OMR 700
bezpapírový zapisovač
OMR 700
Bezpapírový zapisovač
OMR 700
Barevný TFT displej 5,6“.
Modulový registrační přístroj s 8 pozicemi pro zásuvné moduly:
• analogové vstupy, max. 12 vstupů/modul
• digitální vstupy, max. 12 vstupů/modul
• analogové výstupy, max. 6 výstupů/modul
• digitální výstupy, max. 10 výstupů/modul
• datové výstupy
Záznam do interní paměti 512 MB, na SD kartu nebo USB
Flash disk.
V základním vybavení je Ethernet 10/100B, RS 485 – Modbus,
USB, microUSB.
Velikost 150 x 150 mm.
Napájení 80…250 V AC/DC.
Představení zapisovače
Společnost ORBIT MERRET uvádí na trh nový produkt ve svém
portfoliu a to bezpapírový zapisovač OMR 700.
Přístroj je určen do většiny technologií a provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a případně zaznamenávat
větší množství různých elektrických či neelektrických veličin.
Univerzalita, všestrannost a zejména příznivá cena předurčuje
tento přístroj ke splnění většiny Vašich požadavků a to i provedením čelního panelu s IP64.
Při vývoji zařízení byl kladen velký důraz na jeho univerzalitu
a intuitivní ovládání. Zvolená modulová koncepce dovoluje uživateli libovolně využít všech osm pozic pro osazení vstupních
i výstupních karet. Takto lze v maximální konfiguraci přístroje měřit
a zaznamenávat až na 96 kanálech.
Již v základu je přístroj vybaven externími ovládacími vstupy,
linkou RS 485, Ethernetem 10/100, USB připojením na obou
stranách přístroje tak i 512 MB vnitřní paměti pro ukládání naměřených dat.
Zobrazení
Přístroji dominuje barevný 5,6“ TFT displej s jemným rozlišením.
Použitý kapacitní dotykový panel umožňuje pohodlné ovládání
i využití vícebodových dotyků.
2 |
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
Ovládání
Přístroj se ovládá jednak dotykovým panelem a tlačítky umístěnými
pod předním odklápěcím krytem. Tlačítka jsou pro vstup do menu,
přímé spouštění záznamu dat do paměti a reset.
Dvě signalizační LED indikují provoz/chybu a aktivní záznam dat.
Nastavení a vizualizace
Tak jako všechny OM přístroje je i zapisovač plně kompatibilní s SW
OM Link.
Záznam dat
Zapisovač OMR 700 může zaznamenávat naměřené hodnoty ze
všech aktivních vstupů. Údaje se ukládaní na interní paměť 512 MB
a souběžně či následně je možné jejich nahrání i na externí SD kartu
nebo USB Flash. Systém umožňuje nahrávání s nejmenší periodou
1 ms s omezeným počtem kanálů.
Počet záznamů podle vybavení přístroje / rychlosti měření
Rychlost záznamu
1 ms
10 ms
1s
1 min
10 min
12 vstupů
48 vstupů
68 vstupů
96 vstupů
2,5 hodiny
x
x
x
1 den
7,5 hodiny
x
x
3,5 měsíce
1 měsíc
20 dní
16 dní
18 roků
5 roků
3,5 roku
2,5 roku
182 roků
52 roků
37 roků
25 roků
• 3x univerzální - DC, PM, OHM, RTD, Ni, Cu, T/C, DU
Záznam na SD kartu nebo USB Flash je možný přímo ve formátu
„CVS“, který je ovšem mnohem náročnější na paměť.
• 8x/12x DC - napěťový vstup
• 8x/12x DC - proudový vstup
• 5x RTD vstup - Pt xxx, Ni xxx, Cu xxx
• 8x T/C vstup - J/K/T/E/B/S/R/N/L
Moduly
• 2x DMS - vstup pro tenzometry
Při vývoji přístroje byl kladen zvýšený důraz na technické řešení a univerzalitu. Provedení karet umožňuje jejich použití na libovolné pozici
v přístroji ale i dodatečné osazení do volných slotů a tak přístroj může
„růst“ i s Vašimi požadavky.
• 12x vstup čítač/frekvence/IRC
• 3x DC - přesný napěťový/proudový vstup
• 2x AC/PWR - napěťí/proud/výkon/frekvence
• 12x digitální vstup 10…250 V AC/DC
Pokud se tedy v průběhu používání přístroje objeví nové požadavky
na zvýšení počtu vstupů či výstupů, tak stačí objednat další kartu
a jen ji zasunout do volného slotu!
Analogové moduly jsou plně izolovány od interní sběrnice a jednotlivé
vstupy mezi sebou podle provedení.
Součástí základního provedení je napájecí modul s výstupem
READY (provoz bez chyby), WRITE (zaplnění SD karty/USB Flash)
a komunikační modul s Ethernetem 10/100, RS 485 (ASCII, MODBUS),
2x USB,SD kartou a pěti pomocnými digitálními vstupy.
