1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ
10.ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ
1st INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE
10th NATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH HISTORY OF MEDICINE
20 – 24 Mayıs 2008 / 20 – 24 May, 2008
KONYA – TÜRKİYE (TURKEY)
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi
University of Selcuk Centre for Seljuk Studies
Türk Tıp Tarihi Kurumu - Turkish Society for the History of Medicine
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
University of Selcuk Meram Medical School
KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAMME
1
KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI
CONGRESS HONORARY CHAIRMEN
Prof. Dr. Süleyman Okudan
(Selçuk Üniversitesi Rektörü)
Prof. Dr. Nil Sarı
Prof. Dr. Esin Kahya
KONGRE EŞ BAŞKANLARI
CONGRESS CO-CHAIRMEN
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ
Prof. Dr. Öztan Öncel
Yrd. Doç. Dr. Berrin Okka
DÜZENLEME KURULU
ORGANIZING COMMITTEE
Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
Prof. Dr. Orhan Demireli
Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Prof. Dr. Neyhan Ergene
Prof. Dr. Refik Soylu
Prof. Dr. Kadircan Keskinbora
Prof. Dr. Aşkın Yaşar
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken
Doç. Dr. Ömür Elçioğlu
Doç. Dr. Arın Namal
Doç. Dr. Hanzade Doğan
Uz. Dr. Gülsüm Önal
Uz. Dr. Hakan Ertin
Uz. Dr. Elif Atıcı
Uz. Dr. Murat Civaner
Dr. Gülten Dinç
Dr. İnci Hot
Dr. Mustafa Mete
Dr. Sezer Erer
Mary Işın Priscilla
Uz. Ahmet Aytaç
KONGRE GENEL SEKRETERİ
GENERAL SECRETARY OF THE CONGRESS
Dr. Sezer Erer
e-mail: [email protected]
GSM: 0 532 779 9233
2
ULUSLARARASI BİLİMSEL KOMİTE (Alfabetik sırayla)
INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE (In Alphabetical Order)
Doç. Dr. Şahin Aksoy (Türkiye)
Prof. Dr. Farid Alakbarlı (Azerbaycan, Azarbaijan)
Dr. Hajar A.Hajar Al-Binali (Katar-Qatar)
Dr. Sharif Kaf Al-Ghazal (İngiltere, UK)
Prof. Dr. Faisal Latif Alnasir (Bahreyn, Bahrain)
Prof. Dr. Ayten Altıntaş (Türkiye)
Prof. Dr. M. Apostolov (Bulgaristan, Bulgaria)
Prof. Dr. Berna Arda (Türkiye)
Prof. Dr. Eriş Asil (Türkiye)
Doç. Dr. Adnan Ataç (Türkiye)
Prof. Dr. Tamer Ataoğlu (Türkiye)
Prof. Dr. S. Baloyannis (Yunanistan, Greece)
Prof. Dr. İbrahim Başağaoğlu (Türkiye)
Prof. Dr. Mikail Bayram (Türkiye)
Doç. Dr. Nüket Örnek Büken (Türkiye)
Prof. Dr. H. Christopoulou-Aletra (Yunanistan, Greece)
Doç. Dr. Nesrin Çobanoğlu (Türkiye)
Prof. Dr. Bayhan Çubukçu (Türkiye)
Prof. Dr. Mebrure Değer (Türkiye)
Prof. Dr. Athanasious Diamandopoulos (Yunanistan, Greece)
Prof. Dr. Ferruh Dinçer (Türkiye)
Doç. Dr. Hanzade Doğan(Türkiye)
Prof. Dr. Slavka Draganova (Bulgaristan, Bulgaria)
Doç. Dr. Ömür Elçioğlu (Türkiye)
Prof. Dr. Nermin Ersoy(Türkiye)
Dr. Abdul Nasser Kaadan (Suriye, Syria)
Yrd. Doç. Dr. Selim Kadıoğlu (Türkiye)
Prof. Dr. Ubeydullah Kerimov (Özbekistan, Republic of Uzbekistan)
Prof. Dr. Orhan Koloğlu (Türkiye)
Prof. Dr. S.G. Marketos (Yunanistan, Greece)
Prof. Dr. Anne Marie Moulin (Fransa, France)
Doç. Dr. Arın Namal (Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet Okka (Türkiye)
Prof. Dr. Zuhal Özaydın (Türkiye)
Prof. Dr. Gülbin Özçelikay (Türkiye)
Prof. Dr. Mostafa Ahmed Shehata (Mısır, Egypt)
Assoc. Prof. Dr. Drozdstoj Stojanov (Bulgaristan, Bulgaria)
Prof. Dr. Sevgi Şar (Türkiye)
Prof. Dr. Jean Pierre Tricot (Belçika, Belgium)
Prof. Dr. İlter Uzel (Türkiye)
Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman (Türkiye)
Prof. Dr. Halis Yerlikaya (Türkiye)
Prof. Dr. Nuran Yıldırım (Türkiye)
3
SOSYAL KURUL / SOCIAL COMMITTEE
Prof. Dr. Nil Sarı
Doç. Dr. Adnan Ataç
Gülbün Mesara
İlhan Gökçen
Jale Yavuz
Gaye Özen
Nusret Çolpan
Ümit Emrah Kurt
Kezban Arıkan
4
Değerli Katılımcılar
1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi bir
arada olarak Konya’da 20–24 Mayıs 2008’de Türk Tıp Tarihi Kurumu, Selçuk Üniversitesi,
Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve S.Ü. Meram Tıp Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.
1940 yılında kurulan Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun dünyada ve Türkiye’de ilk kez yapılacak
olan bu ilk Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi’ne yurt içinden ve dışından değerli
meslektaşlarımızın katıldığını düşünerek mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Türk Tıp Tarihi
Kongreleri bundan sonra da her dört yılda bir tekrarlanacaktır.
Türk Tıp Tarihi’ni çeşitli konularıyla incelemek ve tartışmak, bu kongrenin başlıca
amacıdır. Bu bağlamda değerli bildiriler sunacak olan meslektaşlarımızın Türk Tıp Tarihini
derinliğine inceleyecek olan araştırmalarını tartışarak yararlı sonuçlar elde edileceğini umuyoruz.
5 gün sürecek olan bu iki kongrenin bir günü 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi’ne
ayrılmıştır. Bu arada Uluslararası Tıp Tarihi Derneği (ISHM) ve Uluslararası İslam Tıp
Tarihi Derneği (ISHIM), 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresini desteklemektedirler.
Bu kongrelerde sizlerle birlikte olmaktan kıvanç duyduğumuzu bildirir, saygılar sunarız.
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
(Türk Tıp Tarih Kurumu Başkanı)
Prof. Dr. Öztan Öncel
Kongre Başkanları
5
Dear Participants
The 1st International Congress on the Turkish History of Medicine and the 10th
National Congress on the Turkish History of Medicine are held simultaneously in Konya
between May 20th and May 24th, 2008 by Turkish Society for the History of Medicine and
Selcuk University, Centre for Seljuk Studies, and University of Selcuk Meram Medical
School. We are looking forward to welcoming our colleagues from both Turkey and abroad to
participate in the 1st International Congress on the Turkish History of Medicine, held for the
first time in Turkey and world, by Turkish Society for the History of Medicine founded in
1940. From now on, the international meetings on the Turkish History of Medicine are going to
be held every four years.
The main goal of the congress is to study and discuss Turkish Medical History considering
several topics. We hope to get the desired results discussing the papers and studies of our
colleagues analyzing Turkish History of Medicine in depth. Moreover, International Society
for the History of Medicine (ISHM) and International Society for the History of Islamic
Medicine (ISHIM) supports this congress.
We are proud of being with you in the congress five days in Konya, a famous Turkish city.
With best regards,
Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
(The President of the Turkish Society for the History of Medicine)
Prof. Dr. Öztan Öncel
Chairpersons of the Congress
6
Sayın Meslektaşlarımız,
Selçuklular döneminde İslam aleminin değişik yerlerinde inşa edilerek hizmete sunulan
bimarhanelerin birçoğu bugün bile ayaktadır. Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya dahil olmak
üzere Anadolu’da dönemin büyük kentlerinde onlarca hekimin görev yaptığı darüşşifa,
bimarhane ve cüzzamhane gibi sağlık kuruluşlarının modern anlamda hizmet verdiği ve tıp
medreselerinde tıp eğitiminin yapıldığı, dönemin kaynaklarından anlaşılmaktadır.
İnsanı “insani” ölçüler çerçevesinde değerlendiren Selçuklu Devleti’nin sağlık alanında
yaptıklarını bilimsel metotlarla ortaya koymak, tıp tarihi araştırmaları açısından önem arz
etmektedir. Bu sebeple 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Türk Tıp Tarihi
Kongresi’nin birlikte Konya’da yapılmasına karar vermiş bulunmaktayız.
Tebliğleriyle kongreye katılacak bilim adamlarına sema gösterileri ve çevre gezileriyle
Konya’da mistik ve otantik bir hava yaşatılacaktır.
Bu uluslararası kongrede sizleri aramızda görmekten onur ve mutluluk duyduğumuzu
bildirir, saygılar sunarız.
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ
Yrd. Doç. Dr. Berrin Okka
Kongre Başkanları
7
Dear Colleagues,
The bimarhanes (asylums) were built in the era of the Seljuk’s in several places in the
Islamic geography and most of them are still in good condition today. The resources indicate that
many physicians worked in the big Anatolian cities and especially in Konya, the capital of the
Turkish Seljuk State, that hospitals (darüsshifas and bimarhanes (and leprosy therapy clinics
(cüzamhanes) served as modern health institutions and that there were medical schools giving
education on medicine.
For the studies on medical history, it is significant to reveal with scientific methods what the
Seljuks did in the field of medicine as a state that treated people humanely. Accordingly, we
have decided to hold the 1st International Congress on the Turkish History of Medicine and
the 10th National Congress on the Turkish History of Medicine in Konya.
The researchers participating in the congress will feel in a mystical and authentic atmosphere
enjoying the semah shows and sightseeing tours.
We are genuinely happy to see you with us in that international congress.
With best regards,
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ
Dr. Berrin Okka
Chairpersons of the Congress
8
GENEL BİLGİLER
Kongre Tarihi ve Yeri
Kongre 20 – 24 Mayıs 2008 tarihleri arasında Konya’da, Selçuk Üniversitesi Alâaddin Keykubat
Kampusünde bulanan Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.
Kongre Adresi: Selçuk Üniversitesi Alâaddin Keykubat Kampusü
Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya
Tel: 0 332 223 30 64 – 0 332 241 31 30
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr
Kongre Dili
Türkçe ve İngilizcedir.
Katılım Belgesi
Kongreye kayıt yaptıran katılımcılara kongre boyunca kayıt masasından verilecektir.
Slayt ve Teknik Olanaklar
Kongre süresince sunumlarda ekipman olarak barkovizyon, slayt makinesi, tepegöz ve video
kullanım olanağı sağlanacaktır. Slaytlar sıra numarası verilerek, disketler sunum yapacak kişinin
adı/soyadı yazılı olarak, en az iki oturum öncesinden görevlilere teslim edilmelidir.
Kongre Web Adresi
www.uttk2008.org.tr
GENERAL INFORMATION
Congress’ Venue
Congress will be held at Selcuk University, Alaettin Keykubat Campus, Süleyman Demirel
Culture Center, in Konya, in Türkiye, during May 20 – 24, 2008.
Congress Addresss: Selcuk University, Alâaddin Keykubat Campus,
Süleyman Demirel Culture Center, Konya
Tel: +90 332 223 30 64 – +90 332 241 31 30
Web Addresss
: www.selcuk.edu.tr
Official Languages
The official languages will be Turkish and English.
Official Certificate of Attendance
Official certificate of attendance will be given to the congress’ delegates during congress.
Guide for Presentation
During the congress projection, slide, overhead projector and video will be used. Slides should
be numbered and presentations should be given to the officer before session.
