Grad Sveta Nedelja
Grad/Općina:
Grad Sveta Nedelja smješten je izme u Zagreba (naistoku) i Samobora (na sjeverozapadu) te cini njihovu
poveznicu, zajedno s njima i neprekinutu urbanucjelinu.Razvija se uz modernu autocestu koja spaja državnu
granicu s gradom Zagrebom. Od granice s RepublikomSlovenijom Sveta Nedelja udaljena je svega pet
kilometara.Grad ima 14 naselja koja nastanjuje 18.000 stanovnika.S obzirom na broj stanovnika i velicinu prostora SvetaNedelja je jedno od najgušce naseljenih podrucjažupanije.S gotovo tisucu registriranih tvrtki gospodarstvo ovogakraja me u najrazvijenijima je u županiji.Grad bilježi stalni porast stanovništva i poduzetnika.
Sv. Nedelja
Ime zone:
Namjena zone:
Veličina zone:
Struktura vlasništva:
Slobodno za ulagače:
Planska dokumentacija:
Prostorni smještaj:
Prometna povezanost(udaljenosti):
Općina:
Autocesta:
Željeznica:
Regionalna cesta:
Zračna luka:
Morska luka:
Uređeni deponij:
Odluka o osnivanju zone:
Podaci o izgrađenoj infrastrukturi u zoni:
Troškovi za poduzetnike:
Cijena zemljišta (m2/EUR):
Izgrađenost zone (broj poduzetnika):
Broj zaposlenih:
Fotografije zone:
Dostupnost radne snage:
Proizvodno ‐ poslovna
120 Ha
Privatno:
0%
60 Ha
upu zone
Prilog 1.
100%
0.5 km
10 km
0 km
15 km
150 km
15 km
DA
Električna energija:
Vodoopskrba:
Kanalizacija:
Plin:
Telekomunikacija:
Prometnice u zoni:
Javna rasvjeta:
Komunalni doprinos:
Vodni doprinos:
Komunalna naknada:
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
Izgrađeno
U izgradnji
80 kn/m2
5,60./m3
kn/m2 mjesečno
80‐100 50
500
Prilog 2.
Županija raspolaže sa velikim brojem raspoložive radne snage u svim sektorima. Velika prednost je blizina Grada Zagreba.
Olakčice JLS:
Kontakt:
Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije:
Grad Sveta Nedelja:
Mogučnost obročnog plačanja u 12 mj. Obroka i 20 % pop
Kontakt osoba:
Direktor: Zlatko Herček
Tel: 01/6556‐051
Fax: 01/6556‐053
Renata Rožek
Tel: 01/3335‐424
Fax: 01/
Prilog 1.
15.Grad Sveta Nedelja‐zona sv. Nedjelja.xlsx
Prilog 2.
15.Grad Sveta Nedelja‐zona sv. Nedjelja.xlsx
Download

15.Grad Sveta Nedelja-zona sv. Nedjelja.xlsx