Stjenka
deb.
Ø
promj.
PAKOVANJE/
PAKET/m
JED.
MJ.
0721001 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
6
496
m
0721002 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
8
432
m
0721003 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
10
364
m
0721004 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
12
316
m
0721005 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
15
266
m
0721006 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
18
220
m
0721007 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
22
180
m
0721008 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
6
28
130
m
0721009 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
15
192
m
0721010 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
18
166
m
0721011 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
22
136
m
0721012 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
28
98
m
0721013 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
35
76
m
0721014 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
42
60
m
0721015 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
48
50
m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
i olacija K Flex
m
0721016 Cijevna
9
54
46
m
0721017 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
60
46
m
0721018 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
76
40
m
0721019 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
89
36
m
0721020 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
102
22
m
0721021 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
108
22
m
0721022 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
114
22
m
0721023 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
9
140
16
m
0721024 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
15
136
m
0721025 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
18
118
m
0721026 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
22
98
m
0721027 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
28
78
m
0721028 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
35
58
m
0721029 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
42
48
m
0721030 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
48
40
m
0721031 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
54
34
m
0721032 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
60
32
m
0721033 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
76
26
m
0721034 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
89
24
m
0721035 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
102
16
m
0721036 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
108
16
m
j
j
0721037 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
114
16
m
0721038 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
133
12
m
0721039 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
140
12
m
0721040 Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
13
160
12
m
ŠIFRA
Opis.
Stjenka
deb.
Ø
promj.
PAKOVANJE/
PAKET/m
JED.
MJ.
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
15
18
22
28
35
42
48
54
60
76
89
102
108
114
133
140
160
78
72
64
48
36
32
24
24
22
18
14
14
12
12
8
8
8
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
Stjenka
deb.
jed.mj.
0721058 Izolacija u ploči STD K‐Flex
6
m
2
30
0721059 Izolacija u ploči STD K‐Flex
10
m
2
20
0721060 Izolacija u ploči STD K‐Flex
13
m
2
14
10
ŠIFRA
0721041
0721042
0721043
0721044
0721045
0721046
0721047
0721048
0721049
0721050
0721051
0721052
0721053
0721054
0721055
0721056
0721057
ŠIFRA
Opis.
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Cijevna izolacija K‐Flex L=2 m
Opis.
PAKOVANJE/
m2
0721061 Izolacija u ploči STD K‐Flex
19
m
2
0721062 Izolacija u ploči EC samoljepljiva
6
m
2
30
0721063 Izolacija u ploči EC samoljepljiva
10
m
2
20
0721064 Izolacija u ploči EC samoljepljiva
13
m
2
14
m
2
10
0721065 Izolacija u ploči EC samoljepljiva
0721066
19
Samoljepljiva izolacijska traka K‐Flex 50 mm x 3 mm x 15 m
kom
12
0721067 Ljepilo za izolaciju K‐414 ‐ 0,5l
kom
20
0721068 Ljepilo za izolaciju K‐414 ‐ 2,6l
kom
6
0721069 PVC Zaštitna traka 50mm x 20m
kom
0
Download

0721001 Cijevna izolacija K-Flex L=2 m 6 6 496 m 0721002