УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
И
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
ПРОГРАМ
РАДА ДЕСЕТОГ САВЈЕТОВАЊА
«ОКТОБАРСКИ ПРАВНИЧКИ ДАНИ»
ОПШТА ТЕМА: ИЗГРАДЊА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРАВНОГ СИСТЕМА
СУОРГАНИЗАТОРИ:
АДВОКАТСКА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, НОТАРСКА КОМОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У
ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Генерални покровитељ: ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Медијски покровитељ: РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука, 4. и 5. октобар 2013.
I
ОПШТА ОБАВЈЕШТЕЊА
•
Савјетовање ће се одржати 4. и 5. октобра 2013. године на Правном факултету
Универзитета у Бањој Луци.
•
Долазак и пријава учесника Савјетовања је до 4. октобра у 9,30 часова на Правном
факултету Универзитета у Бањој Луци.
•
Излагања референата могу трајати најдуже 5 минута.
•
Учесници Савјетовања у току рада катедри могу постављати питања у вријеме
предвиђено за дискусију.
•
Промоција књига одржаће се у петак, 4.10. 2013. према посебном распореду у аули
Правног факултета.
•
Подјела сертификата вршиће се другог радног дана у аули Правног факултета од
8,00 до 13,00 часова.
II
ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТОВАЊА
ПРВИ РАДНИ ДАН – ПЕТАК 4. ОКТОБАР 2013.
ПРВА ПЛЕНАРНА СЈЕДНИЦА
•
Савјетовање почиње 4. октобра у 10,00 часова у Амфитеатру Правног факултета
Универзитета у Бањој Луци – прва пленарна сједница.
•
Радно предсједништво:
Академик проф. др Рајко Кузмановић
Академик проф. др Слободан Перовић
Академик проф. др Снежана Савић
Академик проф. др Витомир Поповић
Проф. др Милан Томић
Ирена Мојовић
Јован Чизмовић
Проф. др Миле Дмичић
2
•
Отварање Савјетовања
•
Савјетовање отвара предсједник Удружења правника Републике Српске
академик проф. др Рајко Кузмановић
•
Поздравне ријечи гостију
•
Промоција Монографије Удружења правника Републике Српске 1996-2013. и
Библиографије радова Савјетовања „Октобарски правнички дани“ 2004-2013.
•
Уручивање признања Удружења правника Републике Српске.
УВОДНА ИЗЛАГАЊА НА САВЈЕТОВАЊУ ПОДНИЈЕЋЕ:
Академик проф. др Рајко Кузмановић
Академик проф. др Слободан Перовић
•
Послије прве пленарне сједнице делегација организатора и суорганизатора
Савјетовања положиће цвијећа на спомен обиљежје палим студентима и
радницима Универзитета у Бањој Луци, уз присуство учесника Савјетовања (плато
испред Правног факултета).
ПАУЗА
11,30-11,45 часова
РАД У КАТЕДРАМА
11,45-14,00 часова – први радни дан
•
Након прве пленарне сједнице и паузе рад Савјетовања са почетком у 11,45 часова,
одвијаће се у пет катедри:
Прва катедра (државноправна, управноправна и радноправна област) ради у сали
48/1 на Правном факултету.
Друга катедра (грађанскоправна област) ради у амфитеатру Правног факултета.
Трећа катедра (привредноправна област) ради у сали 49/1 на Правном факултету.
Четврта катедра (међународноправна област) ради у сали 78/ 2 на Правном
факултету.
Пета катедра (кривичноправна област) ради у сали 69/2 на Правном факултету.
Све катедре дају паузу од 14 – 16,00 часова.
3
•
У 16,00 часова све катедре настављају са радом према утврђеном распореду.
•
У 18,30 часова завршава се први радни дан у катедрама.
•
У 19,00 часова у оквиру Савјетовања одржаће се „Правнички час“ посвећен животу
и раду проф. др Миће Царевића, професора и декана Правног факултета
Универзитета у Бањој Луци , сала 78/2 на Правном факултету Универзитета у Бањој
Луци.
Реферате ће поднијети:
Академик проф. др Рајко Кузмановић
Академик проф. др Снежана Савић
Проф. др Александар Ђурђев
•
У 20,30 часова за све учеснике Савјетовања којима је уручена позивница, као и сви
они који је купе приликом доласка на Савјетовање на улазу у Амфитеатар Правног
факултета, организовано је „Правничко вече“ у хотелу „Босна“ у Бањој Луци.
III
ДРУГИ РАДНИ ДАН – СУБОТА 5. ОКТОБАР 2013.
•
У 9,00 часова Савјетовање наставља са радом у поменутих пет катедри према
постојећем распореду.
Катедре се, након завршетка рада по свом распореду, укључују у рад друге
пленарне сједнице Савјетовања у амфитеатру Правног факултета.
