ORGANIZATOR
Atletski klub SREM, Sremska Mitrovica
.
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
PRVENSTVO SRBIJE za MLAĐE JUNIORE/KE
Sremska Mitrovica, 11/12.06.2011.
STARTNA LISTA
Subota, 11.06.2011.
100m – mlañe juniorke
I grupa / vetar
148
1
Barjaktarović Zorana
2 203 Bojović Andrijana
3 132 Milošević Ivana
4 307 Raseta Jelena
5 140 Stamatović Tijana
6 215 Stanković Tijana
7 109 Mitrović Jovana
II grupa/ vetar
1 288 Tolmač Sanela
2 417 Kaličanin Bojana
3 128 Bojić Nada
4 138 Simić Katarina
5 256 Asanović Ana
6 395 Rajda Paula
7 206 Karać Sara
III grupa / vetar
1 139 Simić Nikoleta
2 156 Toroman Bojana
3 356 Ilić Jovana
4 302 Despotov Zoranka
5 212 Plazinić Nataša
6 443 Damjanac Tijana
7 312 Veselinović Milena
IV grupa / vetar
1 398 Vještica Sara
2 214 Smiljanić Nataša
3 321 Dragićević Ružica
4 241 Janković Andrijana
5 263 Tadić Anja
6 305 Jovanovic Nevena
7 331 Maksimović Aleksandra
V grupa / vetar
1 262 Stojanović Tamara
2 258 Mihailović Sanja
3 155 Berbo Arijana
4 419 Kozoder Majda
5 310 Maksimović Bojana
6 304 Ivanjic Jelena
7 332 Njegić Dajana
kvalifikacije
96
96
97
97
97
95
95
DIP
NBG
CZB
PRZ
CZB
NBG
CER
94
94
95
94
94
97
95
KIK
SLČ
CZB
CZB
PBG
VNS
NBG
96
96
97
96
96
97
95
CZB
FAP
SSU
PRZ
NBG
BNZ
RKG
95
96
95
94
96
94
95
VNS
NBG
RUM
NTB
PBG
PRZ
SIR
95
97
97
95
95
97
94
PBG
PBG
FAP
SLČ
RKG
PRZ
SIR
12.71F
13.19f
13.46
13.73
14.79
NZT
DSK 162.7
16.05
12.79F
12.80f
13.37
13.53
13.73
13.96
NS
16.10
13.03F
13.42
13.44
14.03
14.10
14.23
14.34
16.15
12.86F
13.37
13.40
13.50
13.97
14.76
NS
16.20
12.88F
13.31
13.86
14.06
14.34
14.43
NS
VI grupa / vetar
134 Nikolić Anñela
306 Podunavac Ivana
133 Milović Jelena
130 Dražić Emilija
311 Simović Ljubica
142 Todorović Tijana
303 Ekres Valerija
Finale: 6 x F + 2 x f
1
2
3
4
5
6
7
94
95
94
95
96
97
96
100m – mlañe juniorke
FINALE
1 148 Barjaktarović Zorana 96
2 417 Kaličanin Bojana
94
3 288 Tolmač Sanela
94
4 398 Vještica Sara
95
5 134 Nikolić Anñela
94
6 262 Stojanović Tamara
95
7 139 Simić Nikoleta
96
8 203 Bojović Andrijana
96
CZB
PRZ
CZB
CZB
RKG
CZB
PRZ
12.80F
13.41
13.88
13.91
13.96
14.06
15.64
DIP
SLČ
KIK
VNS
CZB
PBG
CZB
NBG
vetar
12.50
12.55
12.58
12.68
12.69
12.82
12.86
12.99
100m – mlañe juniorke PLASMAN 9. – 37.
9 258 Mihailović Sanja
97 PBG
10 214 Smiljanić Nataša
96 NBG
128
11
Bojić Nada
95 CZB
12 321 Dragićević Ružica
95 RUM
13 306 Podunavac Ivana
95 PRZ
14 156 Toroman Bojana
96 FAP
15 356 Ilić Jovana
97 SSU
16 132 Milošević Ivana
97 CZB
17 241 Janković Andrijana
94 NTB
138
18
Simić Katarina
94 CZB
19 307 Raseta Jelena
97 PRZ
20 256 Asanović Ana
94 PBG
21 155 Berbo Arijana
97 FAP
22 133 Milović Jelena
94 CZB
23 130 Dražić Emilija
95 CZB
24 395 Rajda Paula
97 VNS
311
25
Simović Ljubica
96 RKG
26 263 Tadić Anja
96 PBG
302
27
Despotov Zoranka
96 PRZ
28 419 Kozoder Majda
95 SLČ
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
13.31
13.37
13.37
13.40
13.41
13.42
13.44
13.46
13.50
13.53
13.73
13.73
13.86
13.88
13.91
13.96
13.96
13.97
14.03
14.06
29
30
31
32
33
34
35
36
37
142
212
443
310
312
304
305
140
303
Todorović Tijana
Plazinić Nataša
Damjanac Tijana
Maksimović Bojana
Veselinović Milena
Ivanjic Jelena
Jovanovic Nevena
Stamatović Tijana
Ekres Valerija
100m – mlañi juniori
I grupa / vetar
1 327 Šarnjai Viktor
2 219 Bulajić Nemanja
3 264 Bogićević Zdravko
4 432 Maleš Srñan
5 401 Đukić Zaviša
6 337 Miladinov Stefan
7 266 Janićijević Luka
II grupa / vetar
1 255 Veličković Aleksandar
2 273 Trifunović Petar
3 373 Tovilović Željko
4 120 Runić Stevan
5 447 Zvekić Branislav
6 268 Petrov Žarko
III grupa / vetar
1 223 Marković Ivan
2 122 Topuzović Nikola
3 229 Vujanić Stefan
4 113 Despotović Đorñe
5 225 Rokvić Aleksa
6 104 Lukić Petar
7 317 Obrenović Miloš
IV grupa / vetar
1 324 Černok Darko
2 319 Stojanović Stefan
3 313 Matić Lazar
4 289 Jerković Nikola
5 220 Crnobrnja Lazar
6 267 Kirovski Nikola
V grupa / vetar
1 196 Uskoković Aleksa
2 408 Stanojević Stefan
3 250 Miljuš Petrar
4 271 Ružić Uroš
5 286 Veljković Uroš
6 221 Janković Veljko
97
96
97
95
95
97
94
97
96
CZB
NBG
BNZ
RKG
RKG
PRZ
PRZ
CZB
PRZ
94
96
97
96
97
95
95
kvalifikacije
16.30
SEN 11.31F
NBG
12.11
PBG
12.39
APA
12.63
VNS
13.16
NS
SIR
PBG DSK 162.7
95
96
96
96
97
94
OAK
PBG
TŠA
CER
BNZ
PBG
11.56F
12.06
12.34
12.51
12.60
12.72
95
94
94
97
97
95
94
NBG
CER
NBG
CER
NBG
AŠK
RKG
11.70F
11.95F
12.01F
12.41
12.56
12.72
95
95
96
96
96
96
RUS
RKG
RKG
KIK
NBG
PBG
11.78F
11.92F
12.24
12.49
12.71
12.74
94
94
95
96
96
96
14.06
14.10
14.23
14.34
14.34
14.43
14.76
14.79
15.64
NS
MLZ 11.96F
VNS
12.03
OAK
12.36
PBG
12.51
NS
PIR
NBG DSK 162.7
100m – mlañI juniorI
FINALE
1 327 Šarnjai Viktor
94
2 255 Veličković Aleksandar 95
3 223 Marković Ivan
95
4 324 Černok Darko
95
5 122 Topuzović Nikola
94
6 196 Uskoković Aleksa
94
319 Stojanović Stefan
95
229 Vujanić Stefan
94
SEN
OAK
NBG
RUS
CER
MLZ
RKG
NBG
100m – mlañi juniori PLASMAN 9. 9 229 Vujanić Stefan
94
10 408 Stanojević Stefan
94
11 273 Trifunović Petar
96
12 219 Bulajić Nemanja
96
13 313 Matić Lazar
96
14 373 Tovilović Željko
96
15 250 Miljuš Petrar
95
16 264 Bogićević Zdravko
97
17 113 Despotović Đorñe
97
18 289 Jerković Nikola
96
19 120 Runić Stevan
96
20 271 Ružić Uroš
96
21 225 Rokvić Aleksa
97
22 447 Zvekić Branislav
97
23 432 Maleš Srñan
96
24 220 Crnobrnja Lazar
96
25 268 Petrov Žarko
94
26 104 Lukić Petar
95
27 267 Kirovski Nikola
96
28 401 Đukić Zaviša
97
28.
