PROLEĆE - LETO
2013.
br.1
od 14.02.13.
PROGRAM SEDMODNEVNOG REKREATIVNOG ODMORA
ZA ZAPOSLENE RADNIKE I ČLANOVE NJIHOVIH PORODICA
ČANJ T.N. "BISERNA OBALA" HOTELI I DEPADANSI
SMENA
PERIOD
USLUGA
CENA
PREVOZ
1
01.06. ‐ 08.06.13
PA
13,720.00
2
08.06. ‐ 15.06.13.
PA
13,720.00
3
PA
15.06. ‐ 22.06.13
14,070.00
ČANJ T.N. "BISERNA OBALA" PAVILJONI
SMENA
USLUGA
PREVOZ
PERIOD
CENA
1
PA
01.06. ‐ 08.06.13
12,880.00
2
PA
08.06. ‐ 15.06.13.
13,300.00
3
PA
15.06. ‐ 22.06.13
13,720.00
PROGRAM PUTOVANJA :
PROGRAM PUTOVANJA :
U SLUČAJU KORIŠĆENJA ORGANIZOVANOG AUTOBUSKOG PREVOZA :
I DAN ‐ DOLAZAK U ČANJ OKO 08:30 ‐ SMEŠTAJ U SOBE OD 12:00 II DAN ‐ VI DAN ‐ SLOBODNE AKTIVNOSTI
VII DAN ‐ PAKOVANJE I NAPUŠTANJE SOBA DO 10:00
U slučaju organizovanog autobuskog prevoza, polasci su dan ranije (31.05;
07.06; 14.06; 21.06; 28.06; 05.07; 12.07; 19.07; 26.07; 02.08; 09.08; 16.08; 23.08.)
sa parkinga ispred "Sava centra" u 21:00 čas.
U toku puta predviđene su tri pauze: 1. Gornji Milanovac 23:15 ‐ 23:30 (15 min),
2. Zlatibor 01:00 ‐ 01:30 (30 min), 3.Bioče 06:30 ‐ 07:00 (30 min).
ČANJ T.N. "BISERNA OBALA" ČANJ T.N. IS RNA O A A
hoteli "BISERNA OBALA" i "ZLATIBOR"
hoteli IS RNA O A A i
ATI OR
PERIOD
CENA
SMENA
USLUGA
PREVOZ
22.06. ‐ 29.06.13. PP ŠV.STO
1
16,100.00
2
29.06. ‐ 06.07.13. PP ŠV.STO
16,100.00
3
PP ŠV.STO
06.07. ‐ 13.07.13.
18,690.00
4
13.07. ‐ 20.07.13. PP ŠV.STO
18,690.00
5
20.07. ‐ 27.07.13. PP ŠV.STO
18,690.00
6
27.07. ‐ 03.08.13. PP ŠV.STO
18,690.00
7
03.08. ‐ 10.08.13. PP ŠV.STO
18,690.00
8
10.08. ‐ 17.08.13. PP ŠV.STO
18,690.00
9
17.08. ‐ 24.08.13. PP ŠV.STO
18,690.00
10
24.08. ‐ 31.08.13. PP ŠV.STO
16,100.00
Povratak je organizovan ispred hotela "Zlatibor" u T.N. "Biserna obala" Čanj u 18:00 časova.
INFORMACIJE I REZERVACIJE
www.recreatours.co.rs
ČANJ T.N. "BISERNA OBALA" depadansi "BAKAR" i "KRUŠIK"
SMENA
PERIOD
USLUGA
CENA
PREVOZ
1
22.06. ‐ 29.06.13.
PA
14,910.00
2
29.06. ‐ 06.07.13.
PA
14,910.00
3
PA
06.07. ‐ 13.07.13.
17,290.00
17,290.00
13.07. ‐ 20.07.13.
4
PA
5
PA
20.07. ‐ 27.07.13.
17,290.00
27.07. ‐ 03.08.13.
17,290.00
6
PA
03.08. ‐ 10.08.13.