• 4x relé s přepínacím kontaktem
• 8x relé s spínacím kontaktem
• 10x relé s spínacím kontaktem a společnou svorkou
• 8x otevřený kolektor NPN
• 16x otevřený kolektor NPN
• 8x otevřený kolektor PNP
• 6x SSR
• 2x/4x/6x analogový výstup
• 1x PROFIBUS
• 1x PROFINET
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
| 3
OMR 700
Zobrazení
SKUPINA A
REC
30 s/d
SD
16:21:44
12/02/2013
°C
Čerpadlo 1
40 100
Čerpadlo 2
m3/h
Kanál - 1
23,5
K 02
m3/h
58%
30
REC
30 s/d
SD
16:21:44
12/02/2013
12/02/2013
Čerpadlo 3
Čerpadlo 4
Výměník
Vysoušení
Čerpadlo 1
Čerpadlo 2
Čerpadlo 3
Čerpadlo 4
Výměník
Vysoušení
Kanál - 3
Kanál - 4
Kanál - 5
Kanál - 6
Kanál - 1
Kanál - 2
Kanál - 3
Kanál - 4
Kanál - 5
Kanál - 6
23,5
m3/h
58%
44,2
m3/h
88%
31,7
m3/h
68%
17%
8,5
m3/h
62,1
ZAP.
°C
77%
•16:16:00
23,5
m3/h
58%
44,2
m3/h
88%
31,7
m3/h
68%
8,5
m3/h
17%
62,1
ZAP.
°C
77%
40,5
50
46,5
50
80
ZAP.
58%
88%
68%
17%
77%
100%
°C
0
0
0
0
0
VYP.
12/02/2013
Kanál 5
44,2
•16:17:00
m3/h
•16:18:00
Kanál - 3
31,7
m3/h
63%
•16:19:00
Čerpadlo 4
20
16:21:44
SD
Čerpadlo 2
Kanál - 2
Čerpadlo 3
80
K 01
K 05
REC
SKUPINA A
Čerpadlo 1
Kanál - 1
Kanál - 2
88%
K 03
SKUPINA A
Kanál - 4
60
8,5
•16:20:00
m /h
3
17%
Výměník
Kanál - 5
10
•16:21:00
62,1
40
K 04
°C
77%
Čerpadlo 3
Kanál - 2
Kanál - 3
˄ 45,4 m3/h
˅ 23,1 m3/h
ø 33,75 m3/h
˄ 44,2 m3/h
˅ 22,4 m3/h
ø 36,5 m3/h
˄ 45,4 m3/h
˅ 31,7 m3/h
ø 39,3 m3/h
23,5
m3/h
58 %
Čerpadlo 4
88 %
44,2
m3/h
12/02/2013
m3/h
Výměník
Vysoušení
Kanál - 4
Kanál - 5
Kanál - 6
˄ 20,2 m3/h
˅ 0,0 m3/h
ø 6,85 m3/h
˄ 74,8 °C
˅ 55,4 °C
ø 64,3 °C
Z. 11.02.2013 16:18:10
V. 10.02.2013 08:12:14
∑ 36:12:15
8,5
m3/h
17 %
77 %
62,1
30
40
80
100
REC
SKUPINA B
16:21:44
SD
m3/h
Čerpadlo 1
Čerpadlo 2
˄ 45,4 m3/h 12/02/2013 15:48:20
˅ 23,1 m3/h 10/02/2013 07:18:31
ø 33,75 m3/h ∑ 57:41:29 1937,64 m3
˄ 44,2 m3/h 12/02/2013 16:21:40
˅ 22,4 m3/h 10/02/2013 07:18:11
ø 36,5 m3/h ∑ 57:41:49 2095,56 m3
23,5
m3/h
58%
m3/h
Výměník
Vysoušení
˄ 74,8 °C 12/02/2013 13:27:18
˅ 55,4 °C 09/02/2013 09:38:42
ø 64,3 °C
Z. 11.02.2013 16:18:10
V. 06.02.2013 08:12:14
∑ 00:03:34
ZAP.
°C
16:21:44
12/02/2013
˄ 74,8 °C 12/02/2013 13:27:18
˅ 55,4 °C 09/02/2013 09:38:42
ø 64,3 °C
62,1
Kanál - 6
62,1
77%
SD
Kanál - 5
44,2
88%
REC
Výměník
Kanál - 2
Kanál - 5
ZAP.
°C
60
Kanál - 1
31,7
63 %
20
40
K 02
Čerpadlo 2
Kanál - 1
10
K 03
16:21:44
SD
Čerpadlo 1
0
20
K 01
REC
SKUPINA A
20
K 05
0
ZAP.
