Imidž sigurne turističke
destinacije
Izazov ili nedostižna kategorija?
Imidž i asocijacije
Imidž destinacije
Ono što jest
Jedinstveni imidž /
percepcija destinacije /
proizvoda / usluge
Čvrsto obećanje osnovnih
vrijednosti koje se
primjenjuju na svim
razinama
Ono što nije
Logo
Vizualni standardi
Oglašavanje i komunikacija
Visoke cijene
Turistički proizvodi
Trenutak istine
Negativni
imidž
Trenutak istine
Negativni
sustav
vrijednosti
Pozitivni
imidž
Pozitivan
sustav
vrijednosti
Strah
Ljudi, gostoljubivost
Nasilje
Zabava, fantazije
Droge
Zdravlje
Infrastruktura
Itd.
Paše
Kupuje
Ne paše
Ne
kupuje
Prirodne i ostale
ljepote
Živost, tradicija
Itd.
Model razvoja sigurnosti u turizmu
195
0.
197
Masovni turizam – puni
zamah
0.
Masovni turizam –
početak
•Period povećanja sigurnosnog
koncepta u turizmu
Elektronsko doba
turizma
19
90
.
•Sigurnost kao jedan
od problema
•Jednostavan pristup
percepciji sigurnosti u
turizmu
•Sigurnost u turizmu kao
posebna znanstvena grana
20
10
.
Globalni turizam
•Vrlo kompleksna
percepcija sigurnosti u
turizmu
20
14
.
Danska
Problem:
Riješiti se imidža droge i seksa
Vizija:
Priča o Danskoj i njenim ljudima
Rezultat:
Analiza imidža
• Obraćanje starim tržištima
• Novi segmenti
• Konzultacija sa dionicima
Strategije promocije
•
•
•
•
Novi logo
Online promocija
Online oglašavanje
Novi set brošura sa novim
motivima
Implementacija novog
imidža i monitoring
• Poziv novinarima i
urednicima
• Poboljšana isporuka usluge
• Redovno osvježavanje
sadržaja na Internet
stranicama
• Udružene marketing
strategije korporacija
SAD
Problem:
Događaj 9/11 i post kriza
Vizija:
Ljudskost – briga, toplina, autoritet
Rezultat:
Analiza imidža
• Strateška promjena tržišta
• Razvoj strategije domaćeg
turizma
• Poticanje turista kroz
solidarnost i patriotizam
(domaće tržište)
• Osnivanje tima za
međunarodni krizni
marketing
Strategije promocije
• Popusti na letove, smještaj i
prehranu
• Ključni novinari Europe
pozvani na press trip
• Maksimalni online pristup
Implementacija novog
imidža i monitoring
• Gradonačelnik New Yorka
kao simbol mira
• Sve turističke zajednice slale
strateške poruke mira i
pomirenja
• Kreiranje baze podataka sa
svjedočanstvima turista
Izrael
Problem:
Sukob sa Palestinom
Vizija:
Izrael je u cijelosti sigurna zemlja
Rezultat:
Analiza imidža
Strategije promocije
• Umjesto naglaska na zemlju
ukupan marketing je
okrenut prema turističkom
proizvodu:
• Atributi proizvoda
• Kvaliteta i vrijednost
• Tipologija korisnika
proizvoda
• Familirizacijski putevi za
turoperatore i novinare
• Izolacijska strategija problema
• Unajmljena međunarodna PR
agencija
• Pozvani svi PR direktori za
vrijeme krize
• Kontakt sa svim vanjskim
ministarstvima
• Posebna telefonska linija
Implementacija novog
imidža i monitoring
• Editorijali i emisije na
globalnim kanalima o
turističkim aktivnostima
tijekom krize
• Naglasak na sigurnost i
bezbrižnost za vrijeme
boravka
• Tiskana uputstva za turiste
koja su distribuirana u
smještajnim objektima i
ključnim točkama od interesa
Nigerija
Problem:
Najkoruptivnija zemlja svijeta
Vizija:
Nigerija je srce kontinenta – toplina i
gostoljubivost
Rezultat:
Analiza imidža
Strategije promocije
• Nije provedena analiza
negativnih impresija brenda
• Ključni dionici nisu bili
uključeni u razvoj novog
imidža
• Bez koordinacije nove
kampanje Srce Afrike sa
industrijom
• Slaba medijska pokrivenost
• Potreba sinhronizacije poruka
kroz razne kanale radi
artikulacije centralne teme
• Potreba identificiranja
specifičnih ciljnih segmenata
Implementacija novog
imidža i monitoring
• Logo nije usvojen
• Daljnja potreba definiranja
implementacije vizuala i
rješenja
• Daljnja potreba uspostave
povjerenja u ekonomske i
političke reforme
Ključni izazovi i rješenja
Izazov
Rješenje
Percipirani vs. realni sigurnosni
izazovi destinacije
Razvoj integrirane i koordinirane
strategije na nacionalnoj i
regionalnoj razini putem kreiranja
dobrog balansa između realnosti i
percepcije
Zdravstveno sigurnosni izazovi
destinacije
Razvoj kontinuirane informativno
komunikacijske strategije koje
adresiraju fundamentalne probleme
Katastrofe i nepredvidivi incidenti
Razvoj plana nenadanih događaja i
proaktivne mjere odnosa s javnošću
za žurnu implementaciju aktivnosti
kada nastupi događaj
Političke okolnosti
Razviti strategiju adresiranja
konkretne političke situacije i
naglasiti sigurnost (investicija,
poslovanja, depozita i sl.)
Pouke
Oporavak
Realno procijeniti nastalu štetu i objektivizirati posljedice
#2
Integritet brenda
Uvijek otvoreno i iskreno reći istinu
Internet
Upotreba elektroničkih sredstava komunikacije kao primarnog alata
diseminacije informacija
#4
#1
#3
(Re) pozicioniranje
Učiniti potrebne promjene uključujući logo, slogan i vizuale
Proaktivan pristup
Uspostaviti čim prije strategiju upravljanja krizom
#5
Hvala na pažnji
Zoran Kasum
Voditelj projekata
[email protected]
Ulica grada Vukovara 269/14
Zagreb
Download

Imidž sigurne turističke destinacije