,1395
0,0615
0,0615
0,0287
0,0287
0,0029
0,0029
0,2958
0,2958
0,1747
0,1747
0,2800
0,2800
183,2174
354
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012. годину
КО
БОРЧА
СЛАНЦИ
БЕСНИ ФОК
ЛЕПУШНИЦА
ОВЧА
КОВИЛОВО
КРЊАЧА
КОМАРЕВА
ХУМКА
ПАЛИЛУЛА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВИШЊИЦА
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
179,5871
0,0000
2562,9908
886,1985
806,4113
7478,0242
3,3675
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
2,5992
Трајање
закупа
(од-до)
2010.-2013.
5125,3302
0,0000
199,4112
0,0000
17241,3208
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
10,4029
0,8815
65,8950
2011.- 2014.
2011.- 2014.
2011.- 2014.
25,8738
2011.- 2014.
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
119,1998
11,5326
0,0651
0,1714
0,0039
0,0611
3,8623
10,4029
30,4593
3,4743
0,7746
0,7872
1,3204
1,2451
10,4820
0,1663
6,0118
2,6205
0,0029
61,6065
3,6643
0,0000
1,0445
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2010.-2015.
Просечна
површина за
надметање
(ха)
0,0638
103,0532
19,7787
Највећа
површина за
надметање
(ха)
161,4568
0,0000
16,2675
5,5103
334,0626
4,9805
0,0000
0,0000
183,2174
0,0000
715,9771
2,5992
Најмања
површина за
надметање
(ха)
2,0283
Број
надметања
14
0
21
7
253
4
0
4
0
50
0
353
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
355
Табела 16а Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Закључци Владе Републике
Србије 05 Број: 46-3585/2009-1
од 18. јуна 2009. године и
05 Број: 023-8072/2011-1
од 27. октобра 2011. године
Правно и фактичко стање на терену
се разликују. На терену није
пољопривредно земљиште
План детаљне регулације за
саобраћајницу Северна тангента од
саобраћајнице Т6 до панчевачког
пута Сектор 1 и Сектор 2
Укуно за ГО Палилула
Контрола из табеле 16
Корисник
КО
Коментар
Борча, Бесни фок,
Лепушница, Овча,
Ковилово, Крњача,
Комарева хумка и
Велико село
Записници Републичког пољопривредног
инспектора од 15.12.2009. године, 13.07.2010.
године, 10.08.2011.године, 30.03.2012. године.
Записник радне групе од 15.11.2010. године.
Објекат Министарства правде - Управе за
извршење кривичних санкција - Казнено
поправни завод у Београду.
Површина (ха)
ПКБ
КОРПОРАЦИЈА
15954,9309
381,4645
62,4727
16398,8681
16398,8681
356
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
334
Од 5 до 25
14
Од 25 до 50
5
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
353
*Подаци се односе на план коришћења у 2012.години
357
ГРАДСКА ОПШТИНА
РАКОВИЦА
358
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Р.бр.
Пашњаци
општина
Њиве
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
1
2
1
РЕСНИК
774,4312
КНЕЖЕВАЦ
0,0000
Укупно
774,4312
*Извор података РГЗ
2
4,5918
0,0000
4,5918
3
6,1836
0,0000
6,1836
4
8,3215
0,0000
8,3215
5
72,3291
0,0000
72,3291
6(1+2+3+4+5)
865,8572
0,0000
865,8572
7
13,9882
0,0000
13,9882
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
8
1,5796
0,0000
1,5796
9
6,7485
0,0000
6,7485
Укупно
10(6+7+8+9)
888,1735
0,0000
888,1735
359
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
1
2
Катастарска
општина
Облик
својине
Приватна
РЕСНИК
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
КНЕЖЕВАЦ
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
*Извор података РГЗ
Њиве
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради Ливаде
Укупно
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
1
2
568,7159
4,0883
5,0464
6,9610
50,9948
635,8064
6,6589
1,4162
5,3870
649,2685
196,5456
0,5035
1,1372
1,3605
20,2590
219,8058
6,8683
0,1634
1,3040
228,1415
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5175
0,0000
0,0000
0,0000
0,8022
2,3197
0,0000
0,0485
0,0000
2,3682
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,9815
0,0000
0,0000
0,0000
0,2731
9,2546
0,4610
0,0000
0,0287
9,7443
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
360
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
0,6716
12,5513
309,9491
276,3948
151,5003
Вртови
2,2096
1,3288
1,0534
0,0000
0,0000
Воћњаци
0,0000
0,0166
5,2150
0,9520
0,0000
Виногради
0,0000
0,8636
7,0040
0,4539
0,0000
Ливаде
6,1916
42,9163
15,6720
7,5491
0,0000
Пашњаци
0,9899
1,5789
7,8165
3,2916
0,3113
Трстици-мочваре
0,0000
1,5796
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
10,0627
60,8351
346,7100
288,6414
151,8116
*Извор података РГЗ
VI
23,3641
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23,3641
VII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
361
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
У ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке мелиорације у
ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске мелиорације
Биолошке мелиорације
Мелиорације ливада и
Остало у ха
у ха
у ха
пашњака у ха
Укупно у ха
0,0000
362
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
РЕСНИК 13 ОКТОБРА 69
2
ЖИВОЈИНОВИЋ ЖИВАН ЉУБИША
ЖИВОЈИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДМИЛА
Површина
земљишта
коју користи
(ха)
0,2837
РЕСНИК 13 ОКТОБРА 83
0,7991
3
4
5
6
7
8
ЖИВОЈИНОВИЋ БОРИВОЈЕ БОРКА
ЖИВОЈИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЖИВОЈИНОВИЋ ИЛИЈА АЛЕКСАНДАР
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛИСАВ ИВАН
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛИСАВ СЛОБОДАН
АЛБИЈАНИЋ РАДИСАВ РУЖИЦА
РЕСНИК ДЕЛОВИ 5
РЕСНИК
БЕОГРАД 13 ОКТОБРА 83
РЕСНИК ПАЛИХ БОРАЦА 28
РЕСНИК
ЖАРКОВО
БЕОГРАД БОРИВОЈА
МИЛОЈЕВИЋА 7
БЕОГРАД ПАЛИХ БОРАЦА 14
КОС.ПОЉЕ БРЕНИЦЕВСКА 5
РЕСНИК
БЕОГРАД МИШКА КРАЊЦА 12
0,0030
0,5294
0,5294
0,0019
0,0019
0,0290
Р.бр.