Congress Web Site
www.uttk2008.org.tr
9
SOSYAL PROGRAM / SOCIAL PROGRAMME
“Geleneksel Türk Kültüründe Konya Giyimleri” Defilesi
“Konya Townwear Fashion Show in the Traditional Turkish Culture”
Yrd. Doç. Saadet Bedük, Yrd. Doç. Şerife Küçükosmanoğlu ve Öğr. Gör. Emine Esirgenler
Yönetiminde
Tarih: 20 Mayıs 2008
Date: May 20, 2008
Saat / Hour: 16.30-17.00
Yer: Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Place: Selcuk University Suleyman Demirel Culture Center
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Nakışhanesi
Konya Selçuk ve Osmanlı Mimari Bezemeleri Sergisi (Exhibition)
Prof. Dr. Nil Sarı, Gülbün Mesara, İlhan Gökçen, Jale Yavuz
Gaye Özen, Nusret Çolpan, Ümit Emrah Kurt
Tarih: 20 Mayıs 2008
Date: May 20, 2008
Saat / Hour: 18.00
Yer: Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Place: Selcuk University Suleymen Demirel Culture Center
Memleket Ezgileri Ebru Sergisi (Exhibition)
Ebru San’atçısı Kezban Arıkan
Tarih: 20 Mayıs 2008
Date: May 20, 2008
Saat/Hour:18.30
Yer:Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Place:Selçuk University, Süleyman Demirel Culture Center
“Mevlana Bir Sevgidir” Dia Gösterisi
“Mevlana is Love” Digital Show
Doç. Dr. Adnan Ataç
Tarih: 21 Mayıs 2008
Date: May 21, 2008
Saat: 18.00 – 19.00
Yer: Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Place: Selcuk University Suleyman Demirel Culture Center
10
1.ULUSLARARASI TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ
1 INTERNATIONAL CONGRESS ON THE TURKISH
HISTORY OF MEDICINE
st
20 Mayıs 2008 Salı – May 20, 2008 Tuesday
10.00–15.00
15.30–16.30
16.30–17.00
17.00-17.30
18.00
20.00–22.00
Kayıt – Registration
Açılış Töreni – Opening Ceremony
Geleneksel Türk Kültüründe Konya Giyimleri Defilesi
“Konya Townwear Fashion Show in the Traditional Turkish Culture”
Açılış Konferansı – Opening Conference
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Nakışhanesi
Konya Selçuk ve Osmanlı Mimari Bezemeleri Sergisi (Exhibition )
Açılış Kokteytli – Wellcome Reception
21 Mayıs 2008 Çarşamba – May 21, 2008 Wednesday
30 AĞUSTOS
09.00–10.30
Konferanslar-Conferences
10.30–10.45
MALAZGİRT
Osmanlı Döneminde Hastaneler ve
Kurumlar (I)
Hospitals and Foundations in the Ottoman
Period (I)
KAHVE ARASI – COFFEE BREAK
10.45–12.00
Osmanlı Döneminde Salgın
Hastalıklar (I)
Epidemics in the Ottoman Period (I)
Tıp Etiği Tarihi
History of Medical Ethics
12.00–13.00
Osmanlı Döneminde Hekimler (I)
Physicians in the Ottoman Period
(I)
Sağlık Alanında Yasal Düzenlemeler (I)
Legal Regulations in Medicine (I)
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.30
16.30–16.45
16.45–18.00
18.00–19.00
ÇANAKKALE
Halk Tıbbı (I)
Folkloric Medicine (I)
Türkiye’de İlk Dişhekimliği
Okulu’nun –İstanbul
Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi – Kuruluşunun
100. Yılı Seksiyonu
The Session for the 100th
Anniversary of the
Establishment of the First
School of Dentistry in
Turkey – Istanbul University
Faculty of Dentistry –
ÖĞLE YEMEĞİ – LUNCH
Konferanslar-Conferences
Osmanlı Döneminde Yazma Tıp
Eserleri ve Arşiv Belgeleri (I)
Medical Manuscripts and Archive
Documents in the Ottoman Period
(I)
19. Yüzyılda Osmanlıda Tıpta
Gelişmeler
Developments in Medicine in the
Ottoman Period in the 19th Century
DiA GÖSTERİSİ
DIGITAL SHOW
Osmanlı Döneminde Hekimler (II)
Physicians in the Ottoman Period (II)
Türk Tıbbının Doğu ve Batı Tıbbı ile İlişkisi
Relations of Turkish Medicine with Eastern
and Western Medicine
KAHVE ARASI – COFFEE BREAK
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk
Tıbbı (I)
Turkish Medicine During the Republic of
Turkey (I)
Türkiye’de İlk Dişhekimliği
Okulu’nun Kuruluşunun
100. Yılı Seksiyonu
The Session for the 100th
Anniversary of the
Establishment of the First
School of Dentistry in
Turkey
Halk Tıbbı (II)
Folkloric Medicine (II)
11
22 Mayıs 2008 Perşembe – May 22, 2008 Thursday
30 AĞUSTOS
09.00–10.30
Konferanslar-Conferences
10.30–10.45
10.45–12.00
12.00–13.00
Osmanlı Döneminde Yazma Tıp
Eserleri ve Arşiv Belgeleri (II)
Medical Manuscripts and Archive
Documents in the Ottoman Period
(II)
Orta Asya’da Türk Tıbbı (I)
Turkish Medicine in Central Asia (I)
13.00–14.00
14.00–15.00
15.00–16.30
Konferanslar-Conferences
Tıp Tarihinde Biyografiler (I)
Biographies in the History of
Medicine (I)
16.30–16.45
16.45–18.00
Osmanlı Döneminde Yazma Tıp
Eserleri ve Arşiv Belgeleri (III)
Medical Manuscripts and Archive
Documents in the Ottoman Period
(III)
21.00
21.30
MALAZGİRT
Osmanlı Döneminde Hastaneler ve
Kurumlar (II)
Hospitals and Foundations in the
OttomanPeriod (II)
KAHVE ARASI – COFFEE BREAK
Osmanlı Döneminde Salgın Hastalıklar (II)
Epidemics in the Ottoman Period (II)
Tıbbi Yayınlar (I)
Medical Publications (I)
ÖĞLE YEMEĞİ – LUNCH
Sağlık AlanındaYasal Düzenlemeler (II)
Legal Regulations in Medicine (II)
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk
Tıbbı (II)
Turkish Medicine During the Republic of
Turkey (II)
KAHVE ARASI – COFFEE BREAK
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk
Tıbbı (III)
Turkish Medicine During the Republic of
Turkey (III)
ÇANAKKALE
10. Ulusal Türk Tıp Tarihi
Kongresi
10. National Congress on
Turkish History of
Medicine
10. Ulusal Türk Tıp Tarihi
Kongresi
10. National Congress on
Turkish History of
Medicine
10. Ulusal Türk Tıp Tarihi
Kongresi
10. National Congress on
Turkish History of
Medicine
10. Ulusal Türk Tıp Tarihi
Kongresi
10. National Congress on
Turkish History of
Medicine
Mevlana Kültür Merkezi’ne Hareket – Departure to Mawlana Culture Center
Sema Gösterisi – The Sema Ceromony
23 Mayıs 2008 Cuma – May 23, 2008 Friday
30 AĞUSTOS
09.00–10.30
Konferanslar-Conferences
10.30–10.45
10.45–13.00
Savaş ve Tıp
War and Medicine
13.00–14.00
14.00–15.00
Panel – Panel
15.00–16.30
Tıp Eğitimi Tarihi
History of Medical Education
16.30–16.45
16.45–18.15
Tıp Tarihinde Biyografiler (II)
Biographies in the History of
Medicine (II)
MALAZGİRT
Orta Asya’da Türk Tıbbı (II)
Turkish Medicine in Central Asia (II)
KAHVE ARASI – COFFEE BREAK
Karahanlılar ve Selçuklu Döneminde Tıp
Medicine in the Karahans and Seljuk Era
ÖĞLE YEMEĞİ – LUNCH
İslam Tıbbı
Islamic Medicine
Müzecilik, Sanat, Edebiyat ve Tıp Tarihi
Museology, Art, Literature and History of
Medicine
KAHVE ARASI – COFFEE BREAK
Halk Tıbbı (V)
Folkloric Medicine (V)
ÇANAKKALE
Halk Tıbbı (III)
Folkloric Medicine (III)
Antik Dönem Tıbbı
Ancient Medicine
Tıbbi Yayınlar (II)
Medical Publications (II)
Halk Tıbbı (IV)
Folkloric Medicine (IV)
Poster Tartışması
Poster Discussion
12
21 Mayıs 2008 Çarşamba – May 21, 2008 Wednesday
TÜRKİYE’DE İLK DİŞHEKİMLİĞİ OKULU’NUN – İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ – KURULUŞUNUN
100. YILI SEKSİYONU
THE SESSION FOR THE 100TH ANNIVERSARY OF THE
ESTABLISHMENT OF THE FIRST SCHOOL OF DENTISTRY IN
TURKEY – ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY –
ÇANAKKALE
10.45–11.20
11.20–13.00
13.00–14.00
14.00–15.40
15.40–16.30
Açılış Konuşmaları – Opening Ceremony
Sözlü Bildiriler I – Oral Presentations I
ÖĞLE YEMEĞI – LUNCH
Sözlü Bildiriler II – Oral Presentations II
Dişhekimliği Fakülteleri ve Meslek Odaları Oturumu
Faculties of Dentistry and Chambers Session
22 Mayıs 2008 Perşembe – May 22, 2008 Thursday
10. ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ
10. NATIONAL CONGRESS ON TURKISH HISTORY OF MEDICINE
ÇANAKKALE
10.00–10.30
10.45–11.30
11.30–13.00
13.00–14.00
14.00–14.45
14.45–16.30
16.30–16.45
16.45–17.30
17.30–18.00
21.00
21.30
Açılış Töreni – Opening Ceremony
Konya’da Sağlık Kurumları / Health Foundations in Konya
Diğer Konular – Varia
ÖĞLE YEMEĞİ – LUNCH
Konya’da Halk Tıbbı / Folkloric Medicine in Konya
Diğer Konular – Varia
KAHVE ARASI – COFFEE BREAK
Diğer Konular – Varia
Poster Tartışması – Poster Discussion
Mevlana Kültür Merkezi’ne Hareket – Departure to Mawlana Culture Center
Sema Gösterisi – The Sema Ceromony
13
1. ULUSLARARASI TÜRK TIP
TARİHİ KONGRESİ PROGRAMI
1. INTERNATIONAL CONGRESS
ON THE TURKISH HISTORY OF
MEDICINE PROGRAMME
14
20 Mayıs 2008 Salı – May 20, 2008 Tuesday
10.00 – 15.00
Kayıt – Registration
15.30 – 16.30
Açılış Töreni – Opening Ceromony
16.30 – 17.00
Geleneksel Türk Kültüründe Konya Giyimleri Defilesi
“Konya Townwear Fashion Show in the Traditional
Turkish Culture”
17.00-17.30
Konferans – Conference
30 Ağustos Salonu
30 August Hall
30 Ağustos Salonu
30 August Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Öztan Öncel
Avrasya’dan Avrupa’ya Türk Tıp Tarihi
History of Turkish Medicine from Eurasia to Europe
Nil Sarı
18.00
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver Nakışhanesi
Konya Selçuk ve Osmanlı Mimari Bezemeleri Sergisi (Exhibition)
18.30
Memleket Ezgileri Ebru Sergisi (Exhibition)
20.00–22.00
Açılış Kokteyli – Opening Coctail
21 Mayıs 2008 Çarşamba – May 21, 2008 Wednesday
09.00–10.30
Konferanslar – Conferences
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Nil Sarı
09.00–09.30 İslam Dünyasındaki Belli Başlı Bitkisel İlaçlar Konusuna Bir Örnek, Gafiki
A Sample to the Vegetal Drugs of the Islamic World, Gafiki
Esin Kahya
15
09.30–10.00 Farabî Galenos’u Niçin Eleştirdi?
Why Did Farabî Criticise Galenos?