NBG
VNS
PBG
NBG
RKG
TŠA
OAK
PBG
CER
KIK
CER
PBG
NBG
BNZ
APA
NBG
PBG
AŠK
PBG
VNS
TROSKOK – mlañe juniorke
1 385 Ćirović Mirjana
2 202 Antić Tijana
3 320 Delić Ljiljana
4 187 Babić Danijela
5 206 Karać Sara
6 151 Vašica Katarina
343 Prokin Mila
94
95
95
95
95
94
97
VNS
NBG
RUM
MLZ
NBG
DIP
SOV
11.75
11.72
11.57
11.02
10.32
9.90
BACANJE KALDIVA – mlañi juniori
1 197 Veselinović Stevan
94
2 436 Živković Marko
94
3 334 Džodan Stojan
95
195
4
Sitar Nikola
94
MLZ
NS
SIR
MLZ
62.07
41.52
37.53
20.48
Finale: 5 F + 3
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
11.21
11.63
11.71
11.79
11.89
11.91
NS
NS
12.01
12.03
12.06
12.11
12.24
12.34
12.36
12.39
12.41
12.49
12.51
12.51
12.56
12.60
12.63
12.71
12.72
12.72
12.74
13.16
NS
BACANJE KOPLJA – mlañe juniorke
1 394 Radman Jelena
94
2 420 Sekulić Valentina
97
3 396 Samardžija Nikolina 94
4 418 Vučićević Jelena
94
5 209 Narandžić Nada
94
242
6
Matović Jelena
96
7 389 Kamasi Atina
97
8 193 Vesić Nataša
94
9 188 Ilić Dragana
95
10 245 Šešlija Miljana
95
11 260 Stanković Ljubica
96
12 416 Knžević Dragana
97
13 191 Nikolić Anja
97
14 189 Ivanović Katarina
97
15 305 Jovanovic Nevena
94
16 192 Savić Sanja
96
17 446 Topalov Boška
95
164 Bajić Ana
95
210 Nikolić Ana
96
100m prepone – mlañe juniorke
I grupa
1 386 Grujić Jelena
2 387 Grujić Zorana
3 202 Antić Tijana
4 215 Stanković Tijana
5 216 Vujanić Kristina
6 135 Orlović Tijana
II grupa
1 244 Ristović Sanja
2 384 Beljanski Marijana
3 393 Ostojić Aleksandra
4 329 Babić Sofija
5 213 Smiljanić Milica
6 301 Barta Rebeka
III grupa
1 287 Daljev Vasilija
2 143 Zonjić Isidora
3 333 Sladojavić Dragana
4 445 Malešev Ljiljana
VNS
SLČ
VNS
SLČ
NBG
NTB
VNS
MLZ
MLZ
NTB
PBG
OMP
MLZ
MLZ
PRZ
MLZ
BNZ
HBŠ
NBG
35.26
33.00
31.94
31.26
30.26
29.86
29.34
29.30
29.20
29.12
27.18
27.08
23.70
22.66
20.70
20.22
16.16
97
97
95
95
94
96
VNS
VNS
NBG
NBG
NBG
CZB
14.47
14.66
14.69
14.78
14.92
16.11
97
97
96
94
96
95
NTB
VNS
VNS
SIR
NBG
PRZ
14.73
15.05
15.83
15.89
16.98
18.46
96
97
94
97
KIK
CZB
SIR
BNZ
16.74
17.17
17.23
21.01
NS
NS
100m prepone – mlañe juniorke UKUPAN PLSAMAN
1 386 Grujić Jelena
97 VNS
14.47
2 387 Grujić Zorana
97 VNS
14.66
3 202 Antić Tijana
95 NBG
14.69
4 244 Ristović Sanja
97 NTB
14.73
5 215 Stanković Tijana
95 NBG
14.78
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
216
384
393
329
135
287
213
143
333
301
445
Vujanić Kristina
Beljanski Marijana
Ostojić Aleksandra
Babić Sofija
Orlović Tijana
Daljev Vasilija
Smiljanić Milica
Zonjić Isidora
Sladojavić Dragana
Barta Rebeka
Malešev Ljiljana
110m prepone – mlañi juniori
I grupa
224
1
Milovanović Marko
2 270 Rajić Vladimir
3 404 Latković Milivoje
4 268 Petrov Žarko
5 194 Radoja Nikola
II grupa
1 400 Đukić Srñan
2 272 Tešanović Danilo
3 410 Živković Milan
4 407 Novicki Petar
94
97
96
94
96
96
96
97
94
95
97
NBG
VNS
VNS
SIR
CZB
KIK
NBG
CZB
SIR
PRZ
BNZ
14.92
15.05
15.83
15.89
16.11
16.74
16.98
17.17
17.23
18.46
21.01
94
95
94
94
95
NBG
PBG
VNS
PBG
MLZ
14.44
15.03
15.32
16.31
16.94
95
94
94
95
VNS
PBG
VNS
VNS
15.99
16.02
16.71
17.14
110m prepone – mlañi juniori UKUPAN PLASMAN
1 224 Milovanović Marko
94 NBG
14.44
270
2
Rajić Vladimir
95 PBG
15.03
3 404 Latković Milivoje
94 VNS
15.32
6 400 Đukić Srñan
95 VNS
15.99
7 272 Tešanović Danilo
94 PBG
16.02
4 268 Petrov Žarko
94 PBG
16.31
8 410 Živković Milan
94 VNS
16.71
5 194 Radoja Nikola
95 MLZ
16.94
407
9
Novicki Petar
95 VNS
17.14
SKOK U DALJ – mlañi juniori
1 224 Milovanović Marko
2 227 Stepanović Marko
3 324 Černok Darko
4 178 Marinković Stefan
5 316 Mladenović Milan
6 405 Lazić Aleksandar
7 407 Novicki Petar
8 355 Trivić Bojan
9 220 Crnobrnja Lazar
10 290 Valentić Strahinja
11 229 Vujanić Stefan
12 152 Milašinović Vanja
94
95
95
95
95
94
95
95
96
95
94
95
NBG
NBG
RUS
KRA
RKG
VNS
VNS
SSM
NBG
PKI
NBG
DIP
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
6.68
6.38
6.16
6.10
6.08
6.08
5.96
5.90
5.80
5.79
5.78
5.68
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
124
314
344
409
115
226
104
318
406
336
118
345
401
315
Živković Filip
Mićić Jovan
Milić Stefan
Torbica Mile
Jovanović Marko
Starčević Aćim
Lukić Petar
Petković Andrija
Milinkov Petar
Koviljac Nemanja
Mitrović Đorñe
Radojčić David
Đukić Zaviša
Milovanović Andreja
94
96
97
95
95
96
95
96
97
95
96
97
97
95
CER
RKG
SOV
VNS
CER
NBG
AŠK
RKG
VNS
SIR
CER
SOV
VNS
RKG
5.60
5.60
5.50
5.26
5.22
5.18
5.10
5.08
4.96
4.90
4.84
4.66
95
94
95
94
94
94
97
94
94
96
96
96
KRA
ŽEN
PBG
VNS
MLZ
FAP
VNS
PBG
NBG
NBG
FAP
SIR
1.93
1.90
1.85
1.80
1.75
1.70
1.65
1.65
1.60
1.60
1.55
1.50
BACANJE KUGLE 5kg – mlañi juniori
1 146 Mrñenović Aleksandar 94
2 365 Đorñević Miloš
95
3 160 Janović Mihailo
94
4 373 Tovilović Željko
96
5 107 Vučićević Marko
95