1
Назив корисника
Адреса корисника
9
10
11
12
13
ЦВЕТКОВИЋ ЉУБОМИР БИЉАНА
ЦВЕТКОВИЋ СТЕВАН ДЕСАНКА
ДЕНИЋ ДОБРИВОЈЕ ЖИКИЦА
ДОКИЋ ЖИВАН ДУШАНКА
ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
14
15
16
ИВАНОВИЋ БОЖИДАР МИЛОСИЈА
ИВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЗЛАТИЈА
ИВАНОВИЋ МИЛОСИЈА
17
18
19
20
ИВКОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ЈАНИЋ ДАНИЛО ИВАНА
ЈАНКОВИЋ МИЛОСАВ МИЛОРАД
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ"
21
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА
АЛЕКСАНДРА 282
22
23
24
25
26
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" СА П.О
ЈЕРЕМИЋ ЖИВКО ЉУБОДРАГ
ЈЕРЕМИЋ ДРАГОМИР МИОДРАГ
ЈЕРЕМИЋ ИВАН ЖИВОЈИН
ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН
НОВИ БЕОГРАД МИХАЈЛА
ПУПИНА 113
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД ЈОСИПА
ТЕЛАРЕВИЋА 42/А
РЕСНИК ПАЛИХ БОРАЦА 11
РЕСНИК
БРЕЗОВИЦА ОПШТИНА
ШТРПЦЕ
БЕОГРАД
РЕСНИК 180
Катастарска
општина
Поседовни лист
или лист
непокретности
РЕСНИК
799
0,2837
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
1579
2467
1578
1579
1579
477
477
3815
0,5294
0,2697
0,0030
0,5294
0,5294
0,0019
0,0019
0,0290
0,2428
0,7476
0,0733
0,4940
162,2684
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
270
2955
1615
2958
519
545
4008
6083
0,2428
0,7476
0,0733
0,4940
0,2442
0,0871
0,1876
161,7495
0,3502
2,5006
0,0510
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
1599
247
640
0,3502
2,5006
0,0510
0,0600
0,7476
0,0004
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3089
2955
146
0,0600
0,7476
0,0004
0,5650
РЕСНИК
292
0,5650
3,7801
РЕСНИК
РЕСНИК
156
4282
0,3373
3,4428
34,1939
0,7335
0,1987
1,1577
0,7335
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3450
1617
3212
223
1617
34,1939
0,7335
0,1987
1,1577
0,7335
Површина
на листу
363
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ЈОВАНКИЋ МИЛОШ
ЈОВАНКИЋ МЛАДЕН МИРОСЛАВ
ЈОВИЋ ВЕЛИЧКО ЉУБИНКА
ЈОВИЋ ВЛАДИМИР ВОЈИСЛАВ
ЈОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
ЈОВИЋ ВОЈИСЛАВ СНЕЖАНА
ЛАЗАРЕВИЋ ЖИВАН АЛЕКСАНДАР
ЛАЗАРЕВИЋ ЖИВАН МИЛАДИНКА
ЛАЗАРЕВИЋ БОРИВОЈЕ ИВАН
ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА МИЛАН
ЛАЗАРЕВИЋ РАДОМИР БРАНИСЛАВ
ЛАЗАРЕВИЋ РАДОМИР ЗОРАН
ЛАЗИЋ МИЛЕВА
0,7335
0,7335
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,1360
0,2218
0,0221
1,0266
0,0491
0,0491
0,0006
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
1617
1617
3113
3113
3113
3113
2082
170
22
712
4181
4181
3471
0,7335
0,7335
0,0010
0,0010
0,0010
0,0010
0,1360
0,2218
0,0221
1,0266
0,0491
0,0491
0,0006
0,1314
0,3502
0,0510
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
2937
1599
640
0,1314
0,3502
0,0510
0,1314
0,2819
0,1770
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
2937
908
4219
0,1314
0,2819
0,1770
МАРЈАНОВИЋ МИЛИСАВ ВЛАДАН
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК ГАЈСКИ ПУТ 12
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 11/А
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК 13 ОКТОБАР 6
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД ДИМИТРИЈЕ
КОТУРОВИЋА 9
БЕОГРАД ПАЛИХ БОРАЦА 29
РЕСНИК
БЕОГРАД СТЕВАНА
ФИЛИПОВИЋА 31
РЕСНИК БРЕСТОВАЦКА 7
РЕСНИК
БЕОГРАД СЛАВКА
МИЉКОВИЋА 88
40
41
42
ЛУКИЋ БЛАГОЈЕ МИЛОВАН
ЛУКИЋ ИВАН ЉУБИНКА
ЛУКИЋ ИВАН ЉУБИНКА
43
44
45
ЛУКИЋ ЉУБОМИРА ЉУБИЦА
МАНДИЋ МИЛОВАН НЕГОСАВ
МАРИНКОВИЋ ВЛАДИМИР МАРИЦА
46
3,6339
47
48
49
50
51
52
53
54
55
МАРЈАНОВИЋ ТОМИСЛАВ МОМЧИЛО
МАРЈАНОВИЋ ТОМИСЛАВ ЉУБИНКО
МАРКОВИЋ МИЛАН СТЕВАН
МАРКОВИЋ ВИТОМИР МИХАИЛО
МИЛАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ СНЕЖАНА
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАНА
МИЛЕНКОВИЋ ИЛИЈА НИКОЛА
МИЛЕНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЗЛАТИЈА
МИЛЕНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЧЕДОМИР
БЕОГРАД ПОДАВАЛСКА 50
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 50
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
2,5006
2,5006
1,1225
1,1225
0,1013
0,0627
0,7476
0,6225
1,2809
56
57
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОСАВ МИЛАН
МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА ПЕТРОНИЈЕ
БЕОГРАД ПАЛИХ БОРАЦА 17
РЕСНИК
0,5333
1,2809
58
59
60
МИЛЕНКОВИЋ ПЕТАР ЖИВКО
МИЛЕТИЋ МИЛОВАН МИЛИЈА
МИЛЕТИЋ МИЛОВАН МИЛИСАВ
1,0266
0,0005
0,0005
3324
6257
247
247
1592
1592
3356
1639
2955
3708
219
2955
219
219
2955
712
762
762
0,3978
3,2361
2,5006
2,5006
1,1225
1,1225
0,1013
0,0627
0,7476
0,6225
0,5333
0,7476
0,5333
0,5333
0,7476
1,0266
0,0005
0,0005
61
62
МИЛИЋ БЛАГОЈЕ ЖИВАН
МИЛИЋ РАДИВОЈЕ ПАВЛЕ
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК СЛАВКА
МИЉКОВИЋА 62
РЕСНИК С.МИЉКОВИЋА 58
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
0,5268
0,2819
РЕСНИК
РЕСНИК
93
908
0,5268
0,2819
364
63
МИЛИЋ РАДОЈЕ ДРАГОСЛАВ
64
65
МИЛИЋ РАДОСЛАВ ЖИВКО
МИЛИЋ ВЛАДИМИР ДАНИЦА
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
МИЛИЋЕВИЋ ОБРЕН БРАНКО
МИЛЛЕНКОВИЋ ДАНИЛО ДУШАНКА
МИЛОВАНОВИЋ БОРИВОЈЕ ЗЛАТИБОР
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИТИЋ ДЕЈАН
МИТИЋ ЛАЗАР ТОМИСЛАВ
МИТИЋ МИЛАН БЛАГОЈЕ
МИТИЋ МИЛАН ЛАЗАР
МИТИЋ МИЛУТИН ЖИВКО
