SPISAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
SA NJIHOVIM SLUŽBENIČKIM ZVANJIMA
1. Novak Adžić, direktor
I SEKTOR ZA INDUSTRIJSKU SVOJINU, AUTORSKO I SRODNA PRAVA
2. Dušanka Perović, pomoćnica direktora
Odsjek za patente, topografiju poluprovodnika i autorsko i srodna prava
3. Vesna Nikčević,načelnik
4. Nataša Vukašinović, samostalna savjetnica II-ispitivač za patente
5. Emina Mujević, samostalna savjetnica I za autorsko i srodna prava
6. Lidija Martić, samostalna savjetnica II za autorsko i srodna prava
Odsjek za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku, održavanje i
promet prava
7. Milica Savić , načelnik
8. Andrijana Milošević, samostalna savjetnica II- ispitivač za registraciju žiga
9. Gordana Tripković, samostalna savjetnica II - ispitivač za međunarodnu
registraciju žiga
10. Vanja Jurišević, samostalna savjetnica II- ispitivač za registraciju industrijskog
dizajna i geografske oznake
II SEKTOR ZA INFORMACIONE USLUGE I REGISTRE
11. Igor Gojnić, samostalni savjetnik I za IT
12. Anica Zindović, samostalna savjetnica I za ispitivanje i informisanje
13. Predrag Malbaša samostalni savjetnik I za izdavačku djelatnost
14. Snežana Džuverović, samostalna savjetnica I za međunarodnu saradnju
15. Božidar Šljivančanin , samostalni savjetnik II za publikacije
16. Darko Bakić, samostalni savjetnik II za ispitivanje i informisanje
17. Miloš Perović samostalni savjetnik III za tehničku podršku
18. Marko Perišić, viši savjetnik III za tehničku podršku
19. Sanja Kovačević, samostalni referent - registrator
IV SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE
20. Miljan Malović, načelnik
21. Mirjana Mijušković, samostalna savjetnica I za finansije
22. Biljana Mališić, samostalni referent –obračunski radnik-blagajnik
Kancelarija za opšte poslove
23. Milica Petrović Njegoš, koordinator
24. Stanislavka Radojević, samostalni referent -upisničar
25. Goran Miranović, samostalni referent-arhivar
Download

SPISAK DRŽAVNIH SLUŽBENIKA SA NJIHOVIM SLUŽBENIČKIM