REFRIGERATION SYSTEMS
SOĞUTMA SİSTEMLERİ
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
SOĞUTMANIN GÜCÜ
ISO 9001:2008
1
A MESSAGE
BAŞKANIN
FROM PRESIDENT MESAJI
Dear Business Partners,
Değerli İş Ortaklarımız;
Panel Sistem since 1991, adopted a modern and institutional
Panel Sistem 1991 yılından itibaren çağdaş, kurumsal yapı
structure to its general organization. By taking into consideration
of today’s rapidly changing economic and technologic trends
and with the strength we take from you, we became a brand
in refrigeration systems by believing and hardworking. Our
principle is being honest, fast and principled. We are aware of
responsibility of working keeping up the quality in globalizing
world and international competition. Big successes are not
coincidence. The common features of successes are research,
dokusuna geçiş çalışmalarını başarıyla sürdürerek bugünlere
gelmiştir, hızlı değişim içinde olan günümüz ekonomik ve
teknolojik trendlerini de göz önüne alarak, sizlerden aldığımız
güçle soğutma sistemleri üretiminde bir marka olmayı, inanarak
ve çok çalışarak gerçekleştirdik. Prensibimiz dürüst, çalışkan, hızlı
ve ilkeli olmaktır. Küreselleşen dünyada ve uluslararası rekabette
kaliteden ödün vermeden çalışmanın sorumluluğunu çok iyi
biliyoruz. Büyük başarılar tesadüf değildir. Başarıların ortak
development, quality and hardwork.
özelliği; araştırma, geliştirme, kalite ve daha çok çalışmaktır.
We opened a different lane in industrial refrigeration equipments
Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında çok önemli yapı ve
of crucial buildings and institutions in both domestic and
abroad with our Frigo Block branded refrigeration machines
in industry energy efficient regulations, smart control systems
and innovative designs. Additionally, we prove our leadership
by following up new technologies closely and investing in new
technologies.
Including food production processes, Panel Sistem which is
serving almost in all steps of cold chain, has been taking firm
steps forward to be most reputable name for food safety.
Understanding the importance of our mission and in the process
of realizing the mission, we carry our success outside of our
country borders and become a company which can compete all
over the world. Our export success in recent years is the proof
of our vision.
On the way to success my deeply thanks to our precious
employees for their attentive sacrificing efforts and contributions,
to our customers for their support, to our economic and social
shareholders, to our esteemed business partners both domestic
and abroad.
kuruluşların, endüstriyel soğutma proje donatımlarında Frigo
Block markalı Soğutma Makinelerimiz sektör içinde tasarruflu
enerji estelasyonları, akıllı kontrol sistemleri ve inovatif dizaynı
ile farklı bir kulvar açmış bulunmaktayız. Ayrıca; dünyadaki yeni
teknolojileri yakından takip ederek, yeni teknoloji geliştirmeye
yaptığımız yatırımlar da teknolojik anlamda öncülüğümüzü
kanıtlamaktadır.
Gıda üretim prosesleri de dahil olmak üzere, “Soğuk Zincir”in
hemen hemen her halkasında hizmet veren Panel Sistem gerek
yurt içinde, gerekse yurt dışında gıda güvenliğinin en güvenilir
ismi olma yolunda büyük adımlarla ilerlemektedir. Yüklendiği
misyonun önemini kavramış ve bu misyonu yerine getirmekteki
başarısını ülke sınırları dışına taşıyarak, dünya ölçeğinde rekabet
edebilen ve dünya çapında lider firmalar arasına girmeyi kendisine
vizyon edinmiştir. Son yıllarda gösterdiği ihracat başarısı, bu
vizyona ne kadar yakın olduğunun göstergesidir.
Başarıya giden yolda, yoğun, özenli ve özverili çaba ve
katkılarından dolayı değerli çalışanlarımıza, verdikleri destek
ve duydukları güven için müşterilerimize, ekonomik ve sosyal
paydaşlarımıza ve de yurtiçi ve yurtdışındaki saygıdeğer iş
ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunarım.
Cemal YILMAZ
President
Yönetim Kurulu Başkanı
2
3
HISTORY
TARİHÇE
Panel Sistem is established in Istanbul in 1991. Up to now, our
company operating in industrial refrigeration sector succeed
to represent our country in production, undertaking and sales
subjects as a pioneer, innovative and trusted company.
Panel Sistem A.Ş. 1991 yılında İstanbul’da kurulmuştur.
Kurulduğu günden bugüne endüstriyel soğutma sektöründe
faaliyet gösteren firmamız; projelendirme, imalat, taahhüt ve
satış konularında ülkemizi başarıyla temsil eden öncü, yenilikçi
ve güvenilir firma olmayı başarmıştır.
As of 2008, using the expertise in the field and the R&D
background and with the investments adding value to country
economy, employment areas are generated. Panel Sistem
became one of the leading and most trusted company by
adding productions of cold room evaporators, ammonia coolers,
air cooled condensers, dry coolers, water glycol air coolers into
its product range.
Panel Sistem A.Ş. placing great importance to Total Quality
Management is producing in accordance to ISO 9001:2008
quality standards. Panel Sistem break new ground in its sector
and obtained HACCP 22000 certificate which is an assurance
for healthy and reliable food. Besides, Panel Sistem is entitled to
get Customer Satisfaction Management System Document ISO
10002 that was given by ANAB (American National Accreditation
Board) making point of customer satisfaction at any time.
4
CERTIFICATES
ISO
ISO
ISO9001:2008
9001:2008
9001:2008
2008 yılı itibari ile alanındaki uzmanlık ve AR-GE birikimini
kullanarak, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan yatırımlar
ile istihdam alanları oluşturmuştur. Ürün yelpazesine; soğuk
oda evaporatörleri, amonyaklı soğutucular, hava soğutmalı
kondenserler, kuru soğutucular ve su/glikol hava soğutucuları
imalatlarını ekleyerek sektörün lider ve en güvenilir
kuruluşlarından biri olmuştur.
