HAKKIMIZDA
ÖZATA Tersanecilik 1985 yılında Tuzla İstanbul’da kurulup 2002
yılına kadar faaliyetlerine Tuzla bölgesinde devam etmiş iş
sahasında tecrübeli ve aranan bir kuruluş olmuştur.
2002 yılında kurucumuz sayın Özdemir Ataseven, tecrübe ve
bilgi birikimini gemi inşa faaliyetlerinde kullanmak amacıyla,
Yalova ili Altınova bölgesine gerekli yatırımları yaparak Özata
Tersanesi’nin bugünlere gelmesini sağlamıştır.
60.000 metrekare alan üzerine kurulu olan Özata Tersanesi tam
donanımlı imkanları ile yatlar, mega yatlar, yolcu taşıma gemileri
ve özel maksatlı kullanıma yönelik arama kurtarma botları (sar
boat), karbon fiber gövdeli katamaran feribotlar inşa etmiştir.
Yıllık 20.000 ton çelik işleme kapasiteli Özata Tersanesi deneyimli
iş gücü ve personeli ile dünya standartlarında 30.000 DWT’ye
kadar gemi inşa yeteneğine sahiptir.
En büyük hedefi ülkesi ve sektörü için lider girişimlerde
bulunmak olan Özata Tersanesi yenilikleri ve yenilikçi yapısıyla
projelerine devam etmektedir.
Özata Tersanesi olanakları ve teknik kapasite Dünyada sayılı
ülkelerde Ülkemiz tersanelerinde ise şuan Özata Tersanesinde
bulunan Karbon fiber üretim yeteneği ve bu üretimin gereksinimi olan ağaç işleri atölyeleri, fiber kesme atölyesi, karbon fiber
depoları, iklimlendirme sistemi donanımına sahip 2000 metrekare alanlı fabrika ve toplamda 10.000 metrekare kapalı saha
üretim tesisi bulunmaktadır.
ABOUT US
OZATA Shipbuilding was founded in 1985 in Tuzla, Istanbul to
perform steel processing and piping works of newly constructed
and rebuilt ships. Ozata Shipyard continued its activities in many
shipyards at Tuzla region until 2002 and has become an experienced and preferred organization in its field.
In 2002, our founder Ozdemir Ataseven made investments in
Altınova area in Tuzla with the purpose of using his experience
and knowledge in shipbuilding, and has brought Ozata Shipyard
to these days.
Founded on a 60,000 sqm area with all facilities, Ozata Shipyard
has built fully-equipped yachts, mega yachts, passenger boats,
sar boats for special purposes and carbon fiber catamaran ferries.
With an annual processing capacity of 20,000 tons of steel, Ozata
Shipyard is capable of building ships up to 30.000 DWT in world
class with its experienced workers and employees.
Ozata Shipyard's biggest goal is to make leading initiatives for its
country and industry, and continues its projects with its innovations and innovative structure.
Ozata Shipyard opportunities and technical capacity Ozata
Shipyard is capable of producing carbon fiber, which could be
produced in limited number of countries in the world, and only
in Ozata Shipyard in Turkey for the time being. For carbon
production, yard has wood processing shops, fiber cutting shops,
carbon fiber storages, and 2000 sqm factory with air conditioning
system and indoor area production facility with total 10.000 sqm.
