Ian Donald interuniverzitetska škola ultrazvuka u medicini – Hrvatska
DIU Libertas međunarodno sveučilište
Organiziraju
I. REGIONALNI KONGRES
O ULTRAZVUKU U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI
30. i 31. 5. 2014.
Predkongresni tečaj kontinuirane edukacije
3D HD u kliničkoj praksi – prva iskustva s ovom obećavajućom novom tehnikom u
sva tri trimestra trudnoće, humanoj reprodukciji i ginekologiji
29. 5. 2014.
Pod pokroviteljstvom
predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovica
DIU Libertas međunarodno sveučilište
ZAGREB - Trg J.F. Kennedya 6b
http://iandonaldcongress.org/
Program
I. REGIONALNI KONGRES
O ULTRAZVUKU U GINEKOLOGIJI I OPSTETRICIJI
Petak 30. 5. 2014.
09:00-09:15
09:15-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-10:45
10:45-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-13:00
Otvaranje kongresa
Uvodno predavanje
Asim Kurjak (Hrvatska): Ispitivanja funkcije fetalnog mozga – najcitiranije područje u
regionalnom ultrazvuku
FETALNA NEUROLOGIJA I
Predsjedavaju: Asim Kurjak (Hrvatska) i Aida Salihagić Kadić (Hrvatska)
Aida Salihagić Kadić (Hrvatska): Neurofiziološki razvoj fetusa
Asim Kurjak, Milan Stanojević (Hrvatska): Strukturalni i morfološki razvoj fetalnog
mozga
Milan Stanojević (Hrvatska). Od fetalnog do neonatalnog ponašanja: kontinuitet ili
diskontinuitet?
Berivoj Mišković (Hrvatska): Ultrazvuk fetalnog središnjeg živčanog sustava: osnovni
pregled i fetalni neurosonogram
Pauza za kavu
FETALNA NEUROLOGIJA II
Predsjedavaju: Berivoj Mišković (Hrvatska) i Snežana Rakić (Srbija)
Snežana Rakić (Srbija): Fetalno ponašanje i neurološki razvoj
Oliver Vasilj (Hrvatska): Fetalno ponašanje u trudnica s gestacijskim dijabetesom
Lara Spalldi Barišić (Hrvatska): Razvoj neuroponašanja u dvojaka praćen novim
KANET testom
Romana Gjergja Juraški (Hrvatska): Predikcija neurološkog ishoda ranog intrauterinog
zastoja rasta
Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
MALFORMACIJE
Predsjedavaju: Aleksandar Ljubić (Srbija) i Jadranka Dizdarević (BiH)
Velena Radošević (Hrvatska): Trodimenzionalni ultrazvuk i anomalije ženskog spolnog
sustava
Jadranka Dizdarević (BiH): Usporedba UZ i MRI dijagnostike u opstetriciji
Snežana Crnogorac (Crna Gora): Prenatalna dijagnoza anomalija urotrakta
Teuta Daullxhiu (Kosovo): Prikaz rijetkih slučajeva iz obstetričke sonografije
Predrag Jovović (Crna Gora): Prenatalna dijagnoza koštanih displazija
Aleksandar Ljubić (Srbija): Anomalije toraksa
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-18:30
18:30-18:45
18:45-19:00
19:00-19:15
Predrag Jovović (Crna Gora): Prenatalna dijagnoza gastrointestinalnog trakta
Aleksandra Mikić Novakov (Srbija): Anomalije zadnje lobanjske jame
Pauza za kavu
Sanja Zaputović (Hrvatska): Kirurški korektabilne fetalne anomalije – uloga neonatologa
Selami Sylejmani (Kosovo): Uloga ultrazvuka u dijagnosticiranju najčešćih fetalnih
anomalija u prvom i drugom tromjesečju trudnoće
RANA TRUDNOĆA
Predsjedavaju: Višnja Latin (Hrvatska) i Ksenija Geršak (Slovenija)
Višnja Latin (Hrvatska): Probir u prvom tromjesečju
Ana Tikvica Luetić (Hrvatska): "Anomaly scan" u prvom tromjesečju
Marija Hadži Lega (Makedonija): Suvremen koncept probira u prvom tromjesečju
Ana Tikvica Luetić (Hrvatska): Neinvazivna prenatalna dijagnostika: fetalne stanice I
genetski materijal u majčinoj krvi
Ksenija Geršak (Slovenija): Mehanizmi nastanka razvojnih nepravilnosti
Subota 31. 5. 2014.