МИТИЋ ПАВЛЕ МИХАИЛО
МИТИЋ ПАВЛЕ МИЛОВАН
МИТИЋ ЗОРИЦА
МИТРОВИЋ РАЈКО ДРАГОСЛАВА
МИЋОВИЋ АНЂЕЛИЈА
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГОМИР
МРЂЕНОВИЋ ВЛАДИМИР СПОМЕНКА
НЕДЕЉКОВИЋ ЖИВКО ЉУБИНКА
НЕДЕЉКОВИЋ ЖИВОЈИН МИЛОРАД
НЕДЕЉКОВИЋ БРАНИСЛАВ МЛАДЕН
85
86
87
88
89
90
НЕДЕЉКОВИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ
91
НЕДЕЉКОВИЋ ТОМИСЛАВ ЗОРАН
92
НИКИЋ ЖИВОТА ТОМИСЛАВ
93
94
95
БЕОГРАД СЛАВКА
МИЉКОВИЋА 66
0,6370
РЕСНИК
РЕСНИК
93
3424
0,5268
0,1102
0,1102
0,1770
РЕСНИК
РЕСНИК
3424
4219
0,1102
0,1770
0,0092
0,7476
0,0618
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3303
2955
3666
0,0092
0,7476
0,0618
0,4563
0,0510
0,3502
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,2124
0,3481
0,0076
0,0584
0,7335
0,0020
0,1607
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
581
640
1599
640
640
640
640
640
640
68
2138
3301
3205
1617
2035
465
0,4563
0,0510
0,3502
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,2124
0,3481
0,0076
0,0584
0,7335
0,0020
0,1607
0,0383
0,0319
0,0319
0,0319
2,5006
0,0290
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
202
2117
2117
2117
247
3815
0,0383
0,0319
0,0319
0,0319
2,5006
0,0290
0,0319
РЕСНИК
2117
0,0319
0,1000
РЕСНИК
6193
0,1000
НИКИЋ ОБРАД РАДОЈКА
НИКОЛИЋ МИЛОЈЕ БОРИВОЈЕ
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК БРЕСТОВАЧКА 12
БЕОГРАД БРАЋЕ ЈЕРЕМИЋ 17
РЕСНИК ЈОСИПА
ТЕЛАРЕВИЋА 36
РЕСНИК БРАЋЕ ЈЕРЕМИЋА 13
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД ПОДАВАЛСКА 50
РЕСНИК С.МИЉКОВИЋА 59
БЕОГРАД БРАЋЕ ЈЕРЕМИЋА
11
РАКОВИЦА ИВАНА МИЧУРИНА
23
РАКОВИЦА ИВАНА МИЧУРИНА
23
РЕСНИК
0,1000
0,7158
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР СНЕЖАНА
РЕСНИК СЛАВКА
0,2428
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
6193
170
2958
270
0,1000
0,2218
0,4940
0,2428
ИЛИЈА МИЛОШ
МИОДРАГ ЖИВАН
МЛАДЕН ПЕТАР
МОМЧИЛО СЛАВОМИР
ПЕТАР ЖИВКА
РАЈКО МИОДРАГ
РЕСНИК СЛАВКА
МИЉКОВИЋА 64
РЕСНИК
БЕОГРАД ЛАБУДА
ШЋЕКОВИЋА 6
БЕОГРАД
БЕОГРАД ПОДАВАЛСКА 3
365
96
ОПШТИНА РАКОВИЦА
97
98
99
ПАУНОВИЋ ДРАГОМИР МИЛИВОЈЕ
ПАУНОВИЋ МИЛОРАД ЖИВАНКА
ПАУНОВИЋ МИРОСЛАВ ДРАГАН
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
ПАУНОВИЋ ПРЕДРАГА ЗОРАН
ПАУНОВИЋ ТИХОМИР БЛАГОЈЕ
ПАУНОВИЋ ТИХОМИР РАДОЈЕ
ПАВЛОВИЋ ЖИВАН МИЛАНКА
ПЕТРОВИЋ МИЛОШ ИВАН
ПЕТРОВИЋ СТАНИЦА
ПЕЋАРАНИН ТРИФУН СЛАВИЦА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА КИЈЕВО
Д.О.О
ЉУБИЧИЋ МИОДРАГ ЖИВКА
РАДЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР БИЉАНА
РАДОИЧИЋ ЖИВАДИН ВЕЛИБОР
РАДОЈИЧИЋ НЕГОВАН ДРАГОСЛАВ
РАДОЈИЧИЋ НЕГОВАН РАДОСЛАВ
РАДОЈИЧИЋ РАДОМИР МИРОСЛАВ
РАДОЈИЧИЋ РАДОМИР ЗЛАТИБОР
РАДОЈИЧИЋ ВУКАШИН ПРЕДРАГ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
САВИЋ МОМИР
САВИЋ МОМЧИЛО МИЛОМИР
САВИЋ МОМЧИЛО СТЕВАН
САВИЋ СТЕВАН
СТАНКОВИЋ ДАНИЛО МИЛАНКА
122
СТОЈАНОВИЋ ДРАГОМИР ЛЕПОСАВА
123
124
125
126
127
128
129
130
ТАЦИЋ ЖИВОРАД МИЛАНКА
ТАЦИЋ ДУШАН ЖИВАН
ТАЦИЋ РАДОВАН БОРИВОЈЕ
ТАНАСИЈЕВИЋ РАЈКО ЖИВАН
ТАНАСИЈЕВИЋ РАЈКО МИЛИСАВ
ТОДОРОВИЋ БОГОЉУБ МИЛКА
ТОДОРОВИЋ ТИХОМИР БОРКА
ВАСИЋ ДРАГИША
МИЉКОВИЋА 100
РАКОВИЦА МИШКА КРАЊЦА
15
БЕОГРАД ЈОСИПА
ТЕЛАРЕВИЋА 30
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК ЈОСИПА
ТЕЛАРЕВИЋА 21/А
РЕСНИК
РЕСНИК
ЛЕШТАНЕ КРУЖНИ ПУТ 1/Г
БЕОГРАД 17 ОКТОБРА 31
РЕСНИК
РЕСНИК ЛУГОВАЧКА 24
БЕОГРАД КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА
52
БЕОГРАД ЦАРА ДУШАНА 20
РЕСНИК ЛУГОВАЧКА 30
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 38
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 40
РЕСНИК
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 51
РЕСНИК БРЂАНСКА 1
РЕСНИК
БЕОГРАД
РЕСНИК 13 ОКТОБАР 18
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК 13 ОКТОБАР 58
РЕСНИК
РЕСНИК СЛАВКА
МИЉКОВИЋА 136
РЕСНИК СЛАВКА
МИЉКОВИЋА 39/А
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК П.БОРАЦА 5
РЕСНИК П.БОРАЦА 7
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК ЛАБУДА
0,1088
РЕСНИК
6239
0,1088
0,1122
0,1770
0,9288
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3542
4219
681
0,1122
0,1770
0,9288
0,9288
0,2162
0,2162
0,0705
0,0260
0,1770
0,0017
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
681
2860
2860
4124
3920
4219
1540
0,9288
0,2162
0,2162
0,0705
0,0260
0,1770
0,0017
2,6798
0,0319
0,0584
0,0626
0,0626
0,0626
0,0626
0,0626
0,0626
0,5540
0,2251
0,0842
0,0842
0,2251
0,7476
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
2986
2117
3205
3956
3956
3956
3956
3956
3956
2805
1585
2947
2947
1585
2955
2,6798
0,0319
0,0584
0,0626
0,0626
0,0626
0,0626
0,0626
0,0626
0,5540
0,2251
0,0842
0,0842
0,2251
0,7476
0,0032
РЕСНИК
2565
0,0032
0,2697
0,1876
0,1987
0,0559
0,0559
0,0510
0,2162
0,0026
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
2467
4008
3212
1917
1917
640
2860
3949
0,2697
0,1876
0,1987
0,0559
0,0559
0,0510
0,2162
0,0026
366
131
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ЉУБИЦА
ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИХ
132 ПРЕДУЗЕЋА СРБИЈЕ
133 ШАРГИЋ БОРИВОЈЕ ЖИВКО
134 ШАРГИЋ БОРИВОЈЕ БОШКО
135 ШАРГИЋ БОРИВОЈЕ МАРИНКО
136 ШАРГИЋ ЈОВАН МИЛАН
137 ШАРГИЋ КАТАРИНА
138 ШАРГИЋ МИЛИВОЈЕ СПАСОЈЕ