1
t,7"FMFLUSJLUSBGPWFHàÎLBQBTJUFTJ
tNFUSFLBSFÚOGBCSJLBTZPOBUÚMZFTJ
tYNÎJGUFLTFOMJ$/$LFTNFNBLJOFTJ
tUPOLBQBTJUFMJCàLNFWFFǘNFQSFTJ
tNFUSFLBSFCMPLJNBMBUBMBO‘
tNFUSFLBSFÎFMJLEFQPBMBO‘
tNFUSFLBSFEFQPBMBO‘
tNFUSFLBSFTPTZBMUFTJTCJOBMBS‘
tBEFUUPOWJOÎ
tBEFUYUPOWJOÎ
tBEFUYUPOWJOÎ
tBEFUUPOWJOÎ
tBEFUUPOWJOÎ
tBEFUUPOGPSLMJGU
tBEFUUPOGPSLMJGU
tBEFUUPONPCJMWJOÎ
tBEFUUPONPCJMWJOÎ
tBEFUUPOLBQBM‘TBIBUBWBOWJOÎ
tBEFUUPOLBQBM‘TBIBUBWBOWJOÎ
2
t,7"FMFDUSJDJUZUSBOTGPSNFSBOEQPXFSDBQBDJUZ
tTRVBSFNFUFSTQSFNBOVGBDUVSJOHXPSLTIPQ
tYNFUFSTCJBYJBM$/$DVUUJOHNBDIJOF
t#FOEJOHQSFTTXJUIBDBQBDJUZPGUPOT
tTRNCMPDLNBOVGBDUVSJOHBSFB
tTRN#MPDLNBOVGBDUVSJOHBSFB
tTRNTUPSBHFBSFB
tTRNTPDJBMGBDJMJUZBSFB
tDSBOFTXJUIUPOT
tDSBOFXJUIYUPOT
tDSBOFXJUIYUPOT
tDSBOFXJUIUPOT
tDSBOFXJUIUPOT
tGPSLMJGUXJUIUPOT
tGPSLMJGUXJUIUPOT
tNPCJMFDSBOFXJUIUPOT
tNPCJMFDSBOFXJUIUPOT
tJOEPPSBSFBPWFSIFBEDSBOFTXJUIUPOT
tJOEPPSBSFBPWFSIFBEDSBOFTXJUIUPOT
3
KIYI EMNİYETİ ARAMA KURTARMA BOTLARI
COASTAL SAFETY SEARCH AND RESCUE BOATS
KIYI EMNİYETİ ARAMA KURTARMA BOTLARI
COASTAL SAFETY SEARCH AND RESCUE BOATS
Tam boy
Genişlik
Derinlik
Draft
Deplasman
Tip
Hız
Sahibi
Klas
Full length
Width
Depth
Draft
Displacement
Type
Speed
Owner
Class
23,30 m
6,60 m
3,90
2,20
70 ton
Arama Kurtarma Teknesi
27 Knots
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Bureau Veritas
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için 2012 yılında 2 adet teslim
edilen ve 2 adet daha sipariş alınıp inşasına başlanan arama
kurtarma teknesi 23,30 metrelik tam boya ve 6,60 metrelik tam
genişliğe sahiptir. Tekne alüminyum malzemeden inşa edilmiş
olup tam yüklü deplasmanı olan 70 tonda, draftı 2,20 metredir.
İki dizel makine (2x1080 kw), iki devir düşürücü dişli, iki şaft hattı
ve iki adet kontrol edilebilir kanatlı pervaneden oluşan ana
tahrik sistemi ile geminin ulaştığı azami hız 27 deniz milidir.
Tekneler 6 G dalga kuvvetine dayanıklı olup self righting (su
içerisinde ters dönebilen batmayan) özelliğinde dizayn edilmiştir. 6 kişilik gemi personeli ile özel durumlara ani müdahale
yapabilmektedir.
4
23,30 m
6,60 m
3.90
2,20
70 tons
Search and Rescue Boat
27 Knots
General Directorate of Coastal Safety
Bureau Veritas
Search and rescue boats have full length of 23,30 meters and
full width of 6,60 meters. 2 search and rescue boats were
delivered to General Directorate of Coastal Safety in 2012 and 2
more were ordered and are under construction. The boat is
made of aluminum material, has a draft of 2,20 meters in 70
tons with fully-loaded displacement. The maximum speed
reached by the ship is 27 knots via main driver system consisting of two diesel machines (2x1080 kw), two reduction gears,
two shaft lines, and two controllable blade propellers.
Ships are resistant to 6 G wave force, and designed as
self-righting (overturning in water, unsinkable). It can perform
urgent response in special cases via its crew of 6.
5
KARBON KOMPOZİT KATAMARAN YOLCU FERİBOTU
CARBON COMPOSITE CATAMARAN PASSENGER FERRY
KARBON KOMPOZİT KATAMARAN YOLCU FERİBOTU
CARBON COMPOSITE CATAMARAN PASSENGER FERRY
Tam boy
Genişlik
Derinlik
Draft
Gross Ton
Tip
Hız
Sahibi
Klas
Full length
Width
Depth
Draft
Gross Ton
Type
Speed
Owner
Class
39,00 m
11,6 m
3,50 m
1,70 m
486
Karbon Katamaran Yolcu Feribotu
32 Knots
İzmir Büyükşehir Belediyesi
DNV
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 adet sipariş edilen
Karbon Katamaran Yolcu Feribotu 39 metrelik tam boya ve 11,6
metrelik tam genişliğe sahiptir. Tamamen karbondan inşa edilen
feribotlarda kullanılan ‘Vakum infüzyon’ teknolojisi dünyada sayılı
ülke ve üretici tarafından kullanılmaktadır. Sınıfında, boyut olarak
en büyük yolcu feribotu ünvanını elinde bulunduran feribotlar
çelikten çok daha hafif ve dayanıklı olmakla birlikte daha az yakıt
tüketimi gerçekleştirmektedir.