İsmail Yakıt
10.00–10.30 Kıbrıs Miskinhanesi
Cyprus Lazar House
Nazım Beratlı
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
10.45–12.00
30 Ağustos Salonu
30 August Hall
Osmanlılar Döneminde Salgın Hastalıklar (I)
Epidemics in the Ottoman Period (I)
(Mustafa Behçet Anısına / Dedicated to Mustafa Behçet)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Nuran Yıldırım – Murat Aksu
10.45–11.00 XVII. Yüzyılın Ortalarında Erzurum Eyaletindeki Veba Salgını Üzerine Bazı
Görüşler
Some Opinions on the Plaque Epidemic Which Seen in Mid-17th Century in
Province of Erzurum
Bilgehan Pamuk
11.00–11.15 Lady Mary Wortley Montagu And Smallpox Vaccination in Eighteenth
Century Turkey
18. Yüzyılda Türkiye’de Lady Mary Wortley Montagu ve Çiçek Aşısı
Mustafa Şahiner
11.15–11.30 1811-1812 İstanbul Veba Salgını, Etkileri ve Alınan Tedbirler
1811-1812, Epidemic Plague in Istanbul, Its Effects and Taken Measures
Mehmet Ali Beyhan
11.30–11.45 Osmanlı Dönemi’nde Kıbrıs’ta Cüzzam Hastalığı ve Miskinler Çiftliği’nin
Kuruluşu (1829-1878)
The Leprory Disease and the Foundation of the Lepers Farm in Cyprus, in
Ottoman Period (1829-1878)
Mehmet Demiryürek
11.45–12.00 1918-1922 Yılları Arasında Isparta Sancağında Sağlık Sorunları
Health Problems in the Province of Isparta Between the Years 1918-1922
Hasan Babacan
16
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 August Hall
Osmanlı Döneminde Hekimler (I)
Physicians in the Ottoman Period (I)
(Akil Muhtar Özden Anısına / Dedicated to Akil Muhtar Özden)
12.00–13.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Hanzade Doğan – Stoyanka Kenderova
12.00–12.15 Some Medical Episodes from Moses Galeano’s Ta’alumot Hokhma
Moses Galeano’nun Ta’alumot Hokhma’sından Bazı Tıbbi Bölümler
Tzvi Langermann
12.15–12.30 Between East and West: Tobias Cohen' Ma'aseh Tuviyah, 1708-2008
Doğu ile Batı Arasında: Tobias Cohen Ma'aseh Tuviyah, 1708-2008
Etienne Lepicard
12.30–12.45 Turkish Herbal Traditions in Tuviah Ha-Cohen’s Ma’aseh Tuviyyah
Tuviah Ha-Cohen’in Ma’aseh Tuviyyah’ında Türk Tıbbi Gelenekleri
Helena Paavilainen
12.45–13.00 The Three Lives of Count of Bonneval Alias Osman Pasha Alias
Kumbaracibasi Ahmet Pasha (1675-1747)
Claude-Alexandre de Bonneval’in Osman Paşa ve Kumbaracıbaşı Ahmet
Paşa İsimleriyle Üç Yaşamı
André-Julien Fabre
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
14.00–15.00
Konferanslar – Conferences
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Esin Kahya
14.00–14.30 The Role of Seljukian Sultans in the Translation of Dioscorides’ Materia
Medica into Persian and Arabic
Dioscorides’in Materia Medica’sının Arapça ve Farsçaya Çevrilmesinde
Selçuklu Sultanlarının Rolleri
Alain Touwaide
14.30–15.00 Selçuklu ve Osmanlılar Döneminde Konya Darüşşifası
The Konya Dar al-Shifa of the Seljukian and Ottoman Times
Ayten Altıntaş
17
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
15.00–16.30 Osmanlı Döneminde Yazma Tıp Eserleri ve Arşiv Belgeleri (I)
Medical Manuscripts and Archive Documents in the Ottoman
Period (I)
(Şerefeddin Sabuncuoğlu Anısına / Dedicated To Şerefeddin Sabuncuoğlu)
Oturum Başkanları – Chairpersons: İlter Uzel – Hakan Ertin
15.00–15.15 Tıp Yazmalarının Kelime Kadrosu Üzerine
On Terminology of Medical Manuscripts
Hatice Şahin
15.15–15.30 “Divanü Lûgat’it-Türk” de İnsan ve Hayvan Sağlığı İle İlgili Tıbbi Terim ve
Tarifler
The Medical Expressions and Terms Related with Human and Animal
Health in “Divan-Lügat-It Türk”
Gürsel Ortuğ
15.30–15.45 Muhammed Yusuf Şirvani’ye Ait Edilen “Tıbbname” Eseri
(Tıp ve Dilcilik Meseleleri)
Muhammed Yusuf Şirvany’s “Tıbbname” Derivation
(Medicine and Language Problems)
Möhsun Nagısoylu
15.45–16.00 Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde Bulunan Tıp ile İlgili Türkçe
Yazma Eserler
Manuscripts about Medicine Written in Turkish in the Library of
Manuscript Konya and Region
Bekir Şahin
16.00–16.15 Vidinli Osman Pazvantoğlu Kütüphanesi’ndeki Tıp İlmine Ait Kitaplar
Books about Medicine in the Library of Osman Pazvantoğlu of Vidin
Stoyanka Kenderova
16.15–16.30 Konya Vilayeti İçin Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı
(Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Açısından)
Ottoman Document in Bulgaria about Konya
(From the Point of View of Health and Social Services)
Slavka Draganova
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
18
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
19. Yüzyılda Osmanlılarda Tıpta Gelişmeler
Developments in Medicine in the Ottoman Period in the
19th Century
( Osman Şevki Uludağ Anısına / Dedicated to Osman Şevki Uludağ)
16.45–18.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Zuhal Özaydın – Taner Bulut
16.45–17.00 Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de Anatomik Diseksiyon, Otopsi ve Patolojik
Anatomi Eğitiminin Başlaması Hakkında
Anatomical Dissection, Autopsy and Pathological Anatomy Education in
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane
Zuhal Özaydın
17.00–17.15 1884 Lahey Hıfz-ı Sıhhat Kongresi
1884 Lahey Preventive Medicine Congress
Süleyman Kızıltoprak
17.15–17.30 Luigi Mongeri ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Modern Psikiyatrinin Doğuşu
Luigi Mongeri and the Emergence of Modern Psychiatry in the Ottoman
Empire
Cihangir Gündoğdu
17.30–17.45 Abdülhamid Döneminde Sağlık Hizmetlerine Bakış
A Look into the Health Services in the Period of Abdulhamid II
Mustafa Hacıömeroğlu
17.45–18.00 Cumhuriyet’e Doğru Türkiye’de Sağlık Örgütlenmesi
Health Organization in Turkey towards the Declaration of Republic
Mustafa Yahya Metintaş, Ömür Elçioğlu
18.00–19.00 DİA GÖSTERİSİ: “MEVLANA BİR SEVGİDİR”
DIGITAL SHOW: “MAWLANA IS LOVE”
Doç. Dr. Adnan Ataç
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Osmanlı Döneminde Hastaneler ve Kurumlar (I)
Hospitals and Foundations in the Ottoman Period (I)
(Ekrem Kadri Unat Anısına / Dedicated to Ekrem Kadri Unat)
09.00–10.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Nesrin Çobanoğlu – Fethiye Erbay
19
09.00–09.15 İstanbul Medreseleri’nde, Tıp ve Sağlık
Medicine and Health at İstanbul Medresses
Fethiye Erbay
09.15–09.30 Konya Alâeddin Darüşşifası’na Dair Yeni Tespitler
New Definitions on Konya Alâeddin Darussifa (Hospital)
Yusuf Küçükdağ
09.30–09.45 Osmanlı Dârüşşifâları’nın Bahçe Düzeni ve Tıp Bilimine Katkıları
The Form Garden of Ottoman Hospitals and Their Advantages to Medicine
Candan Nemlioğlu
09.45–10.00 Selçuklu ve Osmanlılarda Müzikle Tedavi Yapılan Hastaneler
Musicotherapy in Seljuks and Ottoman Hospitals
Sezer Erer, Elif Atıcı
10.00–10.15 Manisa’da Hafsa Valide Sultan Bimarhanesi
Hafsa Sultan Hospital in Manisa
Mustafa Alkan
10.15–10.30 Sivas Vilayetinde Sağlık Örgütü’nün Teşkili ve Sağlık Kurumları
(1867-1920)
The Establishment of Health Organisation in the Province of Sivas and
Health Institutions (1867-1920)
Ali Açıkel
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Tıp Etiği Tarihi
History of Medical Ethis
(Prof. Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu Anısına / Dedicated to Prof. Dr. Bedi N.
Şehsuvaroğlu)
10.45–12.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Mebrure Değer – Gulnora Ganieva
10.45–11.00 Osmanlıdan-Cumhuriyete ve Cumhuriyet Döneminde Tıp Etiğinin Bazı
Kilometre Taşları: Din ve Ceza Hukuku ile Etkileşimler
Turning Points of Medical Ethics from Ottomans until Turkish Republic and
during Turkish Republic: Interactions of Religion and Criminal Law
Ayşegül Demirhan Erdemir, Hanzade Doğan
11.00–11.15 Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yüzyılında Tıp Deontolojisine Aykırı
Eylemlerden Örnekler
Examples of Violations of Medical Deontology from The Last Century of
Ottoman Empire
Murat Civaner, Ayşegül Demirhan Erdemir
20
11.15–11.30 Osmanlı’da Sahte Doktorlar
Uncertificated and Fake Physicians in Ottoman Empire
İbrahim Başağaoğlu, Ahmet Uçar
11.30–11.45 Sahte Rapor Düzenlenmesi İle İlgili Bir Belge ve Türk Tıp Etiği Tarihindeki
Yeri
A Document on the False Physician Report and its Place in the Turkish
History Medical Ethics
Ayşegül Demirhan Erdemir, Sezer Erer
11.45–12.00 Women’s Reproductive Health during the Transition Period in Uzbekistan
Özbekistan’da Geçiş Dönemi Sırasında Kadınların Reproduktif Sağlığı
Gulnora Ganieva
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
12.00–13.00
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Sağlık Alanında Yasal Düzenlemeler (I)
Legal Arrangements in Medicine (I)
(Refik Saydam Anısına / Dedicated to Refik Saydam)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Selim Kadıoğlu – Muharrem Uçar
12.00–12.15 Eski Anadolu ve Yakındoğu Uygarlıklarında Hayvanlara İlişkin Yasal
Düzenlemeler
Regulations Related with Animals in Ancient Anatolian and Near East
Civilizations
Şule Osmanağaoğlu, Ayşe Menteş Gürler
12.15–12.30 Cenevre Anlaşmasının Türk Veteriner Hekimliği Organizasyonuna Etkileri
The Effects of Geneva Treaty to the Turkish Veterinary Organization
Türel Özkul
12.30–12.45 Modern Türk Askeri Tıbbının Gelişim Evrelerinin Akeri Sıhhi
Talimatnameler Işığında İncelenmesi
Examination of Turkish Military Medicine Devolopment under the Aspect of
Military Medical Regulation
Adnan Ataç, Doğan Ceyhan, Muharrem Uçar
12.45–13.00 Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerde Ana – Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Hizmetleri
Maternity Child Wellfare and Family Planning Services in Turkish
Regulations
Elif Atıcı, Sezer Erer
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
21
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Osmanlı Döneminde Hekimler (II)
Physicians in the Ottoman Period (II)
(Akil Muhtar Özden Anısına / Dedicated to Akil Muhtar Özden)
14.00–15.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: İsmail Yakıt – Serab Sezer
14.00–14.15 Tarihimizde Türk Hekimleri
Turkish Doctors in Our History
Serab Sezer
14.15–14.30 Osmanlı Devletinde Gayr-ı Müslim Tabipler
Non-Moslem Physicians in the Ottoman Empire
Kadir Kan
14.30–14.45 1890-1900 Yılları Arasında Doğu Anadolu’da Amerikalı Doktorların Sağlık
Alanındaki Faaliyetleri
The Activities of American Doctors in the East Anatolia between 1890 – 1900
Dilşen İnce Erdoğan
14.45–15.00 Hastalar ile Kitaplar Arasında: Tereke Defterleri Işığında Osmanlı
Hekimleri
Between Books and Patients: Ottoman Physicians in Light of the Estate
Inventories
Orlin Sabev
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
15.00–16.30
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Türk Tıbbının Doğu ve Batı Tıbbı İle İlişkisi
Relations of Turkish Medicine with Eastern and Western
Medicine
(Hulusi Behçet Anısına / Dedicated to Hulusi Behçet)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Ramaz Shengelia – Eyüp Sarıtaş
15.00–15.15 Turkish Medicine: Between the East and the West, Between the Past and the
Future
Türk Tıbbı: Doğu ile Batı, Geçmiş ile Gelecek Arasında
Yulia P. Chukova
15.15–15.30 Orta Asya Hanlıkları ve Osmanlı Devleti Arasındaki İlişkilerde Tıbbiye
Konusu
Medical School Issue in the Relations between Ottoman Empire and Central
Asia Khanates
Zumrad Rahmankulova
22
15.30–15.45 Georgian-Ottoman Medical Relations: David Bagrationi’s “Iadigar Daudi”
(XVI C.)
