VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.geol.
Rudarsko-geološki fakultet
Departman za hidrogeologiju
SPISAK PROJEKATA:
1. Projekat hidrogeoloških istrživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Jasenica
(SO Negotin), 2003.
2. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Rtanj
(opština Boljevac), 2003.
3. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih voda Donjobelorečkog vrela
(SO Bor), 2003.
4. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih termalnih voda izvora
"Banja" i "Banjica" u lokalnosti Čedovo (opština Sjenica), 2003.
5. Projekat osnovnih hidrogeoloških istraživanja termalnih voda na teritoriji
opštine Sjenica, 2003.
6. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzmenih voda iz
istražno-eksploatacionog bunara IEB-6 u naselju Kotlujevac (SO Zaječar) za
potrebe pivare Zaječar AD, 2003.
7. Projekat hidrogeoloških istraživanja subtermalnih podzemnih voda u selu
Milanovac (Opština Žagubica), 2003.
8. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja fabrike "Gross
Optic" tehničkih vodama, 2004.
9. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Brnjica
(SO Golubac), 2004.
10. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja asfaltne baze
"Šumadija put", 2004.
11. Projekat izrade istražno-eksploatacionog bunara IEBČ-1 u selu Čitluk (SO
Sokobanja), 2004.
12. Projekat izrade istražno-eksploatacionog bunara IEBM-2 u lokalnosti Podgrađe
(SO Sokobanja), 2004.
13. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda iz
izvora "Vrelo" u selu Milušinac (SO Sokobanja), 2004.
14. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade hidroekološke studije
nacionalnog parka Tara sa ocenom resusrsa i stanjem ugroženosti kvaliteta
podzemnim vodama, 2004.
15. Aneks Projekt osnovnih hidrogeoloških istraživanja u Ribarskoj Banji u toku
2004-e godine, 2004.
16. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja Brnjica
(SO Golubac), 2004.
17. Aneks hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja naselja u opštini
Sokobanja podzemnim vodama u 2004-oj godini, 2004.
18. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe izrade hidrogeoloških studije
karstnih subtermalnih i termalnih voda Karpato-balkanida Itočne Srbije, 2004.
19. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralivovanih podzemnih voda
izvora Banja-Klisura (SO Arilje), 2004.
20. Projekat hidrogeoloških istraživanja termalnih voda iz istražno-eksploatacionog
bunara BB-2 u naselju Beljište (SO Bogatić), 2004.
21. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda u
lokalnosti Lipovac – Prekonozi,2004.
1
VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.geol.
Rudarsko-geološki fakultet
Departman za hidrogeologiju
22. Projekat hidrogeoloških istraživanja na području Krnjače za potrebe
vodosnabdevanja preduzeća “Drenik ND” tehničkom vodom, 2004.
23. Hidrodinamički model šire zone zaštite podzemnih voda Mataruško polje Tukovi za vodosnabdevanje Prijedora, 2004.
24. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda iz
istražne bušotine IBL-1 u naselju Vrnjci (SO Vrnjačka Banja),2004.
25. Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja termalnih voda iz istražnoekspoatacionog bunara DB-1 u Dublju (opština Bogatić), 2004.
26. Projekat hidrogeoloških istraživanja izvorišta “Sava I” u Jarku (Vodovod
Ruma) za potrebe izrade Elaborata o rezervama malomineralizovanih
podzemnih voda, 2005.
27. Projekat hidrogeoloških istraživanja izvorišta “Fišerov salaš” (Vodovod Ruma)
za potrebe izrade Elaborata o rezervama malomineralizovanih podzemnih voda,
2005.
28. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja Gerontološkog
centra na Bežaniji (Beograd) , 2005.
29. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda
izvorišta “Krkino Kućište” (Opština Sokobanja), 2005
30. Projekat hidrogeoloških istraživanja malomineralizovanih podzemnih voda
izvorišta “Buk-Lozica” (Opština Boljevac), 2005.
31. Projekat hidrogeoloških istraživanja za potrebe vodosnabdevanja preduzeća
Almina (Opština Aleksinac), 2005.
