Download

Zápis z jednání studijní rady oboru Informatika dne 14