•
Од 12-13,00 часова друга пленарна сједница одржаће се у амфитеатру Правног
факултета.
4
РАД У КАТЕДРАМА
I КАТЕДРА
ДРЖАВНОПРАВНА, УПРАВНОПРАВНА И
РАДНОПРАВНА ОБЛАСТ
ПРВИ РАДНИ ДАН (петак)
9,00-18,00 часова
Рад ће се одвијати у сали 48/1
Радно предсједништво: академик проф. др Снежана Савић, проф. др Мирјана Рађеновић,
проф. др Маријана Пајванчић, проф. др Жељко Мирјанић, проф. др Владан Петров,
академик проф. др Борче Давитковски, проф. др Миле Дмичић
УСТАВНО ПРАВО
1.
Академик проф. др Рајко Кузмановић
ПРАВО, ПРАВНИ СТАНДАРДИ И ЊИХОВО НАРУШАВАЊЕ
Академија наука и умјетности Републике Српске
2.
Академик проф. др Снежана Савић
ВАЖЕЊЕ И ЕФИКАСНОСТ ПРАВА, ПОЗИТИВИТЕТ ПРАВА И СТУПАЊЕ НА СНАГУ
ПРАВНИХ АКАТА
Уставни суд Републике Српске, Правни Факултет Бања Лука
3.
Проф. др Миле Дмичић
НЕКА ПИТАЊА (НЕ)ФУНКЦИОНИСАЊА ИЗБОРНОГ СИСТЕМА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Правни Факултет Бања Лука
4.
Проф. др Боса Ненадић
УСТАВНИ СУД СРБИЈЕ ОД „НЕГАТИВНОГ“ КА „ПОЗИТИВНОМ“ ЗАКОНОДАВЦУ
Уставни суд Србије
5.
Проф. др Маријана Пајванчић
ПРАВНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОСЛОВИМА – ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ И ПОСЕБНЕ
МЕРЕ
Факултет за европске правонополитичке студије Универзитет Сингидунум
6.
Проф. др Момир Милојевић
КЕЛЗЕНОВО СХВАТАЊЕ ДРЖАВЕ
Правни факултет Београд
5
7.
Проф. др Владан Петров , проф. др Дарко Симовић
СТАТУТ ПОДЗАКОНСКИ АКТ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНСТИТУТИВНОСТИ - УЗ ДИЛЕМУ О
ПРАВНОЈ ПРИРОДИ СТАТУТА АП ВОЈВОДИНЕ ОД 2009
Правни факултет Београд, Криминалистичко-полицијска академија Београд
8.
Проф. др. Владан Михајловић
ЛЕГИТИМНОСТ КАО УСЛОВ И СРЕДСТВО ПРИЗНАЊА И ОПРАВДАЊА ДРЖАВНЕ
ВЛАСТИ
Правни факултет у Косовској Митровици
9.
Проф. др Александар Ђурђев
УЛОГА ЦИНЦАРА У НАСТАНКУ И РАЗВОЈУ СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ
Правни факултет Нови Сад
10. Проф. др Владимир Ђурић
ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА НЕТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Институт за упоредно право Београд, Правни факултет „Апеирон“ Бања Лука
11. Проф. др Драган Батавељић, Бранка Батавељић, докторант
НОВА И ПОСЕБНА ПРАВА И СЛОБОДЕ С ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЗАКОНОДАВСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правни факултет Крагујевац, Основни суд у Крагујевцу
12. Проф. др Милан Благојевић
УСТАВНОПРАВНИ ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ЦЕНТРАЛНИХ ИНСТИТУЦИЈА ВЛАСТИ У ПЕТОЈ
ФРАНЦУСКОЈ РЕПУБЛИЦИ
Правни факултет Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент у Бањалуци и
судија Окружног суда у Бањалуци
Пауза (14 - 16,00 часова)
13. Проф. др Олга С. Јовић
ПРАВА ДЕТЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ
Правни факултет Приштина
14. Проф. др Сретен Југовић
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА,
ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА
Криминалистичко-полицијска академија Београд
6
15. Проф. др Драган Голијан, Алиса Салкић
УСТАВ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ КАО МЕЂУНАРОДНИ СПОРАЗУМ И ПРЕЛАЗНО
РЕШЕЊЕ ЗА ОЧУВАЊЕ МИРА
Форкуп Београд, Интернационални Универзитет Травник
16. Доц. др Игор Милинковић
РЕФЛЕКС РАДБРУХОВЕ ЈУРИСПРУДЕНЦИЈЕ У ПОСЛИЈЕРАТНОЈ ПРАКСИ ЊЕМАЧКИХ
САВЕЗНИХ СУДОВА
Правни факултет Бања Лука
17. Доц. др Горан Марковић
ПРОТИВРЈЕЧНОСТИ НЕПОСРЕДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Правни факултет Источно Сарајево
18. Доц. др Александар Мартиновић
ДУХ ЗАКОНА ИЛИ: ШТА ЈЕ МОНТЕСКЈЕ СТВАРНО РЕКАО О ФУНКЦИЈАМА ДРЖАВНЕ
ВЛАСТИ?