6 105 Jelisić Boris
96
7 346 Vojinović Aleksandar
96
8 119 Petrović Marko
94
9 352 Lekić Nikola
95
10 448 Jovanović Stefan
97
349 Bakić Nemanja
94
217 Borak Bojan
96
284 Rančić Nikola
95
218 Božić Nikola
96
VK 454 Đurović Tomaš
94
CZB
TAK
FAP
TŠA
BSK
BSK
SOV
CER
SSM
BNZ
SSM
NBG
PIR
NBG
MNE
16.62
14.31
12.78
11.40
11.28
11.08
10.92
10.71
10.13
9.25
1500m – mlañe juniorke
I grupa
1 235 Dautović Ilda
2 208 Marković Violeta
NOP
NBG
4:40.78
4:41.98
SKOK UVIS – mlañi juniori
1 178 Marinković Stefan
2 413 Atanasijević Stevan
3 270 Rajić Vladimir
4 391 Latković Milivoje
5 195 Sitar Nikola
6 161 Prijović Nikola
7 402 Homa Vanjo
8 480 Brajović Danilo
9 228 Stokanović Pavle
10 218 Božić Nikola
11 162 Raović Igor
12 338 Škundrić Filip
97
95
NS
NS
NS
NS
NS
xxxx
3
4
5
6
7
8
9
10
442
377
101
441
236
171
103
340
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
300
325
102
170
437
246
299
326
431
330
Janković Dragana
Sekulić Ana
Cerovac Naña
Sivački Ivana
Zornić Elvedina
Živanović Nataša
Zečević Jagoda
Nikolić Sanja
II grupa
Jovanović Marija
Ereš Julia
Rakić Marija
Milićević Jovana
Kostić Katarina
Doder Ana
Drašković Jovana
Laslo Nikolet
Diklić Nataša
Janković Anñela
95
96
97
95
97
94
96
95
BNZ
UŽI
AŠK
BNZ
NOP
JUK
AŠK
SMD
4:42.56
4:43.97
4:47.25
4:48.57
4:49.21
4:55.76
4:57.74
4:58.47
96
96
97
97
95
96
96
97
94
95
PRĆ
SEN
AŠK
JUK
MLU
OAK
PRĆ
SEN
APA
SIR
5:02.39
5:05.29
5:06.14
5:14.39
5.16.83
5.26.78
5:35.27
5:38.92
5:41.41
5:52.76
1500m – mlañe juniorke UKUPAN PLASMAN
1 235 Dautović Ilda
97 NOP
2 208 Marković Violeta
95 NBG
3 442 Janković Dragana
95 BNZ
4 377 Sekulić Ana
96 UŽI
5 101 Cerovac Naña
97 AŠK
6 441 Sivački Ivana
95 BNZ
7 236 Zornić Elvedina
97 NOP
8 171 Živanović Nataša
94 JUK
9 103 Zečević Jagoda
96 AŠK
10 340 Nikolić Sanja
95 SMD
11 300 Jovanović Marija
96 PRĆ
12 325 Ereš Julia
96 SEN
13 102 Rakić Marija
97 AŠK
14 170 Milićević Jovana
97 JUK
15 437 Kostić Katarina
95 MLU
16 246 Doder Ana
96 OAK
299
17
Drašković Jovana
96 PRĆ
18 326 Laslo Nikolet
97 SEN
19 431 Diklić Nataša
94 APA
20 330 Janković Anñela
95 SIR
4:40.78
4:41.98
4:42.56
4:43.97
4:47.25
4:48.57
4:49.21
4:55.76
4:57.74
4:58.47
5:02.39
5:05.29
5:06.14
5:14.39
5.16.83
5.26.78
5:35.27
5:38.92
5:41.41
5:52.76
1500m – mlañi juniori
1 422 Kojić Nemanja
2 111 Božić Mihailo
3 439 Pantić Bogdan
4 379 Gajić Ivan
5 298 Milovanović Marko
6 237 Kemal Zornić
7 198 Aleksic Predrag
17.45
4:07.10
4:08.21
4:09.55
4:14.66
4:17.08
4:17.84
4:2017
94
94
94
94
96
95
95
SLČ
CER
MLU
UŽI
POŽ
NOP
MOĆ
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
8
9
10
11
12
13
14
95
96
96
95
94
96
95
95
NS
MOĆ
SLČ
CZB
KOP
UŽI
SSM
POŽ
4:22.52
4:23.87
4:24.03
4:28.15
4:32.71
4:33.62
4:41.30
BACANJE DISKA – mlañe juniorke
1 434 Đaković Nataša
97
2 348 Dasović Ana
97
3 240 Ivanović Milica
95
4 193 Vesić Nataša
94
239
5
Ivanović Aleksandra
95
6 157 Vojinović Marija
94
7 242 Matović Jelena
96
8 245 Šešlija Miljana
95
9 207 Maksimović Jovana
95
10 247 Gruić Ana
95
11 204 Bulat Sanja
96
322 Tojić Branka
97
NS
SSM
NTB
MLZ
NTB
FAP
NTB
NTB
NBG
OAK
NBG
RUM
33.70
29.22
28.44
28.28
28.22
27.48
23.60
20.02
19.20
16.72
15.96
xxx
435
199
423
144
172
380
351
297
Pavlović Milan
Nikolic Ivan
Urošević Janko
Ivanježa Nemanja
Dejanović Dušan
Jovanović Stefan
Krčedinac Đorñe
Bursać Nikola
NS
400m – mlañe juniorke
UKUPAN PLASMAN
I grupa
1 417 Kaličanin Bojana
94 SLČ
57.15
2 216 Vujanić Kristina
94 NBG
58.07
257
3
Đaković Kristina
95 PBG
59.85
4 128 Bojić Nada
95 CZB 1:00.95
5 259 Rakonjac Slañana
95 PBG 1:01.68
6 427 Lukić Jovana
97 MVA 1:02.00
7 368 Lukić Aleksandra
96 TŠA 1:03.51
8 424 Ćupina Aleksandra
94 21M 1:06.13
II grupa
302
1
Despotov Zoranka
96 PRZ 1:02.36
2 296 Stupar Kristina
97 POŽ 1:03.05
367
3
Bajunović Marjana
96 TŠA 1:03.45
4 426 Jevtić Jovana
95 MVA 1:06.00
5 238 Dimić Jelena
94 NTB
1:0647
6 110 Nikolić Vesna
95 CER 1:08.64
III grupa
370
1
Petrović Naña
97 TŠA 1:05.33
2 430 Vein Bojana
97 APA 1:06.49
301
3
Barta Rebeka
95 PRZ 1:07.06
4 183 Mirić Katarina
96 MLD 1:08.33
5 438 Tomanović Jovana
95 MLU 1:12.59
NS
165 Karanović Olja
94 HBŠ
NS
383 Aničić Sanja
96 VNS
400m – mlañe juniorke
UKUPAN PLASMAN
417
1
Kaličanin Bojana
94 SLČ
57.15
2 216 Vujanić Kristina
94 NBG
58.07
3 257 Đaković Kristina
95 PBG
59.85
4 128 Bojić Nada
95 CZB 1:00.95
5 259 Rakonjac Slañana
95 PBG 1:01.68
6 427 Lukić Jovana
97 MVA 1:02.00
7 302 Despotov Zoranka
96 PRZ 1:02.36
296
8
Stupar Kristina
97 POŽ 1:03.05
9 367 Bajunović Marjana
96 TŠA 1:03.45
10 368 Lukić Aleksandra
96 TŠA 1:03.51
11 370 Petrović Naña
97 TŠA 1:05.33
12 426 Jevtić Jovana
95 MVA 1:06.00
13 424 Ćupina Aleksandra
94 21M 1:06.13
14 238 Dimić Jelena
94 NTB
1:0647
430
15
Vein Bojana
97 APA 1:06.49