32. Projekat HG istraživanja podzemnih voda izvorišta preduzeća „Progres“ u
Velikoj Plani, 2009.
33. Izveštaj o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Jas
Holding“ zahvaćenih istražno-eksploatacionim bunarom IEB-1 u naselju Kolari
(Opština Smederevo), 2009
34. Projekat istraživanja uticaja otpadnih rudničkih voda na životnu sredinu na
području Istočne Srbije, 2009.
35. Projekat detaljnih HG istraživanja za potrebe vodosnabdevanja benzinske
stanice OMV u Doljevcu, 2009.
36. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima na području Krnjače za potrebe
vodosnabdevanja preduzeća „Drenik ND“ tehničkom vodom, 2009.
37. Aneks projekta HG istraživanja za potrebe snabdevanja vodom železničke
stanice „Stalać“ u Stalaću 2009.
38. Projekat detaljnih HG istraživanja za potrebe snabdevanja vodom plantaže voća
u lokalnosti Ivanjska (Opština Banja Luka), 2009.
39. Projekat detaljnih HG istraživanja za potrebe snabdevanja vodom plantaže voća
u lokalnosti Riječani (Opština Laktaši)
, 2009.
40. Izveštaj o mogućnostima eksploatacije izvora u zoni turskog kupatila u
Ribarskoj Banji, 2009.
41. Elaborat o rezultatima HG istraživanja na teritoriji izvorišta „Pink“ u naselju
Šimanovci za potrebe izrade Elaborata o rezervama podzemnih voda (Opština
Stara Pazova), 2009.
42. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja naselja
Šarkamen (SO Negotin),2009.
43. Izveštaj o razradi eksploatacionog bunara BMK-1 na Goču , 2010
2
VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.geol.
Rudarsko-geološki fakultet
Departman za hidrogeologiju
44. Projekat HG istraživanja za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog
informacionog sistema parka prirode Stara Planina , 2010
45. Aneks projekta HG istraživanja za potrebe izrade geološkog i hidrogeološkog
informacionog sistema Nacionalnog parka Tara, 2010
46. Aneks projekta istraživanja uticaja rudničkih voda na životnu sredinu na
području istočne Srbije,
2010
47. Projekat istraživanja uticaja otpadnih rudničkih voda na životnu sredinu na
području južne Srbije, 2010.
SPISAK ELABORATA:
1. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih voda Donjobelorečkog vrela
(SO Bor), 2003.
2. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih podzmenih voda izvora
"Lipovac II" u selu Lipovac (Opština Aleksinac), 2003.
3. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja
Donjeg Milanovca, 2003.
4. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima termalnih voda Ribarske
banje u 2003-oj godini, 2004.
5. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima termalnih voda u području
Čedova (SO Sjenica) 2004.
6. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja
naselja u opštini Sokobanja podzemnim vodama u 2003. godini, 2004.
7. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja
Donjeg Milanovca u toku 2003. godine., 2004.
8. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima Severoistočnih padina
Avale u 2003-oj godini, 2004.
9. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih podzemnih voda ("B"
Kategorije) iz istražno-eksploatacionog bunara IEBĆ-1/2002 u Ćupriji
,
2003.
10. Elaborat o rezervama prirodnih termalnih vodaistražno-eksploatacionog bunara
IEBS-1/2002 u Dublju (opština Bogatić),2003.
11. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih subtermalnih voda ("B"
Kategorije) izvora „Krivovirska Banjica“, 2004.
12. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih podzemnih voda ("B"
Kategorije) iz istražno-eksploatacionog bunara IEB-6K u Zaječaru, 2004.
13. Elaborat o rezervama malomineralizovanih podzemnih voda (“B“ kategorije)
Aksovog izvora i izvora Banjica u lokalnosti Čedovo (Sjenica), 2004.
14. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih voda ("B" Kategorije) izvora
Banja-Klisura (SO Arilje), 2004.
15. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih subtermalnih voda ("B"
Kategorije) izvora “Banjica“ u selu Sige (SO Žagubica), 2004.
16. Elaborat o uzvedenim hidrogeoloških istraživanjima za potrebe
vodosnabdevanja naselja Valevac (opština Knjaževac)
,2004.
17. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima na području Krnjače za
potrebe vodosnabdevanja preduzeća “Drenik ND” tehničkom vodom,2004.
3
VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.geol.
Rudarsko-geološki fakultet
Departman za hidrogeologiju
18. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja
naselja Brnjica ,2004.
19. Elaborat o izvedenim osnovnim hidrogeoloških istraživanjima termalnih voda na
teritoriji opštine Sjenica u 2004. Godini,2005.
20. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima termalnih voda Ribarske
Banje u 2004. godini 2005.
21. Elaborat o izvedenim hidrogeoloških istraživanjima za potrebe vodosnabdevanja
naselja u opštini Sokobanja podzemnim vodama u 2004. godini,2005.
22. Elaborat prve faze: hidrogeoloških istraživanja termonineralnih voda i
malomineralizovanih voda za potrebe manastira Banjska ,2005.
23. Elaborat o rezervama prirodnih slabomineralnih subtermalnih voda ("B"
Kategorije) izvora “Milušinačko vrelo“ u selu Milušinac (SO Soko Banja), 2005.
24. Elaborat o rezervama prirodnih termalnih voda iz istražno-eksploatacionog
bunara BB-2 u naselju Beljište (Opština Bogatić), 2005.
25. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda ("B" Kategorije) iz
istražno-eksploatacionog bunara IEB-B1 (lokalnost Buk-Lozica, opština
Boljevac), 2007.
26. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda ("B" Kategorije) iz
istražno-eksploatacionog bunara IEB-B2 (lokalnost Buk-Lozica, opština
Boljevac), 2007.
27. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima za potrebe izrade geološkog i
hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka Đerdap , 2007
28. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda iz istražnoeksploatacionog bunara IEBL-1 u naselju Loćika (Opština Aleksinac), 2008.
29. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda zahvaćeni bunarima
PT-3 i PT-4 izvorišta „Vujić Voda“ u Petnici (Opština Valjevo), 2008
30. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Vrnjačko
Vrelo“ zahvaćenih istražno-eksploatacionim bunarom MV-2 u Novom Selu
(Opština Vrnjačka Banja), 2008
31. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima u severnom krilu zapadnog polja jame
rudnika „Soko“ u cilju zaštite radova eksploatacije od podzemnih voda, 2008
32. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Konače“ za potrebe
vodosnabdevanja Negotina (Opština Negotin), 2008
33. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima za potrebe izrade geološkog i
hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka Đerdap u 2008.
godini, 2008.
34. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Miročka
Voda“ u selu Reka (Opština Kladovo), 2009
35. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Jas
Holding“ zahvaćeni istražno-eksploatacionim bunarom BKM-1 u naselju Kolari,
2009.
36. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Biser“
zahvaćeni istražno-eksploatacionim bunarom DK-1 u naselju Trmčare (Opština
Kruševac), 2009.
37. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Pink“ u naselju Šimanovci
(Opština Šimanovci), 2009.
38. Elaborat o rezultatima istraživanja uticaja otpadnih rudničkih voda na kvalitet i
zaštitu životne sredine u istočnoj Srbiji, 2009.
4
VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.geol.
Rudarsko-geološki fakultet
Departman za hidrogeologiju
39. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima za potrebe izrade geološkog i
hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka Tara u 2009. godini,
2009
40. Elaborat o izvedenim HG istraživanjima za potrebe izrade geološkog i
hidrogeološkog informacionog sistema Nacionalnog parka Đerdap u 2009.
Godini, 2009
41. Elaborat o rezervama prirodnih mineralnih podzemnih voda izvorišta „Migros“
zahvaćeni istražno-eksploatacionim bunarom IEB-2 u Slavkovici (Opština Ljig),
2010.
42. Elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Šetonjsko vrelo“ za potrebe
vodosnabdevanja Petrovca na Mlavi (Opština Petrovac), 2010.
SPISAK STUDIJA:
1. Hidrološka Studija karstnih subtermalnih i termalnih voda Karpato-Balkanida
Istočne Srbije - Rezultati HG istraživanja u 2004. Godini, 2005.
