R-TIM
R-TIM
Milosa Davidovica 2 Stari Banovci
tel/fax :022/352-550 ; 351-595
mob; 064/119-4883 ; 062/243-243
www.rtim.rs [email protected]
CENOVNIK - URMET INTERFONSKI SISTEMI
Važi od: 06.02.2015.
Cene su izražene u bodovima radi lakšeg snalaženja kupaca.
Važno: Svaku cenu proverite prethodno telefonom. Sve cene su informativnog karaktera.
URMET POZIVNE TABLE 925
NAZIV ARTIKLA
Kataloški
broj
3093
Cena EUR
(gotovinski)
33,14
Cena EUR
(racun bez
PDV)
27,62
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa jednim tasterom
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 225 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
26,41
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa dva tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 240 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 x 225 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
37,56
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa tri tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
33,32
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa četiri tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 288 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 x 273 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
49,57
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa pet tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 312 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 x 297 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
52,24
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa šest tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 336 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 x 321 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
Urmet 925/101
tastatura sa 1 tasterom
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3094
31,69
Urmet 925/102
tastatura sa 2 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3095
45,07
Urmet 925/103
tastatura sa 3 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3096
39,98
Urmet 925/104
tastatura sa 4 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3097
59,48
Urmet 925/105
tastatura sa 5 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3098
Urmet 925/106
tastatura sa 6 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
62,69
OPIS
3099
62,41
52,01
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa sedam tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 360 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 x 345 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
58,25
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa osam tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 113 x 384 mm
Dimenzije ugradne kutije: 102 x 369 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
54,03
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 192 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 177 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
54,42
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 216 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 202 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
64,45
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 240 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 225 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
69,54
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa deset tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 264 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 249 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
75,82
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 12 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
79,22
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 14 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 312 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 297 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
88,39
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 16 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
Urmet 925/107
tastatura sa 7 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3100
69,90
Urmet 925/108
tastatura sa 8 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3116
64,84
Urmet 925/204
tastatura sa 4 tastera u dva reda
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3117
65,30
Urmet 925/206
tastatura sa 6 tastera u dva reda
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3118
77,34
Urmet 925/208
tastatura sa 8 tastera u dva reda
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3101
83,45
Urmet 925/210
tastatura sa 10 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3102
90,98
Urmet 925/212
tastatura sa 12 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3103
95,06
Urmet 925/214