Правни факултет Нови Сад
19. Доц. др Марко Станковић
ФЕДЕРАЛНИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ – ИСКУСТВА И ПЕРСПЕКТИВЕ
Правни факултет Београд
20. Доц. др Слободан Орловић
О УСТАВНОСУДСКОЈ И СУДСКОЈ ВЛАСТИ
Правни факултет Нови Сад
21. Доц. др Драгана Ћорић
PERSONS’ CASE –ПРИМЕР ТУМАЧЕЊА ПРАВА КОЈИ ЈЕ ПРОМЕНИО АНГЛОАМЕРИЧКУ
ПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ
Правни факултет Нови Сад
22. Мр Слободан Радуљ, Љиљана Грбић
ПРАВОБРАНИЛАШТВО И ПРАВОБРАНИЛАЧКА ФУНКЦИЈА
Правобранилаштво Републике Српске
Дискусија од 17,30 до 18,00 часова
***
7
УПРАВНО ПРАВО
ДРУГИ РАДНИ ДАН (субота)
9-12,00 часова
1.
Проф. др Мирјана Рађеновић
ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Правни факултет Бања Лука
2.
Проф. др Петар Кунић
УЛОГА САМОСТАЛНИХ РЕГУЛАТОРНИХ АГЕНЦИЈА У ФУНКЦИОНИСАЊУ СЛУЖБИ
ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
Правни факултет Бања Лука
3.
Проф. др Зоран Томић
ПОЈАМ СТРАНКЕ У СРПСКОМ УПРАВНОМ ПРАВУ
Правни факултет Београд
4.
Проф. др Сања Данковић-Степановић, проф. др Добросав Миловановић
ПРИЈАВА РЕСТРИКТИВНОГ СПОРАЗУМА: КОНКУРЕНТСКО-ПРАВНИ И УПРАВНОПРАВНИ АСПЕКТИ
Факултет политичких наука Београд, Правни факултет Београд
5.
Проф. др Младен Радивојевић, мр. Нада Мирјанић-Глувић, мр. Милош Љубојевић
КОНЦЕПТ НОВЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ, МОБИЛНЕ И ИНТЕЛИГЕНТНЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ
Влада Републике Српске-Министарство управе и локалне самоуправе,
Општина Градишка, ЈУ академска рачунарска мрежа Републике Српске
6.
Доц. др Зоран Лончар
О НАЦРТУ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Правни факултет Нови Сад
7.
Доц. др Невенко Врањеш
ДИСКРЕЦИОНИ УПРАВНИ АКТИ: ДА ЛИ РАЗЛОЗИ МОРАЈУ БИТИ САСТАВНИ ДИО
ОБРАЗЛОЖЕЊА?
Факултет политичких наука Бања Лука
8.
Дoc. др Милица Тепшић, проф. др Илија Шушић, Бојан Деспотовић
ЕЛЕКТРОНСКА УПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Универзитет за
пословне студије Бања Лука,
8
9.
Др Боро Бован
КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И е-УПРАВА СА НАГЛАСКОМ НА БЕЗБЈEДНОСТ И
ЗАШТИТУ ПОДАТАКА
Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске
10.
Бојан Влашки, мастер права
СЛОБОДА ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА - ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБНА РЕФОРМА
ПРАВНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ?
Правни факултет Бања Лука
11.
Мр Јелена Старчевић
ПРАВНА ПРИРОДА АКАТА У ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Министарство просвјете и културе Републике Српске
РАДНО ПРАВО
1.
Проф. др Бранко Лубарда
СОЦИЈАЛНО ПРАВО И СОЛИДАРНОСТ
Правни факултет Београд
2.
Проф. др Предраг Јовановић
ПРАВНИ САДРЖАЈ ОПШТЕ ЗАШТИТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У РАДНОЈ СРЕДИНИ
Правни факултет Нови Сад
3.
Проф. др Маринко Учур
СИГУРНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – УЗАЈАМНА СЛОБОДА И ЉУДСКО ПРАВО
Правни факултет Ријека
4.
Проф. др Жељко Мирјанић
ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ
Правни факултет Бања Лука
5.
Др Милорад Ћупурдија
СИНДИКАТИ КАО ЧИМБЕНИК РАДНОГ ПРАВА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ
Велеучилиште у Вуковару
6.