Gürcistan-Osmanlı Tıp İlişkileri: David Bagrationi’nin “Iadigar Daudi”si
(XVI Yüzyıl)
Ramaz Shengelia, Nino Khelaia
15.45–16.00 Arnavutluk Arşivleri Genel Müdürlüğünde Bulunan Evraklara Göre
Arnavutluk'ta Osmanlı Tıbbı
Ottoman Medicine in Albania Through the Documents in General
Directorate of Archives of Albania
Entela Muço
16.00–16.15 Macarların Gözüyle Osmanlı’da Sağlık
The Ottoman Public Health with the Eyes of Hungarians
Edit Tasnádi
16.15–16.30 The Medicine in Macedonia during the Second Half of the 19th Century
19. Yüzyılın İkinci Yarısında Makedonya’da Tıp
Dragi Gjorgiev
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı (I)
Turkish Medicine during the Republic of Turkey (I)
(Feridun Nafiz Uzluk Anısına / Dedicated to Feridun Nafiz Uzluk)
16.45–18.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Kadircan Keskinbora – Mukadder Gün
16.45–17.00 Birinci Milli Türk Tıp Kongresi
The First National Congress of Turkish Medicine
Oya Ögenler, Rana Can, İlter Uzel
17.00–17.15 Türk Nefroloji Tarihi
Turkish History of Nephrology
Ayla San
17.15–17.30 Lazer: Cerrahi Tarihinde Sessiz Bir Devrim
Laser: A Quiet Revolution in the History of Surgery
Funda Kadıoğlu, Emin Esen
17.30–17.45 Türkiye Cumhuriyeti'nde Sağlık Kurumlarının Tarihi
The History of the Healthcare Institutions in the Turkish Republic
Nesrin Çobanoğlu
23
17.45–18.00 Lozan Antlaşması ile Türkiye’de Sağlık Kapitülasyonlarının Kaldırılması
Abolishing the Health Capitulations in Turkey with Treaty of Lausanne
Murat Aksu
18.00–19.00 DİA GÖSTERİSİ: “MEVLANA BİR SEVGİDİR”
DIGITAL SHOW: “MAWLANA IS LOVE”
Doç. Dr. Adnan Ataç
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Halk Tıbbı (I)
Folkloric Medicine (I)
(Şanizade Ataullah Anısına / Dedicated to Şanizade Ataullah)
09.00–10.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Müjgan Üçer – Nilüfer Bayatlı
09.00–09.15 Eskiçağda Tıbba Genel Bakış ve Yaşlı Plinius’un “Naturalis Historia”sında
Geçen Bazı Merhemler
A General Survey to Ancient Medicine and Some Pomades in Naturalis
Historia of Plinius
Sema Sandalcı
09.15–09.30 Kurt İle İlgili Türkeçarelerde / Halk Tababetinde İnanç ve Uygulamalar
The Religion and Practices with Wolf on the Turkish History of Medicine
Yaşar Kalafat
09.30–09.45 Treating Methods of Shamans
Şamanların Tedavi Yöntemleri
Güllü Yoloğlu
09.45–10.00 IV. Murat’ın Bağdat’taki Ebul-Hizme Topu
Ebul-Hizme Cannon of IV. Murad in Baghdad
Nilüfer Bayatlı
10.00–10.15 Bir Seyyah ile Bir Misyonerin Anılarında Türklerde Kadercilik, Hastalık ve
Sağlık
Fatalism, Ailment and Health among Turks in the Light of the Memoirs of an
Itinerant and Missonary
Mehmet Şeker, Arzu Taşcan
10.15–10.30 Osmanlı Mistik Yaşamı’nda Tıbbi Yansımalar (İnanç-Şekil-Pratikler)
Medical Reflections in the Mystical Life of Ottoman (Faith-Form-Practices)
Fadime Geleş
24
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Halk Tıbbı (II)
Folkloric Medicine (II)
(Şanizade Ataullah Anısına / Dedicated to Şanizade Ataullah)
16.45–18.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Garanfil Bashirova – Betül Bakır
16.45–17.00 Anadolu Beddualarında Önerilen Hastalıklar
Diseases Offered in Anatolian Curses
Fatma Sibel Bayraktar
17.00–17.15 Mumyalama Sanatı
Art of Mummification
Sevcan Akesi
17.15–17.30 Rus Halk İlaçları ile Türk Halk İlaçlarının Karşılaştırılması Denemesi
Comparison of Turkish Traditional Drugs with Russian Traditional Drugs
Nahide Şimşir
17.30–17.45 Akıl Hastalıklarının Tedavisi Açısından Mevlevi Tarikatı’nın Semaı’na Bir
Bakış ve Bu Törenle İlgili Orta Asya Kültürünün İzleri
A Look into Mevlevi Order Whirling for the Purposes of Treatment of
Mental Disorders and the Tracks of Central Asia Culture Regarding to this
Ceromony
Takashi Osawa
17.45–18.00 Advice of Folk Physicians in Pediatrics
Pediatride Halk Hekimlerinin Öğütleri
Garanfil Bashirova
18.00–19.00 DİA GÖSTERİSİ: “MEVLANA BİR SEVGİDİR”
DIGITAL SHOW: “MAWLANA IS LOVE”
Doç. Dr. Adnan Ataç
22 Mayıs 2008 Perşembe – May 22, 2008 Thursday
09.00–10.30
Konferanslar – Conferences
30 Ağustos Salonu
30 August Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Nazım Beratlı
09.00–09.30 Anadolu Selçukluları’nın Taş Bezemelerindeki Hayat Ağacı Motifi ve
Kültürümüzdeki Yeri
The Tree of Life Motif on Anatolian Seljuk Stoneworks and its Traces in
Turkish Culture
Müjgân Üçer
25
09.30–10.00 Chronology of Azerbaijan Medicine (4th Millennium BC - 1940 AD)
Azerbaycan Tıbbının Kronolojisi (MÖ 4 – MS 1940)
Farid Alakbarli
10.00–10.30 Anadoluda Bulunan Antik Tıp Aletleri
Archaic Medical Instruments in Anatolia
İlter Uzel
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Osmanlı Döneminde Yazma Tıp Eserleri ve
Arşiv Belgeleri (II)
Medical Manuscripts and Archive Documents in the
Ottoman Period (II)
(Şerefeddin Sabuncuoğlu Anısına / Dedicated to Şerefeddin Sabuncuoğlu)
10.45–12.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Aşkın Yaşar – Nurdan Kırımlıoğlu
10.45–11.00 KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi’ndeki Tıbbi Eserler
Medical Works in TRNC National Archive and Research Office
Nuri Çevikel
11.00–11.15 Çehar Makalenin “Ilmi Tıb ve Hidayeti Tabib Beyanındadır” Başlıklı 4.
Makalesi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the 4th Essay of Chahar Maqala
Ömür Elçioğlu, Nurdan Kırımlıoğlu, Nilüfer Demirsoy, M. Arif Akşit
11.15–11.30 Cerrah Mes’ûd’un “Tercümetü’l-Hulâsa Fi-Fenni'l-Cirâha”’sı
Tercümetü’l-Hulâsa Fi-Fenni'l-Cirâha Which was Wrote by Cerrah Mes’ûd
Muhittin Eliaçık
11.30–11.45 Müntahab-ı Şifâ ve Sağlıklı Yaşam
Müntahab-ı Şifâ and Healthy Life
Nurdan Kırımlıoğlu, Nilüfer Demirsoy, Ömür Elçioğlu
11.45–12.00 XV. Yüzyılda Yazılmış Bir Tıp Eseri (Kemâliyye)
Kemâliyye, A Medical Work Written in the 15th Century
Emek Üşenmez
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 August Hall
26
12.00–13.00
Orta Asya’da Türk Tıbbı (I)
Turkish Medicine in Central Asia (I)
(Farabi Anısına / Dedicated to Farabi)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Arın Namal– Mahmut Gürgan
12.00–12.15 Eski Uygur Tıp Metinlerinde Hastalıkların Nedeni Olarak Üç Unsur
Arasındaki Dengenin Bozulmasının Gösterilmesi
Ancient Uighur Medical Scripts Indicating the Disruption of Balance
between Three Humors as the Cause of Diseases
Mahmut Gürgan
12.15–12.30 İslamiyetten Önce Türklerde Tıp
Medicine in Turks Before Islamic Periods
Yusupcan Yasin
12.30–12.45 Şark Tebabetinin Kaynakları ve Esasları
The Principles and Sources of Eastern Medicine
Nasib Göyüşov
12.45–13.00 Orta Asya Hanlıklarının Şehirleri: Tıp Tarihinden Bilgiler
(XVI-XIX Yüzyılın Birinci Yarısı)
The Cities of Central Asian Khanates: Data from the History of Medicine
(16 – First half of the 19th Century)
Gulchehra Agzamova
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
14.00–15.00
Konferanslar – Conferences
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Yusuf Küçükdağ
14.00–14.30 Dawood ibn Omar, the Antakian Physician
Antakyalı Hekim, Dawood ibn Omar
Mostafa Ahmed Shehata
14.30–15.00 Konyalı Devlet Adamı, Bilim ve Kültür İnsanı Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak
(1904-1990)
Ordinarius Professor Dr. Sadi Irmak (1904-1990), A Statesman and a Man of
Science and Culture from City of Konya
Arın Namal
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
27
Tıp Tarihinde Biyografiler (I)
Biographies in the History of Medicine (I)
(Fahrettin Kerim Gökay Anısına / Dedicated to Fahrettin Kerim Gökay)
15.00–16.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Nuri Çevikel – Mevlut Yaprak
15.00–15.15 Hayatizade: The Most Important Family in History of Ottoman Medicine
Hayatizade: Osmanlı Tıp Tarihindeki En Önemli Aile
Alaeddin Saghir
15.15–15.30 Lambanın Aydınlatmadıkları
Out of the Light of “The Lamp”
Serap Torun, Gülşah Kumaş, Selim Kadıoğlu
15.30–15.45 Türk Tıp Tarihinde Selim Sırrı Tarcan
Selim Sırrı Tarcan in the History of Turkish Medicine
Zehra Edisan, Selim Kadıoğlu
15.45–16.00 İttihatçı Sürgün Dr. Reşid Bey’in Trablusgarpta Sağlık Alanında Yaptığı
Çalışmalar
An Unionist Exile: The Works of Dr. Reşid Bey on the Sanitary Issues in
Tripolitania
Ahmet Mehmetefendioğlu
16.00–16.15 İzmir’in İşgali ve Doktor Şükrü Bey’in Şehit Edilmesi
Occupation of İzmir and the Killing of Dr. Şükrü Bey
Ahmet Mehmetefendioğlu, Ozan Arslan
16.15–16.30 Ord. Prof. Dr. Hans Winterstein: Türkiye Günleri ve Sosyal Yönü
Ord. Prof. Dr. Hans Winterstein: Türkiye Years and Social Aspects
Mevlut Yaprak
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Osmanlı Döneminde Yazma Tıp Eserleri ve
Arşiv Belgeleri (III)
Medical Manuscripts and Archive Documents in the
Ottoman Period (III)
(Şerefeddin Sabuncuoğlu Anısına / Dedicated to Şerefeddin Sabuncuoğlu)
16.45–18.00
Oturum Başkanları – Chairpersons:Arın Namal– Nilüfer Demirsoy
16.45–17.00 Alâ’im-i Cerrâhîn ve Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb Üzerine Bazı Çalışmalar ve
Bulgular: İstanbul Üniversitesi TY 7147 ve Fatih 3550
Recent Studies and Findings on Alâ’im-i Cerrâhîn and Kitâb-ı Hulâsa-i Tıbb:
28
İstanbul Üniversitesi TY 7147 and Fatih 3550
Ahmet Acıduman, Berna Arda
17.00–17.15 En-Mûzecü’t-Tıbb’da Mide Hastalıkları
Stomach Diseases in En-Mûzecü’t-Tıbb
Suzan Bozkurt
17.15–17.30 The Most Ancient Copy of “Gayet al-Beyan Fi Tedbiri Beden al–İnsan”
Discovered in Azerbaycan
“Gayet al-Beyan Fi Tedbiri Beden al– İnsan” Eserinin Azerbaycan’da
Bulunan En Eski Nüshası
Seide Memmedova
17.30–17.45 ‫ نسخجات‬- Nüshecat Türkçe Tıp Elyazması
Turkish Medical Calligraphy, Nushecat (‫نسخجات‬-)
Zenfira Memmedova
17.45–18.00 Sıhhatnâmeler ve Tıp Tarihi Açısından Değeri Üzerine Bir İnceleme: Seyyid
Hüseyin Vehbi’nin Sıhhatname’si
An Essay on the Ottoman Sıhhatnames (Poems on Health) and Their
Importance to the History of Ottoman Medicine: The Example of the
Sıhhatname of Seyyid Huseyin Vehbi
Nurten Çankaya
21.00
Mevlana Kültür Merkezi’ne Hareket
Departure to Mawlana Culture Center
21.30
Sema Gösterisi – The Sema Ceromony
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Osmanlı Döneminde Hastaneler ve Kurumlar (II)
Hospitals and Foundations in Ottoman Medicine (II)
(Ekrem Kadri Unat Anısına / Dedicated to Ekrem Kadri Unat)
09.00–10.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Berna Arda – Sultan Alan
09.00–09.15 1896 Yılından Bugüne Darülaceze Kurumu
Almshouse from 1896 to Today
Hakan Farımaz, Nurullah Yücel, Zeynep Laçin
09.15–09.30 Balkanlardaki Osmanlı Hastaneleri
Ottoman Hospitals in Balkans
Neval Konuk
29
09.30–09.45 Osmanlı’da Hapishane Hastaneleri ve Hapishanelerin Sağlık Koşullarına
Dair Belgeler
Documents on Prison Hospitals and Sanitary Conditions of the Prisons in the
Ottoman Empire
Kemal Daşcıoğlu
09.45–10.00 Osmanlı’dan Cumhuriyete Bir Eczacılık Tarihi Örneği: ‘İzmir İttihad
Eczanesi’nin Tarihi’
A Sample of History of Pharmacy from the Ottoman Empire to the Republic
of Turkey: Izmir Ittihad Pharmacy
Bülent Kıran
10.00–10.15 Doğum Odasının Tıp Tarihi Sahnesine Çıkışı ve Evrimleşme Süreci
The Appearance of the Delivery Room onto the Stage of History of Medicine
and its Evolution
Melike Öztürk, Meltem Akbaş, Sultan Alan
10.15–10.30 Yalova Kaplıcaları’nda Yapılan İmar Faaliyetleri ve Onarımlar
Yalova Spas Through History Constructions and Restorations of Yalova
Thermal
Selçuk Seçkin
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
10.45–12.00
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Osmanlı Döneminde Salgın Hastalıklar (II)
Epidemics in the Ottoman Period (II)
(Mustafa Behçet Anısına / Dedicated to Mustafa Behçet)
Oturum Başkanları – Chairpersons: İnci Hot – Barış Sarıköse
