Transportne
trake
Forbo Siegling
PVC i PU transportne trake
Gumene transportne trake
Mi pokrećemo Vaš biznis
PVC i PU transportne trake
Transilon transportne trake
Siegling Transilon transportne trake proizvode se u 110 standardnih tipova. Mnogi tipovi
rezultat su saradnje sa krajnjim korisnicima i proizvođačima opreme.
Siegling Transilon proizvod prisutan je u svim granama industrije, a odlikuju ga:
osobine
prednosti
minimalno rastezanje
mala istegljivost
prilagodljiv po dužini
moguća ugradnja na mali prečnik valjaka
dimenzijski stabilan
održavanje i španovanje nije potrebno
minimalna bučnost
humani uslovi rada
dug vek
štedljivost
lagan i tanak
jednostavnost
1. Gornji sloj - Transportna strana - različiti materijali nosećeg sloja određuju se u zavisnosti od funkcije transportne trake. Određuje hemijske, fizičke i mehaničke osobine
trake.
2. Jezgro - upotreba različitih posebnih tkanina u mnogome određuje prikladnost za
pojedine aplikacije. Osobine pokretnih traka kao što je istegljivost, antistatičnost, oštri
prelazi i krivine, neposredno zavise od jezgra trake.
3. Donji sloj - Pokretna strana - sastav pokretne strane određuje jačinu, bučnost,
habanje i prikladnost za podršku prilikom rada trake na transporterima sa potpornom
pljosnatom ili valjčastom prugom.
Specijalni tipovi transportnih transilon traka
Forbo Siegling je razvio i usavršio širok asortiman transportnih traka za posebne namene.
Idealni noseći sloj, predviđen za transport materijala pod određenim uglovima, visokim
temperaturama, potrebama specijalnih reljefa (šara) na trakama posebno za fabrike konditorskih proizvoda.
Posebnu pažnju obratili smo na mnogobrojne zahteve za nove uslove rada u prehrambenoj industriji.
Naše prehrambene trake prilagođene su FDA i EU normativima, kao i posebnom HACCP
konceptu.
Transilon transportne trake Standardni tipovi
E 8/2 U0/V5 STR
E 8/2 0/V5H S/MT
E 8/2 U0/V5H MT
E 8/2 U0/V5H MT- SE
E 8/H U0/V6 NP
E 8/2 U0/V7 SG
E 8/2 U0/V10 SG
E 8/H U0/V10 S LG
E 8/2 U0/V15 LG
E 8/2 U0/V15 LG
E 8/2 U0/V15 LG- SE
E 8/2 U0/V20 AR
E 8/2 U0/V20 AR
E 8/2 U0/V20 AR-SE
E 8/2 U0/V20 KN
E 8/2 U0/V80 R80- SE
E 8/2 V1/V1
E 8/2 V5/V5 STR/GL
E 9/2 A0/A15 VN- TT
E 9/2 A5/A5 NP/GL- TT
E 10/1 U1/Z30- Q
E 10/2 E0/A5 TT
E 10/2 E0/E10 VN- TT
E 10/2 0/P2 GL
E 10/M U1/U3- NA
E 10/M U1/U3 GSTR- NA
E 10/M V1/V10
E 10/M V1/V10 MT
E 10/M V1/V20 AR
E 12/2 A0/A3 MT- TT
E 12/2 A0/A3 MT- TT
E 12/2 E0/E3 MT- TT
E 12/2 E3/E3 STR/MT- TT
E 12/2 U0/U0
E 12/2 U0/U20 GSTR
E 12/2 U0/V/U0
E 12/2 U0/V/U0
E 12/2 U0/V/ UO SE
E 12/2 U0/U2H MT
E 12/2 U0/V/U4 GSTR- C
E 12/2 U0/V3- C
E 12/2 U0/V3 MT- C
E 12/2 U0/V6 GSTR- C- SE
