Elektronická
regulace hoření
Proč si zvolit elektroniku FireControls?
Elektronika znamená
komfort obsluhy
Návod přímo na displeji
GSM modul
Rychlé informace a řízení na dálku
Kamnář zapojí elektroniku do elektrické
sítě a na displeji se mu již zobrazí návod
na zapojení všech potřebných komponentů.
Uživatel nebo servisní technik mohou
na uvedené telefonní číslo dostávat hlášení
o stavu hoření či případná chybová hlášení.
Široký výběr krbových
vložek a ohnišť
Jednoduché nastavení
a montáž
Komplexní systém
regulace
V databázi je uloženo velké množství
Aktivace zapojených komponentů je
Elektronika umí řídit celý vytápěcí systém
krbových vložek a ohnišť. Pokud přesto
maximálně jednoduchá a názorná.
budovy. Od teplovodního krbu či kamen
nenaleznete žádanou krbovou vložku,
Na obrázku se zobrazí zvolená sestava krbu
přes plynový kotel až po řízení jednotlivých
je možno zadat ohniště krbu či kamen
či kamen a postupně se odklikají všechny
vytápěcích okruhů.
individuálně.
zapojené komponenty.
Otevřít dvířka, přiložit dávku dřeva, zapálit
a zavřít dvířka. Nic víc není potřeba, o vše
ostatní se postará elektronika. Graf hoření
zobrazuje ideální křivku hoření, kterou si
elektronika sleduje.
Optimální účinnost a nízké hodnoty emisí
Pomocí komínové škrticí klapky je možno regulovat příliš velký tah komínu a tak maximálně
zvýšit účinnost krbu či kamen. Regulací nadměrného tahu komína se rovněž optimalizuje
hoření a tím snižují emise.
2
Jak vybrat vhodný typ regulace?
H2O
Akumulační stavby
Teplovzdušné stavby
Teplovodní stavby
Potřebuji regulovat teplovodní krb,
kachlová kamna nebo jiný teplovodní
systém.
Chci regulovat jen primární okruh mezi
teplovodní krbovou vložkou
a zásobníkem.
Chci regulovat primární okruh mezi
teplovodní krbovou vložkou a zásobníkem
a také 1 vytápěcí okruh (např. podlahové
vytápění nebo radiátory).
Chci regulovat primární okruh mezi
teplovodní krbovou vložkou a zásobníkem
a také 2 vytápěcí okruhy (např. podlahové
vytápění a radiátory).
Potřebuji regulovat akumulační nebo
teplovzdušný krb, kachlová kamna nebo
jiný vytápěcí systém.
Vhodný model
FireControls FC-RS12BD
Hledám cenově nejvýhodnější variantu
jen se základní regulací.
Vhodný model
Zobrazení údajů na displeji 3,5" - malý
displej
Vhodný model
Zobrazení údajů na displeji 5,6" - velký
displej
FireControls FC-RS12CV
FireControls FC-RS12DV
Vhodný model
FireControls
FC-RS12SMART
Vhodný model
FireControls FC-RS12AM
Vhodný model
FireControls FC-RS12BV
Proč si zvolit elektroniku FireControls?
Předpokládám vysoký komínový tah
a chtěl bych, aby regulace ovládala
i komínovou škrticí klapku?
Vhodná elektronika: modely AM, BV, BD, CV, DV
+ potřebuji doobjednat FC-0005 komínovou škrticí klapku s potřebným průměrem
a vysokoteplotní snímač T3 na měření komínové teploty!
Nevhodná elektronika: model SMART
Předpokládám nedostatečný komínový
tah a chtěl bych, aby regulace ovládala
také komínový ventilátor?
Vhodná elektronika: modely AM, BV, BD, CV, DV
+ potřebuji doobjednat komínový ventilátor s potřebným průměrem!
Nevhodná elektronika: model SMART
Budu chtít v krbu či kamnech měřit
komínovou teplotu T3?
Vhodná elektronika: modely AM, BV, BD, CV, DV
+ potřebuji doobjednat vysokoteplotní snímač FC-0001!
Nevhodná elektronika: model SMART
Budu v krbu či kamnech potřebovat
ovládat zatápěcí klapku?
Vhodná elektronika: modely AM, BV, BD, CV, DV
+ potřebuji doobjednat servomotor pro zatápěcí klapku FC-0012!
Nevhodná elektronika: model SMART
Chci, aby byla elektronika schopná
regulovat také plynový kotel na základě
týdenního programování?
