УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
UDRUŽENJE PRAVNIKA
REPUBLIKE SRPSKE
Veselina Masleše 28/1 ♦ 78000 Banja Luka ♦ Tel/faks + 387 51 21 23 20 ♦ e-mail:[email protected]
Broj: 7/10
Banja Luka, 03. mart 2010. godine
Poštovani kolega,
Pozivamo Vas da kao uvaženi stručnjak iz oblasti teorije i prakse prava, uzmete
učešće na Sedmom Savjetovanju pravnika ‚‚Oktobarski pravnički dani‚‚ u organizaciji
Udruženja pravnika Republike Srpske, Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci,
Advokatske komore Republike Srpske i Notarske komore Republike Srpske, kao i
suorganizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske sa pisanim
radom (referatom - saopštenjem) sa aktuelnom temom iz oblasti prava koju odaberete
po vlastitom izboru.
Oblasti u kojima se može učestvovati su:
I.
Državnopravna oblast
II.
Građanska i privrednopravna oblast
III.
Krivičnopravna oblast
IV.
Međunarodnopravna oblast
V.
Upravna i radnopravna oblast
Sedmi, već tradicionalni susret pravnika održaće se 8. i 9. oktobra 2010. godine
u Banjoj Luci.
Molimo Vas da prijavite Vaše učešće i referat dostavite najkasnije do 30. juna
2010. godine, kako bi Uređivački odbor donio odluku o prihvatanju i objavljivanju rada
u časopisu ‚‚Pravna riječ‚‚ i o tome Vas pravovremeno obavijestio. Časopis će biti
uručen svim učesnicima Savjetovanja.
Radovi i prilozi treba da ispunjavaju sljedeće formalne uslove:
•
Treba da budu otkucani u fontu Times New Roman (Arial), veličinom od
12 pt, izabrano na ikoni za jezike Serbian (cyrilic ili latin) ili Croatian,
odštampani u jednom primjerku i uz prilog odgovarajuće diskete;
•
Struktura rada treba da sadrži: ime i prezime autora, zvanje, naziv ustanove u
kojoj radi, naslov rada, kratak apstrakt (do petnaestak redova), ključne riječi (do
deset riječi), izlaganje suštine rada i zaključak (do jedne stranice), preveden na
engleski jezik. Izvori (literatura) se navode u fusnotama;
•
Obim rukopisa je ograničen do jednog autorskog tabaka, odnosno 6-16 kartica
(kartica - 30 redova); Duže radove od 16 stranica nećemo štampati.
Prijave, kao i rukopis u elektronskoj formi treba poslati poštom na adresu:
Udruženje pravnika Republike Srpske, 78000 Banja Luka, ul. Veselina Masleše 28/1 ili
na email [email protected] Autor obavezno mora označiti svoje ime i prezime, zvanje i
zanimanje, potpunu adresu i kontakt telefon, faks ili e-mail.
S poštovanjem,
DEKAN
PRAVNOG FAKULTETA
Prof. dr Vitomir Popović, s.r.
PREDSJEDNIK
UDRUŽENJA PRAVNIKA
Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović,s.r.
Download

Veselina Masleše 28/1 78000 Banja Luka Tel/faks + 387 51 21 23