2BLUE
Notebooková Bluetooth Myš
MT1092
Uživatelská příručka
Instalace
Krok 1. Vložení baterií
1. Sejměte kryt baterie.
2. Vložte 2AAA baterie.
3. Umístěte zadní kryt baterie.Pokud chcete myš zapnout ,ujistěte se, že vypínač je v poloze ON (zapnuto).
CZ
On/Off
Connect Button
Krok 2. Bezdrátové připojení
Před instalací Bluetooth myši se ujistěte,že váš počítač
podporuje funkci bluetooth. Musíte nainstalovat software jako je Wincomm, BlueSolei, IVT nebo vestavěný
software Microsoft.
Stiskněte tlačítko CONNECT na spodní části myši asi 1
sekundu nebo více, myš je připravena k bezdrátovému
připojení. Vezměte prosím na vědomí, že tlačítko připojení funguje pouze při správném použití.
Spárování
A. Bezdrátové připojení přes Widcomm
1. Klikněte dvakrát na ikonu “My Bluetooth Place” vyskočí panel.
2. Klikni na “Bluetooth Setup – Bluetooth instalační
průvodce”.
2
3. V okně instalačního průvodce klikni na tlačítko next
(další),počkejte až systém najde myš vyberte “Myš”,
klikněte na “Next” (další) a počkejte na spojení.
4. Klikněte na “Click here” (klikněte zde), nyní můžete
používat myš
2. Počkejte až bude myš nalezena, vyberte “Myš”, klikněte “Next” (další).
B. Bezdrátové připojení přes výchozí program
Microsoft
1. Ujistěte se, že funkce Bluetooth byla aktivována.
Poklepejte na ikonu Bluetooth na hlavním panelu,
nebo v ovládacích panelech , otevřete okno “Bluetooth Management”, klikněte na “Add” (přidat), zaškrtněte “facility is ready for searching” (zařízení je připraveno pro vyhledávání), klikněte na “Next” (další).
CZ
3. Zvolte “No Password”, klikněte “Next” (další), system
nainstaluje nové zařízení automaticky.
3
CZ
C. Připojení přes IVT software
1. Ujistěte se, že funkce Bluetooth byla aktivována.
Dvakrát klikněte na ikonu “Bluetooth”, otevřete okno
“Management”, zvolte “Search for Bluetooth facilities” (Vyhledat zařízení Bluetooth) nebo klikněte na
kouli ve středu okna.
2. Klikněte na Bluetooth Mouse founded (nalézt Bluetooth myš), klikněte pravým tlačítkem na “Refresh
Service”.
Nastavení rozlišení DPI myši
Stiskem tlačítka CPI můžete přepínat mezi 500 a 1000
CPI.
Poradce při potížích
3. Vyberte znova Bluetooth Myš, klikněte pravým tlačítkem na “Connect- Bluetooth Input Service”, system automaticky nainstaluje zařízení HID. Poté je
bluetooth myš připravena k použití.
4
1. Před instalací vaší Bluetooth myši, se prosím ujistěte,
že jste nainstalovali Bluetooth dongle a zařízení Bluetooth je aktivní.
2. Zkontrolujte prosím baterie. Pokud jsou vybité,nahraďte je novými
Download

MT1092 Manual_CZ.indd - Media