Vhodná elektronika: modely BV, CV, DV
Nevhodná elektronika: model SMART, AM, BD
Požaduji dálkové ovládání regulace přes
GSM mobilní systém?
Vhodná elektronika: modely AM, BV, BD, CV, DV
+ potřebuji doobjednat GSM modul FC-0002! (při CV a DV ve standardní výbavě)
Nevhodná elektronika: model SMART
Co je potřeba určit pro správné objednání elektroniky?
1.Typ elektroniky.
2.Barva displeje, kromě modelu RS12SMART.
3. Průměr klapky přívodu vzduchu.
4.Stačí mi 4 m délka vedení v setu nebo potřebuji delší vedení?
5.Škrticí komínová klapka (musí být v kombinaci s
vysokoteplotním snímačem na měření komínové teploty T3).
6.Dodatečný vysokoteplotní snímač na měření komínové
teploty T3?
7. Potřebuji servo na ovládání zatápěcí klapky?
8.Dodatečné interiérové snímače teploty?
9.Dodatečné nízkoteplotní snímače?
10.GSM modul?
3
Nové balení elektroniky a jednotlivé časti setu
Řídicí jednotka
V řídicí jednotce se nachází celý "mozek"
elektroniky. Pro tuto jednotku je nutno
zabezpečit přívod elektrické energie 230 V.
Řídicí jednotka musí být zároveň
zabudována na studeném místě, nejlépe
v soklu nebo mimo krb či kamna. Může
být dokonce uchycena přímo na lištu DIN
v domovním rozvaděči.
Propojovací vedení
mezi displejem a řídicí
jednotkou
Displej se propojuje s řídicí jednotkou
propojovacím vedením s koncovkami.
Toto vedení je součástí balení v délce 4 m.
Pokud byste potřebovali větší délku tohoto
Dveřní kontakt
Bezdotykový dveřní spínač se silikonovým
vedením délky 4 m v novém nerezovém
provedení. Jednoduchá a rychlá
montáž do krbové vložky. Díky absenci
mechanického namáhání je zaručena dlouhá
životnost snímače.
vedení, musíte to zadat již do objednávky koncovky vedení jsou zalisované a nedá se
proto napojovat.
Vysokoteplotní snímač s keramickým pouzdrem T1
Vysokoteplotní snímač s keramickým pouzdrem do 1200 °C a 5 m délkou vedení s vysokou
tepelnou odolností. Pokud by Vám tato délka nestačila, je možno prodloužit vedení
speciálním kompenzačním vedením a speciálními spojkami. Tyto komponenty naleznete
v příslušenství.
Pozor!
Vedení není součástí setu. Ke snímačům si
musíte doobjednat potřebnou délku vedení.
4
Snímače na měření
exteriérové a interiérové
teploty
Správné vedení FTP naleznete v příslušenství
Snímače pro měření exteriérové
Firecontrols. Exteriérový snímač umístěte na
a interiérové teploty jsou
severní straně, aby stíněná strana nezkreslovala
standardě součástí setu (kromě
exteriérovou teplotu.
modelu RS12BD a Smart).
Dotykový 5,6" TFT displej
pro modely BV, CV, DV
Dotykový 3,5" TFT displej
pro modely AM, BD
Monochromatický 1,7" LCD
displej s podsvícením, ve
stojanu, bezdrátový pro
model Smart
Klapka přívodu vzduchu
Displej
Nerezová klapka přívodu vzduchu se servem,
Ovládací panel elektroniky tvoří dotykový barevný displej vsazený do nerezového rámečku
silikonovým těsněním a silikonovým
(kromě modelu Smart). Design je zvýrazněn dekoračním sklem v bílé nebo černé barvě, což
vedením délky 4 m. Klapky jsou standardně
dodává celému panelu exklusivní vzhled. Nepřehlédnutelným prvkem je možnost zabudování
v nabídce v průměrech 125 mm, 150 mm
panelu do montážního otvoru, čímž je zabezpečen 100% detail okolo ovládacího panelu.
a 180 mm.
5
Správné zapojení elektroniky
T3 teplotní snímač
komínové teploty
• T3 teplotní snímač komínové teploty
zabudujte vždy až za komínovou škrticí
klapku, nikdy ne před ni.
• T3 teplotní snímač se musí zabudovat
zboku kouřovodu, nikdy ne shora
nebo zdola. Při zabudování shora jej
může poškodit teplota přímého sálání
z kouřovodu. Při zabudování zdola do něj
může zatékat kondenzát.
+
Komínová škrticí klapka
• Nerezovou komínovou škrticí klapku
zabudujte co nejblíže k napojení na komín.