Tam yüklü deplasmanı olan 195 tonda, draftı 1,70 metredir. İki
dizel makine, iki devir düşürücü dişli, iki şaft hattı ve iki adet
kontrol edilebilir kanatlı pervaneden oluşan ana tahrik sistemi ile
geminin ulaştığı azami hız 32 deniz milidir.
Karbon Katamaran Yolcu Ferbotu 426 kişilik yolcu kapasitesi
ile şehir deniz taşımacılığında önemli bir yere sahiptir.
6
39,00 m
11,6 m
3,50 m
1,70 m
486
Carbon Catamaran Passenger Ferry
32 Knots
Metropolitan Municipality of Izmir
DNV
The Carbon Catamaran Passenger Ferry that was ordered by
Metropolitan Municipality of Izmir in 15 units has a full length of
39 meters and a full width of 11,6 meters. The "Vacuum
Infusion" technology that was used in ferries constructed fully
from carbon is used in limited numbers of countries and
producers in the world. The ferries own the title of being the
biggest ferry by size in their class, and are made of steel, are
more resistant, and consume less fuel.
Its draft is 1,70 meters in 195 tons with fully-loaded displacement. The maximum speed reached by the ship is 32 knots via
main driver system consisting of two diesel machines, two
reduction gears, two shaft lines, and two controllable blade
propellers.
Carbon Catamaran Passenger Ferry has a significant place in
city’s sea transport with its passenger capacity of 426 persons.
7
MİRVARİ VIP YOLCU TEKNESİ
MIRVARI VIP PASSENGER VESSEL
MİRVARİ VIP YOLCU TEKNESİ
MIRVARI VIP PASSENGER VESSEL
Tam boy
Genişlik
Derinlik
Draft
Gross Ton
Tip
Hız
Sahibi
Klas
Full length
Width
Depth
Draft
Gross Ton
Type
Speed
Owner
Class
49,50 m
11,00 m
4,33 m
2,27 m
820
VIP YOLCU TEKNESİ/RESTORAN TEKNE
13 Knots
Azerbaycan Devleti
Rina
Mirvari vip yolcu teknesi 49,5 metrelik tam boya ve 11 metrelik
tam genişliğe sahiptir. Tekne çelik malzemeden inşa edilmiş
olup tam yüklü deplasmanı olan 465 tonda, draftı 2,27 metredir.
İki dizel makine, iki devir düşürücü dişli, iki şaft hattı ve iki adet
kontrol edilebilir kanatlı pervaneden oluşan ana tahrik sistemi ile
geminin ulaştığı azami hız 13 deniz milidir.
Mirvari vip yolcu Teknesi 650 kişilik yolcu kapasitesine sahip
tekne de aynı anda 200 kişiyi ağırlayabilecek masalı oturma
düzenine sahip ana restoranın tasarımına özellikle dikkat edilen
kısım konfor ve ferahlık olarak göze çarpmaktadır. İki bölümden
oluşan vip salon 70 kişi kapasiteli olup vip bar ve vip restorana
sahiptir.
8
49,50 m
11,00 m
4.33 m
2.27 m
820
VIP PASSENGER VESSEL/RESTAURANT VESSEL
13 Knots
Azerbaijan State
Rina
Mirvari passenger vessel has a full length of 49,5 meters and
full width of 11 meters. Constructed from steel material, the
vessel has a draft of 2,27 meters in 465 ton with fully-loaded
displacement. The maximum speed reached by the ship is 13
knots via main driver system consisting of two diesel machines,
two reduction gears, two shaft lines, and two controllable blade
propellers.
Mirvari VIP passenger vessel has a passenger capacity of 650,
and its main restaurant that is specially designed with a sitting
order to host 200 people provides both comfort and spaciousness. VIP hall consisting of two sections has a capacity of 70
persons, a VIP bar and VIP restaurant.
9
ERDOĞAN YAZICI YOLCU GEMİSİ
ERDOGAN YAZICI PASSENGER VESSEL
ERDOĞAN YAZICI YOLCU GEMİSİ
ERDOGAN YAZICI PASSENGER VESSEL
Tam boy
Genişlik
Derinlik
Draft
Gross Ton
Tip
Hız
Sahibi
Klas
Full length
Width
Depth
Draft
Gross Ton
Type
Speed
Owner
Class
49,50 m
11,00 m
3,86 m
1,65 m
450
Yolcu Teknesi
14 Knots
Yazıcı Denizcilik
Türk Loydu
Erdoğan yazıcı yolcu teknesi 49.5 metrelik tam boya ve 11
metrelik tam genişliğe sahiptir. Tekne çelik malzemeden inşa
edilmiş olup tam yüklü deplasmanı olan 360 tonda, draftı 1,65
metredir.