Toplam kalite yönetimine büyük önem veren Panel Sistem
A.Ş. ISO 9001:2008 Kalite standartlarında üretim yapmaktadır.
Ayrıca Panel sistem sektöründe bir ilki başararak gıda sektöründe
sağlıklı ve güvenli gıdanın teminatı olan HACCP 22000
sertifikasına sahiptir. Bunun yanında müşteri
memnuniyetini her
ISO
ISO
ISO
9001:2008
9001:2008
9001:2008
ISO
ISO
ISO
14001
14001
14001
zaman en üst seviyede tutarak Amerikan Ulusal Akreditasyon
Kurumu (ANAB) tarafından ISO 10002 Müşteri Memnuniyet
Yönetim Sistemi belgesini de almaya hak kazanmıştır.
SERTİFİKALARIMIZ
ISO 9001:2008
HACCP
HACCP
HACCP
22000
22000
22000
ISO 14001
HACCP 22000
ISO
ISIS
OHSAS 18001
OHSAS
OHSAS
OHSAS
18001
18001
18001
5
CODE OF
ETHICS
ETİK
KODU
6
OUR VALUES
DEĞERLERİMİZ
• We are the expert in our business
• We target the overachievement and
accomplish it
• We are Innovative and creative
• We support continuous improvement
• İşimizde uzmanız
• Yüksek başarıyı hedefler ve ona ulaşırız
• Yenilikçi ve yaratıcıyız
• Sürekli gelişimi destekleriz
OUR VISION
VİZYONUMUZ
• To be different from the competitors,
leader in Turkey, demanded and reliable
brand in global market.
• Rakiplerinden farklı, Türkiye’de lider,
global pazarda güvenilir ve aranan marka olmak
OUR MISSION
MİSYONUMUZ
• To serve best products and service with reliable,
open to innovation and pioneer approach in every
field
• To act in accordance with our country’s
laws and regulations
• To provide always eco-friendly and energy-smart
products with environmental awareness
• Güvenilir, yeniliklere açık ve her konuda öncü
yaklaşımıyla müşterilerimize her zaman en iyi
ürünleri ve hizmeti vermek,
• Ülkemiz kanun ve nizamlarına uygun hareket
etmek,
• Daima çevre bilincini ön planda tutarak çevreye
duyarlı ve düşük enerji tüketimli ürünler sunmak.
CORE VALUES
ÖZ DEĞERLERİMİZ
• Quality
• Consistency
• Confidentiality
• Importance to details
• Unique service quality
• Design expertness
• Competition
• Powe r of te chnological and organizational
innovation
• Responsible to environment / Adaptation to
Leed Certificate
• Solution Partnership
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalite
Tutarlılık
Güvenilirlik
Detaylara verilen önem
Eşsiz hizmet kalitesi
Tasarım uzmanlığı
Rekabet
Teknolojik ve organizasyonel
inovasyon gücü
• Çevreye karşı sorumluluk /
Leed Sertifikasyonuna uyum
• Çözüm Ortaklığı
7
8
Responsibilities to our
Competitors
We compete only in legal and
ethical fields and we avoid unfair
competition.
We support the efforts to
provide the aimed competitive
structure.
Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza
Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği
şekilde adil ve saygılı davranır,
yükümlülüklerimizi zamanında
yerine getirmek için gerekli özeni
gösteririz. İş yaptığımız kişi ve
kuruluşlar ile iş ortaklarımızın
gizli bilgilerini özenle koruruz.
Rakiplerimize Karşı
Sorumluluklarımız
Etkin bir şekilde, sadece yasal
ve etik olan alanlarda rekabet
eder, haksız rekabetten kaçınırız.
Toplum içinde hedeflenen
rekabetçi yapının sağlanmasına
yönelik çalışmaları destekleriz.
Responsibilities to Society
& Humanity
Protection of democracy, human
rights, environment, education
and charities, to eliminate the
crime and corruption is crucial
for us. With the conscious to be
a good citizen, as a pioneer we
act sensitive in society issues and
try to take a role in civil society
organizations and the services for
public weal.
Topluma ve İnsanlığa Karşı
Sorumluluklarımız
Demokrasinin, insan haklarının,
ve çevrenin korunması; eğitim ve
hayır işleri, suç ve yolsuzlukların
ortadan kaldırılması bizim için
çok önemlidir. İyi bir vatandaş
olma bilinciyle toplumsal
konularda öncü olarak duyarlı bir
şekilde hareket eder; sivil toplum
örgütlerinde, kamu yararına olan
hizmetlerde, bu konularda uygun
faaliyetlerde rol almaya çalışırız.
to Society & Humanity
Topluma ve İnsanlığa
Ortaklarımıza Karşı
Sorumluluklarımız
Panel Sistem sürekliliğine
öncelikle önem vererek ve
ortaklarımıza değer yaratma
hedefi doğrultusunda; gereksiz
ya da yönetilemez riskleri
almaktan kaçınır, sürdürülebilir
karlılığı amaçlarız.
Responsibilities to our Suppliers
& Business Partners
As expected from a loyal
customer, we behave fairly and
respectfully and care to fulfill our
liabilities. We protect the private
information of the people and
corporations that we do business
carefully.
to our Competitors
Rakiplerimize
Müşterilerimize Karşı
Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı,
müşterilerimizin ihtiyaç ve
taleplerine en kısa zamanda,
en doğru şekilde cevap veren
proaktif bir anlayışla çalışırız.
Hizmetlerimizi, zamanında
ve söz verdiğimiz koşullarda
sunar; müşterilerimize saygı,
onur, adalet, eşitlik ve nezaket
kuralları çerçevesinde yaklaşırız.
Responsibilities to our Partners
We avoid unnecessary or
unmanageable risks, we target
sustainable profitability, placing
emphasis primarily to Panel
Sistem continuousness and in the
direction of creating value for our
partners.
to our Partners
Ortaklarımıza
Legal
Yasal
Yasal Sorumluluklarımız
Yurt içi ve yurt dışında mevcut
tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C.
yasaları ve milletler arası hukuk
çerçevesinde yürütür, yasal
düzenleyici kurum ve kuruluşlara
doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri
zamanında sunarız.