• Servomotor je propojený s klapkou přes
bovden což umožňuje jeho umístění
ve studené spodní části díla krbu nebo
kamen.
T3
T3
T3
T3
6
Vysokoteplotní snímač s keramickým pouzdrem T1
• Ideální umístění T1 snímače je v předpřipravené přírubě na krbové vložce. Snímač je takto
na místě, kde je dosahováno vyšší teploty.
• Při použití akumulačních prstenců je možno umístit T1 snímač do prvního akumulačního
prstence nebo do litinového meziprstence.
Displej
• Doporučená výška zabudování displeje ve stěně pro dobrou viditelnost obrazovky je 150 cm.
• Displej musí být zabudován ve studené části krbu nebo musí být velmi dobře odizolován -
150 cm
max. teplota okolí je 55 °C.
Klapka přívodu vzduchu
• Průměr klapky - 125 mm, 150 mm nebo 180 mm - zvolte podle typu ohniště a dávky dřeva.
• Klapku zabudujte, v případě přívodu vzduchu z exteriéru, co nejblíže fasádě.
• Klapku zabudujte na studené místo krbu nebo kamen, resp. kvalitně jej zaizolujte - max.
teplota okolí je 55 °C.
• Klapku zabudujte vždy tak, aby k ní byl přístup přes mřížku nebo revizní otvor.
Propojovací vedení mezi displejem a řídicí jednotkou
• Vedení je součástí balení v délce 4 m.
• Pokud byste potřebovali vedení delší, zadejte tuto informaci do objednávky; koncovky vedení
jsou zalisované a nedá se proto napojovat .
+
Snímače na měření exteriérové teploty
• Snímač je součástí setu, vedení FTP je ale nutno objednat v délce
dle reálné potřeby (kromě modelu Smart).
• Exteriérový snímač umisťujte v exteriéru budovy na severní
straně, aby Vám slunečná strana nezkreslovala exteriérovou
teplotu.
• Snímač umisťujte tak, aby do něj nemohla zatékat voda.
ři použití elektroniky pro akumulační a teplovzdušné stavby
•P
+
Snímače na měření interiérové teploty
• Snímač je součástí setu, vedení FTP je ale nutno doobjendat v
délce dle reální potřeby (kromě modelu Smart).
• Jako snímač interiérové teploty je možno použít také designový
snímač ve vzhledu použitých vypínačů.
• Pří použití elektroniky pro teplovodní systémy je možné zapojit
dalších 8 interiérových snímačů.
je exteriérová teplota čistě informativní údaj. Při použití
pro teplovodní stavbu je exteriérová teplota potřebná pro
ekvimetrickou regulaci.
7
Schéma zapojení elektroniky pro akumulační
a teplovzdušná díla
Zkratka
Funkce
S1
S2
S3
Klapka přívodu vzduchu
Zatápěcí klapka
Přepínací klapka např. pro Moritz klapku
Komínová škrticí klapka, servo je spojeno s klapkou 2 m
bovdenem, tzn. může být umístěno ve spodní studené
části
Bezdotykový dveřní kontakt
Vysokoteplotní snímač teploty v ohništi
Vysokoteplotní snímač komínové teploty
Řídicí jednotka
Displej
S4
TK
T1
T3
RJ
Displej
S2
Max. teplota
komponentu
ve °C
Max. teplota
pro vedení
ve °C
55°C
55°C
55°C
220°C
220°C
220°C
55°C
220°C
190°C
1200°C
1200°C
55°C
55°C
220°C
400°C
400°C
55°C
55°C
Servo zatápěcí
klapky
KV
Komínový
ventilátor
S4
T3
Komínová
Komínová
klapka
teplota
Displej
T1
Teplota v
ohništi
S1
Klapka
přívodu
vzduchu
RJ
TK
Dveřní
kontakt
8
Servo
škrticí komínové
klapky s ovládacím
bovdenem
Řídicí
jednotka
Schéma zapojení elektroniky pro H2O díla
Max. teplota
komponentu v °C
Max. teplota pro
vedení v °C
Klapka přívodu vzduchu
55°C
220°C
Přepínací klapka např. pro Moritz klapku
55°C
220°C
55°C
220°C
190°C
1200°C
měření jen do 105°C
1200°C
měření jen do 105°C
měření jen do 105°C
měření jen do 105°C
měření jen do 105°C
220°C
400°C
220°C
400°C
220°C
220°C
220°C
220°C
měření jen do 105°C
220°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
55°C