K 04
Kanál - 6
•16:14:00 •16:15:00 •16:16:00 •16:17:00 •16:18:00 •16:19:00 •16:20:00 •16:21:00
•16:22:00
K 06
Vysoušení
K 06
77%
°C
Záznamy událostí
SKUPINA A
30 s/d
REC
ZÁZNAM - Systém
16:21:44
SD
m3/h
°C
12/02/2013
Čerpadlo 1
Kanál - 1
Událost
Datum
Čas
01
Zapnutí přístroje
18/01/2013
07:12:15
02
Vložení SD karty
22/01/2013
09:18:10
03
Vložení USB Flash
31/01/2013
14:32:35
04
Změna nastavení - Uživatel 1
04/02/2013
K 03
Čerpadlo 3
10:41:52
Číslo
K 02
40 100
30
80
58%
23,5
m3/h
Čerpadlo 2
Kanál - 2
88%
44,2
m3/h
Kanál - 3
63%
31,7
m3/h
Čerpadlo 4
K 01
K 05
20
60
10
40
0
20
Kanál - 4
17%
SKUPINA A
30 s/d
REC
16:21:44
SD
m3/h
ZÁZNAM - Události
°C
Událost
Hodnota
Datum
Čas
01
Čerpadlo 2
Průtok
20/01/2013
08:11:19
02
Výměník
Teplota
20/01/2013
11:18:22
03
Čerpadlo 2
Průtok
29/01/2013
16:22:30
04
Výměník
Teplota
03/02/2013
K 03
Čerpadlo 3
13:45:52
05 
Výměník - [email protected]
Teplota
03/02/2013
13:45:52
06
Čerpadlo 4
Průtok
16/02/2013
63%
12:51:38
07 
Čerpadlo 4 - Uživatel 1
Průtok
K 05
16/02/2013
K 02
40 100
30
80
K 01
8,5
20
60
62,1
10
K 04
40
ZAP.
K 06
0
20
m3/h
77%
°C
m3/h
Na displej můžete kreslit nebo psát pomocí stylusu (je umístěn
pod víčkem) nebo špičkou prstu. Můžete si dokonce vybrat
barvu, typ i tloušťku čáry.
Datum
Čas
Průtok
Čerpadlo 1
20/01/2013
08:11:19
45,4 m3/h
10/02/2013
15:48:20
˅
23,1 m3/h
29/01/2013
07:18:31
∑
31937,64 m /  4557:41
02
Čerpadlo 2
˄
44,2 m3/h
˅
22,4 m3/h
ø
36,5 m3/h
∑ RESET
2095,56 m /  57:41:49
∑
42937,64 m3 /  4557:22
°C
58%
01
˄
8,5
ZAP.
K 02
12/02/2013
Čerpadlo 1
Kanál - 1
Veličina
33,75 m3/h
m3/h
°C
Zařízení/Hodnota
1937,64 m3 /  57:41:29
62,1
16:21:44
SD
m3/h
Kanál
ø
Kanál - 6
•16:14:00 •16:15:00 •16:16:00 •16:17:00 •16:18:00 •16:19:00 •16:20:00 •16:21:00
REC
30 s/d
ZÁZNAM - Čítače
∑ RESET
31,7
Čerpadlo 4
Kanál - 4
12:55:52
SKUPINA A
m3/h
Kanál - 3
Vysoušení
Psaní poznámek
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
88%
77%
Kanál - 6
4 |
m3/h
44,2
Kanál - 5
Vysoušení
•16:14:00 •16:15:00 •16:16:00 •16:17:00 •16:18:00 •16:19:00 •16:20:00 •16:21:00
23,5
Čerpadlo 2
Kanál - 2
Výměník
Kanál - 5
K 04
58%
17%
Výměník
K 06
12/02/2013
Čerpadlo 1
Kanál - 1
Číslo
40 100
K 03
30
80
3
88%
K 01
K 05
20/01/2013
20
60
m3/h
44,2
m3/h
Čerpadlo 3
Kanál - 3
63%
Průtok
23,5
Čerpadlo 2
Kanál - 2
31,7
m3/h
Čerpadlo 4
Kanál - 4
08:11:38
12/02/2013
16:21:40
10/02/2013
07:18:11
Výměník
17%
8,5
m3/h
Kanál - 5
3
10
40
0
20
K 04
°C
Vysoušení
Kanál - 6
K 06
•16:14:00 •16:15:00 •16:16:00 •16:17:00 •16:18:00 •16:19:00 •16:20:00 •16:21:00
77%
62,1
ZAP.
Čítače / Měření kmitočtu
Univerzální digitální vstup je určený pro počítání napěťových pulsů
s možností nastavení komparační úrovně pro napětí od 2 do 30 V
i typu vstupu PNP/NPN či kontakt.
Na tento vstup je možné připojit až 4 IRC snímače (2 rychlé). Vstupy
umožňují počítaní pulsů v různých modech i měření kmitočtu
Vstupy jsou opatřeny různými konfiguravatelnými způsoby filtrace,
jako například pro odfiltrování zákmitů na kontaktech či filtr na potlačení rušení při měření otáček.