09:00-09:15
09:15-09:30
09:30-09:45
09:45-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:30-11:00
11:00-11:15
11:15-11:30
11:30-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-13:00
BLIZANAČKA TRUDNOĆA
Predsjedavaju: Sebija Izetbegović (BiH) i Veljko Vlaisavljević (Slovenija)
Snežana Crnogorac (Crna Gora): Ultrazvuk u blizanačkoj trudnoći
IUGR
Tanja Premru Sršen (Slovenija): Otkrivanje i praćenje fetusa sa zastojem u rastu
Sebija Izetbegović (BiH): Suvremeni pristup antenatalnom prepoznavanju zastoja u rastu
ploda
STERILITET
Veljko Vlaisavljević (Slovenija): Značenje praćenja broja antralnih folikula
Renato Bauman (Hrvatska): Suvremena obrada ženske neplodnosti
Milan Stanojević (Hrvatska): Rani ishod novorođenčadi rođene u Kliničkoj bolnici
"Sveti Duh" od 2008. do 2012. iz trudnoća nakon potpomognute oplodnje
Pauza za kavu
ZASEBNO
Predsjedavaju: Gordana Adamova (Makedonija) i Snežana Crnogorac (Crna Gora)
Gordana Adamova (Makedonija): Uloga ultrazvuka u predikciji i prevenciji
prijevremenog porođaja
Aleksandar Ljubić (Srbija): Ultrazvučno praćenje normalne i abnormalne placentacije
Biserka Funduk Kurjak (Hrvatska): 3D HD ultrazvuk – novo poboljšavanje u ispitivanju
ženske neplodnosti i praćenju ranog ljudskog razvoja
GINEKOLOGIJA
Miroslav Kopjar (Hrvatska): Preoperativna ultrazvučna obrada pacijenata kao dio
minimalno invazivne ginekološke kirurgije
Herman Haller (Hrvatska): Dvodimenzionalna ultrazvučna dijagnostika lezija
endometrija
Diskusija
13:00-15:00 Pauza za ručak
15:00-15:10
15:10-15:20
15:20-15:30
15:30-15:40
15:40-15:50
15:50-16:00
16:00-16:10
16:10-16:20
16:20-16:30
16:30-17:00
SLOBODNA PRIOPĆENJA
Predsjedavaju: Selami Sylejmani (Kosovo) i Miroslav Kopjar (Hrvatska)
Ingrid Marton (Hrvatska): Kompleksne adneksalne mase u perimenopauzi
Ljiljana Mirković (Srbija): Mesto ultrazvuka u predikciji preeklampsije
Uršula Reš Muravec (Slovenija): Evaluacija tubarnog faktora neplodnosti sa 2D-3D
ultrazvukom u ambulanti - HyCoSy
Selami Sylejmani (Kosovo): Uloga ultrazvuka u dijagnosticiranju ektopicne trudnoce
Uršula Reš Muravec (Slovenija): 3D detekcija uterinih anomalija
Bajram Syla (Kosovo): Agenezija Cavum Septi Pellucidi. Izolirana ili ne?