Др Љубинка Ковачевић
ПРАВНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ СОЛИДАРНОСТИ
НА ТРЖИШТУ РАДА
Правни факултет Београд
9
7.
Проф. др Дарко Маринковић, Владимир Маринковић
ТРАГАЊЕ ЗА ОПТИМАЛНИМ ОДНОСОМ ЗАКОНСКЕ И АУТОНОМНЕ РЕГУЛАТИВЕ У
РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ
Мегатренд Београд, Висока струковна школа за предузетништво Београд
8.
Академик проф. др Борче Давитковски, проф. др Тодор Каламатиев,
мр. Александар Ристовски
КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
Правни факултет Скопље
9.
Др Елена Давитковска , академик проф. др Борче Давитковски, др Драган Гочевски
ПСИХИЧКО УЗНЕМИРАВАЊЕ (МОБИНГ) РЕАЛНОСТ ИЛИ ФИКЦИЈА PSYCHOLOGICAL
HARASSMENT (MOBBING) REALITY OR FICTION
Економски институт Универзитета Скопље, Правни факултет Скопље
10.
Филип Бојић
ЗАКОН О РАДЊАМА И ИДЕЈА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ ПОЧЕТКОМ XX
ВЕКА
Правни факултет Београд
11.
Мр Рајко Кличковић
ОМЛАДИНСКИ И СТУДЕНТСКИ РАД У СИСТЕМУ РАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
12.
Мр Борислав Радић
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ КАО УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ТРИПАРТИТНИМ И БИПАРТИТНИМ
ОБЛИЦИМА САРДЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ЈУ „Агенција за мирно рјешавање радних спорова“ Републике Српске
13.
Мр Александра Вуковић
ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ПРЕМА ЗАКОНУ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA
Дом здравља Требиње
14.
Мр Ивана Грубешић
ПОЗИТИВНА ЊЕМАЧКА ИСКУСТВА И ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ КАО СМЈЕРНИЦЕ ЗА
РАЗВОЈ ОВЛАШТЕЊА ВИЈЕЋА ЗАПОСЛЕНИКА У БиХ
Правни факултет Зеница
15.
Мр Сузана Димић
УКЉУЧИВАЊЕ У РАД ЛИЦА КОЈА ОСТВАРУЈУ ПРИХОДЕ
ИЗ СОЦИЈАЛНИХ
ДАВАЊА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА НЕГАТИВНО ОПОРЕЗИВАЊЕ
Правни факултет Приштина-Косовска Митровица
10
16.
Мр Весна Аћић
ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ
Електрокрајина Бања Лука
Дискусија од 11,30 до 12,00 часова
II КАТЕДРА
ГРАЂАНСКОПРАВНА ОБЛАСТ
ПРВИ РАДНИ ДАН (петак)
9-18,00 часова
Рад ће се одвијати у амфитеатру
Радно предсједништво: академик проф. др Слободан Перовић, проф. др Душко Медић,
проф. др Никола Мојовић, проф. др Драган Боланча, проф. др Гордана Станковић, проф.
др Оливер Антић
ГРАЂАНСКО ПРАВО
1.
Академик проф. роф. др Слободан Перовић
ПРИМЕНА ДОБРИХ ОБИЧАЈА У ОБЛИГАЦИОНОМ ПРАВУ
Удружење правника Републике Србије
2.
Проф. др Душко Медић
ЗАДРЖАВАЊЕ ПРАВА СВОЈИНЕ
Уставни суд Републике Српске, Правни факултет „Апеирон“ Бања Лука
3.
Проф. др Оливер Антић
НАЛОГ У НАСЛЕДНОМ ПРАВУ
Правни факултет Београд
4.
Проф. др Драган Боланча
УПИСНИЦИ (РЕГИСТРИ) ПЛОВИЛА У БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКОМ ПЛОВИДБЕНОМ
ЗАКОНОДАВСТВУ
Правни факултет Сплит
5.
Проф. др Бранко Мораит
СЛОБОДА УГОВАРАЊА И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ СУДСКОЈ ПРАКСИ
Суд Босне и Херцеговине
11
6.
Проф. др Илија Бабић
ИЗМАКЛА КОРИСТ (LUCRUM CESSANS) И ЊЕНА НАКНАДА
Факултета за европске правно – политичке студије Нови Сад
7.
Проф. др Силвија Петрић
ОДГОВОРНОСТ ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ НЕДОСТАТКЕ СТВАРИ У ПРАВУ ХРВАТСКЕ И
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Правни факултет Сплит
8.
Проф. др Марко Ђурђевић
ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА У КОРИСТ ЈЕДНЕ УГОВОРНЕ СТРАНЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ
НА ТУМАЧЕЊЕ ПОТРОШАЧКОГ УГОВОРА У КОРИСТ ПОТРОШАЧА
Правни факултет Београд
Пауза (14-16,00 часова)
9.