Responsibilities to Customers
We work with a proactive
insight and being focused on
customer satisfaction we met
the requirements and demands
of customers in shortest time.
We introduce our services on the
right time and in the conditions
that we have promised. We act
with respect, honor, justice,
equity and kindness.
to our Customers
Müşterilerimize
Legal Responsibilities
We present complete and
understandable information on
time to regulatory institutions
and we fulfill our operations in
the frame of Turkish Republic
laws and international laws.
SORUMLULUKLARIMIZ
to our Suppliers
& Business Partners
Tedarikçi ve
İş Ortaklarımıza
OUR RESPONSIBILITIES
9
SPLIT REFRIGERATION SYSTEMS
SPLİT SOĞUTMA SİSTEMLERİ
COLD SERIES SOĞUK SERİ
FROST SERIES DONMUŞ SERİ
(Evap.Temperature -5°C, Cond.Temperature +40°C)
(Evap. Sıcaklığı -5°C, Kond. Sıcaklığı +40°C)
HERMETIC R 404A
(Evap.Temperature -25°C, Cond.Temperature +40°C)
(Evap. Sıcaklığı -25°C, Kond. Sıcaklığı +40°C)
HERMETIC R 404A
TİP
Type
Q
Watt
P
HP
TP
kW
C.O.P
W
kg
V
m³
Besleme
Power
Supply
Evap.
Modeli
Evap.Type
TİP
Type
Q
Watt
P
HP
TP
kW
C.O.P
W
kg
V
m³
Besleme
Power
Supply
Evap.
Modeli
Evap.Type
CSP/0140-HZ
1.772
0,75
0,74
2,38
88
01/14
220 V/50 Hz
PSE 30.11.6
FSP/0110-HZ
1.279
1,00
0,82
1,56
83
04/09
220 V/50 Hz
PSE 30.11.6
CSP/0205-HZ 2.690
1,00
1,09
2,46
88
15/24
220 V/50 Hz
PSE 30.12.6
FSP/0145-HZ
1.665
1,50
1,10
1,51
87
10/14
220 V/50 Hz
PSE 30.12.6
CSP/0245-HZ 3.130
1,20
1,20
2,60
115
25/30
220 V/50 Hz
PSE 30.21.6
FSP/0170-HZ
2.442
2,00
1,58
1,54
120
15/24
380 V/50 Hz
PSE 30.22.6
CSP/0325-HZ 4.136
1,50
1,62
2,55
117
31/41
220 V/50 Hz
PSE 30.22.6
FSP/0270-HZ
3.317
3,00
1,96
1,69
133
25/40
380 V/50 Hz
PSE 30.22.6
CSP/0385-HZ 4.465
2,00
1,86
2,40
128
42/46
380 V/50 Hz
PSE 30.22.6
FSP/0360-HZ
4.848
5,00
2,86
1,70
153
41/62
380 V/50 Hz
PSE 30.32.6
CSP/0500-HZ 5.718
2,50
2,32
2,46
133
47/61
380 V/50 Hz
PSE 30.31.6
FSP/0475-HZ
6.184
7,00
3,48
1,77
195
63/90
380 V/50 Hz
PSE 30.42.6
CSP/0670-HZ 7.342
3,00
3,11
2,36
177
62/93
380 V/50 Hz
PSE 30.32.6
CSP/0740-HZ 9.418
4,50
3,70
2,54
177
94/121 380 V/50 Hz
PSE 30.42.6
CSP/0890-HZ 10.527 5,00
4,15
2,54
219 122/138 380 V/50 Hz
PSE 30.42.6
CSP/1065-HZ 12.240 6,00
4,57
2,68
225 139/183 380 V/50 Hz
PSE 40.22.6
CSP/1165-HZ
5,20
2,54
257 184/208 380 V/50 Hz
PSE 40.22.6
13.194
7,00
Q
Soğutma Kapasitesi
P
Nominal Kompresör Gücü HP
TP
Nominal Kompresör Gücü kW C.O.P
Soğutma etki katsayısı
WAğırlık
V
Oda Hacmi
• Produced in conformity with cold and freezer room
conditions
• With hermetic compressor and air cooled condenser
• it has remote control panel
• It has suitable housing according to ambient conditions
• Manufactured in compliance with Europe Union norms and
marked CE
• Delivered with positive pressure by pumping nitrogen to
inside and outside unit
• All equipments together with control instruments are
delivered as being ready to assembly
Refrigeration Capacity
Nominal Compressor Input Power
Nominal Compressor Input Power
Coefficient of performance
Weight
Room Volume
ISO 9001:2008
10
• Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak
üretilir
• Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir
• Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir
• Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak
imal edilir
• Dış ünite azot şarjlı olarak teslim edilir
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile
birlikte montaja hazır olarak sevk edilir
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
11
INDUSTRIAL REFRIGERATION SYSTEMS
ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SİSTEMLERİ
COLD SERIES SOĞUK SERİ
(Evap.Temperature -5°C, Cond.Temperature +40°C)
(Evap. Sıcaklığı -5°C, Kond. Sıcaklığı +40°C)
SEMI HERMETIC R 404A
FROST SERIES DONMUŞ SERİ
(Evap.Temperature -25°C, Cond.Temperature +40°C)
(Evap. Sıcaklığı -25°C, Kond. Sıcaklığı +40°C)
SEMI HERMETIC R 404A
TİP
Type
Q
Watt
P
HP
TP
kW
C.O.P
V
m³
Evap. Modeli
Evap. Type
TİP
Type
Q
Watt
P
HP
TP
kW
C.O.P
V
m³
Evap. Modeli
Evap. Type
FB/CS-215 SZ
12.500
5,68
4,23
2,96
120/185
PSE 40.22.6
FB/FS-255 SZ
5.680
4,52
3,37
1,69
51/80
PSE 40.21.8
FB/CS-255 SZ
14.800
6,82
5,08
2,91
186/240
PSE 45.22.6
FB/FS-315 SZ
7.220
5,61
4,18
1,73
81/110
PSE 40.22.8
FB/CS-315 SZ
18.100
8,32
6,20
2,92
