TERMINSKI PLAN ODRŽAVANJA PRIPREMNE NASTAVE:
TERMINI
IZVOĐAČI
SATNICA
PROGRAM
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Metodologija pisanja eseja radionica
07.02.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Analiza i razgovor na teme iz knjige
Nova antologija kuća Ranka
Radovića (priprema tema za
sledeći čas)
prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na teme iz
knjige Nova antologija kuća
Ranka Radovića (teme o kojima se
diskutovalo prethodni čas) 2 sata +
30 minuta komentari
21.02.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na zadatu temu
14.02.2015.
2 sata + 30 minuta komentari
prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
28.02.2015.
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Analiza i razgovor na teme iz knjige
Šta je scenografija Pamele
Hauard (priprema tema za sledeći
čas)
prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na teme iz
knjige Šta je scenografija Pamele
Hauard (teme o kojima se
diskutovalo prethodni čas) 2 sata +
30 minuta komentari
14.03.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na zadatu temu
07.03.2015.
2 sata + 30 minuta komentari
21.03.2015.
prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Analiza i razgovor na teme iz knjige
Prostor igre Meta Hočevar
(priprema tema za sledeći čas)
28.03.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
Dragana Pilipović
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na teme iz knjige
Prostor igre Meta Hočevar
(teme o kojima se diskutovalo
prethodni čas) 2 sata + 30 minuta
komentari
04.04.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na zadatu temu
2 sata + 30 minuta komentari
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Analiza i razgovor na teme iz knjige
Arhitektura XX veka Radivoje
Dinulović
11.04.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
(priprema tema za sledeći čas)
18.04.2015.
prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na teme iz knjige
Arhitektura XX veka Radivoje
Dinulović
(teme o kojima se diskutovalo
prethodni čas) 2 sata + 30 minuta
komentari
25.04.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
Dragana Pilipović
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
02.05.2015. NERADNI DAN
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Analiza i razgovor na teme iz knjige
Prazan prostor Piter Bruk
(priprema tema za sledeći čas)
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Kandidati pišu esej na teme iz knjige
Prazan prostor Piter Bruk
09.05.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
(teme o kojima se diskutovalo
prethodni čas) 2 sata + 30 minuta
komentari
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Analiza pozorišne predstave koju su
studenti gledali prethodne sedmice
– pisanje eseja
23.05.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
Dragana Pilipović
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
Vladan Perić
08.30 – 11.00
Analiza pozorišne predstave koju su
studenti gledali prethodne sedmice
– pisanje eseja
30.05.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
12.00 – 14.00
Slobodoručno crtаnje
14.30 – 17.00
Rad na prostornoj kompoziciji –
kreiranje koncepta, realizacija,
komentari
16.05.2015. prof. Mirjana Subotin Nikolić
Dragana Pilipović
Download

plan i program pripremne nastave 2015