Kvalifikacije KUP Srbije za ml. juniore/ke
Centralna Srbija i Kosovo i Metohija
Kragujevac, 27/28.08.2011. /stadion ČIKA DAČA/
R E Z U L T A T I
Subota 27. avgust 2011.g
100m pr – ml. juniorke
1
Stojadinović Marija
Troskok – ml. juniorke
1
Simović Ljubica
Milojević Dunja
2
Bacanje koplja– ml. juniorke
1
Vučićević Jelena
2
Sekulić Valentina
3
Maksimović Jovana
100m ml. juniorke
16.45
97
16.45
96
RKG
97
RKG
VŽJ
10.33
10.09
9.54
Kaličanin Bojana
Toroman Bojana
Vučićević Jelena
Stojadinović Marija
Milanović Emilija
Simović Ljubica
94
97
95
SLČ
SLČ
NBG
Radovanović Ana
Živanović Marija
Milenković Silvana
Đurić Sandra
Deletić Katarina
+0.4
31.49
31.09
20.20
17.00
V +3.3
94
96
94
97
94
96
SLČ
FAP
SLČ
VŽJ
NMN
RKG
II grupa
1
2
3
4
5
+2.1
16.45
I grupa
1
2
3
4
5
6
+1.7
12.53
12.96
13.08
13.11
13.25
13.35
V +0.3
94
97
96
94
97
JAG
VŽJ
JAG
JAG
VŽJ
13.78
14.12
14.90
15.06
15.10
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata;
1
100m ml. juniorke
1
Kaličanin Bojana
2
Toroman Bojana
3
Stojadinović Marija
4
Milanović Emilija
5
Simović Ljubica
6
Radovanović Ana
7
Živanović Marija
8
Milenković Silvana
9
Đurić Sandra
10
Deletić Katarina
Skok uvis– ml. juniori
4
Marinković Stefan
3
Antanasijević Stevan
2
Prijović Nikola
1
Raović Igor
94
96
97
94
96
94
97
96
94
97
SLČ
FAP
VŽJ
NMN
RKG
JAG
VŽJ
JAG
JAG
VŽJ
UKUPNO
12.53
12.96
13.11
13.25
13.35
13.78
14.12
14.90
15.06
15.10
+3.3
+3.3
+3.3
+3.3
+3.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
+0.3
17.10
95
94
94
96
KRA
ŽNI
FAP
FAP
Bacanje kugle– ml. juniori
1
Đorđević Miloš
2
Janović Mihailo
17.10
95
94
TGM
FAP
100m ml. juniori
17.10
180
175
165
160
14.41
12.33
I grupa
1
2
3
4
5
Milić Nikola
Kostić Nikola
Marinković Stefan
Marjanović Stefan
Kojić Nemanja
V +0.1
94
94
95
96
94
KRA
CKN
KRA
ŽNI
SLČ
95
95
96
97
95
RKG
RKG
RKG
11.46
11.73
11.89
12.01
12.07
II grupa
1
2
3
4
5
Mladenović Milan
Grbić Nemanja
Kostić Uroš
Simić Stefan
Petrović Petar
V -1.3
TGM
VŽJ
11.99
12.73
12.80
12.89
13.06
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata;
2
100m ml. juniori
1
Milić Nikola
2
Kostić Nikola
3
Marinković Stefan
4
Mladenović Milan
5
Marjanović Stefan
6
Kojić Nemanja
7
Grbić Nemanja
8
Kostić Uroš
9
Simić Stefan
10
Petrović Petar
94
94
95
95
96
94
95
96
97
95
UKUPNO
KRA
11.46
CKN 11.73
KRA 11.89
RKG 11.99
ŽNI
12.01
SLČ
12.07
RKG 12.73
RKG 12.80
12.89
TGM
VŽJ
13.06
+0.1
+0.1
+0.1
-1.3
+0.1
+0.1
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
1.500m – ml. juniorke
1
Sekulić Ana
3
Medoš Marta
2
Obradović Danijela
17.20
96
95
95
1.500m – ml. juniori
1
Cvijović Komnen
2
Cvijović Ognjen
3
Kitanović Nenad
4
Gajić Ivan
Mišić Nikola
17.30
95
95
95
94
96
Bacanje diska– ml. juniorke
1 Vojinović Marija
2 Vučićević Jelena
3 Maksimović Jovana
17.30
94
94
95
400m ml. juniorke
3
Kaličanin Bojana
4
Milanović Emilija
5
Radovanović Ana
2
Velimirović Marija
1
Živanović Marija
6
Deletić Katarina
17.40
94
94
94
97
97
97
SLČ
NMN
JAG
NMN
VŽJ
VŽJ
57.79
59.23
1:05.37
1:06.82
1:11.95
1:14.12
Skok u dalj– ml. juniori
1
Mladenović Milan
2
Kostić Nikola
3
Milovanović Andreja jr.