17,290.00
7
PA
10.08. ‐ 17.08.13.
17,290.00
8
PA
17.08. ‐ 24.08.13.
17,290.00
9
PA
10
PA
24.08. ‐ 31.08.13.
14,910.00
ČANJ T.N. "BISERNA OBALA" PAVILJONI
SMENA
USLUGA
PREVOZ
PERIOD
CENA
1
PA
22.06. ‐ 29.06.13.
13,860.00
2
PA
29.06. ‐ 06.07.13.
13,860.00
3
06.07. ‐ 13.07.13.
PA
14,700.00
13.07. ‐ 20.07.13.
14,700.00
4
PA
,
20.07. ‐ 27.07.13.
5
PA
14,700.00
6
7
8
9
10
27.07. ‐ 03.08.13.
03.08. ‐ 10.08.13.
10.08. ‐ 17.08.13.
17.08. ‐ 24.08.13.
24.08. ‐ 31.08.13.
BEČIĆI ‐ hotel "ŠUMADIJA"
PERIOD
SMENA
1
01.06. ‐ 08.06.13.
2
08.06. ‐ 15.06.13.
3
15.06. ‐ 22.06.13.
4
22.06. ‐ 29.06.13.
INFORMACIJE I REZERVACIJE
PA
PA
PA
PA
PA
14,700.00
14,700.00
14,700.00
14,700.00
13,860.00
USLUGA
PP ŠV.STO
PP ŠV.STO
PP ŠV.STO
PP ŠV.STO
CENA
15,330.00
15,680.00
16,100.00
16,870.00
Napomena: cena jednokrevetne sobe se uvećava za 30%.
Boravišna, kupališna taksa i osiguranje: Čanj ‐ 1,40 € dnevno; Bečići ‐ 1,00 €
dnevno. Prijava u Bečićima se plaća 1,00 € jednokratno. Boravišna taksa nije
uračunata u cenu aranžamana i plaća se na recepciji hotela.
Deca do 2 godine starosti ne plaćaju.
Prvo dete do 5 godina starosti, uz pratnju dve odrasle osobe, koristi besplatno
zajednički ležaj i dečji obrok. Drugo dete do 12 godina starosti, koje spava sa
roditeljima i koristi dečji obrok plaća 50% cene, a ukoliko spava u zasebnom
krevetu plaća 70% cene (polu) pansiona.
Smeštaj je u 1/2 i 1/3 sobama sa TWC.
USLOVI PLAĆANJA: U JEDNAKIM MESEČNIM RATAMA uz obezbeđenje garancije
plaćanja.
Prevoz (gde je organizovan) vrši se savremenim visokopodnim turističkim
autobusima sa klimom i videom.
Legenda: PP ‐ ishrana na bazi polupansiona (švedski sto)
PA ‐ ishrana na bazi punog pansiona (klasična usluga)
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja "RECREATOURS"‐a.
jp g
p
p
j
INFORMACIJE I REZERVACIJE
www.recreatours.co.rs
Beograd, Balkanska 40 Beograd, Glavna 18 JAGODINA, K. Lazara 42 tel/fax: 011/762‐06‐00 TC "Zemunikum" lok. 6 tel: 035/230‐134 tel/fax: 011/6649‐140 tel/fax: 011/2613‐581
fax: 035/224‐429
NIŠ, K. Stamenkovića 7 TRSTENIK, K. Milice 9 NOVI SAD, Petra Drapšina 35 tel. 018/523‐242 tel: 037/710‐102 tel: 021/529‐399 fax: 018/523‐292
fax: 037/714‐339
fax: 021/6621‐143 PREVOZ
www.recreatours.co.rs
VALJEVO, V. Danilovića 1 ČANJ T.N. "BISERNA OBALA" tel: 014/228‐111 tel: 00 382 30/663‐647 fax: 014/226‐569
fax: 00 382 30/663‐648 
Download

PROLEĆE - LETO 2013. br.1