241/365
PSE 50.21.6
FB/FS-380 SZ
8.850
6,95
5,18
1,71
111/145
PSE 45.22.8
FB/CS-380 SZ
22.200
10,32
7,69
2,89
366/490
PSE 50.22.6
FB/FS-465 SZ
10.770
8,83
6,58
1,64
146/265
PSE 50.21.8
FC/CS-465 SZ
26.283
13,52
10,08
2,61
491/700
PSE 50.31.6
FB/FS-555 SZ
13.155
10,39
7,74
1,70
266/370
PSE 50.22.8
FC/CS-555 SZ
32.112
15,88
11,84
2,71
701/950
PSE 50.32.6
FB/FS-650 SZ
15.982
12,68
9,45
1,69
371/500
PSE 50.31.8
FC/CS-650 SZ
37.928
19,18
14,30
2,65
951/1150
PSE 50.42.6
FC/FS-830 SZ
18.389
14,93
11,13
1,65
501/600
PSE 50.31.8
FD/CS-725 SZ
40.164
19,94
14,87
2,70
1151/1350
PSE 50.42.6
FC/FS-945 SZ
22.327
17,74
13,23
1,69
601/850
PSE 50.41.8
FD/CS-830 SZ
45.580
22,70
16,93
2,69
1351/1750
2xPSE 50.31.6
FC/FS-1080 SZ
25.541
20,29
15,13
1,69
851/1000
PSE 50.42.8
FD/CS-945 SZ
52.881
26,61
19,84
2,67
1751/1950
2xPSE 50.31.6
FD/FS-1240 SZ 29.684
23,51
17,53
1,69
1001/1200
2xPSE 50.22.8
FE/CS-1080 SZ
61.734
31,84
23,74
2,60
1951/2150
2xPSE 50.32.6
FD/FS-1410 SZ
34.104
27,72
20,67
1,65
1201/1350
2xPSE 50.31.8
FE/CS-1240 SZ
71.042
36,77
27,42
2,59
2151/2450
2xPSE 50.41.6
FE/FS-1620 SZ
36.603
30,12
22,46
1,63
1351/1500
2xPSE 50.31.8
FE/CS-1410 SZ
80.122
42,30
31,54
2,54
2451/2900
2xPSE 50.42.6
FE/FS-1860 SZ
41.734
33,55
25,02
1,67
1501/1600
2xPSE 50.32.8
FF/CS-1620 SZ
89.756
45,96
34,27
2,62
2901/3300
3xPSE 50.32.6
FE/FS-2110 SZ
48.362
40,40
30,13
1,61
1601/1900
2xPSE 50.41.8
FF/CS-1860 SZ 100.333
53,36
39,79
2,52
3301/3600
3xPSE 50.41.6
FF/CS-2110 SZ
61,14
45,59
2,47
3601/4000
3xPSE 50.42.6
Q
P
TP
C.O.P
V
112.651
Soğutma Kapasitesi
Nominal Kompresör Gücü HP
Nominal Kompresör Gücü kW Soğutma etki katsayısı
Oda Hacmi
• Produced in compliance with cold and freezer room
conditions
• With semi hermetic compressor and air cooled condenser
• It has remote control panel
• It has suitable housing according to ambient conditions
• Manufactured in compliance with Europe Union norms and
marked CE
• Delivered with positive pressure by pumping nitrogen to
inside and outside unit
• All equipments together with control instruments are
delivered as ready to assembly
Refrigeration Capacity
Nominal Compressor Input Power
Nominal Compressor Input Power
Coefficient of performance
Room Volume
ISO 9001:2008
12
• Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun olarak
üretilir
• Yarı-Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir.
• Cihaz uzaktan kumanda paneline sahiptir
• Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal
edilir
• Dış ünite ve iç ünite azot şarjlı olarak teslim edilir
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte
montaja hazır olarak sevk edilir
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
13
CENTRAL REFRIGERATION SYSTEMS
MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
INSTALLATION OF THE
CENTRAL REFRIGERATION UNITS
MERKEZİ SOĞUTMA ÜNİTESİ
KURULUMU
Important points to be considered during the installation:
Montaj sırasında dikkat edilecek hususlar:
• The condenser should be placed to not prevent the air
circulation.
• The machine room should be ventilated which the central
unit will be placed in.
• The evaporators which have the same type and capacity
should be placed on the same line.
• The capacity ranges should be considered during the piping.
The convenient pipe diameters should be used according to
capacities.
• Kondenser hava akışına engel olmayacak şekilde
yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
• Kompresör sisteminin yerleştirildiği makine dairesi
havalandırılmalıdır.
• Aynı türden ve aynı kapasitedeki soğutucular aynı boru hattı
üzerinde bulunmalıdır.
• Borulama esnasında kapasite dağılımına dikkat edilmeli,
hatlardaki kapasitelere uygun boru çapları kullanılmalıdır.
0
1
• Produced in conformity with chilly, cold and freezer storage
room conditions
• Meets the multi-purpose cooling requirements.
• Designed specially on project base
• Semi hermetic or scroll type compressor and
air cooled condenser
• Manufactured in compliance with Europe Union norms and
marked CE
• All equipments together with control instruments are
delivered as being ready to assembly
0
1
ISO 9001:2008
14
• Serin, soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun
olarak üretilir
• Çok fonksiyonlu soğutma ihtiyaçlarına cevap verir.