Vstupy se dají také využít jako logické vstupy a jejich stavy zaznamenávat i s analogovými vstupy do interní paměti nebo na SD kartu
či USB flash disk.
Datové připojení
FTP server
SKUPINA A
REC
30 s/d
ýHUSDGOR
ýHUSDGOR
Kanál - 1
58%
m3/h
SD
ýHUSDGOR
Kanál - 2
23,5
m3/h
68%
Kanál - 4
31,7
m3/h
17%
16:21:44
9êPČQtN
ýHUSDGOR
Kanál - 3
44,2
88%
m3/h
77%
FTP klient
12/02/2013
9\VRXãHQt
Kanál - 5
8,5
FTP klient
Kanál - 6
62,1
ZAP.
°C
•16:16:00
•16:17:00
•16:18:00
•16:19:00
•16:20:00
•16:21:00
•16:22:00
60
30
40
80
100
K 02
20
40
K 03
10
K 01
K 05
K 04
K 06
0
20
m3/h
°C
V základním provedení je přístroj standardě vybaven
připojením Ethernet 10/100Base:
• zobrazení displeje
• přenos uložených dat (interní paměť, SD karta, USB Flash)
• záznam údálostí
Ethernet
Další síťové fukce jsou:
• zaslání e-mailu
• synchonizace času
• DHCP FTP klient
Druhou standardní možností je použití datové linky RS 485
s protokolem MODBUS RTU.
MODBUS RTU
Master
SKUPINA A
ýHUSDGOR
Kanál - 1
58%
REC
30 s/d
ýHUSDGOR
m3/h
m3/h
68%
Kanál - 4
31,7
m3/h
17%
16:21:44
9êPČQtN
ýHUSDGOR
Kanál - 3
44,2
88%
SD
ýHUSDGOR
Kanál - 2
23,5
m3/h
77%
12/02/2013
Slave
9\VRXãHQt
Kanál - 5
8,5
Kanál - 6
62,1
ZAP.
°C
•16:16:00
•16:17:00
•16:18:00
•16:19:00
Na linku je možné připojit až 247 zařízení.
•16:20:00
•16:21:00
•16:22:00
60
30
40
80
100
K 02
K 04
20
40
K 03
10
K 01
K 05
K 06
0
20
m3/h
°C
RS 485
A
B
C
D
1
Slave
2
3
4
M T
Slave
Zařízení mohou sloužit:
• pro sběr dalších z nejen OM přístrojů
• pro zobrazení změřených nebo vypočtených hodnot
na externím displeji, například OMD 202RS a číslicemi
vysokými až 125mm
V případě potřeby jsou v nabídce ještě dva zásuvné moduly pro
datovou komunikaci a to PROFIBUS a PROFINET.
Tyto karty mají, jako jediné vzhledem k jinému rozměru připojovacích konektorů v přístroji pevně určené místo na pozici B5
a slouží pro přenos dat do nadřízeného sytému (PLC).
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
| 5
OMR 700
microUSB
Ext. vstupy
5x kontakt
DC
Ω
Ethernet
A1 3x Univerzální vstup
DC:±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
OHM: 0…100 Ω/0…1/10/100 kΩ/Auto
RTD:Pt 50/100/Pt 500/Pt 1 000
Cu:Cu 50/Cu 100
Ni:Ni 1 000/Ni 10 000
T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
Standardní výbava
TC
DC
B1 B2
B3
B4
B8
8x 0…5/20 mA/4…20 mA, izol.
8x ±2/±5/±10/±40 V, izolovaný
12x 0…5/20 mA/4…20 mA
12x ±2/±5/±10/±40 V
3x 0/4…20 mA; ±5/±10 V, izol.