16 301 Barta Rebeka
95 PRZ 1:07.06
17 183 Mirić Katarina
96 MLD 1:08.33
18 110 Nikolić Vesna
95 CER 1:08.64
19 438 Tomanović Jovana
95 MLU 1:12.59
NS
165 Karanović Olja
94 HBŠ
NS
383 Aničić Sanja
96 VNS
400m – mlañi juniori
I grupa
1 163 Raović Miloš
2 372 Planko Nikola
3 328 Terek Bence
4 399 Bajić Miloš
5 154 Šulja Damjan
6 362 Sabo Dominik
7 180 Milošević Stanislav
8 354 Maričić Dejan
II grupa
1 440 Zorić Đurañ
2 252 Stibilj Aleksandar
3 182 Disić Miloš
4 230 Živković Luka
5 378 Čeliković Aleksandar
6 251 Ristov Marko
III grupa
1 112 Ćelić Mihailo
2 335 Kostić Dušan
3 106 Odri David
4 228 Stokanović Pavle
5 222 Kokotović Milan
94
94
94
94
96
94
94
94
FAP
TŠA
SEN
VNS
DIP
SSU
KRA
SSM
49.81
52.39
53.28
53.35
53.67
53.90
54.51
54.56
94
95
95
94
97
96
APA
OAK
LEP
NBG
UŽI
OAK
54.38
54.48
54.51
54.83
59.50
1:00.94
96
95
96
94
95
CER
SIR
BSK
NBG
NBG
54.43
54.78
55.68
58.07
1:00.49
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
4
400m – mlañi juniori UKUPAN PLASMAN
1 163 Raović Miloš
94 FAP
2 372 Planko Nikola
94 TŠA
3 328 Terek Bence
94 SEN
4 399 Bajić Miloš
94 VNS
5 154 Šulja Damjan
96 DIP
362
6
Sabo Dominik
94 SSU
7 440 Zorić Đurañ
94 APA
8 112 Ćelić Mihailo
96 CER
9 252 Stibilj Aleksandar
95 OAK
10 180 Milošević Stanislav
94 KRA
11 182 Disić Miloš
95 LEP
12 354 Maričić Dejan
94 SSM
13 335 Kostić Dušan
95 SIR
14 230 Živković Luka
94 NBG
18 106 Odri David
96 BSK
16 228 Stokanović Pavle
94 NBG
17 378 Čeliković Aleksandar
97 UŽI
15 222 Kokotović Milan
95 NBG
19 251 Ristov Marko
96 OAK
49.81
52.39
53.28
53.35
53.67
53.90
54.38
54.43
54.48
54.51
54.51
54.56
54.78
54.83
55.68
58.07
59.50
1:00.49
1:00.94
94
96
96
97
SMD
AŠK
OAK
PRZ
7:04.47
7:18:53
7:50:74
8:16.86
2000m stipl – mlañi juniori
1 153 Razdoljac Radomir
2 254 Todorović Milan
3 381 Kutlešić Uroš
4 342 Ristić Kristijan
5 253 Stojkoski Dragan
6 371 Gojković Marko
7 341 Krunić Kostadin
8 363 Milenković Bojan
9 249 Aškić Mihailo
309 Ubavic Nikola
95
94
95
97
94
95
95
96
95
97
DIP
OAK
UŽI
SMD
OAK
TŠA
SMD
SUR
OAK
PRZ
6:16.01
6:27.19
6:42.58
6:51.43
7:05.27
7:08.07
7:09.92
7:16.36
8:14.85
4x100m – mlañe juniorke
I grupa
1 VOJVODINA, Novi Sad 1
SLOBODA, Čačak
CRVENA ZVEZDA, Beograd 1
49.35
49.56
138 Simić Katarina 94, 134 Nikolić Anñela 94
128 Bojić Nada 95, 139 Simić Nikoleta 96
NOVI BEOGRAD 1
51.92
419 Kozoder Majda 95, 418 Vučićević Jelena 94,
420 sekulić Valentina, 417 Kaličanin Bojana 94,
6
NIKOLA TESLA, Beograd
52.53
238 Dimić Jelena 94, 242 Matović Jelena 96,
241 Janković Andrijana 94, 244 Ristović Sanja 97,
7
SIRMIUM, Sremska Mitrovica
53.77
329 Babić Sofija 94,331Maksimović Aleksandra 95,
333 Sladojavić Dragana 94, 332 Njegić Dajana 94,
8
PROLETER, Zrenjanin
54.56
302 Despotov Zoranka 96, 307 Raseta Jelena 97,
304 Ivanjić Jelena 97, 306 Podunavac Ivana 95,
1
II grupa
CRVENA ZVEZDA, Beograd 2
51.76
142 Todorović Tijana 97, 143 Zonjić Isidora 97,
132 Milošević Ivana 97, 135 Orlović Tijana 96,
2
NOVI BEOGRAD 2
52.65
212 Plazinić Nataša 96, 214 Smiljanić Nataša 96,
211 Pajić Katarina 96, 206 Karać Sara 95,
VOJVODINA, Novi Sad 2
NZT
385 Ćirović Mirjana 94, 393 Ostojić Aleksandra 96,
395 Rajda Paula 97 389 Kamasi Atina 97,
4x100m – mlañe juniori
1 NOVI BEOGRAD 1
NS
44.56
227 Stepanović Marko 95, 229 Vujanić Stefan 94,
224 Milovanović Marko 94, 223 Marković Ivan 95,
PARTIZAN, Beograd
45.51
273 Trifunović Petar 96, 270 Rajić Vladimir 95,
264 Bogićević Zdravko 97, 266 Janićijević Luka 95,
3
VOJVODINA, Novi Sad 1
46.55
404 Latković Milivoje 94, 410 Živković Milan 94,
405 Lazić Aleksandar 94, 401 Đukić Zaviša 97,
4
RADNIČKI, Kragujevac
46.56
315 Milovanović Andreja 95, 313 Matić Lazar 96,
319 Stojanović Stefan 95, 316 Mladenović Milan 95,
5
VOJVODINA, Novi Sad 2
47.53
409 Torbica Mile 95 400 Đukić Srñan 95,
399 Bajić Miloš 94, 407 Novicki Petar 95,
6
NOVI BEOGRAD 2
47.75
255 Rokvić Aleksa 97, 219 Bulajić Nemanja 96, 220
Crnobrnja Lazar 96, 230 Živković Luka 94,
384 Beljanski Marijana 97, 386 Grujić Jelena 97,
387 Grujić Zorana 97, 398 Vještica Sara 95,
3
5
2
NZT
50.74
256 Asanović Ana 94, 262 Stojanović Tamara 95,
258 Mihailović Sanja 97, 259 Rakonjac Slañana 95,
CRVENA ZVEZDA, Beograd 3
2000m stipl – mlañe juniorke
1 339 Nikolić Olja
2 102 Rakić Milica
3 248 Terzić Jovana
4 308 Sovilj Ivana
2
PARTIZAN, Beograd
NZT
7
CER, Šabac 1
8
113 Despotović Đorñe 97, 122 Topuzović Nikola
94,115 Jovanović Marko 95, 120 Runić Stevan 96,
DSK 170.14
CER, Šabac 2
124 Živković Filip 94,114 Janković Nikola 96,
116 Jovičić Veljko 97, 123 Vasić Nikola 96,
49.79
215 Stanković Tijana 95, 216 Vujanić Kristina 94,
202 Antić Tijana 95, 203 Bojović Andrijana 96,
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
Nedelja, 12.06.2011.