• Proje bazında özel olarak dizayn edilir
• Yarı Hermetik veya vidalı kompresörlü ve hava soğutmalı
kondenserlidir
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak imal
edilir
• Elektrik panosu ve tüm otomatik kontrol elemanları ile birlikte
montaja hazır olarak sevk edilir
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
15
Q
C.O.P
P
TP
Soğutma Kapasitesi
Soğutma etki katsayısı
Nominal Kompresör Gücü HP
Nominal Kompresör Gücü kW CENTRAL REFRIGERATION SYSTEMS
MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ
Refrigeration Capacity
Coefficient of performance
Nominal Compressor Input Power
Nominal Compressor Input Power
Cold Series Central Units
CRS 22 Compressors
Kompresörlü Soğuk Seri Merkezi Üniteleri
(Evap.Temperature -5°C, Cond.Temperature +40°C) (Evap. Sıcaklığı -5°C, Kond. Sıcaklığı +40°C) SEMI HERMETIC R 404A
TİP
Type
Q
Watt
CRS/2x215 SZ
25.000
CRS/2x255 SZ
29.600
P
HP
2 Compressors Frost Series Central Units
2 Kompresörlü Donmuş Seri Merkezi Üniteleri
(Evap.Temperature -25°C, Cond.Temperature +40°C) (Evap. Sıcaklığı -25°C, Kond. Sıcaklığı +40°C) SEMI HERMETIC R 404A
TİP
Type
TP
kW
C.O.P
Kondenser Modeli
Remote Cond. Model
11,36
8,46
2,96
PSUC 50.12 B31 2,5
FRS/2x215 SZ
13,64
10,16
2,91
PSUC 50.12 C41 2,5
FRS/2x255 SZ
Q
Watt
P
HP
TP
kW
C.O.P
Kondenser Modeli
Remote Cond. Model
8.960
7,24
5,40
1,66
PSUC 50.11 B31 2,5
11.360
9,04
6,74
1,69
PSUC 50.11 B41 2,5
CRS/2x315 SZ
36.200
16,64
12,40
2,92
PSUC 50.13 B31 2,5
FRS/2x315 SZ
14.440
11,22
8,36
1,73
PSUC 63.11 B41 2,5
CRS/2x380 SZ
44.400
20,64
15,38
2,89
PSUC 50.13 C41 2,5
FRS/2x380 SZ
17.700
13,90
10,36
1,71
PSUC 50.12 B31 2,5
CRS/2x465 SZ
52.566
27,04
20,16
2,61
PSUC 50.22 B41 2,5
FRS/2x465 SZ
21.540
17,65
13,16
1,64
PSUC 50.12 C41 2,5
CRS/2x555 SZ
64.224
31,76
23,68
2,71
PSUC 63.22 B31 2,5
FRS/2x555 SZ
26.310
20,76
15,48
1,70
PSUC 63.12 B31 2,5
CRS/2x650 SZ
75.856
38,35
28,60
2,65
PSUC 80.12 B42 2,5
FRS/2x650 SZ
31.964
25,35
18,90
1,69
PSUC 50.13 C31 2,5
CRS/2x725 SZ
80.328
39,88
29,74
2,70
PSUC 80.12 C42 2,5
FRS/2x830 SZ
36.778
29,85
22,26
1,65
PSUC 50.13 C41 2,5
CRS/2x830 SZ
91.160
45,41
33,86
2,69
PSUC 80.13 B31 2,5
FRS/2x945 SZ
44.654
35,48
26,46
1,69
PSUC 50.22 C31 2.5
CRS/2x945 SZ
105.762
53,21
39,68
2,67
PSUC 80.13 C32 2,5
FRS/2x1080 SZ
51.082
40,58
30,26
1,69
PSUC 80.12 B31 2.5
CRS/2x1080 SZ
123.468
63,67
47,48
2,60
PSUC 80.22 B32 2,5
FRS/2x1240 SZ
59.368
47,02
35,06
1,69
PSUC 80.12 C32 2,5
CRS/2x1240 SZ
142.084
73,54
54,84
2,59
PSUC 80.22 B42 2,5
FRS/2x1410 SZ
68.208
55,44
41,34
1,65
PSUC 80.12 C42 2,5
CRS/2x1410 SZ
160.244
84,59
63,08
2,54
PSUC 80.22 C42 2,5
FRS/2x1620 SZ
73.206
60,24
44,92
1,63
PSUC 80.13 C31 2,5
CRS/2x1620 SZ
179.512
91,91
68,54
2,62
PSUC 80.23 C31 2,5
FRS/2x1860 SZ
83.468
67,10
50,04
1,67
PSUC 80.13 C41 2,5
CRS/2x1860 SZ
200.666
106,72
79,58
2,52
PSUC 80.23 C32 2,5
FRS/2x2110 SZ
96.724
80,81
60,26
1,61
PSUC 80.13 C42 2,5
CRS/2x2110 SZ
225.302
122,27
91,18
2,47
PSUC 80.23 C42 2,5
Cold Series Central Units
CRS 33 Compressors
Kompresörlü Soğuk Seri Merkezi Üniteleri
(Evap.Temperature -5°C, Cond.Temperature +40°C) (Evap. Sıcaklığı -5°C, Kond. Sıcaklığı +40°C) SEMI HERMETIC R 404A
TİP
Type
Q
Watt
FRS
P
HP
TP
kW
C.O.P
3 Compressors Frost Series Central Units
3 Kompresörlü Donmuş Seri Merkezi Üniteleri
(Evap.Temperature -25°C, Cond.Temperature +40°C) (Evap. Sıcaklığı -25°C, Kond. Sıcaklığı +40°C) SEMI HERMETIC R 404A
Kondenser Modeli
Remote Cond. Model
TİP
Type
Q
Watt
P
HP
TP
kW
C.O.P
Kondenser Modeli
Remote Cond. Model
CRS/3x215 SZ
37.500
17,04
12,69
2,96
PSUC 50.13 B31 2,5
FRS/3x215 SZ
13.440
10,86
8,10
1,66