10.45–11.00 Bursa Kent Tarihi İçinde Salgın Hastalıklar ve Gerçekleştirilen Mücadeleler
Epidemic Diseases and Prevention Acts in the History of Bursa City
Mine Akkuş
11.00–11.15 Trablusgarp Vilayetinde Görülen Hastalıklar ve Tedavi Yolları: Fizan
Sancağı’ndaki Uygulamalar
Diseases in Trablusgarp and Their Therapies: Applications in Fizan
Ahmet Kavas
11.15–11.30 The Examination of Problems about Quarantine in the Frontiers of Iran and
Ottoman at Naser Alldin Shah’s Period (1848-1896)
Naser Alldin Şah Döneminde (1848-1896) Osmanlı-İran Sınırındaki
Karantina Sorunlarının İncelenmesi
Masood Exiri
30
11.30–11.45 XIX. Yüzyılda Konya ve Çevresinde Kolera Salgınları
Cholera Disease in Konya and It’s Surroundings in 19th Century
Barış Sarıköse
11.45–12.00 Birinci Meclis Döneminde Frengi İle Mücadele: Frenginin Men’i ve Tahdidi
Sirayeti Hakkında Kanun ve Genel Sağlık Sorunları
The Anti-Syphilis Law During the Turkish National Struggle and Public
Health Issues
Rıdvan Akın
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Tıbbi Yayınlar (I)
Medical Publications (I)
(Dr. Feridun Frik Anısına / Dedicated to Dr. Feridun Frik)
12.00–13.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Nüket Örnek Büken – Esin Karlıkaya
12.00–12.15 Osmanlı Tıbbını Konu Alan 19. Yüzyıla Ait Bazı Kaynaklarda Gelincik
Hastalığı
An Overview of Gelincik Disease Based on Several Sources on Ottoman
Medicine During 19th Century
Arın Namal, Şükrü Aras
12.15–12.30 Anadolu’da Bir İlk: “Hekim” Gazetesi
Premier in Anatolia: The Newspaper “Hekim”
Mustafa Çulfaz
12.30–12.45 Anadolu’da Çıkan Süreli Bir Tıbbi Yayında Enfektif Bağırsak Hastalıklarına
İlişkin Bilgiler
The Informations about Infectious Intestinal Diseases in a Periodical
Publication Published at Anatolia
İnci Hot, Esin Karlıkaya
12.45–13.00 TCDD Demiryol Dergisinde Yer Alan Sağlık Yazıları
Popular Health Articles in the Magazine of Turkish State Railways
Neşe Kayrın
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
31
14.00–15.00
Sağlık Alanında Yasal Düzenlemeler (II)
Legal Regulations in Medicine (II)
(Refik Saydam Anısına / Dedicated to Refik Saydam)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Zafer Koylu – Murat Civaner
14.00–14.15 Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti’nin Kuruluşu ve Yapılan Yasal
Düzenlemeler (1920–1923)
Establishment and Legal Arrangements of the Ministry of Health and Social
Services (1920- 1923)
Zafer Koylu, Saadet Altay
14.15–14.30 Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikalarının Tarihsel Gelişimi ve Bu
Politikaları Etkileyen Temel Faktörler
Historical Evolution of Health Policy in Turkey Main Influencing Factors
Serap Şahinoglu, Muharrem Uçar
14.30–14.45 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Mücadeleye
İlişkin Bir Raporun İncelenmesi
A Study on a Report about Struggle against Sexually Transmitted Diseases in
the First Years of the Turkish Republic
Nilüfer Demirsoy, Mürüvvet Meriç
14.45–15.00 Hükümet Programları ve Bütçe Rakamları Işığında Menderes Dönemi
(1950-1960) Sağlık Politikaları
Health Policies in the Period of Menderes (1950-1960) under the Light of
Goverment Programs and Budget Figures
Tahir Kodal
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı (II)
Turkish Medicine during the Republic of Turkey (II)
(Feridun Nafiz Uzluk Anısına / Dedicated to Feridun Nafiz Uzluk)
15.00–16.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Mehmet Emin Cenker – Serap Şahinoğlu
15.00–15.15 Türk Tarihinde Sağlık İstatistikleri ve Türk Tıp Tarihinde Biyoistatistik
Health Statistics in Turkish History and Biostatistics in Turkish History of
Medicine
Nural Bekiroğlu, Duygu Aydın
15.15–15.30 Türk Tıp Tarihi Kongreleri Üzerine Bir Çalışma:
Kongre Kitaplarında Basılan Bildirilerin Temaları
A Study on Turkish Medical History Congresses:
The Themes of the Printed Presentations in the Related Books
Gökçesu Akşit, Didem Gediz Gelegen, Serap Şahinoğlu
32
15.30–15.45 Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a Dönüşüm
Transformation from Hilal-i Ahmer to Kızılay
Mustafa Yahya Metintaş, Ömür Elçioğlu
15.45–16.00 Tek Parti Dönemi Halk Sağlığı Alanında Örnek Bir Uygulama:
“Kızılay Gençlik ve Sağlık Kampları”
In Single Party Period, A Model Application on The Branch of Public
Health: “Kızılay Youth and Health Camps”
Taner Bulut
16.00–16.15 Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Tarihi. Yasası, Yapısı ve Politikaları
The History of Turkish Medical Association
The Law, The Organisational Schema, The Policies
Cumhur İzgi, Didem Gediz Gelegen, Mustafa Çoban, Serap Şahinoğlu
16.15–16.30 Hasta Hakları İçin Türkiye’deki İlk Sivil Organizasyon:
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
First Civil Organization for Patient Rights in Turkey:
Organization of Patients’ and Patients’ Relatives’ Rights (HAYAD)
Esin Karlıkaya, İnci Hot, Leyla Ezgi
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Türk Tıbbı (III)
Turkish Medicine during the Republic of Turkey (III)
(Feridun Nafiz Uzluk Anısına / Dedicated to Feridun Nafiz Uzluk)
16.45–18.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Ömür Elçioğlu – Nilüfer Gökçe
16.45–17.00 Türkiye’de Cumhuriyet Döneminden Günümüze Hemşireliğin Gelişimi
Development of Nursing in Turkey since the Declaration of Republic
Mukadder Gün, Zehra Göçmen Baykara, Serap Şahinoğlu
17.00–17.15 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Aydın’da Sıtma Hastalığı ve Sıtma ile Mücadele
Making War on the Malaria Disease in Aydın Province at the Beginning of
the Rebuplic Era
Günver Güneş, Müslime Güneş
17.15–17.30 Edirne Basınında 1936-1938 Yılları Arasında Trakya Bölgesine Göçler ve
Göçmenlere Verilen Sağlık ve Sosyal Yardım Hizmetleri
Immigration to Thrace Region in the Years between 1936-1938 and Health
and Social Services Provided to Immigrants
Nilüfer Gökçe, Mevlut Yaprak
33
17.30–17.45 Hatay Cumhuriyeti’nde Sağlık Hayatı
Health Affairs in Hatay Republic
Rana Can, Selim Kadıoğlu
17.45–18.00 İzmir’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Nasıl Gerçekleşti? İzmir’de
Sağlık Ocaklarının Kuruluş Öyküsü
How was the Socialization of Health Services Established in İzmir? The Story
of the Foundation of Primary Health Centres in İzmir, Turkey
Raika Durusoy
21.00
Mevlana Kültür Merkezi’ne Hareket
Departure to Mawlana Culture Center
21.30
Sema Gösterisi – The Sema Ceromony
23 Mayıs 2008 Cuma – May 23, 2008 Friday
09.00–10.30
Konferanslar – Conferences
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Mostafa Ahmed Shehata
09.00–09.30 Türk Hekimlerinin Seçkinleşme Sürecinde Tıp Bilgisinin Transferi
The Transfer of Medical Knowledge During the Excellence Period of Turkish
Physicians
Nuran Yıldırım
09.30–10.00 The Hospitals during the Seljukians Era, Al-Arghoni Hospital of Aleppo as
an Example
Selçuklular Döneminde Hastahaneler, Bir Örnek Olarak Halep, Arghoni
Hastanesi
Abdul Nasser Kaadan
10.00–10.30 Atatürk, Tıbbiyeliler ve Cumhuriyet Dönemi Hekimleri
Ataturk, Medical Students and Physicians
Nüket Örnek Büken
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
34
10.45–12.45
Savaş ve Tıp
War and Medicine
(Tevfik Sağlam Anısına / Dedicated to Tevfik Sağlam)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Adnan Ataç – Ulvi Keser
10.45–11.00 Kırım Savaşı’nda İskorbüt İlleti
Scurvy in Crimean War
Serap Torun, Selim Kadıoğlu, İlter Uzel, Nuran Yılmaz
11.00–11.15 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Bir İngiliz Cerrahın Hatıraları
Memories of an English Surgeon in 1877-1878 Ottoman-Russian War
Sabit Duman
11.15–11.30 Almanya ve Hollanda Kızılhaç Cemiyeti’nin Balkan Savaşları’nda Osmanlı
İmparatorluğu’na Yaptıkları Yardımlar
Aids of German and Dutch Red Cross Societies to the Ottoman Empire
During the Balkan Wars
Oya Dağlar
11.30–11.45 Çanakkale Muharebelerinde Sağlık Hizmetleri
Healthcare Services in Gallipoli Wars
Cemal Güven
11.45–12.00 Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da Sağlık Faaliyetleri
Medical Activities in Anatolia During The National Contestation
Ulvi Keser
12.00–12.15 I. Dünya Savaşı Yıllarında 3. Ordu Bölgesinde Aşılama Çalışmaları
Vaccination in Third Army Region During First World War
Mustafa Karatepe
12.15–12.30 Contested History: The Case of the 15,000 Blind Ottoman Prisoners of War
in the Great War
Tarihle Tartışmak: Birinci Dünya Savaşında Esaretden Kör Olarak Dönen
15,000 Osmanlı Esiri Meselesi
Yücel Yanıkdağ
12.30–12.45 Birinci Dünya Savaşı’nda Esir Düşen Türk Esirlerinin Sağlık Sorunları
Problems of Health of Turkish Prisoners in The First World War
Ahmet Altıntaş
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
35
14.00–15.00
PANEL – PANEL
30 Ağustos Salonu
30 August Hall
Modernising and Imagining Hospitals in Egypt, India, Iran and Turkey
Mısır, Hindistan, İran ve Türkiye’de Hastahanelerin Modernizasyonu ve tasarımlanması
Moderatör – Moderator: Nil Sarı
Medicine and Medical Education in Military, Waqf-endowed and Missionary
Hospitals,
Late Nineteenth to Early Twentieth-Century Iran
Ondokuzuncu Yüzyıl Sonlarında ve Yirminci Yüzyıl Başlarında İran’da
Askeri ve Misyoner Hastanelerinde Tıp ve Tıp Eğitimi
Hormoz Ebrahimnejad
The Colonial Lunatic Asylum in British India. Representations and Practices
İngiliz Hindistan’ında Koloniyel Akıl Hastaneleri ve Uygulamalar
Waltraud Ernst
Care, Cure and Doctors in a Time of Political and Scientific Turmoil, History
of Hospitals in Egypt in the 19th Century
Politik ve Bilimsel Karmaşa İçinde Bakım, Tedavi ve Doktorlar, 19. Yüzyılda
Mısır’da Hastanelerin Tarihçesi
Anne-Marie Moulin
Mayapuri (The House of Illusions): A Cultural, History of Nosocomephobia
Mayapuri (İllüzyonlar Evi): Nosocomephobia’nın (Hastaneler Korkusu)
Kültürel Bir Tarihi
Projit B Mukharj
Old Hospitals, New Medicine/New Hospitals Old Medicine: The
"modernisation" of Science in the Nineteenth-Century Ottoman Empire
Eski Hastahaneler, Yeni Tıp/ Yeni Hastahaneler, Eski Tıp: Ondokuzuncu
Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğunda İlmin Modernizasyonu
Ahmed Ragabe
Türk Tarihinde Sağlık Kurumları. Amaçları, Yapıları, Yönetimleri
Medical Establishments in Turkish History. Aim, Structure, Management
Nil Sarı, Burhan Akgün
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Tıp Eğitimi Tarihi
History of Medical Education
(Besim Ömer Akalın Anısına / Dedicated to Besim Ömer Akalın)
15.00–16.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: İbrahim Başağaoğlu – Elif Atıcı
36
15.00–15.15
Tarihsel Arka Planı Işığında Osmanlı Döneminden Nadir Bir Tıp Diploması
(Tâcü’l-İcâze)
A Rare Medical Diploma from Ottoman Era in the Light of its Historical
Background
Ahmet Güner
15.15–15.30 Geçmişten Günümüze Otopsi. Otopsi Uzmanlık Gerektiren Bir Cerrahi
Girişim Midir?
Autopsy from Past to Present: Is Autopsy a Surgical Procedure that Requires
Specialization?
Tarık Gündüz, Nurdan Kırımlıoğlu
15.30–15.45
Anatominin Rehberliğinde Karaciğer Cerrahisinin Tarihçesi
The History of Hepatic Surgery in the Manuduction of Anatomy
Gül Güven, Hilmi Özden, Ömür Elçioğlu
15.45–16.00 Başlangıcından 1976’ya Milli Türk Tıp Kongrelerinin Yarım Yüzyıllık
Tarihinde Tıp Eğitimi Tartışmaları
Medical Education Discussions in the History of Turkish National Medical
Congresses – 1925 to 1976
Harun Balcıoğlu, Sabri Kemahlı
16.00–16.15 İlk Yıllarında İstanbul Üniversitesi Konferansları ve Tıbbın Konumu
Istanbul University Conferences During the First Years and the Status of
Medicine
Gülsüm Önal
16.15–16.30 Tıp Tarihi Gelenekten Başka Türlü Ele Alınabilir Mi?