tastatura sa 14 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3104
Urmet 925/216
tastatura sa 16 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
106,07
3105
116,62
97,18
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 18 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
108,15
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
111,39
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 194 x 408 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
115,31
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 432 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 417 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
139,19
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 456 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 441 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
127,84
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 480 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 465 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
96,96
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 20 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 288 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 273 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
96,03
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 22 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 308 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 393 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
109,48
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 24 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 336 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 321 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
Urmet 925/218
tastatura sa 18 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3106
129,78
Urmet 925/220
tastatura sa 20 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3107
133,67
Urmet 925/222
tastatura sa 22 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3108
138,37
Urmet 925/224
tastatura sa 24 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3109
167,03
Urmet 925/226
tastatura sa 26 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3110
153,41
Urmet 925/228
tastatura sa 28 tastera
i prostorom za mikrozvučnu jedinicu
3111
116,35
Urmet 925/020
tastatura sa 20 tastera
bez prostora za mikrozvučnu jedinicu
3112
115,24
Urmet 925/022
tastatura sa 22 tastera
bez prostora zamikrozvučnu jedinicu
3113
Urmet 925/024
tastatura sa 24 tastera
bez prostora za mikrozvučnu jedinicu
131,38
3114
138,25
115,21
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 26 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 360 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 345 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
121,52
Jednodelna tastatura za uzidnu montažu
Aluminijumska prednja ploča sa 28 tastera
Predviđena za 1+n i 4+n sisteme povezivanja
Dimenzije prednje table: 205 x 384 mm
Dimenzije ugradne kutije: 194 x 369 x 43 mm
Dimenzije okvira za ime: 14,5 x 54,5 x 2 mm
Stepen zaštite: IP33
Urmet 925/026
tastatura sa 26 tastera
bez prostora za mikrozvučnu jedinicu
3115
145,82
Urmet 925/028
tastatura sa 28 tastera
bez prostora za mikrozvučnu jedinicu
URMET SINTHESI
NAZIV ARTIKLA
Kataloški
broj
Cena EUR
(gotovinski)
Cena EUR
(racun bez
PDV)
3211
18,84
15,70
3081
29,27
24,39
Modul za mikrozvučnu jedinicu sa 1 tasterom
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm
Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n
3082
34,02
28,35
Modul za mikrozvučnu jedinicu sa 2 tastera
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm
Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n
3077
25,76
21,47
Metalni taster sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n
3078
28,87
24,06
Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n
3079
37,10
30,92
Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n
3080
42,24
35,2
Metalni tasteri sa pozadinskim osvetljenjem
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm
Pogodan za sisteme: Coax, 4+n i 1+n
1148/20
modul za mikrozvučnu
jedinicu bez tastera
1148/21
modul za mikrozvučnu
jedinicu sa jednim tasterom
1148/22
modul za mikrozvučnu
jedinicu sa dva tastera
OPIS
Modul za mikrozvučnu jedinicu bez tastera
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije okvira za ime: 67 x 12.5 mm
Za sisteme povezivanja: 4+n i 1+n
1148/11
modul sa jednim tasterom
1148/12
modul sa dva tastera
1148/13
modul sa tri tastera
1148/14
modul sa četri tastera
3088
17,57
14,64
Prazan modul bez tastera
Dimenzije: 90 x 90 mm
3083
29,44
24,53
Dimenzije: 90 x 90 mm
Dimenzije otvora za kućni broj: 57 x 60 mm
3084
4,70
3,92
Ugradna dozna za Sinthesi module
Broj modula: 1
Dimenzije: 118 x 114 x 45 mm