PSUC 63.11 B31 2,5
CRS/3x255 SZ
44.400
20,46
15,24
2,91
PSUC 50.13 B41 2,5
FRS/3x255 SZ
17.040
13,56
10,11
1,69
PSUC 50.12 B31 2,5
CRS/3x315 SZ
54.300
24,96
18,60
2,92
PSUC 50.22 B41 2,5
FRS/3x315 SZ
21.660
16,83
12,54
1,73
PSUC 50.12 B41 2,5
CRS/3x380 SZ
66.600
30,96
23,07
2,89
PSUC 63.22 B31 2,5
FRS/3x380 SZ
26.550
20,85
15,54
1,71
PSUC 50.12 C41 2,5
CRS/3x465 SZ
78.849
40,55
30,24
2,61
PSUC 63.22 C41 2,5
FRS/3x465 SZ
32.310
26,47
19,74
1,64
PSUC 50.13 C31 2,5
CRS/3x555 SZ
96.336
47,63
35,52
2,71
PSUC 80.13 B32 2.5
FRS/3x555 SZ
39.465
31,14
23,22
1,70
PSUC 50.22 B31 2.5
PSUC 50.22 B41 2,5
CRS/3x650 SZ
113.784
57,53
42,90
2,65
PSUC 80.22 B31 2,5
FRS/3x650 SZ
47.946
38,02
28,35
1,69
CRS/3x725 SZ
120.492
59,82
44,61
2,70
PSUC 80.22 C31 2.5
FRS/3x830 SZ
55.167
44,78
33,39
1,65
PSUC 63.22 B31 2,5
CRS/3x830 SZ
136.740
68,11
50,79
2,69
PSUC 80.22 C32 2.5
FRS/3x945 SZ
66.981
53,23
39,69
1,69
PSUC 63.22 C41 2,5
CRS/3x945 SZ
158.643
79,82
59,52
2,67
PSUC 80.22 C42 2,5
FRS/3x1080 SZ
76.623
60,87
45,39
1,69
PSUC 80.13 C31 2,5
CRS/3x1080 SZ
185.202
95,51
71,22
2,60
PSUC 80.23 B32 2.5
FRS/3x1240 SZ
89.052
70,52
52,59
1,69
PSUC 80.13 C32 2,5
CRS/3x1240 SZ
213.126
110,31
82,26
2,59
PSUC 80.23 B42 2,5
FRS/3x1410 SZ
102.312
83,16
62,01
1,65
PSUC 80.22 C31 2,5
CRS/3x1410 SZ
240.366
126,89
94,62
2,54
PSUC 80.23 C42 2.5
FRS/3x1620 SZ
109.809
90,36
67,38
1,63
PSUC 80.22 C41 2.5
CRS/3x1620 SZ
269.268
137,87
102,81
2,62
PSUC 80.24 C41 2.5
FRS/3x1860 SZ
125.202
100,66
75,06
1,67
PSUC 80.22 C42 2.5
CRS/3x1860 SZ
300.999
160,08
119,37
2,52
PSUC 80.24 C42 2.5
FRS/3x2110 SZ
145.086
121,21
90,39
1,61
PSUC 80.23 B31 2,5
CRS/3x2110 SZ
337.953
183,41
136,77
2,47
PSUC 80.25 C32 2.5
Cold Series Central Units
CRS 44 Compressors
Kompresörlü Soğuk Seri Merkezi Üniteleri
(Evap.Temperature -5°C, Cond.Temperature +40°C) (Evap. Sıcaklığı -5°C, Kond. Sıcaklığı +40°C) SEMI HERMETIC R 404A
16
FRS
TİP
Type
Q
Watt
CRS/4x380 SZ
88.800
CRS/4x465 SZ
105.132
P
HP
TP
kW
C.O.P
41,28
30,76
54,07
40,32
FRS
4 Compressors Frost Series Central Units
4 Kompresörlü Donmuş Seri Merkezi Üniteleri
(Evap.Temperature -25°C, Cond.Temperature +40°C) (Evap. Sıcaklığı -25°C, Kond. Sıcaklığı +40°C) SEMI HERMETIC R 404A
Kondenser Modeli
Remote Cond. Model
TİP
Type
Q
Watt
P
HP
TP
kW
2,89
PSUC 80.13 B31 2,5
FRS/4x380 SZ
35.400
27,80
20,72
1,71
PSUC 50.13 C41 2,5
2,61
PSUC 80.13 B41 2,5
FRS/4x465 SZ
43.080
35,30
26,32
1,64
PSUC 50.22 B41 2.5
C.O.P
Kondenser Modeli
Remote Cond. Model
CRS/4x555 SZ
128.448
63,51
47,36
2,71
PSUC 80.22 B32 2,5
FRS/4x555 SZ
52.620
41,52
30,96
1,70
PSUC 80.12 B32 2.5
CRS/4x650 SZ
151.712
76,71
57,20
2,65
PSUC 80.22 C42 2,5
FRS/4x650 SZ
63.928
50,69
37,80
1,69
PSUC 80.12 C42 2.5
CRS/4x725 SZ
160.656
79,76
59,48
2,70
PSUC 80.23 B31 2,5
FRS/4x830 SZ
73.556
59,70
44,52
1,65
PSUC 80.13 B31 2,5
CRS/4x830 SZ
182.320
90,81
67,72
2,69
PSUC 80.23 B32 2,5
FRS/4x945 SZ
89.308
70,97
52,92
1,69
PSUC 80.13 B41 2.5
CRS/4x945 SZ
211.524
106,42
79,36
2,67
PSUC 80.23 B42 2.5
FRS/4x1080 SZ
102.164
81,16
60,52
1,69
PSUC 80.13 B42 2.5
CRS/4x1080 SZ
246.936
127,34
94,96
2,60
PSUC 80.24 C32 2.5
FRS/4x1240 SZ
118.736
94,03
70,12
1,69
PSUC 80.22 B42 2.5
CRS/4x1240 SZ
284.168
147,08
109,68
2,59
PSUC 80.24 C42 2.5
FRS/4x1410 SZ
136.416
110,88
82,68
1,65
PSUC 80.23 B31 2.5
CRS/4x1410 SZ
320.448
169,18
126,16
2,54
PSUC 80.25 C32 2.5
FRS/4x1620 SZ
146.412
120,48
89,84
1,63
PSUC 80.23 C31 2.5
CRS/4x1620 SZ
359.024
183,83
137,08
2,62
PSUC 80.26 C31 2.5
FRS/4x1860 SZ
166.936
134,21
100,08
1,67
PSUC 80.23 C41 2.5
CRS/4x1860 SZ
401.332
213,44
159,16
2,52
PSUC 80.26 C32 2.5
FRS/4x2110 SZ
193.448
161,62