E 12/2 U0/V7
E 12/2 U0/V20
E 12/2 U0/V20 MT-NA
E 12/2 0/UH
E 12/2 V5/V10 STR/GL
E 15/M V1/V10H MT
E 15/M V1/V10 MT
E 18/3 E0/E3 MT- TT
E 18/H U0/U2 MT
E 18/3 U0/V/U2H MT
E 18/3 U0/V20
E 20/M U1/U3- NA
E 20/M U1/U3- GSTRNA
E 30/3 U0/V25 GSTR
E 44/3 U0/V20
AE 140/3 U0/U4H MT
EP U5/U5 GL/GL- NA
NOVO 25 HC
NOVO 25- NA
NOVO 40 HC
NOVO 40 - NA
NOVO 60 HC
zelena
crna
crna
crna
crna
crna
zelena
crna
zelena
crna
crna
zelena
crna
crna
zelena
crna
plava
zelena
transparentna
transparentna
transparentna
transparentna
transparentna
transparentna
zelena
zelena
zelena
bela
crna
zelena
transparentna
transparentna
transparentna
transparentna
zelena
transparentna
antracit
crna
zelena
crna
zelena
crna
crna
zelena
zelena
bela
zelena
zelena
zelena
bela
transparentna
bela
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
crna
zelena
crna
bela
crna
zelena
crna
900027
996141
900026
999967
906386
906286
900086
906446
900199
900275
906313
900037
900087
999532
900139
996121
996060
900030
900344
900346
906384
906505
900343
906459
900064
900065
900066
900092
900069
900347
906583
900348
900349
900040
900168
900164
906458
999903
900173
999979
900044
900264
906495
900045
900262
900050
906509
900053
900324
900093
900350
906420
900174
900088
900074
900075
906387
999995
906441
900205
900195
996160
900221
900222
900286
2,4
2,2
2,2
2,25
1,85
2,3
2,6
2,15
3,1
3,1
3,1
4,9
4,9
4,9
3,6
8,2
2,0
2,65
4,8
3,5
4,0
2,6
4,4
1,9
3,1
3,5
2,85
2,85
5,0
1,8
1,8
1,7
2,2
1,4
3,8
1,5
2,05
2,0
2,2
2,4
2,3
2,3
2,55
2,85
3,35
3,7
1,45
3,25
5,0
5,0
2,6
1,75
2,8
4,8
5,4
5,7
6,2
5,8
3,7
7,3
2,5
2,5
4,0
4,0
5,5
2,8
2,5
2,5
2,7
1,6
2,45
2,85
2,1
3,4
3,3
3,4
4,0
4,0
4,2
3,2
4,7
2,35
3,2
3,3
3,0
1,7
2,4
3,3
1,9
3,3
3,4
3,3
3,3
4,1
1,8
1,8
1,8
2,45
1,4
3,8
1,55
2,2
2,3
2,55
2,3
2,7
2,7
2,7
3,4
4,1
4,4
1,5
3,9
5,4
5,3
2,8
1,75
3,2
5,7
6,0
6,0
7,0
7,0
4,2
6,5
1,3
1,3
2,2
2,2
3,1
8
8
8
6,5
12
8
8
12
8
8
7,5
8
8
7,5
8
8
6,5
4
4,5
4,5
15
11
13
17
7,5
7
9
9
7
14
14
12
14
6,5
14
13
13
10
13
6,5
6,5
6,5
6,5
11
14
12
14
14
12
12
16
22
21
21
12
12
35
50
75
***
9,5
9,5
12
12
12
60
50
50
60
20/40
40
60
40
60
60
60
60
60
60
60
60/120
50
60
90
90
40
90
60
90
60
60
60
60
60
60
60
50
50
60
90
60
60
90
80/100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
125
125
60
20
150/200
120
160
160
250/350
160
250
120
40
40
70
70
120
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+60
-10/+60
-30/+100
-10/+60
-30/+100
-10/+100
-10/+80
-10/+80
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+80
-10/+80
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-10/+80
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-30/+100