Materijal: plastika
3085
7,49
6,24
Ugradna dozna za Sinthesi module
Broj modula: 2
Dimenzije: 118 x 204 x 45 mm
Materijal: plastika
3086
8,38
6,98
Ugradna dozna za Sinthesi module
Broj modula: 3
Dimenzije: 118 x 294 x 45 mm
Materijal: plastika
3087
13,96
11,63
Ugradna dozna za Sinthesi module
Broj modula: 4
Dimenzije: 118 x 384 x 45 mm
Materijal: plastika
3089
30,50
25,42
Okvir za Sinthesi modul
Broj modula: 1
Dimenzije: 125 x 119 mm
Materijal: aluminijum
3090
31,36
26,13
Okvir za Sinthesi modul
Broj modula: 2
Dimenzije: 125 x 209 mm
Materijal: aluminijum
3091
38,87
32,39
Okvir za Sinthesi modul
Broj modula: 3
Dimenzije: 125 x 299 mm
Materijal: aluminijum
3092
49,45
41,21
Okvir za Sinthesi modul
Broj modula: 4
Dimenzije: 125 x 389 mm
Materijal: aluminijum
3122
65,24
54,37
Predviđeno za ugradnju 1 modula
Dimenzije: 157 x 151 x 59 mm
Materijal: Aluminijum
1148/59
prazan modul,
pogodan za montažu kontrole pristupa
1148/50
modul za kućni broj
1145/51
ugradna dozna za 1 Sinthesi modul
1145/52
ugradna dozna za 2 Sinthesi modula
1145/53
ugradna dozna za 3 Sinthesi modula
1145/54
ugradna dozna za 4 Sinthesi modula
1148/61
okvir za Sinthesi module - 1 modul
1148/62
okvir za Sinthesi module - 2 modula
1148/63
okvir za Sinthesi module - 3 modula
1148/64
okvir za Sinthesi module - 4 modula
1148/311
Nazidna kutija za Sinthesi
module - 1 modul
3123
76,94
64,12
Predviđeno za ugradnju 2 modula
Dimenzije: 157 x 241 x 59 mm
Materijal: Aluminijum
3124
99,41
82,84
Predviđeno za ugradnju 3 modula
Dimenzije: 157 x 331 x 59 mm
Materijal: Aluminijum
3125
139,91
116,59
Predviđeno za ugradnju 4 modula
Dimenzije: 157 x 386 x 59 mm
Materijal: Aluminijum
1148/312
Nazidna kutija za Sinthesi
module - 2 modula
1148/313
Nazidna kutija za Sinthesi
module - 3 modula
1148/314
Nazidna kutija za Sinthesi
module - 4 modula
3126
16,04
13,37
3127
22,00
18,33
3128
28,08
23,40
3129
40,75
33,96
1145/711
Zidni okvir za Sinthesi
module - 1 modul
1145/712
Zidni okvir za Sinthesi
module - 2 modula
1145/713
Zidni okvir za Sinthesi
module - 3 modula
1145/714
Zidni okvir za Sinthesi
module - 4 modula
34,48
3130
54,26
Urmet zidni okvir za Sinthesi module
Namenjen za 2 Sinthesi modula
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine
Urmet zidni okvir za Sinthesi module
Namenjen za 3 Sinthesi modula
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine
Urmet zidni okvir za Sinthesi module
Namenjen za 4 Sinthesi modula
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine
28,73
Namenjen za 4 Sinthesi modula u 2 kolone
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Dimenzije: 280 x 238 x 2,5
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine
45,22
Namenjen za 8 Sinthesi modula u 2 kolone
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Dimenzije: 280 x 418 x 2,5
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine
1145/724
Zidni okvir za Sinthesi
module - 4 modula
3131
Urmet zidni okvir za Sinthesi module
Namenjen za 1 Sinthesi modul
Odlično pokriva nepravilnosti u zidu oko dozne
Dimenzije: 151 x 148 x 2,5
Izrađeno od aluminijuma
Traka za zaštitu od prašine
1145/728
Zidni okvir za Sinthesi
module - 8 modula
URMET DODATNA OPREMA
NAZIV ARTIKLA
Kataloški
broj
Cena EUR
(gotovinski)
Cena EUR
(racun bez
PDV)
OPIS
3069
10,63
8,86
Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na
horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 4+n
Dimenzije: 100 x 236 x 64 mm
8,86
Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na
horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 1+n
Dimenzije: 100 x 236 x 64 mm
8,86
Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na
horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 4+n provodnika sa dodatnim
tasterom
Dimenzije: 100 x 236 x 64 mm
1133
Atlantico slušalica 1133, 4+n
3070
10,63
1133/35A
Atlantico slušalica 1133, 1+n
3212
10,63
1133/1
Atlantico slušalica 1133/1, 4+n
3071
24,80
20,67
3210
1,92
1,60
Montaža nazidna. Mogućnost postavljanja na
horizontalnu površinu
Beli spiralni kabl sa telefonskim mikroutikačem
Elektronsko zvono za poziv
Sistem povezivanja: 5 provodnika (4+n)
Dimenzije: 85 x 225 x 42mm
1140/1
SIGNO 1140/1, 4+n
Dodatni tasteri za Atlantico slusalice
1133/55
Atlantico
3073
60,05
50,04
Ulazni napon: 230V
Audio strujno kolo: 6VDC / 0.12A
Napon za električnu bravu: 12VDC / 2A
Ton generator: 8Vpp
Interno audio kolo: 3.5-6.5VDC / 0.12A
Snaga disipacije: 4.2W Snaga transformatora:
28VA
Pogodna za 4+n sisteme
Dimenzije: 61 x 54 x 90mm
Napajanje za interfon sa dva generator tona I
jednim relejem. Napajanje se moze koristiti u
automatskoj preklopnoj interkomunikaciji sa jednom
govornom jedinicom ili prekolopno sa 2 govorne
jedinice. Napajanje 230VAC 50-60Hz ; Sekundarni
3,5-6,5VAC-0,12A.
