2DM300 4-taktni benzinski motor, snage 5,1/7 kW/KS pri 3600o/min
r.br.
modul
1
2
250
263
Naziv modula
Četvorotaktni motor 2DM300
Četvorotaktni motor 2DM300 Alžir
Cena
€/kom
338,00
330,00
3LD450 4-taktni dizel motor, snage 7,5/10,2 kW/KS pri 3000 o/min
3DM515 4-taktni dizel motor, snage 9,2/12,5 kW/KS pri 3000 o/min
r.br.
modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
300.1
301.2
303.4
304.1
328.1
314
315
323
336
351
363
374.1
376
Naziv modula
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 za IMT
Četvorotaktni motor 3LD450 za LP
Četvorotaktni motor 3LD450 Poljostroj
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski sa ES
Polumotor 3LD450 poljovarijanta
Polumotor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 levi
Četvorotaktni motor 3LD450 sa ES za LP
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski
Četvorotaktni motor 3DM515 LP
Četvorotaktni motor 3DM515
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski sa ES
Cena
€/kom
639,00
623,00
659,00
670,00
882,00
349,00
358,00
787,00
902,00
670,00
690,00
932,00
913,00
3DM450M 4-taktni dizel motor, snage 6,6/9 kW/KS pri 3000o/min
3DM515M 4-taktni dizel motor, snage 8,5/11,5 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
313
361
Naziv modula
Brodski motor 3DM450M bez kopče
Brodski motor 3DM515M bez kopče
Cena
€/kom
1218,00
1249,00
4LD820 4-taktni dizel motor, snage 12,5/17 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
421
420
Naziv modula
Četvorotaktni motor 4LD820 ind.
Četvorotaktni motor 4LD820 poljovarijanta
DMB - FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA D.O.O
www.dmbfmm.co.rs [email protected]
Cena
€/kom
1285,00
1425,00
6LD400 4-taktni dizel motor, snage 5,5/7,5 kW/KS pri 3600o/min
r.br.
modul
1
620
Naziv modula
Četvorotaktni motor 6LD400 industrijski
Cena
€/kom
676,00
VODENI TOP - irigator
r.br.
modul
1
2
3
721951
721513
721840
Cena
€/kom
204,00
130,00
78,00
Naziv modula
Vodeni top sa stalkom
Vodeni top
Postolje vodenog topa
SLAP800 motorna pumpa sa motorom 3LD450/3DM515
(nazivni protok 800 l/min. , max dubina usisavanja 6m)



r.br.
Modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
390.1
390.1/1
390.0
393
390.01
390.02
393.01
393.02
393.1/1
Naziv modula
Motorna pumpa SLAP800- 3LD450
Motorna pumpa SLAP800 V.P
Motorna pumpa SLAP800 E.S
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515
Motorna pumpa SLAP800 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP
Cena
€/kom
809,00
838,00
974,00
869,00
1004,00
1054,00
1036,00
1097,00
880,00
Cene su veleprodajne bez obračunatog PDV-a.
Dodatni rabati i rabatna politika se određuje na osnovu prethodno ostvarenih prometa i
konstantnosti rada. U direktnom kontaktu sa našom prodajom možete doći do detaljnijih
informacija, upoznati se sa Vašim trenutnim statusom i načinima dobijanja dodatnih rabata. Za
sve dodatne informacije možete se obratiti našoj prodaji svakog radnog dana od 7:30 do 15:00
časova, tel/fax: ++381 11 35 64 458, 35 65 296, 35 64 450.
Status lagera je promenljiv na dnevnom nivou, tako da Vas molimo da prvo proverite da li nekih
artikala ima na lageru i da li su neki u međuvremenu stigli.

Zadržavamo pravo promena cena bez prethodne najave, osim u slučaju avansne uplate,
predhodnog ugovora i verifikovanog protokola