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-30/+100
-30/+100
-10/+70
-10/+70
-10/+80
-10/+80
-10/+70
-10/+70
-30/+100
-10/+80
-10/+120
-10/+121
-10/+122
-10/+123
-10/+124
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
∆**
**
∆
•
•
•
•
•
∆**
∆**
**
**
∆
∆
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
**
∆
•
•
•
•
•
•
•
•
•
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
•
•
•
•
•
◊
◊
◊
•
•
•
•
•
◊
◊
◊
◊
◊
•
◊
◊
◊
•
•
•
•
◊
◊
◊
◊
◊
◊
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
C
A
P
EP
EC
E
AE
Guma
Pamuk
Poliolefin
Poliamid
Poliester poliamid
Poliester pamuk
Poliester
Aramid poliester
SKRAĆENICE
G
Silikon
armatura
filc
S
•
•
•
•
VH
V
UH
U
Meki PVC
Tvrdi PVC
PVC
Tvrdi uretan
Uretan
•
VS
Filc
•
•
F,Z
E
E
10
8
M
2
V1
U0
V10
V5
PRIMER OZNAKE TRAKE
UO, EO,
Impregnacija
AO, SO, YO
•
armatura
armatura
armatura
armatura
•
•
•
•
•
filc
filc
filc
filc
filc
transportna strana
/gornji sloj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pokretna strana
/donji sloj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
konstrukcija
•
•
•
•
•
•
**
∆
∆**
∆**
**
∆
•
•
•
•
•
•
SD vrednost
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
proizvodni materijal
(jezgro)
***
0,7
0,65
1,2
0,65
1,3
1,05
0,6
1,2
0,7
0,9
1,1
1,4
-10/+60
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-10/+100
0,75
0,65
1,2
0,9
1,15
1,1
0,85
1,15
0,7
0,8
1,2
1,4
r 3-8
r 3-8
r 3-8
25
r 3-8
r 3-8
r 3-8
r 3-8
r 3-8
r 3-8
r 3-8
900360
900176
900102
900339
900340
900184
906430
900006
900008
900201
900007
999638
3,5
3
3,5
3,5
3
3,5
3,5
2
3
4
2
E 2/1 A2/A2- NA- TT
plava
E 2/1 U0/U2 HACCP
bela
E 2/2 U0/0
transparentna
E 3/1 E0/E0 TT
transparentna
E 3/1 E2/E2 MT/GL- C- TT transparentna
E 3/1 U0/S3
bela
E 3/1 U0/U0
transparentna
E 3/1 U0/U2 HACCP
bela
E 3/1 U0/U2 MT- C- HACCP
bela
E 3/1 U0/U2 MT- NA- HACCP
bela
E 3/1 U0/U2 RF
braon
E 3/2 U0/U/C FEIN
bela
Težina (kg/m ²)
2
5
5
5
4
4
2
3
4
4
4
4
4
5
4
1,5
4,5
4,5
7
6
12
12
12
11
7,5
7,5
7,5
7,5
8
9
8
7
8
6
12
8
8
8
8
8
8
6,5
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-10/+70
-40/+180
-40/+180
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-10/+100
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-30/+100
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
-10/+70
Ukupna debljina (mm)
1,7
1,1
1,6
1,6
0,8
1,25
1,1
1,6
1,0
1,1
1,55
1,55
1,5
1,55
1,35
1,5
2,3
2,2
0,6
1,8
1,25
1,25
1,65
1,7
1,45
1,6
1,6
2,2
2,2
4,2
1,8
2,0
1,65
2,25
1,6
2,5
2,15
2,55
2,8
2,5
2,5
2,7
r3
r 3-8
r 3-8
r 3-8
80
30
40
40
60
r 3-8
r 3-8
r 3-8
r 3-8
40/80
50
25
25
40
25
20/40
r 3-8
r 3-8
r 3-8
10
25
40
40
60
40
60
40/60
40/60
40
40
25
40
40