5000m hodanje – mlañe juniorke
1 415 Kostić Milica
2 299 Drašković Jovana
3 275 Đorñević Ivona
4 274 Dimitrijević Radmila
414 Kostić Jelena
96
96
97
95
94
VUČ
PRĆ
PIR
PIR
VUČ
27:19.81
29:56.85
33:40.49
34:51.40
10000m hodanje – mlañi juniori
1 282 Lilić Nikola
96
2 234 Petkovic Miljan
94
285 Ristić Dimitrije
97
PIR
NMN
PIR
57:56.70
59:43.49
TROSKOK – mlañi juniori
1 224 Milovanović Marko
2 405 Lazić Aleksandar
3 194 Radoja Nikola
4 229 Vujanić Stefan
5 178 Marinković Stefan
6 195 Sitar Nikola
7 344 Milić Stefan
8 345 Radojčić David
227 Stepanović Marko
152 Milašinović Vanja
94
94
95
94
95
94
97
97
95
95
BACANJE KLADIVA – mlañe juniorke
1 293 Kavai Dora
94
2 434 Đaković Nataša
97
239
3
Ivanović Aleksandra 95
4 433 Bradić Marina
95
5 188 Ilić Dragana
95
6 193 Vesić Nataša
94
NZT
DSK
NBG
VNS
MLZ
NBG
KRA
MLZ
SOV
SOV
NBG
DIP
13.50 -0.6
13.13 0.0
12.80 0.0
12.68 -0.8
12.40 0.0
11.72 -0.5
10.55 0.0
10.25 -0.3
PKNJ
NS
NTB
NS
MLZ
MLZ
36.16
35.44
30.66
28.83
20.62
17.88
200m – mlañe juniorke
kvalifikacije
I grupa / vetar +0,1
1 262 Stojanović Tamara
95 PBG
2 139 Simić Nikoleta
96 CZB
3 143 Zonjić Isidora
97 CZB
4 155 Berbo Arijana
97 FAP
5 296 Stupar Kristina
97 POŽ
6 395 Rajda Paula
97 VNS
307 Raseta Jelena
97 PRZ
II grupa / vetar 0,0
1 417 Kaličanin Bojana
94 SLČ
2 134 Nikolić Anñela
94 CZB
3 138 Simić Katarina
94 CZB
4 393 Ostojić Aleksandra
96 VNS
xxx
NS
26.41 F
26.94 f
27.40
28.28
28.31
28.61
NZT
26.05 F
26.97
27.71
27.97
5
6
7
256
305
166
Asanović Ana
Jovanovic Nevena
Đurić Sandra
III grupa / vetar -1,5
1 148 Barjaktarović Zorana
2 167 Milenković Sanja
3 132 Milošević Ivana
4 306 Podunavac Ivana
5 130 Dražić Emilija
6 369 Petrović Naña
343 Prokin Mila
IV grupa / vetar -2,0
1 216 Vujanić Kristina
2 321 Dragićević Ružica
3 259 Rakonjac Slañana
4 367 Bajunović Marjana
5 424 Ćupina Aleksandra
6 168 Milenković Silvana
332 Njegić Dajana
V grupa / vetar -2,2
1 320 Delić Ljiljana
2 203 Bojović Andrijana
3 156 Toroman Bojana
4 214 Smiljanić Nataša
5 169 Radovanović Ana
6 173 Andan Natalija
7 303 Ekres Valerija
VI grupa / vetar -0,4
1 398 Vještica Sara
2 128 Bojić Nada
3 302 Despotov Zoranka
4 474 Janković Andrijana
5 278 Mančić Katarina
6 280 Savić Nina
133 Milović Jelena
175 Dimovski Vanja
Finale: 6 x F + 2 x f
200m – mlañe juniorke vetar +0,4
1 417 Kaličanin Bojana
2 148 Barjaktarović Zorana
3 262 Stojanović Tamara
4 398 Vještica Sara
5 216 Vujanić Kristina
6 320 Delić Ljiljana
7 139 Simić Nikoleta
8 128 Bojić Nada
94
94
94
PBG
PRZ
JAG
28.41
30.12
31.70
96
96
97
95
95
97
97
DIP
JAG
CZB
PRZ
CZB
TŠA
SOV
27.03 F
27.85
28.21
28.69
29.31
29.49
94
95
95
96
94
96
94
NBG
RUM
PBG
TŠA
21M
JAG
SIR
26.98 F
27.24
27.88
29.06
29.44
30.44
95
96
96
96
94
96
96
RUM
NBG
FAP
NBG
JAG
KRA
PRZ
26.69 F
27.48
27.49
27.86
29.22
29.74
31.97
95
95
96
94
94
94
94
97
VNS
CZB
PRZ
NTB
PIR
PIR
CZB
KRA
26.50 F
26.53 f
28.49
28.99
29.43
32.93
94
96
95
95
94
95
96
95
FINALE
SLČ
DIP
PBG
VNS
NBG
RUM
CZB
CZB
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
NS
NS
NS
NS
25.63
25.71
26.08
26.24
26.25
26.39
26.53
26.63
200m – mlañe juniorke PLASMAN 9. – 38.
