AUDIO INTERFON ZA 3-30 KORISNIKA
ŠEMA KABLIRANJA
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
Alles an
einem
:BUS
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
1x2x0,8
zvono
opciono
Taster za
otvaranje vrata
PPL 2x0,75
razvodni ormar
Taster za
otvaranje vrata
PPL 2x0,75
2x2x0,8
2x2x0,8
~220V
PPL 2x0,75
PPL 2x0,75
OPCIONO: AKO ZGRADA IMA
DVA ULAZA
PREPORUKA ZA KABLOVE: primeniti kablove J-Y(St)Y tipa sa odgovarajućim brojem žica
AUDIO INTERFON ZA 3-30 KORISNIKA
ŠEMA POVEZIVANJA
Alles an
einem
:BUS
A
B
E
A
P
B
E
P
A
B
E
A
P
B
E
P
A
B
E
A
P
B
E
opciono
A
P
Taster zvona
ispred vrata
stana
B
E
A
P
B
E
opciono
P
Taster zvona
ispred vrata
stana
25(P)
24(A)
23(B)
BVS20-SG
16
17
18
1
3
A
B
P
R
Taster za
otvaranje vrata
~220V
SPECIFIKACIJA POTREBNE OPREME
Sistem audio interfona za 3 stana
1. B03-EN, pozivna stanica sa 3 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- nazidna montaža
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 16mm
kom 1
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 3
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona
kom 3
Sistem audio interfona za 4 stana
1. B04-EN, pozivna stanica sa 4 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- nazidna montaža
- izrađena od aluminijuma, debljine svega 16mm
kom 1
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 4
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
kom 4
-
4 funkcijska tastera
13 različitih melodija zvona
Sistem audio interfona za 5-6 stanova
1. A06a-EN, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 5 – 6
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona
kom 5 – 6
Sistem audio interfona za 7-10 stanova
1. A10a-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 7 – 10
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
kom 7 – 10
-
dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
4 funkcijska tastera
13 različitih melodija zvona
Sistem audio interfona za 11-12 stanova
1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 11 – 12
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona
kom 11 – 12
Sistem audio interfona za 13-16 stanova
1. A16a-EN, pozivna stanica sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 13 – 16
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
kom 13 – 16
-
mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
4 funkcijska tastera
13 različitih melodija zvona
Sistem audio interfona za 17-20 stanova
1. A20a-EN, pozivna stanica sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
3. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
4. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 17 – 20
4. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona
kom 17 – 20
Sistem audio interfona za 21-22 stana
1. A06a-EN, pozivna stanica sa 6 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. A16e-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- uzidna montaža
kom 1
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 21 – 22
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona
kom 21 – 22
Sistem audio interfona za 23-26 stanova
1. A10a-EN, pozivna stanica sa 10 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. A16e-EN, produžetak pozivne stanice sa 16 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- uzidna montaža
kom 1
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 23 – 26
5. ISH3030, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona
kom 23 – 26
Sistem audio interfona za 26-32 stana
1. A12a-EN, pozivna stanica sa 12 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- modul za privatnost razgovora
- integrisana mikrozvučna kombinacija sa sopstvenim pojačavačem
- uzidna montaža
kom 1
2. A20e-EN, produžetak pozivne stanice sa 20 tastera, proizvođač TCS Nemačka
- anti-vandal dizajn
- uzidna montaža
kom 1
3. BVS20-SG, uređaj za napajanje, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani vremenski relej za aktivaciju električne brave
- integrisani vremenski relej za aktivaciju automata za svetlo
- detekcija kratkog spoja na linijama
kom 1
4. 33P.1.04.B, Električni prihvatnik 12V AC, proizvođač O&C Španija
kom 1
Za interfonski telefon odabrati jednu od ponuđenih opcija:
5. ISH3022, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- 3 različite melodije zvona
kom 26 – 32
5. ISH3030-RW, interfonski telefon, proizvođač TCS Nemačka
- integrisani modul za privatnost razgovora
- kontakti za priključenje tastera za zvono
- mogućnost uključenja stepenišnog svetla pritiskom na taster aparata
- mogućnost isključenja zvona i fine regulacije jačine zvona
- dve svetleće diode za indikaciju stanja uređaja
- 4 funkcijska tastera
- 13 različitih melodija zvona
kom 26 – 32
Download

AUDIO INTERFON ZA 3-30 KORISNIKA