40
60
50
50
60
2,0
1,2
1,45
1,45
0,75
1,1
1,3
1,5
0,9
1,1
1,35
1,35
1,35
1,4
1,2
1,45
1,95
1,9
0,6
1,6
1,35
1,35
1,6
1,6
1,4
1,4
1,45
2,0
2,2
3,6
1,6
1,65
1,5
2,1
1,45
2,2
2,1
2,2
2,4
2,2
2,2
2,25
Dozvoljena radna
temperatura (° C)
906407
900009
900103
906603
906189
900171
900135
900136
906212
900206
906540
900207
906373
906389
900271
900104
900016
906176
900019
906477
906473
906451
906489
906604
900277
900320
906450
900024
904358
900151
900170
906401
900208
996125
906452
900028
900029
900025
900027
996141
900026
999967
Zahtevani minimalni
prečnik valjka (mm)
E 3/2 U0/U/C GROB- NA transparentna
E 3/2 U0/U0
transparentna
E 3/2 U0/U2 HACCP
bela
E 3/2 U0/U2 HACCP
plava
E 4/1 P2/P2 MT/MT- HC
crna
E 4/1 U0/V5H MT
zelena
E 4/2 S0/S0
transparentna
E 4/2 S0/S3 FSTR
bela
E 4/2 U0/P2 MT- HC
crna
E 4/2 U0/U0
transparentna
E 4/2 U0/U2 MT
plava
E 4/2 U0/U2 MT- HACCP
bela
E 4/2 U0/U2 LF
bela
E 4/2 U1/U2H ATEX
crna
E 4/2 U0/V2 MT- HC
crna
E 5/2 0/0
transparentna
E 5/2 0/V5
zelena
E 5/2 0/V5H MT
crna
E 6/1 U0/UH
zelena
E 6/2 U0/U/S3
bela
E 8/H U0/U2 MT- HACCP
plava
E 8/H U0/U2 MT- HACCP
bela
E 8/H U0/U5 NP - HACCP
bela
E 8/H U2/U2 MT/MT - HACCP
plava
E 8/2 U0/U2 MT- NA
bela
E 8/2 U0/U2
zelena
E 8/2 U0/U2 LF
zelena
E 8/2 U0/U8
transparentna
E 8/2 O/U10 S/LG
zelena
E 8/2 U0/V/U20
zelena
E 8/2 U0/V/U2H MT
zelena
E 8/2 U0/V/U2H MT- SE
crna
E 8/2 U0/V2H MT
zelena
E 8/2 Y0/V4 GSTR
crna
E 8/H U0/V5 MT- HACCP
bela
E 8/2 U0/V5 MT
bela
E 8/2 U0/V5 NP
bela
E 8/2 U0/V5
zelena
E 8/2 U0/V5 STR
zelena
E 8/2 0/V5H S/MT
crna
E 8/2 U0/V5H MT
crna
E 8/2 U0/V5H MT- SE
crna
SD- faktor (N/mm širine)
Broj artikla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stabilnost (poprečna krutost)
**
•
•
•
•
∆
•
•
•
Mogućnost savitljivosti
(savitljive, koritaste)
•
•
•
•
•
•
•
•
∆**
**
**
∆
∆
•
•
•
•
Traka za krivine
(transport- lučne trake)
•
•
•
•
•
Posebno smanjen šum
**
**
∆
∆
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prelaz preko lima
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antistatik
•
Teško zapaljiv prema
DIN/EN 20340
•
•
•
•
Visoka provodljivost (HC)
armatura
•
•
•
•
•
armatura
armatura
armatura
◊
•
•
•
◊
•
•
•
•
◊
◊
◊
◊
•
•
•
•
•
•
•
•
◊
◊
•
•
•
◊
◊
◊
◊
•
armatura
armatura
•
armatura
armatura
armatura
Strukturirana površina
◊
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FDA standard
**
*
5)
4)
3)
2)
1)
Na zahtev
Minimalni prećnik valjka određen
prilikom rada na sobnoj temperaturi i
ne odnosi se na transportne trake sa
mehaničkim spojnicama. Niža temperatura zahteva veći prečnik valjka. Trake
sa profilima (rebrima ili vođicama sa
strane) zahtevaju veći prečnik valjka.