Zkratka
Funkce
S1
S3
S4
TK
T1
T2
T3
T4
T5 / T8
T6
T7
T9 / T10
ZV1
ZV2
RJ
Displej
SO1
SO2
Komínová škrticí klapka, servo je spojeno s klapkou 2 m
bovdenem, tzn. může být umístěno ve spodní studené části
Bezdotykový dveřní kontakt
Vysokoteplotní snímač teploty v ohništi
Nízkoteplotní snímač teploty H2O výměníku
Vysokoteplotní snímač komínové teploty
Nízkoteplotní snímač v horní části akumulační nádrže
Nízkoteplotní snímač na začátku sekundárního okruhu
Nízkoteplotní snímač ve střední části akumulační nádrže
Nízkoteplotní snímač ve spodní části akumulační nádrže
Nízkoteplotní snímač termostatu elektrického vytápění se
silikonovým vedením
Směšovací ventil 1
Směšovací ventil 2
Řídicí jednotka
Displej
Sekundární okruh 1
Sekundární okruh 2
KV
Komínový
ventilátor
T-INT
Displej
T-INT
Snímač
interiérové
teploty
Snímač
interiérové
teploty
S01
Sekundární
okruh 1
S02
T5/T8
Nízkoteplotní
snímač na začátku
sekundárního
okruhu
ZV1
Plynový/
elektrický
kotel
Sekundární okruh 2
T-EXT
ZV2
S3
T4
T2
Servo Moritz
klapky
S4
Komínová
klapka
Snímač
exteriérové
teploty
Teplota ve
výměníku
T6
T3
Komínová
teplota
T1
Teplota
v ohništi
T7
Regulační
jednotka
ESBE
RJ
Řídicí
jednotka
TK
Dveřní
kontakt
S1
Klapka přívodu
vzduchu
Servo škrticí komínové
klapky s ovládacím
bovdenem
9
Správné zapojení elektroniky
Základní obsah setu
monochromatický 1,7" LCD displej s podsvícením, ve stojanu, bezdrátový
dotykový 3,5" TFT displej - 16 miliónů barev, rozlišení 320 x 240 s podomítkovou krabicí
dotykový 5,6" TFT displej - 16 miliónů barev, rozlišení 640 x 480 s podomítkovou krabicí
propojovací kabel 4 m s konektory
bezdotykový dveřní kontakt se silikonovým vedením 4 m (TK)
vysokoteplotní snímač s keramickým pouzdrem do 1200 °C se stíněným vedením 5 m (T1)
řídicí elektronika
řídicí elektronika se záložním zdrojem elektrické energie
snímač na měření interiérové teploty (T-INT)
snímač na měření exteriérové teploty (T-EXT)
GSM modul s anténou
Rozšířené možnosti / možné příslušenství
více než 100 typů předvolených vytápěcích těles
možnost připojení klapky CPV
možnost připojení 2 vysokoteplotních snímačů (teplota v ohništi/v komínu)
možnost připojení komínové klapky
možnost připojení zatápěcí klapky
možnost připojení přepínací klapky
možnost připojení komínového ventilátoru
možnost připojení digestoře
možnost připojení plynového kotle - týdenní programátor
možnost připojení čerpadla primárního okruhu
měření teplot vody ve výměníku a nádrži (T2 a T4)
možnost připojení čerpadla 1 sekundárního okruhu
možnost připojení čerpadel 2 sekundárních okruhů
možnosť připojení 1 směšovacího ventilu
možnosť připojení 2 směšovacích ventilů
možnost připojení 1 elektrického vytápění
možnost připojení 2 elektrických vytápění
možnost měření dalších 8 interiérových teplot
možnost měření teplot PO (T2, T4, T6, T7)
možnost měření teploty 1. SO (T5)
možnost měření teploty 1. EV (T9)
možnost měření teploty 2. SO (T8)
možnost měření teploty 2. EV (T10)
historie hoření
grafické znázornění hoření, možnost stahování grafu hoření do PC
možnost dálkového ovládání hoření přes GSM
možnost otestování každého vstupu
10
Akumulační stavby
Teplovzdušné stavby
H2O
Teplovodní stavby
RS12SMART
RS12AM
RS12BV
RS12BD
RS12CV
RS12DV
RS12SMART
RS12AM
RS12BV
RS12BD
RS12CV
RS12DV
11
OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRO čR
Banador, s.r.o.
Blanenská 1276
664 34 Kuřim
Česká republika
[email protected]
www.banador.cz
Vyrobeno na Slovensku.
Download

ElEktronická rEgulacE hořEní