139 ШАРГИЋ МИЛИВОЈЕ ТИХОМИР
140 ШАРГИЋ МИЛИВОЈЕ ВОЈИСЛАВ
141 ШАРГИЋ МИЛОШ ДРАГОЉУБ
142 ЂОРЂЕВИЋ ДРАГИЦА
143 ЂУКАНОВИЋ РАДМИЛА
144 ЧАЛОШЕВИЋ КОСТА ИЛИЈА
Укупно
*Извор података РГЗ
ШЋЕКОВИЋА 13
РЕСНИК
0,1770
РЕСНИК
4219
0,1770
БЕОГРАД
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК АВАЛСКА 13
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД
3,3957
0,0217
0,0177
0,0161
0,1636
0,1207
0,1207
0,1207
0,1207
0,1212
0,6225
0,0584
0,3714
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
659
3649
3650
2369
1560
2209
2209
2209
2209
274
3708
3205
1630
3,3957
0,0217
0,0177
0,0161
0,1636
0,1207
0,1207
0,1207
0,1207
0,1212
0,6225
0,0584
0,3714
255,3216
367
Табела 15.
КО
Ресник
Преглед груписаних надметања
Адреса
парцеле Улица
или потес и
кућни број
Делови
Делови
Број јавног
надметања
Број поседовног
листа/листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
1
1
93
93
2153/1
2153/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,3886
0,1382
0,5268
Раковачки
поток
2
146
1475/9
Виноград 3.класе
0,0004
Кадинац
Кадинац
Кадинац
3
3
3
170
170
223
909/1
909/2
899/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Стражевица
4
202
290/1
Њива 4.класе
Клење
Кадинац
Кадинац
5
5
5
219
219
219
900/1
900/2
900/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Парлози
6
223
2712/1
Њива 4.класе
Бабин гроб
Арапче
7
7
223
247
2795/2
2082/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Арапче
Арапче
8
8
247
247
2420/1
2420/2
Врт 2.класе
Врт 2.класе
Јелишин брод
Раковички
поток
Мали забран
9
292
1365/1
Њива 3.класе
0,0004
0,1016
0,1202
0,3530
0,5748
0,0383
0,0383
0,2579
0,0851
0,1903
0,5333
0,0785
0,0785
0,4077
0,6259
1,0336
0,0294
0,0137
0,0431
0,0709
9
292
1369/1
Њива 3.класе
0,1828
9
659
1373/2
0,0103
Мали забран
9
659
1373/2
Њива 3.класе
Остало
земљиште
Раковачки
поток
9
4282
1369/6
Укупно 1
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Њива 3.класе
Укупно 9
Мали забран
10
465
171/8
Виноград 3.класе
Арапче
11
477
2392/4
Врт 3.класе
Мали забран
Мали забран
12
12
659
659
1375/2
1375/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
13
13
13
13
13
6083
6083
6083
6083
6083
2770/6
2770/8
2770/12
2770/14
2770/16
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њиве у забрану
Под Авалом
14
15
1578
908
30/511
1885/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Каљавац
Каљавац
15
15
1585
1585
1886/1
1886/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Змајевац
Змајевац
16
16
1592
1592
19/24
19/45
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Пашинац
Пашинац
17
17
1599
1599
156/4
156/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њиве у забрану
Њиве у забрану
18
18
1617
1617
30/90
30/91
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Површина
Боја
Напомена
0,0105
0,0166
0,2911
0,0550
0,0550
0,0019
0,0019
0,0381
0,0452
0,0833
0,0096
0,0091
0,0032
0,0443
0,0248
0,0910
0,0030
0,2819
0,2849
0,2083
0,0168
0,2251
0,3676
0,3718
0,7394
0,1756
0,1746
0,3502
0,2380
0,2590
368
Њиве у забрану
18
6083
30/147
Њива 3.класе
Њиве у забрану
19
1639
30/550
Њива 4.класе
Клик
20
6083
440
Ливада 3.класе
Голи брег
21
2082
719/1
Њива 2.класе
Под Авалом
22
2467
1421/141
Њива 3.класе
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
23
23
23
2805
2805
2805
2015/3
2016/2
2017/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Раковачки
поток
24
2860
1479/3
Њива 3.класе
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Голи брег
Голи брег
25
25
2937
2937
715/2
715/5
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Орловац
26
2138
2671/1
Њива 4.класе
27
27
27
27
27
223
2955
2955
2955
2955
1126/1
1125/1
1125/2
1125/3
1125/4
Лугњаче
Лугњаче
Лугњаче
Лугњаче
28
28
28
28
2955
2955
2955
2955
2261/1
2261/2
2261/3
2261/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Кречане
Голи брег
Голи брег
Голи брег
Мандрине
29
29
29
29
29
1917
1917
1917
1917
2958
363/9
363/10
363/14
363/15
2150/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Луговачка
30
3205
2447/81
Ливада 1.класе
Под Авалом
Под Авалом
31
31
3212
3212
2010/3
2010/6
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Делови
Делови
32
32
3301
3303
2176/5
2176/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Село
Село
33
33
3356
3356
1087/1
1087/2
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
34
34
34
3450
3450
3450
2828/3
2828/4
2828/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Радушња
Радушња
Радушње
Радушње
35
35
35
35
799
3450
3450
3450
2928/2
2929/1
2929/6
2929/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Радушње
Радушње
Радушње
36
36
36
3450
3450
3450
2929/8
2929/9
2929/10
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Кадинац
37
3542
905/3
Њива 5.класе
Мандрине
38
1615
2141/3
Њива 3.класе
Укупно 25
Укупно 26
Код
Код
Код
Код
Код
чесме
чесме
чесме
чесме
чесме
Врт
Врт
Врт
Врт
Врт
1.класе
1.класе
1.класе
1.класе
1.класе
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
0,5150
1,0120
0,0627
0,0627
0,0226
0,0226
0,1018
0,1018
0,2697
0,2697
0,0869
0,3761
0,0910
0,5540
0,2162
0,2162
0,1237
0,0077
0,1314
0,3481
0,3481
0,0276
0,0110