9 134 Nikolić Anñela
94 CZB
10 321 Dragićević Ružica
95 RUM
11 143 Zonjić Isidora
97 CZB
12 203 Bojović Andrijana
96 NBG
13 156 Toroman Bojana
96 FAP
14 138 Simić Katarina
94 CZB
15 167 Milenković Sanja
96 JAG
16 214 Smiljanić Nataša
96 NBG
17 259 Rakonjac Slañana
95 PBG
18 393 Ostojić Aleksandra
96 VNS
19 132 Milošević Ivana
97 CZB
20 155 Berbo Arijana
97 FAP
21 296 Stupar Kristina
97 POŽ
22 256 Asanović Ana
94 PBG
23 302 Despotov Zoranka
96 PRZ
24 395 Rajda Paula
97 VNS
25 306 Podunavac Ivana
95 PRZ
26 474 Janković Andrijana
94 NTB
27 367 Bajunović Marjana
96 TŠA
28 169 Radovanović Ana
94 JAG
29 130 Dražić Emilija
95 CZB
30 278 Mančić Katarina
94 PIR
31 424 Ćupina Aleksandra
94 21M
32 369 Petrović Naña
97 TŠA
33 173 Andan Natalija
96 KRA
34 305 Jovanovic Nevena
94 PRZ
35 168 Milenković Silvana
96 JAG
36 166 Đurić Sandra
94 JAG
37 303 Ekres Valerija
96 PRZ
38 280 Savić Nina
94 PIR
200m – mlañi juniori
kvalifikacije
I grupa / vetar -0,3
1 163 Raović Miloš
94
2 266 Janićijević Luka
95
3 499 Mitić Dušan
94
4 230 Živković Luka
94
5 378 Čeliković Aleksandar
97
408 Stanojević Stefan
94
447 Parožanin Ivan
96
II grupa / vetar +0,3
1 327 Šarnjai Viktor
94
2 273 Trifunović Petar
96
3 122 Topuzović Nikola
94
4 225 Rokvić Aleksa
97
5 267 Kirovski Nikola
96
337 Miladinov Stefan
95
26.97
27.24
27.40
27.48
27.49
27.71
27.85
27.86
27.88
27.97
28.21
28.28
28.31
28.41
28.49
28.61
28.69
28.99
29.06
29.22
29.31
29.43
29.44
29.49
29.74
30.12
30.44
31.70
31.97
32.93
FAP
PBG
CZB
NBG
UŽI
VNS
SAK
23,44 F
24,18 f
24,96
24,97
27,49
SEN
PBG
CER
NBG
PBG
SIR
22.97 F
24.38 f
24.52 f
25.61
26.33
NS
NS
NS
III grupa / vetar -0,1
Marković Ivan
Bulajić Nemanja
Bajić Miloš
Stibilj Aleksandar
Tovilović Željko
Valentić Strahinja
3xF+5xf
1
2
3
4
5
6
223
219
399
252
373
290
200m – mlañi juniori vetar -0,4
1 327 Šarnjai Viktor
2 163 Raović Miloš
3 223 Marković Ivan
4 266 Janićijević Luka
5 273 Trifunović Petar
6 122 Topuzović Nikola
7 399 Bajić Miloš
8 219 Bulajić Nemanja
95
96
94
95
96
95
NBG
NBG
VNS
OAK
TŠA
PKI
24.00 F
24.36 f
24.67 f
24.71
25.32
25.35
FINALE
94 SEN
94 FAP
95 NBG
95 PBG
96 PBG
94 CER
94 VNS
96 NBG
22.36
23.10
23.69
24.24
24.34
24.68
24.81
25.01
200m – mlañi juniori
PLASMAN 9. – 16.
9 252 Stibilj Aleksandar
95 OAK
10 499 Mitić Dušan
94 CZB
11 230 Živković Luka
94 NBG
12 373 Tovilović Željko
96 TŠA
13 290 Valentić Strahinja
95 PKI
14 225 Rokvić Aleksa
97 NBG
15 267 Kirovski Nikola
96 PBG
16 378 Čeliković Aleksandar
97 UŽI
24.71
24.96
24.97
25.32
25.35
25.61
26.33
27.49
SKOK MOTKOM – mlañi juniori
1 407 Novicki Petar
2 177 Glavčić Dragoš
3 404 Latković Milivoje
405 Lazić Aleksandar
95
95
94
94
VNS
KRA
VNS
VNS
2.80
2.40
2.00
xxx/2.40
BACANJE KOPLJA – mlañi juniori
1 359 Dević Dejan
94
2 145 Jovančević Aleksa
94
3 177 Glavčić Dragoš
95
4 350 Đorñić Luka
95
5 355 Trivić Bojan
95
6 407 Novicki Petara
95
107
7
Vučićević Marko
95
8 373 Tovilović Željko
96
9 220 Crnobrnja Lazar
96
10 449 Toti Laslo
96
11 269 Rajak Nemanja
96
12 229 Vujanić Stefan
94
13 452 Batinić Boris
96
SSU
CZB
KRA
SSM
SSM
VNS
BSK
TŠA
NBG
SAK
PBG
NBG
JSP
54.58
52.70
50.18
49.66
49.19
46.96
43.52
41.42
36.25
35.46
35.09
32.77
31.55
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
14 453 Veljković Miroslav
15 119 Petrović Marko
16 117 Milošević Maksim
353 Maljković Igor
281 Igić Lazar
400m prepone – mlañe juniorke
I grupa
1 387 Grujić Zorana
2 386 Grujić Jelena
3 137 Radisavljević Nina
4 238 Dimić Jelena
II grupa
1 333 Sladojević Dragana
2 368 Lukić Aleksandra
3 301 Barta Rebeka
331 Maksimović Aleksandra
97
94
94
97
96
JSP
CER
CER
SSM
PIR
29.89
28.63
27.90
x-
97
97
95
94
VNS
VNS
CZB
NTB
1:01.86
1:02.12
1:07.57
1:13.36
94
96
95
95
SIR
TŠA
PRZ
SIR
1:10.11
1:11.41
1:13.09
NS
NS
400m prepone – mlañe juniorke UKUPAN PLASMAN
1 387 Grujić Zorana
97 VNS 1:01.86
386
2
Grujić Jelena
97 VNS 1:02.12
3 137 Radisavljević Nina
95 CZB 1:07.57
4 333 Sladojević Dragana
94 SIR
1:10.11
5 368 Lukić Aleksandra
96 TŠA 1:11.41
6 301 Barta Rebeka
95 PRZ 1:13.09
7 238 Dimić Jelena
94 NTB 1:13.36
400m prepone – mlañi juniori
I grupa
1 224 Milovanović Marko
2 178 Marinković Stefan
3 400 Đukić Srñan
4 194 Radoja Nikola
II grupa
1 268 Petrov Žarko
2 410 Živković Milan
3 196 Uskoković Аleksa
94
95
95
95
NBG
KRA
VNS
MLZ
54.48
57.11
1:00.75
1:06.05
94
94
94
PBG
VNS
MLZ
1:02.15
1:03.92
1:04.17
400m prepone – mlañi juniori UKUAN PLASMAN
1 224 Milovanović Marko
94 NBG
54.48
2 178 Marinković Stefan
95 KRA
57.11
400
3
Đukić Srñan
95 VNS 1:00.75
4 268 Petrov Žarko
94 PBG 1:02.15
5 410 Živković Milan
94 VNS 1:03.92
6 196 Uskoković Аleksa
94 MLZ 1:04.17
7 194 Radoja Nikola
95 MLZ 1:06.05
SKOK U DALJ – mlañe juniorke
1 187 Babić Danijela
2 202 Antić Tijana
3 244 Ristović Sanja
4 216 Vujanić Kristina
5 215 Stanković Tijana
6 397 Šubarički Olivera
7 411 Marjanović Katarina
8 412 Stojadinović Marija
9 136 Orlović Tijana
10 211 Pajić Katarina
11 393 Ostojić Aleksandra
12 151 Vašica Katarina
13 443 Damjanac Tijana
14 192 Savić Sanja
15 425 Radić Teodora
16 291 Bajus Valentina
17 306 Podunavac Ivana
18 190 Lončarević Isidora
19 304 Ivanjić Jelena