SPISAK RADOVA:
1. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2005.): Methodology of
hydrogeological researches of karst - the example of karst aquifer of Ozren and
Devica in the north-east Serbia, Int. Conference & Field Seminar - Water
Resources & Environmental Problems in Karst, CVIJIĆ, p.539-544, Beograd,
2005.
2. Polomčić D., Dragišić V., Živanović V. (2005.): Hydrodynamic model of the
groundwater source for water supply of Prijedor town (Republic of Srpska), Int.
Conference & Field Seminar - Water Resources & Environmental Problems in
Karst, CVIJIĆ p. 365-370, Beograd, 2005.
3. Dragišić V., Polomčić D., Prohaska S., Živanović V. (2005.): Hidrogeološke
karakteristike i bilans lipovačkih karstnih vrela (Istočna Srbija), 14. Kongres
geologa Srbije i Crne Gore, Novi Sad, 2005.
4. Polomčić D., Dragišić V., Živanović V. (2005.): Hidrogeološki model šireg
područja izvorišta podzemnih voda Mataruško polje-Tukovi, 14. Kongres
geologa Srbije i Crne Gore, Novi Sad. 2005.
5. Živanović V., Bjelivuk Z., Jemcov I. (2006.): Groundwater Vulnerability
Assessment and Parameter Sensitivity Analysis - Application of EPIK Method
in the National Park “Tara”, Proceedings of 14. International Karstological
School “Classical Karst”, Postojna, 2006
6. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2007.): The Problems of
Water Supply in Holokarst terrains - The Example of Karst Area of the Town of
Bileća, the Republic of Srpska, Proceedings of the XXXV Congress of
International Association of Hydrogeologists, Lisbon, 2007.
7. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Stevanović Z. (2007.): Methodology of
hydrogeological research for the purpose of bottling of groundwater - an
5
VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.geol.
Rudarsko-geološki fakultet
Departman za hidrogeologiju
example of a groundwater source in karst, Proceedings of the XXXV Congress
of International Association of Hydrogeologists, Lisbon, 2007.
8. Jemcov I., Živanović V., Čolić S., Milanović S., Trivić B. (2007.): Vulnerability
assessment and application of remote sensing - Groundwater resource analysis
of National park “Tara”, Proceedings of the XXXV Congress of International
Association of Hydrogeologists, Lisbon, 2007.
9. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2007.): Hidrogeološke
karakteristike termalnih karstnih vrela u lokalnosti Čedovo kod Sjenice, 6.
simpozijum o zaštiti karsta, Beograd, 2007.
10. Dragišić V., Špadijer S., Živanović V., Krmpotić M. (2007.): Režim podzemnih
voda subtermalnih karstnih vrela – primer Milušinačkog vrela, 6. simpozijum o
zaštiti karsta, Beograd, 2007.
11. Jemcov I., Živanović V., Čolić S., Miloanović S., (2008): Ocena ugroženosti
podzemnih voda karstnog masiva Tara – podrška racionalnom upravljanju
Nacionalnim parkom, Zbornik radova za kras i speleologiju, Knjiga IX., SANU,
Beograd, p 65-80
12. Krmpotić M, Polomčić, Dragišić V, Živanović V., (2008): Appliance of
hydrodynamical model on groundwater source Fiserov Salas (Serbia):
Possibility of groundwater source protection, 33-th International Geological
Congress, Oslo, Norway, 2008, Abstract
13. Polomčić D., Dragišić V., Krmpotić M., Živanović V. (2008): Appliance of
hydrodynamical model on groundwater source “Sava I” (Serbia): Possibility of
enlargement groundwater source“ Т-13. Proceedings of the XXXVI Congress of
International Association of Hydrogeologists, Toyama, Japan, 2008
14. Živanović V., Dragišić V., Krmpotić M., Tadić, D., Atanacković N., (2010):
Hidrogeotermalni resursi Ribarske banje, II Kongres banja sa međunarodnim
učešćem, Vrnjačka Banja, p 148-160
6
Download

VLADIMIR ŽIVANOVIĆ, dipl.inž.geol. Rudarsko