Is it Possible to Develop an Approach to Medical History Different from the
Tradition?
Serap Şahinoğlu, Didem Gediz Gelegen, Gökçesu Akşit
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
30 Ağustos Salonu
30 Ağustos Hall
Tıp Tarihinde Biyografiler (II)
Biographies in the History of Medicine (II)
(Fahrettin Kerim Gökay Anısına / Dedicated to Fahrettin Kerim Gökay)
16.45–18.15
Oturum Başkanları – Chairpersons: Ahmet Doğan Ataman – Mutlu Erbay
16.45–17.00 Hulusi Behçet’ten Bir Açılış Dersi
An Opening Lecture of Hulusi Behçet
Gülay Satar, Esma Kilimcioğlu Güler, Selim Kadıoğlu
37
17.00–17.15 Filatelik Kimliği ile Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver
Ord. Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver with His Philatelic Identity
Ahmet Doğan Ataman
17.15–17.30 Türk Tıp Tarihimizde Bir Büyük Ad: Dr. Feridun Frik ve Dirim Dergisinin
Türk Tıp Periyodikleri İçindeki Yeri
A Famous Doctor in the Turkish History of Medicine: Dr. Feridun Frik and
the Periodical, of Dirim and Its Importance from the Point of Turkish
Medical Periodicals
Öztan Öncel
17.30–17.45 Türk Tıp Tarihi Kurumu Kurucu Üyelerinden Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk
ve Tıp Tarihine Katkıları
Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk Who is a Founder of the Turkish Society of
History of Medicine and His Contributions to the History of Medicine
H. Kadircan Keskinbora, Hakan Ertin, İbrahim Başağaoğlu
17.45–18.00 Cumhuriyet Kuşağının Bir Temsilcisi: Dr. Bedia Kervancıoğlu
One of the Turkish Republic Generation: Dr. Bedia Kervancıoğlu
Hakan Erengin, Hafize Öztürk Türkmen
18.00–18.15
Sivas’ta Tıp Tarihi İle Kırk Beş Yıl: Müjgan Üçer
Müjgan Üçer: Forty-Five Years with History of Medicine in Sivas
Gülay Yıldırım
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
09.00–10.30
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Orta Asya’da Türk Tıbbı (II)
Turkish Medicine in Central Asia (II)
(Farabi Anısına / Dedicated to Farabi)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Sevinç Askerova – Bülent Kıran
09.00–09.15 Prof. Dr. İbrahim İsmayilzadein 110 Yıllık Dönemi
Prof. Dr. İbrahim Ismayilzade’s Period of 110 Years
Sevinç Askerova
09.15–09.30 Medicine and Public Health Services in Turkestan: Traditions,
Modernization and Transformation
(The End of 19th and in the Beginning of 20th Centuries)
Türkistan’da Tıp ve Halk Sağlığı Hizmetleri: Gelenekler, Modernizasyon ve
Dönüşüm (19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyılın Başı)
Dono Ziyaeva
09.30–09.45 Fergane Vadisi Özbek Şamanlarında Hasta Tedavisi Merasimleri
Treatment Ceremonies in Fergane Valley Uzbek Shamans
Adhamcan Aşirov
38
09.45–10.00 Çağdaş Çin Araştırmalarında Uygur Tıbbının Ele Alınış Biçimleri Hakkında
Bazı Tesbitler
Determination of Handling Uighur Medicine in Modern Chinese Researches
Eyüp Sarıtaş
10.00–10.15 Azerbaycan’da Tıp Tarihinin Araştırılmasına Bir Bakış
A Glance to the Research of Medical History in Azarbaijan
Şelale Ana Hümmetli
10.15–10.30 Pharmacy and Its State in the Period of Azerbaijan Democratic Republic
(1918-1920) and the History of Its Development
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Döneminde (1918 – 1920) Eczacılık ve
Eczacılık Gelişiminin Tarihi
Rafail V. Sadiqov
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Karahanlılar ve Selçuklu Döneminde Tıp
Medicine in the Karahans and Seljuk Era
(Dr. Osman Şevki Uludağ Anısına / Dedicated to Dr. Osman Şevki Uludağ)
10.45–12.45
Oturum Başkanları – Chairpersons: Funda Kadıoğlu – Zehra Edisan
10.45–11.00 Karahanlılar’da Tıp
Medicine in Karahans
Enver Yasin
11.00–11.15 Medical Sciences in Seljuk Epoch
Selçuklular Döneminde Tıp Bilimleri
Ali Akbar Kajbaf
11.15–11.30 Selçuklular’da Sağlık Politikası ve Kervansaraylarda Sağlık Hizmetleri
The Health Policy of the Seljuks and Health Services Provided in
Carvansaray
Bahattin Keleş
11.30–11.45 Selçuklu Vakfiyelerinde Sağlık Kurumları ve Sağlık Konusuna Genel Bakış
Health Foundation and Health Matter in the Seljukid Act of Foundations
(Wakfiahs)
Mehmet Şeker
11.45–12.00 Hace Ahi Evren Nasirüddin Mahmud’un Hekimliği
The Medicine of Hace Ahi Evren Nasirüddin Mahmud
Mehmet Ali Hacıgökmen
12.00–12.15 Efzeleddin Hakani’nin Eserlerinde Kafieddin Ömer İbn Osman’ın
Darüşşifası ve Oradaki Müaliceler
39
Hospital of Kafieddin Ömer ibn Osman in Efzeleddin Hakani’s Manuscripts
and Drugs
Ali Şamil Hüseyinoğlu
12.15–12.30 Kabusnâme’nin 33. Bab’ı “Tabipler Ayinin Beyan Eder” Üzerine Bir
İnceleme
A Study on Chapter 33 of Qabusnama, Titled “Topics about Physicians”
Nilüfer Demirsoy, Nurdan Kırımlıoğlu
12.30–12.45 Akıl Hastalıklarında Geleneksel Tedaviler ve Bir Kaç Selçuklu Darüşşifa
Yapısı Tasarımı Üzerindeki Etkileri
Traditional Treatments in Mental Illnesses and Their Effects on Structure
Design of Some Seljuk Dar’us Sifa
Betül Bakır, İbrahim Başağaoğlu
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
14.00–14.45
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
İslam Tıbbı
Islamic Medicine
(İbn Sina Anısına / Dedicated to Ibn Sina)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Abdul Nasser Kaadan – Öztan Öncel
14.00–14.15 Ishak İbn Huseyn ve Onun “Kitabu’l –edviyatu’l–mufrede ale’l-huruf” Tıbb
Eseri Hakkında
Ishak İbn Huseyn and His Medical Books “Kitabu’l –edviyatu’l –mufrede
ale’l-Huruf”
Müzafeddin Ezizov
14.15–14.30 Twelve Islamic Medical Discoveries that Changed the World
Dünyayı Değiştiren 12 İslam Tıbbı Keşfi
M.A.R Al-Fallouji
14.30–14.45 Innovation of Anaesthetic Sponge in Islamic Medical History
Islam Tıp Tarihinde Anestetik Sponjun İcadı
N.K. Al-Quisi, M.A.R Al-Fallouji
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
15.00–16.30
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Müzecilik, Sanat, Edebiyat ve Tıp Tarihi
Museology, Art, Literature and History of Medicine
(A. Süheyl Ünver Anısına / Dedicated to A. Süheyl Ünver)
Oturum Başkanları – Chairpersons: Hafize Öztürk Türkmen – Ahmet Aytaç
40
15.00–15.15 Mûsıkî ve Şiir İklîmimizde “Derd, Derman, Tabib” Olgusu
In Our Music and Poem World, the Fact of “Trouble, Remedy, Doctor’’
Mustafa Çıpan
15.15–15. 30 Finten’de Hasta, Hastalık ve Doktor
Ill, Illness and Doctor in the Finten
Meral Demiryürek
15.30–15.45 Tıp Tarihine İlişkin Bilgi Kaynağı Olarak Romanlar
Novels as Source of Information Regarding History of Medicine
Hafize Öztürk Türkmen
15.45–16.00 Dr.Hikmet Hamdi ve Dr.Ziya Hüzni Tablolarının Türk San’atındaki Yeri
Dr.Hikmet Hamdi and Dr.Ziya Hüzni Pictures on Turkish Painting Arts
Mutlu Erbay
16.00–16.15 Tıp Müzelerinde Gösterim Teknikleri ve Yeni Sunumlar
Projection Technics and New Presentations in the Medical Museums
Mutlu Erbay
16.15–16.30 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi'nin
Çağdaş Müzecilik Anlayışı İle Yeniden Düzenlenmesi
The Refoundation/Reorganization of the History of Medicine Museum of
University of İstanbul Cerrahpaşa Medical School, Complying with the
Contemporary Notions in Museology
Necla Kınık
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Malazgirt Salonu
Malazgirt Hall
Halk Tıbbı (V)
Folkloric Medicine (V)
(Şanizade Ataullah Anısına / Dedicated to Şanizade Ataullah)
16.45–10.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Irina Saraivanova – Berrin Okka
16.45–17.00 Semavi Müzik Tedavisi
Celestial Music Treatment
Firudin Kurbansoy
17.00–17.15 New Expressive-Diagnostic Method in Oriental Medicine
Doğu Tıbbında Yeni Bir Tanı Yöntemi
Tahmazov Rafiq Faiq oğlu, Tahmazov Rishad Rafiq oğlu
17.15–17.30 Eski Uygur Türklerinde ve Günümüzde Anadolu’da Uygulanan Çocuk
Düşürme Yöntemleri
Methods for Terminating Pregnancy, Practiced by Ancient Uighur Turks
and Present Day Anatolian People
41
Mahmut Gürgan
17.30–17.45 Azerbaycan Halk Tebabeti ve Orta Çağ Tıp İlmine Ait Değerli El Yazmaları
Folk Medicine in Azarbaijan and Valuable Medical Manuscripts of the
Middle Ages
İrade Qaibova
17.45–18.00 Azerbaycan Halk Tıbbında Ekzema Tedavisi
Medical Treatment of Ekzema in Azerbaijan Folk Medicine
Naile Süleymanova
18.00–18.15 Halk Tıbbı ve Tasavvuf (Bulgaristan’dan Örnekler)
Folk Medicine and Sufism (On Materials from Bulgaria)
Lyubomir Mikov, Bojidar Alexiev
20.00–22.00
Gala Yemeği – Gala Dinner
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Halk Tıbbı (III)
Folkloric Medicine (III)
(Şanizade Ataullah Anısına / Dedicated to Şanizade Ataullah)
09.00–10.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Elizabeta Koneska – Sezer Erer
09.00–09.15 Folklor Tasavvurunda Hastalıklar ve Merasime Dayalı Tedavi
Uygulamasındaki Büyü
(Bu kaynaklar Bulgaristan’ın Kuzey-Doğu bölgesinde oturan Türk halkı
arasında yapılan bölgesel araştırmaya dayanmaktadır)
Diseases in Folklore Concepts and Magic as a Ritualised Treatment Practice
(According to materials collected during a field research among the Turkish
population in North-East Bulgaria)
Teodora Bakardjieva
09.15–09.30 Healing Practices in Folk Medicine from the Osmanlı Period in Macedonia
Makedonya’da Osmanlı Dönemine Ait Halk Tıbbında İyileştirme Pratikleri
Elizabeta Koneska
09.30–09.45 Miraculous Healing as Part of Ottoman Cultural Tradition in Macedonia
Makedonya’da Osmanlı Kültürünün Bir Parçası Olarak Mucizevi Tedavi
Elizabeta Koneska, Valentino Dimitrovski
09.30–10.00 Heritage of Byzantine Medicine Assimilated by the Victorious Turks
Türkler Tarafından Özümsenen Bizans Tıp Mirası
Magdalena Prasol
10.00–10.15 İslam ve Tebabet
Islam and Medicine
42
Husniyya Kuliyeva
10.15–10.30 Osmanlı İmparatorluğu (Fatih Sultan Mehmet) Döneminde Kullanılan Tıbbi
Bitkiler
Medicinal Plants of Ottoman Empire (Period of Mehmet the Conqueror)
Cenk Durmuşkahya
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Antik Dönem Tıbbı
Ancient Medicine
(Emine Melek Atabek Anısına / Dedicated to Emine Melek Atabek)
10.45–13.00
Oturum Başkanları – Chairpersons: Gülsel Kavalalı – Ümit Emrah Kurt
10.45–11.00 Eskiçağ Toplumlarında Tesbit Edilen Belli Hastalıklar ve Sağlık Sorunları
Diseases Determined in Antiquity and Health Problems
Hatice P. Erdemir, Halil Erdemir
11.00–11.15 Konjenital Anomaliler: Kil Tablette Yer Alan Bir Sümer Mitolojisinin
Analizi
Congenital Anomalies: An Analysis of a Myth Written on Sumerian Clay
Tablet
Canan Aldırmaz Ağartan, Sema Öner
11.15–11.30 Bir Eklem Hastalığı Olan Osteoartrit ve Anadolu Eski Toplumlarında
Osteoartritin Yeri ve Önemi
Joint Disease is Called as Osteoarthritis and Position and Importance of
Osteoarthritis in Ancient Anatolian Populations
Ayla Sevim Erol, Serpil Özdemir
11.30–11.45 Tarihte Bilinen En Eski Hemşire: Satsneferu
Satsneferu: The Earliest Nurse in the History
Seçil Taylan, Yasemin Akıl, Sultan Alan
11.45–12.00 The Antique City of Sagalassos from a History of Medicine Perspective
Tıp Tarihi Açısından Sagalassos Antik Şehri
Gülsel Kavalalı
12.00–12.15 Hurri- Urartu Uygarlığı İle Türk Uygarlığında Yer Alan Ağaç Kültünün
Sağlık Bağlamında Değerlendirilmesi
Assessment of Tree Cult in Huri-Urartu and Turkish Civilzations in the
Context of Health
Şükran Sevimli
43
12.15–12.30 Health and Medicine in the Lycus Valley
Likya Vadisinde Sağlık ve Tıp
Julie Hooke
12.30–12.45 Batı Köktürk Sikkelerinde Görülen Doğumla İlgili Tanrıça Umay Tasvirleri
Üzerine
Onto the Portraits of Goddess Umay Related with Birth in the Coins of West
Kok Turks
Gaybullah Babayar