IN
B5 5x vstup pro Pt/Ni/Cu xxxx
dvou a třídrátové připojení
TC
Kg
AC
B6 8x vstup pro termočlánky
J/K/T/E/B/S/R/N/L
s kompenzací st. konce
B7 2x vstup pro tenzometry, izolovaný
rozsah: 1…2/8/16 mV/V
napájení snímačů
B9 2x AC/PWR vstup, izolovaný 0…450 V/0…5 A
napětí, proud, výkon, frekvence
C1
12x čítač/frekvence/IRC 0…30 V, 0,1 Hz…100 kHz
(1 MHz pro QVADR a UP/DW)
Měřicí módy: SINGLE/QVADR/UP/DW/TIME
C2 8x digitální vstup 12…250 V AC/DC
6 |
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
Pod odklápěcím víčkem jsou přístupné tyto prvky i stylus
SD karta
< 32 GB
USB
konektor A
Výstup
READY a WRITE
otevřený kolektor
RS 485
Standardní výbava
Relé
OC
Q1 Q2
Q3
4x relé s přepínacím kontaktem
8x relé se spínacím kontaktem
10x relé se spínacím kontaktem s společným koncem
Q4
Q5
Q6
8x otevřený kolektor, NPN
16x otevřený kolektor, NPN s společným koncem
8x otevřený kolektor, PNP
Q7 6x SSR
SSR
AO
OUT
V1 2x Analogový výstup, izolovaný
V2 4x Analogový výstup, izolovaný
V3 6x Analogový výstup, izolovaný
X1 1x PROFIBUS
X2 1x PROFINET
LED
záznam
Tlačítka
menu
záznam
reset
LED
provoz
chyba
V přístroji může být osazeno
8 libovolných karet
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
| 7
OMR 700
Připojení – vstup
UNI.1 3x Univerzální vstup
4
E-/E-/ES-
IN.1 8x DC vstup, proudový
E
3
S-
2
1
S+/S+
E+/E+/ES+
UNI.1
(K, Q)*
DC: 0…5/20 mA/4…20 mA
P
(J, P)*
C
(I, O)*
B
(H, N)*
A
-
N
M
L
-
I
H
*(Kanál 2, Kanál 3)
1
PM: 0…5/20 mA/4…20 mA
2
DC: ±60/±150/±300/±1 200 mV
PM: ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L
3
DU: Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
4
OHM: 0…100 Ω/0…1/10/100 kΩ/Auto
RTD: Pt 50/100/500/1 000
Cu: Cu 50/100
Ni: Ni 1 000/10 000
DC: ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
E
A
VSTUP 12
VSTUP 11
IN.3
DC: ±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
VSTUP 12
P
VSTUP 11
O
VSTUP 10
N
VSTUP 9
GND
GND
K
VSTUP 8
K
VSTUP 8
J
VSTUP 7
J
VSTUP 7
I
VSTUP 6
I
VSTUP 6
H
VSTUP 5
H
VSTUP 5
GND
G
E
VSTUP 4
E
VSTUP 4
D
VSTUP 3
D
VSTUP 3
C
VSTUP 2
C
VSTUP 2
B
VSTUP 1
B
VSTUP 1
A
GND
A
GND
K
J
-
H
F
E
B
A
E+/ES+
-
Napájení
L
Sense
E+/ES+
ESS+
ESS+
F
Napájení
E
Sense
-
B
VSTUP 1
A
IN.9 2x AC/PWR vstup
J
VSTUP “U1”
I
GND “U”
H
VSTUP “I”
G
GND “I”
C
1
2
3
4
B
2
A
GND
F
560 R/2W
E
VSTUP “U2”
D
VSTUP “U1”
C
GND “U”
B
VSTUP “I”
A
GND “I”
1
DC - I: 0…5/20 mA/4...20 mA
2
DC - U: ±300/600 mV
±2/±5/±10/40 V
2
1
1
I
RTD 3
H
G
F
RTD 2
E
D
C
B
RTD 1
A
IN.8
N
VSTUP “U”
M
VSTUP “I”
L
GND
K
Pom. napětí
3
J
2
2
1
I
VSTUP “U”
H
VSTUP “I”
G
GND
F
Pom. napětí
2
E
2
1
Sense
Napájení
D
VSTUP “U”
C
VSTUP “I”
B
GND
A
Pom. napětí
1
1
IN.11 8x Digitální vstup
IN.10
Externí napájení
RTD 4
J
IN.8 3x DC vstup
IN.10 12x Inpulsní vstup
VSTUP “U2”
L
K
E+/ES+
VSTUP 1
IN.9
K
IN.5
RTD 5
N
E+/ES+
Napájení
C
VSTUP 1
M
S+
G
D
VSTUP 2
-
O
ES-
Sense
H
VSTUP 3
P
VSTUP 2
I
VSTUP 2
-
M
J
VSTUP 5
VSTUP 3
Q
E+/ES+
GND
K
VSTUP 4
D
C
S+
S+
IN.7
VSTUP 6
I
G
ES-
OHM: 0…100 Ω/0…1/10/100 kΩ/Auto
RTD: Pt 50/100/500/1 000
Cu: Cu 50/100
Ni: Ni 1 000/10 000
ES-
DMS: 1…16 mV/V
VSTUP 7
L
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
IN.4
VSTUP 8
N
1
A
IN.7 2x vstup pro tenzometry
O
2
B
F
IN.6
1
E
C
VSTUP 5
VSTUP 4
-
D
L
M
8 |
Q
M
P
2
F
VSTUP 7
IN.5 5x RTD vstup
VSTUP 9
T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L
AC - U1: 0...10/250 V
AC - U2: 0...120/450 V