Проф. др Здравко Петровић
НАКНАДА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ УГОВОРА
„Sigmund Freud“ Беч
10.
Проф. др Наташа Мрвић- Петровић
ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ И ПРАВО НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ
Институт за упоредно право Београд
11.
Проф. др Владимир Чоловић
ЗАСТАРЕЛОСТ РЕГРЕСНИХ ЗАХТЕВА У ОСИГУРАЊУ
Институт за упоредно право Београд
12.
Проф. др Слободан Станишић
ПРАВНЕ ПОСЉЕДИЦЕ ДОЦЊЕ У ПЛАЋАЊУ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА
Правни факултет „Апеирон“ Бања Лука
13.
Доц. др Дарко Радић
СЛОБОДА УГОВАРАЊА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Правни факултет Бања Лука
Дискусија од 17,30 до 18,00 часова
12
ДРУГИ РАДНИ ДАН (субота)
9-12,00 часова
14.
Мр Војо Павичић, Лидија Видић
УЛОГА ПРАВОБРАНИЛАШТВА РС У ЗАШТИТИ ИМОВИНЕ ИЗ ПАСИВНОГ
ПОДБИЛАНСА
Правобранилаштво Републике Српске
15.
Страхиња Ћурковић
СВОЈИНСКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ У ПРИВАТНУ СВОЈИНУ КРОЗ
ПОСТУПАК ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
Окружни суд Бања Лука
ГРАЂАНСКО ПРОЦЕСНО ПРАВО
16.
Проф. др Гордана Станковић
ОВЛАШЋЕЊА ПРИВАТНОГ ИЗВРШИТЕЉА
Правни факултет Ниш
17.
Проф. др Ранка Рачић
НАЧЕЛА ВАНПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
Правни факултет Источно Сарајево и Бања Лука
18.
Проф. др Душица Палачковић
ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПРОМЕНЕ ПОЛА
Правни факултет Крагујевац
19.
Проф. др Арсен Јаневски, асс. мр Милка Ракочевић
УЛОГА НОТАРИЈАТА КАО ЈАВНЕ СЛУЖБЕ У РАСТЕРЕЋЕЊУ СУДОВА У
ВАНПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ – македонска перспектива –
Правни факултет Скопље
20.
Доц. др Раденко Јотановић
ПРАВНИ ОКВИР ЕЛЕКТРОНИЗАЦИЈЕ НОТАРСКИХ КАНЦЕЛАРИЈА И УСЛУГА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Правни факултет Бања Лука
21.
Мр Стојана Копања
ОСВРТ НА ИНСТИТУТ ВРАЋАЊА У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ, КРОЗ ПРИЗМУ ОДРЕДАБА
НОВЕЛЕ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ РС
Правни факултет Бања Лука
Дискусија од 11,30 до 12,00 часова
***
13
III КАТЕДРА
ПРИВРЕДНОПРАВНА ОБЛАСТ
ПРВИ РАДНИ ДАН (петак)
9-18,00 часова
Рад ће се одвијати у сали 49/1
Радно предсједништво: академик проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Михајло
Велимировић, проф. др Марко Рајчевић, Ирена Мојовић, проф. др Данче Манолева
Митровска
ПРИВРЕДНО ПРАВО
1.
Академик проф. др Мирко Васиљевић
ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ КОМПАНИЈА (од политике, преко морала, до права)
Правни факултет Београд
2.
Проф. др Марко Рајчевић
ПРАВНИ СТАТУС ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
Правни факултет Бања Лука
3.
Проф. др Михаило Велимировић
АРБИТРАЖНО ПРАВО У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА
Правни факултет Универзитета МЕДИТЕРАН Подгорица
4.
Проф др Данче Манолева-Митровска, мр Владимир Митревски
ЗАШТИТA КОНКУРЕНЦИЈЕ У ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
Правни факултет Скопље
5.
Проф. др Владо Белај
ПРИМЈЕНА ПОСЕБНИХ УЗАНЦИ О ГРАЂЕЊУ КОД УГОВОРА О ГРАЂЕЊУ
Правни факултет Осијек
6.
Проф. др Мирјана Кнежевић
УГОВОР О ОТКУПУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НАСТАЛЕ КОРИШЋЕЊЕМ ОБНОВЉИВИХ
ИЗВОРА
Економски факултет Крагујевац
7.
Проф. др Маријана Дукић-Мијатовић, мр Дарко Голић
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА ЈАВНО-ПРИВАТНИХ ПАРТНЕРСТАВА У ВРШЕЊУ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ СЛУЖБИ
Правни факултет Универзитета Привредна академија Нови Сад
14
8.
Проф. др Љубиша Дабић
СТАТУС ОГРАНКА КАО ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА –
у законодавству и правној теорији Економски факултет Нови Сад
9.