12.45–13.00 Ideas of Oriental Thinkers on Healthy Life-Style
Doğu Düşünürlerin Sağlıklı Yaşam Üzerine Düşünceleri
Tuychieva Gulkhumor Ummatalievna
13.00–14.00
14.00–15.00
Öğle Yemeği – Lunch
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Tıbbi Yayınlar (II)
Medical Publications (II)
(Feridun Frik Anısına / Dedicated to Feridun Frik)
Oturum Başkanları – Chairpersons: İbrahim Yıldırım – Yücel Yanıkdağ
14.00–14.15 Selim Sırrı Tarcan’ın (1874-1957) “Çocuklara Sağlık Öğüdleri” Adlı Kitabı
Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Selim Sırrı Tarcan’s Book Titled “Health Advices for
Children”
Ömür Elçioğlu, Alper Tunga Kökcü, Hilmi Özden, İlhami Ünlüoğlu, M.Arif Akşit
14.15–14.30 “Tıp ve Hekim Olma” Hakkında Bir Kitap: “Hekimler”
A Book About “Medicine and Being Physician”: “The Doctors”
Çağatay Üstün, İnci Hot, Esin Karlıkaya
14.30–14.45 Yurtdışında Radyolojinin Tarihini Ele Alan ve Ülkemizde Radyolojinin
Gelişimine Katkıda Bulunan Unutulmuş Bir Eser
A Forgotten Work which Addresses the History of Radiology Abroad and
has Contributed to the Development of Radiology in Our Country
Çağatay Üstün, Esin Karlıkaya, İnci Hot
14.45–15.00 Türk Tıp Tarihinde “Anadolu Kliniği” (1933-1954) ve Konya
“Anadolu Kliniği” in the History of Turkish Medicine (1933-1954) and
Konya
İbrahim Yıldırım, Hakan Ertin, İbrahim Başağaoğlu
44
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Halk Tıbbı (IV)
Folkloric Medicine (IV)
(Şanizade Ataullah Anısına / Dedicated to Şanizade Ataullah)
15.00–16.30
Oturum Başkanları – Chairpersons: Gaybullah Babayar – Burhan Akgün
15.00–15.15 İyileştirme Bahçeleri ve Örnek Bir Tasarım Çalışması
Healing Gardens and a Sample Design Work
Filiz Aklanoğlu
15.15–15.30 Konya (Türkiye) Aktarlarında Halk Tıbbında Kullanılan Bitkiler
Plants Used in the Folk Medicine in Konya Markets (Turkey)
Osman Tugay, İbrahim Bağcı
15.30–15.45 Konya İlindeki Aktarların Kişisel ve Mesleki Özellikleri
Personal and Professional Features of Herbalists in Konya
Berrin Okka
15.45–16.00 Folklorik Tıp Tarihinde Sülük Kullanımı ve Türk Kültüründeki Önemi
Usage of Leech in the History of Folklore Medicine and Its Importance in
Turkish Culture
Cihan Özgün
16.00–16.15 Osmanlı İmparatorluğunda Sülük Kullanımına Dair Dört Belge
Four Documents on Leech Usage in the Ottoman Empire
İrina Saraivanova
16.15–16.30 Salep, Spiced Winter Drink and Cure-All
Salep, Rahat-ı Can Sıhhatü’l-Ebdan Talim-i Nefayis
Mary Işın Priscilla
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
16.45–18.15
Poster Tartışması – Poster Discussion
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Murat Aksu
P.1
Halk Hekimliğinde Yağların Önemi
Importance of Oils in Folk Medicine
Asuman Bolkan
P.2
Şişe Çekme
Bootling
Asuman Bolkan
45
P.3
Atla Terapi/Tedavi Amaçlı At Binmenin Tarihsel Gelişimi
Evaluation of Hippotherapy / Therapeutic Riding in History of Medicine
Mukadder Gün
P.4
Türkiye’de Antioksidan Olarak Kullanılan Yabani Bitkiler Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Wild Plants Used as Antioxidant in Turkey
Selami Selvi, Gülendam Tümen, Selma Başkurt, Mukadder Gün
P.5
Balıkesir İli Çevresinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler
The Plants Used in the Vicinities of Balıkesir as Folk Medicine
Gülendam Tümen, Selami Selvi, Nuriye Karadağ, Mukadder Gün
P.6
Türkiye’de Karaciğer Hastalıklarına İyi Gelen Şifalı Bitkiler Üzerine Bir Araştırma
A Research on the Medical Plants Beneficial to the Treatment of the Liver Disease
in Turkey
Gülendam Tümen, Selami Selvi, Özcan Önenç, Mukadder Gün
P.7
Arşiv Belgeleriyle İzmir Verem Savaş Derneği
Izmir Association of the Battle against Tuberculosis with Archives Documents
Murat Aksu
P.8
Mütareke Yılları: Antalya’da İtalyan Hastanesi
Truce Years: Italian Hospital in Antalya
Hafize Öztürk Türkmen
P.9
Bahçelerin Tedavi Amaçlı Kullanımı: Medrese ve Manastır Bahçeleri
Gardens in Medical Treatment: Madrasah and Monastery Gardens
Filiz Aklanoğlu
P.10
19. Yüzyılda Osmanlı-İran Sınır Bölgelerinde Misyoner Doktorlar ve Tedavileri
Missionary Doctors and Their Treatments in Borderland of Ottoman and Persian in
the 19th Century
Murat Gökhan Dalyan
P.11
Bursa Yayınlarında İlaç Reklâmları ya da Reklâmlarda Müstahzarâtçılık
Medicine Advertisements or Ready-Made Drug Advertisements in Bursa Press
Mine Akkuş
P.12
Kadın, Hekim ve Mülteci Olmanın Özgün Bir Tarihi: Sevim Belli’nin Meslek Hayatı
An Original History of Being a Woman, a Doctor, and Refugee
Gülsüm Önal
P.13
Başarakavak Kasabası’nın (Konya / Türkiye) Halk Tıbbında Kullanılan Bitkileri
Plants Used in the Folk Medicine of Başarakavak Town (Konya / Turkey)
Osman Tugay, Kuddisi Ertuğrul, Evren Yıldıztugay
P.14
Yeditepe Üviversitesi Eczacılık Fakültesi Müzesi
Yeditepe University History of Pharmacy Museum
Nazlı Şencan
46
P.15
İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’nden Mezun Olan İlk Kadın Hekimler
First Female Physicians Gradutaed From Istanbul Faculty of Medicine
Elif Atıcı, Sezer Erer
P.16
Şifaü’l-Eskam ve Devaü’l-Alam’da Mumyalama
Mummification in Şifaü’l Eskam ve Devaü’l Alam
Sezer Erer, Elif Atıcı
P.17
Edirne II. Bayezid Darüşşifasi
Complex of Sultan Bayezid II Health Museum
Gökhan Çağlayan, İlker Yiğit, Engin Köse, Mustafa Çağrı Yıldız
P.18
Latin Harfleri İle Yayınlanmış İlk Plastik Cerrahi Kitabı:
Cerrahi Olarak Tedavi Edilmiş Cilt Kanserleri
First Plastic Surgery Book Published with Latin Alphabet in Turkey:
Surgically Treated Skin Cancers
Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Berrin Okka, Mustafa Keskin,
Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
P.19
İlk Türk Tıp Dergisi: “Vekayi-i Tıbbiye”
The First Turkish Medical Journal: “Vekayi-i Tıbbiye”
Mustafa Sütçü, Osman Akdağ, Tolga Beydeş, Berrin Okka, Mustafa Keskin,
Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
24 Mayıs 2008 Cumartesi – May 24, 2008 Saturday
Gezi – Konya’nın Tarihi yerlerine gezi
Sight – Seeing Tour – Historical Places of Konya
10.00
Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Alaaddin Darüşşifası Mescidine
Plaket Çakılması
Plaquette Ceremony of Alaaddin Dar al-Shifa Masjid with Konya
Metropolitan Municipality
47
TÜRKİYE’DE İLK
DİŞHEKİMLİĞİ OKULU’NUN
– İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ –
KURULUŞUNUN 100. YILI
SEKSİYONU
TH
THE SESSION FOR THE 100
ANNIVERSARY OF THE
ESTABLISHMENT OF THE
FIRST SCHOOL OF DENTISTRY
IN TURKEY
– ISTANBUL UNIVERSITY
FACULTY OF DENTISTRY –
48
21 Mayıs 2008 Çarşamba – May 21, 2008 Wednesday
10.45–11.20 Açılış Konuşmaları – Opening Ceremony
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Seksiyon Başkanı: Prof. Dr. İlter Uzel
Türk Tıp Tarihi Kurumu Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir
Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Tamer Ataoğlu
Istanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Hasan Meriç
Prof. Dr. Cemil Topuzlu Oturumu / Prof. Dr. Cemil Topuzlu Session
11.20–13.00 Sözlü Bildiriler I – Oral Presentations I
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Oturum Başkanları – Chairpersons: Ayşegül Demirhan Erdemir
11.20–11.40 Ortaçağ’da Anadolu’da Periodontoloji
Medieval Anatolian Periodontology
İlter Uzel
11.40–12.00 Türk Dişhekimliği Tarihine Kısa Bir Bakış: Okul’dan Fakülte’ye
An Overview of the History of Turkish Dentistry: From School to Faculty
Öztan Öncel
12.00–12.20 Türk ve Dünya Dişhekimliğine Işık Olmuş Bir İsim
Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Kantorowicz (1880-1962)
A Man Who Has Enlightened Dentistry in the World and Turkey
Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Kantorowicz (1880-1962)
Arın Namal
12.20–12.40 Dünyada ve Ülkemizde Dişhekimliğinin Öncü Kadınları
The Pioneer Women in Dentistry in the World and Our Country
Nuran Yıldırım
12.40–13.00 Dişçilik Mektebimizin İlk Müdürü Mustafa Münif Paşa
The First Director of our Dental School
Ayşegül Demirhan Erdemir
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
Prof. Dr. Halit Şazi Kösemihal Oturumu
Prof. Dr. Halit Şazi Kösemihal Session
49
14.00–15.40 Sözlü Bildiriler II – Oral Presentations II
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: İlter Uzel – Arın Namal
14.00–14.20 Atatürk’ün Ağız ve Diş Sağlığı
Mouth and Dental Health of Atatürk
Yavuz Aydıntuğ
14.20–14.40 Mustafa Kemal Atatürk’ün Diş Sağlığı ve Diş Hekimleri
The Dental Health and Dentist’s of Mustafa Kemal Atatürk
Ahmet Doğan Ataman
14.40–15.00 Türk Diş Hekimliğinin Bilimsel Kuruluşunun 100. Yılında Diş Hekiminin
Yetkilerine Ait Mevzuat ve Mevzuat Değişikliği Çalışmaları
The Set of Laws on Dentists’ Authority in the 100th Anniversary of Scientific
Turkish Dentistry and the Studies on the Change in the Laws
Funda Kadıoğlu, İlter Uzel
15.00–15.20 Geçmişten Günümüze Dişhekimliği Radyolojisi
Dentistry Radiology from Past to Present
Emin Murat Canger, Peruze Çelenk
15.20–15.40 Ortodonti Tarihine Kısa Bir Bakış
A Look into the History of Orthodontics
Melek Yıldırım
Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan Oturumu
Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan Session
15.40–16.30 Dişhekimliği Fakülteleri ve Meslek Odaları
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Öztan Öncel – Funda Kadıoğlu
Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Ankara University Faculty of Dentistry
Cem A. Gürgan
Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Selçuk University Faculty of Dentistry
Yaşar Göyenç
Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Başkent University Faculty of Dentistry
Mete Üngör
Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Cumhuriyet University Faculty of Dentistry
İhsan Hubbezoğlu
50
Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Süleyman Demirel University Faculty of Dentistry
M. Şenol Tüzüm
Erciyes Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Erciyes University Faculty of Dentistry
Servet Kesim, M. Mümtaz Mazıcıoğlu
İstanbul Dişhekimleri Odası
Chamber of Dentists of İstanbul
Konya Dişhekimleri Odası
Chamber of Dentists of Konya
Birol Karakaya, Ahmet Hamdi Gülbahçe
Eskişehir Dişhekimleri Odası
Chamber of Dentists of Eskişehir
Tarık Tunçel
Malatya Dişhekimleri Odası
Chamber of Dentists of Malatya
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
51
10. ULUSAL TÜRK TIP TARİHİ
KONGRESİ PROGRAM
10. NATIONAL CONGRESS ON
THE TURKISH HISTORY OF
MEDICINE PROGRAMME
52
22 Mayıs 2008 Perşembe – May 22, 2008 Thursday
10.00–10.30
Açılış Töreni – Opening Ceremony
10.30–10.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
10.45–11.30
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Konya’da Sağlık Kurumları / Health Foundations in Konya
Oturum Başkanı – Chairperson: Orhan Demireli
10.45–11.00 Konya Eyaleti Sağlık Kurumlarına Dair Osmanlıca Belgeler (1868 – 1869)
Some Ottoman Documents on Health Foundations in Konya in 1868-1869
Sevdiye Ali
11.00–11.15 Konya Amerikan Hastanesi
Konya American Hospital
Ahmet Uçar, İbrahim Başağaoğlu
11.15–11.30 Türkiye’nin Sıhhi İctimâî Coğrafyası: Konya Vilayeti
Healthy Social Geography of Turkey: Konya
Mehmet Karayaman
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
11.30–13.00
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Diğer Konular – Varia
Oturum Başkanı – Chairperson: Yusuf Küçükdağ
11.30–11.45 Dr. Ethem Âkif Bey Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de Tıp Tarihi ve
Deontoloji Dersi Verdi Mi?