0,0174
0,0154
0,0136
0,0850
0,1851
0,1771
0,1811
0,1469
0,6902
0,0114
0,0122
0,0142
0,0181
0,4940
0,5499
0,0374
0,0374
0,0264
0,1723
0,1987
0,0076
0,0092
0,0168
0,0572
0,0441
0,1013
0,1029
0,0315
0,0348
0,1692
0,2837
5,2675
0,0495
0,1473
5,7480
0,0370
0,0215
0,0255
0,0840
0,1002
0,1002
0,0733
369
Мандрине
Мандрине
38
38
3708
3708
2149/2
2149/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Кадинац
39
270
921/1
Њива 4.класе
Делови
40
3949
2176/7
Њива 3.класе
Личине
41
3956
1205/4
Ливада 2.класе
Орловац
42
6083
2906/3
Воћњак 3.класе
Орловац
43
4282
1480/4
Воћњак 3.класе
Ађинке
Ађинке
44
44
6083
6083
1822/3
1822/3
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Змајевац
45
6083
19/29
Њива 5.класе
Змајевац
46
6083
30/47
Змајевац
46
6083
30/47
Њива 4.класе
Остало
земљиште
Змајевац
Змајевац
Змајевац
Змајевац
Змајевац
Змајевац
47
47
47
47
47
47
6083
6083
6083
6083
6083
6083
30/31
30/31
30/32
30/32
30/33
30/33
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Манастирко
48
6083
30/81
Њива 5.класе
Прњавор
Прњавор
49
49
519
6083
30/96
30/95
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њиве у забрану
50
6083
30/121
Њива 4.класе
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Орловац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
3450
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2829
2825/1
2825/2
2825/3
2825/4
2825/5
2825/6
2825/7
2825/8
2825/9
2825/10
2825/11
2825/12
2825/13
2825/14
2825/15
2830/1
2830/2
2830/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Стражевица
Пашинац
Стражевица
52
52
52
6083
6083
6083
241/1
241/3
241/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Пашњак 3.класе
Стражевица
Кречане
Кречане
Кречане
Граб
Граб
53
53
53
53
53
53
6083
6083
6083
6083
6083
6083
367/4
374/3
374/4
375/2
375/5
375/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 3.класе
Пашњак 3.класе
Ливада 3.класе
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
0,0856
0,5369
0,6958
0,2428
0,2428
0,0026
0,0026
0,0626
0,0626
0,0272
0,0272
0,0473
0,0473
0,0165
0,0520
0,0685
0,5653
0,5653
0,3625
0,0110
0,3735
0,6951
0,0420
0,6359
0,0410
0,5768
0,0500
2,0408
0,2710
0,2710
0,2442
0,1522
0,3964
0,2508
0,2508
4,9665
0,0394
0,0392
0,0674
0,0905
0,1148
0,0654
0,0382
0,0372
0,0785
0,1006
0,2239
0,2339
0,0225
0,0175
0,0125
0,1276
0,1065
0,1075
6,4896
0,4802
0,6543
0,1361
1,2706
0,2530
0,1492
0,1942
0,0797
0,0509
0,1029
370
Граб
Граб
Голи брег
Голи брег
53
53
53
53
6083
6083
6083
6083
375/7
375/10
379/1
379/2
Ливада 2.класе
Пашњак 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Голи брег
Голи брег
Голи брег
Голи брег
Клик
Клик
Клик
Граб
Клик
Граб
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
377/2
377/4
377/5
377/6
442/9
443/2
443/5
443/6
443/7
444/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Клик
Клик
55
55
6083
6083
384/7
384/8
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
712
712
712
712
712
712
712
712
712
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2236/1
2236/1
2236/1
2236/2
2236/2
2236/2
2236/3
2236/3
2236/3
392/2
392/3
392/4
392/5
392/7
392/8
392/9
392/10
392/11
392/12
392/13
392/14
392/15
392/16
392/17
392/18
392/19
392/20
392/21
392/22
392/23
392/24
392/25
392/26
392/27
392/32
392/33
392/34
392/37
392/38
392/39
392/40
392/41
392/42
392/42
392/43
392/44
392/46
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 53
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 54
Укупно 55
0,1261
0,1182
0,0554
0,0234
1,1530
0,0140
0,0559
0,0240
0,0075
0,0045
0,0241
0,0626
0,0246
0,0006
0,0266
0,2444
0,0565
0,0240
0,0805
0,1501
0,0910
0,0910
0,1804
0,0900
0,0760
0,1891
0,0890
0,0700
0,2113
0,3652
0,3338
0,4424
0,3837
0,4456
0,4570
0,4369
0,4078
0,3334
0,2027
1,0331
0,1659
0,4230
0,2119
0,1463
0,7590
0,4466
0,2069
0,0489
0,4567
0,4400
0,3759
0,4239
0,3305
0,0637
0,0318
0,0622
0,0722
0,0772
0,0722
0,0525
0,2996
0,0350
0,2350
0,0303
0,0469
0,1413
371
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Гај
Сикиљевац
Кадинац
Кадинац
Пландиште
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
392/47
392/48
392/49
392/50
392/51
392/52
2241
2740
2741/1
2741/2
2755
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Клик
57
6083
401/7
Ливада 4.класе
Клик
58
6083
402/2
Ливада 4.класе
Граб
Клик
Клик
Клик
Граб
Клик
59
59
59
59
59
59
6083
6083
6083
6083
6083
6083
413/1
414/3
414/4
414/5
414/6
430
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Стражевица
Стражевица
60
60
223
6083
434/2
434/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Клик
Клик
61
61
6083
6083
437/5
438/3
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
Клик
62
6083
438/5
Њива 5.класе
Голи брег
Кречане
Кречане
Голи брег
Клик
Граб
Граб
Клик
Граб
Граб
Клик
Граб
Граб
Граб
Клик
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Клик
Личине
Личине
Клик
Личине
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
22
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
465/4
376/1
376/4
382/2
442/1
442/2
442/3
442/5
443/1
443/3
443/4
444/1
444/3
444/4
444/5
444/6
444/7
444/8
444/9
444/10
446/1
446/2
446/3
447/1