İki adet 610 kw ana makine, iki devir düşürücü dişli, iki şaft hattı
ve iki adet kontrol edilebilir kanatlı pervaneden oluşan ana
tahrik sistemi ile geminin ulaştığı azami hız 14 deniz milidir.
12 ayda tamamlanan Erdoğan Yazıcı yolcu teknesi 1000 kişilik
kapasitesi ile İstanbul Boğazı ve Marmara denizi hattında hizmet
vermektedir.
10
49,50 m
11,00 m
3.86 m
1.65 m
450
Passenger Vessel
14 Knots
Yazıcı Maritime
Turkish Lloyd
Erdoğan Yazıcı passenger vessel has a full length of 49.5 meters
and full width of 11 meters. The vessel is constructed from steel
material has a draft of 1.65 meters in 360 tons with fully-loaded
displacement.
The maximum speed reached by the ship is 14 knots via main
driver system consisting of two 610 kw main machines, two
reduction gears, two shaft lines, and two controllable blade
propellers.
Erdoğan Yazıcı passenger vessel that was completed in 12
months operates in Istanbul Strait and Marmara Sea line with its
capacity of 1000 persons.
11
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFT TARAFLI YOLCU FERİBOTU
ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY- DOUBLE ENDED PASSENGER FERRY
12
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇİFT TARAFLI YOLCU
FERİBOTU
Tam boy
41,20 m
Genişlik
10,00 m
Derinlik
3,05 m
Draft
1,85 m
Gross Ton
299
Tip
Çift Yönlü Feribot
Hız
13 Knots
Sahibİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Klas
Turk Loydu
ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY - DOUBLE ENDED
PASSENGER FERRY
Full length
41.20 m
Width
10.00 m
Depth
3.05 m
Draft
1.85 m
Gross Ton
299
Type
Double Ended Passenger Ferry
Speed
13 Knots
Owner
Istanbul Metropolitan Municipality
Class
Turkish Lloyd
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir içi yolcu taşıma için imal
edilmekte olan feribotlar 41,20 metrelik tam boya ve 10 metrelik
tam genişliğe sahiptir. Tekne alt gövde çelik malzemeden üst yapı
karbonfiber olarak inşa edilmiştir. İki dizel ana makine makine
(2x369 kw) iki devir düşürücü dişli, iki şaft hattı ve iki adet dümen
pervane sistemi ile geminin ulaştığı azami hız 13 deniz milidir.
700 kişilik yolcu kapasitesi ile İstanbul Metropolünde şehir içi
deniz taşımacılığını arttıracak olan proje 4 adet olarak inşa
aşamasında olup 2014 yılı sonunda teslim edilecektir.
Feribotlar çift yönlü denilen tipte olup 3 dakikada toplam
kapasiteyi tahliye etmektedir. Engelli yolcuların ayrıcalıklı olarak
düşünüldüğü feribotlarda yürüme bantlarından engelli tuvaletine
kadar engelli vatandaşların feribotları rahatlıkla kullanmaları
hassasiyetle düşünülmüştür.
Şehir içi hatta hizmet verecek feribotların çift başlı oluşu iskelede
yolcu tahliyesi ve yolcunun gemiye binmesi için manevra
yapmasını gerektirmemektedir. Bu sayede seyir zamanları
düşmekte, yakıt tasarrufu yapılmaktadır.
Ferries manufactured for Istanbul Metropolitan Municipality for
urban passenger transportation have full length of 41.20 meters
and full width of 10 meters. Bottom body is constructed from
steel material, and upper structure from carbon fiber. The
maximum speed reached by the boat is 13 knots via two diesel
main machines (2x369 kw), two reduction gears, two shaft lines,
and two rudder propeller systems.
The project which will increase the city’s sea transport in
Istanbul with its passenger capacity of 700 is now in construction phase for 4 ferries, and will be delivered in the end of 2014.
Bidirectional type ferries discharge its total capacity in 3
minutes. They are specially designed for handicapped passengers, providing ease of use with its features ranging from
walking bands to disabled lavatory.
As the ferries operating in city lines are double-headed, they
do not require maneuver for passenger evacuation and
passenger embarkment at ports. Thus, their cruising time
decreases, and offer fuel saving.