120,52
1,61
PSUC 80.23 C42 2.5
CRS/4x2110 SZ
450.604
244,55
182,36
2,47
PSUC 80.26 C42 2.5
17
MONOBLOCK REFRIGERATION SYSTEMS
MONOBLOK SOĞUTMA SİSTEMLERİ
COLD SERIES SOĞUK SERİ
FROST SERIES DONMUŞ SERİ
(Evap.Temperature -5°C, Cond.Temperature +40°C)
(Evap. Sıcaklığı -5°C, Kond. Sıcaklığı +40°C)
HERMETIC R 404A
(Evap.Temperature -25°C, Cond.Temperature +40°C)
(Evap. Sıcaklığı -25°C, Kond. Sıcaklığı +40°C)
HERMETIC R 404A
MODEL
Type
Kompresor
Compressor
Q
Watt
P
HP
MODEL
Type
Kompresor
Compressor
CMB/0100-HZ
CAE 9460 Z
1.254
CMB/0140-HZ
CAJ 9480 Z
1.772
Q
Watt
P
HP
0,60
FMB/0110-HZ
0,75
FMB/0145-HZ
CAJ 2446 Z
1.279
1,00
CAJ 2464 Z
1.665
1,50
CMB/0175-HZ
CAJ 9510 Z
2.035
1,00
FMB/0170-HZ
TFH 2480 Z
2.442
2,00
CMB/0205-HZ
CAJ 9513 Z
2.690
1,00
FMB/0270-HZ
TFH 2511 Z
3.317
3,00
CMB/0245-HZ
CAJ 4517 Z
3.130
1,20
FMB/0360-HZ
TAG 2516 Z
4.848
5,00
CMB/0325-HZ
CAJ 4519 Z
4.136
1,50
CMB/0385-HZ
TFH 4524 Z
4.465
2,00
CMB/0500-HZ
TFH 4531 Z
5.718
2,50
Q
P
TP
C.O.P
V
Soğutma Kapasitesi
Nominal Kompresör Gücü HP
Nominal Kompresör Gücü kW Soğutma etki katsayısı
Oda Hacmi
• Produced in conformity with cold and freezer room
conditions
• With hermetic compressor and air cooled condenser
• Device is compact type and delivered as all equipments
assembled and refrigerant charged
• It has suitable housing according to ambient conditions
• Manufactured in compliance with Europe Union norms and
marked CE
• With hot gas defrost system
Refrigeration Capacity
Nominal Compressor Input Power
Nominal Compressor Input Power
Coefficient of performance
Room Volume
ISO 9001:2008
18
• Soğuk ve donmuş muhafaza odaları şartlarına uygun
olarak üretilir
• Hermetik kompresörlü ve hava soğutmalı kondenserlidir.
• Cihaz kompakt tip olup tüm ekipmanları montajlı ve gaz şarjı
yapılmış olarak sevk edilir
• Dış hava şartlarına uygun olarak kasetlenmiştir
• Avrupa Birliği normlarına uygun olup CE markalı olarak
imal edilir
• Sıcak gaz defrost sistemi mevcuttur
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
19
BLAST FREEZER
ŞOKLAMA ÜNİTESİ
SHOCK SERIES ŞOK SERİ
(Evap.Temperature -40°C, Cond.Temperature +40°C)
(Evap. Sıcaklığı -40°C, Kond. Sıcaklığı +40°C)
SEMI HERMETIC R 404
TİP
Type
Q
Watt
P
HP
TP
kW
C.O.P
Kapasite
Capacity
kg / 24h
FG/FS-450 SZ
4.960
5,31
3,96
1,25
750
FG/FS-500 SZ
7.060
7,58
5,65
1,25
1.000
FG/FS-550 SZ
11.330
11,39
8,49
1,33
1.500
FG/FS-665 SZ
16.100
15,97
11,90
1,35
2.500
FG/FS-675 SZ
18.600
18,51
13,79
1,35
3.000
FG/FS-785 SZ
21.300
21,27
15,85
1,34
3.500
FG/FS-899 SZ
25.300
25,44
18,96
1,33
4.000
FG/FS-2110 SZ
29.000
33,95
25,30
1,15
5.500
Ürün
Product
Muhafaza Sıcaklığı
Storage Temperature
Süre
Time
Donmuş Balık Frozen Fish
-20°C
6-12 Ay Month
Donmuş Et Frozen Meat
-18°C
4-12 Ay Month
Donmuş Tavuk Frozen Chicken
-18°C
12 Ay Month
Tereyağı Butter
-23°C
12-20 Ay Month
Dondurma Ice cream
-25/-30°C
3-23 Ay Month
Donmuş Sebzeler Frozen Vegetables
-23°C
6-12 Ay Month
Donmuş Meyveler Frozen Fruits
-18°C
18-24 Ay Month
In order to preserve the products for long term period, they
should be frost until the core temperature reaches -18°C in
point of the food safety.
The blast freezing process makes the products freeze from
surface to core by way of sending high speed (5 m/s) cold air
(-35°C/-40°C) through the products.
Gıda güvenliği açısından uzun süre muhafaza edilecek ürünler
çekirdek sıcaklığı -18°C’ ye kadar şoklanmalı ve daha sonra
donmuş muhafaza odasına alınmalıdır.
Şoklama işlemi ürün üzerinden yüksek hızda (5 m/s) soğuk
hava (-35°C ...-45°C) geçirmek suretiyle ürünün dış cidardan
başlayarak çekirdeğe doğru donmasını sağlamaktır.