Molim Vas pogledajte brošuru ref.no 318
“Tehničke informacije 2” )
Usklađen sa sistemom ISO
21181:2005
Molimo Vas dostavite uzorak trake
Savijanje nije dozvoljeno
Moguće / nemoguće savjanje
Moguć za specijalne aplikacije.
Molimo dostavite upit.
Samo za specijalne aplikacije.
Legenda
***
Da
Za naknadne detalje pogledati
podatke iz brošure
•
Usklađen sa normativima FDA
****
◊
Transportne trake sa vođicama i nosećim profilima
Transportne trake sa profilima su namenjene za transport robe i materijala pod određenim uglovima.
Profili i vođice zavise od prečnika valjka i uslova rada.
dimenzije
bxhxs (mm)
65
forma
6x4x4
10x6x6
13x8x7,5
15x8x9,5
17x11x9,5
30x16x18
20x20
70x60
30x40
30x60
40x80
33x40
33x60
46x80
20x3
30x8
K6
K 10
K 13
K 15
K 17
6x4x4
10x6x6
13x8x7,5
15x8x9,5
17x11x9,5
87
forme
tvrdoća (shore-A)
60
K6
K10
K13
K 15
K 17
K 30
T 20
T 60
TW 40
TW 60
TW 80
L 40
L 60
L 80
F 20x3
F 30x8
T 20
T 30
T 40
T 50
T 60
F 15X6
F 30X8
12x20
12x30
12x40
12x50
12x60
15x6
30x8
92
Poliester profil
Uretan profil
PVC profil
materijal
U ponudi imamo formu “K”- vođice i forme T, TW, L, F -noseći profili.
Profili su izrađeni od različitih tvrdoća, boja i oblika u zavisnosti od
Vaših potreba.
K10
K13
K17
T10
LB20
LB30
LB40
LB50
LB60
10x6x6
13x8x7.5
17x11x9.5
12x10
12x20
12x30
12x40
12x50
12x60
Trake sa valovitim profilom “harmonikasti profil”
dimenzija
tvrdoća (shore-A)
forma
materijal
Harmonikaste profile na transportnim trakama, izrađene od različitih materijala (PVC,
uretan, poliester), različite tvrdoće i boje, isporučujemo u FDA normativima.
Dimenzije i adekvatne profile isporučujemo prema Vašem upitu i zahtevima.
60
PVC profil
FW 5x40
FW 5x60
FW 5x80
87
Uretan profil
FW 2x30
FW 2x40
FW 2x60
92
Poliester profil
FW 2x40
FW 2x60
FW 2x80
Sastavljanje transilon transportnih traka
Metode i vrste spoja zavise od određenih tipova i primena traka.
Spajanje na toplo
1. Z spoj - Veoma fleksibilan spoj. Moguće ga je primeniti na većini
traka i kod nas se najčešće primenjuje. Standardni spojevi
za dvoslojne i troslojne tipove traka.
2. Iskoračen Z spoj - Osobine su kao kod Z- spoja. Takođe je pogodan
za hrapave forme traka. Standardno za dvoslojne i troslojne
tipove traka.
3. Klinasti spoj - Tip spoja za kruto - glatke i NOVO tipove traka..
4. Iskoračen preklopni spoj - Raslojavanjem. Specijalno za dvoslojne i
troslojne tipove traka.
Spajanje na hladno
Moguće je izvršiti spajanje traka postupkom “na hladno” uz pripremu traka po primeru
3.Klinasti spoj i 4. Iskoračen spoj. Ovakvi spojevi su ograničene snage i fleksibilnosti.