Cenovnik se primenjuje od 14.04.2014.godine.
U Beogradu
14.04.2014.godine
Generelni direktor
D.Stanković, dipl.ing.
DMB - FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA D.O.O
www.dmbfmm.co.rs [email protected]
2DM300 4-taktni benzinski motor, snage 5,1/7 kW/KS pri 3600o/min
r.br.
modul
1
2
250
263
Naziv modula
Četvorotaktni motor 2DM300
Četvorotaktni motor 2DM300 Alžir
Cena
din/kom
38976,00
37955,00
3LD450 4-taktni dizel motor, snage 7,5/10,2 kW/KS pri 3000 o/min
3DM515 4-taktni dizel motor, snage 9,2/12,5 kW/KS pri 3000 o/min
r.br.
modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
300.1
301.2
303.4
304.1
328.1
314
315
323
336
343.1
351
363
362.4
376
380
385
Naziv modula
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 za IMT
Četvorotaktni motor 3LD450 za LP
Četvorotaktni motor 3LD450 Poljostroj
Četvorotaktni motor 3LD450 industrijski sa ES
Polumotor 3LD450 poljovarijanta
Polumotor 3LD450 industrijski
Četvorotaktni motor 3LD450 levi
Četvorotaktni motor 3LD450 sa ES za LP
Četvorotaktni motor 3LD450 IMT
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski
Četvorotaktni motor 3DM515 LP
Četvorotaktni motor 3DM515 LP sa ES
Četvorotaktni motor 3DM515 industrijski sa ES
Četvorotaktni motor 3DM515 IMT
Četvorotaktni motor 3DM515 IMT
Cena
din/kom
73485,00
71645,00
75785,00
77050,00
101430,00
40135,00
41234,00
90505,00
103730,00
77280,00
77050,00
79350,00
107295,00
104995,00
80500,00
104995,00
3DM450M 4-taktni dizel motor, snage 6,6/9 kW/KS pri 3000o/min
3DM515M 4-taktni dizel motor, snage 8,5/11,5 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
313
361
Naziv modula
Brodski motor 3DM450M bez kopče
Brodski motor 3DM515M bez kopče
Cena
din/kom
140185,00
143635,00
4LD820 4-taktni dizel motor, snage 12,5/17 kW/KS pri 3000o/min
r.br.
modul
1
2
421
420
Naziv modula
Četvorotaktni motor 4LD820 ind.
Četvorotaktni motor 4LD820 poljovarijanta
DMB - FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA D.O.O
www.dmbfmm.co.rs [email protected]
Cena
din/kom
125070,00
141350,00
6LD400 4-taktni dizel motor, snage 5,5/7,5 kW/KS pri 3600o/min
r.br.
modul
1
620
Cena
din/kom
77740,00
Naziv modula
Četvorotaktni motor 6LD400 industrijski
VODENI TOP - irigator
r.br.
modul
1
2
3
721951
721513
721840
Cena
din/kom
23500,00
15000,00
9000,00
Naziv modula
Vodeni top sa stalkom
Vodeni top
Postolje vodenog topa
SLAP800 motorna pumpa sa motorom 3LD450
(nazivni protok 800 l/min. , max dubina usisavanja 6m)



r.br.
Modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
390.1
390.1/1
390.0
393
390.01
390.02
393.01
393.02
393.1/1
Naziv modula
Motorna pumpa SLAP800- 3LD450
Motorna pumpa SLAP800 V.P
Motorna pumpa SLAP800 E.S
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515
Motorna pumpa SLAP800 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP ES komplet
Motorna pumpa SLAP800 - 3DM515 VP
Cena
din/kom
93035,00
96370,00
112010,00
99935,00
115460,00
121210,00
119140,00
126155,00
101200,00
Cene su veleprodajne bez obračunatog PDV-a.
Dodatni rabati i rabatna politika se određuje na osnovu prethodno ostvarenih prometa i
konstantnosti rada. U direktnom kontaktu sa našom prodajom možete doći do detaljnijih
informacija, upoznati se sa Vašim trenutnim statusom i načinima dobijanja dodatnih rabata. Za
sve dodatne informacije možete se obratiti našoj prodaji svakog radnog dana od 7:30 do 15:00
časova, tel/fax: ++381 11 35 64 458, 35 65 296, 35 64 450.
Status lagera je promenljiv na dnevnom nivou, tako da Vas molimo da prvo proverite da li nekih
artikala ima na lageru i da li su neki u međuvremenu stigli.

Zadržavamo pravo promena cena bez prethodne najave, osim u slučaju avansne uplate,
predhodnog ugovora i verifikovanog protokola

Cenovnik se primenjuje od 14.04.2014.godine.
U Beogradu
14.04.2014.godine
Generalni direktor
D.Stanković, dipl.ing.
DMB - FABRIKA MALOLITRAŽNIH MOTORA D.O.O
www.dmbfmm.co.rs [email protected]
Download

2-taktni benzinski motor 1DM60, snage 1,84/2,5 kW/KS pri 5500o/min