• The blast freezing process should be made as fast as possible.
• The maximum freezing time should be considered according
to type of products in point of the food safety.
• The thickness of the products affects the blast freezing
period.
• The air velocity affects the blast freezing period.
• Şoklama işlemi mümkün olabilen en hızlı şekilde yapılmalıdır.
• Ürüne bağlı olarak maksimum sürelere, gıda güvenliği
açısından dikkat edilmelidir.
• Ürün kalınlığı şoklama süresini etkilemektedir.
• Hava akış hızı süreyi etkilemektedir.
Hava Akışı Simülasyonu
Air Flow Simulation
ISO 9001:2008
20
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
21
ULTRASONIC HUMIDIFIER
ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ
ETHYLENE ABSORBER
ETİLEN ALMA
WHY ULTRASONIC HUMIDIFICATION?
NEDEN ULTRASONİK NEMLENDİRME?
• The produced cold mist does not affect the efficiency of
the refrigeration system.
• The less than 1 μ sized droplets moves faster because of
the air circulation in the room, due to this there is the
same humidity level all over the room.
• The humidity production process is quicker than the other
systems.
• A pump-hydrophore system is enough for the water supply.
• Elde edilen soğuk buhar mevcut soğutma sisteminin verimini
etkilememektedir.
• 1 μ dan daha küçük soğuk buhar partikülleri oda içerisindeki
hava sirkülasyonu sayesinde daha hızlı hareket edebilmektedir
ve odanın her bölgesinde aynı nem oranı sağlanabilmektedir.
• Buhar oluşturmada diğer nemlendirme sistemlerine göre daha
hızlı sonuç alınmaktadır.
• Besleme suyu için bir pompa-hidrofor sistemi yeterlidir.
TECHNICAL SPECIFICATIONS
TEKNİK BİLGİLER
• Less than 1 μ droplet size
• With remote control panel and humidity sensor
• Anti freeze heater
• Silent working
• Automatic water re-filling with water level control
• 1 mikrondan küçük damlacık boyutu
• Uzaktan kumanda paneli ve nem sensörü ile birlikte
• Donmaya karşı rezistanslı
• Sessiz çalışır
• Otomatik su seviyesi kontrol sistemi
• Ethylene absorber removes the ethylene gas from the cold
room, in order to extend the storage life of the products,
• Ethylene absorber cleans the ethylene gas due to organic
granules without harming the fruits and environment,
• In this way, longer and more quality storage life will be
provided.
• Ethylene absorber also removes the bed smell in the cold
room with the ethylene gas.
• Etilen alma cihazı, muhafaza edilen ürünün depolama
ömrünün uzatılması için soğuk depo içinde oluşan etilen
gazını ortamdan uzaklaştırır.
• Etilen alma cihazı ortama ve meyveye zarar vermeyen organik
içerikli granülleri ile zararlı etilen gazını temizler.
• Bu şekilde daha kaliteli ve uzun ömürlü depolama şartı
sağlanır.
• Aynı zamanda içindeki etilen ile beraber kötü kokuyu da
emer.
CAPACITY TABLE KAPASİTE TABLOSU
Cihaz
Model
Kapasite
Capacity
Ton
Hacim
Volume
m3
Granül / Sezon
Granule / Season
Çektiği Güç
Power Consumption
Besleme
Power Supply
Etilen Alma 100 Ton
0-100
0-750
12,5 kg
1,0 kW
220 V/50 Hz
Etilen Alma 200 Ton
101-200
751-1500
25,0 kg
2,0 kW
220 V/50 Hz
CAPACITY TABLE KAPASİTE TABLOSU
Model Adı
Model Name
Q
lt/h
Oda Kapasitesi
Room Capacity
Oda Hacmi
Room Volume
Nem Oranı
Humidity Level
Besleme
Power Supply
220 V / 50 Hz
UH – 2000
2,00
0 - 100 Ton
200 - 400 m3
800 Watt
%80-%98
UH – 4000
4,00
101 - 150 Ton
400 - 600 m3
1100 Watt
%80-%98
220 V / 50 Hz
UH – 6000
6,00
151 - 200 Ton
600 - 800 m3
1500 Watt
%80-%98
220 V / 50 Hz
UH – 8000
8,00
201 - 250 Ton
800 - 1000 m3
2000 Watt
%80-%98
220 V / 50 Hz
UH – 10000
10,00
251 - 300 Ton
1000 - 1200 m3
2300 Watt
%80-%98
220 V / 50 Hz
UH – 12000
12,00
301 - 400 Ton
1200 - 1600 m3
2500 Watt
%80-%98
220 V / 50 Hz
ISO 9001:2008
22
Çektiği Güç
Power Consumption
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
ISO 9001:2008
ISO 14001
HACCP 22000
OHSAS 18001
23
en
İş t
s
es
sel
It’s u
to
b
a
tm
n
a
az,
ft
e
r
enerjide tasarru
we
.F
y
a
rg
pr
o
d
uc
ts
m
tive
a
ener
v
o
gy-smar t inn
n
lth
yu
ene
e
nless
h
t
you save
ck’
s
rta
rı
r.
a
s
Tas
a
ig
arruflu novatif t
o
sig
i
Blo
de
Ar
panelsistem.com.tr
WE DON’T OFFER ONLY PRODUCTS,
WE ALSO OFFER COST & ENERGY EFFICIENT,
CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR YOUR PROCESSES.
SADECE ÜRÜN SUNMUYORUZ;
ENERJİ VE MALİYET AÇISINDAN VERİMLİ,
İŞİNİZE ÖZEL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ.
Sanayi Mahallesi ISISO Sanayi Sitesi 12. Yol Sokak Y Blok No:4-10
34517 Esenyurt - İstanbul / Türkiye
+90 212 623 21 70
member of
[email protected]
üyesidir
PS-SS.001-05/14
+90 212 623 20 34 - 4 Hat/Lines +90 212 623 21 73 - 8 Hat/Lines
Download

refrıgeratıon systems soğutma sistemleri