Др сц. Хајро Кофрц, мр сц. Белма Бајрић
ЛИЦА У ОСИГУРАЊУ
Правни факултет Тузла, Правни факултет Бихаћ
Пауза (14-16,00 часова)
10.
Др Ранко Вулић, мр Мирјана Зељковић
ЛИКВИДАЦИЈА У ЗАКОНИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Адвокат у Бањалуци, ГП „Крајина“ Бањалука
11.
Др Зоран Васиљевић
СТАТУСНИ КАРАКТЕР РЕСТРИКТИВНИХ КЛАУЗУЛА ИЗ УГОВОРА О КРЕДИТУ
Правни факултет Бања Лука
12.
Доц. др Владимир Козар, мр Весна Билбија
НИШТАВОСТ И РУШЉИВОСТ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
Правни факултет Универзитета Привредна академија Нови Сад, ПТТ „Србија“ Суботица
13.
Мр Јована Пушац
ГАРАНЦИЈЕ ИЗВОЂАЧА ИЗ УГОВОРА О ГРАЂЕЊУ -ОПШТА ПИТАЊА –
Правни факултет Бања Лука
14.
Мр Далибор Пејаковић, мр Александар Поповић
ПРАВНА ПРИРОДА УГОВОРА О КРЕДИТУ И ПРОБЛЕМИ НАСТАНКА УГОВОРА У
ПРАКСИ
Адвокати – Бања Лука
15.
Недељко Милијевић
СКУПШТИНА ПОВЈЕРИЛАЦА
Окружни привредни суд Бања Лука
16.
Никола Бањац, Лука Батуран
СИСТЕМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ПРИРОДЕ У СРБИЈИ
Факултет техничких наука Нови Сада, Правни факултет Нови Сад
Дискусија од 17,30 до 18,00 часова
***
15
IV КАТЕДРА
МЕЂУНАРОДНОПРАВНА ОБЛАСТ
ДРУГИ РАДНИ ДАН (субота)
9-12,00 часова
Рад ће се одвијати у сали 78/2
Радно предсједништво: проф. др Витомир Поповић, проф. др Валерија Шаула, проф. др
Александар Ћирић, проф. др Радован Вукадиновић, проф. др Маја Станивуковић
1.
Академик проф. др Витомир Поповић
ПРАВНИ СТАТУС АРБИТРАЖНИХ КЛАУЗУЛА НАСТАЛИХ У ВРИЈЕМЕ ПОСТОЈАЊА
БИВШЕ СФРЈ
Правни факултет Бања Лука
2.
Проф. др Радован Вукадиновић
О ПРИРОДИ ДОДАТНОГ РОКА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРА
Правни факултет Бања Лука и Крагујевац
3.
Проф. др Александар Ћирић
ИЗВОРИ ПРАВА СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ
Правни факултет Ниш
4.
Проф. др Душанка Ђурђев
РИЗИЦИ У ЦЕВОВОДНОМ ТРАНСПОРТУ
Правни факултет Нови Сад
5.
Проф. др Душан Поповић
„ИСЦРПЉЕЊЕ“ АУТОРСКОГ ПРАВА И СРОДНИХ ПРАВА, МЕЂУНАРОДНА ТРГОВИНА
И ПОСЛОВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ
Правни факултет Београд
6.
Проф.др Јелена Никчевић Грдинић
РЕДОВИ ПРВЕНСТВА И МЕЂУСОБНИ РАНГ ПОМОРСКИХ ПРИВИЛЕГИЈА ПРЕМА
МЕЂУНАРОДНИМ КОНВЕНЦИЈАМА
Факултет за поморство Котор
7.
Проф. др Сандра Фишер-Шобот
КОНВЕНЦИЈА О ПРЕКОГРАНИЧНИМ ЕФЕКТИМА ИНДУСТРИЈСКИХ УДЕСА –
ПРИКАЗИ И АНАЛИЗА
Правни факултет Нови Сад
16
8.
Доц. др Јелена Ћеранић
ЗАКОНИТОСТ БЛИЖЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ УНИТАРНОГ ПАТЕНТА –СЛУЧАЈ
ШПАНИЈА И ИТАЛИЈА ПРОТИВ САВЕТА
Правни факултет Бања Лука
9.
Др Катарина Јовичић
ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ УГОВОРА О МЕЂУНАРОДНОЈ
ПРОДАЈИ РОБЕ
Институт за упоредно право, Београд
10.
Др Тијана Шурлан
ЕВОЛУТИВНО ТУМАЧЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА
Криминалистичко-полицијска академија Београд
11.
Мр Матеј Савић
НЕКА ОД ТЕОРИЈСКИХ ОДРЕЂЕЊА МЕЂУНАРОДНОПРАВНОГ СУБЈЕКТИВИТЕТА
Факултет политичких наука Бања Лука
12.