447/2
447/3
447/4
447/5
453/2
453/3
453/5
453/6
454/1
454/3
454/4
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Пашњак 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
0,0257
0,0278
0,0278
0,0363
0,0300
0,4042
0,4085
0,0971
0,4272
0,3317
0,7849
14,3361
0,0030
0,0030
0,0050
0,0050
0,2341
0,0448
0,0030
0,0015
0,0133
0,0293
0,3260
0,2909
0,0210
0,3119
0,0159
0,0022
0,0181
0,0085
0,0085
0,0101
0,0080
0,0135
0,1050
0,0350
0,0231
0,0386
0,0501
0,0496
0,0521
0,1002
0,0876
0,0946
0,0931
0,0211
0,0251
0,0008
0,0106
0,0010
0,0240
0,1433
0,0521
0,1413
0,2144
0,2225
0,0180
0,1223
0,0010
0,2989
0,0201
0,0371
0,0168
0,0763
0,0561
0,0088
372
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
454/6
454/7
454/9
456/1
456/2
456/3
457/1
457/2
457/3
458
459/1
459/2
459/3
459/4
460/1
460/2
473/1
473/2
474/1
474/2
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Голи брег
Село
Граб
Голи брег
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Село
Село
Граб
Село
Село
Граб
Село
Село
Граб
Село
Село
Граб
Граб
Голи брег
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
445
455/2
455/3
455/4
455/5
475/1
475/2
475/3
475/5
476/1
476/2
476/3
476/4
477/1
699/1
703/1
703/3
703/5
767/1
767/2
767/3
768
769
770
772
773/1
773/2
774
775/1
775/2
776
780/1
780/2
782/1
782/2
783/1
783/2
784/1
784/2
784/3
785
786
788/2
789/1
790/1
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Укупно 63
0,0528
0,0110
0,0045
0,1176
0,0016
0,0812
0,2062
0,0009
0,0735
0,2606
0,4307
0,0424
0,0440
0,0465
0,2395
0,2635
0,0055
0,0175
0,0463
0,0083
4,2263
0,1169
0,0045
0,2592
0,1176
0,1135
0,0407
0,0392
0,0607
0,0054
0,1707
0,1983
0,1933
0,1656
0,1506
0,0250
0,0849
0,0271
0,0285
0,1223
0,1127
0,1349
0,1289
0,0906
0,1007
0,0594
0,0227
0,0211
0,1127
0,1047
0,1057
0,2175
0,0634
0,0666
0,0136
0,0646
0,0215
0,0299
0,1780
0,0799
0,0038
0,0469
0,0529
0,0260
0,0899
0,0895
373
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
790/2
791/1
791/2
792/2
792/3
793
794/1
794/2
795
796
800/3
801/8
801/9
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Граб
65
6083
706/5
Виноград 3.класе
Граб
66
6083
817/2
Њива 5.класе
Личине
67
6083
997/1
Пашњак 4.класе
Личине
68
6083
997/2
Пашњак 3.класе
Граб
69
6083
1049/3
Ливада 2.класе
Граб
Граб
70
70
6083
6083
1050/3
1050/4
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Личине
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Личине
Личине
Личине
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
Граб
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1052/3
1052/4
1053/1
1053/3
1053/4
1054/1
1054/2
1063/1
1063/2
1063/3
1064/3
1064/4
1065/2
1066/2
1067/2
1068/2
1095/2
1098/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Пашинац
72
6083
1395/14
Њива 3.класе
Змајевац
Пашинац
Пашинац
73
73
73
6083
6083
6083
1395/13
1395/15
1395/16
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пландиште
Адица
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2768
2769/1
2769/2
2769/3
2769/4
2769/5
2769/6
2769/7
2769/8
2769/9
2769/10
2769/11
2769/12
2769/13
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
0,1111
0,0552
0,1148
0,0830
0,0770
0,1982
0,2341
0,0807
0,2021
0,1401
0,1601
0,0279
0,0884
5,5348
0,0151
0,0151
0,0451
0,0451
0,0451
0,0451
0,0266
0,0266
0,0100
0,0100
0,0438
0,0519
0,0957
0,0271
0,0292
0,0190
0,0137
0,0091
0,0321
0,0120
0,0445
0,0006
0,0150
0,0037
0,0057
0,0113
0,0107
0,0106
0,0244
0,0461
0,0430
0,3578
0,3789
0,3789
0,3087
0,0848
0,0949
0,4884
0,2682
0,5287
0,2656
0,4535
0,4385
0,4460
0,4585
0,4410
0,4460
0,4460
0,3758
0,4084
0,4685
0,4335
374
Пландиште
Пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Преко
пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
Пландиште
74
74
6083
6083
2769/14
2769/15
Њива 4.класе
Њива 4.класе
0,4485
0,4485
74
6083
2769/16
Њива 4.класе
0,4059
74
6083
2769/17
Њива 4.класе
0,4310
74
6083
2769/19
Њива 4.класе
0,4410
74
6083
2769/21
Њива 4.класе
0,4335
74
6083
2769/22
Њива 4.класе
0,4034
74
6083
2769/23
Њива 4.класе
0,4535
74
6083
2769/24
Њива 4.класе
0,4059
74
6083
2769/25
Њива 4.класе
0,4259
74
6083
2769/26
Њива 4.класе
0,4260
74
6083
2769/27
Њива 4.класе
0,4435
74
6083
2769/28
Њива 4.класе
0,2424
74
6083
2769/29
Њива 4.класе
0,4764
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2769/30
2769/31
2769/32
2769/33
2769/34
2769/35
2769/36
2769/37
2769/38
2769/39
2769/40
2769/41
2769/42
2769/43
2769/44
2769/45
2769/49
2770/1
2770/2
2770/3
2770/4
2770/5
2770/7
2770/9
2770/10
2770/11
2770/13
2770/15
2770/17
2770/18
2770/19
2770/20
2770/22
2770/23
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пашинац
75
6083
1417/2
Њива 4.класе
Раковачки поток
Раковачки поток
76
76
76
247
247
4008
1424/3
1425/1
1805/1
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
0,3833
0,4172
0,4385
0,4560
0,3683
0,4184
0,4109
0,3808
0,4585
0,4585
0,3934
0,3458
0,3583
0,4109
0,4484
0,5318
0,0250
1,0125
0,0174
0,0535
0,0304
0,0169
0,0095
0,0086
0,0351
0,0117
0,0488
0,0704
0,0304
0,0647
0,0729
0,0225
0,0107
0,0139
19,9975
0,0218
0,0218
0,0626
0,1535
0,1265
Укупно 74
Укупно 75
Ађинке
375
Кључеви
Кључеви
