U-DRIVE
MIRROR BT
Your personal Driving Blackbox &
Handsfree set in rear mirror!
MT4046
Návod k obsluze
Popis
CZ
2
1. RESET
2. Port USB/Port nabíječky
3. Zásuvka microSD
4. Port AV
5. Držák na zrcátko
6. LCD displej
7. Tlačítko UP
8. Tlačítko OK
9. Tlačítko POWER/MODE
10. Tlačítko MENU
11. Tlačítko DOWN
12. Mikrofón
13. Tlačítko BLUETOOTH
14. Povrch zrcátka
15. Reproduktor
16. Objektiv
17. Dioda napájení
18. Dioda nahrávání
19. Dioda bluetooth
Před prvním použití
Vložte kartu microSD shodně s ikonou na krytu, připojte
kabel USB k počítači nebo nabíječce na pár hodin aby se
zařízení plně dobilo.
Poznámka: Přístroj pracuje pouze s micro SD kartami
třídy 6 nebo vyšší. Karty třídy 4, a nižší nejsou podporovány.
Zapnutí/Vypnutí
Stiskněte jednou tlačítko POWER pro zapnutí. Stiskněte a
podržte tlačítko po dobu tří sekund pro vypnutí zařízení.
Je-li připojena nabíječka zařízení se automaticky zapne a
zahájí nahrávání, když je nabíječka odpojena, zařízení zastaví nahrávání a automaticky se vypne.
Použití MENU
Když zařízení nenahrává, stiskněte tlačítko MENU, jakmile
otevřete kontextovou nabídku, stiskněte znovu pro otevření obecného nastavení. Kontextové menu závisí na
zvoleném provozním režimu: kamera/digitální fotoaparát
/prohlížení.
Chcete-li zobrazit další možnosti, stiskněte tlačítko OK pro
opuštění stiskněte znovu tlačítko MENU pro navigaci použijte tlačítka UP / DOWN.
Obecná nastavení:
■Set Date/Time – zadejte aktuální datum a čas
■Auto Power Off – vyberte čas za který dojde k automa-
tickému vypnutí při nečinnosti [off/1min/3min]
■Jazyk [vyberte z nabídky]
■Light frequency – vyberte dle parametrů sítě
[50Hz/60Hz]
■Screen Saver – vypnutí displeje po čase [off/3min/
5min/10min]
■Image rotation – otočení displeje [off/on]
■Format – formátování karty microSD
■Default setting – vrátí přístroj do továrního nastavení
■Firmware version – verze firmware
Nastavení režimu kamera:
■Resolution – vyberte rozlišení filmu
■Loop recording – nahrávání v souvislém cyklu, délka
sekvence [off/1min/2min/3min]
■EV – korekce expozice v rozmezí od -2EV do 2EV
■Motion Detection [on/off ] – automatické nahrávání,
když je detekován pohyb v zorném poli
■Audio [on/off ] – nahrávání zvuku
■Date Stamp [on/off ] – umístění datumu na záznam
■Gsensor [off/2G/4G/8G] – vyberte úroveň otřesu, který
způsobí, že stávající záznam bude ochráněn proti smazání (označte jako „jen pro čtení“)
■Button sound [on/off ] – zvuk tlačítek
3
CZ
Používání zařízení
Zapojte nabíječku, přístroj se zapne a začne nahrávat.
Když je přístroj zapnut manuálně stisknutím tlačítka OK
pro start / zastavení záznamu.Pokud chcete zabezpečit
soubor proti smazání (pokud je nastaveno nahrávání v
cyklu) stiskněte tlačítko MODE – ve vrchní části displeje se
objeví znak zámku.
Prohlížení nahraných souborů v počítači
CZ
POZOR. Někteří, zvláště velmi staré modely telefonů
vybavených Bluetooth V2.0 a starší, nemusí pracovat
se zrcátkem, toto není vada MT4046.
Konverzace v režimu hands-free
Zvednutí příchozího hovoru proveďte pomocí klávesnice
/ dotykového panelu telefonu / smartphonu, nyní můžete mluvit přes vestavěný reproduktor a mikrofon zrcátka.
Obdobně postupujte pro ukončení hovoru.
Chcete-li zobrazit nahrané soubory, vyjměte paměťovou
kartu ze zařízení a přehrajte pomocí prohlížeče videosouborů v počítači. Nahrané soubory se nachází ve složce
DCIM.
Párování bluetooth
Zařízení je okamžitě po zapnutí připraveno pro spárování
s telefonem nebo smarfonem. Chcete-li provést spárování,
musíte zapnout Bluetooth na vašem telefonu nebo smartphone a nastavit režim vyhledávání dalších zařízení. Když se
objeví seznam dostupných zařízení, vyberte MT4046.
Ve většině případů nebudete potřebovat žádné heslo nebo
kód. Nicméně, některé systémy mohou vyžadovat zadání
tohoto kódu. V takovém případě zadejte „0000“ nebo „1234“.
Chcete-li změnit připojení BT k dříve spárovanému zrcátku
na jiný telefon, stiskněte a podržte tlačítko Bluetooth na 5
sekund a pak spusťte proces párování.
4
Vzhledem k neustálému vývoji se specifikace a vzhled mohou
změnit bez předchozího upozornění. Podpora dispozici na
www.media-tech.eu.
Download

Návod k obsluze U-DRIVE MIRROR BT - Media