I
G
IN.2
VSTUP 6
-
H
VSTUP 1
VSTUP 10
IN.6 8x T/C vstup
2
K
J
VSTUP 3
N
F
-
L
VSTUP 5
O
G
VSTUP 8
M
IN.4 12x DC vstup, napěťový
L
AC - I: 0…60/150/300 mV
0…1/2,5/5 A
-
B
P
N
VSTUP 7
VSTUP 2
C
M
1
-
D
Q
P
O
VSTUP 4
G
F
IN.3 12x DC vstup, proudový
DC: 0…5/20 mA/4…20 mA
VSTUP 6
K
J
(G, M)*
IN.1
VSTUP 8
O
Kanál 1
D
IN.2 8x DC vstup, napěťový
N
VSTUP 12/C4
M
VSTUP 11/B4
IN.11
AC/DC: 12…250 V AC/DC
L
VSTUP 10/A4
K
VSTUP 9/C3
J
VSTUP 8/B3
I
VSTUP 8
I
VSTUP 7/A3
H
VSTUP 7
H
VSTUP 6/C2
G
VSTUP 5/B2
G
VSTUP 6
F
VSTUP 4/A2
F
VSTUP 5
E
VSTUP 3/C1
D
VSTUP 2/B1
C
VSTUP 1/A1
B
A
1
kontakt
4
3drátové snímače, NPN NO
2
2drátové snímače, PNP NO
4
IRC snímače, NPN NO
3
3drátové snímače, PNP NO
E
VSTUP 4
D
VSTUP 3
GND
C
VSTUP 2
Pom. napětí
B
VSTUP 1
A
GND
Připojení – výstup
OUT.1 4x Relé, přep. kontakt
OUT.1
L/+VDC
N/-VDC
L
RZ
RZ
I
N/-VDC
L/+VDC
4
E
3
D
RZ
C
RZ
2
B
1
A
L/+VDC
5
4
3
2
1
O
N
M
RZ
L
K
J
I
H
G
F
E
RZ
D
C
B
A
-VDC
OUT.7 6x SSR
5
4
3
2
1
8
I
H
7
H
G
6
G
F
5
F
E
4
E
D
3
D
2
C
1
B
I
RZ
C
B
+VDC
K
RZ
J
I
OUT.4
Q
16
P
15
O
14
N
13
M
12
L
11
K
10
J
N/-VDC
OUT.6 8x OC, PNP
OUT.6
-VDC
10...30 VDC
I
7
H
9
I
6
G
H
5
F
7
G
6
F
5
E
4
D
3
C
2
B
1
A
RZ
6
5
4
E
3
D
2
C
1
Q
1
Napěťový analogový výstup
P
2
Proudový analogový výstup
RZ
B
GND
+VDC
+VDC
J
8
8
4
H
RZ
N/-VDC
OUT.8
L
RZ
A
A
AO.1 2/4/6x Analogový výstup
OUT.7
6
J
A
-VDC
DO.2 1x PROFIBUS
Zapojení konektoru
DO.1
3
B: RxD/TxD-P příjem/odesílání dat, pozitivní
O
4
CNTR: signál pro řízení opakovače
N
5
DGND: referenční potenciál pro data a +5 V
M
6
VP: +5 V
L
8
A: RxD/TxD-N příjem/odesílání dat, negativní
K
J
I
G
3
F
H
G
F
E
D
2
RZ
C
E
D
C
B
1
A
B
1
6
K
9
RZ
OUT.5 16x OC, NPN
+VDC
P
10
K
J
6
7
Q
L/+VDC
L
L
1
2
RZ
RZ
< 500 Ω
> 1 kΩ
9
8
L/+VDC
N/-VDC
OUT.4 8x OC, NPN
OUT.4
7
5
F
1
OUT.3
6
H
G
2
OUT.2
8
K
J
3
OUT.3 10x Relé, spínací kontakt
5
4
OUT.2 8x Relé, spínací kontakt
A
+VDC
DO.2 1x PROFINET
DO.2
2
Port 2
1
Port 1
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
| 9
OMR 700
Technická data
NAPÁJENÍ
10…30 V AC/DC, ±10 %, max. 30 VA, PF ≥ 0,4,
ISTP< 75 A/2 ms
80…250 V AC/DC, ±10 %, max. 30 VA,PF ≥ 0,4,
ISTP< 45 A/2 ms
Napájení je jištěno pojistkou uvnitř přístroje
KOMPARÁTORy
Typ:digitální, nastavitelný v menu
Výstup:4/8/10x relé se spínacím nebo přepínacím kontaktem
(250 VAC/30 VDC, 3 A), 8/16x otevřený kolektor NPN nebo
PNP, 5x SSR
Zobrazení
Displej: 5,6“ barevný TFT displej s dotykovým kapacitním
ovládáním
Jas:nastavitelný nebo automatický
PŘESNOST PŘÍSTROJE
TK:50 ppm/°C
Přesnost: podle použité měřicí karty
Přesnost měření st. konce: ±1,5°C
Rychlost:podle použité měřicí karty
Přetížitelnost: 10x (t < 30 ms) - ne pro > 200 V a 5 A; 2x
Rozlišení:0,1°C (RTD), 1°C (T/C)
Watch-dog: reset po 500 ms
Funkce:HOLD, LOCK, Digitální filtry, Tára
Linearizace: lineární interpolací v 50 bodech
Digitální filtry:exp./plovoucí/aritmetický průměr, zaokrouhlení
Funkce:ofset, min./max. hod., Tára, špičková hod., Mat. funkce,
Mat. operace mezi vstupy
Ext. ovládání:HOLD, LOCK, Tára, Min/Max, Záznam
Výstup:READY, WRITE (otevřený kolektor)
Záznam hodnot:záznam naměřených dat do paměti přístroje
(512 MB)
RTC:- 15 ppm/°C, čas-datum-hodnota displeje
Ukládání dat:interní, SD karta, USB Flash (max. 32 GB)
OM Link: Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení
a update přístroje přes USB
Kalibrace:při 25°C a 40 % r.v.