Раковачки
поток
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Под Авалом
Ађинке
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Ађинке
Ађинке
Ађинке
Под Авалом
Ађинке
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Ађинке
Ађинке
Под Авалом
Ађинке
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Ађинке
76
76
4008
4282
1805/4
1423/11
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
0,0611
0,0684
76
4282
1424/1
Њива 4.класе
0,1387
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1421/51
1421/52
1421/53
1421/54
1421/55
1421/56
1421/57
1421/58
1421/59
1421/60
1421/61
1421/62
1421/63
1421/72
1421/75
1421/76
1421/77
1421/78
1421/79
1421/80
1421/81
1421/82
1421/83
1421/85
1421/86
1421/87
1421/90
1421/91
1421/94
1421/95
1421/98
1421/102
1421/104
1421/107
1421/108
1421/109
1421/112
1421/113
1421/117
1421/118
1421/119
1421/120
1421/121
1421/122
1421/124
1421/127
1421/128
1421/129
1421/130
1421/132
1421/134
1421/144
1421/178
1421/197
1421/209
1421/310
1421/311
1421/313
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Под Авалом
77
6083
1421/135
Њива 3.класе
Под Авалом
78
2117
1421/295
Њива 3.класе
0,3191
0,2849
0,3717
0,4164
0,7965
0,2306
0,0251
0,1119
0,1019
0,1746
0,1098
0,4689
0,3933
0,2964
0,1654
0,0952
0,0463
0,1774
0,2374
0,0321
0,1294
0,1324
0,3792
0,0619
0,0832
0,1502
0,1677
0,1895
0,1759
0,2405
0,2708
0,2306
0,3121
0,2383
0,2606
0,2336
0,3145
0,2200
0,2130
0,0392
0,0588
0,1539
0,0342
0,0624
0,1704
0,1344
0,0302
0,0372
0,0322
0,1106
0,0664
0,0933
0,0180
0,0332
0,2580
0,0408
0,0843
0,0663
10,9929
0,2496
0,2496
0,0319
Укупно 76
Укупно 77
376
Ађинке
Ађинке
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
Под Авалом
78
78
78
78
78
78
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1421/137
1421/138
1421/143
1421/292
1421/293
1421/294
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Под Авалом
Под Авалом
79
79
6083
6083
1421/74
1421/208
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Под Авалом
Раковички
поток
Под Авалом
Раковички
поток
80
4282
1799/3
Њива 3.класе
0,0201
0,0937
0,1814
0,0406
0,0893
0,0176
0,4746
0,1505
0,0502
0,2007
0,0059
80
4282
1799/4
Њива 3.класе
0,0114
80
6083
1799/1
Њива 3.класе
0,1094
80
6083
1799/2
Њива 3.класе
0,1203
Граб
81
6083
392/45
Њива 4.класе
Брестови
Брестови
Каљавац
Брестови
Брестови
Каљавац
Брестови
Брестови
Брестови
Брестови
Каљавац
Делови
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
82
247
247
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1909/1
1909/3
1888/3
1910/4
1910/4
1910/7
1910/8
1910/9
1910/10
1910/11
2083/2
2087/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Каљавац
Каљавац
83
83
6083
6083
1950/3
1951/1
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Ладне воде
Ладне воде
Каљавац
84
84
84
6083
6083
6083
2111/3
2112
2114/2
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Циганске њиве
85
6083
2206/5
Пашњак 4.класе
Лугњаче
Лугњаче
Лугњаче
Лугњаче
86
86
86
86
6083
6083
6083
6083
2309/1
2309/2
2309/5
2309/6
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Циганске њиве
Циганске њиве
87
87
6083
6083
2530/2
2531
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Њиве у забрану
Њиве у забрану
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
30/57
30/59
106/1
106/2
106/3
106/4
106/5
106/6
106/7
106/8
106/9
106/10
106/11
106/12
106/13
106/14
106/15
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
0,2470
0,0590
0,0590
0,8947
0,0425
0,0410
0,0498
0,0240
0,0155
0,0106
0,0903
0,0070
0,4360
0,6548
0,1417
2,4079
0,0020
0,0038
0,0058
0,0755
0,0283
0,0968
0,2006
0,0039
0,0039
0,6299
0,3461
0,4185
0,6520
2,0465
0,0801
0,1734
0,2535
0,6022
0,6019
0,4773
0,3342
0,4673
0,4572
0,4698
0,4020
0,4397
0,4100
0,2175
0,2121
0,0320
0,4743
0,3387
0,4562
0,4602
377
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
106/16
106/17
106/18
106/19
106/20
106/21
106/22
106/23
106/24
106/25
106/26
106/27
106/28
106/29
106/30
106/31
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
106/32
106/33
106/34
106/35
106/36
106/37
106/38
106/39
106/40
106/41
106/42
106/43
106/44
106/45
106/46
106/47
106/48
106/49
106/50
106/51
106/52
106/53
106/54
106/55
106/56
106/57
106/58
106/59
106/60
106/61
106/62
106/63
106/64
106/65
106/66
106/67
106/68
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
107/1
107/2
107/3
107/4
107/5
107/6
107/7
107/8
107/9
107/10
107/11
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 88
Укупно 89
0,3981
0,2268
0,4519
0,4346
0,4381
0,4522
0,4190
0,4462
0,4472
0,4523
0,4402
0,4071
0,4453
0,4297
0,3668
0,4825
13,5906
0,4065
0,5028
0,4165
0,4526
0,4366
0,4618
0,4215
0,4446
0,4356
0,4525
0,3844
0,3954
0,4005
0,4467
0,3914
0,4557
0,4466
0,4015
0,4497
0,4005
0,4366
0,4366
0,4537
0,4456
0,3091
0,4366
0,4175
0,3452
0,3452
0,4266
0,3172
0,2911
0,4125
0,3814
0,4607
0,4415
0,3814
15,3419
0,4931
0,3676
0,3321
0,2552
0,2859
0,2678
0,2794
0,1994
0,2826
0,2313
0,2766
378
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Ждралова бара
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
107/12
107/13
107/14
107/15
107/16
107/17