Uršula Reš Muravec (Slovenija): Embriotransfer vođen sa 2D i 4D ultrazvukom
Yuri Kamila (Indonesia): Prenatal invasive procedures
Sarah Rizka (Indonesia): Malformations of the gastrointestinal systems
Diskusija i obilazak postera
POSTERI
Jadranka Šanjug, Rajko Fureš (Hrvatska): Ultrazvučna dijagnostika rascjepa nepca - Prikaz slučaja
Jadranka Šanjug, Rajko Fureš (Hrvatska): UZV-čna dijagnostika ventrikularnog septalnog defetka Prikaz slučaja
Jadranka Pešević-Pajčin, Ljubomir Šormaz, Žani Banjanin, Brankica Galić, Ljiljana Petrović (BiH):
Fetalna nuhalna translucencija i biohemijski markeri u I trimestru trudnoće u skriningu najčešćih
hromozopatija
DIU Libertas međunarodno sveučilište
Klinika za ginekologiju i porodništvo Kliničke bolnice “Sveti Duh”
Ian Donald interuniverzitetska škola ultrazvuka u medicini - Hrvatska
PREDKONGRESNI TEČAJ KONTINUIRANE EDUKACIJE
3D HD u kliničkoj praksi – prva iskustva s ovom obećavajućom
novom tehnikom u sva tri trimestra trudnoće, humanoj
reprodukciji i ginekologiji
Četvrtak 29. 5. 2014.
09:00-09:30
09:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
Predsjedava: Ana Tikvica Luetić (Hrvatska)
Asim Kurjak (Hrvatska): 3D HD - značajno novo poboljšanje
Milan Stanojević (Hrvatska): 3D neonatalnog mozga
Biserka Funduk Kurjak (Hrvatska): 3D HD u dijagnostici endometrioze
Pauza za kavu
Ana Tikvica Luetić (Hrvatska): 3D HD u ranom otkrivanju fetalnih malformacija
Lara Spalldi Barišić (Hrvatska): 3D HD u ispitivanju neurorazvoja multiplih trudnoća
Oliver Vasilj (Hrvatska): 3D HD i KANET test
Diskusija
Pauza za ručak
Predsjedava: Oliver Vasilj (Hrvatska)
Višnja Latin (Hrvatska): Može li nova tehnologija poboljšati screening u prvom trimestru
Veljko Vlaisavljević (Slovenija): Poboljšava li 3D HD praćenje razvoja folikla i
formiranje žutog tijela
Erden Radončić (Hrvatska): 3D sonoembriologija
Berivoj Mišković (Hrvatska): 3D u praćenju normalnog i usporenog sazrijevanja fetalnog
CNS
Diskusija
Predsjednik kongresa
Asim Kurjak (Hrvatska)
Znanstveni odbor
Ana Stavljenić Rukavina (Hrvatska) – Predsjednica Znanstvenog odbora
Asim Kurjak (Hrvatska) - Ana Tikvica Luetić (Hrvatska) Veljko Vlaisavljević (Slovenija)
Sebija Izetbegović (BiH) - Aleksandar Ljubić (Srbija) - Snežana Crnogorac (Crna Gora)
Gordana Adamova (Makedonija) - Teuta Daullxhiu (Kosovo)
Organizacijski odbor
Milan Stanojević (Predsjednik) - Ana Tikvica Luetić - Sanja Zaputović - Lara Spalldi Barišić Borna Poljak - Lea Rukavina - Oliver Vasilj - Maja Predojević – Nina Medić - Maja Jagušt
Biserka Milić – Jadranka Cerovec
Organizacija kongresa – registracija i smještaj:
IMAGO Dubrovnik d.o.o.
Primorska 6, 20000 Dubrovnik
Email: [email protected]
Kontakt: Jelena Di Ceglie
Mobitel: +385 (0)98 9908060
Kotizacija
Kongres:
Tečaj:
400 kuna / 50 EUR
150 kuna / 20 EUR
Uplata kotizacije
a)
Na račun: IMAGO DUBROVNIK d.o.o.
SWIFT: ESBCHR22
IBAN: HR5324020061100508500
OIB/tax no: 07221595411
Kopiju uplatnice poslati na email [email protected]
b)
Prije početka kongresa u prostorijama DIU Libertas (mjesto održavanja kongresa)
Tajništvo:
DIU Libertas međunarodno sveučilište
Tajnica: Jadranka Cerovec
Email: [email protected]
Mobitel: +385 (0)98 9038962
Skup će biti bodovan temeljem Pravilnika o trajnom usavršavanju
Hrvatske liječničke komore:
20 bodova za predavače - 10 bodova za slušače
Download

Preliminarni program - 1. regionalni kongres o ultrazvuku u