Мр Душко Глодић
ПОСТУПЦИ УСКЛАЂИВАЊА ПРОПИСА СА ACQUIS-ЕМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У БОСНИ И
ХЕРЦЕГОВИНИ И БУДУЋИ ИЗАЗОВИ
Дирекција за европске интеграције Савјета Министара БиХ
V КАТЕДРА
КРИВИЧНОПРАВНА ОБЛАСТ
ПРВИ РАДНИ ДАН (петак)
9-18,00 часова
Рад ће се одвијати у сали 69/2
Радно предсједништво: академик проф. др Миодраг Симовић, проф. др Милош Бабић,
проф. др Иванка Марковић, академик, проф. др Станко Бејатовић, проф. др Драго
Радуловић, проф. др Милан Шкулић
КРИВИЧНО МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО
1.
Проф. др Милош Бабић
САУЧЕСНИШТВО У КРИВИЧНОМ ДЈЕЛУ
Правни факултет Бања Лука
17
2.
Проф. др Иванка Марковић
ОСВРТ НА НЕКА РЈЕШЕЊА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ И ПОСТУПАЊУ СА ДЈЕЦОМ И
МАЛОЉЕТНИЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Правни факултет Бања Лука
3.
Проф. др Драган Јовашевић
ПРОБЛЕМ ОДГОВОРНОСТИ И КАЖЊИВОСТИ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА
Правни факултет Ниш
4.
Проф. др Бранко Вучковић и проф. др Весна Вучковић
КАРАКТЕРИСТИКЕ КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА ЦРНЕ ГОРЕ
- Основни суд Котор, Правни факултет „Медитеран“ Подгорица, Факултет за
медитеранске пословне студије у Тивту
- Управни суд Црне Горе, Правни факултет Медитеран Подгорица, факултет за
медитеранске пословне студије у Тивту
5.
Проф. др Хајрија Сијерчић-Чолић
КУЋНИ ЗАТВОР С ЕЛЕКТРОНСКИМ НАДЗОРОМ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Правни факултет Сарајево
6.
Проф. др Ђорђе Ђорђевић
ИЗВРШЕЊЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ОСУЂЕНИ СТАНУЈЕ
Криминалистичко-полицијска академија Београд
Пауза (14-16,00 часова)
7.
Проф. др Љубинко Митровић
КАЗНЕНОПРАВНА ЗАШТИТА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА У КАЗНЕНОМ ПРАВУ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правни факултет Апеирон Бања Лука
8.
Доц. др Вељко Икановић
ЗАМЈЕНА ИЗРЕЧЕНЕ КАЗНЕ ЗАТВОРА НОВЧАНОМ КАЗНОМ У КРИВИЧНОМ
ЗАКОНОДАВСТВУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Врховни суд Републике Српске, Факултета правних наука Бања Лука
9.
Доц. др Миле Шикман, мр Милимир Говедарица
КОРПОРАТИВНИ КРИМИНАЛИТЕТ И ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА
КРИВИЧНА ДЈЕЛА
Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука
18
10.
Др Зоран М. Стевановић, мр Јасмина Играчки
АЛТЕРНАТИВНЕ САНКЦИЈЕ И ПРОБАЦИЈСКИ СИСТЕМ У СРБИЈИ
Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
11.
Проф. др Мило Бошковић, Татјана Скакавац
МЕРЕ УПОЗОРЕЊА У ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Универзитет Нови Сад, Факултет за правне и пословне студије Нови Саад
12.
Проф. др Миомира Костић, Јелена Паповић
СЛЕНГ ОСУЂЕНИКА
Правни факултет Ниш, Више јавно тужилаштво Ниш
13.
Доц. др Дарко Радуловић
КРИВИЧНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ МАЛОЉЕТНИХ УЧИНИЛАЦА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА
ПРЕМА ЦРНОГОРСКОМ ЗАКОНУ О ПОСТУПАЊУ ПРЕМА МАЛОЉЕТНИЦИМА У
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА АЛТЕРНАТИВНЕ МЈЕРЕ И
КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ ЗА МАЛОЉЕТНИКЕ
Правни факултет Подгорица
14.
Проф. др Миле Матијевић
РАЗБОЈНИШТВА У СВЈЕТЛУ ГРУПЕ „ПИНГ ПАНТЕРИ“
Универзитет за пословне студије, Факултет правних наука Бања Лука
15.
Др Дарко Димовски
УБИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Правни факултет Ниш
Дискусија од 17,30 до 18,00 часова
19
KРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО
ДРУГИ РАДНИ ДАН (субота)
9-12,00 часова
Рад ће се одвијати у сали 49/1
16.
