Žičari ili Skočibube - Agriotes obscurus i lineatus - kombinovani feromon
Opis: Retko koja vrsta insekata je toliko poznata i značajna da i larva i
odrasli insekat imaju svoje narodno ime. Odrasli insekat je skočibuba, a
larva je žičar. Telo je izduženo, trbuh završava u špic. Postoji veliki broj
vrsta. Ova klopka privlači vrstu obsurus dužine 7 do 10 mm i lineatus 7
do 11 mm dužine. Tačno određivanje vrste zahteva lupu i dobro
poznavanje osobina ovih vrsta. Biljke domaćini: Žičari se hrane na
korenu kukuruza, šećerne repe, suncokreta, i praktično svih gajenih
biljaka. Oštećuju samo seme ili tek niklu biljku, podpuno ih uništavajući
čime se smanjuje sklop biljaka a samim tim i prinos. Klopka se postavlja
na zemljište. U klopku se ne smeju dodavati feromoni drugih vrsta
žičara, jer se neće dobiti prava slika ni za jednu vrstu! Uobičajeno vreme
postavaljnja klopke je kraj marta.
Selektivnost Csalomon® klopke: kombinovana klopka privlači sličnim intenzitetom A. obscurus i A. lineatus.
Ponekad se povremeno uhvate vrste A. rufipalpis ili A. sordidus. Na nekim mestima se uhvati i značajniji broj
vrste A. proximus.
Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan feromon
traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavilo efikasno
otkrivanje i praćenje. U jednu plastičnu klopku se uvek mora staviti isti feromon, pa se preporučuje
obeležavanje klopke flomasterom.
Kontrola žičara se može vršiti na osnovu prognoze. Primena feromonske klopke je mnogo lakša metoda od
metode uzorkovanja zemljišta. Klopka određuje pojavu štetočine vrlo tačno, pa se mesta zaraza mogu odrediti,
a pojava mapirati, čime primena insekticida postaje opravdana. Klopka je tako oblikovana da može da prikupi
veliki broj insekata. Detaljna merenja za vrste A. obscurus i A. lineatus nisu utvrđena. Prema iskustvima iz
Italije za vrstu A. ustulatus, sa kojom su usko povezane, štete se mogu očekivati ako godišnji ulov prelazi 150
do 200 primeraka. U slučaju većeg ulova, preporučuje se pregled zemljišta na prisustvo larvi, a tada treba
doneti odluku da li će se odrediti drugačiji plodored ili će se koristiti zemljišni insekticidi. Tačno određivanje
odnosa ulovljenih skočibuba i broja žičara u različitim gajenim biljkama je u toku.
Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.
Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-3918637; fax +(36-1)-3918655; e-mail: [email protected]; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.
Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.
Stanje štetnih organizama u poljoprivredi
www.agroupozorenje.rs
Više podataka o upotrebi feromonskih klopki pročitajte na http://agroprotekt.leptiri.co.rs/klopke.htm
Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temperaturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)
Uputstvo za sastavljanje klopke YF za skočibube
Download

pdf verzija - Agroprotekt