Nuran Yıldırım
11.45–12.00 Türk Tıp Tarihine Yaptığı Katkılar Açısından Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk
(1902- 1974)
The Role of Feridun Nafiz Uzluk in History of Turkish Medicine with
Remarkable Contribution
Mukadder Gün, Serap Şahinoğlu
12.00–12.15 Dr Hâfız Cemal Lokman Hekim’in Eğitim-Öğretim Üzerine Düşünceleri
Opinions of Dr. Hâfız Cemal Lokman Hekim on Education
Dr. Harid Fedai
53
12.15–12.30 Afyonkarahisar’a Adanan Bir Ömür: Dr. Mehmet Sadettin Aygen
A Life Dedicated to Afyonkarahisar: Dr. Mehmet Sadettin Aygen
Selman Yaşar
12.30–12.45 Diş Hekimi, Ressam, Şair ve Yazar Sn. Dt. Tekin Sayınbaş
Dentist, Artist, Poet and Author Dt. Tekin Sayınbaş
Mehmet Ağırgan
12.45–13.00 Edirne Memleket Hastanesi
Edirne Country Hospital
Nilüfer Gökçe
13.00–14.00
Öğle Yemeği – Lunch
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
14.00–14.45
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Konya’da Halk Tıbbı / Traditional Medicine in Konya
Oturum Başkanı – Chairperson: Saim Sakaoğlu
14.00–14.15 Konya Halk Kültüründe Geleneksel Tıp Ögeleri
Traditional Medicine Elements in Konya Folk Culture
Saim Sakaoğlu
14.15–14.30 Konya Halk Hekimliğinde Ortak Sorunlar İçin Yapılan Uygulamalar
Traditional Folk Medicine Applications for the Common Problems in Konya
Bülent Çevik
14.30–14.45 Çedene (Fructus Cannabis Sativa)’nin Osmanlı Tıbbındaki Yeri
The Place of Çedene (Fructus Cannabis Sativa) in Ottoman Medicine
Ayten Altıntaş
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
14.45–16.30
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Diğer Konular – Varia
Oturum Başkanı – Chairperson: Ayten Altıntaş
14.45–15.00 Sultan II. Bayezid Darül Şifahanesi’nden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uygulama Hastanesi’ne
From “Sultan Bayazıt the 2nd Darüşşifa” to “University of Thrace Applied
Hospital”
Mehmet Emin Cenker
54
15.00–15.15 Türk Hamamında Tedavi (Droglar, İlaçlar, Yöntemler)
Treatment in the Turkish Bath (Drugs, Medicines, Methods)
Mebrure Değer
15.15–15.30 Karahanlılar Döneminde Tıp: Dârulmarza Hastahanesi Tabibleri ve
Türklerin Tıb İlminde Yükselmeye Başlamaları
Kâmil Şahin
15.30–15.45 Şeyh Sadreddin Konevi Kütüphanesi’ndeki Tıp İlmine Ait Birkaç Kitap
Some Books about Medicine in Şeyh Sadreddin Konevi Library
Stoyanka Kenderova
15.45–16.00 Er-Râzî, Hamîdiye 1013 ve III. Ahmed 1975
Ahmet Acıduman, Berna Arda
16.00–16.15 Türk Şiirinde Hipokrat İmajı
Hippocrates Image in Turkish Poetry
Mevlut Yaprak
16.15–16.30 Arnavutça ve Sırpçada Halk Ağzında Tıpla İlgili Türkçe Sözcükler
Turkish Words Concerning Health in the Albanian and Serbian Languages
Orhan Koloğlu
16.30–16.45
Kahve Arası – Coffee Break
Sözlü Bildiriler – Oral Presentations
16.45–17.30
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Diğer Konular – Varia
Oturum Başkanı – Chairperson: Bülent Kıran
16.45–17.00 Sanatta Yılan Figürleri ve Tıpla İlişkileri
Snake Figures in Artistic Works and Its Relations with Medicine
Necdet Kabaklarlı
17.00–17.15 Altı veya Daha Fazla Sağlıklı Çocuk Sahibi Kadınlara Verilen Madalyalar
The Medals Given to Mothers Who Have More Than Six Children
Celil Ender
17.15–17.30 Sağlıkta Dönüşüm
Health Transformation
Kamile Marakoğlu
55
17.30–18.00
Poster Tartışması – Poster Discussion
Çanakkale Salonu
Çanakkale Hall
Oturum Başkanı – Chairperson: Stoyanka Kenderova
P.1
Osmanlı Kenti Edirne'de Osmanlı'dan Günümüze Kaybolan Sağlık Kurumları
The Lost Health Institutions in Edirne from the Ottoman Period to These Days
Mehmet Emin Cenker
P.2
Edirne’de Sultan II. Bayezıt Darüşşifası Duvarlarında Yapılmış Olan Grafita
Çalışmaları
Grafita Studies on the Walls of Edirne Sultan Beyazıt II Hospital
Nilüfer Köylüoğlu, Neriman Köylüoğlu
P.3
Ege Eczacılık Tarihi Müzesinin Kuruluş Öyküsü
The Establishment of the Museum of History of Pharmacy in the Aegean Region
Bülent Kıran
P.4
Patentli İlk Türk İlacının Serüveni
Fahrettin Er, Ümit Emrah Kurt
21.00
Mevlana Kültür Merkezi’ne Hareket
Departure to Mawlana Culture Center
21.30
Sema Gösterisi – The Sema Ceromony
56
KAYIT ÜCRETLERİ
Kayıt Ücreti
Günlük Kayıt
Katılımcılar
130 EURO
30 EURO
Araştırma Görevlileri
30 EURO
10 EURO
Refakatçiler
65 EURO
30 EURO
REGISTRATION FEES
Registration Fee
Daily Registration
Congress Members
130 EURO
30 EURO
Research Assisstants
30 EURO
10 EURO
Accompanying persons
65 EURO
30 EURO
KAYIT ÜCRETİNE DAHİL OLANLAR / REGISTRATION FEE INCLUDES
¾ Tüm Kongre Toplantıları / Attendance to Free Lectures and Scientific Meetings
¾ Açılış Kokteyli / Opening Coctail
¾ 3 Öğle Yemeği / 3 Lunches
¾ Çay, Kahve İkramları/ Tea-Coffee Breaks
¾ Kongre Kiti, Kongre Çantası ve Dokümanlar / Congress Bag and Documents
¾ Günlük Kayıt Ücretine 1 Öğle Yemeği, 2 Kahve İkramı Dahildir / One Lunch and 2
Coffee Breaks are included in the daily registration fee.
NOT: Mevlana Sema Gösterisi ve Gala Yemeği kayıt ücretine dahil değildir.
NOTE: Mawlana Sema Ceromony and Gala Dinner are not included in Registration Fee
KAYIT ÜCRETLERİ / REGISTRATION FEES
YTL Hesabı
Türkiye İş Bankası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi
1202/304400/88395
Euro Account
Türkiye İş Bankası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Şubesi
1202/304400/78345
IBAN: TR49 0006 4000 0021 2020 0783 45
57
KONAKLAMA BİLGİLERİ / ACCOMMODATION
KONYA DEDEMAN OTEL
Özalan Mahallesi 42080 Selçuklu – KONYA
Tel: +90 332 221 66 00
Faks / Fax: +90 332 221 66 46
www.dedeman.com/konya_TR.aspx
E-mail: [email protected]
KONYA RIXOS OTEL
İstanbul Yolu 42250 Selçuklu – KONYA
Tel: +90 332 221 50 00
www.rixos.com
E-mail: [email protected]
Faks / Fax: +90 332 221 50 50
KONYA ÖĞRETMENEVİ
Şems Mah. Mahzar Babalık Sk. No:3 KONYA
Tel: +90 332 351 22 65 – 350 96 49
Faks / Fax: +90 332 350 91 94
http://konyaogretmenevi.meb.gov.tr
KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSİ
Hastane Cad. Bereketoğlu Sk. No: 6 KONYA
Tel: +90 332 237 98 50 – 51
Faks / Fax: +90 332 238 45 85
http://www.konyasm.gov.tr/
HOTEL BERA MEVLANA *****
Mevlana Caddesi No : 6 Karatay / KONYA
Tel : +90 332 350 42 42
Email: [email protected]
Faks : +90 332 353 59 59
http://www.bera.com.tr
HOTEL ÖZKAYMAK ****
Nalçacı Caddesi, KONYA - TÜRKIYE
Tel: +90 332 237 87 20 (8 lines)
Fax: +90 332 237 87 29
OZKAYMAK OTEL 01.07.2007
31.12.2007
Kahvaltı Dahil
Tek Kişilik Oda
60 €
Çift Kişilik Oda
80 €
"MEVLANA HAFTASINDA" farklı fiyat uygulaması olabileceğinden detaylı bilgiyi
operatörlerden öğrenebilirsiniz.
http://www.ozkaymak.com.tr/turk/konya_hotels.htm
58
ÖZKAYMAK PARK HOTEL ****
Feritpaşa Mah.Gürağaç Sok No:1, 42060 Selçuklu / KONYA
Tel: +90 (0332) 233 37 70 (4 hat)
Fax: +90 (0332) 235 59 74
www.ozkaymak.com.tr
DÜNDAR OTEL ****
Feritpaşa Mah.Kerkük Cad.N:34, Merkez, KONYA
DUNDAR OTEL
05.05.2007
01.12.2007
Kahvaltı Dahil Günlük Oda
Tek Kişilik Oda
80 ytl.
Çift Kişilik Oda
120 Ytl.
"MEVLANA HAFTASINDA" farklı fiyat uygulaması olabileceğinden detaylı bilgiyi
operatörlerden öğrenebilirsiniz.
http://www.dundarhotel.com/
BALIKÇILAR OTEL ****
Mevlana Karşısı No:2 Karatay/KONYA TÜRKİYE
Tel: +90 (0332) 350 94 70
Fax: +90 (0332) 351 32 59
http://www.balikcilar.com/
OTEL SELÇUK
Alaaddin Cad. Babalık Sk. No:4 42050 KONYA
0332 353 25 25
0332 353 25 29
http://www.otelselcuk.com.tr
RUMİ HOTEL
Durakfaki Mah. Durakfaki Sok. No:3 (Mevlana Alanı) Karatay / KONYA
Tel: +90 (332) 353 11 21 (PBX)
Fax: +90 (332) 353 53 66
www.rumihotel.com
YENİ SEMA OTEL ***
Meram Yeniyolu No:2 42090 Meram / KONYA
Tel: +90 (0332) 322 15 10 (PBX)
Fax: +90 (0332) 321 12 63
www.otelsema.com.tr
HOTEL BAYKARA ***
İstanbul Caddesi No: 181 KONYA/TÜRKİYE
Tel: +90 332 353 60 30
Faks:+90 332 353 60 35
http://www.baykarahotel.com.tr/
59
HOTEL ANI-ŞEMS
Şems Cad. No:8 Karatay / KONYA
Santral +90 332 353 80 80 pbx
+90 332 353 85 00 pbx
Faks +90 332 353 20 00
+90 332 353 80 88
NOT: Konaklama için başvurular katılımcılar tarafından kişisel olarak yapılacaktır.
NOTE: Requests for reservation should be made to the hotels or guest-houses by e-mail or
fax.
60
İSTANBUL – KONYA ULAŞIM
ISTANBUL – KONYA TRANSPORTATION
61
HAVAALANI – ŞEHİR MERKEZİ
AIRPORT – CITY CENTER
62
Download

Program Tıklayın - Türk Tıp Tarihi Kurumu