Datové výstupy
Protokol:ASCII, MODBUS RTU, FTP, SMPT
Formát dat:8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
Rychlost:300…230 400 Baud
RS 485:izolovaná, adresace (max. 31 přístrojů)
Ethernet: 10/100BaseT, zabezpečená komunikace, SMPT, FTP
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Materiál:Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměry:144 x 150 x 80 mm
Hloubka za panelem: 85 mmm
Otvor do panelu:138 x 138 mm
Analogové výstupy
Typ:izolovaný, programovatelný s 16 bitovým D/A
převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita:0,1 % z rozsahu
TK:15 ppm/°C
Rychlost:odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy:0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω)
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Připojení:konektorová svork., průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení:do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota:-20°…60°C
Skladovací teplota:-20°…85°C
Krytí:IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost:ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost:4 kVAC po 1 min. mezi nap. a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi nap. a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstup.
Izolační odolnost:pro stupeň znečištění II, kat. měření III.
napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI)
vstup, výstup, PN > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC:ČSN EN 61326-1
pomocné NAPětí
Nastavitelné:5…24 VDC/max. 2,5 W
ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace
Rozmístění konektorů
Ready, Write
Napájení
1
2
3
4
5
6
A
B C
D
E
F
G H
I
J
K
L
M N O
P
Q
A
B C
D
E
F
G H
I
J
K
L
M N O
P
Q
A
B C
D
E
F
G H
I
J
K
L
M N O
P
Q
A
B C
D
E
F
G H
I
J
K
L
M N O
P
Q
7
8
Pevně umístěná karta
A4: Slot pro kartu
A3: Slot pro kartu
A2: Slot pro kartu
A1: Slot pro kartu
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
J
J
K
K
L
L
9 10 11 12 13 14
10 |
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
B4: Slot pro kartu
B4: Slot pro kartu
B4: Slot pro kartu
Komunikace
Pevně umístěná karta
Externí vstupy
Rozmístění karet do jednotlivých
slotů je libovolné
B5: Slot pro kartu
RS 485
USB
Ethernet
Objednací kód
OMR 700
Napájení
10...30 V AC/DC
10…30 V AC/DC, izolované
Vybavení,viz. tabulka „Typy karet“
Zde
uveďte seznam vybraných karet
Specifikace
0
1
•
•
•
•
•
•
•
•
00
standardně se neuvádí
Typy karet
Objednací
kód
Označení
Popis
Rozsah
0
PW.0
Napájení
10…30 V AC/DC
1
PW.1
Napájení
80…250 V AC/DC
A1
UNI.1
3x Univerzální vstup
DC:±60/±150/±300/±1 200 mV
PM:0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA/±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
OHM:0…100 Ω/0…1 kΩ/0…10 kΩ/0…100 kΩ/Auto
RTD:Pt 50/100/Pt 500/Pt 1 000
Cu:Cu 50/Cu 100
Ni:Ni 1 000/Ni 10 000
T/C: J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU:Lineární potenciometr (min. 500 Ω)
Přesnost
(z rozsahu)
Převodník
(rozlišení)
Rychlost
(měření/s)
Izolované
ano
ano
±0,15 %
24 bitů
0,1…40
ano
B1
IN.1
8x proudový vstup
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA
±0,2
12 bitů
1…500
ano
B2
IN.2
8x napěťový vstup
±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
±0,2
12 bitů
1…500
ano
B3
IN.3
12x proudový vstup
0…5 mA/0…20 mA/4…20 mA
±0,2
12 bitů
1…500
ne
B4
IN.4
12x napěťový vstup
±2 V/±5 V/±10 V/±40 V
±0,2
12 bitů
1…500
ne
B5
IN.5
5x RTD
