RELACIJE VAN HRVATSKE
U cijenu prijevoza je uključeno : putničko vozilo, vozač, gorivo, autocesta.
Ako se naručitelj prijevoza želi zadržati na svom odredištu više dana, tada je naručitelj prijevoza
obavezan za prijevoznika (vozača) osigurati plaćeni smještaj / hranu i plaćeni radni dan u iznosu od
800,00 kn.
Ukoliko na cjeniku nema vaše odabrane destinacije, slobodno se javite na e-mail sa vašim upitom za
određenu destinaciju.
Obrt za prijevoz MISTRAL nije u sustavu PDVa.
e-mail: [email protected]
SPLIT – MAINZ, Frankfurt am Main (D) …………………………………..……8580,00 kn
1320 km
SPLIT – MAINZ, Frankfurt am Main – SPLIT ……………………..….…...….15100,00 kn
2640 km
SPLIT – LJUBLJANA (SLO) …..……………….…………..…….…….………….4380,00 kn
550 km ..
SPLIT – LJUBLJANA (SLO) – SPLIT ………………………………………….…6960,00 kn
1100 km
SPLIT – MARIBOR (SLO) ……………………………………………….………..4350,00 kn
508 km
SPLIT – MARIBOR – SPLIT …………………………………………………...….6730,00 kn
1016 km
SPLIT – KOPAR (SLO) …...…………………….…………………………….….... 3990,00 kn
497 km
SPLIT – KOPAR – SPLIT …………….……………………………………….……6505,00 kn
994 km
SPLIT – BEOGRAD (SRB) ……………………………………………..…….….…5800,00 kn
800 km
SPLIT – BEOGRAD – SPLIT ………………………………….……………..….…9550,00 kn
1600 km
SPLIT – banja luka – BEOGRAD (SRB) ………………………………..3870,00 kn
581 km
SPLIT – banja luka – BEOGRAD – SPLIT …………………………..…6590,00 kn
1162 km
SPLIT – NOVI SAD (SRB) ………………………………….………………….…..5800,00 kn
787 km
SPLIT – NOVI SAD – SPLIT ……………………………………………...…….…9484,00 kn
1574 km
SPLIT – banja luka – NOVI SAD (SRB)……..………………..…………3870,00 kn
568 km
SPLIT – banja luka – NOVI SAD – SPLIT…………….….……….….…6520,00 kn
1136 km
SPLIT – BUDVA (CG)……………………………………………………..……….2480,00 kn
323 km
SPLIT – BUDVA – SPLIT ………………………………………………..………..4180,00 kn
646 km
SPLIT – TIVAT (CG) marina Porto Montenegro.........…………………….…...……2370,00 kn
300 km
SPLIT – TIVAT (CG) – SPLIT ……………………………………….….……….3970,00 kn
600 km
SPLIT – HERCEG NOVI (CG)………………………………………….….…….2110,00 kn
287 km
SPLIT – HERCEG NOVI – SPLIT …………………………………..….……….3650,00 kn
574 km
SPLIT – SARAJEVO (BiH) ….…………………………………………..….….…2150,00 kn
294 km
SPLIT – SARAJEVO – SPLIT ……………………………………………..……..3720,00 kn
588 km
SPLIT – MOSTAR (BiH) …….…………………………………………..………. 1560,00 kn
168 km
SPLIT – MOSTAR – SPLIT …................................................................................2350,00 kn
336 km
SPLIT – MEĐUGORJE (BiH)…….……………...……………………….………1440,00 kn
143 km
SPLIT – MEĐUGORJE (BiH) .…….. ……........................................................…2110,00 kn
286 km
SPLIT – BANJA LUKA (BIH) …………………………..……...………………..1780,00 kn
251 km
SPLIT – BANJA LUKA – SPLIT ……..………………………………………….2470,00 kn
402 km
SPLIT – TRST (I) …...………………………………….…...…………….…….... 3990,00 kn
497 km
SPLIT – TRST – SPLIT …………………….…………………………….….……6505,00 kn
994 km
Download

RELACIJE VAN HRVATSKE