13
ADA LEYLA TANKER
ADA LEYLA TANKER
ADA LEYLA OIL/CHEMICAL TANKER
FT STURLA TANKER
Tam boy
119,10 m
Full length
119,10 m
Tam boy
119,80 m
Full length
119,80 m
Genişlik
16,90 m
Width
16,90 m
Genişlik
17,20 m
Width
17,20 m
Derinlik
8,40 m
Depth
8.40 m
Derinlik
8,80 m
Depth
8.80 m
Draft
6,80 m
Draft
6.80 m
Draft
6,86 m
Draft
6.86 m
Dwt
7000
Dwt
7000
Dwt
8000
Dwt
8000
Tip
Yağ / Kimyasal Tanker, IMO 2
Type
Oil / Chemical Tanker, IMO 2
Tip
Yağ / Kimyasal Tanker
Type
Oil / Chemical Tanker
Hız
16 Knots
Speed
16 Knots
Hız
13 Knots
Speed
13 Knots
Sahibi
Gülhan Denizcilik
Owner
Gulhan Shipping
Sahibi
Fudaş Dış Ticaret Denizcilik San.Tic. A.Ş.
Owner
Fudas Foreign Trade Maritime Ind. Trd. Co. Ltd.
Klas
Bureau Veritas
Class
Bureau Veritas
Klas
Bureau Veritas
Class
Bureau Veritas
Ada Leyla kimyasal tanker gemisi 119,10 metrelik tam boya ve
Ada Leyla chemical tanker ship has a full length of 119.10
FT STURLA OIL/CHEMICAL TANKER
Yağ tankeri/kimyasal tanker FT STURLA 119,80 metrelik tam
FT STURLA oil tanker/chemical tanker has a full length of
16,90 metrelik tam genişliğe sahiptir. Tanker çelik malzemeden
meters and full width of 16,90 meters. The tanker is constructed
boya ve 17,20 metrelik tam genişliğe sahiptir. Gemi çelik
119,80 meters and full width of 17,20 meters. The tanker is
inşa edilmiş olup tam yüklü deplasmanı olan 9035 tonda, draftı
from steel material, has a draft of 6,80 meters in 9035 ton with
malzemeden inşa edilmiş olup tam yüklü deplasmanı olan 11
constructed from steel material, has a draft of 6,86 meters in 11
6,80 metredir. Bir adet ana makine, bir adet devir düşürücü dişli,
its fully-loaded displacement. The maximum speed reached by
300 tonda, draftı 6,86 metredir. Bir dizel makine, bir devir
300 ton with fully-loaded displacement. The maximum speed
bir adet şaft hattı ve bir adet kontrol edilebilir kanatlı pervane-
the ship is 16 knots via main driver system consisting of one
düşürücü dişli, bir şaft hattı ve bir adet kontrol edilebilir kanatlı
reached by the ship is 13 knots via main driver system consis-
den oluşan ana tahrik sistemi ile geminin ulaştığı azami hız 16
main machine, one reduction gear, one shaft line, and one
pervaneden oluşan ana tahrik sistemi ile geminin ulaştığı azami
ting of one diesel machine, one reduction gear, one shaft line,
deniz milidir.
controllable blade propeller.
hız 13 deniz milidir.
and one controllable blade propeller.
Ada Leyla kimyasal tanker gemisi 16 kişilik personeli ile yağ ve
kimyasal ürünler taşıma işlemi yapabilmektedir.
14
FT STURLA TANKER
Ada Leyla chemical tanker ship can carry out oil and chemical
product transportation process with its crew of 16.
FT STURLA 16 kişilik gemi personeli ile yağ ve kimyasal ürünler
taşıma işlemi yapabilmektedir.
FT STURLA can perform oil and chemical product transportation with its crew of 16.
15
DUBA
Tam boy
Genişlik
Derinlik
Draft
Dwt
Tip
Sahibi
Klas
BARGE
85,60 m
16,60 m
3,75 m
2,6 m
2500
Duba
Emmi Service
Bureau Veritas
Duba metrekarede 4 ton yük taşımakta olup 2500 ton yük
taşıyabilme imkanı sağlamaktadır.
DUBA
16
Full length
Width
Depth
Draft
Dwt
Type
Owner
Class
85,60 m
16,60 m
3,75 m
2,6 m
2500
Barge
Emmi Service
Bureau Veritas
The barge carries 4 tons load per square meter, and is able to
carry 2500 tons load.
BARGE
Download

Katalog - Özata Shipyard