Datum: 15.10.2014.
Broj: IUS-01-2952/14
DOPUNJENA (AŽURIRANA) KONAČNA RANG-LISTA PRIMLJENIH
KANDIDATA IZ BOSNE I HERCEGOVINE PO KONKURSU ZA UPIS
STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA ORGANIZACIONIM
JEDINICAMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA U SARAJEVU U
STUDIJSKOJ 2014/2015. GODINI
Konkurs za upis studenata na drugi ciklus studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog
univerziteta u Sarajevu u studijskoj 2014-2015. godini raspisan je 19. jula 2014. godine i ostao otvoren
do 17. septembra 2014. godine. U skladu sa tekstom konkursa, produžen je rok za dostavu prijava za
upis do 15.10.2014. godine.
U vremenskom roku koji je ostavljen u konkursu na organizacione jedinice se prijavilo ukupno 49
kandidata iz Bosne i Hercegovine.
Rangiranje i izbor kandidata za upis na drugi ciklus studija se vršilo na osnovu uspjeha postignutog na
prvom ciklusu studija.
Broj studenata prijavljenih po organizacionim jedinicama je slijedeći :
Za Fakultet umjetnosti i društvenih nauka apliciralo je 9 kandidata.
No.
Name (father's name)
surname
CGPA
Faculty
Program
1.
Neđla (Haris) Ćemanović
9.93
FASS
ELIT
2.
Mugdim (Idriz) Alihodžić
8.98
FASS
SPS
3.
Mirnes (Mustafa) Baltić
8.65
FASS
ELIT
4.
Mahir (Jasmir) Debelac
7.15
FASS
SPS
5.
Božena (Boško) Bilić
3.73
FASS
PSY
6.
Mirela (Izudin) Vuković
2.99
FASS
PSY
7.
Hana (Edin) Kaimović
2.97
FASS
PSY
8.
Armina (Salih) Čerkić
2.50
FASS
PSY
9.
Mirza (Semir) Humo
1.95
FASS
PSY
1
Datum: 15.10.2014.
Broj: IUS-01-2952/14
Na Fakultet menadžmenta i javne uprave apliciralo je ukupno 23 kandidata.
No.
Name (father's name)
surname
CGPA
Faculty
Program
81
FBA
ECO
1.
Tarik (Enver) Čaušević
2.
Anesa (Nusret) Muhović
64.63
FBA
MLS
3.
Kemal Karalić
64.12
FBA
ECO
4.
Aida Mutevelić
8.16
FBA
MLS
5.
Tamara (Boriša) Hrabač
7.25
FBA
MLS
6.
Aida Mustafić
7.03
FBA
MLS
7.
Meliha (Esad) Muradbegović
6.972
FBA
MLS
8.
Merjema (Sead) Bečić
3.94
FBA
ECO
9.
Lemana Omerbegović
3.75
FBA
MLS
10.
Melika (NAMIK) Šahinović
3.62
FBA
IR
11.
Merjema Aletić
3.45
FBA
ECO
12.
Minela (Nermin) Ahmić
3.27
FBA
ECO
13.
Alen (Faik) Delić
3.19
FBA
MLS
14.
Hrustan (HANAS) Šišić
3.07
FBA
IR
15.
Marwan Al-Jabouri
2.89
FBA
ECO
16.
Mehmed (Naser) Čormehić
2.74
FBA
ECO
17.
Vasvija (OSMO) Safić
2.31
FBA
IR
18.
Lejla (Emir) Fetahović
2.08
FBA
MLS
19.
Naida Gego
2.03
FBA
ECO
20.
Aida (Senad) Hadžijusufović
2.01
FBA
MLS
21.
Amila (Halil) Tuzlić
1.70
FBA
ECO
22.
Vedad (Rahman) Hajdarević
1.70
FBA
MLS
23.
Merisa Kurtanović
*
FBA
ECO
2
Datum: 15.10.2014.
Broj: IUS-01-2952/14
Na Fakultet prirodnih i tehničkih nauka apliciralo je ukupno 17 kandidata.
Name (father's name)
surname
No.
CGPA
Faculty
Program
1.
Namik MEHMED Mešić
90.59
FENS
CS
2.
Bakir NAZIF Husović
85.95
FENS
CS
3.
Efdal ESAD Mustafić
77.11
FENS
CS
4.
Emir Bejtagić
1,62
FENS
IE
5.
Dalila ISMET Hodžić
10
FENS
EE
6.
Senad MEHMED Alibegović
9.78
FENS
ARCH
7.
Azra ESAD Kunić
8.6
FENS
ARCH
8.
Benjamin NAZIF Šahović
8.53
FENS
EE
9.
Muhamed AVDO Hodžić
8.13
FENS
ARCH
10. Aida HAMZI Kaljanac
7.9
FENS
GBE
11. Selma RASIM Hrnjić
7.8
FENS
GBE
12. Ines MEHMED Đulalić
7.55
FENS
GBE
13. Mirza Selimović
4,00
FENS
EE
14. Benjamin ESAD Talić
3.23
FENS
CS
15. Admir DŽEMAIL Hurić
2.62
FENS
CS
*
FENS
CS
2,93
FENS
IE
16. Amar Bajramović
17.
Erna Keskinović
*Kandidati su završili školovanje na srednjoškolskim ustanovama sa drugačijim sistemom ocjenjivanja, uvidom u
koje je ustanovljeno da ispunjavaju uslove tražene konkursom za upisom u prvu godinu prvog ciklusa studija na
Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Komisija
Sabiha Pepić
_______________________
Emina Hadžibegović
_______________________
3
Datum: 15.10.2014.
Broj: IUS-01-2952/14
Irma Mešić
4
Download

to the PDF file.