Mehaničke spojke
5. Žičana kopča
6. “ STEGA” spoj
7. Plastična spojka
Mehaničke spojke
- veoma jednostavno, brzo i lako se montiraju
bez preduslova prethodne obuke radnika
Gumene transportne trake
Gumene transportne trake koriste
se za kontinualni transport različitog
materijala u rudnicima, solanama,
ciglanama, cementarama, logistici, kao i u
hemijskoj i prehrambenoj industriji.
Za gumene trake i brisače posedujemo
sertifikat o usaglašenosti sistema sa
međunarodnim standardom ISO 9001 : 2000.
Trake opšte namene:
• Sastoje se od obloge koja je standardno
otporna na opšte uslove eksploatacije
• Temperatura okoline -25° C do + 60° C
• Temperatura transportnog materijala max. + 60° C
• Koriste se četiri kvaliteta obloge
Tip obloge Y i Z - po kvalitetu pogodne su za prenos
habajućeg i slabohabajućeg materijala: ugalj, pesak, so,
šljunak, zemlja i dr.
Tip obloge X i W - pogodne su za transport veoma
habajućeg materijala: kvarc, kamen, staklo, pirit, krečnjak i dr.
Trake specijalne namene
Samogasive transportne trake
TIP K - samogasiva traka sa oblogom provodljivom za statički elektricitet
TIP S - samogasive trake sa i bez obloge provodljive za statički elektricitet
Kvalitet tipa K i S - specijalno su izrađene za korišćenje na mestima gde postoji velika opasnost
od izbijanja požara. Karakteristike trake odgovaraju tipovima Y i Z.
Toplootporne transportne trake
TIP T1 - max. temperatura materijala 100° C sa pikovima do 120° C
TIP T2 - max. temperatura materijala 125° C sa pikovima do 150° C
Koriste se za prenos materijala sa visokim temperaturama preko 60° C.
Fizičko - mehaničke osobine odgovaraju kvalitetu obloge Z.
Gumene transportne trake
Uljnootporne transportne trake
TIP G - otporne na ulja i masti.
Fizičko - mehaničke osobine gumene obloge odgovaraju kvalitetima Y i Z.
Transportne trake otporne na niske temperature
TIP R - pogodne za prenos materijala na niskim
temperaturama.
Kvalitet obloge odgovara kvalitetu V.
Izrađuju se u tri kvaliteta:
R1 - 30° C ( minus 30° C)
R2 - 45° C
R3 - 60° C
Transportne trake za hemijske proizvode
TIP C - služe za prenos agresivnih i hemijskih materijala.
Fizičko - mehaničke osobine odgovaraju Y i Z.
Elevatorske transportne trake
Koriste se za transport materijala pomoću kofica pod uglom od 70° do 90°.
Izrađuju se u širinama do 1000 mm i isporučuju se sa zaštićenim ivicama.
Dezenirane transportne trake
Za transport materijala pod povećanim uglom, transportni - gornji sloj sprečava proklizavanje nosećeg
materijala. Pogodne za prenos džakova, paketa, drveta i drugog materijala u unutrašnjem transportu.
Lepila
Dvokomponentno cement lepilo sa veoma dobrim radnim osobinama koristi se za spajanje gumenih transportnih traka, ali i za vezu guma - guma, guma - metal, guma
- platno, platno - platno. Pakovanja su od 1, 6 i 12 kg.
Boja: Crna, Zelena
Guma Belt kao Vaš pouzdani partner na područjima:
• savetovanje i tehnička pomoć
• snabdevanje širokog programa prenosnika snage i transportnih traka
• montaža i servis kod korisnika
• snabdevanje alatom i priborom za spajanje
dizajn: www.brandbuilders.rs
Mi pokrećemo Vaš biznis
Rumenka
2
še 8
asle
aM
elin
Ves
Bul
ode
ojv
ar V
pe
Ste
ev
Futog
Gumabelt d.o.o.
Veselina Masleše 82,
21000 Novi Sad, Srbija
tel/fax:
+381 (0)21 510 177
+381 (0)21 510 178
+381 (0)21 510 180
[email protected]
www.gumabelt.rs
Beograd
Download

Transportne trake