Dimenzije : 108 x 61 x
90mm
786/11 Napajanje
Trafo/ton generator
786/15
3296
132,00
110,00
3074
19,99
16,66
Napajanje primara: 230VAC - 50Hz
Snaga: 18VA
Izlaz na sekundaru: 12VAC / 1.3A
PTC "self-resetting" zaštita u slučaju kratke veze
3297
87,60
73,00
Automatski preklopnik za dva ulaza za povezivanje
jedne ili dve unutrasnje jedinice na dva ulaza.
Napajanje 12 VAC,Potrosnja 100mA. Dimenzije:
108 x 90x 61.
Trafo
9000/230
Napajanje
788/51
Trafo za 2 tastera
3075
21,85
18,21
Namenjeno za audio 4+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model
925, Exigo i Smyle
3135
53,76
44,80
Namenjeno za audio 1+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model
925, Exigo i Smyle
3076
41,30
34,42
Namenjeno za audio 4+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonske tastature
Sinthesi
3136
72,84
60,70
Namenjeno za audio 1+n sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonske tastature
Sinthesi
3120
16,55
13,79
Namenjeno za audio 1+n i video 5-o žične sisteme
Pogodno za ugradnju u interfonske tastature Model
925
3121
6,96
5,80
Namenjen za ugradnju u interfonske slušalice
ATLANTICO 1133
Podešavanje glasnoće u 3 pozicije: Minimalno,
Srenje, jako
3132
18,70
15,58
Rezervne pločice za graviranje imena
Predviđeno za Sinthesi module
1128/500
Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem
1035/67
Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem
1145/500
Mikrozvučna jedinica za 4+n sistem
1145/67
Mikrozvučna jedinica za 1+n sistem
1035/25
Tajnost razgovora za 1+n sisteme
1132/53
Regulator glasnoće zvona za Atlantico
slušalice mod.1133
1145/100
SET 10 pločica za ime
3133
VZ-140-048
Kontrola pristupa FDI
176,39
146,99
Frekvencija:13.56MHz
Kontrola: 1 vrata / 1000 korisnika
Povezivanje: 2 žice za vezu čitača sa kontrolerom
Dužina žica između čitača i kontrolera: do 100
metara
Rele: NO/NC
Prikaz samostalne kontrole: LED
Jednostrano programiranje sa master ključem
Napajanje: 9 - 30 Vdc ili 12 - 24 Vac, 1A
Zaštita: IP54 Kućište: ABS Usklađenost: CE norme
Radna temperatura: -20°C to +70°C
Ulazna vrata u zgrade sa ili bez interfonskog
sistema
Ulazna vrata u zgrade prilikom instalacije novog
interfonskog sistema
Ulazi u firme
Ulazne kapije u firme, vikendice, kuće...
Razna prolazna vrata i sl.
3295
3134
8,16
6,44
6,80
Urmet tag nalepnica 13.59MHz
5,37
Vodootporan i otporan na udarce po IP68 - IK08
Sadrži 8-o heksadecimalni kod koji se ne može
modifikovati. Garantovana jedinstvenost ključa
Kompatibilan sa svim čitačima 13.56MHz
Metalni otvor za postavljanje na prsten za ključeve
Radna temperatura: -10°C do + 60°C
47,84
Unutrašnja jedinica: ATLANTICO 1133
Spoljni panel: MIKRA sa metalnom prednjom
maskom
Naponska jedinica u paketu
Način povezivanja: 4 + n
Mogućnost lake migracije na KIT za dve porodice
Maksimalno rastojanje (spoljni panel / interfon)
300m
Dimenzije panela: 185 x 99 x 22 mm
Pozadinsko osvetljenje tastera LED bela
Stepen zaštite IP44
VZ-010-010 ključ
ključ 13,56 MHz za FDI kontrolu pristupa
3072
1122/501
Interfonski KIT za jednu porodicu
57,41
Download

R-TIM