20 189 Ivanović Katarina
384 Beljanski Marijana
292 Lošonc Ana
444 Zakić Natalija
206 Karać Sara
390 Kamasi Sofija
329 Babić Sofija
95
95
97
94
95
95
96
97
96
96
96
94
97
96
94
97
95
97
97
97
97
94
97
95
96
94
BACANJE KUGLE – mlañe juniorke
1 129 Draguljević Milena
94
2 242 Matović Jelena
96
3 239 Ivanović Aleksandra 95
4 433 Bradić Marina
95
5 420 Sekulić Valentina
97
6 207 Maksimović Jovana
95
434
7
Đaković Nataša
97
8 243 Petrović Nataša
96
9 157 Vojinović Marija
94
10 108 Brzaković Jelena
94
204 Bulat Sanja
96
294 Hajbel Huanita
96
MLZ
NBG
NTB
NBG
NBG
VNS
VŽJ
VŽJ
CZB
NBG
VNS
DIP
BNZ
MLZ
21M
PKNJ
PRZ
MLZ
PRZ
MLZ
VNS
PKNJ
BNZ
NBG
VNS
SIR
CZB
NTB
NTB
NS
SLČ
NBG
NS
NTB
FAP
CER
NBG
PKNJ
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
5.54 +1.1
5.45 +0.5
5.20 0.0
5.17 -0.3
5.14 +0.6
5.04 +0.4
502 -0.1
5.01 -0.2
4.97 0.0
4.85 0.0
4.85 0.0
4.72 -0.2
4.66 -0.4
4.65 +0.6
4.53 +0.4
4.52 0.0
4.50 -0.6
4.47 +0.3
4.45 0.0
4.30 +0.6
NZT
NS
NS
NS
NS
NS
12.74
10.39
10.12
9.50
9.44
8.71
8.52
8.43
7.79
7.75
NS
NS
800m – mlañe juniorke
I grupa
1 232 Milanović Emilija
2 257 Đaković Kristina
3 208 Marković Violeta
4 171 Živanović Nataša
5 103 Zečević Jagoda
6 441 Sivački Ivana
7 205 Đurić Nina
8 102 Rakić Milica
9 427 Lukić Jovana
10 426 Jevtić Jovana
11 176 Rakočević Nevena
II grupa
1 185 Petković Dajana
2 300 Jovanović Marija
3 325 Ereš Julia
4 308 Sovilj Ivana
5 170 Milićević Jovana
6 392 Milivojša Sunčica
7 184 Mirić Danica
8 201 Zeković Milica
9 261 Stepanović Anñela
438 Tomanović Jovana
174 Bulatović Milena
94
95
95
94
96
95
96
96
97
95
96
NMN
PBG
NBG
JUK
AŠK
BNZ
NBG
AŠK
MVA
MVA
KRA
2:15.85
2:16.17
2:16.39
2:18.92
2:19.13
2:21.05
2:23.58
2:27.23
2:28.83
2:38.95
2:46.11
95
96
96
97
97
94
94
95
95
95
97
MLD
PRĆ
SEN
PRZ
JUK
VNS
MLD
NAL
PBG
MLU
KRA
2:25.88
2:28.77
2:31.02
2:34.10
2:35.90
2:37.78
2:42.95
2:45.74
2:58.40
800m – mlañe juniorke UKUPAN PLASMAN
1 232 Milanović Emilija
94 NMN
2 257 Đaković Kristina
95 PBG
3 208 Marković Violeta
95 NBG
4 171 Živanović Nataša
94 JUK
5 103 Zečević Jagoda
96 AŠK
6 441 Sivački Ivana
95 BNZ
7 205 Đurić Nina
96 NBG
8 185 Petković Dajana
95 MLD
9 102 Rakić Milica
96 AŠK
10 300 Jovanović Marija
96 PRĆ
11 427 Lukić Jovana
97 MVA
12 325 Ereš Julia
96 SEN
13 308 Sovilj Ivana
97 PRZ
14 170 Milićević Jovana
97 JUK
15 392 Milivojša Sunčica
94 VNS
426
16
Jevtić Jovana
95 MVA
17 184 Mirić Danica
94 MLD
18 201 Zeković Milica
95 NAL
19 176 Rakočević Nevena
96 KRA
20 261 Stepanović Anñela
95 PBG
NS
NS
2:15.85
2:16.17
2:16.39
2:18.92
2:19.13
2:21.05
2:23.58
2:25.88
2:27.23
2:28.77
2:28.83
2:31.02
2:34.10
2:35.90
2:37.78
2:38.95
2:42.95
2:45.74
2:46.11
2:58.40
800m – mlañi juniori
I grupa
1 422 Kojić Nemanja
2 158 Cvijović Komnen
3 403 Krunić Vuk
4 154 Šulja Damjan
5 159 Cvijović Ognjen
6 112 Ćelić Mihailo
7 297 Bursać Nikola
8 435 Pavlović Milan
9 372 Planko Nikola
10 328 Terek Bence
11 374 Mitrović Milan
12 375 Paunović Miloš
II grupa
335
1
Kostić Dušan
2 199 Nikolić Marko
3 423 Urošević Janko
4 144 Ivanježa Nemanja
5 172 Dejanović Dušan
6 298 Milovanović Marko
7 479 Petrović Miša
8 354 Maričić Dejan
9 182 Disić Miloš
III grupa
1 200 Zeković Milan
2 309 Ubavic Nikola
3 283 Nikolić Nenad
4 222 Kokotović Milan
5 226 Starčević Aćim
6 448 Barna Ferenc
186 Perić Stefan
265 Cvetković Nemanja
451 Manović Đorñe
428 Marković Goran
94
95
95
96
95
96
95
95
94
94
94
94
SLČ
FAP
VNS
DIP
FAP
CER
POŽ
NS
TŠA
SEN
UB
UB
1:53.35
1:56.06
1:58.40
1:59.01
1:59.38
2:02.00
2:02.15
2:02.83
2:03.22
2:03.75
2:06.16
2:13.28
95
95
96
95
94
96
94
94
95
SIR
NAL
SLČ
CZB
KOP
POŽ
MLD
SSM
LEP
2:03.32
2:04.47
2:06.17
2:07.08
2:09.10
2:09.64
2:10.55
2:16.09
2:24.47
95
97
97
95
96
96
97
95
96
95
NAL
PRZ
PIR
NBG
NBG
SAK
MLD
PBG
FAP
KOL
2:13.77
2:15.94
2:16.75
2:27.99
2:30.48
2:35.76
800m – mlañi juniori
UKUPAN PLASMAN
422
1
Kojić Nemanja
94 SLČ
2 158 Cvijović Komnen
95 FAP
3 403 Krunić Vuk
95 VNS
4 154 Šulja Damjan
96 DIP
5 159 Cvijović Ognjen
95 FAP
6 112 Ćelić Mihailo
96 CER
7 297 Bursać Nikola
95 POŽ
435
8
Pavlović Milan
95 NS
9 372 Planko Nikola
94 TŠA
10 335 Kostić Dušan
95 SIR
11 328 Terek Bence
94 SEN
12 199 Nikolić Marko
95 NAL
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
NS
NS
NS
NS
1:53.35
1:56.06
1:58.40
1:59.01
1:59.38
2:02.00
2:02.15
2:02.83
2:03.22
2:03.32
2:03.75
2:04.47
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
374
423
144
172
298
479
375
200
309
354
283
182
222
226
448
Mitrović Milan
Urošević Janko
Ivanježa Nemanja
Dejanović Dušan
Milovanović Marko
Petrović Miša
Paunović Miloš
Zeković Milan
Ubavic Nikola
Maričić Dejan
Nikolić Nenad
Disić Miloš
Kokotović Milan
Starčević Aćim
Barna Ferenc
94
96
95
94
96
94
94
95
97
94
97
95
95
96
96
UB
SLČ
CZB
KOP
POŽ
MLD
UB
NAL
PRZ
SSM
PIR
LEP
NBG
NBG
SAK
2:06.16
2:06.17
2:07.08
2:09.10
2:09.64
2:10.55
2:13.28
2:13.77
2:15.94
2:16.09
2:16.75
2:24.47
2:27.99
2:30.48
2:35.76
SKOK U VIS – mlañe juniorke
1 385 Ćirović Mirjana
2 388 Homa Margarita
3 279 Manić Mila
4 264 Milutinović Marija
5 170 Njegić Dajana
5 295 Šubarički Marina
5 131 Grujić Marija
8 213 Smiljanić Milica
9 109 Mitrović Jovana
210 Nikolić Ana