107/18
107/19
107/20
107/21
107/22
107/23
107/24
107/25
107/26
107/27
107/28
107/29
107/30
107/31
107/32
107/33
107/34
107/35
107/36
107/37
107/38
107/39
107/40
107/41
107/42
107/43
107/44
107/45
107/46
107/47
107/48
107/49
107/50
107/97
107/98
107/99
107/100
107/101
107/102
107/103
107/104
107/105
107/106
107/107
107/108
107/109
107/110
107/111
107/112
107/113
107/114
107/115
107/116
107/117
107/118
107/119
107/120
107/121
107/122
107/123
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,2563
0,2007
0,2941
0,3153
0,3278
0,2544
0,3369
0,3433
0,3262
0,3078
0,3143
0,2435
0,2960
0,2600
0,3020
0,3045
0,3150
0,2796
0,3191
0,1384
0,1661
0,3215
0,3133
0,2989
0,2254
0,1299
0,1642
0,4425
0,4025
0,1610
0,1690
0,2739
0,0857
0,0808
0,0196
0,0182
0,0258
0,0173
0,0218
0,0198
0,0852
0,1734
0,1800
0,1709
0,1683
0,1226
0,1728
0,1410
0,1671
0,1356
0,0992
0,1386
0,1335
0,1208
0,0848
0,1029
0,1175
0,1196
0,1310
0,1464
0,1311
0,1496
0,1355
0,1579
0,1453
0,1438
379
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
107/124
107/125
107/126
107/127
107/128
107/129
107/130
107/131
107/132
107/133
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Мали забран
Горњи
јелезовац
Мали забран
Мали забран
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
659
659
659
659
659
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
199/1
199/2
199/3
200/1
200/2
107/66
107/67
107/68
107/69
107/70
107/71
107/72
107/73
107/74
107/75
107/76
107/77
107/78
107/82
107/86
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,1359
0,1386
0,1383
0,1414
0,1355
0,1659
0,2254
0,0052
0,0048
0,3036
17,3324
0,2536
0,0655
0,0016
0,0306
0,0998
0,2107
0,3211
0,4686
0,3613
0,4416
0,3613
0,4516
0,4641
0,2860
0,4516
0,4466
0,4716
0,2158
0,0234
0,4255
91
6083
107/87
Њива 3.класе
0,4637
91
91
6083
6083
107/88
107/89
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
105/1
105/2
105/3
105/4
105/5
105/6
105/7
105/8
105/9
105/10
105/11
105/12
Мали забран
92
6083
105/13
Мали забран
Мали забран
92
92
6083
6083
105/14
105/15
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
0,0316
0,0248
6,3720
0,4353
0,2373
0,0939
0,4233
0,4393
0,3030
0,4120
0,4241
0,4291
0,0216
0,0313
0,0225
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
93
93
93
93
93
6083
6083
6083
6083
6083
107/55
107/56
107/57
107/58
107/62
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
94
94
94
94
94
94
94
247
681
6083
6083
6083
6083
6083
148/1
144
108/1
108/2
108/3
108/4
108/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
0,0532
0,0590
0,0090
3,3939
0,0941
0,3569
0,4444
0,3494
0,4276
1,6724
0,2947
0,9288
0,4063
0,4525
0,4224
0,3520
0,4676
380
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
Мали
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
забран
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
108/6
108/7
108/8
108/9
108/10
108/11
108/12
108/13
108/14
108/18
108/20
108/21
108/22
108/23
108/24
108/27
108/28
108/29
108/30
108/31
108/32
108/33
108/34
108/35
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Орловац
95
3450
2833/2
Орловац
95
3450
2833/2
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Сикиљевац
Радушња
Орловац
Орловац
Орловац
Орловац
Орловац
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2833/5
2833/6
2833/7
2833/8
2833/9
2833/10
2833/11
2833/12
2833/13
2833/14
2833/15
2833/16
2844/1
2844/2
2860/1
2860/2
2860/3
2860/4
2860/5
2860/6
Њива 5.класе
Остало
земљиште
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Доњи Јелезовац
Доњи Јелезовац
96
96
3324
3324
68/1
68/12
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,0402
0,0191
0,0233
0,0201
0,0211
0,0716
0,0531
0,1722
0,0305
0,0164
0,0097
0,0118
0,0340
0,0320
1,3025
0,0180
0,0270
0,0365
0,0409
0,3068
19,0349
0,2728
0,0500
Миљаковачке
стазе
96
3324
68/13
Њива 3.класе
0,0185
Доњи Јелезовац
96
3324
68/14
Њива 3.класе
Паригуз
Паригуз
97
97
6257
6257
2419/6
2419/7
Врт 3.класе
Врт 3.класе
Змајевац
98
6193
30/254
Њива 4.класе
Каљавац
Каљавац
Каљавац
99
99
99
6257
6257
6257
1910/2
1910/2
1910/6
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Делови
Делови
100
100
6257
6257
2092/2
2092/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
0,0351
0,3764
0,0236
0,0178
0,0414
0,1000
0,1000
0,4432
0,6323
0,4368
1,5123
0,1900
0,4198
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
0,2869
0,3576
0,2992
0,4176
0,4576
0,3760
0,3426
0,4525
0,2815
0,4022
0,4041
0,3218
0,3970
0,4624
0,4624
0,1257
0,1064
0,2220
0,2586
0,0747
0,0363
0,1000
0,1178
0,0021
10,0893
16,7431
0,0050
381
Паригуз
Паригуз
Укупно 100
Укупно КО
Ресник
100
100
6257
6257
2092/4
2092/4
Њива 3.класе
Њива 4.класе
0,1350
0,4810
1,2258
183,2096
*Извор података РГЗ
382
Табела 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2012.годину
КО
РЕСНИК
КНЕЖЕВАЦ
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)
228,1415
0,0000
Укупно
228,1415
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2011.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2012. (ха)
183,2096
0,0000
0,0000
0,0000
183,2096
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површ