4
Petković Andrija
17.40
95
94
95
96
RKG
CKN
RKG
RKG
650
576
536
+0.6
+0.0
+0.3
502
+1.4
UŽI
NMN
4:52.82
5:02.03
JSP
5:38.17
FAP
FAP
NMN
UŽI
NMN
FAP
SLČ
NBG
VK
Stojanović Nikola
89
RKG
VK
Milosavljević Sava
93
RKG
3:59.48
4:08.48
4:10.77
4:30.45
NS
30.12
21.79
20.65
658 +2.4
651 -1.5
602 +0.9
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata;
3
400m – ml. juniori
17.50
I grupa
1
2
3
4
Kojić Nemanja
Milošević Stanislav
Marjanović Stefan
Pejović Milan
Raović Miloš
Matić Lazar
94
94
96
94
94
96
SLČ
KRA
ŽNI
TGM
FAP
RKG
50.55
54.34
54.43
59.24
NS
NZT
95
95
97
95
97
96
NMN
NMN
UŽI
VŽJ
NMN
NMN
57.34
59.41
1:00.95
1:01.08
1:05.65
NS
II grupa
1
2
3
4
5
Živanović Mladen
Stojanović Aleksandar
Čeliković Aleksandar
Petrović Petar
Velimirović Veljko
Mišić Nenad
400m – ml. juniori
1
Kojić Nemanja
2
Milošević Stanislav
3
Marjanović Stefan
4
Živanović Mladen
5
Pejović Milan
6
Stojanović Aleksandar
7
Čeliković Aleksandar
8
Petrović Petar
9
Velimirović Veljko
UKUPNO
94
SLČ
94
KRA
96
ŽNI
95
NMN
94
TGM
95
NMN
97
UŽI
95
VŽJ
97
NMN
2000m sa preprekama– ml. juniorke
1
Nikolić Sanja
17.55
95
SMD
2000m sa preprekama– ml. juniori
Kutlešić Uroš
1
18.05
95
UŽI
4х100m – ml. juniorke
1
50.55
54.34
54.43
57.34
59.24
59.41
1:00.95
1:01.08
1:05.65
18.15
GAK Jagodina
Radnički – Kragujevac
4х100m – ml. juniori
1 Radnički – Kragujevac
10000m hodanje – ml. juniori
1
Petković Miljan
NS
18.25
18.35
94
NMN
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata;
4
Nedelje 28. avgust 2011.g
400prepone– ml. juniori
1
Marinković Stefan
17.00
95
Troskok – ml. juniori
1
Mladenović Milan
2
Marinković Stefan
3
Mićić Jovan
4
Petković Andrija
17.00
RKG
KRA
RKG
RKG
95
95
96
96
Bacanje koplja– ml. juniori
1 Batinić Boris
2 Stanojković Cvetko
3 Janković Marko
KRA
17.00
96
95
96
200m – ml. juniorke
12.39
12.28
-1.0
11.98
-0.6
10.88
-1.4
35.78
33.68
27.70
JSP
KRA
JSP
17.10
I grupa
1
2
3
4
V +1.9
Kaličanin Bojana
Toroman Bojana
Milenković Sanja
Veličković Evanđelina
94
96
96
95
SLČ
FAP
JAG
PIR
25.62
26.71
27.54
31.69
II grupa
1
2
3
4
V +0.8
Vučićević Jelena
Radovanović Ana
Milenković Silvana
Đurić Sandra
200m – ml. juniorke
1
Kaličanin Bojana
2
Toroman Bojana
3
Vučićević Jelena
4
Milenković Sanja
5
Radovanović Ana
6
Milenković Silvana
7
Veličković Evanđelina
8
Đurić Sandra
94
94
96
94
94
96
94
96
94
96
95
94
UKUPNO
SLČ
FAP
SLČ
JAG
JAG
JAG
PIR
JAG
200m – ml. juniori
1
Milić Nikola
Grbić Nemanja
Matić Lazar
Raović Miloš
-0.9
SLČ
JAG
JAG
JAG
27.41
28.73
30.75
32.21
25.62 +1.9
26.71 +1.9
27.41 +0.8
27.54 +1.9
28.73 +0.8
30.75 +0.8
31.69 +1.9
32.21 +0.8
17.15
94
95
96
94
KRA
RKG
RKG
FAP
23.24
NZT
NZT
NS
??