Академик проф. др Станко Бејатовић
ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ И НОВИ ЗКП РС
Правни факултет Крагујевац
17.
Проф. др Драго Радуловић
СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ У СВЈЕТЛУ ЗАКОНИКА О
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ ЦРНЕ ГОРЕ
Правни факултет Подгорица
18.
Проф. др Војислав Ђурђић
УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Правни факултет Ниш
19.
Проф. др Милан Шкулић
НАЧЕЛО ИСТИНЕ И ОСНОВНА ДОКАЗНА ПРАВИЛА У НОВОМ ЗАКОНИКУ О
КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ СРБИЈЕ
Правни факултет Београд
20.
Академик проф. др Миодраг Н. Симовић
КОРИШЋЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ НАДЗОРА И ТАЈНИХ АГЕНАТА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ
ДОКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ У САД
Правни факултет Бања Лука, уставни суд БиХ
21.
Проф. др Тадија Бубаловић и доц. др Незир Пивић
ПРАВО ОШТЕЋЕНОГ НА ИМОВИНСКОПРАВНИ ЗАХТЈЕВ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Правни факултет Ријека, Правни факултет Зеница
22.
Проф. др Саша Кнежевић
МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ СТАНДАРДИ ПРАВА НА УСМЕНУ РАСПРАВУ ПРЕД СУДОМ
Правни факултет Ниш
23.
Др Божидар Бановић, Миломир Веселиновић и Кристина Потић
ПОВРЕДЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Правни факултет Крагујевац, Министарство одбране Републике Србије,
Министарство правде и државне управе Републике Србије
20
24.
Др Јован Ћирић
СЕКУНДАРНА ВИКТИМИЗАЦИЈА
Институт за упоредно право Београд
25.
Доц. др Младенка Говедарица
ДОКАЗНИ ПОСТУПАК У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Правни факултет Источно Сарајево
26.
Проф. др Гордана Лажетић – Бужаровска
МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА И СТЕПЕН
ХАРМОНИЗИРАНОСТИ МАКЕДОНСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА
Правни факултет Скопље
27.
Доц. др Владимир М. Симовић и доц. др Марина М. Симовић
ПОСТУПАК ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ И САРАДЊА БОСНЕ И
НЕРЦЕГОВИНЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ
Окружни суд Бања Лука
Управа за индиректно опорезивање БиХ
28.
Драган Митровић, доц. др Урош Пена
КРИМИНАЛИСТИЧКИ И КРИВИЧНО-ПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ СУМЊАЊА
Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ
29.
Доц. др Стево Иветић
ПРАВНИ АСПЕКТИ ОСНИВАЊА И ФУНКЦИОНИСАЊА ЕУРОПОЛА, СА ОСВРТОМ
НА БИХ
Висока школа унутрашњих послова Бања Лука
30.
Мр Драган Кулић
ЗАЈЕДНИЧКА ИСТРАГА И ЗАЈЕДНИЧКИ ИСТРАЖНИ ТИМОВИ
КАО ПРОЦЕСНО-ОРГАНИЗАЦИОНИ МЕХАНИЗМИ У СУПРОТСАТАВЉАЊУ
ТРАНСНАЦИОНАЛНОМ ОРГАНИЗОВАНОМ КРИМИНАЛИТЕТУ
Центар за обуку Граничне полиције БиХ
31.
Мр Милијана Лепир
ЕВРОПСКИ НАЛОГ ЗА ХАПШЕЊЕ НОВИ ИНСТИТУТ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ
КРИВИЧНОПРАВНЕ ПОМОЋИ У ПРОСТОРУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Правни факултет Бања Лука
32.
Вељко Турањанин
ДИГИТАЛНИ ДОКАЗИ КАО НОВА ВРСТА ДОКАЗА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Правни факултет Крагујевац
21
33.
Нихад Укић
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ПРЕСУДЕ У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
Правни факултет Ниш
34.
Иван Илић
СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ DE LEGE LATA И DE LEGE FERENDA
Правни факултет Ниш
35.
Милан Милковић
РАТНИ ЗЛОЧИНИ КАО ПОВРЕДА МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА
Окружно тужилаштво Бања Лука
Дискусија од 11,30 до 12,00 часова
СУБОТА, 5. октобар 2013.
ДРУГА ПЛЕНАРНА СЈЕДНИЦА
12-13,00 часова
На другој пленарној сједници Савјетовања биће поднесен завршни документ: Препоруке
и закључци Десетог Савјетова правника „Октобарски правнички дани“.
Завршна ријеч предсједника Удружења правника Републике Српске,
академика проф. др Рајка Кузмановића
***
ЗАВРШЕТАК РАДА САВЈЕТОВАЊА ЈЕ У 13,00 ЧАСОВА.
22
Download

УДРУЖЕЊЕ ПРАВНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