Pt 50/100/1000, Ni 1000/10 000, Cu 50/100
±0,2
12 bitů
1…500
ne
B6
IN.6
8x T/C
J/K/T/E/B/S/R/N/L
±0,2
12 bitů
1…500
ano
B7
IN.7
2x vstup pro tenzometry s napájením
1…16 mV/V
±0,02
24 bitů
1…100
ano
B8
IN.8
3x precizní DC vstup
0/4…20 mA, ±5/±10 V
±0,02
24 bitů
1…100
ano
B9
IN.9 2x napětí (VRMS), proud (ARMS), kmitočet (Hz)
a s výpočtem Q, S, cos fi
vstup U:0…10 V/0…120 V/0…250 V/0…450 V
vstup I:0…60 mV/0…150 mV/0…300 mV/0…1 A/0…2,5 A/0…5 A
±0,3 %
0,1…5
ano
C1
IN.10
12x čítač/frekvence/IRC s napájením
0…30 V, nastavitelné komparační úrovně, vstupní kmitočet
0,1 Hz…100 kHz
(0,5 MHz pro QVADR a UP/DW)
ne
Měřicí módy
SINGLE Čítač/Kmitočet
QVADR Čítač/Měřič kmitočtu pro IRC snímače
UP/DW UP/DW Čítač/Měřič kmitočtu
- měří na vstupech A, B (směr) a může zobrazovat počty/kmitočet
UP - DW UP - DW Čítač/Kmitočet
- měří na vstupech A (UP), B (DW) a může zobrazovat počty/kmitočet
TIME Stopky
C2
IN.11
8x digitální vstup
12…250 V AC/DC
< 1 ms
Q1
OUT.1
4x relé s přepínacím kontaktem
250 VAC/30 VDC, 3 A
< 10 ms
Q2
OUT.2
8x relé se spínacím kontaktem
250 VAC/30 VDC, 3 A
< 10 ms
Q3
OUT.3
10x relé se spínacím kontaktem,
společný konec
250 VAC/30 VDC, 0,5 A
< 10 ms
ano
Q4
OUT.4
8x otevřený kolektor, NPN
30 VDC/100 mA
< 0,2 ms
Q5
OUT.5
16x otevřený kolektor, NPN
společný konec
30 VDC/100 mA
< 0,2 ms
Q6
OUT.6
8x otevřený kolektor, PNP
30 VDC/700 mA
< 0,2 ms
Q7
OUT.7
6x SSR
250 VAC, 1 A
V1
AO.1
2x Analogový výstup
0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V)
±0,1 %
< 1 ms
ano
V2
AO.2
4x Analogový výstup
0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V)
±0,1 %
< 1 ms
ano
V3
AO.3
6x Analogový výstup
0…2/5/10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0/4…20 mA
(komp. < 500 Ω/12 V)
±0,1 %
< 1 ms
ano
X1
DO.1
PROFIBUS
ano
X2
DO.2
PROFINET
ano
< 0,2 ms
ORBIT MERRET ™  OMR700  2013.1  cz
| 11
ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
Česká republika
tel.: +420 281 040 200
fax.: +420 281 040 299
e-mail: [email protected]
www.orbit.merret.cz
zastoupení:
Belgie
INELMATEC
www.inelmatec.be
Bosna a Hercegovina
Instruments Ltd.
www.instruments.ba
Egypt
El-Gammal Industrial Systems Co.
Estonsko
MTR Automation OU
www.mtr.ee
Francie
ADEL Instrumentation
www.adel-instrumentation.fr
Itálie
ELAP spa
www.elap.it
Kanada
A-Tech Instruments Ltd.
www.a-tech.ca
ORBIT MERRET, spol. s r. o.
je držitelem certifikátů:
Litva
AXIS Industries
www.axis.lt
Slovinsko
ADEPT PLUS d.o.o.
www.adeptplus.sl
Maďarsko
Q-TECH Engineering Ltd and Co.
www.q-tech.hu
Švédsko
Thermokon - Danelko
www.danelko.se
Německo
VARIOHM- EUROSENSORS Ltd.
www.variohm.com
Švýcarsko
ORBIT CONTROLS AG
www.orbitcontrols.ch
Nizozemí
AE Sensors B.V.
www.aesensors.nl
Thajsko
Lamax and Partners Co.,Ltd.
www.lamax.co.th
Polsko
TR Automatyka Sp.z o.o.
www.trautomatyka.pl
Tunisko
Compagnie Générale Du Matériel - CGM
Rakousko
GRUBER Electric Ges.m.b.H.
www.gruber-electric.at
Rumunsko
Synchro Comp s.r.l.
www.synchro.ro
Korea
Neuron Tech
Rusko
ZAO „Rospribor“
www.rospribor.com
Kuwajt
KCC Engineering & Contracting Co.
www.kccec.com.kw
Slovensko
TECHREG, spol. s r. o.
www.techreg.sk
ORBIT MERRET, spol. s r. o.,
v České a Slovenské republice zastupuje:
Ukrajina
PROMVITECH, SPF, LLC
www.promvitech.com.ua
USA
Metrix Instrument Co.& PMC/Beta
www.metrix.com
Velká Británie
VARIOHM- EUROSENSORS Ltd.
www.variohm.com
Download

oMr 700 - Orbit Merret