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata;
5
Skok uvis– ml. juniorke
1
Milutinović Marija
2
Stanković Isidora
3
Tresović Jovana
4
Krstić Marija
Radivojević Kristina
17.15
96
98
97
95
96
TGM
FAP
POP
PIR
POP
150
145
140
135
NS
Bacanje kugle– ml. juniorke
1 Maksimović Jovana
2 Sekulić Valentina
3kg VK Golubović Aleksandra
17.15
95
97
98
NBG
SLČ
VLS
8.68
8.14
6.05
800m – ml. juniorke
1
Milanović Emilija
2
Medoš Marta
3
Velimirović Marija
17.25
94
95
97
NMN
NMN
NMN
2:17.61
2:25.59
2:53.05
800m – ml. juniori
17.35
I grupa
1
2
3
4
5
6
Kojić Nemanja
Cvijović Komnen
Cvijović Ognjen
Urošević Janko
Živanović Mladen
Manović Đorđe
94
95
95
96
95
96
SLČ
FAP
FAP
SLČ
NMN
FAP
1:52.74
1:55.86
2:00.43
2:05.43
2:13.47
2:23.90
95
96
94
97
97
96
NMN
SMD
SLČ
UŽI
NMN
NMN
2:13.62
2:14.46
2:18.12
2:20.23
2:34.16
NS
UKUPNO
94
SLČ
95
FAP
95
FAP
96
SLČ
95
NMN
95
NMN
96
SMD
94
SLČ
97
UŽI
96
FAP
97
NMN
1:52.74
1:55.86
2:00.43
2:05.43
2:13.47
2:13.62
2:14.46
2:18.12
2:20.23
2:23.90
2:34.16
II grupa
1
2
3
4
5
Stojanović Aleksandar
Banjanin Nemanja
Tvrdišić Marko
Čeliković Aleksandar
Velimirović Veljko
Mišić Nenad
800m – ml. juniori
1
Kojić Nemanja
2
Cvijović Komnen
3
Cvijović Ognjen
4
Urošević Janko
5
Živanović Mladen
6
Stojanović Aleksandar
7
Banjanin Nemanja
8
Tvrdišić Marko
9
Čeliković Aleksandar
10
Manović Đorđe
11
Velimirović Veljko
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata;
6
3000m – ml. juniorke
1 Sekulić Ana
2 Nikolić Sanja
17.45
96
95
Skok u dalj– ml. juniorke
Milojević Dunja
Ćosić Jelena
17.45
RKG
RKG
97
96
UŽI
SMD
10:54.78
11:33.62
NS
Bacanje diska– ml. juniori
1
Gorunović Marko
2
Janović Mihailo
3
Đorđević Miloš
4
Milenković Nikola
5
Vasić Nemanja
17.45
95
94
95
95
96
VLS
FAP
TGM
JAG
JAG
40.70
37.50
34.12
24.73
21.79
3000m – ml. juniori
1
Pantić Bogdan
2
Mitrović Milan
3
Kitanović Nenad
4
Kutlešić Uroš
5
Gajić Ivan
6
Mitrović Miloš
7
Peškić Marko
8
Trajković Bogdan
Mišić Nikola
18.00
94
94
95
95
94
96
94
95
96
MLU
UB
NMN
UŽI
UŽI
UB
VLS
SMD
NMN
9:03.68
9:16.16
9:19.76
9:23.78
9:30.26
9:46.70
10:53.38
10:33.85
NS
NS - nije startovao; NZT - nije završio takmičenje; DSK - diskvalifikovan; F - finale po plasmanu; f - finale po rezultatu; BR - bez rezultata;
7
Download

OVDE