277 Krstić Marija
202 Antić Tijana
276 Golubović Martina
94
94
95
96
96
94
97
96
95
96
95
95
97
VNS
VNS
PIR
TAK
CZB
SIR
PKNJ
NBG
CER
NBG
PIR
NBG
PIR
1.63
1.60
1.55
1.50
1.45
1.45
1.45
1.40
1.35
xxx
xxx
BACANJE DISKA – mlañi juniori
1 160 Janović Mihailo
2 382 Gorunović Marko
3 136 Perić Marko
4 352 Lekić Nikola
5 366 Marinković Vladimir
6 323 Matić Srñan
7 346 Vojinović Aleksandar
8 353 Maljković Igor
9 436 Živković Marko
10 450 Seleši Norbert
VK 405 Đurović Tomaš
94
95
96
95
95
96
96
97
94
95
94
FAP
VLA
CZB
SSM
TAK
RUM
SOV
SSM
NS
SAK
MNE
42.98
41.78
38.92
36.92
36.08
35.86
32.29
29.38
28.91
24.55
43.59
3000m – mlañe juniorke
1 235 Dautović Ilda
2 236 Zornić Elvedina
3 101 Cerovac Naña
4 377 Sekulić Ana
NS
NS
5
6
7
8
9
10
11
12
NOP
NOP
AŠK
UŽI
Janković Dragana
Nikolić Olja
Medoš Marta
Nikolić Sanja
Rakić Marija
Terzić Jovana
Doder Ana
Laslo Nikolet
Kostić Katarina
Janković Anñela
3000m – mlañi juniori
1 233 Kitanovic Nenad
2 237 Zornić Kemal
3 111 Božić Mihailo
4 379 Gajić Ivan
5 153 Razdoljac Radomir
6 439 Pantić Bogdan
7 374 Mitrović Miloš
8 381 Kutlešić Uroš
9 380 Jovanović Stefan
10 342 Ristić Kristijan
11 351 Krčedinac Đorñe
12 429 Ristić Nenad
95
94
95
95
97
96
96
97
95
95
BNZ
SMD
NMN
SMD
AŠK
OAK
OAK
SEN
MLU
SIR
10:25.42
10:32.27
10:57.86
11:15.08
11:25.55
11:26.32
12:14.47
12:33.09
95
95
94
94
95
94
96
95
96
97
95
96
NMN
NOP
CER
UŽI
DIP
MLU
UB
UŽI
UŽI
SMD
SSM
KOL
9:03.24
9:06.59
9:10.78
9:17.27
9:23.47
9:28.65
9:38.93
9:39.86
9:59.28
10:11.16
10:17.54
10:28.43
100+200+300+400m – mlañi juniori
1 NOVI BEOGRAD 1
NS
NS
2:03.80
223 Marković Ivan 95, 227 Stepanović Marko 95,
229 Vujanić Stefan 94 ,224 Milovanović Marko 94,
2
OAK BEOGRAD
2:04.90
252 Stibilj Aleksandar 95, 250 Miljuš Petrar 95,
255 Veličković Aleksandar 95, 254 Todorović Milan
94,
3
10:05.25
10:09.58
10:12.47
10:19.14
VOJVODINA, Novi Sad 1
2:07.31
407 Novicki Petar 95, 410 Živković Milan 94,
400 Đukić Srñan 95, 399 Bajić Miloš 94,
4
KRALJEVO
2:07.36
181 Rašić Nemanja 94, 179 Milošević Predrag 96,
178 Marinković Stefan 95 180 Milošević Stanislav
94
5
NOVI BEOGRAD 2
2:08.53
219 Bulajić Nemanja 96, 255 Rokvić Aleksa 97,
230 Živković Luka 94, 228 Stokanović Pavle 94,
6
PARTIZAN, Beograd
2:13.33
266 Janićijević Luka 95, 268 Petrov Žarko 94,
273 Trifunović Petar 96, 270 Rajić Vladimir 95,
7
97
97
97
96
442
339
231
471
102
248
246
326
437
330
CER, Šabac 1
2:15.92
120 Runić Stevan 96, 114 Janković Nikola 96,
113 Despotović Đorñe 97, 122 Topuzović Nikola 94,
8
DSK
Čl.170.14
124 Živković Filip 94, 121 Todorović Aleksandar 94
116 Jovičić Veljko 97, 115 Jovanović Marko 95,
CER, Šabac 2
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
100+200+300+400m – mlañe juniorke
I grupa
1 VOJVODINA, Novi Sad 1
2:16.33
398 Vještica Sara 95,384 Beljanski Marijana 97,
386 Grujić Jelena 97, 387 Grujić Zorana 97,
2
NOVI BEOGRAD 1
2:20.76
202 Antić Tijana 95, 215 Stanković Tijana 95,
203 Bojović Andrijana 96, 216 Vujanić Kristina 94,
3
SLOBODA, Čačak
2:21.44
420 Sekulić Valentina 97, 418 Vučićević Jelena 94,
419 Kozoder Majda 95, 417 Kaličanin Bojana 94,
4
CRVENA ZVEZDA, Beograd
2:21.75
139 Simić Nikoleta 96, 134 Nikolić Anñela 94,
138 Simić Katarina 94, 128 Bojić Nada 95
5
PARTIZAN, Beograd
2:25.94
256 Asanović Ana 94, 258 Mihailović Sanja 97,
262 Stojanović Tamara 95,259 Rakonjac Slañana 95,
II grupa
1
VOJVODINA, Novi Sad 2
2:30.70
397 Šubarički Olivera 95, 395 Rajda Paula 97, 393
Ostojić Aleksandra 96, 392 Milivojša Sunčica 94,
2
SIRMIUM, Sremska Mitrovica
2:31.42
332 Njegić Dajana 94, 329 Babić Sofija 94,
331 Maksimović Aleksandra 95,
333 Sladojavić Dragana 94,
3
PROLETER, Zrenjanin
2:33.31
304 Ivanjić Jelena 97, 305 Jovanovic Nevena 94,
306 Podunavac Ivana 95, 302 Despotov Zoranka 96,
4
NOVI BEOGRAD 2
2:33.85
212 Plazinić Nataša 92, 211 Pajić Katarina 96,
214 Smiljanić Nataša 96, 213 Smiljanić Milica 96,
5
GAK JAGODINA
2:39.36
166 Đurić Sandra 94, 168 Milenković Silvana 96,
169 Radovanović Ana 94,197 Milenković Sanja 96,
napomena: rezultat štafete AK Vojvodina, Novi Sad bolji
je od važećeg rekorda Srbije za mlañe juniorke
prvog takmičarskog dana brzina vetra nije merena
Da su rezultati verni original zapisnicima
tvrdi i overava
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
PRVENSTVO SRBIJE ZA MLAĐE JUNIORE/KE
Sremka Mitrovica, 11/12.06.2011.
plasman klubova po osvojenim medaljama
r.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. – 8.
9. – 10.
11.
12.
13.
14. – 17.
18.
19.
20.
21.
21.
23.
23. – 28.
29. – 35.
klub
VNS
NBG
SLČ
CZB
FАP
NOP
DIP
NMN
SEN
MLZ
KRА
NS
PIR
SMD
SSU
PKNJ
VUČ
PBG
OAK
NTB
CER
AŠK
TŠA
ŽEN
TAK
SSM
VLA
PRĆ
KIK
BNZ
MLU
UŽI
RUS
RUM
SIR
zlatna
8
6
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
srebrna
4
6
2
2
2
2
1
1
0
0
2
2
0
0
0
0
0
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
bronzana
7
5
1
2
1
0
0
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
3
1
4
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
ukupno
19
17
7
6
5
4
3
3
3
3
4
3
3
1
1
1
1
6
4
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata
Download

OVDE... - Atletski klub KRUŠEVAC